source: josm/trunk/data/bg.lang@ 4873

Last change on this file since 4873 was 4873, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 127.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 -----
7 7 брой обекти
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 +++++
20 20 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
21 21 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
22 22 -----
23 23 (URL беше:
24 24 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (няма обект)
28 28 (никой)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
36 36 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
37 37 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
38 38 -----
39 39 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
40 40 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
41 41 * Един маркиран възел, или
42 42 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
43 43 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
44 44 -----
45 45 -----
46 46 ... възможни са други способи за придвижване
47 47 ... се отнася за релация
48 48 /път/към/папката/на/JOSM/
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 Боулинг зала
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 денонощно
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <Няма още GPX следи заредени>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <b>modified</b> - всички променени обекти
87 87 -----
88 88 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
89 89 -----
90 90 <b>selected</b> - всички избрани обекти
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <различни>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
107 107 <h1>Групи модификатори</h1>
108 108 -----
109 109 <h2>JOSM изисква Java версия 6.</h2>Имате Java версия: {0}.<br>Можете да <ul><li>обновите Вашата Java (JRE) или</li><li>да използвате по-ранна (съвместима с Java 5) версия на JOSM.</li></ul>За повече информация:
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
119 119 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
120 120 -----
121 121 <html>Възникна грешка при въстановяването на бекъп файла.<br> Грешката е: <br>{0}</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
160 160 -----
161 161 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
244 244 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 <неопределено>
275 275 -----
276 276 > долу
277 277 > горе
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
283 283 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
284 284 Превишаване възможностите на API
285 285 API версия: {0}
286 286 -----
287 287 Изоставена ЖП линия
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 За програмата
293 293 За JOSM...
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 Достъп
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
304 304 клиентски карти
305 305 Действие
306 306 -----
307 307 -----
308 308 Активиране
309 309 -----
310 310 Активиране на избрания слой
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Добави
315 315 -----
316 316 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
317 317 Добавяне на точка...
318 318 -----
319 319 Добавяне на поправено изображение
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
324 324 Добавяне на нова точка към съществуващ път
325 325 -----
326 326 Добавяне нов източник в списъка.
327 327 -----
328 328 Добавяне на нов етикет
329 329 Добавяне на точка по координати - ширина/дължина
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Добави празен етикет
335 335 Добави информация за автора
336 336 Добавяне на конфликт за ''{0}''
337 337 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Добавяне на точка
341 341 Добавяне на точка в път
342 342 Добавяне на точка към път и съединяване
343 343 Добавяне на възел {0}
344 344 Добавяне на отношение {0}
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Добавяне на път {0}
357 357 Добавен възел на всички кръстовища
358 358 Интерполация на адреси
359 359 Адреси
360 360 -----
361 361 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто ''Помощ'', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Отместване на изображението.
366 366 -----
367 367 Позиция на слоя с изображение.
368 368 Настройване часови пояс и отместване
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Административна
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Разширени настройки
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Надземни линии
382 382 +++++
383 383 -----
384 384 Летище
385 385 -----
386 386 Алкохол
387 387 Подреди точките в кръг
388 388 Подреди точките в линия
389 389 Всички
390 390 -----
391 391 Всички формати
392 392 -----
393 393 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Земя за лично ползване
398 398 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Разрешено преминаване:
405 405 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
406 406 -----
407 407 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - ''Настройки на картата'' (странно, но истина :-)
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
412 412 -----
413 413 Алфа канал
414 414 Планинска хижа
415 415 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
416 416 -----
417 417 Също преименувай файл
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Брой проводници
422 422 Брой седящи места
423 423 -----
424 424 -----
425 425 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
426 426 -----
427 427 В разширение {0} възникна грешка
428 428 -----
429 429 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато ''name'', ''cmt'' или ''desc'' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
435 435 Приложи
436 436 Приложи промените
437 437 Прилагане шаблон
438 438 Прилагане на резолюцията
439 439 Приложи роля
440 440 -----
441 441 Приложи изглаждане върху картата.
442 442 -----
443 443 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
444 444 Приложи избраните промени
445 445 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
450 450 Приложи тази роля към всички членове
451 451 Прилагане?
452 452 -----
453 453 -----
454 454 Архиологични разкопки
455 455 Стрелба с лък
456 456 -----
457 457 Област
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Център на изкуствата
462 462 Творба на изкуството
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 Атлетика
469 469 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
470 470 Атракция
471 471 -----
472 472 Аудио
473 473 Аудио устройството е недостъпно
474 474 Аудио настройки
475 475 Аудио маркери от {0}
476 476 Аудио синхронизирано на точка {0}.
477 477 -----
478 478 Звук: {0}
479 479 Аудио напътствия
480 480 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
481 481 Австралийски футбол
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 Автор
492 492 Автор: {0}
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 Автори
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 Авто-отгатване
508 508 -----
509 509 -----
510 510 Банкомат
511 511 Автоматично сваляне
512 512 Автоматично поправяне на маркерите
513 513 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
514 514 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
515 515 Наличен
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 Дестка ясла
524 524 Назад
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 Лоша заявка
530 530 -----
531 531 Фурна
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Банка
535 535 Бар
536 536 -----
537 537 Прегради
538 538 Бейсбол
539 539 Основен
540 540 Басейн
541 541 Баскетбол
542 542 Батерии
543 543 Поле на битка
544 544 -----
545 545 Залив
546 546 Плаж
547 547 -----
548 548 Маяк / Радиопредавател
549 549 Скамейка
550 550 Напитки
551 551 Вело
552 552 -----
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 Бирария
557 557 Велосипеди
558 558 -----
559 559 Био дизел
560 560 Празен слой
561 561 Бетонен блок
562 562 -----
563 563 Съдържание на таблото
564 564 Корабостроителница
565 565 колчета
566 566 Книжарница
567 567 -----
568 568 Отметки
569 569 Граничен контрол
570 570 Ботаническо название
571 571 Буле (игра с мет.топчета)
572 572 Граници
573 573 -----
574 574 Пограничен камък
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Рамка
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Игра с асим.мет.топки (bowls)
582 582 Компания
583 583 Мост
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Индустриални развалини
587 587 -----
588 588 Съобщаване на грешки
589 589 Сграда
590 590 -----
591 591 -----
592 592 Изчертаване на главното меню
593 593 -----
594 594 Накланяща преграда (bump gate)
595 595 Направляван автобус
596 596 Автобусна платформа
597 597 Автогара
598 598 Автобусна спирка
599 599 Бус трап
600 600 Месарница
601 601 -----
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Кабинков лифт
610 610 -----
611 611 Кафене
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 Къмпинг
617 617 Къмпинг
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 Канал
623 623 Отмяна
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
629 629 -----
630 630 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
631 631 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
632 632 Прекратяване на качването
633 633 -----
634 634 Не може да се добави точка извън пределите на света.
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
652 652 -----
653 653 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
658 658 Кану
659 659 Консервни кутии
660 660 Капацитет
661 661 Капацитет (общ)
662 662 Автомобил
663 663 Автомобили
664 664 Площадка за каравани
665 665 -----
666 666 Пари
667 667 Замък
668 668 -----
669 669 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
670 670 Пещерен вход
671 671 Гробище
672 672 Центриране на изгледа
673 673 Седалков лифт
674 674 Бунгало
675 675 Промяна параметри
676 676 Промени посоката?
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 Промяна на възел {0}
681 681 Промяна на релация
682 682 Промяна ролята на релация за {0} {1}
683 683 Промяна на релация {0}
684 684 Смяна разделителна способност
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Промяна на път {0}
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Пакети промени
695 695 Пакета с изменения е затворен
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Списък с промени {0}
702 702 -----
703 703 -----
704 704 Промяна клавишни комбинации ръчно.
705 705 -----
706 706 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
707 707 -----
708 708 Проверка на ключовете.
709 709 Проверка стойностите.
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
717 717 -----
718 718 -----
719 719 Аптека
720 720 +++++
721 721 Подчинени релации
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Изберете
725 725 Изберете цвят
726 726 Изберете цвят за {0}
727 727 Изберете лиценз от набора
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Изберете сървър за търсенето:
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Църква
734 734 Кино
735 735 +++++
736 736 Град (над 100 000)
737 737 Знак указващ начало/край на населено място
738 738 Градска стена
739 739 Име на град
740 740 Гражданска
741 741 -----
742 742 Изчисти
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 Намаляване/увеличаване на панела
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Скала
795 795 Скално катерене
796 796 -----
797 797 Затваряне
798 798 Затваряне въпреки всичко
799 799 Затваряне на списъка с промени след качване
800 800 Затваряне на списъците с промени
801 801 Затвори и прекрати свалянето
802 802 Затваряне на отворени пакети с промени
803 803 -----
804 804 Затваряне на диалоговия прозорец
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
811 811 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
812 812 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 По-подробно описание
817 817 По-точно описание
818 818 Затваря отворени пакети с промени
819 819 -----
820 820 Затваряне на сисъка с промени.
821 821 -----
822 822 Затваряне на списък промени по версии...
823 823 Дрехи
824 824 Крайбрежие
825 825 -----
826 826 Монети
827 827 Колеж
828 828 Цвят
829 829 Цвят (hex)
830 830 -----
831 831 Цветове
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Оцветяване точките от следите според скоростта.
837 837 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
838 838 Цвят
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Обедини линии
843 843 Обединява няколко отделни линии в една.
844 844 Обединяване {0} линии
845 845 -----
846 846 Списък промени
847 847 -----
848 848 -----
849 849 Търговия
850 850 Общи
851 851 Общи настройки
852 852 -----
853 853 -----
854 854 Сравняване
855 855 Компютри
856 856 -----
857 857 Настройка сайтове за разширения
858 858 Допълнителни настройки
859 859 Настройка на достъпните разширения.
860 860 Настройка на сайтове...
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Потвърждение на действието на дистанционното управление
868 868 -----
869 869 Потвърди празна роля
870 870 Конфликт
871 871 Разрешение на конфликт
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Конфликтът не е разрешен напълно
893 893 Конфликти
894 894 Забелязани са конфликти
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Свързване на съществуващ път към точка
901 901 Свързан край на път е близо до друг път
902 902 Настройки на връзката
903 903 Параметри на връзката с OSM сървъра.
904 904 -----
905 905 Пътен ремонт
906 906 Строителна площадка
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 Свързване с OSM Сървър...
913 913 Свързване със сървъра...
914 914 -----
915 915 Континент
916 916 Продължи
917 917 -----
918 918 Продължаване разрешаването на кофликти
919 919 -----
920 920 Продължаване на качването
921 921 Продължаване на път от последния възел.
922 922 Продължи все пак
923 923 -----
924 924 Участници
925 925 Хранителни стоки
926 926 Преобразувай в слой GPX
927 927 Преобразувай в слой данни
928 928 Преобразувано от: {0}
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Координати:
933 933 -----
934 934 Копиране
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Копие на {0}
947 947 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 Копиране в клипборда и затваряне
956 956 -----
957 957 Авторски права (препратка)
958 958 Авторски права (година)
959 959 -----
960 960 Корелнутииране
961 961 Съпоставяне на изображения с GPX следа
962 962 Корелиране към GPX
963 963 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
964 964 -----
965 965 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
966 966 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
967 967 -----
968 968 Не може да бъде открит типа на елемента
969 969 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
973 973 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
974 974 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
975 975 -----
976 976 Не може да се прочете "{0}"
977 977 -----
978 978 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
979 979 -----
980 980 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Държава
987 987 Код на държава
988 988 Графство
989 989 Съдебна сграда
990 990 -----
991 991 -----
992 992 Закрит резервоар
993 993 Кран
994 994 Създаване окръжност
995 995 -----
996 996 Създаване на окръжност от три избрани точки
997 997 -----
998 998 Създаване мрежа от пътища
999 999 -----
1000 1000 Създаване на нова релация
1001 1001 -----
1002 1002 Създаване на области
1003 1003 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Създаване на мултиполигон
1007 1007 Създаване на мултиполигон.
1008 1008 Създаване нов възел.
1009 1009 -----
1010 1010 Създаване на нова релация в слой "{0}"
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Създаване на списък с промени ...
1019 1019 Създаване на интерфейса
1020 1020 Кредитни карти
1021 1021 Крикет
1022 1022 Крикет мрежи
1023 1023 Крокет
1024 1024 Пресичане с велосипед
1025 1025 Пресичане върху кон
1026 1026 ЖП прелез
1027 1027 Помощник при пресъчане
1028 1028 Пресичащи се сгради
1029 1029 Тип пресичане
1030 1030 Име на типа пътека (UK)
1031 1031 -----
1032 1032 Пресичащи се пътища
1033 1033 Кухня
1034 1034 -----
1035 1035 Текуща селекция
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Избор цвят
1044 1044 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1045 1045 -----
1046 1046 Просека
1047 1047 Вело бариера
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 Циклична зависимост между релации:
1053 1053 Велосипедизъм
1054 1054 Циклични зависимости
1055 1055 +++++
1056 1056 +++++
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Язовирна стена
1060 1060 -----
1061 1061 Слой Данни {0}
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Източници на данни
1065 1065 Проверка на данни
1066 1066 -----
1067 1067 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1068 1068 -----
1069 1069 Дата
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Дебитни карти
1073 1073 -----
1074 1074 Десетични градуси
1075 1075 Решение
1076 1076 -----
1077 1077 Намаляне на мащаба
1078 1078 Черен път за езда
1079 1079 Велоалея
1080 1080 Пешеходна алея
1081 1081 По подразбиране
1082 1082 По подразбиране (Автоматично определени)
1083 1083 -----
1084 1084 Изтриване
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Режим на изтриване
1088 1088 Изтриване на параметри
1089 1089 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1090 1090 Потвърждение за изтриване
1091 1091 -----
1092 1092 Изриване на дублиращите се пътища
1093 1093 изтриване на филтъра
1094 1094 Изтриване от релация
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 Изтриване на точки или линии.
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Изтриване на избраните обекти.
1105 1105 Изтриване на текущо редактираната врзка
1106 1106 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1107 1107 -----
1108 1108 Изтриване на избраната релация
1109 1109 Изтриване на източник от списъка
1110 1110 -----
1111 1111 Премахване на ненужни точки от път.
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Изтрито състояние:
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Конфесия
1124 1124 Стоматолог
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 Описание
1130 1130 Описание: {0}
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1139 1139 Дизел
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 Трудност
1143 1143 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1144 1144 Посока
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 Изключване
1148 1148 Изключване на разширение
1149 1149 -----
1150 1150 Отхвърляне и изтриване
1151 1151 Откажи промените и Изход
1152 1152 Приготвят лекарства по рецепти
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Настройки на дисплея
1156 1156 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Показвай координатите като
1160 1160 -----
1161 1161 Показва цялата информация за точки, пътища и релации от OSM в браузър.
1162 1162 Показва информация за историята на OSM линии, точки или релации.
1163 1163 Показване на живо на аудио следата.
1164 1164 -----
1165 1165 Показване на меню Аудио.
1166 1166 Покажи екран с информация за програмата.
1167 1167 -----
1168 1168 Показване историята на всички избрани обекти.
1169 1169 Показване историята на избраните елементи.
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Разпределяне на точки
1174 1174 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1175 1175 -----
1176 1176 Неизползвана ЖП линия
1177 1177 -----
1178 1178 Не прилагай промените
1179 1179 -----
1180 1180 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1181 1181 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 Не прави нищо
1185 1185 -----
1186 1186 Желаете ли да разрешите това?
1187 1187 Магазин "Направи си сам"
1188 1188 Док
1189 1189 Лекар
1190 1190 -----
1191 1191 Надпреварване с кучета
1192 1192 Двоен конфликт
1193 1193 Надолу
1194 1194 Сваляне
1195 1195 Свали всички подчинени релации
1196 1196 -----
1197 1197 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1198 1198 Местоположение на изтеглянето
1199 1199 Сваляне членове
1200 1200 Сваляне на обект по ID.
1201 1201 Сваляне на добавка
1202 1202 -----
1203 1203 Свали избраните подчинени релации
1204 1204 URL за сваляне
1205 1205 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1210 1210 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1211 1211 Свали като нов слой
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1218 1218 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1219 1219 Свали всичко в пределите на:
1220 1220 Свали от OSM по дължина на тази следа
1221 1221 Сваляне от OSM...
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Сваляне на обект
1233 1233 Сваляне на обект...
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 Сваляне на родителски пътища/релации
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 Сваляне членовете на релациите
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Сваляне на избраните релации
1247 1247 -----
1248 1248 Сваляне на област в предала на рамка
1249 1249 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1256 1256 -----
1257 1257 Сваляне на видимите квадранти
1258 1258 -----
1259 1259 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1260 1260 Свалени GPX данни
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Сваляне на GPS данни
1264 1264 Сваляне данни от OSM...
1265 1265 Сваляне на добавката {0}...
1266 1266 Зареждане на "Съобщение на деня"
1267 1267 -----
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 Сваляне на данни
1272 1272 -----
1273 1273 Сваляне на историята...
1274 1274 Зареждане на отворени пакети с изменения
1275 1275 -----
1276 1276 Зареждане точки {0} до {1}...
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Сваляне на релация {0}
1280 1280 -----
1281 1281 Влек
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1285 1285 Отточен канал
1286 1286 Рисуване
1287 1287 Изобразвай направлението със стрелки
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1291 1291 -----
1292 1292 Изобразвай границите на свалените данни.
1293 1293 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1294 1294 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1295 1295 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1296 1296 -----
1297 1297 Рисуване на по-големи GPS точките.
1298 1298 Свързване с линии на GPS точките
1299 1299 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1300 1300 Рисуване на точки
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 Рисуване на «гумена» помощна линия
1304 1304 Показвай поредния номер на сегментите
1305 1305 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1306 1306 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1307 1307 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1308 1308 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1309 1309 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1310 1310 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1311 1311 -----
1312 1312 Питейна вода
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 Химическо чистене
1316 1316 Дублирай в {0} точки
1317 1317 Дублиране
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1321 1321 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1322 1322 -----
1323 1323 Повтарящи се точки
1324 1324 -----
1325 1325 Повтарящи се точки
1326 1326 Дублирани пътища
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Мейл
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 на изток
1338 1338 -----
1339 1339 Редактиране
1340 1340 Редактирай боулинг зала
1341 1341 -----
1342 1342 Редактиране на информацията за адреса
1343 1343 Редактирай интерполация на адреси
1344 1344 -----
1345 1345 Редактирай административна граница
1346 1346 -----
1347 1347 Редактиране магазин за алкохол
1348 1348 Редактиране на: Земя за лично ползване
1349 1349 Редактирай планинска хижа
1350 1350 -----
1351 1351 Редактирай архиологични разкопки
1352 1352 Редактирай стрелба с лък
1353 1353 Редактирай център на изкуствата
1354 1354 Редактирай творба на изкуството
1355 1355 Редактирай атлетика
1356 1356 Редактирай забележилтеност
1357 1357 Редактирай австралийски футбол
1358 1358 Редактирай банкомат
1359 1359 Редактирай детска ясла
1360 1360 Редактирай фурна
1361 1361 Редактирай банка
1362 1362 Редактиране на бар
1363 1363 Редактирай бейсбол
1364 1364 Редактиране на басейн
1365 1365 Редактирай баскетбол
1366 1366 Редактирай поле на битка
1367 1367 Редактирай залива
1368 1368 Редактирай плажа
1369 1369 -----
1370 1370 Редактирай маяк / радиопредавател
1371 1371 Редактиране магазин за безалкохолни
1372 1372 Велосипедна стоянка (паркинг)
1373 1373 Редактиране велосипеди под наем
1374 1374 Редактирай вело-магазин
1375 1375 Редактирай бирария
1376 1376 Редактирай корабостроителница
1377 1377 редактиране на ограничителни колчета
1378 1378 Редактиране на книжарница
1379 1379 Редактирай граничен контрол
1380 1380 Редактирай Игра с мет.топчета
1381 1381 -----
1382 1382 редактиране на: Пограничен камък
1383 1383 -----
1384 1384 Редактирай игра с асим.мет.топки
1385 1385 Редактирай мост
1386 1386 Редактиране алея за езда
1387 1387 Редактирай ундустриални развалини
1388 1388 -----
1389 1389 Редактирай накланяща преграда
1390 1390 Редактирай направляван автобус
1391 1391 Редактирай автобусна платформа
1392 1392 Редактирай автогара
1393 1393 Редактирай автобусна спирка
1394 1394 Редактирай месарница
1395 1395 Редактирай кабинков лифт
1396 1396 -----
1397 1397 Редактирай кафене
1398 1398 Редактирай къмпинг
1399 1399 -----
1400 1400 Редактирай канал
1401 1401 Редактирай кану
1402 1402 Редактиране коли под наем
1403 1403 Редактирай автосервиз
1404 1404 Редактирай споделяне автомобили
1405 1405 Редактирай автосалон
1406 1406 Редактирай автомивка
1407 1407 Редактирай площадка за каравани
1408 1408 Редактирай замък
1409 1409 Редактирай тексаска мрежа
1410 1410 Редактиране пещерен вход
1411 1411 Редактирай гробище
1412 1412 Редактирай седалков лифт
1413 1413 Редактирай бунгало
1414 1414 -----
1415 1415 Редактиране на: аптека
1416 1416 -----
1417 1417 Редактирай кино
1418 1418 Редактирай голям град
1419 1419 Редактирай знак за ограничение в град
1420 1420 Редактирай гражданска граница
1421 1421 Редактирай скалата
1422 1422 Редактирай скално катерене
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 Редактирай крайбрежието
1426 1426 Редактирай колеж
1427 1427 Редактирай търговия
1428 1428 Редактирай общи
1429 1429 Редактирай компютърен магазин
1430 1430 -----
1431 1431 Редактирай строителна площадка
1432 1432 -----
1433 1433 -----
1434 1434 Редактирай континент
1435 1435 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1436 1436 -----
1437 1437 Редактирай държава
1438 1438 Редактирай графство
1439 1439 Редактирай съдебна сграда
1440 1440 Редактирай закрит резервоар
1441 1441 Редактирай кран
1442 1442 Редактирай крикет
1443 1443 Рекдатирай крикет мрежи
1444 1444 Редактирай крокет
1445 1445 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 Редактиране велоалея
1449 1449 Редактирай велосипедизъм
1450 1450 Редактирай язовирна стена
1451 1451 -----
1452 1452 Редактирай стоматолигия
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 Редактирай неизползвана ЖП линия
1457 1457 -----
1458 1458 Редактирай магазин "Направи си сам"
1459 1459 Редактирай док
1460 1460 редактиране на "Лекар"
1461 1461 -----
1462 1462 Редактирай надбягвания с кучета
1463 1463 Редактирай влек
1464 1464 Редактирай отточен канал
1465 1465 Редактирай питейна вода
1466 1466 -----
1467 1467 Редактирай химическо чистене
1468 1468 Редактирай магазин за електроника
1469 1469 Редактирай посолство
1470 1470 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1471 1471 -----
1472 1472 Редактирай вход
1473 1473 Редактирай конна езда
1474 1474 -----
1475 1475 -----
1476 1476 Редактирай обработваема земя
1477 1477 Редактирай двор ферма
1478 1478 Редактирай заведение бързо хранене
1479 1479 Редактирай скалист склон
1480 1480 Ферибот
1481 1481 Редактирай ферибот терминал
1482 1482 редактиране на "Пожарен кран"
1483 1483 Редактирай пожарна
1484 1484 Редактирай риболов
1485 1485 Редактиране на: стълби
1486 1486 Редактирай цветарски магазин
1487 1487 -----
1488 1488 Редактиране на алея или тротоар
1489 1489 Редактирай брод
1490 1490 редактиране на "залесена площ"
1491 1491 Редактирай фонтан
1492 1492 -----
1493 1493 Редактирай бензиностанция
1494 1494 Редактирай мебелен магазин
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 Редактирай градина
1498 1498 Редактирай градински център
1499 1499 Редактирай газохранилище
1500 1500 Редактирай порта
1501 1501 Редактиране ледник
1502 1502 Редактирай голф
1503 1503 Редактирай поле за голф
1504 1504 Редактиране на гондола
1505 1505 Редактирай трева
1506 1506 Редактирай църковно гробище
1507 1507 Редактиране на терен за строителство
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 Редактирай къща за гости
1512 1512 Редактирай гимнастика
1513 1513 Редактирай фризьорски салон / козметика
1514 1514 Редактирай малка ЖП гара
1515 1515 Редактирай махала
1516 1516 Редактирай врата с бодлива тел
1517 1517 Редактирай железария
1518 1518 -----
1519 1519 Редактиране пустош
1520 1520 -----
1521 1521 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1522 1522 -----
1523 1523 Редактиране пътен ремонт
1524 1524 Редактирай хокей
1525 1525 Редактирай конни надбягвания
1526 1526 Редактирай болница
1527 1527 Редактирай хостел / студентско общежитие
1528 1528 Редактирай хотел
1529 1529 Редактирай ловно скривалище
1530 1530 Редактирай промишленост
1531 1531 Редактирай остров
1532 1532 Редактиране на: скала
1533 1533 -----
1534 1534 -----
1535 1535 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1536 1536 -----
1537 1537 Редактиране пътен възел
1538 1538 -----
1539 1539 Редактирай детска градина
1540 1540 Редактирай будка
1541 1541 Редактирай кисинг гейт
1542 1542 -----
1543 1543 Редактирай сушата
1544 1544 Редактирай сметище
1545 1545 Редактирай пералня
1546 1546 Редактирай библиотека
1547 1547 Редактиране на "бариера"
1548 1548 Редактирай лека ЖП линия
1549 1549 Редактирай маяк / светлинен фар
1550 1550 Редактиране жилищна улица
1551 1551 Редактирай местност
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 Редактирай пристанище за яхти
1555 1555 -----
1556 1556 Редактиране поляна
1557 1557 -----
1558 1558 Редактирай паметник
1559 1559 Редакирай военна земя
1560 1560 -----
1561 1561 Редактирай миниголф
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Редактирай обмяна на валута
1566 1566 Редактирай монорелса
1567 1567 Редактирай забележителност
1568 1568 Редактирай мотел
1569 1569 -----
1570 1570 -----
1571 1571 -----
1572 1572 Редактиране автомагистрала
1573 1573 Редактирай магистрален възел
1574 1574 Редактиране автомагистрална връзка
1575 1575 Редактирай планински проход
1576 1576 Редактирай калта
1577 1577 Редактирай многобой
1578 1578 Редактиране мултиполигон
1579 1579 Редактирай музей
1580 1580 -----
1581 1581 Редактирай теснолинейка
1582 1582 Редактирай национална граница
1583 1583 Редактирай граница национален парк
1584 1584 Редактирай природен резерват
1585 1585 Редактирай нощен клуб
1586 1586 -----
1587 1587 Редактирай оптика
1588 1588 Редактирай био магазин
1589 1589 Редактирай мазизин за туристически стоки
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 Редактирай парк
1593 1593 Редактирай паркинг
1594 1594 Редактиране улица паркинг
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 Редактирай пътека
1599 1599 Редактиране връх
1600 1600 Редактирай пешеходна улица
1601 1601 Редактирай пелота
1602 1602 Редактирай аптека
1603 1603 Редактирай място за излет
1604 1604 Редактирай кей
1605 1605 Редактирай газопровод
1606 1606 Редактирай игрище
1607 1607 Редактирай място за богослужение
1608 1608 -----
1609 1609 Редактирай площадка
1610 1610 Редактирай полиция/милиция
1611 1611 Редактирай политическа граница
1612 1612 Редактирай пощенска станция
1613 1613 Редактирай електрогенератор
1614 1614 Редактирай линия за електропренос
1615 1615 -----
1616 1616 Редактирай електростанция
1617 1617 Редактирай електроподстанция
1618 1618 Редактирай стълб от ЕПМ
1619 1619 Редактирай историческа ЖП линия
1620 1620 Редактиране връзка с първокласен път
1621 1621 Редактиране първокласен път
1622 1622 Редактирай затвор
1623 1623 -----
1624 1624 Редактирай бар
1625 1625 Редактирай обществена сграда
1626 1626 -----
1627 1627 Редактирай кариера
1628 1628 -----
1629 1629 Редактирай състезателна писта
1630 1630 Редактирай ракет
1631 1631 Редактирай ЖП Линия
1632 1632 Редактирай ЖП
1633 1633 Редактирай ЖП платформа
1634 1634 Редактирай спортна площадка
1635 1635 Редактиране на станция за рециклиране
1636 1636 Редактирай област
1637 1637 Редактирай резервоар
1638 1638 -----
1639 1639 Редактирай жилищна зона
1640 1640 Редактиране улица от населено място
1641 1641 -----
1642 1642 Редактирай ресторант
1643 1643 Редактирай търговия на дребно
1644 1644 Редактирай река
1645 1645 Редактирай речен бряг
1646 1646 Редактиране пътни ограничения
1647 1647 Редактиране път от неизвестен тип
1648 1648 -----
1649 1649 Редактиране маршрут
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 Редактирай руини
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 Редактирай двойна врата
1657 1657 -----
1658 1658 Редактирай училището
1659 1659 Редактирай сипей
1660 1660 Редактирай шубрака
1661 1661 -----
1662 1662 Редактиране второкалсен път
1663 1663 Редактирай служба услуги
1664 1664 Редактиране помощна улица
1665 1665 Редактирай навес
1666 1666 Редактирай магазин за обувки
1667 1667 Редактирай стрелба
1668 1668 -----
1669 1669 Редактиране на бързите клавиши
1670 1670 -----
1671 1671 Редактирай скейтборд
1672 1672 Редактирай фигурно пързаляне
1673 1673 Редактирай ски
1674 1674 Редактирай хелинг
1675 1675 Редактирай футбол
1676 1676 Редактиране шипове
1677 1677 Редактирай спортен център
1678 1678 Редактирай магазин за спортни стоки
1679 1679 Редактирай извора
1680 1680 Редактирай стадион
1681 1681 Редактирай област/щат
1682 1682 Редактирай книжарница
1683 1683 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1684 1684 Редактирай поток
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Редактирай квартал
1689 1689 Редактирай метро
1690 1690 Редактирай вход в метро
1691 1691 Редактирай супермаркет
1692 1692 Редактирай видеонаблюдение
1693 1693 Редактирай точка на наблюдение
1694 1694 Редактирай плуване
1695 1695 -----
1696 1696 Редактирай тенис на маса
1697 1697 -----
1698 1698 Редактирай стоянка таксита
1699 1699 -----
1700 1700 Редактирай телефон
1701 1701 Редактирай тенис
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Редактиране третокласен път
1705 1705 Редактирай театър
1706 1706 Редактирай развлекателен парк
1707 1707 Редактирай място за плащане пътна такса
1708 1708 Редактирай кула
1709 1709 Редактирай град
1710 1710 Редактирай кметство
1711 1711 Редактирай магазин за играчки
1712 1712 Редактирай черен път
1713 1713 -----
1714 1714 Редактирай трамвай
1715 1715 Редактирай трамвайна спирка
1716 1716 Редактиране на туристическа агенция
1717 1717 Редактирай дърво
1718 1718 Редактиране на скоростен път
1719 1719 Редактиране на връзка към скоростен път
1720 1720 Редактиране тунел
1721 1721 Редактиране на ограничения при завиване
1722 1722 редактиране на: турникет
1723 1723 -----
1724 1724 Редактиране некласифициран път
1725 1725 Редактирай университет
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Редактирай автомат за стоки
1729 1729 Редактирай ветеринар
1730 1730 Редактирай Видео-магазин
1731 1731 Редактирай място с добра гледка
1732 1732 Редактирай село
1733 1733 Редактирай зелено селище
1734 1734 Редактирай лозе
1735 1735 Редактиране вулкан
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 Редактирай пречиствателна станция
1739 1739 Редактирай водата
1740 1740 Редактирай аквапарк
1741 1741 Редактирай водонапорна кула
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 Редактирай водопад
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 Редактирай крайпътен кръст
1748 1748 Редактирай крайпътен параклис
1749 1749 Редактирай бент / преливник
1750 1750 Редактирай мочурището
1751 1751 Редактирай мелница
1752 1752 редактиране на "гора"
1753 1753 Редактирай цех
1754 1754 Редактирай зоопарк
1755 1755 -----
1756 1756 Редактиране на филтъра
1757 1757 -----
1758 1758 Редактиране на нова релация в слой ''{0}''
1759 1759 Редактиране на релация #{0} в слой ''{1}''
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 Редактиране избрания източник.
1770 1770 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1771 1771 Редактиране: {0}
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 Образование
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Електрони средства за разплата
1778 1778 Електроника
1779 1779 Елементи от тип {0} се поддържат.
1780 1780 Надморска височина
1781 1781 -----
1782 1782 Насип
1783 1783 Посолство
1784 1784 Пункт за връзка със спешна помощ
1785 1785 Телефон за спешен случай
1786 1786 -----
1787 1787 Празен документ
1788 1788 -----
1789 1789 Празни пътища
1790 1790 -----
1791 1791 Разрешаване на филтъра
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1800 1800 Въведете URL
1801 1801 Въведете URL за сваляне:
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 Въведете мястото, което ще се търси
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 Вход
1822 1822 -----
1823 1823 Конна езда
1824 1824 -----
1825 1825 Грешка
1826 1826 -----
1827 1827 Грешка показване URL
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1835 1835 Грешка при зареждане на файла
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Грешка във файла {0}
1840 1840 Грешка при разбор {0}:
1841 1841 Грешка при възпроизвеждане на звука
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1846 1846 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1847 1847 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1848 1848 -----
1849 1849 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1850 1850 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1851 1851 Грешка при разбор {0}
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Грешки
1859 1859 -----
1860 1860 +++++
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Изход
1868 1868 Изход от програмата
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 Изход от програмата.
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1879 1879 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1880 1880 Експорт в GPX файл
1881 1881 Експорт и Записване
1882 1882 Опции за експорт
1883 1883 Експорт на данните до GPX файл.
1884 1884 Експорт до GPX...
1885 1885 -----
1886 1886 Извличане на GPS координати от EXIF
1887 1887 Изтегляне
1888 1888 Изтегляне на линии
1889 1889 +++++
1890 1890 -----
1891 1891 ЗА ПОПРАВКА
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Обработваема земя
1924 1924 Двор ферма
1925 1925 Заведение за бързо хранене
1926 1926 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1927 1927 -----
1928 1928 Множител за бързо прослушване
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Такса
1932 1932 Скалист склон
1933 1933 Ограда / стобор
1934 1934 Ферибот маршрут
1935 1935 Ферибот терминал
1936 1936 Сваляне на група възли от ''{0}''
1937 1937 Сваляне на група релации от ''{0}''
1938 1938 Сваляне на група пътища от ''{0}''
1939 1939 Сваляне на възел с ID {0} от ''{1}''
1940 1940 Сваляне на релация с ID {0} от ''{1}''
1941 1941 Сваляне на път ID {0} от ''{1}''
1942 1942 Файл
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 Грешка във формата на файла
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1952 1952 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1953 1953 Файл: {0}
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Филтър
1961 1961 -----
1962 1962 Режим на филтъра
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 Завършване на чертането.
1968 1968 Пожарен кран
1969 1969 Пожарна
1970 1970 Огнище
1971 1971 Риболов
1972 1972 Поправяне
1973 1973 Поправи параметрите
1974 1974 Поправяне конфликти маркери
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Цветарски магазин
1981 1981 Изчистване на кеша
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 Храна и напитки
1990 1990 Пеш
1991 1991 -----
1992 1992 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1993 1993 -----
1994 1994 Брод
1995 1995 Гора
1996 1996 -----
1997 1997 Време пренавиване (секунди)
1998 1998 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1999 1999 Намерени са {0} съвпадения
2000 2000 Фонтан
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Фиксиране
2008 2008 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 От...
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Бензиностанция
2015 2015 Бензиностанция
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Цял екран
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Мебелен магазин
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 GPS Точки
2025 2025 Описание на GPS следата
2026 2026 GPX файлове
2027 2027 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
2028 2028 GPX следата няма информация за времето
2029 2029 GPX следа:
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 Градина
2037 2037 Градински център
2038 2038 Газохранилище
2039 2039 Порта
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 География
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 Изображения с данни за местоположение
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Ледник
2052 2052 Стъкло
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Голф
2060 2060 Поле за голф
2061 2061 Гондола
2062 2062 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
2063 2063 -----
2064 2064 Трева
2065 2065 Църковно гробище
2066 2066 -----
2067 2067 Терен за строителство
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Къща за гости
2077 2077 Упътване
2078 2078 +++++
2079 2079 -----
2080 2080 Гимнастика
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Фризьорски салон / козметика
2086 2086 Махала
2087 2087 Врата с бодлива тел
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Железария
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Здраве
2099 2099 -----
2100 2100 Пустош
2101 2101 Камион (над 3.5т)
2102 2102 Плет
2103 2103 Височина
2104 2104 Височина (в метри)
2105 2105 -----
2106 2106 Помощ
2107 2107 Помощ: {0}
2108 2108 Помага за векторизиране на WMS изображения.
2109 2109 -----
2110 2110 Скривалище
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Аудио HiFi
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 Пътища
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 Туристическа пътека
2126 2126 Исторически места
2127 2127 История
2128 2128 -----
2129 2129 Историята на възел {0}
2130 2130 Историята на отношение {0}
2131 2131 историята на път {0}
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Хокей
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Домашна страница
2138 2138 Кон
2139 2139 Конни надбягвания
2140 2140 Болница
2141 2141 -----
2142 2142 Хостел / студентско общежитие
2143 2143 Хотел
2144 2144 Горещи клавишни комбинации
2145 2145 Име на дом
2146 2146 Номер
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Ловно скривалище
2152 2152 Намирам се в часовата зона:
2153 2153 +++++
2154 2154 +++++
2155 2155 -----
2156 2156 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Входно-изходно изключение
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2169 2169 Игнориране
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2174 2174 -----
2175 2175 Игнориране елементи
2176 2176 -----
2177 2177 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2178 2178 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 Неправилен израз ''{0}''
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Недопустим обект с id=0
2196 2196 -----
2197 2197 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Изображение
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 Изображения
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Отместване на изображението.
2221 2221 Доставчици на изображения
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 Импорт Аудио
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Импорт на изображения
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Наклон
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Непълна спецификация <member> с ref=0
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Увеличаване на мащаба
2250 2250 ЕТ
2251 2251 Промишленост
2252 2252 Данни
2253 2253 Информация
2254 2254 Информационно табло
2255 2255 Информационен пункт
2256 2256 Информационен пункт
2257 2257 Информация за слоя
2258 2258 -----
2259 2259 Инициализиране
2260 2260 Инициализиране на OSM API
2261 2261 -----
2262 2262 Инициализиране на картните стилове
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 Инициализиране на шаблоните
2266 2266 -----
2267 2267 Инициализиране на програмата за проверки
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Вътрешна грешка в сървъра
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Невалиден bz2 файл.
2281 2281 -----
2282 2282 Невалидна дата
2283 2283 -----
2284 2284 Невалидно отместване
2285 2285 Неправилен параметров ключ
2286 2286 Невалиден израз за търсен
2287 2287 -----
2288 2288 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2289 2289 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2290 2290 Невалидна часова зона
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Неправилен интервал в ключ
2294 2294 Обръщане на филтъра
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Остров
2300 2300 Скала
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 точка {0} не е открита в списъка
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Изображения JPEG (*.jpg)
2314 2314 Java OpenStreetMap Редактор
2315 2315 Версия Java: {0}
2316 2316 -----
2317 2317 Функция свързване на области
2318 2318 Свързване на точка с линия
2319 2319 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2320 2320 -----
2321 2321 Обедини припокриващи се области
2322 2322 Свързана пресичаща област
2323 2323 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2324 2324 Прескачане на позиция
2325 2325 Прескочи там
2326 2326 Прескачане на позиция
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Пътен възел
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Запазване на добавка
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Ключ
2342 2342 Неправилен ключ ''{0}''.
2343 2343 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2344 2344 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2345 2345 Ключ:
2346 2346 -----
2347 2347 Бързи клавиши
2348 2348 Ключови думи
2349 2349 Детска градина
2350 2350 Будка
2351 2351 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Ламбертова Зона (Естония)
2363 2363 Суша
2364 2364 Земеползване
2365 2365 Сметище
2366 2366 +++++
2367 2367 -----
2368 2368 Брой платна
2369 2369 Език
2370 2370 Последни промени: {0}
2371 2371 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2372 2372 -----
2373 2373 Географска ширина:
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 Стартиране в максимизиран режим
2380 2380 -----
2381 2381 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2382 2382 -----
2383 2383 Пералня
2384 2384 Слой / Ниво
2385 2385 -----
2386 2386 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2387 2387 -----
2388 2388 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2389 2389 -----
2390 2390 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2391 2391 -----
2392 2392 слоя не е в списъка.
2393 2393 Слой: {0}
2394 2394 Слоеве
2395 2395 Продължителност на встъплението (секунди)
2396 2396 Места за отдих и развлечения
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 Регулиран ЖП прелез
2403 2403 Библиотека
2404 2404 Лиценз
2405 2405 -----
2406 2406 Бариера
2407 2407 -----
2408 2408 Лека ЖП линия
2409 2409 Маяк / Светлинен фар
2410 2410 Означение
2411 2411 Тип на линия
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 осветен(-а)
2423 2423 Жилищна улица
2424 2424 -----
2425 2425 Зареждане на всички квадранти
2426 2426 Нов лиценз
2427 2427 -----
2428 2428 Зареждане на квадрант
2429 2429 Четене на WMS слой
2430 2430 Зареждане на WMS слой от файл
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Зареди историята
2434 2434 -----
2435 2435 Зареди родителските релации
2436 2436 Зареждане на релация
2437 2437 -----
2438 2438 Зареждане на ранните разширения
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Зареждане на предпочитанията за сателитни снимки
2443 2443 Зареждане на родителските релации
2444 2444 -----
2445 2445 Зареждане на разширения
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 Зареждане {0}
2451 2451 Зарежда инфо от сървъра относно съгласието на потребителя с новия лиценз. Одобрилите лиценза се отбелязват със зелена отметка.
2452 2452 Само локални файлове
2453 2453 Местност
2454 2454 Местоположение
2455 2455 Заключване
2456 2456 Шлюзова врата
2457 2457 +++++
2458 2458 -----
2459 2459 Географска дължина:
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 Външен вид
2463 2463 -----
2464 2464 Наблюдателница
2465 2465 -----
2466 2466 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Главната база данни не съдържа възела {0}
2473 2473 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Създава терасовидни къщи от един блок.
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 Изкуствени
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 Ръчна настройка на HTTP proxy
2489 2489 Карта
2490 2490 -----
2491 2491 Картографска проекция
2492 2492 Настройки на картата
2493 2493 -----
2494 2494 Карта: {0}
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 Пристанище за яхти
2499 2499 -----
2500 2500 Маркери от наименувани точки.
2501 2501 Маркери от {0}
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2506 2506 Материал
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Макс. скорост (км/ч)
2514 2514 -----
2515 2515 Макс. маса (т)
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 Максимална област за една заявка:
2520 2520 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2521 2521 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2522 2522 Максимална дължина (в метри)
2523 2523 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2524 2524 Поляна
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Член на
2528 2528 -----
2529 2529 Членове
2530 2530 -----
2531 2531 Членове (разрешени)
2532 2532 Членове (с конфликти)
2533 2533 Паметник
2534 2534 Име на меню
2535 2535 Име на меню (по подразбиране)
2536 2536 Бързи клавишни комбинации за менюто
2537 2537 Меню: {0}
2538 2538 Проекция Меркатор
2539 2539 Обединение
2540 2540 Обедини точки
2541 2541 Обединение на слоя
2542 2542 Обедини точките в най-старата от тях.
2543 2543 -----
2544 2544 Обединява избраното
2545 2545 Обединява текущия слой в друг слой
2546 2546 -----
2547 2547 Обедини този слой с друг слой
2548 2548 Обедини {0} точки
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Обединена версия
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Съобщение за деня не е налично
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 Военен
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Мин. скорост (км/ч)
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 Мини кръгово движение
2569 2569 Миниголф
2570 2570 Минимално разстояние (в пиксели)
2571 2571 Минути: {0}
2572 2572 Огледално
2573 2573 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Липсваща кодировка
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 понеделник-петък 08:30-20:00
2597 2597 -----
2598 2598 +++++
2599 2599 -----
2600 2600 Режим: Рисуване Фокус
2601 2601 Режим: {0}
2602 2602 -----
2603 2603 Безрежимна работа (Потлач стил)
2604 2604 -----
2605 2605 Променени времена на аудио файлове.
2606 2606 Група модификатори
2607 2607 -----
2608 2608 Обмяна на валута
2609 2609 Монорелса
2610 2610 Забележителност
2611 2611 -----
2612 2612 Повече информация за тази възможност
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Мотел
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Автомобил
2620 2620 Мотоциклет
2621 2621 -----
2622 2622 Магистрала
2623 2623 -----
2624 2624 Автомагистрала
2625 2625 Магистрален възел
2626 2626 Автомагистрална връзка
2627 2627 Планински проход
2628 2628 Планинско колоездене
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Премести надолу
2633 2633 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2634 2634 Преместване на елементи
2635 2635 Преместване филтъра надолу
2636 2636 Преместване филтъра нагоре
2637 2637 Преместване наляво
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Преместване обекти {0}
2641 2641 Преместване надясно
2642 2642 Преместване на текущо избраните членове надолу
2643 2643 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 Преместване избрания слой един ред надолу.
2647 2647 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2648 2648 Премести избраните точки в линия
2649 2649 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2650 2650 Премести
2651 2651 Премести нагоре
2652 2652 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2653 2653 Преместване {0}
2654 2654 Премества обектите {0}
2655 2655 Кал
2656 2656 Многобой
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Мултиполигон
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Музей
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Моя версия
2667 2667 Моя версия (местна база данни)
2668 2668 Моята версия с Обединената
2669 2669 Моя с Тяхния
2670 2670 Грешка при NMEA импортиране!
2671 2671 Успешно NMEA импортиране
2672 2672 NMEA-0183 файлове
2673 2673 Име
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 Потребителско име
2678 2678 -----
2679 2679 Название: {0}
2680 2680 Наименувани точки от следа от {0}
2681 2681 Наименовани точки от следата.
2682 2682 Теснолинейка
2683 2683 Национална
2684 2684 Национален парк
2685 2685 -----
2686 2686 Природа
2687 2687 Природен резерват
2688 2688 Мрежа
2689 2689 Изключение свързано с мрежата
2690 2690 -----
2691 2691 Нов
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Нов слой
2695 2695 -----
2696 2696 Нов ключ
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Нова роля
2701 2701 -----
2702 2702 Нова стойност
2703 2703 Следващ
2704 2704 -----
2705 2705 Нощен клуб
2706 2706 Не
2707 2707 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2708 2708 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2709 2709 Няма бърза клавишна комбинация
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 Няма промени за качване.
2716 2716 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2717 2717 -----
2718 2718 Няма конфликти за показване.
2719 2719 Няма открит текущ набор от данни
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 В тази зона няма намерени данни
2724 2724 Никакви данни не са заредени.
2725 2725 Без дата
2726 2726 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2727 2727 Без изход
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Без изображение
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2737 2737 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2738 2738 Няма отворен сисък с промени.
2739 2739 Няма отворени пакети с промени
2740 2740 -----
2741 2741 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2742 2742 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 Няма избрана GPX следа
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Няма слоеве за целта
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Невалиден URL на WMS или ID
2754 2754 Няма грешки при проверката
2755 2755 Не, продължава редактирането
2756 2756 -----
2757 2757 Не, не прилагай!
2758 2758 Възел
2759 2759 Възел {0}
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Възли
2765 2765 Възли в една и съща позиция
2766 2766 Точки с еднакви имена
2767 2767 Възли(решени)
2768 2768 Възли(с конфликт)
2769 2769 -----
2770 2770 Никога
2771 2771 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2772 2772 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2773 2773 Север
2774 2774 на север
2775 2775 Не е намерен
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 Забележка
2780 2780 -----
2781 2781 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2782 2782 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2783 2783 Банкноти
2784 2784 Нищо
2785 2785 Нищо не е добавено към селекцията след търсенето за ''{0}''
2786 2786 -----
2787 2787 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2788 2788 Няма нищо избрано за показване.
2789 2789 Нищо не е избрано!
2790 2790 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2791 2791 -----
2792 2792 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2793 2793 -----
2794 2794 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2795 2795 Номер
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 Брой на жилата на всеки кабел
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 Схема на номериране
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 ОК
2810 2810 ОК - нов опит
2811 2811 +++++
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 OSM Данни
2817 2817 OSM парола
2818 2818 OSM сървърни файлове
2819 2819 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 Обект
2827 2827 -----
2828 2828 ID на обекта:
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Тип на обекта:
2833 2833 Обект с история
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Обекти за добавяне:
2837 2837 Обекти за изтриване:
2838 2838 Променени обекти:
2839 2839 Бензин А100
2840 2840 -----
2841 2841 Бензин А91
2842 2842 -----
2843 2843 Бензин А95
2844 2844 Бензин А98
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Отместване:
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 Стар ключ
2853 2853 Стара роля
2854 2854 Стара стойност
2855 2855 При нужда
2856 2856 При качване
2857 2857 Еднопосочна
2858 2858 Пътища от една точка
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Еднопосочна
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 Само в началото на път.
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 Отваряне на местоположение…
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Използвани документи
2877 2877 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2878 2878 -----
2879 2879 Отваряне на файл.
2880 2880 -----
2881 2881 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2882 2882 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2883 2883 Отваряне на списъка с всички релации
2884 2884 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2885 2885 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2886 2886 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2887 2887 -----
2888 2888 Отваряне на списък с избрани обекти.
2889 2889 -----
2890 2890 Отваряне на хипервръзка.
2891 2891 Редактиране на релацията
2892 2892 -----
2893 2893 Отвори друга GPX следа
2894 2894 Отваряне друга снимка
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 Отваряне на прозореца с проверките.
2904 2904 Отвори...
2905 2905 -----
2906 2906 +++++
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 OpenStreetMap данни
2915 2915 Работно време
2916 2916 -----
2917 2917 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2918 2918 Отваряне на файлове
2919 2919 -----
2920 2920 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2921 2921 Отваря пакети промени за избраните сегменти
2922 2922 -----
2923 2923 Оператор
2924 2924 Оптика
2925 2925 Незадължителни Атрибути:
2926 2926 Незадължителни типове
2927 2927 -----
2928 2928 Био магазин
2929 2929 оригинален път
2930 2930 Ортогонализиране
2931 2931 -----
2932 2932 Ортогонализиране
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Друго
2937 2937 Други информационни точки
2938 2938 -----
2939 2939 Туристически стоки (за активен отдих)
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Припокриващи се пътища
2944 2944 Припокриващи се ЖП линии
2945 2945 Припокриващи се пътища / линии
2946 2946 -----
2947 2947 Презаписване
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Стил на изобразяване {0}: {1}
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Хартия
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2968 2968 -----
2969 2969 Родителски релации
2970 2970 Парк
2971 2971 -----
2972 2972 Паркинг
2973 2973 Улица паркинг
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 Парола
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Поставяне
2992 2992 Поставяне...
2993 2993 Поставяне на маркери
2994 2994 -----
2995 2995 Поставяне на съдържанието на буфера
2996 2996 -----
2997 2997 Пътека
2998 2998 -----
2999 2999 Връх
3000 3000 Пешеходна улица
3001 3001 Пешеходна пътека
3002 3002 Тип пешеходна пътека
3003 3003 Пешеходци
3004 3004 Пелота
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
3008 3008 Изпълнение на проверка на данните
3009 3009 -----
3010 3010 +++++
3011 3011 Аптека
3012 3012 Телефонен номер
3013 3013 Тел. номер
3014 3014 Време на снимката (от EXIF):
3015 3015 Снимките не съдържат времева информация
3016 3016 Място за пикник
3017 3017 Кей
3018 3018 +++++
3019 3019 Тръбопровод
3020 3020 Тип писта
3021 3021 Игрище
3022 3022 Място за богослужение
3023 3023 Места
3024 3024 -----
3025 3025 Изпълнение/Пауза на звука.
3026 3026 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
3027 3027 Площадка
3028 3028 Моля откажете се, ако не сте сигурни
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Моля, изберете ключ
3068 3068 Изберете стойност
3069 3069 -----
3070 3070 Моля, изберете елемент.
3071 3071 Моля изберете поне четири точки.
3072 3072 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или релация.
3073 3073 -----
3074 3074 Моля изберете поне един възел или път.
3075 3075 Моля, изберете поне един ред за копиране
3076 3076 Моля изберете поне един път за опростяване.
3077 3077 Моля, изберете поне една линия.
3078 3078 Изберете не по-малко от три точки.
3079 3079 -----
3080 3080 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
3081 3081 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
3082 3082 Моля, изберете нещо за копиране.
3083 3083 -----
3084 3084 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
3085 3085 Моля, изберете ред за изтриване.
3086 3086 Моля, изберете ред за редактиране
3087 3087 Моля, изберете слой за целта
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
3091 3091 Разширения доставяни с JOSM
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Информация за добавка
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 Разширения
3100 3100 -----
3101 3101 Име на пункта
3102 3102 Номер на пункта
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Полиция/Милиция
3106 3106 Политическа
3107 3107 -----
3108 3108 позиция
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Пощенска кутия
3112 3112 Пощенска станция
3113 3113 Пощенски код
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 Електроцентрала
3117 3117 Линия за електропренос
3118 3118 Електростанция
3119 3119 Електроподстанция
3120 3120 Електрически стълб от ЕПМ
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Нарушение на предсъстоянието.
3126 3126 Нарушение на предварителното състояние
3127 3127 Предефиниран
3128 3128 -----
3129 3129 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Настройки
3134 3134 Предпочитанията са записани на {0}
3135 3135 Настройки…
3136 3136 Подготовка на OSM данните...
3137 3137 -----
3138 3138 Подготвяне на базата данни ...
3139 3139 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Историческа ЖП линия
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Шаблони
3148 3148 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3149 3149 Шаблоните не съдържат стойност
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Предишен
3153 3153 Първокласен път / главна
3154 3154 Връзка с първокласен път
3155 3155 Основен модификатор:
3156 3156 Примитив
3157 3157 -----
3158 3158 Затвор
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 Метод на проекция
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Настройки
3175 3175 Параметри / Отношения
3176 3176 Проверка на параметрите:
3177 3177 Параметри на избраните обекти
3178 3178 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3179 3179 -----
3180 3180 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3181 3181 Свойства на
3182 3182 Характеристики (с конфликти)
3183 3183 Параметри/Отношения
3184 3184 Свойства: {0} / Членство: {1}
3185 3185 Стойности съдържащи HTML елементи
3186 3186 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3187 3187 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3188 3188 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3189 3189 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3193 3193 -----
3194 3194 Бар
3195 3195 Обществена сграда
3196 3196 -----
3197 3197 Обществен транспорт
3198 3198 Обществен транспорт
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3203 3203 +++++
3204 3204 Кариера
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Състезателна писта
3220 3220 ракет
3221 3221 ЖП Линия
3222 3222 Железница
3223 3223 Малка ЖП гара
3224 3224 ЖП платформа
3225 3225 -----
3226 3226 Железопътен път
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Изходни GPS данни
3230 3230 Прочетане първо
3231 3231 Прочитане на снимки...
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 Четене {0}...
3240 3240 За прочитане
3241 3241 Истинско име
3242 3242 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 Спортна площадка
3246 3246 Трансформирано изображение...
3247 3247 Рециклиране
3248 3248 -----
3249 3249 Отново
3250 3250 Повтаряне на последното отменено действие.
3251 3251 -----
3252 3252 Означение
3253 3253 Референция (коловоз #)
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Ref номер
3261 3261 -----
3262 3262 Отнася се за
3263 3263 Обновяване
3264 3264 Област
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Отхвърляне конфликтите и записване
3268 3268 Релация
3269 3269 Релация ...
3270 3270 Редактор на релации: Сваляне на членове
3271 3271 Редактор на релации: Преместване надолу
3272 3272 Редактор на релации: Преместване нагоре
3273 3273 Редактор на релации: Премахване
3274 3274 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3275 3275 -----
3276 3276 Редактор на релации: Сортиране
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Връзката е изтрита
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Връзка {0}
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Връзки
3288 3288 -----
3289 3289 Връзки: {0}
3290 3290 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3291 3291 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3292 3292 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3293 3293 -----
3294 3294 Религия
3295 3295 Презареди
3296 3296 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3297 3297 Презареждане грешни квадранти
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Дистанционно
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3308 3308 -----
3309 3309 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 Премахни
3314 3314 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3315 3315 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3316 3316 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Премахване на снимка от слой
3323 3323 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 Премахване на текущо избраните членове от тази релация
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Премахнати елементи от релации
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Преименуване на слой
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Под наем
3348 3348 Сервиз
3349 3349 Замяна
3350 3350 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3351 3351 Съобщаване за грешка
3352 3352 +++++
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Подробности на заявката: {0}
3357 3357 -----
3358 3358 Резервоар
3359 3359 Нулиране
3360 3360 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3361 3361 -----
3362 3362 Улица
3363 3363 -----
3364 3364 Жилищна зона
3365 3365 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3366 3366 Разрешаване
3367 3367 Разрешаване на конфликти
3368 3368 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3369 3369 Решаване конфлики на координати в {0}
3370 3370 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3371 3371 Разрешаване на конфликтите в списъка с членовете на релация {0}
3372 3372 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3378 3378 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3379 3379 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 Ресторант
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Ограничения
3387 3387 Търговия на дребно
3388 3388 Подпорна стена
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 Промяна посоката на линиите
3402 3402 Връщане и Комбиниране
3403 3403 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Промяна посоката на линиите
3407 3407 -----
3408 3408 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3409 3409 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Ревизия
3413 3413 Колоездене
3414 3414 Река
3415 3415 Речен бряг
3416 3416 Път (неизвестен тип)
3417 3417 Пътни ограничения
3418 3418 Роля
3419 3419 -----
3420 3420 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Роля:
3424 3424 Роли в релации, отнасящи се за
3425 3425 -----
3426 3426 Кръгово движение
3427 3427 Маршрут
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 Състояние на пътя
3431 3431 Тип маршрут
3432 3432 Показани са пътища за:
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Руини
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 Проверява се за: {0}
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 SIM-карти
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Двойна врата
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Запазване
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 Запазване като…
3455 3455 Съхраняване GPX файл
3456 3456 -----
3457 3457 Запис на слой
3458 3458 Съхраняване OSM файл
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Запис на слоя WMS
3462 3462 Запис на WMS слоя във файл
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 Записване въпреки всичко
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Записване на текущите данни в нов файл.
3472 3472 Запазване на текущите данни.
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3477 3477 -----
3478 3478 Запис/Качване и край.
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Сканиране на директория {0}
3484 3484 Училище
3485 3485 Вторични суровини
3486 3486 Сипей
3487 3487 Шубрак
3488 3488 -----
3489 3489 Търсене
3490 3490 Търсене...
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Търсене на обекти
3495 3495 Търсене на обекти.
3496 3496 Търсене в етикетите
3497 3497 Търсене
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Търсене...
3503 3503 Търсене:
3504 3504 Търси:
3505 3505 Второ име
3506 3506 -----
3507 3507 Второкласен път
3508 3508 Втори модификатор:
3509 3509 Секунди: {0}
3510 3510 Изключение свързано със сигурността
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3514 3514 Избиране
3515 3515 Избиране на всичко
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 Изберете един от вариантите:
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 Избиране на точката под курсора.
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Изберете обекти за качване
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 Изберете целеви слой
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 Избор с даденото търсене
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Избор
3568 3568 Няма нищо избрано.
3569 3569 -----
3570 3570 Селекцията е неподходяща!
3571 3571 -----
3572 3572 Избрано: {0}
3573 3573 -----
3574 3574 Самопресичащи се пътища
3575 3575 -----
3576 3576 На отделен слой
3577 3577 Разделител
3578 3578 Последователност
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Помощна улица
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Услуги
3585 3585 -----
3586 3586 Тип помощна улица
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Задай всички да са по подразбиране
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3600 3600 Задай по подразбиране
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3604 3604 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3605 3605 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3606 3606 -----
3607 3607 Установява роля за избраните членове
3608 3608 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3609 3609 Настройки по подразбиране
3610 3610 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3611 3611 Настройки
3612 3612 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3613 3613 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Споделяне на автомобили
3617 3617 -----
3618 3618 +++++
3619 3619 Навес
3620 3620 -----
3621 3621 Обувки
3622 3622 Стрелба
3623 3623 Пазаруване
3624 3624 Магазини
3625 3625 -----
3626 3626 Бърз клавиш
3627 3627 Настройки клавишни комбинации
3628 3628 Запис?
3629 3629 Разширението да бъде ли изключено?
3630 3630 Трябва ли да бъде качено?
3631 3631 Покажи
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Показване статус
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 Инфо за автора
3644 3644 Показване информационното ниво при качване.
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3650 3650 -----
3651 3651 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3652 3652 Извежда допълнителен екран за търсене
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Показване на стартова картинка
3656 3656 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Показване на проверките извършвани при качване.
3660 3660 -----
3661 3661 Показване на тази помощ
3662 3662 Показване/скриване
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 Сицилия - Италия
3671 3671 Подобно наименувани пътища
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Опростяване на път
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3680 3680 -----
3681 3681 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3682 3682 Отделни елементи
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 Скейтборд
3687 3687 Фигурно пързаляне
3688 3688 Ски
3689 3689 Ски
3690 3690 Пропусни свалянето
3691 3691 Пропускане на свалянето
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Интерактивна карта
3697 3697 Хелинг
3698 3698 -----
3699 3699 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3700 3700 -----
3701 3701 Снегоход
3702 3702 Футбол
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3706 3706 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3707 3707 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 Сортиране меню шаблони
3714 3714 Сортиране на членовете на релацията
3715 3715 Източник
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Места за инвалиди
3719 3719 Запазени места за родители
3720 3720 Запазени места за жени
3721 3721 -----
3722 3722 Пътна камера
3723 3723 Шипове
3724 3724 Разделяне на линия
3725 3725 Разделяне на линията в избраната точка.
3726 3726 Разделяне път {0} на {1} части
3727 3727 -----
3728 3728 Спорт
3729 3729 Спорт (с топка)
3730 3730 Спортни съоражения
3731 3731 Спорт
3732 3732 Спортен център
3733 3733 Извор
3734 3734 Стадион
3735 3735 Стандартен параметри на unix геометрия
3736 3736 Звезди
3737 3737 Стартиране търсене
3738 3738 Започни сваляне
3739 3739 Начало на свалянето на данни
3740 3740 Започване на нов път от последния възел.
3741 3741 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3742 3742 Започване на преглед на директории
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 Област/Щат
3749 3749 -----
3750 3750 Книжарница
3751 3751 +++++
3752 3752 Статус Репорт
3753 3753 Стъпала
3754 3754 -----
3755 3755 Стълби за преминаване през ограда
3756 3756 Стоп
3757 3757 -----
3758 3758 Поток
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Име на улица
3762 3762 Автомобилни
3763 3763 Улици NRW Geofabrik.de
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 Приемане на филтър
3775 3775 -----
3776 3776 Квартал/предградие
3777 3777 Метро
3778 3778 Вход в метро
3779 3779 Бързи клавиши за подменюта
3780 3780 -----
3781 3781 Успешно отворен списък с промени {0}
3782 3782 +++++
3783 3783 Супермаркет
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Пътна настилка
3792 3792 -----
3793 3793 Видеонаблюдение
3794 3794 Точка на наблюдение
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Плуване
3798 3798 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Описание на символ
3802 3802 Синхронизиране аудио
3803 3803 Синхронизиране на целия набор данни
3804 3804 Синхронизиране само на възел {0}
3805 3805 Синхронизиране само на релацията {0}
3806 3806 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3807 3807 Синхронизиране само на пътя {0}
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Тенис на маса
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Източници за TagChecker
3830 3830 Шаблони за маркиране
3831 3831 Маркери
3832 3832 Етикети и членове
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Етикети на списък с промени {0}
3837 3837 -----
3838 3838 Маркери с празни стойности
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 +++++
3842 3842 Такси
3843 3843 -----
3844 3844 Телефон
3845 3845 Телефонни карти
3846 3846 Тенис
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 Третокласен
3850 3850 Трети модификатор:
3851 3851 Тест
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 +++++
3859 3859 -----
3860 3860 Направлението на създавания линеен сегмент.
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3874 3874 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Документът не съдържа данни
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 Географска ширина на показалеца на мишката.
3895 3895 Географската дължина на показалеца на мишката.
3896 3896 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3901 3901 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3902 3902 -----
3903 3903 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3904 3904 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3908 3908 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3909 3909 -----
3910 3910 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3911 3911 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3915 3915 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3916 3916 -----
3917 3917 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3918 3918 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3919 3919 -----
3920 3920 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3921 3921 Сървърът отговори с код 404.<br> Обикновено, това означава, че обект с това ID е непознат за него.
3922 3922 -----
3923 3923 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3929 3929 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3930 3930 Театър
3931 3931 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3932 3932 Тяхна версия
3933 3933 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3934 3934 Тяхната версия с Обединената
3935 3935 Развлекателен парк
3936 3936 -----
3937 3937 Няма отворени пакети с промени
3938 3938 -----
3939 3939 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3943 3943 {0} конфликт(а) при въвеждането
3944 3944 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 Това е след края на записа
3948 3948 -----
3949 3949 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3953 3953 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3954 3954 -----
3955 3955 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3956 3956 -----
3957 3957 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3958 3958 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3959 3959 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3960 3960 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3961 3961 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3966 3966 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3967 3967 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3968 3968 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3972 3972 -----
3973 3973 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3974 3974 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3975 3975 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3976 3976 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3977 3977 -----
3978 3978 Номера квадранти
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 Часова зона:
3986 3986 Часови пояс: {0}
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 На...
3992 3992 -----
3993 3993 Покажи/скрий GPX линии
3994 3994 -----
3995 3995 Превключване режим каркас
3996 3996 -----
3997 3997 Превключване режима на цял екран
3998 3998 Включва мениджъра за пакетни промени
3999 3999 -----
4000 4000 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
4001 4001 Превключване видимостта на избрания слой.
4002 4002 Превключи: {0}
4003 4003 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
4004 4004 Тоалетни
4005 4005 -----
4006 4006 Пътна такса
4007 4007 Място за плащане пътна такса
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Инструмент: {0}
4011 4011 Лента с инструменти
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 Настройка на панела с инструменти
4015 4015 Инструменти
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 +++++
4020 4020 Туризъм
4021 4021 -----
4022 4022 Кула
4023 4023 -----
4024 4024 Тип на кулата
4025 4025 Град (под 100 000)
4026 4026 Кметство
4027 4027 Играчки
4028 4028 -----
4029 4029 Черен път
4030 4030 Оцветяване на следата
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 Светофар
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Трамвай
4038 4038 Трамвайна спирка
4039 4039 Транспорт
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Туристическа агенция
4043 4043 Дърво
4044 4044 Скоростен път
4045 4045 Връзка към скоростен път
4046 4046 -----
4047 4047 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
4048 4048 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
4049 4049 -----
4050 4050 Тунел
4051 4051 Начало на тунел
4052 4052 Ограничения при завиване
4053 4053 -----
4054 4054 Обръщало
4055 4055 Разширение за обръщане
4056 4056 -----
4057 4057 турникет (контрол на достъпа)
4058 4058 ЖП Обръщаща платформа
4059 4059 Тип
4060 4060 Тип име (UK)
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 UIC-Референция
4068 4068 НЕИЗВЕСТНО
4069 4069 +++++
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 +++++
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 Разсъедини пътища
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
4086 4086 -----
4087 4087 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
4088 4088 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Неможе да се прочете Дълж/Шир
4092 4092 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
4093 4093 Некласифициран
4094 4094 -----
4095 4095 Незатворен път
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Отмяна
4106 4106 -----
4107 4107 Отмени преместването
4108 4108 -----
4109 4109 Отменяне на последното действие.
4110 4110 -----
4111 4111 Отсъедини панела
4112 4112 Неочаквана грешка
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 Неочакван знак: {0}
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
4129 4129 Освобождаване
4130 4130 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
4131 4131 -----
4132 4132 Незапелен възел
4133 4133 Университет
4134 4134 Неизвестен хост
4135 4135 -----
4136 4136 Непознат режим {0}.
4137 4137 -----
4138 4138 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или релация.
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Неизвестен тип: {0}
4143 4143 -----
4144 4144 Ненаименовано съединение
4145 4145 Ненаименуван и некласифициран път
4146 4146 Неименовани пътища
4147 4147 Неподредени брегови линии
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Размаркиране всичко
4156 4156 Размаркиране всичко (escape)
4157 4157 Размаркиране всичко (focus)
4158 4158 Сваля избора от всички обекти.
4159 4159 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 Немаркирани пътища
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 Нагоре
4168 4168 -----
4169 4169 Обновяване
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 Обновяване на данните
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Обновяване на модифицираното
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Обновяване на селекцията
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
4185 4185 Обновява обектите в текущия слой от сървъра
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Обновяване списъка с промени ...
4190 4190 Актуализиране на данните
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Обновяване на интерфейса
4195 4195 Качване
4196 4196 Качване на промени
4197 4197 Параметри при качване
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Качване на данни
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 Качване на избраното
4207 4207 Качване на променените примитиви
4208 4208 Качете текущите параметри на сървъра
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4213 4213 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4214 4214 Качване и запис на променените слоеве...
4215 4215 Качване на данни...
4216 4216 Качване на данни за слой ''{0}''
4217 4217 Използване
4218 4218 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4219 4219 -----
4220 4220 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 Използвайте стрелките на клавиатурата или влачете с мишката за да настроите позицията на изображението.\nМожете и да въведете отместване по координати в {0}.\nАко искате да запазите настройките, въведете име в полето.
4226 4226 Използване на сложен параметров тест.
4227 4227 Използване на стойностите по подразбиране
4228 4228 Използване на файл с данни по подразбиране.
4229 4229 -----
4230 4230 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
4231 4231 -----
4232 4232 Изпозване на слой за грешки.
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 Използване на списък за пропускане.
4236 4236 -----
4237 4237 Използване шаблон ''{0}''
4238 4238 Използване шаблон ''{0}'' от група ''{1}''
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
4243 4243 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4244 4244 -----
4245 4245 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4246 4246 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4247 4247 -----
4248 4248 Потребител
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 Потребител:
4252 4252 Потребителско име
4253 4253 -----
4254 4254 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Проверка
4258 4258 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4259 4259 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4260 4260 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4261 4261 -----
4262 4262 Проверка
4263 4263 -----
4264 4264 Грешки при проверка
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 Стойност
4268 4268 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Стойност:
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4281 4281 Автомат за стоки
4282 4282 Продукти за автоматична продажба
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4287 4287 -----
4288 4288 Версия {0}
4289 4289 -----
4290 4290 Версия: {0}
4291 4291 Ветеринар
4292 4292 Видео
4293 4293 Преглед
4294 4294 Изглед: {0}
4295 4295 Място с добра гледка
4296 4296 -----
4297 4297 Село
4298 4298 Зелено село
4299 4299 Град/Село
4300 4300 Лозе
4301 4301 Видимост
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 домашната страница
4305 4305 -----
4306 4306 Калибровка на звукозаписа
4307 4307 Вулкан
4308 4308 -----
4309 4309 Волтаж
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
4313 4313 Тоалетна
4314 4314 -----
4315 4315 +++++
4316 4316 +++++
4317 4317 -----
4318 4318 файлове WMS (*.wms)
4319 4319 Настройки на WMS
4320 4320 +++++
4321 4321 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4322 4322 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4323 4323 +++++
4324 4324 -----
4325 4325 Изчакване 10 секунди
4326 4326 Стена
4327 4327 Внимание
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4334 4334 -----
4335 4335 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 Предупреждения
4389 4389 Автомивка
4390 4390 -----
4391 4391 Пречиствателна станция
4392 4392 Вода
4393 4393 Аквапарк
4394 4394 Водонапорна кула
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Водопад
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 Wave аудио файлове (*.wav)
4402 4402 -----
4403 4403 Края на път близо до друг път/магистрала
4404 4404 Края на път близо до друг път/линия
4405 4405 Възел близо до друг път
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 Път {0}
4409 4409 -----
4410 4410 Път:
4411 4411 -----
4412 4412 Пътни точки
4413 4413 Други
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 Крайпътен кръст
4417 4417 Крайпътен параклис
4418 4418 Страница: {0}
4419 4419 -----
4420 4420 Бент / преливник
4421 4421 Мочурище
4422 4422 Инвалидна количка
4423 4423 -----
4424 4424 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4425 4425 При импорт на аудио, създай маркери от...
4426 4426 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4427 4427 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4428 4428 Цялата група
4429 4429 Ширина (метри)
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 Мелница
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 Каркас
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 Гора
4441 4441 Цех
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Да
4449 4449 Да, приложи го!
4450 4450 Да, създай конфликт и затвори
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4465 4465 -----
4466 4466 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4467 4467 Трябва да изберете поне един път.
4468 4468 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4469 4469 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4470 4470 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4471 4471 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4472 4472 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4473 4473 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4474 4474 -----
4475 4475 Трябва да изберете GPX следа
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 Зоопарк
4480 4480 Мащаб
4481 4481 Мащаб (в метри)
4482 4482 Увеличаване
4483 4483 Намаляване
4484 4484 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4485 4485 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4486 4486 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4487 4487 Увеличаване
4488 4488 -----
4489 4489 Намаляване
4490 4490 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4491 4491 Увеличение до
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Показване на проблема
4497 4497 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4498 4498 Мащабиране по селекцията
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 Показване на {0}
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 \nВисочина: {0} m
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 \n{0} км/ч
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 Назад
4546 4546 По-бързо
4547 4547 По-бързо възпроизвеждане.
4548 4548 Напред
4549 4549 Прескочи назад.
4550 4550 Прескочи напред
4551 4551 Следващ маркер
4552 4552 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4553 4553 Възпроизведи предишния маркер.
4554 4554 Изпълнение/Пауза
4555 4555 Предишен маркер
4556 4556 По-бавно
4557 4557 По-бавно възпроизвеждане
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 И
4569 4569 С
4570 4570 Ю
4571 4571 З
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 Д
4578 4578 И
4579 4579 П
4580 4580 С
4581 4581 С
4582 4582 И
4583 4583 Р
4584 4584 З
4585 4585 Текст
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 гора (поддържана)
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Редактиране: гара / станция
4611 4611 Гара / Спирка
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 Ключ:
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 съкретено име на улицата
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 добави към селекцията
4629 4629 -----
4630 4630 адрес
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 за напреднали
4635 4635 -----
4636 4636 надземен транспорт
4637 4637 въздушен транспорт
4638 4638 Надземен_транспорт_тъмен
4639 4639 Надземен_транспорт_светъл
4640 4640 -----
4641 4641 селскостопански
4642 4642 -----
4643 4643 всички
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 алея
4655 4655 по азбучен ред
4656 4656 алтернативен
4657 4657 удобства от тип {0}
4658 4658 Обществени услуги
4659 4659 Обществено осветление
4660 4660 Обществен трафик
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 Англиканска
4665 4665 храна за животни
4666 4666 -----
4667 4667 всеки
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 акведукт
4671 4671 стрелба с лък
4672 4672 област
4673 4673 -----
4674 4674 азиатска
4675 4675 асфалт
4676 4676 атлетика
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 австралийски футбол
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 фон
4683 4683 точка за спиране назад
4684 4684 сегмент назад
4685 4685 -----
4686 4686 Бахаи
4687 4687 Баптизъм
4688 4688 -----
4689 4689 бариера
4690 4690 преграда по пътя на движение
4691 4691 бейзбол
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 басейн
4695 4695 баскетбол
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 плаж
4699 4699 велосипед
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 тресавище
4707 4707 игра с мет.топчета
4708 4708 граница
4709 4709 игра с асим.топки
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 мост
4713 4713 маркер "мост" на точка
4714 4714 -----
4715 4715 индустриални развалини
4716 4716 Будизъм
4717 4717 сграда
4718 4718 легнал полицай
4719 4719 бургери
4720 4720 автобус
4721 4721 Направлява автобуси
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 кану
4726 4726 чувствителност към регистъра
4727 4727 Католическо
4728 4728 гробище
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 китайска
4736 4736 -----
4737 4737 Християнство
4738 4738 -----
4739 4739 цигари
4740 4740 град
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 алпинизъм
4745 4745 -----
4746 4746 по часовниковата стрелка
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 затворен път
4750 4750 въглища
4751 4751 павиран път
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 сбито
4759 4759 -----
4760 4760 бетон
4761 4761 презервативи
4762 4762 настройване на списъка с промени
4763 4763 -----
4764 4764 конфликт
4765 4765 иглолистен
4766 4766 връзка
4767 4767 ремонт
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 крикет
4777 4777 крикет мрежи
4778 4778 крокет
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 велоалея с маркер "велосипед"
4782 4782 велоспорт
4783 4783 -----
4784 4784 данни
4785 4785 широколистен
4786 4786 определен
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 изтрито
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 остарял, вече невалиден
4793 4793 предназначен
4794 4794 с назначение
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 обиколка
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 изключено
4801 4801 -----
4802 4802 док
4803 4803 -----
4804 4804 кучешки надбягвания
4805 4805 два
4806 4806 надолу
4807 4807 спускане
4808 4808 свалено
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 напитки
4812 4812 автомобилен
4813 4813 -----
4814 4814 лесно
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 точка за връзка със спешна помощ
4821 4821 -----
4822 4822 конна езда
4823 4823 -----
4824 4824 Евангелска
4825 4825 четни
4826 4826 примери
4827 4827 -----
4828 4828 торби за екскременти
4829 4829 -----
4830 4830 експерт
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 false: параметъра е изрично изключен
4834 4834 -----
4835 4835 двор ферма
4836 4836 -----
4837 4837 ферибот
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 търсене в селекцията
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 храна
4846 4846 пеш
4847 4847 пешеходен път с маркер "пеш"
4848 4848 форд
4849 4849 залесена площ
4850 4850 горски път
4851 4851 точка за спиране напред
4852 4852 сегмент напред
4853 4853 свободна езда
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 от път
4857 4857 пълен
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 газ
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 немска
4868 4868 ледник
4869 4869 -----
4870 4870 голф
4871 4871 поле за голф
4872 4872 -----
4873 4873 GPS маркер
4874 4874 GPS точка
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 трева
4882 4882 трева
4883 4883 чакъл
4884 4884 гръцка
4885 4885 зеленина
4886 4886 терен за строителство
4887 4887 -----
4888 4888 земя
4889 4889 -----
4890 4890 гимнастика
4891 4891 среден
4892 4892 точка за спиране
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 здравеопазване
4898 4898 -----
4899 4899 пустош
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 подчертай
4903 4903 път
4904 4904 път без означение (highway без reference)
4905 4905 -----
4906 4906 път_от_пътна_мрежа
4907 4907 туристически маршрут
4908 4908 Индуизъм
4909 4909 исторически
4910 4910 история
4911 4911 хокей
4912 4912 -----
4913 4913 кон
4914 4914 конни надбягвания
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 хотел
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 +++++
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 водна енергия
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 неактивен
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 включително непосредствените наследници на родителските релации
4933 4933 непълен
4934 4934 незавършен път
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 индийска
4938 4938 -----
4939 4939 индустрия
4940 4940 -----
4941 4941 вътрешен сегмент
4942 4942 -----
4943 4943 за средно ниво
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 остров
4948 4948 -----
4949 4949 италианска
4950 4950 Джайнизъм
4951 4951 японска
4952 4952 Свидетели на Йехова
4953 4953 Юдаизъм
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 кебаб
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 сметище
4960 4960 земеползване
4961 4961 земеползване от тип {0}
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 слой
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 маркер за слой със знак +
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 наляво
4972 4972 отдих и развлечение
4973 4973 отдих тип {0}
4974 4974 -----
4975 4975 светла_вода
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 Жилищна улица
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 заключване на скролирането
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 нисък
4992 4992 Лютеранство
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 мангрова гора
4996 4996 изкуствени съоръжения
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 яхт пристан
5001 5001 блато
5002 5002 -----
5003 5003 макс. ширина
5004 5004 макс. дължина
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 макс. скорост за пешеходния път
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 метал
5015 5015 Методизъм
5016 5016 мексиканска
5017 5017 военни
5018 5018 мин. ширина
5019 5019 мин. дължина
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 правописна грешка в името на ключа
5027 5027 смесен
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 Мормони
5033 5033 моторен спорт
5034 5034 -----
5035 5035 автомобилен път
5036 5036 -----
5037 5037 автомагистрала
5038 5038 Автомагистрална връзка
5039 5039 кал
5040 5040 многобой
5041 5041 на няколко нива
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 Мусулманство
5045 5045 -----
5046 5046 природа
5047 5047 естествен тип {0}
5048 5048 -----
5049 5049 природа
5050 5050 вестници
5051 5051 следващ
5052 5052 -----
5053 5053 не
5054 5054 няма описание
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 без модификатор
5058 5058 забранен ляв завой
5059 5059 забранен десен завой
5060 5060 забранено напред
5061 5061 забранен обратен завой
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 няма/никой
5066 5066 нордическа
5067 5067 -----
5068 5068 не е изтрито
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 табела
5073 5073 начинаещ
5074 5074 -----
5075 5075 атомна
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 нечетни
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 нефт
5094 5094 -----
5095 5095 стара ЖП линия
5096 5096 -----
5097 5097 маркер "еднопосочна" на точка
5098 5098 -----
5099 5099 само ляв завой
5100 5100 само десен завой
5101 5101 само направо
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 опции
5108 5108 -----
5109 5109 Православие
5110 5110 -----
5111 5111 друга ЖП линия
5112 5112 -----
5113 5113 външен сегмент
5114 5114 извън областта за сваляне
5115 5115 паркинг
5116 5116 билети за паркиране
5117 5117 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 асфалтиран път
5122 5122 павета
5123 5123 връх
5124 5124 чакъл
5125 5125 +++++
5126 5126 светофар контролиран от пешеходци
5127 5127 бейзбол
5128 5128 Петдесетници
5129 5129 -----
5130 5130 разрешителен
5131 5131 фотографии
5132 5132 слънчева енергия
5133 5133 кей
5134 5134 тръбопровод
5135 5135 ски писта за напреднали
5136 5136 лесна ски писта
5137 5137 ски писта за експерти
5138 5138 ски писта freeride
5139 5139 средно трудна ски писта
5140 5140 ски писта за начинаещи
5141 5141 игрище
5142 5142 пица
5143 5143 място
5144 5144 растения
5145 5145 пластмаса
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 политическа
5149 5149 -----
5150 5150 захранване
5151 5151 Пресвитериани
5152 5152 предишен
5153 5153 главен / първокласен
5154 5154 Връзка с главен път
5155 5155 частен
5156 5156 -----
5157 5157 предложен
5158 5158 Протестантизъм
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 карта на обществен транспорт
5163 5163 билети за обществен транспорт
5164 5164 +++++
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 четири
5170 5170 Кваркери
5171 5171 кариера
5172 5172 ракет бол
5173 5173 -----
5174 5174 ЖП
5175 5175 ЖП
5176 5176 ЖП railover
5177 5177 железопътна линия
5178 5178 ЖП точка
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 тръстенак
5182 5182 район
5183 5183 местна
5184 5184 регулярен израз
5185 5185 релацията няма тип
5186 5186 релации
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 изтрий от селекцията
5191 5191 замени селекцията
5192 5192 -----
5193 5193 улица
5194 5194 ресторант без име
5195 5195 търговия на дребно
5196 5196 надясно
5197 5197 -----
5198 5198 речен бряг
5199 5199 път
5200 5200 -----
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 кръгово
5204 5204 маршрут
5205 5205 сегмент от маршрут
5206 5206 -----
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 солени блата / солници
5214 5214 пясък
5215 5215 -----
5216 5216 мащаб
5217 5217 схема
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 храсталак
5221 5221 второкласен
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 вид спорт:
5225 5225 избран
5226 5226 избор
5227 5227 отделно платно за велосипедисти на велоалея
5228 5228 -----
5229 5229 служебна
5230 5230 услуги
5231 5231 -----
5232 5232 отходна тръба
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 Шийти
5238 5238 стрелба
5239 5239 магазин
5240 5240 тип на магазина: {0}
5241 5241 -----
5242 5242 ЖП стрелка
5243 5243 Сикхизъм
5244 5244 -----
5245 5245 един
5246 5246 -----
5247 5247 място
5248 5248 скейтборд
5249 5249 фигурно пързаляне
5250 5250 ски
5251 5251 ски
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 Зимен парк
5255 5255 -----
5256 5256 футбол
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 Спиритуализъм
5261 5261 -----
5262 5262 спорт
5263 5263 спорт типа {0}
5264 5264 спортен център
5265 5265 -----
5266 5266 скоростна
5267 5267 стадион
5268 5268 пощенски марки
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 камък
5274 5274 поток
5275 5275 -----
5276 5276 улица
5277 5277 името на улицата съдържа ss
5278 5278 низ
5279 5279 низ;низ;...
5280 5280 -----
5281 5281 метро
5282 5282 -----
5283 5283 Сунити
5284 5284 наземен
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 блато
5288 5288 сладки
5289 5289 плуване
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 тенис на маса
5294 5294 тампони
5295 5295 Даосизъм
5296 5296 телефонни ваучери
5297 5297 временен
5298 5298 временен тип път
5299 5299 тенис
5300 5300 терминал
5301 5301 -----
5302 5302 третокласен
5303 5303 текст
5304 5304 тайландска
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 приливно-отливно крайбрежие
5311 5311 +++++
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 до път
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 +++++
5320 5320 туризъм
5321 5321 туризъм типа {0}
5322 5322 -----
5323 5323 играчки
5324 5324 следа
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 светофар
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 трамваен маршрут
5336 5336 -----
5337 5337 три
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 true: параметъра е изрично включен
5341 5341 скоростен път
5342 5342 връзка към скоростен път
5343 5343 -----
5344 5344 турска
5345 5345 обръщало
5346 5346 тип
5347 5347 Некласифициран
5348 5348 неконтролирано
5349 5349 подземен
5350 5350 -----
5351 5351 Унитаристи
5352 5352 -----
5353 5353 неизвестно
5354 5354 немаркиран
5355 5355 неасфалтиран път
5356 5356 неустановена
5357 5357 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
5358 5358 -----
5359 5359 немаркиран
5360 5360 немаркиран път
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 нагоре
5365 5365 -----
5366 5366 използване
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 грешка при проверка
5371 5371 друго при проверка
5372 5372 предупреждение при проверка
5373 5373 -----
5374 5374 версия {0}
5375 5375 -----
5376 5376 виадукт
5377 5377 -----
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 вулкан
5381 5381 ваучери
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 вода
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 водоеми
5390 5390 тип на водоема: {0}
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 дива природа
5409 5409 вятърна енергия
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 гориста местност
5415 5415 -----
5416 5416 неправилен маркер "highway" на точка
5417 5417 -----
5418 5418 Депо
5419 5419 да
5420 5420 зебра
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 Зороастризъм
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 {0} се състои от:
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 {0} метри
5439 5439 -----
5440 5440 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
5441 5441 -----
5442 5442 {0} кв. км.
5443 5443 -----
5444 5444 -----
5445 5445 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
5446 5446 +++++
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450m 1 -----
5451m 2 -----
5452m 3 -----
5453m 4 -----
5454m 5 -----
5455m 6 -----
5456m 7 -----
5457m 8 -----
5458m 9 -----
5459m 10 -----
5460m 11 -----
5461m 12 -----
5462m 13 -----
5463m 14 -----
5464m 15 -----
5465m 16 -----
5466m 17 -----
5467m 18 -----
5468m 19 -----
5469m 20 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
5470m 20 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
5471m 21 -----
5472m 22 -----
5473m 23 -----
5474m 24 Промяна параметрите на {0} обект
5475m 24 Промяна параметрите на {0} обекта
5476m 25 -----
5477m 26 Промяна {0} обект
5478m 26 Промяна {0} обекта
5479m 27 -----
5480m 28 -----
5481m 29 -----
5482m 30 Изтриване на {0} възел
5483m 30 Изтриване на {0} възела
5484m 31 Изтриване на {0} обект
5485m 31 Изтриване на {0} обекта
5486m 32 Изтриване на {0} отношение
5487m 32 Изтриване на {0} отношения
5488m 33 Изтриване на {0} път
5489m 33 Изтриване на {0} пътя
5490m 34 -----
5491m 35 -----
5492m 36 -----
5493m 37 -----
5494m 38 -----
5495m 39 -----
5496m 40 -----
5497m 41 -----
5498m 42 Вмъкване на нов възел в път.
5499m 42 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
5500m 43 -----
5501m 44 -----
5502m 45 -----
5503m 46 Преместване {0} възел
5504m 46 Преместване {0} възела
5505m 47 -----
5506m 48 Обектът не може да бъде свален
5507m 48 Някои обекти не могат да бъдат свалени
5508m 49 -----
5509m 50 -----
5510m 51 Един обект не може да бъде свален.<br>
5511m 51 {0} обекта не могат да бъдат свалени.<br>
5512m 52 -----
5513m 53 Поставяне на {0} етикет
5514m 53 Поставяне на {0} етикета
5515m 54 -----
5516m 55 -----
5517m 56 -----
5518m 57 Премахване стари ключове от {0} обекта
5519m 57 Премахване на стари ключове от {0} обекта
5520m 58 Завърти {0} възел
5521m 58 Завърти {0} възела
5522m 59 -----
5523m 60 Опростяване на път (премахната {0} точка)
5524m 60 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
5525m 61 -----
5526m 62 -----
5527m 63 -----
5528m 64 -----
5529m 65 -----
5530m 66 Избраната точка не е в средата на път.
5531m 66 Избраните точки не са в средата на път.
5532m 67 -----
5533m 68 -----
5534m 69 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5535m 69 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5536m 70 -----
5537m 71 -----
5538m 72 -----
5539m 73 -----
5540m 74 -----
5541m 75 Това ще промени до {0} обект.
5542m 75 Това ще промени до {0} обекта
5543m 76 -----
5544m 77 -----
5545m 78 -----
5546m 79 -----
5547m 80 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5548m 80 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5549m 81 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5550m 81 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5551m 82 Качване на {0} обект...
5552m 82 Качване на {0} обекта...
5553m 83 -----
5554m 84 -----
5555m 85 маркер
5556m 85 маркери
5557m 86 възел
5558m 86 възли
5559m 87 обект
5560m 87 обекта
5561m 88 релация
5562m 88 релации
5563m 89 -----
5564m 90 път
5565m 90 пътища
5566m 91 {0} Автор
5567m 91 {0} Автора
5568m 92 -----
5569m 93 {0} се състои от {1} маркер
5570m 93 {0} се състои от {1} маркери
5571m 94 -----
5572m 95 -----
5573m 96 {0} член
5574m 96 {0} члена
5575m 97 {0} точка
5576m 97 {0} точки
5577m 98 {0} обект за добавяне:
5578m 98 {0} обекта за добавяне:
5579m 99 {0} обект за изтриване:
5580m 99 {0} обекта за изтриване:
5581m 100 -----
5582m 101 -----
5583m 102 {0} релация
5584m 102 {0} релации
5585m 103 {0} маршрут,
5586m 103 {0} маршрути,
5587m 104 {0} етикет
5588m 104 {0} етикета
5589m 105 -----
5590m 106 {0} следа,
5591m 106 {0} следи,
5592m 107 -----
5593m 108 {0} път
5594m 108 {0} пътя
5595m 109 {0} точка на интерес
5596m 109 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.