source: josm/trunk/data/bg.lang@ 6891

Last change on this file since 6891 was 6891, checked in by simon04, 10 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 115.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 брой обекти
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 +++++
23 23 -----
24 24 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
25 25 -----
26 26 (URL беше:
27 27 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
28 28 -----
29 29 (няма обект)
30 30 (никой)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
36 36 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
37 37 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
38 38 -----
39 39 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
40 40 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
41 41 * Един маркиран възел, или
42 42 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
43 43 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 ... възможни са други способи за придвижване
48 48 ... се отнася за релация
49 49 /път/към/папката/на/JOSM/
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 Боулинг зала
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 денонощно
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 <Няма още GPX следи заредени>
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <b>modified</b> - всички променени обекти
112 112 -----
113 113 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
114 114 -----
115 115 <b>selected</b> - всички избрани обекти
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <различни>
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <h2>JOSM изисква Java версия 6.</h2>Имате Java версия: {0}.<br>Можете да <ul><li>обновите Вашата Java (JRE) или</li><li>да използвате по-ранна (съвместима с Java 5) версия на JOSM.</li></ul>За повече информация:
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 <html>Възникна грешка при въстановяването на бекъп файла.<br> Грешката е: <br>{0}</html>
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 <html>Директория ''{0}'' не може да се отвори.<br>Моля, изберете файл.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Не може да зареди сесия ''{0}''.<br>Грешката е:<br>{1}</html>
162 162 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Не може да запише сесия ''{0}''.<br>Грешката е:<br>{1}</html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
183 183 -----
184 184 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Моля, уверете се, че всички избрани пътища са в една посока<br>или ги ортогонализирайте един по един.</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
262 262 -----
263 263 -----
264 264 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
271 271 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 <неопределено>
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 > долу
300 300 > горе
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
306 306 -----
307 307 -----
308 308 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Превишаване възможностите на API
313 313 API версия: {0}
314 314 Изоставена ЖП линия
315 315 -----
316 316 Прекъсване на обединяването
317 317 -----
318 318 -----
319 319 За програмата
320 320 За JOSM...
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 Достъп
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Настаняване
332 332 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
333 333 клиентски карти
334 334 -----
335 335 Действие
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Активиране
340 340 -----
341 341 Активиране на избрания слой
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Добави
347 347 -----
348 348 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
349 349 Добавяне на точка...
350 350 Добавяне на поправено изображение
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
355 355 Добавяне на нова точка към съществуващ път
356 356 -----
357 357 -----
358 358 Добавяне нов източник в списъка.
359 359 -----
360 360 Добавяне на нов етикет
361 361 -----
362 362 Добавяне на точка по координати - ширина/дължина
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Добави празен етикет
369 369 Добави информация за автора
370 370 -----
371 371 Добавяне на конфликт за ''{0}''
372 372 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
373 373 -----
374 374 Добавете слой с изображения {0}
375 375 Добавете слоеве
376 376 Добавяне на точка
377 377 Добавяне на точка в път
378 378 Добавяне на точка към път и съединяване
379 379 Добавяне на възел {0}
380 380 -----
381 381 Добавяне на отношение {0}
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Добавяне към селекция
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Добавяне на път {0}
397 397 Добавен възел на всички кръстовища
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Интерполация на адреси
402 402 Адреси
403 403 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто ''Помощ'', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Коригиране на отместването на изображението
408 408 -----
409 409 Коригиране на позицията на слоя с изображения
410 410 Настройване часови пояс и отместване
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 Административна
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Разширени настройки
422 422 Разширена информация
423 423 Разширена информация (уеб)
424 424 -----
425 425 -----
426 426 Надземни линии
427 427 +++++
428 428 -----
429 429 -----
430 430 Летище
431 431 -----
432 432 Алкохол
433 433 Подреди точките в кръг
434 434 Подреди точките в линия
435 435 Всички
436 436 -----
437 437 Всички формати
438 438 -----
439 439 -----
440 440 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Земя за лично ползване
446 446 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Разрешено преминаване:
454 454 -----
455 455 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
463 463 -----
464 464 Алфа канал
465 465 Планинска хижа
466 466 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
467 467 -----
468 468 Също преименувай файл
469 469 -----
470 470 -----
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 Брой проводници
476 476 Брой седящи места
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
480 480 -----
481 481 В разширение {0} възникна грешка
482 482 -----
483 483 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
484 484 -----
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато ''name'', ''cmt'' или ''desc'' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
491 491 -----
492 492 Приложи
493 493 Приложи промените
494 494 Прилагане шаблон
495 495 Прилагане на резолюцията
496 496 Приложи роля
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 Приложи изглаждане върху картата.
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
504 504 Приложи избраните промени
505 505 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
510 510 Приложи тази роля към всички членове
511 511 Прилагане?
512 512 -----
513 513 -----
514 514 -----
515 515 Архиологични разкопки
516 516 Стрелба с лък
517 517 Сигурни ли сте, че искате да продължите?
518 518 Област
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Център на изкуствата
524 524 Творба на изкуството
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Събиране на нови полигони
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 Атлетика
532 532 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
533 533 Атракция
534 534 -----
535 535 Аудио
536 536 Аудио устройството е недостъпно
537 537 Аудио настройки
538 538 Аудио маркери от {0}
539 539 Аудио синхронизирано на точка {0}.
540 540 -----
541 541 Звук: {0}
542 542 Аудио напътствия
543 543 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
544 544 Австралийски футбол
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 -----
551 551 -----
552 552 -----
553 553 -----
554 554 Автор
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Автори
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 Авто-отгатване
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 Банкомат
575 575 Автоматично сваляне
576 576 Автоматично поправяне на маркерите
577 577 -----
578 578 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
579 579 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
580 580 -----
581 581 Наличен
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 Дестка ясла
592 592 Назад
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Лоша заявка
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 -----
602 602 Банка
603 603 Бар
604 604 -----
605 605 -----
606 606 Прегради
607 607 -----
608 608 Бейсбол
609 609 Основен
610 610 Басейн
611 611 Баскетбол
612 612 Батерии
613 613 Поле на битка
614 614 -----
615 615 Залив
616 616 Плаж
617 617 -----
618 618 Маяк / Радиопредавател
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Скамейка
622 622 Напитки
623 623 Вело
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 Бирария
631 631 Велосипеди
632 632 -----
633 633 Био дизел
634 634 Празен слой
635 635 Бетонен блок
636 636 -----
637 637 Съдържание на таблото
638 638 Корабостроителница
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 колчета
646 646 -----
647 647 Книжарница
648 648 -----
649 649 Отметка име:
650 650 Отметки
651 651 Граничен контрол
652 652 Ботаническо название
653 653 Буле (игра с мет.топчета)
654 654 Граници
655 655 -----
656 656 Пограничен камък
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Рамка
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Игра с асим.мет.топки (bowls)
665 665 Компания
666 666 -----
667 667 Мост
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Индустриални развалини
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Съобщаване на грешки
679 679 Сграда
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 Изчертаване на главното меню
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Накланяща преграда (bump gate)
688 688 -----
689 689 Направляван автобус
690 690 Автобусна платформа
691 691 Автогара
692 692 Автобусна спирка
693 693 Бус трап
694 694 -----
695 695 Месарница
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 Кабинков лифт
709 709 -----
710 710 Кафене
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Къмпинг
717 717 Къмпинг
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Канал
723 723 Отмяна
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
730 730 Отмяна на операцията
731 731 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
732 732 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
733 733 Прекратяване на качването
734 734 -----
735 735 Не може да се добави точка извън пределите на света.
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 Невъзможно е обединяването на възли: Налага се изтриването на път {0} , който все още се използва от {1}
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
756 756 Не може да се отвори следният адрес (URL) ''{0}''<br>Последващите задачи за сваляне възприемат посочените URL шаблони:<br>{1}
757 757 -----
758 758 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
764 764 Кану
765 765 Консервни кутии
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Капацитет
772 772 Капацитет (общ)
773 773 Автомобил
774 774 Автомобили
775 775 Площадка за каравани
776 776 -----
777 777 -----
778 778 Пари
779 779 Замък
780 780 -----
781 781 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
782 782 -----
783 783 Пещерен вход
784 784 Гробище
785 785 -----
786 786 Центриране на изгледа
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 Седалков лифт
791 791 Бунгало
792 792 -----
793 793 Промени посоката?
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Промяна на възел {0}
798 798 -----
799 799 Промяна на релация
800 800 Промяна ролята на релация за {0} {1}
801 801 Промяна на релация {0}
802 802 Смяна разделителна способност
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Промяна на път {0}
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Пакети промени
814 814 Пакета с изменения е затворен
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Списък с промени {0}
822 822 -----
823 823 -----
824 824 Промяна клавишни комбинации ръчно.
825 825 -----
826 826 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Проверка на ключовете.
830 830 Проверка стойностите.
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Аптека
851 851 +++++
852 852 Подчинени релации
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Изберете
857 857 -----
858 858 Изберете цвят
859 859 Изберете цвят за {0}
860 860 Изберете лиценз от набора
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Изберете сървър за търсенето:
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Църква
871 871 Кино
872 872 +++++
873 873 Град (над 100 000)
874 874 Знак указващ начало/край на населено място
875 875 Градска стена
876 876 Име на град
877 877 -----
878 878 Изчисти
879 879 Изчистване на буфера за Отмяна/Повторение
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Щракнете за да прекъснете стартирането на външни браузъри
894 894 Щракнете, за да прекъснете обединението на възлите
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Намаляване/увеличаване на панела
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Щракнете за да рестартирате по-късно.
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Скала
940 940 Скално катерене
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Затваряне
944 944 Затваряне въпреки всичко
945 945 Затваряне на списъка с промени след качване
946 946 Затваряне на списъците с промени
947 947 Затвори и прекрати свалянето
948 948 Затваряне на отворени пакети с промени
949 949 -----
950 950 Затваряне на диалоговия прозорец
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
957 957 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
958 958 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 По-подробно описание
963 963 По-точно описание
964 964 Затваря отворени пакети с промени
965 965 -----
966 966 Затваряне на сисъка с промени.
967 967 -----
968 968 Затваряне на списък промени по версии...
969 969 Дрехи
970 970 Крайбрежие
971 971 -----
972 972 Монети
973 973 -----
974 974 Колеж
975 975 -----
976 976 Цвят
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Цветове
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Оцветяване точките от следите според скоростта.
985 985 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 Обедини линии
991 991 -----
992 992 Обединява няколко отделни линии в една.
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Списък промени
996 996 -----
997 997 -----
998 998 Търговия
999 999 Общи
1000 1000 Общи настройки
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Сравняване
1005 1005 -----
1006 1006 Компютри
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Настройка сайтове за разширения
1010 1010 Допълнителни настройки
1011 1011 Настройка на достъпните разширения.
1012 1012 Настройка на сайтове...
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Потвърждаване на изчистването
1019 1019 Потвърждение на действието на дистанционното управление
1020 1020 -----
1021 1021 Потвърди празна роля
1022 1022 -----
1023 1023 Конфликт
1024 1024 Разрешение на конфликт
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Конфликтът не е разрешен напълно
1056 1056 Конфликти
1057 1057 Забелязани са конфликти
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Свързване на съществуващ път към точка
1064 1064 Свързан край на път е близо до друг път
1065 1065 Настройки на връзката
1066 1066 Параметри на връзката с OSM сървъра.
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Пътен ремонт
1070 1070 Строителна площадка
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Свързване с OSM Сървър...
1076 1076 Свързване със сървъра...
1077 1077 -----
1078 1078 Континент
1079 1079 Продължи
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Продължаване разрешаването на кофликти
1083 1083 -----
1084 1084 Продължаване на качването
1085 1085 Продължаване на път от последния възел.
1086 1086 Продължи все пак
1087 1087 Продължава чертането на линия, която има общи възли с друга линия.
1088 1088 Участници
1089 1089 Хранителни стоки
1090 1090 -----
1091 1091 Преобразувай в слой GPX
1092 1092 Преобразувай в слой данни
1093 1093 Преобразувано от: {0}
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Координати:
1098 1098 -----
1099 1099 Копиране
1100 1100 Копиране на координати
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Копиране на координатите на избраните възли в клипборда
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 Копие на {0}
1112 1112 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 Копиране в клипборда и затваряне
1121 1121 -----
1122 1122 Авторски права (препратка)
1123 1123 Авторски права (година)
1124 1124 -----
1125 1125 Корелнутииране
1126 1126 Съпоставяне на изображения с GPX следа
1127 1127 Корелиране към GPX
1128 1128 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
1129 1129 -----
1130 1130 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
1131 1131 -----
1132 1132 Не може да бъде открит типа на елемента
1133 1133 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
1137 1137 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
1138 1138 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
1139 1139 Неуспешно обработването на списъка с WMS слоеве
1140 1140 Не може да се прочете "{0}"
1141 1141 -----
1142 1142 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
1143 1143 -----
1144 1144 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
1145 1145 Неуспешно получаването на списъка с WMS слоеве
1146 1146 -----
1147 1147 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 Държава
1151 1151 Код на държава
1152 1152 Графство
1153 1153 Съдебна сграда
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Закрит резервоар
1157 1157 Кран
1158 1158 Създаване окръжност
1159 1159 -----
1160 1160 Създаване на окръжност от три избрани точки
1161 1161 -----
1162 1162 Създаване мрежа от пътища
1163 1163 Създаване на нов картен слой
1164 1164 Създаване на нова релация
1165 1165 Създаване на области
1166 1166 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Създаване на мултиполигон
1170 1170 Създаване нов възел.
1171 1171 -----
1172 1172 Създаване на нова релация в слой "{0}"
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Създаване на списък с промени ...
1181 1181 Създаване на интерфейса
1182 1182 Кредитни карти
1183 1183 Крикет
1184 1184 Крикет мрежи
1185 1185 Крокет
1186 1186 Пресичане с велосипед
1187 1187 Пресичане върху кон
1188 1188 ЖП прелез
1189 1189 Помощник при пресъчане
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 Тип пресичане
1193 1193 Име на типа пътека (UK)
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 Пресичащи се пътища
1197 1197 -----
1198 1198 Кухня
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 Текуща селекция
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Потребителски WMS адрес
1211 1211 Избор цвят
1212 1212 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Просека
1216 1216 Вело бариера
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Циклична зависимост между релации:
1222 1222 Велосипедизъм
1223 1223 Циклични зависимости
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 +++++
1228 1228 -----
1229 1229 Язовирна стена
1230 1230 -----
1231 1231 Грешка данни
1232 1232 Слой Данни {0}
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 Проверка на данни
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1240 1240 -----
1241 1241 Дата
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Дебитни карти
1247 1247 -----
1248 1248 Десетични градуси
1249 1249 Решение
1250 1250 Намаляне на мащаба
1251 1251 Черен път за езда
1252 1252 Велоалея
1253 1253 Пешеходна алея
1254 1254 По подразбиране
1255 1255 По подразбиране (Автоматично определени)
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Изтриване
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 Режим на изтриване
1263 1263 -----
1264 1264 Изтриване на Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1265 1265 Потвърждение за изтриване
1266 1266 -----
1267 1267 Изриване на дублиращите се пътища
1268 1268 изтриване на филтъра
1269 1269 Изтриване от релация
1270 1270 -----
1271 1271 Изтриване на непълни членове?
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 Изтриване на точки или линии.
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Изтриване на релации
1280 1280 Изтриване на избраните обекти.
1281 1281 Изтриване на текущо редактираната врзка
1282 1282 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1283 1283 -----
1284 1284 Изтриване на избраната релация
1285 1285 Изтриване на източник от списъка
1286 1286 -----
1287 1287 Премахване на ненужни точки от път.
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 Изтрито състояние:
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 Конфесия
1300 1300 Стоматолог
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 -----
1304 1304 -----
1305 1305 Описание
1306 1306 -----
1307 1307 Описание: {0}
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1320 1320 Дизел
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Трудност
1324 1324 -----
1325 1325 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1326 1326 Посока
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Изключване
1330 1330 Изключване на разширение
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 Приготвят лекарства по рецепти
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 Настройки на дисплея
1343 1343 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1344 1344 Показване на разширена информация за OSM възли, пътища или релации.
1345 1345 -----
1346 1346 Показвай координатите като
1347 1347 -----
1348 1348 -----
1349 1349 Показва цялата информация за точки, пътища и релации от OSM в браузър.
1350 1350 Показва информация за историята на OSM линии, точки или релации.
1351 1351 -----
1352 1352 Показване на живо на аудио следата.
1353 1353 Показване на разширена информация за OSM възли, пътища или релации в уеб браузър.
1354 1354 Показване на меню Аудио.
1355 1355 Покажи екран с информация за програмата.
1356 1356 -----
1357 1357 Показване историята на всички избрани обекти.
1358 1358 Показване историята на избраните елементи.
1359 1359 -----
1360 1360 -----
1361 1361 -----
1362 1362 -----
1363 1363 -----
1364 1364 -----
1365 1365 Разпределяне на точки
1366 1366 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1367 1367 -----
1368 1368 Неизползвана ЖП линия
1369 1369 -----
1370 1370 -----
1371 1371 Не прилагай промените
1372 1372 -----
1373 1373 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1374 1374 -----
1375 1375 -----
1376 1376 -----
1377 1377 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 Не прави нищо
1382 1382 -----
1383 1383 Желаете ли да разрешите това?
1384 1384 -----
1385 1385 Магазин "Направи си сам"
1386 1386 Док
1387 1387 Лекар
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 Надпреварване с кучета
1391 1391 Двоен конфликт
1392 1392 Надолу
1393 1393 Сваляне
1394 1394 Свали всички подчинени релации
1395 1395 -----
1396 1396 -----
1397 1397 Сваляне на данни
1398 1398 -----
1399 1399 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1400 1400 Местоположение на изтеглянето
1401 1401 Сваляне членове
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 Сваляне на обект по ID.
1406 1406 Сваляне на добавка
1407 1407 Сваляне на коригирани изображения от различни услуги
1408 1408 Свали избраните подчинени релации
1409 1409 Свали
1410 1410 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1411 1411 -----
1412 1412 -----
1413 1413 -----
1414 1414 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1415 1415 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1416 1416 Свали като нов слой
1417 1417 -----
1418 1418 -----
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1423 1423 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1424 1424 Свали всичко в пределите на:
1425 1425 -----
1426 1426 Свали от OSM по дължина на тази следа
1427 1427 Сваляне от OSM...
1428 1428 -----
1429 1429 -----
1430 1430 -----
1431 1431 -----
1432 1432 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 -----
1437 1437 -----
1438 1438 Сваляне на обект
1439 1439 Сваляне на обект...
1440 1440 -----
1441 1441 Свалете обекти свързани с избраните обекти
1442 1442 -----
1443 1443 Сваляне на родителски пътища/релации
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 Сваляне членовете на релациите
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 Сваляне на избраните релации
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 Сваляне на област в предала на рамка
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 -----
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 Сваляне на видимите квадранти
1466 1466 -----
1467 1467 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1468 1468 Свалени GPX данни
1469 1469 -----
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Сваляне на GPS данни
1473 1473 Сваляне данни от OSM...
1474 1474 Сваляне на добавката {0}...
1475 1475 Зареждане на "Съобщение на деня"
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 Сваляне на данни
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Сваляне на историята...
1484 1484 Зареждане на отворени пакети с изменения
1485 1485 -----
1486 1486 Зареждане точки {0} до {1}...
1487 1487 -----
1488 1488 -----
1489 1489 Сваляне на релация {0}
1490 1490 -----
1491 1491 Влек
1492 1492 -----
1493 1493 -----
1494 1494 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1495 1495 Отточен канал
1496 1496 Рисуване
1497 1497 Изобразвай направлението със стрелки
1498 1498 -----
1499 1499 -----
1500 1500 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1501 1501 -----
1502 1502 Изобразвай границите на свалените данни.
1503 1503 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1504 1504 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1505 1505 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1506 1506 -----
1507 1507 Рисуване на по-големи GPS точките.
1508 1508 Свързване с линии на GPS точките
1509 1509 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1510 1510 Рисуване на точки
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 Рисуване на «гумена» помощна линия
1514 1514 Показвай поредния номер на сегментите
1515 1515 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1516 1516 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1517 1517 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1518 1518 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1519 1519 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1520 1520 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1521 1521 -----
1522 1522 Питейна вода
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 Химическо чистене
1527 1527 Дублиране
1528 1528 -----
1529 1529 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1530 1530 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1531 1531 -----
1532 1532 Повтарящи се точки
1533 1533 -----
1534 1534 Повтарящи се точки
1535 1535 Дублирани пътища
1536 1536 -----
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 Мейл
1540 1540 -----
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 -----
1544 1544 -----
1545 1545 -----
1546 1546 -----
1547 1547 -----
1548 1548 на изток
1549 1549 -----
1550 1550 Редактиране
1551 1551 -----
1552 1552 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 Редактиране на филтъра
1557 1557 Редактиране на координатите на възел.
1558 1558 Редактиране на нова релация в слой ''{0}''
1559 1559 Редактиране на релация #{0} в слой ''{1}''
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 -----
1566 1566 -----
1567 1567 -----
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 Редактиране избрания източник.
1571 1571 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1572 1572 -----
1573 1573 Редактиране: {0}
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Образование
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 Електрони средства за разплата
1581 1581 Електроника
1582 1582 Елементи от тип {0} се поддържат.
1583 1583 Надморска височина
1584 1584 -----
1585 1585 -----
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 Насип
1590 1590 Посолство
1591 1591 Пункт за връзка със спешна помощ
1592 1592 Телефон за спешен случай
1593 1593 -----
1594 1594 Празен документ
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 Празни пътища
1598 1598 -----
1599 1599 Разрешаване на филтъра
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 Включване/изключване на режим Експерт
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1609 1609 Въведете URL
1610 1610 Въведете URL за сваляне:
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 Въведете мястото, което ще се търси
1614 1614 -----
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 -----
1618 1618 -----
1619 1619 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 -----
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 Вход
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 Конна езда
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 Грешка
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 Грешка във файла {0}
1656 1656 Грешка при разбор {0}:
1657 1657 Грешка при възпроизвеждане на звука
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1662 1662 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1663 1663 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1664 1664 -----
1665 1665 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1666 1666 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1667 1667 Грешка при разбор {0}
1668 1668 Грешки
1669 1669 -----
1670 1670 +++++
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 Изход
1680 1680 Изход от програмата
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 Изход от програмата.
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 Режим Експерт
1691 1691 -----
1692 1692 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1693 1693 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1694 1694 Експорт в GPX файл
1695 1695 Експорт и Записване
1696 1696 Опции за експорт
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Експорт на данните до GPX файл.
1700 1700 Експорт до GPX...
1701 1701 -----
1702 1702 Извличане на GPS координати от EXIF
1703 1703 Изтегляне
1704 1704 Изтегляне на линии
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 +++++
1708 1708 -----
1709 1709 ЗА ПОПРАВКА
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 Обработваема земя
1773 1773 Двор ферма
1774 1774 Заведение за бързо хранене
1775 1775 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1776 1776 -----
1777 1777 Множител за бързо прослушване
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 Такса
1782 1782 Скалист склон
1783 1783 Ограда / стобор
1784 1784 -----
1785 1785 Ферибот маршрут
1786 1786 Ферибот терминал
1787 1787 Сваляне на група възли от ''{0}''
1788 1788 Сваляне на група релации от ''{0}''
1789 1789 Сваляне на група пътища от ''{0}''
1790 1790 Сваляне на възел с ID {0} от ''{1}''
1791 1791 Сваляне на релация с ID {0} от ''{1}''
1792 1792 Сваляне на път ID {0} от ''{1}''
1793 1793 Файл
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1802 1802 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1803 1803 Файл: {0}
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Филтър
1810 1810 -----
1811 1811 Режим на филтъра
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Завършване на чертането.
1817 1817 Пожарен кран
1818 1818 Пожарна
1819 1819 Огнище
1820 1820 Риболов
1821 1821 Поправяне
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Поправяне конфликти маркери
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 Поправяне на ({0}/{1}): ''{2}''
1829 1829 Поправяне на грешки...
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 Цветарски магазин
1833 1833 Изчистване на кеша
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Проследяване
1837 1837 Проследяване на линия
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Храна и напитки
1842 1842 Пеш
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1846 1846 -----
1847 1847 Брод
1848 1848 Гора
1849 1849 -----
1850 1850 Време пренавиване (секунди)
1851 1851 Намерени са {0} съвпадения
1852 1852 Фонтан
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Фиксиране
1861 1861 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 От...
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Бензиностанция
1869 1869 Бензиностанция
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Цял екран
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 Мебелен магазин
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 GPS Точки
1881 1881 -----
1882 1882 Описание на GPS следата
1883 1883 GPX файлове
1884 1884 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1885 1885 GPX следата няма информация за времето
1886 1886 -----
1887 1887 GPX следа:
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Градина
1896 1896 Градински център
1897 1897 -----
1898 1898 Газохранилище
1899 1899 Порта
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 География
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Изображения с данни за местоположение
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Ледник
1924 1924 Стъкло
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Посетете страницата за помощ на JOSM
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 Голф
1933 1933 Поле за голф
1934 1934 Гондола
1935 1935 -----
1936 1936 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1937 1937 -----
1938 1938 Затревена площ
1939 1939 Поляна/трева
1940 1940 Църковно гробище
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 Терен за строителство
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Къща за гости
1955 1955 Упътване
1956 1956 +++++
1957 1957 -----
1958 1958 Гимнастика
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Фризьорски салон / козметика
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Махала
1970 1970 Врата с бодлива тел
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Железария
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 Здраве
1982 1982 -----
1983 1983 Пустош
1984 1984 Камион (над 3.5т)
1985 1985 Плет
1986 1986 Височина
1987 1987 Височина (в метри)
1988 1988 Височина (м)
1989 1989 -----
1990 1990 Помощ
1991 1991 Помощ: {0}
1992 1992 Помага за векторизиране на WMS изображения.
1993 1993 -----
1994 1994 Скривалище
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Аудио HiFi
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 Клас път
2010 2010 Пътища
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Туристическа пътека
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Исторически места
2017 2017 -----
2018 2018 История
2019 2019 История (уеб)
2020 2020 Историята на възел {0}
2021 2021 Историята на отношение {0}
2022 2022 историята на път {0}
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Хокей
2026 2026 -----
2027 2027 Начало
2028 2028 Сайт
2029 2029 Кон
2030 2030 Конни надбягвания
2031 2031 -----
2032 2032 Болница
2033 2033 -----
2034 2034 Хостел / студентско общежитие
2035 2035 Хотел
2036 2036 Име на дом
2037 2037 Номер
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Ловно скривалище
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 Намирам се в часовата зона:
2049 2049 +++++
2050 2050 +++++
2051 2051 -----
2052 2052 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 ИНФО: {0}
2057 2057 Грешка вход/изход
2058 2058 Входно-изходно изключение
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2065 2065 Игнориране
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 Игнорирайте тази подсказка и обединете
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2073 2073 -----
2074 2074 Игнориране елементи
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2078 2078 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2079 2079 -----
2080 2080 Игнориране на {0} възли с невалидни координати
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Неправилен израз ''{0}''
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Недопустим обект с id=0
2100 2100 -----
2101 2101 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Изображение
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Изображения
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 Отместване на изображението.
2127 2127 -----
2128 2128 Доставчици на изображения
2129 2129 Изображения: {0}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Импорт Аудио
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Импорт на изображения
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Наклон
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 Добавете възел към най-близкия сегмент от път
2154 2154 Непълна спецификация <member> с ref=0
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Увеличаване на мащаба
2162 2162 ЕТ
2163 2163 -----
2164 2164 Промишленост
2165 2165 -----
2166 2166 Данни
2167 2167 Информация
2168 2168 Информационно табло
2169 2169 Информационен пункт
2170 2170 Информационен пункт
2171 2171 Информация за слоя
2172 2172 -----
2173 2173 Инициализиране
2174 2174 Инициализиране на OSM API
2175 2175 -----
2176 2176 Инициализиране на картните стилове
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Инициализиране на шаблоните
2180 2180 -----
2181 2181 Инициализиране на програмата за проверки
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Вътрешна грешка в сървъра
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Кръстосване на пътища във мултиполигон.
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Невалиден bz2 файл.
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 Невалидна дата
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Невалидно отместване
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 Неправилен параметров ключ
2208 2208 Невалиден израз за търсен
2209 2209 Невалиден адрес на услугата
2210 2210 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2211 2211 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2212 2212 Невалидна часова зона
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 Невалидна стойност {0} за параметър ''has_arg''
2216 2216 Неправилен интервал в ключ
2217 2217 Обръщане на филтъра
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 Остров
2223 2223 Скала
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 точка {0} не е открита в списъка
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Изображения JPEG (*.jpg)
2244 2244 Java OpenStreetMap Редактор
2245 2245 Версия Java: {0}
2246 2246 -----
2247 2247 Функция свързване на области
2248 2248 Свързване на точка с линия
2249 2249 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2250 2250 Потвърждение за свързване на област
2251 2251 Обедини припокриващи се области
2252 2252 Свързана пресичаща област
2253 2253 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2254 2254 Прескачане на позиция
2255 2255 Прескочи там
2256 2256 Прескачане на позиция
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 Пътен възел
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Запазване на добавка
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Ключ
2280 2280 Неправилен ключ ''{0}''.
2281 2281 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2282 2282 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2283 2283 -----
2284 2284 Ключ:
2285 2285 -----
2286 2286 Бързи клавиши
2287 2287 Ключови думи
2288 2288 Детска градина
2289 2289 Будка
2290 2290 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Ламбертова Зона (Естония)
2302 2302 Суша
2303 2303 Земеползване
2304 2304 Сметище
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 Брой платна
2309 2309 Език
2310 2310 Режим Ласо
2311 2311 Режим на селекция Ласо: избиране на обекти в начертан на ръка район
2312 2312 Последни промени: {0}
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Географска ширина:
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 Стартиране в максимизиран режим
2326 2326 -----
2327 2327 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2328 2328 -----
2329 2329 Пералня
2330 2330 -----
2331 2331 Слой / Ниво
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2336 2336 -----
2337 2337 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2338 2338 -----
2339 2339 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 слоя не е в списъка.
2345 2345 Слой: {0}
2346 2346 Слоеве
2347 2347 Продължителност на встъплението (секунди)
2348 2348 Места за отдих и развлечения
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Регулиран ЖП прелез
2355 2355 Библиотека
2356 2356 Лиценз
2357 2357 -----
2358 2358 Бариера
2359 2359 -----
2360 2360 Лека ЖП линия
2361 2361 Маяк / Светлинен фар
2362 2362 Означение
2363 2363 Тип на линия
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 осветен(-а)
2376 2376 Жилищна улица
2377 2377 -----
2378 2378 Зареждане на всички квадранти
2379 2379 Зареждане на сесия
2380 2380 Зареждане на квадрант
2381 2381 Зареждане на сесия от файл.
2382 2382 -----
2383 2383 Зареди историята
2384 2384 -----
2385 2385 Зареди родителските релации
2386 2386 -----
2387 2387 Зареждане на релация
2388 2388 -----
2389 2389 Зареждане на ранните разширения
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 Зареждане на предпочитанията за сателитни снимки
2394 2394 Зареждане на родителските релации
2395 2395 -----
2396 2396 Зареждане на разширения
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Зареждане на сесия ''{0}''
2401 2401 -----
2402 2402 Зареждане {0}
2403 2403 -----
2404 2404 Само локални файлове
2405 2405 -----
2406 2406 Местност
2407 2407 -----
2408 2408 Местоположение
2409 2409 Заключване
2410 2410 Шлюзова врата
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Географска дължина:
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 Външен вид
2419 2419 -----
2420 2420 Наблюдателница
2421 2421 -----
2422 2422 Търси точки или пътища маркирани с "FIXME" .
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Главната база данни не съдържа възела {0}
2431 2431 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 Създава терасовидни къщи от един блок.
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Изкуствени
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 Ръчна настройка на HTTP proxy
2447 2447 Карта
2448 2448 -----
2449 2449 Картографска проекция
2450 2450 Настройки на картата
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Карта: {0}
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Пристанище за яхти
2462 2462 -----
2463 2463 Маркери от наименувани точки.
2464 2464 Маркери от {0}
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2470 2470 Материал
2471 2471 -----
2472 2472 Макс. височина (метри)
2473 2473 Макс. височина (в метри, само при ограничение за височина)
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Макс. скорост (км/ч)
2478 2478 -----
2479 2479 Макс. маса (т)
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 Максимална област за една заявка:
2484 2484 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2485 2485 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2486 2486 Максимална дължина (в метри)
2487 2487 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2488 2488 Ливада
2489 2489 Член на
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Членове
2493 2493 -----
2494 2494 Членове (разрешени)
2495 2495 Членове (с конфликти)
2496 2496 Паметник
2497 2497 Име на меню
2498 2498 Име на меню (по подразбиране)
2499 2499 Меню: {0}
2500 2500 Проекция Меркатор
2501 2501 Обединение
2502 2502 Обедини точки
2503 2503 Обединение на слоя
2504 2504 Обедини точките в най-старата от тях.
2505 2505 -----
2506 2506 Обединява избраното
2507 2507 Обединява текущия слой в друг слой
2508 2508 Обединяване на избраните обекти в друг слой
2509 2509 Обедини този слой с друг слой
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Обединена версия
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 Обединяване на слоеве с различна политика на качване
2519 2519 Обединяване на твърде много обекти с различни политики на качване
2520 2520 -----
2521 2521 Съобщение за деня не е налично
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Военен
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Мин. скорост (км/ч)
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 Мини кръгово движение
2533 2533 Миниголф
2534 2534 -----
2535 2535 Минимално разстояние (в пиксели)
2536 2536 Минути: {0}
2537 2537 Огледално
2538 2538 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 Липсваща кодировка
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 +++++
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Режим: {0}
2576 2576 -----
2577 2577 Безрежимна работа (Потлач стил)
2578 2578 -----
2579 2579 Променени времена на аудио файлове.
2580 2580 -----
2581 2581 Обмяна на валута
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Монорелса
2585 2585 Забележителност
2586 2586 -----
2587 2587 Повече информация за тази възможност
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Още инструменти
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 Мотел
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Автомобил
2598 2598 Мотоциклет
2599 2599 -----
2600 2600 Магистрала
2601 2601 -----
2602 2602 Автомагистрала
2603 2603 Магистрален възел
2604 2604 Автомагистрална връзка
2605 2605 Планински проход
2606 2606 Планинско колоездене
2607 2607 -----
2608 2608 Преместване на възел...
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 Премести надолу
2612 2612 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2613 2613 Преместване на елементи
2614 2614 Преместване филтъра надолу
2615 2615 Преместване филтъра нагоре
2616 2616 Преместване наляво
2617 2617 Преместване на възлите, така че всички ъгли да са 90 или 180 градуса
2618 2618 -----
2619 2619 Преместване обекти {0}
2620 2620 Преместване надясно
2621 2621 Преместване на текущо избраните членове надолу
2622 2622 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 Преместване избрания слой един ред надолу.
2626 2626 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2627 2627 Премести избраните точки в линия
2628 2628 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2629 2629 Премести
2630 2630 Премести нагоре
2631 2631 -----
2632 2632 Преместване {0}
2633 2633 Премества обектите {0}
2634 2634 Кал
2635 2635 Многобой
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Мултиполигон
2641 2641 -----
2642 2642 Мултиполигонът не е затворен.
2643 2643 Музей
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Моя версия
2648 2648 Моя версия (местна база данни)
2649 2649 Моята версия с Обединената
2650 2650 Моя с Тяхния
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 Грешка при NMEA импортиране!
2657 2657 -----
2658 2658 NMEA-0183 файлове
2659 2659 -----
2660 2660 Име
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 Потребителско име
2665 2665 -----
2666 2666 Название: {0}
2667 2667 Наименувани точки от следа от {0}
2668 2668 Наименовани точки от следата.
2669 2669 -----
2670 2670 Теснолинейка
2671 2671 Национална
2672 2672 -----
2673 2673 Национален парк
2674 2674 -----
2675 2675 Природа
2676 2676 Природен резерват
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 Мрежа
2680 2680 -----
2681 2681 Изключение свързано с мрежата
2682 2682 -----
2683 2683 Нов
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Нов слой
2688 2688 -----
2689 2689 Нов ключ
2690 2690 Ново отместване
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Нова роля
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Нова стойност
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 Следващ
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 Нощен клуб
2703 2703 Не
2704 2704 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2705 2705 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2706 2706 Няма бърза клавишна комбинация
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Няма промени за качване.
2713 2713 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2714 2714 -----
2715 2715 Няма конфликти за показване.
2716 2716 Няма открит текущ набор от данни
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 В тази зона няма намерени данни
2721 2721 Няма заредени данни
2722 2722 Без дата
2723 2723 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2724 2724 Без изход
2725 2725 Невъзможен експорт за този слой
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Без изображение
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2733 2733 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2734 2734 Няма отворен сисък с промени.
2735 2735 Няма отворени пакети с промени
2736 2736 Мултиполигонът няма външен път.
2737 2737 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2738 2738 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 Няма избрана GPX следа
2743 2743 Мултиполигонът няма стил.
2744 2744 Няма стил във релацията за мултиполигон.
2745 2745 -----
2746 2746 Няма целеви слоеве
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Невалиден URL на WMS или ID
2751 2751 Няма грешки при проверката
2752 2752 -----
2753 2753 Не, продължава редактирането
2754 2754 -----
2755 2755 Не, не прилагай!
2756 2756 Възел
2757 2757 -----
2758 2758 Възел {0}
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 Възли
2764 2764 Възли в една и съща позиция
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Възли(решени)
2768 2768 Възли(с конфликт)
2769 2769 -----
2770 2770 В мултиполигона има член, който не е път.
2771 2771 -----
2772 2772 Никога
2773 2773 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2774 2774 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2775 2775 -----
2776 2776 Север
2777 2777 на север
2778 2778 Не е намерен
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Забележка
2783 2783 -----
2784 2784 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2785 2785 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2786 2786 Банкноти
2787 2787 Нищо
2788 2788 Нищо не е добавено към селекцията след търсенето за ''{0}''
2789 2789 -----
2790 2790 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2791 2791 Няма нищо избрано за показване.
2792 2792 Нищо не е избрано!
2793 2793 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2794 2794 -----
2795 2795 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2799 2799 Номер
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Схема на номериране
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 ОК
2818 2818 ОК - нов опит
2819 2819 +++++
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 OSM Данни
2831 2831 OSM парола
2832 2832 OSM сървърни файлове
2833 2833 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Обект
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 ID на обекта:
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Тип на обекта:
2850 2850 Обект с история
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Обекти за добавяне:
2854 2854 Обекти за изтриване:
2855 2855 Променени обекти:
2856 2856 Бензин А100
2857 2857 -----
2858 2858 Бензин А91
2859 2859 -----
2860 2860 Бензин А95
2861 2861 Бензин А98
2862 2862 -----
2863 2863 Отметката за отместване съществува. Презапис?
2864 2864 -----
2865 2865 Отместване:
2866 2866 Отместване:
2867 2867 ОК
2868 2868 Стар ключ
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Стара роля
2872 2872 Стара стойност
2873 2873 -----
2874 2874 При нужда
2875 2875 При качване
2876 2876 -----
2877 2877 Еднопосочна
2878 2878 Пътища от една точка
2879 2879 -----
2880 2880 Един от избраните пътища не е достатъчно близо и затова не може да бъде добавен.
2881 2881 -----
2882 2882 Еднопосочна
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 Само в началото на път.
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Отваряне на местоположение…
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 Използвани документи
2900 2900 -----
2901 2901 Отваряне на файл.
2902 2902 -----
2903 2903 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2904 2904 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2905 2905 Отваряне на списъка с всички релации
2906 2906 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2907 2907 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2908 2908 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2909 2909 Отворяне на глобални настройки.
2910 2910 Отваряне на списък с избрани обекти.
2911 2911 -----
2912 2912 Отваряне на хипервръзка.
2913 2913 -----
2914 2914 Отвори друга GPX следа
2915 2915 Отваряне друга снимка
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Отваряне на файл
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Отваряне на сесия
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Отваряне на прозореца с проверките.
2929 2929 -----
2930 2930 Отвори...
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 OpenStreetMap данни
2941 2941 Работно време
2942 2942 -----
2943 2943 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2944 2944 Отваряне на файлове
2945 2945 -----
2946 2946 Отварянето на връзката не се поддържа на текущата платформа (''{0}'')
2947 2947 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2948 2948 Отваря пакети промени за избраните сегменти
2949 2949 -----
2950 2950 Оператор
2951 2951 Оптика
2952 2952 Незадължителни Атрибути:
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Био магазин
2957 2957 -----
2958 2958 оригинален път
2959 2959 Ортогонализиране
2960 2960 Ортогонализиране / Отмяна
2961 2961 Ортогонализиране
2962 2962 Ортогонализиране на форма / Отмяна
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Друго
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 Туристически стоки (за активен отдих)
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Припокриващи се пътища
2980 2980 Припокриващи се ЖП линии
2981 2981 Припокриващи се пътища / линии
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Презапис
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 Стил на изобразяване {0}: {1}
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Хартия
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
3010 3010 -----
3011 3011 Родителски релации
3012 3012 Парк
3013 3013 -----
3014 3014 Паркинг
3015 3015 Улица паркинг
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Парола
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Поставяне
3035 3035 Поставяне...
3036 3036 Поставяне на маркери
3037 3037 -----
3038 3038 Поставяне на съдържанието на буфера
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Поставяне без непълни членове
3042 3042 Пътека
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 Връх
3046 3046 Пешеходна улица
3047 3047 Пешеходна пътека
3048 3048 Тип пешеходна пътека
3049 3049 Пешеходци
3050 3050 Пелота
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Изпълнение на проверка на данните
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 +++++
3061 3061 Аптека
3062 3062 -----
3063 3063 Телефонен номер
3064 3064 Тел. номер
3065 3065 Време на снимката (от EXIF):
3066 3066 Снимките не съдържат времева информация
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Място за пикник
3071 3071 Кей
3072 3072 +++++
3073 3073 Тръбопровод
3074 3074 -----
3075 3075 Тип писта
3076 3076 Игрище
3077 3077 Място за богослужение
3078 3078 Места
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Изпълнение/Пауза на звука.
3082 3082 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
3083 3083 Площадка
3084 3084 Моля откажете се, ако не сте сигурни
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 Моля, изберете ключ
3125 3125 Изберете стойност
3126 3126 -----
3127 3127 Моля, изберете елемент.
3128 3128 Моля изберете поне четири точки.
3129 3129 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или релация.
3130 3130 Моля изберете поне един затворен път, който да бъде добавен.
3131 3131 Моля изберете поне един възел или път.
3132 3132 Моля, изберете поне един ред за копиране
3133 3133 Моля изберете поне един път за опростяване.
3134 3134 Моля, изберете поне една линия.
3135 3135 Изберете не по-малко от три точки.
3136 3136 -----
3137 3137 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
3138 3138 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
3139 3139 -----
3140 3140 Моля, изберете нещо за копиране.
3141 3141 -----
3142 3142 Моля, изберете ред за изтриване.
3143 3143 Моля, изберете ред за редактиране
3144 3144 Моля, изберете слой за целта
3145 3145 -----
3146 3146 Моля, изберете пътища с ъгли приблизително 90 или 180 градуса.
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Разширения доставяни с JOSM
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Информация за добавка
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 Разширения
3160 3160 -----
3161 3161 Име на пункта
3162 3162 Номер на пункта
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 Полиция/Милиция
3166 3166 Политическа
3167 3167 -----
3168 3168 позиция
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Пощенска кутия
3173 3173 Пощенска станция
3174 3174 Пощенски код
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Електроцентрала
3181 3181 Линия за електропренос
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 Електрически стълб от ЕПМ
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Нарушение на предсъстоянието.
3196 3196 Нарушение на предварителното състояние
3197 3197 Предефиниран
3198 3198 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Настройки
3203 3203 Предпочитанията са записани на {0}
3204 3204 Настройки…
3205 3205 Подготовка на OSM данните...
3206 3206 -----
3207 3207 Подготвяне на базата данни ...
3208 3208 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 Историческа ЖП линия
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Шаблони
3219 3219 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3220 3220 Шаблоните не съдържат стойност
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 Предишен
3224 3224 -----
3225 3225 Първокласен път / главна
3226 3226 Връзка с първокласен път
3227 3227 Примитив
3228 3228 -----
3229 3229 Затвор
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Метод на проекция
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Настройки
3250 3250 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3251 3251 -----
3252 3252 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3253 3253 Характеристики (с конфликти)
3254 3254 Стойности съдържащи HTML елементи
3255 3255 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3256 3256 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3257 3257 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3258 3258 -----
3259 3259 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Бар
3268 3268 Обществена сграда
3269 3269 -----
3270 3270 Обществен транспорт
3271 3271 Обществен транспорт
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Изчистване
3277 3277 Изчистване...
3278 3278 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3279 3279 -----
3280 3280 +++++
3281 3281 Кариера
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 Състезателна писта
3296 3296 -----
3297 3297 ракет
3298 3298 -----
3299 3299 ЖП Линия
3300 3300 Железница
3301 3301 Малка ЖП гара
3302 3302 ЖП платформа
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 Железопътен път
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Изходни GPS данни
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Прочитане на снимки...
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Четене {0}...
3330 3330 За прочитане
3331 3331 Истинско име
3332 3332 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Спортна площадка
3338 3338 Трансформирано изображение...
3339 3339 Рециклиране
3340 3340 -----
3341 3341 Отново
3342 3342 Повтори...
3343 3343 Повтаряне на последното отменено действие.
3344 3344 -----
3345 3345 Повторено {0}
3346 3346 -----
3347 3347 Означение
3348 3348 Референция (коловоз #)
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Ref номер
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 Отнася се за
3359 3359 Обновяване
3360 3360 Област
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Отхвърляне конфликтите и записване
3365 3365 -----
3366 3366 Релация
3367 3367 -----
3368 3368 Релация ...
3369 3369 Редактор на релации: Сваляне на членове
3370 3370 Редактор на релации: Преместване надолу
3371 3371 Редактор на релации: Преместване нагоре
3372 3372 Редактор на релации: Премахване
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 Връзката е изтрита
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 Връзка {0}
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 Връзки
3386 3386 -----
3387 3387 Връзки: {0}
3388 3388 -----
3389 3389 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3390 3390 -----
3391 3391 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3392 3392 -----
3393 3393 Религия
3394 3394 Презареди
3395 3395 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3396 3396 Презареждане грешни квадранти
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Дистанционно
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3410 3410 -----
3411 3411 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Премахни
3420 3420 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3421 3421 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3422 3422 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 Премахване на снимка от слой
3428 3428 Премахване на тагове от вътрешни пътища
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Премахване на текущо избраните членове от тази релация
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Премахнати елементи от релации
3442 3442 Премахнати дупликирани възли
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Преименуване на слой
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 Под наем
3456 3456 Сервиз
3457 3457 Замяна
3458 3458 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Съобщаване за грешка
3462 3462 Докладване за грешка
3463 3463 +++++
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Резервоар
3470 3470 Нулиране
3471 3471 -----
3472 3472 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3473 3473 -----
3474 3474 Улица
3475 3475 -----
3476 3476 Жилищна сграда
3477 3477 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3478 3478 Разрешаване
3479 3479 Разрешаване на конфликти
3480 3480 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3481 3481 Решаване конфлики на координати в {0}
3482 3482 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3483 3483 Разрешаване на конфликтите в списъка с членовете на релация {0}
3484 3484 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Рестартиране
3492 3492 Рестартиране на програмата.
3493 3493 Ресторант
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Ограничения
3497 3497 Търговия на дребно
3498 3498 Подпорна стена
3499 3499 Дом за стари хора
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Промяна посоката на линиите
3513 3513 Връщане и Комбиниране
3514 3514 -----
3515 3515 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3516 3516 -----
3517 3517 Обръщане на път
3518 3518 Промяна посоката на линиите
3519 3519 -----
3520 3520 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3521 3521 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3522 3522 Връщане на промени
3523 3523 -----
3524 3524 Ревизия
3525 3525 Колоездене
3526 3526 -----
3527 3527 Река
3528 3528 Речен бряг
3529 3529 Път (неизвестен тип)
3530 3530 Пътни ограничения
3531 3531 -----
3532 3532 Роля
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Роля:
3539 3539 -----
3540 3540 Роли в релации, отнасящи се за
3541 3541 -----
3542 3542 Кръгово движение
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 Тип маршрут
3549 3549 -----
3550 3550 Показани са пътища за:
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Руини
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 Проверява се за: {0}
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 SIM-карти
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Двойна врата
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 Запазване
3580 3580 -----
3581 3581 Запис като
3582 3582 Запазване като…
3583 3583 Съхраняване GPX файл
3584 3584 -----
3585 3585 Запис на слой
3586 3586 Съхраняване OSM файл
3587 3587 Запис на сесия
3588 3588 Запис на сесия като...
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Записване въпреки всичко
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Запис на сесия
3597 3597 -----
3598 3598 Записване на текущите данни в нов файл.
3599 3599 Запазване на текущите данни.
3600 3600 Запис на текущата сесия в нов файл.
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Сканиране на директория {0}
3611 3611 Училище
3612 3612 Вторични суровини
3613 3613 Сипей
3614 3614 Шубрак
3615 3615 -----
3616 3616 Търсене
3617 3617 Търсене...
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Търсене на обекти
3622 3622 -----
3623 3623 Търсене на обекти.
3624 3624 Търсене в етикетите
3625 3625 Търсене
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Търсене...
3631 3631 Търсене:
3632 3632 Търси:
3633 3633 Второ име
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 Второкласен път
3637 3637 -----
3638 3638 Секунди: {0}
3639 3639 Изключение свързано със сигурността
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3645 3645 Избиране
3646 3646 Избиране на всичко
3647 3647 -----
3648 3648 Изберете WMS слоеве
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Изберете един от вариантите:
3663 3663 -----
3664 3664 Изберете дали данните да бъдат свалени в нов слой
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Изберете формат на изображение за WMS слоя
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Избиране на точката под курсора.
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Изберете обекти за качване
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Изберете целеви слой
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Избор с даденото търсене
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Избор
3713 3713 Няма нищо избрано.
3714 3714 Селекцията трябва да съдържа само пътища и възли.
3715 3715 Селекцията е неподходяща!
3716 3716 -----
3717 3717 Избрано: {0}
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Самопресичащи се пътища
3721 3721 -----
3722 3722 На отделен слой
3723 3723 Разделител
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 Помощна улица
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 Услуги
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Сесия (*.jos)
3735 3735 Сесия (*.jos, *.joz)
3736 3736 Сесия (архив) (*.joz)
3737 3737 -----
3738 3738 Задай всички да са по подразбиране
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3747 3747 Задай по подразбиране
3748 3748 -----
3749 3749 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3750 3750 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3751 3751 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3752 3752 Установява роля за избраните членове
3753 3753 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3754 3754 Настройки по подразбиране
3755 3755 Настройки
3756 3756 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3757 3757 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Споделяне на автомобили
3762 3762 -----
3763 3763 +++++
3764 3764 Навес
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 Обувки
3769 3769 Стрелба
3770 3770 Пазаруване
3771 3771 Магазини
3772 3772 -----
3773 3773 Бърз клавиш
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Покажи
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 Показване статус
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 Инфо за автора
3791 3791 Показване информационното ниво при качване.
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3798 3798 -----
3799 3799 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3800 3800 Извежда допълнителен екран за търсене
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 Показване на стартова картинка
3804 3804 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Показване на проверките извършвани при качване.
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 Показване на тази помощ
3811 3811 -----
3812 3812 Показване/скриване
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Подобно наименувани пътища
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Опростяване на път
3830 3830 Опростяване на всички избрани пътища
3831 3831 -----
3832 3832 Опростяване на пътища?
3833 3833 -----
3834 3834 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3835 3835 -----
3836 3836 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3837 3837 Отделни елементи
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Скейтборд
3842 3842 Фигурно пързаляне
3843 3843 Ски
3844 3844 -----
3845 3845 Ски
3846 3846 Пропусни свалянето
3847 3847 Пропускане на свалянето
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Интерактивна карта
3853 3853 Хелинг
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 Снегоход
3864 3864 Футбол
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Някои от обектите са променени.<br> Продължете, ако тези промени трябва да се отменят.</html>
3868 3868 -----
3869 3869 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3870 3870 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3871 3871 -----
3872 3872 Съжаляваме. Релации тип мултиполигон с няколко външни пътя не могат да бъдат обработени.
3873 3873 Съжаляваме. Път, който е външен и вътрешен в релация тип мултиполигон не може да бъде обработен.
3874 3874 Съжаляваме. Път, който е вътрешен за няколко релации тип мулти полигон не може да бъде обработен.
3875 3875 Съжаляваме. Път, който е външен в няколко релации тип мултиполигон не може да бъде обработен.
3876 3876 -----
3877 3877 Сортиране меню шаблони
3878 3878 Сортиране на членовете на релацията
3879 3879 -----
3880 3880 Източник
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Места за инвалиди
3884 3884 Запазени места за родители
3885 3885 Запазени места за жени
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Пътна камера
3890 3890 Шипове
3891 3891 Разделяне на линия
3892 3892 Разделяне на линията в избраната точка.
3893 3893 Разделяне пътища на части
3894 3894 Спорт
3895 3895 Спорт (с топка)
3896 3896 Спортни съоражения
3897 3897 Спорт
3898 3898 Спортен център
3899 3899 Извор
3900 3900 Стадион
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 Стандартен параметри на unix геометрия
3906 3906 Звезди
3907 3907 Стартиране търсене
3908 3908 -----
3909 3909 Започни сваляне
3910 3910 Начало на свалянето на данни
3911 3911 Започване на нов път от последния възел.
3912 3912 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3913 3913 Започване на преглед на директории
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 Област/Щат
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Книжарница
3923 3923 +++++
3924 3924 Статус Репорт
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Стъпала
3930 3930 -----
3931 3931 Стълби за преминаване през ограда
3932 3932 Стоп
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Поток
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Име на улица
3941 3941 Автомобилни
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Приемане на филтър
3955 3955 -----
3956 3956 Квартал/предградие
3957 3957 Метро
3958 3958 Вход в метро
3959 3959 -----
3960 3960 Успешно отворен списък с промени {0}
3961 3961 +++++
3962 3962 -----
3963 3963 Супермаркет
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3967 3967 Пддържани услуги за корекция:
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Пътна настилка
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 Точка на наблюдение
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 Плуване
3980 3980 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Описание на символ
3984 3984 -----
3985 3985 Синхронизиране аудио
3986 3986 Синхронизиране на целия набор данни
3987 3987 Синхронизиране само на възел {0}
3988 3988 Синхронизиране само на релацията {0}
3989 3989 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3990 3990 Синхронизиране само на пътя {0}
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 Тенис на маса
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Източници за TagChecker
4017 4017 Шаблони за маркиране
4018 4018 Маркери
4019 4019 -----
4020 4020 Етикети и членове
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Етикети на списък с промени {0}
4027 4027 -----
4028 4028 Маркери с празни стойности
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 +++++
4035 4035 Такси
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Телефон
4039 4039 Телефонни карти
4040 4040 Тенис
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Третокласен
4044 4044 -----
4045 4045 Тест
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 +++++
4056 4056 -----
4057 4057 Направлението на създавания линеен сегмент.
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
4072 4072 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 Копираните данни съдържат непълни обекти. При поставяне, непълните обекти се премахват. Искате ли да поставите данните без непълните обекти?
4079 4079 Текущата селекция не може да бъде използвана за разделяне - няма избран възел.
4080 4080 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Документът не съдържа данни
4089 4089 -----
4090 4090 Следните свързани обекти ще бъдат изчистени<br> в добавка към избраните обекти:
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 Географска ширина на показалеца на мишката.
4094 4094 Географската дължина на показалеца на мишката.
4095 4095 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
4102 4102 -----
4103 4103 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
4107 4107 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
4111 4111 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
4112 4112 -----
4113 4113 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
4114 4114 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
4115 4115 -----
4116 4116 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
4117 4117 -----
4118 4118 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
4119 4119 Избраната област е недовършена. Продължаване?
4120 4120 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
4121 4121 Избраните снимки не съдържат времева информация.
4122 4122 Селекцията съдържа {0} пътища. Сигурни ли сте, че искате да ги опростите всички?
4123 4123 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
4124 4124 Сървърът отговори с код 404.<br> Обикновено, това означава, че обект с това ID е непознат за него.
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
4131 4131 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
4132 4132 Театър
4133 4133 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
4134 4134 Тяхна версия
4135 4135 Тяхна версия (база данни на сървъра)
4136 4136 Тяхната версия с Обединената
4137 4137 Развлекателен парк
4138 4138 -----
4139 4139 Няма отворени пакети с промени
4140 4140 -----
4141 4141 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
4147 4147 {0} конфликт(а) при въвеждането
4148 4148 Това може да доведе до случайно изтриване на възли.
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Това е след края на записа
4152 4152 -----
4153 4153 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
4157 4157 -----
4158 4158 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
4162 4162 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
4163 4163 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
4164 4164 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
4165 4165 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
4166 4166 Това е проверка за валидни мултиполигони.
4167 4167 -----
4168 4168 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
4169 4169 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
4170 4170 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
4171 4171 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
4176 4176 -----
4177 4177 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
4178 4178 -----
4179 4179 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
4180 4180 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 Номера квадранти
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 Часова зона:
4191 4191 Часови пояс: {0}
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 На...
4198 4198 -----
4199 4199 Покажи/скрий GPX линии
4200 4200 -----
4201 4201 Превключване режим каркас
4202 4202 Включване на диалоговия панел
4203 4203 Включване на диалоговия панел, максимално увеличаване на картата
4204 4204 -----
4205 4205 Превключване в режим на цял екран
4206 4206 -----
4207 4207 Включва мениджъра за пакетни промени
4208 4208 -----
4209 4209 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
4210 4210 Превключване видимостта на избрания слой.
4211 4211 Превключи: {0}
4212 4212 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
4213 4213 -----
4214 4214 Тоалетни
4215 4215 -----
4216 4216 Пътна такса
4217 4217 Място за плащане пътна такса
4218 4218 -----
4219 4219 Инструмент: {0}
4220 4220 Лента с инструменти
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 Настройка на панела с инструменти
4224 4224 -----
4225 4225 Инструменти
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 +++++
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 Туризъм
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Кула
4237 4237 -----
4238 4238 Тип на кулата
4239 4239 Град (под 100 000)
4240 4240 Кметство
4241 4241 Играчки
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Черен път
4245 4245 Оцветяване на следата
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Светофар
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Трамвай
4256 4256 Трамвайна спирка
4257 4257 -----
4258 4258 Транспорт
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Туристическа агенция
4262 4262 Дърво
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 Скоростен път
4266 4266 Връзка към скоростен път
4267 4267 -----
4268 4268 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
4269 4269 Тунел
4270 4270 Начало на тунел
4271 4271 Ограничения при завиване
4272 4272 -----
4273 4273 Обръщало
4274 4274 Разширение за обръщане
4275 4275 -----
4276 4276 турникет (контрол на достъпа)
4277 4277 ЖП Обръщаща платформа
4278 4278 Тип
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 UIC-Референция
4289 4289 НЕИЗВЕСТНО
4290 4290 Адрес (URL)
4291 4291 -----
4292 4292 Адресни файлове
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Разсъедини пътища
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
4312 4312 -----
4313 4313 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
4314 4314 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 Неможе да се прочете Дълж/Шир
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
4323 4323 Некласифициран
4324 4324 -----
4325 4325 Незатворен път
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Отмяна
4340 4340 -----
4341 4341 Отмени преместването
4342 4342 Отмяна на ортогонализацията на определени ъгли
4343 4343 Отменяне на последното действие.
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 Отсъедини панела
4347 4347 Неочаквана грешка
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 Неочакван знак: {0}
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
4377 4377 Освобождаване
4378 4378 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
4379 4379 -----
4380 4380 Незапелен възел
4381 4381 Университет
4382 4382 -----
4383 4383 Неизвестен хост
4384 4384 -----
4385 4385 Непознат режим {0}.
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или релация.
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Неизвестен тип: {0}
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Ненаименовано съединение
4398 4398 -----
4399 4399 Неименовани пътища
4400 4400 -----
4401 4401 Неподредени брегови линии
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 Размаркиране всичко
4411 4411 Сваля избора от всички обекти.
4412 4412 -----
4413 4413 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 Немаркирани пътища
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Нагоре
4425 4425 -----
4426 4426 Обновяване
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 Обновяване на данните
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 Обновяване на модифицираното
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Обновяване на селекцията
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
4445 4445 Обновява обектите в текущия слой от сървъра
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Обновяване списъка с промени ...
4449 4449 Актуализиране на данните
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 Обновяване на интерфейса
4454 4454 Качване
4455 4455 Качване на промени
4456 4456 Параметри при качване
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 Качване на данни
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 Качване на избраното
4468 4468 -----
4469 4469 Качване на променените примитиви
4470 4470 Качете текущите параметри на сървъра
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4475 4475 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4476 4476 Качване и запис на променените слоеве...
4477 4477 Качване на данни...
4478 4478 Качване на данни за слой ''{0}''
4479 4479 Използване
4480 4480 -----
4481 4481 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4482 4482 -----
4483 4483 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 Използвайте стрелките на клавиатурата или влачете с мишката за да настроите позицията на изображението.\nМожете и да въведете отместване по координати в {0}.\nАко искате да запазите настройките, въведете име в полето.
4490 4490 Използване на сложен параметров тест.
4491 4491 Използване на стойностите по подразбиране
4492 4492 -----
4493 4493 Изпозване на слой за грешки.
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Използване на списък за пропускане.
4497 4497 -----
4498 4498 Използване шаблон ''{0}''
4499 4499 Използване шаблон ''{0}'' от група ''{1}''
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4503 4503 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 Потребител
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 Потребител:
4511 4511 Потребителско име
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 Проверка
4516 4516 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4517 4517 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4518 4518 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4519 4519 -----
4520 4520 Проверка
4521 4521 Резултати от проверката
4522 4522 Грешки при проверка
4523 4523 -----
4524 4524 Резултати от проверката
4525 4525 Стойност
4526 4526 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 Стойност:
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4544 4544 Автомат за стоки
4545 4545 Продукти за автоматична продажба
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4554 4554 Версия {0}
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 Ветеринар
4558 4558 -----
4559 4559 Видео
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 Преглед
4564 4564 Изглед: {0}
4565 4565 Място с добра гледка
4566 4566 -----
4567 4567 Село
4568 4568 Зелено село
4569 4569 Град/Село
4570 4570 -----
4571 4571 Лозе
4572 4572 Видимост
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 Посети Сайта
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Калибровка на звукозаписа
4583 4583 Вулкан
4584 4584 -----
4585 4585 Волтаж
4586 4586 -----
4587 4587 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: {0}
4588 4588 Тоалетна
4589 4589 -----
4590 4590 +++++
4591 4591 WMS грешка
4592 4592 файлове WMS (*.wms)
4593 4593 -----
4594 4594 Настройки на WMS
4595 4595 +++++
4596 4596 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4597 4597 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 Изчакване 10 секунди
4601 4601 Стена
4602 4602 Внимание
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Предупреждения
4611 4611 Автомивка
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 Пречиствателна станция
4615 4615 Вода
4616 4616 -----
4617 4617 Аквапарк
4618 4618 Водонапорна кула
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 Водопад
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Wave аудио файлове (*.wav)
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 Края на път близо до друг път/магистрала
4631 4631 Края на път близо до друг път/линия
4632 4632 Възел близо до друг път
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 Път {0}
4636 4636 -----
4637 4637 Път:
4638 4638 -----
4639 4639 Пътни точки
4640 4640 Други
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Крайпътен кръст
4644 4644 Крайпътен параклис
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 Бент / преливник
4649 4649 Мочурище
4650 4650 -----
4651 4651 Инвалидна количка
4652 4652 -----
4653 4653 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4654 4654 При импорт на аудио, създай маркери от...
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4658 4658 Цялата група
4659 4659 Ширина (метри)
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Мелница
4663 4663 Прозорци
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 Каркас
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 Гора
4671 4671 Цех
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 Да
4682 4682 Да, приложи го!
4683 4683 Да, създай конфликт и затвори
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4689 4689 На път сте да обедините информацията на слоевете ''{0}'' и ''{1}''.<br /><br />Тези слоеве имат различна политика на качване и не трябва да се обединяват като такива<br />Обединяването им ще наложи по-стриктна политика (качването не се препоръчва) на ''{1}''.<br /><br /><b>Това не е препоръчителен начин за обединяване на такива данни</b>.<br />Вместо това трябва да проверите и обедините обектите един по един, ползвайки ''<i>Обедини селекция</i>''.<br /><br />Сигурни ли сте, че искате да продължите?
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4703 4703 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4704 4704 Трябва да изберете поне един път.
4705 4705 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4706 4706 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4707 4707 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4708 4708 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4709 4709 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4710 4710 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4711 4711 -----
4712 4712 Трябва да изберете GPX следа
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Зоопарк
4720 4720 Мащаб
4721 4721 Мащаб (в метри)
4722 4722 Увеличаване
4723 4723 -----
4724 4724 Намаляване
4725 4725 -----
4726 4726 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4727 4727 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4728 4728 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4729 4729 Увеличаване
4730 4730 -----
4731 4731 Намаляване
4732 4732 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4733 4733 Увеличение до
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4739 4739 Мащабиране по селекцията
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 Показване на {0}
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 \nВисочина: {0} m
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 \n{0} км/ч
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 мултиполигон
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 Назад
4798 4798 По-бързо
4799 4799 По-бързо възпроизвеждане.
4800 4800 Напред
4801 4801 Прескочи назад.
4802 4802 Прескочи напред
4803 4803 Следващ маркер
4804 4804 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4805 4805 Възпроизведи предишния маркер.
4806 4806 Изпълнение/Пауза
4807 4807 Предишен маркер
4808 4808 По-бавно
4809 4809 По-бавно възпроизвеждане
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 И
4877 4877 С
4878 4878 Ю
4879 4879 З
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 Д
4891 4891 И
4892 4892 П
4893 4893 С
4894 4894 С
4895 4895 И
4896 4896 Р
4897 4897 З
4898 4898 Текст
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 гора (поддържана)
4927 4927 жилищна зона
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 смесен
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 Гара / Спирка
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 Ключ:
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 добави към селекцията
5040 5040 -----
5041 5041 адрес
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 надземен транспорт
5047 5047 въздушен транспорт
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 селскостопански
5052 5052 -----
5053 5053 всички
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 алея
5065 5065 по азбучен ред
5066 5066 -----
5067 5067 удобства от тип {0}
5068 5068 Обществени услуги
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 Англиканска
5074 5074 храна за животни
5075 5075 -----
5076 5076 всеки
5077 5077 -----
5078 5078 акведукт
5079 5079 област
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 азиатска
5083 5083 асфалт
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 фон
5087 5087 -----
5088 5088 точка за спиране назад
5089 5089 сегмент назад
5090 5090 Бахаи
5091 5091 -----
5092 5092 Баптизъм
5093 5093 -----
5094 5094 бариера
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 басейн
5100 5100 -----
5101 5101 плаж
5102 5102 велосипед
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 тресавище
5113 5113 -----
5114 5114 граница
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 мост
5119 5119 -----
5120 5120 индустриални развалини
5121 5121 -----
5122 5122 Будизъм
5123 5123 сграда
5124 5124 легнал полицай
5125 5125 бургери
5126 5126 автобус
5127 5127 Направлява автобуси
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 чувствителност към регистъра
5132 5132 -----
5133 5133 Католическо
5134 5134 гробище
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 китайска
5144 5144 -----
5145 5145 Християнство
5146 5146 -----
5147 5147 цигари
5148 5148 град
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 по часовниковата стрелка
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 затворен път
5156 5156 въглища
5157 5157 павиран път
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 сбито
5165 5165 -----
5166 5166 бетон
5167 5167 презервативи
5168 5168 настройване на списъка с промени
5169 5169 -----
5170 5170 конфликт
5171 5171 -----
5172 5172 иглолистен
5173 5173 ремонт
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 данни
5186 5186 широколистен
5187 5187 определен
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 изтрито
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 остарял, вече невалиден
5194 5194 предназначен
5195 5195 с назначение
5196 5196 -----
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 док
5202 5202 не съществува
5203 5203 два
5204 5204 надолу
5205 5205 спускане
5206 5206 свалено
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 напитки
5211 5211 -----
5212 5212 автомобилен
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 Евангелска
5223 5223 четни
5224 5224 -----
5225 5225 примери
5226 5226 торби за екскременти
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 false: параметъра е изрично изключен
5231 5231 двор ферма
5232 5232 -----
5233 5233 ферибот
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 търсене в селекцията
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 храна
5243 5243 пеш
5244 5244 залесена площ
5245 5245 горски път
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 точка за спиране напред
5249 5249 сегмент напред
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 от път
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 газ
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 немска
5264 5264 -----
5265 5265 ледник
5266 5266 -----
5267 5267 поле за голф
5268 5268 GPS маркер
5269 5269 GPS точка
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 трева
5276 5276 трева
5277 5277 чакъл
5278 5278 гръцка
5279 5279 зеленина
5280 5280 терен за строителство
5281 5281 земя
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 точка за спиране
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 здравеопазване
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 пустош
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 подчертай
5294 5294 -----
5295 5295 път
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 Индуизъм
5300 5300 исторически
5301 5301 история
5302 5302 -----
5303 5303 кон
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 хотел
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 водна енергия
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 неактивен
5324 5324 -----
5325 5325 включително непосредствените наследници на родителските релации
5326 5326 непълен
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 индийска
5330 5330 -----
5331 5331 индустрия
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 вътрешен сегмент
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 -----
5338 5338 остров
5339 5339 -----
5340 5340 италианска
5341 5341 -----
5342 5342 Джайнизъм
5343 5343 японска
5344 5344 Свидетели на Йехова
5345 5345 Юдаизъм
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 кебаб
5349 5349 -----
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 сметище
5354 5354 земеползване
5355 5355 земеползване от тип {0}
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 слой
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 наляво
5367 5367 отдих и развлечение
5368 5368 отдих тип {0}
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 Жилищна улица
5376 5376 -----
5377 5377 -----
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 заключване на скролирането
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 нисък
5388 5388 Лютеранство
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 мангрова гора
5394 5394 изкуствени съоръжения
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 яхт пристан
5398 5398 блато
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 макс. ширина
5402 5402 макс. дължина
5403 5403 макс. височина
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 метал
5411 5411 Методизъм
5412 5412 -----
5413 5413 мексиканска
5414 5414 военни
5415 5415 -----
5416 5416 мин. ширина
5417 5417 мин. дължина
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 липсващи обекти:
5425 5425 смесен
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 Мормони
5429 5429 -----
5430 5430 автомобилен път
5431 5431 автомагистрала
5432 5432 Автомагистрална връзка
5433 5433 -----
5434 5434 кал
5435 5435 на няколко нива
5436 5436 -----
5437 5437 мултиполигон
5438 5438 -----
5439 5439 Мусулманство
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 природа
5443 5443 естествен тип {0}
5444 5444 -----
5445 5445 природа
5446 5446 -----
5447 5447 вестници
5448 5448 следващ
5449 5449 -----
5450 5450 не
5451 5451 няма описание
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 забранен ляв завой
5457 5457 забранен десен завой
5458 5458 забранено напред
5459 5459 забранен обратен завой
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 няма/никой
5463 5463 нордическа
5464 5464 не е изтрито
5465 5465 -----
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 табела
5469 5469 атомна
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 нечетни
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 нефт
5494 5494 стара ЖП линия
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 само ляв завой
5498 5498 само десен завой
5499 5499 само направо
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 опции
5506 5506 -----
5507 5507 Православие
5508 5508 -----
5509 5509 -----
5510 5510 друга ЖП линия
5511 5511 -----
5512 5512 външен сегмент
5513 5513 извън областта за сваляне
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 паркинг
5518 5518 билети за паркиране
5519 5519 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
5520 5520 асфалтиран път
5521 5521 павета
5522 5522 връх
5523 5523 чакъл
5524 5524 +++++
5525 5525 светофар контролиран от пешеходци
5526 5526 -----
5527 5527 Петдесетници
5528 5528 -----
5529 5529 разрешителен
5530 5530 фотографии
5531 5531 кей
5532 5532 тръбопровод
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 -----
5536 5536 -----
5537 5537 -----
5538 5538 -----
5539 5539 игрище
5540 5540 -----
5541 5541 пица
5542 5542 място
5543 5543 растения
5544 5544 пластмаса
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 политическа
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 -----
5553 5553 захранване
5554 5554 -----
5555 5555 Пресвитериани
5556 5556 предишен
5557 5557 главен / първокласен
5558 5558 Връзка с главен път
5559 5559 частен
5560 5560 проблем
5561 5561 -----
5562 5562 Протестантизъм
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 карта на обществен транспорт
5566 5566 билети за обществен транспорт
5567 5567 +++++
5568 5568 -----
5569 5569 четири
5570 5570 Кваркери
5571 5571 кариера
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 ЖП
5575 5575 -----
5576 5576 ЖП
5577 5577 ЖП railover
5578 5578 железопътна линия
5579 5579 ЖП точка
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 тръстенак
5585 5585 район
5586 5586 местна
5587 5587 регулярен израз
5588 5588 -----
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 изтрий от селекцията
5595 5595 замени селекцията
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 улица
5600 5600 -----
5601 5601 търговия на дребно
5602 5602 надясно
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 речен бряг
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 кръгово
5609 5609 маршрут
5610 5610 сегмент от маршрут
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 солени блата / солници
5618 5618 пясък
5619 5619 -----
5620 5620 -----
5621 5621 мащаб
5622 5622 схема
5623 5623 храсталак
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 второкласен
5629 5629 избран
5630 5630 избор
5631 5631 -----
5632 5632 служебна
5633 5633 услуги
5634 5634 -----
5635 5635 отходна тръба
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 Шийти
5642 5642 -----
5643 5643 магазин
5644 5644 тип на магазина: {0}
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 -----
5648 5648 -----
5649 5649 ЖП стрелка
5650 5650 Сикхизъм
5651 5651 -----
5652 5652 един
5653 5653 -----
5654 5654 място
5655 5655 -----
5656 5656 -----
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 Зимен парк
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 -----
5666 5666 Спиритуализъм
5667 5667 -----
5668 5668 спорт
5669 5669 спорт типа {0}
5670 5670 -----
5671 5671 спортен център
5672 5672 -----
5673 5673 скоростна
5674 5674 -----
5675 5675 -----
5676 5676 стадион
5677 5677 пощенски марки
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 -----
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 камък
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 поток
5693 5693 улица
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 низ
5697 5697 низ;низ;...
5698 5698 метро
5699 5699 -----
5700 5700 -----
5701 5701 Сунити
5702 5702 -----
5703 5703 -----
5704 5704 наземен
5705 5705 -----
5706 5706 -----
5707 5707 блато
5708 5708 сладки
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 тампони
5714 5714 Даосизъм
5715 5715 телефонни ваучери
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 терминал
5719 5719 третокласен
5720 5720 текст
5721 5721 тайландска
5722 5722 -----
5723 5723 -----
5724 5724 -----
5725 5725 -----
5726 5726 -----
5727 5727 -----
5728 5728 приливно-отливно крайбрежие
5729 5729 +++++
5730 5730 -----
5731 5731 -----
5732 5732 -----
5733 5733 до път
5734 5734 -----
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 +++++
5739 5739 туризъм
5740 5740 туризъм типа {0}
5741 5741 -----
5742 5742 играчки
5743 5743 следа
5744 5744 -----
5745 5745 -----
5746 5746 -----
5747 5747 -----
5748 5748 светофар
5749 5749 -----
5750 5750 -----
5751 5751 трамваен маршрут
5752 5752 три
5753 5753 -----
5754 5754 true: параметъра е изрично включен
5755 5755 скоростен път
5756 5756 връзка към скоростен път
5757 5757 турска
5758 5758 Некласифициран
5759 5759 неконтролирано
5760 5760 подземен
5761 5761 -----
5762 5762 Унитаристи
5763 5763 неизвестно
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 -----
5767 5767 -----
5768 5768 немаркиран
5769 5769 -----
5770 5770 неасфалтиран път
5771 5771 неустановена
5772 5772 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
5773 5773 -----
5774 5774 немаркиран
5775 5775 немаркиран път
5776 5776 -----
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 нагоре
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 използване
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 грешка при проверка
5789 5789 друго при проверка
5790 5790 предупреждение при проверка
5791 5791 -----
5792 5792 -----
5793 5793 версия {0}
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 виадукт
5797 5797 -----
5798 5798 -----
5799 5799 -----
5800 5800 вулкан
5801 5801 -----
5802 5802 ваучери
5803 5803 -----
5804 5804 -----
5805 5805 -----
5806 5806 вода
5807 5807 -----
5808 5808 водоеми
5809 5809 тип на водоема: {0}
5810 5810 -----
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 -----
5817 5817 -----
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 -----
5824 5824 -----
5825 5825 дива природа
5826 5826 вятърна енергия
5827 5827 -----
5828 5828 -----
5829 5829 -----
5830 5830 -----
5831 5831 -----
5832 5832 гориста местност
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 Депо
5837 5837 да
5838 5838 зебра
5839 5839 -----
5840 5840 -----
5841 5841 -----
5842 5842 -----
5843 5843 -----
5844 5844 Зороастризъм
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 -----
5852 5852 -----
5853 5853 {0} се състои от:
5854 5854 -----
5855 5855 -----
5856 5856 -----
5857 5857 -----
5858 5858 -----
5859 5859 -----
5860 5860 -----
5861 5861 -----
5862 5862 -----
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 {0} метри
5867 5867 -----
5868 5868 -----
5869 5869 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
5870 5870 -----
5871 5871 -----
5872 5872 -----
5873 5873 -----
5874 5874 {0} кв. км.
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 -----
5879 5879 -----
5880 5880 -----
5881 5881 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
5882 5882 -----
5883 5883 -----
5884 5884 -----
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 {0}: непозволена опция -- {1}
5889 5889 {0}: непозволена опция -- {1}
5890 5890 -----
5891 5891 {0}: опция ''--{1}'' не позволява аргумент
5892 5892 {0}: опция ''{1}'' е съмнителна
5893 5893 {0}: опция ''{1}'' изисква аргумент
5894 5894 {0}: опция ''{1}{2}'' не позволява аргумент
5895 5895 {0}: опцията изисква аргумент -- {1}
5896 5896 {0}: неразпозната опция ''--{1}''
5897 5897 {0}: неразпозната опция ''{1}{2}''
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 -----
5903m 1 -----
5904m 2 -----
5905m 3 -----
5906m 4 -----
5907m 5 -----
5908m 6 -----
5909m 7 -----
5910m 8 -----
5911m 9 -----
5912m 10 -----
5913m 11 -----
5914m 12 -----
5915m 13 -----
5916m 14 -----
5917m 15 -----
5918m 16 -----
5919m 17 -----
5920m 18 -----
5921m 19 -----
5922m 20 -----
5923m 21 -----
5924m 22 -----
5925m 23 -----
5926m 24 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
5927m 24 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
5928m 25 -----
5929m 26 -----
5930m 27 -----
5931m 28 -----
5932m 29 Промяна параметрите на {0} обект
5933m 29 Промяна параметрите на {0} обекта
5934m 30 -----
5935m 31 Промяна {0} обект
5936m 31 Промяна {0} обекта
5937m 32 -----
5938m 33 -----
5939m 34 -----
5940m 35 -----
5941m 36 -----
5942m 37 Изтриване на {0} възел
5943m 37 Изтриване на {0} възела
5944m 38 Изтриване на {0} обект
5945m 38 Изтриване на {0} обекта
5946m 39 Изтриване на {0} отношение
5947m 39 Изтриване на {0} отношения
5948m 40 Изтриване на {0} път
5949m 40 Изтриване на {0} пътя
5950m 41 -----
5951m 42 -----
5952m 43 -----
5953m 44 -----
5954m 45 -----
5955m 46 -----
5956m 47 -----
5957m 48 -----
5958m 49 -----
5959m 50 -----
5960m 51 Вмъкване на нов възел в път.
5961m 51 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
5962m 52 -----
5963m 53 -----
5964m 54 -----
5965m 55 -----
5966m 56 Преместване {0} възел
5967m 56 Преместване {0} възела
5968m 57 -----
5969m 58 Обектът не може да бъде свален
5970m 58 Някои обекти не могат да бъдат свалени
5971m 59 Обектът изтрит
5972m 59 Обектите изтрити
5973m 60 Един свален обекти е изтрит
5974m 60 {0} свалени обекти са изтрити
5975m 61 Един обект не може да бъде свален.<br>
5976m 61 {0} обекта не могат да бъдат свалени.<br>
5977m 62 Отваряне на {0} файл...
5978m 62 Отваряне на {0} файла...
5979m 63 Поставяне на {0} етикет
5980m 63 Поставяне на {0} етикета
5981m 64 -----
5982m 65 -----
5983m 66 -----
5984m 67 -----
5985m 68 -----
5986m 69 -----
5987m 70 Премахване стари ключове от {0} обекта
5988m 70 Премахване на стари ключове от {0} обекта
5989m 71 -----
5990m 72 -----
5991m 73 -----
5992m 74 Завърти {0} възел
5993m 74 Завърти {0} възела
5994m 75 -----
5995m 76 -----
5996m 77 -----
5997m 78 -----
5998m 79 Опростяване на път (премахната {0} точка)
5999m 79 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
6000m 80 Опростен {0} път
6001m 80 Опростени {0} пътища
6002m 81 -----
6003m 82 -----
6004m 83 -----
6005m 84 -----
6006m 85 -----
6007m 86 -----
6008m 87 Избраната точка не е в средата на път.
6009m 87 Избраните точки не са в средата на път.
6010m 88 Избраният път има възли извън сваления район
6011m 88 Избраните пътища имат възли извън сваления район
6012m 89 -----
6013m 90 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
6014m 90 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
6015m 91 -----
6016m 92 -----
6017m 93 -----
6018m 94 -----
6019m 95 -----
6020m 96 -----
6021m 97 Това ще промени до {0} обект.
6022m 97 Това ще промени до {0} обекта
6023m 98 -----
6024m 99 -----
6025m 100 -----
6026m 101 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
6027m 101 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
6028m 102 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
6029m 102 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
6030m 103 Качване на {0} обект...
6031m 103 Качване на {0} обекта...
6032m 104 -----
6033m 105 -----
6034m 106 -----
6035m 107 -----
6036m 108 -----
6037m 109 -----
6038m 110 -----
6039m 111 -----
6040m 112 -----
6041m 113 маркер
6042m 113 маркери
6043m 114 възел
6044m 114 възли
6045m 115 обект
6046m 115 обекта
6047m 116 релация
6048m 116 релации
6049m 117 към {0} обект
6050m 117 към {0} обекта
6051m 118 път
6052m 118 пътя
6053m 119 {0} Автор
6054m 119 {0} Автора
6055m 120 -----
6056m 121 {0} се състои от {1} маркер
6057m 121 {0} се състои от {1} маркери
6058m 122 -----
6059m 123 -----
6060m 124 {0} член
6061m 124 {0} члена
6062m 125 {0} точка
6063m 125 {0} точки
6064m 126 {0} обект за добавяне:
6065m 126 {0} обекта за добавяне:
6066m 127 {0} обект за изтриване:
6067m 127 {0} обекта за изтриване:
6068m 128 -----
6069m 129 -----
6070m 130 {0} релация
6071m 130 {0} релации
6072m 131 {0} маршрут,
6073m 131 {0} маршрути,
6074m 132 {0} етикет
6075m 132 {0} етикета
6076m 133 -----
6077m 134 {0} следа,
6078m 134 {0} следи,
6079m 135 -----
6080m 136 {0} път
6081m 136 {0} пътя
6082m 137 {0} точка на интерес
6083m 137 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.