source: josm/trunk/data/bg.lang@ 5209

Last change on this file since 5209 was 5209, checked in by simon04, 12 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 125.5 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 -----
8 8 брой обекти
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 +++++
21 21 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
22 22 -----
23 23 (URL беше:
24 24 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 (няма обект)
27 27 (никой)
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
33 33 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
34 34 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
35 35 -----
36 36 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
37 37 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
38 38 * Един маркиран възел, или
39 39 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
40 40 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 ... възможни са други способи за придвижване
45 45 ... се отнася за релация
46 46 /път/към/папката/на/JOSM/
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 Боулинг зала
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 денонощно
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <Няма още GPX следи заредени>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <b>modified</b> - всички променени обекти
87 87 -----
88 88 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
89 89 -----
90 90 <b>selected</b> - всички избрани обекти
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <различни>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <h2>JOSM изисква Java версия 6.</h2>Имате Java версия: {0}.<br>Можете да <ul><li>обновите Вашата Java (JRE) или</li><li>да използвате по-ранна (съвместима с Java 5) версия на JOSM.</li></ul>За повече информация:
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
117 117 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
118 118 -----
119 119 <html>Възникна грешка при въстановяването на бекъп файла.<br> Грешката е: <br>{0}</html>
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
159 159 -----
160 160 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
246 246 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 <неопределено>
273 273 -----
274 274 > долу
275 275 > горе
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
281 281 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
282 282 -----
283 283 Превишаване възможностите на API
284 284 API версия: {0}
285 285 -----
286 286 Изоставена ЖП линия
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 За програмата
292 292 За JOSM...
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Достъп
297 297 -----
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
303 303 клиентски карти
304 304 Действие
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 Активиране
309 309 -----
310 310 Активиране на избрания слой
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Добави
315 315 -----
316 316 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
317 317 Добавяне на точка...
318 318 -----
319 319 Добавяне на поправено изображение
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
324 324 Добавяне на нова точка към съществуващ път
325 325 -----
326 326 Добавяне нов източник в списъка.
327 327 -----
328 328 Добавяне на нов етикет
329 329 Добавяне на точка по координати - ширина/дължина
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Добави празен етикет
335 335 Добави информация за автора
336 336 Добавяне на конфликт за ''{0}''
337 337 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Добавяне на точка
341 341 Добавяне на точка в път
342 342 Добавяне на точка към път и съединяване
343 343 Добавяне на възел {0}
344 344 Добавяне на отношение {0}
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Добавяне на път {0}
358 358 Добавен възел на всички кръстовища
359 359 Интерполация на адреси
360 360 Адреси
361 361 -----
362 362 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто ''Помощ'', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Отместване на изображението.
367 367 -----
368 368 Позиция на слоя с изображение.
369 369 Настройване часови пояс и отместване
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Административна
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Разширени настройки
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Надземни линии
386 386 +++++
387 387 -----
388 388 Летище
389 389 -----
390 390 Алкохол
391 391 Подреди точките в кръг
392 392 Подреди точките в линия
393 393 Всички
394 394 -----
395 395 Всички формати
396 396 -----
397 397 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Земя за лично ползване
402 402 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Разрешено преминаване:
409 409 -----
410 410 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
411 411 -----
412 412 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - ''Настройки на картата'' (странно, но истина :-)
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
417 417 -----
418 418 Алфа канал
419 419 Планинска хижа
420 420 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
421 421 -----
422 422 Също преименувай файл
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 Брой проводници
429 429 Брой седящи места
430 430 -----
431 431 -----
432 432 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
433 433 -----
434 434 В разширение {0} възникна грешка
435 435 -----
436 436 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато ''name'', ''cmt'' или ''desc'' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
442 442 Приложи
443 443 Приложи промените
444 444 Прилагане шаблон
445 445 Прилагане на резолюцията
446 446 Приложи роля
447 447 -----
448 448 Приложи изглаждане върху картата.
449 449 -----
450 450 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
451 451 Приложи избраните промени
452 452 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
457 457 Приложи тази роля към всички членове
458 458 Прилагане?
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Архиологични разкопки
462 462 Стрелба с лък
463 463 -----
464 464 Област
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 Център на изкуствата
469 469 Творба на изкуството
470 470 -----
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 Атлетика
476 476 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
477 477 Атракция
478 478 -----
479 479 Аудио
480 480 Аудио устройството е недостъпно
481 481 Аудио настройки
482 482 Аудио маркери от {0}
483 483 Аудио синхронизирано на точка {0}.
484 484 -----
485 485 Звук: {0}
486 486 Аудио напътствия
487 487 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
488 488 Австралийски футбол
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 Автор
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 Автори
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Авто-отгатване
515 515 -----
516 516 -----
517 517 Банкомат
518 518 Автоматично сваляне
519 519 Автоматично поправяне на маркерите
520 520 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
521 521 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
522 522 Наличен
523 523 -----
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 Дестка ясла
531 531 Назад
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 Лоша заявка
537 537 -----
538 538 Фурна
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Банка
542 542 Бар
543 543 -----
544 544 Прегради
545 545 Бейсбол
546 546 Основен
547 547 Басейн
548 548 Баскетбол
549 549 Батерии
550 550 Поле на битка
551 551 -----
552 552 Залив
553 553 Плаж
554 554 -----
555 555 Маяк / Радиопредавател
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Скамейка
559 559 Напитки
560 560 Вело
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 Бирария
566 566 Велосипеди
567 567 -----
568 568 Био дизел
569 569 Празен слой
570 570 Бетонен блок
571 571 -----
572 572 Съдържание на таблото
573 573 Корабостроителница
574 574 колчета
575 575 Книжарница
576 576 -----
577 577 Отметки
578 578 Граничен контрол
579 579 Ботаническо название
580 580 Буле (игра с мет.топчета)
581 581 Граници
582 582 -----
583 583 Пограничен камък
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Рамка
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 Игра с асим.мет.топки (bowls)
591 591 Компания
592 592 Мост
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Индустриални развалини
596 596 -----
597 597 Съобщаване на грешки
598 598 Сграда
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Изчертаване на главното меню
602 602 -----
603 603 Накланяща преграда (bump gate)
604 604 Направляван автобус
605 605 Автобусна платформа
606 606 Автогара
607 607 Автобусна спирка
608 608 Бус трап
609 609 Месарница
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 Кабинков лифт
619 619 -----
620 620 Кафене
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 -----
625 625 Къмпинг
626 626 Къмпинг
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Канал
632 632 Отмяна
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
638 638 -----
639 639 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
640 640 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
641 641 Прекратяване на качването
642 642 -----
643 643 Не може да се добави точка извън пределите на света.
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
662 662 -----
663 663 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
668 668 Кану
669 669 Консервни кутии
670 670 Капацитет
671 671 Капацитет (общ)
672 672 Автомобил
673 673 Автомобили
674 674 Площадка за каравани
675 675 -----
676 676 Пари
677 677 Замък
678 678 -----
679 679 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
680 680 Пещерен вход
681 681 Гробище
682 682 Центриране на изгледа
683 683 Седалков лифт
684 684 Бунгало
685 685 Промяна параметри
686 686 Промени посоката?
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Промяна на възел {0}
691 691 Промяна на релация
692 692 Промяна ролята на релация за {0} {1}
693 693 Промяна на релация {0}
694 694 Смяна разделителна способност
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Промяна на път {0}
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 Пакети промени
705 705 Пакета с изменения е затворен
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 Списък с промени {0}
712 712 -----
713 713 -----
714 714 Промяна клавишни комбинации ръчно.
715 715 -----
716 716 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
717 717 -----
718 718 Проверка на ключовете.
719 719 Проверка стойностите.
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Аптека
730 730 +++++
731 731 Подчинени релации
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Изберете
735 735 Изберете цвят
736 736 Изберете цвят за {0}
737 737 Изберете лиценз от набора
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Изберете сървър за търсенето:
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Църква
744 744 Кино
745 745 +++++
746 746 Град (над 100 000)
747 747 Знак указващ начало/край на населено място
748 748 Градска стена
749 749 Име на град
750 750 Гражданска
751 751 -----
752 752 Изчисти
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 Намаляване/увеличаване на панела
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 Скала
807 807 Скално катерене
808 808 -----
809 809 Затваряне
810 810 Затваряне въпреки всичко
811 811 Затваряне на списъка с промени след качване
812 812 Затваряне на списъците с промени
813 813 Затвори и прекрати свалянето
814 814 Затваряне на отворени пакети с промени
815 815 -----
816 816 Затваряне на диалоговия прозорец
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
823 823 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
824 824 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 По-подробно описание
829 829 По-точно описание
830 830 Затваря отворени пакети с промени
831 831 -----
832 832 Затваряне на сисъка с промени.
833 833 -----
834 834 Затваряне на списък промени по версии...
835 835 Дрехи
836 836 Крайбрежие
837 837 -----
838 838 Монети
839 839 Колеж
840 840 Цвят
841 841 Цвят (hex)
842 842 -----
843 843 Цветове
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 Оцветяване точките от следите според скоростта.
849 849 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
850 850 Цвят
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Обедини линии
856 856 -----
857 857 Обединява няколко отделни линии в една.
858 858 Обединяване {0} линии
859 859 -----
860 860 Списък промени
861 861 -----
862 862 -----
863 863 Търговия
864 864 Общи
865 865 Общи настройки
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Сравняване
869 869 -----
870 870 Компютри
871 871 -----
872 872 Настройка сайтове за разширения
873 873 Допълнителни настройки
874 874 Настройка на достъпните разширения.
875 875 Настройка на сайтове...
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Потвърждение на действието на дистанционното управление
883 883 -----
884 884 Потвърди празна роля
885 885 Конфликт
886 886 Разрешение на конфликт
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Конфликтът не е разрешен напълно
908 908 Конфликти
909 909 Забелязани са конфликти
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Свързване на съществуващ път към точка
916 916 Свързан край на път е близо до друг път
917 917 Настройки на връзката
918 918 Параметри на връзката с OSM сървъра.
919 919 -----
920 920 Пътен ремонт
921 921 Строителна площадка
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Свързване с OSM Сървър...
928 928 Свързване със сървъра...
929 929 -----
930 930 Континент
931 931 Продължи
932 932 -----
933 933 Продължаване разрешаването на кофликти
934 934 -----
935 935 Продължаване на качването
936 936 Продължаване на път от последния възел.
937 937 Продължи все пак
938 938 -----
939 939 Участници
940 940 Хранителни стоки
941 941 -----
942 942 Преобразувай в слой GPX
943 943 Преобразувай в слой данни
944 944 Преобразувано от: {0}
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Координати:
949 949 -----
950 950 Копиране
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Копие на {0}
963 963 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
964 964 -----
965 965 -----
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 Копиране в клипборда и затваряне
972 972 -----
973 973 Авторски права (препратка)
974 974 Авторски права (година)
975 975 -----
976 976 Корелнутииране
977 977 Съпоставяне на изображения с GPX следа
978 978 Корелиране към GPX
979 979 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
980 980 -----
981 981 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
982 982 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
983 983 -----
984 984 Не може да бъде открит типа на елемента
985 985 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
986 986 -----
987 987 -----
988 988 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
989 989 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
990 990 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
991 991 -----
992 992 Не може да се прочете "{0}"
993 993 -----
994 994 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
995 995 -----
996 996 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Държава
1003 1003 Код на държава
1004 1004 Графство
1005 1005 Съдебна сграда
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Закрит резервоар
1009 1009 Кран
1010 1010 Създаване окръжност
1011 1011 -----
1012 1012 Създаване на окръжност от три избрани точки
1013 1013 -----
1014 1014 Създаване мрежа от пътища
1015 1015 -----
1016 1016 Създаване на нова релация
1017 1017 -----
1018 1018 Създаване на области
1019 1019 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Създаване на мултиполигон
1023 1023 Създаване на мултиполигон.
1024 1024 Създаване нов възел.
1025 1025 -----
1026 1026 Създаване на нова релация в слой "{0}"
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Създаване на списък с промени ...
1035 1035 Създаване на интерфейса
1036 1036 Кредитни карти
1037 1037 Крикет
1038 1038 Крикет мрежи
1039 1039 Крокет
1040 1040 Пресичане с велосипед
1041 1041 Пресичане върху кон
1042 1042 ЖП прелез
1043 1043 Помощник при пресъчане
1044 1044 Пресичащи се сгради
1045 1045 Тип пресичане
1046 1046 Име на типа пътека (UK)
1047 1047 -----
1048 1048 Пресичащи се пътища
1049 1049 -----
1050 1050 Кухня
1051 1051 -----
1052 1052 Текуща селекция
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 Избор цвят
1063 1063 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1064 1064 -----
1065 1065 Просека
1066 1066 Вело бариера
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Циклична зависимост между релации:
1072 1072 Велосипедизъм
1073 1073 Циклични зависимости
1074 1074 +++++
1075 1075 +++++
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 Язовирна стена
1079 1079 -----
1080 1080 Слой Данни {0}
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Източници на данни
1084 1084 Проверка на данни
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1088 1088 -----
1089 1089 Дата
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Дебитни карти
1093 1093 -----
1094 1094 Десетични градуси
1095 1095 Решение
1096 1096 -----
1097 1097 Намаляне на мащаба
1098 1098 Черен път за езда
1099 1099 Велоалея
1100 1100 Пешеходна алея
1101 1101 По подразбиране
1102 1102 По подразбиране (Автоматично определени)
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Изтриване
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Режим на изтриване
1110 1110 Изтриване на параметри
1111 1111 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1112 1112 Потвърждение за изтриване
1113 1113 -----
1114 1114 Изриване на дублиращите се пътища
1115 1115 изтриване на филтъра
1116 1116 Изтриване от релация
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 Изтриване на точки или линии.
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 Изтриване на избраните обекти.
1128 1128 Изтриване на текущо редактираната врзка
1129 1129 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1130 1130 -----
1131 1131 Изтриване на избраната релация
1132 1132 Изтриване на източник от списъка
1133 1133 -----
1134 1134 Премахване на ненужни точки от път.
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 Изтрито състояние:
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 Конфесия
1148 1148 Стоматолог
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 Описание
1154 1154 -----
1155 1155 Описание: {0}
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1165 1165 Дизел
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Трудност
1169 1169 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1170 1170 Посока
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Изключване
1174 1174 Изключване на разширение
1175 1175 -----
1176 1176 Приготвят лекарства по рецепти
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 Настройки на дисплея
1180 1180 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 Показвай координатите като
1184 1184 -----
1185 1185 Показва цялата информация за точки, пътища и релации от OSM в браузър.
1186 1186 Показва информация за историята на OSM линии, точки или релации.
1187 1187 Показване на живо на аудио следата.
1188 1188 -----
1189 1189 Показване на меню Аудио.
1190 1190 Покажи екран с информация за програмата.
1191 1191 -----
1192 1192 Показване историята на всички избрани обекти.
1193 1193 Показване историята на избраните елементи.
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 Разпределяне на точки
1199 1199 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1200 1200 -----
1201 1201 Неизползвана ЖП линия
1202 1202 -----
1203 1203 Не прилагай промените
1204 1204 -----
1205 1205 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1206 1206 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 Не прави нищо
1210 1210 -----
1211 1211 Желаете ли да разрешите това?
1212 1212 Магазин "Направи си сам"
1213 1213 Док
1214 1214 Лекар
1215 1215 -----
1216 1216 Надпреварване с кучета
1217 1217 Двоен конфликт
1218 1218 Надолу
1219 1219 Сваляне
1220 1220 Свали всички подчинени релации
1221 1221 -----
1222 1222 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1223 1223 Местоположение на изтеглянето
1224 1224 Сваляне членове
1225 1225 Сваляне на обект по ID.
1226 1226 Сваляне на добавка
1227 1227 -----
1228 1228 Свали избраните подчинени релации
1229 1229 URL за сваляне
1230 1230 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1235 1235 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1236 1236 Свали като нов слой
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1243 1243 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1244 1244 Свали всичко в пределите на:
1245 1245 -----
1246 1246 Свали от OSM по дължина на тази следа
1247 1247 Сваляне от OSM...
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 Сваляне на обект
1259 1259 Сваляне на обект...
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Сваляне на родителски пътища/релации
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 Сваляне членовете на релациите
1271 1271 -----
1272 1272 -----
1273 1273 Сваляне на избраните релации
1274 1274 -----
1275 1275 Сваляне на област в предала на рамка
1276 1276 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 -----
1281 1281 -----
1282 1282 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1283 1283 -----
1284 1284 Сваляне на видимите квадранти
1285 1285 -----
1286 1286 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1287 1287 Свалени GPX данни
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 Сваляне на GPS данни
1292 1292 Сваляне данни от OSM...
1293 1293 Сваляне на добавката {0}...
1294 1294 Зареждане на "Съобщение на деня"
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 Сваляне на данни
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 Сваляне на историята...
1303 1303 Зареждане на отворени пакети с изменения
1304 1304 -----
1305 1305 Зареждане точки {0} до {1}...
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 Сваляне на релация {0}
1309 1309 -----
1310 1310 Влек
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1314 1314 Отточен канал
1315 1315 Рисуване
1316 1316 Изобразвай направлението със стрелки
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1320 1320 -----
1321 1321 Изобразвай границите на свалените данни.
1322 1322 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1323 1323 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1324 1324 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1325 1325 -----
1326 1326 Рисуване на по-големи GPS точките.
1327 1327 Свързване с линии на GPS точките
1328 1328 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1329 1329 Рисуване на точки
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 Рисуване на «гумена» помощна линия
1333 1333 Показвай поредния номер на сегментите
1334 1334 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1335 1335 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1336 1336 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1337 1337 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1338 1338 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1339 1339 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1340 1340 -----
1341 1341 Питейна вода
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 Химическо чистене
1345 1345 Дублирай в {0} точки
1346 1346 Дублиране
1347 1347 -----
1348 1348 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1349 1349 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1350 1350 -----
1351 1351 Повтарящи се точки
1352 1352 -----
1353 1353 Повтарящи се точки
1354 1354 Дублирани пътища
1355 1355 -----
1356 1356 -----
1357 1357 -----
1358 1358 Мейл
1359 1359 -----
1360 1360 -----
1361 1361 -----
1362 1362 -----
1363 1363 -----
1364 1364 -----
1365 1365 -----
1366 1366 на изток
1367 1367 -----
1368 1368 Редактиране
1369 1369 Редактирай боулинг зала
1370 1370 -----
1371 1371 Редактиране на информацията за адреса
1372 1372 Редактирай интерполация на адреси
1373 1373 -----
1374 1374 Редактирай административна граница
1375 1375 -----
1376 1376 Редактиране магазин за алкохол
1377 1377 Редактиране на: Земя за лично ползване
1378 1378 Редактирай планинска хижа
1379 1379 -----
1380 1380 Редактирай архиологични разкопки
1381 1381 Редактирай стрелба с лък
1382 1382 Редактирай център на изкуствата
1383 1383 Редактирай творба на изкуството
1384 1384 Редактирай атлетика
1385 1385 Редактирай забележилтеност
1386 1386 Редактирай австралийски футбол
1387 1387 Редактирай банкомат
1388 1388 Редактирай детска ясла
1389 1389 Редактирай фурна
1390 1390 Редактирай банка
1391 1391 Редактиране на бар
1392 1392 Редактирай бейсбол
1393 1393 Редактиране на басейн
1394 1394 Редактирай баскетбол
1395 1395 Редактирай поле на битка
1396 1396 Редактирай залива
1397 1397 Редактирай плажа
1398 1398 -----
1399 1399 Редактирай маяк / радиопредавател
1400 1400 Редактиране магазин за безалкохолни
1401 1401 Велосипедна стоянка (паркинг)
1402 1402 Редактиране велосипеди под наем
1403 1403 Редактирай вело-магазин
1404 1404 Редактирай бирария
1405 1405 Редактирай корабостроителница
1406 1406 редактиране на ограничителни колчета
1407 1407 Редактиране на книжарница
1408 1408 Редактирай граничен контрол
1409 1409 Редактирай Игра с мет.топчета
1410 1410 -----
1411 1411 редактиране на: Пограничен камък
1412 1412 -----
1413 1413 Редактирай игра с асим.мет.топки
1414 1414 Редактирай мост
1415 1415 Редактиране алея за езда
1416 1416 Редактирай ундустриални развалини
1417 1417 -----
1418 1418 Редактирай накланяща преграда
1419 1419 Редактирай направляван автобус
1420 1420 Редактирай автобусна платформа
1421 1421 Редактирай автогара
1422 1422 Редактирай автобусна спирка
1423 1423 Редактирай месарница
1424 1424 Редактирай кабинков лифт
1425 1425 -----
1426 1426 Редактирай кафене
1427 1427 Редактирай къмпинг
1428 1428 -----
1429 1429 Редактирай канал
1430 1430 Редактирай кану
1431 1431 Редактиране коли под наем
1432 1432 Редактирай автосервиз
1433 1433 Редактирай споделяне автомобили
1434 1434 Редактирай автосалон
1435 1435 Редактирай автомивка
1436 1436 Редактирай площадка за каравани
1437 1437 Редактирай замък
1438 1438 Редактирай тексаска мрежа
1439 1439 Редактиране пещерен вход
1440 1440 Редактирай гробище
1441 1441 Редактирай седалков лифт
1442 1442 Редактирай бунгало
1443 1443 -----
1444 1444 Редактиране на: аптека
1445 1445 -----
1446 1446 Редактирай кино
1447 1447 Редактирай голям град
1448 1448 Редактирай знак за ограничение в град
1449 1449 Редактирай гражданска граница
1450 1450 Редактирай скалата
1451 1451 Редактирай скално катерене
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 Редактирай крайбрежието
1455 1455 Редактирай колеж
1456 1456 Редактирай търговия
1457 1457 Редактирай общи
1458 1458 Редактирай компютърен магазин
1459 1459 -----
1460 1460 Редактирай строителна площадка
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 Редактирай континент
1464 1464 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1465 1465 -----
1466 1466 Редактирай държава
1467 1467 Редактирай графство
1468 1468 Редактирай съдебна сграда
1469 1469 Редактирай закрит резервоар
1470 1470 Редактирай кран
1471 1471 Редактирай крикет
1472 1472 Рекдатирай крикет мрежи
1473 1473 Редактирай крокет
1474 1474 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1475 1475 -----
1476 1476 -----
1477 1477 Редактиране велоалея
1478 1478 Редактирай велосипедизъм
1479 1479 Редактирай язовирна стена
1480 1480 -----
1481 1481 Редактирай стоматолигия
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 -----
1485 1485 Редактирай неизползвана ЖП линия
1486 1486 -----
1487 1487 Редактирай магазин "Направи си сам"
1488 1488 Редактирай док
1489 1489 редактиране на "Лекар"
1490 1490 -----
1491 1491 Редактирай надбягвания с кучета
1492 1492 Редактирай влек
1493 1493 Редактирай отточен канал
1494 1494 Редактирай питейна вода
1495 1495 -----
1496 1496 Редактирай химическо чистене
1497 1497 Редактирай магазин за електроника
1498 1498 Редактирай посолство
1499 1499 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1500 1500 -----
1501 1501 Редактирай вход
1502 1502 Редактирай конна езда
1503 1503 -----
1504 1504 -----
1505 1505 -----
1506 1506 Редактирай обработваема земя
1507 1507 Редактирай двор ферма
1508 1508 Редактирай заведение бързо хранене
1509 1509 Редактирай скалист склон
1510 1510 Ферибот
1511 1511 Редактирай ферибот терминал
1512 1512 редактиране на "Пожарен кран"
1513 1513 Редактирай пожарна
1514 1514 Редактирай риболов
1515 1515 Редактиране на: стълби
1516 1516 Редактирай цветарски магазин
1517 1517 -----
1518 1518 Редактиране на алея или тротоар
1519 1519 Редактирай брод
1520 1520 редактиране на "залесена площ"
1521 1521 Редактирай фонтан
1522 1522 -----
1523 1523 Редактирай бензиностанция
1524 1524 Редактирай мебелен магазин
1525 1525 -----
1526 1526 -----
1527 1527 Редактирай градина
1528 1528 Редактирай градински център
1529 1529 Редактирай газохранилище
1530 1530 Редактирай порта
1531 1531 Редактиране ледник
1532 1532 Редактирай голф
1533 1533 Редактирай поле за голф
1534 1534 Редактиране на гондола
1535 1535 Редактирай трева
1536 1536 Редактирай църковно гробище
1537 1537 Редактиране на терен за строителство
1538 1538 -----
1539 1539 -----
1540 1540 -----
1541 1541 Редактирай къща за гости
1542 1542 Редактирай гимнастика
1543 1543 Редактирай фризьорски салон / козметика
1544 1544 Редактирай малка ЖП гара
1545 1545 Редактирай махала
1546 1546 Редактирай врата с бодлива тел
1547 1547 Редактирай железария
1548 1548 -----
1549 1549 Редактиране пустош
1550 1550 -----
1551 1551 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1552 1552 -----
1553 1553 Редактиране пътен ремонт
1554 1554 Редактирай хокей
1555 1555 Редактирай конни надбягвания
1556 1556 Редактирай болница
1557 1557 Редактирай хостел / студентско общежитие
1558 1558 Редактирай хотел
1559 1559 Редактирай ловно скривалище
1560 1560 Редактирай промишленост
1561 1561 Редактирай остров
1562 1562 Редактиране на: скала
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1566 1566 -----
1567 1567 Редактиране пътен възел
1568 1568 -----
1569 1569 Редактирай детска градина
1570 1570 Редактирай будка
1571 1571 Редактирай кисинг гейт
1572 1572 -----
1573 1573 Редактирай сушата
1574 1574 Редактирай сметище
1575 1575 Редактирай пералня
1576 1576 Редактирай библиотека
1577 1577 Редактиране на "бариера"
1578 1578 Редактирай лека ЖП линия
1579 1579 Редактирай маяк / светлинен фар
1580 1580 Редактиране жилищна улица
1581 1581 Редактирай местност
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 Редактирай пристанище за яхти
1585 1585 -----
1586 1586 Редактиране поляна
1587 1587 -----
1588 1588 Редактирай паметник
1589 1589 Редакирай военна земя
1590 1590 -----
1591 1591 Редактирай миниголф
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 -----
1595 1595 Редактирай обмяна на валута
1596 1596 Редактирай монорелса
1597 1597 Редактирай забележителност
1598 1598 Редактирай мотел
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 Редактиране автомагистрала
1603 1603 Редактирай магистрален възел
1604 1604 Редактиране автомагистрална връзка
1605 1605 Редактирай планински проход
1606 1606 Редактирай калта
1607 1607 Редактирай многобой
1608 1608 Редактиране мултиполигон
1609 1609 Редактирай музей
1610 1610 -----
1611 1611 Редактирай теснолинейка
1612 1612 Редактирай национална граница
1613 1613 Редактирай граница национален парк
1614 1614 Редактирай природен резерват
1615 1615 -----
1616 1616 Редактирай нощен клуб
1617 1617 -----
1618 1618 Редактирай оптика
1619 1619 -----
1620 1620 Редактирай мазизин за туристически стоки
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 Редактирай парк
1624 1624 Редактирай паркинг
1625 1625 Редактиране улица паркинг
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 Редактирай пътека
1630 1630 Редактиране връх
1631 1631 Редактирай пешеходна улица
1632 1632 Редактирай пелота
1633 1633 Редактирай аптека
1634 1634 Редактирай място за излет
1635 1635 Редактирай кей
1636 1636 Редактирай газопровод
1637 1637 Редактирай игрище
1638 1638 Редактирай място за богослужение
1639 1639 -----
1640 1640 Редактирай площадка
1641 1641 Редактирай полиция/милиция
1642 1642 Редактирай политическа граница
1643 1643 Редактирай пощенска станция
1644 1644 Редактирай електрогенератор
1645 1645 Редактирай линия за електропренос
1646 1646 -----
1647 1647 Редактирай електростанция
1648 1648 Редактирай електроподстанция
1649 1649 Редактирай стълб от ЕПМ
1650 1650 Редактирай историческа ЖП линия
1651 1651 Редактиране връзка с първокласен път
1652 1652 Редактиране първокласен път
1653 1653 Редактирай затвор
1654 1654 -----
1655 1655 Редактирай бар
1656 1656 Редактирай обществена сграда
1657 1657 -----
1658 1658 Редактирай кариера
1659 1659 -----
1660 1660 Редактирай състезателна писта
1661 1661 Редактирай ракет
1662 1662 Редактирай ЖП Линия
1663 1663 Редактирай ЖП
1664 1664 Редактирай ЖП платформа
1665 1665 Редактирай спортна площадка
1666 1666 Редактиране на станция за рециклиране
1667 1667 Редактирай област
1668 1668 Редактирай резервоар
1669 1669 -----
1670 1670 Редактирай жилищна зона
1671 1671 Редактиране улица от населено място
1672 1672 -----
1673 1673 Редактирай ресторант
1674 1674 Редактирай търговия на дребно
1675 1675 Редактирай река
1676 1676 Редактирай речен бряг
1677 1677 Редактиране пътни ограничения
1678 1678 Редактиране път от неизвестен тип
1679 1679 -----
1680 1680 Редактиране маршрут
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 Редактирай руини
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 Редактирай двойна врата
1688 1688 -----
1689 1689 Редактирай училището
1690 1690 Редактирай сипей
1691 1691 Редактирай шубрака
1692 1692 -----
1693 1693 Редактиране второкалсен път
1694 1694 Редактирай служба услуги
1695 1695 Редактиране помощна улица
1696 1696 Редактирай навес
1697 1697 Редактирай магазин за обувки
1698 1698 Редактирай стрелба
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 Редактирай скейтборд
1702 1702 Редактирай фигурно пързаляне
1703 1703 Редактирай ски
1704 1704 Редактирай хелинг
1705 1705 Редактирай футбол
1706 1706 Редактиране шипове
1707 1707 Редактирай спортен център
1708 1708 Редактирай магазин за спортни стоки
1709 1709 Редактирай извора
1710 1710 Редактирай стадион
1711 1711 Редактирай област/щат
1712 1712 Редактирай книжарница
1713 1713 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1714 1714 Редактирай поток
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 Редактирай квартал
1719 1719 Редактирай метро
1720 1720 Редактирай вход в метро
1721 1721 Редактирай супермаркет
1722 1722 Редактирай видеонаблюдение
1723 1723 Редактирай точка на наблюдение
1724 1724 Редактирай плуване
1725 1725 -----
1726 1726 Редактирай тенис на маса
1727 1727 -----
1728 1728 Редактирай стоянка таксита
1729 1729 -----
1730 1730 Редактирай телефон
1731 1731 Редактирай тенис
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 Редактиране третокласен път
1735 1735 Редактирай театър
1736 1736 Редактирай развлекателен парк
1737 1737 Редактирай място за плащане пътна такса
1738 1738 Редактирай кула
1739 1739 Редактирай град
1740 1740 Редактирай кметство
1741 1741 Редактирай магазин за играчки
1742 1742 Редактирай черен път
1743 1743 -----
1744 1744 Редактирай трамвай
1745 1745 Редактирай трамвайна спирка
1746 1746 Редактиране на туристическа агенция
1747 1747 Редактирай дърво
1748 1748 Редактиране на скоростен път
1749 1749 Редактиране на връзка към скоростен път
1750 1750 Редактиране тунел
1751 1751 Редактиране на ограничения при завиване
1752 1752 редактиране на: турникет
1753 1753 -----
1754 1754 Редактиране некласифициран път
1755 1755 Редактирай университет
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 Редактирай автомат за стоки
1759 1759 Редактирай ветеринар
1760 1760 Редактирай Видео-магазин
1761 1761 Редактирай място с добра гледка
1762 1762 Редактирай село
1763 1763 Редактирай зелено селище
1764 1764 Редактирай лозе
1765 1765 Редактиране вулкан
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 Редактирай пречиствателна станция
1769 1769 Редактирай водата
1770 1770 Редактирай аквапарк
1771 1771 Редактирай водонапорна кула
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 Редактирай водопад
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Редактирай крайпътен кръст
1778 1778 Редактирай крайпътен параклис
1779 1779 Редактирай бент / преливник
1780 1780 Редактирай мочурището
1781 1781 Редактирай мелница
1782 1782 редактиране на "гора"
1783 1783 Редактирай цех
1784 1784 Редактирай зоопарк
1785 1785 -----
1786 1786 Редактиране на филтъра
1787 1787 -----
1788 1788 Редактиране на нова релация в слой ''{0}''
1789 1789 Редактиране на релация #{0} в слой ''{1}''
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Редактиране избрания източник.
1800 1800 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1801 1801 -----
1802 1802 Редактиране: {0}
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Образование
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Електрони средства за разплата
1810 1810 Електроника
1811 1811 Елементи от тип {0} се поддържат.
1812 1812 Надморска височина
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Насип
1816 1816 Посолство
1817 1817 Пункт за връзка със спешна помощ
1818 1818 Телефон за спешен случай
1819 1819 -----
1820 1820 Празен документ
1821 1821 -----
1822 1822 Празни пътища
1823 1823 -----
1824 1824 Разрешаване на филтъра
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1833 1833 Въведете URL
1834 1834 Въведете URL за сваляне:
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 Въведете мястото, което ще се търси
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 Вход
1856 1856 -----
1857 1857 Конна езда
1858 1858 -----
1859 1859 Грешка
1860 1860 -----
1861 1861 Грешка показване URL
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1869 1869 Грешка при зареждане на файла
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Грешка във файла {0}
1874 1874 Грешка при разбор {0}:
1875 1875 Грешка при възпроизвеждане на звука
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1880 1880 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1881 1881 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1882 1882 -----
1883 1883 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1884 1884 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1885 1885 Грешка при разбор {0}
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 Грешки
1893 1893 -----
1894 1894 +++++
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Изход
1902 1902 Изход от програмата
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 Изход от програмата.
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1915 1915 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1916 1916 Експорт в GPX файл
1917 1917 Експорт и Записване
1918 1918 Опции за експорт
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Експорт на данните до GPX файл.
1922 1922 Експорт до GPX...
1923 1923 -----
1924 1924 Извличане на GPS координати от EXIF
1925 1925 Изтегляне
1926 1926 Изтегляне на линии
1927 1927 +++++
1928 1928 -----
1929 1929 ЗА ПОПРАВКА
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 Обработваема земя
1963 1963 Двор ферма
1964 1964 Заведение за бързо хранене
1965 1965 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1966 1966 -----
1967 1967 Множител за бързо прослушване
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 Такса
1971 1971 Скалист склон
1972 1972 Ограда / стобор
1973 1973 Ферибот маршрут
1974 1974 Ферибот терминал
1975 1975 Сваляне на група възли от ''{0}''
1976 1976 Сваляне на група релации от ''{0}''
1977 1977 Сваляне на група пътища от ''{0}''
1978 1978 Сваляне на възел с ID {0} от ''{1}''
1979 1979 Сваляне на релация с ID {0} от ''{1}''
1980 1980 Сваляне на път ID {0} от ''{1}''
1981 1981 Файл
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Грешка във формата на файла
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1991 1991 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1992 1992 Файл: {0}
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Филтър
1999 1999 -----
2000 2000 Режим на филтъра
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 Завършване на чертането.
2006 2006 Пожарен кран
2007 2007 Пожарна
2008 2008 Огнище
2009 2009 Риболов
2010 2010 Поправяне
2011 2011 Поправи параметрите
2012 2012 Поправяне конфликти маркери
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Цветарски магазин
2019 2019 Изчистване на кеша
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Храна и напитки
2028 2028 Пеш
2029 2029 -----
2030 2030 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
2031 2031 -----
2032 2032 Брод
2033 2033 Гора
2034 2034 -----
2035 2035 Време пренавиване (секунди)
2036 2036 Намерен е празен файл в директория {0}\n
2037 2037 Намерени са {0} съвпадения
2038 2038 Фонтан
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Фиксиране
2046 2046 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 От...
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Бензиностанция
2053 2053 Бензиностанция
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 Цял екран
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Мебелен магазин
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 GPS Точки
2063 2063 Описание на GPS следата
2064 2064 GPX файлове
2065 2065 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
2066 2066 GPX следата няма информация за времето
2067 2067 GPX следа:
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Градина
2075 2075 Градински център
2076 2076 Газохранилище
2077 2077 Порта
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 География
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Изображения с данни за местоположение
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Ледник
2091 2091 Стъкло
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Голф
2099 2099 Поле за голф
2100 2100 Гондола
2101 2101 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
2102 2102 -----
2103 2103 Трева
2104 2104 Църковно гробище
2105 2105 -----
2106 2106 Терен за строителство
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Къща за гости
2116 2116 Упътване
2117 2117 +++++
2118 2118 -----
2119 2119 Гимнастика
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Фризьорски салон / козметика
2125 2125 Махала
2126 2126 Врата с бодлива тел
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Железария
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Здраве
2138 2138 -----
2139 2139 Пустош
2140 2140 Камион (над 3.5т)
2141 2141 Плет
2142 2142 Височина
2143 2143 Височина (в метри)
2144 2144 -----
2145 2145 Помощ
2146 2146 Помощ: {0}
2147 2147 Помага за векторизиране на WMS изображения.
2148 2148 -----
2149 2149 Скривалище
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Аудио HiFi
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Пътища
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Туристическа пътека
2166 2166 Исторически места
2167 2167 История
2168 2168 -----
2169 2169 Историята на възел {0}
2170 2170 Историята на отношение {0}
2171 2171 историята на път {0}
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 Хокей
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Домашна страница
2178 2178 Кон
2179 2179 Конни надбягвания
2180 2180 Болница
2181 2181 -----
2182 2182 Хостел / студентско общежитие
2183 2183 Хотел
2184 2184 Име на дом
2185 2185 Номер
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Ловно скривалище
2191 2191 Намирам се в часовата зона:
2192 2192 +++++
2193 2193 +++++
2194 2194 -----
2195 2195 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 Входно-изходно изключение
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2208 2208 Игнориране
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2213 2213 -----
2214 2214 Игнориране елементи
2215 2215 -----
2216 2216 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2217 2217 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Неправилен израз ''{0}''
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Недопустим обект с id=0
2236 2236 -----
2237 2237 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 Изображение
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 Изображения
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 Отместване на изображението.
2261 2261 Доставчици на изображения
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Импорт Аудио
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Импорт на изображения
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 Наклон
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 Непълна спецификация <member> с ref=0
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Увеличаване на мащаба
2292 2292 ЕТ
2293 2293 Промишленост
2294 2294 Данни
2295 2295 -----
2296 2296 Информация
2297 2297 Информационно табло
2298 2298 Информационен пункт
2299 2299 Информационен пункт
2300 2300 Информация за слоя
2301 2301 -----
2302 2302 Инициализиране
2303 2303 Инициализиране на OSM API
2304 2304 -----
2305 2305 Инициализиране на картните стилове
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 Инициализиране на шаблоните
2309 2309 -----
2310 2310 Инициализиране на програмата за проверки
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Вътрешна грешка в сървъра
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Невалиден bz2 файл.
2325 2325 -----
2326 2326 Невалидна дата
2327 2327 -----
2328 2328 Невалидно отместване
2329 2329 Неправилен параметров ключ
2330 2330 Невалиден израз за търсен
2331 2331 -----
2332 2332 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2333 2333 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2334 2334 Невалидна часова зона
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Неправилен интервал в ключ
2338 2338 Обръщане на филтъра
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Остров
2344 2344 Скала
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 точка {0} не е открита в списъка
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Изображения JPEG (*.jpg)
2359 2359 Java OpenStreetMap Редактор
2360 2360 Версия Java: {0}
2361 2361 -----
2362 2362 Функция свързване на области
2363 2363 Свързване на точка с линия
2364 2364 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2365 2365 -----
2366 2366 Обедини припокриващи се области
2367 2367 Свързана пресичаща област
2368 2368 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2369 2369 Прескачане на позиция
2370 2370 Прескочи там
2371 2371 Прескачане на позиция
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 Пътен възел
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 Запазване на добавка
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Ключ
2389 2389 Неправилен ключ ''{0}''.
2390 2390 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2391 2391 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2392 2392 Ключ:
2393 2393 -----
2394 2394 Бързи клавиши
2395 2395 Ключови думи
2396 2396 Детска градина
2397 2397 Будка
2398 2398 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 Ламбертова Зона (Естония)
2410 2410 Суша
2411 2411 Земеползване
2412 2412 Сметище
2413 2413 +++++
2414 2414 -----
2415 2415 Брой платна
2416 2416 Език
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 Последни промени: {0}
2420 2420 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2421 2421 -----
2422 2422 Географска ширина:
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 Стартиране в максимизиран режим
2429 2429 -----
2430 2430 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2431 2431 -----
2432 2432 Пералня
2433 2433 Слой / Ниво
2434 2434 -----
2435 2435 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2436 2436 -----
2437 2437 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2438 2438 -----
2439 2439 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 слоя не е в списъка.
2444 2444 Слой: {0}
2445 2445 Слоеве
2446 2446 Продължителност на встъплението (секунди)
2447 2447 Места за отдих и развлечения
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 Регулиран ЖП прелез
2454 2454 Библиотека
2455 2455 Лиценз
2456 2456 -----
2457 2457 Бариера
2458 2458 -----
2459 2459 Лека ЖП линия
2460 2460 Маяк / Светлинен фар
2461 2461 Означение
2462 2462 Тип на линия
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 осветен(-а)
2474 2474 Жилищна улица
2475 2475 -----
2476 2476 Зареждане на всички квадранти
2477 2477 Нов лиценз
2478 2478 -----
2479 2479 Зареждане на квадрант
2480 2480 Четене на WMS слой
2481 2481 Зареждане на WMS слой от файл
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 Зареди историята
2485 2485 -----
2486 2486 Зареди родителските релации
2487 2487 Зареждане на релация
2488 2488 -----
2489 2489 Зареждане на ранните разширения
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 Зареждане на предпочитанията за сателитни снимки
2494 2494 Зареждане на родителските релации
2495 2495 -----
2496 2496 Зареждане на разширения
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Зареждане {0}
2502 2502 -----
2503 2503 Зарежда инфо от сървъра относно съгласието на потребителя с новия лиценз. Одобрилите лиценза се отбелязват със зелена отметка.
2504 2504 Само локални файлове
2505 2505 Местност
2506 2506 Местоположение
2507 2507 Заключване
2508 2508 Шлюзова врата
2509 2509 +++++
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Географска дължина:
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 Външен вид
2516 2516 -----
2517 2517 Наблюдателница
2518 2518 -----
2519 2519 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Главната база данни не съдържа възела {0}
2526 2526 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 Създава терасовидни къщи от един блок.
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Изкуствени
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Ръчна настройка на HTTP proxy
2541 2541 Карта
2542 2542 -----
2543 2543 Картографска проекция
2544 2544 Настройки на картата
2545 2545 -----
2546 2546 Карта: {0}
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Пристанище за яхти
2551 2551 -----
2552 2552 Маркери от наименувани точки.
2553 2553 Маркери от {0}
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2558 2558 Материал
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Макс. скорост (км/ч)
2566 2566 -----
2567 2567 Макс. маса (т)
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Максимална област за една заявка:
2572 2572 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2573 2573 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2574 2574 Максимална дължина (в метри)
2575 2575 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2576 2576 Поляна
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Член на
2580 2580 -----
2581 2581 Членове
2582 2582 -----
2583 2583 Членове (разрешени)
2584 2584 Членове (с конфликти)
2585 2585 Паметник
2586 2586 Име на меню
2587 2587 Име на меню (по подразбиране)
2588 2588 Меню: {0}
2589 2589 Проекция Меркатор
2590 2590 Обединение
2591 2591 Обедини точки
2592 2592 Обединение на слоя
2593 2593 Обедини точките в най-старата от тях.
2594 2594 -----
2595 2595 Обединява избраното
2596 2596 Обединява текущия слой в друг слой
2597 2597 -----
2598 2598 Обедини този слой с друг слой
2599 2599 Обедини {0} точки
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 Обединена версия
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Съобщение за деня не е налично
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 Военен
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 Мин. скорост (км/ч)
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 Мини кръгово движение
2621 2621 Миниголф
2622 2622 Минимално разстояние (в пиксели)
2623 2623 Минути: {0}
2624 2624 Огледално
2625 2625 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Липсваща кодировка
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 понеделник-петък 08:30-20:00
2649 2649 -----
2650 2650 +++++
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 Режим: {0}
2654 2654 -----
2655 2655 Безрежимна работа (Потлач стил)
2656 2656 -----
2657 2657 Променени времена на аудио файлове.
2658 2658 -----
2659 2659 Обмяна на валута
2660 2660 Монорелса
2661 2661 Забележителност
2662 2662 -----
2663 2663 Повече информация за тази възможност
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Мотел
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 Автомобил
2671 2671 Мотоциклет
2672 2672 -----
2673 2673 Магистрала
2674 2674 -----
2675 2675 Автомагистрала
2676 2676 Магистрален възел
2677 2677 Автомагистрална връзка
2678 2678 Планински проход
2679 2679 Планинско колоездене
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 Премести надолу
2684 2684 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2685 2685 Преместване на елементи
2686 2686 Преместване филтъра надолу
2687 2687 Преместване филтъра нагоре
2688 2688 Преместване наляво
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Преместване обекти {0}
2692 2692 Преместване надясно
2693 2693 Преместване на текущо избраните членове надолу
2694 2694 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Преместване избрания слой един ред надолу.
2698 2698 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2699 2699 Премести избраните точки в линия
2700 2700 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2701 2701 Премести
2702 2702 Премести нагоре
2703 2703 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2704 2704 Преместване {0}
2705 2705 Премества обектите {0}
2706 2706 Кал
2707 2707 Многобой
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 Мултиполигон
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Музей
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Моя версия
2718 2718 Моя версия (местна база данни)
2719 2719 Моята версия с Обединената
2720 2720 Моя с Тяхния
2721 2721 Грешка при NMEA импортиране!
2722 2722 Успешно NMEA импортиране
2723 2723 NMEA-0183 файлове
2724 2724 Име
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Потребителско име
2729 2729 -----
2730 2730 Название: {0}
2731 2731 Наименувани точки от следа от {0}
2732 2732 Наименовани точки от следата.
2733 2733 -----
2734 2734 Теснолинейка
2735 2735 Национална
2736 2736 Национален парк
2737 2737 -----
2738 2738 Природа
2739 2739 Природен резерват
2740 2740 -----
2741 2741 Мрежа
2742 2742 Изключение свързано с мрежата
2743 2743 -----
2744 2744 Нов
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Нов слой
2748 2748 -----
2749 2749 Нов ключ
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Нова роля
2754 2754 -----
2755 2755 Нова стойност
2756 2756 Следващ
2757 2757 -----
2758 2758 Нощен клуб
2759 2759 Не
2760 2760 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2761 2761 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2762 2762 Няма бърза клавишна комбинация
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 Няма промени за качване.
2769 2769 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2770 2770 -----
2771 2771 Няма конфликти за показване.
2772 2772 Няма открит текущ набор от данни
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 В тази зона няма намерени данни
2777 2777 Никакви данни не са заредени.
2778 2778 Без дата
2779 2779 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2780 2780 Без изход
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Без изображение
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2789 2789 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2790 2790 Няма отворен сисък с промени.
2791 2791 Няма отворени пакети с промени
2792 2792 -----
2793 2793 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2794 2794 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 Няма избрана GPX следа
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 Няма слоеве за целта
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 Невалиден URL на WMS или ID
2806 2806 Няма грешки при проверката
2807 2807 Не, продължава редактирането
2808 2808 -----
2809 2809 Не, не прилагай!
2810 2810 Възел
2811 2811 -----
2812 2812 Възел {0}
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 Възли
2818 2818 Възли в една и съща позиция
2819 2819 -----
2820 2820 Точки с еднакви имена
2821 2821 Възли(решени)
2822 2822 Възли(с конфликт)
2823 2823 -----
2824 2824 Никога
2825 2825 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2826 2826 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2827 2827 Север
2828 2828 на север
2829 2829 Не е намерен
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 Забележка
2834 2834 -----
2835 2835 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2836 2836 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2837 2837 Банкноти
2838 2838 Нищо
2839 2839 Нищо не е добавено към селекцията след търсенето за ''{0}''
2840 2840 -----
2841 2841 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2842 2842 Няма нищо избрано за показване.
2843 2843 Нищо не е избрано!
2844 2844 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2845 2845 -----
2846 2846 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2847 2847 -----
2848 2848 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2849 2849 Номер
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 Брой на жилата на всеки кабел
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 Схема на номериране
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 ОК
2864 2864 ОК - нов опит
2865 2865 +++++
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 OSM Данни
2871 2871 OSM парола
2872 2872 OSM сървърни файлове
2873 2873 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Обект
2881 2881 -----
2882 2882 ID на обекта:
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Тип на обекта:
2887 2887 Обект с история
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 Обекти за добавяне:
2891 2891 Обекти за изтриване:
2892 2892 Променени обекти:
2893 2893 Бензин А100
2894 2894 -----
2895 2895 Бензин А91
2896 2896 -----
2897 2897 Бензин А95
2898 2898 Бензин А98
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 Отместване:
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Стар ключ
2907 2907 Стара роля
2908 2908 Стара стойност
2909 2909 При нужда
2910 2910 При качване
2911 2911 -----
2912 2912 Еднопосочна
2913 2913 Пътища от една точка
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Еднопосочна
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Само в началото на път.
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Отваряне на местоположение…
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Използвани документи
2933 2933 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2934 2934 -----
2935 2935 Отваряне на файл.
2936 2936 -----
2937 2937 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2938 2938 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2939 2939 Отваряне на списъка с всички релации
2940 2940 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2941 2941 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2942 2942 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2943 2943 -----
2944 2944 Отваряне на списък с избрани обекти.
2945 2945 -----
2946 2946 Отваряне на хипервръзка.
2947 2947 Редактиране на релацията
2948 2948 -----
2949 2949 Отвори друга GPX следа
2950 2950 Отваряне друга снимка
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 Отваряне на прозореца с проверките.
2961 2961 -----
2962 2962 Отвори...
2963 2963 -----
2964 2964 +++++
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 OpenStreetMap данни
2972 2972 Работно време
2973 2973 -----
2974 2974 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2975 2975 Отваряне на файлове
2976 2976 -----
2977 2977 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2978 2978 Отваря пакети промени за избраните сегменти
2979 2979 -----
2980 2980 Оператор
2981 2981 Оптика
2982 2982 Незадължителни Атрибути:
2983 2983 Незадължителни типове
2984 2984 -----
2985 2985 Био магазин
2986 2986 -----
2987 2987 оригинален път
2988 2988 Ортогонализиране
2989 2989 -----
2990 2990 Ортогонализиране
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 Друго
2995 2995 Други информационни точки
2996 2996 -----
2997 2997 Туристически стоки (за активен отдих)
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Припокриващи се пътища
3002 3002 Припокриващи се ЖП линии
3003 3003 Припокриващи се пътища / линии
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 Презаписване
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 Стил на изобразяване {0}: {1}
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 Хартия
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
3029 3029 -----
3030 3030 Родителски релации
3031 3031 Парк
3032 3032 -----
3033 3033 Паркинг
3034 3034 Улица паркинг
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Парола
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 Поставяне
3053 3053 Поставяне...
3054 3054 Поставяне на маркери
3055 3055 -----
3056 3056 Поставяне на съдържанието на буфера
3057 3057 -----
3058 3058 Пътека
3059 3059 -----
3060 3060 Връх
3061 3061 Пешеходна улица
3062 3062 Пешеходна пътека
3063 3063 Тип пешеходна пътека
3064 3064 Пешеходци
3065 3065 Пелота
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Изпълнение на проверка на данните
3072 3072 -----
3073 3073 +++++
3074 3074 Аптека
3075 3075 Телефонен номер
3076 3076 Тел. номер
3077 3077 Време на снимката (от EXIF):
3078 3078 Снимките не съдържат времева информация
3079 3079 Място за пикник
3080 3080 Кей
3081 3081 +++++
3082 3082 Тръбопровод
3083 3083 Тип писта
3084 3084 Игрище
3085 3085 Място за богослужение
3086 3086 Места
3087 3087 -----
3088 3088 Изпълнение/Пауза на звука.
3089 3089 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
3090 3090 Площадка
3091 3091 Моля откажете се, ако не сте сигурни
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Моля, изберете ключ
3130 3130 Изберете стойност
3131 3131 -----
3132 3132 Моля, изберете елемент.
3133 3133 Моля изберете поне четири точки.
3134 3134 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или релация.
3135 3135 -----
3136 3136 Моля изберете поне един възел или път.
3137 3137 Моля, изберете поне един ред за копиране
3138 3138 Моля изберете поне един път за опростяване.
3139 3139 Моля, изберете поне една линия.
3140 3140 Изберете не по-малко от три точки.
3141 3141 -----
3142 3142 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
3143 3143 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
3144 3144 -----
3145 3145 Моля, изберете нещо за копиране.
3146 3146 -----
3147 3147 Моля, изберете ред за изтриване.
3148 3148 Моля, изберете ред за редактиране
3149 3149 Моля, изберете слой за целта
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
3153 3153 Разширения доставяни с JOSM
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Информация за добавка
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Разширения
3162 3162 -----
3163 3163 Име на пункта
3164 3164 Номер на пункта
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Полиция/Милиция
3168 3168 Политическа
3169 3169 -----
3170 3170 позиция
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Пощенска кутия
3174 3174 Пощенска станция
3175 3175 Пощенски код
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Електроцентрала
3179 3179 Линия за електропренос
3180 3180 Електростанция
3181 3181 Електроподстанция
3182 3182 Електрически стълб от ЕПМ
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Нарушение на предсъстоянието.
3188 3188 Нарушение на предварителното състояние
3189 3189 Предефиниран
3190 3190 -----
3191 3191 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Настройки
3196 3196 Предпочитанията са записани на {0}
3197 3197 Настройки…
3198 3198 Подготовка на OSM данните...
3199 3199 -----
3200 3200 Подготвяне на базата данни ...
3201 3201 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 Историческа ЖП линия
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Шаблони
3210 3210 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3211 3211 Шаблоните не съдържат стойност
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Предишен
3215 3215 Първокласен път / главна
3216 3216 Връзка с първокласен път
3217 3217 Примитив
3218 3218 -----
3219 3219 Затвор
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Метод на проекция
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Настройки
3237 3237 Параметри / Отношения
3238 3238 Проверка на параметрите:
3239 3239 Параметри на избраните обекти
3240 3240 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3241 3241 -----
3242 3242 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3243 3243 Свойства на
3244 3244 Характеристики (с конфликти)
3245 3245 Параметри/Отношения
3246 3246 Свойства: {0} / Членство: {1}
3247 3247 Стойности съдържащи HTML елементи
3248 3248 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3249 3249 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3250 3250 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3251 3251 -----
3252 3252 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3256 3256 -----
3257 3257 Бар
3258 3258 Обществена сграда
3259 3259 -----
3260 3260 Обществен транспорт
3261 3261 Обществен транспорт
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3266 3266 +++++
3267 3267 Кариера
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 Състезателна писта
3284 3284 ракет
3285 3285 ЖП Линия
3286 3286 Железница
3287 3287 Малка ЖП гара
3288 3288 ЖП платформа
3289 3289 -----
3290 3290 Железопътен път
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Изходни GPS данни
3294 3294 -----
3295 3295 Прочитане на снимки...
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Четене {0}...
3304 3304 За прочитане
3305 3305 Истинско име
3306 3306 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 Спортна площадка
3311 3311 Трансформирано изображение...
3312 3312 Рециклиране
3313 3313 -----
3314 3314 Отново
3315 3315 -----
3316 3316 Повтаряне на последното отменено действие.
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 Означение
3320 3320 Референция (коловоз #)
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Ref номер
3328 3328 -----
3329 3329 Отнася се за
3330 3330 Обновяване
3331 3331 Област
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Отхвърляне конфликтите и записване
3335 3335 Релация
3336 3336 -----
3337 3337 Релация ...
3338 3338 Редактор на релации: Сваляне на членове
3339 3339 Редактор на релации: Преместване надолу
3340 3340 Редактор на релации: Преместване нагоре
3341 3341 Редактор на релации: Премахване
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 Връзката е изтрита
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Връзка {0}
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Връзки
3354 3354 -----
3355 3355 Връзки: {0}
3356 3356 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3357 3357 -----
3358 3358 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3359 3359 -----
3360 3360 Религия
3361 3361 Презареди
3362 3362 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3363 3363 Презареждане грешни квадранти
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 Дистанционно
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3374 3374 -----
3375 3375 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Премахни
3381 3381 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3382 3382 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3383 3383 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Премахване на снимка от слой
3390 3390 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 Премахване на текущо избраните членове от тази релация
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 Премахнати елементи от релации
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Преименуване на слой
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Под наем
3415 3415 Сервиз
3416 3416 Замяна
3417 3417 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3418 3418 Съобщаване за грешка
3419 3419 +++++
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Подробности на заявката: {0}
3424 3424 -----
3425 3425 Резервоар
3426 3426 Нулиране
3427 3427 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3428 3428 -----
3429 3429 Улица
3430 3430 -----
3431 3431 Жилищна зона
3432 3432 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3433 3433 Разрешаване
3434 3434 Разрешаване на конфликти
3435 3435 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3436 3436 Решаване конфлики на координати в {0}
3437 3437 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3438 3438 Разрешаване на конфликтите в списъка с членовете на релация {0}
3439 3439 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3445 3445 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3446 3446 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Ресторант
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Ограничения
3454 3454 Търговия на дребно
3455 3455 Подпорна стена
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 Промяна посоката на линиите
3469 3469 Връщане и Комбиниране
3470 3470 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Промяна посоката на линиите
3474 3474 -----
3475 3475 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3476 3476 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Ревизия
3480 3480 Колоездене
3481 3481 -----
3482 3482 Река
3483 3483 Речен бряг
3484 3484 Път (неизвестен тип)
3485 3485 Пътни ограничения
3486 3486 Роля
3487 3487 -----
3488 3488 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Роля:
3492 3492 Роли в релации, отнасящи се за
3493 3493 -----
3494 3494 Кръгово движение
3495 3495 Маршрут
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Състояние на пътя
3499 3499 Тип маршрут
3500 3500 Показани са пътища за:
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Руини
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Проверява се за: {0}
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 SIM-карти
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Двойна врата
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Запазване
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Запазване като…
3523 3523 Съхраняване GPX файл
3524 3524 -----
3525 3525 Запис на слой
3526 3526 Съхраняване OSM файл
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Запис на слоя WMS
3530 3530 Запис на WMS слоя във файл
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Записване въпреки всичко
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 Записване на текущите данни в нов файл.
3540 3540 Запазване на текущите данни.
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 Сканиране на директория {0}
3550 3550 Училище
3551 3551 Вторични суровини
3552 3552 Сипей
3553 3553 Шубрак
3554 3554 -----
3555 3555 Търсене
3556 3556 Търсене...
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Търсене на обекти
3561 3561 Търсене на обекти.
3562 3562 Търсене в етикетите
3563 3563 Търсене
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 Търсене...
3569 3569 Търсене:
3570 3570 Търси:
3571 3571 Второ име
3572 3572 -----
3573 3573 Второкласен път
3574 3574 Секунди: {0}
3575 3575 Изключение свързано със сигурността
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3579 3579 Избиране
3580 3580 Избиране на всичко
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Изберете един от вариантите:
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Избиране на точката под курсора.
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 Изберете обекти за качване
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 Изберете целеви слой
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 Избор с даденото търсене
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Избор
3638 3638 Няма нищо избрано.
3639 3639 -----
3640 3640 Селекцията е неподходяща!
3641 3641 -----
3642 3642 Избрано: {0}
3643 3643 -----
3644 3644 Самопресичащи се пътища
3645 3645 -----
3646 3646 На отделен слой
3647 3647 Разделител
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Помощна улица
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Услуги
3655 3655 -----
3656 3656 Тип помощна улица
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Задай всички да са по подразбиране
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3670 3670 Задай по подразбиране
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3674 3674 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3675 3675 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3676 3676 -----
3677 3677 Установява роля за избраните членове
3678 3678 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3679 3679 Настройки по подразбиране
3680 3680 Настройки
3681 3681 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3682 3682 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Споделяне на автомобили
3686 3686 -----
3687 3687 +++++
3688 3688 Навес
3689 3689 -----
3690 3690 Обувки
3691 3691 Стрелба
3692 3692 Пазаруване
3693 3693 Магазини
3694 3694 -----
3695 3695 Бърз клавиш
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Разширението да бъде ли изключено?
3699 3699 Покажи
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 Показване статус
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Инфо за автора
3712 3712 Показване информационното ниво при качване.
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3718 3718 -----
3719 3719 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3720 3720 Извежда допълнителен екран за търсене
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 Показване на стартова картинка
3724 3724 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 Показване на проверките извършвани при качване.
3728 3728 -----
3729 3729 Показване на тази помощ
3730 3730 Показване/скриване
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Сицилия - Италия
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Подобно наименувани пътища
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Опростяване на път
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3753 3753 -----
3754 3754 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3755 3755 Отделни елементи
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Скейтборд
3760 3760 Фигурно пързаляне
3761 3761 Ски
3762 3762 Ски
3763 3763 Пропусни свалянето
3764 3764 Пропускане на свалянето
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 Интерактивна карта
3770 3770 Хелинг
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Снегоход
3779 3779 Футбол
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3783 3783 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3784 3784 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 Сортиране меню шаблони
3791 3791 Сортиране на членовете на релацията
3792 3792 Източник
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Места за инвалиди
3796 3796 Запазени места за родители
3797 3797 Запазени места за жени
3798 3798 -----
3799 3799 Пътна камера
3800 3800 Шипове
3801 3801 Разделяне на линия
3802 3802 Разделяне на линията в избраната точка.
3803 3803 Разделяне път {0} на {1} части
3804 3804 -----
3805 3805 Спорт
3806 3806 Спорт (с топка)
3807 3807 Спортни съоражения
3808 3808 Спорт
3809 3809 Спортен център
3810 3810 Извор
3811 3811 Стадион
3812 3812 Стандартен параметри на unix геометрия
3813 3813 Звезди
3814 3814 Стартиране търсене
3815 3815 Започни сваляне
3816 3816 Начало на свалянето на данни
3817 3817 Започване на нов път от последния възел.
3818 3818 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3819 3819 Започване на преглед на директории
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Област/Щат
3826 3826 -----
3827 3827 Книжарница
3828 3828 +++++
3829 3829 Статус Репорт
3830 3830 Стъпала
3831 3831 -----
3832 3832 Стълби за преминаване през ограда
3833 3833 Стоп
3834 3834 -----
3835 3835 Поток
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Име на улица
3839 3839 Автомобилни
3840 3840 Улици NRW Geofabrik.de
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Приемане на филтър
3852 3852 -----
3853 3853 Квартал/предградие
3854 3854 Метро
3855 3855 Вход в метро
3856 3856 -----
3857 3857 Успешно отворен списък с промени {0}
3858 3858 +++++
3859 3859 Супермаркет
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Пътна настилка
3868 3868 -----
3869 3869 Видеонаблюдение
3870 3870 Точка на наблюдение
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Плуване
3874 3874 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 Описание на символ
3878 3878 Синхронизиране аудио
3879 3879 Синхронизиране на целия набор данни
3880 3880 Синхронизиране само на възел {0}
3881 3881 Синхронизиране само на релацията {0}
3882 3882 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3883 3883 Синхронизиране само на пътя {0}
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Тенис на маса
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 Източници за TagChecker
3906 3906 Шаблони за маркиране
3907 3907 Маркери
3908 3908 Етикети и членове
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Етикети на списък с промени {0}
3913 3913 -----
3914 3914 Маркери с празни стойности
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 +++++
3918 3918 Такси
3919 3919 -----
3920 3920 Телефон
3921 3921 Телефонни карти
3922 3922 Тенис
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Третокласен
3926 3926 Тест
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 +++++
3934 3934 -----
3935 3935 Направлението на създавания линеен сегмент.
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3949 3949 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Документът не съдържа данни
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Географска ширина на показалеца на мишката.
3971 3971 Географската дължина на показалеца на мишката.
3972 3972 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3977 3977 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3978 3978 -----
3979 3979 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3980 3980 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3984 3984 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3985 3985 -----
3986 3986 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3987 3987 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3988 3988 -----
3989 3989 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3990 3990 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3991 3991 -----
3992 3992 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3993 3993 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3994 3994 -----
3995 3995 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3996 3996 Сървърът отговори с код 404.<br> Обикновено, това означава, че обект с това ID е непознат за него.
3997 3997 -----
3998 3998 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
4004 4004 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
4005 4005 Театър
4006 4006 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
4007 4007 Тяхна версия
4008 4008 Тяхна версия (база данни на сървъра)
4009 4009 Тяхната версия с Обединената
4010 4010 Развлекателен парк
4011 4011 -----
4012 4012 Няма отворени пакети с промени
4013 4013 -----
4014 4014 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
4018 4018 {0} конфликт(а) при въвеждането
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 Това е след края на записа
4022 4022 -----
4023 4023 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
4027 4027 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
4028 4028 -----
4029 4029 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
4030 4030 -----
4031 4031 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
4032 4032 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
4033 4033 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
4034 4034 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
4035 4035 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
4040 4040 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
4041 4041 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
4042 4042 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
4046 4046 -----
4047 4047 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
4048 4048 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
4049 4049 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
4050 4050 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
4051 4051 -----
4052 4052 Номера квадранти
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Часова зона:
4060 4060 Часови пояс: {0}
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 На...
4066 4066 -----
4067 4067 Покажи/скрий GPX линии
4068 4068 -----
4069 4069 Превключване режим каркас
4070 4070 -----
4071 4071 Превключване режима на цял екран
4072 4072 Включва мениджъра за пакетни промени
4073 4073 -----
4074 4074 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
4075 4075 Превключване видимостта на избрания слой.
4076 4076 Превключи: {0}
4077 4077 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
4078 4078 -----
4079 4079 Тоалетни
4080 4080 -----
4081 4081 Пътна такса
4082 4082 Място за плащане пътна такса
4083 4083 -----
4084 4084 Инструмент: {0}
4085 4085 Лента с инструменти
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Настройка на панела с инструменти
4089 4089 Инструменти
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 +++++
4094 4094 Туризъм
4095 4095 -----
4096 4096 Кула
4097 4097 -----
4098 4098 Тип на кулата
4099 4099 Град (под 100 000)
4100 4100 Кметство
4101 4101 Играчки
4102 4102 -----
4103 4103 Черен път
4104 4104 Оцветяване на следата
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Светофар
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Трамвай
4112 4112 Трамвайна спирка
4113 4113 Транспорт
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 Туристическа агенция
4117 4117 Дърво
4118 4118 Скоростен път
4119 4119 Връзка към скоростен път
4120 4120 -----
4121 4121 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
4122 4122 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
4123 4123 -----
4124 4124 Тунел
4125 4125 Начало на тунел
4126 4126 Ограничения при завиване
4127 4127 -----
4128 4128 Обръщало
4129 4129 Разширение за обръщане
4130 4130 -----
4131 4131 турникет (контрол на достъпа)
4132 4132 ЖП Обръщаща платформа
4133 4133 Тип
4134 4134 Тип име (UK)
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 UIC-Референция
4142 4142 НЕИЗВЕСТНО
4143 4143 +++++
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Разсъедини пътища
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
4161 4161 -----
4162 4162 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
4163 4163 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Неможе да се прочете Дълж/Шир
4167 4167 -----
4168 4168 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
4169 4169 Некласифициран
4170 4170 -----
4171 4171 Незатворен път
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Отмяна
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Отмени преместването
4185 4185 -----
4186 4186 Отменяне на последното действие.
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Отсъедини панела
4190 4190 Неочаквана грешка
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 Неочакван знак: {0}
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
4209 4209 Освобождаване
4210 4210 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
4211 4211 -----
4212 4212 Незапелен възел
4213 4213 Университет
4214 4214 Неизвестен хост
4215 4215 -----
4216 4216 Непознат режим {0}.
4217 4217 -----
4218 4218 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или релация.
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Неизвестен тип: {0}
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 Ненаименовано съединение
4227 4227 Ненаименуван и некласифициран път
4228 4228 Неименовани пътища
4229 4229 Неподредени брегови линии
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 Размаркиране всичко
4239 4239 Сваля избора от всички обекти.
4240 4240 -----
4241 4241 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 Немаркирани пътища
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 Нагоре
4250 4250 -----
4251 4251 Обновяване
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 Обновяване на данните
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Обновяване на модифицираното
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Обновяване на селекцията
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
4267 4267 Обновява обектите в текущия слой от сървъра
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Обновяване списъка с промени ...
4272 4272 Актуализиране на данните
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Обновяване на интерфейса
4277 4277 Качване
4278 4278 Качване на промени
4279 4279 Параметри при качване
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Качване на данни
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Качване на избраното
4291 4291 Качване на променените примитиви
4292 4292 Качете текущите параметри на сървъра
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4297 4297 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4298 4298 Качване и запис на променените слоеве...
4299 4299 Качване на данни...
4300 4300 Качване на данни за слой ''{0}''
4301 4301 Използване
4302 4302 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4303 4303 -----
4304 4304 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Използвайте стрелките на клавиатурата или влачете с мишката за да настроите позицията на изображението.\nМожете и да въведете отместване по координати в {0}.\nАко искате да запазите настройките, въведете име в полето.
4310 4310 Използване на сложен параметров тест.
4311 4311 Използване на стойностите по подразбиране
4312 4312 Използване на файл с данни по подразбиране.
4313 4313 -----
4314 4314 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
4315 4315 -----
4316 4316 Изпозване на слой за грешки.
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 Използване на списък за пропускане.
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Използване шаблон ''{0}''
4323 4323 Използване шаблон ''{0}'' от група ''{1}''
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
4327 4327 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4328 4328 -----
4329 4329 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4330 4330 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4331 4331 -----
4332 4332 Потребител
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 Потребител:
4336 4336 Потребителско име
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 Проверка
4341 4341 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4342 4342 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4343 4343 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4344 4344 -----
4345 4345 Проверка
4346 4346 -----
4347 4347 Грешки при проверка
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 Стойност
4351 4351 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 Стойност:
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4365 4365 Автомат за стоки
4366 4366 Продукти за автоматична продажба
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4371 4371 -----
4372 4372 Версия {0}
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Ветеринар
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 Преглед
4380 4380 Изглед: {0}
4381 4381 Място с добра гледка
4382 4382 -----
4383 4383 Село
4384 4384 Зелено село
4385 4385 Град/Село
4386 4386 Лозе
4387 4387 Видимост
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 домашната страница
4391 4391 -----
4392 4392 Калибровка на звукозаписа
4393 4393 Вулкан
4394 4394 -----
4395 4395 Волтаж
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
4399 4399 Тоалетна
4400 4400 -----
4401 4401 +++++
4402 4402 +++++
4403 4403 -----
4404 4404 файлове WMS (*.wms)
4405 4405 Настройки на WMS
4406 4406 +++++
4407 4407 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4408 4408 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4409 4409 -----
4410 4410 Изчакване 10 секунди
4411 4411 Стена
4412 4412 Внимание
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4421 4421 -----
4422 4422 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 Предупреждения
4475 4475 Автомивка
4476 4476 -----
4477 4477 Пречиствателна станция
4478 4478 Вода
4479 4479 Аквапарк
4480 4480 Водонапорна кула
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Водопад
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Wave аудио файлове (*.wav)
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 Края на път близо до друг път/магистрала
4491 4491 Края на път близо до друг път/линия
4492 4492 Възел близо до друг път
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 Път {0}
4496 4496 -----
4497 4497 Път:
4498 4498 -----
4499 4499 Пътни точки
4500 4500 Други
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 Крайпътен кръст
4504 4504 Крайпътен параклис
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Бент / преливник
4508 4508 Мочурище
4509 4509 Инвалидна количка
4510 4510 -----
4511 4511 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4512 4512 При импорт на аудио, създай маркери от...
4513 4513 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4514 4514 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4515 4515 Цялата група
4516 4516 Ширина (метри)
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 Мелница
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 Каркас
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 Гора
4528 4528 Цех
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 Да
4536 4536 Да, приложи го!
4537 4537 Да, създай конфликт и затвори
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4554 4554 -----
4555 4555 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4556 4556 Трябва да изберете поне един път.
4557 4557 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4558 4558 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4559 4559 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4560 4560 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4561 4561 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4562 4562 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4563 4563 -----
4564 4564 Трябва да изберете GPX следа
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 Зоопарк
4569 4569 Мащаб
4570 4570 Мащаб (в метри)
4571 4571 Увеличаване
4572 4572 -----
4573 4573 Намаляване
4574 4574 -----
4575 4575 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4576 4576 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4577 4577 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4578 4578 Увеличаване
4579 4579 -----
4580 4580 Намаляване
4581 4581 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4582 4582 Увеличение до
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 Показване на проблема
4588 4588 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4589 4589 Мащабиране по селекцията
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Показване на {0}
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 \nВисочина: {0} m
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 \n{0} км/ч
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 Назад
4637 4637 По-бързо
4638 4638 По-бързо възпроизвеждане.
4639 4639 Напред
4640 4640 Прескочи назад.
4641 4641 Прескочи напред
4642 4642 Следващ маркер
4643 4643 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4644 4644 Възпроизведи предишния маркер.
4645 4645 Изпълнение/Пауза
4646 4646 Предишен маркер
4647 4647 По-бавно
4648 4648 По-бавно възпроизвеждане
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 И
4660 4660 С
4661 4661 Ю
4662 4662 З
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 Д
4669 4669 И
4670 4670 П
4671 4671 С
4672 4672 С
4673 4673 И
4674 4674 Р
4675 4675 З
4676 4676 Текст
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 гора (поддържана)
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 Редактиране: гара / станция
4702 4702 Гара / Спирка
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 Ключ:
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 съкретено име на улицата
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 добави към селекцията
4721 4721 -----
4722 4722 адрес
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 за напреднали
4727 4727 -----
4728 4728 надземен транспорт
4729 4729 въздушен транспорт
4730 4730 Надземен_транспорт_тъмен
4731 4731 Надземен_транспорт_светъл
4732 4732 -----
4733 4733 селскостопански
4734 4734 -----
4735 4735 всички
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 алея
4747 4747 по азбучен ред
4748 4748 алтернативен
4749 4749 удобства от тип {0}
4750 4750 Обществени услуги
4751 4751 Обществено осветление
4752 4752 Обществен трафик
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 Англиканска
4757 4757 храна за животни
4758 4758 -----
4759 4759 всеки
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 акведукт
4763 4763 стрелба с лък
4764 4764 област
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 азиатска
4768 4768 асфалт
4769 4769 атлетика
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 австралийски футбол
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 фон
4776 4776 точка за спиране назад
4777 4777 сегмент назад
4778 4778 -----
4779 4779 Бахаи
4780 4780 Баптизъм
4781 4781 -----
4782 4782 бариера
4783 4783 преграда по пътя на движение
4784 4784 бейзбол
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 басейн
4788 4788 баскетбол
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 плаж
4792 4792 велосипед
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 тресавище
4800 4800 игра с мет.топчета
4801 4801 граница
4802 4802 игра с асим.топки
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 мост
4806 4806 маркер "мост" на точка
4807 4807 -----
4808 4808 индустриални развалини
4809 4809 Будизъм
4810 4810 сграда
4811 4811 легнал полицай
4812 4812 бургери
4813 4813 автобус
4814 4814 Направлява автобуси
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 кану
4820 4820 чувствителност към регистъра
4821 4821 Католическо
4822 4822 гробище
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 китайска
4830 4830 -----
4831 4831 Християнство
4832 4832 -----
4833 4833 цигари
4834 4834 град
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 алпинизъм
4839 4839 -----
4840 4840 по часовниковата стрелка
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 затворен път
4844 4844 въглища
4845 4845 павиран път
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 сбито
4853 4853 -----
4854 4854 бетон
4855 4855 презервативи
4856 4856 настройване на списъка с промени
4857 4857 -----
4858 4858 конфликт
4859 4859 иглолистен
4860 4860 връзка
4861 4861 ремонт
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 крикет
4871 4871 крикет мрежи
4872 4872 крокет
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 велоалея с маркер "велосипед"
4876 4876 велоспорт
4877 4877 -----
4878 4878 данни
4879 4879 широколистен
4880 4880 определен
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 изтрито
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 остарял, вече невалиден
4887 4887 предназначен
4888 4888 с назначение
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 обиколка
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 изключено
4895 4895 -----
4896 4896 док
4897 4897 -----
4898 4898 кучешки надбягвания
4899 4899 два
4900 4900 надолу
4901 4901 спускане
4902 4902 свалено
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 напитки
4907 4907 автомобилен
4908 4908 -----
4909 4909 лесно
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 точка за връзка със спешна помощ
4916 4916 -----
4917 4917 конна езда
4918 4918 -----
4919 4919 Евангелска
4920 4920 четни
4921 4921 примери
4922 4922 -----
4923 4923 торби за екскременти
4924 4924 -----
4925 4925 експерт
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 false: параметъра е изрично изключен
4929 4929 -----
4930 4930 двор ферма
4931 4931 -----
4932 4932 ферибот
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 търсене в селекцията
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 храна
4941 4941 пеш
4942 4942 пешеходен път с маркер "пеш"
4943 4943 форд
4944 4944 залесена площ
4945 4945 горски път
4946 4946 точка за спиране напред
4947 4947 сегмент напред
4948 4948 свободна езда
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 от път
4952 4952 пълен
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 газ
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 немска
4963 4963 ледник
4964 4964 -----
4965 4965 голф
4966 4966 поле за голф
4967 4967 -----
4968 4968 GPS маркер
4969 4969 GPS точка
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 трева
4977 4977 трева
4978 4978 чакъл
4979 4979 гръцка
4980 4980 зеленина
4981 4981 терен за строителство
4982 4982 -----
4983 4983 земя
4984 4984 -----
4985 4985 гимнастика
4986 4986 среден
4987 4987 точка за спиране
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 здравеопазване
4993 4993 -----
4994 4994 пустош
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 подчертай
4998 4998 -----
4999 4999 път
5000 5000 път без означение (highway без reference)
5001 5001 -----
5002 5002 път_от_пътна_мрежа
5003 5003 туристически маршрут
5004 5004 Индуизъм
5005 5005 исторически
5006 5006 история
5007 5007 хокей
5008 5008 -----
5009 5009 кон
5010 5010 конни надбягвания
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 хотел
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 +++++
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 водна енергия
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 неактивен
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 включително непосредствените наследници на родителските релации
5031 5031 непълен
5032 5032 незавършен път
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 индийска
5036 5036 -----
5037 5037 индустрия
5038 5038 -----
5039 5039 вътрешен сегмент
5040 5040 -----
5041 5041 за средно ниво
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 остров
5046 5046 -----
5047 5047 италианска
5048 5048 Джайнизъм
5049 5049 японска
5050 5050 Свидетели на Йехова
5051 5051 Юдаизъм
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 кебаб
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 сметище
5058 5058 земеползване
5059 5059 земеползване от тип {0}
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 слой
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 маркер за слой със знак +
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 наляво
5070 5070 отдих и развлечение
5071 5071 отдих тип {0}
5072 5072 -----
5073 5073 светла_вода
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 Жилищна улица
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 заключване на скролирането
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 нисък
5090 5090 Лютеранство
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 мангрова гора
5094 5094 изкуствени съоръжения
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 яхт пристан
5099 5099 блато
5100 5100 -----
5101 5101 макс. ширина
5102 5102 макс. дължина
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 макс. скорост за пешеходния път
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 метал
5113 5113 Методизъм
5114 5114 мексиканска
5115 5115 военни
5116 5116 мин. ширина
5117 5117 мин. дължина
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 правописна грешка в името на ключа
5125 5125 смесен
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 Мормони
5131 5131 моторен спорт
5132 5132 -----
5133 5133 автомобилен път
5134 5134 -----
5135 5135 автомагистрала
5136 5136 Автомагистрална връзка
5137 5137 кал
5138 5138 многобой
5139 5139 на няколко нива
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 Мусулманство
5143 5143 -----
5144 5144 природа
5145 5145 естествен тип {0}
5146 5146 -----
5147 5147 природа
5148 5148 вестници
5149 5149 следващ
5150 5150 -----
5151 5151 не
5152 5152 няма описание
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 без модификатор
5156 5156 забранен ляв завой
5157 5157 забранен десен завой
5158 5158 забранено напред
5159 5159 забранен обратен завой
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 няма/никой
5164 5164 нордическа
5165 5165 -----
5166 5166 не е изтрито
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 табела
5171 5171 начинаещ
5172 5172 -----
5173 5173 атомна
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 нечетни
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 нефт
5192 5192 -----
5193 5193 стара ЖП линия
5194 5194 -----
5195 5195 маркер "еднопосочна" на точка
5196 5196 -----
5197 5197 -----
5198 5198 само ляв завой
5199 5199 само десен завой
5200 5200 само направо
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 опции
5207 5207 -----
5208 5208 Православие
5209 5209 -----
5210 5210 друга ЖП линия
5211 5211 -----
5212 5212 външен сегмент
5213 5213 извън областта за сваляне
5214 5214 паркинг
5215 5215 билети за паркиране
5216 5216 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 асфалтиран път
5221 5221 павета
5222 5222 връх
5223 5223 чакъл
5224 5224 +++++
5225 5225 светофар контролиран от пешеходци
5226 5226 бейзбол
5227 5227 Петдесетници
5228 5228 -----
5229 5229 разрешителен
5230 5230 фотографии
5231 5231 слънчева енергия
5232 5232 кей
5233 5233 тръбопровод
5234 5234 ски писта за напреднали
5235 5235 лесна ски писта
5236 5236 ски писта за експерти
5237 5237 ски писта freeride
5238 5238 средно трудна ски писта
5239 5239 ски писта за начинаещи
5240 5240 игрище
5241 5241 пица
5242 5242 място
5243 5243 растения
5244 5244 пластмаса
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 политическа
5248 5248 -----
5249 5249 захранване
5250 5250 Пресвитериани
5251 5251 предишен
5252 5252 главен / първокласен
5253 5253 Връзка с главен път
5254 5254 частен
5255 5255 -----
5256 5256 предложен
5257 5257 Протестантизъм
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 карта на обществен транспорт
5262 5262 билети за обществен транспорт
5263 5263 +++++
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 четири
5269 5269 Кваркери
5270 5270 кариера
5271 5271 ракет бол
5272 5272 -----
5273 5273 ЖП
5274 5274 ЖП
5275 5275 ЖП railover
5276 5276 железопътна линия
5277 5277 ЖП точка
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 тръстенак
5281 5281 район
5282 5282 местна
5283 5283 регулярен израз
5284 5284 релацията няма тип
5285 5285 релации
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 изтрий от селекцията
5290 5290 замени селекцията
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 улица
5294 5294 ресторант без име
5295 5295 търговия на дребно
5296 5296 надясно
5297 5297 -----
5298 5298 речен бряг
5299 5299 път
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 кръгово
5304 5304 маршрут
5305 5305 сегмент от маршрут
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 солени блата / солници
5314 5314 пясък
5315 5315 -----
5316 5316 мащаб
5317 5317 схема
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 храсталак
5321 5321 второкласен
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 вид спорт:
5325 5325 избран
5326 5326 избор
5327 5327 отделно платно за велосипедисти на велоалея
5328 5328 -----
5329 5329 служебна
5330 5330 услуги
5331 5331 -----
5332 5332 отходна тръба
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 Шийти
5337 5337 стрелба
5338 5338 магазин
5339 5339 тип на магазина: {0}
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 ЖП стрелка
5344 5344 Сикхизъм
5345 5345 -----
5346 5346 един
5347 5347 -----
5348 5348 място
5349 5349 скейтборд
5350 5350 фигурно пързаляне
5351 5351 ски
5352 5352 ски
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 Зимен парк
5356 5356 -----
5357 5357 футбол
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 Спиритуализъм
5362 5362 -----
5363 5363 спорт
5364 5364 спорт типа {0}
5365 5365 спортен център
5366 5366 -----
5367 5367 скоростна
5368 5368 стадион
5369 5369 пощенски марки
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 камък
5375 5375 поток
5376 5376 -----
5377 5377 улица
5378 5378 -----
5379 5379 името на улицата съдържа ss
5380 5380 низ
5381 5381 низ;низ;...
5382 5382 -----
5383 5383 метро
5384 5384 -----
5385 5385 Сунити
5386 5386 наземен
5387 5387 -----
5388 5388 блато
5389 5389 сладки
5390 5390 плуване
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 тенис на маса
5395 5395 тампони
5396 5396 Даосизъм
5397 5397 телефонни ваучери
5398 5398 временен
5399 5399 временен тип път
5400 5400 тенис
5401 5401 терминал
5402 5402 -----
5403 5403 третокласен
5404 5404 текст
5405 5405 тайландска
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 приливно-отливно крайбрежие
5412 5412 +++++
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 до път
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 +++++
5421 5421 туризъм
5422 5422 туризъм типа {0}
5423 5423 -----
5424 5424 играчки
5425 5425 следа
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 светофар
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 трамваен маршрут
5437 5437 -----
5438 5438 три
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 true: параметъра е изрично включен
5442 5442 скоростен път
5443 5443 връзка към скоростен път
5444 5444 -----
5445 5445 турска
5446 5446 обръщало
5447 5447 тип
5448 5448 Некласифициран
5449 5449 неконтролирано
5450 5450 подземен
5451 5451 -----
5452 5452 Унитаристи
5453 5453 -----
5454 5454 неизвестно
5455 5455 немаркиран
5456 5456 неасфалтиран път
5457 5457 неустановена
5458 5458 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
5459 5459 -----
5460 5460 немаркиран
5461 5461 немаркиран път
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 нагоре
5465 5465 -----
5466 5466 използване
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 грешка при проверка
5471 5471 друго при проверка
5472 5472 предупреждение при проверка
5473 5473 -----
5474 5474 версия {0}
5475 5475 -----
5476 5476 виадукт
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 вулкан
5481 5481 ваучери
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 вода
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 водоеми
5490 5490 тип на водоема: {0}
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 дива природа
5509 5509 вятърна енергия
5510 5510 -----
5511 5511 -----
5512 5512 -----
5513 5513 -----
5514 5514 гориста местност
5515 5515 -----
5516 5516 неправилен маркер "highway" на точка
5517 5517 -----
5518 5518 Депо
5519 5519 да
5520 5520 зебра
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 Зороастризъм
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 -----
5533 5533 -----
5534 5534 {0} се състои от:
5535 5535 -----
5536 5536 -----
5537 5537 -----
5538 5538 {0} метри
5539 5539 -----
5540 5540 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
5541 5541 -----
5542 5542 {0} кв. км.
5543 5543 -----
5544 5544 -----
5545 5545 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
5546 5546 +++++
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550m 1 -----
5551m 2 -----
5552m 3 -----
5553m 4 -----
5554m 5 -----
5555m 6 -----
5556m 7 -----
5557m 8 -----
5558m 9 -----
5559m 10 -----
5560m 11 -----
5561m 12 -----
5562m 13 -----
5563m 14 -----
5564m 15 -----
5565m 16 -----
5566m 17 -----
5567m 18 -----
5568m 19 -----
5569m 20 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
5570m 20 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
5571m 21 -----
5572m 22 -----
5573m 23 -----
5574m 24 -----
5575m 25 Промяна параметрите на {0} обект
5576m 25 Промяна параметрите на {0} обекта
5577m 26 -----
5578m 27 Промяна {0} обект
5579m 27 Промяна {0} обекта
5580m 28 -----
5581m 29 -----
5582m 30 -----
5583m 31 Изтриване на {0} възел
5584m 31 Изтриване на {0} възела
5585m 32 Изтриване на {0} обект
5586m 32 Изтриване на {0} обекта
5587m 33 Изтриване на {0} отношение
5588m 33 Изтриване на {0} отношения
5589m 34 Изтриване на {0} път
5590m 34 Изтриване на {0} пътя
5591m 35 -----
5592m 36 -----
5593m 37 -----
5594m 38 -----
5595m 39 -----
5596m 40 -----
5597m 41 -----
5598m 42 -----
5599m 43 Вмъкване на нов възел в път.
5600m 43 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
5601m 44 -----
5602m 45 -----
5603m 46 -----
5604m 47 Преместване {0} възел
5605m 47 Преместване {0} възела
5606m 48 -----
5607m 49 Обектът не може да бъде свален
5608m 49 Някои обекти не могат да бъдат свалени
5609m 50 -----
5610m 51 -----
5611m 52 Един обект не може да бъде свален.<br>
5612m 52 {0} обекта не могат да бъдат свалени.<br>
5613m 53 -----
5614m 54 Поставяне на {0} етикет
5615m 54 Поставяне на {0} етикета
5616m 55 -----
5617m 56 -----
5618m 57 -----
5619m 58 -----
5620m 59 Премахване стари ключове от {0} обекта
5621m 59 Премахване на стари ключове от {0} обекта
5622m 60 Завърти {0} възел
5623m 60 Завърти {0} възела
5624m 61 -----
5625m 62 Опростяване на път (премахната {0} точка)
5626m 62 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
5627m 63 -----
5628m 64 -----
5629m 65 -----
5630m 66 -----
5631m 67 -----
5632m 68 Избраната точка не е в средата на път.
5633m 68 Избраните точки не са в средата на път.
5634m 69 -----
5635m 70 -----
5636m 71 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5637m 71 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5638m 72 -----
5639m 73 -----
5640m 74 -----
5641m 75 -----
5642m 76 -----
5643m 77 Това ще промени до {0} обект.
5644m 77 Това ще промени до {0} обекта
5645m 78 -----
5646m 79 -----
5647m 80 -----
5648m 81 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5649m 81 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5650m 82 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5651m 82 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5652m 83 Качване на {0} обект...
5653m 83 Качване на {0} обекта...
5654m 84 -----
5655m 85 -----
5656m 86 -----
5657m 87 маркер
5658m 87 маркери
5659m 88 възел
5660m 88 възли
5661m 89 обект
5662m 89 обекта
5663m 90 релация
5664m 90 релации
5665m 91 -----
5666m 92 път
5667m 92 пътища
5668m 93 {0} Автор
5669m 93 {0} Автора
5670m 94 -----
5671m 95 {0} се състои от {1} маркер
5672m 95 {0} се състои от {1} маркери
5673m 96 -----
5674m 97 -----
5675m 98 {0} член
5676m 98 {0} члена
5677m 99 {0} точка
5678m 99 {0} точки
5679m 100 {0} обект за добавяне:
5680m 100 {0} обекта за добавяне:
5681m 101 {0} обект за изтриване:
5682m 101 {0} обекта за изтриване:
5683m 102 -----
5684m 103 -----
5685m 104 {0} релация
5686m 104 {0} релации
5687m 105 {0} маршрут,
5688m 105 {0} маршрути,
5689m 106 {0} етикет
5690m 106 {0} етикета
5691m 107 -----
5692m 108 {0} следа,
5693m 108 {0} следи,
5694m 109 -----
5695m 110 {0} път
5696m 110 {0} пътя
5697m 111 {0} точка на интерес
5698m 111 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.