source: josm/trunk/data/bg.lang@ 4550

Last change on this file since 4550 was 4550, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 126.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 -----
6 6 брой обекти
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 +++++
12 12 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
13 13 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
14 14 -----
15 15 (URL беше:
16 16 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (няма обект)
20 20 (никой)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
28 28 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
29 29 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
30 30 -----
31 31 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
32 32 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
33 33 * Един маркиран възел, или
34 34 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
35 35 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ... възможни са други способи за придвижване
39 39 ... се отнася за релация
40 40 /път/към/папката/на/JOSM/
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 Боулинг зала
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 денонощно
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 -----
54 54 <Няма още GPX следи заредени>
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>modified</b> - всички променени обекти
74 74 -----
75 75 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
76 76 -----
77 77 <b>selected</b> - всички избрани обекти
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 <различни>
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
93 93 <h1>Групи модификатори</h1>
94 94 -----
95 95 <h2>JOSM изисква Java версия 6.</h2>Имате Java версия: {0}.<br>Можете да <ul><li>обновите Вашата Java (JRE) или</li><li>да използвате по-ранна (съвместима с Java 5) версия на JOSM.</li></ul>За повече информация:
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
106 106 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
107 107 -----
108 108 <html>Възникна грешка при въстановяването на бекъп файла.<br> Грешката е: <br>{0}</html>
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
142 142 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
143 143 -----
144 144 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
226 226 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 <неопределено>
258 258 > долу
259 259 > горе
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
264 264 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
265 265 Превишаване възможностите на API
266 266 API версия: {0}
267 267 -----
268 268 Изоставена ЖП линия
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 За програмата
274 274 За JOSM...
275 275 -----
276 276 -----
277 277 Достъп
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
284 284 клиентски карти
285 285 Действие
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Активиране
289 289 Активиране на избрания слой
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Добави
294 294 -----
295 295 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
296 296 Добавяне на точка...
297 297 -----
298 298 Добавяне на поправено изображение
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
303 303 Добавяне на нова точка към съществуващ път
304 304 -----
305 305 Добавяне нов източник в списъка.
306 306 -----
307 307 Добавяне на нов етикет
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Добави празен етикет
314 314 Добави информация за автора
315 315 Добавяне на конфликт за ''{0}''
316 316 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Добавяне на точка
320 320 Добавяне на точка в път
321 321 Добавяне на точка към път и съединяване
322 322 Добавяне на възел {0}
323 323 Добавяне на отношение {0}
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Добавяне на път {0}
334 334 Добавен възел на всички кръстовища
335 335 Интерполация на адреси
336 336 Адреси
337 337 -----
338 338 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто ''Помощ'', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
339 339 -----
340 340 -----
341 341 Отместване на изображението.
342 342 -----
343 343 Позиция на слоя с изображение.
344 344 Настройване часови пояс и отместване
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Административна
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Разширени настройки
354 354 -----
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Надземни линии
358 358 +++++
359 359 -----
360 360 Летище
361 361 -----
362 362 Алкохол
363 363 Подреди точките в кръг
364 364 Подреди точките в линия
365 365 Всички
366 366 -----
367 367 Всички формати
368 368 -----
369 369 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Земя за лично ползване
374 374 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Разрешено преминаване:
381 381 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
382 382 -----
383 383 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - ''Настройки на картата'' (странно, но истина :-)
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
388 388 -----
389 389 Алфа канал
390 390 Планинска хижа
391 391 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
392 392 -----
393 393 Също преименувай файл
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Брой проводници
398 398 Брой седящи места
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
402 402 -----
403 403 В разширение {0} възникна грешка
404 404 -----
405 405 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато ''name'', ''cmt'' или ''desc'' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
409 409 Приложи
410 410 Приложи промените
411 411 Прилагане шаблон
412 412 Прилагане на резолюцията
413 413 Приложи роля
414 414 -----
415 415 Приложи изглаждане върху картата.
416 416 -----
417 417 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
418 418 Приложи избраните промени
419 419 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
424 424 Приложи тази роля към всички членове
425 425 Прилагане?
426 426 -----
427 427 -----
428 428 Архиологични разкопки
429 429 Стрелба с лък
430 430 -----
431 431 Област
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 Център на изкуствата
436 436 Творба на изкуството
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Атлетика
443 443 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
444 444 Атракция
445 445 -----
446 446 Аудио
447 447 Аудио устройството е недостъпно
448 448 Аудио настройки
449 449 Аудио маркери от {0}
450 450 Аудио синхронизирано на точка {0}.
451 451 -----
452 452 Звук: {0}
453 453 Аудио напътствия
454 454 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
455 455 Австралийски футбол
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 Автор
465 465 Автор: {0}
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Автори
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 Авто-отгатване
481 481 -----
482 482 Банкомат
483 483 Автоматично сваляне
484 484 Автоматично поправяне на маркерите
485 485 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
486 486 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
487 487 Наличен
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 Дестка ясла
495 495 Назад
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 Лоша заявка
500 500 -----
501 501 Фурна
502 502 -----
503 503 Банка
504 504 Бар
505 505 -----
506 506 Прегради
507 507 Бейсбол
508 508 Основен
509 509 Басейн
510 510 Баскетбол
511 511 Батерии
512 512 Поле на битка
513 513 -----
514 514 Залив
515 515 Плаж
516 516 -----
517 517 Маяк / Радиопредавател
518 518 Скамейка
519 519 Напитки
520 520 Вело
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Бирария
526 526 Велосипеди
527 527 -----
528 528 Био дизел
529 529 Празен слой
530 530 Бетонен блок
531 531 -----
532 532 Съдържание на таблото
533 533 Корабостроителница
534 534 колчета
535 535 Книжарница
536 536 -----
537 537 Отметки
538 538 Граничен контрол
539 539 Ботаническо название
540 540 Буле (игра с мет.топчета)
541 541 Граници
542 542 -----
543 543 Пограничен камък
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Рамка
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 Игра с асим.мет.топки (bowls)
551 551 Компания
552 552 Мост
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Индустриални развалини
556 556 -----
557 557 Съобщаване на грешки
558 558 Сграда
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Накланяща преграда (bump gate)
563 563 Направляван автобус
564 564 Автобусна платформа
565 565 Автогара
566 566 Автобусна спирка
567 567 Бус трап
568 568 Месарница
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Кабинков лифт
578 578 -----
579 579 Кафене
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Къмпинг
585 585 Къмпинг
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 Канал
592 592 Отмяна
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
598 598 -----
599 599 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
600 600 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
601 601 Прекратяване на качването
602 602 Не може да се добави точка извън пределите на света.
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 -----
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
616 616 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
621 621 Кану
622 622 Консервни кутии
623 623 Капацитет
624 624 Капацитет (общ)
625 625 Автомобил
626 626 Автомобили
627 627 Площадка за каравани
628 628 -----
629 629 Пари
630 630 Замък
631 631 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
632 632 Пещерен вход
633 633 Гробище
634 634 Центриране на изгледа
635 635 Седалков лифт
636 636 Бунгало
637 637 Промяна параметри
638 638 -----
639 639 Промени посоката?
640 640 Промяна на възел {0}
641 641 Промяна на релация
642 642 Промяна ролята на релация за {0} {1}
643 643 Промяна на релация {0}
644 644 Смяна разделителна способност
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Промяна на път {0}
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 Пакети промени
654 654 Пакета с изменения е затворен
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Списък с промени {0}
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Промяна клавишни комбинации ръчно.
664 664 -----
665 665 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
666 666 -----
667 667 Проверка на ключовете.
668 668 Проверка стойностите.
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Аптека
677 677 +++++
678 678 Подчинени релации
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Изберете
682 682 Изберете цвят
683 683 Изберете цвят за {0}
684 684 Изберете лиценз от набора
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Изберете сървър за търсенето:
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Църква
691 691 Кино
692 692 +++++
693 693 Град (над 100 000)
694 694 Знак указващ начало/край на населено място
695 695 Градска стена
696 696 Име на град
697 697 Гражданска
698 698 -----
699 699 Изчисти
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Намаляване/увеличаване на панела
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Скала
744 744 Скално катерене
745 745 -----
746 746 Затваряне
747 747 Затваряне въпреки всичко
748 748 Затваряне на списъка с промени след качване
749 749 Затваряне на списъците с промени
750 750 Затвори и прекрати свалянето
751 751 Затваряне на отворени пакети с промени
752 752 -----
753 753 Затваряне на диалоговия прозорец
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
760 760 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
761 761 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 По-подробно описание
766 766 По-точно описание
767 767 Затваря отворени пакети с промени
768 768 -----
769 769 Затваряне на сисъка с промени.
770 770 -----
771 771 Затваряне на списък промени по версии...
772 772 Дрехи
773 773 Крайбрежие
774 774 Брегови линии.
775 775 Монети
776 776 Колеж
777 777 Цвят
778 778 Цвят (hex)
779 779 -----
780 780 Цветове
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 Оцветяване точките от следите според скоростта.
786 786 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
787 787 Цвят
788 788 Обедини линии
789 789 Обединява няколко отделни линии в една.
790 790 Обединяване {0} линии
791 791 -----
792 792 Списък промени
793 793 -----
794 794 -----
795 795 Търговия
796 796 Общи
797 797 -----
798 798 -----
799 799 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
800 800 -----
801 801 Сравняване
802 802 Компютри
803 803 -----
804 804 Настройка сайтове за разширения
805 805 Допълнителни настройки
806 806 Настройка на достъпните разширения.
807 807 Настройка на сайтове...
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Потвърждение на действието на дистанционното управление
814 814 -----
815 815 Потвърди празна роля
816 816 Конфликт
817 817 Разрешение на конфликт
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Конфликтът не е разрешен напълно
839 839 Конфликти
840 840 Забелязани са конфликти
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Свързване на съществуващ път към точка
847 847 Свързан край на път е близо до друг път
848 848 Настройки на връзката
849 849 Параметри на връзката с OSM сървъра.
850 850 -----
851 851 Пътен ремонт
852 852 Строителна площадка
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Свързване с OSM Сървър...
859 859 Свързване със сървъра...
860 860 -----
861 861 Континент
862 862 Продължи
863 863 -----
864 864 Продължаване разрешаването на кофликти
865 865 -----
866 866 Продължаване на качването
867 867 Продължаване на път от последния възел.
868 868 Продължи все пак
869 869 -----
870 870 Участници
871 871 Хранителни стоки
872 872 Преобразувай в слой GPX
873 873 Преобразувай в слой данни
874 874 Преобразувано от: {0}
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Координати:
879 879 -----
880 880 Копиране
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Копие на {0}
893 893 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Копиране в клипборда и затваряне
902 902 -----
903 903 Авторски права (препратка)
904 904 Авторски права (година)
905 905 -----
906 906 Корелнутииране
907 907 Съпоставяне на изображения с GPX следа
908 908 Корелиране към GPX
909 909 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
910 910 -----
911 911 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
912 912 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
913 913 -----
914 914 Не може да бъде открит типа на елемента
915 915 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
919 919 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
920 920 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
921 921 -----
922 922 Не може да се прочете "{0}"
923 923 -----
924 924 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
925 925 -----
926 926 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Държава
933 933 Код на държава
934 934 Графство
935 935 Съдебна сграда
936 936 -----
937 937 Закрит резервоар
938 938 Кран
939 939 Създаване окръжност
940 940 -----
941 941 Създаване на окръжност от три избрани точки
942 942 -----
943 943 Създаване мрежа от пътища
944 944 -----
945 945 Създаване на нова релация
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Създаване на области
949 949 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Създаване на мултиполигон
953 953 Създаване на мултиполигон.
954 954 Създаване нов възел.
955 955 -----
956 956 Създаване на нова релация в слой "{0}"
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Създаване на списък с промени ...
965 965 Създаване на интерфейса
966 966 Кредитни карти
967 967 Крикет
968 968 Крикет мрежи
969 969 Крокет
970 970 Пресичане с велосипед
971 971 Пресичане върху кон
972 972 ЖП прелез
973 973 Помощник при пресъчане
974 974 Пресичащи се сгради
975 975 Тип пресичане
976 976 Име на типа пътека (UK)
977 977 Пресичащи се пътища
978 978 Пресичащи се пътища.
979 979 Кухня
980 980 -----
981 981 Текуща селекция
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Текуща стойност по подразбиране.
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 Избор цвят
991 991 Настройка на елеметите на панела с инструменти
992 992 -----
993 993 Просека
994 994 Вело бариера
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Циклична зависимост между релации:
1000 1000 Велосипедизъм
1001 1001 Циклични зависимости
1002 1002 +++++
1003 1003 +++++
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Язовирна стена
1007 1007 Слой Данни {0}
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Източници на данни
1011 1011 Проверка на данни
1012 1012 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Дебитни карти
1017 1017 -----
1018 1018 Десетични градуси
1019 1019 Решение
1020 1020 Намаляне на мащаба
1021 1021 Черен път за езда
1022 1022 Велоалея
1023 1023 Пешеходна алея
1024 1024 По подразбиране
1025 1025 По подразбиране (Автоматично определени)
1026 1026 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
1027 1027 Текущата стойност е ''{0}''.
1028 1028 -----
1029 1029 Изтриване
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 Режим на изтриване
1033 1033 Изтриване на параметри
1034 1034 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1035 1035 Потвърждение за изтриване
1036 1036 -----
1037 1037 Изриване на дублиращите се пътища
1038 1038 изтриване на филтъра
1039 1039 Изтриване от релация
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 Изтриване на точки или линии.
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 Изтриване на избраните обекти.
1049 1049 Изтриване на текущо редактираната врзка
1050 1050 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1051 1051 -----
1052 1052 Изтриване на избраната релация
1053 1053 Изтриване на източник от списъка
1054 1054 -----
1055 1055 Премахване на ненужни точки от път.
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Изтрито състояние:
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 Конфесия
1067 1067 Стоматолог
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Описание
1073 1073 Описание: {0}
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1080 1080 Дизел
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Трудност
1084 1084 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1085 1085 Посока
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Изключване
1089 1089 Изключване на разширение
1090 1090 -----
1091 1091 Отхвърляне и изтриване
1092 1092 Откажи промените и Изход
1093 1093 Приготвят лекарства по рецепти
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Настройки на дисплея
1097 1097 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 Показвай координатите като
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 Показва информация за историята на OSM линии, точки или релации.
1104 1104 Показване на живо на аудио следата.
1105 1105 -----
1106 1106 Показване на меню Аудио.
1107 1107 Покажи екран с информация за програмата.
1108 1108 -----
1109 1109 Показване историята на всички избрани обекти.
1110 1110 Показване историята на избраните елементи.
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Разпределяне на точки
1114 1114 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1115 1115 -----
1116 1116 Неизползвана ЖП линия
1117 1117 -----
1118 1118 Не прилагай промените
1119 1119 -----
1120 1120 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1121 1121 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Не прави нищо
1125 1125 -----
1126 1126 Желаете ли да разрешите това?
1127 1127 Магазин "Направи си сам"
1128 1128 Док
1129 1129 Лекар
1130 1130 -----
1131 1131 Надпреварване с кучета
1132 1132 Двоен конфликт
1133 1133 Надолу
1134 1134 Сваляне
1135 1135 Свали всички подчинени релации
1136 1136 -----
1137 1137 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1138 1138 Местоположение на изтеглянето
1139 1139 Сваляне членове
1140 1140 Сваляне на обект по ID.
1141 1141 Сваляне на добавка
1142 1142 -----
1143 1143 Свали избраните подчинени релации
1144 1144 URL за сваляне
1145 1145 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1150 1150 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1151 1151 Свали като нов слой
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1158 1158 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1159 1159 Свали всичко в пределите на:
1160 1160 Свали от OSM по дължина на тази следа
1161 1161 Сваляне от OSM...
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 Сваляне на обект
1173 1173 Сваляне на обект...
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 Сваляне на родителски пътища/релации
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 Сваляне членовете на релациите
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Сваляне на избраните релации
1187 1187 -----
1188 1188 Сваляне на област в предала на рамка
1189 1189 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 -----
1195 1195 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1196 1196 -----
1197 1197 Сваляне на видимите квадранти
1198 1198 -----
1199 1199 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1200 1200 Свалени GPX данни
1201 1201 -----
1202 1202 Сваляне на GPS данни
1203 1203 Сваляне данни от OSM...
1204 1204 Сваляне на добавката {0}...
1205 1205 Зареждане на "Съобщение на деня"
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Сваляне на данни
1211 1211 -----
1212 1212 Сваляне на историята...
1213 1213 Зареждане на отворени пакети с изменения
1214 1214 -----
1215 1215 Зареждане точки {0} до {1}...
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 Сваляне на релация {0}
1219 1219 -----
1220 1220 Влек
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1224 1224 Отточен канал
1225 1225 Рисуване
1226 1226 Изобразвай направлението със стрелки
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1230 1230 -----
1231 1231 Изобразвай границите на свалените данни.
1232 1232 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1233 1233 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1234 1234 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1235 1235 Изобразявай големи GPS точките.
1236 1236 Рисуване на по-големи GPS точките.
1237 1237 Свързване с линии на GPS точките
1238 1238 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1239 1239 Рисуване на точки
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 Рисуване на «гумена» помощна линия
1243 1243 Показвай поредния номер на сегментите
1244 1244 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1245 1245 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1246 1246 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1247 1247 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1248 1248 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1249 1249 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1250 1250 -----
1251 1251 Питейна вода
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 Химическо чистене
1255 1255 Дублирай в {0} точки
1256 1256 Дублиране
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1260 1260 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1261 1261 -----
1262 1262 Повтарящи се точки
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 Повтарящи се точки
1267 1267 Повтарящи се точки от път.
1268 1268 Дублирани пътища
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 Мейл
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 на изток
1281 1281 -----
1282 1282 Редактиране
1283 1283 Редактирай боулинг зала
1284 1284 Редактиране на информацията за адреса
1285 1285 Редактирай интерполация на адреси
1286 1286 -----
1287 1287 Редактирай административна граница
1288 1288 -----
1289 1289 Редактиране магазин за алкохол
1290 1290 Редактиране на: Земя за лично ползване
1291 1291 Редактирай планинска хижа
1292 1292 -----
1293 1293 Редактирай архиологични разкопки
1294 1294 Редактирай стрелба с лък
1295 1295 Редактирай център на изкуствата
1296 1296 Редактирай творба на изкуството
1297 1297 Редактирай атлетика
1298 1298 Редактирай забележилтеност
1299 1299 Редактирай австралийски футбол
1300 1300 Редактирай банкомат
1301 1301 Редактирай детска ясла
1302 1302 Редактирай фурна
1303 1303 Редактирай банка
1304 1304 Редактиране на бар
1305 1305 Редактирай бейсбол
1306 1306 Редактиране на басейн
1307 1307 Редактирай баскетбол
1308 1308 Редактирай поле на битка
1309 1309 Редактирай залива
1310 1310 Редактирай плажа
1311 1311 -----
1312 1312 Редактирай маяк / радиопредавател
1313 1313 Редактиране магазин за безалкохолни
1314 1314 Велосипедна стоянка (паркинг)
1315 1315 Редактиране велосипеди под наем
1316 1316 Редактирай вело-магазин
1317 1317 Редактирай бирария
1318 1318 Редактирай корабостроителница
1319 1319 редактиране на ограничителни колчета
1320 1320 Редактиране на книжарница
1321 1321 Редактирай граничен контрол
1322 1322 Редактирай Игра с мет.топчета
1323 1323 -----
1324 1324 редактиране на: Пограничен камък
1325 1325 -----
1326 1326 Редактирай игра с асим.мет.топки
1327 1327 Редактирай мост
1328 1328 Редактиране алея за езда
1329 1329 Редактирай ундустриални развалини
1330 1330 Редактирай накланяща преграда
1331 1331 Редактирай направляван автобус
1332 1332 Редактирай автобусна платформа
1333 1333 Редактирай автогара
1334 1334 Редактирай автобусна спирка
1335 1335 Редактирай месарница
1336 1336 Редактирай кабинков лифт
1337 1337 -----
1338 1338 Редактирай кафене
1339 1339 Редактирай къмпинг
1340 1340 -----
1341 1341 Редактирай канал
1342 1342 Редактирай кану
1343 1343 Редактиране коли под наем
1344 1344 Редактирай автосервиз
1345 1345 Редактирай споделяне автомобили
1346 1346 Редактирай автосалон
1347 1347 Редактирай автомивка
1348 1348 Редактирай площадка за каравани
1349 1349 Редактирай замък
1350 1350 Редактирай тексаска мрежа
1351 1351 Редактиране пещерен вход
1352 1352 Редактирай гробище
1353 1353 Редактирай седалков лифт
1354 1354 Редактирай бунгало
1355 1355 -----
1356 1356 Редактиране на: аптека
1357 1357 -----
1358 1358 Редактирай кино
1359 1359 Редактирай голям град
1360 1360 Редактирай знак за ограничение в град
1361 1361 Редактирай гражданска граница
1362 1362 Редактирай скалата
1363 1363 Редактирай скално катерене
1364 1364 -----
1365 1365 -----
1366 1366 Редактирай крайбрежието
1367 1367 Редактирай колеж
1368 1368 Редактирай търговия
1369 1369 Редактирай общи
1370 1370 Редактирай компютърен магазин
1371 1371 -----
1372 1372 Редактирай строителна площадка
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 Редактирай континент
1376 1376 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1377 1377 -----
1378 1378 Редактирай държава
1379 1379 Редактирай графство
1380 1380 Редактирай съдебна сграда
1381 1381 Редактирай закрит резервоар
1382 1382 Редактирай кран
1383 1383 Редактирай крикет
1384 1384 Рекдатирай крикет мрежи
1385 1385 Редактирай крокет
1386 1386 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 Редактиране велоалея
1390 1390 Редактирай велосипедизъм
1391 1391 Редактирай язовирна стена
1392 1392 -----
1393 1393 Редактирай стоматолигия
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 Редактирай неизползвана ЖП линия
1397 1397 -----
1398 1398 Редактирай магазин "Направи си сам"
1399 1399 Редактирай док
1400 1400 редактиране на "Лекар"
1401 1401 -----
1402 1402 Редактирай надбягвания с кучета
1403 1403 Редактирай влек
1404 1404 Редактирай отточен канал
1405 1405 Редактирай питейна вода
1406 1406 -----
1407 1407 Редактирай химическо чистене
1408 1408 Редактирай магазин за електроника
1409 1409 Редактирай посолство
1410 1410 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1411 1411 Редактирай вход
1412 1412 Редактирай конна езда
1413 1413 -----
1414 1414 -----
1415 1415 Редактирай обработваема земя
1416 1416 Редактирай двор ферма
1417 1417 Редактирай заведение бързо хранене
1418 1418 Редактирай скалист склон
1419 1419 Ферибот
1420 1420 Редактирай ферибот терминал
1421 1421 редактиране на "Пожарен кран"
1422 1422 Редактирай пожарна
1423 1423 Редактирай риболов
1424 1424 Редактиране на: стълби
1425 1425 Редактирай цветарски магазин
1426 1426 -----
1427 1427 Редактиране на алея или тротоар
1428 1428 Редактирай брод
1429 1429 редактиране на "залесена площ"
1430 1430 Редактирай фонтан
1431 1431 -----
1432 1432 Редактирай бензиностанция
1433 1433 Редактирай мебелен магазин
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Редактирай градина
1437 1437 Редактирай градински център
1438 1438 Редактирай газохранилище
1439 1439 Редактирай порта
1440 1440 Редактиране ледник
1441 1441 Редактирай голф
1442 1442 Редактирай поле за голф
1443 1443 Редактиране на гондола
1444 1444 Редактирай трева
1445 1445 Редактирай църковно гробище
1446 1446 Редактиране на терен за строителство
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 Редактирай къща за гости
1451 1451 Редактирай гимнастика
1452 1452 Редактирай фризьорски салон / козметика
1453 1453 Редактирай малка ЖП гара
1454 1454 Редактирай махала
1455 1455 Редактирай врата с бодлива тел
1456 1456 Редактирай железария
1457 1457 -----
1458 1458 Редактиране пустош
1459 1459 -----
1460 1460 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1461 1461 -----
1462 1462 Редактиране пътен ремонт
1463 1463 Редактирай хокей
1464 1464 Редактирай конни надбягвания
1465 1465 Редактирай болница
1466 1466 Редактирай хостел / студентско общежитие
1467 1467 Редактирай хотел
1468 1468 Редактирай ловно скривалище
1469 1469 Редактирай промишленост
1470 1470 Редактирай остров
1471 1471 Редактиране на: скала
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1475 1475 -----
1476 1476 Редактиране пътен възел
1477 1477 -----
1478 1478 Редактирай детска градина
1479 1479 Редактирай будка
1480 1480 Редактирай кисинг гейт
1481 1481 -----
1482 1482 Редактирай сушата
1483 1483 Редактирай сметище
1484 1484 Редактирай пералня
1485 1485 Редактирай библиотека
1486 1486 Редактиране на "бариера"
1487 1487 Редактирай лека ЖП линия
1488 1488 Редактирай маяк / светлинен фар
1489 1489 Редактиране жилищна улица
1490 1490 Редактирай местност
1491 1491 -----
1492 1492 -----
1493 1493 Редактирай пристанище за яхти
1494 1494 -----
1495 1495 Редактиране поляна
1496 1496 -----
1497 1497 Редактирай паметник
1498 1498 Редакирай военна земя
1499 1499 -----
1500 1500 Редактирай миниголф
1501 1501 -----
1502 1502 -----
1503 1503 -----
1504 1504 Редактирай обмяна на валута
1505 1505 Редактирай монорелса
1506 1506 Редактирай забележителност
1507 1507 Редактирай мотел
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 Редактиране автомагистрала
1512 1512 Редактирай магистрален възел
1513 1513 Редактиране автомагистрална връзка
1514 1514 Редактирай планински проход
1515 1515 Редактирай калта
1516 1516 Редактирай многобой
1517 1517 Редактиране мултиполигон
1518 1518 Редактирай музей
1519 1519 -----
1520 1520 Редактирай теснолинейка
1521 1521 Редактирай национална граница
1522 1522 Редактирай граница национален парк
1523 1523 Редактирай природен резерват
1524 1524 Редактирай нощен клуб
1525 1525 -----
1526 1526 Редактирай оптика
1527 1527 Редактирай био магазин
1528 1528 Редактирай мазизин за туристически стоки
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 Редактирай парк
1532 1532 Редактирай паркинг
1533 1533 Редактиране улица паркинг
1534 1534 -----
1535 1535 Редактирай пътека
1536 1536 Редактиране връх
1537 1537 Редактирай пешеходна улица
1538 1538 Редактирай пелота
1539 1539 Редактирай аптека
1540 1540 Редактирай място за излет
1541 1541 Редактирай кей
1542 1542 Редактирай газопровод
1543 1543 Редактирай игрище
1544 1544 Редактирай място за богослужение
1545 1545 -----
1546 1546 Редактирай площадка
1547 1547 Редактирай полиция/милиция
1548 1548 Редактирай политическа граница
1549 1549 Редактирай пощенска станция
1550 1550 Редактирай електрогенератор
1551 1551 Редактирай линия за електропренос
1552 1552 -----
1553 1553 Редактирай електростанция
1554 1554 Редактирай електроподстанция
1555 1555 Редактирай стълб от ЕПМ
1556 1556 Редактирай историческа ЖП линия
1557 1557 Редактиране връзка с първокласен път
1558 1558 Редактиране първокласен път
1559 1559 Редактирай затвор
1560 1560 -----
1561 1561 Редактирай бар
1562 1562 Редактирай обществена сграда
1563 1563 -----
1564 1564 Редактирай кариера
1565 1565 -----
1566 1566 Редактирай състезателна писта
1567 1567 Редактирай ракет
1568 1568 Редактирай ЖП Линия
1569 1569 Редактирай ЖП
1570 1570 Редактирай ЖП платформа
1571 1571 Редактирай спортна площадка
1572 1572 Редактиране на станция за рециклиране
1573 1573 Редактирай област
1574 1574 Редактирай резервоар
1575 1575 Редактирай жилищна зона
1576 1576 Редактиране улица от населено място
1577 1577 -----
1578 1578 Редактирай ресторант
1579 1579 Редактирай търговия на дребно
1580 1580 Редактирай река
1581 1581 Редактирай речен бряг
1582 1582 Редактиране пътни ограничения
1583 1583 Редактиране път от неизвестен тип
1584 1584 -----
1585 1585 Редактиране маршрут
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 Редактирай руини
1589 1589 -----
1590 1590 -----
1591 1591 Редактирай двойна врата
1592 1592 -----
1593 1593 Редактирай училището
1594 1594 Редактирай сипей
1595 1595 Редактирай шубрака
1596 1596 -----
1597 1597 Редактиране второкалсен път
1598 1598 Редактирай служба услуги
1599 1599 Редактиране помощна улица
1600 1600 Редактирай навес
1601 1601 Редактирай магазин за обувки
1602 1602 Редактирай стрелба
1603 1603 -----
1604 1604 Редактиране на бързите клавиши
1605 1605 Редактирай скейтборд
1606 1606 Редактирай фигурно пързаляне
1607 1607 Редактирай ски
1608 1608 Редактирай хелинг
1609 1609 Редактирай футбол
1610 1610 Редактиране шипове
1611 1611 Редактирай спортен център
1612 1612 Редактирай магазин за спортни стоки
1613 1613 Редактирай извора
1614 1614 Редактирай стадион
1615 1615 Редактирай област/щат
1616 1616 Редактирай книжарница
1617 1617 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1618 1618 Редактирай поток
1619 1619 -----
1620 1620 -----
1621 1621 Редактирай квартал
1622 1622 Редактирай метро
1623 1623 Редактирай вход в метро
1624 1624 Редактирай супермаркет
1625 1625 Редактирай видеонаблюдение
1626 1626 Редактирай точка на наблюдение
1627 1627 Редактирай плуване
1628 1628 -----
1629 1629 Редактирай тенис на маса
1630 1630 -----
1631 1631 Редактирай стоянка таксита
1632 1632 -----
1633 1633 Редактирай телефон
1634 1634 Редактирай тенис
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 Редактиране третокласен път
1638 1638 Редактирай театър
1639 1639 Редактирай развлекателен парк
1640 1640 Редактирай място за плащане пътна такса
1641 1641 Редактирай кула
1642 1642 Редактирай град
1643 1643 Редактирай кметство
1644 1644 Редактирай магазин за играчки
1645 1645 Редактирай черен път
1646 1646 -----
1647 1647 Редактирай трамвай
1648 1648 Редактирай трамвайна спирка
1649 1649 Редактиране на туристическа агенция
1650 1650 Редактирай дърво
1651 1651 Редактиране на скоростен път
1652 1652 Редактиране на връзка към скоростен път
1653 1653 Редактиране тунел
1654 1654 Редактиране на ограничения при завиване
1655 1655 редактиране на: турникет
1656 1656 -----
1657 1657 Редактиране некласифициран път
1658 1658 Редактирай университет
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 Редактирай автомат за стоки
1662 1662 Редактирай ветеринар
1663 1663 Редактирай Видео-магазин
1664 1664 Редактирай място с добра гледка
1665 1665 Редактирай село
1666 1666 Редактирай зелено селище
1667 1667 Редактирай лозе
1668 1668 Редактиране вулкан
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 Редактирай пречиствателна станция
1672 1672 Редактирай водата
1673 1673 Редактирай аквапарк
1674 1674 Редактирай водонапорна кула
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 Редактирай водопад
1678 1678 -----
1679 1679 Редактирай крайпътен кръст
1680 1680 Редактирай крайпътен параклис
1681 1681 Редактирай бент / преливник
1682 1682 Редактирай мочурището
1683 1683 Редактирай мелница
1684 1684 редактиране на "гора"
1685 1685 Редактирай цех
1686 1686 Редактирай зоопарк
1687 1687 -----
1688 1688 Редактиране на филтъра
1689 1689 -----
1690 1690 Редактиране на нова релация в слой ''{0}''
1691 1691 Редактиране на релация #{0} в слой ''{1}''
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 Редактиране избрания източник.
1702 1702 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1703 1703 Редактиране: {0}
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 Образование
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 Електрони средства за разплата
1710 1710 Електроника
1711 1711 Елементи от тип {0} се поддържат.
1712 1712 Надморска височина
1713 1713 -----
1714 1714 Насип
1715 1715 Посолство
1716 1716 Пункт за връзка със спешна помощ
1717 1717 Телефон за спешен случай
1718 1718 -----
1719 1719 Празен документ
1720 1720 -----
1721 1721 Празни пътища
1722 1722 -----
1723 1723 Разрешаване на филтъра
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1729 1729 Въведете URL
1730 1730 Въведете URL за сваляне:
1731 1731 -----
1732 1732 Въведете нова двойка ключ/стойност
1733 1733 -----
1734 1734 Въведете мястото, което ще се търси
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 Вход
1751 1751 Конна езда
1752 1752 -----
1753 1753 Грешка
1754 1754 -----
1755 1755 Грешка показване URL
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1763 1763 Грешка при зареждане на файла
1764 1764 -----
1765 1765 Грешка във файла {0}
1766 1766 Грешка при разбор {0}:
1767 1767 Грешка при възпроизвеждане на звука
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1772 1772 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1773 1773 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1774 1774 -----
1775 1775 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1776 1776 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1777 1777 Грешка при разбор {0}
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 Грешки
1785 1785 -----
1786 1786 +++++
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Изход
1793 1793 Изход от програмата
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Изход от програмата.
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1802 1802 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1803 1803 Експорт в GPX файл
1804 1804 Експорт и Записване
1805 1805 Опции за експорт
1806 1806 Експорт на данните до GPX файл.
1807 1807 Експорт до GPX...
1808 1808 -----
1809 1809 Извличане на GPS координати от EXIF
1810 1810 Изтегляне
1811 1811 Изтегляне на линии
1812 1812 +++++
1813 1813 ЗА ПОПРАВКА
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Обработваема земя
1845 1845 Двор ферма
1846 1846 Заведение за бързо хранене
1847 1847 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1848 1848 -----
1849 1849 Множител за бързо прослушване
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 Такса
1853 1853 Скалист склон
1854 1854 Ограда / стобор
1855 1855 Ферибот маршрут
1856 1856 Ферибот терминал
1857 1857 Сваляне на група възли от ''{0}''
1858 1858 Сваляне на група релации от ''{0}''
1859 1859 Сваляне на група пътища от ''{0}''
1860 1860 Сваляне на възел с ID {0} от ''{1}''
1861 1861 Сваляне на релация с ID {0} от ''{1}''
1862 1862 Сваляне на път ID {0} от ''{1}''
1863 1863 Файл
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Грешка във формата на файла
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1871 1871 -----
1872 1872 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1873 1873 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1874 1874 Файл: {0}
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Филтър
1882 1882 -----
1883 1883 Режим на филтъра
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Завършване на чертането.
1889 1889 Пожарен кран
1890 1890 Пожарна
1891 1891 Огнище
1892 1892 Риболов
1893 1893 Поправяне
1894 1894 Поправи параметрите
1895 1895 Поправяне конфликти маркери
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Цветарски магазин
1902 1902 Изчистване на кеша
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Храна и напитки
1910 1910 Пеш
1911 1911 -----
1912 1912 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1913 1913 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1914 1914 Брод
1915 1915 Гора
1916 1916 -----
1917 1917 Време пренавиване (секунди)
1918 1918 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1919 1919 Намерени са {0} съвпадения
1920 1920 Фонтан
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Фиксиране
1924 1924 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1925 1925 -----
1926 1926 От...
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Бензиностанция
1930 1930 Бензиностанция
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Цял екран
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 Мебелен магазин
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 GPS Точки
1940 1940 Описание на GPS следата
1941 1941 GPX файлове
1942 1942 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1943 1943 GPX следата няма информация за времето
1944 1944 GPX следа:
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Градина
1952 1952 Градински център
1953 1953 Газохранилище
1954 1954 Порта
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 География
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Изображения с данни за местоположение
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Ледник
1967 1967 Стъкло
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 Голф
1975 1975 Поле за голф
1976 1976 Гондола
1977 1977 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1978 1978 -----
1979 1979 Трева
1980 1980 Църковно гробище
1981 1981 -----
1982 1982 Терен за строителство
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Къща за гости
1991 1991 Упътване
1992 1992 +++++
1993 1993 -----
1994 1994 Гимнастика
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Фризьорски салон / козметика
1998 1998 Махала
1999 1999 Врата с бодлива тел
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 Железария
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Здраве
2011 2011 -----
2012 2012 Пустош
2013 2013 Камион (над 3.5т)
2014 2014 Плет
2015 2015 Височина
2016 2016 Височина (в метри)
2017 2017 -----
2018 2018 Помощ
2019 2019 Помощ: {0}
2020 2020 Помага за векторизиране на WMS изображения.
2021 2021 -----
2022 2022 Скривалище
2023 2023 Скриване на елементи
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 Аудио HiFi
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Пътища
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 Туристическа пътека
2034 2034 Исторически места
2035 2035 История
2036 2036 -----
2037 2037 Историята на възел {0}
2038 2038 Историята на отношение {0}
2039 2039 историята на път {0}
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 Хокей
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Домашна страница
2046 2046 Кон
2047 2047 Конни надбягвания
2048 2048 Болница
2049 2049 -----
2050 2050 Хостел / студентско общежитие
2051 2051 Хотел
2052 2052 Горещи клавишни комбинации
2053 2053 Име на дом
2054 2054 Номер
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Ловно скривалище
2060 2060 Намирам се в часовата зона:
2061 2061 +++++
2062 2062 +++++
2063 2063 -----
2064 2064 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 Входно-изходно изключение
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2076 2076 Игнориране
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2081 2081 -----
2082 2082 Игнориране елементи
2083 2083 -----
2084 2084 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2085 2085 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Неправилен израз ''{0}''
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Недопустим обект с id=0
2103 2103 -----
2104 2104 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Изображение
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Изображения
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Отместване на изображението.
2128 2128 Доставчици на изображения
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 Импорт Аудио
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Импорт на изображения
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 Наклон
2145 2145 Непълна спецификация <member> с ref=0
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Увеличаване на мащаба
2152 2152 ЕТ
2153 2153 Промишленост
2154 2154 Данни
2155 2155 Информация
2156 2156 Информационно табло
2157 2157 Информационен пункт
2158 2158 Информационен пункт
2159 2159 Информация за слоя
2160 2160 -----
2161 2161 Инициализиране
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Вътрешна грешка в сървъра
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 Невалиден bz2 файл.
2179 2179 Невалидна дата
2180 2180 -----
2181 2181 Невалидно отместване
2182 2182 Неправилен параметров ключ
2183 2183 Невалиден израз за търсен
2184 2184 -----
2185 2185 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2186 2186 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2187 2187 Невалидна часова зона
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Неправилен интервал в ключ
2191 2191 Обръщане на филтъра
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Остров
2197 2197 Скала
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 точка {0} не е открита в списъка
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 Изображения JPEG (*.jpg)
2211 2211 Java OpenStreetMap Редактор
2212 2212 Версия Java: {0}
2213 2213 -----
2214 2214 Функция свързване на области
2215 2215 Свързване на точка с линия
2216 2216 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2217 2217 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
2218 2218 -----
2219 2219 Обедини припокриващи се области
2220 2220 Свързана пресичаща област
2221 2221 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2222 2222 Прескачане на позиция
2223 2223 Прескочи там
2224 2224 Прескачане на позиция
2225 2225 Пътен възел
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Запазване на добавка
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 Ключ
2238 2238 Неправилен ключ ''{0}''.
2239 2239 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2240 2240 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2241 2241 Ключ:
2242 2242 Бързи клавиши
2243 2243 Ключови думи
2244 2244 Детска градина
2245 2245 Будка
2246 2246 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 Ламбертова Зона (Естония)
2257 2257 Суша
2258 2258 Земеползване
2259 2259 Сметище
2260 2260 +++++
2261 2261 -----
2262 2262 Брой платна
2263 2263 Език
2264 2264 Последни промени: {0}
2265 2265 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2266 2266 -----
2267 2267 Географска ширина:
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 Стартиране в максимизиран режим
2274 2274 -----
2275 2275 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2276 2276 -----
2277 2277 Пералня
2278 2278 Слой / Ниво
2279 2279 -----
2280 2280 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2281 2281 -----
2282 2282 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2283 2283 -----
2284 2284 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2285 2285 слоя не е в списъка.
2286 2286 Слой: {0}
2287 2287 Слоеве
2288 2288 Продължителност на встъплението (секунди)
2289 2289 Места за отдих и развлечения
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Регулиран ЖП прелез
2295 2295 Библиотека
2296 2296 Лиценз
2297 2297 -----
2298 2298 Бариера
2299 2299 -----
2300 2300 Лека ЖП линия
2301 2301 Маяк / Светлинен фар
2302 2302 Номер линия
2303 2303 Тип на линия
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 осветен(-а)
2312 2312 Жилищна улица
2313 2313 -----
2314 2314 Зареждане на всички квадранти
2315 2315 Нов лиценз
2316 2316 Зареждане на квадрант
2317 2317 Четене на WMS слой
2318 2318 Зареждане на WMS слой от файл
2319 2319 -----
2320 2320 Зареди историята
2321 2321 -----
2322 2322 Зареди родителските релации
2323 2323 Зареждане на релация
2324 2324 -----
2325 2325 Зареждане на ранните разширения
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Зареждане на родителските релации
2330 2330 -----
2331 2331 Зареждане на разширения
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Зареждане {0}
2336 2336 Зарежда инфо от сървъра относно съгласието на потребителя с новия лиценз. Одобрилите лиценза се отбелязват със зелена отметка.
2337 2337 Само локални файлове
2338 2338 Местност
2339 2339 Местоположение
2340 2340 Заключване
2341 2341 Шлюзова врата
2342 2342 +++++
2343 2343 -----
2344 2344 Географска дължина:
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Външен вид
2348 2348 -----
2349 2349 Наблюдателница
2350 2350 -----
2351 2351 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Главната база данни не съдържа възела {0}
2358 2358 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 Създава терасовидни къщи от един блок.
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 Изкуствени
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 Ръчна настройка на HTTP proxy
2374 2374 Карта
2375 2375 -----
2376 2376 Картографска проекция
2377 2377 Настройки на картата
2378 2378 -----
2379 2379 Карта: {0}
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Пристанище за яхти
2384 2384 -----
2385 2385 Маркери от наименувани точки.
2386 2386 Маркери от {0}
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2391 2391 Материал
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 Макс. скорост (км/ч)
2398 2398 Макс. маса (т)
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Максимална област за една заявка:
2402 2402 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2403 2403 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2404 2404 Максимална дължина (в метри)
2405 2405 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2406 2406 Поляна
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 Член на
2410 2410 -----
2411 2411 Членове
2412 2412 -----
2413 2413 Членове (разрешени)
2414 2414 Членове (с конфликти)
2415 2415 Паметник
2416 2416 Име на меню
2417 2417 Име на меню (по подразбиране)
2418 2418 Бързи клавишни комбинации за менюто
2419 2419 Меню: {0}
2420 2420 Проекция Меркатор
2421 2421 Обединение
2422 2422 Обедини точки
2423 2423 Обединение на слоя
2424 2424 Обедини точките в най-старата от тях.
2425 2425 -----
2426 2426 Обединява избраното
2427 2427 Обединява текущия слой в друг слой
2428 2428 -----
2429 2429 Обедини този слой с друг слой
2430 2430 Обедини {0} точки
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Обединена версия
2436 2436 -----
2437 2437 Съобщение за деня не е налично
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Военен
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Мин. скорост (км/ч)
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Мини кръгово движение
2449 2449 Миниголф
2450 2450 Минимално разстояние (в пиксели)
2451 2451 Минути: {0}
2452 2452 Огледално
2453 2453 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Липсваща кодировка
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 понеделник-петък 08:30-20:00
2476 2476 -----
2477 2477 +++++
2478 2478 -----
2479 2479 Режим: Рисуване Фокус
2480 2480 Режим: {0}
2481 2481 -----
2482 2482 Безрежимна работа (Потлач стил)
2483 2483 -----
2484 2484 Променени времена на аудио файлове.
2485 2485 Група модификатори
2486 2486 -----
2487 2487 Обмяна на валута
2488 2488 Монорелса
2489 2489 Забележителност
2490 2490 -----
2491 2491 Повече информация за тази възможност
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Мотел
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 Автомобил
2499 2499 Мотоциклет
2500 2500 -----
2501 2501 Магистрала
2502 2502 -----
2503 2503 Автомагистрала
2504 2504 Магистрален възел
2505 2505 Автомагистрална връзка
2506 2506 Планински проход
2507 2507 Планинско колоездене
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 Премести надолу
2512 2512 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2513 2513 Преместване на елементи
2514 2514 Преместване филтъра надолу
2515 2515 Преместване филтъра нагоре
2516 2516 Преместване наляво
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 Преместване обекти {0}
2520 2520 Преместване надясно
2521 2521 Преместване на текущо избраните членове надолу
2522 2522 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Преместване избрания слой един ред надолу.
2526 2526 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2527 2527 Премести избраните точки в линия
2528 2528 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2529 2529 Премести
2530 2530 Премести нагоре
2531 2531 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2532 2532 Преместване {0}
2533 2533 Премества обектите {0}
2534 2534 Кал
2535 2535 Многобой
2536 2536 -----
2537 2537 Мултиполигон
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Музей
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 Моя версия
2545 2545 Моя версия (местна база данни)
2546 2546 Моята версия с Обединената
2547 2547 Моя с Тяхния
2548 2548 Грешка при NMEA импортиране!
2549 2549 Успешно NMEA импортиране
2550 2550 NMEA-0183 файлове
2551 2551 Име
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Потребителско име
2555 2555 -----
2556 2556 Название: {0}
2557 2557 Наименувани точки от следа от {0}
2558 2558 Наименовани точки от следата.
2559 2559 Теснолинейка
2560 2560 Национална
2561 2561 Национален парк
2562 2562 -----
2563 2563 Природа
2564 2564 Природен резерват
2565 2565 Мрежа
2566 2566 Изключение свързано с мрежата
2567 2567 -----
2568 2568 Нов
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Нов слой
2572 2572 Нов ключ
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Нова роля
2577 2577 -----
2578 2578 Нова стойност
2579 2579 Следващ
2580 2580 Нощен клуб
2581 2581 Не
2582 2582 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2583 2583 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2584 2584 Няма бърза клавишна комбинация
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Няма промени за качване.
2591 2591 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2592 2592 -----
2593 2593 Няма конфликти за показване.
2594 2594 Няма открит текущ набор от данни
2595 2595 -----
2596 2596 В тази зона няма намерени данни
2597 2597 Никакви данни не са заредени.
2598 2598 Без дата
2599 2599 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2600 2600 Без изход
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 Без изображение
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2607 2607 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2608 2608 Няма отворен сисък с промени.
2609 2609 Няма отворени пакети с промени
2610 2610 -----
2611 2611 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2612 2612 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Няма избрана GPX следа
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 Няма слоеве за целта
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Невалиден URL на WMS или ID
2624 2624 Няма грешки при проверката
2625 2625 Не, продължава редактирането
2626 2626 Не, не прилагай!
2627 2627 Възел
2628 2628 -----
2629 2629 Възел {0}
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Възли
2635 2635 Възли в една и съща позиция
2636 2636 Точки с еднакви имена
2637 2637 Възли(решени)
2638 2638 Възли(с конфликт)
2639 2639 -----
2640 2640 Никога
2641 2641 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2642 2642 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2643 2643 Север
2644 2644 на север
2645 2645 Не е намерен
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Забележка
2650 2650 -----
2651 2651 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2652 2652 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2653 2653 Банкноти
2654 2654 Нищо
2655 2655 Нищо не е добавено към селекцията след търсенето за ''{0}''
2656 2656 -----
2657 2657 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2658 2658 Няма нищо избрано за показване.
2659 2659 Нищо не е избрано!
2660 2660 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2661 2661 -----
2662 2662 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2663 2663 -----
2664 2664 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2665 2665 Номер
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Брой на жилата на всеки кабел
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 Схема на номериране
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 ОК
2680 2680 ОК - нов опит
2681 2681 +++++
2682 2682 -----
2683 2683 OSM Данни
2684 2684 OSM парола
2685 2685 OSM сървърни файлове
2686 2686 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Обект
2693 2693 -----
2694 2694 ID на обекта:
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Тип на обекта:
2698 2698 Обект с история
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 Обекти за добавяне:
2702 2702 Обекти за изтриване:
2703 2703 Променени обекти:
2704 2704 Бензин А100
2705 2705 -----
2706 2706 Бензин А91
2707 2707 -----
2708 2708 Бензин А95
2709 2709 Бензин А98
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Отместване:
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Стар ключ
2718 2718 Стара роля
2719 2719 Стара стойност
2720 2720 При нужда
2721 2721 При качване
2722 2722 Еднопосочна
2723 2723 Пътища от една точка
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 Еднопосочна
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 Само в началото на път.
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Отваряне на местоположение…
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Използвани документи
2742 2742 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2743 2743 -----
2744 2744 Отваряне на файл.
2745 2745 -----
2746 2746 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2747 2747 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2748 2748 Отваряне на списъка с всички релации
2749 2749 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2750 2750 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2751 2751 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2752 2752 -----
2753 2753 Отваряне на списък с избрани обекти.
2754 2754 -----
2755 2755 Отваряне на хипервръзка.
2756 2756 Редактиране на релацията
2757 2757 -----
2758 2758 Отвори друга GPX следа
2759 2759 Отваряне друга снимка
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Отваряне на прозореца с проверките.
2768 2768 Отвори...
2769 2769 -----
2770 2770 +++++
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 OpenStreetMap данни
2779 2779 Работно време
2780 2780 -----
2781 2781 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2782 2782 Отваряне на файлове
2783 2783 -----
2784 2784 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2785 2785 Отваря пакети промени за избраните сегменти
2786 2786 -----
2787 2787 Оператор
2788 2788 Оптика
2789 2789 Незадължителни Атрибути:
2790 2790 Незадължителни типове
2791 2791 Био магазин
2792 2792 оригинален път
2793 2793 Ортогонализиране
2794 2794 -----
2795 2795 Ортогонализиране
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 Друго
2800 2800 Други информационни точки
2801 2801 -----
2802 2802 Туристически стоки (за активен отдих)
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Припокриващи се пътища
2807 2807 Припокриващи се ЖП линии
2808 2808 Припокриващи се пътища / линии
2809 2809 Припокриващи се пътища.
2810 2810 -----
2811 2811 Презаписване
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 Стил на изобразяване {0}: {1}
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 Хартия
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2832 2832 -----
2833 2833 Родителски релации
2834 2834 Парк
2835 2835 -----
2836 2836 Паркинг
2837 2837 Улица паркинг
2838 2838 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 Парола
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Поставяне
2854 2854 Поставяне...
2855 2855 Поставяне на маркери
2856 2856 -----
2857 2857 Поставяне на съдържанието на буфера
2858 2858 -----
2859 2859 Пътека
2860 2860 -----
2861 2861 Връх
2862 2862 Пешеходна улица
2863 2863 Пешеходна пътека
2864 2864 Тип пешеходна пътека
2865 2865 Пешеходци
2866 2866 Пелота
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2870 2870 Изпълнение на проверка на данните
2871 2871 -----
2872 2872 +++++
2873 2873 Аптека
2874 2874 Телефонен номер
2875 2875 Тел. номер
2876 2876 Време на снимката (от EXIF):
2877 2877 Снимките не съдържат времева информация
2878 2878 Място за пикник
2879 2879 Кей
2880 2880 +++++
2881 2881 Тръбопровод
2882 2882 Тип писта
2883 2883 Игрище
2884 2884 Място за богослужение
2885 2885 Места
2886 2886 -----
2887 2887 Изпълнение/Пауза на звука.
2888 2888 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2889 2889 Площадка
2890 2890 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 Моля, изберете ключ
2928 2928 Изберете стойност
2929 2929 -----
2930 2930 Моля, изберете елемент.
2931 2931 Моля изберете поне четири точки.
2932 2932 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или релация.
2933 2933 -----
2934 2934 Моля изберете поне един възел или път.
2935 2935 Моля, изберете поне един ред за копиране
2936 2936 Моля изберете поне един път за опростяване.
2937 2937 Моля, изберете поне една линия.
2938 2938 Изберете не по-малко от три точки.
2939 2939 -----
2940 2940 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
2941 2941 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
2942 2942 Моля, изберете нещо за копиране.
2943 2943 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
2944 2944 Моля, изберете ред за изтриване.
2945 2945 Моля, изберете ред за редактиране
2946 2946 Моля, изберете слой за целта
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
2950 2950 Разширения доставяни с JOSM
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Информация за добавка
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 Разширения
2960 2960 -----
2961 2961 Име на пункта
2962 2962 Номер на пункта
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Полиция/Милиция
2966 2966 Политическа
2967 2967 позиция
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 Пощенска кутия
2971 2971 Пощенска станция
2972 2972 Пощенски код
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Електроцентрала
2976 2976 Линия за електропренос
2977 2977 Електростанция
2978 2978 Електроподстанция
2979 2979 Електрически стълб от ЕПМ
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 Нарушение на предсъстоянието.
2983 2983 Нарушение на предварителното състояние
2984 2984 Предефиниран
2985 2985 -----
2986 2986 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Настройки
2991 2991 Предпочитанията са записани на {0}
2992 2992 Настройки…
2993 2993 Подготовка на OSM данните...
2994 2994 -----
2995 2995 Подготвяне на базата данни ...
2996 2996 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Историческа ЖП линия
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Шаблони
3005 3005 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3006 3006 Шаблоните не съдържат стойност
3007 3007 -----
3008 3008 Предишен
3009 3009 Първокласен път / главна
3010 3010 Връзка с първокласен път
3011 3011 Основен модификатор:
3012 3012 Примитив
3013 3013 -----
3014 3014 Затвор
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 Метод на проекция
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 Настройки
3031 3031 Параметри / Отношения
3032 3032 Проверка на параметрите:
3033 3033 Параметри на избраните обекти
3034 3034 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3035 3035 -----
3036 3036 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3037 3037 Свойства на
3038 3038 Характеристики (с конфликти)
3039 3039 Параметри/Отношения
3040 3040 Свойства: {0} / Членство: {1}
3041 3041 Стойности съдържащи HTML елементи
3042 3042 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3043 3043 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3044 3044 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3045 3045 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3049 3049 -----
3050 3050 Бар
3051 3051 Обществена сграда
3052 3052 -----
3053 3053 Обществен транспорт
3054 3054 Обществен транспорт
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3059 3059 +++++
3060 3060 Кариера
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Състезателна писта
3076 3076 ракет
3077 3077 ЖП Линия
3078 3078 Железница
3079 3079 Малка ЖП гара
3080 3080 ЖП платформа
3081 3081 -----
3082 3082 Железопътен път
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Изходни GPS данни
3086 3086 Прочетане първо
3087 3087 Прочитане на снимки...
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Четене {0}...
3096 3096 За прочитане
3097 3097 Истинско име
3098 3098 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 Спортна площадка
3102 3102 Трансформирано изображение...
3103 3103 Рециклиране
3104 3104 -----
3105 3105 Отново
3106 3106 Повтаряне на последното отменено действие.
3107 3107 -----
3108 3108 Означение
3109 3109 Референция (коловоз #)
3110 3110 -----
3111 3111 Ref номер
3112 3112 -----
3113 3113 Отнася се за
3114 3114 Обновяване
3115 3115 Област
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Отхвърляне конфликтите и записване
3119 3119 Релация
3120 3120 Релация ...
3121 3121 Редактор на релации: Сваляне на членове
3122 3122 Редактор на релации: Преместване надолу
3123 3123 Редактор на релации: Преместване нагоре
3124 3124 Редактор на релации: Премахване
3125 3125 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3126 3126 -----
3127 3127 Редактор на релации: Сортиране
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Връзката е изтрита
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 Връзка {0}
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Връзки
3138 3138 -----
3139 3139 Връзки: {0}
3140 3140 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3141 3141 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3142 3142 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3143 3143 -----
3144 3144 Религия
3145 3145 Презареди
3146 3146 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3147 3147 Презареждане грешни квадранти
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Дистанционно
3155 3155 -----
3156 3156 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3157 3157 -----
3158 3158 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Премахни
3162 3162 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3163 3163 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3164 3164 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 Премахване на снимка от слой
3170 3170 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Премахване на текущо избраните членове от тази релация
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 Премахнати елементи от релации
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Преименуване на слой
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 Под наем
3194 3194 Сервиз
3195 3195 Замяна
3196 3196 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3197 3197 Съобщаване за грешка
3198 3198 +++++
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Подробности на заявката: {0}
3203 3203 -----
3204 3204 Резервоар
3205 3205 Нулиране
3206 3206 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3207 3207 -----
3208 3208 Улица
3209 3209 Жилищна зона
3210 3210 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3211 3211 Разрешаване
3212 3212 Разрешаване на конфликти
3213 3213 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3214 3214 Решаване конфлики на координати в {0}
3215 3215 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3216 3216 Разрешаване на конфликтите в списъка с членовете на релация {0}
3217 3217 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3223 3223 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3224 3224 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Ресторант
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 Ограничения
3232 3232 Търговия на дребно
3233 3233 Подпорна стена
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Промяна посоката на линиите
3247 3247 Връщане и Комбиниране
3248 3248 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 Промяна посоката на линиите
3252 3252 -----
3253 3253 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3254 3254 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Ревизия
3258 3258 Колоездене
3259 3259 Река
3260 3260 Речен бряг
3261 3261 Път (неизвестен тип)
3262 3262 Пътни ограничения
3263 3263 Роля
3264 3264 -----
3265 3265 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 Роля:
3269 3269 Роли в релации, отнасящи се за
3270 3270 -----
3271 3271 Кръгово движение
3272 3272 Маршрут
3273 3273 -----
3274 3274 Състояние на пътя
3275 3275 Тип маршрут
3276 3276 Показани са пътища за:
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Руини
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 Проверява се за: {0}
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 SIM-карти
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Двойна врата
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 Запазване
3296 3296 -----
3297 3297 Запазване като…
3298 3298 Съхраняване GPX файл
3299 3299 -----
3300 3300 Запис на слой
3301 3301 Съхраняване OSM файл
3302 3302 Запис на слоя WMS
3303 3303 Запис на WMS слоя във файл
3304 3304 -----
3305 3305 Записване въпреки всичко
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 Записване на текущите данни в нов файл.
3311 3311 Запазване на текущите данни.
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3315 3315 -----
3316 3316 Запис/Качване и край.
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 Сканиране на директория {0}
3322 3322 Училище
3323 3323 Вторични суровини
3324 3324 Сипей
3325 3325 Шубрак
3326 3326 -----
3327 3327 Търсене
3328 3328 Търсене...
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 Търсене на обекти
3333 3333 Търсене на обекти.
3334 3334 Търсене в етикетите
3335 3335 Търсене
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Търсене...
3341 3341 Търсене:
3342 3342 Търси:
3343 3343 Второ име
3344 3344 -----
3345 3345 Второкласен път
3346 3346 Втори модификатор:
3347 3347 Секунди: {0}
3348 3348 Изключение свързано със сигурността
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3352 3352 Избиране
3353 3353 Избиране на всичко
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Изберете един от вариантите:
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 Избиране на точката под курсора.
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 Изберете обекти за качване
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Изберете целеви слой
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Избор с даденото търсене
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 Избор
3403 3403 Няма нищо избрано.
3404 3404 -----
3405 3405 Селекцията е неподходяща!
3406 3406 -----
3407 3407 Избрано: {0}
3408 3408 -----
3409 3409 Самопресичащи се пътища
3410 3410 -----
3411 3411 На отделен слой
3412 3412 Разделител
3413 3413 Последователност
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Помощна улица
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Услуги
3420 3420 -----
3421 3421 Тип помощна улица
3422 3422 -----
3423 3423 Задай всички да са по подразбиране
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3430 3430 Задай по подразбиране
3431 3431 -----
3432 3432 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3433 3433 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3434 3434 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3435 3435 -----
3436 3436 Установява роля за избраните членове
3437 3437 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3438 3438 Настройки по подразбиране
3439 3439 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3440 3440 Настройки
3441 3441 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3442 3442 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Споделяне на автомобили
3446 3446 -----
3447 3447 +++++
3448 3448 Навес
3449 3449 -----
3450 3450 Обувки
3451 3451 Стрелба
3452 3452 Пазаруване
3453 3453 Магазини
3454 3454 -----
3455 3455 Бърз клавиш
3456 3456 Настройки клавишни комбинации
3457 3457 Запис?
3458 3458 Разширението да бъде ли изключено?
3459 3459 Трябва ли да бъде качено?
3460 3460 Покажи
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Показване статус
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Инфо за автора
3472 3472 Показване информационното ниво при качване.
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3478 3478 -----
3479 3479 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3480 3480 Извежда допълнителен екран за търсене
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Показване на стартова картинка
3484 3484 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Показване на проверките извършвани при качване.
3488 3488 -----
3489 3489 Показване на тази помощ
3490 3490 Показване/скриване
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Сицилия - Италия
3498 3498 Подобно наименувани пътища
3499 3499 -----
3500 3500 Опростяване на път
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3506 3506 -----
3507 3507 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3508 3508 Отделни елементи
3509 3509 -----
3510 3510 Скейтборд
3511 3511 Фигурно пързаляне
3512 3512 Ски
3513 3513 Ски
3514 3514 Пропусни свалянето
3515 3515 Пропускане на свалянето
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Интерактивна карта
3520 3520 Хелинг
3521 3521 -----
3522 3522 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3523 3523 -----
3524 3524 Снегоход
3525 3525 Футбол
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3529 3529 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3530 3530 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Сортиране меню шаблони
3537 3537 Сортиране на членовете на релацията
3538 3538 Източник
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 Места за инвалиди
3542 3542 Запазени места за родители
3543 3543 Запазени места за жени
3544 3544 -----
3545 3545 Пътна камера
3546 3546 Шипове
3547 3547 Разделяне на линия
3548 3548 Разделяне на линията в избраната точка.
3549 3549 Разделяне път {0} на {1} части
3550 3550 -----
3551 3551 Спорт
3552 3552 Спорт (с топка)
3553 3553 Спортни съоражения
3554 3554 Спорт
3555 3555 Спортен център
3556 3556 Извор
3557 3557 Стадион
3558 3558 Стандартен параметри на unix геометрия
3559 3559 Звезди
3560 3560 Стартиране търсене
3561 3561 Започни сваляне
3562 3562 Начало на свалянето на данни
3563 3563 Започване на нов път от последния възел.
3564 3564 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3565 3565 Започване на преглед на директории
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 Област/Щат
3572 3572 -----
3573 3573 Книжарница
3574 3574 +++++
3575 3575 Статус Репорт
3576 3576 Стъпала
3577 3577 -----
3578 3578 Стълби за преминаване през ограда
3579 3579 Стоп
3580 3580 -----
3581 3581 Поток
3582 3582 -----
3583 3583 Име на улица
3584 3584 Автомобилни
3585 3585 Улици NRW Geofabrik.de
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Приемане на филтър
3597 3597 Квартал/предградие
3598 3598 Метро
3599 3599 Вход в метро
3600 3600 Бързи клавиши за подменюта
3601 3601 -----
3602 3602 Успешно отворен списък с промени {0}
3603 3603 +++++
3604 3604 Супермаркет
3605 3605 -----
3606 3606 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Пътна настилка
3611 3611 Видеонаблюдение
3612 3612 Точка на наблюдение
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 Плуване
3616 3616 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3617 3617 -----
3618 3618 Описание на символ
3619 3619 Синхронизиране аудио
3620 3620 Синхронизиране на целия набор данни
3621 3621 Синхронизиране само на възел {0}
3622 3622 Синхронизиране само на релацията {0}
3623 3623 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3624 3624 Синхронизиране само на пътя {0}
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Тенис на маса
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Източници за TagChecker
3647 3647 Шаблони за маркиране
3648 3648 Маркери
3649 3649 Етикети и членове
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 Етикети на списък с промени {0}
3654 3654 -----
3655 3655 Маркери с празни стойности
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 +++++
3659 3659 Такси
3660 3660 -----
3661 3661 Телефон
3662 3662 Телефонни карти
3663 3663 Тенис
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Третокласен
3667 3667 Трети модификатор:
3668 3668 Тест
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 +++++
3676 3676 -----
3677 3677 Направлението на създавания линеен сегмент.
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3691 3691 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Документът не съдържа данни
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Географска ширина на показалеца на мишката.
3713 3713 Географската дължина на показалеца на мишката.
3714 3714 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3719 3719 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3720 3720 -----
3721 3721 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3722 3722 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3726 3726 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3727 3727 -----
3728 3728 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3729 3729 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3733 3733 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3734 3734 -----
3735 3735 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3736 3736 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3737 3737 -----
3738 3738 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3746 3746 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3747 3747 Театър
3748 3748 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3749 3749 Тяхна версия
3750 3750 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3751 3751 Тяхната версия с Обединената
3752 3752 Развлекателен парк
3753 3753 Няма отворени пакети с промени
3754 3754 -----
3755 3755 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3759 3759 {0} конфликт(а) при въвеждането
3760 3760 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 Това е след края на записа
3764 3764 -----
3765 3765 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3769 3769 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3770 3770 -----
3771 3771 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3772 3772 -----
3773 3773 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3774 3774 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3775 3775 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3776 3776 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3777 3777 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3781 3781 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3782 3782 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3783 3783 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3787 3787 -----
3788 3788 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3789 3789 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3790 3790 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3791 3791 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3792 3792 -----
3793 3793 Номера квадранти
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Часова зона:
3799 3799 Часови пояс: {0}
3800 3800 -----
3801 3801 На...
3802 3802 -----
3803 3803 Покажи/скрий GPX линии
3804 3804 -----
3805 3805 Превключване режим каркас
3806 3806 Превключване режима на цял екран
3807 3807 Включва мениджъра за пакетни промени
3808 3808 -----
3809 3809 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3810 3810 Превключване видимостта на избрания слой.
3811 3811 Превключи: {0}
3812 3812 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3813 3813 Тоалетни
3814 3814 -----
3815 3815 Пътна такса
3816 3816 Място за плащане пътна такса
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Инструмент: {0}
3820 3820 Лента с инструменти
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Настройка на панела с инструменти
3824 3824 Инструменти
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 +++++
3829 3829 Туризъм
3830 3830 -----
3831 3831 Кула
3832 3832 -----
3833 3833 Тип на кулата
3834 3834 Град (под 100 000)
3835 3835 Кметство
3836 3836 Играчки
3837 3837 -----
3838 3838 Черен път
3839 3839 Оцветяване на следата
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Светофар
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Трамвай
3847 3847 Трамвайна спирка
3848 3848 Транспорт
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Туристическа агенция
3852 3852 Дърво
3853 3853 Скоростен път
3854 3854 Връзка към скоростен път
3855 3855 -----
3856 3856 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3857 3857 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
3858 3858 -----
3859 3859 Тунел
3860 3860 Начало на тунел
3861 3861 Ограничения при завиване
3862 3862 -----
3863 3863 Обръщало
3864 3864 Разширение за обръщане
3865 3865 -----
3866 3866 турникет (контрол на достъпа)
3867 3867 ЖП Обръщаща платформа
3868 3868 Тип
3869 3869 Тип име (UK)
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 UIC-Референция
3876 3876 НЕИЗВЕСТНО
3877 3877 +++++
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 +++++
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Разсъедини пътища
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
3894 3894 -----
3895 3895 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
3896 3896 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
3897 3897 Неможе да се прочете Дълж/Шир
3898 3898 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
3899 3899 Некласифициран
3900 3900 Незатворени пътища.
3901 3901 Незатворен път
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 Несвързани пътища.
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Отмяна
3912 3912 -----
3913 3913 Отмени преместването
3914 3914 -----
3915 3915 Отменяне на последното действие.
3916 3916 -----
3917 3917 Отсъедини панела
3918 3918 Неочаквана грешка
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Неочакван знак: {0}
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
3934 3934 Освобождаване
3935 3935 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
3936 3936 -----
3937 3937 Незапелен възел
3938 3938 Университет
3939 3939 Неизвестен хост
3940 3940 -----
3941 3941 Непознат режим {0}.
3942 3942 -----
3943 3943 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или релация.
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 Неизвестен тип: {0}
3948 3948 -----
3949 3949 Ненаименовано съединение
3950 3950 Ненаименуван и некласифициран път
3951 3951 Неименовани пътища
3952 3952 Неподредени брегови линии
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 Размаркиране всичко
3960 3960 Размаркиране всичко (escape)
3961 3961 Размаркиране всичко (focus)
3962 3962 Сваля избора от всички обекти.
3963 3963 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Немаркирани пътища
3968 3968 -----
3969 3969 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
3970 3970 Нагоре
3971 3971 -----
3972 3972 Обновяване
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 Обновяване на данните
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Обновяване на модифицираното
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 Обновяване на селекцията
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
3988 3988 Обновява обектите в текущия слой от сървъра
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 Обновяване списъка с промени ...
3992 3992 Актуализиране на данните
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Качване
3997 3997 Качване на промени
3998 3998 Параметри при качване
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Качване на данни
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 Качване на избраното
4008 4008 Качване на променените примитиви
4009 4009 Качете текущите параметри на сървъра
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4014 4014 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4015 4015 Качване и запис на променените слоеве...
4016 4016 Качване на данни...
4017 4017 Качване на данни за слой ''{0}''
4018 4018 Използване
4019 4019 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4020 4020 -----
4021 4021 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Използвайте стрелките на клавиатурата или влачете с мишката за да настроите позицията на изображението.\nМожете и да въведете отместване по координати в {0}.\nАко искате да запазите настройките, въведете име в полето.
4027 4027 Използване на сложен параметров тест.
4028 4028 Използване на стойностите по подразбиране
4029 4029 Използване на файл с данни по подразбиране.
4030 4030 -----
4031 4031 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
4032 4032 -----
4033 4033 Изпозване на слой за грешки.
4034 4034 -----
4035 4035 Използвай глобалните настройки.
4036 4036 Използване на списък за пропускане.
4037 4037 -----
4038 4038 Използване шаблон ''{0}''
4039 4039 Използване шаблон ''{0}'' от група ''{1}''
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
4044 4044 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4045 4045 -----
4046 4046 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4047 4047 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4048 4048 -----
4049 4049 Потребител
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 Потребител:
4053 4053 Потребителско име
4054 4054 -----
4055 4055 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 Проверка
4059 4059 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4060 4060 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4061 4061 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4062 4062 -----
4063 4063 Проверка
4064 4064 -----
4065 4065 Грешки при проверка
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 Стойност
4069 4069 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Стойност:
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4082 4082 Автомат за стоки
4083 4083 Продукти за автоматична продажба
4084 4084 Версия
4085 4085 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4086 4086 -----
4087 4087 Версия {0}
4088 4088 Версия {0} създадена на {1} от {2}
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 Версия: {0}
4094 4094 Ветеринар
4095 4095 Видео
4096 4096 Преглед
4097 4097 Изглед: {0}
4098 4098 Място с добра гледка
4099 4099 -----
4100 4100 Село
4101 4101 Зелено село
4102 4102 Град/Село
4103 4103 Лозе
4104 4104 Видимост
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 домашната страница
4108 4108 -----
4109 4109 Калибровка на звукозаписа
4110 4110 Вулкан
4111 4111 -----
4112 4112 Волтаж
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
4116 4116 Тоалетна
4117 4117 -----
4118 4118 +++++
4119 4119 +++++
4120 4120 -----
4121 4121 файлове WMS (*.wms)
4122 4122 -----
4123 4123 +++++
4124 4124 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4125 4125 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4126 4126 +++++
4127 4127 -----
4128 4128 Изчакване 10 секунди
4129 4129 Стена
4130 4130 Внимание
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4135 4135 -----
4136 4136 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Предупреждения
4190 4190 Автомивка
4191 4191 -----
4192 4192 Пречиствателна станция
4193 4193 Вода
4194 4194 Аквапарк
4195 4195 Водонапорна кула
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 Водопад
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 Wave аудио файлове (*.wav)
4202 4202 Края на път близо до друг път/магистрала
4203 4203 Края на път близо до друг път/линия
4204 4204 Възел близо до друг път
4205 4205 -----
4206 4206 Път {0}
4207 4207 -----
4208 4208 Път:
4209 4209 -----
4210 4210 Пътни точки
4211 4211 Други
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Крайпътен кръст
4215 4215 Крайпътен параклис
4216 4216 Страница: {0}
4217 4217 -----
4218 4218 Бент / преливник
4219 4219 Мочурище
4220 4220 Инвалидна количка
4221 4221 -----
4222 4222 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4223 4223 При импорт на аудио, създай маркери от...
4224 4224 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4225 4225 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4226 4226 Цялата група
4227 4227 Ширина (метри)
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Мелница
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 Каркас
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Гора
4238 4238 Цех
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 Неправилно подредени пътища.
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Да
4246 4246 Да, приложи го!
4247 4247 Да, създай конфликт и затвори
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4261 4261 -----
4262 4262 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4263 4263 Трябва да изберете поне един път.
4264 4264 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4265 4265 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4266 4266 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4267 4267 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4268 4268 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4269 4269 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4270 4270 -----
4271 4271 Трябва да изберете GPX следа
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Зоопарк
4276 4276 Мащаб
4277 4277 Мащаб (в метри)
4278 4278 Увеличаване
4279 4279 Намаляване
4280 4280 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4281 4281 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4282 4282 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4283 4283 Увеличаване
4284 4284 -----
4285 4285 Намаляване
4286 4286 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4287 4287 Увеличение до
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Показване на проблема
4292 4292 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4293 4293 Мащабиране по селекцията
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Показване на {0}
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 \nВисочина: {0} m
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 \n{0} км/ч
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Назад
4340 4340 По-бързо
4341 4341 По-бързо възпроизвеждане.
4342 4342 Напред
4343 4343 Прескочи назад.
4344 4344 Прескочи напред
4345 4345 Следващ маркер
4346 4346 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4347 4347 Възпроизведи предишния маркер.
4348 4348 Изпълнение/Пауза
4349 4349 Предишен маркер
4350 4350 По-бавно
4351 4351 По-бавно възпроизвеждане
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 И
4363 4363 С
4364 4364 Ю
4365 4365 З
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Д
4372 4372 И
4373 4373 П
4374 4374 С
4375 4375 С
4376 4376 И
4377 4377 Р
4378 4378 З
4379 4379 Текст
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Редактиране: гара / станция
4405 4405 Гара / Спирка
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Ключ:
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 съкретено име на улицата
4420 4420 -----
4421 4421 добави към селекцията
4422 4422 адрес
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 за напреднали
4426 4426 -----
4427 4427 надземен транспорт
4428 4428 въздушен транспорт
4429 4429 Надземен_транспорт_тъмен
4430 4430 Надземен_транспорт_светъл
4431 4431 -----
4432 4432 селскостопански
4433 4433 -----
4434 4434 всички
4435 4435 -----
4436 4436 алея
4437 4437 по азбучен ред
4438 4438 алтернативен
4439 4439 удобства от тип {0}
4440 4440 Обществени услуги
4441 4441 Обществено осветление
4442 4442 Обществен трафик
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 Англиканска
4447 4447 храна за животни
4448 4448 -----
4449 4449 всеки
4450 4450 акведукт
4451 4451 стрелба с лък
4452 4452 област
4453 4453 -----
4454 4454 азиатска
4455 4455 асфалт
4456 4456 атлетика
4457 4457 -----
4458 4458 австралийски футбол
4459 4459 -----
4460 4460 фон
4461 4461 точка за спиране назад
4462 4462 сегмент назад
4463 4463 -----
4464 4464 Бахаи
4465 4465 Баптизъм
4466 4466 -----
4467 4467 бариера
4468 4468 преграда по пътя на движение
4469 4469 бейзбол
4470 4470 басейн
4471 4471 баскетбол
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 плаж
4475 4475 велосипед
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 тресавище
4482 4482 игра с мет.топчета
4483 4483 граница
4484 4484 игра с асим.топки
4485 4485 -----
4486 4486 мост
4487 4487 маркер "мост" на точка
4488 4488 индустриални развалини
4489 4489 Будизъм
4490 4490 сграда
4491 4491 легнал полицай
4492 4492 бургери
4493 4493 автобус
4494 4494 Направлява автобуси
4495 4495 -----
4496 4496 кану
4497 4497 чувствителност към регистъра
4498 4498 Католическо
4499 4499 гробище
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 китайска
4506 4506 -----
4507 4507 Християнство
4508 4508 цигари
4509 4509 град
4510 4510 -----
4511 4511 алпинизъм
4512 4512 -----
4513 4513 по часовниковата стрелка
4514 4514 -----
4515 4515 затворен път
4516 4516 въглища
4517 4517 павиран път
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 сбито
4523 4523 -----
4524 4524 бетон
4525 4525 презервативи
4526 4526 настройване на списъка с промени
4527 4527 -----
4528 4528 конфликт
4529 4529 иглолистен
4530 4530 връзка
4531 4531 ремонт
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 крикет
4541 4541 крикет мрежи
4542 4542 крокет
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 велоалея с маркер "велосипед"
4546 4546 велоспорт
4547 4547 -----
4548 4548 данни
4549 4549 широколистен
4550 4550 определен
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 изтрито
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 остарял, вече невалиден
4557 4557 предназначен
4558 4558 с назначение
4559 4559 обиколка
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 изключено
4563 4563 док
4564 4564 -----
4565 4565 кучешки надбягвания
4566 4566 два
4567 4567 надолу
4568 4568 спускане
4569 4569 свалено
4570 4570 напитки
4571 4571 автомобилен
4572 4572 -----
4573 4573 лесно
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 точка за връзка със спешна помощ
4578 4578 конна езда
4579 4579 Евангелска
4580 4580 четни
4581 4581 примери
4582 4582 -----
4583 4583 торби за екскременти
4584 4584 експерт
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 false: параметъра е изрично изключен
4588 4588 двор ферма
4589 4589 -----
4590 4590 ферибот
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 търсене в селекцията
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 храна
4598 4598 пеш
4599 4599 пешеходен път с маркер "пеш"
4600 4600 форд
4601 4601 залесена площ
4602 4602 -----
4603 4603 точка за спиране напред
4604 4604 сегмент напред
4605 4605 свободна езда
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 от път
4609 4609 пълен
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 газ
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 немска
4618 4618 ледник
4619 4619 -----
4620 4620 голф
4621 4621 поле за голф
4622 4622 -----
4623 4623 GPS маркер
4624 4624 GPS точка
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 трева
4631 4631 трева
4632 4632 чакъл
4633 4633 гръцка
4634 4634 зеленина
4635 4635 терен за строителство
4636 4636 земя
4637 4637 -----
4638 4638 гимнастика
4639 4639 среден
4640 4640 точка за спиране
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 здравеопазване
4644 4644 -----
4645 4645 пустош
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 подчертай
4649 4649 път
4650 4650 път без означение (highway без reference)
4651 4651 -----
4652 4652 път_от_пътна_мрежа
4653 4653 туристически маршрут
4654 4654 Индуизъм
4655 4655 исторически
4656 4656 история
4657 4657 хокей
4658 4658 -----
4659 4659 кон
4660 4660 конни надбягвания
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 хотел
4664 4664 -----
4665 4665 +++++
4666 4666 -----
4667 4667 водна енергия
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 неактивен
4672 4672 включително непосредствените наследници на родителските релации
4673 4673 непълен
4674 4674 незавършен път
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 индийска
4678 4678 -----
4679 4679 индустрия
4680 4680 -----
4681 4681 вътрешен сегмент
4682 4682 -----
4683 4683 за средно ниво
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 остров
4687 4687 -----
4688 4688 италианска
4689 4689 Джайнизъм
4690 4690 японска
4691 4691 Свидетели на Йехова
4692 4692 Юдаизъм
4693 4693 -----
4694 4694 кебаб
4695 4695 -----
4696 4696 сметище
4697 4697 земеползване
4698 4698 земеползване от тип {0}
4699 4699 -----
4700 4700 слой
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 маркер за слой със знак +
4704 4704 -----
4705 4705 наляво
4706 4706 отдих и развлечение
4707 4707 отдих тип {0}
4708 4708 светла_вода
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 Жилищна улица
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 заключване на скролирането
4715 4715 -----
4716 4716 нисък
4717 4717 Лютеранство
4718 4718 мангрова гора
4719 4719 изкуствени съоръжения
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 яхт пристан
4724 4724 блато
4725 4725 макс. ширина
4726 4726 макс. дължина
4727 4727 макс. скорост за пешеходния път
4728 4728 -----
4729 4729 метал
4730 4730 Методизъм
4731 4731 мексиканска
4732 4732 военни
4733 4733 мин. ширина
4734 4734 мин. дължина
4735 4735 -----
4736 4736 правописна грешка в името на ключа
4737 4737 смесен
4738 4738 -----
4739 4739 Мормони
4740 4740 моторен спорт
4741 4741 автомобилен път
4742 4742 автомагистрала
4743 4743 Автомагистрална връзка
4744 4744 кал
4745 4745 многобой
4746 4746 на няколко нива
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 Мусулманство
4750 4750 -----
4751 4751 природа
4752 4752 естествен тип {0}
4753 4753 -----
4754 4754 природа
4755 4755 вестници
4756 4756 следващ
4757 4757 -----
4758 4758 не
4759 4759 няма описание
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 без модификатор
4763 4763 забранен ляв завой
4764 4764 забранен десен завой
4765 4765 забранено напред
4766 4766 забранен обратен завой
4767 4767 няма/никой
4768 4768 нордическа
4769 4769 -----
4770 4770 не е изтрито
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 табела
4775 4775 начинаещ
4776 4776 атомна
4777 4777 -----
4778 4778 нечетни
4779 4779 -----
4780 4780 нефт
4781 4781 стара ЖП линия
4782 4782 -----
4783 4783 маркер "еднопосочна" на точка
4784 4784 само ляв завой
4785 4785 само десен завой
4786 4786 само направо
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 опции
4792 4792 -----
4793 4793 Православие
4794 4794 -----
4795 4795 друга ЖП линия
4796 4796 -----
4797 4797 външен сегмент
4798 4798 извън областта за сваляне
4799 4799 паркинг
4800 4800 билети за паркиране
4801 4801 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 асфалтиран път
4806 4806 павета
4807 4807 връх
4808 4808 чакъл
4809 4809 +++++
4810 4810 светофар контролиран от пешеходци
4811 4811 бейзбол
4812 4812 Петдесетници
4813 4813 разрешителен
4814 4814 фотографии
4815 4815 слънчева енергия
4816 4816 кей
4817 4817 тръбопровод
4818 4818 ски писта за напреднали
4819 4819 лесна ски писта
4820 4820 ски писта за експерти
4821 4821 ски писта freeride
4822 4822 средно трудна ски писта
4823 4823 ски писта за начинаещи
4824 4824 игрище
4825 4825 пица
4826 4826 място
4827 4827 растения
4828 4828 пластмаса
4829 4829 -----
4830 4830 политическа
4831 4831 захранване
4832 4832 Пресвитериани
4833 4833 предишен
4834 4834 главен / първокласен
4835 4835 Връзка с главен път
4836 4836 частен
4837 4837 предложен
4838 4838 Протестантизъм
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 карта на обществен транспорт
4842 4842 билети за обществен транспорт
4843 4843 +++++
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 четири
4848 4848 Кваркери
4849 4849 кариера
4850 4850 ракет бол
4851 4851 ЖП
4852 4852 ЖП
4853 4853 ЖП railover
4854 4854 железопътна линия
4855 4855 ЖП точка
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 тръстенак
4859 4859 район
4860 4860 местна
4861 4861 регулярен израз
4862 4862 релацията няма тип
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 изтрий от селекцията
4867 4867 замени селекцията
4868 4868 -----
4869 4869 улица
4870 4870 ресторант без име
4871 4871 търговия на дребно
4872 4872 надясно
4873 4873 речен бряг
4874 4874 път
4875 4875 -----
4876 4876 кръгово
4877 4877 маршрут
4878 4878 сегмент от маршрут
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 солени блата / солници
4885 4885 пясък
4886 4886 -----
4887 4887 мащаб
4888 4888 схема
4889 4889 храсталак
4890 4890 второкласен
4891 4891 -----
4892 4892 вид спорт:
4893 4893 избран
4894 4894 избор
4895 4895 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4896 4896 -----
4897 4897 служебна
4898 4898 услуги
4899 4899 -----
4900 4900 отходна тръба
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 Шийти
4906 4906 стрелба
4907 4907 магазин
4908 4908 тип на магазина: {0}
4909 4909 ЖП стрелка
4910 4910 Сикхизъм
4911 4911 -----
4912 4912 един
4913 4913 -----
4914 4914 място
4915 4915 скейтборд
4916 4916 фигурно пързаляне
4917 4917 ски
4918 4918 ски
4919 4919 Зимен парк
4920 4920 футбол
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 Спиритуализъм
4925 4925 -----
4926 4926 спорт
4927 4927 спорт типа {0}
4928 4928 спортен център
4929 4929 скоростна
4930 4930 стадион
4931 4931 пощенски марки
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 камък
4935 4935 поток
4936 4936 улица
4937 4937 името на улицата съдържа ss
4938 4938 низ
4939 4939 низ;низ;...
4940 4940 метро
4941 4941 -----
4942 4942 Сунити
4943 4943 наземен
4944 4944 -----
4945 4945 блато
4946 4946 сладки
4947 4947 плуване
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 тенис на маса
4952 4952 тампони
4953 4953 Даосизъм
4954 4954 телефонни ваучери
4955 4955 временен
4956 4956 временен тип път
4957 4957 тенис
4958 4958 терминал
4959 4959 третокласен
4960 4960 текст
4961 4961 тайландска
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 приливно-отливно крайбрежие
4968 4968 +++++
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 до път
4972 4972 -----
4973 4973 +++++
4974 4974 туризъм
4975 4975 туризъм типа {0}
4976 4976 -----
4977 4977 играчки
4978 4978 следа
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 светофар
4982 4982 трамваен маршрут
4983 4983 три
4984 4984 true: параметъра е изрично включен
4985 4985 скоростен път
4986 4986 връзка към скоростен път
4987 4987 турска
4988 4988 обръщало
4989 4989 тип
4990 4990 Некласифициран
4991 4991 неконтролирано
4992 4992 подземен
4993 4993 Унитаристи
4994 4994 неизвестно
4995 4995 немаркиран
4996 4996 неасфалтиран път
4997 4997 неустановена
4998 4998 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
4999 4999 -----
5000 5000 немаркиран
5001 5001 немаркиран път
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 нагоре
5006 5006 -----
5007 5007 използване
5008 5008 -----
5009 5009 грешка при проверка
5010 5010 друго при проверка
5011 5011 предупреждение при проверка
5012 5012 -----
5013 5013 версия {0}
5014 5014 -----
5015 5015 виадукт
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 вулкан
5019 5019 ваучери
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 вода
5025 5025 -----
5026 5026 водоеми
5027 5027 тип на водоема: {0}
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 дива природа
5037 5037 вятърна енергия
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 гориста местност
5043 5043 неправилен маркер "highway" на точка
5044 5044 -----
5045 5045 Депо
5046 5046 да
5047 5047 зебра
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 Зороастризъм
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 {0} се състои от:
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 {0} метри
5062 5062 -----
5063 5063 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
5064 5064 -----
5065 5065 {0} кв. км.
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
5069 5069 +++++
5070 5070 -----
5071m 1 -----
5072m 2 -----
5073m 3 -----
5074m 4 -----
5075m 5 -----
5076m 6 -----
5077m 7 -----
5078m 8 -----
5079m 9 -----
5080m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
5081m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
5082m 11 -----
5083m 12 -----
5084m 13 -----
5085m 14 Промяна параметрите на {0} обект
5086m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
5087m 15 -----
5088m 16 Промяна {0} обект
5089m 16 Промяна {0} обекта
5090m 17 -----
5091m 18 -----
5092m 19 -----
5093m 20 Изтриване на {0} възел
5094m 20 Изтриване на {0} възела
5095m 21 Изтриване на {0} обект
5096m 21 Изтриване на {0} обекта
5097m 22 Изтриване на {0} отношение
5098m 22 Изтриване на {0} отношения
5099m 23 Изтриване на {0} път
5100m 23 Изтриване на {0} пътя
5101m 24 -----
5102m 25 -----
5103m 26 -----
5104m 27 -----
5105m 28 -----
5106m 29 -----
5107m 30 -----
5108m 31 -----
5109m 32 Вмъкване на нов възел в път.
5110m 32 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
5111m 33 -----
5112m 34 -----
5113m 35 -----
5114m 36 Преместване {0} възел
5115m 36 Преместване {0} възела
5116m 37 -----
5117m 38 -----
5118m 39 -----
5119m 40 -----
5120m 41 -----
5121m 42 -----
5122m 43 Поставяне на {0} етикет
5123m 43 Поставяне на {0} етикета
5124m 44 -----
5125m 45 -----
5126m 46 -----
5127m 47 Премахване стари ключове от {0} обекта
5128m 47 Премахване на стари ключове от {0} обекта
5129m 48 Завърти {0} възел
5130m 48 Завърти {0} възела
5131m 49 -----
5132m 50 Опростяване на път (премахната {0} точка)
5133m 50 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
5134m 51 -----
5135m 52 -----
5136m 53 -----
5137m 54 -----
5138m 55 -----
5139m 56 Избраната точка не е в средата на път.
5140m 56 Избраните точки не са в средата на път.
5141m 57 -----
5142m 58 -----
5143m 59 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5144m 59 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5145m 60 -----
5146m 61 -----
5147m 62 -----
5148m 63 -----
5149m 64 -----
5150m 65 Това ще промени до {0} обект.
5151m 65 Това ще промени до {0} обекта
5152m 66 -----
5153m 67 -----
5154m 68 -----
5155m 69 -----
5156m 70 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5157m 70 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5158m 71 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5159m 71 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5160m 72 Качване на {0} обект...
5161m 72 Качване на {0} обекта...
5162m 73 -----
5163m 74 маркер
5164m 74 маркери
5165m 75 възел
5166m 75 възли
5167m 76 обект
5168m 76 обекта
5169m 77 релация
5170m 77 релации
5171m 78 -----
5172m 79 път
5173m 79 пътища
5174m 80 {0} Автор
5175m 80 {0} Автора
5176m 81 -----
5177m 82 {0} се състои от {1} маркер
5178m 82 {0} се състои от {1} маркери
5179m 83 -----
5180m 84 -----
5181m 85 {0} член
5182m 85 {0} члена
5183m 86 {0} точка
5184m 86 {0} точки
5185m 87 {0} обект за добавяне:
5186m 87 {0} обекта за добавяне:
5187m 88 {0} обект за изтриване:
5188m 88 {0} обекта за изтриване:
5189m 89 -----
5190m 90 -----
5191m 91 {0} релация
5192m 91 {0} релации
5193m 92 {0} маршрут,
5194m 92 {0} маршрути,
5195m 93 {0} етикет
5196m 93 {0} етикета
5197m 94 -----
5198m 95 {0} следа,
5199m 95 {0} следи,
5200m 96 -----
5201m 97 {0} път
5202m 97 {0} пътя
5203m 98 {0} точка на интерес
5204m 98 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.