source: josm/trunk/data/cs.lang@ 10327

Last change on this file since 10327 was 10327, checked in by Don-vip, 8 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 253.7 KB
Line 
1 1 (vyžaduje: {0})
2 2 +++++
3 3 URL nelze převést do ASCII: {0}
4 4 +++++
5 5 než "{0}"
6 6 nebo
7 7 Počet prvků
8 8 "Pekařská ulice" v jakémkoliv klíči
9 9 "Pekařská" a "ulice" v jakémkoliv klíči
10 10 "klíč" s jakoukoliv hodnotou
11 11 "klíč" s přesně "hodnotou"
12 12 "hodnota" v libovolném klíči
13 13 "část hodnoty" kdekoliv v "klíči"
14 14 "část hodnoty" nikde v "klíči"
15 15 ''wikipedia''=''jazyk:název stránky''
16 16 "{0}" nespecifikuje oficiální způsob dopravy, použijte např. "{1}"
17 17 ''{0}'' nemá žádný význam, použijte nějakou konkrétní značku, např. ''{1}''
18 18 "{0}" není platná hodnota pro argument "{1}". Možné hodnoty jsou {2}, případně oddělené čárkami.
19 19 +++++
20 20 (# požadavků neznámý)
21 21 (1 požadavek)
22 22 (Kód={0})
23 23 (Prosím, používejte tuto značku, pouze pokud není možné podrobnější mapování pomocí přípojnic (busbar) a přípojných míst (bay)!)
24 24 (Text již byl zkopírován do schránky.)
25 25 (URL bylo:
26 26 (Použijte mezinárodní zápis, např. +420123456789)
27 27 (na řádce {0}, sloupci {1})
28 28 (žádný objekt)
29 29 (žádné)
30 30 (prosím, použijte pro izolovaný statek značku "isolated_dwelling" )
31 31 ({0}/{1}) Stahuji sadu změn {2} ...
32 32 ({0}/{1}) Stahování sady změn {2}...
33 33 ({0}/{1}) Stahování obsahu sady změn {2}...
34 34 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče uzlu {2}
35 35 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče relace {2}
36 36 ({0}/{1}) Nahrávám rodiče cesty {2}
37 37 ({0}/{1}): Stahuji relaci ''{2}''...
38 38 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou a jednu z těchto cest, nebo
39 39 * Jeden uzel používaný více než jednou cestou, nebo
40 40 * Jeden označený uzel, nebo
41 41 * Jednu cestu a jeden nebo více jejích uzlů používaných ve více než jedné cestě.
42 42 * Jednu cestu s jedním, nebo více uzly používanými ve více než jedné cestě, nebo
43 43 +++++
44 44 +++++
45 45 +++++
46 46 -Djosm.home má nižší prioritu, tedy konkrétnější nastavení přepíše to obecnější
47 47 ... možné jsou i další druhy přepravy
48 48 ... odkazuje na relaci
49 49 /CESTA/K/JSOM/CACHE
50 50 /CESTA/K/JOSM/HOMEDIR
51 51 /CESTA/K/JOSM/PREF
52 52 /CESTA/K/JOSM/USERDATA
53 53 +++++
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 1. Zadejte adresu (URL)
59 59 1. Zadejte URL getCapabilities
60 60 1. Zadejte adresu služby (URL)
61 61 +++++
62 62 1/25 mix (motorové kolo/moped)
63 63 1/50 mix (motorové kolo/moped)
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 +++++
67 67 +++++
68 68 +++++
69 69 +++++
70 70 +++++
71 71 +++++
72 72 +++++
73 73 2. Zadejte maximální zvětšení (volitelné)
74 74 2. Zadejte název této vrstvy
75 75 2. Vyberte vrstvy
76 76 +++++
77 77 +++++
78 78 +++++
79 79 3 nebo 7 parametrů převodu geodetického systému
80 80 3. Zvolte formát obrázků
81 81 3. Ověřte vytvořenou TMS URL
82 82 +++++
83 83 4. Zadejte název pro tuto vrstvu
84 84 4. Zkontrolujte vytvořené URL WMS
85 85 +++++
86 86 +++++
87 87 +++++
88 88 5. Zadejte název pro tuto vrstvu
89 89 +++++
90 90 +++++
91 91 +++++
92 92 +++++
93 93 +++++
94 94 +++++
95 95 < po
96 96 < před
97 97 < spodek
98 98 < začátek
99 99 </p><p>Chcete-li zobrazit všechny objekty, uzavřete panel Filtr.<p></html>
100 100 <Není nahraná GPX trasa>
101 101 <anonymní>
102 102 <b>Snímky</b>
103 103 <b>Doplněk je poskytován externím zdrojem:</b> {0}
104 104 <b>Zdroj</b>:
105 105 <br>Chybové hlášení (nepřeložené): {0}
106 106 <dvojtečka>
107 107 <vymazat z {0} objektů>
108 108 <různé>
109 109 <prázdné>
110 110 <konec-souboru>
111 111 <se rovná>
112 112 <h2>Filtr je aktivní</h2>
113 113 <h2>JOSM potřebuje Javu verze {0}.</h2>Zjištěná verze Javy: {1}.<br>Můžete <ul><li>aktualizovat vaši Javu (JRE), nebo</li><li>použít starší verzi JOSM (kompatibilní s Javou {2}).</li></ul>Více informací:
114 114 <h3>Pokud je vybrána jedna nebo více cest, je jejich tvar upraven tak, aby všechny úhly byly 90 nebo 180 stupňů.</h3>Můžete do výběru navíc přidat dva uzly, které jsou brány jako reference pro určení směru.<br>(Později je možné vrátit zpět posunutí některých uzlů:<br>Vyberte příslušné uzly a stiskněte klávesovou zkratku pro Ortogonalizace / Zpět. Výchozí zkratka je Shift-Q.)
115 115 <html>''{0}'' není platná OSM API URL.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu a znovu potvrďte.</html>
116 116 <html><body><p class="warning-body"><strong>Varování:</strong> Heslo je uloženo v čistě textové podobě v souboru konfigurace JOSM. Navíc je zasíláno <strong>nezašifrované</strong> v každém požadavku na OSM server. <strong>Nepoužívejte svá tajná hesla.</strong></p></body></html>
117 117 <html><body>Zadejte prosím OAuth autorizační přístup, který je oprávněný k přístupu k serveru OSM ''{0}''.</body></html>
118 118 <html><h3>Smazat soubor {0} z disku?<p>Obrázkový soubor bude natrvalo ztracen!</h3></html>
119 119 <html><p class="error-header">Při získávání nápovědy došlo k chybě</p><p class="error-body">Obsah nápovědy k tématu <strong>{0}</strong> se nepodařilo získat. Chybové hlášení (nepřeloženo):<br><tt>{1}</tt></p></html>
120 120 <html><p class="warning-header">K tomuto tématu není žádná nápověda</p><p class="warning-body">Nápověda k tématu <strong>{0}</strong> ještě není napsaná. Není k dispozici ani ve vašem jazyce ({1}), ani v angličtině.<br><br>Můžete pomoci zlepšit systém nápovědy JOSM a doplnit chybějící informace. Můžete přidat jak <a href="{2}">text nápovědy ve vašem jazyce ({1})</a> tak <a href="{3}">text nápovědy v angličtině</a>.</p></html>
121 121 <html><p> Promiňte, ale nelze vložit značky ze schránky, protože neobsahuje objekty JOSM, ani žádný použitelný text.</p></html>
122 122 <html><strong>Aktuální oblast ke stažení</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
123 123 <html>Volitelně můžete zadat <strong>adresu dlaždice</strong> jedné dlaždice ve formátu <i>zvětšení/x/y</i>, např. <i>15/256/223</i>. Adresy dlaždic ve formátu <i>zvětšení,x,y</i> nebo <i>zvětšení;x;y</i> jsou také platné.</html>
124 124 <html>Došlo k chybě při obnovování zálohy souboru.<br>Chyba: <br>{0}</html>
125 125 <html>Při ukládání došlo k chybě.<br>Chyba: <br>{0}</html>
126 126 <html>Ověření totožnosti na OSM serveru tokenem OAuth ''{0}'' selhalo.<br>Otevřete prosím dialog Nastavení a získejte nový token OAuth.</html>
127 127 <html>Ověření totožnosti na OSM serveru s uživatelským jménem ''{0}'' selhalo.<br>Zkontrolujte prosím uživatelské jméno a heslo v nastavení JOSM.</html>
128 128 <html>Autorizace k serveru OSM se nezdařila.<br></html>
129 129 <html>Autorizace na OSM server selhala.<br>Server vrátil následující chybu:<br>''{0}''</html>
130 130 <html>Ověření přístupu na OSM serveru pomocí OAuth tokenu ''{0}'' selhalo.<br>Token není ověřen pro přístup k chráněnému zdroji <br>''{1}''.<br>Prosím, otevřete dialog nastavení a vyžádejte si další OAuth token.</html>
131 131 <html>Automaticky otevřít dialog ''Stáhnout z OSM'' při každém startu JOSM.<br>Dialog můžete otevřít i ručně z menu Soubor nebo z nástrojové lišty.</html>
132 132 <html>Nelze otevřít adresář ''{0}''.<br>Prosím vyberte soubor.</html>
133 133 <html>Nemohu nahrát {0} objektů v jednom požadavku, protože<br>maximální velikost sady změn {1} na serveru ''{2}'' byla překročena.</html>
134 134 Klikněte <strong>{0}</strong> pro dokončení slučování mých a cizích položek</html>
135 135 <html>Klikněte <strong>{0}</strong> pro zahájení slučování mých a cizích položek</html>
136 136 <html>Uzavření sady změn <strong>{0}</strong> se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena.
137 137 <html>Uzavření sady změn <strong>{0}</strong> se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena na {1}.
138 138 <html>Spojení s OSM serverem ''{0}'' vypršelo. Prosím, zkuste to znovu později.</html>
139 139 <html>Spojení se serverem OSM ''{0}'' selhalo. Server odpověděl<br>následujícím chybovým kódem a hlášením:<br><strong> Kód chyby: <strong> {1}<br><strong>Chybové hlášení (nepřeložené)</strong>: {2}</HTML>
140 140 <html>Nelze načíst vrstvu {0} ''{1}''.<br>Chyba:<br>{2}</html>
141 141 <html>Nelze načíst doplněk {0}, protože jeho základní<br>třída ''{1}'' nebyla nalezena.<br>Mám ho odstranit z nastavení?</html>
142 142 <html>Nelze načíst soubor s uloženým sezením ''{0}''.<br>Došlo k chybě:<br>{1}</html>
143 143 <html> Nelze číst soubor ''{0}''.<br> Chyba je: <br> {1}</html>
144 144 <html> Nelze číst soubory.<br>Chyba je: <br> {0}</html>
145 145 <html>Nemohu uložit soubor sezení ''{0}''.<br>Chyba je:<br>{1}</html>
146 146 <html>Stáhnout sady změn pro aktuálně zobrazenou část mapy.<br><em>Vypnuto. Aktuálně není zobrazena žádná část mapy.</em></html>
147 147 <html>Stáhnout změny dat v aktuálním pohledu na mapu</html>
148 148 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn</html>
149 149 <html>Stáhnout moje otevřené sady změn<br><em>Vypnuto. Prosím, zadejte nejprve v nastavení vaše uživatelské jméno pro OSM.</em></html>
150 150 <html>Stáhnout nejnovější sady změn</html>
151 151 <html>Zadejte klíč značky, např. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
152 152 <html>Zadejte hodnotu značky, např. <strong><tt>zkontrolovat členy</tt></strong></html>
153 153 <html>Vložit přístupový token manuálně, pokud byl vygenerován a získán mimo JOSM.</html>
154 154 <html>Chyba ve filtru <code>{0}</code>:<br>{1}
155 155 <html>Nepodařil se přístup na OSM server ''{0}''<br>s autorizačním tokenem ''{1}''.<br>Server zamítl autorizační token jako neautorizovaný. Nebudete moci<br>přistupovat ke chráněnému obsahu na tomto serveru.</html>
156 156 <html>Autentizace na serveru OSM ''{0}'' se nezdařila.<br>Používáte OAuth, ale aktuálně nemáte nastaven žádný<br>přístupový token OAuth.<br>Otevřete, prosím, dialog Nastavení a vložte nebo vygenerujte nový token.</html>
157 157 <html>Nepodařilo se doplnit URL ''{0}'' pro ověření OSM API serveru.<br>Zkontrolujte prosím váš text ''{1}'' a znovu ověřte.</html>
158 158 <html>Neúspěšné připojení k URL ''{0}''.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu ''{1}'' a vaše internetové připojení a znovu potvrďte.</html>
159 159 <html>Nepodařilo se vytvořit chybějící adresář keše: {0}</html>
160 160 <html>Nepodařilo se stáhnout data. Formát je buď nepodporovaný, chybný, a / nebo nekonzistentní.<br><br>Detaily (nepřeloženo): {0}</html>
161 161 <html>Nepodařilo se stáhnout data.<br><br>Detaily: {0}</html>
162 162 <html>Selhala inicializace komunikace s OSM serverem {0}.<br>Zkontrolujte URL serveru ve Vašem nastavení a Vaše internetové připojení.
163 163 <html>Inicializace předvoleb selhala. <br/>Nepodařilo se vytvořit chybějící rejstřík předvoleb ''{0}''</html>
164 164 <html>Inicializace předvoleb selhala. <br/>Nepodařilo se obnovit výchozí hodnoty souboru předvoleb: {0}</html>
165 165 <html>Nepodařilo se inicializovat předvolby. <br>Adresář s předvolbami ''{0}'' není adresářem.</html>
166 166 <html>Nepodařilo se načíst seznam zdrojů předvoleb z<br>''{0}''.<br><br>Podrobnosti (nepřeložené):<br>{1}</html>
167 167 <html>Selhalo načtení seznamu zdrojů pravidel z <br>''{0}''.<br><br>Podrobnosti (nepřeložené):<br>{1}</html>
168 168 <html>Nepodařilo se načíst seznam zdrojů stylů z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepřeložené):<br>{1}</html>
169 169 <html>Nepodařilo se otevřít spojení ke vzdálenému serveru<br>''{0}''.<br>Jméno hostitele ''{1}''se nepodařilo přeložit na adresu. <br>Zkontrolujte, prosím, nastavení URL na API v nastavení editoru a také vaše internetové připojení.
170 170 <html>Selhalo otevření připojení na vzdálený server<br>''{0}''.<br>Prosím, zkontrolujte Vaše internetové připojení.
171 171 <html>Selhalo otevření připojení na vzdálený server<br>''{0}''<br> z bezpečnostních důvodů. Toto pravděpodobně nastalo proto, že je aplikace spuštěna<br>v apletu A protože jste aplet nenačetli z ''{1}''.
172 172 <html>Nepodařilo se otevřít stránku nápovědy pro URL {0}.<br>Je to nejspíše způsobené problémem se sítí.<br>Zkontrolujte, prosím, vaše internetové připojení.</html>
173 173 <html>Nepodařilo se získat seznam sad změn z OSM API serveru na<br>''{1}''. Server odpověděl hodnotou {0}, namísto 200.<br>Zkontrolujte, prosím, zda je ''{1}'' napsáno správně a proveďte ověření znovu.</html>
174 174 <html>Nepodařilo se získat informace o současném uživateli ze serveru OSM ''{0}''.<br>Tento problém není pravděpodobně způsoben vyzkoušeným přístupovým tokenem,<br>ale spíše konfigurací serveru. Pečlivě zkontrolujte URL serveru<br>a stav připojení k Internetu.</html>
175 175 <html>Nepodařilo se podepsat žádost pro OSM server ''{0}'' tokenem ''{1}''.<br>Token je pravděpodobně neplatný.</html>
176 176 <html>Nepodařilo se nahrávání nebo stahování dat z<br>''{0}''<br>kvůli problému při přenosu dat.<br>Podrobnosti (nepřeloženo): {1}</html>
177 177 <html>Nahrání sady změn <strong>{0}</strong> na server se nepodařilo,<br>protože již byla uzavřena na {1}.
178 178 <html>Zde je shrnutí importu souboru. <br/>Změnu nastavení můžete odmítnout stisknutím tlačítka "Zrušit" v dialogu Nastavení<br/>Kvůli aktivaci některých změn může být potřeba restartovat JOSM.</html>
179 179 <html>JOSM úspěšně získal přístupový token. Nyní můžete tento token akceptovat. JOSM jej bude používat při všech dalších ověřováních totožnosti a autorizaci vůči serveru OSM.<br><br>Přístupový token je: </html>
180 180 <html>JOSM se chystá změnit nastavení OAuth na výchozí hodnoty.<br>Současné nastavení nebude nikam uloženo.</html>
181 181 <html>JOSM právě běží v anonymním režimu. Nelze stáhnout<br>vaše sady změn ze serveru OSM, dokud nezadáte vaše jméno<br>v nastavení JOSM.</html>
182 182 <html>JOSM úspěšně získal požadavek na token. Nyní zobrazí v externím prohlížeči stránku s autorizací. Přihlaste se prosím s vaším OSM jménem a heslem a pokračujte podle instrukcí k autorizaci požadavku. Pak se vraťte zpět k dialogu a klikněte na <strong>{0}</strong><br><br>Pokud selže spuštění externího prohlížeče, můžete kopírovat následující autorizační URL a vložit jej do adresní řádky vašeho prohlížeče.</html>
183 183 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objektu <br>''{1}''.<br> Prosím vyřešte nejprve tento konflikt a potom to zkuste znova.</html>
184 184 <html>Vrstva''{0}'' už je v konfliktu s objektem <br/>''{1}''.<br/>Tento konflikt nemůže být přidán.</html>
185 185 <html>Je požadováno načtení doplňku "{0}".<br>Tento doplněk se ale již dále nevyvíjí a bude velmi pravděpodobně způsobovat chyby.<br>Měl by být deaktivován.<br>Chcete jej smazat z nastavení?</html>
186 186 <html>Označené <strong>lokálně smazané objekty</strong> budou vymazány na serveru.</html>
187 187 <html>Označené změněné objekty <strong>z aktuálního výběru</strong> budou nahrány na server.</html>
188 188 <html>Není vybráno ani<strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> ani <strong>{2}</strong>.<br>Zvolte, prosím, stažení OSM dat, GPX dat nebo poznámek nebo všeho.</html>
189 189 <html>Žádný z objektů sady změn {0} není dostupný v aktuálně<br>editované vrstvě ''{1}''.</html>
190 190 <html>Klikněte prosím na <strong>{0}</strong> k odeslání žádosti o OAuth token na ''{1}''.</html>
191 191 <html>Pokud chcete dotaz omezit na specifický časový rozsah,<br>zadejte prosím platná vstupní data.</html>
192 192 <html>Pokud chcete omezit dotaz na datové změny ohraničujícím rámečkem,<br>zadejte platná data zeměpisných šířek a délek.</html>
193 193 <html>Ujistěte se, že všechny vybrané cesty směřují podobným směrem<br> nebo ortogonalizujte každou samostatně.</html>
194 194 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah dlaždic OSM</strong> ve zvolené úrovni zvětšení.</html>
195 195 <html>Vyberte prosím jeden z následujících <strong>standardních dotazů</strong>.Vyberte <strong>Stáhnout pouze mé sady změn</strong>, pokud chcete stáhnout pouze vámi vytvořené změny.<br>Pozor, JOSM stáhne maximálně 100 sad změn.</html>
196 196 <html>Prosím, vyberte sadu změn kterou chcete uzavřít</html>
197 197 <html>Vyberte, prosím, hodnoty, které chcete ponechat u následujících značek.</html>
198 198 <html>Doplněk {0} vyžaduje JOSM verze {1}. Současná verze JOSM je {2}.<br>Pokud chcete doplněk používat, aktualizujte JOSM.</html>
199 199 <html>Soubor s předvolbami obsahoval chyby.<br/> Vytvářím zálohu původního souboru v umístění <br/>{0}<br/> a vytvářím nový soubor nastavení s výchozími hodnotami.</html>
200 200 <html>Relace byla smazána mimo editor.<br><br>Chcete toto okno zavřít?</html>
201 201 <html>Přijímání přístupového tokenu OAuth z ''{0}'' selhalo.</html>
202 202 <html>Získání požadavkového tokenu OAuth z ''{0}'' selhalo.</html>
203 203 <html>Spustí plně automatickou proceduru získání přístupového tokenu z webu OSM.<br>JOSM vstoupí na web OSM pod uživatelským účtem zadaným do JOSM a<br>automaticky autorizuje uživatele, pro kterého získá přístupový token.</html>
204 204 <html>Spustí poloautomatickou proceduru získání tokenu z webu OSM.<br>JOSM odešle standardní požadavek na získání OAuth tokenu.<br>Ten bude uživateli zobrazen v externím prohlížeči,<br>aby se přihlásil a akceptoval vložení tokenu do JOSM.</html>
205 205 <html>Vyberte všechny stopy, které chcete zobrazit. Rozsah stop můžete vybrat táhnutím myši, nebo pomocí CTRL+kliknutí vyberte konkrétní stopy. Mapa je průběžně aktualizována na pozadí. URL otevřete dvojklikem na něj.</html>
206 206 <html>Vybrat pro stažení dat do nové vrstvy.<br>Jinak jsou data stažena do aktivní vrstvy.</html>
207 207 <html>Výběr umožní vložení značky, který bude aplikován na <br>všechny upravované relace.</html>
208 208 <html>Zatrhněte, pokud chcete dotaz omezit pouze na vaše sady změn dat.<br>Jinak zahrne do dotazu všechny změny sady změn dat.</html>
209 209 <html>Zatrhněte, pokud chcete uložit autorizační token do nastavení JOSM.<br>Pokud nezaškrtnete, bude přístupový token použit pouze v tomto sezení JOSM.</html>
210 210 <html>Vybere zobrazení sad změn pouze pro vybrané objekty.<br>Zrušení výběru znamená zobrazení všech sad změn v aktuální datové vrstvě.</html>
211 211 <html>Soubor s nastavením žádá o připojení nastavení k <b>{0}</b>,<br/>, ale jeho výchozí nastavení je v tomto okamžiku neznámé.<br/> Prosím aktivujte odpovídající funkci ručně a zkuste import znovu.
212 212 <html>Krok 1/3:Odeslání požadavku na OAuth token</html>
213 213 <html>Krok 2/3: Autorizace a získání přístupového tokenu</html>
214 214 <html>Krok 3/3: Úspěšně získaný přístupový token</html>
215 215 <html>Přístupový token ''{0}'' byl <b>úspěšně</b><br>použit pro přístup na OSM server ''{1}''.<br>Nyní budete na OSM server přistupovat jako uživatel ''{2}'' s id ''{3}''.</html>
216 216 <html>Zdroj předvoleb značek {0} lze načíst, ale obsahuje chyby. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
217 217 <html>Zdroj předvoleb značek {0} lze načíst, ale obsahuje chyby. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
218 218 <html>Vyfotografujte váš GPS přijímač když ukazuje čas.<br>Zobrazte zde jeho fotografii.<br>Poté zapište čas zobrazený na fotografii a vyberte časové pásmo<hr></html>
219 219 <html>Přístupový token ''{1}'' známý OSM serveru ''{0}''.<br>Test získání detailů uživatele tohoto tokenu selhal.<br>V závislosti na oprávněních přidělených tomuto tokenu jej však můžete použít<br>pro nahrávání dat, GPS tras a/nebo k přístupu k dalším chráněným zdrojům.</html>
220 220 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnou odpověď.<br>Je pravděpodobné, že ''{0}'' není server OSM API.<br>Prosím, zkontrolujte správnost zápisu ''{0}'' a zkuste znovu.</html>
221 221 <html>OSM server<br>''{0}''<br>reportoval interní chybu.<br>Toto je pravděpodobně pouze dočasný problém. Zkuste to prosím později.
222 222 <html>Pomocník Overpass nemůže zpracovat následující dotaz:
223 223 <html>Automatický proces získávání přístupového tokenu OAuth<br>z serveru OSM selhal, protože JOSM nebyl schopen sestavit<br>použitelné URL z autorizačního URL.''{0}''.<br><br>Zkontrolujte rozšířené nastavení OAuth a zkuste to znovu.</html>
224 224 <html>Automatický proces získávání přístupového tokenu OAuth<br>z OSM serveru selhal. JOSM se nepodařilo přihlásit do {0}<br>pro uživatele {1}.<br><br>Zkontrolujte jméno a heslo uživatele a zkuste znovu.</html>
225 225 <html>Proces automatického získaní přístupového tokenu OAuth <br>z OSM serveru selhal.<br><br>Prosím opakujte pokus nebo zvolte jiný typ autorizačního procesu,<br> např poloautomatickou nebo manuální autorizaci.</html>
226 226 <html>Potomek relace<br>{0}<br>byl na serveru smazán, nelze jej načíst.</html>
227 227 <html>Spojené cesty jsou členy jedné nebo více relací. Rozhodněte, prosím, jestli chcete <strong>ponechat</strong> toto členství u spojené cesty, nebo jestli je chcete <strong>odebrat</strong>.<br>Výchozí rozhodnutí je <strong>ponechat</strong> první cestu a <strong>odstranit</strong> ostatní cesty, které jsou členy té samé relace. Spojená cesta tedy zaujme v relaci místo původní cesty.</html>
228 228 <html>Aktuální URL <tt>{0}</tt><br>je externí adresa. Upravovat je možné pouze témata umístěná<br>na serveru <tt>{1}</tt>.</html>
229 229 <html>Údaje v GPX vrstvě ''{0}'' byly stažené ze serveru.<br>Protože body cesty neobsahují časovou značku, nelze je sladit s audio daty.</html>
230 230 <html>Údaje v GPX vrstvě ''{0}'' byly staženy ze serveru.<br>Protože body cesty neobsahují časovou značku, nelze je sladit s obrázky.</html>
231 231 <html>Data, která chcete nahrát na server, obsahují nevyřešené konflikty ve vrstvě ''{0}''.<br>Konflikty je nejprve nutno vyřešit.</html>
232 232 <html>Spojené uzly jsou členy jedné nebo více relací. Rozhodněte, prosím, jestli chcete <strong>ponechat</strong> toto členství u cílového uzlu, nebo jestli je chcete <strong>odebrat</strong>.<br>Výchozí rozhodnutí je <strong>ponechat</strong> první uzel a <strong>odstranit</strong> ostatní uzly, které jsou členy té samé relace. Cílový uzel tedy zaujme v relaci místo původního uzlu.</html>
233 233 <html>Relace byla změněna.<br><br>Chcete změny uložit?</html>
234 234 <html>Server nahlásil zjištění konfliktu.
235 235 <html>Server ohlásil nalezení konfliktu.<br>Chybová zpráva (nepřeloženo):<br>{0}</html>
236 236 <html>Server hlásí, že objekt je smazaný.<br><strong>Nahrávání selhalo,</strong> pokud jste se snažili upravit nebo smazat tento objekt.<br> <strong>Stahování selhalo</strong>, pokud jste se snažili nahrát tento objekt.<br><br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
237 237 <html>Test selhal, protože server odpověděl interní chybou.<br>JOSM nemůže ověřit, zda je token validní. Zkuste to prosím později.</html>
238 238 <html>Je potřeba <strong>několika sad změn</strong>, aby se na server nahrálo {0} objektů. Jakou strategii chcete zvolit?</html>
239 239 <html>Nejsou žádné vrstvy, ke kterým by zdrojová vrstva<br>''{0}''<br>mohla být být sloučena.</html>
240 240 <html>V této relaci je minimálně jeden prvek odkazující<br>na právě tuto relaci.<br>To vyváří cyklické závislosti a není to doporučeno.<br>Co chcete provést s touto cyklickou závislostí?</html>
241 241 <html>Aktuálně není vybrána žádná oblast je stažení.</html>
242 242 <html>Tato akce bude potřebovat<br>{0} samostatných stažení dat.<br>Chcete pokračovat?</html>
243 243 <html>Tato relace již obsahuje alespoň jeden prvek, který odkazuje na<br>objekt ''{0}''<br><br>Opravdu chcete přidat další člen relace?</html>
244 244 <html>Tato relace byla změněna mimo editor.<br>Nemůžete aplikovat změny a pokračovat v editaci.<br><br>Chcete vytvořit konflikt a uzavřít editor?</html>
245 245 <html>Nelze zpracovat zdroj předvoleb značek: {0}. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=400>Chyba je: [{1}:{2}] {3}</table></html>
246 246 <html>Nelze zpracovat zdroj předvoleb značek: {0}. Opravdu ho chcete použít?<br><br><table width=600>Chyba je: {1}</table></html>
247 247 <html>Nahrávat nezpracovaná GPS data do mapy není dobrý nápad. <br>Jestli chcete nahrát prošlé trasy GPS, pak se podívejte sem:</html>
248 248 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br>uzlů, cest nebo relací.<br><br>Klikněte <strong>{0}</strong> pro synchronizaci kompletní místní datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro přerušení nahrávání a pokračování v editaci.<br></html>
249 249 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože na serveru je novější verze jednoho z vašich<br>uzlů, cest nebo relací.<br>Konflikt je způsoben <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br>na serveru je verze {2}, vaše verze je {3}.<br><br>Klikněte <strong>{4}</strong> pro synchronizaci konfliktního prvku.<br>Klikněte <strong>{5}</strong> pro synchronizaci kompletní místní datové sady se serverem.<br>Klikněte <strong>{6}</strong> pro přerušení nahrávání a pokračování v editaci.<br></html>
250 250 <html>Nahrávání <strong>selhalo<strong>, protože používaná<br>sada změn {0} byla již uzavřena na {1}.<br>Prosím, nahrajte znovu s novou, nebo otevřenou sadou změn.</html>
251 251 <html>Nahrávání na server <strong>selhalo</strong>, protože vaše aktuální<br>datová sada nesplňuje předpoklad.<br>Chybová zpráva je:<br>{0}</html>
252 252 <html>Použijte fotku přesného zdroje času,<br>např. display GPS přijímače</html>
253 253 <html>Použít standardní URL OSM serveru (<strong>{0}</strong>)</html>
254 254 <html>Verze <strong>{0}</strong> vytvořená <strong>{1}</strong></html>
255 255 <html>Verze <strong>{0}</strong> aktuálně editovaná ve vrstvě ''{1}''</html>
256 256 <html>Pokoušíte se vložit relaci samu do sebe.<br><br>Toto vytvoří cyklický odkaz, a proto není taková úprava povolena.<br>Přeskakuji relaci ''{0}''.</html>
257 257 <html>Používáte projekci EPSG:4326, což může vést<br>k nepřijatelným výsledkům při ortogonalizaci objektů.<br>Změňte používaný typ projekce, aby toto varování zmizelo.<br>Vážně chcete pokračovat?</html>
258 258 <html> Nedokončili jste slučování rozdílů v tomto konfliktu.<br>Vyřešení konfliktu nelze aplikovat, dokud nebudou vyřešeny<br>všechny rozdíly.<br>Klikněte <strong>{0}</strong>, pokud chcete i přesto ukončit.<strong> Už<br> vyřešené rozdíly nebudou použity.</strong><br>Klikněte <strong>{1}</strong> pro návrat k řešení konfliktů.</html>
259 259 <html>Přístupový token OAuth byl úspěšně získán z webu OSM. Klikněte na <strong>{0}</strong> k akceptování tohoto tokenu. JOSM jej bude používat při příštích požadavcích na práci s OSM API.</html>
260 260 <html>V tomto okně editoru máte neuložené změny.<br><br>Chcete tyto změny zahodit a nahrát znovu data z vrstvy?</html>
261 261 <html>{0} relace tvoří cyklus, protože na sebe vzájemně odkazují.<br>JOSM je nenahraje na server, dokud závislost neopravíte a neodstraníte cyklus.</html>
262 262 <i>(Automatické ukládání v pravidelných intervalech zálohuje změněná data vrstev. Zálohy jsou uloženy v adresáři definovaném v Nastavení. V případě pádu aplikace se JOSM při příštím startu pokusí neuložené změny obnovit.)</i>
263 263 <i>(JOSM může zachovat záložní soubor po uložení datových vrstev. K názvu souboru bude připojeno ''~'' a bude uložen do stejného adresáře.)</i>
264 264 <i>CH1903 / LV03 (bez lokálních korekcí)</i>
265 265 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt>
266 266 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt> <i>minuty</i><tt>&#39;</tt>
267 267 <i>stupně</i><tt>&deg;</tt> <i>minuty</i><tt>&#39;</tt> <i>vteřiny</i><tt>&quot</tt>
268 268 <i>chybějící</i>
269 269 <klíč>
270 270 <levý rodič>
271 271 <nový objekt>
272 272 <nikoliv>
273 273 <nebo>
274 274 <otazník>
275 275 <pravý rodič>
276 276 <strong>Varování:</strong> Jelikož nepoužíváte výchozí API OSM, ujistěte se, že jste nastavili uživatelský klíč a tajný klíč v <i>Rozšířených parametrech Advanced OAuth</i>.
277 277 <nedefinováno>
278 278 +++++
279 279 > za
280 280 > před
281 281 > spodek
282 282 > vrchol
283 283 +++++
284 284 Rozcestník ukazující směry k různým cílům.
285 285 Cedule s mapou
286 286 Tabule s informacemi.
287 287 Stojatá vodní plocha, například jezero nebo rybník.
288 288 Statek uvnitř většího osídlení
289 289 Plochá oblast u vody, pokrytá pískem, štěrkem nebo oblázky.
290 290 Velká vodní plocha, částečně obklopená pevninou, ale se širokým ústím.
291 291 Stromořadí.
292 292 Nízko ležící oblast mezi kopci.
293 293 Horský hřbet
294 294 Chybí značka name, ačkoliv name:* existuje.
295 295 Významná skála nebo skupina skal, z nichž alespoň jedna je pevně připojena ke skalnímu podkladu.
296 296 Trvalá masa ledu, pohybující se vlastní vahou.
297 297 Místo, kde podzemní voda přirozeně vyvěrá na zemský povrch.
298 298 Předchozí verze JOSM nainstalovala vlastní certifikát, aby mohla poskytovat dálkové ovládání přes HTTPS.
299 299 objekt s id=0 nemůže být neviditelný
300 300 Členství v relacích bylo zkopírováno do všech nových cest.<br>Je třeba provést kontrolu a případné opravy.
301 301 Členství i s rolí bylo zkopírováno do všech nových cest.<br>Je třeba provést kontrolu a případné opravy.
302 302 Sedlo mezi horami nebo kopci.
303 303 Osamělá výrazná Skála, která se může odlišovat od složení okolního terénu.
304 304 Jeden strom.
305 305 Příkrý skalní sráz, výrazně vertikální nebo téměř vertikální (spodní část je napravo od cesty).
306 306 Sopka - spící, vyhaslá nebo aktivní.
307 307 +++++
308 308 +++++
309 309 +++++
310 310 AGRI černobíle 2.5m
311 311 +++++
312 312 +++++
313 313 Schopnosti API
314 314 Narušení schopností API
315 315 Verze API: {0}
316 316 +++++
317 317 +++++
318 318 +++++
319 319 Snesená železnice (pouze žel. spodek)
320 320 Zrušit
321 321 Zrušit slučování
322 322 Zrušit dialog pro výběr souboru
323 323 Zrušit dialog pro výběr souboru.
324 324 O aplikaci
325 325 O JOSM…
326 326 Přijmout přístupový token
327 327 Přijmout všechny značky z {0} pro toto sezení
328 328 Odsouhlasit nový zdroj doplňků a zavřít dialog
329 329 Přístup
330 330 Přístupový token
331 331 Klíč přístupového tokenu:
332 332 Heslo přístupového tokenu:
333 333 URL přístupového tokenu:
334 334 Přístupné
335 335 Přístup k redigované verzi ''{0}'' z {1} {2} je zakázaný.
336 336 Ubytování
337 337 Dle informací z doplňku je autorem {0}.
338 338 Přesnost
339 339 Akce
340 340 Parametry akce
341 341 Akce
342 342 Výběr akcí
343 343 Aktivovat
344 344 Aktivovat vrstvu
345 345 Aktivovat vybranou vrstvu
346 346 Aktivace standardního mapového rendereru.
347 347 Aktivní předvolby:
348 348 Aktivní pravidla:
349 349 Aktivní styly:
350 350 Přidat
351 351 Přidat URL podkladových map
352 352 Přidat další URL, odkud se dají stahovat doplňky.
353 353 Přidat uzel...
354 354 Přidat zaměřený obrázek
355 355 Přidat značku
356 356 Přidat záložku pro aktuálně vybranou stahovanou oblast
357 357 Přidat novou poznámku
358 358 Přidat novou cestu k ikonám
359 359 Přidat nový pár klíč/hodnota ke všem objektům
360 360 Přidat nový uzel do již existující cesty
361 361 Přidat nové předvolby ze souboru nebo URL
362 362 Přidejte nové pravidlo zadáním názvu souboru nebo URL
363 363 Přidat nový zdroj do seznamu.
364 364 Přidat nový styl ze souboru nebo URL
365 365 Přidat novou značku
366 366 Vložte novou položku {0} zadáním URL
367 367 Přidat uzel zadáním zeměpisné šířky/délky nebo vzdálenosti od rovníku/poledníku (northing/easting).
368 368 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za poslední člen
369 369 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě za poslední vybraný člen
370 370 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před první člen
371 371 Přidat všechny objekty vybrané v aktuální datové sadě před první vybraný člen
372 372 Přidat všechny značky
373 373 Přidat informace o autorovi
374 374 Přidat zatrhnuté značky do vybraných objektů
375 375 Přidat komentář
376 376 Přidat komentář k poznámce:
377 377 Přidání konfliktu k ''{0}''
378 378 Přidat filtr.
379 379 Přidat vrstvu podkladových map {0}
380 380 Přidat vrstvy
381 381 Přidat uzel
382 382 Přidat uzel do cesty
383 383 Přidat uzel do cesty a spojit
384 384 Přidat uzel {0}
385 385 Režim přidávání poznámek
386 386 Přidat nebo odebrat tlačítko nástrojové lišty
387 387 Přidat relaci {0}
388 388 Přidat vybrané značky
389 389 Přidat výběr do relace
390 390 Přidat nastavení
391 391 Přidat značky ke zvoleným objektům
392 392 Přidat členy všech vybraných relací do aktuálního výběru
393 393 Přidat vybrané dostupné předvolby do seznamu aktivních předvoleb
394 394 Přidat vybraná dostupná pravidla do seznamu aktivních pravidel
395 395 Přidat vybrané dostupné styly do seznamu aktivních stylů
396 396 Přidat vybrané relace do aktuálního výběru
397 397 Přidat k výběru
398 398 Přidat do Stáhnout z OSM->Aktuální mapa:
399 399 Přidat tlačítko do nástrojové lišty
400 400 Přidat hodnotu?
401 401 Přidat cestu
402 402 Přidat cestu {0}
403 403 Přidány uzly na všechny průsečíky
404 404 Přidávám certifikát JOSM místního počítače to {0} úložiště
405 405 Přidávám certifikát pro spojení TLS: {0}
406 406 Přidávám {0} do ignorovaných značek
407 407 Přidávám {0} ke kontrole pravopisu
408 408 Přidávám {0} ke kontrole značek
409 409 Interpolace adres
410 410 Adresy
411 411 Štola
412 412 Nastavit barevnost vrstvy
413 413 Nastavit hodnotu gama podkladové vrstvy.
414 414 Nastavit posunutí vrstvy podkladových map
415 415 Upravit průhlednost vrstvy
416 416 Nastavit hodnoty zaostření/rozostření vrstvy.
417 417 Nastavit pozici této vrstvy podkladových map
418 418 Upravit časovou zónu a posun
419 419 Nastavitelný {0} není dosud registrován.
420 420 Nastavitelný {0} není dosud registrován. Nemohu nastavit spoluúčast v nastavení synchronizace.
421 421 Administrativní centrum
422 422 Administrativní
423 423 Administrativní úroveň
424 424 Rozšířené
425 425 Rozšířené pozadí: Změněno
426 426 Rozšířené pozadí: Nevýchozí hodnota
427 427 Pokročilé parametry OAuth
428 428 Rozšířená konfigurace OAuth
429 429 Nastavení pro pokročilé
430 430 Rozšířené informace
431 431 Rozšířené informace (web)
432 432 Rozšířené informace o objektu
433 433 Reklamní sloup
434 434 Letecké snímky "{0}" mohou být nepřesně polohovány. Zkontrolujte, prosím, jejich posun pomocí stop GPS!
435 435 Lanovka
436 436 +++++
437 437 Zemědělská technika
438 438 Kvalitu ovzduší
439 439 Letiště
440 440 Letiště
441 441 Letiště
442 442 Albersova projekce
443 443 Alkohol
444 444 Uspořádat uzly do kruhu
445 445 Zarovnat uzly do přímky
446 446 Všechny
447 447 Všechny soubory
448 448 Všechny formáty
449 449 Všechny soubory (*.*)
450 450 Všechny nainstalované doplňky jsou aktuální. JOSM tedy nemusí stahovat jejich nové verze.
451 451 Všechny číselné hodnoty sečtené jako ''{0}'' budou vloženy do klíče ''{1}''
452 452 Všechny body a úseky cesty budou mít stejnou barvu. Můžete to změnit v panelu Vrstvy.
453 453 Podporovány jsou všechny projekce
454 454 Není co ukládat, protože všechna nastavení v této skupině jsou nastavena na své výchozí hodnoty.
455 455 Hodnoty spojené jako ''{0}'' budou použity pro klíč ''{1}''
456 456 Všechna vozidla
457 457 Zahrádkářská kolonie
458 458 Povolit změny poznámek (notes)
459 459 Povolit stahování vašich soukromých GPS tras
460 460 Povolit čtení vašich nastavení
461 461 Povolit nahrávání GPS tras
462 462 Povolit nahrávání mapových dat
463 463 Povolit zápis vašich nastavení
464 464 Povolený provoz:
465 465 Umožní ovládání JOSM z externích aplikací jako například webový prohlížeč a pod.
466 466 Umožní ladit barvy cesty podle různých průměrných rychlostí.
467 467 Horská chata
468 468 Již je registrován konflikt pro objekt ''{0}''.
469 469 Zahrnout do hledání i nekompletní a smazané objekty.
470 470 Přejmenovat také soubor
471 471 Alternativní název
472 472 V případě, že toto nebude fungovat, můžete ručně vyplnit níže uvedené údaje na následující URL:
473 473 Vždy skryto
474 474 Vždy zobrazit
475 475 Aktualizovat vždy a bez ptaní
476 476 Stanice záchranky
477 477 +++++
478 478 Americký fotbal
479 479 Počet kabelů
480 480 Počet sedadel
481 481 Počet schodů
482 482 Počet okruhů
483 483 Počet pólů
484 484 Proud
485 485 Zábavní park
486 486 Kontrolor OSM dat, hledající běžné chyby udělané uživateli a programy.
487 487 Volná hromada kamení.
488 488 Zadáním prázdné hodnoty značku smažete.
489 489 Došlo k chybě v doplňku {0}
490 490 Při pokusu přiřadit fotografie GPX záznamu došlo k chybě. Můžete zkusit zahýbat posuvníkem a provést přiřazení manuálně.
491 491 Kancelář poskytující informace o městě nebo oblasti.
492 492 Došlo k neočekávané chybě, kterou pravděpodobně způsobil doplněk ''{0}''.
493 493 Došlo k neočekávané výjimce. Toto je vždy programátorská chyba. <br><br>Používáte nicméně starou verzi JOSM ({0})<br>místo současné otestované verze (<b>{1}</b>).<br><br><b>Prosím aktualizujte JOSM</b>, než nahlásíte tuto chybu.
494 494 Nastala neočekávaná výjimka.<br>Tato chyba vždy znamená chybu v kódu. Pokud používáte poslední<verzi>verzi této aplikace, oznamte prosím tuto chybu autorům.
495 495 Analogové
496 496 Přichytávání úhlů
497 497 Přichytávání úhlů aktivní.
498 498 Anotace
499 499 Starožitnosti
500 500 Přidat nastavení ze souboru k existujícím hodnotám
501 501 Aplikovat
502 502 Aplikovat změny
503 503 Aplikovat přednastavení
504 504 Aplikovat řešení
505 505 Aplikovat roli
506 506 Aplikovat roli:
507 507 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) na čáry GPX pro jemnější zobrazení.
508 508 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v režimu drátového modelu pro jemnější zobrazení.
509 509 Aplikovat vyhlazování (antialiasing) v mapě pro jemnější zobrazení.
510 510 Použít předchozí značku {0}
511 511 Aplikovat vyřešené konflikty
512 512 Aplikovat řešení konfliktů a zavřít dialog
513 513 Použít zvolené změny
514 514 Použít značky objektů ve schránce na všechny označené objekty.
515 515 Použít značky k označení nahrávané sady změn
516 516 Aplikovat aktuální změny
517 517 Použít adresu dlaždice
518 518 Aplikovat změny a zavřít dialog
519 519 Aplikovat tuto roli na všechny členy
520 520 Použít?
521 521 duben 2015
522 522 Letištní plocha
523 523 +++++
524 524 Pasáž
525 525 Archeologické naleziště
526 526 Lukostřelba
527 527 Opravdu pokračovat?
528 528 Jste si jisti, že chcete posunout prvky s připojenými cestami, které jsou skryté filtry?
529 529 Označit jako plochu
530 530 Styl plochy na vnější cestě
531 531 Cesta typu plochy není uzavřená
532 532 Plochy se vykreslují s výplní pouze okolo jejich vnitřních hran
533 533 Oblast v okolí místa
534 534 Plochy sdílejí úsek cesty
535 535 Umění
536 536 Autor díla
537 537 Komunitní umělecké centrum
538 538 Umělecké dílo
539 539 Stoupání (m)
540 540 Zeptat se před aktualizací
541 541 Sestavit nové polygony.
542 542 Shromáždiště
543 543 Společný domov pro samostatnější osoby, které vyžadují méně péče.
544 544 Přiřazená ulice
545 545 Převzít
546 546 Pro mazání je třeba vybrat alespoň jeden objekt, nemáte nic vybráno
547 547 Upozornění: Používejte pouze skutečné klávesy!
548 548 Turistická atrakce
549 549 Atributy
550 550 Audio zařízení je nedostupné
551 551 Audioprůvodce
552 552 Nastavení zvuku
553 553 Audio značky z {0}
554 554 Zvuk sesynchronizován na bodu {0}.
555 555 Označení bodu s hlasovou poznámkou
556 556 Zvuk: {0}
557 557 Audioprůvodce přes mobilní telefon?
558 558 Australský fotbal
559 559 Přihlásit
560 560 Přihlásit se se zadaným jménem a heslem
561 561 Autentizace na HTTP proxy ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo.
562 562 Autentizace na OSM API ''{0}'' selhala. Zadejte prosím platné uživatelské jméno a heslo.
563 563 Ověření na hostiteli ''{0}'' selhalo. Prosím, zadejte platné uživatelské jméno a platné heslo.
564 564 Autentizační sezení pro uživatele ''{0}''...
565 565 Ověřování totožnosti
566 566 Ověření totožnosti selhalo
567 567 Ověření totožnosti selhalo
568 568 Autor
569 569 Autor:
570 570 Autorizace selhala
571 571 Autorizovat JOSM pro přístup k OSM API
572 572 Autorizační URL:
573 573 Autorizovat se
574 574 Autorizace žádosti o OAuth token ''{0}'' na webu OSM ...
575 575 Autorizuji požadavkový token ''{0}''...
576 576 Autoři
577 577 Automaticky
578 578 Automaticky načítat dlaždice
579 579 Povolit automatické ukládání
580 580 Ukládat každých (sekund)
581 581 Počet uložených souborů na vrstvu
582 582 Automatické zvětšení
583 583 Standardně automaticky zvětšovat:
584 584 Auto-odhad
585 585 Standardně automaticky načítat dlaždice:
586 586 Automatické
587 587 Automatický defibrilátor
588 588 Bankomat
589 589 Automatická oprava značek
590 590 Automaticky vytvářet zvukové značky z bodů v záznamu trasy (namísto z uložených trasových bodů - waypoints) s názvy nebo popiskami.
591 591 Při otevírání vrstvy GPX automaticky vytvořit vrstvu se značkami ze všech trasových bodů.
592 592 Automaticky zkracuji hodnotu značky ''{0}'' u smazaného objektu {1}
593 593 Dostupné
594 594 Dostupné výchozí položky:
595 595 Dostupné předvolby:
596 596 Dostupné role
597 597 Dostupná pravidla:
598 598 Dostupné styly:
599 599 Lavinová ochrana
600 600 +++++
601 601 +++++
602 602 +++++
603 603 +++++
604 604 +++++
605 605 +++++
606 606 +++++
607 607 Babybox
608 608 Zpět
609 609 Podmínky použití podkladové mapy
610 610 Pozadí:
611 611 Opěrka zad
612 612 Backspace v režimu změn
613 613 Špatný požadavek
614 614 Chybná lokace v HTML dokumentu. Došlo k výjimce: {0}
615 615 Chybná odpověď
616 616 Kabelky
617 617 Pekařská ulice
618 618 Pekárna
619 619 +++++
620 620 Omezení datového pásma překročeno
621 621 Banka
622 622 +++++
623 623 +++++
624 624 Holá skála
625 625 Níže položená neobhospodařovaná oblast s neúrodnou, kyselou půdou a nízkými dřevnatými porosty.
626 626 Níže položená neobhospodařovaná půda s keři, ale s málo nebo žádnými stromy.
627 627 Vysoko položená neobhospodařovaná půda pokrytá trávou, která může být spásaná.
628 628 Kasárna
629 629 Závory
630 630 V překážce není určen žádný vchod
631 631 Překážky
632 632 Překážky a vchody
633 633 +++++
634 634 Základní
635 635 Vodní nádrž
636 636 Basketbal
637 637 Baterie
638 638 Bojiště
639 639 +++++
640 640 +++++
641 641 Zátoka
642 642 Pláž
643 643 Plážový volejbal
644 644 Vodní bóje
645 645 Kosmetický salón
646 646 Postele
647 647 Postele
648 648 Včelař
649 649 Pivní zahrádka
650 650 +++++
651 651 +++++
652 652 Lavička
653 653 +++++
654 654 +++++
655 655 +++++
656 656 Nejlepší zvětšení: {0}
657 657 Nápoje
658 658 Cyklisté
659 659 Cyklostezka
660 660 Cyklotrasa
661 661 Rampa pro jízdní kola
662 662 Půjčovna kol
663 663 Oprava kol
664 664 Prodej kol
665 665 Mytí jízdních kol (za poplatek)
666 666 Prodejce kol
667 667 +++++
668 668 Kulečník
669 669 Bing letecké snímky
670 670 Bionafta
671 671 Elektrárna na biopalivo
672 672 Elektrárna na bioplyn
673 673 Elektrárna na biomasu
674 674 Pozorovatelna ptactva
675 675 +++++
676 676 Kovář
677 677 Blok
678 678 Modrá:
679 679 Obsah tabule
680 680 Loď
681 681 Loděnice
682 682 Varný reaktor (BWR-1)
683 683 Varný reaktor (BWR-2)
684 684 Varný reaktor (BWR-3)
685 685 Varný reaktor (BWR-4)
686 686 Varný reaktor (BWR-5)
687 687 Varný reaktor (BWR-6)
688 688 Sloupek
689 689 Typ sloupku
690 690 +++++
691 691 Knihkupectví
692 692 +++++
693 693 Jméno záložky:
694 694 Záložky
695 695 +++++
696 696 Hraniční kontrola
697 697 Typ hranice
698 698 Botanické jméno
699 699 Oba uzly
700 700 Hry s koulemi (pétanque)
701 701 Hranice
702 702 Hranice
703 703 Hraniční kameny
704 704 Duplicitní uzly na hranici (boundary)
705 705 Typ hranice
706 706 Ohraničující rámeček
707 707 Ohraničující rámeček (v projekci):
708 708 Ohraničující rámeček:
709 709 Ohraničení
710 710 Butik
711 711 Operátor odbočky
712 712 Typ odbočného stožáru
713 713 Značka
714 714 Vlnolam
715 715 Pivovar
716 716 Most
717 717 Mostní podpěra
718 718 Půdorys mostu
719 719 Mosty
720 720 +++++
721 721 Chybná předvolba značení ''{0}-{1}'' - metoda Javy zadaná ve ''values_from'' není "{2}"
722 722 Chybná předvolba značení ''{0}-{1}'' - v metodě Javy zadané ve ''values_from'' došlo k výjimce {2} ({3})
723 723 Poškozená předvolba značení "{0}-{1}" - počet položek v ''display_values'' musí být stejný jako ve ''values''
724 724 Poškozená předvolba značení "{0}-{1}" - počet položek v ''display_descriptions'' musí být stejný jako ve ''values''
725 725 Nevěstinec
726 726 Stará zátěž, městské ruiny (Brownfield)
727 727 +++++
728 728 Budhistický chrám
729 729 Zarážedlo
730 730 Sestavit dotaz
731 731 Budova
732 732 Pasáž pod budovou
733 733 Duplicitní uzly na budovách
734 734 Budova uvnitř budovy
735 735 Sestavování hlavního menu
736 736 Část budovy
737 737 Druh stavby
738 738 Vytváří dotaz Overpass za použití pomocníka dotazů Overpass Turbo
739 739 Zabudovaný styl, interní cesta:
740 740 Zabudované:
741 741 Krátké vyvýšení
742 742 Brána otevíratelná nárazníkem vozidla
743 743 Bunkr
744 744 Silážní jáma
745 745 Autobus
746 746 Autobusová dráha
747 747 Nástupiště autobusu
748 748 Autobusové nádraží
749 749 Zastávka autobusu
750 750 Zábrana průjezdná pouze autobusem
751 751 Autobusová zastávka (původní)
752 752 Řeznictví
753 753 Ovládaný tlačítkem
754 754 Podle kódu EPSG
755 755 Bytom: Budynki (budovy)
756 756 +++++
757 757 Bytom: Ortofotomapa 2012 (letecké snímky)
758 758 Będzin: Budynki (budovy)
759 759 Będzin: Ortofotomapa 2013 (letecké snímky)
760 760 +++++
761 761 Těžkovodní reaktor CANDU
762 762 CNG (zemní plyn)
763 763 +++++
764 764 +++++
765 765 +++++
766 766 +++++
767 767 Kyvadlová kabinková lanovka
768 768 Obsah keše
769 769 Název keše
770 770 Statistika keše: {0}
771 771 Katastr
772 772 Kavárna
773 773 Výpočet stahované oblasti
774 774 Vyvolat editor relací na vybranou relaci
775 775 Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam dvojjazyčně
776 776 Kamera
777 777 +++++
778 778 Tábořiště
779 779 Mnohoúhelník nelze zarovnat. Končím.
780 780 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože není podtřídou ''{1}''.
781 781 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože není zaregistrovaná jako mapový renderer.
782 782 Nelze aktivovat třídu mapového rendereru ''{0}'', protože nebyla nalezena.
783 783 Kanadský fotbal
784 784 Plavební kanál
785 785 Zrušit
786 786 Zrušit a návrat k předchozímu dialogu
787 787 Zrušit ověřování
788 788 Zrušit automatickou změnu tohoto pole
789 789 Zrušit zavírání sad změn
790 790 Zrušit řešení konfliktů
791 791 Zrušit řešení konfliktu a zavřít dialog
792 792 Zrušit operaci
793 793 Zrušit změny a zavřít dialog
794 794 Zrušit nahrávání na server a pokračovat v editaci
795 795 Ukončit nahrávání
796 796 Zrušit, pokračovat v úpravách
797 797 Cukrárna
798 798 Nemůžu přidat uzel ležící mimo svět.
799 799 Nelze přidat cestu s pouze {0} uzly.
800 800 Nelze přidat uzel {0} do nekompletní cesty {1}.
801 801 Nelze přidat {0}, protože není částí sady dat
802 802 Nelze aplikovat nerozhodnutou položku slučování značek
803 803 Novému objektu nelze přiřadit identifikátor sady změn > 0. Hodnota identifikátoru sady změn je {0}
804 804 Nelze sestavit dotaz na datové změny s časovým omezením. Neplatná vstupní data.
805 805 Nelze porovnat objekt s id ''{0}'' s objektem s id ''{1}''.
806 806 Nelze vytvořit dotaz na sadu změn s oběma parametry ''uid'' a ''display_name''
807 807 Nemohu vytvořit dotaz na otevřené sady změn pro anonymního uživatele
808 808 Nemohu odstranit uzel, který má značky.
809 809 Nelze určit střed vybraných uzlů.
810 810 Nelze stáhnout soubor ''{0}''. Odkaz na něj ''{1}'' není platné URL. Stahování přeskočeno.
811 811 Nelze stáhnout doplněk ''{0}''. Odkaz pro jeho stažení ''{1}'' není platným URL. Stahování přeskakuji.
812 812 Nelze stáhnout doplněk ''{0}''. Neznám odkaz pro jeho stažení. Stahování přeskakuji.
813 813 Nelze načíst vrstva typu "{0}" protože nebyl nalezen vhodný importní modul.
814 814 Nelze načíst vrstvu {0}, protože závisí na vrstvě {1}, která byla přeskočena.
815 815 Nelze provést sloučení, protože některý ze zvolených objektů je nový, zatímco jiný není.
816 816 Nemohu sloučit uzly: Je třeba smazat cestu {0}, která je stále používána {1}
817 817 Nelze sloučit prvky s odlišnými id. Tento má id {0}, druhý {1}
818 818 Nelze kombinovat cesty a uzly v roli "přes"
819 819 Nemohu přesouvat objekty mimo svět.
820 820 Nelze otevřít URL ''{0}''<br>Následující stahování může pracovat pouze s URL v těchto formátech:<br>{1}
821 821 Nelze zpracovat časové razítko ''{0}''
822 822 Nemohu vyřešit nerozhodnutý konflikt.
823 823 Nemohu vybrat sady změn pro konkrétního uživatele, protože uživatel je anonymní.
824 824 Dotaz na datové změny nelze omezit zadaný ohraničujícím rámečkem. Nepoužitelná zadaná data.
825 825 Dotaz na datové změny nelze omezit na uživatelské jméno ''{0}''
826 826 Nelze rozdělit, protože již probíhá jiná operace rozdělování
827 827 Nemohu spustit https server vzdáleného ovládání IPv4 na portu {0}: {1}
828 828 Nemohu spustit server vzdáleného ovládání IPv4 na portu {0}: {1}
829 829 Nemohu spustit https server vzdáleného ovládání IPv6 na portu {0}: {1}
830 830 Nemohu spustit server vzdáleného ovládání IPv6 na portu {0}: {1}
831 831 Nelze vrátit příkaz ''{0}'', protože vrstva ''{1}'' již není dostupná
832 832 Kánoe
833 833 Kanoistika
834 834 Plechovky
835 835 +++++
836 836 +++++
837 837 +++++
838 838 +++++
839 839 +++++
840 840 Kapacita
841 841 Kapacita (celkem)
842 842 Automobil
843 843 Prodejce automobilů
844 844 Značka vozu
845 845 Kemping pro obytné přívěsy
846 846 Kartón
847 847 Náklad
848 848 Tesař
849 849 +++++
850 850 Likvidace kazetová nebo Elsan
851 851 Finance
852 852 +++++
853 853 Kasino
854 854 +++++
855 855 Zámek/Hrad
856 856 Catastro Španělsko
857 857 Dodavatel občerstvení
858 858 Mříž proti dobytku
859 859 Přičina:
860 860 Vstup do jeskyně
861 861 Hřbitov
862 862 Zábradlí uprostřed
863 863 Střed ohraničujícího rámečku:
864 864 Centrovat pohled
865 865 Hlavní poledník
866 866 Těžiště:
867 867 Certifikát byl úspěšně nainstalován.
868 868 Certifikát byl úspěšně odinstalován.
869 869 Certifikát byl již nainstalován dříve. Nic neprovedeno.
870 870 Certifikát není nainstalovaný. Není co dělat.
871 871 Certifikát:
872 872 Řetěz
873 873 Nástroj na řetěz
874 874 Sedačková lanovka
875 875 Chata
876 876 Změnit značky
877 877 Změnit směr?
878 878 Změnit nastavení seznamu seznamů
879 879 Změnit seznam nastavení mapy
880 880 Změnit nastavení seznamu
881 881 Změnit uzel {0}
882 882 Změna nastavení proxy
883 883 Změnit relaci
884 884 Změnit roli člena relace {0} {1}
885 885 Změnit relaci {0}
886 886 Změnit rozlišení
887 887 Změnit nastavení řetězce
888 888 Opět změňte projekci nebo ostraňte vrstvu.
889 889 Měnit výběr
890 890 Měnit pohled
891 891 Změnit viditelnost zvolené vrstvy.
892 892 Změnit cestu {0}
893 893 Změna uzlů {0}
894 894 Je třeba nahrát změny na server?
895 895 Změní nastavení podle souboru XML
896 896 Sada změn
897 897 Očekávána sada změn s ID > 0. Dostal jsem {0}.
898 898 id sady změn:
899 899 Dialog správy sady změn
900 900 Správce sad změn
901 901 Sada změn byla uzavřena
902 902 Komentář k sadě změn
903 903 Komentář k sadě změn:
904 904 id sady změn:
905 905 Informace o sadě změn
906 906 Sada změn je plná
907 907 Zdroj sady změn
908 908 Sada změn {0}
909 909 Sady změn
910 910 Vlastní nastavení klávesových zkratek.
911 911 Nabíjecí stanice
912 912 Zaškrtněte "Uložit", aby se vrstva uložila do souboru určeného vlevo.
913 913 Zaškrtněte "Nahrát", aby se změny nahrály na server OSM.
914 914 Najít značky OPRAVIT (FIXME).
915 915 Zaškrtněnte pokud shledáváte opačný směr pohodlnějším
916 916 Interval kontroly (minuty)
917 917 Kontrola na serveru
918 918 Kontrola klíčů vlastností.
919 919 Kontrola hodnot vlastností.
920 920 Kontroluji, zda nejsou v lokální datové sadě smazané rodičovské objekty
921 921 Kontroluji rodiče smazaných objektů
922 922 Kontroluji požadavky doplňku...
923 923 Kontroluje zastaralé vlastnosti
924 924 Najít chyby vůči schopnostem API
925 925 Zkontroluje chyby v adresách a relacích Přiřazená ulice (associatedStreet).
926 926 Zkontroluje chyby v překážkách a vchodech.
927 927 Kontroluje chyby v značkách sovisejících s Internetem.
928 928 Kontrola chyb v relacích.
929 929 Kontrola chyb v adresách
930 930 Kontrola chyb silnic
931 931 Kontroluje chyby v relacích
932 932 Kontroluje chyby v náboženských objektech
933 933 Kontrola chyb geometrie
934 934 Kontrola chybějících značek nebo podezřelých kombinací
935 935 Hledá uzly na elektrickém vedení, které nemají značku stožáru/sloupu (power=tower/pole).
936 936 Kontroluje zbytečné značky
937 937 Kontrola cest napojených na plochy.
938 938 Zkontroluje cesty jestli neobsahují identické uzly za sebou.
939 939 Kontrola špatných vícenásobných hodnot
940 940 Kontroluje chybné číselné hodnoty
941 941 Kontroluje chybné značky Wikipedie
942 942 Chyby kontrolních součtů: {0}
943 943 Drogerie
944 944 +++++
945 945 Zatáčka
946 946 Potomci relace
947 947 Komín
948 948 Čínský tlakovodní reaktor (CPR-1000)
949 949 Čínský
950 950 +++++
951 951 Zúžení
952 952 Vybrat
953 953 Zvolte pravidla kontroly značek, která chcete povolit
954 954 Zvolit barvu
955 955 Zvolte barvu pro {0}
956 956 Zvolte předdefinovanou licenci
957 957 Vyberte hodnotu
958 958 Zvolit soubor s profilem
959 959 Vybrat nedávnou značku {0}
960 960 Zvolte testy, které chcete povolit
961 961 Vyberte typ OSM objektu
962 962 Vyberte server, kterým chcete vyhledávat:
963 963 Vyberte viditelné stopy
964 964 Chorzów: Budynki (budovy)
965 965 Velikost bloku {0} překračuje maximální velikost sady změn {1} pro server ''{2}''
966 966 Kostel
967 967 +++++
968 968 Velkoměsto
969 969 Dopravní značka začátek/konec obce
970 970 Městské hradby
971 971 Jméno města
972 972 Hodnota značky
973 973 Vymazat
974 974 Smazat paměť operací Zpět/Znovu
975 975 Vymazat zásobník
976 976 Smazat textové pole
977 977 Vymazat seznam naposledy otevřených souborů
978 978 Klikněte na ''<strong>{0}</strong>'' pro pokračování nahrávání do dalších sad změn.<br>Klikněte na ''<strong>{1}</strong>'' pro návrat k dialogu nahrávání změn.<br>Klikněte na ''<strong>{2}</strong>'' k přerušení a návratu k editaci mapy.<br>
979 979 Pro ignorování klikněte na <strong>{0}</strong>.</html>
980 980 Klikněte na tlačítko <strong>{0}</strong>, abyste je nyní načetli. V případě nutnosti JOSM vytvoří konflikty, které můžete vyřešit v Dialogu řešení konfliktů.
981 981 Kliknutím na buňku změníte cestu k souboru.
982 982 Výběr cesty pro uložení
983 983 Kliknutím sem otevřete svou poštovní schránku.
984 984 Klikněte na cestu a začněte zpřesňovat její tvar
985 985 Klikněte pro test přístupu k serveru OSM se současným přístupovým tokenem
986 986 Pro opakované zobrazení klikněte na šipku dole
987 987 Klikněte na pozici, kde chcete vytvořit novou poznámku
988 988 Klikněte pro zrušení a návrat k editaci
989 989 Klikněte pro přerušení startu externích prohlížečů
990 990 Klikněte pro zrušení slučování uzlů
991 991 Klikněte pro zrušení nastavení OAuth na výchozí hodnoty
992 992 Klikněte pro zrušení nahrávání dat
993 993 Klikněte pro vložení nového uzlu. Uvolněte Ctrl pro přesunutí existujících uzlů nebo držte Alt k jejich smazání.
994 994 Klikněte pro zrušení
995 995 Kliknutím zrušte a pokračujte v editaci mapy
996 996 Klikněte pro zrušení aktuální operace
997 997 Klikněte, aby se zkontrolovalo, zda byly objekty ve vaší lokální datové sadě smazány na serveru
998 998 Klikněte pro zavření dialogu
999 999 Klikněte pro uzavření dialogu a odstranění objektu z relací
1000 1000 Klikněte pro uzavření dialogu a zrušení mazání objektů
1001 1001 Klikněte pro zavření dialogu a zrušení stahování
1002 1002 Klikněte pro uzavření tohoto dialogu a návrat k editaci
1003 1003 Kliknutím zavřete okno
1004 1004 Kliknutím bude pokračovat nahrávání do dalších nových sad změn
1005 1005 Klikněte pro vytvoření konfliktu a uzavření editoru relace
1006 1006 Klikněte pro vymazání zvýrazněného uzlu. Uvolněte Alt pro přesunutí stávajících uzlů nebo přidržte Ctrl pro přidání nových uzlů.
1007 1007 Kliknutím smažete doplněk ''{0}''
1008 1008 Kliknutím smažete. Shift: smaže úsek cesty. Alt: nesmaže nepoužité uzly, když vymažete cestu. Ctrl: smaže odkazované objekty.
1009 1009 Kliknutím zakážete doplněk ''{0}''
1010 1010 Klikněte pro zahození změn a zavřené editoru relací
1011 1011 Kliknutím zahodíte změny a nahrajete znovu data z datové vrstvy
1012 1012 Klikněte pro stáhnutí
1013 1013 Klikněte pro stažení všech objektů, odkazujících na {0}
1014 1014 Klikněte pro stažení aktuálně vybrané oblasti
1015 1015 Kliknutím si ponecháte doplněk ''{0}''
1016 1016 Minimalizovat nebo maximalizovat obsah panelu
1017 1017 Klikněte pro přesunutí zvýrazněného uzlu. Přidržte Ctrl pro přidání nových uzlů nebo Alt pro smazání.
1018 1018 Otevřít záložku Nastavení mapových podkladů v dialogu Nastavení editoru JOSM
1019 1019 Otevřít záložku Přednastavení značek v dialogu Nastavení editoru JOSM
1020 1020 Klikněte pro přesměrovaní na autorizační formulář na webu JOSM
1021 1021 Klikněte pro změnu nastavení OAuth na výchozí hodnoty
1022 1022 Klikněte pro pozdější restartování.
1023 1023 Klikněte pro získání požadavkového tokenu
1024 1024 Klikněte pro načtení přístupového tokenu
1025 1025 Kliknutím se vraťte do dialogu nahrávání
1026 1026 Klikněte pro návrat k editaci relace
1027 1027 Kliknutím přesunete úlohu na pozadí
1028 1028 Kliknutím uložte změny a zavřete editor relací
1029 1029 Kliknutím přeskočíte aktualizaci aktivních doplňků
1030 1030 Klikněte pro zahájení hledání míst
1031 1031 Kliknutím projdete autorizačním procesem OAuth
1032 1032 Klikněte pro provedení autorizačním procesem OAuth a vygenerování nového přístupového tokenu
1033 1033 Klikněte pro test přístupového tokenu
1034 1034 Kliknutím aktualizujte aktivní doplňky
1035 1035 Kliknutím aktualizujete doplněk ''{0}''
1036 1036 Vypršel časový limit klienta
1037 1037 Útes
1038 1038 Horolezení
1039 1039 Klinika
1040 1040 Hodiny
1041 1041 Zavřít
1042 1042 Přesto zavřít
1043 1043 Zavřít sadu změn po nahrání
1044 1044 Zavřít sady změn
1045 1045 Zavřít dialog a ukončit stahování
1046 1046 Uzavřít poznámku
1047 1047 Uzavřít poznámku se zprávou:
1048 1048 Uzavřít otevřené sady změn
1049 1049 Zavřít vybranou otevřenou sadu změn
1050 1050 Zavřít dialog
1051 1051 Uzavřít dialog a ukončit dotazování na sady změn
1052 1052 Zavřít dialog a přijmout přístupový token
1053 1053 Zavřít dialog a zrušit přihlášení
1054 1054 Zavřít dialog Nastavení a zahodit všechny provedené změny
1055 1055 Uzavřít vybrané sady změn
1056 1056 Zavřít vybrané otevřené sady změn
1057 1057 Zavřít tento dialog a pokračovat v editování v JOSM
1058 1058 Zavřít tento panel. Znovu ho můžete otevřít tlačítkem v editační nástrojové liště vlevo.
1059 1059 Zavřené po -
1060 1060 Uzavřen v
1061 1061 Uzavřeno dne:
1062 1062 Bližší popis
1063 1063 Bližší popis
1064 1064 Uzavře otevřené sady změn
1065 1065 Uzavře vybrané otevřené sady změn
1066 1066 Uzavírám sadu změn
1067 1067 Zavírám sadu změn {0}
1068 1068 Zavírám sadu změn...
1069 1069 Oblečení
1070 1070 Uhelná elektrárna
1071 1071 Linie pobřeží
1072 1072 Linie pobřeží
1073 1073 Káva
1074 1074 Mince
1075 1075 Čas výběru
1076 1076 Vyšší odborná škola
1077 1077 Kolonáda
1078 1078 Barva
1079 1079 Barva (HTML název nebo hexadecimální kód)
1080 1080 Jméno barvy:
1081 1081 Barevnost
1082 1082 Barvy
1083 1083 Měnit barvu bodů a částí trasy v závislosti na velikosti hodnot dat.
1084 1084 Obarvovat body a části trasy podle jejich přesnosti (HDOP). Vaše záznamové zařízení musí být ovšem schopno tuto informaci zaznamenat.
1085 1085 Obarvovat body a úseky trasy podle směru.
1086 1086 Obarvovat body a části trasy podle časových značek.
1087 1087 Obarvovat body a úseky trasy podle rychlosti.
1088 1088 Barvy použité různými objekty v JOSM.
1089 1089 Barva pozadí
1090 1090 Barva ohraničení/šipka
1091 1091 Barva textu
1092 1092 Tato kombinace parametrů elipsoidu není podporována.
1093 1093 Spojit cesty
1094 1094 Potvrzení slučování
1095 1095 Spojit více cest do jedné
1096 1096 Stezka pro pěší a cyklisty - smíšená
1097 1097 Příkaz
1098 1098 Zásobník příkazů
1099 1099 Zásobník příkazů: Zpět: {0} / Znovu: {1}
1100 1100 Komentář
1101 1101 Komentář k poznámce
1102 1102 Komentář:
1103 1103 Kanceláře
1104 1104 Veřejná zeleň (mimo parky)
1105 1105 Společná nastavení
1106 1106 Obvyklý zkrácený název
1107 1107 Komunikace se serverem OSM selhala
1108 1108 Komunitní centrum
1109 1109 Porovnat
1110 1110 Kompletní uzel {0} s neplatnými souřadnicemi na cestě {1}
1111 1111 Stlačený vzduch
1112 1112 Počítače
1113 1113 Podmínkové klíče
1114 1114 Nastavení adres webů s doplňky
1115 1115 Konfigurovat pokročilá nastavení
1116 1116 Nastavení doplňků JOSM.
1117 1117 Nastavit zdroje...
1118 1118 Nastavit seznam webů, ze kterých se stahují doplňky
1119 1119 Nastavit nástrojovou lištu
1120 1120 Konfigurace vytváření záložních souborů
1121 1121 Konfigurace používání proxy serveru
1122 1122 Nastavte svou identitu a způsob autentizace na serveru OSM
1123 1123 Potvrdit pročištění
1124 1124 Potvrdit akci vzdáleného ovládání
1125 1125 Potvrzovat ručně všechny akce vzdáleného ovládání
1126 1126 Potvrdit prázdnou roli
1127 1127 Potvrzení
1128 1128 Konflikt
1129 1129 Řešení konfliktů
1130 1130 Pozadí konfliktu
1131 1131 Pozadí konfliktu: sloučeno
1132 1132 Pozadí konfliktu: rozhodnuto
1133 1133 Pozadí konfliktu: zahodit
1134 1134 Pozadí konfliktu: zahodit značku
1135 1135 Pozadí konfliktu: prázdný řádek
1136 1136 Pozadí konfliktu: zablokováno
1137 1137 Pozadí konfliktu: v porovnání
1138 1138 Pozadí konfliktu: je v druhém seznamu
1139 1139 Pozadí konfliktu: ponechat
1140 1140 Pozadí konfliktu: ponechat všechny značky
1141 1141 Pozadí konfliktu: ponechat člen
1142 1142 Pozadí konfliktu: ponechat jednu značku
1143 1143 Pozadí konfliktu: žádný konflikt
1144 1144 Pozadí konfliktu: chybí v druhém seznamu
1145 1145 Pozadí konfliktu: odebrat člen
1146 1146 Pozadí konfliktu: stejná pozice v druhém seznamu
1147 1147 Pozadí konfliktu: vybráno
1148 1148 Pozadí konfliktu: součet všech číselných značek
1149 1149 Pozadí konfliktu: nerozhodnuto
1150 1150 Popředí konfliktu
1151 1151 Popředí konfliktu: zahodit
1152 1152 Popředí konfliktu: zahodit značku
1153 1153 Popředí konfliktu: v porovnání
1154 1154 Popředí konfliktu: ponechat
1155 1155 Popředí konfliktu: ponechat všechny značky
1156 1156 Popředí konfliktu: ponechat člen
1157 1157 Popředí konfliktu: ponechat jednu značku
1158 1158 Popředí konfliktu: odebrat člen
1159 1159 Popředí konfliktu: součet všech číselných značek
1160 1160 Popředí konfliktu: nerozhodnuto
1161 1161 Konflikt v atributu ''visible'' u objektu typu {0} s id {1}
1162 1162 Konflikt není vyřešen kompletně
1163 1163 Konflikty
1164 1164 Objeveny konflikty
1165 1165 Konflikt ve vložených tazích
1166 1166 Konflikty při slučování objektů
1167 1167 Konflikty při slučování cest - zkombinovaná cesta je ''{0}''
1168 1168 Konflikt při spojování uzlů - cílový uzel je ''{0}''
1169 1169 Připojit existující cestu k uzlu
1170 1170 Spojený koncový uzel cest poblíž jiné cesty
1171 1171 Nastavení připojení
1172 1172 Nastavení připojení k OSM serveru.
1173 1173 Připojení k API selhalo
1174 1174 Nezdařilo se připojení k proxy ''{0}'' pro URI ''{1}''. Došlo k výjimce: {2}
1175 1175 Komunikace ve výstavbě
1176 1176 Stavební území
1177 1177 Uživatelský klíč:
1178 1178 Tajný klíč:
1179 1179 Kontakt (běžné schéma)
1180 1180 Kontakt (schéma s předponou ''contact:*'')
1181 1181 Připojování k serveru OSM...
1182 1182 Připojování k serveru...
1183 1183 Obsah
1184 1184 Kontinent
1185 1185 Pokračovat
1186 1186 I přesto pokračovat
1187 1187 Pokračovat beze změn
1188 1188 Pokračovat v řešení
1189 1189 Pokračovat v nahrávání
1190 1190 Pokračovat v nahrávaní
1191 1191 Pokračovat v cestě od posledního uzlu.
1192 1192 Pokračovat, zkusit znovu
1193 1193 Pokračovat v kreslení linie sdílející uzly s jinou linií.
1194 1194 Autoři
1195 1195 Samoobsluha, smíšenka, večerka
1196 1196 Převést do GPX vrstvy
1197 1197 Převést do datové vrstvy
1198 1198 Převedeno z: {0}
1199 1199 Hodnoty souřadnic mohou být v jednom ze tří tvarů:
1200 1200 Souřadnice
1201 1201 Coordinates (v projekci):
1202 1202 Importované souřadnice: {0}
1203 1203 Souřadnice:
1204 1204 Souřadnice:
1205 1205 Kopírovat
1206 1206 Kopírovat souřadnice
1207 1207 Kopírovací služba
1208 1208 Zkopírovat značky
1209 1209 Kopírovat hodnotu
1210 1210 Kopírovat všechny klíče/hodnoty
1211 1211 Kopírovat všechny mé elementy do cíle
1212 1212 Kopírovat všechny cizí elementy do cíle
1213 1213 Kopírovat souřadnice vybraného uzlu do schránky.
1214 1214 Zkopírovat cestu k obrázku
1215 1215 Kopírovat mé vybrané elementy za první vybraný element ze seznamu slučovaných elementů.
1216 1216 Kopírovat mé vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů.
1217 1217 Kopírovat mé vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů.
1218 1218 Kopírovat mé vybrané uzly na začátek seznamu slučovaných bodů
1219 1219 Kopie {0}
1220 1220 Kopírovat vybrané klíče/hodnoty
1221 1221 Vybrat označené objekty pro vložení.
1222 1222 Zkopírovat klíče a hodnoty všech značek do schránky
1223 1223 Zkopírovat klíče a hodnoty vybraných značek do schránky
1224 1224 Kopírovat hodnotu vybrané značky do schránky
1225 1225 Kopírovat cizí vybrané elementy za první vybraný element ze seznamu slučovaných elementů.
1226 1226 Kopírovat cizí vybrané elementy na začátek seznamu slučovaných elementů.
1227 1227 Kopírovat cizí vybrané elementy před první vybraný element ze seznamu slučovaných elementů.
1228 1228 Kopírovat cizí vybrané elementy na konec seznamu slučovaných elementů.
1229 1229 Zkopírovat do schránky a zavřít
1230 1230 Kopie {1} vrstvy {0}
1231 1231 +++++
1232 1232 Copyright
1233 1233 Korelovat
1234 1234 Korelovat obrázky s GPX trasou
1235 1235 Korelovat vůči GPX
1236 1236 Kosmetika
1237 1237 Nelze otevřít soubor(y):\n{0}
1238 1238 Nemohu spojit cesty.<br>(Nemohou být spojeny do jedné sady uzlů)
1239 1239 Nemohu se připojit k OSM serveru. Prosím zkontrolujte si připojení k internetu.
1240 1240 Nemohu exportovat "{0}"
1241 1241 Nelze najít typ elementu
1242 1242 Nelze najít úroveň varování
1243 1243 Nepovedlo se importovat ''{0}''.
1244 1244 Nepovedlo se importovat soubory.
1245 1245 Nemohu načíst obrázek ze serveru dlaždic
1246 1246 Nemohu načíst doplněk {0}. Mám ho odstranit z nastavení?
1247 1247 Nelze rozpoznat šířku, délku nebo zvětšení. Prosím, zkontrolujte to.
1248 1248 Nepodařilo se analyzovat seznam WMS vrstev.
1249 1249 Nemůžu číst "{0}"
1250 1250 Nemohu načíst zdroj předvoleb značek: {0}
1251 1251 Nelze načíst zdroj předvoleb značek: {0}
1252 1252 Nemohl jsem načíst zdroj předvoleb značek: {0}\nPřejete si ho zachovat?
1253 1253 Nemohu přejmenovat soubor ''{0}''
1254 1254 Nepodařilo se získat seznam WMS vrstev.
1255 1255 Nelze získat seznam otevřených sad změn, protože<br>JOSM nezná vaší identitu.<br>Buď pracujete anonymně, nebo nemáte oprávnění<br>zjistit identitu předchozího zpracovatele dat.
1256 1256 Nemohu přiřadit vložený odkaz či identifikátor ke zvolené službě. Prosím, zkuste to znovu.
1257 1257 Počet
1258 1258 Stát
1259 1259 Kód země
1260 1260 Okres
1261 1261 Soud
1262 1262 Krytý
1263 1263 Zastřešeno
1264 1264 Krytá vodní nádrž
1265 1265 Řemeslo
1266 1266 Jeřáb
1267 1267 Vytvořit
1268 1268 Vytvořit kruh
1269 1269 Vytvořit nový adresář
1270 1270 Vytvořit kruh ze tří uzlů
1271 1271 Vytvořit kopii relace a otevřít ji v novém okně
1272 1272 Vytvořit novou mapovou vrstvu.
1273 1273 Vytvořit novou poznámku
1274 1274 Vytvořit novou relaci
1275 1275 Roztažení ploch
1276 1276 Vytvořit zvukové značky na místě, kde čas stopy odpovídá času uložení každého zvukového WAV souboru.
1277 1277 Vytvořit záložku
1278 1278 Vytvořit časové značky v průběhu čtení GPX
1279 1279 Vytvořit multipolygon
1280 1280 Vytvořit nový uzel.
1281 1281 Vytvořit novou poznámku
1282 1282 Vytvářet nové objekty
1283 1283 Vytvořit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1284 1284 Vytvořit poznámku
1285 1285 Vytvořeno
1286 1286 Vytvořen v
1287 1287 Vytvořeno v:
1288 1288 Vytvořeno před -
1289 1289 Vytvořeno kým:
1290 1290 Datum vytvoření
1291 1291 Vytvořeno dne:
1292 1292 Vytvářím sadu změn...
1293 1293 Vytváří se grafické rozhraní programu (GUI)
1294 1294 Kreditní karty
1295 1295 Kriket
1296 1296 Plodina
1297 1297 Kroket
1298 1298 Přechod na kole
1299 1299 Přechod na koni
1300 1300 Železniční přechod pro chodce
1301 1301 Přechod s obsluhou
1302 1302 Křížící se překážky
1303 1303 Křížící se hranice
1304 1304 Překrývající se budovy
1305 1305 Druh křížení
1306 1306 Typ přechodu pro chodce (UK)
1307 1307 Křížící se vodní tok a silnice
1308 1308 Křížící se vodní toky
1309 1309 Zkřížené cesty
1310 1310 Kryptoměny
1311 1311 Ctrl pro sloučení s nejbližším uzlem
1312 1312 Kuchyně
1313 1313 Kultura
1314 1314 Propustek
1315 1315 Současný výběr
1316 1316 Současný stav
1317 1317 Současná sada změn je prázdná. Nelze nahrát data na server.
1318 1318 Současný správce přihlašovacích údajů je typu ''{0}''
1319 1319 Současná hodnota ''{0}'' pro id uživatele není platná
1320 1320 Aktuální hodnota je výchozí.
1321 1321 Aktuální zvětšení: {0}
1322 1322 Aktuálně nemáte vybránu oblast pro stažení. Nejdříve prosím nějakou vyberte.
1323 1323 Obchod se závěsy
1324 1324 Polštář
1325 1325 Vlastní
1326 1326 Vlastní nastavení projekce
1327 1327 Vlastní WMS Link
1328 1328 Přizpůsobit barvu
1329 1329 Upravit prvky v nástrojové liště.
1330 1330 Upravit styl
1331 1331 Přizpůsobení kreslení záznamu
1332 1332 Vyjmout
1333 1333 Průsek
1334 1334 Zářez
1335 1335 Cyklus
1336 1336 Zábrana proti kolům
1337 1337 Cyklostezka/cyklopruh
1338 1338 Cyklostezka
1339 1339 Chodník pro cyklisty vlevo
1340 1340 Chodník pro cyklisty vpravo
1341 1341 Kruhová závislost mezi relacemi:
1342 1342 Cyklistika
1343 1343 Kruhové závislosti
1344 1344 Český CUZK:KM
1345 1345 Český RÚIAN budovy
1346 1346 Český RÚIAN parcely
1347 1347 Český pLPIS
1348 1348 +++++
1349 1349 Częstochowa: Ortofotomapa 2011 (letecké snímky)
1350 1350 +++++
1351 1351 +++++
1352 1352 +++++
1353 1353 +++++
1354 1354 LADĚNÍ: {0}
1355 1355 +++++
1356 1356 +++++
1357 1357 Hráz přehrady
1358 1358 +++++
1359 1359 Chyba dat
1360 1360 Datová vrstva {0}
1361 1361 Datová sada:
1362 1362 Zdroje a typy dat:
1363 1363 Zdroje dat ({0})
1364 1364 Kontrola dat
1365 1365 +++++
1366 1366 Databáze je mimo provoz kvůli údržbě
1367 1367 Test konzistence dat
1368 1368 Datum
1369 1369 Datum:
1370 1370 Datum:
1371 1371 Název geodetického systému
1372 1372 Debetní karty
1373 1373 Zvolte, jakým způsobem nahrát data a do jaké sady změn
1374 1374 Desetinné stupně
1375 1375 Rozhodnutí
1376 1376 Zmenšit přiblížení
1377 1377 Stezka pro koně
1378 1378 Cyklostezka
1379 1379 Chodník, pěší stezka
1380 1380 Výchozí
1381 1381 Výchozí (automaticky)
1382 1382 Výchozí (otevřené, zavřené, nové)
1383 1383 Výchozí hodnota není známa (nastavení nebylo dosud použito).
1384 1384 Výchozí hodnota je ''{0}''.
1385 1385 Výchozí hodnota: {0}
1386 1386 Definice {0} je nejasná
1387 1387 Smazat
1388 1388 Smazat soubor
1389 1389 Smazat soubor z disku
1390 1390 Smazat vrstvu
1391 1391 Režim mazání
1392 1392 Smazat značky
1393 1393 Smazat cesty, které nejsou součástí vnitřního multipolygonu.
1394 1394 Potvrďte smazání
1395 1395 Smazat duplicitní relace
1396 1396 Smazat duplicitní cesty
1397 1397 Smazat filtr.
1398 1398 Odstranit z relace
1399 1399 Smazat obrázek z disku
1400 1400 Smazat nekompletní členy?
1401 1401 Smazat vrstvy bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1402 1402 Smazat uzel {0}
1403 1403 Smaž uzly nebo cesty
1404 1404 Smazat teď!
1405 1405 Smazat objekty
1406 1406 Smazat relaci {0}
1407 1407 Smazat relaci?
1408 1408 Smazat relace
1409 1409 Smazat označené objekty
1410 1410 Smaže tuto aktivní vrstvu. Nesmaže asociovaný soubor.
1411 1411 Smazat editovanou relaci
1412 1412 Smaže zvolený klíč ve všech objektech
1413 1413 Smazat vybrané vrstvy.
1414 1414 Smazat vybranou relaci
1415 1415 Smazat vybraný zdroj ze seznamu.
1416 1416 Smazat vybrané prvky v tabulce značek
1417 1417 Smazat nepotřebné uzly z cesty.
1418 1418 Smazat cestu {0}
1419 1419 Smazáno
1420 1420 Vymazáno ''{0}''
1421 1421 Stav smazáno:
1422 1422 Smazaný člen {0} je používán v relaci {1}
1423 1423 Uzel odkazovaný {0} byl smazán
1424 1424 Smazaný uzel {0} je součástí cesty {1}
1425 1425 Smazané nebo přesunuté objekty
1426 1426 Smazaná relace
1427 1427 Smazaná relace {0} obsahuje členy
1428 1428 Smazaná cesta {0} obsahuje uzly
1429 1429 Delikatesy
1430 1430 Vyznání
1431 1431 Zubař
1432 1432 Obchodní dům
1433 1433 Zastaralé vlastnosti
1434 1434 Hloubka v metrech
1435 1435 Klesání (m)
1436 1436 Popis
1437 1437 Popis:
1438 1438 Popis: {0}
1439 1439 Cíl
1440 1440 Směrová tabule
1441 1441 Reference cíle
1442 1442 Cíl vyznačený na směrové tabuli (bez vzdálenosti)
1443 1443 Úroveň detailů
1444 1444 Podrobné informace: {0} <> {1}
1445 1445 Detaily
1446 1446 Podrobnosti…
1447 1447 Podrobnosti:
1448 1448 Nezjištěna použitelná síť IPv6, upřednostňuji IPv4 před IPv6 po dalším restartu.
1449 1449 Zjištěna použitelná síť IPv6, upřednostňuji IPv6 před IPv4 po dalším restartu.
1450 1450 Zjištěna použitelná síť IPv6, upřednostňuji IPv6 před IPv4
1451 1451 Určuji doplňky k načtení...
1452 1452 Zjistit uživatelské id aktuálního uživatele...
1453 1453 Objížďka
1454 1454 Průměr (v mm)
1455 1455 V aktuální datové sadě není objekt s id {0}
1456 1456 Nafta
1457 1457 Diesel GTL (Gas To Liquid)
1458 1458 Naftová elektrárna
1459 1459 Nafta pro nákladní automobily
1460 1460 Obtížnost
1461 1461 Digitální
1462 1462 Nepřesnost pozice (je-li k dispozici, červená = vysoká, zelená = nízká)
1463 1463 +++++
1464 1464 Směr
1465 1465 Směr (červená = západ, žlutá = sever, zelená = východ, modrá = jih)
1466 1466 Směr ve stupních
1467 1467 Zakázat
1468 1468 Zakázat přístup k uvedeným zdrojům, odděleným čárkou
1469 1469 Zakázat doplněk
1470 1470 Zahodit
1471 1471 Nepotřebné klíče: pozadí
1472 1472 Nepotřebné klíče: popředí
1473 1473 Nepotřebné klíče: pozadí vybraných
1474 1474 Nepotřebné klíče: popředí vybraných
1475 1475 Odpojit uzel od cesty
1476 1476 Odpojit uzel z cesty na které leží
1477 1477 +++++
1478 1478 Diskuse
1479 1479 Diskuse
1480 1480 Vydává léky na předpis
1481 1481 Typ
1482 1482 Zobrazit rozšířené parametry OAuth
1483 1483 Zobrazit ISO datumy
1484 1484 Nastavení zobrazení
1485 1485 Zobrazovat pohybující se ikonu reprezentující bod synchronizovaného GPS záznamu, který odpovídá přehrávanému audio záznamu.
1486 1486 Zobrazit rozšířené informace o OSM uzlech, cestách nebo relacích.
1487 1487 Zobrazovat tlačítka v pravém panelu pouze pokud je kurzor myši uvnitř panelu
1488 1488 Zobrazovat souřadnice jako
1489 1489 Zobrazovat nepotřebné klíče
1490 1490 Zobrazit výplňovou barvu oblastí s place=*
1491 1491 Zobrazit obrázky s GPS souřadnicemi
1492 1492 Zobrazit informace o historii OSM uzlů, cest nebo relací ve webovém prohlížeči.
1493 1493 Zobrazit historii cest, uzlů a relací v OSM.
1494 1494 Zobrazit i klíče, které jsou považovány za tak málo užitečné, že by mohly být klidně vymazány (např. created_by).
1495 1495 Zobrazit živou zvukovou stopu.
1496 1496 Zobrazit rozšířené informace o OSM uzlech, cestách nebo relacích ve webovém prohlížeči.
1497 1497 Zobrazit popisky ulic (ve vysokém přiblížení)
1498 1498 Zobrazovat v menu nabídku Zvuk
1499 1499 Zobrazit obrazovku "O Aplikaci"
1500 1500 Zobrazit základní vlastnosti sady změn
1501 1501 Zobrazit historii vybraných objektů.
1502 1502 Zobrazit objekty vytvořené, aktualizované a smazané sadou změn
1503 1503 Zobrazit veřejnou diskusi ohledně této sady změn
1504 1504 Zobrazit značky sady změn
1505 1505 Zvětšení zobrazení: {0}
1506 1506 Zobrazení:
1507 1507 Zobrazí malou náhledovou mapku aktuálně upravované oblasti
1508 1508 Zobrazí JOSM verzi a skončí
1509 1509 Vzdálenost (kilometry)
1510 1510 Vzdálenost (km)
1511 1511 Vzdálenost:
1512 1512 Distribuovat uzly
1513 1513 Rozdělit zvolené uzly ve stejné vzdálenosti podél přímky.
1514 1514 +++++
1515 1515 Nepoužívaný
1516 1516 Nepoužívaná železnice
1517 1517 Strouha
1518 1518 Rozdělí intervaly mezi úrovněmi přirozeného rozlišení na menší kroky, pokud jsou mnohem větší než poměr přiblížení
1519 1519 Rozdělení
1520 1520 Neprovádět změny
1521 1521 Příště se již neptat a zapamatovat si mé rozhodnutí (později ho lze změnit v Nastavení -> Doplňky)
1522 1522 Nekreslit šipky, pokud nejsou alespoň tuto vzdálenost od předchozí.
1523 1523 Neskrývat stavový řádek
1524 1524 Neskrývat nástrojovou lištu
1525 1525 Neskrývat menu a nástrojovou lištu
1526 1526 Práce bez přepínání režimů (ve stylu editoru Potlach)
1527 1527 Neptat se příště (zapamatovat si volbu)
1528 1528 Již nezobrazovat (pro tuto operaci)
1529 1529 Již nezobrazovat (pro toto sezení)
1530 1530 Tuto zprávu již nezobrazovat
1531 1531 Pokračovat
1532 1532 Opravdu chcete nastavit novou roli?
1533 1533 Chcete toto povolit?
1534 1534 Chcete vložit tyto značky?
1535 1535 Obchod pro kutily
1536 1536 Dok
1537 1537 Lékařská ambulance
1538 1538 Není v požadovaném tvaru ''omezující hodnota @ podmínka''
1539 1539 Cvičiště pro psy
1540 1540 Závody psů
1541 1541 +++++
1542 1542 Dvojitěstereografická
1543 1543 Dvojí konflikt
1544 1544 Dolu
1545 1545 Stáhnout
1546 1546 Stáhnout všechny potomky
1547 1547 Stáhnout komprimované OSM
1548 1548 Stáhnout komprimovanou změnu OSM
1549 1549 Stáhnout data
1550 1550 Stáhnout GPS
1551 1551 Stáhnout data z URL
1552 1552 Stáhnout prvky
1553 1553 Stáhnout OSM
1554 1554 Stáhnout změnu OSM
1555 1555 Stáhnout poznámku OSM podle ID
1556 1556 Stáhnout poznámky z OSM
1557 1557 Stáhnout poznámky k OSM uvnitř hranic
1558 1558 Stáhnout OSM URL
1559 1559 Stáhnout objekt OSM podle ID
1560 1560 Stáhnout OSM objekt podle id.
1561 1561 Stáhnout doplněk
1562 1562 Stáhnout zaměřené obrázky z různých služeb
1563 1563 Stáhnout vybrané potomky
1564 1564 Stáhnout URL
1565 1565 Stáhnout všechny potomky relace (rekurzivně)
1566 1566 Stáhnout všechny nekompletní členy
1567 1567 Stáhnout všechny členy vybraných relací
1568 1568 Stáhnout a restartovat
1569 1569 Stáhni a zobraz historii vybraných objektů
1570 1570 Stahovaná plocha je v pořádku, velikost akceptována serverem
1571 1571 Stahovaná plocha je moc velká, server zřejmě odmítne váš požadavek
1572 1572 Uložit jako novou vrstvu
1573 1573 Stáhnout obsah sady změn
1574 1574 Stáhnout sady změn
1575 1575 Stáhnout sady změn pomocí předdefinovaných dotazů
1576 1576 Stáhnout obsah
1577 1577 Stahování dat
1578 1578 Stáhnout vše v rozmezí:
1579 1579 Stahování dokončeno
1580 1580 Stáhnout data z OSM podél této trasy
1581 1581 Stáhnout z OSM...
1582 1582 Stáhnout z Overpass API...
1583 1583 Stáhnout nekompletní členy
1584 1584 Stáhnout nekompletní členy vybraných relací
1585 1585 Stáhnout informace o vybraných sadách změn z OSM serveru
1586 1586 Stáhnout seznam
1587 1587 Stáhnout data mapy ze serveru Overpass API.
1588 1588 Stáhnout data z OSM serveru
1589 1589 Stáhnout členy
1590 1590 Stáhnout mé sady změn ze serveru OSM (max. 100 sad)
1591 1591 Stáhnout pouze mé sady změn
1592 1592 Stáhnout poblíž:
1593 1593 Stáhnout poznámky z vyhledávacího API poznámek
1594 1594 Stáhnout poznámky v aktuálním zorném poli
1595 1595 Stáhnout nyní
1596 1596 Stáhnout objekt
1597 1597 Stáhnout objekt...
1598 1598 Stáhnout objekty
1599 1599 Stáhnout objekty odkazující na některý ze zvolených objektů
1600 1600 Stahovat objekty do nové vrstvy
1601 1601 Stáhnout rodičovské cesty/relace
1602 1602 Stahuji seznam doplňků...
1603 1603 Stáhnout doplňky
1604 1604 Stahování přesměrováno na ''{0}''
1605 1605 Stáhnout odkazující objekty (rodičovské relace a cesty)
1606 1606 Stáhnout odkazující objekty (rodičovské relace)
1607 1607 Stáhnout odkazované relace
1608 1608 Stáhnout členy relace
1609 1609 Stáhnout relace
1610 1610 Stáhnout vybrané nekompletní členy
1611 1611 Stáhnout vybrané relace
1612 1612 Stáhni sezení
1613 1613 Stahování přeskočeno
1614 1614 Stáhnout ohraničující rámeček
1615 1615 Stáhnout trasy GPS podle ohraničujícího rámečku
1616 1616 Stáhnout obsah sady změn
1617 1617 Stáhnout obsah sady změn z serveru OSM
1618 1618 Stáhnout sadu změn se zadaným id včetně jejího obsahu
1619 1619 Stáhnout obsah vybraných sad změn ze serveru
1620 1620 Stáhnout aktuální verzi zvolených objektů
1621 1621 Stáhnout seznam dostupných doplňků
1622 1622 Stáhnout v místě určeném podle URL (které obsahuje lat=x&lon=y&zoom=z)
1623 1623 Stáhnout v místě určeném podle URL (které obsahuje lat=x&lon=y&zoom=z) prošlé GPS trasy
1624 1624 Stahování {0} z {1} (zbývá {2})
1625 1625 Stažená GPX data
1626 1626 Staženo {0}/{1} dlaždic
1627 1627 Stahování souboru {0}: {1} bytů…
1628 1628 Stahování GPS dat
1629 1629 Stahuji poznámky
1630 1630 Stahuji data OpenStreetMap...
1631 1631 Stahuji poznámky (Notes) k OSM...
1632 1632 Stahuji doplněk {0}...
1633 1633 Stahování zprávy dne
1634 1634 Stahování obsahu sady změn
1635 1635 Stahuji sadu změn {0} ...
1636 1636 Stahuji sady změn...
1637 1637 Stahuji obsah sady změn {0} ...
1638 1638 Stahování dat
1639 1639 Stahuji data...
1640 1640 Stahování souboru
1641 1641 Stahování historie...
1642 1642 Stahuji poznámky
1643 1643 Stahování otevřených sad změn…
1644 1644 Stahuji seznam doplňků z ''{0}''
1645 1645 Stahuji body {0} až {1}...
1646 1646 Stahování odkazovaných relací ...
1647 1647 Stahování odkazovaných cest ...
1648 1648 Stahování relace {0}
1649 1649 Lyžařský vlek
1650 1650 Tažením úseku cesty vytvoříte obdélník. Ctrl - přesun úseku v ose jeho normály. Alt - vytvoření nového obdélníku, dvojklik - přidání nového uzlu.
1651 1651 Posunout ukazatel přehrávání
1652 1652 Pro přehrání zvuku od určitého místa přetáhněte ukazatel přehrávání poblíž GPS záznamu. Chcete-li v tomto bodě synchronizovat zvuk, podržte klávesu Shift.
1653 1653 Odvodňovací kanál, meliorace
1654 1654 Kreslit
1655 1655 Kreslit šipky ve směru jízdy
1656 1656 Nakreslit kruh z hodnoty HDOP
1657 1657 Nakreslí kruh z hodnoty HDOP.
1658 1658 Nakreslete obdélník požadované velikosti a pak pusťte tlačítko myši.
1659 1659 Nakreslení šipek ve směru jednosměrných cest a další směrové vlastnosti.
1660 1660 Vykreslit ohraničující box stažených dat
1661 1661 Zobrazovat šipky u čar spojujících GPS body.
1662 1662 Zobrazovat směr úseků cesty.
1663 1663 Vykreslovat neaktivní vrstvy v jiných barvách
1664 1664 Kreslit velké GPS body
1665 1665 Zobrazovat větší tečky u GPS bodů.
1666 1666 Kreslit čáry mezi GPS body
1667 1667 Vykreslovat spojnice mezi GPS uzly
1668 1668 Kreslit uzly
1669 1669 Kreslit šipky ve směru jízdy v jednosměrných silnicích
1670 1670 Vykreslovat pouze obrysy ploch
1671 1671 Vykreslovat pomocnou čáru od posledního bodu
1672 1672 Vykreslit pořadová čísla úseků
1673 1673 Zobrazovat hranice dat stažených ze serveru.
1674 1674 Zobrazovat směrové šipky pomocí tabulek místo komplexní matematiky.
1675 1675 Zobrazovat neaktivní vrstvy dat jinou barvou.
1676 1676 Zobrazovat pořadová čísla úseků v cestě.
1677 1677 Vykreslovat virtuální uzly v modu výběru
1678 1678 Vykreslovat křížky uprostřed cest ve výběrovém módu.
1679 1679 Šířka kreslených GPX linií
1680 1680 Pitná voda
1681 1681 Použitelná z auta (drive through)
1682 1682 Drive-in
1683 1683 Autoškola
1684 1684 +++++
1685 1685 +++++
1686 1686 +++++
1687 1687 Čistírna
1688 1688 Dvojité zarovnávání
1689 1689 Dvojité zarovnávání zapnuté.
1690 1690 Výpusť odpadních vod
1691 1691 +++++
1692 1692 Duplikovat
1693 1693 Duplicitní čísla domů
1694 1694 Zduplikovat uzly používané více cestami.
1695 1695 Duplikovat výběr kopírováním a vložením.
1696 1696 Duplikovat tuto vrstvu
1697 1697 Duplicitní uzly
1698 1698 Zdvojené relace
1699 1699 Duplicitní uzly v cestě
1700 1700 Duplicitní cesty
1701 1701 Dynamicky
1702 1702 Dynamická tlačítka v postranních menu
1703 1703 Dynamické barvy závisle na hodnotách dat
1704 1704 Email
1705 1705 E-mailová adresa obsahuje neplatnou doménu: {0}
1706 1706 E-mailová adresa obsahuje neplatné uživatelské jméno: {0}
1707 1707 Neplatná e-mailová adresa
1708 1708 E10 (10% směs etanolu)
1709 1709 E85 (85% směs etanolu)
1710 1710 Projekce EPSG:4326 a Mercator jsou podporované
1711 1711 CHYBA: {0}
1712 1712 URL licence EULA není dostupné: {0}
1713 1713 Každý uzel musí spojovat přesně 2 cesty
1714 1714 východ/západ
1715 1715 Easting (vzdálenost od poledníku)
1716 1716 Upravit
1717 1717 Upravit vlastnosti silnice:
1718 1718 Upravit URL, odkud se dají stahovat doplňky.
1719 1719 Upravit značky
1720 1720 Upravit také...
1721 1721 Upravit filtr.
1722 1722 Upravit seznam ignorovaných
1723 1723 Upravit zeměpisnou šířku a délku uzlu.
1724 1724 Upravit novou relaci ve vrstvě "{0}"
1725 1725 Upravit relaci #{0} ve vrstvě "{1}"
1726 1726 Upravit klávesovou zkratku
1727 1727 Upravit zdrojovou položku:
1728 1728 Upravit aktuální stránku nápovědy
1729 1729 Upravit vybranou relaci
1730 1730 Upravit název souboru nebo URL vybraných aktivních předvoleb
1731 1731 Upravit název souboru nebo URL u vybraného aktivního pravidla
1732 1732 Upravit název souboru nebo URL vybraného aktivního stylu
1733 1733 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1734 1734 Upravit relaci na kterou odkazuje vybraný člen
1735 1735 Upravit vybrané cesty pro ikony
1736 1736 Upravit zvolený zdroj.
1737 1737 Změnit hodnotu zvoleného klíče pro všechny objekty
1738 1738 Editační nástrojová lišta
1739 1739 Úpravy: {0}
1740 1740 Upraveno v:
1741 1741 Upraveno kým:
1742 1742 Vzdělání
1743 1743 Cestu lze zadat ručně do textového pole nebo vybrat kliknutím na tlačítko "...".
1744 1744 Elektrická zařízení
1745 1745 Elektrikář
1746 1746 Elektrifikováno
1747 1747 Elektronika
1748 1748 Elektronické peněženky nebo kreditní karty
1749 1749 Elektronika
1750 1750 Objekty typu {0} nejsou podporovány.
1751 1751 Nadmořská výška
1752 1752 Výtah
1753 1753 Elipsoid ''{0}'' není podporován.
1754 1754 Název elipsoidu
1755 1755 Parametry elipsoidu
1756 1756 Je vyžadován elipsoid (+ellps=* nebo +a=*, +b =*)
1757 1757 E-mailová adresa
1758 1758 Ověřování platnosti emailu
1759 1759 Násep
1760 1760 Ambasáda
1761 1761 Nouzové
1762 1762 Místo pro kontaktování záchranářů
1763 1763 Nouzový telefon
1764 1764 Nouzový pruh vedle dlouhých klesání pro bezpečné zastavení nákladních a jiných vozidel v případě selhání brzd.
1765 1765 Záchranná vozidla
1766 1766 Prázdný dokument
1767 1767 Prázdná metadata
1768 1768 Nalezen prázdný typ role, když bylo očekáváno jedno z {0}
1769 1769 Prázdné cesty
1770 1770 Povolit
1771 1771 Povolit podporu HTTPS
1772 1772 Povolit vestavěné standardní ikony
1773 1773 Aktivovat filtr.
1774 1774 Zapnout vzdálené ovládání
1775 1775 Hodnotu přijmete zatržením políčka
1776 1776 Zapnutí/vypnutí automatického posunu mapy na naposledy umístěný uzel
1777 1777 Povolit/zakázat režim pro experty
1778 1778 Zapnout/vypnout drátový model mapy
1779 1779 Povolena podrobná úroveň ladících informací (trasování)
1780 1780 Doporučuj/nedoporučuj upload
1781 1781 Prosazování dopravních omezení
1782 1782 +++++
1783 1783 Zvětšit
1784 1784 Zadejte šířku/délku místa kam skočit.
1785 1785 Zadat URL
1786 1786 Zadejte URL ke stažení:
1787 1787 Zadejte id sady změn
1788 1788 K vytvoření poznámky zadejte podrobný komentář
1789 1789 Zadejte název hledaného místa
1790 1790 Zadejte jméno místa, které chcete najít:
1791 1791 Zadat roli, která se aplikuje na vybrané členy relace
1792 1792 Zadat roli všech členů relace
1793 1793 Zadejte hledaný výraz
1794 1794 Zadejte zdroj
1795 1795 Zadejte pokročilé vlastnosti OAuth
1796 1796 Vložte URL, ze kterého mají být stažena data
1797 1797 Zadejte komentář k nahraným datům
1798 1798 Zadejte přihlašovací údaje pro HTTP proxy
1799 1799 Zadejte přihlašovací údaje pro OSM API
1800 1800 Zadejte přihlašovací údaje pro hostitele
1801 1801 Zadejte easting a northing (x a y, vzdálenost od poledníku a rovníku) oddělené mezerou, čárkou nebo středníkem.
1802 1802 Zadejte jméno souboru:
1803 1803 Zadejte cestu nebo jméno složky:
1804 1804 Vložte text
1805 1805 Zadejte id objektu, který chcete stáhnout
1806 1806 Zadejte přístupový token OAuth
1807 1807 Zadejte souřadnice nového uzlu.
1808 1808 Zadejte hledaný výraz
1809 1809 Vchod
1810 1810 Vstup (průchod překážkou)
1811 1811 Číslo vchodu
1812 1812 Položka ''{0}'' vyžaduje verzi JOSM {1}. (Momentálně běží: {2})
1813 1813 Položka {0}
1814 1814 Krasojízda
1815 1815 +++++
1816 1816 +++++
1817 1817 Sexshop
1818 1818 Chyba
1819 1819 Chyba
1820 1820 Chyba při přidávání certifikátu {0} - nesedí otisk prstu certifikátu. Očekáváno {1}, bylo {2}
1821 1821 Chyba při stahování dlaždic: {0}
1822 1822 Chyba během stahování
1823 1823 Chybové záhlaví "{0}" neodpovídalo očekávanému vzoru
1824 1824 Chyba ve filtru
1825 1825 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - výraz musí vrátit elementy odlišné od stávajících
1826 1826 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - levá strana logického součtu(|) musí vrátit sadu elementů
1827 1827 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - negaci(-) nelze použít v tomto kontextu
1828 1828 Chyba ve vyhledávacím výrazu na pozici {0} - pravá strana logického součtu(|) musí vrátit sadu elementů
1829 1829 Chyba v {0} hodnota: {1}
1830 1830 Chyba při inicializaci testu {0}:\n {1}
1831 1831 Chyba při načítání vrstvy
1832 1832 Došlo k chybě při dotazu ''{0}'': ''{1}''
1833 1833 Při parsování gpx vrstvy ''{0}'' došlo k chybě. Bude dostupná pouze část dat.
1834 1834 Při parsování gpx souboru ''{0}'' došlo k chybě. Bude dostupná pouze část dat.
1835 1835 Chyba v souboru {0}
1836 1836 Chyba ve zpracování odpovědi serveru
1837 1837 Chyba parsování {0}:
1838 1838 Chyba přehrávání zvuku
1839 1839 Chyba při čtení záložky: %s
1840 1840 Chyba při čtení informace o revizi ze souboru revize: {0}
1841 1841 Chyba při přejmenovávání souboru z "{0}" na "{1}"
1842 1842 Chyba při exportu {0}:\n{1}
1843 1843 Chyba při získávání souborů z adresáře {0}\n
1844 1844 Chyba při čtení posunutí.\nOčekávaný formát: {0}
1845 1845 Chyba při zpracování vyhledávacího výrazu na pozici {0}
1846 1846 Chyba při čtení data.\nProsíme, použijte požadovaný formát
1847 1847 Chyba při čtení časového pásma.\nOčekávaný formát: {0}
1848 1848 Chyba při parsování {0}
1849 1849 Chyby
1850 1850 Chyby během stahování
1851 1851 Eskalátor
1852 1852 Únikový pruh
1853 1853 +++++
1854 1854 Odhadovaná velikost keše: {0}
1855 1855 Estonsko základní (Maaamet)
1856 1856 +++++
1857 1857 +++++
1858 1858 +++++
1859 1859 Estonsko ortho (Maaamet)
1860 1860 Evropský tlakovodní reaktor (EPR)
1861 1861 Sudé číslo domu v interpolaci lichých adres.
1862 1862 Vše
1863 1863 Příklady
1864 1864 Startovací činnosti specifické pro platformu
1865 1865 Existující uzel
1866 1866 Současné hodnoty
1867 1867 Konec
1868 1868 Ukončit JOSM
1869 1869 Ukončit JOSM s uložením. Neuložené změny budou nahrány na server a/nebo uloženy.
1870 1870 Ukončit JOSM bez ukládání. Neuložené změny budou ztraceny.
1871 1871 Ukončit okamžitě!
1872 1872 Ukončit JOSM
1873 1873 Očekáván prvek ''{0}'', ale obdržen ''{1}''
1874 1874 Pro parametr ''+zone=...'' očekáváno celé číslo v rozsahu 1-60.
1875 1875 Očekávána neprázdná hodnota pro parametr ''{0}'', nalezeno ''{1}''
1876 1876 Očekáván číselný argument pro parametr ''{0}''
1877 1877 Očekáván vyhledávací výraz
1878 1878 Očekávám {0} po {1}
1879 1879 Režim pro experty
1880 1880 Expertní režim
1881 1881 Označených trasových bodů (waypoints) s časem odhadnutým podle polohy ve stopě.
1882 1882 Označených trasových bodů (waypoints) s platnou časovou značkou.
1883 1883 Export GPX souboru
1884 1884 Exportovat a uložit
1885 1885 Nastavení Exportu
1886 1886 Uložit vlastní nastavení do souboru
1887 1887 Uložit do souboru vybrané položky
1888 1888 Exportovat data do GPX souboru.
1889 1889 Export do GPX...
1890 1890 Získávám polohu podle GPS z EXIF
1891 1891 Tažení
1892 1892 Vytahování s dvojitým zarovnáváním
1893 1893 Vytáhnout cestu
1894 1894 Vytáhnout: pomocnou linii
1895 1895 Vytáhnout: hlavní linie
1896 1896 +++++
1897 1897 OPRAVIT
1898 1898 OPRAVIT
1899 1899 +++++
1900 1900 Látky (textil)
1901 1901 Zařízení
1902 1902 Barva zatmívání:
1903 1903 Intenzita zatmívání:
1904 1904 Přístup do adresáře ''{0}'' se nezdařil kvůli zabezpečení. Došlo k výjimce: {1}
1905 1905 Nepodařilo se přidat {0} ke kontrole značek
1906 1906 Nepodařilo se autentizovat uživatele ''{0}'' s heslem ''***'' jako uživatele OAuth
1907 1907 Nepodařilo se autorizovat žádost OAuth ''{0}''
1908 1908 Nepodařilo se přerušit probíhající operaci OAuth
1909 1909 Chybějící adresář keše se nepodařilo vytvořit: {0}
1910 1910 Nepodařilo se vytvořit adresář pro doplněk ''{0}''
1911 1911 Nepodařilo se vytvořit adresář doplňků ''{0}''. Nemohu vytvořit keš seznamu doplňků z webu s doplňky ''{1}''.
1912 1912 Nepodařilo se vytvořit informace o doplňku ''{0}'' z jeho manifestu
1913 1913 Selhalo vytvoření zdroje dlaždice
1914 1914 Selhalo vymazání špatného výchozího souboru keše: {0}
1915 1915 Nepodařilo se smazat zastaralý doplněk ''{0}''.
1916 1916 Nepodařilo se stáhnout seznam informací o doplňku
1917 1917 Nepodařilo se najít doplněk {0}
1918 1918 Chyba při práci se souborem ZIP ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
1919 1919 Předvolby se nepodařilo inicializovat. Chybějící adresář s předvolbami "{0}" nelze vytvořit.
1920 1920 Nepodařilo se inicializovat nastavení. Nepodařilo se nastavit soubor s nastavením na výchozí hodnoty: {0}
1921 1921 Nepodařilo se inicializovat předvolby. Adresář s předvolbami ''{0}'' není adresářem.
1922 1922 Nepodařilo se nainstalovat již stažený doplněk ''{0}''. Jeho instalaci přeskakuji. JOSM bude dále používat starou verzi doplňku.
1923 1923 Nepodařilo se nainstalovat doplněk ''{0}'' z dočasného staženého souboru ''{1}''. Selhalo jeho přejmenování.
1924 1924 Nepodařilo se nainstalovat doplněk ''{0}'' z dočasného staženého souboru ''{1}''. {2}
1925 1925 Selhalo nahrání stylů kreslení mapy z ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
1926 1926 Nepodařilo se načíst XML schéma.
1927 1927 Selhalo načtení výchozího souboru keše: {0}
1928 1928 Nelze načíst třídu map rendereru ''{0}''. Třída nebyla nalezena.
1929 1929 Nepodařilo se načíst zdroj ''{0}'', chyba je {1}.
1930 1930 Nepodařilo se načíst {0}, použijte nakešovaný soubor a opakujte pokus později: {1}
1931 1931 Nepodařilo se nalézt obrázek ''{0}''
1932 1932 Nepodařilo se najít zdroj ''{0}''.
1933 1933 Nepodařilo se otevřít URL
1934 1934 Nepodařilo se otevřít URL. V současné době není nastavená žádná platforma. Nejdříve ji, prosím, nastavte.
1935 1935 Nepovedlo se otevřít soubor s příponou ''{2}'' a jménem ''{3}'' ze souboru ZIP ''{0}''. Došlo k výjimce: {1}
1936 1936 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou.
1937 1937 Nepodařilo se otevřít stránku s nápovědou. Cílové URL je prázdné.
1938 1938 Nepodařilo se otevřít vstupní proud zdroje ''{0}''
1939 1939 Selhalo procházení selektoru MapCSS
1940 1940 Selhalo zpracování stylů kreslení mapy z ''{0}''. Došlo k chybě: {1}
1941 1941 Nepodařilo se rozklíčovat datum ''{0}'' z odpovědi serveru.
1942 1942 Selhalo zpracování pole ''{1}'' v nastavení s klíčem ''{0}''. Výjimka byla: {2}. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
1943 1943 Nepodařilo se projít seznam doplňků z webu ''{0}''. Web přeskakuji. Došlo k výjimce: {1}
1944 1944 Nelze uložit předvolby do "{0}"
1945 1945 Nepodařilo se zajistit, aby se dialog s přihlašovacími údaji zobrazoval vždy navrchu. Došlo k bezpečnostní výjimce.
1946 1946 Nepodařilo se načíst CSS soubor ''help-browser.css''. Výjimka je: {0}
1947 1947 Chyba načtení zprávy dne (MOTD). Výjimka byla: {0}
1948 1948 Nepodařilo se přejmenovat soubor {0} na {1}.
1949 1949 Nepodařilo se získat přístupový token OAuth od správce přihlašovacích údajů.
1950 1950 Selhalo získání přihlašovacích údajů do OSM ze správce přihlašovacích údajů.
1951 1951 Nelze získat uživatelské informace aktuálního uživatele JOSM. Došlo k výjimce: {0}
1952 1952 Nepodařilo se uložit přihlašovací údaje k OSM do správce přihlašovacích údajů.
1953 1953 Selhalo ukládání výchozích předvoleb.
1954 1954 Načtení informací o doplňku ze souboru ''{0}'' se nepodařilo. Přeskakuji.
1955 1955 Nepodařilo se nastavit odkaz na objekt. Aktuální verze {0} nebyla v historii nalezena.
1956 1956 Neúspěšné nastavení odkazu. Odkaz id {0} nebyl nalezen v historii id {1}.
1957 1957 Nepodařilo se nastavit odkaz na objekt. Verze odkazu {0} není v historii dostupná.
1958 1958 Nepodařilo se podepsat spojení HTTP pomocí hlavičky ověřování totožnosti OAuth
1959 1959 Nepodařilo se uložit přístupový token OAuth do správce přihlašovacích údajů.
1960 1960 Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva takový prvek neobsahuje
1961 1961 Nepodařilo se aktualizovat prvek s id {0}, protože aktuálně editovaná vrstva neexistuje
1962 1962 +++++
1963 1963 Falešný posun na východ a na sever
1964 1964 Statek
1965 1965 Stánek farmy
1966 1966 Zemědělská půda
1967 1967 Dvůr statku
1968 1968 Rychlé občerstvení
1969 1969 Rychlé vykreslování (vypadá ošklivě)
1970 1970 Násobitel rychlého přehrávání
1971 1971 Fatální: neúspěšná lokalizace obrázku ''{0}''. Toto je vážný konfigurační problém. JOSM přestane pracovat.
1972 1972 Faxové číslo
1973 1973 Poplatek
1974 1974 Travnatá horská krajina (fell)
1975 1975 Plot
1976 1976 Trajekt/přívoz
1977 1977 Trasa přívozu, trajektu
1978 1978 Přístaviště přívozu
1979 1979 Stahuji balík uzlů z ''{0}''
1980 1980 Stahuji balík relací z ''{0}''
1981 1981 Stahuji balík cest z ''{0}''
1982 1982 Stahuji uzel s id {0} z ''{1}''
1983 1983 Stahuji relaci s id {0} z ''{1}''
1984 1984 Stahuji cestu s id {0} z ''{1}''
1985 1985 Pozemní hokej
1986 1986 +++++
1987 1987 Soubor "{0}" neexistuje
1988 1988 Do souboru ''{0}'' nelze zapisovat. Zadejte prosím jiný název.
1989 1989 Název souboru:
1990 1990 Záložní soubory
1991 1991 Soubor již existuje. Chcete jej přepsat?
1992 1992 Očekáván název souboru pro vrstvu číslo {0}
1993 1993 Název souboru:
1994 1994 Soubor {0} již existuje. Přepsat?
1995 1995 Soubor {0} je načten pod jménem "{1}"
1996 1996 Soubor: {0}
1997 1997 Nápověda FileChooser.
1998 1998 Soubory
1999 1999 Soubory typu:
2000 2000 Soubory typu:
2001 2001 Naplnit jednu sadu změn a vrátit se do dialogu Nahrát data
2002 2002 Filtr
2003 2003 Filtr - skrytých:{0} nepřístupných:{1}
2004 2004 Způsob filtrování
2005 2005 Filtruje objekty - schová/zneaktivní je.
2006 2006 Filtrovaný řetězec:
2007 2007 Filtr:
2008 2008 Dokončit kreslení
2009 2009 Hasící přístroj
2010 2010 Požární hadice
2011 2011 Požární hydrant
2012 2012 Hasičská stanice
2013 2013 Ohniště
2014 2014 Ohniště
2015 2015 Rybaření
2016 2016 Fitness stanice
2017 2017 +++++
2018 2018 Opravit
2019 2019 Opravit zastaralé značky
2020 2020 Oprava {0}
2021 2021 Opravit konflikty značek
2022 2022 Opravit značky
2023 2023 Opravit vybraný problém.
2024 2024 Opravte, pokud je to možné.
2025 2025 Opravuji ({0}/{1}): ''{2}''
2026 2026 Opravuji chyby ...
2027 2027 Opravit
2028 2028 Vlajkový stožár
2029 2029 Čísla bytů
2030 2030 Plovoucí
2031 2031 Květinářství
2032 2032 Vymazat keš dlaždic
2033 2033 Vystředit Editor relace s relací''{0}''ve vrstvě''{1}''
2034 2034 Adresáře
2035 2035 Následovat
2036 2036 Sledovat linii
2037 2037 Nalezeny následující problémy:
2038 2038 Jídlo a pití
2039 2039 Nepobytové zařízení, které poskytuje jídlo.
2040 2040 Sdílená jídelna několika restaurací
2041 2041 Jídlo a pití
2042 2042 Pěší
2043 2043 Fotbal
2044 2044 Pro
2045 2045 Pro jih a západ použijte buď záporná čísla nebo znaky S, W.
2046 2046 Oblasti s viditelným souvislým skalním podložím bez významné vegetace.
2047 2047 Pouze pro vybrané objekty
2048 2048 Pro tělo
2049 2049 Vynutit kreslení čar, pokud importovaná data neobsahují informace o čarách.
2050 2050 Doplnit spojovací čáry, pokud nejsou úseky cesty v datech obsaženy
2051 2051 Brod
2052 2052 Les
2053 2053 Zapomenout objekty, ale nemazat je na serveru při nahrávání.
2054 2054 Formátovat datumy podle {0}. Dnešní datum bude zobrazen jako {1} namísto {2}
2055 2055 Skok dopředu/vzad (vteřiny)
2056 2056 Nalezeno {0} odpovídajících výrazů
2057 2057 Fontána
2058 2058 Rámařství
2059 2059 Pumpa pro kola zdarma
2060 2060 Freemap.sk Auto
2061 2061 Freemap.sk Cyklo
2062 2062 Freemap.sk Turistika
2063 2063 Freemap.sk Lyže
2064 2064 Blokovat
2065 2065 Blokovat aktuální seznam slučovaných elementů.
2066 2066 Frekvence v hertzích (Hz)
2067 2067 Od
2068 2068 Z (výchozí zastávka)
2069 2069 Z ...
2070 2070 Z relace
2071 2071 Z URL
2072 2072 Čerpací stanice
2073 2073 Tankovací karty:
2074 2074 Typy paliv:
2075 2075 Celoobrazovkové zobrazení
2076 2076 Plně automatická
2077 2077 Funkce
2078 2078 Pohřební služba
2079 2079 Pozemní lanovka
2080 2080 Nábytek
2081 2081 +++++
2082 2082 +++++
2083 2083 +++++
2084 2084 G-K pásmo
2085 2085 Signály systému GLONASS
2086 2086 GPS body
2087 2087 Signály GPS
2088 2088 Popis GPS trasy
2089 2089 GPX soubory
2090 2090 Soubory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2091 2091 GPX trasa neobsahuje časové údaje
2092 2092 Data GPX budou zahrnuta do souboru sezení.
2093 2093 GPX trasa:
2094 2094 GRAFCAN - Kanárské ostrovy
2095 2095 GRAFCAN Express - Kanárské ostrovy
2096 2096 +++++
2097 2097 GTK Výběr barev
2098 2098 +++++
2099 2099 +++++
2100 2100 Gaelské hry
2101 2101 Signály systému Galileo
2102 2102 Gama
2103 2103 Garáže
2104 2104 Zahrada
2105 2105 Zahradnické centrum
2106 2106 Zahradník
2107 2107 Plynová elektrárna
2108 2108 Plynová izolace
2109 2109 Benzínová elektrárna
2110 2110 Plynojem
2111 2111 Brána
2112 2112 Rozchod (mm)
2113 2113 +++++
2114 2114 +++++
2115 2115 +++++
2116 2116 +++++
2117 2117 +++++
2118 2118 Obecný přístup
2119 2119 Typ generátoru
2120 2120 Rod
2121 2121 GeoJSON soubory
2122 2122 +++++
2123 2123 Geobase Silnice
2124 2124 Geodatastyrelsen (Dánsko)
2125 2125 +++++
2126 2126 +++++
2127 2127 +++++
2128 2128 +++++
2129 2129 Geografie
2130 2130 +++++
2131 2131 Geoobrázek: {0}
2132 2132 Geometrie
2133 2133 +++++
2134 2134 Geoportal 2: Ortofotomapa (letecké snímky)
2135 2135 +++++
2136 2136 +++++
2137 2137 Obrázky s GPS souřadnicemi
2138 2138 Geotermální elektrárna
2139 2139 Získání přístupového tokenu pro ''{0}''
2140 2140 Načíst seznam vrstev
2141 2141 Dárky/Suvenýry
2142 2142 +++++
2143 2143 Dej přednost v jízdě
2144 2144 Ledovec
2145 2145 Sklo
2146 2146 Skleněné lahve
2147 2147 Gliwice: Budynki (budovy)
2148 2148 Gliwice: Ortofotomapa 2013 (letecké snímky)
2149 2149 Zpět k dialogu uploadu
2150 2150 Zpět na krok 1/3
2151 2151 Přejít na nápovědu ke značce na OSM wiki
2152 2152 Jít na Taginfo
2153 2153 Jít na domovskou stránku nápovědy pro JOSM
2154 2154 Přejít na následující stránku
2155 2155 Přejít na předchozí stránku
2156 2156 +++++
2157 2157 Golfové hřiště
2158 2158 Oběžná kabinková lanovka
2159 2159 Nákladní
2160 2160 Čas GPS (načten z předchozích fotografií):
2161 2161 +++++
2162 2162 Oprávnění
2163 2163 Trávník
2164 2164 Neudržovaná louka
2165 2165 Hřbitov u kostela
2166 2166 Gravitační odtok pro hadici
2167 2167 Graz: Basiskarte (základní mapa)
2168 2168 Zelený odpad
2169 2169 Zelená:
2170 2170 Zastavitelné území (Greenfield)
2171 2171 Zelinářství
2172 2172 Skleníkové zahradnictví
2173 2173 Soubor s posuvy mřížky ''{0}'' pro volbu +nadgrids není podporován.
2174 2174 Zásobník písku (pro posyp)
2175 2175 Úprava
2176 2176 Podzemní voda
2177 2177 Společný domov pro osoby se sociálními a zdravotními službami.
2178 2178 Vlnolam
2179 2179 +++++
2180 2180 +++++
2181 2181 Svodidla
2182 2182 Penzion/Bed & Breakfast
2183 2183 Rozcestník
2184 2184 +++++
2185 2185 +++++
2186 2186 Gymnastika
2187 2187 +++++
2188 2188 +++++
2189 2189 +++++
2190 2190 +++++
2191 2191 +++++
2192 2192 HDM (Humanitární tým OpenStreetMap)
2193 2193 +++++
2194 2194 +++++
2195 2195 +++++
2196 2196 Chyba HTTP {0} při načítání dlaždic
2197 2197 Podpora HTTPS v Vzdáleném ovládání
2198 2198 Habitat se stálezelenou a opadavou vegetací.
2199 2199 Kadeřnictví/Holičství
2200 2200 +++++
2201 2201 +++++
2202 2202 +++++
2203 2203 Osada
2204 2204 Odstranitelný díl plotu
2205 2205 Házená
2206 2206 Handicap
2207 2207 Řemeslná výroba
2208 2208 Zábradlí
2209 2209 Hangár
2210 2210 Železářství
2211 2211 Má kryt?
2212 2212 Vyhřívaná?
2213 2213 Má klíč ''created_by'' nebo ''converted_by''
2214 2214 Má klíč ''note'', ''comment'' nebo ''description''
2215 2215 Má klíč ''source''
2216 2216 Má klíč ''watch''
2217 2217 Má značku OPRAVIT obsahující ''fixme'' nebo ''FIXME''
2218 2218 Zdraví
2219 2219 Obchod s naslouchadly
2220 2220 Vřesoviště
2221 2221 Nákladní vozidla
2222 2222 Živý plot
2223 2223 Výška
2224 2224 Výška (metrů)
2225 2225 Helipad (přistávací plocha pro vrtulníky)
2226 2226 Nápověda
2227 2227 Nápověda: {0}
2228 2228 Polokoule
2229 2229 Úkryt
2230 2230 Skrýt editační nástrojovou lištu
2231 2231 Skrýt objekty
2232 2232 Skrýt ikony v malém přiblížení
2233 2233 Skrýt nebo zobrazit toto přepínací tlačítko
2234 2234 Skrýt toto tlačítko
2235 2235 Skrýt tuto zprávu a již ji nikdy nezobrazovat
2236 2236 Skrýt objekty
2237 2237 +++++
2238 2238 Vysoký podvozek: lehké terénní vozidlo
2239 2239 Vozidla s více cestujícími
2240 2240 Vyšší hodnota znamená více potřebných kroků, tedy kroky přiblížení budou menší
2241 2241 Zvýrazňovat cílové cesty a body
2242 2242 Zvýraznit cílové body a cesty během kreslení nebo výběru
2243 2243 Hlavní cesta
2244 2244 Duplicitní uzly na cestě (highway)
2245 2245 Nájezd není připojen k odpovídající silnici/nájezdu
2246 2246 Silniční kilometrovník
2247 2247 Autobusové nástupiště (zastaralé)
2248 2248 Typ silnice
2249 2249 Silniční síť
2250 2250 Silnice sdílí úsek s plochou
2251 2251 +++++
2252 2252 Turistika
2253 2253 Turistická trasa
2254 2254 +++++
2255 2255 Hinduistický chrám
2256 2256 Historický
2257 2257 Historická místa
2258 2258 Historický název
2259 2259 Historie
2260 2260 Historie (web)
2261 2261 Historie uzlu {0}
2262 2262 Historie relace {0}
2263 2263 Historie cesty {0}
2264 2264 Historie ještě není inicializovaná. Nepodařilo se nastavit základní objekt.
2265 2265 Historie ještě není inicializovaná. Nepodařilo se nastavit odkaz na základní objekt.
2266 2266 Držte Ctrl pro zapnutí přichytávání
2267 2267 Domů
2268 2268 Domácí dekorace
2269 2269 Domovská stránka
2270 2270 Koně
2271 2271 Dostihy
2272 2272 Jízda na koni
2273 2273 Nemocnice
2274 2274 +++++
2275 2275 +++++
2276 2276 +++++
2277 2277 Jméno domu
2278 2278 Číslo domu
2279 2279 Číslo domu ''{0}'' je duplicitní
2280 2280 Číslo domu je příliš daleko od ulice
2281 2281 Číslo domu bez ulice
2282 2282 Číslo domu {0}
2283 2283 Číslo domu {0} na {1}
2284 2284 Dům {0}
2285 2285 Domácí potřeby
2286 2286 Odstín:
2287 2287 Delší vyvýšení
2288 2288 Posed
2289 2289 +++++
2290 2290 Topení, ventilace, klimatizace
2291 2291 Umístění hydrantu
2292 2292 Jsem v časovém pásmu:
2293 2293 +++++
2294 2294 +++++
2295 2295 +++++
2296 2296 +++++
2297 2297 +++++
2298 2298 id
2299 2299 očekáváno id > 0. Nalezeno {0}
2300 2300 ID aktuální sady změn musí být větší než 0. Aktuální ID je {0}.
2301 2301 id:
2302 2302 IDEIB - Baleáry
2303 2303 +++++
2304 2304 +++++
2305 2305 +++++
2306 2306 Chyba vstupu/výstupu
2307 2307 Výjimka vstupu/výstupu
2308 2308 IOError při vytváření souboru, automatické ukládání bude přeskočeno: {0}
2309 2309 +++++
2310 2310 ITACyL - Kastilie a León
2311 2311 Lední hokej
2312 2312 Brusklení na ledě
2313 2313 Zmrzlina
2314 2314 Ikona
2315 2315 Cesty pro ikony:
2316 2316 Ikona:
2317 2317 Ignorovat
2318 2318 Ignorovat klíč ''{0}''
2319 2319 Ignorovat značku ''{0}''
2320 2320 Vybraný problém příště ignorovat.
2321 2321 Ignorovat, ponechat relaci jak je
2322 2322 Sluč vrstvy i přes tuto poznámku
2323 2323 Ignorovat tuto radu a nahrát data
2324 2324 Ignorovat varování a i přesto nainstalovat styl
2325 2325 Ignorovat varování
2326 2326 Ignorovat celou skupinu, nebo jednotlivé prvky?
2327 2327 Ignoruji zachycenou výjimku, protože nahrávání je zrušeno. Výjimka je: {0}
2328 2328 Ignoruji elementy
2329 2329 Ignoruji výjimku, protože stahování bylo přerušeno. Výjimka: {0}
2330 2330 Ignoruji chybu, protože úloha byla přerušena. Chyba: {0}
2331 2331 Ignoruji vadné URL: "{0}"
2332 2332 Ignoruji poškozené URL souboru: "{0}"
2333 2333 Ignoruji zdeformovanou geometrii: {0}
2334 2334 Ignoruji {0} uzlů bez souřadnic
2335 2335 Neplatná data
2336 2336 Neplatná booleovská hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2337 2337 Neplatné URL dotazu na sadu změn.
2338 2338 Neplatná velikost bloku
2339 2339 Neplatná velikost bloku <= 0. Prosím, zadejte celé číslo > 1
2340 2340 Chybná struktura dokumentu. Nalezen bod, cesta, nebo relace mimo ''create'','' modify'', nebo ''delete''.
2341 2341 Neplatná položka v seznamu doplňků.
2342 2342 Neplatný výraz ''{0}''
2343 2343 Neplatná zeměpisná šířka ''{0}''
2344 2344 Neplatná hodnota parametru zem. šířky ''{0}'', obdrženo: {1}
2345 2345 Neplatná číselná hodnota vlastnosti "{0}". Přijatá hodnota je "{1}"
2346 2346 Neplatná zeměpisná délka ''{0}''
2347 2347 Neplatná hodnota parametru zem. délky ''{0}'', obdrženo: {1}
2348 2348 Nepovolený členský výraz: {0}
2349 2349 Chybná číselná hodnota atributu ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2350 2350 Neplatný objekt s id=0
2351 2351 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Nalezeno {1}.
2352 2352 Neplatný regulární výraz ''{0}''
2353 2353 Neplatná hodnota atributu ''changeset'' u nového objektu {1}. Nalezeno {0}. Nastavuji na 0.
2354 2354 Neplatná hodnota pro atribut ''changeset''. Nalezeno {0}.
2355 2355 Neplatná hodnota atributu ''ref'' na členu v relaci {0}. Nalezeno {1}
2356 2356 Neplatná hodnota atributu ''type'' na členu {0} v relaci {1}. Nalezeno {2}.
2357 2357 Neplatná hodnota vlastnosti "version" (verze) na základním objektu OSM s ID {0}. Přijatá hodnota je {1}
2358 2358 Chybná hodnota v atributu ''{0}'' typu "double". Zadáno bylo ''{1}''.
2359 2359 Neplatná hodnota atributu ''{0}'' XML značky ''{1}''. Nalezeno {2}.
2360 2360 Neplatná hodnota pro atribut ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
2361 2361 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, zadáno ''{1}''
2362 2362 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu boolean, zadáno ''{1}''
2363 2363 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long (>=0), zadáno ''{1}''
2364 2364 nedovolená hodnota povinného atributu ''{0}'' typu long , zadáno ''{1}''
2365 2365 Nepoužitelná hodnota paramteru ''{0}'': {1}
2366 2366 Neplatná hodnota atributu ''ref'' elementu <nd>. Nalezeno {0}
2367 2367 Neplatná hodnota atributu ''{0}'' prvku ''{1}'' ve schopnostech serveru. Dostal jsem ''{2}''
2368 2368 Obrázek
2369 2369 Soubory s obrázky
2370 2370 Soubor s obrázkem nebylo možné smazat.
2371 2371 Pozadí snímků: Výchozí
2372 2372 Nastavení vrstvy podkladových map
2373 2373 URL podkladových map
2374 2374 URL podkladových map (výchozí)
2375 2375 Zeslabení mapového podkladu
2376 2376 Posunutí vrstvy snímků
2377 2377 Nastavení mapových podkladů
2378 2378 Služby podkladových map
2379 2379 Použité snímky
2380 2380 Pozadí: {0}
2381 2381 Označené obrázky ({0}/{1})
2382 2382 Obrázky s polohou v EXIF datech ({0}/{1})
2383 2383 Imperiální
2384 2384 Importovat zvuk
2385 2385 Importovat data z URL
2386 2386 Importovat obrázky
2387 2387 Importovat log
2388 2388 Import není možný
2389 2389 Zvyšování přesnosti cest
2390 2390 Režim zvyšování přesnosti cest
2391 2391 Na pozadí
2392 2392 V případě semaforu:
2393 2393 V sadě změn:
2394 2394 V konfliktu s:
2395 2395 Ve smíšeném režimu určete objekty následovně: {0}<br/>({1} znamená <i>uzel</i>, {2} znamená <i>cestu</i> a {3} znamená <i>relaci</i>)
2396 2396 V oblasti přílivu
2397 2397 Sklon ve stupních
2398 2398 Stoupání
2399 2399 Zahrnout data GPX do souboru sezení .joz.
2400 2400 Zapsat data OSM do souboru sezení .joz.
2401 2401 Včlenit uzel do nejbližšího úseku cesty
2402 2402 Nekompletní <member> specifikace s ref=0
2403 2403 Neúplný
2404 2404 Nekompletní nahrávání a/nebo ukládání
2405 2405 Nesprávný formát označení bodu s hlasovou poznámkou: {0}
2406 2406 Nesprávný počet parametrů
2407 2407 Nesprávný formát
2408 2408 Chybný kruhový objezd (highway: {0} místo {1})
2409 2409 Nesprávný formát označení bodu: {0}
2410 2410 Zvětšit přiblížení
2411 2411 +++++
2412 2412 V budově
2413 2413 Průmysl
2414 2414 Inerciální udržení fúze (ICF)
2415 2415 Informace
2416 2416 Informace
2417 2417 Informační tabule
2418 2418 Turistické informační centrum
2419 2419 Informační terminál
2420 2420 Informace o vrstvě
2421 2421 Přístup k informacím elektronickými metodami
2422 2422 Informace dostupné pomocí sluchátek nebo mobilního telefonu.
2423 2423 Informativní varování, může obsahovat mnoho falešných položek.
2424 2424 Inicializace
2425 2425 Inicializace API OSM
2426 2426 Inicializuji sezení na serveru OSM...
2427 2427 Inicializace mapových stylů
2428 2428 Inicializace bodů je stažení ...
2429 2429 Inicializace bodů k aktualizaci ...
2430 2430 Inicializace předvoleb
2431 2431 Inicializace relací k aktualizaci ...
2432 2432 Inicializace validátoru
2433 2433 Inicializace cest k aktualizaci ...
2434 2434 +++++
2435 2435 Nápis
2436 2436 Instalovat certifikát místního počítače JOSM do kořenového úložiště klíčů systému/prohlížeče
2437 2437 Nainstalovat...
2438 2438 Instalace doplňků
2439 2439 Instaluji aktualizované doplňky
2440 2440 Izolátor
2441 2441 Bytové dekorace
2442 2442 Mezikroky mezi přirozenými rozlišeními
2443 2443 Občasný
2444 2444 Interní předvolby
2445 2445 Interní chyba serveru
2446 2446 Interní styl by měl být použit jako základ pro vrstvení dalších pravidel zobrazování
2447 2447 Mezinárodní název
2448 2448 Přístup k Internetu
2449 2449 Přístup k Internetu
2450 2450 Poplatek za přístup k Internetu
2451 2451 Značky pro Internet
2452 2452 Křížení mezi cestami v multipolygonu
2453 2453 Nelze vyřešit protnutí tří nebo více cest. Končím.
2454 2454 +++++
2455 2455 Neplatné API URL
2456 2456 Zadán neplatný seznam id\nNelze pokračovat.
2457 2457 Neplatné URL ''{0}'' v doplňku {1}
2458 2458 Neplatný ohraničující rámeček
2459 2459 Neplatné souřadnice: {0}
2460 2460 Nepoužitelná datová sada
2461 2461 Neplatné datum
2462 2462 Neplatné hodnoty data/času
2463 2463 Chybný jar soubor "{0}"
2464 2464 Neplatný posun
2465 2465 Chybný popis ''{0}'' v doplňku {1}
2466 2466 Neplatné číslo hlavní verze ''{0}'' doplňku {1}
2467 2467 Neplatné nastavení projekce: {0}
2468 2468 Neplatný vyhledávaný výraz
2469 2469 Neplatné URL služby.
2470 2470 Neplatný řádek při kontrole pravopisu: {0}
2471 2471 Neplatný řádek při kontrole značek - {0}: {1}
2472 2472 Neplatné časové pásmo
2473 2473 Neplatné id uživatele
2474 2474 Neplatné jméno uživatele
2475 2475 Neplatná hodnota {0} parametru ''has_arg''
2476 2476 Neplatná mezera v klíči vlastnosti
2477 2477 Neplatná/nepodporovaná syntaxe.
2478 2478 Obrácený filtr
2479 2479 +++++
2480 2480 +++++
2481 2481 +++++
2482 2482 +++++
2483 2483 Je tato vodní plocha nestálá (sezónně vysychá)?
2484 2484 Ostrov
2485 2485 Ostrůvek
2486 2486 Samota
2487 2487 Zdá se, že může dojít k závažnému <b>ohrožení bezpečnosti</b>.<br><br>Nyní se vás Windows zeptají, zda chcete odstranit tento nebezpečný certifikát.<br>Pro vaše bezpečí, <b>prosím, klikněte na Ano</b> v následujícím dialogu.
2488 2488 Zdá se, že JOSM při posledním spuštění havaroval. Chcete obnovit data?
2489 2489 Podporován je protokol verze 0.6, ale server tvrdí že podporuje od {0} do {1}.
2490 2490 Položka {0} nenalezena v seznamu.
2491 2491 +++++
2492 2492 JOSM prohlížeč nápovědy
2493 2493 URL pro stahování doplňků JOSM.
2494 2494 Soubory s vlastním nastavením JOSM (*.xml)
2495 2495 JOSM výchozí nastavení (MapCSS)
2496 2496 JOSM již nepodporuje styly mappaint zapsané v starém formátu XML.\nAktualizujte, prosím, ''{0}'' na MapCSS
2497 2497 JOSM očekával, že v sadě dat najde prvek [{0} {1}], ale nenašel ho tam. Nahlaste to, prosím, na {2}. Nejedná se o kritickou chybu, takže byste měli být schopni dále pokračovat v práci.
2498 2498 JOSM se nepodařilo stáhnout seznam doplňků:
2499 2499 JOSM je nastaven, aby používal proxy podle nastavení systému, ale JVM není nastavena, aby je byla schopna zjistit. Měním nastavení na ''Žádná proxy''
2500 2500 Certifikát JOSM místního počítače nalezen v {0} úložišti: {1}
2501 2501 JOSM se pokusil přistoupit k následujícím zdrojům:<br>{0}avšak <b>neúspěšně</b>, kvůli následujícím chybám v síti:<br>{1}Může to být důsledek chybějícího nastavení proxy serveru.<br>Chcete teď změnit nastavení proxy?
2502 2502 JOSM se snažil načíst následující zdroje:<br>{0},ale <b>nepodařilo</b> se to kvůli následujícím chybám proxy:<br>{1}Chcete teď změnit vaše nastavení proxy?
2503 2503 Doplněk {1} vyžaduje JOSM verze {0}.
2504 2504 webová stránka JOSM
2505 2505 JOSM bude vždy naslouchat na portech <b>{0}</b> (http) a <b>{1}</b> (https) localhost.<br>Tyto porty nelze měnit, protože odkazy na ně jsou součástí externích aplikací komunikujících s JOSM.
2506 2506 JOSM brzy přestane s touto verzí pracovat. Důrazně doporučujeme aktualizovat na Java {0}.
2507 2507 JOSM použije EPSG:4326 pro dotaz na server, ale výsledek může být jiný v závislosti na WMS serveru
2508 2508 JOSM-Trac login na josm.openstreetmap.de
2509 2509 +++++
2510 2510 Verze prostředí Java: {0}
2511 2511 +++++
2512 2512 Klenotnictví
2513 2513 Funkce spojení ploch
2514 2514 Připojit uzel k cestě
2515 2515 Potvrzení napojení plochy
2516 2516 Spojit překrývající se plochy
2517 2517 Spojeny překrývající se plochy
2518 2518 Spojí plochy, které se navzájem překrývají
2519 2519 Skok na pozici
2520 2520 Skočit tam
2521 2521 Skok na místo
2522 2522 Přejít na další značku
2523 2523 Přejít na předchozí značku
2524 2524 Křižovatka
2525 2525 +++++
2526 2526 +++++
2527 2527 +++++
2528 2528 +++++
2529 2529 +++++
2530 2530 Motokáry
2531 2531 Katastrální mapa Slovenska (KaPor, 2010-04)
2532 2532 Katastrální mapa Slovenska (KaPor, 2011-05)
2533 2533 +++++
2534 2534 Katowice: Ortofotomapa (letecké snímky)
2535 2535 Ponechat
2536 2536 Zachovat záložní soubory při ukládání datových vrstev
2537 2537 Ponechat moje souřadnice
2538 2538 Ponechat můj stav vymazáno
2539 2539 Doplněk ponechat
2540 2540 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota z místní datové sady
2541 2541 Ponechat vybrané páry klíč/hodnota ze serverové datové sady
2542 2542 Ponechat jejich souřadnice (serveru)
2543 2543 Ponechat cizí stav vymazáno
2544 2544 Ponechat tohoto člena relace v cílovém objektu
2545 2545 +++++
2546 2546 +++++
2547 2547 Obrubník
2548 2548 Klíč
2549 2549 Klíč ''{0}'' je neplatný.
2550 2550 Klíč ''{0}'' vypadá jako ''{1}''.
2551 2551 Klíč ''{0}'' se nenachází mezi předvolbami.
2552 2552 Klíč nemůže být prázdný, když je použit operátor značky. Příklad použití: klíč=hodnota
2553 2553 Výroba klíčů
2554 2554 Klíč je příliš dlouhý (maximum je {0} znaků):
2555 2555 Klávesa:
2556 2556 Klíč: {0}
2557 2557 Klávesové zkratky
2558 2558 Klíčová slova
2559 2559 Mateřská škola
2560 2560 Kiosek
2561 2561 Průchod v ohrazení s ostrou zatáčkou
2562 2562 Kuchyňské studio
2563 2563 +++++
2564 2564 LKS-92 (Lotyšsko TM)
2565 2565 LPG (propan-butan)
2566 2566 +++++
2567 2567 +++++
2568 2568 +++++
2569 2569 +++++
2570 2570 +++++
2571 2571 +++++
2572 2572 +++++
2573 2573 +++++
2574 2574 +++++
2575 2575 Popis zvukové (obrázku a web) značky
2576 2576 Místo pro jmenovku
2577 2577 Lambertova zóna 4 (Francie)
2578 2578 Lambert 93 (Francie)
2579 2579 +++++
2580 2580 Lambert CC zóna
2581 2581 Lambertova zóna CC9 (Francie)
2582 2582 Lambertovo úhlojevné kuželové zobrazení
2583 2583 Lambertova zóna (Estonsko)
2584 2584 Využití krajiny
2585 2585 Skládka odpadu
2586 2586 +++++
2587 2587 +++++
2588 2588 Duplicitní uzly na plochách (landuse)
2589 2589 Značky jízdních pruhů
2590 2590 Jízdních pruhů
2591 2591 Pruhy ve směru cesty
2592 2592 Pruhy v protisměru cesty
2593 2593 Jazyk
2594 2594 Velká oblast pokrytá blátem.
2595 2595 Velká plocha pokrytá pískem.
2596 2596 +++++
2597 2597 Režim lasa
2598 2598 Režim výběru lasem: výběr prvků probíhá ručním kreslením oblasti výběru
2599 2599 Poslední změna {0}
2600 2600 Datum poslední změny
2601 2601 Datum poslední kontroly (YYYY-MM-DD)
2602 2602 Poznámka k poslední kontrole
2603 2603 Doplňky byly naposledy aktualizovány před {0} dny.
2604 2604 šířka/délka
2605 2605 Šířka/Délka (geodetické)
2606 2606 Zeměpisná šířka
2607 2607 Zeměpisná šířka:
2608 2608 Spustit výběr souboru
2609 2609 Spustit prohlížeč se statistikou Taginfo pro zvolený objekt
2610 2610 Spustit prohlížeč s informacemi o sadě změn
2611 2611 Zobrazí okno prohlížeče s informacemi o uživateli
2612 2612 Spustit prohlížeč s nápovědou z Wiki k vybranému objektu
2613 2613 Spustit přes celou obrazovku
2614 2614 Otevře dialog pro sady změn
2615 2615 Spustit prohlížeč s informacemi o uživateli
2616 2616 Prádelna
2617 2617 +++++
2618 2618 Bowling na trávě
2619 2619 Vrstva
2620 2620 Vrstva ''{0}'' již neexistuje. Nelze odstranit konflikt pro objekt ''{1}''.
2621 2621 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které se nedoporučuje nahrát.
2622 2622 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které by se měly uložit do odpovídajícího souboru ''{1}''.
2623 2623 Vrstva ''{0}'' obsahuje změny, které by měly být nahrány na server.
2624 2624 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k uložení.
2625 2625 Vrstva ''{0}'' nemá žádné změny k nahrání na server.
2626 2626 Vrstva ''{0}'' není uložená v souboru
2627 2627 Vrstva ''{0}'' není podporována
2628 2628 Název vrstvy a cesta k souboru
2629 2629 Vrstva obsahuje neuložená data. Uložit je teď.
2630 2630 Vrstva neobsahuje neuložená data.
2631 2631 Název vrstvy
2632 2632 Vrstva není v seznamu.
2633 2633 Vrstva: {0}
2634 2634 Vrstvy
2635 2635 Posun zahájení (sekund)
2636 2636 Zábradlí vlevo
2637 2637 Volný čas
2638 2638 Délka
2639 2639 Délka (v metrech)
2640 2640 Délka v metrech
2641 2641 Délka hodnoty značky ''{0}'' na objektu {1} překročila maximální dovolenou délku {2}. Délka hodnoty je {3}.
2642 2642 Délka: {0}
2643 2643 Méně výrazné symboly uzlů v malém zvětšení
2644 2644 Železniční přejezd
2645 2645 Knihovna
2646 2646 Licence
2647 2647 Typy oprávnění
2648 2648 Závora
2649 2649 Lehká přepravní vozidla (do 3.5 t)
2650 2650 Nadzemní dráha
2651 2651 Maják
2652 2652 Linie kontaktu moře a pevniny (voda je na pravé straně cesty).
2653 2653 Typ vedení
2654 2654 Řádek {0} sloupec {1}:
2655 2655 Odkaz na datový soubor GPX na vašem pevném disku.
2656 2656 Odkaz na lokální datový soubor OSM.
2657 2657 Seznam
2658 2658 Seznam v roli {0} není aktuálně součástí srovnávací dvojice.
2659 2659 Seznam prvků v mé datové sadě, např. v místní datové sadě
2660 2660 Seznam prvků v cizí datové sadě, např. v datové sadě na serveru
2661 2661 Seznam seznamů
2662 2662 Seznam map
2663 2663 Seznam sloučených prvků. Seznam s mými prvky bude nahrazen tímto seznamem, pokud budou použity změny sloučení.
2664 2664 Seznam poznámek
2665 2665 Seznam dřívějších relací
2666 2666 Seznam naposledy otevřených souborů
2667 2667 Osvětlení
2668 2668 +++++
2669 2669 Obytná zóna
2670 2670 Otevřít sezení
2671 2671 Načíst sezení ze souboru.
2672 2672 Načíst všechny chybné dlaždice
2673 2673 Načíst všechny dlaždice
2674 2674 Nahrávat data z API
2675 2675 Načíst historii
2676 2676 Načíst vrstvy podkladových map
2677 2677 Načíst rodičovské relace
2678 2678 Načíst profil
2679 2679 Načíst relaci
2680 2680 Načíst ze serveru seznam vašich otevřených sad změn
2681 2681 Načíst dlaždici
2682 2682 Načítají se data
2683 2683 Načítání doplňků, které se mají načíst nejdříve
2684 2684 Nahrávám historii pro uzel {0}
2685 2685 Nahrávám historii pro relaci {0}
2686 2686 Nahrávám historii pro cestu {0}
2687 2687 Načítání nastavení mapových podkladů
2688 2688 Nahrávám rodičovské relace
2689 2689 Načítám doplněk ''{0}''...
2690 2690 Načítání doplňků
2691 2691 Načítání doplňků...
2692 2692 Nahrávám zdroj předvoleb z ''{0}''
2693 2693 Nahrávám zdroje pravidel z ''{0}''
2694 2694 Načítání sezení ''{0}''
2695 2695 Nahrávám zdroje stylů z ''{0}''
2696 2696 Nahrávám {0}
2697 2697 Místní soubory
2698 2698 Místní název
2699 2699 Místní název
2700 2700 Umístěný v budově?
2701 2701 Umístění
2702 2702 Místo přechodu
2703 2703 Překryvná vrstva Locator
2704 2704 Uzamykatelný
2705 2705 Plavební komora
2706 2706 Zámečník
2707 2707 +++++
2708 2708 Odhlašuji sezení ''{0}''...
2709 2709 +++++
2710 2710 +++++
2711 2711 +++++
2712 2712 Dlouhé segmenty
2713 2713 Zeměpisná délka
2714 2714 Zeměpisná délka:
2715 2715 Hledat v:
2716 2716 Vzhled a chování
2717 2717 Hledat v:
2718 2718 Vyhlídková věž
2719 2719 Hledám soubory s obrázky
2720 2720 Najít cesty a uzly se značkou OPRAVIT (FIXME) v jakékoliv hodnotě vlastnosti.
2721 2721 Vyhledat zvolené prvky v seznamu chyb.
2722 2722 Vyhledat
2723 2723 Loterie
2724 2724 Rampa pro zavazadla
2725 2725 +++++
2726 2726 +++++
2727 2727 +++++
2728 2728 +++++
2729 2729 +++++
2730 2730 +++++
2731 2731 +++++
2732 2732 +++++
2733 2733 +++++
2734 2734 +++++
2735 2735 +++++
2736 2736 +++++
2737 2737 +++++
2738 2738 +++++
2739 2739 +++++
2740 2740 +++++
2741 2741 +++++
2742 2742 MTB klasifikace
2743 2743 +++++
2744 2744 Pojízdný pás
2745 2745 Hlavní datová sada neobsahuje uzel {0}
2746 2746 Hlavní nástrojová lišta
2747 2747 Vytvořit Zvukovou značku v místě ukazatele přehrávání
2748 2748 Vytvořit paralelní kopie cest
2749 2749 Pokud používáte --selection, ujistěte se, že nahrajete nějaká data
2750 2750 Neplatné URL licence EULA: {0}
2751 2751 Chybné vety: {0}
2752 2752 Nákupní středisko
2753 2753 Umělé objekty
2754 2754 Spravovat otevřené sady změn a výběr sad k nahrání
2755 2755 Manuální
2756 2756 Ruční srovnání
2757 2757 Ruční
2758 2758 Manuální konfigurace HTTP proxy
2759 2759 Mapa
2760 2760 Styly kreslení mapy
2761 2761 Projekce mapy
2762 2762 Nastavení mapy
2763 2763 Informace o stylu mapy
2764 2764 Nastavení stylů kreslení mapy
2765 2765 Soubor barevného stylu mapy (*.mapcss, *.zip)
2766 2766 Soubory stylu vykreslování mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)
2767 2767 Soubor barevného stylu mapy (*.xml, *.zip)
2768 2768 Mapa: {0}
2769 2769 Selektor MapCSS
2770 2770 +++++
2771 2771 +++++
2772 2772 +++++
2773 2773 +++++
2774 2774 +++++
2775 2775 Přístav
2776 2776 Lodní palivo
2777 2777 Námořní
2778 2778 Označit vybrané značky jako nerozhodnuté
2779 2779 Značky z pojmenovaných bodů
2780 2780 Značky z {0}
2781 2781 +++++
2782 2782 +++++
2783 2783 +++++
2784 2784 Spárovat první fotografii a první bod GPX záznamu
2785 2785 Dosazení fotografií do trasy selhalo.
2786 2786 Materiál
2787 2787 Identifikátor množiny matic
2788 2788 Maximální stáří uzavřené poznámky (dní):
2789 2789 Max. zátěž osy (tun)
2790 2790 Max. výška (m)
2791 2791 Max. výška (metry, pouze pokud enforcement=maxheight)
2792 2792 Max. šířka
2793 2793 Max. délka (m)
2794 2794 Max. délka
2795 2795 Max. rychlost (km/h)
2796 2796 Max. rychlost (km/h, pouze pokud enforcement=maxspeed)
2797 2797 Max. rychlost nákladních vozidel (km/h)
2798 2798 Max. rychlost ve směru cesty
2799 2799 Max. rychlost v protisměru cesty
2800 2800 Max. hmotnost (tun)
2801 2801 Max. hmotnost (tuny, pouze pokud enforcement=maxweight)
2802 2802 Max. šířka (m)
2803 2803 Max. úroveň zvětšení:
2804 2804 Maximální plocha na požadavek:
2805 2805 Maximální počet současných stahování od hostitele:
2806 2806 Maximum současných stahování:
2807 2807 Maximální délka (v metrech) vykreslovaných čar z místních souborů. Chcete-li vykreslovat všechny čáry, zadejte ''-1''.
2808 2808 Maximální délka (v metrech) vykreslovaných čar. Chcete-li vykreslovat všechny čáry, zadejte ''-1''.
2809 2809 Maximální délka (v metrech)
2810 2810 Maximální délka v lokálních souborech (v metrech)
2811 2811 Maximální velikost diskové keše (na jednu sadu snímků) v MB:
2812 2812 +++++
2813 2813 Louka
2814 2814 Zdravotnické potřeby
2815 2815 Člen
2816 2816 Členové
2817 2817 Zapamatované členy nelze přidat, protože nejsou součástí aktuální vrstvy
2818 2818 Členové(vyřešeno)
2819 2819 Členy (s konflikty)
2820 2820 Památník
2821 2821 +++++
2822 2822 Jméno v menu
2823 2823 Jméno v menu (výchozí)
2824 2824 +++++
2825 2825 +++++
2826 2826 Mercatorova projekce
2827 2827 Sloučit
2828 2828 Spojit uzly
2829 2829 Sloučit vrstvu
2830 2830 Spoj uzly do nejstaršího
2831 2831 Sloučit výběr
2832 2832 Sloučit aktuální vrstvu do jiné vrstvy
2833 2833 Spojit vybrané objekty do jiné vrstvy.
2834 2834 Sloučit tuto vrstvu do jiné vrstvy
2835 2835 Seznam slučovaných členů zablokován. Již nezbývají žádné konflikty v seznamu členů této relace.
2836 2836 Seznam sloučených uzlů zablokován. Již nezbývají žádné konflikty v seznamu uzlů této cesty.
2837 2837 Slučované uzly nejsou dosud zablokované. Příkaz pro řešení nelze vytvořit.
2838 2838 Slučované uzly nejsou dosud zablokované. Příkaz pro řešení nelze vytvořit.
2839 2839 Sloučená verze
2840 2840 Slučování dat...
2841 2841 Sloučení smazaných objektů selhalo
2842 2842 Slučování vrstev
2843 2843 Slučování vrstev s odlišnými pravidly nahrávání
2844 2844 Sloučení mnoha objektů s rozličnými metodami uploadu
2845 2845 Zpráva
2846 2846 Oznamování zpráv
2847 2847 Zprávu dne není možné zobrazit
2848 2848 +++++
2849 2849 Kovové konstrukce
2850 2850 Způsob výroby
2851 2851 Metrický
2852 2852 +++++
2853 2853 Malý pivovar
2854 2854 Klikejte prostředním tlačítkem pro cyklování seznamem.<br>Podržte CTRL pro přímý výběr položky ze seznamu myší.<hr>
2855 2855 Vojenský prostor
2856 2856 Min. šířka
2857 2857 Min. délka
2858 2858 Min. rychlost (km/h)
2859 2859 Min. úroveň zvětšení:
2860 2860 Šachta
2861 2861 Minimapa
2862 2862 Malý kruhový objezd
2863 2863 Minigolf
2864 2864 +++++
2865 2865 Minimální verze JOSM:
2866 2866 Minimální věk
2867 2867 Minimální vzdálenost (pixelů)
2868 2868 +++++
2869 2869 Minuty: {0}
2870 2870 Zrcadlit
2871 2871 Zrcadlit vybrané uzly a cesty.
2872 2872 Chybějící atribut ''ref'' na členu v relaci {0}
2873 2873 Chybějící atribut ''type'' na členu {0} v relaci {1}
2874 2874 Chybějící atribut ''version'' na OSM objektu s id {0}
2875 2875 Chybějící atribut ''{0}'' na značce XML ''{1}''.
2876 2876 Ve značce chybí klíč nebo hodnota.
2877 2877 Chybí povinný atribut ''{0}'' XML elementu {1}.
2878 2878 Chybějící povinný atribut ''{0}'' na <nd> v cestě {1}
2879 2879 povinný atribut ''{0}'' chybí
2880 2880 Chybí povinné atributy ohraničení prvku. Mám minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2881 2881 Chybí cíl pro sloučení pro uzel s id {0}
2882 2882 Chybí cíl pro sloučení pro relaci s id {0}
2883 2883 Při slučování nebyla cílová cesta pro cestu s id {0} nalezena
2884 2884 Chybí cíl typu {0} pro sloučení s id {1}
2885 2885 Chybějící překlad značky name:*
2886 2886 Chybějící name:*={0}. Přidejte značku se správným kódem jazyka.
2887 2887 Chybějící operátor pro NOT
2888 2888 Chybí parametr pro NEBO
2889 2889 Chybějící parametr pro XOR
2890 2890 Chybějící informace o přechodu pro chodce
2891 2891 Chybějící číslo hlavní verze v doplňku {0}
2892 2892 Chybějící sloupy/stožáry elektrického vedení
2893 2893 Soubor předvoleb "{0}" nenalezen. Vytvářím výchozí soubor předvoleb.
2894 2894 Chybějící povinný atribut ''{0}''.
2895 2895 Chybějící totožnost uživatele
2896 2896 Překlep v klíči vlastnosti
2897 2897 Překlep v hodnotě vlastnosti
2898 2898 Smíšená lanovka
2899 2899 Smíšené typy duplicitních bodů
2900 2900 +++++
2901 2901 +++++
2902 2902 Mobilní telefony
2903 2903 Režim: kreslení přichytávání úhlů
2904 2904 Režim: {0}
2905 2905 Modelářské letiště
2906 2906 Nepoužívat módy (styl Potlachu)
2907 2907 Změněno
2908 2908 Změněné časy (časové značky) zvukových souborů.
2909 2909 Změnit seznam vrstev podkladových map zobrazených v nabídce Mapové podklady.
2910 2910 +++++
2911 2911 +++++
2912 2912 +++++
2913 2913 Směnárna
2914 2914 Monitorovací stanice
2915 2915 Monitoruje:
2916 2916 Jednokolejnicová dráha
2917 2917 +++++
2918 2918 Kotviště
2919 2919 Více informací...
2920 2920 Více informací o této předvolbě
2921 2921 Více poznámek ke stažení
2922 2922 Nalezena více než jedna cesta "from"
2923 2923 Nalezena více než jedna cesta "to"
2924 2924 Nalezen více než jeden uzel v roli "přes"
2925 2925 Více...
2926 2926 Mešita
2927 2927 +++++
2928 2928 Motokros
2929 2929 Motorová vozidla
2930 2930 Motorový člun
2931 2931 Motorová vozidla
2932 2932 Motocykly
2933 2933 Obchodník s motocykly
2934 2934 Značka motockyklu
2935 2935 Silnice pro motorová vozidla
2936 2936 Motorové sporty
2937 2937 Dálnice
2938 2938 Dálniční sjezd (exit)
2939 2939 Dálnice - nájezd, rampa, kolektor
2940 2940 Trasa pro horská kola
2941 2941 Horský průsmyk
2942 2942 Jízda na horském kole
2943 2943 Připevněná na
2944 2944 Pohyblivý most
2945 2945 Přesunout uzel na cestu
2946 2946 Přesunout uzel...
2947 2947 Posuňte úsek podél jeho normály, potom pusťte tlačítko myši.
2948 2948 Přesunout dialog do postranního panelu
2949 2949 Posunout dolů
2950 2950 Posunout vybrané elementy o jednu pozici dolu
2951 2951 Přesun prvků
2952 2952 Přesunout filtr dolu.
2953 2953 Přesunout filtr nahoru.
2954 2954 Posunout doleva
2955 2955 Zarovná uzly objektu tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90 nebo 180 stupňů
2956 2956 Objekty přesunete tažením; zmáčkněte Shift pro přidání do výběru (Ctrl pro přepnutí stavu vybrání); Shift-Ctrl pro rotaci výběru; Alt-Ctrl pro změnu velikosti; nebo změňte výběr
2957 2957 Přesunout objekty {0}
2958 2958 Posunout doprava
2959 2959 Přesunout značky z cest na relace
2960 2960 Přesunout zvolené členy dolů
2961 2961 Přesunout zvolené členy nahoru
2962 2962 Posuňte bod podél některého úseku a potom uvolněte tlačítko myši.
2963 2963 Přesunout uzel na nejbližší segment cesty a vložit ho do něj
2964 2964 Přesunout zvolenou položku o řádek níže.
2965 2965 Přesunout zvolenou položku o řádek výše.
2966 2966 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek dolů.
2967 2967 Přesunout zvolenou vrstvu o řádek nahoru.
2968 2968 Přesunout vybrané uzly, aby ležely na jedné přímce.
2969 2969 Přesunout vybrané uzly do kruhu.
2970 2970 Přesunout je
2971 2971 Posunout nahoru
2972 2972 Posune vybrané položky o jednu pozici nahoru.
2973 2973 Přesunout {0}
2974 2974 Přesune objekty {0}
2975 2975 Kino
2976 2976 Bahno
2977 2977 Různé sporty
2978 2978 Kombinace kláves: {0}
2979 2979 Více relací "přiřazená ulice" (associatedStreet)
2980 2980 Několik členů odkazuje na stejný objekt
2981 2981 Více názvů ulic v jedné relaci
2982 2982 Vícenásobné hodnoty
2983 2983 +++++
2984 2984 Vnitřní cesta multipolygonu je venku
2985 2985 Multipolygon není uzavřený
2986 2986 Muzeum
2987 2987 Hudba
2988 2988 Hudební nástroje
2989 2989 Mé sady změn
2990 2990 Má datová sada neobsahuje značku s klíčem {0}
2991 2991 Má verze
2992 2992 Moje verze (místní datová sada)
2993 2993 Můj se sloučeným
2994 2994 Můj s cizím
2995 2995 +++++
2996 2996 +++++
2997 2997 +++++
2998 2998 +++++
2999 2999 +++++
3000 3000 +++++
3001 3001 +++++
3002 3002 +++++
3003 3003 +++++
3004 3004 +++++
3005 3005 +++++
3006 3006 +++++
3007 3007 +++++
3008 3008 +++++
3009 3009 NMEA import selhal!
3010 3010 Import NMEA úspěšný:
3011 3011 NMEA-0183 soubory
3012 3012 +++++
3013 3013 +++++
3014 3014 +++++
3015 3015 +++++
3016 3016 soubor mřížky NTv2
3017 3017 +++++
3018 3018 +++++
3019 3019 Název
3020 3020 Jméno (nepovinné):
3021 3021 Jméno záložky
3022 3022 Název řeky/jezera/moře/oceánu, do kterého se vlévá
3023 3023 Název nebo posun
3024 3024 Jmenný server vrátil nepoužitelná data. Zkuste to prosím znovu.
3025 3025 Jméno: {0}
3026 3026 Pojmenované body z {0}
3027 3027 Pojmenované trasové body
3028 3028 Úzkorozchodná železnice
3029 3029 Národní park
3030 3030 Národní název
3031 3031 Duplicitní uzly přírodních objektů (natural)
3032 3032 Příroda
3033 3033 Přírodní rezervace
3034 3034 Námořní míle
3035 3035 Část městské čtvrti, obce
3036 3036 Síť
3037 3037 Došlo k síťové chybě
3038 3038 Síťová výjimka
3039 3039 Neaktualizovat
3040 3040 Nový
3041 3041 +++++
3042 3042 Nový přístupový token
3043 3043 Nový adresář
3044 3044 Nová vrstva
3045 3045 Nová relace
3046 3046 Nový klíč
3047 3047 Nový uzel
3048 3048 Nastavení posunutí
3049 3049 Nová položka předvoleb:
3050 3050 Nová relace
3051 3051 Nová role
3052 3052 Zadání nového pravidla:
3053 3053 Položka nového stylu:
3054 3054 Nová hodnota
3055 3055 Nová cesta {0} nemá žádné uzly
3056 3056 Trafika
3057 3057 Další
3058 3058 Následující značka
3059 3059 +++++
3060 3060 Noční klub
3061 3061 Devítikuželkový bowling
3062 3062 Ne
3063 3063 Nenalezen žádný exportér! Nic nebylo uloženo.
3064 3064 Není dostupná žádná GPX trasa, pro kterou by šel asociovat zvuk.
3065 3065 Žádná zkratka
3066 3066 Nenalezena žádná cesta "from"
3067 3067 Nenalezena žádná cesta "to"
3068 3068 Nenalezena žádná cesta nebo uzel "via"
3069 3069 Ještě není vybrána oblast
3070 3070 Multipolygon nemá žádný styl plochy
3071 3071 Na této vrstvě nebyl nalezen žádný ohraničující rámeček.
3072 3072 Neprovedeny žádné změny.
3073 3073 Není k dispozici žádná sada změn pro nahrání rozdílu.
3074 3074 Žádné konflikty k vyřešení
3075 3075 Není žádný konflikt, na který by se dalo přiblížit
3076 3076 Nenalezena aktuální datová sada
3077 3077 Pro vrstvu ''{0}'' nenalezena žádná data.
3078 3078 V souboru ''{0}'' nenalezena žádná data.
3079 3079 V souboru {0} nebyla nalezena žádná data.
3080 3080 V této oblasti nebyla nalezena žádná data.
3081 3081 Nebyla načtena žádná data.
3082 3082 Žádné datum
3083 3083 Neexistují zvukové značky v této vrstvě, vůči kterým by bylo možné nastavit posunutí.
3084 3084 Slepá ulice
3085 3085 Žádný exportér pro tuto vrstvu
3086 3086 Žádná asociace souboru
3087 3087 Nevybrán GPX záznam
3088 3088 Žádný obrázek.
3089 3089 Nenalezeny žádné soubory s obrázky.
3090 3090 Žádné podkladové vrstvy.
3091 3091 Žádné odpovídající obrázky!
3092 3092 Nenalezen žádný průnik. Nic se nemění.
3093 3093 Není zvolena žádná vrstva
3094 3094 Dokument getCapabilities nedefinuje žádné vrstvy: {0}
3095 3095 Nebyly nalezeny záznamy pro "{0}"
3096 3096 Žádná otevřená sada změn
3097 3097 Žádné otevřené sady změn
3098 3098 Multipolygon nemá vnější cestu
3099 3099 Nezbývají žádné konflikty ve vlastnostech
3100 3100 Nezbývají žádné další konflikty značek k vyřešení
3101 3101 Nenalezen žádný problém
3102 3102 Žádná proxy
3103 3103 Bez občerstevní
3104 3104 Není vybrána GPX trasa
3105 3105 Žádné značky
3106 3106 Žádné cílové vrstvy
3107 3107 Na této úrovni zvětšení nejsou žádné dlaždice
3108 3108 Chybí časový údaj
3109 3109 Žádné jednotka nenalezena pro: {0}
3110 3110 Žádná použitelná role členu multipolygonu
3111 3111 Neplatná URL WMS nebo id
3112 3112 Žádné chyby při kontrole
3113 3113 Žádná hodnota nebyla očekávaná pro parametr ''{0}''.
3114 3114 Žádné kolové vozidlo
3115 3115 Ne, pokračovat v editaci
3116 3116 Ne, zahodit změny a zavřít
3117 3117 Ne, neaplikovat
3118 3118 Uzel
3119 3119 Uzel ''{0}'' již byl smazán. Přeskakuji jeho nahrávání.
3120 3120 Uzel spojuje vedení napětí nebo kabel s objektem, který nesouvisí s infrastrukturou napájení.
3121 3121 Uzel {0}
3122 3122 Uzel:
3123 3123 Uzel: spojený
3124 3124 Uzel: obyčejný
3125 3125 Uzel: označený
3126 3126 Body
3127 3127 Uzly na stejné pozici
3128 3128 Uzly duplikující značky cesty, jejíž jsou součástí
3129 3129 Uzly v cestě musí být ve stejné datové sadě
3130 3130 Body(vyřešeno)
3131 3131 Body(s konflikty)
3132 3132 Hluk
3133 3133 Ne-cesta v multipolygonu
3134 3134 Nerozvětvující se úseky cesty
3135 3135 Žádný
3136 3136 Žádný z těchto uzlů není připojen na něco jiného.
3137 3137 Žádný z uzlů v této cestě není připojen na něco jiného.
3138 3138 Normalizuji hodnotu atributu ''version'' prvku {0} na {2}, verze API je ''{3}''. Nalezeno {1}.
3139 3139 Sever
3140 3140 Northing (vzdálenost od rovníku)
3141 3141 Nenalezeno
3142 3142 Zatím nerozhodnuto
3143 3143 Zatím nerozhodnuto
3144 3144 Ve vybraných cestách není dostatek uzlů.
3145 3145 Poznámka
3146 3146 Soubory poznámek
3147 3147 Povšimněte si si, že požadavky na sady změn jsou vždy zaslané na ''{0}'', bez ohledu na hostitele, port a cestu URL zadanou níže.
3148 3148 Nahrání poznámky se nezdařilo
3149 3149 Poznámka {0} selhalo: {1}
3150 3150 Poznámka: GPL není kompatibilní s licencí OSM. Nestahujte prosím cesty licencované pod GPL.
3151 3151 Poznámka: Pokud je vybrána cesta, dostane čerstvé kopie odlepených\nuzlů a tyto nové uzly budou vybrány. Jinak všechny cesty dostanou\nsvé vlastní kopie a všechny uzly budou vybrány.
3152 3152 Poznámky
3153 3153 Nepodařilo se nahrát poznámky
3154 3154 Vrstva poznámek
3155 3155 Nic
3156 3156 Do výběru nebylo nic přidáno hledáním "{0}"
3157 3157 Ve výběru se nic nenašlo při hledání ''{0}''
3158 3158 Z výběru nebylo nic odebráno hledáním "{0}"
3159 3159 Není zvoleno nic, co by se dalo zvětšit.
3160 3160 Nic není zvoleno!
3161 3161 Nic nevyexportováno. Nejdříve stáhněte data.
3162 3162 Nic k vybrání
3163 3163 Není nic k nahrání. Nejprve musíte mít nějaká data.
3164 3164 Není co zvětšovat
3165 3165 Upozornit při každém ukládání
3166 3166 Jaderná elektrárna
3167 3167 Výjimka desetinné čárky, pravděpodobně nějaké chybějící značky.
3168 3168 Číslo
3169 3169 Počet kabelů ve svazku
3170 3170 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá
3171 3171 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá ve směru vzad
3172 3172 Počet hodnot závislých na jízdním pruhu neodpovídá ve směru vpřed
3173 3173 Počet lidí v kabince
3174 3174 Počet lidí na sedačku
3175 3175 Počet lidí v gondole
3176 3176 Počet lidí na gondolu/sedačku
3177 3177 Počet osob za hodinu
3178 3178 Počet míst
3179 3179 Počet pláten
3180 3180 Počet {0} větší než {1}
3181 3181 Počet rolí {0} je příliš vysoký ({1})
3182 3182 Počet rolí {0} je příliš nízký ({1})
3183 3183 Schéma číslování
3184 3184 Číselné hodnoty
3185 3185 Pečovatelský ústav
3186 3186 OAuth přihlášení selhalo
3187 3187 +++++
3188 3188 +++++
3189 3189 OK - další pokus.
3190 3190 +++++
3191 3191 +++++
3192 3192 +++++
3193 3193 +++++
3194 3194 +++++
3195 3195 +++++
3196 3196 +++++
3197 3197 +++++
3198 3198 +++++
3199 3199 +++++
3200 3200 +++++
3201 3201 +++++
3202 3202 +++++
3203 3203 +++++
3204 3204 +++++
3205 3205 +++++
3206 3206 +++++
3207 3207 +++++
3208 3208 +++++
3209 3209 +++++
3210 3210 +++++
3211 3211 +++++
3212 3212 +++++
3213 3213 OS Town Plans, Dalkeith 1852 (NLS
3214 3214 +++++
3215 3215 +++++
3216 3216 +++++
3217 3217 +++++
3218 3218 +++++
3219 3219 +++++
3220 3220 +++++
3221 3221 +++++
3222 3222 +++++
3223 3223 +++++
3224 3224 +++++
3225 3225 OS Town Plans, Elgin 1868 (NLS
3226 3226 +++++
3227 3227 +++++
3228 3228 +++++
3229 3229 +++++
3230 3230 +++++
3231 3231 +++++
3232 3232 +++++
3233 3233 +++++
3234 3234 +++++
3235 3235 +++++
3236 3236 +++++
3237 3237 +++++
3238 3238 +++++
3239 3239 OS Town Plans, Irvine 1859 (NLS
3240 3240 +++++
3241 3241 +++++
3242 3242 +++++
3243 3243 +++++
3244 3244 +++++
3245 3245 +++++
3246 3246 +++++
3247 3247 +++++
3248 3248 +++++
3249 3249 +++++
3250 3250 +++++
3251 3251 +++++
3252 3252 +++++
3253 3253 +++++
3254 3254 +++++
3255 3255 +++++
3256 3256 +++++
3257 3257 +++++
3258 3258 +++++
3259 3259 +++++
3260 3260 +++++
3261 3261 +++++
3262 3262 +++++
3263 3263 +++++
3264 3264 +++++
3265 3265 +++++
3266 3266 +++++
3267 3267 +++++
3268 3268 +++++
3269 3269 +++++
3270 3270 +++++
3271 3271 +++++
3272 3272 +++++
3273 3273 +++++
3274 3274 +++++
3275 3275 +++++
3276 3276 +++++
3277 3277 OSM API URL nesmí být prázdné. Prosím, zadejte OSM API URL.
3278 3278 OSM data
3279 3279 OSM Inspector: Adresy
3280 3280 OSM Inspector: Hranice (EU)
3281 3281 OSM Inspector: Geometrie
3282 3282 OSM Inspector: Silnice
3283 3283 +++++
3284 3284 OSM Inspector: Místa
3285 3285 OSM Inspector: Navigace
3286 3286 OSM Inspector: Značení
3287 3287 OSM soubory
3288 3288 OSM soubory komprimované pomocí bzip2
3289 3289 OSM soubory komprimované pomocí gzip
3290 3290 URL OSM serveru:
3291 3291 Data OSM budou uložena do souboru sezení.
3292 3292 Přihlašovací URL OSM:
3293 3293 Odhlašovací URL OSM:
3294 3294 Heslo:
3295 3295 Uživatelské jméno:
3296 3296 Web OSM nevrátil session cookie v reakci na ''{0}'',
3297 3297 +++++
3298 3298 +++++
3299 3299 +++++
3300 3300 +++++
3301 3301 +++++
3302 3302 +++++
3303 3303 +++++
3304 3304 Objekt
3305 3305 Objekt ''{0}'' byl již dříve na serveru smazán. Tento objekt přeskakuji a zkouším nahrát data na server znovu.
3306 3306 Objekt ''{0}'' již byl smazán. Přeskakuji jeho nahrávání.
3307 3307 Počet objektů
3308 3308 id objektu:
3309 3309 ID objektů mohou být odděleny čárkou nebo mezerou, například: {0}
3310 3310 Objekt typu {0} s id {1} byl označen ke smazání, ale ve zdrojové datové sadě chybí
3311 3311 Objekt je stále používán
3312 3312 Typ objektu:
3313 3313 Objekty budou nahrány do <strong>nové sady změn</strong>.
3314 3314 Objekty byly nahrány do <strong>otevřené sady změn</strong> {0} s komentářem ''{1}''.
3315 3315 Objekty k přidání:
3316 3316 Objekty ke smazání:
3317 3317 Objekty ke změnění:
3318 3318 Objektů: {2} / Značek: {0} / Členství: {1}
3319 3319 +++++
3320 3320 100 oktanů
3321 3321 80 oktanů
3322 3322 91 oktanů
3323 3323 92 oktanů
3324 3324 95 oktanů
3325 3325 98 oktanů
3326 3326 Liché číslo domu v interpolaci sudých adres.
3327 3327 Off-Road: terénní vozidlo
3328 3328 Kanceláře
3329 3329 Oficiální název
3330 3330 Offline režim
3331 3331 Tato záložka posunu již existuje. Přepsat?
3332 3332 Záložky posunu podkladu
3333 3333 Posun:
3334 3334 Posunutí:
3335 3335 Olejová elektrárna
3336 3336 +++++
3337 3337 Starý klíč
3338 3338 Stará mapa Pegau - TK25 Messtischblatt (4839; 1909; PROJ.4-rect)
3339 3339 Stará mapa Zwenkau - TK25 Messtischblatt (4739; 1906; PROJ.4-rect)
3340 3340 Stará role
3341 3341 Stará hodnota
3342 3342 Staré hodnoty
3343 3343 Na požádání
3344 3344 Při nahrávání
3345 3345 Zap/vyp
3346 3346 Cesty s jediným uzlem
3347 3347 Jeden z vybraných souborů byl prázdný
3348 3348 Jedna z vybraných cest není uzavřená a proto nemůže být připojena.
3349 3349 Jeden nebo více členů této nové relace bylo smazáno v době práce s editorem relací.\nByly odstraněny ze seznamu členů relace.
3350 3350 Jeden nebo více uzlů zahrnutých v této akci je mimo stáhnutou oblast.
3351 3351 Jednosměrka
3352 3352 Jednosměrná (kolo)
3353 3353 Jednosměrná pro kola
3354 3354 Pouze sady změn uzavřené po a vytvořené před zadaným datem/časem
3355 3355 Pouze sady změn uzavřené po následujícím datu/čase
3356 3356 Pouze sady změn patřící mě
3357 3357 Pouze mé sady změn (neaktivní. JOSM aktuálně běží v anonymním režimu)
3358 3358 Pouze sady změn od uživatele s následujícím id
3359 3359 Pouze sady změn patřící uživateli s následujícím jménem
3360 3360 Zobrazuji prohlížeče informací pouze pro prvních {0} z {1} vybraných uživatelů
3361 3361 Pouze na začátku cesty
3362 3362 Podporovány jsou pouze čtvercové dlaždice. {0}x{1} vráceno serverem pro TileMatrix identifikátor {2}
3363 3363 Neprůhlednost
3364 3364 Otevřít
3365 3365 Otevřít soubor přizpůsobení JOSM
3366 3366 Otevřít z URL...
3367 3367 Otevřít OSM soubor
3368 3368 Otevřít soubor OsmChange
3369 3369 Naposledy otevřené
3370 3370 Otevřít soubor (libovolný typ souboru, který lze otevřít z menu Soubor/Otevřít)
3371 3371 Otevřít soubor
3372 3372 Otevřít prohlížení historie s historií tohoto uzlu
3373 3373 Otevřít historii příkazů
3374 3374 Otevřít seznam všech nahraných vrstev.
3375 3375 Otevřít seznam všech relací
3376 3376 Otevřít seznam lidí, kteří pracují na vybraných objektech.
3377 3377 Otevřít dialog Sloučení pro všechny vybrané položky z předchozího seznamu.
3378 3378 Otevřít novou sadu změn a použít ji v dalším nahrávání
3379 3379 Otevřít dialog konfigurace editoru JOSM
3380 3380 Otevřít panel Výběr.
3381 3381 Otevřít www stránku pro každou vybranou sadu změn
3382 3382 Stáhnout data z OSM podle zadaného URL.
3383 3383 Otevírat a používat tolik nových sad změn, kolik bude potřeba
3384 3384 Otevřít jinou GPX trasu
3385 3385 Otevřít jinou fotografii
3386 3386 Očekávána otevřená sada změn. Nalezena uzavřená sada změn s id {0}.
3387 3387 Otevřené sady změn
3388 3388 Otevřít soubor
3389 3389 Otevírat lokální soubory
3390 3390 Otevřená na levé straně
3391 3391 Otevřená na pravé straně
3392 3392 Otevřít nastavení tohoto panelu
3393 3393 Otevřít dřívejší relaci
3394 3394 Otevřít vybraný soubor
3395 3395 Otevřít vybraný soubor.
3396 3396 Otevřít sezení
3397 3397 Otevřít aktuální stránku nápovědy v externím prohlížeči
3398 3398 Otevřít seznam sad změn v aktuální vrstvě.
3399 3399 Otevřít panel s výsledky kontroly.
3400 3400 Otevřít tento dialog při startu
3401 3401 Otevřít...
3402 3402 Otevřená/Uzavřená:
3403 3403 +++++
3404 3404 OpenPT Map (překryv)
3405 3405 +++++
3406 3406 +++++
3407 3407 OpenStreetMap (německý styl)
3408 3408 OpenStreetMap (Mapnik, černobíle)
3409 3409 OpenStreetMap (Mapnik, bez popisek)
3410 3410 +++++
3411 3411 OpenStreetMap Carto (Standardní vrstva)
3412 3412 OpenStreetMap trasy GPS
3413 3413 +++++
3414 3414 +++++
3415 3415 Otevírací doba
3416 3416 Otvírám URL: {0}
3417 3417 Otevírání souboru ''{0}'' …
3418 3418 Otevírání souborů
3419 3419 Syntaxe otevíracích hodin
3420 3420 Otevírání odkazů není podporováno ve vašem prostředí (''{0}'')
3421 3421 Založení hlášení chyby se nezdařilo. Prosím, nahlaste to ručně na této stránce:
3422 3422 Otevřít dialog umožňující skočit na zadané místo
3423 3423 Otevře okno správce datových sad pro vybrané sady změn
3424 3424 Doba provozu
3425 3425 Operátor
3426 3426 Oční optik
3427 3427 Volitelné atributy:
3428 3428 Volitelné vlastnosti přechodu:
3429 3429 Volitelné hodnoty pro některé země
3430 3430 Možnosti ovlivňující rychlost vykreslování
3431 3431 Ovocný sad
3432 3432 Obchod se zdravou výživou
3433 3433 Bio produkty
3434 3434 Orig. cesta
3435 3435 +++++
3436 3436 +++++
3437 3437 Ortogonalizovat
3438 3438 Ortogonalizace / Zpět
3439 3439 Ortogonalizovat tvar
3440 3440 Ortogonalizovat tvar / Zpět
3441 3441 Ortogonalizovat tvar / Zpět<br>Zvolte prosím uzly, které byly posunuty předchozí akcí Ortogonalizovat tvar.
3442 3442 OsmChange soubory
3443 3443 Osmotická elektrárna
3444 3444 Ostatní
3445 3445 Jiný zdroj informací
3446 3446 Jiná svatyně
3447 3447 Ostatní duplicitní uzly
3448 3448 Další možnosti
3449 3449 Zastaralá verze Java
3450 3450 Vybavení do přírody
3451 3451 Venkovní sezení
3452 3452 Výstupní forma energie (volitelně):
3453 3453 Výstupní formy energie:
3454 3454 Nepobytové zařízení poskytující služby sociálního zabezpečení.
3455 3455 Trolejové vedení
3456 3456 Překrývající se plochy
3457 3457 Překrývající se stejné využití oblasti (landuse)
3458 3458 Překrývající se stejné přírodní plochy
3459 3459 Překrývající se vodní plochy
3460 3460 Překrývající se silnice
3461 3461 Překrývající se železnice
3462 3462 Překrývající se cesty
3463 3463 Dotaz Overpass:
3464 3464 Server Overpass
3465 3465 Server Overpass:
3466 3466 Přepsat pozici pro:
3467 3467 Předjíždění
3468 3468 Přepsat
3469 3469 Přepsat vlastní nastavení OAuth?
3470 3470 Přepsat klíč
3471 3471 +++++
3472 3472 +++++
3473 3473 +++++
3474 3474 +++++
3475 3475 Catastro Španělsko
3476 3476 +++++
3477 3477 PUWG (Polsko)
3478 3478 PUWG 1992 (Polsko)
3479 3479 PUWG 2000 Zóna {0} (Polsko)
3480 3480 PUWG Zóna
3481 3481 Malířské potřeby
3482 3482 Styl kreslení {0}: {1}
3483 3483 Natěrač
3484 3484 Paleontologické naleziště
3485 3485 +++++
3486 3486 Papír
3487 3487 +++++
3488 3488 Paralelní
3489 3489 Vytváření rovnoběžné cesty\nVybrané cesty musí tvořit jedinou nerozvětvenou dráhu
3490 3490 Parametr ''{0}'' je vyžadován.
3491 3491 Parametr ''downloadgps'' neakceptuje jména souborů, ani URL souborů
3492 3492 Informace o parametrech
3493 3493 Informace o parametrech...
3494 3494 Parametr musí začínat znakem ''+'' (nalezeno ''{0}'')
3495 3495 Jméno parametru
3496 3496 Hodnota parametru
3497 3497 Parametr {0} není v rozsahu 0..{1}, zadáno {2}
3498 3498 Parametry --download, --downloadgps a --selection jsou zpracovávány v tomto pořadí.
3499 3499 Rodičovské relace
3500 3500 +++++
3501 3501 Parkoviště P+R
3502 3502 Parkoviště
3503 3503 Parkovací ulička
3504 3504 Vjezd do parkoviště
3505 3505 Parkovací místo
3506 3506 Chyba zpracování
3507 3507 Chyba parsování: Chybná struktura GPX dokumentu
3508 3508 Zpracovávám OSM data...
3509 3509 Parsuji data historie OSM ...
3510 3510 Procházení obsahu sady změn…
3511 3511 Analýza dat pro vrstvu ''{0}'' selhala
3512 3512 Procházení seznamu sad změn…
3513 3513 Procházení seznamu doplňků z webu ''{0}''
3514 3514 Zpracovávám odpověď ze serveru...
3515 3515 Část z:
3516 3516 Náhradní díly
3517 3517 Průjezdy/průchody
3518 3518 Výhybna
3519 3519 Výhybny
3520 3520 Heslo
3521 3521 Heslo:
3522 3522 Heslo:
3523 3523 Vložit
3524 3524 Vložit ...
3525 3525 Vložit značky
3526 3526 Vložit hodnotu
3527 3527 Vložit ze schránky
3528 3528 Vložit značky ze schránky
3529 3529 Vložit hodnotu vybrané značky ze schránky
3530 3530 Vložte bez nekompletních členů
3531 3531 Pěšina
3532 3532 Cesta:
3533 3533 Zastavárna
3534 3534 Způsoby platby
3535 3535 Vrchol
3536 3536 Pěší zóna
3537 3537 Přechod pro chodce
3538 3538 Typ přechodu pro chodce
3539 3539 Chodci
3540 3540 Pelota (míčová hra)
3541 3541 Nevyřešené konflikty v seznamu členů této relace
3542 3542 Nevyřešené konflikty v seznamu uzlů této cesty
3543 3543 Zbývající konflikty k vyřešení ve vlastnostech
3544 3544 Před smazáním provést akce
3545 3545 Před ukončením provést akce
3546 3546 Provádí kontroly významu na cestách.
3547 3547 Provede kontrolu dat
3548 3548 Parfumerie
3549 3549 Periodicky zjišťovat nové zprávy
3550 3550 Povolené akce:
3551 3551 Zverimex
3552 3552 +++++
3553 3553 Lékárna
3554 3554 Fáze
3555 3555 Telefonní číslo
3556 3556 Telefonní číslo
3557 3557 Fotografie
3558 3558 Čas fotografie (z exif):
3559 3559 Fotograf
3560 3560 Fotografie neobsahují informace o čase jejich pořízení
3561 3561 Místo na piknik
3562 3562 Piknikový stůl
3563 3563 Molo
3564 3564 +++++
3565 3565 Potrubí
3566 3566 Označení potrubí
3567 3567 Ventil potrubí
3568 3568 Sjezdovka
3569 3569 Typ trasy
3570 3570 Hřiště
3571 3571 Měřítko bodů: {0}
3572 3572 Název místa
3573 3573 Chrám (kostel, synagoga, mešita)
3574 3574 Místo modlitby
3575 3575 Umístění
3576 3576 Místa
3577 3577 Místo parkování letadla
3578 3578 Školka rostlin
3579 3579 Rostliny, které určitou část roku nemají listy.
3580 3580 Rostliny, které nikdy nejsou bez zelených listů.
3581 3581 Rostliny, které ztrácí většinu listů, ale nikoliv všechny, na krátkou dobu v roce.
3582 3582 Rostliny, které ztrácí listy na velmi krátkou dobu, kdy staré listy odpadnou a začnou růst nové.
3583 3583 Plasty
3584 3584 Plastové lahve
3585 3585 Plastové obaly
3586 3586 Nástupiště
3587 3587 Přehrát/Pauza audio
3588 3588 Přehrávání bude zahájeno zadaný počet sekund před (nebo po, pokud je číslo záporné) zadanou pozicí
3589 3589 Hřiště
3590 3590 Prosíme přerušte, pokud si nejste jisti
3591 3591 Prosím, klikněte na <strong>Stáhnout seznam</strong>, aby se stáhl a zobrazil seznamu dostupných doplňků.
3592 3592 Prosím rozhodněte, do jaké sady změn budou data nahrána, případně zda bude sada po nahrání dat uzavřena.
3593 3593 Prosím, rozhodněte, zda bude JOSM automaticky aktualizovat používané doplňky po uplynutí zadané doby.
3594 3594 Prosím, rozhodněte, zda se budou po spuštění novější verze JOSM automaticky aktualizovat také používané doplňky.
3595 3595 Rozhodněte se, které hodnoty nechat
3596 3596 Zadejte prosím easting a northing (vzdálenost od poledníku a rovníku)
3597 3597 Prosím, zadejte GPS souřadnice
3598 3598 Zadávejte prosím datum ve vašem obvyklém lokálním formátu.<br>Příklad: {0}<br>Příklad: {1}<br>Příklad: {2}<br>Příklad: {3}<br>
3599 3599 Zadejte prosím název záložky stahované oblasti.
3600 3600 Zadejte neprázdné jméno uživatele
3601 3601 Prosím vložte adresu dlaždice
3602 3602 Prosím vložte identifikátor dlaždice
3603 3603 Zadejte uživatelské jméno a heslo, pokud vaše proxy vyžaduje ověření totožnosti.
3604 3604 Prosím, zadejte nejprve platné URL dotazu na sadu změn.
3605 3605 Prosím, zadejte nejprve platnou velikost bloku
3606 3606 Zadávejte prosím čas ve vašem obvyklém lokálním formátu.<br>Příklad: {0}<br>Příklad: {1}<br>Příklad: {2}<br>Příklad: {3}<br>
3607 3607 Prosím, zadejte platné id uživatele
3608 3608 Prosím, zadejte Klíč autorizačního přístupu
3609 3609 Prosím, zadejte Heslo autorizačního přístupu
3610 3610 Zadejte prosím OAuth autorizační přístup, který je oprávněný k přístupu k serveru OSM ''{0}''.
3611 3611 Prosím, zadejte celé číslo > 1
3612 3612 Prosím, zadejte celé číslo > 0
3613 3613 Vložte prosím celé číslo mezi 0 a {0}
3614 3614 Prosím zadejte nebo vložte URL pro získání sad změn z API OSM.
3615 3615 Prosím, zadejte OSM API URL.
3616 3616 Zadejte prosím počet nedávno přidaných značek pro zobrazení
3617 3617 Prosím, zadejte heslo pro přístup na proxy server
3618 3618 Prosím, zadejte heslo pro váš OSM účet
3619 3619 Zadejte prosím heslo svého účtu
3620 3620 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro přístup na proxy server
3621 3621 Prosím, zadejte uživatelské jméno pro váš OSM účet
3622 3622 Zadejte prosím uživatelské jméno svého účtu
3623 3623 Prosím zadejte své heslo pro OSM
3624 3624 Prosím zadejte své uživatelské jméno pro OSM
3625 3625 Zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo na OSM. Heslo <strong>nebude</strong> uloženo v čitelné podobě a na server OSM bude zasláno <strong>pouze jednou.</strong>
3626 3626 Prosím, restartujte JOSM, aby se mohly aktivovat stažené doplňky.
3627 3627 Prosím opravte komentář změny
3628 3628 Zvolte, prosím:\n* Jedna sebe nekřížící cesta s maximálně dvěma svými uzly;\n* Tři uzly.
3629 3629 Prosím vyberte nejprve oblast stahování.
3630 3630 Zvolte klíč
3631 3631 Vyberte hodnotu
3632 3632 Prosím vyberte autorizační proceduru:
3633 3633 Prosím, vyberte položku.
3634 3634 Vyberte minimálně čtyři uzly.
3635 3635 Vyberte prosím alespoň jeden již nahraný uzel, cestu nebo relaci.
3636 3636 Prosím vyberte jednu uzavřenou cestu, která bude připojena.
3637 3637 Zvolte minimálně jeden uzel nebo cestu
3638 3638 Vyberte alespoň jeden řádek pro kopírování
3639 3639 Vyberte alespoň jednu cestu k zjednodušení.
3640 3640 Zvolte minimálně jednu cestu.
3641 3641 Vyberte prosím alespoň tři uzly.
3642 3642 Označte prosím alespoň dva uzly, které chcete spojit, nebo jeden uzel, který je blízko jinému.
3643 3643 Prosím zvolte minimálně dvě cesty ke spojení
3644 3644 Prosím, vyberte přesně dva nebo tři uzly nebo cestu se dvěma či třemi uzly.
3645 3645 Vyberte prosím některé z nastavení, které nejsou označeny jako výchozí.
3646 3646 Prosím zvol něco ke kopírování
3647 3647 Vyberte si prosím vrstvu podkladu.
3648 3648 Zvolte řádek k vymazání
3649 3649 Zvolte řádek k editaci
3650 3650 Vyberte prosím cílovou vrstvu.
3651 3651 Prosím vyberte způsob nahrávání
3652 3652 Prosím zvolte cesty s úhlem přibližně 90 nebo 180 stupňů
3653 3653 Vyberte si prosím změny, které chcete aplikovat.
3654 3654 Zadejte, prosím, zdroj sady změn
3655 3655 Doplněk je obsažený v JOSM
3656 3656 Informace o doplňku
3657 3657 Chyba při stahování seznamu doplňků
3658 3658 Načítání doplňků přeskočeno
3659 3659 Aktualizace zásuvného modulu
3660 3660 Aktualizace doplňku selhala
3661 3661 Aktualizace doplňků
3662 3662 Doplňky
3663 3663 Aktuální doplňky
3664 3664 Instalatér
3665 3665 Jméno místa
3666 3666 Číslo místa
3667 3667 +++++
3668 3668 Polar Stereographic: Parametr ''{0}'' musí být 90 nebo -90.
3669 3669 Sloup
3670 3670 Vlastnosti sloupu:
3671 3671 Sloup s transformátorem
3672 3672 Policie
3673 3673 Volební obvod
3674 3674 Počet obyvatel
3675 3675 Design portálu
3676 3676 +++++
3677 3677 Pozice
3678 3678 Pozice {0} je mimo rozsah. Aktuální počet členů je {1}.
3679 3679 Očekáváno celé kladné číslo
3680 3680 Poštovní schránka
3681 3681 Pošta
3682 3682 Poštovní směrovací číslo
3683 3683 PSČ
3684 3684 +++++
3685 3685 Hrnčíř
3686 3686 Energie
3687 3687 Přípojné místo (bay)
3688 3688 Přípojnice
3689 3689 Elektrický kabel
3690 3690 Elektrický kompenzátor
3691 3691 Elektrická měnírna
3692 3692 Generátor energie
3693 3693 Elektrické vedení
3694 3694 Elektrárna
3695 3695 Portál el. vedení
3696 3696 Elektrické vedení
3697 3697 Skříň rozvodu elektřiny
3698 3698 Elektrická stanice
3699 3699 Vypínač
3700 3700 Rozvodna
3701 3701 Stožár elektrického vedení
3702 3702 Transformátor
3703 3703 Duplicitní uzly na elektrickém vedení
3704 3704 Elektrická vedení
3705 3705 Jmenovitý výkon (MVA)
3706 3706 nominální výkon (kVA/MVA)
3707 3707 Jmenovitý výkon (kvar, Mvar)
3708 3708 Zdroj elektrické energie
3709 3709 +++++
3710 3710 +++++
3711 3711 +++++
3712 3712 +++++
3713 3713 +++++
3714 3714 +++++
3715 3715 +++++
3716 3716 +++++
3717 3717 +++++
3718 3718 +++++
3719 3719 Přednačtení mapového podkladu podél tohoto záznamu trasy
3720 3720 Přednačtení WMS
3721 3721 Selhal předpoklad
3722 3722 Porušení předpokladů
3723 3723 Předdefinováno
3724 3724 Nastavení {0} bylo odstraněno, protože se již nepoužívá.
3725 3725 Nastavení s klíčem ''{0}'' neexistuje. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
3726 3726 Nastavení s klíčem ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
3727 3727 nastavení s klíčem ''{0}'' nemá celočíselnou hodnotu pro ''{1}''. Získáno: {2}. Nelze obnovit geometrii okna z nastavení.
3728 3728 Předvolby
3729 3729 Nastavení...
3730 3730 Připravuji OSM data...
3731 3731 Příprava řešení konfliktů
3732 3732 Připravuji datovou sadu...
3733 3733 Připravuji vrstvu ''{0}'' pro nahrání na server ...
3734 3734 Příprava objektů pro nahrávání ...
3735 3735 Připravuji požadavek na nahrání...
3736 3736 Historická trať
3737 3737 Přednastavený definiční soubor (*. xml, *. zip)
3738 3738 Skupina předvoleb {0}
3739 3739 Skupina předvoleb {1} / {0}
3740 3740 Nastavení předvoleb
3741 3741 Přednastavený prvek role bez rodiče
3742 3742 Přednastavený sub prvek bez rodiče
3743 3743 Předvolby
3744 3744 Předvolby neobsahují použitý klíč
3745 3745 Předvolby neobsahují použitou hodnotu
3746 3746 Tlak (v barech)
3747 3747 Tlakovodní reaktor (PWR)
3748 3748 Předchozí
3749 3749 Předchozí značka
3750 3750 Silnice 1. třídy
3751 3751 Silnice 1. třídy - nájezd
3752 3752 Prvek
3753 3753 Vypisovat ladící informace na konzoli
3754 3754 Tiskoviny
3755 3755 Vypisuji ladící informace na konzoli
3756 3756 Vězení
3757 3757 Zpracovávám soubor ''{0}''
3758 3758 Zpracovávám soubory doplňků...
3759 3759 Zpracovávám seznam doplňků z webu ''{0}''
3760 3760 Zpracovávám soubory keše webu s doplňky...
3761 3761 Souřadnice v projekci
3762 3762 Projected GeoJSON soubory
3763 3763 Souřadnice v projekci:
3764 3764 Projekce
3765 3765 Projekce ''{0}'' nenalezena, záložku ''{1}'' nelze použít
3766 3766 Ohraničení projekce (ve stupních)
3767 3767 Kód projekce
3768 3768 Nastavení projekce je platné.
3769 3769 Metoda projekce
3770 3770 Název projekce
3771 3771 Parametry projekce
3772 3772 Vyžadována projekce (+proj=*)
3773 3773 Prolog dokumentu OsmChange už byl zapsán. Prosím, zapište pouze jednou.
3774 3774 Prolog dokumentu OsmChange ještě nebyl zapsán. Prosím, zapište první.
3775 3775 Vlastnosti
3776 3776 Vlastnosti v mé datové sadě, např. místní datové sadě
3777 3777 Vlastnosti slučovaného prvku. Nahradí vlastnosti v mých prvcích pokud bude sloučení aplikováno.
3778 3778 Vlastnosti v cizí datové sadě, např. serverové datové sadě
3779 3779 Vlastnosti (s konflikty)
3780 3780 Hodnota obsahuje HTML entitu
3781 3781 Hodnoty vlastností obsahují vícero mezer
3782 3782 Hodnota začíná nebo končí mezerou
3783 3783 Třída ochrany
3784 3784 Chráněná oblast
3785 3785 +++++
3786 3786 Napište stručný komentář ke změnám, které nahráváte na server:
3787 3787 Provincie
3788 3788 Došlo k chybě proxy
3789 3789 Nastavení proxy
3790 3790 +++++
3791 3791 +++++
3792 3792 Hospoda
3793 3793 Veřejná opravna bicyklů
3794 3794 Veřejná budova
3795 3795 Veřejný gril
3796 3796 Veřejné tržiště
3797 3797 Vozidla MHD
3798 3798 Hromadná doprava
3799 3799 Hromadná doprava (zastaralé)
3800 3800 Veřejná doprava (ÖPNV)
3801 3801 Linka veřejné dopravy
3802 3802 Trasa veřejné dopravy (autobusová)
3803 3803 Trasa veřejné dopravy (kolejová)
3804 3804 Trasa hromadné dopravy (zastaralé)
3805 3805 Pročistit
3806 3806 Čištění...
3807 3807 Účel
3808 3808 Umístit text vedle zvukové (a obrázkové a webové) značky spolu s ikonou.
3809 3809 Sloup
3810 3810 +++++
3811 3811 QA Žádná adresa
3812 3812 Lom
3813 3813 Dotaz
3814 3814 Dotaz a stažení sad změn
3815 3815 Dotaz a stažení sad změn ...
3816 3816 Dotazovat se na otevřené i uzavřené sady změn
3817 3817 Dotaz na sady změn
3818 3818 Dotaz na sady změn podle URL serveru
3819 3819 Dotazovat se pouze na uzavřené sady změn
3820 3820 Dotazovat se pouze na otevřené sady změn
3821 3821 Dotazuji a stahuji sady změn
3822 3822 Dotazuji se jmenného serveru
3823 3823 Dotazuji se jmenného serveru ...
3824 3824 Otázka
3825 3825 +++++
3826 3826 +++++
3827 3827 +++++
3828 3828 RC auta
3829 3829 +++++
3830 3830 Závodní trať
3831 3831 Závodní dráha
3832 3832 racquetbal (podobné jako squash, jiná pravidla)
3833 3833 Radiaci
3834 3834 Železnice
3835 3835 Železnice
3836 3836 Vlaková zastávka
3837 3837 Železniční pozemek
3838 3838 Nástupiště (vlak/tram)
3839 3839 Železniční trasa
3840 3840 Železniční semafor
3841 3841 Výhybka
3842 3842 Duplicitní uzly na železnici (railway)
3843 3843 Vlaková zastávka (původní)
3844 3844 Železniční kilometrovník
3845 3845 Vlakové nástupiště (zastaralé)
3846 3846 Vlakové nádraží (původní)
3847 3847 Koleje sdílí úsek s plochou
3848 3848 Rampa
3849 3849 Střelnice
3850 3850 Dosah (metrů)
3851 3851 Očekává se sada identifikátorů (id) sad změn.
3852 3852 Číselný rozsah byl překročen
3853 3853 Očekává se sada identifikátorů (id) základních objektů
3854 3854 Očekává se sada verzí
3855 3855 Správci parku
3856 3856 Rozsahy ID objektů se určují pomlčkou, například: {0}
3857 3857 GPS Trasy
3858 3858 Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1000 (RBMK-1000)
3859 3859 Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj 1500 (RBMK-1500)
3860 3860 Načíst ze souboru
3861 3861 Načíst fotografie...
3862 3862 Číst verzi protokolu
3863 3863 Načítání sady změn {0}...
3864 3864 Načítání sad změn...
3865 3865 Nepovedlo se načíst chybové hlášení.
3866 3866 Načítám místní informace o doplňcích...
3867 3867 Načítání rodičů ''{0}''
3868 3868 Získávám informace o uživateli ...
3869 3869 Čtení bylo zrušeno
3870 3870 Čtu {0}...
3871 3871 Přečti si
3872 3872 Skutečné jméno
3873 3873 Opravdu smazat výběr z relace {0}?
3874 3874 Obdržena chybová stránka:
3875 3875 Dřívější značky se současným klíčem
3876 3876 Naposledy přidané značky
3877 3877 Doporučené akce
3878 3878 Zaznamenávání:
3879 3879 Rekreační plocha
3880 3880 Zaměřený obrázek...
3881 3881 Recyklační centrum
3882 3882 Recyklační kontejner
3883 3883 Červená:
3884 3884 Znovu
3885 3885 Znovu…
3886 3886 Znova provést poslední vrácenou akci
3887 3887 Znovu provést vybraný příkaz a všechny dřívější
3888 3888 Znovu {0}
3889 3889 Reference trasy, kterou objížďka nahrazuje
3890 3890 Číslo
3891 3891 Číslo nástupiště
3892 3892 +++++
3893 3893 +++++
3894 3894 +++++
3895 3895 Referenční číslo
3896 3896 +++++
3897 3897 +++++
3898 3898 Identifikační číslo
3899 3899 Odkaz {0} je používán předtím, než byl definován
3900 3900 Odkazováno z:
3901 3901 Odkazuje na
3902 3902 Aktualizovat
3903 3903 Občerstvit seznam dřívějších značek po aplikaci značky
3904 3904 Občerstvit relaci z datové vrstvy
3905 3905 Občerstvit stav značky a seznam dříve přidaných značek
3906 3906 Občerstvit pouze stav značky (zapnuto / vypnuto)
3907 3907 +++++
3908 3908 Kraj
3909 3909 Regionální název
3910 3910 Zaregistrovaná akce nástrojové lišty bez názvu: {0}
3911 3911 Zaregistrovaná akce nástrojové lišty {0} přepsaná: {1} bude {2}
3912 3912 Zamítnout konflikty a uložit
3913 3913 Relace:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}
3914 3914 Vztah
3915 3915 Relace ''{0}'' již byla smazána. Přeskakuji její nahrávání.
3916 3916 Relace …
3917 3917 Editor relací: Stáhnout členy
3918 3918 Editor relací: Posun dolů
3919 3919 Editor relací: Posun nahoru
3920 3920 Editor relací: Občerstvit
3921 3921 Editor relací: Odstranit
3922 3922 Editor relací: Řazení
3923 3923 Editor relací: {0}
3924 3924 Kontrolor relací
3925 3925 Relace je smazána
3926 3926 Relace je prázdná
3927 3927 Filtr seznamu relace
3928 3928 Neznámý typ relace
3929 3929 Relace s externím ID ''{0}'' odkazuje na chybějící prvek s externím ID ''{1}''.
3930 3930 Relace {0}
3931 3931 Relace:
3932 3932 Relace: vybraná
3933 3933 Relace
3934 3934 Relace se stejnými členy
3935 3935 Relace: {0}
3936 3936 Relace: {0}/{1}
3937 3937 Pusťte tlačítko myši k vybrání objektů v obdélníku
3938 3938 Uvolněte tlačítko myši pro zastavení pohybu.
3939 3939 Pusťte tlačítko myši pro zastavení otáčení.
3940 3940 Pusťte tlačítko myši pro dokončení změny velikosti.
3941 3941 Náboženství
3942 3942 Náboženský
3943 3943 Aktualizovat
3944 3944 Aktualizovat ze souboru
3945 3945 Aktualizovat zobrazenou stránku nápovědy
3946 3946 Aktualizovat historii ze serveru
3947 3947 Aktualizuji zdroje stylů
3948 3948 Aktualizovat seznam dostupných předvoleb z ''{0}''
3949 3949 Načte znovu seznam dostupných pravidel z ''{0}''
3950 3950 Aktualizovat seznam dostupných stylů z ''{0}''
3951 3951 Přesunout všechny tři adresáře do homedir. Adresář keše bude v homedir/cache
3952 3952 Pamatovat si naposledy použité značky po restartu
3953 3953 Vzdálené
3954 3954 Vzdálené ovládání
3955 3955 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nového uzlu.
3956 3956 Vzdálené ovládání bylo požádáno o vytvoření nové cesty.
3957 3957 Vzdálené ovládání bylo požádáno o import dat z následujícího URL:
3958 3958 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání vrstvy podkladových map z následující adresy:
3959 3959 Vzdálené ovládání bylo požádáno o nahrání dat z API.
3960 3960 Vzdálené ovládání bylo požádáno o načtení objektů (určených pomocí id) z API.
3961 3961 Vzdálené ovládání bylo požádáno o stažení těchto dat:
3962 3962 Vzdálené ovládání bylo požádáno o otevření místního souboru.
3963 3963 Vzdálené ovládání bylo požádáno o oznámení své verze protokolu. To umožní, aby weby zjistily, že JOSM je spuštěn.
3964 3964 Vzdálené ovládání bylo požádáno, aby oznámilo jaké funkce podporuje. To umožní, aby weby odhadly verzi spuštěného JOSM.
3965 3965 Dálkové ovládání je nastaveno s podporou HTTPS.<br>Toto vyžaduje přidat vlastní certifikát, vygenerovaný JOSM, do úložiště certifikátů Windows (Windows Root CA store)<br><br>Windows vás nyní vyzvou k potvrzení této operace.<br>Aby fungovalo dálkové ovládání přes HTTPS <b>prosím klikněte na "ano" (resp. "yes")<b> v následujícím okně.<br><br>Pokud si nejste jisti, můžete kliknout na "ne" (resp. "no") a potom v nastaveních Dálkového ovládání vypnout podporu HTTPS.
3966 3966 Vzdálené mapové podklady
3967 3967 Vzdálené ovládání::Přijímá spojení na {0}:{1}
3968 3968 Vzdálené ovládání::Přijímá zabezpečená spojení na {0}:{1}
3969 3969 Vzdálené ovládání::Server {0}:{1} zastaven.
3970 3970 Odstranit
3971 3971 Odstranit "{0}" pro uzel ''{1}''
3972 3972 Odstranit "{0}" pro relaci ''{1}''
3973 3973 Odstranit "{0}" pro cestu ''{1}''
3974 3974 Odstranit všechny členy odkazující na jeden z vybraných objektů
3975 3975 Odstranit položku
3976 3976 Odstranit z keše
3977 3977 Odstranit z nástrojové lišty
3978 3978 Odebrat fotografii z vrstvy
3979 3979 Odstranit značky z vnitřních cest
3980 3980 Odstranit sadu změn v panelu z lokální keše
3981 3981 Odstranit vybrané záložky
3982 3982 Odstranit vybrané členy z relace
3983 3983 Odstranit vybrané sady změn z lokální keše
3984 3984 Odstranit vybrané položky ze seznamu slučovaných elementů.
3985 3985 Odstranit vybranou položku
3986 3986 Odstranit vybrané cesty pro ikony
3987 3987 Odstranit vybrané předvolby ze seznamu aktivních předvoleb
3988 3988 Odebrat vybraná pravidla ze seznamu aktivních pravidel
3989 3989 Odstranit vybrané styly ze seznamu aktivních
3990 3990 Odstranit, vyčistit relaci
3991 3991 Odstranit tohoto člena z relace
3992 3992 Prvek odstraněn z relací
3993 3993 Odstraněny duplicitní uzly
3994 3994 Odstraněna vrstva {0}, protože není povolena nastaveným API.
3995 3995 Uzly odstraněny z {0}
3996 3996 Odebrané zastaralé značky
3997 3997 Odstraňuji certifikát {0} z kořenového úložiště.
3998 3998 Odstraňuji zastaralé doplňky...
3999 3999 Odstraňuji nebezpečný certifikát z {0} úložiště: {1}
4000 4000 Odstraňuji neudržované doplňky...
4001 4001 Přejmenovat soubor
4002 4002 Přejmenovat soubor "{0}" na
4003 4003 Přejmenovat vrstvu
4004 4004 Přejmenovat vybranou záložku
4005 4005 Renderuje mapu jako jednoduchý drátový model
4006 4006 Renderuje mapu za pomoci sad pravidel a stylů.
4007 4007 Půjčovna
4008 4008 Znovu otevřít
4009 4009 Znovu otevřít poznámku
4010 4010 Znovu otevřít poznámku se zprávou:
4011 4011 Opravna
4012 4012 Nahradit
4013 4013 Zaměňte "{0}" za "{1}" pro
4014 4014 Nahradit stávající hodnoty
4015 4015 Nahrazuji současný soubor s předvolbami "{0}" souborem se standardními výchozími předvolbami.
4016 4016 Nahlásit chybu
4017 4017 Nahlásit chybu do správce chyb JOSM
4018 4018 Nahlásit chybu
4019 4019 +++++
4020 4020 Požádat o přístupový token
4021 4021 Požadavek selhal
4022 4022 URL požadovaného tokenu:
4023 4023 Požadujte menší oblast, abyste měli jistotu, že se stáhnou všechny poznámky.
4024 4024 Detaily dotazu: {0}
4025 4025 Rezervace
4026 4026 Umělá vodní nádrž
4027 4027 +++++
4028 4028 Nastavit výchozí hodnoty nastavení
4029 4029 Nastavit výchozí hodnoty
4030 4030 Nastavit na výchozí hodnotu
4031 4031 Místní komunikace (ulice)
4032 4032 Obytná oblast
4033 4033 Obytná budova
4034 4034 Vyřešit
4035 4035 Vyřešit konflikty
4036 4036 Vyřešit konflikty pro ''{0}''
4037 4037 Vyřešení konfliktu v souřadnicích pro {0}
4038 4038 Vyřešení konfliktu ve stavu smazání pro {0}
4039 4039 Vyřešit konflikty v seznamu členů relace {0}
4040 4040 Vyřešit konflikty v seznamu bodů cesty {0}
4041 4041 Vyřešit konflikty.
4042 4042 Vyřešit mými verzemi
4043 4043 Vyřešit jejich verzemi
4044 4044 Vyřešit konflikt verzí pro uzel {0}
4045 4045 Vyřešit konflikt verzí pro relaci {0}
4046 4046 Vyřešit konflikt verzí pro cestu {0}
4047 4047 Vyřeší všechny nevyřešené konflikty ''mými'' verzemi
4048 4048 Vyřeší všechny nevyřešené konflikty ''jejich'' verzemi
4049 4049 Surovina
4050 4050 Odpočinková zóna
4051 4051 Restartovat
4052 4052 Restartovat aplikaci
4053 4053 Restaurace
4054 4054 Obnovit
4055 4055 Obnovování souborů
4056 4056 Omezení
4057 4057 Obchody
4058 4058 Opěrná zeď
4059 4059 Načíst přístupový token
4060 4060 Odeslat žádost o token
4061 4061 Získávám přístupový token OAuth z ''{0}''
4062 4062 Přijímání přístupového tokenu OAuth...
4063 4063 Získávám požadavkový token OAuth z ''{0}''
4064 4064 Získávám požadavkový token OAuth...
4065 4065 Pokus o načtení detailů uživatele s autorizačním tokenem ''{0}'' byl zakázán.
4066 4066 Pokus o načtení detailů uživatele s autorizačním tokenem ''{0}'' byl zamítnut.
4067 4067 Získávám informace o uživateli...
4068 4068 Návrat k předchozímu dialogu a vložení podrobnějšího komentáře
4069 4069 +++++
4070 4070 Obrátit
4071 4071 Otočit cesty
4072 4072 Otočit a zkombinovat
4073 4073 Otočit směrovanou cestu.
4074 4074 Otočit směr všech zvolených cest
4075 4075 Obrátí pořadí členů relace
4076 4076 Otočit směr cesty
4077 4077 Otočit cesty
4078 4078 Otočit zvětšování kolečkem myši
4079 4079 Obrácená pobřežní linie
4080 4080 Obrácené pobřeží: země není na levé straně
4081 4081 Obrácená země: země není na levé straně
4082 4082 Vracení změn
4083 4083 Opravit
4084 4084 Revize
4085 4085 Hřbet
4086 4086 Jízda na koni
4087 4087 Trasa pro jezdce na koni
4088 4088 Pravé kliknutí = kopírovat do schránky
4089 4089 Zábradlí vpravo
4090 4090 +++++
4091 4091 Řeka
4092 4092 Břeh řeky
4093 4093 +++++
4094 4094 Cesta (neznámý typ)
4095 4095 Silniční omezení
4096 4096 Silniční trasa
4097 4097 robustní kola: trekové kolo, auto, rikša
4098 4098 Skála
4099 4099 +++++
4100 4100 Role u ''{0}'' by měla být ''{1}''
4101 4101 Role členu neodpovídá výrazu {0} v šabloně {1}
4102 4102 Typ role členu {0} není v seznamu přípustných {1} v šabloně {2}
4103 4103 Problém při kontrole rolí
4104 4104 Role {0} není součástí srovnávané dvojice {1}.
4105 4105 Role {0} chybí
4106 4106 Role {0} neznámá v šablonách {1}
4107 4107 +++++
4108 4108 Role se nesmí vyskytovat víc než jednou
4109 4109 Role v relaci odkazující na
4110 4110 Bruslení na kolečkových bruslích
4111 4111 Pokrývač
4112 4112 Pokoje
4113 4113 Kruhový objezd
4114 4114 +++++
4115 4115 Okružní cesta
4116 4116 +++++
4117 4117 Sada tras (route master)
4118 4118 Síť tras
4119 4119 Relace route obsajuje ''{0}'' roli
4120 4120 Relace route obsahuje mezeru
4121 4121 Nebyl zadán typ trasy. Přidejte {0} ({1}=veřejná doprava; {2}=zastaralé)
4122 4122 Typ trasy
4123 4123 Trasy
4124 4124 Trasy zobrazeny pro:
4125 4125 +++++
4126 4126 Ruda Śląska: Ortofotomapa (letecké snímky)
4127 4127 Ragby třináctkové (Rugby League)
4128 4128 Ragby patnáctkové (Rugby Union)
4129 4129 Zřícenina
4130 4130 Rachotící pruh
4131 4131 Znovu spustit kroky automatické autorizace
4132 4132 Běh
4133 4133 Spouštím aktualizaci doplňků po aktualizaci JOSM. Automatická aktualizace po startu je povolena.
4134 4134 Spouštím aktualizaci doplňků po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
4135 4135 Spouštím test {0}
4136 4136 Přistávací dráha (runway)
4137 4137 Rzeszów: Budynki (budovy)
4138 4138 Rzeszów: Ortofotomapa (letecké snímky)
4139 4139 SAC klasifikace
4140 4140 +++++
4141 4141 +++++
4142 4142 +++++
4143 4143 +++++
4144 4144 +++++
4145 4145 SIGPAC Španělsko
4146 4146 SIM karty
4147 4147 +++++
4148 4148 +++++
4149 4149 +++++
4150 4150 +++++
4151 4151 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Švédsko)
4152 4152 Sedlo
4153 4153 Bezpečnostní revize
4154 4154 Prodej
4155 4155 Výpadová brána (v opevnění)
4156 4156 Slaná voda
4157 4157 Shodná hodnota {0} a {1}
4158 4158 Shodná hodnota {0}, {1} a {2}
4159 4159 Písek
4160 4160 Výpusť odpadních vod
4161 4161 Sytost:
4162 4162 +++++
4163 4163 Uložit
4164 4164 Uložit přístupový token do nastavení
4165 4165 Uložit jako
4166 4166 Uložit jako...
4167 4167 Uložit GPX soubor
4168 4168 Uložit do:
4169 4169 Ulož vrstvu
4170 4170 Uložit data OSM
4171 4171 Uložit sezení
4172 4172 Uložit sezení jako…
4173 4173 Uložit WMS soubor
4174 4174 Uložit kopii tohoto stylu do souboru a přidat jej do seznamu
4175 4175 Přesto uložit
4176 4176 Uložit jako...
4177 4177 Uložit do:
4178 4178 Uložit vybraný soubor.
4179 4179 Uložit sezení
4180 4180 Uložit styl ''{0}'' jako ''{1}''
4181 4181 Uložit aktuální data do nového souboru
4182 4182 Uložit aktuální data
4183 4183 Uložit současné sezení do nového souboru.
4184 4184 Uložit nastavení a zavřít dialog
4185 4185 Uložit do nastavení
4186 4186 Uložit uživatelské jméno a heslo (nezašifrované)
4187 4187 Uložit profil {0}
4188 4188 Uložit/nahrát na server vrstvy před smazáním. Neuložené změny nebudou ztraceny.
4189 4189 Ukládám vrstvu do ''{0}'' ...
4190 4190 Pila
4191 4191 Koeficient zvětšení
4192 4192 +++++
4193 4193 +++++
4194 4194 Prohledávám adresář {0}
4195 4195 Základní škola
4196 4196 +++++
4197 4197 +++++
4198 4198 Kovový šrot
4199 4199 Suťoviště
4200 4200 Křoví
4201 4201 Potápění
4202 4202 Mořské plody
4203 4203 Hledat
4204 4204 Hledat ...
4205 4205 Najít klíč/hodnotu
4206 4206 Najít klíč/hodnotu/typ
4207 4207 Hledat poznámky...
4208 4208 Vyhledávaný výraz je neplatný: \n\n {0}
4209 4209 Hledat poznámky
4210 4210 Hledat objekty
4211 4211 Hledat objekty dle předvolby
4212 4212 Hledat objekty podle předvolby...
4213 4213 Hledat objekty.
4214 4214 Hledat ve značkách
4215 4215 Hledat položky menu
4216 4216 Najít předvolbu
4217 4217 Najít předvolby
4218 4218 Hledaný řetězec:
4219 4219 Hledat v OSM API poznámky obsahující slova:
4220 4220 Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybrané značky
4221 4221 Hledá objekty s klíčem a hodnotou vybrané značky, s omezením na typ (uzel/cesta/relace)
4222 4222 Hledat...
4223 4223 Hledat:
4224 4224 Hledání:
4225 4225 Vyhledávám
4226 4226 Sezónní
4227 4227 Druhé jméno
4228 4228 +++++
4229 4229 Prodej kol z druhé ruky
4230 4230 Silnice 2. třídy
4231 4231 Silnice 2. třídy - nájezd
4232 4232 Sekundy: {0}
4233 4233 Bezpečnostní výjimka
4234 4234 Další značky capacity:[ostatní typy]=* najdete na Wiki.
4235 4235 Úsek sloučený kvůli změně jeho směru.
4236 4236 Možnosti zobrazování úseků cesty
4237 4237 Část {0}: {1}
4238 4238 Stezka pro pěší a cyklisty - dělená
4239 4239 Seismickou aktivitu
4240 4240 Vybráno: Relace:{0} / Cesty:{1} / Uzly:{2}
4241 4241 Vybrat
4242 4242 Vybrat vše
4243 4243 Vyberte typ nastavení:
4244 4244 Vybrat WMS vrstvy
4245 4245 Zvolit vrstvu WMTS
4246 4246 Vyberte cestu, jejíž přesnost chcete zvýšit
4247 4247 Vybrat všechny objekty příslušející právě vybraným sadám změn
4248 4248 Vybrat všechny obnovené objekty v datové vrstvě. Vybere také neúplné objekty.
4249 4249 Vyberte otevřenou sadu změn
4250 4250 Možnosti režimů výběru a kreslení
4251 4251 Vybrat a zvětšit
4252 4252 Vyberte alespoň jeden uzel, který má být odpojen
4253 4253 Nastavit automatickou změnu tohoto pole o {0}
4254 4254 Výběr podle data
4255 4255 Vybrat sady změn podle jejich data vytvoření nebo uzavření
4256 4256 Vybrat sady změn podle jejich stavu: otevřená/uzavřená
4257 4257 Vybrat sady změn patřící určitým uživatelům
4258 4258 Vyberte buď:
4259 4259 Vyberte soubor
4260 4260 Zvolte, pokud mají být data stažena do nové vrstvy
4261 4261 Zvolte, jestli mají být staženy také členy relace
4262 4262 Zvolte, zda mají být staženy také odkazující objekty, t.j. rodičovské relace a pro uzly navíc cesty
4263 4263 Zvolit formát obrazu vrstvy WMS
4264 4264 Vyberte vrstvu podkladových map
4265 4265 Vybrat ve vrstvě
4266 4266 Vyberte v seznamu relací
4267 4267 Vybrat členy
4268 4268 Vybrat členy (přidat)
4269 4269 Vybrat následující mezeru
4270 4270 Vybrat uzel pod kurzorem.
4271 4271 Vybrat nevětvící se posloupnost cest
4272 4272 Zvolte způsob třídění poznámek
4273 4273 Vybrat objekty vybraných členů relace
4274 4274 Zvolte objekty, jejichž značky chcete měnit.
4275 4275 Vybrat objekty vložené tímto uživatelem
4276 4276 Vybrat objekty k nahrání na server
4277 4277 Vybrat pouze sady změn vztahující se k určenému ohraničujícímu rámečku
4278 4278 Vybrat předchozí mezeru
4279 4279 Vybrat relaci
4280 4280 Vybrat relaci (přidat)
4281 4281 Vybrat relaci v seznamu relací.
4282 4282 Vybrat členy relace odkazující na jeden z vybraných objektů
4283 4283 Vybrat členy relace odkazující na {0} aktuálně vybraných objektů
4284 4284 Vybrat cílovou vrstvu
4285 4285 Vybrat odpovídající prvky v aktuální datové vrstvě
4286 4286 Vybrat styl kreslení mapy
4287 4287 Vybrat členy všech vybraných relací
4288 4288 Vybere dalšího člena relace, který není napojen dále
4289 4289 Vybere předchozího člena relace, který není napojen dále
4290 4290 Vybrat prvky z obsahu této sady změn v aktuální datové vrstvě
4291 4291 Vyberte, aby byla sada změn uzavřena po následujícím nahrání
4292 4292 Zvolte, pokud ve vybrané oblasti chcete stáhnout dostupné záznamy prošlých tras GPS.
4293 4293 Zvolte, chcete-li stáhnout prošlé trasy GPS.
4294 4294 Vybrat ke stažení dat z OSM ve vybrané oblasti.
4295 4295 Vyberte pro stažení OSM dat.
4296 4296 Zvolte pro stažení poznámek v oblasti vybrané pro stahování.
4297 4297 Vyberte pro udělení práv pro JOSM stahovat vaše soukromé GPS trasy do JOSM vrstev
4298 4298 Povolení umožní JOSM měnit poznámky dle Vašich pokynů
4299 4299 Zatrhnutím povolíte JOSM, aby načítal vaše uložená nastavení ze serveru
4300 4300 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat GPS trasy vaším jménem
4301 4301 Vyberte pro udělení práv pro JOSM nahrávat mapová data vaším jménem
4302 4302 Zatrhnutím povolíte JOSM, aby ukládal vaše nastavení na server
4303 4303 Vybrat základní ověřování totožnosti pomocí HTTP a uživatelského jména a hesla (bez šifrování)
4304 4304 Vybrat OAuth jako mechanismus ověřování totožnosti
4305 4305 Vyberte cesty jako v režimu vybírání. K vytvoření rovnoběžné kopie přetáhněte vybrané cesty nebo cestu (Alt přepíná zachování značek)
4306 4306 Zvolit, které akce provést s touto vrstvou, pokud kliknete na tlačítko vlevo.
4307 4307 Vybrat zadaným hledáním
4308 4308 Vybrat, přesouvat, měnit velikost a otáčet objekty
4309 4309 Vybrané položky:
4310 4310 Výběr
4311 4311 Prázdný výběr
4312 4312 Výběr musí obsahovat pouze cesty a uzly
4313 4313 Vybrány nevhodné objekty!
4314 4314 Výběr:
4315 4315 Vybráno: {0}
4316 4316 Označí objekty, které se účastní tohoto příkazu (pokud nejsou smazané)
4317 4317 Vybere objekty, které hráli roli v tomto příkazu (pokud již nejsou vymazány) a zvětší na ně zobrazení
4318 4318 Cesty protínající samy sebe
4319 4319 Poloautomatická
4320 4320 Do samostatné vrstvy
4321 4321 Oddělovač
4322 4322 Sekvence: {0}
4323 4323 Pro id {0} server odpověděl kódem 404. Přeskakuji.
4324 4324 Server odpověděl kódem 404, opakuji s žádostí po jednotlivých objektech.
4325 4325 Účelová komunikace
4326 4326 Časy bohoslužeb
4327 4327 Druh obslužné koleje
4328 4328 Typ obslužné silnice
4329 4329 Služby motoristům (odpočívadla)
4330 4330 Služby:
4331 4331 Soubor sezení (*.jos)
4332 4332 Soubor s uloženým sezením (*.jos, *.joz)
4333 4333 Soubor sezení (archiv) (*.joz)
4334 4334 Nastavit záložku WMS
4335 4335 Nastavit vše na výchozí hodnoty
4336 4336 Nastavte počet nově přidaných značek
4337 4337 Upravte klíč v nastavení na hodnotu
4338 4338 Nastavit příznak ''upraveno'' pro uzel {0}
4339 4339 Nastavit příznak ''upraveno'' pro relaci {0}
4340 4340 Nastavit příznak ''upraveno'' pro cestu {0}
4341 4341 Nastavit adresář keše
4342 4342 Nastavit aktuální výběr na seznam vybraných relací
4343 4343 Nastavit jazyk
4344 4344 Nastavit adresář předvoleb
4345 4345 Přidá vybrané prvky na mapě do výběru výše.
4346 4346 Nastavit adresář s uživatelskými daty
4347 4347 Nastavit na výchozí hodnotu
4348 4348 Vybrat viditelnost stopy pro {0}
4349 4349 Nastavit {0}={1} pro uzel ''{2}''
4350 4350 Nastavit {0}={1} pro relaci ''{2}''
4351 4351 Nastavit {0}={1} pro cestu ''{2}''
4352 4352 Nastaví roli pro vybrané členy
4353 4353 Nastavuje parametr SRS=... ve WMS požadavku
4354 4354 Ruční nastavení. Používejte s opatrností!
4355 4355 Nastavuji výchozí hodnoty
4356 4356 Nastavení
4357 4357 Nastavení přehrávače zvuku a zvukových značek.
4358 4358 Nastavení projekce mapy a interpretace dat.
4359 4359 Nastavení funkce vzdáleného ovládání.
4360 4360 Sdílené taxi
4361 4361 Carsharing (sdílené vlastnictví vozidel)
4362 4362 Doostření (vyžaduje nové přidání vrstvy):
4363 4363 Ostrost
4364 4364 +++++
4365 4365 Přístřešek
4366 4366 Shift+Enter: Přidat všechny značky do vybraných objektů
4367 4367 Šintoistická svatyně
4368 4368 Loď
4369 4369 Loďstvo
4370 4370 Obuvník
4371 4371 Obuv
4372 4372 Střelba
4373 4373 Obchody
4374 4374 Krátký popis:
4375 4375 Klávesová zkratka
4376 4376 Pozadí zkratky: Změněno
4377 4377 Pozadí zkratky: Uživatel
4378 4378 Zobrazit ohraničení
4379 4379 Zobrazit zprávu o stavu
4380 4380 Zobrazit text/ikony
4381 4381 Zobrazovat náhledy obrázků v mapě
4382 4382 Zobrazit vše
4383 4383 Zobrazit ohraničení
4384 4384 Zobrazit sadu změn {0}
4385 4385 Zobrazovat chyby
4386 4386 Ukázat první obrázek
4387 4387 Zobrazit nápovědu
4388 4388 Ukázat pomocnou geometrii
4389 4389 Zobrazit historii
4390 4390 Zobrazit náhledy obrázků namísto ikon.
4391 4391 Zobrazit informace
4392 4392 Zobrazovat informační zprávy při nahrávání.
4393 4393 Zobrazovat i informační zprávy.
4394 4394 Ukázat poslední obrázek
4395 4395 Ukázat vrstvu
4396 4396 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků
4397 4397 Zobrazovat lokalizované názvy v seznamu prvků, pokud jsou dostupné
4398 4398 Zobrazit další obrázek
4399 4399 Zobrazovat ID objektů v seznamech vybraných objektů
4400 4400 Zobrazit pouze aplikovatelné na výběr
4401 4401 Zobrazit nebo skrýt menu Zvuk v menu hlavní nabídky.
4402 4402 Zobrazit vyhledávací dialog předvoleb
4403 4403 Zobrazit předchozí obrázek
4404 4404 Zobrazit pouze vybrané
4405 4405 Zobrazovat při startu úvodní obrazovku
4406 4406 Zobrazit zprávu o stavu s užitečnými informacemi, které se mohou přiložit k chybovému hlášení
4407 4407 Zobrazit pouze značky s konfliktem
4408 4408 Zobrazit pouze značky s více hodnotami
4409 4409 Zobrazovat informační testy v oknech kontroly nahrávání.
4410 4410 Zobrazovat informativní testy.
4411 4411 Zobrazit tento dialog znovu
4412 4412 Zobrazí tuto nápovědu
4413 4413 Zobrazit náhledy
4414 4414 Zobrazit informace o dlaždici
4415 4415 Ukázat uživatele {0}
4416 4416 Zobrazit/skrýt
4417 4417 Zobrazit/skrýt vrstvu
4418 4418 Sprcha
4419 4419 Zobrazený areál
4420 4420 Zobrazen barometrický tlak
4421 4421 Zobrazuje datum
4422 4422 Zobrazena vlhkost vzduchu
4423 4423 Zobrazuje teplotu
4424 4424 Zmenšit
4425 4425 +++++
4426 4426 Postranní tlačítka
4427 4427 Chodník
4428 4428 +++++
4429 4429 Siemianowice Śląskie: Ortofotomapa (letecké snímky)
4430 4430 Tichý konflikt klávesových zkratek: ''{0}'' posunuto vedle ''{1}'' na ''{2}''.
4431 4431 +++++
4432 4432 Cesty s podobnými jmény
4433 4433 Jednoduché
4434 4434 Zjednodušit cestu
4435 4435 Zjednodušit všechny vybrané cesty
4436 4436 Zjednodušit cesty?
4437 4437 Souběžná připojení:
4438 4438 Jelikož limit stahování byl {0}, mohou existovat ještě další poznámky ke stažení.
4439 4439 Jedna barva (může být nastavena pro pojmenované vrstvy)
4440 4440 Jednotlivé prvky
4441 4441 Sinusoidní
4442 4442 Siréna
4443 4443 Areál
4444 4444 Jméno areálu
4445 4445 Velikost
4446 4446 +++++
4447 4447 Lyže
4448 4448 Lyžařská trasa
4449 4449 Lyžování
4450 4450 Přeskočit stahování
4451 4451 Přeskočit stahování
4452 4452 Přeskočit vrstvu a pokračovat
4453 4453 Přeskočit načítání doplňků
4454 4454 Vynechat aktualizaci
4455 4455 Vynechaná výška (metry)
4456 4456 Přeskakuji aktualizaci doplňků po aktualizaci JOSM. Automatická aktualizace při startu je zakázána.
4457 4457 Přeskakuji aktualizaci doplňků po zadaném intervalu. Automatická aktualizace po startu je zakázána.
4458 4458 Aktuální mapa
4459 4459 Skluz v loděnici
4460 4460 Slovensko EEA CORINE 2006
4461 4461 Slovensko EEA GMES městská mapa
4462 4462 Slovensko historické mapy
4463 4463 Malé spotřebiče
4464 4464 Kuřáci
4465 4465 Vyhladit GPX grafiku (antialiasing)
4466 4466 Vyhlazovat zobrazení mapy (antialiasing)
4467 4467 Vyhladit mapy v režimu drátového modelu (antialiasing)
4468 4468 Hladkost
4469 4469 Přichytávat k promítnutým uzlům
4470 4470 Sněžný skútr
4471 4471 +++++
4472 4472 Fotbal
4473 4473 Sociální zařízení
4474 4474 Jemně
4475 4475 Solární elektrárna
4476 4476 Některé položky mají nesplněné závislosti:
4477 4477 Několik příkladů:
4478 4478 Z výběru byly odstraněny některé irelevantní uzly
4479 4479 Některé funkce navázané na klávesy se zapomněly odstranit: {0}
4480 4480 Některé funkce na modifikaci kláves se zapomněly odstranit: {0}
4481 4481 Některé objekty byly modifikovány.<br> Pokud chcete tyto změny zahodit, pokračujte.</html>
4482 4482 Některé cesty byly součástí relací, který byly změněny.<br>Zkontrolujte prosím, zda tímto nevznikly nějaké chyby.
4483 4483 Některé typy silnic již implikují nějaké omezení přístupu a není je nutno zadávat znovu.
4484 4484 Některé trasové body, které byly příliš daleko od trasy, než aby šlo rozumně odhadnout jejich čas, byly vynechány.
4485 4485 Některé trasové body s časovou značkou starší než je začátek stopy nebo zaznamenané až po konci trasy byly vynechané, nebo přesunuté na začátek.
4486 4486 Lituji, zkratku "{0}" nelze v okně Editor relací povolit
4487 4487 Lituji. Neumím pracovat s relacemi multipolygon, které mají více vnějších cest.
4488 4488 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je v relacích multipolygon vnější a zároveň vnitřní.
4489 4489 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je vnitřní ve více relacích multipolygon.
4490 4490 Lituji. Neumím pracovat s cestou, která je vnější ve více relacích multipolygon.
4491 4491 Řadit
4492 4492 Setřídit níže
4493 4493 Seřadit poznámky
4494 4494 Setřídit menu předvoleb abecedně
4495 4495 Seřadit členy relace
4496 4496 Setřídit vybrané členy relace a všechny členy níže
4497 4497 Zvukový signál
4498 4498 Zdroj
4499 4499 Jih
4500 4500 Jižní Afrika CD:NGI Letecká
4501 4501 +++++
4502 4502 +++++
4503 4503 Místa pro vozíčkáře
4504 4504 Místa pro rodiče
4505 4505 Místa pro ženy
4506 4506 Specializovaná vozidla: traktor, ATV
4507 4507 Druh
4508 4508 Určuje počet dní po které musí být poznámka uzavřena, aby se již nestahovala
4509 4509 Zadejte zdroj dat vašich změn
4510 4510 Rychlostní radar
4511 4511 Dopravní značka omezení rychlosti
4512 4512 Jednosměrné hroty
4513 4513 Rozdělit cestu
4514 4514 Rozdělit cestu zvoleným uzlem
4515 4515 Rozdělení cest do kusů
4516 4516 +++++
4517 4517 Sport (míčové hry)
4518 4518 Sportovní zařízení
4519 4519 Sport
4520 4520 Sportovní centrum
4521 4521 Pramen
4522 4522 Stadion
4523 4523 +++++
4524 4524 +++++
4525 4525 +++++
4526 4526 +++++
4527 4527 +++++
4528 4528 Standardní unixová geometrie okna
4529 4529 Počet hvězdiček
4530 4530 Začít hledání
4531 4531 Uvedena do provozu
4532 4532 Začínám stahování
4533 4533 Zahájit stahování dat
4534 4534 Začít novou cestu od posledního uzlu.
4535 4535 Začátek stopy (bude použito vždy, nejsou-li dostupné jiné značky)
4536 4536 Začínám prohledávat adresář
4537 4537 Zkusím nový pokus, {0} z {1}, během {2} sekund ...
4538 4538 Zahajuji pokus {0} z {1}.
4539 4539 Začínám nahrávat po částech...
4540 4540 Začínám nahrávat vše v jednom požadavku ...
4541 4541 Začínám nahrávat s jedním požadavkem na objekt ...
4542 4542 Stav:
4543 4543 Zastávky nebo veřejná zařízení
4544 4544 Papírnictví
4545 4545 +++++
4546 4546 Zpráva o stavu
4547 4547 Pozadí stavového řádku
4548 4548 Pozadí stavového řádku: aktivní
4549 4549 Popředí stavového řádku
4550 4550 Popředí stavového řádku: aktivní
4551 4551 Schody
4552 4552 Stevns (Dánsko)
4553 4553 Schůdky přes ohrazení
4554 4554 Kámen
4555 4555 Kameník
4556 4556 +++++
4557 4557 Oblast zastávky
4558 4558 Zastávka
4559 4559 Místo zastavení není částí trasy
4560 4560 Uskladňovací nádrž
4561 4561 Uložit pouze základní adresu WMS, vrstvy vybrat až při jeho použití
4562 4562 Podivné hodnoty na nástrojové liště: {0}
4563 4563 Strava heatmap - jízda na kole
4564 4564 Strava heatmap - běh
4565 4565 Potok
4566 4566 Ulice
4567 4567 Lampa
4568 4568 Ulice nemá žádný název
4569 4569 Jméno ulice
4570 4570 Silnice a ulice
4571 4571 Strip klub
4572 4572 Rampa pro kočárky
4573 4573 Silně
4574 4574 Struktura
4575 4575 +++++
4576 4576 Stuttgart (aerial imagery
4577 4577 Styly pro vnější cesty jsou různé
4578 4578 Styl momentálně aktivní?
4579 4579 Nastavení stylu
4580 4580 Stylovaný mapový renderer
4581 4581 Keš stylů pro "{0}":
4582 4582 Podoblast
4583 4583 Podokres (subdistrict)
4584 4584 Přidat filtr
4585 4585 Látka
4586 4586 Podtyp vodných cest (největší z členů)
4587 4587 Městská část/obvod
4588 4588 Metro
4589 4589 Vchod do metra
4590 4590 Úspěch
4591 4591 Úspěšně otevřená sada změn {0}
4592 4592 Odsávání pumpou
4593 4593 +++++
4594 4594 Nadbytečný zákaz odbočení, protože cesta ''do'' je jednosměrná
4595 4595 +++++
4596 4596 Hlídané
4597 4597 Umístění
4598 4598 Podporované zdroje k překreslování:
4599 4599 Podporované projekce jsou: {0}
4600 4600 Podporované hodnoty:
4601 4601 Potlačit další chybová hlášení v tomto sezení.
4602 4602 Povrch
4603 4603 +++++
4604 4604 Sledovací kamera
4605 4605 Triangulační bod
4606 4606 Klíč obsahuje podezřelé znaky:
4607 4607 Nalezena podezřelá data. Přesto nahrát?
4608 4608 Podezřelá kombinace značek: {0} a {1}
4609 4609 Podezřelé kombinace značek a hodnot
4610 4610 +++++
4611 4611 Plavání
4612 4612 Plavecký bazén
4613 4613 Otočná závora
4614 4614 Švýcarský Grid
4615 4615 Švýcarské obecné (Swiss Oblique) Mercatorovo zobrazení
4616 4616 Přepínat režim přichytávání úhlů během kreslení
4617 4617 Zapnout režim dvojitého zarovnávání při vytahování
4618 4618 Popis symbolu
4619 4619 Symboly <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> jsou volitelné.
4620 4620 Synagoga
4621 4621 Synchronizovat audio
4622 4622 Synchronizovat celou datovou sadu
4623 4623 Synchronizovat pouze uzel {0}
4624 4624 Synchronizovat pouze relaci {0}
4625 4625 Synchronizovat čas z fotografie GPS přijímače
4626 4626 Synchronizovat pouze cestu {0}
4627 4627 Systém měr
4628 4628 Systém měr byl změněn na {0}
4629 4629 +++++
4630 4630 T1 - turistická cesta
4631 4631 T2 - horská turistická cesta
4632 4632 T3 - obtížná, nekrytá turistická cesta
4633 4633 T4 - obtížná, nekrytá, prudká horská cesta
4634 4634 T5 - obtížná horská cesta s lezením
4635 4635 T6 - nebezpečná horská cesta s lezením
4636 4636 +++++
4637 4637 +++++
4638 4638 Nastavení TMS
4639 4639 +++++
4640 4640 +++++
4641 4641 Tabule
4642 4642 Stolní tenis/ping pong
4643 4643 Hmatová dlažba
4644 4644 Hmatová dlažba
4645 4645 Kontrola značek
4646 4646 Kontrola značek (založená na MapCSS)
4647 4647 Pravidlo kontroly značek (*.validator.mapcss, *.zip)
4648 4648 Pravidla kontroly značek
4649 4649 Kolekce značek nemůže být na datový prvek použita, protože obsahuje klíče s vícenásobnými hodnotami.
4650 4650 soubor značek neobsahuje zvolenou hodnotu ''{0}''
4651 4651 Kombinace značek
4652 4652 Filtr značek
4653 4653 Klíč obsahuje znak s kódem menším než 0x20
4654 4654 Délka klíče je větší, než je povoleno
4655 4655 Označit změněné relace
4656 4656 Hodnota značky obsahuje znak s kódem menším než 0x20
4657 4657 Délka hodnoty značky je větší, než je povoleno
4658 4658 zdroj TagCheckeru
4659 4659 Předvolby značení
4660 4660 Značky
4661 4661 Značky / Členství
4662 4662 Značky a členy
4663 4663 Značky vybraných objektů.
4664 4664 Značky z uzlů
4665 4665 Značky z relací
4666 4666 Značky z cest
4667 4667 Značky
4668 4668 Značky sady změn {0}
4669 4669 Značky nové sady změn
4670 4670 Klíče s prázdnými hodnotami
4671 4671 Značky/Členství
4672 4672 Štítky:
4673 4673 značek: {0} / Členství: {1}
4674 4674 Krejčí
4675 4675 +++++
4676 4676 +++++
4677 4677 +++++
4678 4678 +++++
4679 4679 Jídlo s sebou
4680 4680 +++++
4681 4681 Tetovací salón
4682 4682 Stanoviště taxi
4683 4683 Pojížděcí dráha (taxiway)
4684 4684 Binomické jméno:
4685 4685 Čaj
4686 4686 Telefon
4687 4687 Telefonní karty
4688 4688 Desetikuželkový bowling
4689 4689 Tenis
4690 4690 Stany povoleny
4691 4691 Terminál
4692 4692 Silnice 3. třídy
4693 4693 Silnice 3. třídy - nájezd
4694 4694 Test ''{0}'' dokončen za {1}
4695 4695 Otestovat přístupový token
4696 4696 Test selhal
4697 4697 Test, který kontroluje značky ''lane:''.
4698 4698 Otestovat API URL
4699 4699 Test {0}/{1}: Spouští se {2}
4700 4700 Testuji přístupový token služby OAuth
4701 4701 Testuji OSM API URL ''{0}''
4702 4702 Testy
4703 4703 Kontrola správného použití podmíněných značek ''*:conditional''.
4704 4704 +++++
4705 4705 Ta vrstva nepodporuje žádnou z projekcí JOSM, takže ji\nnemůžete použít. Tato zpráva již nebude znovu zobrazena.
4706 4706 Azimut úseku cesty, která je kreslena.
4707 4707 Dva vybrané objekty mají různé keše stylů.
4708 4708 Dva vybrané objekty mají shodné keše stylů.
4709 4709 URL API je platné.
4710 4710 Klíč autorizačního přístupu nesmí být prázdný. Prosím, zadejte klíč autorizačního přístupu
4711 4711 Heslo autorizačního přístupu nesmí být prázdné. Prosím, zadejte heslo autorizačního přístupu
4712 4712 JVM není nastavena, aby vyhledávala proxy v nastavení systému. Vlastnost ''java.net.useSystemProxies'' nebyla při startu dostupná. Proxy se nebude používat.
4713 4713 OSM server ''{0}'' nezná objekt,<br>který je se pokusili načíst, nahrát, nebo smazat. Buď daný objekt není uložen<br>na serveru, nebo používáte špatnou adresu URL pro přístup na něj.<br>Zkontrolujte, prosím, důkladně adresu serveru ''{0}'', jestli v ní není překlep.
4714 4714 OSM server ''{0}'' reportoval špatný požadavek.<br>
4715 4715 Počáteční cesta ''z'' a první cesta ''přes'' nejsou propojeny.
4716 4716 Cesta ''z (from)'' nezačíná ani nekončí v uzlu ''přes (via)''.
4717 4717 Cesta ''do (to)'' nezačíná ani nekončí v uzlu ''přes (via)''.
4718 4718 Průjezdní cesty ''přes'' nejsou propojeny.
4719 4719 Násobitel rychlosti přehrávání při zrychleném přetáčení
4720 4720 Úhel mezi předchozím a současným úsekem cesty.
4721 4721 Oblast, kterou chcete stáhnout, je příliš rozsáhlá nebo obsahuje příliš mnoho prvků.<br>Vyberte menší oblast nebo použijte exportované soubory poskytované komunitou OSM.
4722 4722 Tučně je uveden název vrstvy.
4723 4723 Tato sada změn <strong>zůstane</strong> po nahrání <strong>otevřena</strong>
4724 4724 Sada změn bude po nahrání na server <strong>uzavřena</strong>.
4725 4725 Obsah této sady změn ještě nebyl stažen.
4726 4726 Kopírovaná data obsahují nekompletní objekty. Nekompletní objekty nebudou vloženy. Přejete si vložit data bez nekompletních objektů?
4727 4727 Aktuální výběr není možno použít pro rozdělení - není vybrán žádný uzel.
4728 4728 Tento výběr nelze použít pro rozpojení uzlů
4729 4729 Aktuální hodnota není validním ID OSM. Zadejte prosím celé číslo > 0
4730 4730 Současná hodnota není platné URL
4731 4731 Aktuální hodnota nemůže být ID sady změn. Zadejte prosím celé číslo větší než nula.
4732 4732 Aktuální hodnota není platné id uživatele. Zadejte celé číslo > 0
4733 4733 Zadaná hodnota není adresou dlaždice
4734 4734 Zadaná hodnota není identifikátorem dlaždice pro zvolenou úroveň zvětšení
4735 4735 Výchozí předvolba pro JOSM
4736 4736 Dokument neobsahuje žádná data.
4737 4737 Posun na východ na ukazateli myši.
4738 4738 Vstup do jeskyně
4739 4739 Níže jsou výsledky automatické validace. Pokuste se je opravit, ale opatrně, nezničte platná data. Pokud jste na pochybách, ignorujte je.<br> Pokud tento dialog zrušíte, můžete tyto položky později nalézt v postranním panelu ''Validace'' a prověřit je.
4740 4740 Následující závislé objekty budou vyčištěny<br> navíc ke zvoleným objektům:
4741 4741 Během hromadného stahování došlo k následujícím chybám: {0}
4742 4742 Následující objekty není možné kopírovat do cílového objektu<br>protože byly smazány v cílové datové sadě:
4743 4743 Zeměpisná šířka v místě kurzoru myši.
4744 4744 Zeměpisná délka v místě kurzoru myši.
4745 4745 Klíč ''{0}'' a všechny jeho hodnoty budou odstraněny
4746 4746 Klíč ''{0}'' je již použit
4747 4747 Klíč {0} má neobvyklou hodnotu.
4748 4748 Poslední průjezdní cesta ''přes'' a cílový cesta ''do'' nejsou propojeny.
4749 4749 Zeměpisné šířky musí být mezi {0} a {1}
4750 4750 Vrstva {0} nepodporuje novou projekci {1}.
4751 4751 Délka nově kresleného úseku cesty.
4752 4752 Zeměpisné délky musí být mezi {0} a {1}
4753 4753 Maximální velikost hranice oblasti je 0.25 a váš požadavek byl příliš velký. Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
4754 4754 Sloučená datová sada nebude obsahovat značku s klíčem {0}
4755 4755 Minimum musí být menší než maximum
4756 4756 Jméno objektu na místě kurzoru myši.
4757 4757 Nový klíč je již použit. Chcete přepsat hodnoty?
4758 4758 Uzly této cesty jsou v opačném pořadí
4759 4759 Posun na sever na ukazateli myši.
4760 4760 Počet sekund, o který bude záznam posunut vpřed/vzad po použití odpovídajících prvků ovládání
4761 4761 Heslo nemůže být prázdné. Zadejte své heslo pro OSM
4762 4762 Soubor doplňku ''{0}'' neobsahuje manifest.
4763 4763 Doplněk byl odstraněn z nastavení. Prosím, restartujte JOSM, aby došlo k jeho odstranění z editoru.
4764 4764 Předvolbu <i>{0}</i> nelze aplikovat, protože nebylo nic zvoleno!
4765 4765 Předvolbu <i>{0}</i> nelze aplikovat, protože výběr je nevhodný!
4766 4766 Projekce {0} nemohla být aktivována. Používám Mercator.
4767 4767 Proxy server nebude použit.
4768 4768 Časový posun mezi spuštěním nahrávání a skutečným začátkem nahrávání.
4769 4769 Regulární výraz "{0}" má chybu na pozici {1}, celá chyba:\n\n{2}
4770 4770 Regulární výraz "{0}" měl chybu při parsování, plná chyba:\n\n{1}
4771 4771 Soubor revizí ''/REVISION'' chybí.
4772 4772 Zvolená GPX trasa neobsahuje časové údaje. Zvolte, prosím, jinou.
4773 4773 Vybraná plocha je nekompletní. Pokračovat?
4774 4774 Zvolené uzly nesdílejí stejnou cestu.
4775 4775 Zvolené fotografie neobsahují informace o čase pořízení.
4776 4776 Výběr obsahuje {0} cest. Jste si jisti, že je chcete všechny zjednodušit?
4777 4777 Server odpověděl chybou s kódem {0}
4778 4778 Server odpověděl kódem 404.<br>To většinou znamená, že nezná objekt s požadovaným id.
4779 4779 Server ohlásil uzavření aktuální sady změn.<br>Toto se nejčastěji stává při překročení maximálního počtu<br>{0} objektů na serveru ''{1}''.
4780 4780 Řetězec ''{0}'' není platná hodnota pro reálné číslo (double).
4781 4781 Vrcholek hory nebo kopce.
4782 4782 Uživatelské jméno nemůže být prázdné. Zadejte své uživatelské jméno pro OSM
4783 4783 Cesta nemůže být rozdělena ve zvolených uzlech. (Tip: Zvolte uzly uprostřed cesty.)
4784 4784 Cesty nemohou být spojeny kvůli rozdílné orientaci. Chcete sjednotit jejich orientaci?
4785 4785 Divadlo
4786 4786 Cizí datová sada neobsahuje značku s klíčem {0}
4787 4787 Cizí verze
4788 4788 Cizí verze (serverová datová sada)
4789 4789 Cizí se sloučeným
4790 4790 Nejsou tu žádné podkladové vrstvy.
4791 4791 Nejsou otevřené žádné sady změn
4792 4792 Nejsou vybrány žádné objekty k aktualizaci.
4793 4793 Jsou zde stále nevyřešené konflikty. Konflikty nebudou uloženy a budou vyřešeny, jako by byly všechny odmítnuty. Pokračovat?
4794 4794 Cesty se protínají.
4795 4795 Pro přidání bodu není otevřena žádná vrstva
4796 4796 Pro přidání cesty není otevřená žádná cesta
4797 4797 Níže uvedené podrobné informace o chybě by již měly být předvyplněné. Přidejte k nim také informaci, jak k chybě došlo a jak ji lze zreprodukovat (pokud to víte) a co nejvíce dalších podrobností.
4798 4798 Při pokusu o zobrazení URL pro tuto značku došlo k chybě
4799 4799 Došlo k {0} konfliktům během importu.
4800 4800 Tenká kolečka: kolečkové brusle, skateboard
4801 4801 Tenká kola: závodní kolo
4802 4802 Toto může vést k náhodnému smazání uzlů.
4803 4803 Toto URL dotazu na sadu změn není platné
4804 4804 To odpovídá klíči ''{0}''
4805 4805 Toto je až za koncem nahrávky
4806 4806 Toto odpovídá smazání rolí těchto objektů.
4807 4807 Tento uzel není přilepen k ničemu jinému.
4808 4808 Tato operace způsobí, že JOSM zapomene zvolené objekty.<br> Budou odstraněny z vrstvy, ale <i>nebudou</i> smazány<br> na serveru během nahrávání.
4809 4809 Tato možnost potlačí vyplňování oblastí - potlačí specifikaci ve vybraném stylu.
4810 4810 Tato předvolba také nastavuje: {0}
4811 4811 Tento test kontroluje chyby v klíčích a hodnotách značek.
4812 4812 Tento test hledá neoznačené uzly, které nejsou součástí žádné cesty.
4813 4813 Tento test hledá neoznačené, prázdné a jednouzlové cesty.
4814 4814 Tento test kontroluje cesty, jestli neobsahují některý uzel více než jednou.
4815 4815 Tento test kontroluje cesty na podobnost jmen, kdy může jít o překlep.
4816 4816 Tento test kontroluje na blízkost koncových uzlů cest k jiným cestám
4817 4817 Tento test kontroluje správnost multipolygonů.
4818 4818 Tento test kontroluje, zda jsou platné zákazy odbočení.
4819 4819 Tento test zjišťuje, zda se nekříží dvě cesty (silnice, tratě, budovy, …) ve stejné vrstvě.
4820 4820 Tento test kontroluje, zda spojnice mezi dvěma uzly není používána více, jak jednou cestou.
4821 4821 Tento test kontroluje správnost linií pobřeží.
4822 4822 Tento test kontroluje, jestli dva uzly nejsou na přesně stejné pozici.
4823 4823 Tento test zjišťuje, zda neexistují relace se stejnými značkami a stejnými členy se stejnou rolí.
4824 4824 Tento test zjišťuje, zda neexistují cesty se stejně umístěnými uzly a případně stejnými značkami.
4825 4825 Tento test kontroluje korektní zápis otevíracích hodin.
4826 4826 Tento test kontroluje směr vodních, zemních a pobřežních linií.
4827 4827 Tento test najde vícejazyčné objekty, jejichž značka ''name'' nemá hodnotu shodnou s žádnou hodnotou značky ''name:*" a ani není složený z hodnot klíčů ''name:*''. Například: Italia - Itálie - Italy.
4828 4828 Kontroluje dlouhé segmenty cest, což jsou obvykle chyby.
4829 4829 Tento test kontroluje cesty, které by měly být uzavřené, zda jsou skutečně uzavřené.
4830 4830 Tato verze již není podporována {0} od {1} a nedoporučujeme ji používat.
4831 4831 Tato verze JOSM není kompatibilní s nakonfigurovaným serverem.
4832 4832 Tyto uzly nejsou v kruhu. Přerušuji.
4833 4833 Vstupenky
4834 4834 Automat na jízdenky
4835 4835 Přílivová turbína
4836 4836 Výšku přílivu
4837 4837 Informace o dlaždici
4838 4838 Čísla dlaždic
4839 4839 Adresa dlaždice:
4840 4840 Adresář keše dlaždic:
4841 4841 Velikost dlaždic:
4842 4842 Obkladač
4843 4843 Offset zvětšení dlaždic:
4844 4844 Čas
4845 4845 Čas (hh:mm, pro chůzi)
4846 4846 Časový limit (min)
4847 4847 Čas:
4848 4848 Časový interval
4849 4849 Časové pásmo:
4850 4850 Časová zóna: {0}
4851 4851 Pneumatiky
4852 4852 Tiris: DGM (model terénu)
4853 4853 Tiris: DOM (model povrchu)
4854 4854 Titul nebo typ ochrany
4855 4855 Název:
4856 4856 Pro
4857 4857 Do (koncová zastávka)
4858 4858 Do ...
4859 4859 Chcete-li přidat další vrstvu, je třeba alokovat přinejmenším {0,number,#}MB paměti pro JOSM za použití volby -Xmx{0,number,#}M (viz http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25677).\nAktuálně máte pro JOSM alokováno {1,number,#}MB paměti
4860 4860 Ke smazání
4861 4861 Tabák
4862 4862 Vypnout/Zapnout GPX linie
4863 4863 Přepínaní následování bodu
4864 4864 Přepnout drátový model
4865 4865 Přepínat panely dialogů
4866 4866 Přepínat panely dialogů, maximalizovat zobrazení mapy
4867 4867 Přepíná dynamická tlačítka
4868 4868 Přepnout celoobrazovkový pohled
4869 4869 přepínat přichytávání {0}
4870 4870 Nastavení viditelnosti okna Správce sad změn.
4871 4871 Přepnout viditelnost vrstvy: {0}
4872 4872 Přepnout viditelnost textu značek a ikon.
4873 4873 Přepnout viditelnost zvolené vrstvy.
4874 4874 Přepnout: {0}
4875 4875 Zapnout/vypnout globální nastavení ''{0}''.
4876 4876 Přepíná viditelnost editační nástrojové lišty
4877 4877 Přepíná viditelnost hlavní nástrojové lišty (horizontální).
4878 4878 Záchody
4879 4879 WC/Toalety
4880 4880 Token umožňuje omezený přístup
4881 4881 Poplatek
4882 4882 Mýtná budka
4883 4883 Příliš velká budova
4884 4884 Detekováno příliš mnoho přesměrování URL. Přerušení akce.
4885 4885 Nástroj: {0}
4886 4886 Nástrojová lišta
4887 4887 Akce na nástrojové liště bez názvu: {0}
4888 4888 Akce nástrojové lišty {0} přepsaná: {1} bude {2}
4889 4889 Úprava nástrojové lišty
4890 4890 Nástrojová lišta: {0}
4891 4891 Nástroje pro opravu svépomocí (může to být cyklistické družstvo)
4892 4892 Tip
4893 4893 +++++
4894 4894 Poznámek celkem:
4895 4895 +++++
4896 4896 +++++
4897 4897 +++++
4898 4898 +++++
4899 4899 Turistika
4900 4900 Turistická atrakce
4901 4901 Zájezdové autobusy
4902 4902 +++++
4903 4903 +++++
4904 4904 Věž
4905 4905 Tvar stožáru
4906 4906 Druh věže
4907 4907 Město
4908 4908 Radnice
4909 4909 Hračky
4910 4910 Lesní/polní cesta
4911 4911 Atletika
4912 4912 Barvy tras a bodů
4913 4913 Datum záznamu
4914 4914 Typ cesty
4915 4915 Dopravu
4916 4916 Zpomalovací retardér
4917 4917 Dopravní zrcadlo
4918 4918 Semafory
4919 4919 Semafor
4920 4920 Dobře průchozí stezka. Oblast rovinatá nebo mírně zvlněná, bez nebezpečí pádu
4921 4921 Souvislá stezka s vyváženým stoupáním. Terén částečně strmý, možné nebezpečí pádu
4922 4922 Vlak
4923 4923 Tramvaj
4924 4924 Tramvajová zastávka
4925 4925 Tramvajová zastávka (původní)
4926 4926 Vlastnosti transformátoru:
4927 4927 Budova trafostanice
4928 4928 Doprava
4929 4929 Omezení druhů dopravy
4930 4930 Transverzální Mercatorovo zobrazení
4931 4931 Cestovní kancelář
4932 4932 Strom
4933 4933 Stromořadí
4934 4934 Stromy
4935 4935 Třídřík
4936 4936 Trolejbus
4937 4937 Čtyřproudá silnice
4938 4938 Čtyřproudá silnice - nájezd
4939 4939 Zkusit znovu
4940 4940 Zkuste povolit síť IPv6, upřednostňujíc IPv6 před IPv4 (funguje pouze při brzkém spuštění)
4941 4941 Zkuste aktualizovat na nejnovější verzi tohoto doplňku, než ohlásíte chybu.
4942 4942 Tunel
4943 4943 Zákaz odbočení/přikázaný směr
4944 4944 Vypnout nebo zapnout zvolené styly
4945 4945 Obratiště
4946 4946 Smyčka
4947 4947 Rozšířené místo pro otáčení lodí
4948 4948 Zákazy odbočení
4949 4949 Turniket
4950 4950 Točna
4951 4951 Nalezeny dvě paralelní cesty. Končím.
4952 4952 Typ
4953 4953 Typ kompenzátoru
4954 4954 Konstrukce
4955 4955 Typ měnírny
4956 4956 Typ omezení
4957 4957 Typ přístřešku
4958 4958 Typ elektrické stanice
4959 4959 Typ transformátoru
4960 4960 Typický čas trasy v minutách
4961 4961 +++++
4962 4962 +++++
4963 4963 +++++
4964 4964 +++++
4965 4965 Název dle UIC
4966 4966 Číslo dle UIC
4967 4967 +++++
4968 4968 +++++
4969 4969 NEZNÁMÁ
4970 4970 +++++
4971 4971 +++++
4972 4972 +++++
4973 4973 +++++
4974 4974 +++++
4975 4975 +++++
4976 4976 +++++
4977 4977 URL / Soubor:
4978 4978 Soubory URL
4979 4979 Adresa URL obsahuje neplatnou autoritu: {0}
4980 4980 Adresa URL obsahuje neplatný fragment: {0}
4981 4981 Adresa URL obsahuje neplatnou cestu: {0}
4982 4982 Adresa URL obsahuje neplatný protokol: {0}
4983 4983 Adresa URL obsahuje neplatný dotaz: {0}
4984 4984 URL neobsahuje platné {0}
4985 4985 URL neobsahuje {0}/{1}/{2}
4986 4986 URL z www.openstreetmap.org (vložením URL můžete určit ohraničující rámeček)
4987 4987 URL z www.openstreetmap.org (adresu můžete vložit ze schránky do textového pole níže)
4988 4988 URL je neplatná
4989 4989 Ověřování platnosti URL
4990 4990 +++++
4991 4991 +++++
4992 4992 +++++
4993 4993 +++++
4994 4994 +++++
4995 4995 +++++
4996 4996 +++++
4997 4997 +++++
4998 4998 UTM Francie (DOM)
4999 4999 UTM Geodesický systém
5000 5000 Zóna UTM
5001 5001 Projekce UTM (''+proj=utm'') požaduje parametr ''+zone=...''.
5002 5002 +++++
5003 5003 Rozpojit cesty
5004 5004 Přístup k "{0}" se nezdařil: {1} není dostupné (režim offline)
5005 5005 Prvek {0} nelze přidat do datové sady, jelikož v ní již je
5006 5006 Nelze vytvořit adresář {0}
5007 5007 Nelze vytvořit adresář {0}, automatické ukládání bude vypnuté
5008 5008 Nelze vytvořit soubor {0}, bude použito jiné jméno souboru
5009 5009 Není možné vytvořit novou zvukovou značku
5010 5010 Nemohu smazat soubor PID {0}
5011 5011 Nemohu smazat archivovaný záložní soubor {0}
5012 5012 Nemohu smazat záložní soubor {0}
5013 5013 Nemohu smazat soubor {0}
5014 5014 Nemohu smazat starý záložní soubor {0}
5015 5015 Nemohu smazat dočasný soubor {0}
5016 5016 Nelze najít překlad do jazyka {0}. Vracím se k {1}.
5017 5017 Nemohu najít výchozí cesto pro adresář {0}\n
5018 5018 Nepodařilo se inicializovat OSM API.
5019 5019 Nelze načíst vrstvu
5020 5020 Nepodařilo se nalézt soubor ''{0}''.
5021 5021 Nelze rozpoznat šířku/délku
5022 5022 Hodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo interpretovat jako souřadnice.
5023 5023 Hodnotu ''{1}'' parametru ''{0}'' se nepodařilo parsovat jako číslo.
5024 5024 Nepodařilo se parsovat hodnoty parametru ''towgs84'' (''{0}'')
5025 5025 Nemohu odebrat nebezpečný certifikát z úložiště: {0}
5026 5026 Nelze nahradit argument {0} v {1}: {2}
5027 5027 Nemohu nastavit soubor na nespustitelný {0}
5028 5028 Nemohu nastavit soubor na nečitelný {0}
5029 5029 Nemohu nastavit soubor na nezapisovatelný {0}
5030 5030 Nemohu změnit soubor na čitelný {0}
5031 5031 Nemohu nastavit soubor na zapisovatelný {0}
5032 5032 Není možno synchronizovat v již přehrávané vrstvě
5033 5033 Silnice bez zařazení (mimo obec)
5034 5034 Neuzavřené cesty
5035 5035 Neuzavřená cesta
5036 5036 Nespojená pobřežní linie
5037 5037 Nepropojené silnice
5038 5038 Nepropojené plochy typ krajiny (natural) a využití oblasti (landuse)
5039 5039 Nenapojené uzly bez fyzických značek
5040 5040 Nepropojená elektrická vedení
5041 5041 Nepropojené železnice
5042 5042 Nepropojené vodní toky
5043 5043 Nerozhodnuto
5044 5044 Nerozhodnutý konflikt stavu vymazáno
5045 5045 Nerozhodnutý konflikt rozdílných souřadnic
5046 5046 Nerozhodnuto
5047 5047 Nedefinovaný element ''{0}'' nalezen ve vstupních datech. Přerušuji.
5048 5048 Nedefinovaný prvek ''{0}'' nalezený ve vstupních datech. Přeskakuji.
5049 5049 Zpět
5050 5050 Zpět…
5051 5051 Vrátit přesun zpět
5052 5052 Vrátit zpět výsledek ortogonalizace pro dané uzly
5053 5053 Vrátit poslední akci
5054 5054 Vrátit vybraný příkaz a všechny pozdější
5055 5055 Zpět {0}
5056 5056 Vytrhnout panel
5057 5057 Neočekávaná výjimka
5058 5058 Neočekávané číslo veze JOSM v revizním souboru "{0}"
5059 5059 Neočekávaný XML element s názvem ''{0}''
5060 5060 Neočekávaný znak na {0}. Očekáváno {1} nalezeno {2}
5061 5061 Neočekávaný formát čísla portu v předvolbách ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
5062 5062 neočekávaný formát id získaný ze serveru, získáno ''{0}''
5063 5063 Nečekaný formát chybového záhlaví konfliktu při aktualizaci sady změn. Dostal jsem ''{0}''
5064 5064 neočekávaný formát nové verze modifikovaného prvku ''{0}'', zadáno ''{1}''
5065 5065 Nalezeno neočekávané id 0 základního OSM objektu
5066 5066 Neočekávaný počet argumentů parametru ''+bounds'' (musí být 4)
5067 5067 Neočekávaný počet parametrů ''towgs84'' (musí být 3 nebo 7)
5068 5068 Neočekávaný formát parametru (''{0}'')
5069 5069 Neočekávané hodnoty pro HTTP proxy. Nalezen hostitel ''{0}'' a port ''{1}''.
5070 5070 Neočekávané hodnoty pro SOCKS proxy. Nalezen hostitel ''{0}'' a port ''{1}''.
5071 5071 Neočekávaná odpověď od HTTP serveru. Dostal jsem odpověď {0} bez záhlaví ''Location''. Nemůžu tedy přesměrovat. Přerušuji.
5072 5072 Neočekávaný kořenový element ''{0}'' v souboru sezení
5073 5073 Neočekávaný výraz (procházení prázdnin):
5074 5074 Neočekávaný znak ({0}) na pozici {1}
5075 5075 Neočekávaný výraz v rozsahu měsíců:
5076 5076 Neočekávaný výraz v rozsahu čísel:
5077 5077 Neočekávaný výraz v rozsahu týdnů:
5078 5078 Neočekávaný výraz v rozsahu dní v týdnu:
5079 5079 Neočekávaný výraz v rozsahu let:
5080 5080 Neočekávaný znak na pozici {0}. Očekáváno {1}, nalezeno {2}
5081 5081 Neočekávaný symbol. Očekáváno {0}, nalezeno {1}
5082 5082 Neočekávaný výraz:
5083 5083 Neočekávaný token: {0}
5084 5084 Neočekávaná hodnota ''{0}'' nastavení ''{1}''. Bude se předpokládat hodnota ''ask'' (zeptat se).
5085 5085 Neočekávaná hodnota ''{0}'' v URL požadavku na sadu změn. Obdrženo: {1}
5086 5086 Nalezena neočekávaná hodnota klíče ''{0}'' v nastavení: ''{1}''
5087 5087 Nalezena neočekávaná hodnota pro nastavení ''{0}''. Nalezeno ''{1}''. Proxy se nebude používat.
5088 5088 Neočekávaná hodnota předvolby ''{0}''. Dostal jsem ''{1}''. Nastavuji výchozí dotaz.
5089 5089 Neočekávaná hodnota nastavení ''{0}''. Nalezeno ''{1}''.
5090 5090 Neočekávaná hodnota parametru "index". Zadáno {0}
5091 5091 Odblokovat
5092 5092 Odblokovat seznam slučovaných elementů a zahájit slučování.
5093 5093 Odlepit
5094 5094 Potvrdit rozpojení
5095 5095 Rozpojený uzel
5096 5096 Odinstalovat certifikát místního počítače JOSM z kořenového úložiště klíčů systému/prohlížeče
5097 5097 Odinstalovat...
5098 5098 Vysoká škola
5099 5099 Neznámý kód země: {0}
5100 5100 Neznámý identifikátor geodetického systému: ''{0}''
5101 5101 Neznámý hostitel
5102 5102 Neznámý typ členu
5103 5103 Neznámý režim {0}.
5104 5104 Neznámá, nebo nepodporovaná verze API. Nalezeno {0}
5105 5105 Neznámy parameter ''{0}''
5106 5106 Neznámý parametr: ''{0}''.
5107 5107 Neznámý prvek: {0}. Povolené hodnoty jsou uzel, cesta nebo relace
5108 5108 Neznámý identifikátor projekce: ''{0}''
5109 5109 Neznámý vyžadovaný: {0}
5110 5110 Neznámá role
5111 5111 Neznámé věty: {0}
5112 5112 Neznámý kontext source:maxspeed: {0}
5113 5113 Neznámý typ: {0}
5114 5114 Nepojmenovaná křižovatka
5115 5115 Nepojmenovaná neklasifikovaná cesta
5116 5116 Nepojmenované cesty
5117 5117 Zbytečné značky
5118 5118 Neuspořádané pobřeží
5119 5119 Rozbalování {0} do {1}
5120 5120 Neuložené změny
5121 5121 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před smazáním?
5122 5122 Neuložené změny - Uložit/nahrát na server před ukončením?
5123 5123 Neuložená data a konflikty
5124 5124 Neuložená data a chybějící přiřazený soubor
5125 5125 Neuložená data nezapisovatelných souborů
5126 5126 Neuložená OSM data
5127 5127 Odznačit vše
5128 5128 Odznačit všechny objekty
5129 5129 Aktuálně nevybratelné
5130 5130 Nekonkrétní značka {0}
5131 5131 Neúspěšný požadavek HTTP
5132 5132 Nevhodné parametry ''{0}'' a ''{1}'' pro metodu dvou bodů.
5133 5133 Nepodporovaná verze WMS souboru; nalezeno {0}, očekáváno {1}
5134 5134 Nepodporovaný koncový prvek ''{0}'' v obsahu sady změn na pozici ({1},{2}). Přeskakuji.
5135 5135 Nepodporovaný typ obrázků: {0}
5136 5136 Nepodporovaný parametr ''{0}'' v řetězci dotazu na sadu změn
5137 5137 Nepodporovaný režim ''{0}'' in URI ''{1}''.
5138 5138 Nepodporovaný počáteční prvek ''{0}'' v obsahu sady změn na pozici ({1},{2}). Přeskakuji.
5139 5139 Nepodporovaná hodnota v nastavení ''{0}'', nalezeno ''{1}''. Používám metodu ''Základní ověřování totožnosti''.
5140 5140 Nepodporovaná verze: {0}
5141 5141 Neoznačené a nenapojené uzly
5142 5142 Neoznačené cesty
5143 5143 Neoznačené cesty (komentované)
5144 5144 Neoznačené, prázdné a jednouzlové cesty
5145 5145 Nahoru
5146 5146 O úroveň výše
5147 5147 Aktualizovat
5148 5148 Aktualizujte JOSM
5149 5149 Aktualizovat Java
5150 5150 Aktualizovat sadu změn
5151 5151 Aktualizovat diskusi o sadě změn
5152 5152 Aktualizovat obsah
5153 5153 Aktualizovat data
5154 5154 Aktualizovat výchozí položky
5155 5155 Aktualizovat výpis adresáře.
5156 5156 Interval aktualizace (dnů):
5157 5157 Aktualizovat modifikované
5158 5158 Aktualizovat multipolygon
5159 5159 Aktualizovat objekty
5160 5160 Aktualizovat doplněk
5161 5161 Aktualizovat doplňky
5162 5162 Aktualizovat výběr
5163 5163 Aktualizovat obsah sady změn z OSM serveru
5164 5164 Aktualizuje diskusi o sadě změn ze serveru OSM
5165 5165 Aktualizovat sadu změn ze serveru OSM
5166 5166 Aktualizovat vybrané doplňky
5167 5167 Aktualizováno
5168 5168 Aktualizuje ze serveru pozměněné objekty (stáhne znovu data).
5169 5169 Aktualizuje vybrané objekty ze serveru (znovu stáhne data)
5170 5170 Aktualizuje ze serveru objekty v aktuální datové vrstvě.
5171 5171 Aktualizuje vybrané sady změn aktuálními daty z OSM serveru
5172 5172 Aktualizuji sadu změn {0}...
5173 5173 Aktualizuji sadu změn...
5174 5174 Aktualizuji data
5175 5175 Aktualizuji ignorované chyby …
5176 5176 Aktualizuji mapu ...
5177 5177 Aktualizace doplňků
5178 5178 Aktualizace uživatelského rozhraní
5179 5179 Čalouník
5180 5180 Nahrát na server
5181 5181 Nahrát změny na server
5182 5182 Nahrát všechny změny v aktivní datové vrstvě na OSM server
5183 5183 Nahrát veškeré aktuálně vybrané změny na OSM server.
5184 5184 Nahrát data
5185 5185 Nahrát data po částech. Velikost části:
5186 5186 Nahrát data v jednom požadavku
5187 5187 Nahrát data k již existující otevřené sadě změn
5188 5188 Upload nedoporučen
5189 5189 Nahrát každý objekt samostatně
5190 5190 Nahrání v jednom požadavku není možné (příliš mnoho objektů)
5191 5191 Nahrání se nedoporučuje
5192 5192 Nahrát změny poznámek na server
5193 5193 Nahrát poznámky na server
5194 5194 Nahrát vybrané
5195 5195 Nahrání proběhlo úspěšně!
5196 5196 Nahrát změněné objekty
5197 5197 Nahrát na ''{0}''
5198 5198 Nahrát do nové sady změn
5199 5199 Nahrát do existující sady změn
5200 5200 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
5201 5201 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>několika sad změn</strong> za použití <strong>{1} požadavků</strong>
5202 5202 Ukládám a nahrávám na server změněné vrstvy ...
5203 5203 Nahrávám data na server ...
5204 5204 Nahrávám na server data z vrstvy ''{0}''
5205 5205 Nahrávám změněné poznámky
5206 5206 Nahrávám poznámky na server
5207 5207 Využití
5208 5208 Poloha
5209 5209 Použít základní ověřování totožnosti
5210 5210 Používat jako výchozí jazyk pro značky angličtinu
5211 5211 Použít OAuth
5212 5212 Pro stahování objektů použít server Overpass
5213 5213 Použít SOCKS proxy
5214 5214 Sestavit vlastní dotaz na sady změny
5215 5215 Použít alternativní sadu ikon zákazů odbočení
5216 5216 Posunutí mapového podkladu přizpůsobíte pomocí tažení myší nebo kurzorových kláves.\nMůžete také zadat posunutí východní délky a severní šířky v souřadnicích {0}.\nPokud chcete, aby se posunutí uložilo jako záložka, zadejte jméno záložky do příslušného políčka.
5217 5217 Použít komplexní kontrolu vlastností
5218 5218 Použít výchozí
5219 5219 Použít výchozí nastavení
5220 5220 Použít vrstvu s chybami
5221 5221 Použije dialogy výběru souborů vypadajících jako ty z operačního systému. Vypadají lépe, ale nepodporují některé funkce jako třeba filtry souborů.
5222 5222 Použít globální nastavení
5223 5223 Používat seznam výjimek.
5224 5224 Zvolte oblast kliknutím a tažením myší. Šipky nebo pravé tlačítko myši pohybuje mapou, kolečkem nebo klávesami +/- zvětšujete/zmenšujete.
5225 5225 Použít systémový výběr souborů (hezčí, ale nepodporují souborové filtry)
5226 5226 Použijte kladná čísla nebo znaky N, E pro zadání severu či východu.
5227 5227 Použít přednastavení "{0}"
5228 5228 Použít přednastavení "{0}" ze skupiny "{1}"
5229 5229 Použít standardní systémové nastavení
5230 5230 Použít standardní systémové nastavení (Zakázáno, pro povolení spusťte JOSM s parametrem<tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt>)
5231 5231 Použít vrstvu s chybami pro zobrazení problematických elementů.
5232 5232 Používat seznam výjimek k potlačení varování.
5233 5233 Použít tuto značku znovu
5234 5234 Slouží k datové komunikaci
5235 5235 Používá se pouze pro vodní plochu.
5236 5236 Používá se v některých zemích pro pojmenované křižovatky, jejichž název slouží pro orientaci
5237 5237 Uživatel
5238 5238 id uživatele:
5239 5239 Informace o uživateli
5240 5240 Uživatelské jméno:
5241 5241 Uživatel:
5242 5242 Jméno uživatele
5243 5243 Uživatelské jméno:
5244 5244 Nanejvýš vhodné opravit.
5245 5245 +++++
5246 5246 +++++
5247 5247 +++++
5248 5248 Vysavače
5249 5249 Ověřit
5250 5250 Kontroluje platnost hodnot a značek pomocí komplexních pravidel.
5251 5251 Kontroluje platnost klíčů vlastností proti seznamu slov.
5252 5252 Kontroluje platnost hodnot vlastností proti přednastaveným hodnotám.
5253 5253 Validace
5254 5254 Zkontrolovat
5255 5255 Validace
5256 5256 Nalezené problémy
5257 5257 Ověření selhalo. URL API se zdá být neplatné.
5258 5258 Validace
5259 5259 Údolí
5260 5260 Hodnota
5261 5261 Hodnota ''{0}'' klíče ''{1}'' vypadá jako ''{2}''.
5262 5262 Hodnota ''{0}'' klíče ''{1}'' není v předvolbách
5263 5263 Hodnota ''{0}'' pro možnost + init není podporována.
5264 5264 Hodnota ''{0}'' bude použita pro klíč ''{1}''
5265 5265 Hodnota ''{0}'' není číslo. Prosím zadejte celé číslo větší něž 1
5266 5266 Hodnota >0 je očekávaná pro parametr ''{0}'', nalezeno {1}
5267 5267 Očekávaná hodnota pro parametr ''{0}''.
5268 5268 Hodnota zeměpisné šířky musí být v rozmezí [-90,90].
5269 5269 Hodnota zeměpisné délky musí být v rozmezí [-180,180].
5270 5270 Hodnota je příliš dlouhá (maximum je {0} znaků):
5271 5271 Hodnota ''{0}'' by měla být buď ''{1}'' nebo ''{2}''. Pro chodník pak použijte ''{3}''.
5272 5272 Hodnota:
5273 5273 Hodnota:
5274 5274 Ventily
5275 5275 Smíšené zboží
5276 5276 Různá nastavení ovlivňující vzhled celého programu.
5277 5277 Vjezd vozidel
5278 5278 Vozidla podle typu
5279 5279 Vozidla podle druhu použití
5280 5280 Vejmidte (Dánsko)
5281 5281 Rychlost (červená = pomalá, zelená = rychlá)
5282 5282 Rychlost, {0}
5283 5283 Prodejní automat
5284 5284 Prodávané produkty
5285 5285 +++++
5286 5286 +++++
5287 5287 Verze ''{0}'' metadat vrstvy geoimage není podporována. Očekávána: 0.1
5288 5288 Verze ''{0}'' metadat vrstvy GPX trasy není podporována. Očekávána: 0.1
5289 5289 Verze ''{0}'' metadat vrstvy podkladových map není podporována. Očekávána: 0.1
5290 5290 Verze metadat "{0}" po vrstvu markerů není podporovaná. Očekávaná: 0.1
5291 5291 Verze''{0}'' metadat pro vrstvu poznámek není podporována. Očekáváno: 0.1
5292 5292 Verze ''{0}'' metadat pro vrstvu OSM dat je nepodporovaná. Očekáváno: 0.1
5293 5293 Verze ''{0}'' souboru sezení není podporována. Očekáváno: 0.1
5294 5294 očekávána verze > 0. Nalezena {0}
5295 5295 Verze {0}
5296 5296 Verze:
5297 5297 Verze:
5298 5298 Velmi dlouhý segment - {0} kilometrů
5299 5299 Veterinář
5300 5300 Přes (zastávky)
5301 5301 Videopůjčovna/prodejna
5302 5302 Videohry
5303 5303 Vienna: Beschriftungen (poznámky)
5304 5304 Vienna: Mehrzweckkarte (obecná)
5305 5305 Vienna: Orthofoto (letecká)
5306 5306 Zobrazit
5307 5307 Zobrazení: {0}
5308 5308 Vyhlídka
5309 5309 Následování bodu
5310 5310 Obec
5311 5311 Náves
5312 5312 +++++
5313 5313 Vinice
5314 5314 +++++
5315 5315 Visa Debitní
5316 5316 +++++
5317 5317 Viditelnost
5318 5318 Viditelnost/čitelnost
5319 5319 Viditelná těžní věž
5320 5320 Navštívit domovskou stránku
5321 5321 +++++
5322 5322 +++++
5323 5323 +++++
5324 5324 +++++
5325 5325 +++++
5326 5326 Vodo-vodní energetický reaktor (VVER)
5327 5327 Kalibrace nahrávání zvuku
5328 5328 Sopka
5329 5329 Volejbal
5330 5330 Napětí
5331 5331 Napětí ve voltech (V)
5332 5332 Obsah (v litrech)
5333 5333 +++++
5334 5334 VAROVÁNÍ: {0}
5335 5335 +++++
5336 5336 +++++
5337 5337 +++++
5338 5338 Chyba WMS
5339 5339 WMS soubory (*.wms)
5340 5340 Nastavení WMS
5341 5341 URL WMS nebo id obrázku:
5342 5342 Chyba WMTS Parser - počáteční element {0} má jiný název než konečný element {2}
5343 5343 +++++
5344 5344 Čekám 10 sekund ...
5345 5345 Trasa pěší turistiky
5346 5346 Zeď
5347 5347 Varování
5348 5348 Varování o předvolbách značení "{0}-{1}": Ignoruji atribut ''{2}'',protože byly zadané elementy ''{3}''
5349 5349 Dva vybrané objekty mají stejné, ale nikoliv identické keše stylů.
5350 5350 Varování: Heslo je přenášeno nezašifrované.
5351 5351 Varování: V závislosti na zvolené metodě ověřování vůči proxy serveru může být heslo přenášeno nezašifrované.
5352 5352 Varování: neplatný formát položky v seznamu předvoleb ''{0}''. Nalezeno ''{1}''
5353 5353 Varování: neplatný formát položky v seznamu pravidel ''{0}''. Načteno ''{1}''
5354 5354 Varování: neplatný formát položky v seznamu stylů ''{0}''. Nalezeno ''{1}''
5355 5355 Varování
5356 5356 Myčka
5357 5357 Odpad
5358 5358 Odpadkový koš
5359 5359 Odpadkový kontejner
5360 5360 Spalovna odpadu
5361 5361 Čistička odpadních vod
5362 5362 Vodní plocha
5363 5363 Akvapark
5364 5364 Zdroj vody
5365 5365 Nádrž na vodu
5366 5366 Vodojem
5367 5367 Vodní turbína
5368 5368 Studna
5369 5369 Vodárna
5370 5370 Pravidla pro přístup k vodě:
5371 5371 Hladinu vody
5372 5372 Vodopád
5373 5373 Mokřina - podmáčená stále nebo sezónně s vegetací.
5374 5374 Vodní mlýn
5375 5375 Vodní cesty
5376 5376 Duplicitní uzly na vodním toku (waterway)
5377 5377 Vodní cesta končí bez připojení na jinou vodní cestu, nebo je špatně směr vodního toku.
5378 5378 Wave zvukové soubory (*.wav)
5379 5379 Vlnová elektrárna
5380 5380 Cesta ''{0}'' již byla smazána. Přeskakuji její nahrávání.
5381 5381 Cesta napojená na oblast/plochu
5382 5382 Cesta obsahuje více než {0} uzlů. Měla by být nahrazena multipolygonem
5383 5383 Cesta obsahuje více než {0} uzlů. Měla by být zjednodušena
5384 5384 Cesta obsahuje úsek dvakrát
5385 5385 Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice
5386 5386 Koncový uzel cesty poblíž jiné cesty
5387 5387 Uzel cesty poblíž jiné cesty
5388 5388 Cesta končí v oblasti
5389 5389 Cesta s externím ID ''{0}'' obsahuje chybějící bod s externím ID ''{1}''.
5390 5390 Cesta s {0}. Označte, je-li to možné, každé číslo domu zvlášť.
5391 5391 Cesta {0}
5392 5392 Cesta {0} s {1} uzly má nekompletní uzly, protože alespoň jeden uzel v nahraných datech chybí.
5393 5393 Cesta:
5394 5394 Značené trasy: Cyklo
5395 5395 Značené trasy: Turistika
5396 5396 Značené trasy: Jízda na koních
5397 5397 Značené trasy: MTB
5398 5398 Značené trasy: Bruslení
5399 5399 Značené trasy: Zimní sporty
5400 5400 Značení bodů
5401 5401 Body trasy
5402 5402 Cesty
5403 5403 Cesty sdílí úsek s plochou
5404 5404 Stejně umístěné cesty
5405 5405 Kříž
5406 5406 Boží muka
5407 5407 Počasí
5408 5408 Webová stránka:
5409 5409 Webové stránky
5410 5410 Jez
5411 5411 Mokřina
5412 5412 Co se má stát se seznamy nastavení, když se bude tento soubor importovat?
5413 5413 Rampa pro vozíčkáře
5414 5414 Invalidní vozíky
5415 5415 kola: městské kolo, invalidní vozík, skútr
5416 5416 Při importu zvuku použít na jakékoliv trasové body (waypoints) ve vrstvě GPX.
5417 5417 Při importu zvuku udělat značky z...
5418 5418 Protože otáčíte směr cesty, jsou kvůli zachování konzistence dat navrhovány tyto změny.
5419 5419 Při ukládání zobrazit malý indikátor
5420 5420 Zachovat záložní soubory končící znakem ~ při ukládání
5421 5421 Kam se má dát členství tohoto uzlu?
5422 5422 Kam se mají dát značky uzlu?
5423 5423 Vegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné nedřevnaté byliny. Nezahrnuje obhospodařovávané oblasti a mokřiny.
5424 5424 Jakou akci provést?
5425 5425 Která část cesty by měla mít historii {0}?
5426 5426 Celou skupinu
5427 5427 Šířka (metrů)
5428 5428 Šířka kreslených GPX linií (standardní hodnota = 0)
5429 5429 Wikipedie
5430 5430 Chata v divočině
5431 5431 Větrná turbína
5432 5432 Větrný mlýn
5433 5433 Konstrukce oken
5434 5434 Větrný pytel
5435 5435 Víno
5436 5436 Vinařský závod
5437 5437 Drátový mapový renderer
5438 5438 Drátový model
5439 5439 Pomocí OAuth dáváte JOSM oprávnění k nahrávání mapových dat a GPS tras ve vašem zastoupení (<a href="{0}">více informací...</a>).
5440 5440 S obchodem
5441 5441 V aktuálně použitém stylu vykreslování mapy je styl vnitřní cesty stejný jako styl multipolygonu
5442 5442 S aktuálně zvoleným stylem vykreslování mapy se nehoduje styl vnější cesty se stylem plochy
5443 5443 Prales
5444 5444 Lesní porost, kde hlavním účelem není těžba dřeva.
5445 5445 Továrna
5446 5446 Chcete restartovat ihned?
5447 5447 Chcete aktualizovat nyní?
5448 5448 Zápis seznamu doplňků do lokální keše ''{0}''
5449 5449 +++++
5450 5450 Nesprávný počet argumentů pro záložku
5451 5451 Syntaktická chyba v {0} klíči
5452 5452 Špatné použití značky {0}. Odstraňte {1}, protože je jasné, že název chybí i bez přidané značky.
5453 5453 Špatně seřazené cesty
5454 5454 Chybí XML značka <user>.
5455 5455 Ano
5456 5456 Ano, aplikovat
5457 5457 Ano, vytvořit konflikt a zavřít
5458 5458 Ano, zahodit změny a nahrát znovu
5459 5459 Ano, uložit změny a zavřít
5460 5460 Již máte přístupový token pro přístup OSM serveru pomocí OAuth.
5461 5461 Chystáte se vymazat všechna nastavení a nastavit je na výchozí hodnoty<br />Budou vymazána všechna vaše nastavení: doplňky, mapové podklady, filtry, nástroje na liště, klávesové zkratky, atd. <br />Jste si jist, že chcete pokračovat?
5462 5462 Pokoušíte se smazat nekompletní objekty.<br>To způsobí problémy, protože nevidíte reálné objekty.<br>Opravdu je chcete smazat?
5463 5463 Chystáte se smazat uzly mimo oblast, jež jste stáhli.<br>To může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat.<br>Opravdu je chcete smazat?
5464 5464 Chystáte se sloučit data vrstev "{0}" a "{1}".<br /><br />Tyto vrstvy mají odlišné strategie nahrávání na server a neměly by se sloučit, tak jak jsou.<br />Jejich sloučení bude mít za následek použití přísnější strategie (nahrávání na server se nedoporučuje) u vrstvy ''{1}''.<br /><br /><b>Tento způsob sloučení není doporučený.</b><br />Spíše byste měli zkontrolovat a sloučit jeden objekt po druhém pomocí funkce ''<i>Sloučit výběr</i>''.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
5465 5465 Chystáte se sloučit více než 1 objekt mezi vrstvami "{0}" a "{1}".<br /><br /><b>Toto není doporučený způsob sloučení dat.</b>.<br />Místo toho byste měli zkontrolovat a sloučit každý objekt, <b>jeden po druhém</b>.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
5466 5466 Chystáte se rozpojit neúplné objekty. <br>Tím způsobíte problémy, protože skutečné objekty nevidíte. <br>Opravdu si přejete objekty rozpojit?
5467 5467 Chystáte se rozpojit uzly ležící mimo staženou oblast. <br>Tím může způsobit problémy, protože jiné objekty (které nevidíte) je mohou používat. <br>Opravdu si přejete uzly rozpojit?
5468 5468 Pokoušíte se odeslat data z vrstvy ''{0}''.<br /><br />Nahrávání takových dat <b>velmi nedoporučujeme</b>. Pokud budete pokračovat,<br />pravděpodobně to povede k nutnosti revertovat vaše změny buď vámi nebo jiným přispěvatelem.<br /><br />Opravdu chcete pokračovat?
5469 5469 Je spuštěna Java verze {0}.
5470 5470 Můžete též vložit URL z www.openstreetmap.org
5471 5471 Také můžete použít syntaxi <tt>lat="..." lon="..."</tt> nebo <tt>lat=''...'' lon=''...''</tt>.
5472 5472 Můžete oddělit zeměpisnou délku a šířku pomocí mezery, čárky nebo středníku.
5473 5473 Změnili jste klíč z ''{0}'' na ''{1}''.
5474 5474 Změnili jste hodnotu klíče ''{0}'' z ''{1}'' na ''{2}''.
5475 5475 Neuvedli jste zdroj úprav.<br />To je, technicky, dovolené - ale tato informace pomůže<br />ostatním uživatelům pochopit, odkud data pocházejí.<br /><br />Když teď strávíte chviličku vysvětlením své úpravy, zjednodušíte tím život<br />mnoha dalším mapujícím.
5476 5476 Nemáte přístupový token nutný k používání OAuth pro OSM. Proveďte autorizaci prosím.
5477 5477 Stáhli jste si příliš mnoho dat. Zkuste to prosím později.
5478 5478 Narazili jste na chybu v JOSM
5479 5479 Narazil(a) jste na chybu v JOSM. Než nahlásíte chybu, ověřte si na následující adrese že používáte nejnovější verzi JOSM:
5480 5480 Některá nastavení se projeví až po restartování JOSM.
5481 5481 K nové poznámce musíte zadat komentář
5482 5482 Musíte zadat, co hledáte
5483 5483 Musíte své editace označit jako veřejné pro nahrávání nových dat
5484 5484 Musíte vybrat alespoň jednu cestu.
5485 5485 Musíte zvolit dva nebo více uzlů pro rozdělení kruhové cesty.
5486 5486 Ukazatel přehrávání musíte táhnout se stisknutou klávesou Shift až na zvukovou značku, neboaž na bod stopy, který chcete sesynchronizovat.
5487 5487 Musíte přetáhnout ukazatel přehrávání poblíž stopy GPX, jejíž přiřazenou zvukovou stopy jste přehrávali (za první značku).
5488 5488 Potřebujete pozastavit (pause) audio v bodě na stopě, kde chcete mít značku.
5489 5489 Audio je třeba pozastavit v okamžiku, kdy uslyšíte synchronizační impuls.
5490 5490 Vyžádali jste si příliš mnoho uzlů (limit je 50 000). Vyžádejte si menší plochu, nebo použijte planet.osm
5491 5491 Bylo by taktéž vhodné aktualizovat doplňky. Pokud žádný z těchto postupů nepomůže, nahlaste, prosím, chybu na této adrese:
5492 5492 Měli byste vybrat GPX trasu
5493 5493 Aktualizoval jste verzi JOSM.<br>Pokud chcete předejít potížím, je třeba aktualizovat také doplňky.<br><br>Chcete je aktualizovat ihned?
5494 5494 Váš komentář změny je <i>prázdný</i>, nebo <i>příliš krátký</i>.<br /><br />To sice není technický problém, ale berte prosím ohled na spoustu lidí, kteří<br />sledují změny ve svých oblastech na základě smysluplných komentářů<br />aby pochopili, co se děje!<br /><br />Pokud strávíte minutku k popisu vaší změny,<br />ulehčíte život spoustě uživatelů.
5495 5495 Vaše práce byla automaticky uložena.
5496 5496 Zabrze: Ortofotomapa 2011 (letecké snímky)
5497 5497 Nulové souřadnice: {0}
5498 5498 Zóna
5499 5499 +++++
5500 5500 Zvětšení
5501 5501 Zvětšení (v metrech)
5502 5502 Zvětšit
5503 5503 Zvětšit (klávesnice)
5504 5504 Zmenšit
5505 5505 Zmenšit (klávesnice)
5506 5506 Zvětšení a posuv mapy
5507 5507 Nejvhodnější zvětšení a 1:1
5508 5508 Zvětšování tažením nebo klávesami Ctrl+. a Ctrl+,; posuv klávesami Ctrl+nahoru, doleva, dolů, doprava; posun se zvětšením spolu s pravým tlačítkem myši
5509 5509 Přiblížit
5510 5510 Úroveň zvětšení:
5511 5511 Oddálit
5512 5512 Kroky přiblížení k dvojnásobnému měřítku
5513 5513 Zvětšit pohled na {0}
5514 5514 Zvětšit na
5515 5515 Zvětšit na mezeru
5516 5516 Zvětšit na vrstvu
5517 5517 Zvětšit do nativního rozlišení
5518 5518 Zvětšit na uzel
5519 5519 Zvětšit na vybrané prvky
5520 5520 Zvětšit na výběr
5521 5521 Zvětšit na odpovídající objekty v současné datové vrstvě
5522 5522 Zvětšit na první vybraný uzel
5523 5523 Zvětší pohled na mezeru v sekvenci cest
5524 5524 Zvětšit na objekt, na který odkazuje první zvolený člen
5525 5525 Zvětšit na objekty obsažené v této sadě změn v aktuální datové vrstvě
5526 5526 Zvětšit na tento uzel v aktuální datové vrstvě
5527 5527 Zvětšit na {0}
5528 5528 Zvětšení není možné, protože vrstva s touto relací není aktivní
5529 5529 Zvětšení není možné, protože vrstva, v níž je tato cesta, není aktivní
5530 5530 Zvětšení není možné, protože nebyl vybrán žádný člen
5531 5531 Zvětšení není možné, protože nebyl vybrán žádný uzel
5532 5532 "Pekařská ulice"
5533 5533 cesta "from" je stejná jako cesta "to"
5534 5534 \nVýška: {0} m
5535 5535 \nSměr {0}°
5536 5536 \nEXIF čas: {0}
5537 5537 \nGPS čas: {0}
5538 5538 \nRozsah: {0}
5539 5539 \nRychlost: {0} km/h
5540 5540 \n\n> používám {0} styl "{1}"\n
5541 5541 \n\n> přeskakuji "{0}" (neaktivní)
5542 5542 \n\nSeznam vytvořených stylů:\n
5543 5543 Příkop
5544 5544 stezka pro koně
5545 5545 autobusová dráha
5546 5546 výstavba
5547 5547 cyklostezka
5548 5548 chodník
5549 5549 obytná zóna
5550 5550 dálnice
5551 5551 dálnice - nájezd
5552 5552 pěšina/stezka
5553 5553 pěší zóna
5554 5554 silnice první třídy
5555 5555 silnice první třídy - nájezd
5556 5556 místní komunikace (residential)
5557 5557 silnice druhé třídy
5558 5558 silnice druhé třídy - nájezd
5559 5559 obslužná (service)
5560 5560 schody
5561 5561 silnice třetí třídy
5562 5562 silnice třetí třídy - nájezd
5563 5563 lesní/polní cesta
5564 5564 čtyřproudá silnice
5565 5565 čtyřproudá silnice - nájezd
5566 5566 silnice bez klasifikace
5567 5567 městský obvod
5568 5568 velkoměsto
5569 5569 kraj
5570 5570 osada
5571 5571 ostrov
5572 5572 lokalita
5573 5573 obce se spojenou administrativou
5574 5574 městská část/obvod
5575 5575 město
5576 5576 obec (vesnice)
5577 5577 Přiřazená ulice (associatedStreet)
5578 5578 hranice
5579 5579 most (bridge)
5580 5580 směrová tabule (destination_sign)
5581 5581 prosazování dopravních omezení (enforcement)
5582 5582 +++++
5583 5583 síť
5584 5584 Veřejná doprava
5585 5585 omezení
5586 5586 trasa
5587 5587 hlavní trasa (route_master)
5588 5588 areál
5589 5589 ulice (street)
5590 5590 tunel (tunnel)
5591 5591 vodní tok
5592 5592 Stát
5593 5593 Stanice
5594 5594 hřiště
5595 5595 sportovní centrum
5596 5596 dráha
5597 5597 Brána
5598 5598 Zpět
5599 5599 Rychleji
5600 5600 Rychle vpřed
5601 5601 Vpřed
5602 5602 Skok zpět.
5603 5603 Skok vpřed
5604 5604 Další značka
5605 5605 Přehraj další značku
5606 5606 Přehrát předchozí značku
5607 5607 Přehrát/Pauza
5608 5608 Předchozí značka
5609 5609 Pomaleji
5610 5610 Zpomalené přehrávání
5611 5611 Patra
5612 5612 Vynechaná patra
5613 5613 bytový dům
5614 5614 stodola
5615 5615 bazilika
5616 5616 chatka
5617 5617 katedrála
5618 5618 kaple
5619 5619 kostel
5620 5620 komerční
5621 5621 ve výstavbě
5622 5622 kravín
5623 5623 rodinný dům (samostatně stojící)
5624 5624 kolej/internát
5625 5625 farma
5626 5626 budova na farmě
5627 5627 garáž
5628 5628 garáže
5629 5629 plynojem
5630 5630 skleník
5631 5631 hangár
5632 5632 nemocnice
5633 5633 +++++
5634 5634 rodinný dům
5635 5635 bouda
5636 5636 průmyslová
5637 5637 školka
5638 5638 manufaktura
5639 5639 mešita
5640 5640 kanceláře
5641 5641 veřejná
5642 5642 obytný dům
5643 5643 maloobchod
5644 5644 střecha
5645 5645 škola
5646 5646 obslužná
5647 5647 kůlna
5648 5648 +++++
5649 5649 stáj
5650 5650 uskladňovací nádrž
5651 5651 +++++
5652 5652 synagoga
5653 5653 chrám
5654 5654 řadové domy
5655 5655 vlakové nádraží
5656 5656 budova trafostanice
5657 5657 doprava
5658 5658 univerzita
5659 5659 sklady
5660 5660 boží muka
5661 5661 ano
5662 5662 nadzemní
5663 5663 podzemní
5664 5664 na stropě
5665 5665 na sloupu
5666 5666 na zdi
5667 5667 v kupoli
5668 5668 pevná
5669 5669 otočná
5670 5670 bicykly
5671 5671 nákladní vozidla
5672 5672 cestující
5673 5673 cestující;vozidla
5674 5674 vozidla
5675 5675 Zavřený
5676 5676 Otevřený
5677 5677 prázdný
5678 5678 anglikánské
5679 5679 baptistické
5680 5680 katolické
5681 5681 evangelické
5682 5682 řeckokatolické
5683 5683 řecké pravoslavné
5684 5684 svědkové Jehovovi
5685 5685 luteránské
5686 5686 metodistické
5687 5687 mormoni
5688 5688 novoapoštolské
5689 5689 pravoslavné
5690 5690 letniční hnutí
5691 5691 presbyteriánské
5692 5692 protestantské
5693 5693 kvakerské
5694 5694 římskokatolické
5695 5695 ruské pravoslavné
5696 5696 adventisté sedmého dne
5697 5697 spiritismus
5698 5698 +++++
5699 5699 černá
5700 5700 modrá
5701 5701 hnědá
5702 5702 šedá
5703 5703 zelená
5704 5704 červená
5705 5705 červená/bílá
5706 5706 bílá
5707 5707 V
5708 5708 S
5709 5709 J
5710 5710 Z
5711 5711 palivo
5712 5712 hnůj
5713 5713 ropa
5714 5714 splašky
5715 5715 siláž
5716 5716 močůvka
5717 5717 voda
5718 5718 víno
5719 5719 kukuřice
5720 5720 tráva
5721 5721 chmel
5722 5722 rýře
5723 5723 pšenice
5724 5724 dvě poloviční
5725 5725 celé
5726 5726 poloviční
5727 5727 ne
5728 5728 ano
5729 5729 hraniční
5730 5730 protipožární
5731 5731 lovecký
5732 5732 po těžařském stroji
5733 5733 pro potrubí
5734 5734 pro lyžařskou dráhu
5735 5735 pro rozdělení na části
5736 5736 Krátký text s doplňujícími informacemi.
5737 5737 Může být zobrazeno koncovému uživateli (možná při vyhledávání nebo jako vyskakovací popiska na mapě).
5738 5738 nouzový
5739 5739 východ
5740 5740 hlavní
5741 5741 služební
5742 5742 schodiště
5743 5743 ano
5744 5744 +++++
5745 5745 +++++
5746 5746 +++++
5747 5747 +++++
5748 5748 +++++
5749 5749 +++++
5750 5750 +++++
5751 5751 +++++
5752 5752 +++++
5753 5753 Tip pro ostatní tvůrce mapy (nikoliv pro koncové uživatele), že objekt potřebuje vylepšení.
5754 5754 přechod
5755 5755 chodník
5756 5756 anaerobní digesce
5757 5757 přehradní
5758 5758 spalování
5759 5759 štěpná reakce
5760 5760 termonukleární fúze
5761 5761 zplyňování
5762 5762 fotovoltaika
5763 5763 pyrolýza
5764 5764 průtok řeky
5765 5765 proudění
5766 5766 termální
5767 5767 přečerpávací
5768 5768 přehradní
5769 5769 +++++
5770 5770 Odpaliště
5771 5771 +++++
5772 5772 Čelní vodní překážka
5773 5773 +++++
5774 5774 Jamka
5775 5775 Boční vodní překážka
5776 5776 Přírodní
5777 5777 +++++
5778 5778 +++++
5779 5779 +++++
5780 5780 Desc(ription) (popis)
5781 5781 Name (Název)
5782 5782 Palivo
5783 5783 vysoká
5784 5784 poloviční
5785 5785 nízká
5786 5786 Úkryt
5787 5787 zeleň
5788 5788 ochranné okolí
5789 5789 parkovací místo
5790 5790 chodník
5791 5791 konzervativní
5792 5792 ortodoxní
5793 5793 reformní
5794 5794 Pojmenovaná křižovatka
5795 5795 pole
5796 5796 les
5797 5797 louka
5798 5798 obytná oblast
5799 5799 Posunutí
5800 5800 Vodstvo
5801 5801 busta
5802 5802 plaketa
5803 5803 socha
5804 5804 stéla
5805 5805 kámen
5806 5806 válečný památník
5807 5807 Zvuk
5808 5808 +++++
5809 5809 Upravit
5810 5810 Soubor
5811 5811 +++++
5812 5812 Nápověda
5813 5813 Mapové podklady
5814 5814 Další nástroje
5815 5815 Předvolby
5816 5816 Výběr
5817 5817 Nástroje
5818 5818 Zobrazit
5819 5819 Okna
5820 5820 +++++
5821 5821 na zemi
5822 5822 sloup
5823 5823 nástěnné
5824 5824 Vodstvo
5825 5825 křoví
5826 5826 prales
5827 5827 Podobné ale jiné značky:
5828 5828 Důležitá poznámka pro ostatní tvůrce map (ne pro uživatele).
5829 5829 Účetní
5830 5830 Místní správa
5831 5831 Reklamní agentura
5832 5832 Architekt
5833 5833 Neziskové sdružení
5834 5834 Vzdělávací instituce
5835 5835 Agentura práce
5836 5836 Realitní kancelář
5837 5837 Nadace
5838 5838 Vládní úřad/ministerstvo
5839 5839 Pojišťovna
5840 5840 IT specialista
5841 5841 Právník
5842 5842 Vydavatelství novin
5843 5843 Nevládní organizace (NGO)
5844 5844 Notář
5845 5845 Politická strana
5846 5846 Soukromá společnost
5847 5847 Církevní organizace
5848 5848 Výzkum
5849 5849 Daňový poradce
5850 5850 Telekomunikační společnost
5851 5851 smíšený
5852 5852 vzad
5853 5853 oba směry
5854 5854 vpřed
5855 5855 ne
5856 5856 ano
5857 5857 vícepatrové
5858 5858 na střeše
5859 5859 povrchové
5860 5860 podzemní
5861 5861 Bankovky
5862 5862 nadzemní
5863 5863 sloup
5864 5864 rybník
5865 5865 podzemní
5866 5866 podvodní
5867 5867 zeď
5868 5868 pro pokročilé
5869 5869 lehká
5870 5870 pro experty
5871 5871 +++++
5872 5872 střední
5873 5873 pro začátečníky
5874 5874 vyjetá stopa
5875 5875 klasická
5876 5876 klasická;bruslení
5877 5877 boule
5878 5878 skútrem
5879 5879 bruslení
5880 5880 Stát
5881 5881 lampa
5882 5882 měřič
5883 5883 sloup
5884 5884 zeď
5885 5885 nadzemní
5886 5886 podzemní
5887 5887 podvodní
5888 5888 Typ věže
5889 5889 výztužný/kotevní
5890 5890 asymetrický
5891 5891 autotransformátor
5892 5892 +++++
5893 5893 soudek
5894 5894 bipolární
5895 5895 větvící
5896 5896 kompenzační
5897 5897 měnírna
5898 5898 nepropojené křížení
5899 5899 křížící řeku/údolí
5900 5900 +++++
5901 5901 delta dvoupatrová
5902 5902 distribuční
5903 5903 +++++
5904 5904 donau;jednopatrový
5905 5905 dvojitý
5906 5906 osminásobný
5907 5907 filtr
5908 5908 pětinásobný
5909 5909 vlajka
5910 5910 čtyřpatrový
5911 5911 generátor
5912 5912 +++++
5913 5913 +++++
5914 5914 +++++
5915 5915 vnitřní
5916 5916 průmyslová
5917 5917 v budce
5918 5918 +++++
5919 5919 smyčka
5920 5920 místní distribuční
5921 5921 monopolární
5922 5922 devítipatrový
5923 5923 jednopatrový
5924 5924 venkovní
5925 5925 regulátor fázového posuvu
5926 5926 na plošině nad vodou
5927 5927 portál
5928 5928 portál třípatrový
5929 5929 portál dvoupatrový
5930 5930 čtyřnásobný
5931 5931 +++++
5932 5932 +++++
5933 5933 +++++
5934 5934 +++++
5935 5935 jednoduchý
5936 5936 šestipatrový
5937 5937 šestinásobný
5938 5938 rozdělení
5939 5939 +++++
5940 5940 +++++
5941 5941 nosný
5942 5942 +++++
5943 5943 přípojka
5944 5944 ukončovací
5945 5945 třípatrový
5946 5946 napájení elektrifikovaných drah
5947 5947 přechodová
5948 5948 přenosová
5949 5949 přehazovací
5950 5950 trojúhelník
5951 5951 trojitý
5952 5952 dvoupatrový
5953 5953 podzemní
5954 5954 +++++
5955 5955 +++++
5956 5956 +++++
5957 5957 ano
5958 5958 Vojenské
5959 5959 závodní dráha
5960 5960 sportovní centrum
5961 5961 stadion
5962 5962 dráha
5963 5963 Vlaková stanice
5964 5964 Koleje
5965 5965 Ženy
5966 5966 Muži
5967 5967 +++++
5968 5968 dráha
5969 5969 jízdárna
5970 5970 stadion
5971 5971 dráha
5972 5972 hřiště
5973 5973 sportovní centrum
5974 5974 stadion
5975 5975 dráha
5976 5976 +++++
5977 5977 +++++
5978 5978 +++++
5979 5979 +++++
5980 5980 +++++
5981 5981 +++++
5982 5982 jednoduchá bouda
5983 5983 z jedné strany otevřený přístřešek
5984 5984 Přístřešek pro piknik
5985 5985 Přístřešek pro veřejnou dopravu
5986 5986 Skrýš před špatným počasím
5987 5987 Pozorovatelna divoké zvěře
5988 5988 na obou stranách
5989 5989 vlevo
5990 5990 žádný
5991 5991 vpravo
5992 5992 Zařízení poskytující dočasné přístřeší.
5993 5993 bowling
5994 5994 kuželky
5995 5995 americký fotbal
5996 5996 lukostřelba
5997 5997 lehká atletika
5998 5998 australský fotbal
5999 5999 +++++
6000 6000 basketbal
6001 6001 plážový volejbal
6002 6002 kulečník
6003 6003 hry s koulemi (pétanque)
6004 6004 +++++
6005 6005 kanadský fotbal
6006 6006 kanoistika
6007 6007 horolezectví
6008 6008 kriket
6009 6009 kroket
6010 6010 cyklistika
6011 6011 chrtí dostihy
6012 6012 jezdectví
6013 6013 pozemní hokej
6014 6014 gaelské hry
6015 6015 +++++
6016 6016 gymnastika
6017 6017 házená
6018 6018 dostihy
6019 6019 lední hokej
6020 6020 bruslení na ledě
6021 6021 motokáry
6022 6022 letiště pro modely
6023 6023 motokros
6024 6024 motorsport
6025 6025 víceúčelové
6026 6026 pelota (tlachtli)
6027 6027 sport hraný raketou
6028 6028 RC auta
6029 6029 bruslení na kolečkových bruslích
6030 6030 ragby třináctkové (rugby league)
6031 6031 ragby patnáctkové (rugby union)
6032 6032 běh
6033 6033 bezpečnostní školení
6034 6034 sportovní střelba
6035 6035 skateboarding
6036 6036 fotbal
6037 6037 plavání
6038 6038 stolní tenis
6039 6039 tenis
6040 6040 volejbal
6041 6041 Vodstvo
6042 6042 dvojitá
6043 6043 jednoduchá
6044 6044 Klíč:
6045 6045 Poznámka
6046 6046 Plenka
6047 6047 Ostrůvek
6048 6048 špatná
6049 6049 vynikající
6050 6050 dobrá
6051 6051 příšerná
6052 6052 střední
6053 6053 žádná
6054 6054 zkrácený název ulice
6055 6055 podpěry
6056 6056 aktivní
6057 6057 odpovídá skutečnosti
6058 6058 přidat položku
6059 6059 Přidat k výběru
6060 6060 Přidat tlačítko do nástrojové lišty
6061 6061 adresy patřící do ulice
6062 6062 administrativní
6063 6063 rozšířená konfigurace
6064 6064 lanovka
6065 6065 agregát
6066 6066 zemědělská vozidla
6067 6067 vzduch
6068 6068 nálet
6069 6069 všechny
6070 6070 všichni potomci objektů vyhovujících podmínkám
6071 6071 všechny uzavřené cesty
6072 6072 všechny nekompletní objekty
6073 6073 všechny metody
6074 6074 všechny upravené objekty
6075 6075 všechny nové objekty
6076 6076 všechny objekty
6077 6077 všichni rodiče objektů vyhovujících podmínkám
6078 6078 všechny relace
6079 6079 všechny vybrané objekty
6080 6080 všechny cesty
6081 6081 ulička
6082 6082 mandloně
6083 6083 abecední
6084 6084 sjezdové lyžování (alpine)
6085 6085 alternativní název bez {0}
6086 6086 veřejná zařízení (amenity) {0}
6087 6087 americká
6088 6088 anaerobní vyhnívání / spalování
6089 6089 analogové
6090 6090 Oko na zamknutí
6091 6091 anglikánské
6092 6092 krmivo pro zvířata
6093 6093 anonymní
6094 6094 něco vztahující se k ulici
6095 6095 jabloně
6096 6096 akvadukt
6097 6097 oblouk
6098 6098 oblast
6099 6099 oblast (více než 20m)
6100 6100 popisek ploch
6101 6101 umělý trávník
6102 6102 asijská
6103 6103 asfalt
6104 6104 atribut ''index'' ({0}) elementu ''layer'' musí být unikátní
6105 6105 +++++
6106 6106 automatická
6107 6107 pozadí
6108 6108 vzad
6109 6109 zpětná zastávka
6110 6110 jednosměrně (opačně)
6111 6111 špatná
6112 6112 bahá’í
6113 6113 banánovníky
6114 6114 banka
6115 6115 baptistické
6116 6116 maso na grilu
6117 6117 ostnatý drát
6118 6118 přehradní
6119 6119 sklopný
6120 6120 základní linie
6121 6121 +++++
6122 6122 +++++
6123 6123 Základní příklady
6124 6124 Základy
6125 6125 bazilika
6126 6126 bauxit
6127 6127 trámová
6128 6128 duše na bicykle
6129 6129 bioplyn
6130 6130 bioreaktor
6131 6131 dipól
6132 6132 dřevěný chodník
6133 6133 močál
6134 6134 typ hranice {0}
6135 6135 vedlejší
6136 6136 větev vodní cesty (bez nábřeží)
6137 6137 značka
6138 6138 listnaté
6139 6139 kbelík
6140 6140 budhistické
6141 6141 budova
6142 6142 hamburger
6143 6143 autobus
6144 6144 {0}
6145 6145 lanový
6146 6146 průplav
6147 6147 konzolový
6148 6148 kanton
6149 6149 Velikost písmen rozhoduje
6150 6150 katedrála
6151 6151 katolické
6152 6152 pletivo
6153 6153 kaple
6154 6154 uhlí
6155 6155 kontrola
6156 6156 chemický
6157 6157 třešně
6158 6158 kuřata
6159 6159 čínská
6160 6160 křesťanské
6161 6161 kostel
6162 6162 cigarety
6163 6163 město
6164 6164 civilní ochrana
6165 6165 jíl
6166 6166 lezení až na druhém stupni obtížnosti. Často velmi exponované, nejisté rozeklané skály, ledovec s nebezpečím uklouznutí a pádu
6167 6167 po směru hodinových ručiček
6168 6168 uzavřený
6169 6169 uzavřené cesty s plochou 100 m²
6170 6170 uzavřená cesta
6171 6171 uhelná
6172 6172 dlažební kostky
6173 6173 palmy kokosové
6174 6174 kavárna
6175 6175 studený vzduch
6176 6176 studená voda
6177 6177 studená fúze
6178 6178 barva
6179 6179 Kombinace
6180 6180 paroplynová
6181 6181 spalování
6182 6182 komerční
6183 6183 telekomunikační
6184 6184 zhutněný (válcovaný)
6185 6185 stlačený vzduch
6186 6186 beton
6187 6187 kondomy
6188 6188 nastavit sadu změn
6189 6189 Konfigurace stylu vykreslování mapy
6190 6190 konflikt
6191 6191 trolejové vedení
6192 6192 přilehlá zóna
6193 6193 smíšené zboží
6194 6194 měď
6195 6195 zkopírovat zvolené výchozí hodnoty
6196 6196 nelze získat zvukový vstupní proud ze zadaného URL
6197 6197 počet
6198 6198 krytý
6199 6199 kolejová spojka
6200 6200 propustek
6201 6201 zákazníci
6202 6202 +++++
6203 6203 opadavý
6204 6204 DecoTurf
6205 6205 vyhrazené
6206 6206 stupně° min'' (Námořní)
6207 6207 stupně° min'' sek"
6208 6208 smazáno
6209 6209 smazáno na serveru
6210 6210 zásobování
6211 6211 zastaralý formát značky wikipedia
6212 6212 vyhrazeno (designated)
6213 6213 dopravní obsluha
6214 6214 digitální
6215 6215 dekorační kameny
6216 6216 hlína
6217 6217 příkop
6218 6218 neexistuje
6219 6219 spící
6220 6220 dolů
6221 6221 Sjezdovka
6222 6222 stáhnutou oblast
6223 6223 lyžařský vlek (obecný typ - použijte pouze pokud neznáte konkretní typ vleku (viz níže))
6224 6224 kanál
6225 6225 Kreslit přichytávání úhlů
6226 6226 Zvýraznění přichytávání úhlů
6227 6227 padací
6228 6228 pití
6229 6229 prodej do auta (drive-through)
6230 6230 příjezdová cesta
6231 6231 na sucho stavěná
6232 6232 hraniční cesty ve směru "napříč"
6233 6233 hraniční cesty ve směru "skrz"
6234 6234 počet editací
6235 6235 výlučná ekonomická zóna
6236 6236 elektřina
6237 6237 elektřina
6238 6238 elektronická
6239 6239 prvky
6240 6240 pro požární vozidla
6241 6241 prázdná hodnota ve středníkem odděleném ''{0}''
6242 6242 vchody do areálu, umístěné na hranici
6243 6243 počáteční uzly
6244 6244 chyba při inicializaci
6245 6245 odhadnuto
6246 6246 evangelické
6247 6247 sudé
6248 6248 stálezelené
6249 6249 každý n-tý člen relace a/anebo každý n-tý uzel cesty
6250 6250 příklady
6251 6251 vynikající
6252 6252 sáčky na výkaly
6253 6253 v .joz archivu chybí soubor .jos
6254 6254 nechráněná místa mohou být zajištěna řetězy nebo lany, může být potřeba držet rovnováhu rukama. Částečně nechráněná místa s rizikem pádu, suť, rozeklané skály, po kterých nevede cesta
6255 6255 vyhaslá
6256 6256 nepravda: vlastnost ''{0}'' je explicitně vypnuta
6257 6257 nevybráno: vlastnost je explicitně vypnutá
6258 6258 plot
6259 6259 trajekt/přívoz
6260 6260 odfiltrovaných/nepřístupných
6261 6261 odfiltrováno/skryto
6262 6262 Najít ve vybraných prvcích
6263 6263 jemný štěrk
6264 6264 požár
6265 6265 první úsek po křižovatce
6266 6266 rybí
6267 6267 Ryba a hranolky (UK)
6268 6268 štěpná reakce
6269 6269 plovoucí
6270 6270 splachovací
6271 6271 adresář
6272 6272 jídlo
6273 6273 lesnictví
6274 6274 odbočka na alternativní trasu
6275 6275 vpřed
6276 6276 dopředná zastávka
6277 6277 jednosměrně (souhlasně)
6278 6278 francisova turbína
6279 6279 nákladní
6280 6280 francouzská
6281 6281 od dlaždice
6282 6282 z cesty
6283 6283 pozemní lanovka
6284 6284 termonukleární fúze
6285 6285 plyn
6286 6286 plynová turbína
6287 6287 zplyňování
6288 6288 geologie
6289 6289 +++++
6290 6290 německá
6291 6291 získat počet nepřečtených zpráv
6292 6292 zlato
6293 6293 golfové hřiště
6294 6294 dobrá
6295 6295 GPS značka
6296 6296 GPS bod
6297 6297 stupeň 1
6298 6298 stupeň 2
6299 6299 stupeň 3
6300 6300 stupeň 4
6301 6301 stupeň 5
6302 6302 tráva
6303 6303 zatravňovací dlažba
6304 6304 štěrk
6305 6305 řecká
6306 6306 řeckokatolické
6307 6307 země
6308 6308 Betonový nebo dřevěný stojan jen na přední kolo
6309 6309 +++++
6310 6310 zastávka
6311 6311 zpevněný letecký hangár
6312 6312 má směrové klávesy
6313 6313 má směrové klávesy (obráceně)
6314 6314 lísky
6315 6315 teplo
6316 6316 tepelné čerpadlo
6317 6317 pomocná čára
6318 6318 vysoké
6319 6319 zvýraznit
6320 6320 zvýraznění drátového modelu
6321 6321 silnice
6322 6322 cesta bez označení ''ref''
6323 6323 hindské
6324 6324 informace o historii
6325 6325 horizontální směr
6326 6326 příšerná
6327 6327 horký vzduch
6328 6328 horká voda
6329 6329 dům
6330 6330 dům (do 5m)
6331 6331 domy stojící na ulici
6332 6332 +++++
6333 6333 klenutý obloukový most
6334 6334 šneková turbína
6335 6335 ibádíja
6336 6336 zmrzlina
6337 6337 kluziště
6338 6338 icn (mezinárodní)
6339 6339 +++++
6340 6340 ilmenit
6341 6341 mapový podklad
6342 6342 zatmívání podkladových map
6343 6343 neprůjezdná
6344 6344 pomocná čára pro zvyšování přesnosti cesty
6345 6345 neaktivní
6346 6346 zahrnout
6347 6347 včetně přímých potomků rodičovské relace
6348 6348 nekompletní
6349 6349 nekompletní objekt: pouze {0}
6350 6350 nekompletní objekt: pouze {0} a {1}
6351 6351 nekompletní použití {0} na cestě bez {1}
6352 6352 nesprávně
6353 6353 zvětšete přiblížení, abyste viděli více detailů
6354 6354 indická
6355 6355 vnitřní
6356 6356 průmyslové
6357 6357 Neoficiální vhodné místo
6358 6358 vybavení
6359 6359 vnitřní část
6360 6360 integrováno do programu
6361 6361 střední
6362 6362 mezinárodní
6363 6363 železná ruda
6364 6364 ostrůvek
6365 6365 izolované
6366 6366 italská
6367 6367 iwn (evropská, Enn)
6368 6368 jednokotva
6369 6369 džinistické
6370 6370 japonská
6371 6371 svědkové Jehovovi
6372 6372 židovské
6373 6373 přípojka jughandle
6374 6374 kaplanova turbína
6375 6375 +++++
6376 6376 klíč s neobvyklým znakem
6377 6377 kiosek
6378 6378 korejská
6379 6379 žebřík
6380 6380 laguna
6381 6381 jezero
6382 6382 využití oblasti (landuse)
6383 6383 využití oblasti (landuse) {0}
6384 6384 pruh
6385 6385 poslední úsek před křižovatkou
6386 6386 zeměpisná šířka
6387 6387 mřížová
6388 6388 vrstvu
6389 6389 vrstva je momentálně skrytá (klikněte pro zobrazení)
6390 6390 vrstva je momentálně viditelná (klikněte pro schování)
6391 6391 hodnota layer by měla být od -5 do 5
6392 6392 hodnota značky "layer" se znamínkem +
6393 6393 lcn (lokální)
6394 6394 olovo
6395 6395 bezlisté
6396 6396 vlevo
6397 6397 nalevo_od:1
6398 6398 nalevo_od:2
6399 6399 nalevo_od:3
6400 6400 volný čas (leisure) {0}
6401 6401 +++++
6402 6402 zvedací
6403 6403 zvedací pilíř
6404 6404 nadzemka
6405 6405 vápenec
6406 6406 omezené
6407 6407 VVN nebo ZVN (line)
6408 6408 jazyková komunita
6409 6409 spojka
6410 6410 načítám doplněk ''{0}'' (verze {1})
6411 6411 nahrávám styl ''{0}''...
6412 6412 lokální soubor
6413 6413 poloha kontrolního zařízení
6414 6414 posouvat synchronně (uzamknout)
6415 6415 Boxy na kolo
6416 6416 logické AND (logický součin; obě podmínky jsou splněny)
6417 6417 logické NOT (logická negace; opačná hodnota)
6418 6418 logické OR (logický součet; alespoň jedna podmínka je splněna)
6419 6419 zeměpisná délka
6420 6420 nízké
6421 6421 pro nízký stav vody
6422 6422 luteránské
6423 6423 lwn (místní)
6424 6424 mahájána
6425 6425 hlavní
6426 6426 vytvořit paralelní pomocnou linii
6427 6427 +++++
6428 6428 ruční
6429 6429 Styl mapy
6430 6430 +++++
6431 6431 námořní
6432 6432 mokřina
6433 6433 shoduje se pokud "klíč" existuje
6434 6434 vyhovuje pokud je ''klíč'' větší než ''hodnota'' (a analogicky pro "méně než")
6435 6435 max šířka
6436 6436 max délka
6437 6437 max výška
6438 6438 max. rychlost
6439 6439 max hmotnost
6440 6440 mechanická
6441 6441 střední
6442 6442 člen
6443 6443 prvky ležící v areálu
6444 6444 pouze pro členy
6445 6445 Metadata
6446 6446 kov
6447 6447 metrů
6448 6448 metodistické
6449 6449 +++++
6450 6450 mexická
6451 6451 uprostřed:1
6452 6452 uprostřed:2
6453 6453 uprostřed:3
6454 6454 vojenské
6455 6455 +++++
6456 6456 min šířka
6457 6457 min délka
6458 6458 min vzdálenost
6459 6459 VN nebo NN (minor_line)
6460 6460 chybí vrstva s indexem {0}
6461 6461 chybí povinný atribut ''index'' elementu ''layer''
6462 6462 chybí povinný atribut ''name'' elementu ''layer''
6463 6463 chybí povinný atribut ''type'' elementu ''layer''
6464 6464 chybějící objekty:
6465 6465 smíšený
6466 6466 upraveno
6467 6467 monopól
6468 6468 jednokolejnicová dráha (monorail)
6469 6469 mormonské
6470 6470 mešita
6471 6471 +++++
6472 6472 bahno
6473 6473 vícenásobný
6474 6474 +++++
6475 6475 muniční
6476 6476 nástěnná malba
6477 6477 muslimské
6478 6478 n-tý člen relace a/nebo n-tý uzel cesty
6479 6479 národní park
6480 6480 příroda
6481 6481 typ krajiny (natural) {0}
6482 6482 značka "natural=water" použitá pro plavecký bazén
6483 6483 informace o přírodě
6484 6484 ncn (národní, KČT 1.-3. třída)
6485 6485 jehličnaté
6486 6486 noviny
6487 6487 následující
6488 6488 +++++
6489 6489 nikl
6490 6490 ne
6491 6491 popis není dostupný
6492 6492 není k dispozici žádné chybové hlášení
6493 6493 žádný importér
6494 6494 již není potřeba
6495 6495 nebyl určen žádný jazyk Wikipedie, použijte tvar ''wikipedia''=''jazyk:název stránky''
6496 6496 zákaz odbočení vlevo
6497 6497 zákaz odbočení vpravo
6498 6498 zákaz jízdy rovně
6499 6499 zákaz otáčení
6500 6500 uzel spojuje vodní cestu a most
6501 6501 uzel křižovatky
6502 6502 bod na cestě, kde kontrola omezení začíná
6503 6503 uzly s nejméně třemi odkazujícími se cestami, nebo relaci obsahující alespoň tři cesty
6504 6504 protihluková stěna
6505 6505 nic
6506 6506 nudle
6507 6507 běh na lyžích (nordic)
6508 6508 nesmazáno
6509 6509 není v datové sadě
6510 6510 poznámka: Pro některé úlohy vyžaduje JOSM velké množství paměti. Pak je nezbytné přidat následující\n konfiguraci Javy k specifikaci maxima alokované paměti v megabytech
6511 6511 upozornění
6512 6512 číselný klíč
6513 6513 nwn (národní, dálková)
6514 6514 objekt bez užitečných značek
6515 6515 Objekty
6516 6516 objekty (a všechny uzly cesty/členy relace) v současném zobrazení
6517 6517 objekty (a všechny uzly cesty/členy relace) ve stažené oblasti
6518 6518 objekty jsoucí částí relace v roli <i>stop</i>
6519 6519 objekty upravené uživatelem
6520 6520 objekty s pěti až deseti značkami
6521 6521 objekty v současném zobrazení
6522 6522 objekty ve stažené oblasti
6523 6523 objekty s daným id
6524 6524 objekty s daným id sady změn
6525 6525 objekty s danou rolí v relaci
6526 6526 objekty s danou verzí
6527 6527 objekty s datem poslední úpravy v daném rozsahu
6528 6528 pozorovací
6529 6529 získat z aktuální vrstvy
6530 6530 liché
6531 6531 úředně vyhrazeno (official)
6532 6532 ropa
6533 6533 palmy olejné
6534 6534 starokatolické
6535 6535 veterán
6536 6536 olivovníky
6537 6537 výhradně
6538 6538 pouze odbočení vlevo
6539 6539 pouze odbočení vpravo
6540 6540 pouze jízda přímo
6541 6541 otevřená
6542 6542 Hodnota opening_hours může být napsána čitelněji
6543 6543 jízda v protisměru jednosměrky
6544 6544 pruh proti směru jednosměrky
6545 6545 oddělený pruh proti směru jednosměrky
6546 6546 Možnosti
6547 6547 Volby poskytované jako systémové vlastnosti Java
6548 6548 pomerančovníky
6549 6549 pravoslavné / ortodoxní
6550 6550 venkovní
6551 6551 vnější část
6552 6552 venkovní
6553 6553 mimo staženou oblast
6554 6554 mrtvé rameno
6555 6555 pampa
6556 6556 parkoviště
6557 6557 parkovací ulička
6558 6558 parkovací lístky
6559 6559 částečně: různé zvolené objekty mají různé hodnoty ''{0}'', neměnit
6560 6560 částečně vybráno: vlastnost je u vybraných objektů nastavena rozdílně
6561 6561 zpevněný
6562 6562 (zámková) dlažba
6563 6563 broskvoně
6564 6564 oblázky
6565 6565 přechod železnice pro chodce bez {0}
6566 6566 pegas (se semafory a tlačítkem pro chodce, cyklisty a jezdce na koni)
6567 6567 pelikán (se semafory)
6568 6568 peltonova turbína
6569 6569 pentekostalistické
6570 6570 hranice areálu
6571 6571 na povolení
6572 6572 tomel (kaki)
6573 6573 fotografie
6574 6574 fotovoltaika
6575 6575 pilíře
6576 6576 ŘOPík
6577 6577 hřiště
6578 6578 latrína
6579 6579 otáčecí pilíř
6580 6580 +++++
6581 6581 rostliny
6582 6582 plast
6583 6583 nástupiště
6584 6584 nástupiště (pouze nástup)
6585 6585 nástupiště (pouze výstup)
6586 6586 poma
6587 6587 švestky
6588 6588 pneumatická
6589 6589 tyčkový
6590 6590 politická
6591 6591 rybník
6592 6592 umístění směrové tabule
6593 6593 poštovní směrovací kód
6594 6594 teoreticky možné číslování
6595 6595 prérie
6596 6596 presbyteriánské
6597 6597 předchozí
6598 6598 soukromý
6599 6599 problém
6600 6600 Vlastnosti
6601 6601 chráněná oblast
6602 6602 protestantské
6603 6603 veřejný
6604 6604 veřejná doprava
6605 6605 plány městské hromadné dopravy
6606 6606 lístky na městskou hromadnou dopravu
6607 6607 papuchalk
6608 6608 pusta
6609 6609 pyrolýza
6610 6610 kvakerské
6611 6611 pochybný klíč (končící číslem): {0}
6612 6612 Stojan
6613 6613 rádio
6614 6614 kolejnice
6615 6615 železnice
6616 6616 železniční přejezd bez {0}
6617 6617 rcn (regionální, KČT 4. třída)
6618 6618 pístový motor
6619 6619 doporučena
6620 6620 rákosiny
6621 6621 +++++
6622 6622 místní
6623 6623 regulární výraz
6624 6624 Související objekty
6625 6625 relace obsahující prvek s rolí <i>stop</i>
6626 6626 relace bez "type"
6627 6627 "religion" bez "denomination"
6628 6628 aktualizovat zvolené styly ze souboru
6629 6629 odstranitelný
6630 6630 Odebrat z výběru
6631 6631 Vybrat prvky
6632 6632 nahrazen novým doplňkem {0}
6633 6633 vyžadována
6634 6634 rezervované
6635 6635 nádrž
6636 6636 restaurace bez názvu ("name")
6637 6637 reverzibilní
6638 6638 +++++
6639 6639 vpravo
6640 6640 napravo_od:1
6641 6641 napravo_od:2
6642 6642 napravo_od:3
6643 6643 vysouvatelný
6644 6644 řeka (river)
6645 6645 +++++
6646 6646 římskokatolické
6647 6647 místnost
6648 6648 kotvičkový
6649 6649 kruhový objezd
6650 6650 úsek trasy
6651 6651 varianta/směr trasy (minimálně 2)
6652 6652 průtok řeky
6653 6653 přehrada / zásobárna vody
6654 6654 rutil
6655 6655 rwn (regionální)
6656 6656 +++++
6657 6657 sůl
6658 6658 salina
6659 6659 slanisko
6660 6660 písek
6661 6661 sendvič
6662 6662 savana
6663 6663 měřítko
6664 6664 měřítko následuje přirozené rozlišení jiné vrstvy (kliknutím nastavíte tuto vrstvu)
6665 6665 měřítko následuje přirozené rozlišení této vrstvy
6666 6666 orientační
6667 6667 struskový kužel
6668 6668 plastika
6669 6669 plody moře
6670 6670 sezónně
6671 6671 v sedě
6672 6672 v sedě;pisoár
6673 6673 vybráno
6674 6674 výběr
6675 6675 poloopadavé
6676 6676 polostálezelené
6677 6677 oddělené
6678 6678 dlažební kostky
6679 6679 kanalizace
6680 6680 šivaismus
6681 6681 šaktismus
6682 6682 sdílená s autobusem
6683 6683 sdílený jízdní pruh
6684 6684 Přístřešek na kola
6685 6685 ší’itské
6686 6686 štítová
6687 6687 šintó
6688 6688 obchod
6689 6689 obchod typ {0}
6690 6690 zkratka
6691 6691 zkratka
6692 6692 mělo by být uloženo
6693 6693 mělo by být nahráno na server
6694 6694 vedlejší kolej
6695 6695 +++++
6696 6696 stříbro
6697 6697 jednoduchý visutý
6698 6698 lezení až na druhém stupni obtížnosti. Exponované, náročné terény, zubaté skály, místy nebezpečný ledovec a sníh
6699 6699 místo
6700 6700 skialpinismus
6701 6701 +++++
6702 6702 sáně
6703 6703 tažené sáně
6704 6704 smartha
6705 6705 snow park
6706 6706 solární fotovoltaické panely
6707 6707 solární tepelný kolektor
6708 6708 plná
6709 6709 místy může být potřeba si k postupu pomoci rukama. Terén dosti exponovaný, nepevné travnaté svahy, rozeklané skály, snadno překonatelné ledovce bez sněhu
6710 6710 španělská
6711 6711 spiritualistické
6712 6712 laťkový
6713 6713 sport typ {0}
6714 6714 sport bez reálného objektu
6715 6715 sportovní centrum
6716 6716 pramen vodního toku
6717 6717 vlečka
6718 6718 v podřepu
6719 6719 skulina
6720 6720 stadion
6721 6721 známky
6722 6722 standardní
6723 6723 standardní rovnoběžky jsou protilehlé
6724 6724 Opěrné stání (typický tvar "?")
6725 6725 Stav
6726 6726 socha
6727 6727 +++++
6728 6728 pára
6729 6729 parní generátor
6730 6730 parní turbína
6731 6731 ocel
6732 6732 stellarátor
6733 6733 schůdky
6734 6734 step
6735 6735 kámen
6736 6736 zastávka
6737 6737 zastávka (pouze nástup)
6738 6738 zastávka (pouze výstup)
6739 6739 stratovulkán
6740 6740 potok
6741 6741 ulice
6742 6742 ulice (do 20m)
6743 6743 název ulice obsahuje ss
6744 6744 string bog
6745 6745 ponorný
6746 6746 metro
6747 6747 sání
6748 6748 součet
6749 6749 sluneční
6750 6750 sunnitské
6751 6751 surfování
6752 6752 suši
6753 6753 visutý
6754 6754 podezřelý směr kruhového objezdu
6755 6755 bažina
6756 6756 sladkosti
6757 6757 plavání
6758 6758 Koupaliště
6759 6759 otočný
6760 6760 synagoga
6761 6761 kotva
6762 6762 tampóny
6763 6763 taoistické
6764 6764 Tartan
6765 6765 čajovníky
6766 6766 telefonní karty
6767 6767 televize
6768 6768 chrám
6769 6769 dočasný typ cesty
6770 6770 terminál
6771 6771 teritoriální
6772 6772 +++++
6773 6773 thajská
6774 6774 základní styl Potlatchu 2
6775 6775 théraváda
6776 6776 termální
6777 6777 tato vrstva nemá přirozené rozlišení
6778 6778 tato vrstva je momentálně neaktivní (klikněte pro aktivaci)
6779 6779 tato vrstva je aktivní
6780 6780 přílivová oblast
6781 6781 tygr
6782 6782 cín
6783 6783 přidat první návrh bez uzavření dialogu
6784 6784 přidat bez uzavření dialogu
6785 6785 aplikovat první návrh
6786 6786 pro deaktivaci operátorů.<br>V rámci řetězců v uvozovkách musí být znaky <b>"</b> a <b>\</b> uvozené pomocí předcházejícího <b>\</b> (např. <b>\"</b> a <b>\\</b>).
6787 6787 na cestu
6788 6788 +++++
6789 6789 nástrojová lišta
6790 6790 topografická
6791 6791 směrník
6792 6792 tornádo
6793 6793 tukan (se semafory a tlačítkem pro chodce a cyklisty)
6794 6794 turistika
6795 6795 turistické typ {0}
6796 6796 město
6797 6797 hračky
6798 6798 stopa (dráha)
6799 6799 trasy a body tras
6800 6800 pouze trasy
6801 6801 doprava
6802 6802 semafor nebo překážka, která vás zastaví
6803 6803 světelná signalizace
6804 6804 trail.pl: Szlaki (stezky)
6805 6805 vlak
6806 6806 tramvajová
6807 6807 přechod
6808 6808 gondolový most
6809 6809 příhradový
6810 6810 trolejbus
6811 6811 pravda: vlastnost ''{0}'' je explicitně zapnuta
6812 6812 vybráno: vlastnost je explicitně zapnutá
6813 6813 příhradové nosníky
6814 6814 trubicový
6815 6815 turecká
6816 6816 neobvyklá klávesová zkratka
6817 6817 neřízený
6818 6818 neočekávaný formát atributu ''index'' elementu ''layer''
6819 6819 unitářské
6820 6820 neznámo
6821 6821 neznámá varianta křesťanství
6822 6822 neznámá varianta judaismu
6823 6823 neznámý prefix jazyka ve značce ''wikipedia''
6824 6824 neznámá varianta islámu
6825 6825 neoznačený
6826 6826 nekonvenční
6827 6827 nezpevněný
6828 6828 nenastaveno
6829 6829 nenastaveno: nenastavovat vlastnost ''{0}'' na zvolených objektech
6830 6830 nenastaveno: vlastnost není pro vybrané objekty nastavena
6831 6831 nespecifikovaný důvod
6832 6832 neoznačený
6833 6833 neoznačená cesta
6834 6834 neobvyklé stoupání (incline); použijte procenta, stupně nebo "up" či "down"
6835 6835 neobvyklý rozchod kolejí (gauge); použijte hodnotu v mm bez jakéhokoliv oddělovače
6836 6836 neobvyklá hodnota {0}
6837 6837 neobvyklý formát {0}
6838 6838 neobvyklá specifikace {0}
6839 6839 nahoru
6840 6840 do dlaždice
6841 6841 pisoár
6842 6842 použití
6843 6843 použijte závorky k seskupení výrazů
6844 6844 použít cyklostezku
6845 6845 vakuum
6846 6846 višnuismus
6847 6847 vadžrajána
6848 6848 chyba kontroly
6849 6849 ostatní kontroly
6850 6850 varování kontroly
6851 6851 očekávána hodnota
6852 6852 alternativní cesta
6853 6853 vegetariánská
6854 6854 +++++
6855 6855 vertikální směr
6856 6856 velmi špatná
6857 6857 hodně příšerná
6858 6858 uzly nebo cesty v místě křížení
6859 6859 viadukt
6860 6860 +++++
6861 6861 vietnamská
6862 6862 Zobrazení
6863 6863 zobrazit meta informace, záznam chyb a definice zdrojů
6864 6864 napětí má být ve voltech bez jakýchkoliv jednotek,oddělovačů či mezer
6865 6865 poukazy
6866 6866 zeď
6867 6867 Ocelový stojan jen na přední kolo (na zdi nebo na zemi)
6868 6868 ořešáky
6869 6869 volební obvod
6870 6870 voda
6871 6871 Akvapark
6872 6872 vodní tok
6873 6873 vodní cesty typ {0}
6874 6874 vodní cesta (bez nábřeží)
6875 6875 cesta popisující okraj půdorysu
6876 6876 cesta je připojena
6877 6877 cesta je připojena na následujícího člena relace
6878 6878 cesta je připojena na předchozího člena relace
6879 6879 cesta není připojena na předchozího ani následujícího člena relace
6880 6880 pouze trasové body
6881 6881 cesty tvořící ulici
6882 6882 cesty procházející tunelem
6883 6883 cesty procházející pod mostem
6884 6884 cesty nesené mostem
6885 6885 cesty dlouhé 200 m a delší
6886 6886 cesty s nejméně 20ti uzly, nebo relace obsahující alespoň 20 uzlů
6887 6887 vlhká louka
6888 6888 kde kontrola omezení končí
6889 6889 místo zobrazení jmenovky v mapě
6890 6890 informace o divokých zvířatech
6891 6891 navíjení
6892 6892 drátěný
6893 6893 po kabelu
6894 6894 WiFi
6895 6895 dřevo
6896 6896 špatná značka přechodu/přejezdu na cestě
6897 6897 nesprávná značka "highway" na uzlu
6898 6898 seřazovací kolej
6899 6899 ano
6900 6900 zebra (bez semaforů)
6901 6901 zinek
6902 6902 zirkon
6903 6903 zvětšení
6904 6904 přibližte pro nahrání dlaždic
6905 6905 přibližte pro nahrání více dlaždic
6906 6906 zoroastristické
6907 6907 +++++
6908 6908 {0} (Korsika)
6909 6909 {0} ({1} až {2} stupňů)
6910 6910 +++++
6911 6911 {0} ({1}), automaticky stahuji ve zvětšení {2}
6912 6912 {0} ({1}), stahuji ve zvětšení {2}
6913 6913 +++++
6914 6914 {0} = {1}; odstraňte {0}
6915 6915 {0} uzlů:
6916 6916 {0} [nekompletní]
6917 6917 {0} a {1} spolu s {2} a konfliktními hodnotami
6918 6918 {0} bajtů bylo načteno
6919 6919 Keš {0}, celková velikost keše: {1} bajtů
6920 6920 {0} dokončeno v {1}
6921 6921 {0} obsahuje:
6922 6922 {0} uvnitř {1}
6923 6923 {0} je zavržen
6924 6924 {0} je zastaralá pro {1}
6925 6925 {0} je zastaralé. Smažte, prosím, tento objekt a použijte radši soukromou vrstvu
6926 6926 {0} je zastaralé. Zadejte, prosím, interval pomocí syntaxe opening_hours
6927 6927 {0} je zastaralé. Použite, prosím, místo toho multipolygon.
6928 6928 {0} je zastaralé. Použijte místo toho prefix klíče {1}: .
6929 6929 {0} je nepřesné
6930 6930 {0} není platný argument WMS. Prosím, zkontrolujte toto URL serveru:\n{1}
6931 6931 {0} není platnou omezující hodnotou
6932 6932 {0} není doporučeno. Použijte funkci otočení cesty z menu nástrojů.
6933 6933 {0} je nahrazena souřadnicí X dlaždice
6934 6934 {0} je nahrazena souřadnicí Y dlaždice
6935 6935 {0} je nahrazeno náhodně vybranou hodnotou ze zadaného seznamu hodnot oddělených čárkou, například {1}
6936 6936 {0} je nahrazena úrovní zvětšení dlaždic, dále je podporováno:<br>offset úrovně přiblížení: {1} nebo {2}<br>obrácená úroveň přiblížení: {3}
6937 6937 {0} je nahrazena {1} (souřadnice Y ve stylu OSGeo Tile Map Service Specification )
6938 6938 {0} je nahrazena {1} (souřadnice Y ve stylu Yahoo)
6939 6939 {0} není potřeba uvádět
6940 6940 {0} není potřebná pro {1}
6941 6941 {0} je nekonkrétní. Použijte spíše klíč fixme s informací, co má být opraveno, v hodnotě fixme.
6942 6942 {0} více...
6943 6943 {0} musí být číselná hodnota
6944 6944 {0} musí být celé kladné číslo
6945 6945 {0} musí být připojen k cestě
6946 6946 {0} uzel připojený k silnici
6947 6947 {0} uzlů v cestě {1} překračuje nejvyšší povolený počet uzlů v cestě {2}
6948 6948 {0} nedostupné (offline mód)
6949 6949 {0} objektů překročilo na serveru ''{2}'' maximum {1} povolených objektů v sadě změn. Prosím, <a href="urn:advanced-configuration">nastavte</a>, jak pracovat <strong>s více sadami změn</strong>
6950 6950 {0} na velké ploše
6951 6951 {0} na uzlu
6952 6952 {0} na uzlu. Mělo by být nakresleno jako plocha.
6953 6953 {0} na uzlu. Mělo by být použito na cestě.
6954 6954 {0} na malé ploše
6955 6955 {0} na cestě. Mělo by být použito v relaci
6956 6956 {0} na cestě. Mělo by být použito na uzlu.
6957 6957 {0} u podezřelého objektu
6958 6958 {0} relace bez {0} značky
6959 6959 {0} by měl být na uzlu, kde se protínají {1} a {2}
6960 6960 {0} by mělo být nahrazeno {1}
6961 6961 {0} by měla mít jen čísla s volitelným přírůstkem o 0.5
6962 6962 {0} spolu s addr:*
6963 6963 {0} zároveň s {1}
6964 6964 {0} spolu s {1} a konfliktní hodnoty
6965 6965 {0} spolu s {1} na uzlu. Ostraňte {0}.
6966 6966 {0} použito s {1}
6967 6967 {0} s vícenásobnou hodnotou
6968 6968 {0} bez {1}
6969 6969 {0} bez {1} nebo {2}
6970 6970 {0} bez {1}, {2} nebo {3}
6971 6971 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám uzel ''{4}'' (id: {5})
6972 6972 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám relaci ''{4}'' (id: {5})
6973 6973 {0}% ({1}/{2}), {3} zbývá. Nahrávám cestu ''{4}'' (id: {5})
6974 6974 +++++
6975 6975 {0}, použijte spíše {1}
6976 6976 {0}… [zadejte prosím jeho číslo]
6977 6977 +++++
6978 6978 +++++
6979 6979 {0}: Verze {1} (lokálně: {2})
6980 6980 {0}: nedovolená volba -- {1}
6981 6981 {0}: neplatná volba -- {1}
6982 6982 {0}: kilometr je výchozí; oddělovačem je tečka; jednotky oddělte mezerou
6983 6983 {0}: předpokládají se metry; oddělení desetinných míst tečkou; pokud udáváte jednotky, pak před nimi vložte mezeru
6984 6984 {0}: volba ''--{1}'' nepřipouští argument
6985 6985 {0}: volba ''{1}'' je nejednoznačná
6986 6986 {0}: volba ''{1}'' vyžaduje argument
6987 6987 {0}: volba ''{1}{2}'' nepřipouští argument
6988 6988 {0}: volba vyžaduje argument -- {1}
6989 6989 {0}: tuna je výchozí; oddělovačem je tečka; jednotky oddělte mezerou
6990 6990 {0}: neznámá volba ''--{1}''
6991 6991 {0}: neznámá volba ''{1}{2}''
6992 6992 {0}=* na uzlu. Mělo by být použito v relaci
6993 6993 +++++
6994 6994 {0}={1} je nejasné. Namísto "{1}" uveďte více informací o tom, co přesně by mělo být opraveno.
6995 6995 {0}={1} je neurčité. Prosím, nahraďte ''{1}'' textem ''left'', ''right'' nebo ''both''.
6996 6996 {0}={1} je neurčité. Nahraďte, prosím, ''{1}'' konkrétní hodnotou.
6997 6997 {0}={1} nedává smysl
6998 6998 {0}Přidat výběr do relace{1}: Aby se předešlo poškození, zkontrolujte každou relaci!
6999 6999 +++++
7000 7000 Łódź: Ortofotomapa (letecké snímky)
7001 7001 +++++
7002 7002 Świętochłowice: Ortofotomapa 2009 (letecké snímky)
7003 7003 +++++
7004m 1 (Časová odchylka {0} den)
7005m 1 (Časová odchylka {0} dny)
7006m 1 (Časová odchylka {0} dnů)
7007m 2 ({0} požadavek)
7008m 2 ({0} požadavky)
7009m 2 ({0} požadavků)
7010m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekt...
7011m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objekty...
7012m 3 ({0}/{1}) Nahrávám {2} objektů...
7013m 4 , {0} nenastavený
7014m 4 , {0} nenastavené
7015m 4 , {0} nenastavených
7016m 5 <b>{0}</b> objekt nepřístupný
7017m 5 <b>{0}</b> objekty nepřístupné
7018m 5 <b>{0}</b> objektů nepřístupných
7019m 6 <html>Nahrávání a/nebo ukládání vrstvy s modifikacemi<br>bylo přerušeno nebo selhalo.</html>
7020m 6 <html>Nahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi<br>bylo přerušeno nebo selhalo.</html>
7021m 6 <html>Nahrávání a/nebo ukládání {0} vrstev s modifikacemi<br>bylo přerušeno nebo selhalo.</html>
7022m 7 <html>GPX trase odpovídá <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotky.</html>
7023m 7 <html>GPX trase odpovídají <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotek.</html>
7024m 7 <html>GPX trase odpovídá <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotek.</html>
7025m 8 <html>Následující značka sady změn obsahuje prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
7026m 8 <html>Následující značky sady změn obsahují prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
7027m 8 <html>Následující značky sady změn obsahují prázdný klíč/hodnotu:<br>{0}<br>Pokračovat?</html>
7028m 9 <html>Vybraný objekt není dostupný v současné <br/>vrstvě změn ''{0}''.</html>
7029m 9 <html>Žádný z vybraných objektů není dostupný v současné <br/>vrstvě změn ''{0}''.</html>
7030m 9 <html>Žádný z vybraných objektů není dostupný v současné <br/>vrstvě změn ''{0}''.</html>
7031m 10 <html>Chystáte se otočit směr cesty ''{0}'',<br/> u níž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejím směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cesty a tím i její významový smysl?</html>
7032m 10 <html>Chystáte se otočit směr cest ''{0}'',<br/> u nichž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejich směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cest a tím i jejich významový smysl?</html>
7033m 10 <html>Chystáte se otočit směr cest ''{0}'',<br/> u nichž významový smysl značky ''{1}'' je definovaný jejich směrem.<br/> Opravdu chcete změnit směr cest a tím i jejich významový smysl?</html>
7034m 11 <html>{0} vrstva obsahuje nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstva s konflikty:</html>
7035m 11 <html>{0} vrstvy obsahují nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy s konflikty:</html>
7036m 11 <html>{0} vrstev obsahuje nevyřešené konflikty.<br>Buď je vyřešte nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy s konflikty:</html>
7037m 12 <html>{0} vrstva by měla být uložena, ale má přidělen soubor,<br>do kterého nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiný soubor pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstva s nezapisovatelným souborem:</html>
7038m 12 <html>{0} vrstvy by měly být uloženy, ale mají přiděleny soubory,<br>do kterých nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstvy s nezapisovatelnými soubory:</html>
7039m 12 <html>{0} vrstev by mělo být uloženo, ale mají přiděleny soubory,<br>do kterých nelze zapsat.<br>Buď vyberte jiné soubory pro uložení nebo změny zahoďte.<br>Vrstvy s nezapisovatelnými soubory:</html>
7040m 13 <html>{0} vrstva by se měla uložit, ale nemá přidělen žádný soubor.<br>Buď vyberte soubor, do kterého se má vrstva uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstva bez souboru:</html>
7041m 13 <html>{0} vrstvy by se měly uložit, ale nemají přiděleny žádné soubory.<br>Buď vyberte soubory, do kterých se mají vrstvy uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy bez souboru:</html>
7042m 13 <html>{0} vrstev by se mělo uložit, ale nemají přiděleny žádné soubory.<br>Buď vyberte soubory, do kterých se mají vrstvy uložit, nebo zrušte modifikace.<br>Vrstvy bez souboru:</html>
7043m 14 <p><b>{0}</b> objekt skrytý
7044m 14 <p><b>{0}</b> objekty skryté
7045m 14 <p><b>{0}</b> objektů skrytých
7046m 15 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} bodu.<br>Prosím, stáhněte bod, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.
7047m 15 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} bodů.<br>Prosím, nahrajte body, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
7048m 15 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} bodů.<br>Prosím, nahrajte body, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
7049m 16 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.
7050m 16 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
7051m 16 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
7052m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} cesty.<br>Prosím, stáhněte cestu, odstraňte odkaz na bod a nahrajte data znovu.
7053m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný z {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
7054m 17 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>bodu {0}</strong>. Je stále odkazovaný ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na bod a nahrajte data znovu.
7055m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} bodu.<br>Prosím, stáhněte bod, odstraňte odkaz na relaci a nahrajte data znovu.
7056m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} bodů.<br>Prosím, stáhněte body, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
7057m 18 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} bodů.<br>Prosím, stáhněte body, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
7058m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na relaci a nahrajte data znovu.
7059m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
7060m 19 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
7061m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} cesty.<br>Prosím, stáhněte cestu, odstraňte odkaz na relaci a nahrajte data znovu.
7062m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
7063m 20 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>relace {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na relaci a nahrajte data znovu.
7064m 21 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} bodu.<br>Prosím, nahrajte bod, odstraňte odkaz na cestu a nahrajte data znovu.
7065m 21 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} bodů.<br>Prosím, nahrajte body, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
7066m 21 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} bodů.<br>Prosím, nahrajte body, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
7067m 22 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relace.<br>Prosím, stáhněte relaci, odstraňte odkaz na cestu a nahrajte data znovu.
7068m 22 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
7069m 22 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} relací.<br>Prosím, stáhněte relace, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
7070m 23 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná z {1} cesty.<br>Prosím, stáhněte cestu, odstraňte odkaz na cestu a nahrajte data znovu.
7071m 23 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
7072m 23 <strong>Selhalo</strong> mazání <strong>cesty {0}</strong>. Je stále odkazovaná ze {1} cest.<br>Prosím, stáhněte cesty, odstraňte odkazy na cestu a nahrajte data znovu.
7073m 24 Přidat nový uzel do cesty
7074m 24 Přidat nový uzel do {0} cest
7075m 24 Přidat nový uzel do {0} cest
7076m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do cesty
7077m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
7078m 25 Přidat a posunout virtuální nový uzel do {0} cest
7079m 26 Přidat výběr do {0} relace
7080m 26 Přidat výběr do {0} relací
7081m 26 Přidat výběr do {0} relací
7082m 27 Přidán {0} objekt
7083m 27 Přidány {0} objekty
7084m 27 Přidáno {0} objektů
7085m 28 Nelze otevřít {0} soubor, protože soubor neexistuje nebo není dostupný vhodný importér souborů.
7086m 28 Nelze otevřít {0} soubory, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.
7087m 28 Nelze otevřít {0} souborů, protože soubory neexistují nebo není dostupný vhodný importér souborů.
7088m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubor.
7089m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} soubory.
7090m 29 Importérem souborů ''{1}'' nelze otevřít {0} souborů.
7091m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektu.
7092m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
7093m 30 Změnit vlastnosti až {0} objektů.
7094m 31 Změnit hodnotu?
7095m 31 Změnit hodnoty?
7096m 31 Změnit hodnoty?
7097m 32 Změnit {0} objekt
7098m 32 Změnit {0} objekty
7099m 32 Změnit {0} objektů
7100m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav tohoto objektu na serveru.
7101m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
7102m 33 Klikněte na <strong>{0}</strong> pokud chcete ověřit stav těchto objektů na serveru.
7103m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} okno
7104m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} okna
7105m 34 Klikněte, chcete-li pokračovat a otevřít {0} oken
7106m 35 Kliknutím pokračujete bez tohoto doplňku
7107m 35 Kliknutím pokračujete bez těchto doplňků
7108m 35 Kliknutím pokračujete bez těchto doplňků
7109m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplněk a restartujete JOSM
7110m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplňky a restartujete JOSM
7111m 36 Kliknutím stáhnete chybějící doplňky a restartujete JOSM
7112m 37 Spojit {0} cestu
7113m 37 Spojit {0} cesty
7114m 37 Spojit {0} cest
7115m 38 Konflikt během stahování
7116m 38 Konflikty během stahování
7117m 38 Konflikty během stahování
7118m 39 Konflikt v datech
7119m 39 Konflikty v datech
7120m 39 Konflikty v datech
7121m 40 Konflikt: {0} nevyřešený
7122m 40 Konflikty: {0} nevyřešené
7123m 40 Konflikty: {0} nevyřešených
7124m 41 Smazat {0} uzel
7125m 41 Smazat {0} uzly
7126m 41 Smazat {0} uzlů
7127m 42 Smazat {0} objekt
7128m 42 Smazat {0} objekty
7129m 42 Smazat {0} objektů
7130m 43 Smazat {0} relaci
7131m 43 Smazat {0} relace
7132m 43 Smazat {0} relací
7133m 44 Smazat {0} cestu
7134m 44 Smazat {0} cesty
7135m 44 Smazat {0} cest
7136m 45 Smazáno {0} značek z {1} objektu
7137m 45 Smazáno {0} značek ze {1} objektů
7138m 45 Smazáno {0} značek z {1} objektů
7139m 46 Mažu {0} objekt
7140m 46 Mažu {0} objekty
7141m 46 Mažu {0} objektů
7142m 47 Stahování následujícího doplňku <strong>selhalo</strong>:
7143m 47 Stahování následujících {0} doplňků <strong>selhalo</strong>:
7144m 47 Stahování následujících {0} doplňků <strong>selhalo</strong>:
7145m 48 Stahuji {0} sadu změn ...
7146m 48 Stahuji {0} sady změn ...
7147m 48 Stahuji {0} sad změn ...
7148m 49 Stahuji {0} nekompletního potomka relace ''{1}''
7149m 49 Stahuji {0} nekompletní potomky relace ''{1}''
7150m 49 Stahuji {0} nekompletních potomků relace ''{1}''
7151m 50 Stahuji {0} nekompletního potomka {1} rodičovských relací
7152m 50 Stahuji {0} nekompletní potomky {1} rodičovských relací
7153m 50 Stahuji {0} nekompletních potomků {1} rodičovských relací
7154m 51 Stahuji {0} nekompletní objekt
7155m 51 Stahuji {0} nekompletní objekty
7156m 51 Stahuji {0} nekompletních objektů
7157m 52 Stahuji {0} objekt z ''{1}''
7158m 52 Stahuji {0} objekty z ''{1}''
7159m 52 Stahuji {0} objektů z ''{1}''
7160m 53 Duplikace do {0} uzlu
7161m 53 Duplikace do {0} uzlů
7162m 53 Duplikace do {0} uzlů
7163m 54 Duplikace {0} uzlu do {1} uzlů
7164m 54 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
7165m 54 Duplikace {0} uzlů do {1} uzlů
7166m 55 Ujistěte se, že relace nebyla rozbita!
7167m 55 Ujistěte se, že relace nebyly rozbity!
7168m 55 Ujistěte se, že relace nebyly rozbity!
7169m 56 Vložit nový uzel do cesty
7170m 56 Vložit nový uzel do {0} cest.
7171m 56 Vložit nový uzel do {0} cest.
7172m 57 JOSM nemůže nalézt informace o následujícím doplňku:
7173m 57 JOSM nemůže nalézt informace o následujících doplňcích:
7174m 57 JOSM nemůže nalézt informace o následujících doplňcích:
7175m 58 JOSM našel {0} neuloženou vrstvu dat OSM.
7176m 58 JOSM našel {0} neuložené vrstvy dat OSM.
7177m 58 JOSM našel {0} neuložených vrstev dat OSM.
7178m 59 JOSM běží v offline módu. Tento zdroj nebude dostupný: {0}
7179m 59 JOSM běží v offline módu. Tyto zdroje nebudou dostupné: {0}
7180m 59 JOSM běží v offline módu. Tyto zdroje nebudou dostupné: {0}
7181m 60 Spojit {0} uzel
7182m 60 Spojit {0} uzly
7183m 60 Spojit {0} uzlů
7184m 61 Sloučená verze ({0} položka)
7185m 61 Sloučená verze ({0} položky)
7186m 61 Sloučená verze ({0} položek)
7187m 62 Přesunout uzel {0}
7188m 62 Přesunout uzly {0}
7189m 62 Přesunout uzly {0}
7190m 63 Značky plochy by měly být na relaci multipolygonu, nikoliv na vnější cestě
7191m 63 Značky plochy by měly být na relaci multipolygonu, nikoliv na vnějších cestách
7192m 63 Značky plochy by měly být na relaci multipolygonu, nikoliv na vnějších cestách
7193m 64 Moje verze ({0} položka)
7194m 64 Moje verze ({0} položky)
7195m 64 Moje verze ({0} položek)
7196m 65 Objekt nelze stáhnout
7197m 65 Některé objekty nelze stáhnout
7198m 65 Některé objekty nelze stáhnout
7199m 66 Objekt vymazán
7200m 66 Objekty vymazány
7201m 66 Objekty vymazány
7202m 67 Jeden stažený objekt byl vymazán.
7203m 67 {0} stažené objekty byly vymazány.
7204m 67 {0} stažených objektů bylo vymazáno.
7205m 68 Jeden objekt nelze stáhnout.<br>
7206m 68 {0} objekty nelze stáhnout.<br>
7207m 68 {0} objektů nelze stáhnout.<br>
7208m 69 Otevírám {0} soubor...
7209m 69 Otevírám {0} soubory...
7210m 69 Otevírám {0} souborů...
7211m 70 Vkládám {0} značku
7212m 70 Vkládám {0} značky
7213m 70 Vkládám {0} značek
7214m 71 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektu</strong>.
7215m 71 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong>.
7216m 71 Prosím, potvrďte odstranění <strong>{0} objektů</strong>.
7217m 72 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte jej manuálně.
7218m 72 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.
7219m 72 Otevřete prosím po startu konfiguraci JOSM a aktualizujte je manuálně.
7220m 73 Doplněk {0} je ještě vyžadován tímto doplňkem:
7221m 73 Doplněk {0} je ještě vyžadován těmito {1} doplňky:
7222m 73 Doplněk {0} je ještě vyžadován těmito {1} doplňky:
7223m 74 Doplněk {0} vyžaduje jiný doplněk, který nebyl nalezen. Chybějící doplněk:
7224m 74 Doplněk {0} vyžaduje jiné {1} doplňky, který nebyly nalezen. Chybějící doplňky:
7225m 74 Doplněk {0} vyžaduje jiných {1} doplňků, který nebyly nalezen. Chybějící doplňky:
7226m 75 Odstraněn {0} objekt
7227m 75 Odstraněny {0} objekty
7228m 75 Odstraněno {0} objektů
7229m 76 Odstranit "{0}" z {1} objektu
7230m 76 Odstranit "{0}" ze {1} objektů
7231m 76 Odstranit "{0}" ze {1} objektů
7232m 77 Odstranit staré klíče z {0} objektů
7233m 77 Odstranit staré klíče z {0} objektu
7234m 77 Odstranit staré klíče z {0} objektů
7235m 78 Vyřešena {0} konflikt značky u uzlu {1}
7236m 78 Vyřešeny {0} konflikty značek u uzlu {1}
7237m 78 Vyřešeno {0} konfliktů značek u uzlu {1}
7238m 79 Vyřešen {0} konflikt značek v relaci {1}
7239m 79 Vyřešeny {0} konflikty značek v relaci {1}
7240m 79 Vyřešeno {0} konfliktů značek v relaci {1}
7241m 80 Vyřešen {0} konflikt značek u cesty {1}
7242m 80 Vyřešeny {0} konflikty značek u cesty {1}
7243m 80 Vyřešeno {0} konfliktů značek u cesty {1}
7244m 81 Otočit uzel {0}
7245m 81 Otočit uzly {0}
7246m 81 Otočit uzly {0}
7247m 82 Změna měřítka {0} uzlu
7248m 82 Změna měřítka {0} uzlů
7249m 82 Změna měřítka {0} uzlů
7250m 83 Prohledávám {0} objekt
7251m 83 Prohledávám {0} objekty
7252m 83 Prohledávám {0} objektů
7253m 84 Vybraný uzel není čeho odpojit.
7254m 84 Vybrané uzly není čeho odpojit.
7255m 84 Vybrané uzly není čeho odpojit.
7256m 85 Zvolen {0} objekt
7257m 85 Zvoleny {0} objekty
7258m 85 Zvoleno {0} objektů
7259m 86 Nastaveny {0} značky u {1} objektu
7260m 86 Nastaveny {0} značky u {1} objektů
7261m 86 Nastaveny {0} značky u {1} objektů
7262m 87 Nastaveno {0}={1} u {2} objektu
7263m 87 Nastaveno {0}={1} u {2} objektů
7264m 87 Nastaveno {0}={1} u {2} objektů
7265m 88 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlu)
7266m 88 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
7267m 88 Zjednodušení cesty (odstranění {0} uzlů)
7268m 89 Zjednodušit {0} cestu
7269m 89 Zjednodušit {0} cesty
7270m 89 Zjednodušit {0} cest
7271m 90 Rozdělit cestu {0} na {1} část
7272m 90 Rozdělit cestu {0} na {1} části
7273m 90 Rozdělit cestu {0} na {1} částí
7274m 91 Značky ({0} konflikt)
7275m 91 Značky ({0} konflikty)
7276m 91 Značky ({0} konfliktů)
7277m 92 Dotčená cesta by po odpojení uzlu přestala existovat.
7278m 92 Dotčená cesta by po odpojení uzlů přestala existovat.
7279m 92 Dotčená cesta by po odpojení uzlů přestala existovat.
7280m 93 Následující doplněk byl <strong>úspěšně</strong> stažen:
7281m 93 Následující {0} doplňky byly <strong>úspěšně</strong> staženy:
7282m 93 Následující {0} doplňků bylo <strong>úspěšně</strong> staženo:
7283m 94 Následující doplněk již není potřeba a byl tedy deaktivován:
7284m 94 Následující doplňky již nejsou potřeba a byly tedy deaktivovány:
7285m 94 Následující doplňky již nejsou potřeba a byly tedy deaktivovány:
7286m 95 Doplněk nebude načten.
7287m 95 Doplňky nebudou načteny.
7288m 95 Doplňky nebudou načteny.
7289m 96 Zvolený uzel není uprostřed žádné cesty.
7290m 96 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
7291m 96 Zvolené uzly nejsou uprostřed žádné cesty.
7292m 97 Zvolená cesta má uzly mimo stahovanou oblast
7293m 97 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
7294m 97 Zvolené cesty mají uzly mimo stahovanou oblast
7295m 98 Cizí verze ({0} položka)
7296m 98 Cizí verze ({0} položky)
7297m 98 Cizí verze ({0} položek)
7298m 99 Více než jedna cesta obsahuje vybraný uzel. Vyberte také cestu.
7299m 99 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
7300m 99 Více než jedna cesta obsahuje vybrané uzly. Vyberte také cestu.
7301m 100 Ve vaší lokální datové sadě je {0} objekt, který mohl být na serveru smazán.<br>Pokud se jej pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
7302m 100 Ve vaší lokální datové sadě jsou {0} objekty, které mohly být na serveru smazány.<br>Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
7303m 100 Ve vaší lokální datové sadě je {0} objektů, které mohly být na serveru smazány.<br>Pokud se je pokusíte později smazat nebo aktualizovat, dojde pravděpodobně ke konfliktu.
7304m 101 Zbývá nahrát {0} objekt.
7305m 101 Zbývá nahrát {0} objekty.
7306m 101 Zbývá nahrát {0} objektů.
7307m 102 Došlo k chybě při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
7308m 102 Došlo ke {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
7309m 102 Došlo k {0} chybám při načítání tohoto stylu. Vyberete ''Info'' z kontextového menu pokud chcete znát detaily.
7310m 103 Byl nalezen {0} konflikt.
7311m 103 Byly nalezeny {0} konflikty.
7312m 103 Bylo nalezeno {0} konfliktů.
7313m 104 Během importu došlo k {0} konfliktu.
7314m 104 Během importu došlo ke {0} konfliktům.
7315m 104 Během importu došlo k {0} konfliktům.
7316m 105 V zásobníku byla nalezena {0} značka, je to podivné!
7317m 105 V zásobníku byly nalezeny {0} značky, je to podivné!
7318m 105 V zásobníku bylo nalezeno {0} značek, je to podivné!
7319m 106 Tato sada změn má {0} komentář
7320m 106 Tato sada změn má {0} komentáře
7321m 106 Tato sada změn má {0} komentářů
7322m 107 Tato úprava změní až {0} objekt.
7323m 107 Tato úprava změní až {0} objekty.
7324m 107 Tato úprava změní až {0} objektů.
7325m 108 Tato úprava změní {0} objekt.
7326m 108 Tato úprava změní {0} objekty.
7327m 108 Tato úprava změní {0} objektů.
7328m 109 Transformace {0} bodu
7329m 109 Transformace {0} bodů
7330m 109 Transformace {0} bodů
7331m 110 Rozpojení ovlivněné {0} relace: {1}
7332m 110 Rozpojení ovlivněných {0} relací: {1}
7333m 110 Rozpojení ovlivněných {0} relací: {1}
7334m 111 Aktualizace následujícího doplňku selhala:
7335m 111 Aktualizace následujících doplňků selhala:
7336m 111 Aktualizace následujících doplňků selhala:
7337m 112 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
7338m 112 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
7339m 112 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong>
7340m 113 Nahrávám <strong>{0} objekt</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
7341m 113 Nahrávám <strong>{0} objekty</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
7342m 113 Nahrávám <strong>{0} objektů</strong> do <strong>1 sady změn</strong> za použití <strong>1 požadavku</strong>
7343m 114 Nahrávám {0} objekt...
7344m 114 Nahrávám {0} objekty...
7345m 114 Nahrávám {0} objektů...
7346m 115 Chystáte se sloučit {0} objekt, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekt sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7347m 115 Chystáte se sloučit {0} objekty, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekty sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7348m 115 Chystáte se sloučit {0} objektů, ale následující značky jsou vzájemně v konfliktu:<br/>{1}Pokud objekty sloučíte, výsledný objekt může mít nechtěné značky.<br/>Budete-li pokračovat, objeví se dialogové okno, ve kterém můžete opravit konflikt značek.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7349m 116 Chystáte se sloučit {1} objekt, který je součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7350m 116 Chystáte se sloučit {1} objekty, které jsou součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7351m 116 Chystáte se sloučit {1} objektů, které jsou součástí relace {0}:<br/>{2}Sloučením těchto objektů můžete tuto relaci porušit. Pokud si nejste jisti, tuto operaci zrušte.<br/>Pokud se rozhodnete pokračovat, bude zobrazen dialog, ve kterém rozhodnete, jak relaci upravit.<br/><br/>Chcete pokračovat?
7352m 117 Chystáte se smazat {0} relaci: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relaci smazat?
7353m 117 Chystáte se smazat {0} relace: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relace smazat?
7354m 117 Chystáte se smazat {0} relací: {1}<br/>Tento krok je nutný velice zřídka a nelze jej po odeslaní na server jednoduše vrátit zpět.<br/>Opravdu chcete relace smazat?
7355m 118 Chystáte se otevřít {0} okno prohlížeče.<br>To vám jednak může zaplnit obrazovku počítače<br>a také jeho otevření může chvíli trvat.
7356m 118 Chystáte se otevřít {0} okna prohlížeče.<br>Ta vám jednak mohou zaplnit obrazovku počítače<br>a také jejich otevření může chvíli trvat.
7357m 118 Chystáte se otevřít {0} oken prohlížeče.<br>Ta vám jednak mohou zaplnit obrazovku počítače<br>a také jejich otevření může chvíli trvat.
7358m 119 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různý editor relací.<br/>Chcete pokračovat?
7359m 119 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různé editory relací.<br/>Chcete pokračovat?
7360m 119 Chystáte se najednou otevřít <b>{0}</b> různých editorů relací.<br/>Chcete pokračovat?
7361m 120 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objekt.
7362m 120 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objekty.
7363m 120 Nastavili jste prázdnou roli pro {0} objektů.
7364m 121 Máte {0} nepřečtenou zprávu.
7365m 121 Máte {0} nepřečtené zprávy.
7366m 121 Máte {0} nepřečtených zpráv.
7367m 122 Přesunuli jste více než {0} prvek. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
7368m 122 Přesunuli jste více než {0} prvky. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
7369m 122 Přesunuli jste více než {0} prvků. Přesouvání velkého počtu prvků je často provedeno spíše omylem.\nOpravdu je chcete přesunout?
7370m 123 den
7371m 123 dny
7372m 123 dní
7373m 124 značka
7374m 124 značky
7375m 124 značky
7376m 125 uzel
7377m 125 uzly
7378m 125 uzly
7379m 126 objekt
7380m 126 objekty
7381m 126 objekty
7382m 127 relace
7383m 127 relace
7384m 127 relace
7385m 128 do {0} objektu
7386m 128 do {0} objektů
7387m 128 do {0} objektů
7388m 129 cesta
7389m 129 cesty
7390m 129 cestami
7391m 130 {0} Autor
7392m 130 {0} Autoři
7393m 130 {0} Autorů
7394m 131 {0} člen:
7395m 131 {0} členy:
7396m 131 {0} členů:
7397m 132 {0} se skládá z {1} značky
7398m 132 {0} se skládá z {1} značek
7399m 132 {0} se skládá z {1} značek
7400m 133 {0} smazán
7401m 133 {0} smazány
7402m 133 {0} smazáno
7403m 134 {0} různý
7404m 134 {0} různé
7405m 134 {0} různých
7406m 135 {0} má aktualizovaná data GPS.
7407m 135 {0} mají aktualizovaná data GPS.
7408m 135 {0} má aktualizovaná data GPS.
7409m 136 {0} obrázek nahrán.
7410m 136 {0} obrázky nahrány.
7411m 136 {0} obrázků nahráno.
7412m 137 {0} prvek
7413m 137 {0} prvky
7414m 137 {0} prvků
7415m 138 {0} uzel
7416m 138 {0} uzly
7417m 138 {0} uzlů
7418m 139 {0} poznámka byla stažena.
7419m 139 {0} poznámky byly staženy.
7420m 139 {0} poznámek bylo staženo.
7421m 140 {0} objekt k přidání:
7422m 140 {0} objekty k přidání:
7423m 140 {0} objektů k přidání:
7424m 141 {0} smazaný objekt:
7425m 141 {0} smazané objekty:
7426m 141 {0} smazaných objektů:
7427m 142 {0} objekt k úpravě:
7428m 142 {0} objekty k úpravě:
7429m 142 {0} objektů k úpravě:
7430m 143 {0} zbývající konflikt značek k vyřešení
7431m 143 {0} zbývající konflikty značek k vyřešení
7432m 143 {0} zbývajících konfliktů značek k vyřešení
7433m 144 {0} relace
7434m 144 {0} relace
7435m 144 {0} relací
7436m 145 {0} relace je ovlivněna.
7437m 145 {0} relace jsou ovlivněny.
7438m 145 {0} relací je ovlivněno.
7439m 146 {0} trasa,
7440m 146 {0} trasy,
7441m 146 {0} trasy,
7442m 147 {0} značka
7443m 147 {0} značky
7444m 147 {0} značek
7445m 148 {0} stopa
7446m 148 {0} stopy
7447m 148 {0} stop
7448m 149 {0} cest,
7449m 149 {0} cesta,
7450m 149 {0} cesty,
7451m 150 {0} uživatel naposledy editoval výběr:
7452m 150 {0} uživatelé naposledy editovali výběr:
7453m 150 {0} uživatelů naposledy editovalo výběr:
7454m 151 {0} obsahoval polohu podle GPS.
7455m 151 {0} obsahovaly polohu podle GPS.
7456m 151 {0} obsahovalo polohu podle GPS.
7457m 152 {0} cesta
7458m 152 {0} cesty
7459m 152 {0} cest
7460m 153 {0} trasový bod
7461m 153 {0} trasové body
7462m 153 {0} trasových bodů
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.