source: josm/trunk/data/ca.lang@ 5986

Last change on this file since 5986 was 5986, checked in by stoecker, 11 years ago

some i18n updates

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 230.2 KB
Line 
1 1 (a la línia {0}, columna {1})
2 2 (requereix: {0})
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 com a "{0}"
7 7 o
8 8 # Objectes
9 9 % est:
10 10 % nord:
11 11 ''carrer Major'' a qualsevol clau
12 12 ''carrer'' i ''Major'' a qualsevol clau
13 13 ''clau'' amb qualsevol valor
14 14 ''clau'' contenint exactament el ''valor''
15 15 ''valor'' a qualsevol clau
16 16 ''valor_de_fragment'' a qualsevol lloc a la ''clau''
17 17 ''valor_de_fragment'' enlloc dins la ''clau''
18 18 (# peticions desconegudes)
19 19 (1 petició)
20 20 (Codi={0})
21 21 (El text ja ha estat copiat al vostre portaretalls.)
22 22 (Connector en desenvolupament) Enllaça i sincronitza un vídeo georeferenciat amb un track GPS, per se utilitzat per identificar objectes visibles.
23 23 (La URL era:
24 24 (Utilitza el codi internacional, com +12-345-67890)
25 25 (a la línia {0}, columna {1})
26 26 (cap objecte)
27 27 (cap)
28 28 ({0}/{1}) Descarregant conjunt de canvis {2} ...
29 29 ({0}/{1}) Descarregant el conjunt de canvis {2}...
30 30 ({0}/{1}) Descarregant el contingut del conjunt de canvis {2}...
31 31 ({0}/{1}) Carregant parents del node {2}
32 32 ({0}/{1}) Carregant parents de la relació {2}
33 33 ({0}/{1}) Carregant parents de la via {2}
34 34 ({0}/{1}): Descarregant relació ''{2}''...
35 35 * Un node utilitzat a més d''una via i una de les vies, o
36 36 * Un node utilitzat per més d''una via, o
37 37 * Un node etiquetat, o
38 38 * Una via i un o més dels seus nodes que són utilitzats a més d''una via
39 39 * Una via amb un o mmés nodes utilitzats per més d''una via, o
40 40 +++++
41 41 +++++
42 42 +++++
43 43 ... altres modes de transport possibles
44 44 ... es refereix a la relació
45 45 /RUTA/VERS/CARPETA/JOSM/
46 46 +++++
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 1. Entreu una URL
50 50 1. Entreu la URL de servei
51 51 barreja 1/25 (ciclomotor)
52 52 barreja 1/50 (ciclomotor)
53 53 +++++
54 54 10 forats
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 2. Entreu el nivell màxim d''ampliació (opcional)
59 59 2. Seleccioneu capes
60 60 20cm orto - Línia costanera
61 61 +++++
62 62 -----
63 63 +++++
64 64 Paràmetres de 3 o 7 termes de transformació del datum
65 65 3. Verifique la URL TMS generada
66 66 3. Verifique la URL d''imatges WMS generada
67 67 +++++
68 68 4. Entreu un nom per a la capa
69 69 +++++
70 70 50cm ortho - Letònia
71 71 +++++
72 72 +++++
73 73 9 forats
74 74 +++++
75 75 </p><p>Tancar la finestra de filtre per veure tots els objectes.<p></html>
76 76 <Encara no has carregat cap recorregut en GPX>
77 77 <anònim>
78 78 <b>(tot)dins_zona_descarregada</b> - objectes (i tots els seus nodes / relacions ) de la zona descarregada
79 79 <b>(tot)a_la_vista</b> - objectes (i tots els seus nodes / relacions) a la vista actual
80 80 <b>-key:Maj</b> - ''Maj'' absent a la clau ''key''
81 81 <b>carrer Major</b> - ''carrer'' i ''Major'' a qualsevol clau
82 82 <b>Connector subministrat per una font externa:</b> {0}
83 83 <b>"carrer Major"</b> - ''carrer Major'' a qualsevol clau
84 84 <b>superfície:</b>... - vies tancades amb una superfície donada en m² (<b>superfície:</b>mín-màx o <b>superfície:</b>màx)
85 85 <b>conjunt de canvis:</b>... - objectes amb el conjunt de canvis amb l''ID donat (0 objectes sense un conjunt de canvis assignat)
86 86 <b>fill <i>expr</i></b> - tots els fills dels objectes que acompleixin amb l''expressió
87 87 <b>tancats</b> - totes les vies tancades (un node no és considerat una via tancada)
88 88 <b>id:</b>... - objectes amb l''ID donat (0 per als nous objectes)
89 89 <b>incomplets</b> - tots els objectes incomplets
90 90 <b>clau:</b> - la clau ''clau'' no té cap valor assignat
91 91 <b>key:Maj</b> - ''Maj'' a qulasevol lloc de la clau ''key''
92 92 <b>key=*</b> - clau ''key'' amb qualsevol valor. Provar també <b>*=value</b>, <b>key=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
93 93 <b>key=value</b> - clau ''key'' amb el valor exacte ''value''
94 94 <b>clau?</b> - la clau ''clau'' amb els valor ''yes'', ''true'', ''1'' o ''on''
95 95 <b>modificat</b> - tots els objectes modificats
96 96 <b>nodes:</b>... - objectes amb un nombre donat de nodes (<b>nodes:</b>comptatge, <b>nodes:</b>mín-màx, <b>nodes:</b>mín- or <b>nodes:</b>-màx)
97 97 <b>parent <i>expr</i></b> - tots els parents dels objectes que acompleixin amb l''expressió
98 98 <b>rol:</b>... - objectes amb un rol donat a una relació
99 99 <b>seleccionats</b> - tots els objectes seleccionats
100 100 <b>etiquetes:</b>... - objectes amb un nombre donat d''etiquetes (<b>etiquetes:</b>comptatge, <b>etiquetes:</b>mín-màx, <b>etiquetes:</b>mín- o <b>tags:</b>-màx)
101 101 <b>data i hora:</b>mín/màx - objectes modificats a l''interval
102 102 <b>data i hora:</b>data i hora - objectes amb la darrera modificació en data i hora (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 o T14:51 ...)
103 103 <b>tipus:</b>... - objectes amb el tipus corresponent (<b>node</b>, <b>via</b>, <b>relació</b>)
104 104 <b>sense etiqueta</b> - tots els objectes sense etiqueta
105 105 <b>usuari:</b>... - objectes canviats per l''usuari
106 106 <b>usuari:anònim</b> - objectes modificats per un usuari anònim
107 107 <b>versió:</b>... - objectes amb la versió donada (0 objectes sense versió assignada)
108 108 <b>{0}</b> objectes deshabilitats
109 109 <br>Missatge d''error(sense traduir): {0}
110 110 <punt>
111 111 -----
112 112 <diferent>
113 113 <buit>
114 114 <fi-del-fitxer>
115 115 <iguals>
116 116 <h2>Filtre actiu</h2>
117 117 <h2>El JOSM requereix la versió de Java 6.</h2>S`ha detectat la versió de Java: {0}. <br> Podeu:<ul><li>actualitzar el Java (JRE) o </li><li>utilitzar una versió anterior (compatible amb Java 5) del JOSM.</li></ul> Més informació:
118 118 <h3>Quan se seleccionen vies la forma s''ajusta de manera que els angles siguin de 90 o de 180º.</h3>Podeu afegir dos nodes a la selecció. Llavors la direcció serà determinada per aquests dos nodes de referència. (Podeu desfer els moviments de certs nodes:<br>Seleccionant-los i utilitzant la drecera per anul·lar la normaltzació, que per defecte és Majúscula+Q.)
119 119 ''{0}'' no és una URL d''una API OSM vàlida.<br>Si us plau, comproveu l''ortografia i torneu a validar un altre cop.</html>
120 120 <html><body><p class="warning-body"><strong>Avís:</strong> La contrasenya s''emmagatzema en format de text pla al fitxer de preferències de JOSM. A més, és transferida <strong>sense encriptar</strong> amb cada petició que s''envia al servidor OSM. <strong>No utilitzeu una contrasenya valuosa.</strong></p></body></html>
121 121 <html><body>Si us plau, entreu un testimoni d''autenticació OAuth que estigui autoritzat a accedir al servidor OSM ''{0}''.</body></html>
122 122 <html><h3>Suprimir el fitxer {0} del disc?<p>La imatge es perdrà de manera irreversible!</h3></html>
123 123 <html><p class="error-header">Error durant l''obtenció d''informació d''ajuda</p><p class="error-body">El contingut del tema d''ajuda <strong>{0}</strong> no pot ser carregat. El missatge d''error és (no traduït):<br><tt>{1}</tt></p></html>
124 124 <html><p class="warning-header">Manca informació d''ajuda pel tema</p><p class="warning-body">Encara no hi ha contigut disponible pel tema <strong>{0}</strong>. Manca tant a la vostra llengua ({1}) com en anglès.<br><br>Si us plau, ajudeu a millorar el sistema d''ajuda de JOSM afegint la informació que manca. Podeu editar el <a href="{2}">tema en la vostra llengua ({1})</a> i/o en <a href="{3}">anglès</a>.</p></html>
125 125 -----
126 126 <html><strong>Zona descarregada</strong> (long. min., lat. min., lon. màx., lat. màx.): </html>
127 127 <html>Una relació de membre fou copiada a totes les noves vies.<br> Caldria que comprovessiu si això és correcte i fessiu les correccions quan sigui necessari.</html>
128 128 <html>Un rol basat membre de la relació fou copiat a totes les noves vies.<br> Caldria que comprovessiu si això és correcte i fessiu les correccions quan sigui necessari.</html>
129 129 <html>Alternativament podeu introduir una <strong>adreça d''una tessel·la</strong> particular en el format <i>ampliació/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. També són vàlides les adreces de tessel·la en els formats <i>ampliació,x,y</i> i <i>ampliació;x;y</i>.</html>
130 130 <html>Ha hagut un error en restaurar la còpia de seguretat.<br>L''error és:<br>{0}</html>
131 131 <html>Ha hagut un error en desar.<br>L''error és:<br>{0}</html>
132 132 <html>L''autenticació al servidor OSM amb el testimoni d''autenticació oaUTH ''{0}'' ha fallat.<br>Si us plau, obriu la finestra de preferències i aconseguiu un altre.</html>
133 133 <html>Ha fallat l''autenticació al servidor OSM amb el nom d''usuari ''{0}''.<br>Si us plau, verifiqueu el nom d''usuari i la contrasenya a les preferències de JOSM.</html>
134 134 <html>Ha fallat l''autorització al servidor OSM.<br></html>
135 135 <html>Ha fallat l''autorització al servidor OSM.<br>El servidor ha informat del següent error:<br>''{0}''</html>
136 136 <html>Ha fallat l''autorització al servidor OSM anb el testimoni d''autenticació ''{0}''. <br>El testimoni no està autoritzat a accedir al recurs protegit<br>''{1}''.<br>Si us plau, obriu la finestra de les preferències i obtingueu un altre testimoni d''autenticació OAuth.</html>
137 137 Obre automàticament la finestra ''Descarrega d''OSM'' cada vegada que JOSM s''inicia.<br>El podeu obrir manualment utilitzant el menú Fitxer o la barra d''eines.</html>
138 138 <html>No es pot obrir l''URL ''{0}'' perquè no hi ha disponible cap tasca de baixada adient.</html>
139 139 <html>No es pot obrir el directori ''{0}''.<br>Si us plau, seleccioneu un fitxer.</html>
140 140 <html>No és possible de pujar {0} objectes en una petici perquè<br>la mida màxima del conjunt de canvis {1} al servidor ''{2}'' ha estat excedida</html>
141 141 <html>Cliqueu sobre <strong>{0}</strong> per finalitzar la combinació entre les meves i les seves entrades.</html>
142 142 <html>Cliqueu sobre <strong>{0}</strong> per començar la combinació entre les meves i les seves entrades.</html>
143 143 <html>El tancament del conjunt de canvis <strong>{0}</strong> ha fallat <br>perquè ja havia estat tancat.
144 144 <html>El tancament del conjunt de canvis <strong>{0}</strong> ha fallat <br>perquè ja havia estat tancat a {1}.
145 145 <html>La comunicació amb el servidor OSM ''{0}'' no ha estat possible. Si us plau torneu a intentar-ho més tard.</html>
146 146 <html>Ha fallat la comunicació amb eCommunication amb el servidor OSM ''{0}''failed. El servidor ha retornat<br>el següent codi d''error i el missatge:<br><strong>Codi d''error:<strong> {1}<br><strong>Missatge (sense traduir)</strong>: {2}</html>
147 147 <html>No es pot carregar la capa {0} ''{1}''.<br>L''error és:<br>{2}</html>
148 148 <html>El connector {0} no pot ser carregat perquè la seva<br>classe principal ''{1}'' no ha estat trobada.<br>Esborrar de les preferències?</html>
149 149 <html>El fitxer de sessió ''{0}'' no pot ser carregat.<br>L''error és:<br>{1}</html>
150 150 <html>No es poden llegir els favorits de<br>''{0}''<br>Error: {1}</html>
151 151 <html>No es pot llegir el fitxer ''{0}''.<br>L''error és:<br>{1}</html>
152 152 <html>No es poden llegir els arxius.<br>L''error és:<br>{0}</html>
153 153 <html>El fitxer de sessió ''{0}'' no pot ser enregistrat.<br>L''error és:<br>{1}</html>
154 154 <html>Descarregar els conjunts de canvis de la vista actual del mapa.<br><em>Deshabilitat. Actualment no hi ha cap vista activa.</em></html>
155 155 <html>Descarregar els conjunts de canvis de la vista actual del mapa</html>
156 156 <html>Descarregar els meus conjunts de canvis oberts</html>
157 157 <html>Descarregar els meus conjunts de canvis oberts<br><em>Deshabilitat. Si us plau, indiqueu primer el vostre nom d''usuari OSM a les preferències.</em></html>
158 158 <html>Descarregar els conjunts de canvis més recents</html>
159 159 <html>Entreu una clau per l''etiqueta, p.ex. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
160 160 <html>Entreu un valor d''etiqueta, p. ex. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
161 161 <html>Entreu manualment un testimoni d''autenticació si ha estat generat i obtigut fora<br>de JOSM.</html>
162 162 <html>Ha fallat l''accés al servidor OSM ''{0}''<br>amb el testimoni d''autenticació ''{1}''.<br>El servidor ha refusat el testimoni en considerar-lo com no autoritzat. No <br>podeu accedir a cap recurs protegit d''aquest servidor utilitzant aquest testimoni.</html>
163 163 <html>Ha fallat l''autenticació al servidor OSM ''{0}''.<br>Esteu utilitzant OAuth per autenticar-vos però no hi ha un<br>testimoni d''autenticació OAuth configurat.<br>Si us plau, obriu la finestra de preferències i genereu o introduïu-ne un.</html>
164 164 <html>Ha fallat la construcció de la URL ''{0}'' per a validar el servidor d''API OSM.<br>Si us plau, comproveu l''ortografia de ''{1}'' i torneu a validar un altre cop.</html>
165 165 <html>Ha fallat la connexió a la URL ''{0}.<br>Si us plau, verifiqueu l''ortografia de ''{1}'' i la vostra connexió a Internet i torneu a validar un altre cop.</html>
166 166 <html>Ha fallat la creació d''una URL perquè la codificació ''{0}''<br>no està disponible en aquest sistema</html>
167 167 <html>Ha fallat la creació del directori de memòria cau: {0}</html>
168 168 <html>Ha fallat la descàrrega de dades perquè el seu format no està suportat, està malformat i/o és inconsistent.<br><br>Detalls (sense traduir): {0}</html>
169 169 <html>Ha fallat la inicialització de la comunicació amb el servidor OSM {0}.<br>comproveu la URL del servidor a les preferències i la vostra connexió a Internet.
170 170 <html>Ha fallat la inicialització de les preferències. <br>Ha fallat la creació del directori de preferències que manca: {0}</html>
171 171 <html>Ha fallat la inicialització de les preferències. Error en inicialitzar el fitxer amb els valors predeterminats: {0}</html>
172 172 <html>Ha fallat la inicialització de les preferències.<br>El directori de les preferències ''{0}'' no és un directori.</html>
173 173 <htmll>Ha fallat la càrrega de la llista de fonts de predefinicions de<br>''{0}''.<br>Detalls (sense traduir):<br>{1}</html>
174 174 <html>Ha fallat la càrrega de les fonts d''estils des de <br>''{0}''.<br><br>Detalls (no traduït):<br>{1}</html>
175 175 <html>Ha fallat l''obertura d''una connexió amb el servidor remot<br>''{0}''.<br>El nom ''{1}'' no ha pogut ser resolt. <br>Si us plau comproveu la URL de l''API a les vostres preferències i la vostra connexió a Internet.
176 176 <html>Ha fallat l''obertura de la connexió amb el servidor remot<br>''{0}''.<br> Siun plau, comproveu la vostra connexió a Internet.
177 177 <html>Ha fallat l''obertura de la connexió amb el servidor remot<br>''{0}''<br>per raons de seguretat. Això és degut a que esteu executant un microprograma<br>que no heu descarregat de ''{1}''.
178 178 <html>Ha fallat l''obertura de la pàgina d''ajuda a la url {0}.<br>Això acostuma a ser degut a un problema amb la xarxa, si us plau, comproveu<br>la vostra connexió a Internet</html>
179 179 <html>Ha fallat la recuperació de la llista de conjunts de canvis del servidor d''API OSM a <br>''{1}. El servidor ha contestat retornant el codi d''error {0} en comptes de 200.<br>Si us plau, comproveu l''ortografia de ''{1}'' i torneu a validar un altre cop.</html>
180 180 <html>No s''ha aconseguit informació sobre l''usuari del servidor OSM ''{0}''.<br>Possiblement no sigui un problema causat pel testimoni d''autenticació testejat, sinó<br>provocat per la configuració del servidor. Comproveu acuradament el servidor<br>la URL i la vostra connexió a Internet.</html>
181 181 <html>Ha fallat la signatura de la petició pel servidor OSM ''{0}'' amb el testimoni ''{1}''.<br>Possiblement el testimoni no sigui vàlid.</html>
182 182 <html>Ha fallat la pujada o la descàrrega de dades a/de<br>''{0}''<br>a causa a un problema de transferència de dades.<br>Detalls (sense traduir): {1}</html>
183 183 <html>Ha fallat la pujada al conjunt de canvis <strong>{0}</strong><br>perquè ja ha estat tancat a {1}.
184 184 <html>Aquí hi ha el resum de la importació del fitxer. <br/>Podeu refusar els canvis a les preferències fent clic sobre "Cancel·lar" a la finestra de preferències <br/>Per activar alguns canvis potser calgui reiniciar JOSM.
185 185 <html>JOSM ha aconseguit un testimoni d''autenticació. Ara el podeu acceptar. JOSM l''utilitzarà a partir de llavors per autenticació i autorització al servidor OSM.<br><br>El testimoni d''autenticació és: </html>
186 186 <html>JOSM és a punt de reinicalitzar els paràmetres d''OAuth als seus valors predeterminats .<br>.Els valors personalitzats actuals no seran enregistrats.</html>
187 187 <html>Esteu utilitzant JOSM com a usuari anònim. No podeu descarregar<br>yels vostres conjunts de canvis del servidor OSM sense entrar un nom d''usuari<br>a les preferències de JOSM.</html>
188 188 <html>JOSM ha aconseguit una petició de testimoni d''autenticació i ara està obrint una pàgina d''autorització a un navegador extern. Si us plau, introduïu el vostre nom d''usuari i contrasenya OSM i seguiu les instruccions per autoritzar la petició de testimoni. Després retorneu a aquesta finestra i feu clic sobre <strong>{0}</strong><br><br>Si falla l''obertura del navegador extern podeu copiar la següent URL i enganxar-la al vostre navegador.</html>
189 189 <html>La capa ''{0}'' té un conflicte per l''objecte<br>''{1}''.<br>Si us plau resolgueu primer aquest conflicte i llavors toneu a provar.</html>
190 190 <html>La capa ''{0}'' ja te un conflicte amb l''objecte<br>''{1}''.<br>Aquest conflicte no pot ser afegit.</html>
191 191 <html>Ha estat demanada la descàrrega del connector "{0}".<br>Aq1uest connector ha deixat de ser mantingut pels desenvolupadors i pot produir errors.<br>Hauria de ser deshabilitat.<br>L''esborrem de les preferències?</html>
192 192 <html>Marcar <strong>els objectes esborrats localment</strong> que han de ser esborrats en el servidor.</html>
193 193 <html>Marcar els objectes modificats <strong>de la selecció </strong> que seran pujats al servidor.</html>
194 194 <html>No heu seleccionat ni <strong>{0}</strong> ni <strong>{1}</strong>.<br>Si us plau escolliu entre descarregar dades OSM, GPX o ambdues.</html>
195 195 <html>Cap dels objectes continguts al conjunt de canvis {0} està disponible a l''actual <br>capa en edició ''{1}''.</html>
196 196 <html>Si us plau, feu clic sobre <strong>{0}</strong> per obtenir una petició de testimoni OAuth de ''{1}''.</html>
197 197 <html>Si us plau confirmeu la supressió d''<strong>1 objecte</strong> d''<strong>1 relació</strong>.</html>
198 198 <html>Si us plau confirmeu la supressió d''<strong>1 objecte</strong> de <strong>{0} relacions</strong>.</html>
199 199 <html>Si us plau confirmeu la supressió de <strong>{0} objectes</strong> de <strong>{1} relacions</strong>.</html>
200 200 <html>Si us plau, indiqueu una data i hora vàlides per a limitar<br>la consulta a un interval de temps específic.</html>
201 201 <html>Si us plau, indiqueu una longitud i latitud vàlides per a limitar<br>al consulta sobre els conjunts de canvis a una zona específica.</html>
202 202 <html>Si us plau, assegureu-vos que totes les vies seleccionades tenen la mateixa direcció<br>o apliqueu l''ortogonalització una a una.</html>
203 203 <html>Si us plau, seleccioneu un <strong>interval de tessel·les OSM</strong> al nivell d''ampliació donat.</html>
204 204 <html>Si us plau, seleccioneu una de les següents <strong>consultes estàndard</strong>.Seleccioneu <strong>Descarregar només els meus conjunts de canvis</strong> si només voleu descarregar els que heu creat.<br>Tingueu en consideració que JOSM descarregarà un màxim de 100 conjunts de canvis.</html>
205 205 <html>Si us plau, seleccioneu el conjunt de canvis que voleu tancar</html>
206 206 <html>Si us plau, seleccioneu els valors a conservar per a les següents etiquetes.</html>
207 207 <html>El connector {0} necessita la versió {1} de JOSM. La versió actual és {2}.<br>Heu d''actualitzar JOSM si voleu utilitzar aquest connector.</html>
208 208 <html>El fitxer de preferències conté errors.<br> Fent una còpia del seguretat del fitxer antic<br>{0}<br> i creant un nou fitxer de preferències predeterminat.</html>
209 209 <html>Ha fallat l''obtenció d''un testimoni d''autenticació OAuth de ''{0}''.</html>
210 210 <html>Ha fallat l''obtenció d''una petició de testimoni OAuth de ''{0}''.</html>
211 211 <html>Segueix un procediment automàtic per obtenir un testimoni d''autenticació del lloc web d''OSM.<br>JOSM accedeix al lloc web com l''usuari i de manera totalment <br>automàtica autoritza l''usuari i obté un testimoni d''autenticació.</html>
212 212 <html>Segueix un procediment semiautomàtic per obtenir un testimoni d''autenticació del lloc web d''OSM.<br>JOSM enviarà la petició OAuth estandard per demanar un testimoni i un<br>testimoni d''autenticació. Enviarà l''usuari al lloc web d''OSM a través d''un navegador extern<br>perquè s''autentiqui ell mateix i accepti el testimoni demanat enviat per JOSM.</html>
213 213 <html>Seleccioneu tots els tracks que voleu visualitzar. Podeu seleccionar un grup de tracks arrossegant-los amb el ratolí o prement CTRL+Clic per seleccionar-ne alguns d''específics. El mapa s''actualitzarà en temps real en segon pla. Podeu obrir un track fent doble clic sobre la seva adreça URL.</html>
214 214 <html>Seleccioneu per descarregar dades a una nova capa.<br>Desseleccioneu per descarregar-les a la capa activa.</html>
215 215 <html>Seleccioneu per tal d''activar la entrada d''una etiqueta aplicable<br>a totes les relacions modificades.</html>
216 216 <html>Seleccionar de limitar la consulta als vostres conjunts de canvis.<br>Desseleccionar per a incloure tots els conjunts de canvis a la consulta.</html>
217 217 <html>Seleccioneu per desar el testimoni d''autenticació a les preferències de JOSM.<br>Desseleccioneu per utilitzar el testimoni d''autenticació només en aquesta sessió.</html>
218 218 <html>Seleccioneu per mostrar només els conjunts de canvis dels objectes seleccionats.<br>Desseleccioneu per mostrar tots els conjunts de canvis dels objectes que són a la capa de dades.</html>
219 219 <html>Seleccioneu les accions a fer per aquesta capa si feu clic sobre el botó situat més a l''esquerra.<br/>Marqueu "Pujar" per pujar els canvis al servidor OSM<br/>Marqueu "Desar" per desar la capa al fitxer especificat a l''esquerra.</html>
220 220 <html>El fitxer de paràmetres vol afegir preferències a <b>{0}</b>,<br/> però en aquest moment no es coneix el seu valor predefinit<br/> Si us plau, activeu manualment la funció corresponent i torneu a importar una altre cop.
221 221 <html>Pas 1/3: obtenir una petició de testimoni OAuth</html>
222 222 <html>Pas 2/3: Autoritzar i obtenir un testimoni d''autenticació</html>
223 223 <html>Pas 3/3: Testimoni d''autenticació obtingut correctament</html>
224 224 <html>El testimoni d''autenticació ''{0}'' ha estat utilitzat amb èxit per<br>accedir al servidor OSM a ''{1}''.<br>Esteu accedint al servidor OSM com l''usuari ''{2}'' amb l''ID ''{3}''.</html>
225 225 <html>La font de les etiquetes predefindes {0} pot ser carregada però conté errors. Segur que la voleu utilitzar?<br><br><table width=600>L''error és: [{1}:{2}] {3}</table></html>
226 226 <html>La font d''etiquetes predefinides {0} pot ser carregada però conté errors. Segur que la voleu utilitzar?<br><br><table width=600>L''error és: {1}</table></html>
227 227 <html>Preneu una fotografia del vostre receptor GPS mostrant l''hora.<br>Mostreu la fotografia aquí.<br>LLavors captureu l''hora que mostra la fotografia i seleccioneu una zona horària<hr></html>
228 228 <html>El valor actual no és un nom d''usuari vàlid.<br>Si us plau, indiqueuun nom d''usuari
229 229 <html>El testimoni d''autenticació ''{1}'' és conegut pel servidor OSM ''{0}''.<br>No obstant això, el test per aconseguir els detalls de l''usuari ha fallat.<br>Tanmateix, en funció dels drets que atorgui aquest testimoni, potser el podreu utilitzar<br>per pujar dades, carregar tracks GPS i/o accedir a d''altres recursos protegits.</html>
230 230 <html>El servidor d''API OSM a ''{0}'' no ha donat una resposta vàlida.<br>És com si ''{0}'' no fos un servidor d''API OSM.<br>Si us plau, comproveu l''ortografia de ''{0}'' i torneu a validar un altre cop.</html>
231 231 <html>El servidor OSM<br>''{0}''<br>ha informat d''un error intern del mateix servidor.<br>Això acostuma a ser un problema temporal. Si us plau, torneu a intentar-ho més tard.
232 232 <html>El procés automàtic per obtenir un testimoni d''autenticació OAuth<br> del servidor OSM ha fallat perquè JOSM no ha pogut construir<br> una URL de login vàlida a partir del punt final de la URL d''autoritzacions d''OAuth ''{0}''.<br><br>Si us plau, comproveu la vostra configuració avançada i proveu un altre cop.</html>
233 233 <html>El procés automàtic per obtenir un testimoni d''autenticació OAuth<br> del servidor OSM ha fallat. JOSM no ha aconseguit la connexió a {0}<br>per l''usuari {1}.<br><br>Si us plau, comproveu el nom d''usuari i la contrasenya i proveu un altre cop.</html>
234 234 <html>El procés automàtic per obtenir un testimoni d''autenticació OAuth<br>del servidor OSM ha fallat.<br><br>Si us plau, proveu un altre cop o escolliu un altre tipus de procés d''autorització,<br>un procés semiautomàtic o manual, per exemple.</html>
235 235 <html>La relació filla<br>{0}<br>està esborrada al servidor. No pot ser carregada</html>
236 236 <html>Les vies combinades són membres d''una o més relacions. Sis us plau, decidiu quins dels membres voleu <strong>conservar</strong> a la via combinada resultant i quins voleu <strong>suprimir</strong>.<br>El que està predeterminat és de <strong>conservar</strong> la primera via i <strong>suprimir</strong> les altres que són membres de la mateixa relació: la via combinada resultant prendrà el lloc de la via original a la relació.</html>
237 237 <html>La URL <tt>{0}</tt><br>és externa. La modificació només és possible per a les pàgines <br>que són al servidor d''ajuda <tt>{1}</tt>.</html>
238 238 <html>Les dades de la capa GPX ''{0}'' han estat descarregades del servidor.<br>Però no poden ser correlacionades amb les dades d''àudio perquè els seus punts no contenen informació de data i hora.</html>
239 239 <html>Les dades de la capa GPX ''{0}'' han estat descarregades del servidor.<br>Però no poden ser correlacionades amb les dades d''àudio perquè els seus punts no contenen informació de data i hora.</html>
240 240 <html>Les dades a pujar participen a conflictes no resolts de la capa ''{0}''. Primer heu de resoldre els conflictes.</html>
241 241 <html>Els nodes combinats són membres d''una o més relacions. Sis us plau, decidiu quins dels membres voleu <strong>conservar</strong> al node resultant i quins voleu <strong>suprimir</strong>.<br>El que està predeterminat és de <strong>conservar</strong> el primer node i <strong>suprimir</strong> els altres que són membres de la mateixa relació: el node resultant prendrà el lloc del node original a la relació.</html>
242 242 <html>La relació ha canviat.<br><br>Voleu desar elsvostres canvis?
243 243 <html>El servidor ha indicat que ha detectat un conflicte.
244 244 <html>El servidor ha indicat que ha detectat un conflicte.<br>Missatge d''error (sense traduir):<br>{0}</html>
245 245 <html>El servidor informa que un objecte ha estat suprimit.<br><strong>La pujada fallarà</strong> en intentar actualitzar o suprimir aquest objecte.<br> <strong>També fallarà la descàrrega</strong> d''aquest objecte.<br><br>El missatge d''error és:<br>{0}</html>
246 246 <html>El test ha fallat perquè el servidor ha respost amb un error intern.<br>JOSM no pot decdicir si el testimoni és vàlid. Si us plau, torneu a intentar-lo més tard.</html>
247 247 <html>Hi ha <strong>múltiples conjunts de canvis</strong> necessaris per pujar {0} objectes. Quina estratègia voleu utilitzar?</html>
248 248 <html>No hi ha capes a la capa font<br>''{0}''<br>amb la que es pugui combinar.</html>
249 249 <html>Com a mínim, hi ha un membre d''aquesta relació que fa referència<br>a la relació mateixa.<br>Això crea dependències circulars, cosa totalment desaconsellada.<br>Com voleu procedir amb les dependències circulars?</html>
250 250 <html>Cap zona descarregada ha estat seleccionada.</html>
251 251 <html>Aquesta acció requerirà {0} peticions <br>de descàrrega. Voleu <br>continuar?</html>
252 252 <html>Aquesta relació ja te un o més membres que fan referència a <br>l''objecte ''{0}''<br><br>Segur que voleu afegir un altre membre a la relació?</html>
253 253 <html>Aquesta relació ha canviat fora de l''editor.<br>No podeu aplicar elsvostres canvis i continuar editant.<br><br>Voleu crear un conflicte i tancar l''editor?</html>
254 254 <html>L''anàlisi de a font d''etiquetes predefindes {0} no és possible. Segur que la voleu utilitzar?<br><br><table width=400>L''error és: [{1}:{2}] {3}</table></html>
255 255 <html>No és possible l''anàlisi de la font d''etiquetes predefinides: {0}. Segur que la voleu utilitzar?<br><br><table width=600>L''error és: {1}</table></html>
256 256 <html>La pujada de dades GPS sense processar sobre el mapa es considera nociva<br>Si voleu pujar tracks mireu aquí:</html>
257 257 <html>La pujada <strong>ha fallat</strong> perquè el servidor te una versió més recent d''un dels<br>nodes, vies o relacions.<br><br>Feu clic sobre<strong>{0}</strong> per a sincronitzar el vostre conjunt de dades amb el servidor.<br>Feu clic sobre <strong>{1}</strong> per a anul·lar i continuar l''edició.<br></html>
258 258 <html>La pujada <strong>ha fallat</strong> perquè el servidor te una versió més recent d''un dels<br>nodes, vies, o relacions.<br>El conflicte és causat per <strong>{0}</strong> amb id <strong>{1}</strong>,<br>el servidor te la versió {2} i la vostra és la {3}.<br><br>Feu clic sobre <strong>{4}</strong> per a sincronitzar l''element en conflicte.<br>Feu clic sobre<strong>{5}</strong> per a sincronitzar el vostre conjunt de dades amb el servidor.<br>Feu clic sobre <strong>{6}</strong> per anul·lar i continuar editant.<br></html>
259 259 <html>La pujada <strong>ha fallat</strong> perquè heu estat utilitzant un<br>conjunt de dades {0} que ja fou tancat el {1}.<br>Si us plau pujeu les dades amb un nou conjunt de dades o amb un d''obert.</html>
260 260 <html>Ha <strong>fallat</strong> la pujada de dades al servidor perquè el vostre <br>conjunt de dades viola una precondició.<br>El missatge d''error és:<br>{0}</html>
261 261 <html>Utilitzeu una fotografia d''un rellotge precís,<br>p.e. la pantalla d''un receptor GPS</html>
262 262 <html>Utilitzar la URL per defecte del servidor OSM (<strong>{0}</strong>)</html>
263 263 <html>La versió <strong>{0}</strong> ha estat creada a <strong>{1}</strong></html>
264 264 <html>La versió <strong>{0}</strong> està en edició a la capa ''{1}''</html>
265 265 <html>Esteu intentant d''afegir una relació a ella mateixa.<br><br>Això crearà referències circulars i es desaconsella.<br>Anul·lar la relació ''{0}''.</html>
266 266 <html>Esteu utilitzant la projecció EPSG:4326 i això portarà a<br>obtenir resultats no desitjats quan es facin alineacions rectangulars.<br>Canvieu la vostra projecció per tal de suprimir aquest avís.<br>Voleu continuar?</html>
267 267 <html>No heu acabat la combinació de les diferències d''aquest conflicte.<br>La seva resolució no podrà aplicada fins que totes les diferències<br>hagin estat resoltes.<br>Feu clic sobre <strong>{0}</strong> per tancar.<strong> Les diferències<br>solucionades no seran aplicades.</strong><br>Feu clic sobre <strong>{1}</strong> per tornar a la finestra de resolució de conflictes.</html>
268 268 <html>Heu obtingut un testimoni d''autenticació OAuth del lloc web d''OSM Feu clic sobre <strong>{0}</strong> per acceptar el testimoni. JOSM l''utilitzarà a les peticions següents per obtenir l''accés a l''API OSM.</html>
269 269 <html>{0} relacions generen un bucle infinit perquè fan referència mútua les unes a les altres.<br>JOSM no les pot carregar. Si us plau modifiqueu les relacions i suprimiu les dependències cícliques.</html>
270 270 <i>(El desament automàtic enregistrarà les capes modificades en intervals periòdics. Aquestes còpies de seguretat són creats a la carpeta especificada a les preferències de JOSM. En cas de problemes JOSM intentarà recuperar els canvis no desats \r\nla següent vegada que sigui iniciat.)</i>
271 271 <i>(JOSM pot conservar un fitxer de còpia de seguretat en desar les capes. Afegirà ''~'' al nom del fitxer i el desarà a la mateix carpeta.)</i>
272 272 <i>CH1903 / LV03 (sense correccions locals)</i>
273 273 <i>manca</i>
274 274 <clau>
275 275 -----
276 276 <nou objecte>
277 277 +++++
278 278 +++++
279 279 <p><b>{0}</b> objectes ocults
280 280 <signe d''interrogació>
281 281 -----
282 282 <strong>Avís:</strong> JOSM es connecta <strong>un únic cop</strong> utilitzant una connexió segura.
283 283 <sense definir>
284 284 <oex>
285 285 > inferior
286 286 > superior
287 287 +++++
288 288 Un ajudant pels ajustaments d''IRS de satèl·lit
289 289 Manca una clau nom, fins i tot si existeix la clau nom:*
290 290 Nom: * manca la traducció.
291 291 Una primitiva amb ID = 0 nno pot ser invisible
292 292 Una eina especial per manegar el servidor WMS del cadastre francès.
293 293 AGRI blanc-i-negre 2.5m
294 294 Violació de les capacitats de l''API
295 295 Versió de l''API: {0}
296 296 Vies abandonades
297 297 Anul·lar
298 298 Anul·la la fusió
299 299 Anul·la la finestra de selecció de fitxer
300 300 Anul·la la finestra de selecció de fitxer.
301 301 Quant a...
302 302 Quant al JOSM...
303 303 Accetar el testimoni d''autenticació
304 304 Accepta totes les etiquetes de {0} per aquesta sessió
305 305 Acceptar els nous llocs web de connectors i tancar la finestra
306 306 Accés
307 307 Testimoni d''autenticació
308 308 Clau del testimoni d''autenticació:
309 309 Secret del testimoni d''autenticació:
310 310 URL del testimoni d''autenticació
311 311 L''accés a la versió ''{0}'' de {1} {2} no és premés.
312 312 Allotjament
313 313 Segons la informació que hi ha al connector, l''autor és {0}.
314 314 A compte o targetes de fidelització
315 315 Acció
316 316 Paràmetres d''acció
317 317 Accions
318 318 Accions a fer
319 319 Activa
320 320 Activar la capa
321 321 Activar la capa seleccionada
322 322 Activant la classe estàndard de renderaització com a alternativa.
323 323 Predefinicions actives:
324 324 Estils actius:
325 325 Afegeix
326 326 Afegeix una URL d''imatgeria
327 327 Afegeix una URL descriptiva del connector de JOSM
328 328 Afegeix un node...
329 329 Afegeir una propietat
330 330 Afegeix imatge rectificada
331 331 Afegeix un marcador per la zona descarregada
332 332 Afegeix una nova ruta d''icones
333 333 Afegeix un nou parell clau/valor a tots els objectes
334 334 Afegeix un node a una via
335 335 Afegeix una nova predefinició indicant un fitxer o una URL
336 336 Afegeix una nova font a la llista
337 337 Afegeix un estil nou indicant un nom de fitxer o una URL
338 338 Afegeix una nova etiqueta
339 339 Afegeix una nova entrada {0} indicant la seva URL
340 340 Afegeix un node indicant la latitud i la longitud o les coordenades est i nord.
341 341 Afegeix els objectes seleccionats al final del conjunt de dades actual
342 342 Afegeix els objectes seleccionats al conjunt de dades deprés del darrer membre seleccionat
343 343 Afegeix els objectes seleccionats al conjunt de dades abans del primer membre
344 344 Afegir els objectes seleccionats abans del primer membre seleccionat
345 345 Afegeix totes les etiquetes
346 346 Afegeix una etiqueta buida
347 347 Afegeix informació d''autor
348 348 Afegeix les etiquetes verificades als objectes seleccionats
349 349 Afegeix un conflicte per ''{0}''
350 350 Afegeix cada element a la selecció inicial. Pot ser una cadena de text similar a les cerques de google ouna URL que retorni osm-xml
351 351 Afegeix filtre.
352 352 Afegeix la capa d''imatge {0}
353 353 Afegeix capes
354 354 Afegeix node
355 355 Afegeix node a la via
356 356 Afegeix un node a una via i connectar-lo
357 357 Afegeix node {0}
358 358 Afegeix relació {0}
359 359 Afegeix les etiquetes seleccionades
360 360 Afegeix la selecció a la relació
361 361 Afegir paràmetre
362 362 Afegir etiquetes als objectes seleccionats
363 363 Afegeix els membres de les relacions seleccionades a la selecció actual
364 364 Afegeix els elements seleccionats a la llista de predefinicions actives
365 365 Afegir els estils seleccionats a la llista d''estils actius
366 366 Afegeix les relacions seleccionades a la selecció actual
367 367 Afegeix a la selecció
368 368 Afegir al selector de mapes lliscants:
369 369 Afegir el valor?
370 370 Afegir via
371 371 Afegeix via {0}
372 372 Afegit node a totes les interseccions
373 373 Informació de l''adreça
374 374 Adreces
375 375 Afegeix un verificador d''etiquetes preconfigurades al menú d''ajuda, amb l''objectiu d''ajudar-vos en el desenvolupament d''etiquetes preconfigurades (vista prèvia ràpida en una finestra emergent). També podeu iniciar el fitxer jar manualment de manera independent.
376 376 Afegeix capacitats d''impresió de mapes a JOSM
377 377 Afegeix una prohibició de gir a l''esquerra a conjunts de 4 o 5 vies
378 378 Boca mina
379 379 Ajusta el desplaçament de la imatge
380 380 Ajustar l''opacitat de la capa
381 381 Ajusta la posició d''aquesta capa d''imatge
382 382 Ajustar la zona horària i el decalatge
383 383 Ajustament {0} encara no enregistrat.
384 384 Ajustament {0} encara no enregistrat. No es pot establir la particiapació a l''ajustament sincronitzat.
385 385 Centre Administratiu
386 386 Administratiu
387 387 Nivell administratiu
388 388 Avançat
389 389 Fons avançat: canviat
390 390 Fons avançat: SensePredeterminació
391 391 Paràmetres avançats d''OAuth
392 392 Propietats avançades d''OAuth
393 393 Preferències avançades
394 394 Informació avançada
395 395 Informació avançada (web)
396 396 Informació vançada de l''objecte
397 397 La imatgeria aèria podria estar desalineada. Si us plau verifiqueu el seu decalatge utilitzant un tack GPS!
398 398 Via aèria
399 399 +++++
400 400 Agrícola
401 401 Aeroport
402 402 Aeròdrom
403 403 Bodega
404 404 Alinea els nodes en cercle
405 405 Alinea els nodes en una línia
406 406 Tot
407 407 Tots els fitxers
408 408 Tots els formats
409 409 Tots els fitxers (*.*)
410 410 Tots els connectors instal·lats estan actualitzats. JOSM no necessita descarregar cap nova versió.
411 411 Tots els punts i segments del track tindran el mateix color. Podeu configurar això al Gestor de Capes.
412 412 Se suporten totes les projeccions
413 413 Tots els valors incorporats com ''{0}'' seran aplicats a la clau ''{1}''
414 414 Tots els vehicles
415 415 Parcel·les individuals
416 416 Permet d''afegir marcadors/nodes a una posició gps
417 417 Autoritzar la descàrrega dels vostres tracks GPS privats
418 418 Autoritzar la lectura de les vostres preferències
419 419 Autoritza la pujada de tracks GPS
420 420 Autoritza la pujada de les dades del mapa
421 421 Autoritzar l''escriptura de les vostres preferències
422 422 Trànsit permès:
423 423 Permetre que JOSM sigui controlat per d''altres aplicacions, per exemple de d''un navegador web.
424 424 Permet obrir fitxers gpx/osm que s''interseccionen amb l''àrea visible a pantalla
425 425 Permet l''usuari d''anonimitzar la data i hora i esborrar parts de grans tracks GPX de manera molt ràpida.
426 426 -----
427 427 Permet l''assignació d''etiquetes a tots els objectes d''una àrea seleccionada d''un cop
428 428 Permet de filtrar tracks GPX innecessaris
429 429 Permet la importació directa a JOSM de varis formats de fitxer.
430 430 Permet ajustar el color del track per a diferents velocitats mitjanes.
431 431 Permet recuperar objectes esborrats de la base de dades d''OSM
432 432 Canal alfa
433 433 Refugi de muntanya
434 434 Ja ha estat enregistrat un conflicte per l''objecte ''{0}''
435 435 Inclou a la cerca els objectes incomplets i els esborrats.
436 436 Canvia també el nom del fitxer
437 437 Alternativament, si no funciona, podeu omplir manualment la informació en aquesta adreça URL:
438 438 Sempre amagat
439 439 Mostra-ho sempre
440 440 Actualitzar sense preguntar
441 441 Futbol Americà
442 442 Quantitat de cables
443 443 Quantitat de seients
444 444 Quantitat d''esglaons
445 445 Amperatge
446 446 Un validador de dades OSM que verifica que no hi hagi errors fets pels usuaris o els programes d''edició
447 447 Un valor buit esborra l''etiqueta.
448 448 Ha hagut un erro al connector {0}
449 449 S''ha produït un error en intentar de fer coincidir les fotografies amb el track GPX. Podeu ajustar els controls manualment per fer-les coincidir.
450 450 Ha hagut una excepció inesperada que pot haver estat causada pel connector ''{0}''.
451 451 Ha hagut una excepció no esperada.<br>Això sempre és a causa d''un error al codi del programa. Si esteu utilitzant<br>la darrera versió de JOSM, si us plau, considereu l''opció d''omplir un informe d''error.
452 452 Analitza un conjunt de punts GPS per tal d''obtenir el seu centre i la seva direcció
453 453 Unió automàtica d''angles
454 454 Discretització d''angles activa
455 455 Anotacions
456 456 Un altre connector per correlacionar imatges amb fites d''un fitxer GPX. Es produeix una correlació quan l''atribut ''name'', ''cmt'' o ''desc'' d''una etiqueta d''una fita es correspon al nom del fitxer d''una imatge.
457 457 Afegir les preferències del fitxer als valors existents
458 458 Aplica
459 459 Aplica els canvis
460 460 Aplicar
461 461 Aplicar la resolució
462 462 Aplicar rol
463 463 Aplicar rol:
464 464 Aplica l''antialiàsing a les línies GPX, el resultat serà una millor visualització
465 465 Aplica l''antialiàsing a la vista esquemàtica del mapa, el resultat serà una millor visualització
466 466 Aplica l''antialiàsing a la vista del mapa, el resultat serà una millor visualització
467 467 Aplica la resolució als conflictes
468 468 Aplicar els conflictes resolts i tancar la finestra
469 469 Aplicar els canvis seleccionats
470 470 Aplica etiquetes de contingut en memòria a tots els elements seleccionats.
471 471 Aplicar etiquetes al grup de modificacions vers el qual es pujaran les dades
472 472 Aplicar les actualitzacions
473 473 Aplica l''adreça de la tessel·la
474 474 Aplicar les actualitzacions i tancar la finestra
475 475 Aplicar aquest rol a tots els membres
476 476 Aplicar?
477 477 Estacionament
478 478 +++++
479 479 Arcada
480 480 Jaciment arqueològic
481 481 Tir amb arc
482 482 Esteu segur que voleu continuar?
483 483 Àrea
484 484 La via que delimita l''àrea no està tancada
485 485 Àrea al voltant dels llocs
486 486 Zones amb segments compartits
487 487 Centre Artístic
488 488 Art
489 489 Preguntar abans d''actualitzar
490 490 Assembleu nous polígons
491 491 Carrer associat
492 492 Assumeix
493 493 Com a mínim cal un objecte per poder esborrar, la col·lecció és buida
494 494 Atletisme
495 495 Atenció: Utilitzeu les tecles reals del teclat
496 496 Llocs d''interès
497 497 Atributs
498 498 Àudio
499 499 Dispositiu d''àudio fora de l''abast
500 500 Paràmetres d''àudio
501 501 Marcadors d''àudio de {0}
502 502 Àudio sincronitzat al punt {0}.
503 503 Etiquetatge de fites d''àudio
504 504 Àudio: {0}
505 505 Audioguia
506 506 Audioguia a través del telèfon mòbil?
507 507 Futbol australià
508 508 Autenticar
509 509 Autenticar amb el nom d''usuari i la contrasenya indicats
510 510 Ha fallat l''autenticació al servidor proxi HTTP ''{0}''. Si sus plau indiqueu un nom d''usuari i una contrasenya vàlids.
511 511 Ha fallat l''autenticació a l''API OSM ''{0}''. Si us plau, indiqueu un nom d''usuari i una contrasenya vàlids.
512 512 Ha fallat l''autenticació al servidor ''{0}''. Si us plau, indiqueu un nom d''usuari i una contrasenya vàlids.
513 513 Autenticant la sessió de l''usuari ''{0}''...
514 514 Autenticació
515 515 Ha fallat l''autenticació
516 516 Ha fallat l''autenticació
517 517 Autor
518 518 Autor:
519 519 L''autorització ha fallat
520 520 Autoritzar JOSM a accedir a l''API OSM
521 521 URL d''autorització:
522 522 Autoritzar ara
523 523 Autoritzant la petició de testimoni OAuth ''{0}'' al lloc web OSM ...
524 524 Autoritzant el tstimoni demanat ''{0}''...
525 525 Autors/es
526 526 +++++
527 527 Auto-ampliació
528 528 Carrega automàticament les tessel·les
529 529 Activar desament automàtic
530 530 Interval de desament automàtic (segons)
531 531 Fitxers autodesats per capa:
532 532 Autoampliació per defecte:
533 533 Estimació automàtica
534 534 Carrega automàticament les tessel·les de manera predeterminada:
535 535 Caixer automàtic
536 536 Descàrrega automàtica
537 537 Correcció automàtica d''atribut
538 538 Canvia la resolució automàticament
539 539 Crear automàticament marcadors d''àudio a partir dels punts del track (en comptes dels punts de fita) amb noms o descripció.
540 540 Fer un capa per a cada fita quan s''obri un fitxer GPX
541 541 Disponible
542 542 Entrades predeterminades disponibles:
543 543 Predefinicions disponibles:
544 544 Rols disponibles
545 545 Estils disponibles:
546 546 Túnel de protecció contra allaus
547 547 +++++
548 548 +++++
549 549 +++++
550 550 Pediatra
551 551 Endarrere
552 552 Termes d''ús de la imatge de fons
553 553 Fons:
554 554 respatller
555 555 Retrocés en mode d''afegir
556 556 Petició incorrecta
557 557 Fleca
558 558 Carrer dels Flequers
559 559 S''ha sobrepassat el límit de la banda de pas
560 560 Banc
561 561 +++++
562 562 Barrera
563 563 Barreres
564 564 Beisbol
565 565 Bàsic
566 566 Bassa d''infiltració
567 567 Bàsquet
568 568 Piles
569 569 Camp de batalla
570 570 Baviera (2 m)
571 571 Badia
572 572 Platja
573 573 Vòlei platja
574 574 Balisa
575 575 Lambert belga 1972
576 576 Lambert belga 2008
577 577 Banc per seure
578 578 Begudes
579 579 Bicicleta
580 580 Es lloguen bicis
581 581 Es reparen bicis
582 582 Es venen bicis
583 583 Es renten bicis (de pagament)
584 584 Terrassa / Biergarten
585 585 Botiga de bicicletes
586 586 +++++
587 587 +++++
588 588 Capa buida
589 589 Bloc
590 590 Blau:
591 591 Contingut del panell
592 592 Drassanes
593 593 Bol·lard
594 594 -----
595 595 Llibreria
596 596 Nom del preferit:
597 597 Favorits
598 598 Control de fronteres - Duana
599 599 Nom botànic
600 600 Pista de petanca
601 601 Límits
602 602 Límits
603 603 Fita
604 604 Nodes de frontera duplicats
605 605 Tipus de Límits
606 606 Límits
607 607 Requadre de selecció (projectat):
608 608 Zona delimitada:
609 609 Límits
610 610 +++++
611 611 Bitlles
612 612 Marca
613 613 Escullera
614 614 Pont
615 615 Pren errors d''Osm Inspector i els mostra al requadre del mapa actual.
616 616 Columbia Britànica Mosaic
617 617 -----
618 618 -----
619 619 El nombre d''etiquetes predefinides "{0}-{1}" no és coherent. El nombre d''elements ''display_values'' ha de ser el mateix que el de ''values''
620 620 El nombre d''etiquetes predefinides "{0}-{1}" no és coherent. El nombre d''elements ''short_descriptions'' ha de ser el mateix que el de ''values''
621 621 -----
622 622 Solar prèviament edificat
623 623 Topall
624 624 Informes d''errors
625 625 Edifici
626 626 Passatge sota edificis
627 627 Nodes d''una edificació duplicats
628 628 Contrucció a l''interior d''una altra
629 629 S''està construïnt el menú principal
630 630 Estil integrat, ruta interna:
631 631 Integrat:
632 632 Portella de cop (a finques ramaderes,s''obre sense sortir del vehicle)
633 633 Autobús
634 634 Troleibús
635 635 Andana de l''estació d''autobusos
636 636 Estació d''autobusos
637 637 Parada d''autobús
638 638 Trampa per cotxes
639 639 Parada d''autobús (antiga)
640 640 Carnisseria
641 641 Per codi (EPSG)
642 642 GNC (Gas Natural Comprimit)
643 643 +++++
644 644 +++++
645 645 +++++
646 646 +++++
647 647 +++++
648 648 Telecabina
649 649 Armari de distribució
650 650 Cafè
651 651 Calculant l''àrea a descarregar
652 652 Modifica la relació
653 653 Cambodja,Laos,Tailàndia,Vietnam bilingüe
654 654 Càmping
655 655 Càmping
656 656 No es pot activar la classe de renderització ''{0}'' perquè no és una subclasse de ''{1}''.
657 657 No es pot activar la classe de renderització ''{0}'' perquè no ha estat registrada com a renderitzadora de mapes.
658 658 No es pot activar la classe de renderització ''{0}'' perquè no ha estat trobada.
659 659 Futbol Canadenc
660 660 +++++
661 661 Cancel·la
662 662 Anul·lar i tornar a la finestra anterior
663 663 Anul·la l''autenticació
664 664 Anul·la l''increment automàtic per aquest camp
665 665 Anul·lar el tancament dels conjunts de canvis
666 666 Cancel·la la resolució de conflictes
667 667 Anular la resolució de conflictes i tancar la finestra
668 668 Cancel·la l''operació
669 669 Anular les actualitzacions i tancar la finestra
670 670 Anul·lar la pujada i reprendre les modificacions
671 671 Cancel·lar la pujada
672 672 Cancel·lar, continuar l''edició
673 673 No és possible afegir un node fora del món.
674 674 No és possible afegir una via amb només {0} nodes.
675 675 No és possible afegir el node {0} a la via incompleta {1}.
676 676 No és possible marcar com a no resolt l''element objecte de la fusió.
677 677 No és possible d''assignar un ID de conjunt de canvis més gran que zero a un nou objecte. El valor de l''ID conjunt de canvis és {0}
678 678 No és possible de construir una consulta sobre conjunts de canvis basada en la data i hora. Les dades introduïdes no són vàlides.
679 679 No és possible la comparació de l''objecte amb ID ''{0}'' amb el que te l''ID ''{1}''.
680 680 No és possible la creació d''una consulta del conjunt de canvis amb els paràmetres ''uid'' i ''display_name''
681 681 No es pot crear una consulta sobre els conjunts de canvis d''un usuari anònim
682 682 No és possible d''eliminar un node amb atributs
683 683 No es pot esborrar un node que fa referència a múltiples objectes
684 684 No es pot carregar una capa de tipus ''{0}'' perquè no s''ha trobat un carregador adequat.
685 685 No es pot carregar la capa {0} perquè depen de la capa {1} que ha estat ignorada.
686 686 La fusió no és possible perquè un dels objectes implicats és nou i l''altre no ho és
687 687 No és possible fusionar els nodes: Caldria eliminar la via {0} que encara està essent utilitzada per {1}
688 688 No es poden fusionar objectes amb diferents ID. Un id és {0} i l''altre és {1}
689 689 No es pot barrejar nodes i vies al rol "via"
690 690 No es pot moure els objectes fora del món.
691 691 No és possible de posar un node fora del Món.
692 692 No és possible de resoldre un conflicte en estat indecís.
693 693 No és possible de restringir la consulta sobre els conjunts de canvis a l''usuari actual perquè és anònim
694 694 No és possible de limitar la consulta sobre els conjunts de canvis a una zona específica. Els límits indicats no són vàlids.
695 695 No és possible de restringir la consulta sobre el conjunt de canvis al nom d''usuari ''{0}''
696 696 No és possible d''anul·lar la comanda ''{0}'' perquè la capa ''{1}'' ja no està present.
697 697 Piragüisme
698 698 Llaunes
699 699 Cantó de Fribourg 50cm (2005)
700 700 Cantó de Ginebra 5 cm (SITG 2011)
701 701 Cantó de Neuchâtel 50cm (SITN 2006)
702 702 Cantó del Jura 50cm (RCJU 1998)
703 703 +++++
704 704 Capacitat
705 705 Capacitat (en general)
706 706 Cotxe
707 707 Concessionari de cotxes
708 708 Càmping per Caravanes
709 709 Càrrega
710 710 -----
711 711 en Efectiu
712 712 Castell
713 713 Cadastre Espanya
714 714 Barrera canadenc
715 715 Entrada de la cova
716 716 Cementiri
717 717 Centrar la vista
718 718 Meridià central
719 719 Cadena
720 720 Telecadira
721 721 Cabana / Bungalou
722 722 Canvia propietats
723 723 Voleu canviar el sentit?
724 724 Canviar la llista de llistats de paràmetres
725 725 Canvia la llista de configuracions de mapes
726 726 Canviar la llista de paràmetres
727 727 Canvia node {0}
728 728 Canviar la relació
729 729 Canvia el rol del membre per {0} {1}
730 730 Canvia relació {0}
731 731 Canviar resolució
732 732 Modifica un paràmetre de tipus cadena de caràcters
733 733 Canviar la carpeta per tots els paràmetres d''usuari
734 734 Canviar la selecció
735 735 Canvia la subàrea de visualització
736 736 Canvia via {0}
737 737 Nodes modificats de {0}
738 738 Canvia les preferències segons el fitxer XML
739 739 S''esperava un conjunt de canvis amb un ID > 0. S''ha obtingut {0}.
740 740 ID del conjunt de canvis:
741 741 Finestra de gestió de conjunts de canvis
742 742 Administrador de canvis
743 743 Conjunt de canvis tancat
744 744 Comentari sobre el grup de canvis:
745 745 ID del conjunt de canvis:
746 746 Informació del conjunt de canvis
747 747 El conjunt de canvis és ple
748 748 Conjunt de modificacions {0}
749 749 Conjunt de canvis:
750 750 Conjunt de canvis
751 751 Modificant les dreceres de teclat manualment.
752 752 Estació de càrrega
753 753 Comprovar si hi ha FIXME
754 754 Comprova-ho al servidor
755 755 Comprovar les claus
756 756 Comprovar el valor de les propietats
757 757 Comprovant si hi ha relacions de parentiu surpimides al conjunt de dades local
758 758 Comprovant relacions de parentiu dels objectes suprimits
759 759 Comprovant els requisits del connector ...
760 760 Comprovar i corregir etiquetes obsoletes.
761 761 Comprova si hi ha parts d''una construcció dins d''una altra
762 762 Verifica si hi ha errors a les adreces i les relacions de carrer associat (associatedStreet).
763 763 Comprova si hi ha nodes de les línies elèctriques que no siguin torres elèctriques o pals.
764 764 Cerca els nodes que tenen la mateixa etiqueta que la via a la que pertanyen.
765 765 Comprova si hi ha vies connectades a superfícies
766 766 Cerca si hi ha vies amb nodes consecutius idèntics
767 767 Errors de suma de verificació: {0}
768 768 Química
769 769 +++++
770 770 Relacions filles
771 771 Xemeneia
772 772 Xinès
773 773 Triar
774 774 Escollir un color
775 775 Triar un color per {0}
776 776 Escollir un llicència predefinida
777 777 Seleccioneu un valor
778 778 Seleccioneu el tipus d''objecte OSM
779 779 Servidor de cerca:
780 780 Escollir tracks visibles
781 781 La mida del fragment {0} supera la mida màxima del conjunt de canvis {1} pel servidor ''{2}''
782 782 Església
783 783 +++++
784 784 +++++
785 785 Ciutat
786 786 Límit de població
787 787 Muralla
788 788 Nom de la ciutat
789 789 +++++
790 790 Classe
791 791 Netejar
792 792 Esborrar la memòria cau de la comanda Desfer/Refer
793 793 -----
794 794 Esborrar text
795 795 Esborrar la llista de fitxers recentment oberts
796 796 Feu clic sobre ''<strong>{0}</strong>'' per a continuar pujant a un nou conjunt de canvis addicional.<br>Feu clic sobre ''<strong>{1}</strong>'' per tornar a la finestra de pujades.<br>Feu clic sobre ''<strong>{2}</strong>'' per a anul·lar la pujada i tornar a l''edició del mapa.<br>
797 797 Feu clic sobre <strong>{0}</strong> per ignorar.</html>
798 798 Feu clic sobre <strong>{0}</strong> per carregar-los.<br>Si és necessari JOSM crearà els conflictes que haureu de resoldrea la Finestra de Resolució de Conflictes.
799 799 Fes clic sobre la cel·la per modificar la ruta d''enregistrament
800 800 Fes clic aquí per escollir la ruta d''enregistrament
801 801 Feu clic sobre la via per començar a millorar la seva forma.
802 802 Feu clic per accedir al servidor OSM amb el testimoni d''autenticació actual
803 803 Feu clic sobre la part inferior de la fletxa per tornar-ho a mostrar
804 804 Feu clic per anul·lar i reprendre les modificacions
805 805 Feu clic per cancel·lar el llançament de navegadors externs
806 806 Feu clic per a anul·lar la fusió dels nodes
807 807 Feu clic per anul·lar la reinicialització dels valors predeterminats dels paràmetres d''OAuth
808 808 Feu clic per anul·lar la pujada
809 809 Feu clic per tal d''afegir un node. Premeu la tecla Ctrl per moure nodes o la tecla Alt per suprimir-ne.
810 810 Feu clic per a anul·lar i reprendre la modificació del mapa
811 811 Feu clic per anular l''operació actual
812 812 Feu clic per verificar quins dels objectes del conjunt local de dades són esborrats en el servidor
813 813 Feu clic per tancar la finestra de diàleg
814 814 Feu clic per tancar la finestra i eliminar l''objecte de relacions
815 815 Feu clic per tancar la finestra i aturar la supressió d''objectes
816 816 Feu clic per a anul·lar la descàrrega i tancar la finestra
817 817 Feu clic per a tancar aquesta finestra i continuar editant
818 818 Feu clic per continuar i obrir {0} navegadors
819 819 Feu clic per continuar pujant a un nou conjunt de canvis addicional
820 820 Cliqueu per a crear un conflicte i tancar aquest editor de relacions
821 821 Feu clic per suprimir el node ressaltat. Premeu la tecla Alt per moure nodes o la tecla Ctrl per afegir-ne de nous.
822 822 Feu clic per esborrar el connector ''{0}''
823 823 Feu clic per esborrar. Tecla espai: esborra un segment de la via. Tecla Alt: No esborra els nodes no utilitzats quan s''esborra una via. Tecla Ctrl: esborra els objectes relacionats.
824 824 Feu clic per deshabilitar el connector ''{0}''
825 825 Feu cli perdescartar els canvis i tancar aquest editor de relacions
826 826 Feu clic per a descarregat tots els objectes que es refereixen a {0}
827 827 Feu clic per descarregar la zona seleccionada
828 828 Feu clic per conservar el connector ''{0}''
829 829 Feu clic per a minimitzar/maximitzar el contingut del pannell
830 830 Feu clic per mour el node ressaltat. Premeu la tecla Ctrl per a afegir nodes o la tecla Alt per suprimir-ne.
831 831 Feu clic per tal que sigueu redirigits al procés d''autorització del lloc web de JOSM
832 832 Feu clic per reinicialitzar els paràmetres d''OAuth amb els valors pedeterminats.
833 833 Feu clic per reiniciar després
834 834 Feu clic per obtenir el testimoni demanat
835 835 Feu clic per obtenir un testimoni d''autenticació
836 836 Feu clic per tornar a la finestra de pujades
837 837 Cliqueu per tornar a l''editor de relacions i reprendre la modificació de la relació
838 838 Feu clic per llançar la tasca en segon pla
839 839 Feu clic per desar els canvis i tancar aquest editor de relacions
840 840 Feu clic per ignorar l''actualització dels connectors actius
841 841 Feu clic per iniciar la cerca
842 842 Feu clic per seguir el procés d''autorització d''OAuth
843 843 Feu clic per seguir el procés d''autorització d''OAuth i generar un nou testimoni d''autenticació
844 844 Feu clic per fer un test del testimoni d''autenticació
845 845 Feu clic per actualitzar els connectors actius
846 846 El client no ha respost dins del temps previst
847 847 Penya-segat
848 848 Escalada
849 849 -----
850 850 Rellotge
851 851 Tanca
852 852 Tanca de totes maneres
853 853 Tancar el conjunt de canvis després de fer la pujada
854 854 Tancar conjunts de canvis
855 855 Tanca el diàleg i cancel·la la baixada
856 856 Tanca el conjunt de canvis oberts
857 857 Tancar el conjunt de canvis seleccionat
858 858 Tanca el diàleg
859 859 Tancar la finestra i anular la consulta de conjunts de canvis
860 860 Tanca la finestra i accepta el testimoni d''autenticació
861 861 Tancar la finestra i anul·lar l''autorització
862 862 Tancar la finestra de preferències i descartar els canvis
863 863 Tancar el conjunt de canvis seleccionat
864 864 Tancar els conjunts de canvis seleccionats
865 865 Tancar la finestra i reprendre les modificacions
866 866 Tanqueu aquest tauler. El podreu tornar a obrir amb els botons de l''esquerra de la barra d''eines.
867 867 Tancat després -
868 868 Tancat el
869 869 Tancat el:
870 870 Decripció
871 871 Descripció
872 872 Tanca el conjunt de canvis oberts
873 873 Tanca els conjunts de canvis oberts que s''han seleccionats
874 874 Tancant el conjunt de canvis
875 875 Tancant el conjunt de canvis {0}
876 876 Tancant el conjunt de canvis...
877 877 Roba
878 878 Línia costanera
879 879 Línia costanera
880 880 Monedes
881 881 Facultat
882 882 Columnata
883 883 +++++
884 884 Color (nom HTML o codi hexadecimal)
885 885 Nom del color:
886 886 +++++
887 887 Acoloreix els punts i els segments del track segons els límits de les dades.
888 888 Acoloreix els punts i els segments del track segons la dilució de la posició horitzontal (HDOP). El dispositiu de captura ha d''enregistrar aquesta informació.
889 889 Acoloreix els punts i els segments del track segons la direcció.
890 890 Acoloreix els punts i els segments del track segons la seva data i hora.
891 891 Acoloreix els punts i els segments del track segons la velocitat.
892 892 Colors utilitzats per diferents objectes a JOSM
893 893 Color de fons
894 894 Color de la vora/fletxa
895 895 Color de text
896 896 La combinació dels paràmetres de l''el·lipsoide no són compatibles
897 897 Combina vies
898 898 Confirmació de combinació
899 899 Combina vàries vies en una.
900 900 Combina {0} vies
901 901 Via ciclista i peatonal combinada
902 902 Ordre
903 903 Pila d''ordres
904 904 Comentari
905 905 Comentari:
906 906 Comercial
907 907 Comunitari
908 908 Paràmetres comuns
909 909 La comunicació amb el srvidor OSM ha fallat
910 910 Centre Cívic
911 911 Compara
912 912 Completeu el node {0} sense coordenades de la via {1}
913 913 Ordinadors
914 914 Confiteria
915 915 Configurar els llocs web de connectors
916 916 Configurar paràmetres avançats
917 917 Configurar els connectors disponibles
918 918 Configurar els llocs web...
919 919 Configurar la llista de llocs web per a descarregar connectors
920 920 Configurar la barra d''eines
921 921 Configurar si es creen còpies de seguretat
922 922 Configurar si s''utilitza un servidor intermediari
923 923 Configuració de la identitat i la manera d''autentificar-se al servidor OSM
924 924 Confirmeu la neteja
925 925 Confirmar l''acció del control remot
926 926 Confirmar manualment les accions de control remot
927 927 Confirmar rol buit
928 928 Conflicte
929 929 Resolució de conflictes
930 930 Conflicte al fons
931 931 Conflicte al fons: combinat
932 932 Conflicte al fons: decidit
933 933 Conflicte al fons: abandona
934 934 Conflicte al fons: fila buida
935 935 Conflicte al fons: congelat
936 936 Conflicte al fons: comparant
937 937 Conflicte al fons: oposat
938 938 Conflicte al fons: conserva
939 939 Conflicte al fons: sense conflicte
940 940 Conflicte al fons: no oposat
941 941 Conflicte al fons: igual posició oposat
942 942 Conflicte al fons: seleccionat
943 943 Conflicte al fons: no decidit
944 944 Conflicte al primer pla
945 945 Conflicte al primer pla: abandona
946 946 Conflicte al primer pla: comparant
947 947 Conflicte al primer pla: conserva
948 948 Conflicte al primer pla: no decidit
949 949 Conflicte amb l''atribut ''visible'' de l''objecte de tipus {0} amb id {1}
950 950 Conflicte parcialment resolt
951 951 Conflictes
952 952 Conflictes detectats
953 953 Conflictes a etiquetes enganxades
954 954 Conflictes en combinar primitives
955 955 Conflictes en combinar vies - la via és ''{0}''
956 956 Conflictes en combinar nodes - el node és ''{0}''
957 957 Conflictes: {0} no resolts
958 958 Connecta via existent al node
959 959 El node final de la via és a prop d''una altra via
960 960 Paràmetres de la connexió
961 961 Configuració de la connexió amb el servidor OSM
962 962 Ha fallat la connexió a l''API
963 963 En construcció
964 964 Àrea en Construcció
965 965 Clau d''usuari:
966 966 Codi secre de l''usuari:
967 967 Contacte (esquema comú)
968 968 Contacte (esquema amb ''contacte:*'' prefix)
969 969 Contacta:
970 970 Contactant amb el servidor OSM...
971 971 Contactant amb el servidor
972 972 Contingut
973 973 +++++
974 974 Continua
975 975 Continua igualment
976 976 Continuar com està
977 977 Continuar resolent
978 978 Continua la pujada
979 979 Continuar pujant
980 980 Continua la via des del darrer node.
981 981 Continua, intenteu-ho altre cop
982 982 Continua dibuixant una línia que comparteix nodes amb una altra línia.
983 983 Contribució
984 984 Botiga d''alimentació
985 985 Converteix dades dels portals Open Data ver una capa OSM
986 986 Convertir a una capa GPX
987 987 Convertir a capa de dades
988 988 Convertit de: {0}
989 989 Coordenades
990 990 Coordenades (projectades):
991 991 Coordenades importades: {0}
992 992 Coordenades:
993 993 Coordenades:
994 994 Copia
995 995 Copia les coordenades
996 996 Copiar Clau/Valor
997 997 Copia el valor
998 998 Copiar totes les claus/valors
999 999 Copia tots els meus nodes a la versió fusionada
1000 1000 Copia tots els seus nodes a la versió fusionada
1001 1001 Copia les coordenades dels nodes seleccionats al porta-retalls.
1002 1002 Copiar els elements selecionats després del primer element seleccionat a la llista combinada d''elements.
1003 1003 Copiar els elements seleccionats abans del primer element seleccionat a la llista combinada d''elements
1004 1004 Copiar els elements seleccionats al final de la llista combinada d''elements
1005 1005 Copiar el nodes seleccionats al principi de la llista combinada de nodes
1006 1006 Copia {0}
1007 1007 Copia els objectes seleccionats al porta-retalls.
1008 1008 Copiar la clau i el valor de totes les etiquetes al portaretalls
1009 1009 Copiar la clau i el valor de l''etiqueta seleccionada al portaretalls
1010 1010 Copiar el valor de l''etiqueta seleccionada al portaretalls
1011 1011 Copiar els seus elements seleccionats després del primer node seleccionat de la llista fusionada
1012 1012 Copiar els seus elements a l''inici de la llista fusionada
1013 1013 Copiar els seus elements seleccionats abans del primer node seleccionat de la llista fusionada
1014 1014 Copiar els seus elements al final de la llista fusionada
1015 1015 Copia al porta-retalls i tanca
1016 1016 Copia {1} de {0}
1017 1017 +++++
1018 1018 Copyright any
1019 1019 Botiga de fotocòpies
1020 1020 Correlacionar
1021 1021 Correlacionar les imatges amb el track GPX
1022 1022 Correlacionar a GPX
1023 1023 No és possible d''acedir al()s fitxer(s):\n{0}
1024 1024 No es poden combinar les vies (No es poden fusionar com una sola cadena de nodes)
1025 1025 No ha estat possible de connectar amb el servidor OSM. Si us plau, verifiqueu la vostra connexió a Internet.
1026 1026 No es pot exportar ''{0}''.
1027 1027 No s''ha pogut trobar el tipus d''element
1028 1028 No ha estat possible de trobar el nivell d''avís
1029 1029 No s''ha pogut importar ''{0}''.
1030 1030 No es poden importar els fitxers
1031 1031 El connector {0} no pot ser carregat. Esborrar de les preferències?
1032 1032 No es poden carregar les preferències del servidor
1033 1033 No és possible analitzar la latitud, la longitud o l''apropament. Verifiqueu les dades.
1034 1034 No es pot analitzar la llista de capes WMS.
1035 1035 No és possible llegir "{0}"
1036 1036 No és possible de llegir la font de les etiquetes predefindes: {0}
1037 1037 No és possible de llegir la font d''etiquetes predefinides: {0}
1038 1038 No és possible de llegir la font de les etiquetes predefindes: {0}\nLa voleu conservar?
1039 1039 No s''ha pogut canviar el nom del fitxer ''{0}''
1040 1040 No es pot recuperar la llista de capes WMS.
1041 1041 No podeu obtenir la llista dels conjunts de canvis oberts perquè<br>JOSM no coneix la vostra identitat.<br>Heu escollit de treballar de manera anònima o bé no teniu autorització<br> per a conèixer la identitat de l''usuari.
1042 1042 No es poden pujar les preferències. Causa: {0}
1043 1043 No s''ha trobat la correspondència entre l''enllaç o l''identificador introduït i el servei d''imatges seleccionat. Torneu-ho a provar.
1044 1044 Compta
1045 1045 País
1046 1046 Codi del país
1047 1047 Comarca/Comtat
1048 1048 Jutjats
1049 1049 Cobert
1050 1050 Cobert (amb sostre)
1051 1051 Dipòsit cobert
1052 1052 Grua
1053 1053 Crea un cercle
1054 1054 Crea una carpeta nova
1055 1055 Crea un cercle a partir de tres nodes seleccionats.
1056 1056 Crea una còpia d''aquesta relació i obrir-la a una altra finestra d''edició
1057 1057 Crea una graella de vies.
1058 1058 Crea una capa del mapa nova
1059 1059 Crea una nova relació
1060 1060 Crea i modifica cartes marines per OpenSeaMap
1061 1061 Crea àrees
1062 1062 Crear marcadors d''àudio als punts del track que corresponen a les modificacions de l''hora de cada fitxer WAV importat.
1063 1063 Crear un favorit
1064 1064 Crear marcadors en llegir un fitxer GPX
1065 1065 Crea un multipolígon
1066 1066 Crea un multipolígon.
1067 1067 Crea un node nou.
1068 1068 Crear nous objectes
1069 1069 Crear una nova relació a la capa ''{0}''
1070 1070 Creat
1071 1071 Creat el
1072 1072 Creat el:
1073 1073 Creat abans -
1074 1074 Creat per:
1075 1075 Creat el:
1076 1076 Crea i manega adreces i edificis a la República Txeca.
1077 1077 Creant un conjunt de canvis....
1078 1078 S''està creant la interfície principal
1079 1079 Targetes de crèdit
1080 1080 Criquet
1081 1081 Criquet amb xarxa
1082 1082 +++++
1083 1083 Cruïlla amb bicicleta
1084 1084 Cruïlla a cavall
1085 1085 Cruïlla
1086 1086 Cruïlla assistida
1087 1087 Construccions encavalcades
1088 1088 Tipus de cruïlla
1089 1089 Nom de Tipus de Cruïlla (Regne Unit)
1090 1090 Encreuament entre una via i un curs d''aigua
1091 1091 Cursos d''aigua que es creuen
1092 1092 Encreuament de vies
1093 1093 Vies que es creuen
1094 1094 Ctrl per fusionar amb el node més proper.
1095 1095 Menjar
1096 1096 Cultura
1097 1097 Clavegueró
1098 1098 Selecció actual
1099 1099 El conjunt de canvis actual és nul. No es pujaran dades.
1100 1100 El gestor de credencials actual és de tipus ''{0}''
1101 1101 L''actual valor ''{0}'' d''ID d''usuari no és vàlid
1102 1102 El valor per defecte és l''actual
1103 1103 No hi ha cap zona seleccionada a l''àrea descarregada. Si us plau, seleccioneu-ne una.
1104 1104 Cortina
1105 1105 Personalitzat
1106 1106 Projecció personalitzada
1107 1107 Enllaç WMS personalitzat
1108 1108 Personalitzar el color
1109 1109 Personalitzar els elements de la barra d''eines
1110 1110 Personalitzar el dibuix dels tracks
1111 1111 Retalla
1112 1112 Secció en desmunt
1113 1113 Barrera ciclista
1114 1114 Carril bici
1115 1115 Via ciclista
1116 1116 Via ciclista a l''esquerra
1117 1117 Via ciclista a la dreta
1118 1118 Dependència cíclica entre les relacions:
1119 1119 Ciclisme
1120 1120 Dependències del ciclisme
1121 1121 Txèquia CUZK:KM
1122 1122 Txèquia UHUL:ORTOFOTO
1123 1123 +++++
1124 1124 +++++
1125 1125 Presa
1126 1126 Error de dades
1127 1127 Capa de dades {0}
1128 1128 Conjunt de dades:
1129 1129 Tipus i fonts de dades:
1130 1130 Fonts de dades
1131 1131 Validador de dades
1132 1132 Dades:
1133 1133 Base de dades de decalatges d''imatgeria: comparteix i adquireix decalatges amb un botó.
1134 1134 La base de dades és fora de línia per manteniment
1135 1135 Test de consistència del conjunt de dades
1136 1136 Data
1137 1137 Data:
1138 1138 Data:
1139 1139 Nom del datum
1140 1140 Datum requerit (+datum=*, +towgs84=* or +nadgirds=*)
1141 1141 Targetes de dèbit
1142 1142 Decidir com pujar les dades i quin conjunt de dades utilitzar
1143 1143 Graus decimals
1144 1144 Decisió
1145 1145 Fer més petit
1146 1146 Camí de ferradura
1147 1147 Via ciclista exclusiva
1148 1148 Vorera peatonal exclusiva
1149 1149 Predeterminat
1150 1150 Defecte (autodeterminat)
1151 1151 Actualment no hi ha valor per defecte (aquesta configuració encara no ha estat utilitzada).
1152 1152 El valor per defecte és ''{0}''.
1153 1153 Valor predeterminat: {0}
1154 1154 Suprimeix
1155 1155 Suprimeix el fitxer
1156 1156 Suprimir el fitxer al disc
1157 1157 Mode d''esborrar
1158 1158 Suprimir propietats
1159 1159 Suprimeix les vies que no formen part d''un multipolígon intern
1160 1160 Confirma l''eliminació
1161 1161 Suprimir relacions duplicades
1162 1162 Suprimeix vies duplicades
1163 1163 Suprimir el filtre
1164 1164 Suprimir de la relació
1165 1165 Suprimir el fitxer de la imatge del disc
1166 1166 Voleu suprimir membres incomplets?
1167 1167 Suprimir les capes sense enregistrar. Els canvis pendents d''enregistrar es perdran.
1168 1168 Esborra node {0}
1169 1169 Esborra nodes o vies.
1170 1170 Suprimir ara!
1171 1171 Suprimeix objectes
1172 1172 Esborra relació {0}
1173 1173 Vols esborrar la relació?
1174 1174 Suprimeix les relacions
1175 1175 Suprimeix els objectes seleccionats
1176 1176 Suprimir la relació que s''està editant
1177 1177 Suprimir la clau seleccionada a tots els objectes
1178 1178 Esborrar les capes seleccionades
1179 1179 Suprimir la relació seleccionada
1180 1180 Suprimir de la llista la font seleccionada
1181 1181 Suprimeix la selecció a la taula d''etiquetes
1182 1182 Suprimeix els nodes innecessaris d''una via.
1183 1183 Esborra via {0}
1184 1184 Suprimit
1185 1185 Suprimit ''{0}''
1186 1186 Estat del conjunt de dades:
1187 1187 El membre esborrat {0} és utilitzat per la relació {1}
1188 1188 Suprimit el node referenciat per {0}
1189 1189 El node esborrat {0} és part de la via {1}
1190 1190 Objectes esborrats o moguts
1191 1191 La relació esborrada {0} conté membres
1192 1192 La via esborrada {0} conté nodes
1193 1193 {0} propietats suprimides de {1} objectes
1194 1194 Delicatessen (al detall)
1195 1195 Denominació
1196 1196 Dentista
1197 1197 Grans magatzems
1198 1198 Etiquetes obsoletes
1199 1199 Correcció de l''obsolescència de {0}
1200 1200 Profunditat en metres
1201 1201 Descripció
1202 1202 Descripció:
1203 1203 Descripció: {0}
1204 1204 Senyal de Destí
1205 1205 Destinació escrita al senyal (amb o sense distància)
1206 1206 Grau de Detall del mapa
1207 1207 Detalls
1208 1208 Detalls...
1209 1209 Determinar els connectors a descarregar ...
1210 1210 Determinar l''ID dde l''usuari actual...
1211 1211 Diàmetre (en mm)
1212 1212 L''objecte amb l''identificador {0} no ha estat trobat en el conjunt de dades actual.
1213 1213 +++++
1214 1214 Gasoli (GTL, ultimate, etc)
1215 1215 Dièsel per als vehicles pesants - Gasoil B
1216 1216 Dificultat
1217 1217 Dilució de la precisió (vermell = alta, verd = baixa, si disponible)
1218 1218 Direcció
1219 1219 Direcció (vermell = oest, groc = nord, verd = est, balu =sud)
1220 1220 Desactiva
1221 1221 Deshabilitar connector
1222 1222 Dehabilita la utilització de JOSM per sempre (AVÍS: aquest connector evita que JOSM es carregui i és difícil de treure''l un cop instal·lat)
1223 1223 Descarta
1224 1224 Dispensari
1225 1225 Pantalla
1226 1226 Mostra els paràmetres avançats d''OAuth
1227 1227 Mostrar paràmetres
1228 1228 Mostrar una icona en moviment representant el punt del track sincronitzat on l''àudio que s''està reproduint fou enregistrat.
1229 1229 Mostra informació avançada sobre els nodes, vies o relacions OSM.
1230 1230 Mostrar els botons als menús de la dreta només si el ratolí és dins l''element
1231 1231 Mostra les coordenades com
1232 1232 Mostra imatges geoetiquetades
1233 1233 Mostra l''històric dels nodes, els camis o les relacions OSM al navegador web.
1234 1234 Mostra informació de la història sobre les vies, nodes, o les relacions de OSM.
1235 1235 Mostrar la traça d''àudio en directe
1236 1236 Mostra informació avançada sobre els nodes, els vies o les relacions OSM al navegador web.
1237 1237 Mostrar el menu d''àudio
1238 1238 Mostra la finestra Quant a.
1239 1239 Mostra les propietats bàsiques del conjunt de canvis
1240 1240 Mostrar l''historial dels objectes seleccionats
1241 1241 Mostra l''historial de l''bjecte
1242 1242 Mostra els objectes creats, modificats i suprimits pel conjunt de canvis
1243 1243 Mostra les etiquetes del conjunt de canvis
1244 1244 Mostra la versió de JOSM i sortir
1245 1245 Distància (km)
1246 1246 Distància:
1247 1247 Distribueix els nodes
1248 1248 Distribueix els nodes seleccionats en distàncies iguals a llarg d''una línia
1249 1249 En desús
1250 1250 Vies en desús
1251 1251 Sèquia
1252 1252 No aplicar els canvis
1253 1253 Recorda la meva decisió i no tornar a preguntar (es podrà modificar a Preferències -> Connectors)
1254 1254 No dibuixar línies si com mínim no hi ha aquesta distància des de l''anterior.
1255 1255 No amagis la barra d''eines
1256 1256 No amagis la barra d''eines
1257 1257 No amaguis la barra d''eines ni el menú
1258 1258 No requereix de canviar la manera de treballar (estil Potlatch)
1259 1259 No tornar a mostrar (recordar selecció)
1260 1260 No tornar a mostrar aquest missatge
1261 1261 No facis res
1262 1262 Segur que voleu aplicar el nou rol?
1263 1263 Voleu permetre això?
1264 1264 Voleu enganxar aquestes etiquetes?
1265 1265 Bricolatge
1266 1266 Moll
1267 1267 CAP - Centre d''Atenció Primària
1268 1268 Parc per a gossos
1269 1269 Canòdrom
1270 1270 Conflicte doble
1271 1271 Avall
1272 1272 Descarrega
1273 1273 Descarregar tots els fills
1274 1274 Baixa dades
1275 1275 Descarrega punts GPS de Globalsat dg100 directament a JOSM.
1276 1276 Ubicació de descàrrega
1277 1277 Descarregant els membres
1278 1278 Baixa un objecte OSM per ID.
1279 1279 Connector descarregat
1280 1280 Baixa imatges rectificades de diferents serveis públics
1281 1281 Descarregar els fills seleccionats
1282 1282 URL de baixada
1283 1283 Descarregar totes les relacions filles (recursivament)
1284 1284 Descarregant els membres incomplets
1285 1285 Descarrega els membres de la relació seleccionada
1286 1286 Descarregar i mostrar l''historial de l''objecte seleccionat
1287 1287 L''àrea de descàrrega és correcta, la seva mida sembla aceptable per al servidor
1288 1288 La zona a descarregar és massa gran; probablement serà refusada pel servidor
1289 1289 Descarregar com una capa nova
1290 1290 Descarregar el contingut del conjunt de canvis
1291 1291 Descarregar els conjunts de canvis
1292 1292 Descarregar els conjunts de canvis utilitzant les consultes predefinides
1293 1293 Descarregar el contingut
1294 1294 Baixa dades
1295 1295 Descarrega cada element com a dades gps. Pot ser x1,y1,x2,y2 una URL contenint lat=y&lon=x&zoom=z o un nom de fitxer
1296 1296 Descarrega cada element. Pot ser x1,y1,x2,y2 una URL contenint lat=y&lon=x&zoom=z o unnom de fitxer
1297 1297 Descarregar tot el que hi hagi en:
1298 1298 Descàrrega finalitzada
1299 1299 Descarregar d''OSM al llarg d''aquest track
1300 1300 Baixa des de l''OSM...
1301 1301 Descarrega membres incomplets
1302 1302 Descarrega els membres incomplets de la relació seleccionada
1303 1303 Descarrega del servidor OSM informació sobre el conjunt de canvis seleccionat
1304 1304 Descarregar la llista
1305 1305 Baixa les dades dels mapes des del servidor OSM
1306 1306 Descarrega membres
1307 1307 Descarregar del servidor OSM els meus conjunts de canvis (màx. 100 conjunts)
1308 1308 Descarregar només els meus conjunts de canvis
1309 1309 Descarregar a prop:
1310 1310 Baixa-ho ara
1311 1311 Baixa l''objecte
1312 1312 Baixa l''objecte...
1313 1313 Descarregar objectes
1314 1314 Baixa els objectes referits a un dels objectes seleccionats
1315 1315 Descarregar objectes a la nova capa
1316 1316 Baixant vies/relacions de parentiu ...
1317 1317 Descarregada la llista de connectors...
1318 1318 Descarregar connector
1319 1319 La descàrrega ha estat redirigida vers ''{0}''
1320 1320 Baixa lesrelacions (relacions de parentiu i vies)
1321 1321 Baixa les referències (relacions de parentiu)
1322 1322 Descarrega les relacions que s''hi refereixen
1323 1323 Baixa la relació dels membres
1324 1324 Descarregant relacions
1325 1325 Descarregar els mmebres incomplets seleccionats
1326 1326 Descarregar les relacions seleccionades
1327 1327 Descàrrega ignorada
1328 1328 Descarrega la zona delimitada
1329 1329 Descarrega la zona delimitada com a dades GPS
1330 1330 Descarregar el contingut del conjunt de canvis
1331 1331 Descarregar del servidor OSM el contingut del conjunt de canvis
1332 1332 Descarregar el conjunt de canvis corresponent a l''ID especificat, incloent-hi el seu contingut
1333 1333 Descarregar del servidor el contingut dels conjunts de canvis seleccionats
1334 1334 Descarregar la llista de connectors disponibles
1335 1335 Descarrega la localització de la URL (amb lat=x&lon=y&zoom=z)
1336 1336 Descarrega la localització de la URL (amb lat=x&lon=y&zoom=z) com a dades GPS
1337 1337 Descarrega les tessel·les visibles
1338 1338 Descarrega els vostres tracks d''openstreetmap.org
1339 1339 Baixa {0} de {1} (manquen {2})
1340 1340 Dades GPX baixades
1341 1341 Descarregades {0}/{1} tessel·les
1342 1342 Descarregador:
1343 1343 Descarregant fitxer {0}: {1} bytes...
1344 1344 Descarregant dades del GPS
1345 1345 Descarregant dades des de OSM...
1346 1346 Descarregant el connector {0}...
1347 1347 Baixant el "Missatge del dia"
1348 1348 Descarregant el contingut del conjunt de canvis
1349 1349 Descarregant el conjunt de canvis {0} ...
1350 1350 Descarregant conjunt de canvis...
1351 1351 Descarregant el contingut del conjunt de canvis {0} ...
1352 1352 Descarregant dades
1353 1353 Descarregant fitxer
1354 1354 Descarregant dades des del servidor d''OSM...
1355 1355 Descarregant historial...
1356 1356 Baixant conjunt de canvis oberts...
1357 1357 Descarregant la llista de connectors de ''{0}''
1358 1358 Descarregant punts del {0} al {1}...
1359 1359 Descarregant relacions referides ...
1360 1360 Descarregant vies referides ...
1361 1361 Descarregant relació {0}
1362 1362 Descarrega dades OSM al llarg d''una via
1363 1363 Teleesquí
1364 1364 Arrossega un segment per fer un rectangle. Ctrl+arrosegar per moure el segment perpendicularment, Alt+arrossegar per crear un nou rectangle, doble clic per a afegir un nou node.
1365 1365 Desplaça el capçal de lectura
1366 1366 Desplaça el capçal de lectura i el deixa anar a prop de la pista d''àudio a llegir; Majúscules+deixar anar el capçal per sincronitzar l''àudio en aquell punt.
1367 1367 Canal de drenatge
1368 1368 Dibuixa
1369 1369 Dibuixar fletxes de direcció
1370 1370 Dibuixa un circle a partir del valor HDOP
1371 1371 Dibuixa un circle a partir del valor HDOP.
1372 1372 Dibuixa un rectangle de la mida desitjada. Premeu anar el botó del ratolí quan assoliu la mida requerida.
1373 1373 Dibuixar fletxes en la direcció del sentit únic i d''altres funcions direccionals
1374 1374 Dibuixar els límits de les dades descarregades
1375 1375 Dibuixa fletxes de direcció per a les línies que connecten punts GPS
1376 1376 Dibuixa les fletxes de direcció pels segments de la via.
1377 1377 Mostrar les capes inactives en un altre color
1378 1378 Dibuixar punts GPS grans
1379 1379 Dibuixa punts grossos per als punts GPS
1380 1380 Dibuixar línies entre els punts GPS
1381 1381 Dibuixa les línies entre els punts GPS.
1382 1382 Dibuxa nodes
1383 1383 Dibuixar fletxes de direcció única
1384 1384 Mostrar només els límits de les àrees
1385 1385 Dibuixa la línia d''ajuda
1386 1386 Mostrar nombres d''ordre de segment
1387 1387 Dibuixar els límits de les dades descarregades del servidor
1388 1388 Dibuixa fletxes de direcció utilitzant una ''lookup table'' en comptes de matemàtica complexa.
1389 1389 Mostrar les capes inactives en un color diferent
1390 1390 Mostrar el nombre d''ordre de tots els segments a la seva via
1391 1391 Dibuixar nodes virtuals al mode seleccionat
1392 1392 Mostrar nodes virtuals en el mode seleccionat per facilitar la modificació de la via
1393 1393 Dibuixant l''amplada de les línies GPX
1394 1394 Aigua potable
1395 1395 Condueix un cotxe de carreres del punt A al B sobre imatge aèries
1396 1396 Autoescola
1397 1397 Tintoreria
1398 1398 Multiplica en {0} nodes
1399 1399 Duplica
1400 1400 Nombres de carrer duplicats
1401 1401 Nodes duplicats a dues vies no tancades
1402 1402 Duplica els nodes utilitzats a diferents vies
1403 1403 Dupliqueu la selecció copiant i enganxant-la immediatament
1404 1404 Duplica la capa
1405 1405 Nodes duplicats
1406 1406 Relacions duplicades
1407 1407 Nodes de via duplicats
1408 1408 Vies duplicades
1409 1409 Dinàmic
1410 1410 Botons dinàmics als menús laterals
1411 1411 Interval dinàmic de colors basat en els límits de les dades
1412 1412 Correu electrònic
1413 1413 E10 (10% de mescla d''etanol)
1414 1414 I85 (85% barreja d''etanol)
1415 1415 EPSG: les projeccions 4326 i Mercator són suportades
1416 1416 +++++
1417 1417 La URL de la llicència EULA no està disponible: {0}
1418 1418 Cada node només ha de connectar 2 vies
1419 1419 Nord-est
1420 1420 Est
1421 1421 Facilita la descàrrega al llarg d''un gran conjunt de vies interconnectades
1422 1422 Edita
1423 1423 Edita 10 forats
1424 1424 Edita 9 forats
1425 1425 Edita informació d''adreça
1426 1426 Modificar la interpolació de l''adreça
1427 1427 Edita boca mina
1428 1428 Edita frontera administrativa
1429 1429 Edita aeròdrom
1430 1430 Edita Bodega
1431 1431 Modifica Parcel·les individuals
1432 1432 Edita refugi de muntanya
1433 1433 Edita futbol americà
1434 1434 Modifica arcada
1435 1435 Edita jaciment arqueològic
1436 1436 Edita Tir amb Arc
1437 1437 Edita Centre Artístic
1438 1438 Edita Art
1439 1439 Edita Atletisme
1440 1440 Edita lloc d''interès
1441 1441 Edita Futbol australià
1442 1442 Edita caixer automàtic
1443 1443 Modifica túnel contra allaus
1444 1444 Edita Pediatra
1445 1445 Edita fleca
1446 1446 Edita Banc
1447 1447 Edita bar
1448 1448 Edita Beisbol
1449 1449 Edita bassa d''infiltració
1450 1450 Edita Bàsquet
1451 1451 Edita camp de batalla
1452 1452 Edita Badia
1453 1453 Edita Platja
1454 1454 Edita Vòlei platja
1455 1455 Modificar balisa
1456 1456 Edita Botiga de Begudes
1457 1457 Edita aparcament de bicicletes
1458 1458 Edita Lloguer de bicicletes
1459 1459 Edita Botiga de bicicletes
1460 1460 Edita terrassa / biergarten
1461 1461 Edita bloc
1462 1462 Edita Drassanes
1463 1463 Edita Bol·lard
1464 1464 Edita Llibreria
1465 1465 Edita Duana
1466 1466 Edita pista de petanca
1467 1467 Edita Límits
1468 1468 Edita fita
1469 1469 Edita Boutique
1470 1470 Edita Bitlles
1471 1471 Modifica Escullera
1472 1472 Edita Pont
1473 1473 Editar camí de ferradura
1474 1474 -----
1475 1475 Modifica solar prèviament edificat
1476 1476 Edita Edifici
1477 1477 Modifica passatge sota edificis
1478 1478 Edita portella de cop
1479 1479 Edita troleibús
1480 1480 Edita andana de l''estació d''autobusos
1481 1481 Edita estació d''autobusos
1482 1482 Edita parada d''autobús
1483 1483 -----
1484 1484 Edita Carnisseria
1485 1485 Edita telecabina
1486 1486 Edita Armari de distribució
1487 1487 Edita Cafè
1488 1488 Edita Càmping
1489 1489 Edita Futbol Canadenc
1490 1490 Edita Canal
1491 1491 Edita Piragüisme
1492 1492 Edita Lloguer de cotxes
1493 1493 Edita taller mecànic
1494 1494 Edita Compartició de cotxes
1495 1495 Edita concessionari de cotxes
1496 1496 Edita Túnel de rentat
1497 1497 Edita Càmping per Caravanes
1498 1498 Edita Castell
1499 1499 Edita barrera canadenca
1500 1500 Edita Entrada de la cova
1501 1501 Edita Cementeri
1502 1502 Modifica cadena
1503 1503 Edita telecadira
1504 1504 Edita cabana/ bungalou
1505 1505 Edita estació de càrrega (cotxes elèctrics)
1506 1506 Edita Química
1507 1507 Edita Xemeneia
1508 1508 Edita Cinema
1509 1509 Edita ciutat
1510 1510 Edita senyal de límit de població
1511 1511 Modifica muralla
1512 1512 Edita Límits Civils
1513 1513 Edita Penya-segat
1514 1514 Edita Escalada
1515 1515 -----
1516 1516 Edita rellotge
1517 1517 Edita Botiga de Roba
1518 1518 Edita Línia costanera
1519 1519 Edita Facultat
1520 1520 Modifica columnata
1521 1521 Edita Zona Comercial
1522 1522 Edita Comunitari
1523 1523 Edita botiga d''informàtica
1524 1524 Edita Confiteria
1525 1525 Edita Àrea en Construcció
1526 1526 Edita la informació del contacte
1527 1527 Edita la informació de contacte (nou esquema)
1528 1528 Edita Continent
1529 1529 Edita botiga d''alimentació
1530 1530 Edita Botiga de fotocòpies
1531 1531 Edita País
1532 1532 Edita Comarca/Comtat
1533 1533 Edita Jutjats
1534 1534 Modificar dipòsit cobert
1535 1535 Edita Grua
1536 1536 Edita Criquet
1537 1537 Edita criquet amb xarxa
1538 1538 Edita Croquet
1539 1539 Edita Pas de vianants
1540 1540 Modifica clavegueró
1541 1541 Edita Cortina
1542 1542 Modifica barrera per bicicletes
1543 1543 Edita carril bici
1544 1544 Edita Via ciclista
1545 1545 Edita Ciclisme
1546 1546 Edita presa
1547 1547 Edita delicatessen (al detall)
1548 1548 Edita Dentista
1549 1549 Edita grans magatzems
1550 1550 Edita Senyal de Destí
1551 1551 Edita vies en desús
1552 1552 Edita sèquia
1553 1553 Edita Botiga de Bricolatge
1554 1554 Edita Moll
1555 1555 Edita CAP
1556 1556 Edita parc per a gossos
1557 1557 Edita canòdrom
1558 1558 Edita teleesquí
1559 1559 Editar canal de drenatge
1560 1560 Edita aigua potable
1561 1561 Edita Autoescola
1562 1562 Edita Tintoreria
1563 1563 Edita botiga d''electrònica
1564 1564 Edita Ambaixada
1565 1565 Edita punt d''accés d''emergència
1566 1566 Editar sanció
1567 1567 Edita l''entrada
1568 1568 Edita Hípica
1569 1569 Edita Sex-shop
1570 1570 Edita Botiga de teixits
1571 1571 Edita botiga de comerç just
1572 1572 Edita terres de cultiu
1573 1573 Edita Corral
1574 1574 Edita restaurant de Menjar ràpid
1575 1575 Edita pastures
1576 1576 Modifica tanca
1577 1577 Edita Ferri
1578 1578 Edita terminal de ferris
1579 1579 Edita boca d''incendis
1580 1580 Edita Parc de Bombers
1581 1581 Edita Pesca
1582 1582 Edita tram d''escales
1583 1583 Edita Floristeria
1584 1584 Edita lloc on menjar i beure
1585 1585 Edita vorera
1586 1586 Edita Gual
1587 1587 Edita plantació forestal
1588 1588 Edita Font
1589 1589 Edita Marc
1590 1590 Edita Benzinera
1591 1591 Edita Botiga de mobles
1592 1592 Modifica jocs gaèlics
1593 1593 Edita Garatges
1594 1594 Edita Jardí
1595 1595 Edita Centre de Jardineria
1596 1596 Edita Gasòmetre
1597 1597 Edita Porta
1598 1598 Edita Glacera
1599 1599 Edita Golf
1600 1600 Edita camp de golf
1601 1601 Edita telefèric / aeri
1602 1602 Edita Gespa
1603 1603 Modifica prada
1604 1604 Edita Cementiri
1605 1605 Modifica zona urbanitzable
1606 1606 Edita Fruiteria
1607 1607 Modifica horticultura en hivernacle
1608 1608 Edita Espigó
1609 1609 -----
1610 1610 Edita pensió
1611 1611 Edita Gimnàstica
1612 1612 Edita Perruqueria
1613 1613 Edita Baixador de ferrocarril
1614 1614 Modificar Llogaret
1615 1615 Edita portella de malla metàl·lica
1616 1616 Edita Botiga de Maquinari
1617 1617 Edita Otorrino
1618 1618 Edita arbustos
1619 1619 -----
1620 1620 Edita Heliport
1621 1621 Edita botiga d''equips d''àudio
1622 1622 Edita carretera
1623 1623 Edita via en construcció
1624 1624 Edita Hoquei
1625 1625 Edita hipòdrom
1626 1626 -----
1627 1627 Edita Hospital
1628 1628 Edita Alberg
1629 1629 Edita hotel
1630 1630 Edita Base de caça
1631 1631 Edita Zona Industrial
1632 1632 Edita Illa
1633 1633 Edita Illot
1634 1634 Edita Masia/Habitatge aïllat
1635 1635 Edita teleesquí de j
1636 1636 Modificar la descripció de la URL de connectors de JOSM
1637 1637 Edita Joieria
1638 1638 Edita Cruïlla
1639 1639 Edita Karting
1640 1640 -----
1641 1641 Edita llar d''infants
1642 1642 Edita quiosc
1643 1643 Edita portella giratòria
1644 1644 Edita Botiga de Cuines
1645 1645 Edita aqüífer
1646 1646 Modifica abocador
1647 1647 Edita Bugaderia
1648 1648 Edita Biblioteca
1649 1649 Edita barrera
1650 1650 Edita metro lleuger
1651 1651 Edita Far
1652 1652 Edita zona residencial (20)
1653 1653 Edita indret
1654 1654 Edita catifa màgica
1655 1655 Edita Centre comercial
1656 1656 Edita port esportiu
1657 1657 Edita mercat
1658 1658 Edita Prat
1659 1659 Edita estació de mesurament
1660 1660 Edita memorial
1661 1661 Edita sòl d''ús militar
1662 1662 Edita Pou de mina
1663 1663 Edita Mini-Golf
1664 1664 Edita Ascensor mixt (que conté cabines i cadires)
1665 1665 Edita telèfons mòbils
1666 1666 Edita Aeromodelisme
1667 1667 Edita Canvi de moneda
1668 1668 Edita funicular
1669 1669 Edita Monument
1670 1670 Edita Motel
1671 1671 Edita Motocròs
1672 1672 Edita aparcament de motos
1673 1673 Edita lloc on es fan esports de motor
1674 1674 Edita Autopista/Autovia
1675 1675 Edita cruïlla de l''autopista/autovia
1676 1676 Modifica enllaç d''autopista
1677 1677 Modifica coll
1678 1678 Edita fangar
1679 1679 Edita Multi
1680 1680 Edita Multipolígon
1681 1681 Edita Museu
1682 1682 Edita Instruments Musicals
1683 1683 Edita ferrocarril de via estreta
1684 1684 Edita Límit Nacional
1685 1685 Edita límits de Parc Nacional
1686 1686 Edita Reserva Natural
1687 1687 Edita Veïnatge/Urbanització
1688 1688 -----
1689 1689 Edita Discoteca
1690 1690 Edita Casal de Gent Gran
1691 1691 Edita Òptica
1692 1692 Modificar botiga d''aliments ecològics
1693 1693 Edita paradetes
1694 1694 Edita Pintura
1695 1695 Edita Lloc Paleontològic
1696 1696 Edita Parc
1697 1697 Edita aparcament
1698 1698 Edita via d''aparcament
1699 1699 Edita entrada de l''aparcament
1700 1700 Edita places d''aparcament
1701 1701 Edita Lloc de Passants
1702 1702 Edita corriol o sender
1703 1703 Edita Pic
1704 1704 Edita carrer per vianants
1705 1705 Edita Pilota Basca/Valenciana
1706 1706 Edita Farmàcia
1707 1707 Edita lloc del pícnic
1708 1708 Edita embarcador
1709 1709 Edita Canonada
1710 1710 Edita pista poliesportiva
1711 1711 Edita Lloc de culte
1712 1712 Edita remuntador
1713 1713 Edita Zona de jocs infantil
1714 1714 Edita Comissaria de Policia
1715 1715 Edita frontera política
1716 1716 Edita Oficina de correus
1717 1717 Edita generador elèctric
1718 1718 Edita línia elèctrica
1719 1719 Edita pal elèctric
1720 1720 Edita central elèctrica
1721 1721 Edita Subestació elèctrica
1722 1722 Edita Torre elèctrica
1723 1723 Edita ferrocarril turístic
1724 1724 Edita enllaç de via principal
1725 1725 Edita carretera principal
1726 1726 Edita presó
1727 1727 Editar les propietats
1728 1728 Edita Pub
1729 1729 Edita Edificis Públics
1730 1730 Edita Barbacoes Públiques
1731 1731 Edita Informació d''adreça
1732 1732 Edita pista per a cotxes teledirigits
1733 1733 Edita Circuit
1734 1734 Edita Raqueta
1735 1735 Edita via de tren
1736 1736 Modifica zona d''instal·lacions ferroviàries
1737 1737 Edita andana d''estació
1738 1738 MOdifica Zona d''esbarjo
1739 1739 Edita recollida selectiva/ Punt Net
1740 1740 Edita Província/Vegueria/Regió
1741 1741 Edita embassament
1742 1742 Edita edifici residencial
1743 1743 Edita zona residencial
1744 1744 Edita carrer
1745 1745 Edita Àrea de Descans
1746 1746 Edita restaurant
1747 1747 Modifica comerç minorista
1748 1748 Modifica mur de contenció
1749 1749 Modifica Residència Gent Gran
1750 1750 Edita Riu
1751 1751 Edita Riba del riu
1752 1752 Edita les restriccions a la via
1753 1753 Edita carretera de tipus no conegut
1754 1754 Edita telecorda
1755 1755 Edita ruta
1756 1756 Edita la ruta principal
1757 1757 Edita Lliga de Rugbi
1758 1758 Edita Unió de Rugbi
1759 1759 Edita Ruïnes
1760 1760 Edita la pista
1761 1761 Edita Entrenament en Seguretat
1762 1762 Edita poterna
1763 1763 Edita Sauna
1764 1764 Edita Escola
1765 1765 Edita pedregar
1766 1766 Edita matolls
1767 1767 Edita Peixateria
1768 1768 Modifica enllaç de via secundària
1769 1769 Edita carretera secundària
1770 1770 Edita Àrea de Servei
1771 1771 Modificar via de servei
1772 1772 Edita Refugi
1773 1773 Edita sabateria
1774 1774 Edita tir
1775 1775 Edita Concessionari de Motos
1776 1776 Edita Lloc
1777 1777 Edita Monopatí
1778 1778 Edita patinatge
1779 1779 Edita Esquí
1780 1780 Edita rampa
1781 1781 Edita Futbol
1782 1782 Edita Puntes
1783 1783 Edita pavelló poliesportiu
1784 1784 Edita Botiga d''Esports
1785 1785 Edita font / brollador
1786 1786 Edita estadi
1787 1787 Edita CA/Estat
1788 1788 Edita papereria
1789 1789 Edita escala de pas
1790 1790 Modifica zona de parada
1791 1791 Edita riera / torrent
1792 1792 Edita carrer
1793 1793 Edita Enllumenat públic
1794 1794 -----
1795 1795 Edita Estudi de Gravació
1796 1796 Edita Barri/Districte
1797 1797 Edita metro
1798 1798 Edita Boca de metro
1799 1799 Edita Supermercat
1800 1800 Edita càmera de vigilància
1801 1801 Edita vèrtex geodèsic
1802 1802 Edita Natació
1803 1803 Edita teleesquí de T
1804 1804 Edita Tennis de taula
1805 1805 Edita sastreria
1806 1806 Edita parada de Taxis
1807 1807 Edita la pista de rodatge
1808 1808 Edita Telèfon
1809 1809 Edita Tennis
1810 1810 Edita Terminal
1811 1811 Edita porta d''embarcament
1812 1812 Modifica enllaç de via terciària
1813 1813 Edita carretera terciària
1814 1814 Edita Teatre
1815 1815 Edita Parc Temàtic
1816 1816 Edita Cabines de Peatge
1817 1817 Edita Torre
1818 1818 Modificar Vila
1819 1819 Edita Ajuntament
1820 1820 Edita Joguineria
1821 1821 Edita pista o camí rural
1822 1822 Edita pacificació del trànsit
1823 1823 Edita tramvia
1824 1824 Edita Parada de tramvia
1825 1825 Edita Agència de Viatges
1826 1826 Edita arbre
1827 1827 Edita via ràpida
1828 1828 Edita enllaç de via ràpida
1829 1829 Edita túnel
1830 1830 Edita prohibicions de gir
1831 1831 Edita torn
1832 1832 Edita Taller de Pneumàtics
1833 1833 Edita carretera sense referència
1834 1834 Edita Universitat
1835 1835 Edita Aspiradora
1836 1836 Edita Basar
1837 1837 Edita Màquina expenedora
1838 1838 Edita Veterinari
1839 1839 Edita Botiga de Vídeo
1840 1840 Edita Mirador
1841 1841 Modificar Poble
1842 1842 Modifica àrea verda
1843 1843 Edita Vinya
1844 1844 Edita Volcà
1845 1845 Edita Voleibol
1846 1846 Edita el mur
1847 1847 Edita paperera
1848 1848 MOdificar abocador
1849 1849 Edita Planta d''Aigües Residuals
1850 1850 Edita aigua
1851 1851 Edita parc aquàtic
1852 1852 Edita Torre d''aigua
1853 1853 Edita pou d''aigua
1854 1854 Edita obres hidràuliques
1855 1855 Edita Cascada
1856 1856 Edita molí d''aigua
1857 1857 Edita curs d''aigua
1858 1858 Edita creu
1859 1859 Edita Ermita
1860 1860 Edita Assut
1861 1861 Edita Aiguamolls
1862 1862 Edita molí de vent
1863 1863 Edita bosc
1864 1864 Modifica planta industrial
1865 1865 Edita Zoo
1866 1866 Edita Carrer associat
1867 1867 Modifica funcions per OpenSeaMap
1868 1868 Modifica filtre
1869 1869 -----
1870 1870 Edita la latitud i longitud d''un node.
1871 1871 Modificar la nova relació a la capa ''{0}''
1872 1872 Modificar la relació #{0} a la capa ''{1}''
1873 1873 Edita xarxa de rutes
1874 1874 Edita la drecera
1875 1875 Modificar la font:
1876 1876 Modifica la pàgina d''ajuda actual
1877 1877 Modificar la relació seleccionada
1878 1878 Modifica el nom de l''arxiu o la URL de la predefinció activa seleccionada
1879 1879 Modificar el nom d''arxiu o la URL de l''estil seleccionat
1880 1880 Modifica la relació a la qual fa referència el membre de la relació seleccionat
1881 1881 Modificar la relació que fa referència a la relació de membre actualment seleccionada.
1882 1882 Modifica la ruta d''icones seleccionada
1883 1883 Modificar la font seleccionada
1884 1884 Editar el valor de la clau seleccionada per a tots els objectes
1885 1885 Barra d''eines d''edició
1886 1886 Edita: {0}
1887 1887 Modificat a:
1888 1888 Modificar per:
1889 1889 Educació
1890 1890 Modifica manualment la ruta al camp de text o fes clic sobre el botó "..."per obrir un selector de fitxers.
1891 1891 Electrificada
1892 1892 Electrònica
1893 1893 Moneders electrònics i targetes de dèbit
1894 1894 Electrònica
1895 1895 Els elements de tipus {0} són suportats.
1896 1896 Elevació
1897 1897 L''el·lipsoide ''{0}'' no és compatible
1898 1898 Nom de l''el·lipsoide
1899 1899 Paràmetres de l''el·lipsoide
1900 1900 El·lipsoide requerit (+ellps=* or +a=*, +b=*)
1901 1901 Adreça electrònica
1902 1902 Terraplè
1903 1903 Ambaixada
1904 1904 Punt d''accés d''emergència
1905 1905 Telèfon d''emergència (pal SOS)
1906 1906 Vehicles d''emergència
1907 1907 Document buit
1908 1908 Trobat un rol buit
1909 1909 Vies buits
1910 1910 Activar les icones de sèrie per defecte
1911 1911 Habilita el filtre
1912 1912 Activar el control remot
1913 1913 -----
1914 1914 Activa/desactiva el moviment automàtic del mapa vers els darrer node posat
1915 1915 Activa/desactiva el mode avançat
1916 1916 Activar/desactivar la renderització del mapa en forma esquemàtica
1917 1917 Habilita la cerca de fites importades d''un fitxer gpx
1918 1918 Aconsella/desaconsella la pujada
1919 1919 Sancions
1920 1920 Introduïu la latitud/ongitud per saltar a la posició
1921 1921 Introduir una URL
1922 1922 Entreu URL per descarregar
1923 1923 Indiqueu un ID de conjunt de canvis
1924 1924 indiqueu el nom del lloc a cercar
1925 1925 Nom del lloc a cercar:
1926 1926 Entrar un rol i aplicar-ho al membres de la relació seleccionada
1927 1927 Indiqueu un rol per a tots els membres de la relació
1928 1928 Entreu una expressió de cerca
1929 1929 Entreu propietats avançades d''OAuth
1930 1930 Introduïu una URL des d''on les dades han de ser descarregades
1931 1931 Afegeix un comentari
1932 1932 Indiqueu unes credencials pel proxi HTTP
1933 1933 Indiqueu unes credencials per a l''API OSM
1934 1934 Indiqueu unes credencials pel servidor
1935 1935 Introduïu les coordenades cartesianes (x i y) separades per un espai, una coma o un punt i coma.
1936 1936 Introduïu el nom del fitxer:
1937 1937 Introdueix la ruta o nom del directori:
1938 1938 Introduïu el text
1939 1939 Indiqueu l''ID de l''objecte a baixar
1940 1940 Entreu el testimoni d''autenticació OAuth
1941 1941 Entreu les coordenades del nou node.<br/>Podeu separar la longitud i la latitud amb un espai, una coma o un punt i coma.<br/>Utilitzeu valors positius o els caràcters N o E per indicar les direccions cardinals Nort o Est.<br/>Per a les direccions cardinals Sud i Oest podeu utilitzar valors negatius o els caràcters S o W.<br/>El valor de les coordenades pot estar en un dels tres formats:<ul><li><i>graus</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>graus</i><tt>&deg;</tt> <i>minuts</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>graus</i><tt>&deg;</tt> <i>minuts</i><tt>&#39;</tt> <i>segons</i><tt>&quot</tt></li></ul>Els símbols <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> són opcionals.<br/><br/>Exemples:<ul><li>49.29918&deg; 19.24788&deg;</li><li>N 49.29918 E 19.24788</li><li>W 49&deg;29.918&#39; S 19&deg;24.788&#39;</li><li>N 49&deg;29&#39;04&quot; E 19&deg;24&#39;43&quot;</li><li>49.29918 N, 19.24788 E</li><li>49&deg;29&#39;21&quot; N 19&deg;24&#39;38&quot; E</li><li>49 29 51, 19 24 18</li><li>49 29, 19 24</li><li>E 49 29, N 19 24</li><li>49&deg; 29; 19&deg; 24</li><li>N 49&deg; 29, W 19&deg; 24</li><li>49&deg; 29.5 S, 19&deg; 24.6 E</li><li>N 49 29.918 E 19 15.88</li><li>49 29.4 19 24.5</li><li>-49 29.4 N -19 24.5 W</li></ul><li>48 deg 42&#39; 52.13" N, 21 deg 11&#39; 47.60" E</li></ul>
1942 1942 Introduïu l''expressió de cerca
1943 1943 Entrada
1944 1944 L''entrada ''{0}'' requereix la versió {1} de JOSM. (Actualment utilitzeu: {2})
1945 1945 Entrada {0}
1946 1946 Hípica
1947 1947 Sex-shop
1948 1948 S''ha produït un error
1949 1949 +++++
1950 1950 Error mostrant la URL
1951 1951 Error durant la descàrrega
1952 1952 Error al filtre
1953 1953 Error a la posició {0} de l''expressió de cerca - L''expressió ha de retornar una cosa diferent de l''objecte actual
1954 1954 Error a la posició {0} de l''expressió de cerca - la banda esquerra de l''expressió OR (|) ha de retornar un conjunt d''objectes
1955 1955 Error a la posició {0} de l''expressió de cerca - l''operador NOT (-) no pot ser utilitzat en aquest context
1956 1956 Error a la posició {0} de l''expressió de cerca - la banda dreta de l''expressió OR (|) ha de retornar un conjunt d''objectes
1957 1957 Error en inicialitzar el test {0}:\n {1}
1958 1958 Error en carregar la capa
1959 1959 Ha hagut un error en processar les dades GPX de la capa ''{0}''. Només una part del fitxer estarà disponible.
1960 1960 Ha hagut un error mentre es processava el fitxer gpx ''{0}''. Només una part del fitxer estarà disponible.
1961 1961 S''ha produït un error al fitxer {0}
1962 1962 Error d''anàlisi {0}:
1963 1963 Error reproduïnt so
1964 1964 Error llegint entrada de favorits: %s
1965 1965 S''ha produït un error en canviar el nom del fitxer "{0}" a "{1}"
1966 1966 Error mentre es creava una còpia de seguretat de la capa suprimida: {0}
1967 1967 Error mentre s''exportava {0}:\n{1}
1968 1968 Error en recuperar fitxers del directori {0}\n
1969 1969 Error en analitzar el decalatge.\nFormat esperat: {0}
1970 1970 Error a la posició {0} en analitzar l''expressió de cerca
1971 1971 Error en analitzar la data.\nSi us plau, utilitzeu el format demanat
1972 1972 Error en analitzar la zona horària.\nFormat esperat: {0}
1973 1973 S''ha produït un error mentre s''estava analitzant {0}
1974 1974 Error: Ha fallat la connexió al servidor intermediari ''{0}'' per a l''adreça ''{1}''. L''excepció ha estat: {2}
1975 1975 Error: Valor duplicat ''{0}'' incorrecte a la línia ''{1}'' al fitxer de favorits ''{2}''
1976 1976 Error: Línia ''{0}'' no esperada al fitxer de favorits ''{1}''
1977 1977 Error: ha fallat la càrrega de la classe de rederització ''{0}''. No s''ha trobat la classe.
1978 1978 Error: ha fallat l''obertura del flux d''entrada pel recurs ''/data/{0}''.
1979 1979 +++++
1980 1980 Errors durant la descàrrega
1981 1981 +++++
1982 1982 Mapa base d''Estònia (Maaamet)
1983 1983 Estònia Multi (Maaamet)
1984 1984 Estònia Orto (Maaamet)
1985 1985 Tot
1986 1986 Exemples
1987 1987 Inicialitzacions específiques de la plataforma
1988 1988 Valors existents
1989 1989 Surt
1990 1990 Surt del JOSM
1991 1991 Tancar JOSM enregsitrant. Els canvis pendent són pujats o enregistrats.
1992 1992 Sortir de JOSM sense enregistrar. Els canvis pendents d''enregistrar es perdran.
1993 1993 Sortir ara!
1994 1994 Sortir de l''aplicació
1995 1995 Surt per
1996 1996 S''esperava un valor per al paràmetre ''{0}'', ara és ''{1}''
1997 1997 Nombre esperat d''arguments per al paràmetre ''{0}''
1998 1998 S''esperava una expressió de cerca
1999 1999 Esperant <i>mín</i>/<i>màx</i> després de ''timestamp'' (data i hora)
2000 2000 Mode expert
2001 2001 Mode expert
2002 2002 Fites explícites amb data i hora estimades a partir de la seva posició
2003 2003 Fites explícites amb data i hora vàlides
2004 2004 Exporta el fitxer GPX
2005 2005 Exporta i desa
2006 2006 Opcions d''exportació
2007 2007 Exportar les preferències a un fitxer de persoalització de JOSM
2008 2008 Exportar els elements seleccionats
2009 2009 Exporta les dades a un fitxer GPX.
2010 2010 Exporta a GPX...
2011 2011 Mostra informacó addicional sobre els objectes de la capa actual - en aquest moment informació sobre els punts del track GPX
2012 2012 Extreïent localitzacions GPS a partir de la informació EXIF
2013 2013 Extrusió
2014 2014 Extreu una via
2015 2015 Extrueix: línia d''ajuda
2016 2016 -----
2017 2017 +++++
2018 2018 ARREGLA
2019 2019 +++++
2020 2020 Teixits
2021 2021 Instal·lacions
2022 2022 Degrada color:
2023 2023 Nivell de degradació:
2024 2024 Ha fallat l''autenticació de l''usuari ''{0}'' amb la contrasenya ''***'' com a usuari OAuth
2025 2025 Ha fallat l''autorització de la petició OAuth ''{0}''
2026 2026 Ha fallat la creació del directori de connectors ''{0}''
2027 2027 Ha fallat la creació d''informació del connector a partir del Manifest del connector ''{0}''
2028 2028 Ha fallat la càrrega de l''esquema XML
2029 2029 El recurs ''{0}'' no ha pogut ser carregat. Error: {1}
2030 2030 Ha fallat la càrrega de {0}, utilitza un fitxer de la memòria cau i reintenta la propera vegada: {1}
2031 2031 Ha fallat la localització la imatge ''{0}''
2032 2032 Ha fallat l''obertura de la URL
2033 2033 Ha fallat l''obertura de la URL. No hi ha una plataforma establerta. Si us plau, establiu-ne una primer.
2034 2034 Ha fallat l''obertura de la connexió amb l''API {0}.
2035 2035 No ha estat possible d''obrir la pàgina d''ajuda
2036 2036 No s''ha pogut obrir la pàgina d''ajuda. La URL és buida.
2037 2037 Ha fallat l''obertura d''un fux d''entrada pel recurs ''{0}''
2038 2038 Ha fallat l''anàlisi de les dades ''{0}'' rebudes com a resposta del servidor.
2039 2039 Ha fallat l''anàlisi del camp ''{1}'' a la preferència amb la clau ''{0}''. L''excepció ha estat: {2}. No és possible la restauració de la geometria de la finestra a partir de les preferències.
2040 2040 Ha fallat l''anàlisi de la llista de connectors del lloc web ''{0}''. Abandonant el lloc. web. L''excepció ha estat: {1}
2041 2041 Error en llegir el fitxer CSS ''help-browser.css''. L''excepció és: {0}
2042 2042 Ha fallat la lectura de ''{0}''. La resposta del servidor ha estat el codi d''error {1}.
2043 2043 No s''ha pogut canviar el nom del fitxer {0} a {1}.
2044 2044 Ha fallat la configuració de la primitiva. La versió {0} no és a l''historial.
2045 2045 Ha fallat la configuració de la referència. L''ID {0} no concorda amb l''ID de l''historial {1}.
2046 2046 No ha estat possible d''establir la referència. la versió {0} de la referència no està disponible a l''historial.
2047 2047 Ha fallat la signatura d''una connexió HTTP amb una capçalera d''autenticació OAuth.
2048 2048 Ha fallat l''actualització de la primitiva amb id {0} perquè la capa en edició no la inclou
2049 2049 Ha fallat l''actualització de la primitiva amb id {0} perquè la capa en edició és nul·la
2050 2050 Comerç Just
2051 2051 Les coordenades est i nord són falses
2052 2052 Terres de cultiu
2053 2053 Corral
2054 2054 Menjar ràpid
2055 2055 Dibuix ràpid (aparença lletja)
2056 2056 Permet el dibuix ràpid de vies amb el ratolí
2057 2057 Multiplicador d''avançament ràpid
2058 2058 Error: ha fallat la localització la imatge ''{0}''. Això és un problema greu de configuració. JOSM s''aturarà.
2059 2059 Número de fax
2060 2060 Quota
2061 2061 Pastures
2062 2062 Tanca
2063 2063 Transbordador
2064 2064 Ruta de ferri
2065 2065 Terminal de ferris
2066 2066 Recuperant un conjunt de nodes de ''{0}''
2067 2067 Recuperant un conjunt de relacions de ''{0}''
2068 2068 Recuperant un conjunt de vies de ''{0}''
2069 2069 Recuperant el node amb ID {0} de ''{1}''
2070 2070 Recuperant la relació amb ID {0} de ''{1}''
2071 2071 Recuperant la via amb ID {0} de ''{1}''
2072 2072 Fitxer
2073 2073 No existeix el fitxer ''{0}''.
2074 2074 El fitxer ''{0}'' no pot ser escrit. Si us plau indiqueu un altre fitxer.
2075 2075 Nom del fitxer:
2076 2076 Arxiu de còpia de seguretat
2077 2077 El fitxer ja existeix. El voleu sobreescriure?
2078 2078 S''esperava un nom de fitxer per a la capa amb nombre {0}
2079 2079 Nom del fitxer:
2080 2080 El fitxer {0} ja existeix. Voleu sobreescriure''l?
2081 2081 El fitxer {0} ja ha estat carregat amb el nom "{1}"
2082 2082 Fitxer: {0}
2083 2083 Ajuda del selector de fitx
2084 2084 Fitxers
2085 2085 Fitxers del Tipus:
2086 2086 Fitxers del tipus:
2087 2087 Omplir un conjunt de canvis i tronar a la finestra de pujades
2088 2088 Filtre
2089 2089 Filtre amagat:{0} Deshabilitat:{1}
2090 2090 Mode filtre
2091 2091 Filtrar els objectes i amagar-los/desactivar-los
2092 2092 Cadena a filtrar:
2093 2093 Filtre:
2094 2094 Cerca i correcció d''adreces (carrers) incorrectes de manera senzilla.
2095 2095 Finalitza el dibuix.
2096 2096 Boca d''incendis
2097 2097 Parc de Bombers
2098 2098 Llar de foc
2099 2099 Pesca
2100 2100 Arregla
2101 2101 Corregeix les etiquetes obsoletes
2102 2102 Corregit les propietats
2103 2103 Arregla conflictes d''etiquetes
2104 2104 Corregir el problema seleccionat
2105 2105 Corregir-ho quan sigui possible.
2106 2106 Corregint ({0}/{1}): ''{2}''
2107 2107 Corregint errors...
2108 2108 Pal de bandera
2109 2109 Florista
2110 2110 Buida la memòria cau de tessel·les
2111 2111 Centrar l''editor de relacions a la relació ''{0}'' a la capa ''{1}''
2112 2112 Carpetes
2113 2113 Segueix
2114 2114 Segueix la línia
2115 2115 S''han trobat aquests problemes:
2116 2116 Menjar
2117 2117 Menjar i Beure
2118 2118 Menjar i Beure
2119 2119 Peu
2120 2120 Només pels objectes seleccionats
2121 2121 Forçar el dibuix de línies si les dades importades no en tenen informació.
2122 2122 Forçar línies si no s''importen segments
2123 2123 Gual
2124 2124 Plantació forestal
2125 2125 Ignora els objectes en enviar però sense que siguin esborrats al servidor.
2126 2126 Temps endavant/endarrera (segons)
2127 2127 Trobat un fitxer buit al directori {0}\n
2128 2128 S''han trobat {0} coincidències
2129 2129 Font
2130 2130 Marc
2131 2131 S''inflen les rodes de la bici gratis
2132 2132 Freemap.sk Cotxes
2133 2133 Freemap.sk Bicicleta
2134 2134 Freemap.sk Excursionisme
2135 2135 Freemap.sk Esquí
2136 2136 Bloqueja
2137 2137 Bloqueja la llista actual dels elements combinats.
2138 2138 Freqüència (Hz)
2139 2139 Des de
2140 2140 A partir de (parada inicial)
2141 2141 De...
2142 2142 De la relació
2143 2143 D''una URL
2144 2144 Benzinera
2145 2145 Benzinera
2146 2146 Tipus de combustible:
2147 2147 Fugro (Dinamarca)
2148 2148 Vista de pantalla completa
2149 2149 Automàtic
2150 2150 Funció
2151 2151 +++++
2152 2152 Mobles
2153 2153 Zona GK
2154 2154 Punts GPS
2155 2155 Descripció del track GPS
2156 2156 Fitxers GPX
2157 2157 Fitxers GPX (*.gpx, *.gpx.gz
2158 2158 El recorregut en GPX no conté informació de data i hora
2159 2159 Recorregut en GPX:
2160 2160 GRAFCAN - Illes Canàries
2161 2161 +++++
2162 2162 Selector de color del KDE
2163 2163 +++++
2164 2164 Jocs Gaèlics
2165 2165 Garatges
2166 2166 Jardí
2167 2167 Centre de Jardineria
2168 2168 Gasòmetre
2169 2169 Porta
2170 2170 Ample de via (mm)
2171 2171 +++++
2172 2172 Gauß-Krüger Zona {0}
2173 2173 Accés general
2174 2174 Accés general
2175 2175 -----
2176 2176 Genera enllaços XML d''imatgeria per a multipolígons
2177 2177 -----
2178 2178 Fitxers GeoJSON
2179 2179 Geobase Hidrografia
2180 2180 Geobase Carrers
2181 2181 Geografia
2182 2182 +++++
2183 2183 Geoimatge: {0}
2184 2184 Imatges geolocalitzades
2185 2185 Obté un testimoni d''autenticació per ''{0}''
2186 2186 Obté capes
2187 2187 Cediu el pas
2188 2188 Glacera
2189 2189 Vidre
2190 2190 Tornar a la finestra de pujades
2191 2191 Retorna al pas 1/3
2192 2192 Anar al wiki OSM per obtenir ajuda (F1)
2193 2193 Va a la pàgina incial d''ajuda de JOSM
2194 2194 Vés a la pàgina següent
2195 2195 Vés a la pàgina anterior
2196 2196 +++++
2197 2197 Camp de golf
2198 2198 Telefèric / Aeri
2199 2199 Hora del GPS (llegida de la fotografia):
2200 2200 Drets atorgats
2201 2201 Gespa
2202 2202 Prada
2203 2203 Cementiri
2204 2204 Graz: Basiskarte (mapa base)
2205 2205 Verd:
2206 2206 Zona urbanitzable
2207 2207 Fruiteria
2208 2208 Horticultura en hivernacle
2209 2209 El fitxer de desplaçament de la graella "{0}" per l''opció +nadgrids no està suportatat.
2210 2210 Contenidor d''obra
2211 2211 màquina trepitjaneu
2212 2212 Agrupa les entrades de direccions d''interpolació en una finestra única i proporciona una funcionalitat per generar nodes individuals de numeració de carrers a partir d''una via.
2213 2213 Espigó
2214 2214 Guadalupe Fort-Marigot 1949
2215 2215 Guadalupe Ste-Anne 1948
2216 2216 -----
2217 2217 Pensió
2218 2218 Fita
2219 2219 +++++
2220 2220 Guyana RGFG95
2221 2221 Gimnàstica
2222 2222 +++++
2223 2223 +++++
2224 2224 +++++
2225 2225 +++++
2226 2226 Géolittoral V2 - Ortofotos 2010-2012
2227 2227 HEIG-VD / Ortofoto de Yverdon-les-Bains 25cm (2007)
2228 2228 Perruqueria
2229 2229 +++++
2230 2230 +++++
2231 2231 Llogaret
2232 2232 Portella de malla metàl·lica
2233 2233 Manega l''EPCIs francès (boundary=local_authority)
2234 2234 +++++
2235 2235 Maquinari
2236 2236 Té cabina?
2237 2237 Disposa de calefacció?
2238 2238 Te una clau ''created_by'' o ''converted_by''
2239 2239 Te una clau ''note'', ''comment'' o ''description''
2240 2240 Te una clau ''source''
2241 2241 Te una clau ''watch''
2242 2242 Te una etiqueta amb ''fixme'' o ''FIXME''
2243 2243 Salut
2244 2244 Otorrino
2245 2245 Arbustos
2246 2246 Vehicles pesants (camions)
2247 2247 Arbustos
2248 2248 Alçada
2249 2249 Altura (metres)
2250 2250 Heliport
2251 2251 Ajuda
2252 2252 Ajuda: {0}
2253 2253 Ajuda a la vectorització d''imatges WMS
2254 2254 Hemisferi
2255 2255 Aguait
2256 2256 Amaga la barra d''eines d''edició
2257 2257 Amagar el filtre
2258 2258 Amaga o mostra aquest botó
2259 2259 Ocultar aquest botó
2260 2260 Amagar aquest missatge i no tornar-ho a mostrar
2261 2261 Amagant el filtre
2262 2262 Equips d''àudio
2263 2263 Vehicles amb alta ocupació (VAO)
2264 2264 Ressaltar les vies i nodes de destinació
2265 2265 Ressaltar els nodes i les vies de destinació durant la selecció o el dibuix
2266 2266 Carretera
2267 2267 Nodes de carretera duplicats
2268 2268 Andana de carretera (antiga)
2269 2269 Vies
2270 2270 Hi ha carreteres que comparteixen un mateix segment amb superfícies
2271 2271 +++++
2272 2272 Excursionisme
2273 2273 Llocs Històrics
2274 2274 Historial
2275 2275 Historial (web)
2276 2276 Historial del node {0}
2277 2277 Historial de la relació {0}
2278 2278 Historial de la via {0}
2279 2279 L''historial encara no ha estat inicialitzat. Ha fallat la configuració de la primitiva.
2280 2280 L''historial no ha estat inicialitzat encara. No és possible d''establir una relació de l''objecte.
2281 2281 Hoquei
2282 2282 Mantenir premuda la tecla CTRL per commutar el desplaçament
2283 2283 Inici
2284 2284 Pàgina d''inici
2285 2285 Cavall
2286 2286 Hipòdrom
2287 2287 -----
2288 2288 +++++
2289 2289 Ordinador:
2290 2290 Alberg
2291 2291 +++++
2292 2292 Nom de la Casa
2293 2293 Número de carrer
2294 2294 Número de portal ''{0}'' duplicat
2295 2295 El nombre és massa lluny del carrer
2296 2296 Número sense carrer
2297 2297 Número de casa {0}
2298 2298 Número de casa del {0} al {1}
2299 2299 Casa {0}
2300 2300 To:
2301 2301 Base de caça
2302 2302 Sóc a la zona horària de:
2303 2303 +++++
2304 2304 +++++
2305 2305 +++++
2306 2306 S''espera un ID > 0. Actualment és {0}.
2307 2307 L''ID del conjunt de canvis ha de ser més gran que zero. Ara és {0}.
2308 2308 +++++
2309 2309 IDEIB - Illes Balears
2310 2310 INFORMACIÓ: {0}
2311 2311 S''ha produït un error d''entrada/sortida
2312 2312 Excepció d''E/S
2313 2313 Error d''entrada/sortida durant la creació del fitxer, la còpia de seguretat automàtica serà omesa: {0}
2314 2314 ITACyL - Castella i Lleó
2315 2315 Icona
2316 2316 Ruta de les icones:
2317 2317 Icona:
2318 2318 Si s''especifica, reincia la configuració en comptes de llegir-la
2319 2319 Ignora
2320 2320 Ignorar el problema seleccionat la propera vegada
2321 2321 Ignorar-les, deixar la relació com està
2322 2322 Ignora aquest avís i fusiona
2323 2323 Ignora el consell i enviar
2324 2324 Ignora els advertiments i intal·la l''estil
2325 2325 Ignora els avisos
2326 2326 Ignorar el grup sencer o un element individual?
2327 2327 Ignorant l''excepció perquè la pujada ha estat anul·lada. L''excepció és: {0}
2328 2328 Ignorant elements
2329 2329 Ignorant l''excepció perquè la descàrrega ha estat cancel·lada. L''excepció era: {0}
2330 2330 S''està ignorant l''adreça URL malformada: "{0}"
2331 2331 S''està ignorant l''adreça URL malformada: "{0}"
2332 2332 Ignorant la geometria malformada: {0}
2333 2333 Dades errònies
2334 2334 Valor erroni de l''atribut booleà ''{0}''. El seu valor és ''{1}''.
2335 2335 Consulta de URL de conjunts de canvis incorecta
2336 2336 La mida de fragment és errònia
2337 2337 Mida de fragment incorrecta (<= 0). Si us plau, entreu un nombre enter > 1
2338 2338 L''estil de traçat no és válid, com a mínim un dels valors ha de ser més gran que zero
2339 2339 L''estil de traçat no és válid, els valors han de ser positius
2340 2340 L''estructura del document no és correcta. Un node, una via o una relació ha estat trobat fora d''un bloc ''create'', ''modify'', o ''delete''.
2341 2341 Entrada incorrecta a la llista de connectors.
2342 2342 L''expressió ''{0}'' és errònia
2343 2343 El valor de latitud ''{0}'' és erroni
2344 2344 Latitud incorrecta per al paràmetre ''{0}'', hi ha {1}
2345 2345 Valor incorrecte per l''atribut ''{0}'' (conjunt de canvis). El valor és {1}.
2346 2346 El valor de longitud ''{0}'' és erroni
2347 2347 Longitud incorrecta per al paràmetre ''{0}'', hi ha {1}
2348 2348 Expressió de membre incorrecta: {0}
2349 2349 Valor erroni de l''atribut numèric ''{0}''. El seu valor és ''{1}''.
2350 2350 Objecte incorrecte amb ID=0
2351 2351 Nombre de port incorrecte a la preferència ''{0}''. Hi ha {1}.
2352 2352 L''expressió regular ''{0}'' és errònia
2353 2353 Valor erroni de l''atribut ''changeset'' (conjunt de canvis) del nou objecte {1}. el seu valor és {0}. Reinicialitzant-lo a 0.
2354 2354 Valor incorrecte per l''atribut ''changeset'' (conjunt de canvis). El valor és {0}.
2355 2355 Valor incorrecte de l''atribut ''ref'' del membre de la relació {0}. Hi ha {1}.
2356 2356 Valor incorrecte de l''atribut ''type'' del membre {0} de la relació {1}. Hi ha {2}.
2357 2357 Valor incorrecte de l''atribut ''versió'' a l''objecte amb ID {0}. Hi ha {1}.
2358 2358 Valor incorrecte de l''atribut ''{0}'' de tipus ''double''. El seu valor és ''{1}''
2359 2359 Valor incorrecte de l''atribut ''{0}'' de l''etiqueta XML ''{1}''. Hi ha {2}.
2360 2360 Valor erroni de l''atribut ''{0}''. el seu valor és ''{1}''
2361 2361 Valor incorrecte de l''atribut obligatori ''{0}'' de tipus ''OsmPrimitiveType''. El seu valor és ''{1}''
2362 2362 Valor incorrecte de l''atribut obligatori ''{0}'' de tipus ''lboolean''. El seu valor és ''{1}''
2363 2363 Valor incorrecte de l''atribut obligatori ''{0}'' de tipus ''long'' (>=0) . El seu valor és ''{1}''
2364 2364 Valor incorrecte de l''atribut obligatori ''{0}'' de tipus ''long''. El seu valor és ''{1}''
2365 2365 Valor incorrecte de l''atribut ''ref'' de l''element <nd>. Hi ha {0}.
2366 2366 Imatge
2367 2367 Fitxers d''imatge
2368 2368 La imatge no pot ser esborrada
2369 2369 -----
2370 2370 Imatgeria
2371 2371 Imatgeria de fons: predeterminat
2372 2372 Preferències d''imatgeria
2373 2373 URL d''imatgeria
2374 2374 URL d''imatgeria (Defecte)
2375 2375 Degradació de la imatgeria
2376 2376 Decalatge de l''imatgeria
2377 2377 Proveïdors d''imatgeria
2378 2378 Imatgeria: {0}
2379 2379 Imatges que ja han estat etiquetades ({0}/{1})
2380 2380 Imatges amb geolocalització a les metadates EXIF ({0}/{1})
2381 2381 +++++
2382 2382 Implementa una línia d''ordres i habilita la creació de les vostres pròpies ordres. Utilitzeu l''enllaç per veure les ordres estàndard (arc, cercle, etc.)
2383 2383 Importar àudio
2384 2384 Importa dades OSM en format PBF
2385 2385 Importa un fitxer PDF i el converteix en vies.
2386 2386 Importar dades de la URL
2387 2387 Importar imatges
2388 2388 Registre de la importació
2389 2389 La importació no és possible
2390 2390 Importa gràfics vectorials (SVG)
2391 2391 Importa errors d''OpenStreetBugs
2392 2392 Importa fitxers CSV propietaris de tipus Columbus/Visiontac V-900 GPS vers una capa GPX.
2393 2393 Millora la precisió de les vies
2394 2394 Mode de millora de la precisió de les vies
2395 2395 En segon pla
2396 2396 Dins el conjunt de canvis:
2397 2397 En conflicte amb:
2398 2398 Pendent
2399 2399 Incloure dades OSM al fitxer .joz de la sessió.
2400 2400 Inclou un node als segments més propers de la via
2401 2401 Especificació incompleta de <membre> amb ref=0
2402 2402 Pujada o enregistrament incomplet
2403 2403 Patró d''etiquetatge de fita d''àudio incorrecte: {0}
2404 2404 Nombre incorrecte de paràmetres
2405 2405 Patró incorrecte
2406 2406 Totonda incorrecta (via: {0} en comptes de {1})
2407 2407 Patró d''etiquetatge de fita incorrecte: {0}
2408 2408 Ampliar
2409 2409 +++++
2410 2410 +++++
2411 2411 Informació
2412 2412 Informació: manca el fitxer de preferències ''{0}''. Creant un fitxer predeterminat.
2413 2413 Informació
2414 2414 Panell informatiu
2415 2415 Oficina d''informació
2416 2416 Terminal d''informació
2417 2417 Informació sobre la capa
2418 2418 Avís informatiu, s''esperen diverses falses entrades.
2419 2419 S''està inicialitzant
2420 2420 S''està inicialitzant l''API de l''OSM
2421 2421 Inicialitzant una sessió al lloc web OSM...
2422 2422 S''estan inicialitzant els estils de mapa
2423 2423 Inicialitzant nodes a descarregar ...
2424 2424 Inicialitzant els nodes a actualitzar ...
2425 2425 S''estan inicialitzant les predefinicions
2426 2426 Inicialitzant les relacions a actualitzar ...
2427 2427 S''està inicialitzant el validador
2428 2428 Inicialitzant les vies a actualitzar ...
2429 2429 Instal·lant connectors
2430 2430 Instal·lant els connectors actualitzats
2431 2431 Predefincions internes
2432 2432 Error intern del servidor
2433 2433 Estil intern utilitzable com a base pels estils superposables durant''execució
2434 2434 Accés a Internet
2435 2435 Tarifa d''accés a Internet
2436 2436 Intersecció entre multiplolígons
2437 2437 URL d''API no vàlida
2438 2438 L''ID especificat no és vàlid\nL''objecte no pot ser descarregat.
2439 2439 URL ''{0}'' invàlida al connector {1}
2440 2440 El límits no són vàlids
2441 2441 Fitxer bz2 invàlid
2442 2442 Coordenades invàlides: {0}
2443 2443 Conjunt de dades invàlid
2444 2444 La data no és vàlida
2445 2445 Els valors de data i hora no són vàlids
2446 2446 Fitxer jar ''{0}'' no vàlid
2447 2447 Desplaçament no vàlid
2448 2448 La descripció ''{0}'' no és vàlida en el connector {1}
2449 2449 Configuració errònia de la projecció: {0}
2450 2450 Clau no vàlida
2451 2451 L''expressió de cerca no és vàlida
2452 2452 URL de servei no válida
2453 2453 Error d''ortografia a la línia: {0}
2454 2454 Línia no vàlida al comprovador d''etiquetes - {0}: {1}
2455 2455 Zona horària no vàlida
2456 2456 L''ID de l''usuari no és vàlid
2457 2457 Nom d''usuari no vàlid
2458 2458 El valor {0} és erroni per al paràmetre ''has_arg''
2459 2459 Espai blanc no vàlid a la clau
2460 2460 Inverteix filtre
2461 2461 +++++
2462 2462 +++++
2463 2463 +++++
2464 2464 +++++
2465 2465 Illa
2466 2466 Illot
2467 2467 Masia/Habitatge aïllat
2468 2468 Sembla que JOSM va quedar bloquejat la darrera vegada. Voleu restaurar les dades?
2469 2469 Suporta la versió 0.6 del protocol mentre el servidor suporta les versions entre la {0} i la {1}.
2470 2470 L''element {0} no ha estat trobat a la llista.
2471 2471 Teleesquí de J
2472 2472 Ajuda de JOSM
2473 2473 Estil intern de JOSM
2474 2474 Descripció de la URL de connectors de JOSM
2475 2475 Fitxers de configuracions personalitzades de JOSM (*.xml)
2476 2476 JOSM esperava trobar l''objecte [{0} {1}] al conjunt de dades però no hi és. Si us plau, reporteu això a http://josm.openstreetmap.de/. Això no és un error crític, podeu continuar amb la vostra feina sense problemes.
2477 2477 Es necessita la versió {0} de JOSM per utilitzar el connector {1}.
2478 2478 JOSM sempre escoltarà el <b>port 8111</b> del localhost. <br>Aquest port no és configurable perquè està referenciat a una aplicació externa que parla amb JOSM
2479 2479 Entrada a JOSM-Trac a josm.openstreetmap.de
2480 2480 Imatges JPEG (.jpg)
2481 2481 Editor Java OpenStreetMap
2482 2482 Versió de Java {0}
2483 2483 Joieria
2484 2484 Funció de fusió d''àrees
2485 2485 Uneix node i línia
2486 2486 Uneix el node a la via
2487 2487 Entra en l''àrea de confirmació
2488 2488 Uneix zones superposades
2489 2489 Zones superposades fusionades
2490 2490 Uneix les zones que se superposen
2491 2491 Salta a la posició
2492 2492 Salta allà
2493 2493 Salta a la posició
2494 2494 Saltar al següent marcador
2495 2495 Anar al marcador anterior
2496 2496 Cruïlla
2497 2497 Cantó d''Aargau 25cm (AGIS 2011)
2498 2498 Cantó de Solothurn 12.5cm (SOGIS 2007)
2499 2499 Cantó de Solothurn 12.5cm (SOGIS 2011)
2500 2500 Cantó de Solothurn Infraroig 12.5cm (SOGIS 2011)
2501 2501 +++++
2502 2502 +++++
2503 2503 +++++
2504 2504 Manté
2505 2505 Conservar una còpia de seguratat de les capes en desar les capes
2506 2506 Conservar les meves coordenades
2507 2507 Conservar el meu estat esborrat
2508 2508 Conservar el connector
2509 2509 Conservar la parella clau/valor del conjunt de dades local
2510 2510 Conservar la parella clau/valor del conjunt de dades del servidor
2511 2511 Conservar les seves coordenades
2512 2512 Conservar el seu estat esborrat
2513 2513 Conservar aquest membre per a l''objecte de destinació
2514 2514 -----
2515 2515 Clau
2516 2516 La clau ''{0}'' no és vàlida
2517 2517 La clau ''{0}'' no és ales predefinicions.
2518 2518 La clau no pot ser buida quan s''utilitza l''etiqueta de ll''operador. Exemple d''utilització: clau=valor
2519 2519 La clau és massa llarga (màx {0} caràcters):
2520 2520 Clau:
2521 2521 Clau: {0}
2522 2522 Dreceres de teclat
2523 2523 Paraules clau
2524 2524 Llar d''infants
2525 2525 Quiosc
2526 2526 Portella giratòria
2527 2527 Cuines
2528 2528 LKS-92 (Letònia TM)
2529 2529 GLP (gas liquat de petroli)
2530 2530 Etiquetar els marcadors d''àudio (imatge i web)
2531 2531 Punt de l''etiqueta
2532 2532 Lambert 4 Zones (França)
2533 2533 Lambert 93 (França)
2534 2534 Zona CC Lambert
2535 2535 Lambert CC9 Zona (França)
2536 2536 Cònica conforme de Lambert
2537 2537 Lambert Zona (Estònia)
2538 2538 Aqüífer
2539 2539 Ús de la terra
2540 2540 Abocador
2541 2541 +++++
2542 2542 Node d''usos de la terra duplicats
2543 2543 Carrils
2544 2544 Idioma
2545 2545 Mode llaç
2546 2546 Selecció en mode llaç: seleccioneu objectes dins d''una zona dibuixada a mà
2547 2547 Darrer canvi a {0}
2548 2548 La darrera actualització del connector fou fa més de {0} dies.
2549 2549 +++++
2550 2550 +++++
2551 2551 Latitud
2552 2552 Latitud:
2553 2553 Obre un selector per a escollir un fitxer
2554 2554 Obre un navegador amb un recurs web sobre unobjecte seleccionat amb una etiqueta coneguda, com la Viquipèdia
2555 2555 Mostrar informació sobre el conjunt de canvis a un navegador web
2556 2556 Obre la pàgina wiki d''ajuda de l''objecte seleccionat a un navegador web
2557 2557 Obre en mode de pantalla sencera
2558 2558 Obre la finestra per fer consultes sobre conjunts de canvis
2559 2559 Llança FireFox per mostrar l''àrea visible a pantalla com una bonica imatge SVG.
2560 2560 Obre un navegador web amb informació sobre l''usuari
2561 2561 Bugaderia
2562 2562 -----
2563 2563 Capa
2564 2564 LA capa ''{0}'' te modificacions que no s''aconsella de pujar al servidor
2565 2565 La capa ''{0}'' te modificacions que haurien de ser enregistrades al fitxer associal ''{1}''.
2566 2566 La capa ''{0}'' te modificacions que haurien de ser pujades al servidor.
2567 2567 La capa ''{0}'' no te cap canvi per pujar.
2568 2568 La capa ''{0}'' no te cap canvi per pujar.
2569 2569 La capa ''{0}'' no està associada a cap còpia de seguretat
2570 2570 La capa ''{0}'' ha de ser a la llista de capes
2571 2571 Capa ''{0}'' no suportada
2572 2572 Nom de la capa i ruta del fitxer
2573 2573 La capa conté dades no desades - desar a un fitxer.
2574 2574 La capa no conté dades sense desar.
2575 2575 La capa no és a la llista.
2576 2576 Capa: {0}
2577 2577 Capes
2578 2578 Retard (segons)
2579 2579 Oci
2580 2580 Longitud
2581 2581 Longitud (metres)
2582 2582 Longitud en metres
2583 2583 La longitud del valor de l''atribut ''{0}'' de l''objecte {1} excedeix la longitud màxima permesa {2}. La longitud del valor és {3}.
2584 2584 Longitud: {0}
2585 2585 Pas a nivell
2586 2586 Biblioteca
2587 2587 Llicència
2588 2588 Tipus de carnet
2589 2589 Barrera
2590 2590 Vehicles comercials lleugers (de mercaderies)
2591 2591 Metro lleuger
2592 2592 Far
2593 2593 Línia de referència
2594 2594 Tipus de línia
2595 2595 Línia {0} columna {1}:
2596 2596 Enllaç a un fitxer de dades OSM al disc local.
2597 2597 Llista
2598 2598 La llista del rol {0} no forma part de la parella de de comparació.
2599 2599 llista d''elements al meu conjunt de dades, per exemple el conjunt local de dades
2600 2600 llista d''elements al seu conjunt de dades, per exemple el conjunt de dades del servidor
2601 2601 Llista de llistes
2602 2602 Llista de mapes
2603 2603 Llista d''elements fusionats. Aquests elements remplaçaran la meva llista d''elements quan sigui aplicada la fusió.
2604 2604 Llista dels fitxers recentment oberts
2605 2605 Llum
2606 2606 Zona Residencial (20)
2607 2607 Carrega totes les tessel·les amb error
2608 2608 Carrega totes les tessel·les
2609 2609 Carrega una sessió
2610 2610 Carrega tessel·la
2611 2611 Carrega una sessió d''un fitxer.
2612 2612 Carregar dades de l''API
2613 2613 Carregar historial
2614 2614 Carrega les capes d''imatgeria
2615 2615 Carrega les relacions parents
2616 2616 Carregar la relació
2617 2617 Carregar del servidor la llista dels conjunts de canvis oberts
2618 2618 Carregant els primers connectors
2619 2619 Carregant l''historial del node {0}
2620 2620 Carregant l''historial de la relació {0}
2621 2621 Carregant l''historial de la via {0}
2622 2622 S''estan carregant les preferències de les imatges
2623 2623 Carregant les relacions parents
2624 2624 Carregant el connector ''{0}''...
2625 2625 Carregant connectors
2626 2626 Descarregant connectors ...
2627 2627 Carregant fonts de predefinicions de ''{0}''
2628 2628 Carregant sessió ''{0}''
2629 2629 Carregant fonts d''estils de ''{0}''
2630 2630 S''està carregant {0}
2631 2631 Carrega dades de SDS
2632 2632 Fitxers locals
2633 2633 Indret
2634 2634 Ubicació
2635 2635 Bloca
2636 2636 Resclosa
2637 2637 Lodi - Itàlia
2638 2638 Tancant la sessió ''{0}''...
2639 2639 Llombardia - Itàlia (CTR)
2640 2640 Longitud
2641 2641 Longitud:
2642 2642 Cerca a:
2643 2643 Aspecte i comportament
2644 2644 Cerca a:
2645 2645 Torre de guaita
2646 2646 Cercant fitxers d''imatges
2647 2647 Cercar nodes i vies amb FIXME com a valor de qualsevol propietat
2648 2648 +++++
2649 2649 MSR Mapes Topogràfics
2650 2650 MSR Mapes Urbans
2651 2651 Escala BTT
2652 2652 Catifa màgica
2653 2653 El conjunt de dades principal no conté el node {0}
2654 2654 Crea un marcador d''àudio a la posició del capçal de reproducció
2655 2655 Fer una còpia paral·lela de les vies
2656 2656 Error en fer una via paral·lela
2657 2657 Assegureu-vos que carregueu dades si utilitzeu --selection.
2658 2658 Crea cases en filera a partir de blocs simples
2659 2659 Fa paral·lels un parell de segments de via rotant un dels dos al voltant d''un punt escollit.
2660 2660 La URL de la llicència EULA no té el format correcte: {0}
2661 2661 Sentències malformades: {0}
2662 2662 Centre comercial
2663 2663 Construccions
2664 2664 Gestionar els conjunts de canvis oberts i seleccionar un per a ser pujat
2665 2665 +++++
2666 2666 Ajustament manual
2667 2667 Configurar manualment un proxi HTTP
2668 2668 Mapa
2669 2669 Estils d''acoloriment de mapes
2670 2670 Projecció del mapa
2671 2671 Paràmetres dels mapes
2672 2672 Informació de l''estil de mapa
2673 2673 Fitxer d''estil del mapa (*.mapcss, *.zip)
2674 2674 Fitxer d''estil del mapa (*.xml, *.mapcss, *.zip)
2675 2675 Fitxer d''estil del mapa (*.xml, *.zip)
2676 2676 Mapa: {0}
2677 2677 MapBox Satèl·lit
2678 2678 +++++
2679 2679 +++++
2680 2680 +++++
2681 2681 Port esportiu
2682 2682 Marca les etiquetes seleccionades com no decidides
2683 2683 Marcadors a partir de punts amb nom
2684 2684 Marcadors de {0}
2685 2685 Mercat
2686 2686 Martinica Fort Desaix 1952
2687 2687 -----
2688 2688 Fa correspondre la primera fotografia amb el primer punt GPX
2689 2689 Ha fallat l''intent de fer coincidir les fotografies amb el track.
2690 2690 +++++
2691 2691 Màx. pes per eix (en tones)
2692 2692 Màx. alçada (en metres)
2693 2693 Màx. alçada (metres, només quan la sanció=alçadamax)
2694 2694 Latitud màxima
2695 2695 Màx. longitud (m)
2696 2696 Longitud màxima
2697 2697 Velocitat màxima (km/h)
2698 2698 Màx. velocitat (km/h, només quan la sanció=velocitatmax)
2699 2699 Màx. pes (tones)
2700 2700 Màx. pes (tones, només quan la sanció=pesmax)
2701 2701 Màx. amplada (metres)
2702 2702 Nivell màxim d''ampliació:
2703 2703 Àrea màxima per petició:
2704 2704 Longitud màxima (en metres) en dibuxar línies per fitxers locals. Establiu ''-1'' per dibuixar-les totes.
2705 2705 Longitud màxima (en metres) per dibuixar línies. Establiu ''-1'' per dibuixar-les totes.
2706 2706 Longitud màxima (metres)
2707 2707 Longitud màxima per als fitxerr locals (metres)
2708 2708 Prat
2709 2709 Mesurament
2710 2710 Estació de mesurament
2711 2711 Membre de
2712 2712 Membre del rol {0} de tipus incorrecte
2713 2713 Membres
2714 2714 Els membres provinents del portarretalls no poden ser afegits perquè no són presents a la capa actual
2715 2715 Membres(solucionat)
2716 2716 Membres(amb conflictes)
2717 2717 +++++
2718 2718 Nom del menú
2719 2719 Nom del menú (Defecte)
2720 2720 Menú: {0}
2721 2721 +++++
2722 2722 Combina
2723 2723 Fusiona els nodes
2724 2724 Combina capa
2725 2725 Fusiona dos o més nodes en el més antic
2726 2726 Fusiona les parts de les vies que se superposen
2727 2727 Combina selecció
2728 2728 Combina la capa actual amb una altra capa
2729 2729 Fuisonar els objectes seleccionats a una capa diferent
2730 2730 Fusiona aquesta capa amb una altra
2731 2731 Fusiona {0} nodes
2732 2732 La llista de membres fusuinats està bloquejada.No hi ha conflictes d''aquesta via a la llista.
2733 2733 La llista de nodes fusionats està bloquejada. No hi ha conflictes d''aquesta via a la llista.
2734 2734 Els nodes fusionats encara no han estat bloquejats. No és possible de construir la comanda de resolució.
2735 2735 La fusió dels nodes encara no ha estat bloquejada. No és possible de construir la comanda de resolució.
2736 2736 Versió fusionada
2737 2737 Combinant dades...
2738 2738 Ha fallat la fusió d''objectes suprimits
2739 2739 Combinant capes
2740 2740 Fusionant capes amb diferents polítiques de pujada
2741 2741 Fusionant massa objectes amb diferents polítiques de pujada
2742 2742 Missatge
2743 2743 El missatge del dia no és a l''abast del sistema
2744 2744 Mètode
2745 2745 Mètric
2746 2746 Microcerveseria
2747 2747 Feu clic un altre cop amb el botó del mig per continuar el cicle.<br>Manteniu premuda la tecla CTRL per fer una selecció directa d''aquesta llista amb el ratolí.<hr>
2748 2748 Militar
2749 2749 Latitud mínima
2750 2750 Longitud mínima
2751 2751 Velocitat Min (km/h)
2752 2752 Nivell mínim d''ampliació:
2753 2753 Pou de mina
2754 2754 Minirotonda
2755 2755 Mini-Golf
2756 2756 Versió mínima de JOSM:
2757 2757 Distància mínima (píxels)
2758 2758 Minuts: {0}
2759 2759 Replica
2760 2760 Fer una rèplica simètrica dels nodes i de les vies
2761 2761 Manca l''atribut ''ref'' al membre de la relació {0}.
2762 2762 Manca l''atribut ''type'' al membre {0} de la relació {1}.
2763 2763 Manca l''atribut ''versió'' a l''objecte amb ID {0}.
2764 2764 Manca l''atribut {0} a l''etiqueta XML ''{1}''.
2765 2765 Codificació mancant
2766 2766 Manca clau o valor a l''etiqueta.
2767 2767 Manca l''atribut obligatori ''{0}'' de l''element XML {1}.
2768 2768 L''atribut obligatori ''{0}'' manca al <nd> de la via {1}.
2769 2769 L''atribut ''{0}'' manca i és obligatori.
2770 2770 Manquen atributs obligatoris a l''element ''bounds''. Ara hi ha minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2771 2771 Manca l''element a fusionar amb el node amb id {0}
2772 2772 Manca l''element a fusionar amb la relació amb id {0}
2773 2773 Manca l''element a fusionar amb la via amb id {0}
2774 2774 Manca l''element a fusionar de tipus {0} amb l''id {1}
2775 2775 Manca nom:* traducció
2776 2776 Manca l''operador per al NOT
2777 2777 Manquen paràmetres per OR
2778 2778 Manca un paràmetre per l''XOR
2779 2779 Manca torre o pal a la línia elèctrica
2780 2780 Manca l''atribut requerit ''{0}''.
2781 2781 Manca la identitat de l''usuari
2782 2782 Ascensor mixt
2783 2783 Nodes duplicats de diferents tipus
2784 2784 Dll-Dv 8:30-20:00
2785 2785 Dll-Dv 22:00-05:00
2786 2786 +++++
2787 2787 Telèfons mòbils
2788 2788 Mode: Dibuix d''angles discretitzats
2789 2789 +++++
2790 2790 Aeromodelisme
2791 2791 Funcionament sense mode (a l''estil Potlatch)
2792 2792 Modificat
2793 2793 Dates i hores modificades als fitxers d''àudio
2794 2794 Modificarla llista de capes d''imatgeria mostrades al menú d''imatgeria
2795 2795 Canvi de moneda
2796 2796 Funicular
2797 2797 +++++
2798 2798 Més informació...
2799 2799 Més informació sobre aquesta funcionalitat
2800 2800 Més d''una via "from" trobada
2801 2801 Més d''una via "to" trobada
2802 2802 Més d''un node "via" trobat
2803 2803 +++++
2804 2804 Motocròs
2805 2805 Vehicles de motor
2806 2806 Automòbil
2807 2807 Motocicleta
2808 2808 Concessionari de Motos
2809 2809 Autovia
2810 2810 Esports de motor
2811 2811 Autopista/Autovia
2812 2812 Cruïlla de l''autopista/autovia
2813 2813 Enllaç d''autopista
2814 2814 Coll
2815 2815 Ciclisme de muntanya
2816 2816 Mou el node...
2817 2817 Mou un segment perpendicularment. Premeu el botó del ratolí quan arribeu al punt desitjat.
2818 2818 Mou la finestra al quadre lateral
2819 2819 Mou avall
2820 2820 Moure avall les entrades seleccionades una posició.
2821 2821 Mou elements
2822 2822 Moure el filtre avall
2823 2823 Moure el filtre amunt
2824 2824 Mou a l''esquerra
2825 2825 Mou els nodes de manera que els angles siguin de 90 o de 180 graus
2826 2826 Mou objectes per arrossegament; Tecla espai per a afegir a la selecció (tecla Ctrl per commutar); Espai+Ctrl per rotar la selecció; Alt+Ctrl per escalar la selecció; o canvieu la selecció
2827 2827 Mou objectes {0}
2828 2828 Mou a la dreta
2829 2829 Moure els membres seleccionats avall
2830 2830 Moure els membres seleccionats amunt
2831 2831 Moure l''element seleccionat una fila avall.
2832 2832 Mou l''element seleccionat una fila amunt
2833 2833 Moure la capa seleccionada avall
2834 2834 Moure la capa seleccionada una fila amunt
2835 2835 Mou els nodes seleccionats a una línia.
2836 2836 Mou els nodes seleccionats per formar un cercle.
2837 2837 Mou-los
2838 2838 Mou amunt
2839 2839 Moure amunt una posició els elements seleccionats
2840 2840 Mou {0}
2841 2841 Mou objectes {0}
2842 2842 Fangar
2843 2843 +++++
2844 2844 Multiclau: {0}
2845 2845 Relacions múltiples de carrer associat (associatedStreet)
2846 2846 Varis membres es refereixen al mateix objecte
2847 2847 Varis noms de carrer a la relació
2848 2848 Multipolígon
2849 2849 La via interior del multipolígon és a l''exterior
2850 2850 El multipolígon no està tancat
2851 2851 Museu
2852 2852 Instruments Musicals
2853 2853 El meu conjunt de canvis
2854 2854 El meu conjunt de dades no inclou etiquetes amb la clau {0}
2855 2855 La meva versió
2856 2856 La meva versió (conjunt local de dades)
2857 2857 El meu amb el fusionat
2858 2858 La meva amb la seva
2859 2859 +++++
2860 2860 +++++
2861 2861 NLS - OS 6-polzades Escòcia 1842-82
2862 2862 La importació NMEA ha fallat!
2863 2863 Importació NMEA correcta
2864 2864 Fitxers NMEA-0183
2865 2865 fitxer de graella NTv2
2866 2866 Nom
2867 2867 Nom (opcional):
2868 2868 Nom de la ubicació
2869 2869 Nom del riu/mar/oceà
2870 2870 Nom d''usuari.
2871 2871 Nom o decalatge
2872 2872 Nom: {0}
2873 2873 Punts del track anomenats a partir de {0}
2874 2874 Punts del track amb nom.
2875 2875 Ajustament NanoLog i capa de navegació
2876 2876 Ferrocarril de via estreta
2877 2877 Nacional
2878 2878 Parc nacional
2879 2879 Nodes d''elements naturals duplicats
2880 2880 Natura
2881 2881 Reserva Natural
2882 2882 Milla nàutica
2883 2883 Veïnatge/Urbanització
2884 2884 Xarxa
2885 2885 Excepció de xarxa
2886 2886 No actualitzar mai
2887 2887 Nou
2888 2888 Nou testimoni d''autenticació
2889 2889 Carpeta nova
2890 2890 Capa nova
2891 2891 Relació nova
2892 2892 Nova clau
2893 2893 Desplaçament nou
2894 2894 Nova predefinió:
2895 2895 Nova relació
2896 2896 Nou rol
2897 2897 Nova entrada d''estil:
2898 2898 Nou valor
2899 2899 -----
2900 2900 Següent
2901 2901 Marcador següent
2902 2902 -----
2903 2903 Discoteca
2904 2904 +++++
2905 2905 No s''ha trobat cap exportador! No s''ha guardat res.
2906 2906 No hi ha cap track GPX a la capa per a associar amb l''àudio
2907 2907 No hi ha drecera
2908 2908 No s''ha trobat cap via "from"
2909 2909 No s''ha trobat cap via "to"
2910 2910 No s''ha trobat cap node "via"
2911 2911 Encara no hi ha cap zona seleccionada
2912 2912 No ha estat trobat cap límit per aquesta capa.
2913 2913 No hi ha canvis a pujar.
2914 2914 No hi ha cap conjunt de canvis present per a una pujada diferencial
2915 2915 No hi ha conflictes a resoldre
2916 2916 Sense conflictes on ampliar
2917 2917 No s''ha trobat el conjunt de dades actual
2918 2918 No s''han trobat dades per a la capa ''{0}''
2919 2919 No s''han trobat dades al fitxer ''{0}''.
2920 2920 NO s''han trobat dades al fitxer {0}.
2921 2921 No s''ha trobat cap dada en aquesta àrea.
2922 2922 No s''ha carregat cap dada.
2923 2923 Sense data
2924 2924 No hi ha marcadors d''àudio a la capa per aplicar un decalatge.
2925 2925 Sense sortida (cul de sac)
2926 2926 No hi ha cap gestor d''exportació per a aquesta capa.
2927 2927 Cap associació de fitxer
2928 2928 Cap gpx seleccionat
2929 2929 Cap imatge
2930 2930 No s''han trobat fitxers d''imatge
2931 2931 Cap capa d''imatgeria
2932 2932 No hi ha cap imatge coincident!
2933 2933 No s''han trobat interseccions. No s''ha fet cap canvi.
2934 2934 No s''ha trobat cap resultat per ''{0}''
2935 2935 Cap conjunt de canvis obert
2936 2936 Cap conjunt de canvis oberts
2937 2937 No hi ha via exterior al multipolígon
2938 2938 No hi ha conflictes de propietats
2939 2939 Cap conflicte d''etiquetes pendents de resolució
2940 2940 No hi ha cap objecte amb l''ID {0} al conjunt local de dades. No és possible de deduir el tipus d''objecte.
2941 2941 No s''ha trobat cap problema
2942 2942 Sense servidor intermediari
2943 2943 Cap track GPX seleccionat
2944 2944 No hi ha estil al multipolígon
2945 2945 No hi ha estil a la relació del multipolígon
2946 2946 Cap etiqueta
2947 2947 No hi ha capes de destí
2948 2948 No hi ha tessel·les en aquest nivell d''ampliació
2949 2949 Sense data i hora
2950 2950 Rol no adequat per a un membre del multipolígon
2951 2951 Adreça WMS o identificador no vàlid
2952 2952 Cap error de validació
2953 2953 No s''esperava un valor per al paràmetre ''{0}''.
2954 2954 No, continuar modificant
2955 2955 No, descartar els canvis i tancar
2956 2956 No, no aplicar-ho
2957 2957 +++++
2958 2958 El node ''{0}'' ha estat suprimit. Ignorant l''objecte a la pujada
2959 2959 +++++
2960 2960 +++++
2961 2961 Node: connexió
2962 2962 Node: estàndard
2963 2963 Node: etiquetat
2964 2964 +++++
2965 2965 Nodes a la mateixa posició
2966 2966 Nodes que dupliquen els atributs de la via pare
2967 2967 Hi ha nodes que dupliquen els atributs de la via
2968 2968 Els nodes d''una via han de ser al mateix conjunt de dades
2969 2969 Nodes amb el mateix nom
2970 2970 Nodes(solucionat)
2971 2971 Nodes(amb conflictes)
2972 2972 No hi ha vies al multipolígon
2973 2973 Cap
2974 2974 Cap d''aquests nodes està unit a un altre
2975 2975 Cap d''aquest nodes de la via no està unit a un altre
2976 2976 Nord
2977 2977 Nord
2978 2978 No s''ha trobat
2979 2979 Encara no decidit
2980 2980 Encara no decidit
2981 2981 No a la memòria cau
2982 2982 Nota
2983 2983 Noteu que les peticions del conjunt de canvis són sempre enviades a ''{0}'', sense tenir en compte el servidor, el port i el camí de la URL que s''havia entrat.
2984 2984 Nota: La llicència GPL no és compatible amb la llicència OSM. No pugeu dades amb llicència GPL.
2985 2985 Nota: Si una via és seleccionada, rebrà noves còpies dels nodes separats\ni els nous nodes seran seleccionats. D''una altra manera, totes les vies obtindran la seva\ncòpia i tots els nodes seran seleccionats.
2986 2986 +++++
2987 2987 Res
2988 2988 Res ha estat afegit a la selecció en cercar per ''{0}''
2989 2989 Res ha estat trobat a la selecció en cercar per ''{0}''
2990 2990 Res ha estat eliminat a la selecció en cercar per ''{0}''
2991 2991 No hi ha res seleccionat per ampliar.
2992 2992 Selecció buida.
2993 2993 No hi ha res a exportar. Primer heu d''obtenir dades.
2994 2994 Res a seleccionar
2995 2995 No hi ha res a enviar. Abans d''enviar heu d''obtenir dades.
2996 2996 Res a ampliar
2997 2997 Excepció de tipus NullPointer. Probablement manca algun atribut.
2998 2998 Nombre
2999 2999 Nombre de persones per cabina
3000 3000 Nombre de persones per cadira
3001 3001 Nombre de persones per cabina
3002 3002 Nombre de persones per cabina/cadira
3003 3003 Nombre de persones per hora
3004 3004 Nombre de places
3005 3005 Nombre de cables (millor:conductors) per cable elèctric
3006 3006 Un nombre de {0} rols és massa gran ({1})
3007 3007 Un nombre de {0} rols és massa petit ({1})
3008 3008 Esquema de numeració
3009 3009 Casal de Gent Gran
3010 3010 L''autorització OAuth ha fallat
3011 3011 D’acord
3012 3012 D''acord - intentant novament
3013 3013 +++++
3014 3014 -----
3015 3015 OS 1:25k històric (OSM)
3016 3016 +++++
3017 3017 +++++
3018 3018 +++++
3019 3019 +++++
3020 3020 OSM - Edició Tiger
3021 3021 La URL de l''API no pot ser buida. Si us plau indiqueu la URL de l''API.
3022 3022 Dades OSM
3023 3023 Contrassenya de l''OSM
3024 3024 Fitxers del servidor OSM
3025 3025 Servidor OSM fitxers comprimits bzip2
3026 3026 Fitxers del servidor OSM comprimits amb gzip
3027 3027 URL del servidor OSM:
3028 3028 OSM US TIGER 2012 carreteres superposades
3029 3029 Les dades OSM seran incloses al fitxer de la sessió.
3030 3030 Contrasenya OSM:
3031 3031 Non d''usuari OSM:
3032 3032 El lloc web OSM no ha retornat una galeta de sessió en resposta a ''{0}'',
3033 3033 Objecte
3034 3034 L''objecte ''{0}'' ha estat suprimit. Ignorant l''objecte a la pujada
3035 3035 ID d''objecte
3036 3036 Els ID dels objectes poden ser separats per comes o per espais.<br/> Exemples: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> En mode mixt, especifiqueu els objectes d''aquesta manera: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
3037 3037 L''objecte de tipus {0} amb id {1} fou marcat per ser suprimit, però manca a la font del conjunt de dades
3038 3038 L''objecte ja és en ús
3039 3039 Tipus d''objecte:
3040 3040 Objectes amb historial
3041 3041 Els objectes han estat pujats a un <strong>nou conjunt de canvis</strong>
3042 3042 Els objectes han estat pujats al <strong>conjunt de canvis obert</strong> {0} ambel comentari ''{1}''.
3043 3043 Objectes a afegir:
3044 3044 Objectes a suprimir:
3045 3045 Objectes a modificar:
3046 3046 100 octans
3047 3047 80 octans
3048 3048 91 octans
3049 3049 92 octans
3050 3050 Súper 95 octans
3051 3051 Súper 98 octans
3052 3052 Ja existeix un preferit amb aquest nom. Voleu sobreescriure''l?
3053 3053 Favorits de decalatge
3054 3054 Desplaçament:
3055 3055 Desplaçament:
3056 3056 D''acord
3057 3057 Clau vella
3058 3058 Vell rol
3059 3059 Valor vell
3060 3060 Valors antics de
3061 3061 Sota demanda
3062 3062 En pujada
3063 3063 Activa/Desactiva
3064 3064 Sentit Únic
3065 3065 Vies amb un únic node
3066 3066 Un dels fitxers seleccionats era nul
3067 3067 Una de les vies seleccionades no és tancada i en conseqüència no pot ser unida.
3068 3068 Un o més membres d''aquesta relació han estat esborrats mentre l''editor de relacions\nera obert. Han estat suprimides de la llista de membres.
3069 3069 Sentit únic
3070 3070 Unidireccional (bicicleta)
3071 3071 Només els conjunts de canvis tancats i creats abans de la següent data/hora
3072 3072 Només els conjunts de canvis tancats després de la següent data/hora
3073 3073 Només els meus conjunts de canvis
3074 3074 Només els meus conjunts de canvis (deshabilitat. Utilitzeu JOSM amb un usuari anònim)
3075 3075 Només els conjunts de canvis de l''usuari amb el següent ID
3076 3076 Només els conjunts de canvis de l''usuari amb el següent nom
3077 3077 Només a l''inici d''una via
3078 3078 Opacitat
3079 3079 Obre
3080 3080 Obre el fitxer de personalització de JOSM
3081 3081 Obre una ubicació...
3082 3082 Obre fitxer OSM
3083 3083 Obre fitxer OsmChange
3084 3084 Obre recents
3085 3085 Obre un fitxer (de qualsevol tipus que pugui ser obert per osm)
3086 3086 Obre un fitxer.
3087 3087 Obre l''historial d''aquest node a un navegador web
3088 3088 Obre un llista amb totes les comandes (desfer memòria intermèdia)
3089 3089 Mostrar una llista amb les capes carregades
3090 3090 Obre una llista amb totes les relacions.
3091 3091 Obre la llista de les persones que han treballat en els objectes seleccionats
3092 3092 Obre una finestra per fusionar els elements seleccionats a la llista.
3093 3093 Obre un nou conjunt de cavis i utilitzar-lo a la propera pujada de dades
3094 3094 Obre el diàleg de preferències de configuracions globals
3095 3095 Obre la finestra de la llista de relacions
3096 3096 Obre una pàgina web per a cada conjunt de canvis
3097 3097 Obre una adreça URL
3098 3098 Obre tants conjunts de canvis com sigui necessari
3099 3099 Obre un altre recorregut en GPX
3100 3100 Obre una altra fotografia
3101 3101 S''esperava un conjunt de canvis obert. Hi ha un de tancat amb ID {0}.
3102 3102 Obre conjunts de canvis
3103 3103 Obre un fitxer
3104 3104 Obre fitxers locals
3105 3105 Obert a la banda esquerra
3106 3106 Obert a la banda dreta
3107 3107 Obre les preferències d''aquesta pantalla
3108 3108 Obre el fitxer seleccionat
3109 3109 Obre el fitxer seleccionat.
3110 3110 Obre una sessió
3111 3111 Obre la pàgina d''ajuda a un navegador web extern
3112 3112 Obre la llista de canvis de la capa actual
3113 3113 Obre la finestra de validació
3114 3114 Obre aquesta finestra a l''inici
3115 3115 Obre...
3116 3116 Obert/Tancat:
3117 3117 +++++
3118 3118 Mapa OpenPT (superposició)
3119 3119 OpenStreetMap (alemany)
3120 3120 OpenStreetMap (Estil alemany)
3121 3121 OpenStreetMap (Mapnik Blanc i Negre)
3122 3122 +++++
3123 3123 OpenStreetMap (sòrab)
3124 3124 Dades OpenStreetMap
3125 3125 Horari d''obertura
3126 3126 Horaris de visita
3127 3127 S''està obrint el fitxer ''{0}'' ...
3128 3128 Obrint fitxers
3129 3129 L''enllaç no pot ser obert en aquesta plataforma (''{0}'')
3130 3130 Obre una finestra que permet saltar a una posició específica
3131 3131 Obre la finestra del gestor de modificacions per a les modificacions seleccionades
3132 3132 Horari de funcionament
3133 3133 Operador
3134 3134 Òptica
3135 3135 Atributs Opcionals:
3136 3136 Tipus opcionals
3137 3137 Opcions que afecten el dibuix
3138 3138 Orgànica
3139 3139 Aliments ecològics
3140 3140 Via original
3141 3141 Normalitza
3142 3142 Normalitza / Desfés
3143 3143 Normalitza la figura
3144 3144 Normalitza formes / Desfà
3145 3145 Ortogonalitza la figura / Desfés\nSeleccioneu els nodes que han estat desplaçats per la darrera acció d''ortogonalització!
3146 3146 Fitxer OsmChange
3147 3147 Altre
3148 3148 Altres punts d''informació
3149 3149 Altres nodes duplicats
3150 3150 Altres opcions
3151 3151 Paradetes
3152 3152 Formes de sortida d''energia
3153 3153 Tessel·les superposades
3154 3154 Zones o superfícies superposades
3155 3155 Supefícies d''aigua que s''encavalquen
3156 3156 Carreteres superposades
3157 3157 Línies de ferrocarril superposades
3158 3158 Vies superposades
3159 3159 Superposa la graella de tessel·les canvec sobre el mapa i escriu les respectives adreces URL als fitxers zip. Objectius de futur: permetre la descàrrega automàtica i la càrrega dels fitxers .osm de canvec.
3160 3160 Ignorar la posició de:
3161 3161 Avançament
3162 3162 Sobreescriu
3163 3163 Segur que voleu sobreescriure els valors personalitzats d''OAuth?
3164 3164 Sobreescriure la clau
3165 3165 PCN 2006 - Itàlia
3166 3166 +++++
3167 3167 PNOA Espanya
3168 3168 PUWG (Polònia)
3169 3169 PUWG 1992 (Polònia)
3170 3170 PUWG 2000 Zona {0} (Polònia)
3171 3171 Zona PUWG
3172 3172 Pintura
3173 3173 Model de renderització {0}: {1}
3174 3174 Lloc Paleontològic
3175 3175 +++++
3176 3176 +++++
3177 3177 Paral·lel
3178 3178 Acció_Via_Paral·lela\nLes vies seleccionades formaran una via simple sense branques.
3179 3179 Paràmetre ''{0}'' requirit.
3180 3180 El paràmetre "downloadgps" no accepta noms de fitxer ni adreces URL de fitxers
3181 3181 Informació del paràmetre
3182 3182 Informació del paràmetre...
3183 3183 El paràmetre ha de començar amb el caràcter ''+'' (trobat ''{0}''
3184 3184 Nom del paràmetre
3185 3185 Valor del paràmetre
3186 3186 El paràmetre {0} no te un valor entre 0 i {1}. El seu valor és ''{2}''.
3187 3187 Els paràmetres -download, --downloadgps i --selection són processats en aquest ordre.
3188 3188 Relacions de parentiu
3189 3189 Parc
3190 3190 Aparcament Dissuasiu (P-R)
3191 3191 Aparcament
3192 3192 Via d''aparcament
3193 3193 Entrada de l''aparcament
3194 3194 Places d''aparcament
3195 3195 Error de sintaxi: l''estructura del document GPX no és correcta
3196 3196 Processant dades...
3197 3197 Processant les dades d''historial...
3198 3198 Processant el contingut del conjunt de canvis ...
3199 3199 Ha fallat el processament de les dades de la capa ''{0}''
3200 3200 Processant la llista de conjunts de canvis...
3201 3201 Analitzant la llista de connectors del lloc web ''{0}''
3202 3202 Analitzant la resposta del servidor...
3203 3203 Part de:
3204 3204 +++++
3205 3205 Passatge
3206 3206 Lloc de Passants
3207 3207 Llocs de pas
3208 3208 Contrasenya
3209 3209 Contrasenya:
3210 3210 Contrasenya:
3211 3211 Enganxa
3212 3212 Enganxa ...
3213 3213 Enganxa les etiquetes
3214 3214 Enganxa el valor
3215 3215 Enganxa el contingut de la memòria d''enganxat.
3216 3216 Enganxa del porta-retalls el valor de l''etiqueta seleccionada
3217 3217 Enganxa sense els memebres incomplets
3218 3218 Corriol/Sender
3219 3219 Ruta:
3220 3220 Pic
3221 3221 Carrer per vianants
3222 3222 Pas de vianants
3223 3223 Tipus de pas de vianants
3224 3224 Peatonal
3225 3225 Pilota Basca/Valenciana
3226 3226 Hi ha conflictes pendents a la llista de membres d''aquesta relació
3227 3227 Conflictes pendents de resoldre a la llista de nodes d''aquesta via
3228 3228 Propietats amb conflictes pendents de resolució
3229 3229 Fer accions abans de suprimir
3230 3230 Fer accions abans de sortir
3231 3231 -----
3232 3232 Duu a terme la validadió de les dades
3233 3233 Accions permeses:
3234 3234 +++++
3235 3235 Farmàcia
3236 3236 Número de telèfon
3237 3237 Número de telèfon
3238 3238 Hora de la fotografia (exif):
3239 3239 Les fotografies no contenen informació horària.
3240 3240 Lloc de Pícnic
3241 3241 Embarcador
3242 3242 +++++
3243 3243 Canonada
3244 3244 Tipus de pistes
3245 3245 Pista poliesportiva
3246 3246 Lloc de culte
3247 3247 Llocs
3248 3248 Andana
3249 3249 Remuntador
3250 3250 Reprodueix/Pausa l''àudio
3251 3251 La reproducció comença aquest nombre de segons abans (o després si és negatiu) de la posició demanada a la pista d''àudio
3252 3252 Zona de jocs infantil
3253 3253 Si no n''esteu segur, cancel·leu
3254 3254 Si us plau, feu clic sobre<strong>Descarregar llista</strong> per tal de descarregar i mostrar una llista amb els connectors disponibles.
3255 3255 Si us plau, decidiu quin conjunt de canvis serà pujats i si el voleu tancar un cop pujat.
3256 3256 Si us plau, decidiu si JOSM ha d''actualitzar els connectors actius després d''un cert període de temps
3257 3257 Si us plau, decidiu si JOSM ha d''actualitzar automàticament els connectors actius en iniciar-se després d''una actualització de JOSM
3258 3258 Si us plau, decidiu els valors a conservar
3259 3259 Si us plau introduïu les coordenades cartesianes (x,y)
3260 3260 Si us plau introduïu les coordenades GPS
3261 3261 Si us plau, indiqueu una data en el vostre format local.<br>Exemple: {0}<br>Exemple: {1}<br>Exemple: {2}<br>Exemple: {3}<br>
3262 3262 Si us plau, indiqueu un nom pel marcador de la zona descarregada.
3263 3263 Si us plau, indiqueu un nom d''usuari
3264 3264 Si us plau, introduïu una adreça de tessel·la
3265 3265 Si us plau introduïu un índex de tessel·les
3266 3266 Si us plau, indiqueu un nom d''usuari i una contrasenya si el vostre servidor intermediari requereix autenticació.
3267 3267 Si us plau, indiqueu una consulta de URL de conjunts de canvis vàlida
3268 3268 Si us plau entreu primer una mida de fragment vàlida
3269 3269 Si us plau, indiqueu una hora en el vostre format local.<br>Exemple: {0}<br>Exemple: {1}<br>Exemple: {2}<br>Exemple: {3}<br>
3270 3270 Si us plau, indiqueu un ID d''usuari vàlid
3271 3271 Si us plau, entreu una clau del testimoni d''autenticació
3272 3272 Si us plau entreu un Secret pel testimoni d''autenticació
3273 3273 Si us plau, entreu un testimoni d''autenticació OAuth que estigui autoritzat a accedir al servidor OSM ''{0}''.
3274 3274 Si us plau indiqueu un nombre enter més gran que 1
3275 3275 Si us plau, indiqueu un valor enter més gran que 0
3276 3276 Si us plau entreu un nom d''usuari
3277 3277 Instroduïu un nombre enter entre 0 i {0}
3278 3278 Si us plau, indiqueu o enganxeu una URL per recuperar conjunts de canvis de l''API OSM
3279 3279 Si us plau, indiqueu la URL de l''API
3280 3280 -----
3281 3281 Si us plau, indiqueu la contrasenya per autieticar-vos al servidor proxi
3282 3282 Si us plau, indiqueu la vostra contrasenya
3283 3283 Si us plau indiqueu la vostra contrasenya
3284 3284 Si us plau, indiqueu un nom d''usuari per autenticar-vos al servidor proxi
3285 3285 Si us plau, indiqueu el vostre nom d''usuari OSM
3286 3286 Si us plau indiqueu el vostre nom d''usuari
3287 3287 Si us plau, introduïu la vostra contrasenya OSM
3288 3288 Si us plau, introduïu el vostre nom d''usuari OSM
3289 3289 Sis us plau, introduïu el vostre nom d''usuari i contrasenya d''OSM. La contrasenya <strong>no</strong> serà enregistrada sense codificar a les preferències de JOSM i serà enviada al servidor OSM <strong>un únic cop</strong>. Les dades que pugeu a partir de llavors no utilitzaran el password.
3290 3290 Si us plau, reinicieu JOSM per tal d''activar els connectors descarregats.
3291 3291 Si us plau, reviseu el comentari de la pujada
3292 3292 Seleccioneu abans una zona a descarregar
3293 3293 Si us plau seleccioneu una clau
3294 3294 Si us plau seleccioneu un valor
3295 3295 Si us plau, seleccioneu un procediment d''autorització:
3296 3296 Si us plau seleccioneu una entrada
3297 3297 Seleccioneu com a mínim quatre nodes.
3298 3298 Seleccioneu com a mínim un node, via o relació que ja estigui pujat.
3299 3299 Com a mínim heu de seleccionar una via tancada per ser unida.
3300 3300 Si us plau, seleccioneu com a mínim un node o una via
3301 3301 Si us plau, seleccioneu com a mínim una fila per copiar
3302 3302 Seleccioneu una via per simplificar.
3303 3303 Seleccioneu com a mínim una via.
3304 3304 Seleccioneu com a mínim tres nodes.
3305 3305 Seleccioneu almenys dos nodes per fusionar o un node proper a un altre.
3306 3306 Seleccioneu com a mínim dues vies per combinar-les.
3307 3307 Seleccioneu dos o tres nodes o una via amb dos o tres nodes.
3308 3308 Si us plau seleccioneu algunes claus de les preferències no marcades per defecte
3309 3309 Seleccioneu alguna cosa per copiar.
3310 3310 Si us plau, seleccioneu un capa d''imatgeria
3311 3311 Si us plau, seleccioneu la línia a suprimir
3312 3312 Si us plau, seleccioneu la línia a modificar
3313 3313 Seleccioneu la capa de destí
3314 3314 Si us plau, seleccioneu una estratègia de pujada:
3315 3315 Seleccioneu vies que formin un angle de 90 o 180 graus, aproximadament.
3316 3316 Si us plau, seleccioneu quines modificacions de propietats voleu aplicar.
3317 3317 Connector empaquetat amb JOSM
3318 3318 Connector per importar imatges georeferenciades
3319 3319 Connector per desfer conjunts de canvis
3320 3320 Connector per etiquetar objectes basat en la selecció de senyals de trànsit. La finestra pot ser oberta fent clic sobre una petita icona que hi haurà a la cantonada superior dreta de la finestra de propietats. Preconfiguracions disponibles per: Alemanya.
3321 3321 Informació del connector
3322 3322 Connector per signar digitalment dades OSM
3323 3323 Ha fallat l''actualització del connector
3324 3324 Política d''actualització dels connectors
3325 3325 Connectors
3326 3326 Connectors actualitzats
3327 3327 Nom del Punt
3328 3328 Número del Punt
3329 3329 Pal
3330 3330 Pal de refència
3331 3331 Comissaria de Policia
3332 3332 Polític
3333 3333 Població
3334 3334 +++++
3335 3335 Posició
3336 3336 la posició {0} és fora dels límmits. El nombre actual de membres és {1}.
3337 3337 Bústia
3338 3338 Oficina de correus
3339 3339 Codi postal
3340 3340 +++++
3341 3341 Energia
3342 3342 Generador elèctric
3343 3343 Línia elèctrica
3344 3344 Central elèctrica
3345 3345 Subestació elèctrica
3346 3346 Torre elèctrica
3347 3347 Nodes de línia elèctrica duplicats
3348 3348 Línies elèctriques
3349 3349 Font d''alimentació
3350 3350 Precarrega en memòria tessel·les d''imatgeria al llarg del track
3351 3351 Precarregant WMS
3352 3352 Violació de la precondició
3353 3353 Precondició no omplerta
3354 3354 Predefinit
3355 3355 Manca la preferència ''{0}''. No és possible d''inicialitzar OsmApi.
3356 3356 La preferència {0} ha estat suprimida perquè ja no s''utilitza.
3357 3357 La preferència amb la clau ''{0}'' no existeix. No és possible la restauració de la geometria de la finestra a partir de les preferències.
3358 3358 La preferència amb la clau ''{0}'' no inclou ''{1}''. No és possible la restauració de la geometria de la finestra a partir de les preferències.
3359 3359 La preferència amb la clau ''{0}'' no proporciona un valor enter per ''{1}''. El seu valor és {2}. No és possible la restauració de la geometria de la finestra a partir de les preferències.
3360 3360 Preferències
3361 3361 Preferències enregistrades a {0}
3362 3362 Preferències...
3363 3363 Preparació de dades...
3364 3364 Preparar la resolució de conflictes
3365 3365 Preparant el conjunt de canvis...
3366 3366 Preparant la capa ''{0}'' per ser pujada ...
3367 3367 Preparant els objectes a pujar ...
3368 3368 Preparant la petició de pujada...
3369 3369 Ferrocarril turístic
3370 3370 Fitxer de predefinicions (*.xml, *.zip)
3371 3371 Grup de prconfiguracions {0}
3372 3372 Grup de preconfiguracions {1}/{0}
3373 3373 Element de rol predefinit sense parent
3374 3374 Sotselement predefinit sense parent
3375 3375 Predefinicions
3376 3376 Les predefinicions no contenen la propietat de la clau
3377 3377 Les predefinicions no contenen valor
3378 3378 Pressió (en bar)
3379 3379 Marcador anterior
3380 3380 Anterior
3381 3381 Principal
3382 3382 Enllaç de via Principal
3383 3383 Primitiva
3384 3384 S''esperava l''ID de l''objecte
3385 3385 Presó
3386 3386 Piscina
3387 3387 S''està processant el fitxer ''{0}''
3388 3388 Processant els fitxers del connnector...
3389 3389 Processant la llista de connectors del lloc web ''{0}''
3390 3390 Processant els fitxers de la memòria cau del lloc web dels connectors...
3391 3391 Processant els fitxers de les icones a la memòria cau del lloc web dels connectors...
3392 3392 Coordenades projectades
3393 3393 Coordenades projectades:
3394 3394 Projecció
3395 3395 No s''ha trobat la projecció ''{0}'', el favorit ''{1}'' no pot ser utilitzat.
3396 3396 Límits de la projecció (en graus)
3397 3397 Codi de la projecció
3398 3398 La configuració de la projecció és correcta
3399 3399 Mètode de projecció
3400 3400 Non de la projecció
3401 3401 Paràmetres de la projecció
3402 3402 Projecció requerida (+proj=*)
3403 3403 El pròleg del document OsmChange ja ha estat escrit. Si us plau, només s''ha d''escriure un cop.
3404 3404 El pròleg del document OsmChange encara no ha estat escrit. Si us plau, cal escriure''l primer.
3405 3405 Propietats
3406 3406 Propietats / Membres
3407 3407 Verificador de propietats:
3408 3408 Propietats dels objectes seleccionats
3409 3409 Propietats del meu conjunt de dades, per exemple el conjunt local de dades
3410 3410 Propietats de l''element combinat resultant que substituiran les propietats dels meus elements quan s''apliqui la fusió.
3411 3411 Propietats del seu conjunt de dades, per exemple el conjunt de dades del servidor
3412 3412 Propietats de
3413 3413 Propietats(amb conflictes)
3414 3414 Propietats/Membres
3415 3415 Propietats: {0} / Membres: {1}
3416 3416 Els valors contenen codi HTML
3417 3417 Els valors comencen o acaben amb un espai en blanc
3418 3418 Afegiu un comentari descrivint els canvis que esteu pujant:
3419 3419 Aporta una finestra per fer mesures i una capa per mesurar la longitud i l''angle de segments, àrees a l''interior de vies tancades (simples) i crear rutes de mesura (que poden ser importades d''una capa gps)
3420 3420 Aporta la llibreria Java Topology Suite (JTS) i utilitats relacionades amb ella. No està pensada per ser instal·lada directament per l''usuario sinó com una dependència per d''altres connectors.
3421 3421 Obre una finestra per modificar etiquetes a una taula en forma de graella.
3422 3422 Aporta una interfície gràfica simple per afegir, modificar i suprimir carrils de gir
3423 3423 -----
3424 3424 Aporta parts de la llibreria GeoTools per al connectors de JOSM. Això significa que aquestconnector no ha de ser instal·lat pels usuaris sinó com una dependència d''altres.
3425 3425 Afegeix capacitat de generar rutes.
3426 3426 Proveeix la llibreria Log4j per ser utilitzada per d''altres connectors de JOSM. Això significa que serà instal·lat com a dependència pels connectors que ho requereixin i no directament pels usuaris.
3427 3427 Configuració del servidor intermediari
3428 3428 +++++
3429 3429 Edificis Públics
3430 3430 Barbacoes Públiques
3431 3431 Vehicles de servei públic (SP)
3432 3432 Transport públic
3433 3433 Transport públic (antic)
3434 3434 Transport públic (ÖPNV)
3435 3435 -----
3436 3436 Neteja
3437 3437 Neteja...
3438 3438 Posar etiquetes al costat dels marcadors d''àudio (imatge i web) i de les seves icones.
3439 3439 +++++
3440 3440 Pedrera
3441 3441 Consulta
3442 3442 Consultar i descarregar conjunts de canvis
3443 3443 Consultar i descarregar conjunts de canvis ...
3444 3444 Consultar els conjunts de canvis oberts i els tancats
3445 3445 Consultar conjunts de canvis
3446 3446 Consultar conjunts de canvis d''una URL del servidor
3447 3447 Consultar només els conjunts de canvis tancats
3448 3448 Consultar només els conjunts de canvis oberts
3449 3449 Consultant i descarregant conjunts de canvis
3450 3450 Consultant el servidor de noms
3451 3451 Consultant el servidor de noms...
3452 3452 Pregunta
3453 3453 Pista per a cotxes teledirigits
3454 3454 Circuit
3455 3455 Raqueta
3456 3456 Via de tren
3457 3457 Ferrocarril
3458 3458 Baixador Ferrocarril
3459 3459 Andana d''estació
3460 3460 Nodes de línia de ferrocarril duplicats
3461 3461 Baixador de tren (antic)
3462 3462 Zona d''instal·lacions ferroviàries
3463 3463 Andana de ferrocarril (antiga)
3464 3464 Estació de tren (antiga)
3465 3465 Hi ha línies de ferrocarril que comparteixen un mateix segment amb superfícies
3466 3466 -----
3467 3467 Sèrie de nombres esperats
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Dades GPS
3471 3471 Llegeix i escriu fitxers de polifiltres osmosis
3472 3472 Llegir d''un fitxer
3473 3473 Llegir fotos...
3474 3474 Llegir la versió del protocol
3475 3475 Llegint el conjunt de canvis {0} ...
3476 3476 Llegint el conjunt de canvis...
3477 3477 Ha fallat la lectura del text de l''error
3478 3478 Llegint la informació local del connector...
3479 3479 Llegint relacions de parentiu de ''{0}''
3480 3480 Llegint informació de l''usuari ...
3481 3481 La lectura ha estat cancel·lada
3482 3482 Llegint {0}...
3483 3483 Llegeix-me
3484 3484 Nom real
3485 3485 Segur que voleu suprimir la selecció de la relació {0}?
3486 3486 Etiquetes afegides recentment
3487 3487 Accions recomandes
3488 3488 Enregistrament
3489 3489 Estudi de Gravació
3490 3490 Zona d''esbarjo
3491 3491 Imatge rectificada...
3492 3492 Recollida selectiva / Punt Net
3493 3493 Vermell:
3494 3494 Refés
3495 3495 Refés...
3496 3496 Refés la darrera acció desfeta.
3497 3497 Refer la comanda seleccionada i totes les anteriors
3498 3498 Refés {0}
3499 3499 Referència
3500 3500 Referència (número de línia)
3501 3501 Referència FGKZ (DE)
3502 3502 Referència GNBC (CA)
3503 3503 Referència GNIS (EUA)
3504 3504 Número de línia
3505 3505 Referència Regine (NA)
3506 3506 Referència Sandre (FR)
3507 3507 Número de referència
3508 3508 Referenciat per:
3509 3509 Fa referència a
3510 3510 Actualitza
3511 3511 Província/Vegueria/Regió
3512 3512 Acció de la barra d''eines enregistrada sense nom: {0}
3513 3513 Acció enregistrada {0} de la barra d''eines sobreescrita: {1} esdevé {2}
3514 3514 Refusa conflictes i desa
3515 3515 Relació
3516 3516 La relació ''{0}'' ha estat suprimida. Ignorant l''objecte a la pujada
3517 3517 Relació...
3518 3518 Editor de relacions: Descarregar membres
3519 3519 Editor de relacions: Moure avall
3520 3520 Editor de relacions: Moure amunt
3521 3521 Editor de relacions: Suprimir
3522 3522 Editor de relacions: Ordenar
3523 3523 Editor de relació: {0}
3524 3524 Tauler de creació i modificació de relacions i multipolígons
3525 3525 Verificador de relacions
3526 3526 La relació està suprimida
3527 3527 La relació és buida
3528 3528 Filtre de la llista de relacions
3529 3529 El tipus de relació no és conegut
3530 3530 La relació amb ID extern ''{0}'' fa referència a un objecte amb ID ''{1}'' que manca.
3531 3531 Relació {0}
3532 3532 Relació:
3533 3533 Relació: seleccionada
3534 3534 Relacions
3535 3535 Relacions amb els mateixos membres
3536 3536 Relacions: {0}
3537 3537 Relacions: {0}/{1}
3538 3538 Deixeu anar el botó del ratolí per seleccionar objectes en el rectangle
3539 3539 Deixeu anar el botó del ratolí per aturar el desplaçament.
3540 3540 Deixeu anar el botó del ratolí per aturar la rotació.
3541 3541 Deixeu anar el botó del ratolí per aturar l''ampliació
3542 3542 Religió
3543 3543 Recarrega
3544 3544 Reacarregar els objectes seleccionats i refrescar-ne la llista
3545 3545 Recarrega les tessel·les amb error
3546 3546 Recarrega del fitxer
3547 3547 Recarrega la pàgina d''ajuda actual
3548 3548 L''historial ha estat recarregat del servidor
3549 3549 Recarregant les fonts d''estils
3550 3550 Recarrega la llista de predefinicions disponibles de ''{0}''
3551 3551 Recarrega la llista d''estils disponibles de ''{0}''
3552 3552 Recorda les últimes etiquetes usades
3553 3553 Control remot
3554 3554 El control remot ha demanat de crear un nou node
3555 3555 El control remot ha demanat de crear una via
3556 3556 El control remot ha demanat d''importar dades de la següent URL:
3557 3557 El control remot ha demanat de carregar una capa d''imatgeria de la següent URL
3558 3558 El control remot ha demanat de carregar dades de l''API.
3559 3559 El control remot ha demanat de carregar objectes (especificats pel seu ID) de l''API.
3560 3560 El control remot ha demanat d''obrir un fitxer local.
3561 3561 El control remot ha demanat d''informar de la versió del protocol. Això permet als llocs web de detectar un JOSM en funcionament.
3562 3562 Imatgeria remota
3563 3563 Control remot::Acceptant connexions a través del port {0}
3564 3564 Control remot::Servidor aturat.
3565 3565 Suprimeix
3566 3566 Suprimir "{0}" del node ''{1}''
3567 3567 Suprimir "{0}" de la relació ''{1}''
3568 3568 Suprimir "{0}" de la via ''{1}''
3569 3569 Suprimir "{0}" de {1} objectes
3570 3570 Suprimir els membres que es refereixen als objectes seleccionats
3571 3571 Esborra entrada
3572 3572 Eliminar de la memòria cau
3573 3573 Suprimeix de la barra d''eines
3574 3574 Elimina foto de la capa
3575 3575 Suprimeix etiquetes de les vies internes
3576 3576 Eliminar el conjunt de canvis del pannell vista de detall de la memòria intermèdia local
3577 3577 Suprimir els marcadors seleccionats
3578 3578 Suprimir d''aquesta relació els membres seleccionats
3579 3579 Eliminar els conjunts de canvis seleccionats de la memòria cau local
3580 3580 Suprimeix les entrades seleccionades de la llista combinada d''elements
3581 3581 Suprimir l''entrada seleccionada
3582 3582 Suprimeix les rutes d''icones seleccionades
3583 3583 Suprimeix els elements seleccionats de la llista de predefinicions actives
3584 3584 Suprimir els estils seleccionats de la llista d''estils actius
3585 3585 Suprimir-les, netejar la relació
3586 3586 Suprimir aquest membre de la relació
3587 3587 Element de relacions suprimit.
3588 3588 Nodes duplicats suprimits
3589 3589 La capa {0} ha estat suprimida perquè no és permesa per l''API configurada.
3590 3590 Etiquetes obsoletes suprimides
3591 3591 Suprimint els connectors obsolets...
3592 3592 Suprimint els connectors sense manteniment...
3593 3593 Canvia el nom del fitxer
3594 3594 Canvia el nom del fitxer "{0}" a
3595 3595 Reanomena la capa
3596 3596 Canvia el nom al marcador seleccionat
3597 3597 Renderitza rutes (bus, excursionisme, bicicleta, etc). Esl tipus de ruta han de ser definits al fitxer routes.xml al directori del connector
3598 3598 Renderitza el mapa com un esquema simple.
3599 3599 Renderitza el mapa utilitzant les regles d''un conjunt de fulles d''estil.
3600 3600 Lloguer
3601 3601 Taller mecànic
3602 3602 Reemplaça
3603 3603 Reemplaçar "{0}" per "{1}" per
3604 3604 Reemplaçar els valors existents
3605 3605 Informa d''un error
3606 3606 Informa d''un error
3607 3607 +++++
3608 3608 Demana un testimoni d''autenticació
3609 3609 La petició ha fallat
3610 3610 Demana la URL del testimoni:
3611 3611 Detalls de la petició: {0}
3612 3612 Requereix una quota
3613 3613 Embassament
3614 3614 Reinicia
3615 3615 Restabliment de les preferències de defecte
3616 3616 Restaurar els valors per defecte
3617 3617 Carrer
3618 3618 Edifici residencial
3619 3619 Zona residencial
3620 3620 Redimensiona el microprograma a la geometria donada (format: AMPLADAxLLARGADA)
3621 3621 Resol
3622 3622 Resol conflictes
3623 3623 Resoldre els conflictes per ''{0}''
3624 3624 Resoldre els conflictes a les coordenades en {0}
3625 3625 Resoldre els conflictes de supressió a {0}
3626 3626 Resoldre els conflictes de la llista de membres de la relació {0}
3627 3627 Resoldre els conflictes de la llista de nodes de la via {0}
3628 3628 Resol conflictes.
3629 3629 Resoldre el conflicte de versió del node {0}
3630 3630 Resoldre el conflicte de versió de la relació {0}
3631 3631 Resoldre el conflicte de versió de la via {0}
3632 3632 Resoldre {0} conflictes d''atributs pel node {1}
3633 3633 Resoldre {0} conflictes d''atributs per la relació {1}
3634 3634 Resoldre {0} conflictes d''atributs per la via {1}
3635 3635 Recurs
3636 3636 Àrea de descans
3637 3637 Reinicia
3638 3638 Reinicia l''aplicació
3639 3639 +++++
3640 3640 Restaura
3641 3641 S''estan restaurant els fitxers
3642 3642 Restricció
3643 3643 Comerç minorista
3644 3644 Mur de contenció
3645 3645 Residència Gent Gran
3646 3646 Obté un testimoni d''autenticació
3647 3647 Obté una petició de testimoni
3648 3648 Obtenint un testimoni d''autenticació OAuth de ''{0}''
3649 3649 Obtenint testimoni d''autenticació OAuth...
3650 3650 Obtenint una petició de testimoni Oauth de ''{0}''
3651 3651 Obtenint la petició de testimoni OAuth...
3652 3652 L''obtenció de detalls de l''usuari amb la clau del testimoni d''autenticació ''{0}'' fou prohibida.
3653 3653 L''obtenció de detalls de l''usuari amb la clau del testimoni d''autenticació ''{0}'' ha estat refusada.
3654 3654 Recuperant informació sobre l''usuari...
3655 3655 Tornar a la finestra anterior per introduir un comentari més descriptiu
3656 3656 Reunió RGR92
3657 3657 Invertir
3658 3658 Canvia el sentit de les vies
3659 3659 Inverteix i combina
3660 3660 Canvia el sentit de la vía.
3661 3661 Inverteix el sentit de totes les vies seleccionades
3662 3662 Invertir l''ordre dels membres de la relació
3663 3663 Sentit contrari
3664 3664 Inverteix les vies
3665 3665 Línia de costa invertida
3666 3666 Línia de costa invertida: la terra no és al costat esquerre
3667 3667 Terra invertida: la terra no és al costat esquerrre
3668 3668 S''estan revertint els canvis...
3669 3669 Revisar
3670 3670 Revisió
3671 3671 Cavalls
3672 3672 Clic amb el botó dret = copiar al portaretalls
3673 3673 Riu
3674 3674 Riba del riu
3675 3675 Carretera (tipus no conegut)
3676 3676 Restriccions a la via
3677 3677 Rol
3678 3678 Problema de verificació del rol
3679 3679 El Rol {0} no participa a la parella de comparació {1}.
3680 3680 Manca rol {0}
3681 3681 Rol {0} desconegut
3682 3682 Rol:
3683 3683 Els rols només poden aparèixer un sol cop
3684 3684 Els rols referits a les relacions
3685 3685 Telecorda
3686 3686 Rotonda
3687 3687 Ruta principal
3688 3688 Xarxa de Rutes
3689 3689 Ruta estatal
3690 3690 Tipus de Ruta
3691 3691 Rutes mostrades:
3692 3692 Lliga de Rugbi
3693 3693 Unió de Rugbi
3694 3694 Ruïnes
3695 3695 Tornar a executar la seqüència d''autorització
3696 3696 Procedint a l''actualització dels connectors després de l''actualització de JOSM. L''actualització automàtica està activada.
3697 3697 Procedint a l''actualització dels connectors després que ha passat un interval de temps. L''actualització automàtica està desactivada.
3698 3698 Test {0} en execució
3699 3699 Pista
3700 3700 Escala SAC
3701 3701 -----
3702 3702 SIGPAC Espanya
3703 3703 targetes-SIM
3704 3704 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Suècia)
3705 3705 Entrenament en Seguretat
3706 3706 Inspecció Tècnica de Vehicles
3707 3707 Venda
3708 3708 Poterna
3709 3709 Saturació:
3710 3710 +++++
3711 3711 Desa
3712 3712 Desa el testimoni d''autenticació a les preferències
3713 3713 Anomena i desa
3714 3714 Anomena i desa...
3715 3715 Desa-ho en format GPX
3716 3716 Desa a:
3717 3717 Desa la capa
3718 3718 Desa el fitxer OSM
3719 3719 Desa la sessió
3720 3720 Desa sessió com a...
3721 3721 Enregistra el fitxer WMS
3722 3722 Desa una copia d''aquest estil a un fitxer i afegir-ho a la llista
3723 3723 Enregistrar i carregar la sessió actual (llista de capes, etc.)
3724 3724 Desa''l igualment
3725 3725 Anomena i desa...
3726 3726 Desa a:
3727 3727 Desa el fitxer seleccionat.
3728 3728 Desa la sessió...
3729 3729 Desa estil ''{0}'' as ''{1}''
3730 3730 Desa les dades actuals en un fitxer nou
3731 3731 Desa les dades actuals.
3732 3732 Desa la sessió actual en un fitxer nou.
3733 3733 Desar les preferències i tancar la finestra
3734 3734 Desar a les preferències
3735 3735 Desar nom d''usuari i contrasenya (sense encriptar)
3736 3736 Enregistrar/Pujar les capes abans de suprimir. Els canvis pendents no es perdran.
3737 3737 Enregistrant la capa vers ''{0}'' ...
3738 3738 Factor d''escala
3739 3739 +++++
3740 3740 +++++
3741 3741 Explorant el directori {0}
3742 3742 Escola
3743 3743 Ferralla
3744 3744 Pedregar
3745 3745 Matolls
3746 3746 Peixateria
3747 3747 Cerca
3748 3748 Cerca...
3749 3749 Cercar clau/valor
3750 3750 Cercar clau/valor/tipus
3751 3751 L''expressió de cerca no és vàlida: \n\n {0}
3752 3752 Cercar objectes
3753 3753 Cerca objectes.
3754 3754 Cerca entre les etiquetes
3755 3755 Cerca predefinit
3756 3756 Cercar element predefinit
3757 3757 Cadena a cercar:
3758 3758 Cercar amb la clau i el valor de l''etiqueta seleccionada
3759 3759 Cercar amb la clau i el valor de l''etiqueta seleccionada, limitat al tipus (p.ex., node/via/relació
3760 3760 Cerca...
3761 3761 Cerca:
3762 3762 Cercar:
3763 3763 Segon nom
3764 3764 Es venen bicis de segona mà
3765 3765 Secundària
3766 3766 Enllaç de via secundària
3767 3767 Segons: {0}
3768 3768 Excepció de seguretat
3769 3769 Mira el Wiki per a d''altres capacitats:[types]=*.
3770 3770 Opcions de dibuix de segments
3771 3771 Via ciclista i peatonal segregada
3772 3772 Sel.: Rel.:{0} / Vies:{1} / Nodes:{2}
3773 3773 Selecciona
3774 3774 Selecciona-ho tot
3775 3775 Seleccionar el tipus de paràmetre:
3776 3776 Selecciona capes WMS
3777 3777 Selecciona una seqüència de vies connectades sense bifurcacions
3778 3778 Seleccioneu la via que voleu fer més precisa.
3779 3779 Selecciona tot els objectes al conjunt de canvis seleccionat
3780 3780 Seleccionar tots els objectes no borrats en la capa de dades. Això també selecciona objectes incomplets.
3781 3781 Seleccionar un conjunt de canvis obert
3782 3782 -----
3783 3783 Seleccioneu un nivell d''ampliació
3784 3784 Selecciona un increment automàtic de {0} per aquest camp
3785 3785 Selecciona per data
3786 3786 Seleccionar conjunts de canvis en base a la data i hora de la seva creació o tancament.
3787 3787 Selecciona conjunts de canvis en funció de si són oberts o tancats
3788 3788 Els conjunts de canvis seleccionats pertanyen a diferents usuaris
3789 3789 Seleccioneu un altre:
3790 3790 Seleccionar nom de fitxer
3791 3791 Seleccioneu si les dades haurien de baixar-se en una capa nova
3792 3792 Indiqueu si els membres de la relació també han de ser descarregats
3793 3793 Indiqueu si les referències de l''objecte també s''han de baixar, com per exemple les relacions de parentiu, i en el cas dels nodes les vies que s''hi relacionen.
3794 3794 Seleccionar una capa d''imatgeria
3795 3795 Seleccionar a la capa
3796 3796 Seleccionar la relació a la llista
3797 3797 Selecciona membres
3798 3798 Selecciona membres (afegir)
3799 3799 Seleccionar l''interval següent
3800 3800 Selecciona el node sota el cursor
3801 3801 Escull objectes pels membres de la relació seleccionats
3802 3802 Seleccionar objectes per canviar les seves propietats
3803 3803 Seleccionar els objectes d''aquest usuari
3804 3804 Seleccionar objectes a pujar
3805 3805 Seleccionar conjunts de canvis relacionats amb una zona delimitada
3806 3806 Selecciona l''interval previ
3807 3807 Selecciona relació
3808 3808 Selecciona relació (afegir)
3809 3809 Selecciona la relació a la llista
3810 3810 Selecciona els membres de la relació que fan referència als objectes de la selecció
3811 3811 Selecciona els membres de la relació que fan referència als objectes {0} de la selecció
3812 3812 Seleccioneu la capa de destí
3813 3813 Seleccionar els objectes corresponents a la capa actual
3814 3814 Seleccionar els estils per dibuixar el mapa
3815 3815 Selecciona els membres de la relació
3816 3816 Selecciona el membre següent de la relació que genera un interval
3817 3817 Selecciona el membre anterior de la relació que genera un interval
3818 3818 Seleccionar les primitives en el contingut d''aquest conjunt de canvis de les dades actuals
3819 3819 Tancar el conjunt de canvis després de la següent pujada
3820 3820 Descarregar les traces GPS de la zona seleccionada
3821 3821 Descarregar les dades OSM de la zona seleccionada
3822 3822 Autoritza a JOSM a descarregar els vostres tracks GPS privats a les capes
3823 3823 Autoritzar a JOSM a llegir les vostres preferències
3824 3824 Autoritza a JOSM a pujar tracks GPS en el vostre nom
3825 3825 Autoritza a JOSM a pujar les dades del mapa en el vostre nom
3826 3826 Autoritzar a JOSM a escriure les vostres preferències
3827 3827 Seleccionar la utilització d''autenticació bàsica amb el vostre nom d''usuari i contrasenya
3828 3828 Selecciona d''utilitzar OAuth com a mecanisme d''autenticació
3829 3829 Selecciona vies com en el mode de selecció. Arrossega la via o vies seleccionades per tal de crear una còpia paral·lela. (La tecla Alt commuta la conservació de les etiquetes)
3830 3830 Selecciona amb la cerca donada
3831 3831 Selecciona, mou, escala i rota objectes
3832 3832 Elements seleccionats no poden ser ortogonalizats
3833 3833 Entrades seleccionades:
3834 3834 Selecció
3835 3835 Selecció buida
3836 3836 La selecció només pot contenir vies i nodes.
3837 3837 Selecció no apropiada!
3838 3838 Selecció:
3839 3839 Selecció: {0}
3840 3840 Selecciona els objectes que participen a la comanda (llevat que hagin estat esborrats)
3841 3841 -----
3842 3842 Vies que s''encreuen amb elles mateixes
3843 3843 Semiautomàtic
3844 3844 Capa separada
3845 3845 Separador
3846 3846 Seqüència: {0}
3847 3847 El servidor ha retornat el codi d''error 404 per a l''ID {0}. Abandonat.
3848 3848 El servidor ha retornat el codi d''error 404, reintentant amb una petició per a cada objecte.
3849 3849 Via de servei
3850 3850 Horari
3851 3851 Servei/Tipus
3852 3852 Àrea de servei
3853 3853 Serveis:
3854 3854 Tipus de via de servei
3855 3855 Sessió
3856 3856 Fitxer de sessió (*.jos)
3857 3857 Fitxer de la sessió (*.jos, *.joz)
3858 3858 Fitxer de sessió (arxiu) (*.joz)
3859 3859 Establir un favorit WMS
3860 3860 Establir els valors per defecte
3861 3861 -----
3862 3862 Estableix un valor per a la clau de les preferències
3863 3863 Posar la marca de ''modificat'' sobre el node {0}
3864 3864 Posar la marca de ''modificat'' sobre la relació {0}
3865 3865 Posar la marca de ''modificat'' sobre la via {0}
3866 3866 Selecciona els elements de la relació
3867 3867 Tria l''idioma
3868 3868 Selecciona sobre el mapa els elements seleccionats a la llista de sobre.
3869 3869 Establir el valor per defecte
3870 3870 Fer visible el track per a {0}
3871 3871 Definir {0} propietats per a {1} objectes
3872 3872 Definir {0}={1} per al node ''{2}''
3873 3873 Definir {0}={1} per a la relació ''{2}''
3874 3874 Definir {0}={1} per a la via ''{2}''
3875 3875 Definir {0}={1} per a {2} objectes
3876 3876 Establir un rol per als membres seleccionats
3877 3877 Configurant manualment entrades de les preferències. Precaució!
3878 3878 Ajustant els valors per defecte
3879 3879 Paràmetres
3880 3880 Configuració de reproducció i marcadors d''àudio
3881 3881 Paràmetres de projecció i interpretació de dades dels mapes.
3882 3882 Configuració de la funció de control remot
3883 3883 Vàries utilitats per fer-vos més fàcil la vostra feina.
3884 3884 Taxi col·lectiu
3885 3885 Compartició
3886 3886 Aguditzar (requereix reafegir una capa):
3887 3887 +++++
3888 3888 Refugi
3889 3889 -----
3890 3890 Navegació
3891 3891 Sabateria
3892 3892 Tir
3893 3893 Botigues
3894 3894 Botigues
3895 3895 Descripció curta:
3896 3896 Drecera
3897 3897 Drecera de fons: Modificat
3898 3898 Drecera de fons: Usuari
3899 3899 S''ha de desactivar el connector?
3900 3900 Mostra
3901 3901 Mostra límits
3902 3902 Mostra els errors
3903 3903 Mostra l''informe d''estat
3904 3904 Mostar text/icones
3905 3905 Mostrar les miniatures sobre el mapa
3906 3906 Mostra informació de la tessel·la
3907 3907 Mostra-ho tot
3908 3908 Mostra límits
3909 3909 Mostrar conjunt de canvis {0}
3910 3910 Mostrar ajuda
3911 3911 Mostra l''assistent de geometria
3912 3912 Mostra l''historial
3913 3913 Mostra informació
3914 3914 Mostrar el nivell d''informació en pujades
3915 3915 Mostrar el nivell d''informació.
3916 3916 Mostrar el nom traduït a les llistes de selecció
3917 3917 Mostrar el nom traduït a les llistes de selecció si existeix
3918 3918 Mostrar la imatge següent
3919 3919 Mostrar l''ID dels objectes a les llistes de selecció
3920 3920 Mostrar només el que sigui aplicable a la selecció
3921 3921 Mostrar o ocultar el menú d''àudio de la barra de menú principal
3922 3922 Mostrar la finestra de cerca de preconfiguracions
3923 3923 Mostrar la imatge anterior
3924 3924 Mostrar només la selecció
3925 3925 Mostra la pantalla de presentació en iniciar
3926 3926 Mostrar el report de situació amb informació útil que pot ser afegida als errors.
3927 3927 Mostra només els conflictes d''etiquetes
3928 3928 Mostra només les etiquetes amb varis valors
3929 3929 Mostra els tests d''informació a la finestra de pujada.
3930 3930 Mostrar els tests d''informació.
3931 3931 Mostra aquesta ajuda
3932 3932 Mostra/Amaga
3933 3933 Amaga/mostra
3934 3934 Mostra/amaga la capa
3935 3935 Àrea que es mostra
3936 3936 Mostra la pressió atmosfèrica
3937 3937 Mostra la data actual
3938 3938 Mostra la humitat
3939 3939 Mostr` la temperatur!
3940 3940 Mostra el perfil vertical i d''altres dades estadístiques d''un track GPX.
3941 3941 Sicília - Itàlia
3942 3942 Botons laterals
3943 3943 Conflicte de drecera: ''{0}'' ha estat mogut per ''{1}'' a ''{2}''.
3944 3944 Vies amb un nom similar
3945 3945 +++++
3946 3946 Eina simple per posar nombre a les cases
3947 3947 Simplifica la descàrrega de diferents APIs de només lectura
3948 3948 Simplifica la via
3949 3949 Simplifica totes les vies seleccionades
3950 3950 Simplifica àrees suprimint els nodes amb angles molt obtusos. Això pot ser limitat indicant un màxim per l''àrea a suprimir.
3951 3951 Vols simplificar la via?
3952 3952 Simplifica l''enllaç d''objectes OSM amb els articles de la Viquipèdia
3953 3953 Converteix un àrea en un multipolígon de manera simple
3954 3954 Simula un clic en fer un moviment curt d''arrossegament. Això és útil en el pels llapiços de tauleta o si teniu dificultats per fer clic a una tauleta sense ratolí (problema habitual de les aplicacions Java a les tauletes).
3955 3955 Connexions simultànies:
3956 3956 Un únic color (personalitzable)
3957 3957 Elements individuals
3958 3958 Lloc
3959 3959 Nom del lloc
3960 3960 Mida
3961 3961 Monopatí
3962 3962 Patinatge
3963 3963 Esquí
3964 3964 Esquí
3965 3965 Ignorar la descàrrega
3966 3966 Ignorar la descàrrega
3967 3967 Ignorar la capa i continuar
3968 3968 Ignorar l''actualització
3969 3969 Ignorant l''actualització dels connectors després d''actualitzar JOSM. L''actualització automàtica a l''inici ha estat desactivada.
3970 3970 Ometent l''actualització dels connectors després d''un interval temporal. L''actualització automàtica a l''inici està desactivada.
3971 3971 +++++
3972 3972 Mapa lliscant
3973 3973 Rampa
3974 3974 +++++
3975 3975 +++++
3976 3976 +++++
3977 3977 Fumar
3978 3978 Millora els gràfics GPX (antialiàsing)
3979 3979 Millora els gràfics dels mapes (antialiàsing)
3980 3980 Millora els gràfics esquemàtics dels mapes (antialiàsing)
3981 3981 Ajusta a les projeccions dels nodes
3982 3982 Discretitza a la mida de la tessel·la
3983 3983 Moto de neu
3984 3984 Futbol
3985 3985 Tou
3986 3986 Algunes entrades tenen dependències que no s''acompleixen:
3987 3987 Alguns dels objectes han estat modificats.<br>Continueu si voleu descartar aquests canvis.</html>
3988 3988 Alguns de les vies eren part de relacions que han estat modificades. Verifiqueu que no s''ha introduït cap error.
3989 3989 Alguns punts de fita massa allunyats del track per poder estimar la seva data i hora han estat ignorats.
3990 3990 Alguns punts de fita amb data i hora anterior o posterior al moment inicial del track han estat ignorats o desplaçats al principi.
3991 3991 Disculpeu. No és possible modificar les relacions de multipolígons amb vàries vies externes.
3992 3992 Disculpeu. No és possible crear una via que al mateix temps sigui interior i exterior a una relació multipoligonal.
3993 3993 Disculpeu. No és possible crear una via que sigui interior a vàries relacions multipoligonals.
3994 3994 Disculpeu. No és possible crear una via que sigui exterior a múltiples relacions entre multipolígons.
3995 3995 Ordenar
3996 3996 Ordenar el menú de Predefinicions
3997 3997 Ordenar els membres de la relació
3998 3998 Origen
3999 3999 Sud
4000 4000 Sud-àfrica CD:NGI Aeri
4001 4001 Places per a les persones de mobilitat reduïda
4002 4002 Espais per a gent gran
4003 4003 Espais per a embarassades
4004 4004 destins especials
4005 4005 Espècies
4006 4006 Radar
4007 4007 Puntes
4008 4008 Divideix la via
4009 4009 Divideix una via en dos segments pel node seleccionat
4010 4010 Divideix la via {0} en {1} parts
4011 4011 Divideix la via en fragments
4012 4012 Esport
4013 4013 Esport (Pilota)
4014 4014 Instal·lacions esportives
4015 4015 Esports
4016 4016 Pavelló poliesportiu
4017 4017 Font / Brollador
4018 4018 Estadi
4019 4019 Ciutat de Berna 10cm/25cm (2008)
4020 4020 Ciutat d''Uster Ortofoto 2008 10cm
4021 4021 Plànol de Zürich
4022 4022 Argument de geometria estàndard UNIX
4023 4023 Estrelles
4024 4024 Inicia la cerca
4025 4025 Inicia la baixada
4026 4026 Comença a baixar dades
4027 4027 Comença una via nova a partir del darrer node.
4028 4028 Prinicpi del track (fer això sempre que no hi hagi altres marcadors disponibles).
4029 4029 Iniciant l''exploració del directori
4030 4030 Iniciant nou intent {0} de {1} en {2} segons ...
4031 4031 Iniciant nou intent {0} de {1}.
4032 4032 Iniciant la descàrrega en frangments...
4033 4033 Començant a pujar amb una petició ...
4034 4034 Començant a pujar amb una petició per objecte ...
4035 4035 Comunitat autònoma/Estat federal
4036 4036 Estat:
4037 4037 Estació
4038 4038 Estació o atractiu
4039 4039 Papereria
4040 4040 +++++
4041 4041 Informe d''estat
4042 4042 Escales
4043 4043 Stevns (Dinamarca)
4044 4044 Escala de pas
4045 4045 +++++
4046 4046 Zona de parada
4047 4047 Situació de la parada
4048 4048 Emmagatzema només el punt final, seleccioneu capes en ús
4049 4049 Valor extrany a la barra d''eines: {0}
4050 4050 Riera / Torrent
4051 4051 Carrer
4052 4052 Enllumenat públic
4053 4053 Nom del carrer
4054 4054 Carrers
4055 4055 Carrers NRW Geofabrik.de
4056 4056 -----
4057 4057 Fort
4058 4058 +++++
4059 4059 L''estil de la via externa és igual al del multipolígon
4060 4060 L''estil de la via l''externa no coincideix
4061 4061 Està actiu l''estil?
4062 4062 Renderitzador de mapa amb fulla d''estil
4063 4063 Memòria cau d''estils per "{0}":
4064 4064 Dg 10:00
4065 4065 Dg 10:30
4066 4066 Dg 11:00
4067 4067 Subàrea
4068 4068 Envia el filtre
4069 4069 Subtipus de curs d''aigua (el més gran dels membres)
4070 4070 Barri/Districte
4071 4071 Metro
4072 4072 Boca de metro
4073 4073 Èxit
4074 4074 El conjunt de canvis {0} ha estat obert correctament
4075 4075 +++++
4076 4076 Prohibició de gir supérflua perquè la via "to" és de sentit únic
4077 4077 Supermercat
4078 4078 Amb vigilància
4079 4079 Suport
4080 4080 Suporta l''entrada de GPS en temps real (punt mòbil) a través d''una connexió a un servidor gpsd.
4081 4081 Serveis d''imatges rectificades:
4082 4082 Les projeccions suportades són: {0}
4083 4083 Valors admesos
4084 4084 Suporta la descàrrega de walking-papers.org de tessel·les de mapes escanejats. Aquest connnector és encara en un estadi inicial de desenvolupament i pot tenir errors.
4085 4085 No tornar a mostrar la finestra d''error durant aquesta sessió.
4086 4086 Superfície
4087 4087 +++++
4088 4088 Vigilància
4089 4089 Vèrtex geodèsic
4090 4090 Hi ha caràcters sospitosos a la clau
4091 4091 Dades sospitoses trobades. Pujar-les de totes maneres?
4092 4092 Combinació sospitosa d''etiqueta/valor
4093 4093 Natació
4094 4094 Swiss Grid (Suïssa)
4095 4095 Mercator oblíqua suïssa
4096 4096 Commuta la discretització d''angles mentre es dibuixa
4097 4097 Descripció de símbols
4098 4098 Sincronitzar àudio
4099 4099 Sincronitzar tot el conjunt de dades
4100 4100 Sincronitzar només el node {0}
4101 4101 Sincronitzar només la relació {0}
4102 4102 Sincronitzar l''hora amb una fotografia del receptor GPS
4103 4103 Sincronitzar només la via {0}
4104 4104 Sistema de mesura
4105 4105 Teleesquí de T
4106 4106 T1 - ruta excursionista
4107 4107 T2 - ruta excursionista de muntanya
4108 4108 T3 - difícil, ruta excursionista exposada
4109 4109 T4 - ruta difícil, exposada i alpina
4110 4110 T5 - ruta alpina difícil amb escalada
4111 4111 T6 - ruta perillosa d''escalada alpina
4112 4112 Paràmetres TMS
4113 4113 -----
4114 4114 Les capes TMS no suporten la projecció {0}.\n{1}\nCanvieu la projecció o suprimiu la capa.
4115 4115 Tennis de taula
4116 4116 Paviment tàctil
4117 4117 La col·lecció d''etiquetes no pot ser aplicat a un objecte perquè hi ha claus amb valors múltiples.
4118 4118 La col·lecció d''etiquetes no conté el valor ''{0}''.
4119 4119 El valor de la clau conté un caràcter amb un codi més petit que 0x20
4120 4120 El valor de la clau és més gran del permés
4121 4121 L''etiqueta ha midificat relacions amb
4122 4122 El valor de l''etiqueta conté un caràcter amb un codi més petit que 0x20
4123 4123 El valor de l''etiqueta és més gran del permés
4124 4124 Font de TagChecker
4125 4125 Etiquetant predefinicions
4126 4126 Etiquetes
4127 4127 Atributs i membres
4128 4128 Etiquetes de nodes
4129 4129 Etiquetes de relacions
4130 4130 Etiquetes de vies
4131 4131 Etiquetes del conjunt de canvis {0}
4132 4132 Etiquetes del nou conjunt de canvis
4133 4133 Etiquetes amb valors buits
4134 4134 Etiquetes:
4135 4135 Sastreria
4136 4136 -----
4137 4137 +++++
4138 4138 +++++
4139 4139 Pista de rodatge
4140 4140 Tàxon
4141 4141 Telèfon
4142 4142 Targetes telefòniques
4143 4143 +++++
4144 4144 Admet tenda de campanya
4145 4145 +++++
4146 4146 Terciària
4147 4147 Enllaç de via terciària
4148 4148 Prova
4149 4149 Provar el testimoni d''autenticació
4150 4150 El test ha fallat
4151 4151 Provar la URL de l''API
4152 4152 Test {0}/{1}: Començant {2}
4153 4153 Provant el testimoni d''autenticació OAuth
4154 4154 Provant la URL de l''API OSM ''{0}''
4155 4155 +++++
4156 4156 Aquesta capa no suporta cap de les projeccions de JOSM,\nper això no la podeu utilitzar. Aquest missatge no toranarà a ser mostrat.
4157 4157 Orientació del segment que està essent dibuixat
4158 4158 Els dos objectes seleccionats tenen un estil diferent a la memòria cau
4159 4159 Els dos objectes seleccionats tenen un estil idèntic a la memòria cau
4160 4160 La URL de l''API és vàlida
4161 4161 La clau del testimoni d''autenticació no pot estar buida. Si us plau, entreu una clau pel testimoni d''autenticació
4162 4162 el Secret del testimoni d''autenticació no pot estar buit. Si us plau, entreu un secret pel testimoni d''autenticació
4163 4163 El connector MapDust mostra sobre el mapa la ubicació d''errors. Amb aquest connector podreu crear, tancar, invalidar, reobrir i comentar els errors reportats que es mostren.
4164 4164 El servidor OSM ''{0}'' no te coneixement d''un dels objectes<br>que heu intentat llegir, actualitzar o suprimir. L''objecte <br>no existeix al servidor o esteu utilitzant una URL no vàlida per accedir-hi.<br> Si us plau, comproveu que l''adreça del servidor ''{0}'' no conté errors tipogràfics.
4165 4165 El servidor OSM ''{0}'' ha informat d''una petició dolenta.
4166 4166 Les vies "from" i "via" no es troben connectats
4167 4167 La via "from" no comença ni finalitza a un node "via"
4168 4168 La via "to" no comença a l''inici o al final d''un node "via"
4169 4169 Les vies "via" no es troben connectades.
4170 4170 La quantitat per la que es multiplica la velocitat en cas de l''avançament ràpid
4171 4171 L''angle entre els segments de via actual i previ.
4172 4172 L''àrea que intenteu descarregar és massa gran o la vostra petició és massa gran.<br>Demaneu una àrea més petita o utilitzeu un fitxer d''exportació dels que proveeix la comunitat OSM.
4173 4173 El text en negreta és el nom de la capa.
4174 4174 El conjunt de canvis serà <strong>obert a l''esquerra</strong> quan sigui pujat
4175 4175 El conjunt de canvis serà <strong>tancat</strong> quan sigui pujat
4176 4176 El contingut d''aquest conjunt de canvis encara no ha estat descarregat.
4177 4177 Les dades que heu copiat contenen objectes incomplets. Aquests objectes no seran ignorats en fer l''operació d''enganxar. Voleu enganxar les dades copiades sense els objectes incomplets?
4178 4178 La selecció no pot ser utilitzada per fer una operació de tall perquè no heu seleccionat cap node.
4179 4179 La selecció actual no pot ser utilitzada per fer una separació
4180 4180 El valor no és un ID vàlid. Si us plau, indiqueu un valor enter més gran que zero
4181 4181 El valor actual no és una URL vàlida.
4182 4182 El valor actual no és vàlid com a ID d''un conjunt de canvis. Si us plau, indiqueu un valor enter > 0
4183 4183 El valor actual no és un ID d''usuari vàlid. Si us plau, introduïu un valor enter > 0
4184 4184 El valor no és una adreça de tessel·la vàlida
4185 4185 El valor no és un índex de tessel·les vàlid per al nivell d''ampliació donat.
4186 4186 Les predefinicions per defecte de JOSM
4187 4187 El document no conté dades.
4188 4188 A continuació hi ha el resultat de la validació automàtica. Mireu de fer correccions amb cura (no destruïu dades vàlides). En cas de dubte, ignoreu-les.<br>Trobareu les dades a inspeccionar a la finestra de validació.
4189 4189 Els següents objectes dependents seran eliminats<br> addicionalment als objectes seleccionats:
4190 4190 Els errors següents han aparegut durant la descàrrega massiva: {0}
4191 4191 Els següents objectes no poden ser copiats sobre l''objecte seleccionat<br>perquè han estat esborrats al seu conjunt de dades:
4192 4192 La latitud geogràfica a la posició del punter del ratolí.
4193 4193 La longitud geogràfica a la posició del punter del ratolí.
4194 4194 La configuració d''aspecte i comportament de JGoodies Plastic
4195 4195 La clau ''{0}'' i tots els seus valors seran suprimits
4196 4196 La clau ''{0}'' ja ha estat utilitzada
4197 4197 El darrer "via" i la darrera via "to" no es troben connectats.
4198 4198 La capa {0} no suporta la nova projecció {1}.\n{2}\nCanvieu la projecció o suprimiu la capa.
4199 4199 La longitud del segment de la nova via que s''està dibuixant.
4200 4200 La mida màxima és de 0.25 i la vostra petició és massa gran. Podeu seleccionar una zona més petita o utilitzar planet.osm
4201 4201 El conjunt de dades resultant de la fusió no inclourà etiquetes amb la clau {0}
4202 4202 El nom de l''objecte a la posició del punter del ratolí.
4203 4203 El nombre de segons a saltar endavant o endarrera en prémer el botó adient
4204 4204 La contrasenya no pot estar buida. Si us plau, introduïu la vostra contrasenya OSM
4205 4205 El fitxer del connector ''{0}'' no inclou un Manifest.
4206 4206 El connector ha estat suprimit de la configuració. Si us plau, reinicieu JOSM per tal de carregar el connector.
4207 4207 La projecció {0} no pot ser activada. S''està utilitzant la Mercator
4208 4208 El servidor intermediari no pot ser utilitzat.
4209 4209 Relació entre el temps transcorregut per l''enregistrador de veu i el temps real
4210 4210 L''expressió regular "{0}" té un error de sintaxi a l''òfset {1}. Detall de l''error:\n\n{2}
4211 4211 L''expressió regular "{0}" té un error de parseig. Detall de l''error:\n\n{1}
4212 4212 La zona demanada és massa gran. Si us plau feu-la una mica més petita o canvieu la resolució
4213 4213 El track GPX que heu seleccionat no conté informació de data i hora. Si us plau, seleccionaeu un altre.
4214 4214 La zona seleccionada no està completa. Voleu continuar?
4215 4215 Els nodes seleccionats no formen part de la mateixa via.
4216 4216 Les fotografies seleccionades no tenen informació horària.
4217 4217 La selecció conté {0} vies. Segur que les voleu simplificar totes?
4218 4218 El servidor ha retornat un error amb el codi {0}.
4219 4219 El servidor ha respost amb el codi d''error 404.<br>Això acostuma a indicar que el servidor no ha trobat cap objecte amb l''ID que s''ha demanat.
4220 4220 El servidor ha informat que el conjunt de canvis està tancat.<br>Això segurament és a causa de que la mida del conjunt de canvis ha sobrepassat el màxim<br>de {0} objectes del servidor ''{1}''.
4221 4221 Les fonts (URL o nom de fitxer) per verificar l''ortografia (vegeu http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) o els fitxers de dades per verificar l''ortografia.
4222 4222 La cadena de text ''{0}'' no és un valor doble vàlid.
4223 4223 Les eines de surveyor
4224 4224 El connector de prohibicions de gir permet afegir i mantenir informació sobre prohibicions de gir a la base de dades d''OpenStreetMap.
4225 4225 El nom d''usuari no pot estar buit. Si us plau, introduïu el vostre nom d''usuari OSM
4226 4226 La via no es pot dividir en els nodes seleccionats. (Consell: seleccioneu nodes al mig de la via.)
4227 4227 Les vies no es poden combinar amb els sentits actuals. Voleu invertir algun dels sentits?
4228 4228 Teatre
4229 4229 El seu conjunt de dades no inclou una etiqueta amb la clau {0}
4230 4230 La seva versió
4231 4231 La seva versió (conjunt de dades del servidor)
4232 4232 El seu amb el fusionat
4233 4233 Parc temàtic
4234 4234 No hi ha capa d''imatgeria
4235 4235 No hi ha cap conjunt de canvis obert
4236 4236 No hi ha cap objecte seleccionat per a ser actualitzat.
4237 4237 Hi ha conflictes no resolts. Els conflictes no seran enregistrats i seran tractats com a refusats. Voleu continuar?
4238 4238 Hi ha una intersecció entre les vies
4239 4239 No hi ha una capa oberta on afegir nodes
4240 4240 No hi ha una capa oberta on afegir vies
4241 4241 La informació sobre el problema que hi ha a sota ja ha estat inclosa. Si us plau, afegiu informació sobre la manera de reproduir el problema i aporteu el màxim possible de detalls.
4242 4242 Ha hagut un error mentre s''intentava mostrar la URL d''aquest marcador
4243 4243 Hi havia {0} conflictes durant la importació.
4244 4244 Això pot portar a la supresió accidental de nodes.
4245 4245 Aquesta URL de consulta de conjunts de canvis no és vàlida
4246 4246 Aquest connector experimental permet al JOSM emmagatzemar les tessel·les en fitxers de bases de dades, no en immensos directoris
4247 4247 Això està després del final de l''enregistrament
4248 4248 Això és el mateix que esborrar els rols d''aquests objectes
4249 4249 Aquest node no està unit a cap altre
4250 4250 Aquesta operació farà que JOSM descarti els objectes seleccionats.<br> Seran eliminats de la capa però <i>no</i> seran eliminats<br> del servidor quan siguin enviats.
4251 4251 Aquesta opció suprimeix l''emplenament de les àrees, superposant-se a qualsevol estil d''emplenament seleccionat
4252 4252 Aquest connector permet mostrar qualsevol imatge com a fons a l''editor i aliniar-la amb el mapa.
4253 4253 Aquest test comprova si hi ha errors a les claus i els valors
4254 4254 Aquest connector comprova si hi ha errors a les relacions
4255 4255 Aquest connector puja tracks GPS directament des de la capa activa de JOSM vers openstreetmap.org.
4256 4256 Aquest connector simplifica el procés d''afegir i modificar rutes de transport públic al mapa.
4257 4257 Aquest test cerca nodes sense etiquetes i que no són part de cap via.
4258 4258 Aquest test cerca vies sense etiquetar, buides i amb un únic node.
4259 4259 Aquest test comprova si hi ha vies que tenen nodes repetits
4260 4260 Aquest test comprova si hi ha vies que tenen un nom similar i es podria tractar d''un error d''ortografia
4261 4261 Aquest test comprova si el final d''una via és molt a prop d''una altra via.
4262 4262 Aquest test verifica si les zones se superposen.
4263 4263 Aquest test verifica si els multipolígons són vàlids
4264 4264 Aquest test comprova si les prohibicions de gir són vàlides
4265 4265 Aquest test comprova si dues vies, línies de ferrocarril, cursos d''aigua o construccions tenen encreuaments sense que en tinguin cap node en comú que faci d''interconnexió.
4266 4266 Aquest test verifica si una connexió entre dos nodes és utilitzada per més d''una via.
4267 4267 Aquest test comprova que les línies de costa són correctes
4268 4268 Aquest test comprova si hi ha nodes diferents que són a la mateixa posició.
4269 4269 Aquest test verifica si hi ha relacions amb les mateixes etiquetes i els mateixos membres amb rols iguals
4270 4270 Aquest test comprova si hi ha vies amb les mateixes coordenades pels nodes i opcionalment les mateixes etiquetes.
4271 4271 Aquest test comprova la direcció d''un curs d''aigua, de la terra i de la línia costanera
4272 4272 Aquest test cerca objectes multi-llengua als quals l''atribut ''name'' no es correspon a cap dels atributs ''name:*'' ni a una composició del tipus Itàlia - Italien - Italy.
4273 4273 Aquest test cerca nodes amb el mateix nom (podrien estar duplicats).
4274 4274 Aquest test comprova si les vies que han de ser circulars són tancades
4275 4275 Aquesta versió de JOSM és incompatible amb el servidor configurat
4276 4276 Els nodes no es troben en un cercle. Es cancel·la el procés.
4277 4277 Màquina Expenedora de bitllets
4278 4278 Nombres de les tessel·les
4279 4279 Adreça de la tessel·la:
4280 4280 Directori de la memòria cau de tessel·les:
4281 4281 Hora (hh:mm ,per tresc)
4282 4282 Límit de temps (minuts)
4283 4283 Temps:
4284 4284 Durada
4285 4285 Fus horari:
4286 4286 Fus horari: {0}
4287 4287 Tiris: DGM (model del terreny)
4288 4288 Tiris: DOM (Model de superfície)
4289 4289 Títol:
4290 4290 A
4291 4291 Per (estació terme)
4292 4292 fins a ...
4293 4293 Per suprimir
4294 4294 Canvia les línies GPX
4295 4295 Activa/desactiva el seguiment de la vista
4296 4296 Canvia a la visualització esquemàtica
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 Commuta botons dinàmics
4300 4300 Commuta la vista en pantalla completa
4301 4301 Commuta la discretització amb {0}
4302 4302 Canvia la visibilitat de la finestra del gestor del conjunt de canvis
4303 4303 Commuta la visibilitat de la capa: {0}
4304 4304 Commuta la visualització dels marcadors de text i icones
4305 4305 Commuta l''estat visible de la capa seleccionada.
4306 4306 Commuta: {0}
4307 4307 Canvia la configuració global ''{0}''.
4308 4308 Activa la visibilitat de la barra d''eines d''edició (p.ex. barra vertical)
4309 4309 Lavabos
4310 4310 El testimoni permet un accés restringit
4311 4311 Peatge
4312 4312 Cabines de peatge
4313 4313 Massa redireccions vers la URL descarregada. Anul·lant.
4314 4314 Eina: {0}
4315 4315 Barra d''eines
4316 4316 Barra d''eines d''accions sense nom: {0}
4317 4317 L''acció {0} de la barra d''eines ha estat sobrescrita: {1} ha esdevingut {2}
4318 4318 Personalització de la barra d''eines
4319 4319 Barra d''eines: {0}
4320 4320 Eines
4321 4321 Eines per reparar-te tu mateix la bicicleta (pot ser una cooperativa de bicicletes)
4322 4322 Eines per dibuixar edificis.
4323 4323 Suggeriment
4324 4324 +++++
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 Turisme
4328 4328 Tours - Ortofotos 2008
4329 4329 Tours - Ortofotos 2008-2010
4330 4330 Torre
4331 4331 Torre de referència
4332 4332 Tipus de Torre
4333 4333 Vila
4334 4334 Ajuntament
4335 4335 Joguineria
4336 4336 Dibuixa edificis a partir del mapa del cadastre txec. Requereix tenir TracerServer (.NET o Mono) funcionant.
4337 4337 Pista / Camí rural
4338 4338 Acoloriment de recorreguts i punts
4339 4339 Dades del recorregut
4340 4340 Tipus de pista o camí rural
4341 4341 Pacificació del trànsit
4342 4342 Semàfor
4343 4343 Ruta ben neta. Àrea plana o lleugerament inclinada, sense perill de caiguda
4344 4344 Ruta en línia contínua i ascens equilibrat. Terreny amb parts dretes, possible perill de caiguda
4345 4345 Tren
4346 4346 Tramvia
4347 4347 Parada de tramvia
4348 4348 Parada de tramvia (antiga)
4349 4349 +++++
4350 4350 Restriccions del mode de transport
4351 4351 Mercator Transversal
4352 4352 Agència de Viatges
4353 4353 Arbre
4354 4354 Troleibús
4355 4355 Via ràpida
4356 4356 Enllaç de via ràpida
4357 4357 Provar un altre cop
4358 4358 Proveu d''actualitzar el connector a la nova versió abans de reportar un error.
4359 4359 Dim-Diu 8:00-15:00;Dis 8:00-12:00
4360 4360 Dim-Diu 8:00-15:00;Dis 8:00-12:00
4361 4361 Túnel
4362 4362 Inici del túnel
4363 4363 Prohibicions de gir
4364 4364 Activa o desactiva els estils seleccionats
4365 4365 Cercle de gir
4366 4366 Punt de gir
4367 4367 Prohibicions de gir
4368 4368 Torn
4369 4369 Rotonda ferroviària
4370 4370 Tipus
4371 4371 Introdueix el nom (Regne Unit)
4372 4372 Tipus de sanció
4373 4373 Tipus de refugi
4374 4374 Tipus
4375 4375 Temps de viatge normal en minuts
4376 4376 Pneumàtics
4377 4377 +++++
4378 4378 nom UIC
4379 4379 codi UIC
4380 4380 UIC-Referència
4381 4381 Desconegut
4382 4382 Adreça URL
4383 4383 Fitxer / Adreça web:
4384 4384 Adreça URL dels arxius
4385 4385 URL de www.openstreetmap.org (aquí podeu enganxar la URL d''una àrea descarregada per especificar una zona determinada)
4386 4386 URL de www.openstreetmap.org (aqui podeu enganxar l''adreça de la zona a descarregar)
4387 4387 Adreça URL:
4388 4388 Adreça URL:
4389 4389 Imatgeria USGS a gran escala
4390 4390 Mapes Topogràfics USGS escanejats
4391 4391 URSS - Letònia
4392 4392 +++++
4393 4393 UTM França (DOM)
4394 4394 Sistema geodèsic UTM
4395 4395 Zona UTM
4396 4396 -----
4397 4397 Separa les vies
4398 4398 No és possible d''qafegir l''objecte {0} al conjunt de dades perquè ja hi és
4399 4399 Impossible crear la carpeta {0}, la còpia de seguretat automàtica serà desactivada.
4400 4400 El fitxer {0} no pot ser creat, heu d''utilitzar un altre nom
4401 4401 No és possible de crear un nou marcador d''àudio
4402 4402 No és possible de suprimir l''antiga còpia de seguretat {0}
4403 4403 No ha estat possible de trobar una traducció a la llengua {0}. Revertint a {1}.
4404 4404 No és possible obtenir la ruta canònica del directori {0}\n
4405 4405 La capa no es pot carregar
4406 4406 No és possible localitzar el fitxer ''{0}''.
4407 4407 Imposible mostrar la latitud/longitud
4408 4408 No és possible d''analitzar el valor ''{1}'' del paràmetre ''{0}'' com un valor de coordenada.
4409 4409 No és possible d''analitzar el valor ''{1}'' del paràmetre ''{0}'' com un nombre.
4410 4410 No és possible d''analitzar el valor del paràmetre ''towgs84'' (''{0}'')
4411 4411 Impossible de sincronitzar a la capa actualement en reproducció.
4412 4412 Sense referència
4413 4413 Vies no tancades
4414 4414 Via sense tancar
4415 4415 Línia costanera no connectada
4416 4416 Nodes no connectats sense etiquetes físiques
4417 4417 Vies sense connexió
4418 4418 No decidit
4419 4419 Conflicte a resoldre entre elements esborrats
4420 4420 Conflictes a resoldre entre coodenades diferents
4421 4421 No decidit
4422 4422 Ha estat trobat l''element ''{0}'' al flux d''entrada però no està definit. Anul·lant.
4423 4423 L''element ''{0}'' que ha estat trobat al flux d''entrada no està definit. Anul·lant.
4424 4424 Desfés
4425 4425 Desfés ...
4426 4426 Desfà la normalització d''una figura
4427 4427 Desfés el moviment
4428 4428 Desfà la normalització de a certs nodes
4429 4429 Desfés l''última acció.
4430 4430 Desfer la comanda seleccionada i totes les següents
4431 4431 Desfés {0}
4432 4432 Separa el tauler
4433 4433 Excepció no esperada
4434 4434 Element XML inesperat amb nom ''{0}''
4435 4435 Caràcter no esperat a {0}. Esperat {1} trobat {2}
4436 4436 El format del número de port de la preferència ''{0}'' no és l''esperat. El seu valor és ''{1}''.
4437 4437 Format no esperat de l''ID enviat pel servidor. El seu valor és ''{0}''.
4438 4438 Format no esperat de la capçalera d''error per al conflicte que hi ha a l''actualització del conjunt de canvis. És ''{0}''
4439 4439 Format no esperat de la nova versió de l''objecte modificat ''{0}''. El seu valor és ''{1}''.
4440 4440 Trobat un objecte OSM amb ID zero
4441 4441 El nombre d''arguments del paràmetre ''+bounds'' no és l''esperat (ha de ser 4)
4442 4442 El nombre d''arguments del paràmetre ''towgs84'' (ha de ser 3 o 7)
4443 4443 Format no esperat del paràmetre (''{0}'')
4444 4444 Resposta inesperada del servidor HTTP, ha contestat {0} sense la capçalera ''Location''. La redirecció no és possible. Anul·lant.
4445 4445 Element d''arrel ''{0}'' no esperat al fitxer de sessió
4446 4446 Testimoni ({0}) no esperat a la posició {1}
4447 4447 Testimoni no esperat a la posició {0}. Esperat {1}, trobat {2}
4448 4448 Testimoni inesperat. Esperat {0}, trobat {1}
4449 4449 S''ha trobat un testimoni inesperat: {0}
4450 4450 Valor ''{0}'' no esperat per la preferència ''{1}''. Assumint el valor ''preguntar''.
4451 4451 Valor no esperat per ''{0}'' a la URL de consulta del conjunt de canvis, els seu valor és {1}
4452 4452 El valor del paràmetre ''index'' no és l''esperat. Ara és {0}.
4453 4453 Desbloqueja
4454 4454 desbloqueja la llista d''elements combinats i comença la fusió
4455 4455 Confirmació de separació
4456 4456 Node separat
4457 4457 Universitat
4458 4458 Es desconeix el servidor remot
4459 4459 Tipus de membre desconegut
4460 4460 Node {0} desconegut.
4461 4461 La versió de l''API és desconeguda o no suportada. La versió és {0}.
4462 4462 Paràmetre ''{0}'' desconegut
4463 4463 Tipus d''objecte desconegut: {0}. Els valors admesos són node, via o relació.
4464 4464 Requisit desconegut: {0}
4465 4465 Rol desconegut
4466 4466 Sentències desconegudes: {0}
4467 4467 Tipus desconegut: {0}
4468 4468 Identificador del datum desconegut: ''{0}''
4469 4469 Paràmetre desconegut: ''{0}''.
4470 4470 Identificador de projecció desconegut: ''{0}''
4471 4471 Cruïlla sense nom
4472 4472 -----
4473 4473 Vies sense nom
4474 4474 Línia de costa desordenada
4475 4475 Desempaquetant {0} en {1}
4476 4476 Canvis sense desar
4477 4477 Hi ha canvis sense enregistrar. Els voleu enregistrar o pujar abans de suprimir?
4478 4478 Hi ha canvis sense enregistrar. Els voleu enregistrar o pujar abans de tancar?
4479 4479 Hi ha dades i conflictes sense enregistrar
4480 4480 Dades sense enregistrar sense un fitxer associat
4481 4481 Hi ha dades no desades i els fitxers no poden ser escrits
4482 4482 Dades d''osm no enregistrades
4483 4483 No seleccionis res
4484 4484 Desselecciona tots els objectes.
4485 4485 Ara no és seleccionable
4486 4486 Versió de fitxer WMS no suportada; trobada {0}, esperada {1}
4487 4487 Paràmetre ''{0}'' no suportat a la cadena de text de la consulta del conjunt de canvis
4488 4488 L''esquema ''{0}'' no és suportat per l''adreça ''{1}''
4489 4489 Versió no suportada: {0}
4490 4490 nodes sense etiquetes i sense connexió
4491 4491 Vies no etiquetades
4492 4492 Vies no etiquetades (comentat)
4493 4493 Vies sense etiquetar, buides i amb un únic node.
4494 4494 Amunt
4495 4495 Puja un nivell
4496 4496 Actualitza
4497 4497 Actualitza el conjunt de canvis
4498 4498 Actualitzar el contingut
4499 4499 Actualitza dades
4500 4500 Actualitzar la llista de directoris.
4501 4501 Interval d''actualització (en dies):
4502 4502 Actualitza el modificat
4503 4503 Actualitzar objectes
4504 4504 Actualitzar connectors
4505 4505 Actualitza la selecció
4506 4506 Actualitzar el contingut del conjunt de canvis amb dades del servidor OSM
4507 4507 Actualitzar el conjunt de canvis amb dades del servidor OSM
4508 4508 Actualitzar els connectors seleccionats
4509 4509 Actualitzat
4510 4510 Actualitza els objectes modificats amb el que hi ha al servidor (recarrega les dades)
4511 4511 Actualitza els objectes modificats amb el que hi ha al servidor (recarrega les dades)
4512 4512 Actualitza els objectes de la capa activa amb el que hi ha al servidor.
4513 4513 Actualitza els conjunts de canvis seleccionats amb les dades actuals del servidor OSM
4514 4514 Actualitzant el conjunt de canvis {0}...
4515 4515 Actualitzant conjunt de canvis...
4516 4516 Actualitzant dades
4517 4517 Actualització dels errors ignorats ...
4518 4518 Actualitzant el mapa ...
4519 4519 Actualitzant els connectors
4520 4520 S''està actualitzant la interfície d''usuari/a
4521 4521 Puja
4522 4522 Pujar els canvis
4523 4523 Pujar les preferències
4524 4524 Pujar tots els canvis de la capa activa vers el servidor OSM
4525 4525 Puja tots els canvis de la selecció actual al servidor de l''OSM.
4526 4526 Puja dades
4527 4527 Pujar les dades en grups d''objectes. Mida del grup (fragment):
4528 4528 Pujar les dades en una petició
4529 4529 Pujar les dades vers un conjunt de canvis existent i obert
4530 4530 Enviament desaconsellat.
4531 4531 Pujar els objectes individualment
4532 4532 La pujada en una petició no és possible (hhi ha massa objectes)
4533 4533 Es desaconsella la càrrega
4534 4534 Puja la selecció
4535 4535 Pujar les primitives canviades
4536 4536 Pujar les preferències actuals vers el servidor
4537 4537 Pujar vers ''{0}''
4538 4538 Pujar vers un nou conjunt de canvis
4539 4539 Pujar vers un conjunt de canvis existent:
4540 4540 Pujant <strong>{0} objectes</strong> vers <strong>1 conjunt de canvis</strong> utilitzant <strong>{1} sol·licituds</strong>
4541 4541 Pujant <strong>{0} objectes</strong> a <strong>múltiples conjunts de canvis</strong> utilitzant <strong>{1} peticions</strong>
4542 4542 Pujant i enregistrat les capes modificades ...
4543 4543 Pujant dades ...
4544 4544 Pujant dades de la capa ''{0}''
4545 4545 Ús
4546 4546 Utilitzeu <b>(</b> and <b>)</b> per agrupar expressions
4547 4547 Utilitzeu <b>"</b> per delimitar els operadors (p.ex. si la clau conté <b>:</b>)
4548 4548 Utilitzeu <b>|</b> o <b>OR</b> per combinar amb un OR lògic
4549 4549 Utilitzar autenticació bàsica
4550 4550 Usa l''anglès per etiquetar de forma predeterminada
4551 4551 Utilitza Oauth
4552 4552 Utilitzar un proxi SOCKS
4553 4553 Utilitzar una consulta de conjunts de canvis particularitzada
4554 4554 Usa les tecles de direcció o arrossega la capa d''imatge amb el ratolí per tal d''ajustar el decalatge de la imatge.\nTambé pots indicar els decalatges est i nord a les coordinades {0}.\nSi vols enregistrar el decalatge com un favorit, indica el nom del favorit a continuació.
4555 4555 Utilitzar el comprovador de propietats complexes
4556 4556 Fes servir el predeterminat
4557 4557 Utilitzar el fitxer de dades de defecte
4558 4558 Utilitza els paràmetres per defecte
4559 4559 Utilitzar el fitxer de comprovació d''ortografia de defecte
4560 4560 Utilitza l''etiqueta predeterminada ignora fitxer.
4561 4561 Utilitzar la capa d''error.
4562 4562 Utilitza scripts externs a JOSM
4563 4563 Utilitzar configuracions globals
4564 4564 Utilitzar la llista d''objectes ignorats
4565 4565 Utilitzeu clic amb el botó esquerre mmés arrossegar per a seleccionar una zona, les tecles de fletxa o el botó dret del ratolí per desplaçar el mapa i la rodeta del ratolí o les tecles + i - pel nivell d''ampliació.
4566 4566 Utilitzar preconfiguració ''{0}''
4567 4567 Utilitzar preconfiguració ''{0}'' del grup ''{1}''
4568 4568 Utilitza els paràmetres estàndards del sistema
4569 4569 Utilitza els paràmetres estàndards del sistema (desactivat. Inicieu JOSM amb <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> per tal d''activar-ho)
4570 4570 Utilitzar el fitxer de dades de defecte (recomanat).
4571 4571 Utilitzar el fitxer de comprovació d''ortografia de defecte (recomanat).
4572 4572 Utilitza l''etiqueta predeterminada ignora fitxer (recomanat).
4573 4573 Utilitzar la capa d''error per mostrar els objectes problemàtics.
4574 4574 Utilitzar la llista d''objectes ignorats per a suprimir els avisos.
4575 4575 Utilitza aquesta etiqueta un altre cop
4576 4576 Utilitzeu el vostre sistema de gestió de contrasenya per enregistrar l''usuari i contrasenya de l''API. (hi ha suport per KWallet i gnome-keyring)
4577 4577 Usuari
4578 4578 Identificador d''usuari:
4579 4579 Nom d''usuari:
4580 4580 Nom d''usuari:
4581 4581 Nom d''usuari
4582 4582 Nom d''usuari:
4583 4583 Això hauria de ser corregit.
4584 4584 Aspiradora
4585 4585 Validar
4586 4586 Validar els valors de les propietats i les etiquetes utilitzant regles complexes.
4587 4587 Comprova que les propitats de les claus són vàlides comparant amb una llista de paraules.
4588 4588 Valideu els valors de les propietats comparant-los amb els preestablerts.
4589 4589 Validant
4590 4590 Validació
4591 4591 Validació de resultats
4592 4592 Errors de validació
4593 4593 La validació ha fallat. La URL de l''API no sembla vàlida.
4594 4594 Resultat de la validació
4595 4595 Valor
4596 4596 El valor ''{0}'' per a la clau ''{1}'' no és a les predefinicions.
4597 4597 El valor ''{0}'' per a l''opció +init no és compatible.
4598 4598 El valor ''{0}'' serà aplicat a la clau ''{1}''
4599 4599 El valor ''{0}'' no és un nombre. Si us plau, indiqueu un nombre enter més gran que 1
4600 4600 S''esperava un valor >0 per al paràmetre ''{0}'', hi ha {1}
4601 4601 Valor esperat per al paràmetre ''{0}''.
4602 4602 La latitud ha d''estar compresa entre -90 i 90 graus.
4603 4603 La laongitud ha d''estar compresa entre -180 i 180 graus.
4604 4604 El valor és massa llarg (màx. {0} caràcters):
4605 4605 Valor:
4606 4606 Valor:
4607 4607 Basar
4608 4608 Diferents configuracions que tenen influència en la representació visual a tot el programa
4609 4609 Vehicles per tipus
4610 4610 Vehicles per ús
4611 4611 Vejmidte (Dinamarca)
4612 4612 Velocitat (vermell = lent, verd = ràpid)
4613 4613 Màquina expenedora
4614 4614 Productes expenendits
4615 4615 +++++
4616 4616 La versió ''{0}'' de metadades per la capa d''imatges georeferenciades no està suportada. S''esperava la versió: 0.1
4617 4617 La versió ''{0}'' de metadades per la capa de tracks gpx no està suportada. S''esperava la versió: 0.1
4618 4618 La versió ''{0}'' de les metadades de la capa d''imatgeria no està suportada. S''esperava la versió: 0.1
4619 4619 La versió ''{0}'' de les metadades de la capa de dades OSM no està suportada. S''esperava la versió: 0.1
4620 4620 La versió ''{0}'' del fitxer de sessió no és suportada. S''esperava: 0.1
4621 4621 S''espera una versió > 0. Actualment és {0}.
4622 4622 Versió {0}
4623 4623 Versió:
4624 4624 Versió:
4625 4625 Veterinari
4626 4626 Via (parades intermitges)
4627 4627 Viena: Beschriftungen (anotacions)
4628 4628 Viena: Mehrzweckkarte (propòsit general)
4629 4629 Viena: Ortofoto (imatges aèries)
4630 4630 Visualitza
4631 4631 Visualitza: {0}
4632 4632 Mirador
4633 4633 Seguiment automàtic
4634 4634 Poble
4635 4635 Àrea verda
4636 4636 Poble/Ciutat
4637 4637 -----
4638 4638 Vinya
4639 4639 Visibilitat
4640 4640 Visibilitat/llegibilitat
4641 4641 Castellet visible
4642 4642 Visita la pàgina del projecte
4643 4643 Visualitza informació de càlcul de rutes gràficament.
4644 4644 Calibració del gravador de veu
4645 4645 Volcà
4646 4646 Voleibol
4647 4647 Tensió
4648 4648 Avís: Normalitzant el valor de l''atribut ''version'' de l''element {0} fins {2}, la versió de l''API és ''{3}''. Valor obtingut {1}.
4649 4649 Avís: el format de l''adreça URL de l''API no és l''esperat. La redirecció vers l''històric de l''objecte probablement fallarà. L''adreça és: ''{0}''
4650 4650 ADVERTÈNCIA: format inesperat de l''API de base URL. Redirecció a la pàgina d''usuari per a l''usuari d''OSM probablement fallarà. API de base de URL és: ''{0}''
4651 4651 ATENCIÓ: {0}
4652 4652 +++++
4653 4653 +++++
4654 4654 WGS84
4655 4655 Error WMS
4656 4656 Fitxers WMS (*.wms)
4657 4657 Paràmetres WMS
4658 4658 Adreça del servei WMS o identificador de la imatge:
4659 4659 La capa WMS ({0}), està sent descarregada amb un nivell d''ampliació {1}
4660 4660 La capa WMS ({0}), està sent descarregada amb un nivell d''ampliació {1}
4661 4661 -----
4662 4662 Esperant 10 segons ...
4663 4663 Mur
4664 4664 Atenció
4665 4665 Avís sobre les etiquetes predefinides "{0}-{1}": Ignorant l''atribut ''{2}'' com ''{3}'' elements son donats.
4666 4666 Avís: No és possible de descarregar el fitxer ''{0}''. El seu enllaç de descàrrega ''{1}'' no és una URL vàlida. Ignorant la descàrrega.
4667 4667 Avís: No es pot descarregar el connector ''{0}''. El seu enllaç de descàrrega ''{1}''no és una URL vàlida. Ignorant la descàrrega.
4668 4668 Avís: No es pot descarregar el connector ''{0}''. No es coneix el seu enllaç de descàrrega. Ignorant la descàrrega.
4669 4669 Avís: no és possible d''iniciar el control remot del servidor al port {0}: {1}
4670 4670 Avís: no ha estat possible de llegir la font de les etiquetes predefindes: {0}
4671 4671 Avís: ha fallat la creació del directori de memòria cau mancant: {0}
4672 4672 Avís: Ha fallat la inicialització de les preferències. Ha fallat la creació del directori de preferències que manca: {0}
4673 4673 Avís: Ha fallat la inicialització de les preferències. Error en inicialitzar el fitxer amb els valors predeterminats: {0}
4674 4674 Avís: Ha fallat la inicialització de les preferències. El directori de les preferències ''{0}'' no és un directori
4675 4675 Avís: Ha fallat l''obtenció del testimoni d''autenticació OAuth del gestor de credencials
4676 4676 Avís: Ha fallat l''obtenció d''informació de l''usuari. L''excepció ha estat: {0}
4677 4677 Avís: Ha fallat la cerca d''informació del connector al fitxer ''{0}''.
4678 4678 Avís: Ha fallat l''emmagatzemament del testimoni d''autenticació al gestor de credencials
4679 4679 Avís: Ignorant l''excepció perquè la tasca fou anulada. Excepció: {0}
4680 4680 Avís: JOSM ha estat configurat per utilitzar servidors intermediaris però la màquina virtual de Java no ha estat configurada per trobar-los. Canvieu les preferències a "Sense seervidor intermediari".
4681 4681 Avís: la capa ''{0}'' ja no existeix. No és possible d''eliminar el conflicte amb l''objecte ''{1}''.
4682 4682 Avís: Reemplaçant el fitxer de preferències existent ''{0}'' amb el fitxer predeterminat.
4683 4683 Els dos objectes seleccionats tenen el mateix estil, tot i que no és idèntic, a la memòria cau
4684 4684 Avís: La contrasenya és enviada sense encriptar.
4685 4685 Avís: Paràmetres incorrectes per al servidor intermediari HTTP. Configurat host ''{0}'' i port ''{1}''.
4686 4686 Avís: Paràmetres incorrectes per al servidor intermediari SOCKS. Configurat host ''{0}'' i port ''{1}''.
4687 4687 Avís: valor no suportat a la preferència ''{0}'', hi ha ''{1}''. utilitzant el mètode d''''Autenticació bàsica''
4688 4688 Avís: truncament automàtic del valor de l''atribut ''{0}'' de l''objecte suprimit {1}
4689 4689 Avís: localització incorrecta al document HTML. La excepció ha estat: {0}
4690 4690 Avís: en funció del mètode d''autenticació que utilitzi el servidor proxi lacontrasenya pot ser enviada sense encriptar.
4691 4691 Avís: la capálera d''error ''{0}'' no es correspon amb cap dels patrons esperats
4692 4692 Avís: ha fallat l''accés al directori ''{0}'' per raons de seguretat. L''excepcióha estat: {1}
4693 4693 Avís: ha fallat la cancel·lació de l''operació OAuth en funcionament
4694 4694 Avís: ha fallat la creació el directori del connector ''{0}''. No ha estat possible de posar a la memòria cau la llista de connectors del lloc ''{1}''
4695 4695 Avís: ha fallat la supresió del connector ''{0}'' que està desactualitzat
4696 4696 Avís: ha fallat la descàrrega de la llista d''informació dels connectors
4697 4697 Avís: el connector {0} no ha pogut ser trobat
4698 4698 Avís: ha fallat la manipulació del fitxer zip ''{0}''. L''excepció ha estat: {1}
4699 4699 Avís: ha fallat la instal·lació del connector descarregat ''{0}''. Anul·lant la instal·lació. JOSM carregarà la versió antiga del connector.
4700 4700 Avís: ha fallat la instal·lació del connector ''{0}'' a partir del fitxer temporal descarregat ''{1}''. Ha fallat l''acció d''anomenar-lo.
4701 4701 Avís: ha fallat la instal·lació del connector ''{0}'' a partir del fitxer temporal ''{1}'' descarregat. {2}
4702 4702 Avía: ha fallat la càrrega dels etils de dibuix de mapes de ''{0}''. L''excepció ha estat: {1}
4703 4703 Avís: ha fallat l''obertura del fitxer amb extensió ''{2}'' i nom ''{3}'' del fitxer zip ''{0}''. L''excepció ha estat: {1}
4704 4704 Avís: ha fallat l''anàlisi dels models de dibuix de mapes a partir de ''{0}''. Error: [{1}:{2}] {3}
4705 4705 Avís: ha fallat l''anàlisi dels models de dibuix de mapes a partir de ''{0}''. L''error ha estat: {1}
4706 4706 Avís: ha fallat fer persistents les preferències a ''{0}''
4707 4707 Avís: ha fallat l''intent de posicionar la finestra de Credencials en primer pla. Ha estat interceptada una excepció de seguretat.
4708 4708 Avís: ha fallat la lectura de MOTD. L''excepció ha estat: {0}
4709 4709 Avís: ha fallat la recuperació de les credencials del seu gestor
4710 4710 Avís: ha fallat l''ació de desar les credencials al gestor.
4711 4711 Avís: format incorrecte d''una entrada de la llista de predefinicions ''{0}''. Hi ha ''{1}''
4712 4712 Avís: format incorrecte d''una entrada a la llista d''estils ''{0}''. Hi ha ''{1}''
4713 4713 Avís: el valor de l''atribut ''{0}'' de l''element ''{1}'' no és adequat per les capacitats del servidor. El seu valor és ''{2}''
4714 4714 Avís: barrejar dades de les versions 0.6 i 0.5 farà que les dades resultants siguin de la versió 0.5
4715 4715 Avís: l''objecte ''{0}'' ja ha estat suprimit al servidor. Ignorant aquest objecte i intentant continuar la pujada.
4716 4716 Avís: només s''està mostrant informació al navegador del primer {0} dels {1} usuaris seleccionats
4717 4717 Avís: la màquina virtual de Java no ha estat configurada per poder trobar servidors intermediaris a partir de la configuració del sistema. la propietat ''java.net.useSystemProxies'' mancava en el moment d''iniciar. No serà possible la utilització de servidors intermediaris.
4718 4718 Avís: manca el fitxer de revisió "/REVISIO".
4719 4719 Avís: s''ha trobat un nombre de versió de JOSM inesperat al fitxer de revisions, el seu valor és ''{0}''
4720 4720 Avís: valor inesperat per la clau ''{0}'' a les preferències, valor obtingut ''{1}''
4721 4721 Avís: s''ha trobat un valor no esperat per a la preferència ''{0}''. Hi ha ''{1}''. No s''utilitzarà el servidor intermediari.
4722 4722 Avís: valor inesperat per la preferència ''{0}'', hi ha ''{1}''. Reinicialitzant amb la la consulta per defecte
4723 4723 Avís: valor no esperat de la preferència ''{0}''. És ''{1}''.
4724 4724 Avís: l''element de final ''{0}'' situat a la posició ({1},{2}) dins del conjunt de canvis no està suportat. Anul·lant.
4725 4725 Avís: l''element d''inici ''{0}'' situat a la posició ({1},{2}) dins del conjunt de canvis no està suportat. Anul·lant.
4726 4726 Avís: {0}
4727 4727 Avisos
4728 4728 Rentat
4729 4729 Paperera
4730 4730 Abocador
4731 4731 Planta d''Aigües Residuals
4732 4732 Aigua
4733 4733 Parc aquàtic
4734 4734 Torre d''aigua
4735 4735 Pou d''aigua
4736 4736 Obres hidràuliques
4737 4737 Cascada
4738 4738 Molí d''aigua
4739 4739 Curs d''aigua
4740 4740 Nodes de curs d''aigua duplicats
4741 4741 Fitxers d''àudio wav (*.wav)
4742 4742 La via ''{0}'' ha estat suprimida. Ignorant l''objecte a la pujada
4743 4743 Via connectada a una àrea
4744 4744 El final del cami és a prop d''una carretera
4745 4745 El final de la via és a prop d''una altra via.
4746 4746 El node d''una via és a prop d''una altra via
4747 4747 La via finalitza a una àrea
4748 4748 La via amb un ID extern ''{0}'' inclou un node amb ID ''{1}'' que manca
4749 4749 Via {0}
4750 4750 La via {0} te {1} nodes i no està completa perquè com a mínim un dels seus nodes manca a les dades carregades.
4751 4751 Via:
4752 4752 Etiquetatge de fites
4753 4753 Punts de la via
4754 4754 Altres vies
4755 4755 Hi ha vies que comparteixen un mateix segment amb superfícies
4756 4756 Vies amb la mateixa posició
4757 4757 Creu
4758 4758 Ermita
4759 4759 Pàgina web:
4760 4760 Lloc web
4761 4761 Assut
4762 4762 Aiguamolls
4763 4763 Què s''ha de fer amb la llista de preferències quan aquest fritxer sigui importat?
4764 4764 Cadira de rodes
4765 4765 Cadires de rodes
4766 4766 En importar àudio, aplicar-ho a tots els punt de fita de la capa GPX.
4767 4767 Quan s''importi àudio, crear marcadors...
4768 4768 Si revertiu el sentit d''aquesta via, suggerim fer també els següents canvis a les propietats de la via per tal de mantenir la consistència de les dades.
4769 4769 En desar, conservar un fitxer de còpia de seguretat acabat en ~
4770 4770 Tot el grup
4771 4771 Amplada (metres)
4772 4772 Amplada de la línia GPX dibuixada (0 per defecte)
4773 4773 +++++
4774 4774 Molí de vent
4775 4775 Finestres
4776 4776 Anemoscopi (mànega de vent)
4777 4777 Renderitzador de mapa esquemàtic
4778 4778 Visualització esquemàtica
4779 4779 Amb OAuth atorgueu a JOSM el dret de pujar dades OSM i tracks GPS en el vostre nom (<a href="{0}">més informació...</a>).
4780 4780 Amb botiga
4781 4781 A les cadenes de text delimitades els caràcter <b>"</b> i <b>\</b> han de ser finalitzats precedint-los per <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> i <b>\\</b>).
4782 4782 Bosc
4783 4783 Planta industrial
4784 4784 Voleu reiniciar ara?
4785 4785 Escriu la posició gps a la capçalera de la imatge. Utilitzeu aquesta opció fent clic amb el botó dret sobre el menú de la capa de la imatge.
4786 4786 Escrivint la llista de connectors a la memòria cau local ''{0}''
4787 4787 El nombre d''aruments no és correcte pel favorit
4788 4788 Vies odenades de manera incorrecta
4789 4789 Manca l''etiqueta XML <user>.
4790 4790 +++++
4791 4791 Sí
4792 4792 Sí, aplicar-ho
4793 4793 Si, crear un conflicte i tancar
4794 4794 Si, desar els canvis i tancar
4795 4795 Ja teniu un testimoni d''autenticació per accedir al servidor OSM utilitzant OAuth.
4796 4796 Sou a punt de combinar {0} objectes, però les etiquetes següents són conflictives:<br/>{1} Si aquests es combinenen aquests objectes, l''onjecte resultant pot contenir etiquetes no desitjades.<br/>Si continueu, anireu a una finestra per resoldre el conflicte amb les etiquetes.<br/><br/>Voleu continuar?
4797 4797 Sou a punt de suprimir objectes incomplets.<br>Això provocarà problemes perquè no esteu veient els objectes reals.<br>Segur que els voleu suprimir?
4798 4798 Sou a punt de suprimir nodes situats fora de la zona que heu descarregat.<br>Això pot provocar problemes perquè pot haver altres obejectes, que no veieu, que els poden estar utilitzant.<br>Segur que els voleu eliminar?
4799 4799 Sou a punt de llançar {0} finestres del navegador.<br>Això pot atabalar la pantalla amb finestres de navegador<br>i trigar bastant en acabar.
4800 4800 Sou a punt de fusionar dades de les capes ''{0}'' i ''{1}''.<br /><br />Aquestes capes tenen diferents polítiques de pujada i no han de ser fusionades d''aquesta manera.<br />La seva fusió comportaria l''aplicació de la política més estricta (es desaconsella la pujada) a ''{1}''.<br /><br /><b>Aquesta no és la manera recomanada per a fusionar aquest tipus de dades</b>.<br />En comptes d''això haurieu de comprovar i fusionar els objectes per separat, un a un, utilitzant l''opció ''<i>Fusionar selecció</i>''.<br /><br />Segur que voleu continuar?
4801 4801 Sou a punt de fusionar varis objectes de les capes ''{0}'' i ''{1}''.<br /><br /><b>Aquesta no és la manera recomanada per a fusionar aquest tipus de dades</b>.<br />En comptes d''això haurieu de fusionar cada obecte per separat, <b>un a un</b>.<br /><br />Segur que voleu continuar?
4802 4802 Sou a punt de separar objectes incomplets.<br>Això pot causar problemes perquè no veieu l''objecte real.<br>Segur que els voleu separar?
4803 4803 Sou a punt de separar nodes situats fora de la zona que heu descarregat.<br>Això pot causar problemes perquè altres objectes (que no veieu) els poden estar utilitzant.<br>Segur que els voleu separar?
4804 4804 Sou a punt de pujar dades de la capa ''{0}''.<br /><br />L''enviament de dades d''aquesta capa està <b>totalment desaconsellat</b>. Si continueu,<br />segurament caldrà que revertiu els canvis o que d''altres usuaris ho facin.<br /><br />Segur que voleu continuar?
4805 4805 També podeu enganxar una adreça web de www.openstreetmap.org
4806 4806 Heu canviat la clau ''{0}'' vers ''{1}''.\nLa nova clau ja està en ús, voleu sobreescriure els valors?
4807 4807 Encara no teniu un testimoni d''autenticació per accedir al servidor OSM utilitzant OAuth. Si us plau, autoritzeu primer.
4808 4808 Heu descarregat massa dades. Si us plau, proveu més tard.
4809 4809 Heu trobat un error dins JOSM
4810 4810 Heu trobat un error a JOSM. Abans d''emplenar el formulari per reportar l''error assegureu-vos que heu actualitzat JOSM a la darrera versió aquí:
4811 4811 Heu de reiniciar JOSM per tal que algunes configuracions tinguin efecte
4812 4812 Heu mogut més de {0} elements. Moure un gran nombre d''elements sovint causa un error.\nSegur que els voleu moure?
4813 4813 Heu de fer públiques les vostres modificacions per pujar noves dades.
4814 4814 Heu de seleccionar com a mínim una via.
4815 4815 Heu de seleccionar dos o més nodes per poder dividir una via tancada.
4816 4816 Heu de prémer la tecla de majúscules i desplaçar el capçal de reproducció sobre un marcador d''àudio o sobre el track que voleu sincronitzar.
4817 4817 Heu de desplaçar el capçal de reproducció a prop del track GPX al qual està associat l''àudio que esteu reproduïnt (després del primer marcador).
4818 4818 Cal que atureu l''àudio en el punt del track on voleu posar el marcador.
4819 4819 Heu de posar l''àudio en pausa quan escolteu el senyal de sincronització.
4820 4820 Heu demanat massa nodes, el límit és de 50.000. Podeu seleccionar una zona més petita o utilitzar planet.osm
4821 4821 Hauríeu d''actualitzar també els vostres connectors. Si el problema persisteix, si us plau, ompliu un informe d''error al nostre lloc web:
4822 4822 Heu de seleccionar un tack GPX
4823 4823 Heu actualitzat JOSM.<br>Per evitar problemes caldria actualitzar també els connectors.<br><br>Voleu actualitzar els connector ara?
4824 4824 El comentari és <i>en blanc</i> o <i>massa curt</i>.<br /><br />Això és permés, però considereu si us plau que d''altres usuaris que mirin els canvis<br />d''aquesta zona necessitarien un comentari apropiat per tal d''entendre<br />que heu fet!<br /><br />Si dediqueu uns instats a explicar la vostra modificació, facilitareu la feina<br />de molts d''atres usuaris.
4825 4825 Sense coordenades: {0}
4826 4826 +++++
4827 4827 Apropa
4828 4828 Escala (en metres)
4829 4829 Apropa
4830 4830 Amplia (teclat)
4831 4831 Allunya
4832 4832 Allunya (teclat)
4833 4833 Apropa i mou el mapa
4834 4834 Amplia a la millor relació i 1:1
4835 4835 Canvia el nivell d''ampliació arrossegant o prement les tecles Ctrl+. o Ctrl+,; desplaçar-se amb Ctrl+amunt, esquerra, avall, dreta; canviar el nivell d''ampliació amb el botó de la dreta
4836 4836 Apropa
4837 4837 Nivell d''apropament:
4838 4838 Allunya
4839 4839 Amplia la vista de {0}
4840 4840 Amplia a
4841 4841 Amplia a l''interval
4842 4842 Amplia a la capa
4843 4843 Amplia a la resolució nativa
4844 4844 Amplia la zona del node
4845 4845 Amplia el(s) element(s) seleccionat(s)
4846 4846 Amplia la selecció
4847 4847 Amplia els objectes corresponents a la capa de dades
4848 4848 Amplia la zona del primer node seleccionat
4849 4849 Amplia a l''interval en la seqüència de la via
4850 4850 Ampliar la zona al voltant de l''objecte al qual es refereix el primer membre seleccionat
4851 4851 Amplia els objectes en el contingut d''aquest conjunt de canvis a la capa actual
4852 4852 Ampliar la zona del node a la capa actual
4853 4853 Amplia {0}
4854 4854 Ampliació deshabilitada perquè la capa d''aquesta relació no està activa
4855 4855 Ampliació deshabilitada perquè la capa d''aquesta via no està activa
4856 4856 ampliació deshabilitada perquè no hi ha cap membre seleccionat
4857 4857 Ampliació deshabilitada perquè no hi ha cap nnode seleccionat
4858 4858 "carrer Major"
4859 4859 \nAltitud: {0} m
4860 4860 \nDirecció {0}°
4861 4861 \nhora EXIF: {0}
4862 4862 \nhora GPS: {0}
4863 4863 \nInterval:{0}
4864 4864 \n\n> aplicant {0} estil "{1}"\n
4865 4865 \n\n> ignorant "{0}" (inactiu)
4866 4866 \n\nLlista dels estils generats:\n
4867 4867 +++++
4868 4868 Rasa
4869 4869 municipi GB/EUA
4870 4870 ciutat
4871 4871 comarca
4872 4872 llogaret
4873 4873 illa
4874 4874 indret
4875 4875 municipi
4876 4876 barri/districte
4877 4877 vila
4878 4878 poble
4879 4879 línia
4880 4880 línia_baixa_tensió
4881 4881 carrer associat
4882 4882 límit
4883 4883 sanció
4884 4884 línia
4885 4885 multipolígon
4886 4886 xarxa
4887 4887 transport_públic
4888 4888 prohibició
4889 4889 ruta
4890 4890 lloc
4891 4891 corrent d''aigua
4892 4892 Edita mercaderies
4893 4893 Edita Pilona
4894 4894 Edita l''estació
4895 4895 Mercaderies
4896 4896 Pilona
4897 4897 Estació
4898 4898 Porta
4899 4899 Enrere
4900 4900 Més ràpid
4901 4901 Avançament ràpid
4902 4902 Avança
4903 4903 Salta enrere.
4904 4904 Salta endavant
4905 4905 Marcador següent
4906 4906 Reproduir el següent marcador
4907 4907 Reprodueix el marcador anterior
4908 4908 Reprodueix/Pausa
4909 4909 Marcador anterior
4910 4910 Més lent
4911 4911 Avança a poc a poc
4912 4912 Tancat
4913 4913 Obre
4914 4914 buit
4915 4915 +++++
4916 4916 negre
4917 4917 blau
4918 4918 marró
4919 4919 gris
4920 4920 verd
4921 4921 vermell
4922 4922 blanc
4923 4923 +++++
4924 4924 +++++
4925 4925 +++++
4926 4926 O
4927 4927 analògic
4928 4928 +++++
4929 4929 +++++
4930 4930 rellotge de sol
4931 4931 no ortodox
4932 4932 +++++
4933 4933 +++++
4934 4934 +++++
4935 4935 +++++
4936 4936 +++++
4937 4937 +++++
4938 4938 +++++
4939 4939 +++++
4940 4940 +++++
4941 4941 +++++
4942 4942 Futbol gaèlic
4943 4943 +++++
4944 4944 +++++
4945 4945 Desc(ripció)
4946 4946 Nom
4947 4947 Combustible
4948 4948 verd
4949 4949 carril
4950 4950 aparcament
4951 4951 vorera
4952 4952 granja
4953 4953 plantació d''arbres
4954 4954 residencial
4955 4955 Desplaçament
4956 4956 marca
4957 4957 +++++
4958 4958 utilitzat
4959 4959 sí
4960 4960 matolls
4961 4961 barrejat
4962 4962 en superfície
4963 4963 pilar
4964 4964 estany
4965 4965 soterrada
4966 4966 submarí
4967 4967 mur
4968 4968 Edita Estació
4969 4969 Estació
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 +++++
4975 4975 +++++
4976 4976 +++++
4977 4977 +++++
4978 4978 +++++
4979 4979 refugi_de_picnic
4980 4980 transport_públic
4981 4981 refugi_meteorològic
4982 4982 Aguait
4983 4983 Vídeo
4984 4984 Clau:
4985 4985 coníferes
4986 4986 caduc
4987 4987 barrejat
4988 4988 -----
4989 4989 activat
4990 4990 afegir entrada
4991 4991 afegeix a la selecció
4992 4992 afegeix un botó a la barra d''eines
4993 4993 adreça
4994 4994 adreces que pertanyen al carrer
4995 4995 Afegeix projeccions des de Proj4J
4996 4996 administratius
4997 4997 avançat
4998 4998 configuració avançada
4999 4999 via aèria
5000 5000 via aèria
5001 5001 via_aèria_fosca
5002 5002 via_aèria_llum
5003 5003 agregat
5004 5004 agrícola
5005 5005 aire
5006 5006 tot
5007 5007 tots els fills dels objectes que acompleixin l''expressió
5008 5008 totes les vies tancades
5009 5009 tots els objectes incomplets
5010 5010 tots els objectes modificats
5011 5011 tots els nous objectes
5012 5012 tots els objectes
5013 5013 tots els parents dels objectes que acompleixin l''expressió
5014 5014 totes les relacions
5015 5015 tots els objectes seleccionats
5016 5016 totes les vies
5017 5017 carreró
5018 5018 alfabètic
5019 5019 alternativa
5020 5020 tpus d''equipament {0}
5021 5021 equipament
5022 5022 estructura de servei (llum)
5023 5023 instal.lacions_semafor
5024 5024 futbol_americà
5025 5025 Digestió anaeròbica
5026 5026 àncores
5027 5027 anglicà
5028 5028 menjar_animals
5029 5029 anònim
5030 5030 qualsevol
5031 5031 tot el relacionat amb el carrer
5032 5032 apartaments
5033 5033 aqüeducte
5034 5034 tir amb arc
5035 5035 àrea
5036 5036 àrea (més de 20m)
5037 5037 àrea de text
5038 5038 asiàtic
5039 5039 asfalt
5040 5040 atletisme
5041 5041 l''atribut ''índex'' ({0}) per l''element ''capa'' ha de ser únic
5042 5042 àudio
5043 5043 futbol_australià
5044 5044 automatitzat
5045 5045 fora_de_pista
5046 5046 fons
5047 5047 enrera
5048 5048 punt final de tornada
5049 5049 segment de tornada
5050 5050 dolent
5051 5051 +++++
5052 5052 baptista
5053 5053 filferro_espinat
5054 5054 barrera
5055 5055 -----
5056 5056 beisbol
5057 5057 exemples bàsics
5058 5058 bàsics
5059 5059 pica
5060 5060 bàsquet
5061 5061 càrrega de bateries
5062 5062 bauxita
5063 5063 platja
5064 5064 bicicleta
5065 5065 Cambres d''aire per bicicletes
5066 5066 cartellera
5067 5067 biocombustible
5068 5068 biogàs
5069 5069 biomassa
5070 5070 -----
5071 5071 torbera
5072 5072 ambdós
5073 5073 petanca
5074 5074 límit
5075 5075 bitlles
5076 5076 branca
5077 5077 afluents (sense riba)
5078 5078 marca
5079 5079 pont
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 solar prèviament edificat
5083 5083 budista
5084 5084 edifici
5085 5085 elevador
5086 5086 hamburguesa
5087 5087 +++++
5088 5088 via per autobusos amb sistema de guiatge
5089 5089 per {0}
5090 5090 futbol_canadenc
5091 5091 +++++
5092 5092 -----
5093 5093 canoa
5094 5094 diferencia majúscules i minúscules
5095 5095 catòlic
5096 5096 cementiri
5097 5097 +++++
5098 5098 cadena
5099 5099 -----
5100 5100 carbó vegetal
5101 5101 comprova
5102 5102 xican
5103 5103 pollastre
5104 5104 xinés
5105 5105 collaret
5106 5106 cristià
5107 5107 església
5108 5108 tabac
5109 5109 ciutat
5110 5110 +++++
5111 5111 clàssic
5112 5112 clàssic;patinatge
5113 5113 -----
5114 5114 escalada
5115 5115 escalada de segon grau. Sovint, molt exposada,precarietat de roques escarpades, glaceres amb perill de relliscar i caure
5116 5116 sentit de les agulles del rellotge
5117 5117 tancat
5118 5118 vies tancades amb una superfície de 100 m²
5119 5119 via tancada
5120 5120 carbó
5121 5121 llambordes
5122 5122 aire fred
5123 5123 aigua freda
5124 5124 combinadors
5125 5125 combustió
5126 5126 comercial
5127 5127 comunicacions
5128 5128 compactat
5129 5129 aire comprimit
5130 5130 formigó
5131 5131 condons
5132 5132 configurar el conjunt de canvis
5133 5133 configura l''estil de dibuix del mapa
5134 5134 conflicte
5135 5135 coníferes
5136 5136 connexió
5137 5137 construcció
5138 5138 catenària
5139 5139 contenidor
5140 5140 de conveniència
5141 5141 coure
5142 5142 copiar els valors de defecte seleccionats
5143 5143 no es pot obtenir un flux d''entrada d''àudio a partir de la URL d''entrada
5144 5144 compta
5145 5145 crea un graf orientat de canals i verifica un subconjunt de canals si és un encreuament o una recerca d''encreuaments a un subconjunt de canals
5146 5146 criquet
5147 5147 xarxa_criquet
5148 5148 +++++
5149 5149 esmorteidor
5150 5150 clients
5151 5151 -----
5152 5152 ciclisme
5153 5153 presa
5154 5154 dades
5155 5155 caduc
5156 5156 dedicat
5157 5157 grau° minut'' (Nàutics)
5158 5158 grau° minut'' segon"
5159 5159 suprimit
5160 5160 suprimit al servidor
5161 5161 lliurament
5162 5162 en desús
5163 5163 designat
5164 5164 destinació
5165 5165 separada
5166 5166 -----
5167 5167 desviament
5168 5168 dièsel
5169 5169 carreu
5170 5170 -----
5171 5171 deshabilitat
5172 5172 sequia
5173 5173 moll
5174 5174 no existeix
5175 5175 carrera_gossos - canòdrom
5176 5176 doble
5177 5177 avall
5178 5178 baixada
5179 5179 baixa
5180 5180 drenatge
5181 5181 dibuixa angles discrets
5182 5182 dibuix d''angles discrets ressaltat
5183 5183 begudes
5184 5184 entrada de vehicles
5185 5185 segment est (Amèrica del Nord)
5186 5186 fàcil
5187 5187 -----
5188 5188 elèctric
5189 5189 electricitat
5190 5190 -----
5191 5191 +++++
5192 5192 accés_punt_emergència
5193 5193 entrades al lloc, al perímetre
5194 5194 hípica - hipòdrom
5195 5195 -----
5196 5196 evangèlic
5197 5197 parell
5198 5198 cada n-èsim membre de la relació i/o cada n-èsim node de la via
5199 5199 exemples
5200 5200 excel·lent
5201 5201 bosses per excrements
5202 5202 s''esperava un fitxer .jos dins del fitxer .joz
5203 5203 +++++
5204 5204 els llocs exposats es poden assegurar amb cordes o cadenes, possible necessitat d''utilitzar les mans per mantenir l''equilibri. Llocs parcialment protegits amb risc de caiguda, pedregar, roques dentades sense ruta
5205 5205 Més opcions per editar hores d''obertura
5206 5206 fals: la propietat ha estat deshabilitada expressament
5207 5207 granja
5208 5208 corral
5209 5209 tanca
5210 5210 ferri
5211 5211 filtrat/desactivat
5212 5212 filtrat/amagat
5213 5213 troba a la selecció
5214 5214 -----
5215 5215 primera via després de la cruïlla
5216 5216 +++++
5217 5217 fissió
5218 5218 carpeta
5219 5219 menjar
5220 5220 a peu
5221 5221 -----
5222 5222 gual
5223 5223 plantacio
5224 5224 forestal
5225 5225 endavant
5226 5226 punt final d''anada
5227 5227 segment d''anada
5228 5228 esquí forapista
5229 5229 francès
5230 5230 de la tessel·la
5231 5231 de la via
5232 5232 complet
5233 5233 +++++
5234 5234 fusió
5235 5235 jocs gaèlics
5236 5236 garatge
5237 5237 garatges
5238 5238 +++++
5239 5239 gasificació
5240 5240 benzina
5241 5241 -----
5242 5242 geotèrmica
5243 5243 alemany
5244 5244 glacera
5245 5245 or
5246 5246 +++++
5247 5247 camp_de_golf
5248 5248 bo
5249 5249 marcador gps
5250 5250 punt GPS
5251 5251 grau1
5252 5252 grau2
5253 5253 grau3
5254 5254 grau4
5255 5255 grau5
5256 5256 -----
5257 5257 herba
5258 5258 Paviment de gelosia amb gespa
5259 5259 grava
5260 5260 grec
5261 5261 verd
5262 5262 zona urbanitzable
5263 5263 hivernacle
5264 5264 sòl
5265 5265 anclatge per rodes a terra
5266 5266 gimnàstica
5267 5267 mig
5268 5268 punt final
5269 5269 +++++
5270 5270 té tecles de direcció
5271 5271 té tecles de direcció (invertides)
5272 5272 -----
5273 5273 salut
5274 5274 calor
5275 5275 arbustos
5276 5276 arbustos
5277 5277 -----
5278 5278 vehicles pesants
5279 5279 ressaltat
5280 5280 esquema ressaltat
5281 5281 carretera
5282 5282 -----
5283 5283 plataforma_autopista
5284 5284 traçat_autopista
5285 5285 excursionisme
5286 5286 hindú
5287 5287 històric
5288 5288 historial
5289 5289 hoquei
5290 5290 +++++
5291 5291 cavall
5292 5292 carrera_cavalls
5293 5293 aire calent
5294 5294 aigua calenta
5295 5295 +++++
5296 5296 casa
5297 5297 casa (fins 5m)
5298 5298 cases pertanyents al carrer
5299 5299 +++++
5300 5300 +++++
5301 5301 gepa
5302 5302 barraca
5303 5303 hidroelèctrica
5304 5304 gelats
5305 5305 pista de gel
5306 5306 ilmenita
5307 5307 degrada la imatgeria
5308 5308 inactiu
5309 5309 -----
5310 5310 inclou
5311 5311 incloent els fills directes de la relació
5312 5312 incomplet
5313 5313 incrementa el nivell d''ampliació per veure més detalls
5314 5314 +++++
5315 5315 indi
5316 5316 interior
5317 5317 +++++
5318 5318 +++++
5319 5319 segment intern
5320 5320 integrat al programa principal
5321 5321 intermedi
5322 5322 -----
5323 5323 +++++
5324 5324 jaciment de ferro
5325 5325 illa
5326 5326 aïllat
5327 5327 italià
5328 5328 jainista
5329 5329 japonès
5330 5330 testimonis_jehovà
5331 5331 jueu
5332 5332 desviament
5333 5333 -----
5334 5334 +++++
5335 5335 quiosc
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 abocador
5339 5339 Ús del sòl
5340 5340 tipus d''ús del sòl {0}
5341 5341 carril
5342 5342 -----
5343 5343 darrera via abans de la cruïlla
5344 5344 capa
5345 5345 la capa està oculta (cliqueu per mostrar-la)
5346 5346 la capa és visible (cliqueu per amagar-la)
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 plom
5350 5350 esquerra
5351 5351 oci i temps lliure
5352 5352 tipus d''element d''oci {0}
5353 5353 -----
5354 5354 aigua (llum)
5355 5355 calcària
5356 5356 limitat
5357 5357 -----
5358 5358 carrer_zona_residencial
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 carregant el connector ''{0}'' (versió {1})
5362 5362 carregant l''estil ''{0}''...
5363 5363 fitxer local
5364 5364 ubicació del dispositiu de sancionament
5365 5365 Bloqueja el desplaçament
5366 5366 taquilles
5367 5367 and lògic (ambdues expressions han de ser satisfetes)
5368 5368 no lògic
5369 5369 or lògic (com a mínim una de les expressions ha de ser satisfeta)
5370 5370 baix
5371 5371 luterà
5372 5372 -----
5373 5373 principal
5374 5374 -----
5375 5375 manglar
5376 5376 fet per l''home
5377 5377 manualment
5378 5378 estil de mapa
5379 5379 +++++
5380 5380 port_esportiu
5381 5381 aiguamoll
5382 5382 s''acompleix si la ''clau'' existeix
5383 5383 lat màx
5384 5384 lon màx
5385 5385 alturamax
5386 5386 velocitatmax
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 pesmax
5390 5390 -----
5391 5391 membre
5392 5392 membres del lloc
5393 5393 metadada
5394 5394 metall
5395 5395 metodista
5396 5396 mexicà
5397 5397 militar
5398 5398 lat min
5399 5399 lon min
5400 5400 distanciamin
5401 5401 manca la capa amb l''índex {0}
5402 5402 manca l''atribut obligatori ''índex'' per l''element ''capa''
5403 5403 manca l''atribut obligatori ''nom'' de l''element ''capa''
5404 5404 manca l''atribut obligatori ''tipus'' de l''element ''capa''
5405 5405 objectes que manquen:
5406 5406 -----
5407 5407 barrejat
5408 5408 modificat
5409 5409 bamp
5410 5410 funicular
5411 5411 mormó
5412 5412 +++++
5413 5413 autopista/autovia
5414 5414 -----
5415 5415 autopista
5416 5416 autopista_enllaç
5417 5417 fangar
5418 5418 multiplica
5419 5419 diverses plantes
5420 5420 múltiple
5421 5421 multiplolígon
5422 5422 musulmà
5423 5423 n-èsim membre de la relació i/o n-èsim node de la via
5424 5424 nacional
5425 5425 +++++
5426 5426 tipus d''element natural {0}
5427 5427 -----
5428 5428 natura
5429 5429 diaris
5430 5430 endavant
5431 5431 níquel
5432 5432 +++++
5433 5433 descripció no disponible
5434 5434 no hi ha missatge d''error disponible
5435 5435 no hi ha importador
5436 5436 ha deixat de ser requerit
5437 5437 sense modificador
5438 5438 -----
5439 5439 no_gir_esquerra
5440 5440 no_gir_dreta
5441 5441 no_recte
5442 5442 no_gir_u
5443 5443 node de la intersecció
5444 5444 node a la via on s''inicia la sancionabilitat
5445 5445 nodes que formen el pas
5446 5446 cap
5447 5447 nòrdic
5448 5448 segment nord (Amèrica del Nord)
5449 5449 no suprimit
5450 5450 absent del conjunt de dades
5451 5451 No present
5452 5452 nota: Per certs tipus de feines JOSM necessita força memòria. És possible que sigui necessari afegir la següent\n Opció de Java per tal d''especificar la mida màxima de memòria assignada en megabytes
5453 5453 avís
5454 5454 principiant
5455 5455 -----
5456 5456 +++++
5457 5457 objecte sense dades útils
5458 5458 objectes
5459 5459 objectes (i tots els seus nodes / membres de relació) a la vista actual
5460 5460 objectes (i tots els seus nodes / membres de relació) a la zona telecarregada
5461 5461 objectes canviats per un usuari/a
5462 5462 objectes que tenen entre 5 i 10 etiquetes
5463 5463 objectes a la vista actual
5464 5464 objectes a l''àrea descarregada
5465 5465 objectes amb un mínim de 20 nodes
5466 5466 objectes amb l''ID donat
5467 5467 objectes del grup de modificacions amb l''ID donat
5468 5468 objectes amb el paper donat a una relació
5469 5469 objectes amb la versió donada
5470 5470 objectes amb data de modificació dins l''interval
5471 5471 observació
5472 5472 senar
5473 5473 oficina
5474 5474 oficial
5475 5475 oli
5476 5476 -----
5477 5477 via fèrria antiga
5478 5478 antigues
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 només
5482 5482 només_gir_esquerra
5483 5483 només_gir_dreta
5484 5484 només_recte
5485 5485 obert
5486 5486 -----
5487 5487 oposat
5488 5488 carril_oposat
5489 5489 carril_oposat
5490 5490 opcions
5491 5491 opcions proporcionades com a propietats de sistema de Java
5492 5492 ortodox
5493 5493 osmòtic
5494 5494 altres carrils
5495 5495 exterior
5496 5496 segment extern
5497 5497 fore de l''àrea descarregada
5498 5498 pampa
5499 5499 via d''aparcament
5500 5500 parquimetre
5501 5501 parcial: els objectes seleccionats tenen diferents propietats, no ho canvieu
5502 5502 partícules en suspensió
5503 5503 passatgers
5504 5504 passatgers;vehicle
5505 5505 pavimentat
5506 5506 empedrat
5507 5507 pic
5508 5508 còdols
5509 5509 pegàs
5510 5510 pelicà
5511 5511 pilota basca/valenciana
5512 5512 +++++
5513 5513 perímetre del lloc
5514 5514 permissiu
5515 5515 fotos
5516 5516 fotovoltaica
5517 5517 embarcador
5518 5518 canonada
5519 5519 pista_vermella
5520 5520 pista_verda
5521 5521 pista_negra
5522 5522 esquí forapista
5523 5523 pista_blava
5524 5524 pista_iniciació
5525 5525 pista/camp
5526 5526 +++++
5527 5527 lloc
5528 5528 plantes
5529 5529 plàstic
5530 5530 andana
5531 5531 andana (només entrada)
5532 5532 andana (només sortida)
5533 5533 pal
5534 5534 polític
5535 5535 posició del senyal
5536 5536 energia
5537 5537 -----
5538 5538 presbiterià
5539 5539 enrere
5540 5540 principal
5541 5541 principal_enllaç
5542 5542 privat
5543 5543 problema
5544 5544 propietats
5545 5545 proposada
5546 5546 +++++
5547 5547 -----
5548 5548 públic
5549 5549 transport públic
5550 5550 plànols_transport_public
5551 5551 bitllets_transport_public
5552 5552 fraret
5553 5553 d''emmagatzematge per bombeig
5554 5554 de bombeig
5555 5555 -----
5556 5556 piròlisi
5557 5557 -----
5558 5558 quàdruple
5559 5559 quàquer
5560 5560 pedrera
5561 5561 raqueta
5562 5562 -----
5563 5563 via fèrria
5564 5564 zona ferroviària
5565 5565 final de via fèrria
5566 5566 ferrocarril
5567 5567 punt de via fèrria
5568 5568 platja de vies
5569 5569 ràpids
5570 5570 canyissar
5571 5571 regió
5572 5572 +++++
5573 5573 expressió regular
5574 5574 objectes relacionats
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 recarregar valors per defecte
5578 5578 recarregar els estils seleccionats del fitxer
5579 5579 remot
5580 5580 suprimible
5581 5581 esborra de la selecció
5582 5582 reemplaça la selecció
5583 5583 reemplaçat pel nou connector {0}
5584 5584 reservat
5585 5585 carrer/residencial
5586 5586 -----
5587 5587 al detall
5588 5588 dreta
5589 5589 -----
5590 5590 riu
5591 5591 riba del riu
5592 5592 desconeguda
5593 5593 rol
5594 5594 sostre
5595 5595 terrat
5596 5596 rotonda
5597 5597 -----
5598 5598 ruta
5599 5599 segment de ruta
5600 5600 variant/direcció de ruta (almenys 2)
5601 5601 lliga_rugbi
5602 5602 unió_rugbi
5603 5603 banda rugosa
5604 5604 central d''aigua fluent
5605 5605 rútil
5606 5606 -----
5607 5607 sal
5608 5608 maresma
5609 5609 sorra
5610 5610 +++++
5611 5611 -----
5612 5612 escala
5613 5613 esquemàtic
5614 5614 escola
5615 5615 moto de neu
5616 5616 matolls
5617 5617 secundaria
5618 5618 -----
5619 5619 sísmic
5620 5620 Selecciona l''esport:
5621 5621 seleccionat
5622 5622 selecció
5623 5623 -----
5624 5624 separat
5625 5625 via_servei
5626 5626 serveis
5627 5627 aigües residuals
5628 5628 compartit_amb_bus
5629 5629 carril_compartit
5630 5630 cobert
5631 5631 +++++
5632 5632 tir
5633 5633 botiga
5634 5634 tipus de botiga {0}
5635 5635 hauria de ser enregistrat
5636 5636 hauria de ser pujat
5637 5637 -----
5638 5638 revestiment
5639 5639 sij
5640 5640 argent
5641 5641 únic
5642 5642 escalada individual fins al segon grau. Exposada, roques del terreny dentades, glaceres i neu una mica perilloses
5643 5643 lloc
5644 5644 monopatí
5645 5645 patinatge
5646 5646 esquí
5647 5647 esquí
5648 5648 esqui de muntanya
5649 5649 -----
5650 5650 +++++
5651 5651 -----
5652 5652 futbol
5653 5653 +++++
5654 5654 En certs llocs cal utilitzar les mans per avançar. Terreny força exposat, pendents herboses inestables, roques cantelludes. Glaceres i neus perpètues amb perill de caiguda.
5655 5655 segment sud (Amèrica del Nord)
5656 5656 espiritualista
5657 5657 divisió_de_ferrocarril
5658 5658 esport
5659 5659 tipus d''esport {0}
5660 5660 centre_esports
5661 5661 font d''aigua
5662 5662 línia secundària
5663 5663 -----
5664 5664 estadi
5665 5665 segells
5666 5666 universal
5667 5667 estat
5668 5668 de vapor
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 pedra
5673 5673 situació de la parada
5674 5674 situació de la parada (només entrada)
5675 5675 situació de la parada (només sortida)
5676 5676 torrent
5677 5677 -----
5678 5678 carrer
5679 5679 carrer (fins 20m)
5680 5680 -----
5681 5681 cadena
5682 5682 cadena;cadena;...
5683 5683 -----
5684 5684 metro
5685 5685 succió
5686 5686 sunnita
5687 5687 superfície
5688 5688 +++++
5689 5689 zona humida
5690 5690 caramels
5691 5691 natació
5692 5692 piscina
5693 5693 giratori
5694 5694 taula
5695 5695 tennis_taula
5696 5696 +++++
5697 5697 taoista
5698 5698 Recàrrega de telèfon mòbil
5699 5699 temporal
5700 5700 -----
5701 5701 +++++
5702 5702 +++++
5703 5703 terrassa
5704 5704 terciaria
5705 5705 +++++
5706 5706 tailandès
5707 5707 l''estil principal de Potlatch 2
5708 5708 termal
5709 5709 aquesta capa no està activa en aquest moment (cliqueu per activar-la)
5710 5710 aquesta capa és l''activa
5711 5711 mareomotriu
5712 5712 plana de marea
5713 5713 tigre
5714 5714 dades_tiger
5715 5715 -----
5716 5716 estany
5717 5717 per delimimtar els operadors.<br>Dins cadenes de text amb els caràcters <b>"</b> i <b>\</b> caldrà finalitzar precedint-los <b>\</b> (p.ex. <b>\"</b> i <b>\\</b>).
5718 5718 a la via
5719 5719 -----
5720 5720 topogràfic
5721 5721 tucà
5722 5722 turisme
5723 5723 tipus d''element turístic {0}
5724 5724 ciutat
5725 5725 joguines
5726 5726 pista
5727 5727 el track i les fites
5728 5728 només el track
5729 5729 -----
5730 5730 -----
5731 5731 -----
5732 5732 semàfor o barrera que us atura
5733 5733 -----
5734 5734 semafor
5735 5735 -----
5736 5736 tren
5737 5737 tramvia
5738 5738 transports
5739 5739 +++++
5740 5740 -----
5741 5741 trolebús
5742 5742 cert: la propietat ha estat habilitada expressament<html>Please confirm to remove <strong>1 object</strong> from <strong>1 relation</strong>.</html>
5743 5743 via_rapida
5744 5744 via_rapida_enllaç
5745 5745 -----
5746 5746 turc
5747 5747 tipus
5748 5748 referencia_no
5749 5749 sense control
5750 5750 soterrat
5751 5751 el format de l''atribut ''índex'' de l''element ''capa'' no és l''esperat
5752 5752 unitari
5753 5753 universitat
5754 5754 desconegut
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 sense marcar
5760 5760 no pavimentat
5761 5761 no definit
5762 5762 no definit: no aplicar aquesta propietat als objectes seleccionats
5763 5763 raó no especificada
5764 5764 sense etiqueta
5765 5765 via no etiquetada
5766 5766 -----
5767 5767 -----
5768 5768 amunt
5769 5769 fins la tessel·la
5770 5770 ús
5771 5771 -----
5772 5772 utilitzar parèntesis per agrupar expressions
5773 5773 buit
5774 5774 S''ha produït un error de validació
5775 5775 altres validacions
5776 5776 advertència de validació
5777 5777 +++++
5778 5778 -----
5779 5779 versió {0}
5780 5780 per nodes o vies
5781 5781 viaducte
5782 5782 vídeo
5783 5783 vista
5784 5784 mostra meta-informació, el registre d''errors i la font de definició
5785 5785 volcà
5786 5786 bons
5787 5787 mur
5788 5788 suport de paret
5789 5789 mural
5790 5790 escombraries
5791 5791 aigua
5792 5792 nivell_aigua
5793 5793 parc_aquàtic
5794 5794 Curs d''aigua
5795 5795 tipus de curs d''aigua {0}
5796 5796 cursos d''aigua (sense riba)
5797 5797 ones
5798 5798 via que forma el pas de la gent
5799 5799 la via està connectada
5800 5800 la via està connectada a un membre posteior de la relació
5801 5801 la via està connectada a un membre anterior de la relació
5802 5802 la via no està connectada ni a un membre anterior ni a un membre posterior de la relació
5803 5803 només fites
5804 5804 vies que formen part del carrer
5805 5805 vies que passen a través del túnel
5806 5806 vies que passen per sota del pont
5807 5807 vies que passen per sobre del pont
5808 5808 meteo
5809 5809 segment oest (Amèrica del Nord)
5810 5810 on finalitza la sancionabilitat
5811 5811 on col·locar l''etiqueta
5812 5812 -----
5813 5813 fauna
5814 5814 vent
5815 5815 ventós
5816 5816 amb cable
5817 5817 wi-fi
5818 5818 fusta
5819 5819 bosc
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 +++++
5823 5823 iardes
5824 5824 sí
5825 5825 +++++
5826 5826 +++++
5827 5827 -----
5828 5828 -----
5829 5829 zircó
5830 5830 amplia per carregar cada tessel·la
5831 5831 amplia per carregar més tessel·les
5832 5832 zoroastrià
5833 5833 {0} (Còrsega)
5834 5834 +++++
5835 5835 {0} ({1} a {2} graus)
5836 5836 +++++
5837 5837 +++++
5838 5838 {0} [incomplet]
5839 5839 {0} es composa de:
5840 5840 {0} és obsolet
5841 5841 {0} és obsolet, utilitzeu {1} en el seu lloc
5842 5842 {0} no és un argument TMS vàlid. Si us plau verifiqueu aquesta URL:\n{1}
5843 5843 {0} ha estat reemplaçat per la coordenada-X de la tessel·la
5844 5844 {0} ha estat reemplaçat per la coordenada-Y de la tessel·la
5845 5845 {0} ha estat reemplaçat per una selecció aleatòria de la llista d''elements separats per coma donada, p. ex. {1}
5846 5846 {0} ha estat reemplaçat pel nivell d''ampliació de la tessel·la, també se suporta:<br>decalatge del nivell d''ampliació: {1} o {2}<br>nivell invers d''ampliació: {3}
5847 5847 {0} ha estat reemplaçat per {1} (Estil de la coordenada Y de l''especificació del sevei de tessel·les de mapes OSGeo)
5848 5848 {0} ha estat reemplaçat per {1} (Estil Yahoo de la coordenada Y)
5849 5849 {0} metres
5850 5850 {0} més...
5851 5851 {0} nodes a la via {1} superen el nombre màxim de {2} nodes permès
5852 5852 {0} objectes excedeixen el màxim permés ({1}) a un conjunt de canvis al servidor ''{2}''. Si us plau, <a href="urn:advanced-configuration">configureu</a> com procedir amb <strong>múltiples conjunts de canvis</strong>
5853 5853 {0} km²
5854 5854 {0}% ({1}/{2}), {3} esquerra. Pujant node ''{4}'' (id: {5})
5855 5855 {0}% ({1}/{2}), {3} esquerra. Pujant relació ''{4}'' (id: {5})
5856 5856 {0}% ({1}/{2}), {3} esquerra. Pujant via ''{4}'' (id: {5})
5857 5857 {0}... [si us plau escriviu el nombre]
5858 5858 +++++
5859 5859 +++++
5860 5860 {0}: Versió {1} (local: {2})
5861 5861 {0}: opció errònia -- {1}
5862 5862 {0}: opció errònia -- {1}
5863 5863 {0}: l''opció ''--{1}'' no permet cap argument
5864 5864 {0}: l''opció ''{1}'' és ambigua
5865 5865 {0}: l''opció ''{1}'' requereix un argument
5866 5866 {0}: l''opció ''{1}{2}'' no permet cap argument
5867 5867 {0}: l''opció requereix un argument -- {1}
5868 5868 {0}: opció desconeguda ''--{1}''
5869 5869 {0}: opció desconeguda ''{1}{2}''
5870m 1 Diferència temporal de {0} dia
5871m 1 Diferència temporal de {0} dies
5872m 2 ({0} petició)
5873m 2 ({0} peticions)
5874m 3 ({0}/{1}) Pujant {2} objecte...
5875m 3 ({0}/{1}) Pujant {2} objectes...
5876m 4 <html>Una operació de pujada o d''enregistrament d''una capa amb modificacions<br>ha estat anul·lada o ha fallat.</html>
5877m 4 <html>Unes operacions de pujada o d''enregistrament de {0} capes amb modificacions<br>han estat anul·lades o han fallat.</html>
5878m 5 <html>Coincideix <b>{0}</b> de <b>{1}</b> fotografies amb el track GPX.</html>
5879m 5 <html>Coincideixen <b>{0}</b> de <b>{1}</b> fotografies amb el track GPX.</html>
5880m 6 <html>L''objecte seleccionat no està disponible a la<br>capa en edició ''{0}''.</html>
5881m 6 <html>Cap dels objectes seleccionats està disponible a la <br>capa en edició ''{0}''.</html>
5882m 7 -----
5883m 8 <html>La capa {0} te conflictes sense resoldre.<br>Resoleu-los o descarteu les modificacions.<br>Capa amb conflictes:</html>
5884m 8 <html>Les capes {0} tenen conflictes sense resoldre.<br>Resoleu-los o descarteu les modificacions.<br>Capes amb conflictes:</html>
5885m 9 <html>La capa {0} necessita ser enregistrada però el seu fitxer associat<br>no pot ser escrit.<br>Seleccioneu un altre fitxer o descarteu els canvis.<br>Capa amb un fitxer que no pot ser escrit:</html>
5886m 9 <html>Les capes {0} necessiten ser enregistrades però el seu fitxer associat<br>no pot ser escrit.<br>Seleccioneu un altre fitxer o descarteu els canvis.<br>Capes amb un fitxer que no pot ser escrit:</html>
5887m 10 <html>La capa {0} necessita ser enregistrada però no te cap fitxer associat.<br>Seleccioneu un fitxer per la capa o descarteu les modificacions.<br>Capa sense fitxer:</html>
5888m 10 <html>Les capes {0} necessiten ser enregistrades però no tenen cap fitxer associat.<br>Seleccioneu un fitxer per a cada capa o descarteu les modificacions.<br>Capes sense fitxer:</html>
5889m 11 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> del node {0}</strong>. Aquest node encara està referenciat pel node {1}.<br>Si us plau, carregeu el node, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5890m 11 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> dels nodes {0}</strong>. Aquests nodes encara es troben referenciats pels nodes {1}.<br>Si us plau, carregeu els nodes, suprimiu les referències i carregeu les dades un altre cop.
5891m 12 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> del node {0}</strong>. Aquest node encara es troba referenciat per la relació {1}.<br>Si us plau, carregeu la relació, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5892m 12 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> del node {0}</strong>. Aquest node encara es troba referenciat per les relacions {1}.<br>Si us plau, carregeu les relacins, suprimiu les referències i carregeu les dades un altre cop.
5893m 13 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> del node {0}</strong>. Aquest node encara es troba referenciat per la via {1}.<br>Si us plau, carregeu la via, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5894m 13 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> dels nodes {0}</strong>. Aquest node encara es troba referenciat per les vies {1}.<br>Si us plau, carregeu les vies, suprimiu les referències i carregeu les dades un altre cop.
5895m 14 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong>de la relació {0}</strong>. Aquesta relació encara es troba referenciada pel node {1}.<br>Si us plau, carregueu el node, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5896m 14 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong>de la relació {0}</strong>. Aquesta relació encara es troba referenciada pels nodes {1}.<br>Si us plau, carregueu els nodes, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5897m 15 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong>de la relació {0}</strong>. Aquesta relació encara es troba referenciada per la relació {1}.<br>Si us plau, carregueu la relació, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5898m 15 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong>de la relació {0}</strong>. Aquesta relació encara es troba referenciada per les relacions {1}.<br>Si us plau, carregueu les relacions, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5899m 16 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong>de la relació {0}</strong>. Aquesta relació encara es troba referenciada per la via {1}.<br>Si us plau, carregueu la via, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5900m 16 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong>de la relació {0}</strong>. Aquesta relació encara es troba referenciada per les vies {1}.<br>Si us plau, carregueu les vies, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5901m 17 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> de la via {0}</strong>. Aquesta via encara es troba referenciada pel node {1}.<br>Si us plau, carregeu el node, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5902m 17 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> de la via {0}</strong>. Aquesta via encara es troba referenciada pels nodes {1}.<br>Si us plau, carregeu els nodes, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5903m 18 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong>de la via {0}</strong>. Aquesta via encara es troba referenciada per la relació {1}.<br>Si us plau, carregueu la relació, surpimiu la referència i carregueu les dades un altre cop.
5904m 18 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong>de la via {0}</strong>. Aquesta via encara es troba referenciada per les relacions {1}.<br>Si us plau, carregueu les relacions, surpimiu la referència i carregueu les dades un altre cop.
5905m 19 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> de la via {0}</strong>. Aquesta via encara es troba referenciada per la via {1}.<br>Si us plau, carregeu la via, suprimiu la referència i carregeu les dades un altre cop.
5906m 19 <strong>Ha fallat</strong> la supressió <strong> de la via {0}</strong>. Aquesta via encara es troba referenciada per les vies {1}.<br>Si us plau, carregeu la via, suprimiu les referènces i carregeu les dades un altre cop.
5907m 20 Afegeix un node a una via
5908m 20 Afegeix un node a {0} vies
5909m 21 Afegeix i mou un node virtual a la via
5910m 21 Afegeix i mou un node virtual a {0} vies
5911m 22 Afegeix la seleció la relació {0}
5912m 22 Afegeix la seleció les relacions {0}
5913m 23 Afegit {0} objecte
5914m 23 Afegits {0} objectes
5915m 24 No és possible d''obrir l''arxiu {0} perquè no existeix o perquè no hi ha un importador adequat.
5916m 24 No és possible d''obrir els arxius {0} perquè no existeixen o perquè no hi ha un importador adequat.
5917m 25 No és possible d''obrir l''arxiu {0} amb l''importador ''{1}''.
5918m 25 No és possible d''obrir els arxius {0} amb l''importador ''{1}''.
5919m 26 Canviar les propietats de {0} objecte
5920m 26 Canviar les propietats de {0} objectes
5921m 27 Canvia el valor?
5922m 27 Canvia els valors?
5923m 28 Modificar {0} objecte
5924m 28 Modificar {0} objectes
5925m 29 Fes clic sobre <strong>{0}</strong> per verificar l''estat d''aquest objecte al servidor.
5926m 29 Fes clic sobre <strong>{0}</strong> per verificar l''estat d''aquests objectes al servidor.
5927m 30 Conflicte durant la descàrrega.
5928m 30 Conflictes durant la descàrrega.
5929m 31 Conflicte a les dades
5930m 31 Conflictes a les dades
5931m 32 Esborra {0} node
5932m 32 Esborra {0} nodes
5933m 33 Suprimeix {0} objecte
5934m 33 Suprimeix els {0} objectes
5935m 34 Esborra {0} relació
5936m 34 Esborra {0} relacions
5937m 35 Esborra {0} via
5938m 35 Esborra {0} vies
5939m 36 Suprimint {0} objecte
5940m 36 Suprimint {0} objectes
5941m 37 La descàrrega del següent connector <strong>ha fallat</strong>:
5942m 37 La descàrrega dels següents connectors {0} <strong>ha fallat</strong>:
5943m 38 Descarregant {0} conjunt de canvis ...
5944m 38 Descarregant {0} conjunts de canvis ...
5945m 39 Descarregant {0} fill incomplet de la relació ''{1}''
5946m 39 Descarregant {0} fills incomplets de la relació ''{1}''
5947m 40 Descarregant {0} fill incomplet de {1} relacions
5948m 40 Descarregant {0} fills incomplets de {1} relacions
5949m 41 Descarregant {0} objecte incomplet
5950m 41 Descarregant {0} objectes incomplets
5951m 42 Descarregant {0} objecte de ''{1}''
5952m 42 Descarregant {0} objectes de ''{1}''
5953m 43 Multiplica {0} node en {1} nodes
5954m 43 Multiplica {0} nodes en {1} nodes
5955m 44 Insereix un node a una via.
5956m 44 Insereix un node a {0} vies.
5957m 45 JOSM no ha pogut trobar informació sobre el connector:
5958m 45 JOSM no ha pogut trobar informació sobre els connectors:
5959m 46 JOSM ha trobat {0} capa d''osm sense enregistrar.
5960m 46 JOSM ha trobat {0} capes d''osm sense enregistrar.
5961m 47 Versió fusionada ({0} entrada)
5962m 47 Versió fusionada ({0} entrades)
5963m 48 Moure {0} node
5964m 48 Moure {0} nodes
5965m 49 La meva versió ({0} entrada)
5966m 49 La meva versió ({0} entrades)
5967m 50 L''objecte no s''ha pogut baixar
5968m 50 Alguns dels objectes no han pogut ser descarregats
5969m 51 objecte suprimit
5970m 51 objectes suprimits
5971m 52 Un dels objectes baixats està marcat com suprimit.
5972m 52 {0} dels objectes descarregats són marcats com suprimits.
5973m 53 No s''ha pogut baixar un objecte.<br>
5974m 53 No s''han pogut baixar {0} objectes.<br>
5975m 54 S''està obrint el fitxer {0} ...
5976m 54 S''estan obrint els fitxers {0} ...
5977m 55 Enganxa {0} etiqueta
5978m 55 Enganxa {0} etiquetes
5979m 56 Si us plau, obriu la finestra de preferències un cop JOSM s''hagi inciat i proveu d''actualitzar-lo manualment.
5980m 56 Si us plau, obriu la finestra de preferències un cop JOSM s''hagi inciat i proveu d''actualitzar-los manualment.
5981m 57 El connector {0} és encara utilitzat per aquest altre
5982m 57 El connector {0} és encara utilitzat per aquests {1} altres:
5983m 58 El connector {0} necessita un altre que no ha estat trobat. El connector que manca és:
5984m 58 El connector {0} necessita {1} altres que no han estat trobats. Els connectors que manquen són:
5985m 59 {0} objecte eliminat
5986m 59 {0} objectes eliminats
5987m 60 Recarregant {0} estil de mapa.
5988m 60 Recarregant {0} estils de mapa.
5989m 61 Elimina les claus velles d''{0} objecte
5990m 61 Elimina les claus velles de {0} objectes
5991m 62 Rotar {0} node
5992m 62 Rotar {0} nodes
5993m 63 Ampliar {0} node
5994m 63 Ampliar {0} nodes
5995m 64 Simplifica la via (suprimeix {0} node)
5996m 64 Simplifica la via (suprimeix {0} nodes)
5997m 65 Simplifica {0} via
5998m 65 Simplifica {0} vies
5999m 66 Etiquetes ({0} conflicte)
6000m 66 Etiquetes ({0} conflictes)
6001m 67 El següent connector ha estat descarregat <strong>correctament</strong>:
6002m 67 Els següents {0} connectors han estat descarregats <strong>correctament</strong>:
6003m 68 El següent connector ja no és necessari i ha estat desactivat:
6004m 68 Els següents connectors ja no són necessaris i han estat desactivats:
6005m 69 El connector no serà carregat.
6006m 69 Els connectors no seran carregats.
6007m 70 El node seleccionat no forma part de la via.
6008m 70 Els nodes seleccionats no formen part de la via.
6009m 71 La via seleccionada te nodes fora de la regió baixada
6010m 71 Les vies seleccionades tenen nodes fora de la regió baixada
6011m 72 La seva versió ({0} entrada)
6012m 72 La seva versió ({0} entrades)
6013m 73 Hi ha 2 o més vies que usen el node seleccionat. Seleccioneu també la via adient.
6014m 73 Hi ha 2 o més vies que usen els nodes seleccionats. Seleccioneu també la via adient.
6015m 74 Hi ha {0} objecte al vostre conjunt de dades local que podria ser suprimit del servidor.<br>Si més endavant intenteu suprimir-lo o actualitzar-lo el servidor podria generar un conflicte.
6016m 74 Hi ha {0} objectes al vostre conjunt de dades local que podrien ser suprimits del servidor.<br>Si més endavant intenteu suprimir-los o actualitzar-los el servidor podria generar un conflicte.
6017m 75 Hi ha {0} objecte a pujar.
6018m 75 Hi ha {0} objectes a pujar.
6019m 76 Ha hagut un error en carregar aquest estil. Seleccioneu ''Informació'' al menú que obtindreu amb el botó dret del ratolí per a més detalls.
6020m 76 Ha hagut {0} errors en carregar aquest estil. Seleccioneu ''Informació'' al menú que obtindreu amb el botó dret del ratolí per a més detalls.
6021m 77 Ha estat detectat {0} conflicte.
6022m 77 Han estat detectats {0} conflictes.
6023m 78 Ha hagut {0} conflicte durant la importació.
6024m 78 Ha hagut {0} conflictes durant la importació.
6025m 79 -----
6026m 80 Això canviarà {0} objecte.
6027m 80 Això canviarà {0} objectes.
6028m 81 Això canviarà {0} objecte.
6029m 81 Això canviarà {0} objectes.
6030m 82 Transformar {0} node
6031m 82 Transformar {0} nodes
6032m 83 Ha fallat l''actualització d''aquest connector:
6033m 83 Ha fallat l''actualització d''aquests connectors:
6034m 84 Pujant <strong>{0} objecte</strong> vers <strong>1 conjunt de canvis</strong>
6035m 84 Pujant <strong>{0} objectes</strong> vers <strong>1 conjunt de canvis</strong>
6036m 85 Pujant <strong>{0} objecte</strong> vers <strong>1 conjunt de canvis</strong> utilitzant <strong>1 sol·licitud</strong>
6037m 85 Pujant <strong>{0} objectes</strong> vers <strong>1 conjunt de canvis</strong> utilitzant <strong>1 sol·licitud</strong>
6038m 86 Pujant {0} objecte ...
6039m 86 Pujant {0} objectes ...
6040m 87 Sou a punt de combinar {1} objectes, que formen part d''{0} relació:<br/>{2} Combinant aquests objectes podeu trencar la relació. Si no esteu segur, si us plau cancel·leu aquesta operació.<br/>Si voleu continuar, accedireu a una finestra que us ajudarà a decidir com adaptar la relació.<br/><br/>Voleu continuar?
6041m 87 Sou a punt de combinar {1} objectes, que formen part de {0} relacions:<br/>{2} Combinant aquests objectes podeu trencar les relacions. Si no esteu segur, si us plau cancel·leu aquesta operació.<br/>Si voleu continuar, accedireu a una finestra que us ajudarà a decidir com adaptar les relacions.<br/><br/>Voleu continuar?
6042m 88 Sou a punt de suprimir {0} relació: {1}<br/>Aquesta acció és necessària molt poques vegades i no és fàcil de desfer un cop ha estat processada pel servidor.<br/>Segur que voleu continuar?
6043m 88 Sou a punt de suprimir {0} relacions: {1}<br/>Aquesta acció és necessària molt poques vegades i no és fàcil de desfer un cop ha estat processada pel servidor.<br/>Segur que voleu continuar?
6044m 89 Esteu configurant un rol buit per a {0} objecte.
6045m 89 Esteu configurant un rol buit per a {0} objectes.
6046m 90 Marcador
6047m 90 Marcadors
6048m 91 +++++
6049m 92 objecte
6050m 92 objectes
6051m 93 relació
6052m 93 relacions
6053m 94 a {0} objecte
6054m 94 a {0} objectes
6055m 95 via
6056m 95 vies
6057m 96 {0} Autor
6058m 96 {0} Autors
6059m 97 {0} Membre:
6060m 97 {0} Membres:
6061m 98 {0} consisteix en {1} marcador
6062m 98 {0} consisteix en {1} marcadors
6063m 99 {0} esborrat
6064m 99 {0} esborrats
6065m 100 {0} imatge carregada
6066m 100 {0} imatges carregades
6067m 101 {0} membre
6068m 101 {0} membres
6069m 102 +++++
6070m 103 {0} objecte a afegir:
6071m 103 {0} objectes a afegir:
6072m 104 {0} objecte a suprimir:
6073m 104 {0} objectes a suprimir:
6074m 105 {0} objecte a modificar:
6075m 105 {0} objectes a modificar:
6076m 106 {0} conflicte d''etiquetes pendents de resoldre
6077m 106 {0} conflictes d''etiquetes pendents de resoldre
6078m 107 {0} relació
6079m 107 {0} relacions
6080m 108 {0} itinerari,
6081m 108 {0} itineraris,
6082m 109 {0} atribut
6083m 109 {0} atributs
6084m 110 +++++
6085m 111 +++++
6086m 112 {0} te un atribut GPS.
6087m 112 {0} tenen un atribut GPS.
6088m 113 {0} via
6089m 113 {0} vies
6090m 114 {0} fita
6091m 114 {0} fites
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.