source: josm/trunk/data/ca.lang@ 5267

Last change on this file since 5267 was 5267, checked in by simon04, 12 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 58.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 com a "{0}"
7 7 o
8 8 # Objectes
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (1 petició)
20 20 (Codi={0})
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 (Utilitza el codi internacional, com +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (cap)
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 +++++
43 43 -----
44 44 ... altres modes de transport possibles
45 45 -----
46 46 -----
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 barreja 1/25 (ciclomotor)
51 51 barreja 1/50 (ciclomotor)
52 52 +++++
53 53 10 forats
54 54 -----
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 -----
61 61 +++++
62 62 +++++
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 9 forats
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <anònim>
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 <punt>
104 104 <diferent>
105 105 <buit>
106 106 <fi-del-fitxer>
107 107 <iguals>
108 108 -----
109 109 <h2>El JOSM requereix la versió de Java 6.</h2>S`ha detectat la versió de Java: {0}. <br> Podeu:<ul><li>actualitzar el Java (JRE) o </li><li>utilitzar una versió anterior (compatible amb Java 5) del JOSM.</li></ul> Més informació:
110 110 <h3>Quan se seleccionen camins la forma s'ajusta de manera que els angles siguin de 90 o de 180º.</h3>Podeu afegir dos nodes a la selecció. Llavors la direcció serà determinada per aquests dos nodes de referència. (Podeu desfer el moviments de certs nodes:<br>Seleccionant-los i utilitzant la drecera per anul·lar l'ortogonalització, que per defecte és Majúscula+Q.)
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>La URL ''{0}'' no pot ser oberta perquè no hi ha disponible cap tasca de descàrrega adequada.</html>
129 129 <html>No es pot obrir el directori ''{0}''.<br>Si us plau, seleccioneu un fitxer.</html>
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <html>El fitxer de sessió ''{0}'' no pot ser carregat.<br>L''error és:<br>{1}</html>
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 <html>El fitxer de sessió ''{0}'' no pot ser enregistrat.<br>L''error és:<br>{1}</html>
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Si us plau, assegureu-vos que tots els camins seleccionats tenen la mateixa direcció<br>o apliqueu l'ortogonalització un per un.</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>No hi ha capes a la capa font<br>''{0}''<br>amb la que es pugui combinar.</html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 <html>Esteu utilitzant la projecció EPSG:4326 i això portarà a<br>obtenir resultats no desitjats quan es facin alineacions rectangulars.<br>Canvieu la vostra projecció per tal de suprimir aquest avís.<br>Voleu continuar?</html>
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 <clau>
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <no>
269 269 <o>
270 270 -----
271 271 <signe d'interrogació>
272 272 -----
273 273 -----
274 274 <sense definir>
275 275 <xo>
276 276 > inferior
277 277 > superior
278 278 +++++
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 +++++
288 288 Vies abandonades
289 289 Avorta
290 290 Anul·la la fusió
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Quant a...
294 294 Quant al JOSM...
295 295 -----
296 296 -----
297 297 Acceptat
298 298 Accés
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Allotjament
304 304 -----
305 305 A compte o targetes de fidelització
306 306 Acció
307 307 -----
308 308 Accions
309 309 -----
310 310 Activa
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Afegeix
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Afegeix un node...
320 320 Afegeix una propietat
321 321 Afegeix imatge rectificada
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Afegir un node a un camí
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Afegeix un node escrivint la latitud / longitud o coordenades est / nord.
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Afegeix informació d'autor
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Afegeix filtre.
341 341 Afegir la capa d''imatge {0}
342 342 Afegeix node
343 343 Afegeix node a la via
344 344 Afegir un node a un camí i connectar-lo
345 345 Afegeix node {0}
346 346 Afegeix relació {0}
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Afegeix Etiquetes
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Afegeix a la selecció
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 Afegeix via {0}
360 360 Afegit node a totes les interseccions
361 361 -----
362 362 Adreces
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Ajustar el decalatge de la imatge
369 369 -----
370 370 Ajustar la posició d'aquesta capa d'imatge
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 Centre Administratiu
375 375 Administratiu
376 376 Nivell administratiu
377 377 Avançat
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 Informació avançada
384 384 Informació avançada (web)
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Via aèria
388 388 +++++
389 389 Agrícola
390 390 Aeroport
391 391 -----
392 392 Bodega
393 393 Alinia els nodes en cercle
394 394 Alinia els nodes en una línia
395 395 Tot
396 396 Tots els fitxers
397 397 Tots els formats
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Tots els vehicles
403 403 Assignacions
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Trànsit permès:
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Incloure a la cerca els objectes incomplets i els esborrats.
424 424 Canvia també el nom del fitxer
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Futbol Americà
430 430 Quantitat de cables
431 431 Quantitat de seients
432 432 Quantitat d'esglaons
433 433 Amperatge
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Anotacions
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Aplica
446 446 Aplica els canvis
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Aplica els canvis seleccionats
455 455 Aplicar etiquetes de contingut en memòria a tots els elements seleccionats.
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Aplica?
462 462 -----
463 463 +++++
464 464 Lloc Arqueològic
465 465 Tir amb arc
466 466 Estàs segur/a que vols continuar?
467 467 Àrea
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Centre Artístic
472 472 Art
473 473 -----
474 474 Assembleu nous polígons
475 475 Carrer associat
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Atletisme
479 479 -----
480 480 Llocs d'interès
481 481 Atributs
482 482 Àudio
483 483 -----
484 484 Paràmetres d`àudio
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Àudio: {0}
489 489 Audioguia
490 490 Audioguia a través del telèfon mòbil?
491 491 Futbol australià
492 492 Autentica
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 Autenticació
499 499 Ha fallat l'autenticació
500 500 Ha fallat l'autenticació
501 501 Autor/a
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Autors/es
510 510 +++++
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 Caixer automàtic
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Disponible
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 Estils disponibles:
530 530 +++++
531 531 +++++
532 532 +++++
533 533 Pediatra
534 534 Endarrere
535 535 Termes d'ús de la imatge de fons
536 536 Fons:
537 537 -----
538 538 -----
539 539 Petició incorrecta
540 540 Fleca
541 541 Carrer dels Flequers
542 542 -----
543 543 Banc
544 544 +++++
545 545 Barrera
546 546 Barreres
547 547 Beisbol
548 548 Bàsic
549 549 Dàrsena
550 550 Bàsquet
551 551 Piles
552 552 Camp de batalla
553 553 Baviera (2 m)
554 554 Badia
555 555 Platja
556 556 Vòlei platja
557 557 Far
558 558 -----
559 559 -----
560 560 Banc per seure
561 561 Begudes
562 562 Bicicleta
563 563 Es lloguen bicis
564 564 Es reparen bicis
565 565 Es venen bicis
566 566 Es renten bicis (de pagament)
567 567 +++++
568 568 Botiga de bicicletes
569 569 +++++
570 570 +++++
571 571 -----
572 572 Bloca
573 573 Blau:
574 574 Taulell de Contingut
575 575 Drassanes
576 576 Bol·lard
577 577 Llibreria
578 578 Nom del favorit:
579 579 Favorits
580 580 Control de fronteres - Duana
581 581 Nom botànic
582 582 -----
583 583 Límits
584 584 Límits
585 585 Fita
586 586 -----
587 587 Tipus de Límits
588 588 -----
589 589 -----
590 590 Límits
591 591 +++++
592 592 Bitlles
593 593 Marca
594 594 Pont
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Informes d'errors
600 600 Edifici
601 601 -----
602 602 -----
603 603 S'està construïnt el menú principal
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Carril bus
608 608 Andana de l`estació d'autobusos
609 609 Estació d'autobusos
610 610 Parada d'autobús
611 611 Trampa de Busos
612 612 Carnisseria
613 613 +++++
614 614 GNC (Gas Natural Comprimit)
615 615 +++++
616 616 +++++
617 617 +++++
618 618 +++++
619 619 +++++
620 620 -----
621 621 Telefèric
622 622 Armari de distribució
623 623 Cafè
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 Cambodja,Laos,Tailàndia,Vietnam bilingüe
628 628 Càmping
629 629 Càmping
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Futbol Canadenc
634 634 +++++
635 635 Cancel·la
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Abortar operacio
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 No és possible d'afigir un node fora del Món.
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 No és possible d''eliminar un node amb atributs
656 656 No es pot esborrar un node que fa referència a múltiples objectes
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 No és possible fusionar els nodes: Caldria eliminar el camí {0} que encara està essent utilitzar per {1}
661 661 -----
662 662 -----
663 663 No es pot moure els objectes fora del món.
664 664 No és possible de posar un node fora del Món.
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Piragüisme
671 671 Llaunes
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Capacitat
677 677 Capacitat (en general)
678 678 Cotxe
679 679 Concessionari de cotxes
680 680 Càmping per Caravanes
681 681 Càrrega
682 682 en Efectiu
683 683 Castell
684 684 Cadastre Espanya
685 685 -----
686 686 Entrada de la cova
687 687 Cementiri
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Telecadira
691 691 Xalet
692 692 Canvia propietats
693 693 Vols canviar el sentit?
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Canvia node {0}
698 698 -----
699 699 -----
700 700 Canvia relació {0}
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Canvia via {0}
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 Administrador de canvis
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Estació de càrrega
724 724 -----
725 725 Comprova-ho al servidor
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Química
738 738 +++++
739 739 -----
740 740 Xemeneia
741 741 Xinès
742 742 Tria
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 Seleccioneu el tipus d'objecte OSM
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Església
752 752 +++++
753 753 +++++
754 754 Ciutat
755 755 Límit de població
756 756 Muralla
757 757 Nom de la ciutat
758 758 +++++
759 759 -----
760 760 Neteja
761 761 Esborrar la memòria cau de la comanda Desfer/Refer
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 Feu clic sobre <strong>{0}</strong> per ignorar.</html>
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Feu clic sobre el camí per començar a millorar la seva forma.
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Feu clic per anul·lar i reprendre les modificacions
773 773 Feu clic per cancel·lar el llançament de navegadors externs
774 774 Feu clic per a anul·lar la fusió dels nodes
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Feu clic per continuar i obrir {0} navegadors
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Penya-segat
815 815 Escalada
816 816 Rellotge
817 817 Tanca
818 818 Tanca de totes maneres
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Tanca el diàleg i cancel·la la descàrrega
822 822 Tanca conjunt de canvis oberts
823 823 -----
824 824 Tanca el diàleg
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Descripció propera
837 837 Descripció propera
838 838 Tanca el conjunt de canvis oberts
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Roba
844 844 Línia costanera
845 845 -----
846 846 Monedes
847 847 Facultat
848 848 +++++
849 849 Color (hexadecimal)
850 850 Nom del color:
851 851 +++++
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Color
859 859 Color de fons
860 860 Color de la vora/fletxa
861 861 Color de text
862 862 -----
863 863 Combina vies
864 864 -----
865 865 Combina vàries vies en una.
866 866 Combina {0} vies
867 867 Via ciclista i peatonal combinada
868 868 -----
869 869 Comentari
870 870 Comentari:
871 871 Comercial
872 872 Comú
873 873 -----
874 874 -----
875 875 Centre Cívic
876 876 Compara
877 877 -----
878 878 Botiga d'Informàtica
879 879 Confiteria
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 Confirma la neteja
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Conflicte
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Conflictes
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Connecta via existent al node
924 924 -----
925 925 Paràmetres de la connexió
926 926 -----
927 927 -----
928 928 Construcció
929 929 Àrea de Construcció
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Contacta:
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Contingut
938 938 +++++
939 939 Continua
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Continua la pujada
943 943 -----
944 944 Continua la via des del darrer node.
945 945 Continua, intenta-ho altre cop
946 946 Continuar dibuixant una línia que comparteix nodes amb una altra línia.
947 947 Contribució
948 948 Botigues de Conveniència
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 Coordenades
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Coordenades:
957 957 Coordenades:
958 958 Copia
959 959 Copia les coordenades
960 960 -----
961 961 Copia el valor
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Copia les coordenades dels nodes seleccionats al porta-retalls.
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Copia {0}
971 971 Copia els objectes seleccionats al portaretalls.
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Copia al portaretalls i tanca
980 980 Copia {1} de {0}
981 981 +++++
982 982 Copyright any
983 983 Botiga de fotocòpies
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 No es poden combinar les vies (No es poden combinar com una sola cadena de nodes)
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 No és possible d'analitzar la latitud, la longitud o l'apropament. Si us plau, veriqfiqueu les dades.
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 No s''ha pogut canviar el nom del fitxer ''{0}''
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 No s'ha trobat la correspondència entre l'enllaç o l'identificador introduït i el servei d'imatges seleccionat. Si us plau torneu a provar.
1009 1009 Compta
1010 1010 País
1011 1011 Codi del país
1012 1012 Comarca/Comtat
1013 1013 Jutjats
1014 1014 Cobert
1015 1015 Cobert (amb sostre)
1016 1016 Dipòsit cobert
1017 1017 Grua
1018 1018 Crea un cercle
1019 1019 Crea una carpeta nova
1020 1020 Crea un cercle a partir de tres nodes seleccionats.
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Crea una nova capa del mapa
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Crea àrees
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Crea un multipolígon
1031 1031 Crea un multipolígon.
1032 1032 Crea nou node.
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Creat
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Creat per:
1040 1040 Creat el:
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 S'està creant la IGU principal
1044 1044 Targetes de crèdit
1045 1045 Criquet
1046 1046 Xarxes de Criquet
1047 1047 +++++
1048 1048 Cruïlla amb bicicleta
1049 1049 Cruïlla a cavall
1050 1050 Cruïlla
1051 1051 Cruïlla assistida
1052 1052 -----
1053 1053 Tipus de cruïlla
1054 1054 Nom de Tipus de Cruïlla (Regne Unit)
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Ctrl per fusionar amb el none més proper.
1058 1058 Menjar
1059 1059 Cultura
1060 1060 Selecció actual
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 Cortina
1067 1067 Personalitzat
1068 1068 -----
1069 1069 Enllaç WMS personalitzat
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Barrera ciclista
1075 1075 Carril Bici
1076 1076 Via ciclista
1077 1077 Via ciclista a l'esquerra
1078 1078 Via ciclista a la dreta
1079 1079 -----
1080 1080 Ciclisme
1081 1081 Dependències del ciclisme
1082 1082 Txec CUZK:KM
1083 1083 Txec UHUL:Orto
1084 1084 +++++
1085 1085 +++++
1086 1086 Presa
1087 1087 Error de dades
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Fonts de dades
1092 1092 -----
1093 1093 Dades:
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Data
1098 1098 Data:
1099 1099 Data:
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 Targetes de dèbit
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Decisió
1106 1106 Declinat
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Via ciclista exclusiva
1110 1110 Vorera peatonal exclusiva
1111 1111 Predeterminat
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 El valor per defecte és ''{0}''.
1115 1115 Valor predeterminat: {0}
1116 1116 Suprimeix
1117 1117 Suprimeix el fitxer
1118 1118 -----
1119 1119 Mode d'esborrar
1120 1120 -----
1121 1121 Suprimir els camins que no formen part d'un multipolígon intern
1122 1122 Confirma l'eliminació
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Vols esborrar membres incomplets?
1129 1129 -----
1130 1130 Esborra node {0}
1131 1131 Esborra nodes o vies.
1132 1132 -----
1133 1133 Suprimeix objectes
1134 1134 Esborra relació {0}
1135 1135 Vols esborrar la relació?
1136 1136 Esborra relacions
1137 1137 Suprimeix els objectes seleccionats
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 Esborra nodes innecessaris d'una via.
1145 1145 Esborra via {0}
1146 1146 Suprimit
1147 1147 Suprimit ''{0}''
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 Objectes esborrats o moguts
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Denominació
1158 1158 Dentista
1159 1159 Grans magatzems
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Profunditat en metres
1163 1163 Descripció
1164 1164 -----
1165 1165 Descripció: {0}
1166 1166 Senyal de Destí
1167 1167 Destinació escrita al senyal (amb o sense distància)
1168 1168 Grau de Detall del mapa
1169 1169 Detalls
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Diàmetre (en mm)
1174 1174 L''objecte amb l''identificador {0} no ha estat trobat en el conjunt de dades actual.
1175 1175 +++++
1176 1176 -----
1177 1177 Dièsel per als vehicles pesants - Gasoil B
1178 1178 Dificultat
1179 1179 -----
1180 1180 Direcció
1181 1181 -----
1182 1182 Ruta direccional (Amèrica del Nord)
1183 1183 Deshabilita
1184 1184 -----
1185 1185 Descarta
1186 1186 Dispensari
1187 1187 Pantalla
1188 1188 -----
1189 1189 Paràmetres de mostra
1190 1190 -----
1191 1191 Mostra informació avançada sobre els nodes, camins o relacions OSM.
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 -----
1195 1195 Mostra l'històric dels nodes, els camis o les relacions OSM al navegador web.
1196 1196 Mostra informació de la història sobre les vies, nodes, o les relacions de OSM.
1197 1197 -----
1198 1198 Mostra informació avançada sobre els nodes, els camins o les relacions OSM al navegador web.
1199 1199 -----
1200 1200 Mostra la finestra Quant a.
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 Distància (km)
1207 1207 Distància:
1208 1208 Distribuir els nodes
1209 1209 Distribueix els nodes seleccionats en distàncies iguals a llarg d'una línia
1210 1210 En desús
1211 1211 Vies en desús
1212 1212 Rasa
1213 1213 No apliquis els canvis
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 No tornis a mostrar aquest missatge
1219 1219 No facis res
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 Bricolatge
1223 1223 Moll
1224 1224 CAP - Centre d'Atenció Primària
1225 1225 Parc per a gossos
1226 1226 Curses de gossos
1227 1227 Conflicte doble
1228 1228 Avall
1229 1229 Descarrega
1230 1230 -----
1231 1231 Descarrega dades
1232 1232 -----
1233 1233 Ubicació de descàrrega
1234 1234 -----
1235 1235 Descarrega objecte OSM per ID
1236 1236 -----
1237 1237 Descarregar imatges rectificades de diferents serveis públics
1238 1238 -----
1239 1239 URL descàrrega
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Descarrega dades
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Descarrega des de l'OSM...
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 Descarrega les dades dels mapes des del servidor OSM
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 Baixa-ho ara
1268 1268 Descarrega objecte
1269 1269 Descarrega objecte...
1270 1270 -----
1271 1271 Descarregar els objectes referits a un dels objectes seleccionats
1272 1272 -----
1273 1273 Baixant vies/relacions de parentiu ...
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 Descarregar relacions (relacions de parentiu i camins)
1278 1278 Descarregar les referències (relacions de parentiu)
1279 1279 -----
1280 1280 Descarrega la relació dels membres
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 -----
1296 1296 Descarregar {0} de {1} (manquen {2})
1297 1297 Dades GPX descarregades
1298 1298 -----
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 Descarregant dades del GPS
1302 1302 -----
1303 1303 -----
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 Descarregant dades
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 Baixant conjunt de canvis oberts...
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Desaigua
1325 1325 Dibuixa
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 Dibuixar línies entre els punts GPS.
1339 1339 Dibuxa nodes
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 -----
1348 1348 -----
1349 1349 -----
1350 1350 -----
1351 1351 Aigua potable
1352 1352 -----
1353 1353 Autoescola
1354 1354 Tintoreria
1355 1355 -----
1356 1356 Duplica
1357 1357 -----
1358 1358 -----
1359 1359 Selecció duplicada per copiar i enganxar immediatament
1360 1360 -----
1361 1361 -----
1362 1362 -----
1363 1363 -----
1364 1364 -----
1365 1365 Dinàmic
1366 1366 -----
1367 1367 -----
1368 1368 Correu electrònic
1369 1369 E10 (10% de mescla d`etanol)
1370 1370 I85 (85% barreja d`etanol)
1371 1371 -----
1372 1372 +++++
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 Nord-est
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 Edita
1379 1379 Edita 10 forats
1380 1380 Edita 9 forats
1381 1381 Edita informació d`adreça
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Edita frontera administrativa
1385 1385 -----
1386 1386 Edita Bodega
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 Edita futbol americà
1390 1390 Edita lloc arqueològic
1391 1391 Edita Tir amb Arc
1392 1392 Edita Centre Artístic
1393 1393 Edita Art
1394 1394 Edita Atletisme
1395 1395 Edita Lloc d'interès
1396 1396 Edita Futbol australià
1397 1397 Edita caixer automàtic
1398 1398 Edita Pediatra
1399 1399 Edita fleca
1400 1400 Edita Banc
1401 1401 Edita bar
1402 1402 Edita Beisbol
1403 1403 Edita dàrsena
1404 1404 Edita Bàsquet
1405 1405 Edita camp de batalla
1406 1406 Edita Badia
1407 1407 Edita Platja
1408 1408 Edita Vòlei platja
1409 1409 -----
1410 1410 Edita Botiga de Begudes
1411 1411 Edita Aparcament de bicicletes
1412 1412 Edita Lloguer de bicicletes
1413 1413 Edita Botiga de bicicletes
1414 1414 Edita Biergarten
1415 1415 Edita Drassanes
1416 1416 Edita Bol·lard
1417 1417 Edita Llibreria
1418 1418 Edita Duana
1419 1419 -----
1420 1420 Edita Límits
1421 1421 Edita fita
1422 1422 Edita Boutique
1423 1423 Edita Bitlles
1424 1424 Edita Pont
1425 1425 -----
1426 1426 -----
1427 1427 Edita Edifici
1428 1428 -----
1429 1429 Edita Carril Bus
1430 1430 Edita Andana de l`estació d'autobusos
1431 1431 Edita estació d'autobusos
1432 1432 Edita parada d'autobús
1433 1433 Edita Carnisseria
1434 1434 Edita Telefèric
1435 1435 Edita Armari de distribució
1436 1436 Edita Cafè
1437 1437 Edita Càmping
1438 1438 Edita Futbol Canadenc
1439 1439 Edita Canal
1440 1440 Edita Piragüisme
1441 1441 Edita Lloguer de cotxes
1442 1442 Edita taller mecànic
1443 1443 Edita Compartició de cotxes
1444 1444 Edita concessionari de cotxes
1445 1445 Edita Túnel de rentat
1446 1446 Edita Càmping per Caravanes
1447 1447 Edita Castell
1448 1448 -----
1449 1449 Edita Entrada de la cova
1450 1450 Edita Cementeri
1451 1451 Edita Telecadira
1452 1452 Edita Xalet
1453 1453 Edita estació de càrrega (cotxes elèctrics)
1454 1454 Edita Química
1455 1455 Edita Xemeneia
1456 1456 Edita Cinema
1457 1457 Edita ciutat
1458 1458 Edita senyal de límit de població
1459 1459 Edita Límits Civils
1460 1460 Edita Penya-segat
1461 1461 Edita Escalada
1462 1462 Edita rellotge
1463 1463 Edita Botiga de Roba
1464 1464 Edita Línia costanera
1465 1465 Edita Facultat
1466 1466 Edita Zona Comercial
1467 1467 Edita Comú
1468 1468 Edita Botiga d`Informàtica
1469 1469 Edita Confiteria
1470 1470 Edita Àrea de Construcció
1471 1471 Edita la informació del contacte
1472 1472 Edita la informació de contacte (nou esquema)
1473 1473 Edita Continent
1474 1474 Edita Botigues de Conveniència
1475 1475 Edita Botiga de fotocòpies
1476 1476 Edita País
1477 1477 Edita Comarca/Comtat
1478 1478 Edita Jutjats
1479 1479 Edita dipòsit cobert
1480 1480 Edita Grua
1481 1481 Edita Criquet
1482 1482 Edita Xarxes de Criquet
1483 1483 Edita Croquet
1484 1484 Edita Pas de vianants
1485 1485 Edita Cortina
1486 1486 Edita Carril bici
1487 1487 Edita Via ciclista
1488 1488 Edita Ciclisme
1489 1489 Edita presa
1490 1490 -----
1491 1491 Edita Dentista
1492 1492 Edita grans magatzems
1493 1493 Edita Senyal de Destí
1494 1494 Edita ruta direccional (utilitzat a Amèrica del Nord)
1495 1495 Edita vies en desús
1496 1496 Edita Rasa
1497 1497 Edita Botiga de Bricolatge
1498 1498 Edita Moll
1499 1499 Edita CAP
1500 1500 Edita parc per a gossos
1501 1501 Edita Curses de gossos
1502 1502 -----
1503 1503 Edita desaigua
1504 1504 Edita Aigua Potable
1505 1505 Edita Autoescola
1506 1506 Edita Tintoreria
1507 1507 Edita Botiga d`Electrònica
1508 1508 Edita Ambaixada
1509 1509 Edita punt d'accés d'Emergència
1510 1510 -----
1511 1511 Edita l'entrada
1512 1512 Edita Hípica
1513 1513 Edita Sex-shop
1514 1514 Edita Botiga de teixits
1515 1515 -----
1516 1516 Edita terres de cultiu
1517 1517 Edita Corral
1518 1518 Edita Restaurant de Menjar ràpid
1519 1519 -----
1520 1520 Edita Ferry
1521 1521 Edita terminal de ferris
1522 1522 Edita boca d'incendis
1523 1523 Edita Parc de Bombers
1524 1524 Edita Pesca
1525 1525 Edita tram d'escales
1526 1526 Edita Floristeria
1527 1527 -----
1528 1528 Edita vorera
1529 1529 Edita Gual
1530 1530 Edita Usos del Bosc
1531 1531 Edita Font
1532 1532 Edita Marc
1533 1533 Edita Benzinera
1534 1534 Edita Botiga de mobles
1535 1535 Edita Futbol Gaèlic
1536 1536 Edita Garatges
1537 1537 Edita Jardí
1538 1538 Edita Centre de Jardineria
1539 1539 Edita Gasòmetre
1540 1540 Edita Porta
1541 1541 Edita Glacera
1542 1542 Edita Golf
1543 1543 Edita camp de golf
1544 1544 -----
1545 1545 Edita Gespa
1546 1546 Edita Cementiri
1547 1547 -----
1548 1548 Edita Fruiteria
1549 1549 -----
1550 1550 Edita Espigó
1551 1551 Edita casa d'hostatjament
1552 1552 Edita Gimnàstica
1553 1553 Edita Perruqueria
1554 1554 Edita Baixador de ferrocarril
1555 1555 Edita Aldea
1556 1556 -----
1557 1557 Edita Botiga de Maquinari
1558 1558 Edita Otorrino
1559 1559 -----
1560 1560 Edita Heliport
1561 1561 Edita Botiga d`Equips d`àudio
1562 1562 Edita carretera
1563 1563 -----
1564 1564 Edita Hoquei
1565 1565 Edita Curses de Cavalls
1566 1566 Edita Hospital
1567 1567 Edita Alberg
1568 1568 Edita hotel
1569 1569 Edita Base de caça
1570 1570 Edita Zona Industrial
1571 1571 Edita Illa
1572 1572 Edita Illeta
1573 1573 Edita Masia/Habitatge aïllat
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Edita Joieria
1577 1577 Edita Unió
1578 1578 Edita Karting
1579 1579 Edita Llar d'infants
1580 1580 Edita quiosc
1581 1581 -----
1582 1582 Edita Botiga de Cuines
1583 1583 Edita Relleu
1584 1584 -----
1585 1585 Edita Bugaderia
1586 1586 Edita Biblioteca
1587 1587 -----
1588 1588 Edita Tren Lleuger
1589 1589 Edita Far
1590 1590 -----
1591 1591 Edita Localitat
1592 1592 -----
1593 1593 Edita Centre comercial
1594 1594 Edita Marina
1595 1595 Edita mercat
1596 1596 Edita Prat
1597 1597 Edita estació de mesurament
1598 1598 Edita memorial
1599 1599 Edita Sòl d`ús militar
1600 1600 Edita Pou de mina
1601 1601 Edita Mini-Golf
1602 1602 Edita Ascensor mixt (que conté góndoles i cadires)
1603 1603 Edita telèfons mòbils
1604 1604 Edita Aeromodelisme
1605 1605 Edita Canvi de moneda
1606 1606 Edita Monorail
1607 1607 Edita Monument
1608 1608 Edita Motel
1609 1609 Edita Motocròs
1610 1610 Edita Aparcament de motocicletes
1611 1611 Edita Motorsport
1612 1612 -----
1613 1613 Edita cruïlla de l'autopista
1614 1614 -----
1615 1615 Edita pas de muntanya
1616 1616 Edita fangar
1617 1617 Edita Multi
1618 1618 Edita Multipolígon
1619 1619 Edita Museu
1620 1620 Edita Instruments Musicals
1621 1621 Edita ferrocarril de via estreta
1622 1622 Edita Límit Nacional
1623 1623 Edita límits de Parc Nacional
1624 1624 Edita Reserva Natural
1625 1625 Edita Veïnatge/Urbanització
1626 1626 Edita Discoteca
1627 1627 Edita Casal de Gent Gran
1628 1628 Edita Òptica
1629 1629 -----
1630 1630 Edita botiga a l'aire lliure
1631 1631 Edita Pintura
1632 1632 Edita Lloc Paleontològic
1633 1633 Edita Parc
1634 1634 Edita Aparcament
1635 1635 -----
1636 1636 Edita Entrada de l`Aparcament
1637 1637 Edita Places d'aparcament
1638 1638 Edita Lloc de Passants
1639 1639 Edita sender
1640 1640 Edita Pic
1641 1641 -----
1642 1642 Edita Pilota Basca/Valenciana
1643 1643 Edita Farmàcia
1644 1644 Edita lloc del pícnic
1645 1645 -----
1646 1646 Edita Canonada
1647 1647 Edita Pitch & Putt
1648 1648 Edita Lloc de culte
1649 1649 -----
1650 1650 Edita Zona de jocs infantil
1651 1651 Edita Comissaria de Policia
1652 1652 Edita frontera política
1653 1653 Edita Oficina de correus
1654 1654 Edita Central elèctrica
1655 1655 Edita línia elèctrica
1656 1656 -----
1657 1657 Edita Central elèctrica
1658 1658 Edita Subestació elèctrica
1659 1659 Edita Torre elèctrica
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 Edita presó
1664 1664 Edita les propietats
1665 1665 Edita Pub
1666 1666 Edita Edificis Públics
1667 1667 Edita Barbacoes Públiques
1668 1668 Edita Informació d`adreça
1669 1669 Edita Cotxes RC
1670 1670 Edita Circuit
1671 1671 Edita Raqueta
1672 1672 Edita via de tren
1673 1673 -----
1674 1674 Edita Andana d`estació
1675 1675 -----
1676 1676 Edita Punt Net
1677 1677 Edita Província/Vegueria/Regió
1678 1678 -----
1679 1679 Edita Edifici Residencial
1680 1680 Edita Zona Residencial
1681 1681 -----
1682 1682 Edita Àrea de Descans
1683 1683 Edita restaurant
1684 1684 -----
1685 1685 Edita Riu
1686 1686 Edita Riba del riu
1687 1687 Edita les restriccions de carretera
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 Edita ruta
1691 1691 Edita la ruta principal
1692 1692 Edita Lliga de Rugbi
1693 1693 Edita Unió de Rugbi
1694 1694 Edita Ruïnes
1695 1695 Edita la pista
1696 1696 Edita Entrenament en Seguretat
1697 1697 -----
1698 1698 Edita Sauna
1699 1699 Edita Escola
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 Edita Peixateria
1703 1703 -----
1704 1704 Edita Àrea de Servei
1705 1705 -----
1706 1706 Edita Refugi
1707 1707 Edita sabateria
1708 1708 Edita tir
1709 1709 Edita Concessionari de Motos
1710 1710 Edita Lloc
1711 1711 Edita Monopatí
1712 1712 Edita patinatge
1713 1713 Edita Esquí
1714 1714 -----
1715 1715 Edita Futbol
1716 1716 Edita Puntes
1717 1717 Edita Centre Esportiu
1718 1718 Edita Botiga d'Esports
1719 1719 Edita brollador
1720 1720 Edita estadi
1721 1721 Edita CA/Estat
1722 1722 Edita papereria
1723 1723 -----
1724 1724 Edita Corrent
1725 1725 Edita carrer
1726 1726 Edita Enllumenat públic
1727 1727 Edita Estudi de Gravació
1728 1728 Edita Barri/Districte
1729 1729 Edita metro
1730 1730 Edita Boca de metro
1731 1731 Edita Supermercat
1732 1732 Edita càmera de vigilància
1733 1733 Edita punt de mesurament
1734 1734 Edita Natació
1735 1735 -----
1736 1736 Edita Tennis de taula
1737 1737 Edita sastreria
1738 1738 Edita parada de Taxis
1739 1739 Edita el carril per taxis
1740 1740 Edita Telèfon
1741 1741 Edita Tennis
1742 1742 Edita Terminal
1743 1743 Edita Porta d`Embarcament
1744 1744 -----
1745 1745 Edita Teatre
1746 1746 Edita Parc Temàtic
1747 1747 Edita Cabines de Peatge
1748 1748 Edita Torre
1749 1749 Edita Poble
1750 1750 Edita Ajuntament
1751 1751 Edita Joguineria
1752 1752 Edita Camí
1753 1753 Edita per calmar el trànsit
1754 1754 Edita tramvia
1755 1755 Edita Parada de tramvia
1756 1756 Edita Agència de Viatges
1757 1757 Edita arbre
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 Edita Túnel
1761 1761 Edita Restriccions de gir
1762 1762 Edita Torn
1763 1763 Edita Taller de Pneumàtics
1764 1764 -----
1765 1765 Edita Universitat
1766 1766 Edita Aspiradora
1767 1767 Edita Basar
1768 1768 Edita Màquina expenedora
1769 1769 Edita Veterinari
1770 1770 Edita Botiga de Vídeo
1771 1771 Edita Mirador
1772 1772 Edita Vil·la
1773 1773 -----
1774 1774 Edita Vinya
1775 1775 Edita Volcà
1776 1776 Edita Voleibol
1777 1777 Edita Cubell d'escombraries
1778 1778 Edita Planta d'Aigües Residuals
1779 1779 Edita Aigua
1780 1780 Edita parc aquàtic
1781 1781 Edita Torre de l'Aigua
1782 1782 Edita pou d'aigua
1783 1783 -----
1784 1784 Edita Cascada
1785 1785 Edita Molí d'aigua
1786 1786 Edita Curs d'aigua
1787 1787 -----
1788 1788 Edita Ermita
1789 1789 Edita Assut
1790 1790 Edita Aiguamolls
1791 1791 Edita molí de vent
1792 1792 Edita fusta
1793 1793 Edita Obres
1794 1794 Edita Zoo
1795 1795 Edita Carrer associat
1796 1796 -----
1797 1797 Edita latitud i longitud d'un node.
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 Edita xarxa de rutes
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Edita: {0}
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Educació
1816 1816 -----
1817 1817 Electrificada
1818 1818 Electrònica
1819 1819 Moneders electrònics i targetes de dèbit
1820 1820 Electrònica
1821 1821 -----
1822 1822 Elevació
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 Adreça electrònica
1828 1828 -----
1829 1829 Ambaixada
1830 1830 Punt d'Accés d'Emergència
1831 1831 Telèfon d'emergència
1832 1832 Vehicles d'emergència
1833 1833 Document buit
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 Habilita el filtre
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 Activar/desactivar el mode avançat
1841 1841 Activar/desactivar la renderització del mapa en forma esquemàtica
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Forçament
1845 1845 Entreu Latitud/Longitud per saltar a la posició
1846 1846 Introdueix l'Adreça URL
1847 1847 Entreu URL per descarregar
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 Introduïu una URL des d'on les dades han de ser descarregades
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 Indiqueu l'ID de l'objecte a descarregar
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Introduïu l''expressió de cerca
1868 1868 Entrada
1869 1869 Entrada {0}
1870 1870 Hípica
1871 1871 Sex-shop
1872 1872 S'ha produït un error
1873 1873 +++++
1874 1874 -----
1875 1875 Error durant la descàrrega
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 S'ha produït un error en carregar el fitxer
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 S'ha produït un error mentre s'estava analitzant {0}
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 +++++
1905 1905 Errors durant la descàrrega
1906 1906 +++++
1907 1907 Estònia, mapa base (Maaamet)
1908 1908 Estònia, Multi (Maaamet)
1909 1909 Estònia Orto (Maaamet)
1910 1910 Tot
1911 1911 Exemples
1912 1912 -----
1913 1913 Surt
1914 1914 Surt del JOSM
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Surt de l'aplicació
1919 1919 Surt per
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Mode expert
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Exporta el fitxer GPX
1929 1929 Exporta i desa
1930 1930 Opcions d'exportació
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Exporta les dades a un fitxer GPX.
1934 1934 Exporta a GPX...
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 Extrusió
1938 1938 -----
1939 1939 +++++
1940 1940 ARREGLA
1941 1941 -----
1942 1942 +++++
1943 1943 Teixits
1944 1944 Instal·lacions
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Terres de cultiu
1976 1976 Corral
1977 1977 Menjar ràpid
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Número de fax
1983 1983 Quota
1984 1984 -----
1985 1985 Tanca
1986 1986 Ruta del ferry
1987 1987 Terminal de Ferry
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 Fitxer
1995 1995 No existeix el fitxer ''{0}''.
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Nom del fitxer:
1999 1999 Arxiu de còpia de seguretat
2000 2000 El fitxer ja existeix. Voleu sobreescriure'l?
2001 2001 -----
2002 2002 Nom del fitxer:
2003 2003 El fitxer {0} ja existeix. Voleu sobreescriure'l?
2004 2004 -----
2005 2005 Fitxer: {0}
2006 2006 -----
2007 2007 Fitxers
2008 2008 Fitxers del Tipus:
2009 2009 Fitxers del tipus:
2010 2010 -----
2011 2011 Filtre
2012 2012 -----
2013 2013 Mode filtre
2014 2014 -----
2015 2015 Cadena a filtrar:
2016 2016 Filtre:
2017 2017 -----
2018 2018 Finalitza el dibuix.
2019 2019 Boca d'incendis
2020 2020 Parc de Bombers
2021 2021 Llar de foc
2022 2022 Pesca
2023 2023 Arregla
2024 2024 -----
2025 2025 Arregla conflictes d`etiquetes
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Pal de bandera
2031 2031 Florista
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 Carpetes
2035 2035 Segueix
2036 2036 Segueix la línia
2037 2037 -----
2038 2038 Menjar
2039 2039 -----
2040 2040 Aliments + Begudes
2041 2041 Peu
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Gual
2046 2046 Bosc
2047 2047 Ignorar els objectes en anviar però sense que siguin esborrats al servidor.
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Font
2052 2052 Marc
2053 2053 S'inflen les rodes de la bici gratis
2054 2054 Freemap.sk Cotxes
2055 2055 Freemap.sk Bicicleta
2056 2056 Freemap.sk Senderisme
2057 2057 Freemap.sk Esquí
2058 2058 Congela
2059 2059 -----
2060 2060 Freqüència (Hz)
2061 2061 A partir de (parada inicial)
2062 2062 De...
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Benzinera
2066 2066 Benzinera
2067 2067 Tipus de combustible:
2068 2068 Fugro (Dinamarca)
2069 2069 Vista de pantalla completa
2070 2070 -----
2071 2071 Funció
2072 2072 Mobles
2073 2073 +++++
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 GRAFCAN - Islas Canarias
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 +++++
2085 2085 Futbol Gaèlic
2086 2086 Garatges
2087 2087 Jardí
2088 2088 Centre de Jardineria
2089 2089 Gasòmetre
2090 2090 Porta
2091 2091 Calibre (mm)
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Accés general
2095 2095 Accés general
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Geografia
2099 2099 +++++
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Glacera
2105 2105 Vidre
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Vés a la pàgina següent
2111 2111 Vés a la pàgina anterior
2112 2112 +++++
2113 2113 Camp de golf
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 Gespa
2118 2118 Cementiri
2119 2119 Verd:
2120 2120 -----
2121 2121 Fruiteria
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Espigó
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Casa d'hostatjament
2131 2131 Fita
2132 2132 +++++
2133 2133 -----
2134 2134 Gimnàstica
2135 2135 +++++
2136 2136 +++++
2137 2137 +++++
2138 2138 +++++
2139 2139 -----
2140 2140 Perruqueria
2141 2141 Aldea
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 +++++
2145 2145 Maquinari
2146 2146 Té cabina?
2147 2147 Disposa de calefacció?
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 Salut
2154 2154 Otorrino
2155 2155 -----
2156 2156 Vehicles pesants (camions)
2157 2157 Arbustos
2158 2158 Alçada
2159 2159 Alçada (metres)
2160 2160 Heliport
2161 2161 Ajuda
2162 2162 Ajuda: {0}
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Amaga
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 Equips d`àudio
2173 2173 Vehicles amb alta ocupació (VAO)
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Carretera
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 +++++
2181 2181 Excursionisme
2182 2182 Llocs Històrics
2183 2183 Historial
2184 2184 Historial (web)
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Hoquei
2191 2191 -----
2192 2192 Inici
2193 2193 Pàgina d'inici
2194 2194 Cavall
2195 2195 Curses de Cavalls
2196 2196 +++++
2197 2197 Ordinador:
2198 2198 Alberg
2199 2199 +++++
2200 2200 Nom de la Casa
2201 2201 Número de portal
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Casa {0}
2205 2205 To:
2206 2206 Base de caça
2207 2207 -----
2208 2208 +++++
2209 2209 +++++
2210 2210 +++++
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 +++++
2214 2214 IDEIB - Illes Balears
2215 2215 S'ha produït un error d'entrada/sortida
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 +++++
2219 2219 ITACyL - Castilla y León
2220 2220 Icona
2221 2221 -----
2222 2222 Icona:
2223 2223 -----
2224 2224 Ignora
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Ignorar el consell i enviar
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 S'està ignorant l'adreça URL malformada: "{0}"
2234 2234 S'esta ignorant l'adreça URL malformada: "{0}"
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Imatge
2269 2269 Fitxers d'imatge
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Imatgeria: {0}
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 +++++
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Millorar la precisió dels camins
2295 2295 Mode de millora de la precisió dels camins
2296 2296 En segon pla
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Incloure un node als segments més propers del camí
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 +++++
2310 2310 +++++
2311 2311 Informació
2312 2312 -----
2313 2313 Informació
2314 2314 Taulell d'Informació
2315 2315 Oficina d'Informació
2316 2316 Terminal d'Informació
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 S'està inicialitzant
2320 2320 S'està inicialitzant l'API de l'OSM
2321 2321 -----
2322 2322 S'estan inicialitzant els estils de mapa
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 S'estan inicialitzant els valors predefinits
2326 2326 -----
2327 2327 S'està inicialitzant el validador
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Error intern del servidor
2333 2333 -----
2334 2334 Accés a Internet
2335 2335 Tarifa d'accés a Internet
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 L''ID especificat no és vàlid\nL''objecte no pot ser descarregat.
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 La data no és vàlida
2344 2344 -----
2345 2345 Desplaçament no vàlid
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 L'expressió de cerca no és vàlida
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 L'ID de l'usuari/a no és vàlid
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 +++++
2358 2358 +++++
2359 2359 +++++
2360 2360 +++++
2361 2361 Illa
2362 2362 Illeta
2363 2363 Masia/Habitatge aïllat
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 Editor Java OpenStreetMap
2378 2378 Versió de Java {0}
2379 2379 Joieria
2380 2380 Funció de fusió d'àrees
2381 2381 Uneix node i línia
2382 2382 Uneix el node al camí
2383 2383 Entra en l`àrea de confirmació
2384 2384 Unir les zones superposades
2385 2385 Zones superposades fusionades
2386 2386 Unir les zones que se superposen
2387 2387 Salta a la posició
2388 2388 Salta allà
2389 2389 Salta a la posició
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 Unió
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 +++++
2398 2398 +++++
2399 2399 +++++
2400 2400 Manté
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 Clau
2411 2411 La clau ''{0}'' no és vàlida
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Clau:
2415 2415 Clau: {0}
2416 2416 Dreceres de teclat
2417 2417 Paraules clau
2418 2418 Llar d'infants
2419 2419 Quiosc
2420 2420 -----
2421 2421 Cuines
2422 2422 -----
2423 2423 GLP (gas liquat de petroli)
2424 2424 -----
2425 2425 Punt de l`etiqueta
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 Relleu
2433 2433 Ús de la terra
2434 2434 -----
2435 2435 +++++
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Idioma
2439 2439 Mode llaç
2440 2440 Selecció en mode llaç: seleccioneu objectes dins d'una zona dibuixada a mà
2441 2441 Darrer canvi a {0}
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Latitud
2446 2446 Latitud:
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 Bugaderia
2456 2456 Capa
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Capa: {0}
2469 2469 Capes
2470 2470 -----
2471 2471 Oci
2472 2472 Longitud
2473 2473 Longitud (metres)
2474 2474 Longitud en metres
2475 2475 -----
2476 2476 Longitud: {0}
2477 2477 Pas a nivell
2478 2478 Biblioteca
2479 2479 Llicència
2480 2480 Tipus de carnet
2481 2481 -----
2482 2482 Vehicles comercials lleugers (de mercaderies)
2483 2483 Tren Lleuger
2484 2484 Far
2485 2485 Línia de referència
2486 2486 Tipus de línia
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Llista
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 Carrega sessió
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Carregar una sessió d'un fitxer.
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 S'estan carregant les preferències de les imatges
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Carregant sessió ''{0}''
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Fitxers locals
2529 2529 Localitat
2530 2530 Ubicació
2531 2531 Bloca
2532 2532 -----
2533 2533 Lodi - Itàlia
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Longitud
2537 2537 Longitud:
2538 2538 Mira a:
2539 2539 Aspecte i comportament
2540 2540 Mira a:
2541 2541 Torre de guaita
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 +++++
2545 2545 +++++
2546 2546 MSR Maps Urbà
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Fer una còpia paral·lela dels camins
2552 2552 Error en fer un camí paral·lel
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Centre comercial
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 +++++
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Mapa
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Mapa: {0}
2571 2571 -----
2572 2572 +++++
2573 2573 +++++
2574 2574 +++++
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Mercat
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 +++++
2583 2583 Màx. pes per eix (en tones)
2584 2584 Màx. alçada (en metres)
2585 2585 Màx. alçada (metres, només quan forçament=alçadamax)
2586 2586 -----
2587 2587 Màx. longitud (m)
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Màx. velocitat (km/h, només quan forçament=velocitatmax)
2591 2591 Màx. pes (tones)
2592 2592 Màx. pes (tones, només quan forçament=pesmax)
2593 2593 Màx. amplada (metres)
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Prat
2601 2601 Mesurament
2602 2602 Estació de mesurament
2603 2603 Membre de
2604 2604 -----
2605 2605 Membres
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 +++++
2610 2610 Nom del menú
2611 2611 -----
2612 2612 Menú: {0}
2613 2613 -----
2614 2614 Combina
2615 2615 Fusiona els nodes
2616 2616 Combinar capa
2617 2617 Fusiona dos o més nodes en el més antic
2618 2618 -----
2619 2619 Combinar selecció
2620 2620 Combinar la capa actual a una altra capa
2621 2621 Fuisonar els objectes seleccionats a una capa diferent
2622 2622 -----
2623 2623 Fusiona {0} nodes
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 Mètode
2637 2637 Mètric
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Militar
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Velocitat Min (km/h)
2644 2644 -----
2645 2645 Pou de mina
2646 2646 Minirotonda
2647 2647 Mini-Golf
2648 2648 -----
2649 2649 Minuts: {0}
2650 2650 Rèplica
2651 2651 Fer una rèplica simètrica dels nodes i els camins
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Ascensor mixt
2673 2673 -----
2674 2674 Dll-Dv 8:30-20:00
2675 2675 Dll-Dv 22:00-05:00
2676 2676 +++++
2677 2677 Telèfons mòbils
2678 2678 -----
2679 2679 +++++
2680 2680 Aeromodelisme
2681 2681 -----
2682 2682 Modificat
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Canvi de moneda
2686 2686 Monorrail
2687 2687 +++++
2688 2688 Més informació...
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 +++++
2694 2694 Motocròs
2695 2695 Vehicles de motor
2696 2696 Automòbil
2697 2697 Motocicleta
2698 2698 Concessionari de Motos
2699 2699 -----
2700 2700 +++++
2701 2701 -----
2702 2702 Cruïlla de l'autopista
2703 2703 -----
2704 2704 Pas de muntanya
2705 2705 Ciclisme de muntanya
2706 2706 Mou node...
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Mou avall
2710 2710 -----
2711 2711 Mou elements
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Mou a l'esquerra
2715 2715 Moure els nodes de manera que els angles siguin de 90 o de 180 graus
2716 2716 -----
2717 2717 Mou objectes {0}
2718 2718 Mou a la dreta
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Mou els nodes seleccionats a una línia.
2726 2726 Mou els nodes seleccionats per formar un cercle.
2727 2727 Moure`ls
2728 2728 Mou amunt
2729 2729 -----
2730 2730 Mou {0}
2731 2731 Mou objectes {0}
2732 2732 Fangar
2733 2733 +++++
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 Museu
2740 2740 Instruments Musicals
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Nom
2755 2755 -----
2756 2756 Nom de la ubicació
2757 2757 Nom del riu/mar/oceà
2758 2758 Nom d'usuari/a.
2759 2759 -----
2760 2760 Nom: {0}
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Ferrocarril de via estreta
2765 2765 Nacional
2766 2766 Parc nacional
2767 2767 -----
2768 2768 Natura
2769 2769 Reserva Natural
2770 2770 Veïnatge/Urbanització
2771 2771 Xarxa
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 Nou
2775 2775 -----
2776 2776 Carpeta nova
2777 2777 Nova capa
2778 2778 Relació nova
2779 2779 Nova clau
2780 2780 Nou decalatge
2781 2781 -----
2782 2782 Nova relació
2783 2783 Nou rol
2784 2784 -----
2785 2785 Nou valor
2786 2786 Següent
2787 2787 Marcador següent
2788 2788 Discoteca
2789 2789 +++++
2790 2790 No s''ha trobat cap exportador! No s''ha guardat res.
2791 2791 -----
2792 2792 No hi ha drecera
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 No hi ha canvis a pujar.
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Sense conflictes on ampliar
2802 2802 No s'ha trobat el conjunt de dades actual
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 No s'ha trobat cap dada en aquesta àrea.
2807 2807 No s'ha carregat cap dada.
2808 2808 Sense data
2809 2809 -----
2810 2810 No hi ha sortida (cul de sac)
2811 2811 No hi ha cap gestor d'exportació per a aquesta capa.
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Cap imatge
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 No s'han trobat interseccions .No s'ha fet cap canvi.
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Cap conjunt de canvis oberts
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 Cap etiqueta
2832 2832 No hi ha capes de destí
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 Adreça WMS o identificador no vàlid
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 +++++
2842 2842 -----
2843 2843 +++++
2844 2844 +++++
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 Cap
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Nord
2859 2859 -----
2860 2860 No s'ha trobat
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 Nota
2865 2865 -----
2866 2866 Nota: La llicència GPL no és compatible amb la llicència OSM. No pugeu dades amb llicència GPL.
2867 2867 -----
2868 2868 +++++
2869 2869 Res
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 No hi ha res seleccionat per ampliar.
2874 2874 Selecció buida.
2875 2875 No hi ha res a exportar. Primer heu d'obtenir dades.
2876 2876 -----
2877 2877 No hi ha res a enviar. Abans d'enviar heu d'obtenir dades.
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Nombre
2881 2881 Nombre de persones per cabina
2882 2882 Nombre de persones per cadira
2883 2883 -----
2884 2884 Nombre de persones per góndola/cadira
2885 2885 Nombre de persones per hora
2886 2886 Nombre de places
2887 2887 Nombre de cables (millor:conductors) per cable elèctric
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 Esquema de numeració
2891 2891 Casal de Gent Gran
2892 2892 -----
2893 2893 cobertura ODBL
2894 2894 D'acord
2895 2895 -----
2896 2896 +++++
2897 2897 +++++
2898 2898 +++++
2899 2899 +++++
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Objecte
2912 2912 -----
2913 2913 ID d'objecte
2914 2914 Els ID dels objectes poden ser separats per comes o per espais.<br/> Exemples: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> En mode mixt, especifiqueu els objectes d'aquesta manera: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Tipus d'objecte:
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 100 octans
2925 2925 80 octans
2926 2926 91 octans
2927 2927 92 octans
2928 2928 Súper 95 octans
2929 2929 Súper 98 octans
2930 2930 Ja existeix un favorit amb aquest nom. Remplaçar?
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 Desplaçament:
2934 2934 Desplaçament:
2935 2935 D'acord
2936 2936 Clau vella
2937 2937 Vell rol
2938 2938 Valor vell
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Sentit Únic
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Un dels camins seleccionats no és tancat i en conseqüència no pot ser unit.
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Unidireccional (bicicleta)
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Opacitat
2957 2957 Obre
2958 2958 -----
2959 2959 Obre una ubicació...
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Obre recents
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Obre un fitxer.
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 Obrir el diàleg de preferències per configuracions globals
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 Obre una adreça URL
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Obre un fitxer
2984 2984 -----
2985 2985 Obre el fitxer seleccionat
2986 2986 Obre el fitxer seleccionat.
2987 2987 Obre sessió
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Obre...
2993 2993 -----
2994 2994 +++++
2995 2995 +++++
2996 2996 OSM (alemany)
2997 2997 OpenStreetMap (estil alemany)
2998 2998 OpenStreetMap (Mapnik Blanc i Negre)
2999 2999 +++++
3000 3000 OSM (sòrab)
3001 3001 Dades OpenStreetMap
3002 3002 Horari d'obertura
3003 3003 Horaris de visita
3004 3004 Obrir el fitxer ''{0}'' ...
3005 3005 S'estan obrint fitxers
3006 3006 L''enllaç no pot ser obert en aquesta plataforma (''{0}'')
3007 3007 Obre una finestra que permet saltar a una posició específica
3008 3008 -----
3009 3009 Horari de funcionament
3010 3010 Operador
3011 3011 Òptica
3012 3012 Atributs Opcionals:
3013 3013 Tipus opcionals
3014 3014 -----
3015 3015 Orgànica
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 Normalitza
3019 3019 Ortogonalitzar / Desfés
3020 3020 Normalitza la figura
3021 3021 Ortogonalitza les formes
3022 3022 Ortogonalitzar la figura / Desfer\nSi us plau, seleccioneu els nodes que han estat desplaçats per la darrera acció d'ortogonalització!
3023 3023 -----
3024 3024 Altre
3025 3025 Altres punts d'informació
3026 3026 -----
3027 3027 A l'aire lliure
3028 3028 Formes de sortida d'energia
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Sobreescriu
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 PCN 2006 - Itàlia
3041 3041 PCN 2008 - IT + Lazio+Umbria
3042 3042 PNOA Espanya
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Pintura
3048 3048 -----
3049 3049 Lloc Paleontològic
3050 3050 +++++
3051 3051 +++++
3052 3052 Paral·lel
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 El paràmetre "downloadgps" no accepta noms de fitxer ni adreces URL de fitxers
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Parc
3065 3065 Aparcament Dissuasiu (P-R)
3066 3066 Aparcament
3067 3067 -----
3068 3068 Entrada de l`Aparcament
3069 3069 Places d`Aparcament
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Part de:
3079 3079 +++++
3080 3080 Lloc de Passants
3081 3081 -----
3082 3082 Contrasenya
3083 3083 Contrasenya:
3084 3084 Contrasenya:
3085 3085 Enganxa
3086 3086 Enganxa ...
3087 3087 Enganxa Etiquetes
3088 3088 -----
3089 3089 Enganxa el contingut de la memòria d'enganxat.
3090 3090 Enganxar sense els memebres incomplets
3091 3091 Sender
3092 3092 Ruta:
3093 3093 Pic
3094 3094 -----
3095 3095 Pas de vianants
3096 3096 Tipus de pas de vianants
3097 3097 Peatonal
3098 3098 Pilota Basca/Valenciana
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Duu a terme la validadió de les dades
3105 3105 -----
3106 3106 +++++
3107 3107 Farmàcia
3108 3108 Número de telèfon
3109 3109 Número de telèfon
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Lloc de Pícnic
3113 3113 -----
3114 3114 +++++
3115 3115 Canonada
3116 3116 Tipus de pistes
3117 3117 Pitch & Putt
3118 3118 Lloc de culte
3119 3119 Llocs
3120 3120 -----
3121 3121 Reprodueix/Pausar audio
3122 3122 -----
3123 3123 Zona de jocs infantil
3124 3124 Si us plau, abandoneu si no esteu segurs
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Selecciona com a mínim quatre nodes.
3167 3167 Seleccioneu com a mínim un node, via o relació que ja estigui pujat.
3168 3168 Com a mínim heu de seleccionar un camí tancat per ser unit.
3169 3169 Seleccioneu com a mínim un node o un camí
3170 3170 -----
3171 3171 Si us plau selecciona una via per simplificar.
3172 3172 Seleccioneu com a mínim un camí.
3173 3173 Si us plau selecciona com a mínim tres nodes.
3174 3174 Si us plau, seleccioneu almenys dos nodes per fusionar o un node proper a un altre.
3175 3175 Selecciona com a mínim dos vies per combinar-les.
3176 3176 Selecciona exactament dos o tres nodes, o una via amb exactament dos o tres nodes.
3177 3177 -----
3178 3178 Si us plau selecciona alguna cosa per copiar.
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Seleccioneu la capa de destí
3183 3183 -----
3184 3184 Seleccioneu vies que formin un angle de 90 o 180 graus, aproximadament.
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 Connectors
3195 3195 -----
3196 3196 Nom del Punt
3197 3197 Número del Punt
3198 3198 -----
3199 3199 Pol de referència
3200 3200 Comissaria de Policia
3201 3201 Polític
3202 3202 Població
3203 3203 +++++
3204 3204 Posició
3205 3205 -----
3206 3206 Bústia
3207 3207 Oficina de correus
3208 3208 Codi postal
3209 3209 -----
3210 3210 Potència
3211 3211 Central elèctrica
3212 3212 Línia elèctrica
3213 3213 Central elèctrica
3214 3214 Subestació elèctrica
3215 3215 Torre elèctrica
3216 3216 -----
3217 3217 Font d'alimentació
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 Violació de la precondició
3221 3221 -----
3222 3222 Predefinit
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Preferències
3229 3229 -----
3230 3230 Preferències...
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 Pressió (en bar)
3246 3246 -----
3247 3247 Anterior
3248 3248 Principal
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 Presó
3253 3253 Piscina privada
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Projecció
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Propietats
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Propietats de
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Configuració del servidor intermediari
3293 3293 +++++
3294 3294 Edificis Públics
3295 3295 Barbacoes Públiques
3296 3296 Vehicles de servei públic (SP)
3297 3297 Transport públic
3298 3298 Transport públic (ÖPNV)
3299 3299 Neteja
3300 3300 Neteja...
3301 3301 -----
3302 3302 +++++
3303 3303 Pedrera
3304 3304 Consulta
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Cotxes RC
3319 3319 Circuit
3320 3320 Raqueta
3321 3321 Via de tren
3322 3322 Ferrocarril
3323 3323 Baixador Ferrocarril
3324 3324 Andana d`estació
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Llegint {0}...
3340 3340 Llegeix-me
3341 3341 Nom real
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Enregistrament
3345 3345 Estudi de Gravació
3346 3346 -----
3347 3347 Imatge rectificada...
3348 3348 Reciclatge - Punt Net
3349 3349 Vermell:
3350 3350 Refés
3351 3351 Refés...
3352 3352 Refés la darrera acció desfeta.
3353 3353 -----
3354 3354 Refés {0}
3355 3355 Referència
3356 3356 Referència (número de línia)
3357 3357 Referència FGKZ (DE)
3358 3358 Referència GNBC (CA)
3359 3359 Referència GNIS (EUA)
3360 3360 Número de línia
3361 3361 Referència Regine (NA)
3362 3362 Referència Sandre (FR)
3363 3363 Número de referència
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Actualitza
3367 3367 Província/Vegueria/Regió
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 Refusa conflictes i desa
3371 3371 Relació
3372 3372 -----
3373 3373 Relació...
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Relació {0}
3387 3387 Relació:
3388 3388 -----
3389 3389 Relacions
3390 3390 -----
3391 3391 Relacions: {0}
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Religió
3397 3397 Recarrega
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Suprimeix
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 Esborra entrada
3423 3423 -----
3424 3424 Suprimeix de la barra d'eines
3425 3425 -----
3426 3426 Suprimir etiquetes dels camins interns
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Suprimeix l'entrada seleccionat
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Element de relacions suprimit.
3439 3439 Nodes duplicats suprimits
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 Canvia el nom del fitxer
3444 3444 Canvia el nom del fitxer "{0}" a
3445 3445 Reanomena la capa
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Lloguer
3451 3451 Taller mecànic
3452 3452 Reemplaça
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 Informa d'un error
3456 3456 +++++
3457 3457 -----
3458 3458 La petició ha fallat
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Requereix una quota
3462 3462 -----
3463 3463 Reinicia
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Edifici Residencial
3468 3468 Zona residencial
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Resol conflictes
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Resol conflictes.
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Recurs
3485 3485 Àrea de descans
3486 3486 Reinicia
3487 3487 +++++
3488 3488 Restaura
3489 3489 -----
3490 3490 Restricció
3491 3491 Detall
3492 3492 Mur de Contenció
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 Torna a l'estat anterior
3505 3505 Canviar el sentit de las vies
3506 3506 Inverteix i combina
3507 3507 Inverdeteix la direcció de tots els camins seleccionats
3508 3508 -----
3509 3509 Sentit contrari
3510 3510 Inverteix camins
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Revertint canvis
3515 3515 -----
3516 3516 Revisió
3517 3517 Cavalls
3518 3518 -----
3519 3519 Riu
3520 3520 Riba del riu
3521 3521 -----
3522 3522 Restriccions de carretera
3523 3523 Rol
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Rol:
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Rotonda
3532 3532 Ruta
3533 3533 Ruta principal
3534 3534 Xarxa de Rutes
3535 3535 Ruta estatal
3536 3536 Tipus de Ruta
3537 3537 Rutes mostrades:
3538 3538 Lliga de Rugbi
3539 3539 Unió de Rugbi
3540 3540 Ruïnes
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Pista
3546 3546 -----
3547 3547 SIGPAC Espanya
3548 3548 targetes-SIM
3549 3549 -----
3550 3550 Entrenament en Seguretat
3551 3551 Inspecció Tècnica de Vehicles
3552 3552 Venda
3553 3553 -----
3554 3554 Saturació:
3555 3555 +++++
3556 3556 Desa
3557 3557 -----
3558 3558 Desa com a
3559 3559 Anomena i desa...
3560 3560 Desa-ho en format GPX
3561 3561 Desa a:
3562 3562 Desa la capa
3563 3563 Desa el fitxer OSM
3564 3564 Desa sessió
3565 3565 Desa sessió com a...
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Desa'l igualment
3571 3571 Anomena i desa...
3572 3572 Desa a:
3573 3573 -----
3574 3574 Desa sessió...
3575 3575 -----
3576 3576 Desa les dades actuals en un fitxer nou
3577 3577 Desa les ades actuals.
3578 3578 Enregistrar la sessió actual en un nou fitxer.
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 +++++
3586 3586 +++++
3587 3587 -----
3588 3588 Escola
3589 3589 Ferralla
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Peixateria
3593 3593 Cercar
3594 3594 Cerca...
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 L''expressió de cerca no és vàlida: \n\n {0}
3598 3598 -----
3599 3599 Cerca objectes.
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Cadena a cercar:
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Cercar...
3607 3607 Cerca:
3608 3608 Cerca:
3609 3609 Segon nom
3610 3610 Es venen bicis de segona mà
3611 3611 Secundària
3612 3612 Segons: {0}
3613 3613 -----
3614 3614 Mira el Wiki per a d`altres capacitats:[types]=*.
3615 3615 Via ciclista i peatonal segregada
3616 3616 -----
3617 3617 Selecciona
3618 3618 Selecciona-ho tot
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Seleccioneu el camí que voleu fer més precís.
3622 3622 -----
3623 3623 Seleccionar tots els objectes no borrats en la capa de dades. Això també selecciona objectes incomplets.
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Selecciona un altre:
3629 3629 -----
3630 3630 Seleccioneu si la data hauria de descarregar-se en una nova capa
3631 3631 Indiqueu si els membres de la relació també han de ser descarregats
3632 3632 Indiqueu si les referències de l'objecte també han de ser descarregades, com per exemple les relacions de parentiu, i en el cas dels nodes els camins que s'hi relacionen.
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Seleccionar un node sota el cursor
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Seleccioneu la capa de destí
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Elements seleccionats no poden ser ortogonalizats
3674 3674 -----
3675 3675 Selecció
3676 3676 Selecció buida
3677 3677 La selecció només pot contenir camins i nodes.
3678 3678 -----
3679 3679 Selecció:
3680 3680 Selecció: {0}
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Capa separada
3685 3685 Separador
3686 3686 Seqüència: {0}
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 Servei
3690 3690 Horari dels Serveis
3691 3691 Adreça URL del servei
3692 3692 Serveis
3693 3693 Serveis:
3694 3694 -----
3695 3695 Sessió
3696 3696 Fitxer de sessió (*.jos)
3697 3697 Fitxer de la sessió (*.jos, *.joz)
3698 3698 Fitxer de sessió (arxiu) (*.joz)
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Tria l'idioma
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Paràmetres
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 Compartició
3724 3724 -----
3725 3725 +++++
3726 3726 Alberg
3727 3727 -----
3728 3728 Sabateria
3729 3729 Tir
3730 3730 Botigues
3731 3731 Botigues
3732 3732 -----
3733 3733 Drecera
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 Mostra
3738 3738 -----
3739 3739 Mostra els errors
3740 3740 Mostra l'informe d'estat
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 Mostra-ho tot
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Mostrar l''assistent de geometria
3748 3748 Mostra l'historial
3749 3749 Mostra informació
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Mostra aquesta ajuda
3768 3768 Mostra/Amaga
3769 3769 Amaga/mostra
3770 3770 -----
3771 3771 Àrea que es mostra
3772 3772 Mostra la pressió atmosfèrica
3773 3773 Mostra la data actual
3774 3774 Mostra la humitat
3775 3775 Mostra la temperatura
3776 3776 -----
3777 3777 Sicília - Itàlia
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 +++++
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Simplifica via
3785 3785 Simplifica totes les vies seleccionades
3786 3786 -----
3787 3787 Vols simplificar la via?
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Lloc
3795 3795 Nom del lloc
3796 3796 Mida
3797 3797 Monopatí
3798 3798 Patinatge
3799 3799 Esquí
3800 3800 Esquí
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 +++++
3810 3810 +++++
3811 3811 +++++
3812 3812 Fumar
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Moto de neu
3817 3817 Futbol
3818 3818 Tou
3819 3819 Alguns dels objectes han estat modificats.<br>Continueu si voleu descartar aquests canvis.</html>
3820 3820 Alguns dels camins eren part de relacions que han estat modificades. Verifiqueu que no s'ha introduït cap error.
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Disculpeu. No és possible modificar les relacions de multipolígons amb varis camins externs.
3824 3824 Disculpeu. No és possible crear un camí que és al mateix temps interior i exterior a una relació multipoligonal.
3825 3825 Disculpeu. No és possible crear un camí que és interior a vàries relacions multipoligonals.
3826 3826 Disculpeu. No és possible crear un camí que és exterior a múltiples relacions entre multipolígons.
3827 3827 Ordena
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Origen
3831 3831 Sud
3832 3832 Sud-Àfrica Topo (OOC)
3833 3833 Places per a les persones de mobilitat reduïda
3834 3834 Espais per a gent gran
3835 3835 Espais per a embarassades
3836 3836 destins especials
3837 3837 Radar
3838 3838 Puntes
3839 3839 Separa el camí
3840 3840 Separa un camí en dos al node seleccionat
3841 3841 Separa el camí {0} en {1} parts
3842 3842 Dividir el camí en fragments
3843 3843 Esport
3844 3844 Esport (Pilota)
3845 3845 Instal·lacions esportives
3846 3846 Esports
3847 3847 Centre Esportiu
3848 3848 -----
3849 3849 Estadi
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Estrelles
3853 3853 Inicia la cerca
3854 3854 Inicia la descàrrega
3855 3855 Començar a descarregar dades
3856 3856 Començar un nou camí a partir del darrer node.
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Comunitat autònoma/Estat federal
3865 3865 Estat:
3866 3866 Papereria
3867 3867 +++++
3868 3868 Informe d'estat
3869 3869 Escales
3870 3870 Stevns (Dinamarca)
3871 3871 -----
3872 3872 +++++
3873 3873 -----
3874 3874 Corrent
3875 3875 Carrer
3876 3876 Enllumenat públic
3877 3877 Nom del carrer
3878 3878 -----
3879 3879 Carrers NRW Geofabrik.de
3880 3880 Fort
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 Diu 10:00
3887 3887 Diu 10:30
3888 3888 Diu 11:00
3889 3889 Subàrea
3890 3890 Envia filtre
3891 3891 Subtipus de curs d'aigua (el més gran dels membres)
3892 3892 Barri/Districte
3893 3893 Metro
3894 3894 Boca de metro
3895 3895 Èxit
3896 3896 -----
3897 3897 +++++
3898 3898 -----
3899 3899 Supermercat
3900 3900 Amb vigilància
3901 3901 Suport
3902 3902 -----
3903 3903 Serveis d'imatges rectificades:
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Superfície
3909 3909 +++++
3910 3910 Vigilància
3911 3911 Punt de mesurament
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Natació
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Descripció de símbols
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 T1 - ruta de senderisme
3928 3928 T2 - ruta de senderisme de muntanya
3929 3929 T3 - difícil, ruta de senderisme exposada
3930 3930 T4 - difícil, exposada i empinada, ruta alpina
3931 3931 T5 - ruta alpina difícil amb escalada
3932 3932 T6 - ruta perillosa d'escalada alpina
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Tennis de taula
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 Etiquetes
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Etiquetes:
3957 3957 Sastreria
3958 3958 +++++
3959 3959 +++++
3960 3960 Carril per taxis
3961 3961 Telèfon
3962 3962 Targetes telefòniques
3963 3963 +++++
3964 3964 Admet tenda de campanya
3965 3965 +++++
3966 3966 -----
3967 3967 Prova
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 Test {0}/{1}: Començant {2}
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 +++++
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Les dades que heu copiat contenen objectes incomplets. Aquests objectes no seran ignorats en fer l'operació d'enganxar. Voleu enganxar les dades copiades sense els objectes incomplets?
3997 3997 La selecció no pot ser utilitzada per fer una operació de tall perquè no heu seleccionat cap node.
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 El document no conté dades.
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 Els errors següents han aparegut durant la descàrrega massiva: {0}
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 La zona seleccionada no està completa. Voleu continuar?
4033 4033 Els nodes seleccionats no formen part del mateix camí.
4034 4034 -----
4035 4035 La selecció conté {0} camins. Segur que els voleu simplificar tots?
4036 4036 -----
4037 4037 El servidor ha respost amb el codi d'error 404.<br>Això acostuma a indicar que el servidor no ha trobat cap objecte amb l'ID que s'ha demanat.
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 La via no es pot dividir en els nodes seleccionats. (Consell: Selecciona nodes al mig de la camí.)
4045 4045 Les vies no es poden combinar amb els sentits actuals.Vols invertir algun dels sentits?
4046 4046 Teatre
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 Parc temàtic
4052 4052 -----
4053 4053 No existeixen conjunts de canvis oberts
4054 4054 No hi ha cap objecte seleccionat per a ser actualitzat.
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Hi havia {0} conflictes durant la importació.
4060 4060 Això pot portar a la supresió accidental de nodes.
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 Aquesta operació farà que JOSM descarti els objectes seleccionats.<br> Seran eliminats de la capa però <i>no</i> seran eliminats<br> del servidor quan siguin enviats.
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Els nodes no es troben en un cercle.Avortant.
4092 4092 Màquina Expenedora de bitllets
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 Hora (hh:mm ,per senderisme)
4097 4097 Límit de temps (minuts)
4098 4098 Temps:
4099 4099 -----
4100 4100 Fus horari:
4101 4101 Fus horari: {0}
4102 4102 Tiris:DGM(model de terreny)
4103 4103 Tiris:DOM(model de superfície)
4104 4104 Títol:
4105 4105 Per (estació terme)
4106 4106 fins a ...
4107 4107 -----
4108 4108 Canvia les línies GPX
4109 4109 -----
4110 4110 Commutar a vista esquemàtica
4111 4111 -----
4112 4112 Commuta la vista en pantalla completa
4113 4113 Canvia la visibilitat de la finestra del gestor del conjunt de canvis
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 Commuta: {0}
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 Lavabos
4121 4121 -----
4122 4122 Peatge
4123 4123 Cabines de peatge
4124 4124 -----
4125 4125 Eina: {0}
4126 4126 Barra d'eines
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Eines
4131 4131 Eines per reparar-te tu mateix la bicicleta (pot ser una cooperativa de bicicletes)
4132 4132 -----
4133 4133 Suggeriment
4134 4134 +++++
4135 4135 Turisme
4136 4136 +++++
4137 4137 Torre
4138 4138 -----
4139 4139 Tipus de Torre
4140 4140 Poble
4141 4141 Ajuntament
4142 4142 Joguineria
4143 4143 -----
4144 4144 Camí
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Tipus de camí
4148 4148 Per calmar el trànsit
4149 4149 Senyal de trànsit
4150 4150 Ruta ben neta. Àrea plana o lleugerament inclinada cap avall, no hi ha perill de caiguda
4151 4151 Ruta en línia contínua i ascens equilibrat. Terreny amb parts empinades, possible perill de caiguda
4152 4152 Tramvia
4153 4153 Parada de tramvia
4154 4154 +++++
4155 4155 Restriccions del mode de transport
4156 4156 -----
4157 4157 Agència de Viatges
4158 4158 Arbre
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 Dim-Diu 8:00-15:00;Dis 8:00-12:00
4164 4164 Dim-Diu 8:00-15:00;Dis 8:00-12:00
4165 4165 -----
4166 4166 Inici de Túnel
4167 4167 Restriccions de gir
4168 4168 -----
4169 4169 Cercle de gir
4170 4170 Punt de gir
4171 4171 -----
4172 4172 Torn
4173 4173 -----
4174 4174 Tipus
4175 4175 Introdueix el nom (Regne Unit)
4176 4176 Tipus de forçament
4177 4177 Tipus de refugi
4178 4178 Tipus
4179 4179 Temps de viatge normal en minuts
4180 4180 Pneumàtics
4181 4181 +++++
4182 4182 UIC-Referència
4183 4183 Desconegut
4184 4184 Adreça URL
4185 4185 Fitxer / Adreça URL:
4186 4186 Adreça URL dels arxius
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Adreça URL:
4190 4190 Adreça URL:
4191 4191 EUA
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Desenganxa vies
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Imposible mostrar la latitud/longitud
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 Desclassificat
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 No decidit
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Desfer
4225 4225 Desfés ...
4226 4226 Desfer ortogonalitzar figura
4227 4227 Desfés moviment
4228 4228 Desfés ortogonalització per a certs nodes
4229 4229 Desfés l'última acció.
4230 4230 -----
4231 4231 Desfés {0}
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Confirmació de desenganxament
4256 4256 Node desenganxat
4257 4257 Universitat
4258 4258 Es desconeix el servidor remot
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Tipus desconegut: {0}
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 Carretera sense nom i sense classificació
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Canvis sense desar
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Desselecciona-ho tot
4284 4284 Deselecciona tots els objectes.
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Amunt
4295 4295 Puja un nivell
4296 4296 Actualitza
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 Actualitza dades
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Actualitza el modificat
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 Actualitza selecció
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Actualitzat
4310 4310 Actualitza el obejectes modificats amb el que hi ha al servidor (recarrega les dades)
4311 4311 Actualitza el obejectes seleccionats amb el que hi ha al servidor (recarrega les dades)
4312 4312 Actualitza els objectes de la capa activa amb el que hi ha al servidor.
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 Actualitzant dades
4318 4318 Actualització dels errors ignorats ...
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 S'està actualitzant la interfície d'usuari
4322 4322 Puja
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Pujar tots els canvis de la capa activa vers el servidor OSM
4326 4326 Carregar tots els canvis de la selecció actual al servidor de OSM.
4327 4327 Actualitza dades
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 Enviament desaconsellat.
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 Puja selecció
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 Ús
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 Utilitzeu les tecles de direcció o arrossegueu la capa d'imatge amb el ratolí per tal d'ajustar el decalatge de la imatge.\nTambé podeu indicar els decalatges est i nord a les coordinades {0}.\nSi voleu enregistrar el decalatge com un favorit, indiqueu el nom del favorit a continuació.
4355 4355 -----
4356 4356 Fes servir el predeterminat
4357 4357 -----
4358 4358 Utilitza els paràmetres per defecte
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 Usuari/a
4378 4378 Identificador d'usuari/a:
4379 4379 Nom d'usuari/a:
4380 4380 Nom d'usuari/a:
4381 4381 Nom d'usuari/a
4382 4382 Nom d'usuari/a:
4383 4383 -----
4384 4384 Aspiradora
4385 4385 Valida
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 Validant
4390 4390 Validació
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Valor
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Valor:
4405 4405 Valor:
4406 4406 Basar
4407 4407 -----
4408 4408 Vehicles per tipus
4409 4409 Vehicles per ús
4410 4410 Vejmidte (Dinamarca)
4411 4411 -----
4412 4412 Màquina expenedora
4413 4413 Productes expenendits
4414 4414 +++++
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 Versió esperada
4419 4419 Versió {0}
4420 4420 -----
4421 4421 Versió:
4422 4422 Veterinari
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 Visualitza
4427 4427 Visualitza: {0}
4428 4428 Mirador
4429 4429 -----
4430 4430 Vil·la
4431 4431 -----
4432 4432 Poble/Ciutat
4433 4433 Vinya
4434 4434 Visibilitat
4435 4435 Visibilitat/llegibilitat
4436 4436 Castellet visible
4437 4437 Visita la pàgina del projecte
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 Volcà
4441 4441 Voleibol
4442 4442 Tensió
4443 4443 -----
4444 4444 Avís: el format de l'adreça URL de l'API no és l'esperat. La redirecció vers l'històric de l'objecte probablement fallarà. L'adreça és: ''{0}''
4445 4445 ADVERTÈNCIA: format inesperat de l'API de base URL. Redirecció a la pàgina d'usuari per a l'usuari d'OSM probablement fallarà. API de base de URL és: ''{0}''
4446 4446 +++++
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 Adreça del servei WMS o identificador de la imatge:
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Mur
4459 4459 Atenció
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 Avisos
4522 4522 Rentat
4523 4523 Cubell d'escombraries
4524 4524 Planta d'Aigües Residuals
4525 4525 Aigua
4526 4526 Parc aquàtic
4527 4527 Torre de l'Aigua
4528 4528 Pou d'aigua
4529 4529 -----
4530 4530 Cascada
4531 4531 Molí d'aigua
4532 4532 Curs d'aigua
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 Punts de la via
4547 4547 Vies
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 Ermita
4552 4552 -----
4553 4553 Lloc web
4554 4554 Assut
4555 4555 Aiguamolls
4556 4556 -----
4557 4557 Cadira de rodes
4558 4558 Cadires de rodes
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 Tot el grup
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 +++++
4567 4567 Molí de vent
4568 4568 Finestres
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 Vista esquemàtica
4572 4572 -----
4573 4573 Amb botiga
4574 4574 -----
4575 4575 Fusta
4576 4576 Obres
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 +++++
4583 4583 Sí
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 Sou a punt de llançar {0} finestres del navegador.<br>Això pot atabalar la pantalla amb finestres de navegador<br>i trigar bastant en acabar.
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 També podeu enganxar una adreça web de www.openstreetmap.org
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 Has de seleccionar com a mínim una via.
4607 4607 Heu de seleccionar dos o més nodes per poder tallar un camí tancat.
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 +++++
4619 4619 Apropa
4620 4620 Apropar (en metres)
4621 4621 Apropa
4622 4622 Amplia (teclat)
4623 4623 Allunya
4624 4624 Allunya (teclat)
4625 4625 Apropa i mou el mapa
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 Apropa
4629 4629 Nivell d'apropament:
4630 4630 Allunya
4631 4631 Amplia la vista de {0}
4632 4632 Amplia a
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 Amplia {0}
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 +++++
4656 4656 -----
4657 4657 ciutat
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 localitat
4662 4662 -----
4663 4663 barri/districte
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 línia
4667 4667 línia_baixa_tensió
4668 4668 -----
4669 4669 límit
4670 4670 -----
4671 4671 línia
4672 4672 -----
4673 4673 xarxa
4674 4674 -----
4675 4675 restricció
4676 4676 ruta
4677 4677 lloc
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 Edita Pilona
4681 4681 Edita l'estació
4682 4682 -----
4683 4683 Pilona
4684 4684 Estació
4685 4685 Porta
4686 4686 Torna
4687 4687 Més ràpid
4688 4688 Avançament ràpid
4689 4689 Avança
4690 4690 Salta enrera.
4691 4691 Salta endavant
4692 4692 Marcador següent
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 Reprodueix/Pausa
4696 4696 Marcador anterior
4697 4697 Més lent
4698 4698 Avançar a poc a poc
4699 4699 Tancat
4700 4700 Obre
4701 4701 buit
4702 4702 negre
4703 4703 blau
4704 4704 marró
4705 4705 gris
4706 4706 verd
4707 4707 vermell
4708 4708 blanc
4709 4709 +++++
4710 4710 +++++
4711 4711 +++++
4712 4712 O
4713 4713 analògic
4714 4714 +++++
4715 4715 +++++
4716 4716 rellotge de sol
4717 4717 no ortodox
4718 4718 +++++
4719 4719 +++++
4720 4720 +++++
4721 4721 +++++
4722 4722 +++++
4723 4723 +++++
4724 4724 +++++
4725 4725 +++++
4726 4726 +++++
4727 4727 -----
4728 4728 Nom
4729 4729 Combustible
4730 4730 verd
4731 4731 carril
4732 4732 aparcament
4733 4733 vorera
4734 4734 -----
4735 4735 bosc
4736 4736 -----
4737 4737 Desplaçament
4738 4738 Ampliació
4739 4739 marca
4740 4740 +++++
4741 4741 utilitzat
4742 4742 sí
4743 4743 -----
4744 4744 barrejat
4745 4745 en superfície
4746 4746 pilar
4747 4747 estany
4748 4748 soterrada
4749 4749 submarí
4750 4750 mur
4751 4751 Edita Estació
4752 4752 Estació
4753 4753 +++++
4754 4754 +++++
4755 4755 +++++
4756 4756 +++++
4757 4757 +++++
4758 4758 refugi_de_picnic
4759 4759 transport_públic
4760 4760 refugi_meteorològic
4761 4761 -----
4762 4762 Vídeo
4763 4763 Clau:
4764 4764 coníferes
4765 4765 caduc
4766 4766 barrejat
4767 4767 nom del carrer abreujat
4768 4768 activat
4769 4769 -----
4770 4770 afegeix a la selecció
4771 4771 afegeix botó a la barra d'eines
4772 4772 adreça
4773 4773 adreces que pertanyen al carrer
4774 4774 -----
4775 4775 administratius
4776 4776 avançat
4777 4777 -----
4778 4778 via aèria
4779 4779 via aèria
4780 4780 via_aèria_fosca
4781 4781 via_aèria_llum
4782 4782 agregat
4783 4783 agrícola
4784 4784 aire
4785 4785 tot
4786 4786 -----
4787 4787 totes les vies tancades
4788 4788 tots els objectes incomplets
4789 4789 tots els objectes modificats
4790 4790 tots els nous objectes
4791 4791 tots els objectes
4792 4792 -----
4793 4793 totes les relacions
4794 4794 tots els objectes seleccionats
4795 4795 totes les vies
4796 4796 -----
4797 4797 alfabètic
4798 4798 alternativa
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 futbol_americà
4804 4804 -----
4805 4805 àncores
4806 4806 anglicà
4807 4807 menjar_animals
4808 4808 anònim
4809 4809 qualsevol
4810 4810 tot el relacionat amb el carrer
4811 4811 apartaments
4812 4812 aqüeducte
4813 4813 tir amb arc
4814 4814 àrea
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 asiàtic
4818 4818 -----
4819 4819 atletisme
4820 4820 -----
4821 4821 àudio
4822 4822 futbol_australià
4823 4823 automatitzat
4824 4824 fora_de_pista
4825 4825 fons
4826 4826 -----
4827 4827 punt final de tornada
4828 4828 segment de tornada
4829 4829 dolent
4830 4830 +++++
4831 4831 baptista
4832 4832 filferro_espinat
4833 4833 barrera
4834 4834 barrera usada en una via
4835 4835 beisbol
4836 4836 exemples bàsics
4837 4837 bàsics
4838 4838 pica
4839 4839 bàsquet
4840 4840 -----
4841 4841 bauxita
4842 4842 platja
4843 4843 bicicleta
4844 4844 -----
4845 4845 cartellera
4846 4846 biocombustible
4847 4847 biogàs
4848 4848 biomassa
4849 4849 vaixell sense curs d`aigua
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 petanca
4853 4853 límit
4854 4854 bitlles
4855 4855 afluents (sense riba)
4856 4856 marca
4857 4857 pont
4858 4858 etiqueta de pont d'un node
4859 4859 pont sense via/via fèrria/curs d`aigua
4860 4860 -----
4861 4861 budista
4862 4862 edifici
4863 4863 elevador
4864 4864 hamburguesa
4865 4865 +++++
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 futbol_canadenc
4869 4869 +++++
4870 4870 canal sense curs d`aigua
4871 4871 canoa
4872 4872 diferencia majúscules i minúscules
4873 4873 catòlic
4874 4874 cementiri
4875 4875 +++++
4876 4876 cadena
4877 4877 carbó vegetal
4878 4878 comprova
4879 4879 xican
4880 4880 pollastre
4881 4881 xinés
4882 4882 collaret
4883 4883 cristià
4884 4884 església
4885 4885 tabac
4886 4886 ciutat
4887 4887 +++++
4888 4888 clàssic
4889 4889 clàssic;patinatge
4890 4890 escalada
4891 4891 escalada de segon grau. Sovint, molt exposada,precarietat de roques escarpades, glaceres amb perill de relliscar i caure
4892 4892 sentit de les agulles del rellotge
4893 4893 tancat
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 carbó
4897 4897 -----
4898 4898 aire fred
4899 4899 aigua freda
4900 4900 combinadors
4901 4901 combustió
4902 4902 comercial
4903 4903 comunicacions
4904 4904 -----
4905 4905 aire comprimit
4906 4906 formigó
4907 4907 condons
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 conflicte
4911 4911 coníferes
4912 4912 connexió
4913 4913 construcció
4914 4914 -----
4915 4915 contenidor
4916 4916 de conveniència
4917 4917 coure
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 compta
4921 4921 -----
4922 4922 criquet
4923 4923 xarxa_criquet
4924 4924 +++++
4925 4925 esmorteidor
4926 4926 clients
4927 4927 via ciclista amb etiqueta bicicleta
4928 4928 ciclisme
4929 4929 presa
4930 4930 dades
4931 4931 caduc
4932 4932 dedicat
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 suprimit
4936 4936 -----
4937 4937 lliurament
4938 4938 en desús
4939 4939 designat
4940 4940 destinació
4941 4941 separada
4942 4942 detall sense via fèrria
4943 4943 desviament
4944 4944 dièsel
4945 4945 -----
4946 4946 deshabilitat
4947 4947 rasa
4948 4948 moll
4949 4949 no existeix
4950 4950 carrera_gossos - canòdrom
4951 4951 doble
4952 4952 avall
4953 4953 baixada
4954 4954 descarrega
4955 4955 drenatge
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 begudes
4959 4959 -----
4960 4960 segment est
4961 4961 fàcil
4962 4962 -----
4963 4963 elèctric
4964 4964 electricitat
4965 4965 electrificada sense via fèrria
4966 4966 -----
4967 4967 accés_punt_emergència
4968 4968 entrades al lloc, al perímetre
4969 4969 hípica - hipòdrom
4970 4970 ETCS sense via fèrria
4971 4971 evangèlic
4972 4972 parell
4973 4973 exemples
4974 4974 excel·lent
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 +++++
4978 4978 els llocs exposats es poden assegurar amb cordes o cadenes,possible necessitat d'utilitzar les mans per mantenir l'equilibri. Llocs parcialment protegits amb risc de caiguda, pedregar,roques dentades sense sender
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 granja
4982 4982 corral
4983 4983 tanca
4984 4984 +++++
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 troba a la selecció
4988 4988 primera via després de la unió
4989 4989 +++++
4990 4990 fissió
4991 4991 carpeta
4992 4992 menjar
4993 4993 a peu
4994 4994 vorera amb etiqueta peu
4995 4995 gual
4996 4996 bosc
4997 4997 forestal
4998 4998 -----
4999 4999 punt final d'anada
5000 5000 segment d'anada
5001 5001 -----
5002 5002 francès
5003 5003 -----
5004 5004 de la via
5005 5005 complet
5006 5006 fusió
5007 5007 futbol_gaèlic
5008 5008 garatge
5009 5009 garatges
5010 5010 +++++
5011 5011 gasificació
5012 5012 benzina
5013 5013 -----
5014 5014 geotèrmica
5015 5015 alemany
5016 5016 glacera
5017 5017 or
5018 5018 +++++
5019 5019 camp_de_golf
5020 5020 bo
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 grau1
5024 5024 grau2
5025 5025 grau3
5026 5026 grau4
5027 5027 grau5
5028 5028 grau_via sense via fèrria
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 grava
5032 5032 grec
5033 5033 verd
5034 5034 -----
5035 5035 hivernacle
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 gimnàstica
5039 5039 mig
5040 5040 punt final
5041 5041 +++++
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 riba_sí sense curs d`aigua
5045 5045 salut
5046 5046 calor
5047 5047 -----
5048 5048 arbustos
5049 5049 vehicles pesants
5050 5050 ressaltat
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 carretera sense referència
5054 5054 plataforma_autopista
5055 5055 traçat_autopista
5056 5056 excursionisme
5057 5057 hindú
5058 5058 històric
5059 5059 historial
5060 5060 hoquei
5061 5061 +++++
5062 5062 cavall
5063 5063 carrera_cavalls
5064 5064 carrera_cavalls
5065 5065 aire calent
5066 5066 aigua calenta
5067 5067 +++++
5068 5068 casa
5069 5069 -----
5070 5070 cases pertanyents al carrer
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 gepa
5074 5074 barraca
5075 5075 hidroelèctrica
5076 5076 gelats
5077 5077 -----
5078 5078 ilmenita
5079 5079 -----
5080 5080 inactiu
5081 5081 inclinació sense via
5082 5082 inclou
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 +++++
5088 5088 indi
5089 5089 interior
5090 5090 +++++
5091 5091 +++++
5092 5092 segment intern
5093 5093 -----
5094 5094 intermedi
5095 5095 intermitent sense curs d`aigua
5096 5096 +++++
5097 5097 -----
5098 5098 illa
5099 5099 aïllat
5100 5100 italià
5101 5101 -----
5102 5102 japonès
5103 5103 testimonis_jehovà
5104 5104 jueu
5105 5105 -----
5106 5106 unió sense via
5107 5107 +++++
5108 5108 quiosc
5109 5109 kursbuchstrecke sense via fèrria
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 carril
5114 5114 carrils sense via
5115 5115 darrera via abans de la unió
5116 5116 capa
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 etiqueta de capa amb el signe +
5120 5120 LCN sense via
5121 5121 -----
5122 5122 esquerra
5123 5123 oci i temps lliure
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 calcària
5128 5128 limitat
5129 5129 -----
5130 5130 carreró
5131 5131 carrer_residencial sense via
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 fitxer local
5136 5136 ubicació del dispositiu de forçament
5137 5137 -----
5138 5138 taquilles
5139 5139 -----
5140 5140 no lògic
5141 5141 -----
5142 5142 baix
5143 5143 luterà
5144 5144 LZB sense via fèrria
5145 5145 manteniment sense via
5146 5146 -----
5147 5147 fet per l'home
5148 5148 manualment
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 +++++
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 -----
5156 5156 alçadamax
5157 5157 velocitatmax
5158 5158 velocitat màxima usada a sender
5159 5159 velocitat_max sense via
5160 5160 pesmax
5161 5161 mitjana sense via
5162 5162 membre
5163 5163 membres del lloc
5164 5164 metadada
5165 5165 metall
5166 5166 metodista
5167 5167 mexicà
5168 5168 militar
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 distanciamin
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 objectes que falten:
5177 5177 clau de nom mal escrita
5178 5178 barrejat
5179 5179 modificat
5180 5180 -----
5181 5181 monorrail
5182 5182 mormó
5183 5183 +++++
5184 5184 autopista/autovia
5185 5185 autovia sense via
5186 5186 autopista/autovia
5187 5187 enllaç d`autopista/autovia
5188 5188 fangar
5189 5189 multiplica
5190 5190 diverses plantes
5191 5191 múltiple
5192 5192 -----
5193 5193 musulmà
5194 5194 nacional
5195 5195 +++++
5196 5196 -----
5197 5197 aigua natural que s'usa per a la piscina
5198 5198 natura
5199 5199 diaris
5200 5200 següent
5201 5201 níquel
5202 5202 +++++
5203 5203 descripció no disponible
5204 5204 -----
5205 5205 no hi ha importador
5206 5206 -----
5207 5207 no_gir_esquerra
5208 5208 no_gir_dreta
5209 5209 no_recte
5210 5210 no_gir_u
5211 5211 node de la intersecció
5212 5212 node a la via on s'inicia la força
5213 5213 nodes que formen el pas
5214 5214 cap
5215 5215 nòrdic
5216 5216 segment nord
5217 5217 no suprimit
5218 5218 -----
5219 5219 No present
5220 5220 -----
5221 5221 avís
5222 5222 principiant
5223 5223 ntd_id sense via
5224 5224 +++++
5225 5225 objectes
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 objectes canviats per un usuari/a
5229 5229 -----
5230 5230 objectes a la vista actual
5231 5231 objectes a l`àrea descarregada
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 observació
5239 5239 senar
5240 5240 oficina
5241 5241 oficial
5242 5242 oli
5243 5243 operador_anterior_tren sense via fèrria
5244 5244 via fèrria antiga
5245 5245 antigues
5246 5246 etiqueta de sentit únic d'un node
5247 5247 sentit únic sense via
5248 5248 -----
5249 5249 només_gir_esquerra
5250 5250 només_gir_dreta
5251 5251 només_recte
5252 5252 obre
5253 5253 -----
5254 5254 oposat
5255 5255 carril_oposat
5256 5256 camí_oposat
5257 5257 opcions
5258 5258 -----
5259 5259 ortodox
5260 5260 osmòtic
5261 5261 altres carrils
5262 5262 exterior
5263 5263 segment extern
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 parquímetre
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 passatgers
5270 5270 passatgers;vehicle
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 pic
5274 5274 -----
5275 5275 pegàs
5276 5276 pelicà
5277 5277 pilota basca/valenciana
5278 5278 +++++
5279 5279 perímetre del lloc
5280 5280 permissiu
5281 5281 fotos
5282 5282 fotovoltaica
5283 5283 -----
5284 5284 canonada
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 pitch & putt
5292 5292 +++++
5293 5293 lloc
5294 5294 plantes
5295 5295 plàstic
5296 5296 plataforma que pertany a la ruta
5297 5297 estaca
5298 5298 polític
5299 5299 posició del senyal
5300 5300 potència
5301 5301 presbiterià
5302 5302 anterior
5303 5303 principal
5304 5304 enllaç de principal
5305 5305 privat
5306 5306 propietats
5307 5307 proposada
5308 5308 +++++
5309 5309 psv sense via/via fèrria/curs d`aigua
5310 5310 públic
5311 5311 -----
5312 5312 plànols_transport_public
5313 5313 bitllets_transport_public
5314 5314 fraret
5315 5315 d'emmagatzematge per bombeig
5316 5316 de bombeig
5317 5317 piròlisi
5318 5318 PZB sense via fèrria
5319 5319 -----
5320 5320 quàquer
5321 5321 pedrera
5322 5322 raqueta
5323 5323 ràdio sense via fèrria
5324 5324 via de tren
5325 5325 -----
5326 5326 final de via fèrria
5327 5327 ferrocarril
5328 5328 punt de via fèrria
5329 5329 platja de vies
5330 5330 ràpids
5331 5331 canyissar
5332 5332 regió
5333 5333 +++++
5334 5334 expressió regular
5335 5335 relació sense tipus
5336 5336 relacions
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 remot
5340 5340 esborra de la selecció
5341 5341 reemplaça selecció
5342 5342 -----
5343 5343 reservat
5344 5344 residencial
5345 5345 restaurant sense nom
5346 5346 al detall
5347 5347 dreta
5348 5348 riu
5349 5349 riba del riu
5350 5350 carretera
5351 5351 rol
5352 5352 sostre
5353 5353 terrat
5354 5354 -----
5355 5355 ruta
5356 5356 segment de ruta
5357 5357 variant/direcció de ruta (almenys 2)
5358 5358 lliga_rugbi
5359 5359 unió_rugbi
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 sal
5364 5364 maresma
5365 5365 sorra
5366 5366 +++++
5367 5367 escala
5368 5368 esquemàtic
5369 5369 escola
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 secundària
5373 5373 segregació sense via
5374 5374 sísmic
5375 5375 Selecciona l'esport:
5376 5376 seleccionat
5377 5377 selecció
5378 5378 via ciclista segregada com a carril en una via ciclista
5379 5379 separat
5380 5380 via de servei
5381 5381 serveis
5382 5382 -----
5383 5383 aigües residuals
5384 5384 compartit_amb_bus
5385 5385 carril_compartit
5386 5386 -----
5387 5387 +++++
5388 5388 tir
5389 5389 botiga
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 vorera sense via
5394 5394 revestiment
5395 5395 sij
5396 5396 argent
5397 5397 únic
5398 5398 escalada individualitzada fins al segon grau. Exposada,roques del terreny dentades i exigentss, glaceres una mica perilloses i neu
5399 5399 lloc
5400 5400 monopatí
5401 5401 patinatge
5402 5402 esquí
5403 5403 esquí
5404 5404 -----
5405 5405 suavitat sense via
5406 5406 +++++
5407 5407 llevaneus sense via
5408 5408 futbol
5409 5409 +++++
5410 5410 -----
5411 5411 segment sud
5412 5412 -----
5413 5413 divisió_de_ferrocarril
5414 5414 esport
5415 5415 -----
5416 5416 centre_esports
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 estadi
5420 5420 segells
5421 5421 -----
5422 5422 estat
5423 5423 de vapor
5424 5424 compta_esglaons sense via
5425 5425 pedra
5426 5426 torrent
5427 5427 rierol sense curs d`aigua
5428 5428 carrer
5429 5429 -----
5430 5430 el nom del carrer conté ss
5431 5431 cadena
5432 5432 cadena;cadena;...
5433 5433 -----
5434 5434 metro
5435 5435 succió
5436 5436 sunnita
5437 5437 superfície
5438 5438 +++++
5439 5439 -----
5440 5440 caramels
5441 5441 natació
5442 5442 piscina
5443 5443 -----
5444 5444 taula
5445 5445 tennis_taula
5446 5446 +++++
5447 5447 taoista
5448 5448 -----
5449 5449 temporal
5450 5450 tipus temporal de carretera
5451 5451 +++++
5452 5452 +++++
5453 5453 terrassa
5454 5454 terciària
5455 5455 +++++
5456 5456 tailandès
5457 5457 -----
5458 5458 termal
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 mareomotriu
5462 5462 -----
5463 5463 tigre
5464 5464 dades_tiger
5465 5465 -----
5466 5466 estany
5467 5467 -----
5468 5468 a la via
5469 5469 peatge sense via
5470 5470 topogràfic
5471 5471 tucà
5472 5472 turisme
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 joguines
5476 5476 camí
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 classe_tren sense via fèrria
5480 5480 recorregut sense via fèrria
5481 5481 tipus_camí sense via
5482 5482 semàfor o barrera que t'atura
5483 5483 mode_tràfic sense via fèrria
5484 5484 senyals_de_trànsit
5485 5485 visibilitat_camí sense via
5486 5486 tren
5487 5487 tramvia
5488 5488 transports
5489 5489 +++++
5490 5490 -----
5491 5491 trolebús
5492 5492 -----
5493 5493 via ràpida
5494 5494 enllaç de via ràpida
5495 5495 túnel sense via/via fèrria/curs d`aigua
5496 5496 turc
5497 5497 tipus
5498 5498 sense classificació
5499 5499 sense control
5500 5500 soterrat
5501 5501 -----
5502 5502 unitari
5503 5503 universitat
5504 5504 desconegut
5505 5505 sense marcar
5506 5506 -----
5507 5507 no definit
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 sense etiqueta
5511 5511 -----
5512 5512 combinació inusual d'etiquetes (carreteres i natural)
5513 5513 combinació inusual d'etiquetes (carreteres i vies navegables)
5514 5514 amunt
5515 5515 -----
5516 5516 ús
5517 5517 ús sense via fèrria
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 S'ha produït un error de validació
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 +++++
5524 5524 versió {0}
5525 5525 per nodes o vies
5526 5526 viaducte
5527 5527 vídeo
5528 5528 vista
5529 5529 -----
5530 5530 volcà
5531 5531 -----
5532 5532 mur
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 escombraries
5536 5536 aigua
5537 5537 nivell_aigua
5538 5538 parc_aquàtic
5539 5539 -----
5540 5540 -----
5541 5541 cursos d'aigua (sense riba)
5542 5542 ones
5543 5543 via que forma el pas de la gent
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 vies que formen part del carrer
5550 5550 vies que passen a través del túnel
5551 5551 vies que passen per sota del pont
5552 5552 vies que passen per sobre del pont
5553 5553 meteo
5554 5554 segment oest
5555 5555 on el forçament finalitza
5556 5556 on col·locar l`etiqueta
5557 5557 -----
5558 5558 fauna
5559 5559 vent
5560 5560 -----
5561 5561 amb cable
5562 5562 wi-fi
5563 5563 fusta
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 etiqueta de carretera equivocada d'un node
5567 5567 +++++
5568 5568 iardes
5569 5569 sí
5570 5570 +++++
5571 5571 +++++
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 zircó
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 zoroastrià
5578 5578 -----
5579 5579 +++++
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 {0} metres
5589 5589 {0} més...
5590 5590 {0} nodes al camí {1} superen el nombre màxim de {2} nodes permès
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 +++++
5600 5600 -----
5601m 1 -----
5602m 2 -----
5603m 3 -----
5604m 4 -----
5605m 5 -----
5606m 6 -----
5607m 7 -----
5608m 8 -----
5609m 9 -----
5610m 10 -----
5611m 11 -----
5612m 12 -----
5613m 13 -----
5614m 14 -----
5615m 15 -----
5616m 16 -----
5617m 17 -----
5618m 18 -----
5619m 19 Afegir un node al camí
5620m 19 Afegir un node a {0} camins
5621m 20 -----
5622m 21 -----
5623m 22 -----
5624m 23 No és possible d'obrir l'arxiu {0} perquè no existeix o perquè no hi ha un importador adequat.
5625m 23 No és possible d'obrir els arxius {0} perquè no existeixen o perquè no hi ha un importador adequat.
5626m 24 No és possible d'obrir l'arxiu {0} amb l'importador ''{1}''.
5627m 24 No és possible d'obrir els arxius {0} amb l'importador ''{1}''.
5628m 25 -----
5629m 26 -----
5630m 27 -----
5631m 28 -----
5632m 29 Conflicte durant la descàrrega.
5633m 29 Conflictes durant la descàrrega.
5634m 30 -----
5635m 31 Esborra {0} node
5636m 31 Esborra {0} nodes
5637m 32 Suprimeix {0} objecte
5638m 32 Suprimeix els {0} objectes
5639m 33 Esborra {0} relació
5640m 33 Esborra {0} relacions
5641m 34 Esborra {0} via
5642m 34 Esborra {0} vies
5643m 35 -----
5644m 36 -----
5645m 37 -----
5646m 38 -----
5647m 39 -----
5648m 40 -----
5649m 41 -----
5650m 42 -----
5651m 43 Inserir un node a un camí.
5652m 43 Inserir un node a {0} camins.
5653m 44 -----
5654m 45 -----
5655m 46 -----
5656m 47 -----
5657m 48 -----
5658m 49 L'objecte no ha pogut ser descarregat
5659m 49 Alguns objectes no han pogut ser descarregats
5660m 50 objecte esborrat
5661m 50 objectes esborrats
5662m 51 Un dels objectes descarregats està marcat com esborrat.
5663m 51 {0} dels objectes descarregats són marcats com esborrats.
5664m 52 Un objecte no ha pogut ser descarregat.<br>
5665m 52 {0} objectes no han pogut ser descarregats.<br>
5666m 53 Obrint el fitxer {0} ...
5667m 53 Obrint els fitxers {0} ...
5668m 54 Enganxa {0} etiqueta
5669m 54 Enganxa {0} etiquetes
5670m 55 -----
5671m 56 -----
5672m 57 -----
5673m 58 -----
5674m 59 -----
5675m 60 -----
5676m 61 -----
5677m 62 -----
5678m 63 Simplificar camí (eliminar {0} node)
5679m 63 Simplificar camí (eliminar {0} nodes)
5680m 64 Simplifica {0} via
5681m 64 Simplifica {0} vies
5682m 65 -----
5683m 66 -----
5684m 67 -----
5685m 68 -----
5686m 69 El node seleccionat no part del camí.
5687m 69 Els nodes seleccionats no són part del camí.
5688m 70 La via seleccionada te nodes fora de la regió descarregada
5689m 70 Les vies seleccionades tenen nodes fora de la regió descarregada
5690m 71 -----
5691m 72 Hi ha 2 o més camins que usen el node seleccionat. Seleccioneu també el camí adient.
5692m 72 Hi ha 2 o més camins que usen els nodes seleccionats. Seleccioneu també el camí adient.
5693m 73 -----
5694m 74 -----
5695m 75 -----
5696m 76 -----
5697m 77 Ha hagut {0} conflicte durant la importació.
5698m 77 Ha hagut {0} conflictes durant la importació.
5699m 78 -----
5700m 79 -----
5701m 80 -----
5702m 81 -----
5703m 82 -----
5704m 83 -----
5705m 84 -----
5706m 85 -----
5707m 86 -----
5708m 87 -----
5709m 88 -----
5710m 89 -----
5711m 90 objecte
5712m 90 objectes
5713m 91 -----
5714m 92 a {0} objecte
5715m 92 a {0} objectes
5716m 93 -----
5717m 94 -----
5718m 95 -----
5719m 96 -----
5720m 97 -----
5721m 98 -----
5722m 99 -----
5723m 100 -----
5724m 101 -----
5725m 102 -----
5726m 103 -----
5727m 104 -----
5728m 105 -----
5729m 106 -----
5730m 107 -----
5731m 108 -----
5732m 109 -----
5733m 110 -----
5734m 111 -----
5735m 112 -----
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.