source: josm/trunk/data/bg.lang@ 4093

Last change on this file since 4093 was 4093, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 151.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
6 6 -----
7 7 -----
8 8 брой обекти
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
18 18 -----
19 19 (URL беше:
20 20 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 (няма обект)
27 27 (никой)
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 -----
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
37 37 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
38 38 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
39 39 -----
40 40 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
41 41 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
42 42 * Един маркиран възел, или
43 43 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
44 44 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
45 45 ... възможни са други способи за придвижване
46 46 ... се отнася за релация
47 47 /път/към/папката/на/JOSM/
48 48 -----
49 49 -----
50 50 Боулинг зала
51 51 -----
52 52 денонощно
53 53 -----
54 54 -----
55 55 <Няма още GPX следи заредени>
56 56 -----
57 57 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
58 58 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
63 63 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
64 64 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
65 65 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
66 66 <b>modified</b> - всички променени обекти
67 67 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
71 71 -----
72 72 <b>selected</b> - всички избрани обекти
73 73 -----
74 74 -----
75 75 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>релация</b>)
76 76 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
77 77 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
78 78 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
79 79 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <различни>
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
90 90 <h1>Групи модификатори</h1>
91 91 -----
92 92 <h2>JOSM изисква Java версия 6.</h2>Имате Java версия: {0}.<br>Можете да <ul><li>обновите Вашата Java (JRE) или</li><li>да използвате по-ранна (съвместима с Java 5) версия на JOSM.</li></ul>За повече информация:
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
104 104 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
105 105 -----
106 106 <html>Възникна грешка при въстановяването на бекъп файла.<br> Грешката е: <br>{0}</html>
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
142 142 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
143 143 -----
144 144 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
235 235 -----
236 236 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
237 237 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 <u>Специални цели:</u>
276 276 <неопределено>
277 277 > долу
278 278 > горе
279 279 A по разстояние
280 280 A по време
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
286 286 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
287 287 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
288 288 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 Превишаване възможностите на API
296 296 API версия: {0}
297 297 -----
298 298 Изоставена ЖП линия
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 За програмата
306 306 За JOSM...
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Достъп
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
319 319 клиентски карти
320 320 -----
321 321 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
322 322 -----
323 323 Действие
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Активиране
327 327 -----
328 328 Активиране на избрания слой
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Добави
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
336 336 Добавяне на точка...
337 337 Добавяне на параметри
338 338 Добавяне на поправено изображение
339 339 Добавяне на "source=..." към ?
340 340 -----
341 341 Добавете коментар
342 342 -----
343 343 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
344 344 -----
345 345 Добавяне на нова точка към съществуващ път
346 346 -----
347 347 Добавяне нов източник в списъка.
348 348 -----
349 349 Добавяне на нов етикет
350 350 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 -----
357 357 -----
358 358 Добави празен етикет
359 359 Добави информация за автора
360 360 Добавяне на конфликт за ''{0}''
361 361 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Добавяне на нов слой
368 368 Добавяне на точка
369 369 Добавяне на точка в път
370 370 Добавяне на точка към път и съединяване
371 371 Добавяне на възел {0}
372 372 -----
373 373 Добавяне на отношение {0}
374 374 -----
375 375 Добавяне на рутиращ слой
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Добавяне на път {0}
387 387 -----
388 388 Добавен възел на всички кръстовища
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Интерполация на адреси
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 Адреси
399 399 -----
400 400 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Настройка на WMS
408 408 -----
409 409 Отместване на изображението.
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Позиция на слоя с изображение.
414 414 Настройване часови пояс и отместване
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 Административна
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Разширени настройки
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Надземни линии
430 430 -----
431 431 -----
432 432 Летище
433 433 -----
434 434 Алкохол
435 435 -----
436 436 Подреди точките в кръг
437 437 Подреди точките в линия
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Всички
448 448 -----
449 449 Всички формати
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
454 454 -----
455 455 -----
456 456 Земя за лично ползване
457 457 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 Разрешено преминаване:
464 464 Позволяване на подреждане в няколко слоя
465 465 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
466 466 -----
467 467 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
473 473 -----
474 474 Алфа канал
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Планинска хижа
478 478 -----
479 479 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
480 480 -----
481 481 Също преименувай файл
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 -----
486 486 Брой проводници
487 487 Брой седящи места
488 488 -----
489 489 -----
490 490 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
491 491 -----
492 492 -----
493 493 В разширение {0} възникна грешка
494 494 -----
495 495 Възникна грешка: {0}
496 496 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
497 497 -----
498 498 Възникна непозната грешка
499 499 Ъгъл
500 500 -----
501 501 -----
502 502 Ъгъл между две избрани точки
503 503 -----
504 504 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
505 505 -----
506 506 -----
507 507 Приложи
508 508 Приложи промените
509 509 Прилагане шаблон
510 510 Прилагане на резолюцията
511 511 Приложи роля
512 512 -----
513 513 Приложи изглаждане върху картата.
514 514 -----
515 515 -----
516 516 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
517 517 Приложи избраните промени
518 518 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
523 523 Приложи тази роля към всички членове
524 524 Прилагане?
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Архиологични разкопки
528 528 Стрелба с лък
529 529 -----
530 530 Сигурни ли сте?
531 531 Област
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 Център на изкуствата
537 537 Творба на изкуството
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 Атлетика
548 548 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
549 549 Атракция
550 550 -----
551 551 Аудио
552 552 Аудио устройството е недостъпно
553 553 Аудио настройки
554 554 Аудио маркери от {0}
555 555 Аудио синхронизирано на точка {0}.
556 556 Звук: {0}
557 557 Аудио напътствия
558 558 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
559 559 Австралийски футбол
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Автор
569 569 Автор: {0}
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Автори
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Авто-определяне източници
584 584 -----
585 585 Авто-Център
586 586 Авто-отгатване
587 587 -----
588 588 Автоматичен запис на данни на живо
589 589 -----
590 590 Банкомат
591 591 -----
592 592 Автоматично сваляне
593 593 Автоматично поправяне на маркерите
594 594 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
595 595 -----
596 596 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
597 597 -----
598 598 Наличен
599 599 -----
600 600 -----
601 601 -----
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 B по разстояние
606 606 B по време
607 607 -----
608 608 Дестка ясла
609 609 Назад
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Лоша заявка
614 614 -----
615 615 Фурна
616 616 Банка
617 617 Бар
618 618 -----
619 619 Прегради
620 620 Бейсбол
621 621 Основен
622 622 Басейн
623 623 Баскетбол
624 624 Батерии
625 625 Поле на битка
626 626 Залив
627 627 Плаж
628 628 -----
629 629 Маяк / Радиопредавател
630 630 Скамейка
631 631 -----
632 632 Напитки
633 633 -----
634 634 Вело
635 635 -----
636 636 Бирария
637 637 -----
638 638 Велосипеди
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 Био дизел
643 643 Празен слой
644 644 Бетонен блок
645 645 -----
646 646 Съдържание на таблото
647 647 Корабостроителница
648 648 колчета
649 649 Книжарница
650 650 -----
651 651 Отметки
652 652 Граничен контрол
653 653 Ботаническо название
654 654 -----
655 655 -----
656 656 Буле (игра с мет.топчета)
657 657 Граници
658 658 -----
659 659 Пограничен камък
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Рамка
663 663 -----
664 664 -----
665 665 Игра с асим.мет.топки (bowls)
666 666 Компания
667 667 Мост
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Индустриални развалини
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 Съобщаване на грешки
675 675 -----
676 676 Сграда
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Сгради
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 Накланяща преграда (bump gate)
687 687 Направляван автобус
688 688 Автобусна платформа
689 689 Автогара
690 690 Автобусна спирка
691 691 Бус трап
692 692 Месарница
693 693 C по разстояние
694 694 C по време
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 Кабинков лифт
699 699 -----
700 700 Грешка на кеш формата
701 701 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
702 702 -----
703 703 Кадастър
704 704 Кадастър: {0}
705 705 CadastreGrabber: Невалидно url.
706 706 Кафене
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 Къмпинг
711 711 Къмпинг
712 712 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Канал
716 716 Отмяна
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
727 727 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
728 728 Прекратяване на качването
729 729 Не може да се добави точка извън пределите на света.
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
746 746 -----
747 747 -----
748 748 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
754 754 Кану
755 755 Консервни кутии
756 756 Капацитет
757 757 Капацитет (общ)
758 758 Записване на GPS следа
759 759 Автомобил
760 760 Автомобили
761 761 Площадка за каравани
762 762 -----
763 763 Пари
764 764 Замък
765 765 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
766 766 Пещерен вход
767 767 Гробище
768 768 Центриране веднъж
769 769 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
770 770 Центриране на изгледа
771 771 Седалков лифт
772 772 Бунгало
773 773 Промяна параметри
774 774 -----
775 775 Промени посоката?
776 776 Промяна местоположение
777 777 -----
778 778 Промяна на възел {0}
779 779 Промяна на релация
780 780 Промяна ролята на релация за {0} {1}
781 781 -----
782 782 Промяна на релация {0}
783 783 Смяна разделителна способност
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Промени стойностите?
789 789 Промяна на път {0}
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Пакета с изменения е затворен
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Списък с промени {0}
803 803 -----
804 804 Промяна клавишни комбинации ръчно.
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 Проверка на всички подписи за избрания обект.
811 811 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
812 812 -----
813 813 Проверка на ключовете.
814 814 Проверка стойностите.
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
819 819 -----
820 820 Аптека
821 821 -----
822 822 Подчинени релации
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Изберете
827 827 -----
828 828 Изберете цвят
829 829 Изберете цвят за {0}
830 830 Изберете лиценз от набора
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Избери от...
835 835 -----
836 836 -----
837 837 Изберете сървър за търсенето:
838 838 -----
839 839 Църква
840 840 Кино
841 841 -----
842 842 Град (над 100 000)
843 843 Знак указващ начало/край на населено място
844 844 Градска стена
845 845 Име на град
846 846 -----
847 847 Гражданска
848 848 -----
849 849 Изчисти
850 850 -----
851 851 Изчистване маршрут
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Натиснете и влачете за да преместите цел
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Добавяне на цел
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 Намаляване/увеличаване на панела
889 889 -----
890 890 Премахване на цел
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Скала
904 904 Скално катерене
905 905 -----
906 906 Затваряне
907 907 Затваряне въпреки всичко
908 908 Затваряне на списъка с промени след качване
909 909 Затваряне на списъците с промени
910 910 -----
911 911 Затвори и прекрати свалянето
912 912 Затваряне на отворени пакети с промени
913 913 -----
914 914 Затваряне на диалоговия прозорец
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
925 925 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
926 926 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 По-подробно описание
932 932 По-точно описание
933 933 Затваря отворени пакети с промени
934 934 -----
935 935 Затваряне на сисъка с промени.
936 936 -----
937 937 Затваряне на списък промени по версии...
938 938 Дрехи
939 939 -----
940 940 Крайбрежие
941 941 Брегови линии.
942 942 -----
943 943 Монети
944 944 Колеж
945 945 Цвят
946 946 Цвят (hex)
947 947 -----
948 948 Цветова схема
949 949 Цветни схеми
950 950 -----
951 951 Цветове
952 952 -----
953 953 Оцветяване точките от следите според скоростта.
954 954 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
955 955 Цвят
956 956 -----
957 957 Обедини линии
958 958 Обединява няколко отделни линии в една.
959 959 Обединяване {0} линии
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Списък промени
963 963 -----
964 964 -----
965 965 -----
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Търговия
969 969 Общи
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Комуна bbox: {0}
973 973 -----
974 974 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
975 975 -----
976 976 Сравняване
977 977 -----
978 978 Компютри
979 979 -----
980 980 Настройки
981 981 Конфигуриране на устройство
982 982 Настройка сайтове за разширения
983 983 Допълнителни настройки
984 984 Настройка на достъпните разширения.
985 985 Настройване предпочитания за маршрутизиране
986 986 Настройка на сайтове...
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Потвърждение на действието на дистанционното управление
995 995 -----
996 996 Потвърди празна роля
997 997 Конфликт
998 998 Разрешение на конфликт
999 999 -----
1000 1000 Конфликтът не е разрешен напълно
1001 1001 Конфликти
1002 1002 Забелязани са конфликти
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Свързване на съществуващ път към точка
1009 1009 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
1010 1010 Свързан
1011 1011 Свързан край на път е близо до друг път
1012 1012 Свързване
1013 1013 Свързване...
1014 1014 Грешка при свързване.
1015 1015 Неуспех при свързването
1016 1016 Настройки на връзката
1017 1017 Параметри на връзката с OSM сървъра.
1018 1018 Връзката се разпадна.
1019 1019 -----
1020 1020 Пътен ремонт
1021 1021 Строителна площадка
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Свързване с OSM Сървър...
1027 1027 Свързване със сървъра...
1028 1028 Свързване с WMS Сървър...
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Континент
1032 1032 Продължи
1033 1033 -----
1034 1034 Продължаване разрешаването на кофликти
1035 1035 -----
1036 1036 Продължаване на качването
1037 1037 Продължаване на път от последния възел.
1038 1038 Продължи все пак
1039 1039 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
1040 1040 -----
1041 1041 Участници
1042 1042 Хранителни стоки
1043 1043 -----
1044 1044 Преобразувай в слой GPX
1045 1045 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
1046 1046 Преобразувай в слой данни
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Преобразувано от: {0}
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 Координати импортирани:
1055 1055 -----
1056 1056 Координати:
1057 1057 Копиране
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Копие на {0}
1065 1065 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Копиране в клипборда и затваряне
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Авторски права (препратка)
1075 1075 Авторски права (година)
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 Корелнутииране
1079 1079 Съпоставяне на изображения с GPX следа
1080 1080 Корелиране към GPX
1081 1081 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
1082 1082 Невъзможно да се получи изображение
1083 1083 -----
1084 1084 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
1085 1085 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Не може да бъде открит типа на елемента
1089 1089 -----
1090 1090 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
1094 1094 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
1095 1095 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 Не може да се прочете "{0}"
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
1108 1108 -----
1109 1109 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
1114 1114 -----
1115 1115 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 Държава
1119 1119 Код на държава
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Графство
1123 1123 Курс
1124 1124 Съдебна сграда
1125 1125 -----
1126 1126 Закрит резервоар
1127 1127 Кран
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Създаване окръжност
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Създаване на окръжност от три избрани точки
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 Създаване мрежа от пътища
1141 1141 Създаване мрежа от пътища
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 Създаване на нова релация
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 Създаване на области
1154 1154 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
1155 1155 -----
1156 1156 Създаване на граница
1157 1157 -----
1158 1158 Създаване на сгради
1159 1159 Създаване мрежа от пътища
1160 1160 Създаване на нов проблем
1161 1161 -----
1162 1162 Създаване на мултиполигон
1163 1163 Създаване на мултиполигон.
1164 1164 -----
1165 1165 Създаване нов възел.
1166 1166 -----
1167 1167 Създаване на нова релация в слой "{0}"
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
1181 1181 -----
1182 1182 Създаване на списък с промени ...
1183 1183 Създаване на интерфейса
1184 1184 -----
1185 1185 Кредитни карти
1186 1186 Крикет
1187 1187 Крикет мрежи
1188 1188 Критерий
1189 1189 Крокет
1190 1190 Пресичане с велосипед
1191 1191 Пресичане върху кон
1192 1192 ЖП прелез
1193 1193 Помощник при пресъчане
1194 1194 Пресичащи се сгради
1195 1195 Тип пресичане
1196 1196 Име на типа пътека (UK)
1197 1197 Пресичащи се пътища
1198 1198 Пресичащи се пътища.
1199 1199 Кухня
1200 1200 -----
1201 1201 Текуща селекция
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 Текуща стойност по подразбиране.
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Избор цвят
1211 1211 Настройка рисуването на линии
1212 1212 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1213 1213 Просека
1214 1214 Вело бариера
1215 1215 Циклична зависимост между релации:
1216 1216 Велосипедизъм
1217 1217 Циклични зависимости
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 Язовирна стена
1223 1223 Слой Данни {0}
1224 1224 Формат за натрупване на данни
1225 1225 -----
1226 1226 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
1227 1227 Източници на данни
1228 1228 Проверка на данни
1229 1229 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1230 1230 -----
1231 1231 Дата
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Дебитни карти
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Десетични градуси
1238 1238 Решение
1239 1239 Намаляне на мащаба
1240 1240 -----
1241 1241 Черен път за езда
1242 1242 Велоалея
1243 1243 Пешеходна алея
1244 1244 По подразбиране
1245 1245 По подразбиране (Автоматично определени)
1246 1246 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
1247 1247 Текущата стойност е ''{0}''.
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Изтриване
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Режим на изтриване
1257 1257 Изтриване на параметри
1258 1258 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1259 1259 Потвърждение за изтриване
1260 1260 -----
1261 1261 Изриване на дублиращите се пътища
1262 1262 изтриване на филтъра
1263 1263 Изтриване от релация
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 -----
1269 1269 Изтриване на точки или линии.
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 Изтриване на избраните обекти.
1277 1277 Изтриване на текущо редактираната врзка
1278 1278 -----
1279 1279 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1280 1280 -----
1281 1281 Изтриване на избраната релация
1282 1282 Изтриване на избраната схема от списъка.
1283 1283 Изтриване на източник от списъка
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Премахване на ненужни точки от път.
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 Изтрито състояние:
1294 1294 -----
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 Конфесия
1302 1302 Стоматолог
1303 1303 -----
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 Опишете проблема колкото можете по-подробно
1307 1307 Описание
1308 1308 Описание: {0}
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1317 1317 Дизел
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 Трудност
1321 1321 -----
1322 1322 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1323 1323 Посока
1324 1324 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
1325 1325 Посока в която да се търси земя
1326 1326 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
1327 1327 Изключване
1328 1328 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
1329 1329 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
1330 1330 -----
1331 1331 Изключване на разширение
1332 1332 -----
1333 1333 Отхвърляне и изтриване
1334 1334 Откажи промените и Изход
1335 1335 Приготвят лекарства по рецепти
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 Настройки на дисплея
1339 1339 -----
1340 1340 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 Показвай координатите като
1344 1344 -----
1345 1345 -----
1346 1346 Показва информация за историята на OSM линии, точки или релации.
1347 1347 Показване на живо на аудио следата.
1348 1348 Показване на не-геомаркирани фотографии
1349 1349 Показва информация за OSM точки, пътища или релации.
1350 1350 Показване на меню Аудио.
1351 1351 Покажи екран с информация за програмата.
1352 1352 -----
1353 1353 Показване историята на всички избрани обекти.
1354 1354 Показване историята на избраните елементи.
1355 1355 -----
1356 1356 -----
1357 1357 -----
1358 1358 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1359 1359 -----
1360 1360 -----
1361 1361 -----
1362 1362 Разпределяне на точки
1363 1363 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1364 1364 -----
1365 1365 Неизползвана ЖП линия
1366 1366 -----
1367 1367 Не прилагай промените
1368 1368 -----
1369 1369 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1370 1370 Не чертай линии между точките на този слой.
1371 1371 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 Не прави нищо
1376 1376 -----
1377 1377 Желаете ли да разрешите това?
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 -----
1382 1382 Магазин "Направи си сам"
1383 1383 Док
1384 1384 Лекар
1385 1385 -----
1386 1386 Надпреварване с кучета
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 Двоен конфликт
1391 1391 Надолу
1392 1392 Сваляне
1393 1393 Свали всички подчинени релации
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1397 1397 -----
1398 1398 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1399 1399 Местоположение на изтеглянето
1400 1400 Сваляне членове
1401 1401 -----
1402 1402 -----
1403 1403 Сваляне на обект по ID.
1404 1404 Сваляне на добавка
1405 1405 -----
1406 1406 Свали избраните подчинени релации
1407 1407 -----
1408 1408 -----
1409 1409 URL за сваляне
1410 1410 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1411 1411 -----
1412 1412 -----
1413 1413 -----
1414 1414 -----
1415 1415 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1416 1416 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1417 1417 Свали като нов слой
1418 1418 -----
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 -----
1423 1423 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1424 1424 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1425 1425 Свали всичко в пределите на:
1426 1426 Свали от OSM по дължина на тази следа
1427 1427 Сваляне от OSM...
1428 1428 -----
1429 1429 -----
1430 1430 -----
1431 1431 -----
1432 1432 -----
1433 1433 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 -----
1437 1437 -----
1438 1438 -----
1439 1439 -----
1440 1440 Сваляне на обект
1441 1441 Сваляне на обект...
1442 1442 -----
1443 1443 -----
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 -----
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 Сваляне членовете на релациите
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 Сваляне на избраните релации
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 Сваляне на област в предала на рамка
1457 1457 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 -----
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1464 1464 -----
1465 1465 Сваляне на видимите квадранти
1466 1466 -----
1467 1467 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1468 1468 Свалени GPX данни
1469 1469 -----
1470 1470 Сваляне на GPS данни
1471 1471 Сваляне данни от OSM...
1472 1472 Сваляне на добавката {0}...
1473 1473 Зареждане на "Съобщение на деня"
1474 1474 -----
1475 1475 -----
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 Сваляне на данни
1480 1480 -----
1481 1481 Сваляне на историята...
1482 1482 Сваляне на квадрат с изображение...
1483 1483 Зареждане на отворени пакети с изменения
1484 1484 -----
1485 1485 Зареждане точки {0} до {1}...
1486 1486 -----
1487 1487 -----
1488 1488 Сваляне на релация {0}
1489 1489 Сваляне {0}
1490 1490 -----
1491 1491 Влек
1492 1492 -----
1493 1493 -----
1494 1494 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 -----
1499 1499 -----
1500 1500 -----
1501 1501 -----
1502 1502 -----
1503 1503 Отточен канал
1504 1504 Рисуване
1505 1505 Изобразвай направлението със стрелки
1506 1506 -----
1507 1507 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1508 1508 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1509 1509 -----
1510 1510 Изобразвай границите на свалените данни.
1511 1511 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1512 1512 -----
1513 1513 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1514 1514 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1515 1515 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1516 1516 Изобразявай големи GPS точките.
1517 1517 Рисуване на по-големи GPS точките.
1518 1518 Чертай линии между точките на този слой.
1519 1519 Свързване с линии на GPS точките
1520 1520 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1521 1521 Рисуване на точки
1522 1522 -----
1523 1523 -----
1524 1524 Рисуване на «гумена» помощна линия
1525 1525 Показвай поредния номер на сегментите
1526 1526 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1527 1527 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1528 1528 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1529 1529 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1530 1530 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1531 1531 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1532 1532 Питейна вода
1533 1533 -----
1534 1534 -----
1535 1535 Височина на съществуващ път
1536 1536 -----
1537 1537 Химическо чистене
1538 1538 Дублирай в {0} точки
1539 1539 Дублиране
1540 1540 -----
1541 1541 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1542 1542 -----
1543 1543 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1544 1544 -----
1545 1545 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1546 1546 -----
1547 1547 Повтарящи се точки
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 Повтарящи се точки
1551 1551 Повтарящи се точки от път.
1552 1552 Дублирани пътища
1553 1553 -----
1554 1554 Мейл
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Изток
1561 1561 -----
1562 1562 на изток
1563 1563 -----
1564 1564 Редактиране
1565 1565 Редактирай боулинг зала
1566 1566 Редактиране на информацията за адреса
1567 1567 Редактирай интерполация на адреси
1568 1568 -----
1569 1569 Редактирай административна граница
1570 1570 -----
1571 1571 Редактиране магазин за алкохол
1572 1572 Редактиране на: Земя за лично ползване
1573 1573 Редактирай планинска хижа
1574 1574 -----
1575 1575 Редактирай архиологични разкопки
1576 1576 Редактирай стрелба с лък
1577 1577 Редактирай център на изкуствата
1578 1578 Редактирай творба на изкуството
1579 1579 Редактирай атлетика
1580 1580 Редактирай забележилтеност
1581 1581 Редактирай австралийски футбол
1582 1582 Редактирай банкомат
1583 1583 Редактирай детска ясла
1584 1584 Редактирай фурна
1585 1585 Редактирай банка
1586 1586 Редактиране на бар
1587 1587 Редактирай бейсбол
1588 1588 Редактиране на басейн
1589 1589 Редактирай баскетбол
1590 1590 Редактирай поле на битка
1591 1591 Редактирай залива
1592 1592 Редактирай плажа
1593 1593 -----
1594 1594 Редактирай маяк / радиопредавател
1595 1595 Редактиране магазин за безалкохолни
1596 1596 Велосипедна стоянка (паркинг)
1597 1597 Редактиране велосипеди под наем
1598 1598 Редактирай вело-магазин
1599 1599 Редактирай бирария
1600 1600 Редактирай корабостроителница
1601 1601 редактиране на ограничителни колчета
1602 1602 Редактиране на книжарница
1603 1603 Редактирай граничен контрол
1604 1604 Редактирай Игра с мет.топчета
1605 1605 -----
1606 1606 редактиране на: Пограничен камък
1607 1607 -----
1608 1608 Редактирай игра с асим.мет.топки
1609 1609 Редактирай мост
1610 1610 Редактиране алея за езда
1611 1611 Редактирай ундустриални развалини
1612 1612 Редактирай накланяща преграда
1613 1613 Редактирай направляван автобус
1614 1614 Редактирай автобусна платформа
1615 1615 Редактирай автогара
1616 1616 Редактирай автобусна спирка
1617 1617 Редактирай месарница
1618 1618 Редактирай кабинков лифт
1619 1619 -----
1620 1620 Редактирай кафене
1621 1621 Редактирай къмпинг
1622 1622 -----
1623 1623 Редактирай канал
1624 1624 Редактирай кану
1625 1625 Редактиране коли под наем
1626 1626 Редактирай автосервиз
1627 1627 Редактирай споделяне автомобили
1628 1628 Редактирай автосалон
1629 1629 Редактирай автомивка
1630 1630 Редактирай площадка за каравани
1631 1631 Редактирай замък
1632 1632 Редактирай тексаска мрежа
1633 1633 Редактиране пещерен вход
1634 1634 Редактирай гробище
1635 1635 Редактирай седалков лифт
1636 1636 Редактирай бунгало
1637 1637 -----
1638 1638 Редактиране на: аптека
1639 1639 -----
1640 1640 Редактирай кино
1641 1641 Редактирай голям град
1642 1642 Редактирай знак за ограничение в град
1643 1643 Редактирай гражданска граница
1644 1644 Редактирай скалата
1645 1645 Редактирай скално катерене
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 Редактирай крайбрежието
1649 1649 Редактирай колеж
1650 1650 Редактирай търговия
1651 1651 Редактирай общи
1652 1652 Редактирай компютърен магазин
1653 1653 -----
1654 1654 Редактирай строителна площадка
1655 1655 -----
1656 1656 Редактирай континент
1657 1657 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1658 1658 -----
1659 1659 Редактирай държава
1660 1660 Редактирай графство
1661 1661 Редактирай съдебна сграда
1662 1662 Редактирай закрит резервоар
1663 1663 Редактирай кран
1664 1664 Редактирай крикет
1665 1665 Рекдатирай крикет мрежи
1666 1666 Редактирай крокет
1667 1667 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1668 1668 -----
1669 1669 Редактиране велоалея
1670 1670 Редактирай велосипедизъм
1671 1671 Редактирай язовирна стена
1672 1672 -----
1673 1673 Редактирай стоматолигия
1674 1674 -----
1675 1675 Редактирай неизползвана ЖП линия
1676 1676 -----
1677 1677 Редактирай магазин "Направи си сам"
1678 1678 Редактирай док
1679 1679 редактиране на "Лекар"
1680 1680 -----
1681 1681 Редактирай надбягвания с кучета
1682 1682 Редактирай влек
1683 1683 Редактирай отточен канал
1684 1684 Редактирай питейна вода
1685 1685 -----
1686 1686 Редактирай химическо чистене
1687 1687 Редактирай магазин за електроника
1688 1688 Редактирай посолство
1689 1689 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1690 1690 Редактирай вход
1691 1691 Редактирай конна езда
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 Редактирай обработваема земя
1695 1695 Редактирай двор ферма
1696 1696 Редактирай заведение бързо хранене
1697 1697 Редактирай скалист склон
1698 1698 Ферибот
1699 1699 Редактирай ферибот терминал
1700 1700 редактиране на "Пожарен кран"
1701 1701 Редактирай пожарна
1702 1702 Редактирай риболов
1703 1703 Редактиране на: стълби
1704 1704 Редактирай цветарски магазин
1705 1705 -----
1706 1706 Редактиране на алея или тротоар
1707 1707 Редактирай брод
1708 1708 редактиране на "залесена площ"
1709 1709 Редактирай фонтан
1710 1710 -----
1711 1711 Редактирай бензиностанция
1712 1712 Редактирай мебелен магазин
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 Редактирай градина
1716 1716 Редактирай градински център
1717 1717 Редактирай газохранилище
1718 1718 Редактирай порта
1719 1719 Редактиране ледник
1720 1720 Редактирай голф
1721 1721 Редактирай поле за голф
1722 1722 Редактиране на гондола
1723 1723 Редактирай трева
1724 1724 Редактирай църковно гробище
1725 1725 Редактирай зелени площи
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 Редактирай къща за гости
1730 1730 Редактирай гимнастика
1731 1731 Редактирай фризьорски салон / козметика
1732 1732 Редактирай малка ЖП гара
1733 1733 Редактирай махала
1734 1734 Редактирай врата с бодлива тел
1735 1735 Редактирай железария
1736 1736 -----
1737 1737 Редактиране пустош
1738 1738 -----
1739 1739 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1740 1740 Редактиране пътен ремонт
1741 1741 Редактирай хокей
1742 1742 Редактирай конни надбягвания
1743 1743 Редактирай болница
1744 1744 Редактирай хостел / студентско общежитие
1745 1745 Редактирай хотел
1746 1746 Редактирай ловно скривалище
1747 1747 Редактирай промишленост
1748 1748 Редактирай остров
1749 1749 Редактиране на: скала
1750 1750 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1751 1751 -----
1752 1752 Редактиране пътен възел
1753 1753 -----
1754 1754 Редактирай детска градина
1755 1755 Редактирай будка
1756 1756 Редактирай кисинг гейт
1757 1757 -----
1758 1758 Редактирай сушата
1759 1759 Редактирай сметище
1760 1760 Редактирай пералня
1761 1761 Редактирай библиотека
1762 1762 Редактиране на "бариера"
1763 1763 Редактирай лека ЖП линия
1764 1764 Редактирай маяк / светлинен фар
1765 1765 Редактиране жилищна улица
1766 1766 Редактирай местност
1767 1767 -----
1768 1768 Редактирай пристанище за яхти
1769 1769 -----
1770 1770 Редактиране поляна
1771 1771 -----
1772 1772 Редактирай паметник
1773 1773 Редакирай военна земя
1774 1774 -----
1775 1775 Редактирай миниголф
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Редактирай обмяна на валута
1779 1779 Редактирай монорелса
1780 1780 Редактирай забележителност
1781 1781 Редактирай мотел
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Редактиране автомагистрала
1786 1786 Редактирай магистрален възел
1787 1787 Редактиране автомагистрална връзка
1788 1788 Редактирай планински проход
1789 1789 Редактирай калта
1790 1790 Редактирай многобой
1791 1791 Редактиране мултиполигон
1792 1792 Редактирай музей
1793 1793 -----
1794 1794 Редактирай теснолинейка
1795 1795 Редактирай национална граница
1796 1796 Редактирай граница национален парк
1797 1797 Редактирай природен резерват
1798 1798 Редактирай нощен клуб
1799 1799 Редактирай оптика
1800 1800 Редактирай био магазин
1801 1801 Редактирай мазизин за туристически стоки
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 Редактирай парк
1805 1805 Редактирай паркинг
1806 1806 Редактиране улица паркинг
1807 1807 -----
1808 1808 Редактирай пътека
1809 1809 Редактиране връх
1810 1810 Редактирай пешеходна улица
1811 1811 Редактирай пелота
1812 1812 Редактирай аптека
1813 1813 Редактирай място за излет
1814 1814 Редактирай кей
1815 1815 Редактирай газопровод
1816 1816 Редактирай игрище
1817 1817 Редактирай място за богослужение
1818 1818 Редактирай площадка
1819 1819 Редактирай полиция/милиция
1820 1820 Редактирай политическа граница
1821 1821 Редактирай пощенска станция
1822 1822 Редактирай електрогенератор
1823 1823 Редактирай линия за електропренос
1824 1824 -----
1825 1825 Редактирай електростанция
1826 1826 Редактирай електроподстанция
1827 1827 Редактирай стълб от ЕПМ
1828 1828 Редактирай историческа ЖП линия
1829 1829 Редактиране връзка с първокласен път
1830 1830 Редактиране първокласен път
1831 1831 Редактирай затвор
1832 1832 Редактирай бар
1833 1833 Редактирай обществена сграда
1834 1834 -----
1835 1835 Редактирай кариера
1836 1836 -----
1837 1837 Редактирай състезателна писта
1838 1838 Редактирай ракет
1839 1839 Редактирай ЖП Линия
1840 1840 Редактирай ЖП
1841 1841 Редактирай ЖП платформа
1842 1842 Редактирай спортна площадка
1843 1843 Редактиране на станция за рециклиране
1844 1844 Редактирай област
1845 1845 Редактирай резервоар
1846 1846 Редактирай жилищна зона
1847 1847 Редактиране улица от населено място
1848 1848 -----
1849 1849 Редактирай ресторант
1850 1850 Редактирай търговия на дребно
1851 1851 Редактирай река
1852 1852 Редактирай речен бряг
1853 1853 Редактиране пътни ограничения
1854 1854 Редактиране път от неизвестен тип
1855 1855 Редактиране маршрут
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 Редактирай руини
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 Редактирай двойна врата
1863 1863 -----
1864 1864 Редактирай училището
1865 1865 Редактирай сипей
1866 1866 Редактирай шубрака
1867 1867 -----
1868 1868 Редактиране второкалсен път
1869 1869 Редактирай служба услуги
1870 1870 Редактиране помощна улица
1871 1871 Редактирай навес
1872 1872 Редактирай магазин за обувки
1873 1873 Редактирай стрелба
1874 1874 -----
1875 1875 Редактиране на бързите клавиши
1876 1876 Редактирай скейтборд
1877 1877 Редактирай фигурно пързаляне
1878 1878 Редактирай ски
1879 1879 Редактирай хелинг
1880 1880 Редактирай футбол
1881 1881 Редактиране шипове
1882 1882 Редактирай спортен център
1883 1883 Редактирай магазин за спортни стоки
1884 1884 Редактирай извора
1885 1885 Редактирай стадион
1886 1886 Редактирай област/щат
1887 1887 Редактирай книжарница
1888 1888 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1889 1889 Редактирай поток
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 Редактирай квартал
1893 1893 Редактирай метро
1894 1894 Редактирай вход в метро
1895 1895 Редактирай супермаркет
1896 1896 Редактирай видеонаблюдение
1897 1897 Редактирай точка на наблюдение
1898 1898 Редактирай плуване
1899 1899 Редактирай тенис на маса
1900 1900 -----
1901 1901 Редактирай стоянка таксита
1902 1902 -----
1903 1903 Редактирай телефон
1904 1904 Редактирай тенис
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Редактиране третокласен път
1908 1908 Редактирай театър
1909 1909 Редактирай развлекателен парк
1910 1910 Редактирай място за плащане пътна такса
1911 1911 Редактирай кула
1912 1912 Редактирай град
1913 1913 Редактирай кметство
1914 1914 Редактирай магазин за играчки
1915 1915 Редактирай черен път
1916 1916 -----
1917 1917 Редактирай трамвай
1918 1918 Редактирай трамвайна спирка
1919 1919 Редактиране на туристическа агенция
1920 1920 Редактирай дърво
1921 1921 Редактиране на скоростен път
1922 1922 Редактиране на връзка към скоростен път
1923 1923 Редактиране тунел
1924 1924 Редактиране на ограничения при завиване
1925 1925 редактиране на: турникет
1926 1926 -----
1927 1927 Редактиране некласифициран път
1928 1928 Редактирай университет
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Редактирай автомат за стоки
1932 1932 Редактирай ветеринар
1933 1933 Редактирай Видео-магазин
1934 1934 Редактирай място с добра гледка
1935 1935 Редактирай село
1936 1936 Редактирай зелено селище
1937 1937 Редактирай лозе
1938 1938 Редактиране вулкан
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Редактирай пречиствателна станция
1942 1942 Редактирай водата
1943 1943 Редактирай аквапарк
1944 1944 Редактирай водонапорна кула
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Редактирай водопад
1948 1948 -----
1949 1949 Редактирай крайпътен кръст
1950 1950 Редактирай крайпътен параклис
1951 1951 Редактирай бент / преливник
1952 1952 Редактирай мочурището
1953 1953 Редактирай мелница
1954 1954 редактиране на "гора"
1955 1955 Редактирай цех
1956 1956 Редактирай зоопарк
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Редактиране на филтъра
1961 1961 -----
1962 1962 Редактиране на нова релация в слой ''{0}''
1963 1963 -----
1964 1964 Редактиране на релация
1965 1965 Редактиране на релация #{0} в слой ''{1}''
1966 1966 Редактиране на релации
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Редактиране маркери
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Редактиране избрания източник.
1979 1979 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 Редактиране: {0}
1986 1986 Редактиране GPX
1987 1987 Образование
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Електрони средства за разплата
1991 1991 Електроника
1992 1992 Елементи от тип {0} се поддържат.
1993 1993 Надморска височина
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Насип
1999 1999 Посолство
2000 2000 Пункт за връзка със спешна помощ
2001 2001 Телефон за спешен случай
2002 2002 -----
2003 2003 Празен документ
2004 2004 -----
2005 2005 Празни пътища
2006 2006 Включване автоматично кеширане.
2007 2007 -----
2008 2008 Разрешаване на филтъра
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
2018 2018 Въведете URL
2019 2019 Въведете URL за сваляне:
2020 2020 -----
2021 2021 Въведете нова двойка ключ/стойност
2022 2022 -----
2023 2023 Въведете мястото, което ще се търси
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Въведете URL откъдето да се свалят данните
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Въведете стойности за тегло
2047 2047 Въведете вашия коментар
2048 2048 Вход
2049 2049 Конна езда
2050 2050 -----
2051 2051 Грешка
2052 2052 -----
2053 2053 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
2054 2054 Грешка при изтриване на данни.
2055 2055 Грешка показване URL
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
2064 2064 Грешка при зареждане на файла
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Грешка във файла {0}
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Грешка при разбор {0}:
2071 2071 Грешка при разбор {0}: {1}
2072 2072 Грешка при възпроизвеждане на звука
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Грешка при експрортиране {0}: {1}
2078 2078 Грешка при експорт {0}:\n{1}
2079 2079 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
2080 2080 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
2081 2081 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
2082 2082 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
2083 2083 Грешка при разбор {0}
2084 2084 -----
2085 2085 Грешка при качване
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Грешки
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 Четни
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 Изход
2101 2101 Изход от програмата
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Изход от програмата.
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
2112 2112 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
2113 2113 Експорт в GPX файл
2114 2114 Експортиране на всички подписи в XML файл.
2115 2115 Експорт и Записване
2116 2116 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
2117 2117 Опции за експорт
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Експорт на данните до GPX файл.
2121 2121 Експорт до GPX...
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 Екстракт SVG ViewBox...
2126 2126 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
2127 2127 Екстракт граница на комуна
2128 2128 Извличане на GPS координати от EXIF
2129 2129 Изтегляне
2130 2130 Изтегляне на линии
2131 2131 -----
2132 2132 ЗА ПОПРАВКА
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Обработваема земя
2162 2162 Двор ферма
2163 2163 Заведение за бързо хранене
2164 2164 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
2165 2165 Множител за бързо прослушване
2166 2166 По-бързо
2167 2167 Най-бърз
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Такса
2171 2171 Скалист склон
2172 2172 Ограда / стобор
2173 2173 Ферибот маршрут
2174 2174 Ферибот терминал
2175 2175 Сваляне на група възли от ''{0}''
2176 2176 Сваляне на група релации от ''{0}''
2177 2177 Сваляне на група пътища от ''{0}''
2178 2178 -----
2179 2179 Сваляне на възел с ID {0} от ''{1}''
2180 2180 Сваляне на релация с ID {0} от ''{1}''
2181 2181 Сваляне на път ID {0} от ''{1}''
2182 2182 Файл
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 Грешка във формата на файла
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Файлът {0} съществува. Презаписване?
2194 2194 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
2195 2195 Файл: {0}
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Филтър
2203 2203 -----
2204 2204 Режим на филтъра
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Завършване на чертането.
2214 2214 -----
2215 2215 Пожарен кран
2216 2216 Пожарна
2217 2217 изпълним файл на Firefox
2218 2218 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
2219 2219 Огнище
2220 2220 Риболов
2221 2221 Поправяне
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Поправи параметрите
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 Поправяне конфликти маркери
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
2232 2232 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 Цветарски магазин
2238 2238 Изчистване на кеша
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Храна и напитки
2244 2244 Пеш
2245 2245 -----
2246 2246 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
2247 2247 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
2248 2248 Брод
2249 2249 Гора
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
2253 2253 Напред
2254 2254 Време пренавиване (секунди)
2255 2255 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
2256 2256 -----
2257 2257 Намерен е празен файл в директория {0}\n
2258 2258 -----
2259 2259 Намерени са {0} съвпадения
2260 2260 Фонтан
2261 2261 -----
2262 2262 Фиксиране
2263 2263 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
2264 2264 Френски кадастров WMS
2265 2265 -----
2266 2266 От...
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 Бензиностанция
2271 2271 Бензиностанция
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Мебелен магазин
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 GPS Точки
2282 2282 Описание на GPS следата
2283 2283 -----
2284 2284 GPX файлове
2285 2285 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
2286 2286 GPX следата няма информация за времето
2287 2287 GPX следа:
2288 2288 Качване на GPX данни беше успешно
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 Градина
2296 2296 Градински център
2297 2297 Газохранилище
2298 2298 Порта
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 География
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 Изображения с данни за местоположение
2309 2309 -----
2310 2310 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Ледник
2315 2315 Стъкло
2316 2316 Globalsat Импорт
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Голф
2330 2330 Поле за голф
2331 2331 Гондола
2332 2332 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
2336 2336 -----
2337 2337 Трева
2338 2338 Църковно гробище
2339 2339 -----
2340 2340 Зелени площи
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Група
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Къща за гости
2355 2355 Упътване
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Гимнастика
2359 2359 Фризьорски салон / козметика
2360 2360 Махала
2361 2361 Врата с бодлива тел
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 Железария
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
2371 2371 Здраве
2372 2372 -----
2373 2373 Пустош
2374 2374 -----
2375 2375 Камион (над 3.5т)
2376 2376 Плет
2377 2377 Височина
2378 2378 Височина (в метри)
2379 2379 -----
2380 2380 Помощ
2381 2381 Помощ: {0}
2382 2382 -----
2383 2383 Помага за векторизиране на WMS изображения.
2384 2384 -----
2385 2385 Скривалище
2386 2386 Скриване на елементи
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Аудио HiFi
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 Най-голям номер
2394 2394 Подчертване
2395 2395 -----
2396 2396 Клас път
2397 2397 Пътища
2398 2398 -----
2399 2399 Туристическа пътека
2400 2400 Исторически места
2401 2401 История
2402 2402 Историята на възел {0}
2403 2403 Историята на отношение {0}
2404 2404 историята на път {0}
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Хокей
2409 2409 -----
2410 2410 Домашна страница
2411 2411 Кон
2412 2412 Конни надбягвания
2413 2413 Болница
2414 2414 -----
2415 2415 Хостел / студентско общежитие
2416 2416 Хотел
2417 2417 Горещи клавишни комбинации
2418 2418 Име на дом
2419 2419 Номер
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Ловно скривалище
2427 2427 Намирам се в часовата зона:
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 Входно-изходно изключение
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2446 2446 Игнориране
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2453 2453 -----
2454 2454 Игнориране елементи
2455 2455 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
2456 2456 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2457 2457 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Неправилен израз ''{0}''
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Недопустим обект с id=0
2475 2475 -----
2476 2476 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Изображение
2492 2492 -----
2493 2493 Изображението вече е заредено
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Изображения
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Отместване на изображението.
2506 2506 Доставчици на изображения
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 Импорт
2512 2512 Импорт Аудио
2513 2513 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Импорт на изображения
2524 2524 -----
2525 2525 Импортиране на път от GPX слой
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Импортирани изображения
2532 2532 -----
2533 2533 Импортиране данни от DG100...
2534 2534 Импортиране на данни от устройство.
2535 2535 -----
2536 2536 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Наклон
2541 2541 Стръмен наклон
2542 2542 Непълна спецификация <member> с ref=0
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Увеличаване на мащаба
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 ЕТ
2550 2550 Промишленост
2551 2551 Данни
2552 2552 Информация за елемент.
2553 2553 -----
2554 2554 Информация
2555 2555 Информационно табло
2556 2556 Информационен пункт
2557 2557 Информационен пункт
2558 2558 Информация за слоя
2559 2559 -----
2560 2560 Инициализиране
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 Вътрешна грешка в сървъра
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Интерполация
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 Невалиден URL?
2584 2584 -----
2585 2585 Невалиден bz2 файл.
2586 2586 Невалидна дата
2587 2587 -----
2588 2588 Невалидно отместване
2589 2589 Неправилен параметров ключ
2590 2590 Невалиден израз за търсен
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2594 2594 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2595 2595 Невалидна часова зона
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 Неправилен интервал в ключ
2599 2599 Обръщане на филтъра
2600 2600 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
2601 2601 Не е векоторизиран.
2602 2602 Векторизиран.
2603 2603 Остров
2604 2604 Скала
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 Обект
2608 2608 точка {0} не е открита в списъка
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 JOSM Редактор за маркери
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 Изображения JPEG (*.jpg)
2621 2621 Java OpenStreetMap Редактор
2622 2622 Версия Java: {0}
2623 2623 -----
2624 2624 Функция свързване на области
2625 2625 Свързване на точка с линия
2626 2626 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2627 2627 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
2628 2628 Обедини припокриващи се области
2629 2629 Свързана пресичаща област
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2633 2633 -----
2634 2634 Прескачане на позиция
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Прескочи там
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Прескачане на позиция
2641 2641 Пътен възел
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Запазване на моите координати
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Запазване на добавка
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Запазване на техните координати
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Ключ
2658 2658 Неправилен ключ ''{0}''.
2659 2659 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2660 2660 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2661 2661 -----
2662 2662 Ключ:
2663 2663 -----
2664 2664 Бързи клавиши
2665 2665 Ключови думи
2666 2666 Детска градина
2667 2667 Будка
2668 2668 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2673 2673 Трасиране на езера
2674 2674 -----
2675 2675 Lakewalker Настройки на разширението
2676 2676 Lakewalker трасиране
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 Ламбертова Зона (Естония)
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Суша
2685 2685 Земеползване
2686 2686 Сметище
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 Брой платна
2691 2691 Език
2692 2692 Последни промени: {0}
2693 2693 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2694 2694 Географска ширина:
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 Стартиране в максимизиран режим
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2703 2703 -----
2704 2704 Стартира редактора за маркери
2705 2705 Пералня
2706 2706 Слой / Ниво
2707 2707 -----
2708 2708 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2709 2709 -----
2710 2710 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2711 2711 -----
2712 2712 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2713 2713 -----
2714 2714 Слой за редактиране на GPX следи
2715 2715 слоя не е в списъка.
2716 2716 Слой за провеждане на измервания
2717 2717 Слой: {0}
2718 2718 Слоеве
2719 2719 -----
2720 2720 Продължителност на встъплението (секунди)
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 Места за отдих и развлечения
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 Регулиран ЖП прелез
2731 2731 Библиотека
2732 2732 Лиценз
2733 2733 -----
2734 2734 Бариера
2735 2735 -----
2736 2736 Лека ЖП линия
2737 2737 Маяк / Светлинен фар
2738 2738 Номер линия
2739 2739 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2740 2740 Тип на линия
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2748 2748 -----
2749 2749 осветен(-а)
2750 2750 GPS на живо
2751 2751 -----
2752 2752 LiveGPS слой
2753 2753 Жилищна улица
2754 2754 -----
2755 2755 Зареждане на всички квадранти
2756 2756 Нов лиценз
2757 2757 -----
2758 2758 Зареждане на квадрант
2759 2759 Четене на WMS слой
2760 2760 Зареждане на WMS слой от файл
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Зареди историята
2765 2765 -----
2766 2766 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2767 2767 -----
2768 2768 Зареди родителските релации
2769 2769 Зареждане на релация
2770 2770 Зареждане набор изображения в нов слой.
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Зареждане на ранните разширения
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 Зареждане на родителските релации
2779 2779 -----
2780 2780 Зареждане на разширения
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Зареждане {0}
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Зарежда инфо от сървъра относно съгласието на потребителя с новия лиценз. Одобрилите лиценза се отбелязват със зелена отметка.
2788 2788 Само локални файлове
2789 2789 Местност
2790 2790 -----
2791 2791 Местоположение
2792 2792 -----
2793 2793 Заключване
2794 2794 Шлюзова врата
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 Географска дължина:
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 Външен вид
2801 2801 -----
2802 2802 Наблюдателница
2803 2803 -----
2804 2804 Търсене на бреговата линия...
2805 2805 -----
2806 2806 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Най-малък номер
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 Главната база данни не съдържа възела {0}
2823 2823 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Създава терасовидни къщи от един блок.
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 Изкуствени
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 Ръчна настройка на HTTP proxy
2838 2838 Карта
2839 2839 -----
2840 2840 Картографска проекция
2841 2841 Настройки на картата
2842 2842 -----
2843 2843 Карта: {0}
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 Пристанище за яхти
2847 2847 Маркирайте "направено"
2848 2848 -----
2849 2849 Маркери от наименувани точки.
2850 2850 Маркери от {0}
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2857 2857 Материал
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 Макс.мащаб ниво:
2861 2861 -----
2862 2862 Макс. размер на кеша (в MB)
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 Макс. скорост (км/ч)
2868 2868 Макс. маса (т)
2869 2869 -----
2870 2870 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2871 2871 Максимална област за една заявка:
2872 2872 Съхраняване кеш (дни)
2873 2873 Макс.размер на кеша (MB)
2874 2874 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2875 2875 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2876 2876 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2877 2877 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2878 2878 Максимална дължина (в метри)
2879 2879 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2880 2880 Максимален брой възли в началната следа
2881 2881 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2882 2882 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2883 2883 Максимален брой сегменти за един път
2884 2884 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2885 2885 Поляна
2886 2886 Измерване на стойности
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 Измервания
2890 2890 -----
2891 2891 Член на
2892 2892 -----
2893 2893 Членове
2894 2894 -----
2895 2895 Членове (разрешени)
2896 2896 Членове (с конфликти)
2897 2897 Паметник
2898 2898 Име на меню
2899 2899 Име на меню (по подразбиране)
2900 2900 Бързи клавишни комбинации за менюто
2901 2901 Меню: {0}
2902 2902 Проекция Меркатор
2903 2903 Обединение
2904 2904 -----
2905 2905 Обедини точки
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 Обединение на слоя
2909 2909 Обедини точките в най-старата от тях.
2910 2910 -----
2911 2911 Обединява избраното
2912 2912 -----
2913 2913 Обединява текущия слой в друг слой
2914 2914 -----
2915 2915 Обедини този слой с друг слой
2916 2916 Обедини {0} точки
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Обединена версия
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Съобщение за деня не е налично
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Военен
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Мин. скорост (км/ч)
2936 2936 -----
2937 2937 Мини кръгово движение
2938 2938 Миниголф
2939 2939 Минимално разстояние (в пиксели)
2940 2940 Минути: {0}
2941 2941 Огледално
2942 2942 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 Липсваща кодировка
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 понеделник-петък 08:30-20:00
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 Режим: Рисуване Фокус
2973 2973 Режим: {0}
2974 2974 -----
2975 2975 Безрежимна работа (Потлач стил)
2976 2976 -----
2977 2977 Променени времена на аудио файлове.
2978 2978 Група модификатори
2979 2979 -----
2980 2980 Обмяна на валута
2981 2981 Монорелса
2982 2982 Забележителност
2983 2983 -----
2984 2984 Повече информация за тази възможност
2985 2985 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Мотел
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 Автомобил
2994 2994 -----
2995 2995 Мотоциклет
2996 2996 -----
2997 2997 Магистрала
2998 2998 -----
2999 2999 Автомагистрала
3000 3000 Магистрален възел
3001 3001 Автомагистрална връзка
3002 3002 Планински проход
3003 3003 Планинско колоездене
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Премести надолу
3009 3009 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
3010 3010 Преместване на елементи
3011 3011 Преместване филтъра надолу
3012 3012 Преместване филтъра нагоре
3013 3013 Преместване наляво
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 Преместване обекти {0}
3017 3017 Преместване надясно
3018 3018 Преместване на текущо избраните членове надолу
3019 3019 Преместване на текущо избраните членове нагоре
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Преместване избрания слой един ред надолу.
3023 3023 Преместване избрания слой един ред нагоре.
3024 3024 Премести избраните точки в линия
3025 3025 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 Премести
3031 3031 Премести нагоре
3032 3032 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
3033 3033 Преместване {0}
3034 3034 Премества обектите {0}
3035 3035 Кал
3036 3036 Многобой
3037 3037 -----
3038 3038 Мултиполигон
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Музей
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Моя версия
3048 3048 Моя версия (местна база данни)
3049 3049 Моята версия с Обединената
3050 3050 Моя с Тяхния
3051 3051 Грешка при NMEA импортиране!
3052 3052 Успешно NMEA импортиране
3053 3053 NMEA-0183 файлове
3054 3054 NPE Карти
3055 3055 NPE Карти (Tim)
3056 3056 Име
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Потребителско име
3060 3060 -----
3061 3061 Название: {0}
3062 3062 Наименувани точки от следа от {0}
3063 3063 Наименовани точки от следата.
3064 3064 Теснолинейка
3065 3065 Национална
3066 3066 Национален парк
3067 3067 -----
3068 3068 Природа
3069 3069 Природен резерват
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Мрежа
3073 3073 Изключение свързано с мрежата
3074 3074 -----
3075 3075 Нов
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Нов проблем
3080 3080 Нов ключ
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Нова роля
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Нова стойност
3091 3091 Нова стойност за {0}
3092 3092 Следващ
3093 3093 Следващо изображение
3094 3094 -----
3095 3095 Нощен клуб
3096 3096 Не
3097 3097 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
3098 3098 Не е открит слой с GPX данни.
3099 3099 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
3100 3100 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 Няма бърза клавишна комбинация
3104 3104 Не са намерени подписи.
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Няма промени за качване.
3113 3113 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
3114 3114 -----
3115 3115 Няма конфликти за показване.
3116 3116 Няма открит текущ набор от данни
3117 3117 В тази зона няма намерени данни
3118 3118 На устройството не са открити данни.
3119 3119 Никакви данни не са заредени.
3120 3120 Без дата
3121 3121 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
3122 3122 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
3123 3123 Без изход
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 Без изображение
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
3130 3130 -----
3131 3131 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
3132 3132 -----
3133 3133 Няма отворен сисък с промени.
3134 3134 Няма отворени пакети с промени
3135 3135 -----
3136 3136 Няма чакащи конфликти на характеристиките
3137 3137 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Не е избрана релация
3142 3142 Няма избрана GPX следа
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Няма слоеве за целта
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Невалиден URL на WMS или ID
3150 3150 Няма грешки при проверката
3151 3151 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
3152 3152 Не, изход
3153 3153 Не, продължава редактирането
3154 3154 Не, не прилагай!
3155 3155 -----
3156 3156 Възел
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 Възел {0}
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Възли
3164 3164 Възли в една и съща позиция
3165 3165 Точки с еднакви имена
3166 3166 Възли(решени)
3167 3167 Възли(с конфликт)
3168 3168 -----
3169 3169 Никога
3170 3170 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
3171 3171 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
3172 3172 Нормално
3173 3173 Север
3174 3174 на север
3175 3175 Не е намерен
3176 3176 Не сте свързан
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Забележка
3181 3181 -----
3182 3182 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
3183 3183 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
3184 3184 Банкноти
3185 3185 Нищо
3186 3186 Нищо не е добавено към селекцията след търсенето за ''{0}''
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
3190 3190 Няма нищо избрано за показване.
3191 3191 Нищо не е избрано!
3192 3192 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
3193 3193 -----
3194 3194 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
3195 3195 -----
3196 3196 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
3197 3197 Номер
3198 3198 -----
3199 3199 Брой на жилата на всеки кабел
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 Схема на номериране
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 ОК
3209 3209 ОК - нов опит
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 OSM Данни
3213 3213 OSM парола
3214 3214 OSM сървърни файлове
3215 3215 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 Обект
3226 3226 -----
3227 3227 ID на обекта:
3228 3228 История на обекта
3229 3229 -----
3230 3230 Подписи на обект
3231 3231 Тип на обекта:
3232 3232 Обект с история
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Обекти за добавяне:
3237 3237 Обекти за изтриване:
3238 3238 Променени обекти:
3239 3239 Бензин А100
3240 3240 Бензин А91
3241 3241 Бензин А95
3242 3242 Бензин А98
3243 3243 Нечетни
3244 3244 -----
3245 3245 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
3246 3246 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Отместване:
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 Стар ключ
3254 3254 Стара роля
3255 3255 Стара стойност
3256 3256 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
3257 3257 При нужда
3258 3258 При качване
3259 3259 Еднопосочна
3260 3260 Пътища от една точка
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Еднопосочна
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Само в началото на път.
3277 3277 Само на векторни слоеве
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
3283 3283 Отваряне на местоположение…
3284 3284 -----
3285 3285 Отваряне на OpenStreetBugs
3286 3286 -----
3287 3287 Отваряне на видимите...
3288 3288 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
3289 3289 -----
3290 3290 Отваряне на файл.
3291 3291 -----
3292 3292 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
3293 3293 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
3294 3294 Отваряне на списъка с всички релации
3295 3295 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
3296 3296 Отваряне списък с възли на маршрут
3297 3297 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
3298 3298 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
3299 3299 -----
3300 3300 Отваряне на списък с избрани обекти.
3301 3301 -----
3302 3302 Отваряне на хипервръзка.
3303 3303 Редактиране на релацията
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 Отвори друга GPX следа
3307 3307 Отваряне друга снимка
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
3312 3312 -----
3313 3313 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 Отваряне на топографския инструмент...
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Отваряне на прозореца за измервания.
3325 3325 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
3326 3326 Отваряне на прозореца с проверките.
3327 3327 Отвори...
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
3333 3333 -----
3334 3334 OpenStreetMap данни
3335 3335 -----
3336 3336 Работно време
3337 3337 Отваряне на файла ''{0}'' ...
3338 3338 Отваряне на файлове
3339 3339 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Оператор
3344 3344 Оптика
3345 3345 Незадължителни Атрибути:
3346 3346 -----
3347 3347 Незадължителни типове
3348 3348 Био магазин
3349 3349 оригинален път
3350 3350 -----
3351 3351 Ортогонализиране
3352 3352 -----
3353 3353 Ортогонализиране
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Друго
3358 3358 Други информационни точки
3359 3359 -----
3360 3360 Туристически стоки (за активен отдих)
3361 3361 -----
3362 3362 Припокриващи се области
3363 3363 Припокриващи се пътища
3364 3364 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
3365 3365 Припокриващи се ЖП линии
3366 3366 Застъпващи се ЖП линии (с области)
3367 3367 Припокриващи се пътища / линии
3368 3368 Застъпващи се пътища / линии (с области)
3369 3369 Припокриващи се пътища.
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Презаписване
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Стил на изобразяване {0}: {1}
3390 3390 -----
3391 3391 Хартия
3392 3392 Параметърът ''{0}'' не трябва да е празен
3393 3393 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Родителски релации
3401 3401 Парк
3402 3402 -----
3403 3403 Паркинг
3404 3404 Улица паркинг
3405 3405 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Парола
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 Поставяне
3423 3423 Поставяне...
3424 3424 Поставяне на маркери
3425 3425 -----
3426 3426 Поставяне на съдържанието на буфера
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Пътека
3432 3432 Дължина на пътя
3433 3433 -----
3434 3434 Връх
3435 3435 Пешеходна улица
3436 3436 Пешеходна пътека
3437 3437 Тип пешеходна пътека
3438 3438 Пешеходци
3439 3439 Пелота
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
3444 3444 Изпълнение на проверка на данните
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Аптека
3448 3448 Телефонен номер
3449 3449 Тел. номер
3450 3450 -----
3451 3451 Време на снимката (от EXIF):
3452 3452 Снимките не съдържат времева информация
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Място за пикник
3462 3462 Кей
3463 3463 -----
3464 3464 Тръбопровод
3465 3465 Тип писта
3466 3466 Игрище
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Място за богослужение
3470 3470 Места
3471 3471 Изпълнение/Пауза
3472 3472 Изпълнение/Пауза на звука.
3473 3473 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
3474 3474 Площадка
3475 3475 Моля откажете се, ако не сте сигурни
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 Моля въведете описание за вашата следа.
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Моля, въведете потребителско име
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Моля въведете маркери за вашата следа.
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Моля, изберете ключ
3524 3524 Моля, изберете схема за използване.
3525 3525 -----
3526 3526 Изберете стойност
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Моля, изберете елемент.
3530 3530 Моля изберете поне четири точки.
3531 3531 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или релация.
3532 3532 -----
3533 3533 Моля изберете поне един възел или път.
3534 3534 Моля, изберете поне един ред за копиране
3535 3535 Моля изберете поне един път за опростяване.
3536 3536 Моля, изберете поне една линия.
3537 3537 Изберете не по-малко от три точки.
3538 3538 -----
3539 3539 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
3540 3540 -----
3541 3541 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 Моля, изберете нещо за копиране.
3547 3547 -----
3548 3548 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
3549 3549 Моля, изберете ред за изтриване.
3550 3550 Моля, изберете ред за редактиране
3551 3551 Моля, изберете схема за изтриване.
3552 3552 -----
3553 3553 Моля, изберете слой за целта
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
3558 3558 -----
3559 3559 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
3560 3560 Разширения доставяни с JOSM
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Информация за добавка
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Разширения
3570 3570 -----
3571 3571 Име на пункта
3572 3572 Номер на пункта
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 Полиция/Милиция
3580 3580 Политическа
3581 3581 Порт:
3582 3582 позиция
3583 3583 -----
3584 3584 Само позиция
3585 3585 -----
3586 3586 Положение, време, дата, скорост
3587 3587 Положение, време, дата, скорост, височина
3588 3588 Пощенска кутия
3589 3589 -----
3590 3590 Пощенска станция
3591 3591 Пощенски код
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Електроцентрала
3598 3598 Линия за електропренос
3599 3599 Електростанция
3600 3600 Електроподстанция
3601 3601 Електрически стълб от ЕПМ
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Нарушение на предсъстоянието.
3605 3605 Нарушение на предварителното състояние
3606 3606 Предефиниран
3607 3607 -----
3608 3608 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Настройки
3613 3613 Предпочитанията са записани на {0}
3614 3614 Настройки…
3615 3615 -----
3616 3616 Подготовка на OSM данните...
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Подготвяне на базата данни ...
3621 3621 -----
3622 3622 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Историческа ЖП линия
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Шаблони
3631 3631 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3632 3632 Шаблоните не съдържат стойност
3633 3633 -----
3634 3634 Предишен
3635 3635 Предишно изображение
3636 3636 Първокласен път / главна
3637 3637 Връзка с първокласен път
3638 3638 Основен модификатор:
3639 3639 -----
3640 3640 Примитив
3641 3641 -----
3642 3642 Затвор
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 Метод на проекция
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Настройки
3663 3663 Параметри / Отношения
3664 3664 Проверка на параметрите:
3665 3665 Параметри на избраните обекти
3666 3666 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3667 3667 -----
3668 3668 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3669 3669 Свойства на
3670 3670 Характеристики (с конфликти)
3671 3671 Параметри/Отношения
3672 3672 Свойства: {0} / Членство: {1}
3673 3673 Стойности съдържащи HTML елементи
3674 3674 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3675 3675 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3676 3676 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3677 3677 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3681 3681 -----
3682 3682 Бар
3683 3683 -----
3684 3684 Обществена сграда
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 Обществен транспорт
3688 3688 Обществен транспорт
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Обектът ''{0}'' е изтрит
3693 3693 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Кариера
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Състезателна писта
3715 3715 ракет
3716 3716 ЖП Линия
3717 3717 Железница
3718 3718 Малка ЖП гара
3719 3719 ЖП платформа
3720 3720 -----
3721 3721 Железопътен път
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 Размер на растера: {0}
3725 3725 Изходни GPS данни
3726 3726 Прочетане първо
3727 3727 -----
3728 3728 Прочитане на снимки...
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Четене {0}...
3737 3737 За прочитане
3738 3738 Истинско име
3739 3739 Действително да затворим?
3740 3740 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Спортна площадка
3744 3744 Трансформирано изображение...
3745 3745 Рециклиране
3746 3746 -----
3747 3747 Отново
3748 3748 Повтаряне на последното отменено действие.
3749 3749 -----
3750 3750 Означение
3751 3751 Референция (коловоз #)
3752 3752 -----
3753 3753 Ref номер
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Отнася се за
3757 3757 Обновяване
3758 3758 Област
3759 3759 Отхвърляне конфликтите и записване
3760 3760 Релация
3761 3761 Релация ...
3762 3762 Редактор на релации: Сваляне на членове
3763 3763 Редактор на релации: Преместване надолу
3764 3764 Редактор на релации: Преместване нагоре
3765 3765 Редактор на релации: Премахване
3766 3766 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3767 3767 -----
3768 3768 Редактор на релации: Сортиране
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Връзката е изтрита
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 Връзка {0}
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 Връзки
3783 3783 -----
3784 3784 Връзки: {0}
3785 3785 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3786 3786 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3787 3787 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3788 3788 -----
3789 3789 Религия
3790 3790 Презареди
3791 3791 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3792 3792 Презареждане грешни квадранти
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 Дистанционно
3800 3800 -----
3801 3801 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3802 3802 -----
3803 3803 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 Премахни
3807 3807 -----
3808 3808 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3809 3809 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3810 3810 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Премахване на снимка от слой
3822 3822 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3823 3823 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 Премахване на текущо избраните членове от тази релация
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3836 3836 Премахнати елементи от релации
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Изтриване на повтарящи се точки...
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Преименуване на слой
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Под наем
3856 3856 Сервиз
3857 3857 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
3861 3861 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
3862 3862 -----
3863 3863 Съобщаване за грешка
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Подробности на заявката: {0}
3869 3869 -----
3870 3870 Резервоар
3871 3871 Нулиране
3872 3872 Нулиране на cookie
3873 3873 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
3874 3874 -----
3875 3875 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 Улица
3883 3883 Жилищна зона
3884 3884 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3885 3885 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
3886 3886 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
3887 3887 Разрешаване
3888 3888 Разрешаване на конфликти
3889 3889 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3890 3890 Решаване конфлики на координати в {0}
3891 3891 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3892 3892 Разрешаване на конфликтите в списъка с членовете на релация {0}
3893 3893 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3899 3899 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3900 3900 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 Ресторант
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 Ограничения
3910 3910 Търговия на дребно
3911 3911 Подпорна стена
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Обръщане разделянето на сграда
3928 3928 Промяна посоката на линиите
3929 3929 Обръщане разделянето на сграда
3930 3930 Обръщане разделянето на сграда
3931 3931 Връщане и Комбиниране
3932 3932 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
3933 3933 Обратен маршрут
3934 3934 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Промяна посоката на линиите
3938 3938 -----
3939 3939 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3940 3940 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3941 3941 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
3942 3942 Обръща номерата на къщите от сграда.
3943 3943 Възстановяване
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Ревизия
3953 3953 Колоездене
3954 3954 Река
3955 3955 Речен бряг
3956 3956 Път (неизвестен тип)
3957 3957 Пътни ограничения
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 Роля
3964 3964 -----
3965 3965 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Роля:
3969 3969 Роли в релации, отнасящи се за
3970 3970 Завъртане на 180°
3971 3971 Завъртане на 270°
3972 3972 Завъртане на 90°
3973 3973 -----
3974 3974 Завърти изображението наляво
3975 3975 Завърти изображението надясно
3976 3976 Завърти наляво
3977 3977 Завърти надясно
3978 3978 Кръгово движение
3979 3979 Маршрут
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 Състояние на пътя
3983 3983 Тип маршрут
3984 3984 Показани са пътища за:
3985 3985 Маршрутизиране
3986 3986 Настройки на разширение маршрутизатор
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 Руини
3990 3990 -----
3991 3991 Апроксимация Douglas-Peucker...
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Проверява се за: {0}
3995 3995 Опростяване на геометрията...
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 SIM-карти
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Двойна врата
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 Запазване
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Запазване като…
4012 4012 Съхраняване GPX файл
4013 4013 -----
4014 4014 Запис на слой
4015 4015 Съхраняване OSM файл
4016 4016 -----
4017 4017 Запис на файл със подписите.
4018 4018 Запис на слоя WMS
4019 4019 Запис на WMS слоя във файл
4020 4020 -----
4021 4021 Записване въпреки всичко
4022 4022 -----
4023 4023 Запис на данните във файл на всяка минута.
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 Записване на текущите данни в нов файл.
4028 4028 Запазване на текущите данни.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
4033 4033 -----
4034 4034 Запис/Качване и край.
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Сканирана карта...
4043 4043 Сканиране на директория {0}
4044 4044 Училище
4045 4045 Вторични суровини
4046 4046 Сипей
4047 4047 Шубрак
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Търсене
4051 4051 -----
4052 4052 Търсене...
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 Търсене на обекти
4056 4056 Търсене на обекти.
4057 4057 Търсене в етикетите
4058 4058 Търсене
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 Търсене...
4062 4062 Търсене:
4063 4063 Търси:
4064 4064 -----
4065 4065 Второ име
4066 4066 Второкласен път
4067 4067 Втори модификатор:
4068 4068 Секунди: {0}
4069 4069 Изключение свързано със сигурността
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
4077 4077 Избиране
4078 4078 Избиране на всичко
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Избор на комуна
4099 4099 Изберете един от вариантите:
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Избиране варианти за чертане на линиите.
4112 4112 -----
4113 4113 Избиране на точката под курсора.
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 Изберете обекти за качване
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 Изберете целеви слой
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Изберете два пътя с общ възел
4143 4143 Изберете два пътя с единствен общ възел
4144 4144 -----
4145 4145 Избор с даденото търсене
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Избрана следа: {0}
4156 4156 -----
4157 4157 Избор
4158 4158 Площ на селекцията
4159 4159 Дължина на селекцията
4160 4160 Няма нищо избрано.
4161 4161 -----
4162 4162 Селекцията е неподходяща!
4163 4163 -----
4164 4164 Избрано: {0}
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Самопресичащи се пътища
4169 4169 -----
4170 4170 На отделен слой
4171 4171 Разделител
4172 4172 Последователност
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Помощна улица
4176 4176 -----
4177 4177 Услуги
4178 4178 -----
4179 4179 Тип помощна улица
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
4183 4183 Посочете ново местоположения за следващата заявка
4184 4184 Задай всички да са по подразбиране
4185 4185 Заване на прозрачен фон.
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
4198 4198 Задай по подразбиране
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
4203 4203 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
4204 4204 Направи {0}={1} за път ''{2}''
4205 4205 -----
4206 4206 Установява роля за избраните членове
4207 4207 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
4208 4208 Настройки по подразбиране
4209 4209 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
4210 4210 Настройки
4211 4211 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
4212 4212 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Споделяне на автомобили
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Навес
4221 4221 Преместване всички следи на изток (в градуси)
4222 4222 Преместване всички следи на север (в градуси)
4223 4223 -----
4224 4224 Обувки
4225 4225 Стрелба
4226 4226 Пазаруване
4227 4227 Магазини
4228 4228 -----
4229 4229 Бърз клавиш
4230 4230 Настройки клавишни комбинации
4231 4231 Най-кратък
4232 4232 Запис?
4233 4233 Разширението да бъде ли изключено?
4234 4234 Трябва ли да бъде качено?
4235 4235 Покажи
4236 4236 -----
4237 4237 Показване GPS данни.
4238 4238 Показване статус
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 Показване на информация
4250 4250 Показване информационното ниво при качване.
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
4256 4256 -----
4257 4257 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
4258 4258 Извежда допълнителен екран за търсене
4259 4259 -----
4260 4260 Показване на стартова картинка
4261 4261 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 Показване на проверките извършвани при качване.
4268 4268 -----
4269 4269 Показване на тази помощ
4270 4270 Показване/скриване
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 Сицилия - Италия
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Файлове със подписи
4283 4283 Информация за подписите,
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Подобно наименувани пътища
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Опростяване на път
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
4296 4296 -----
4297 4297 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
4298 4298 Отделни елементи
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 Размер на Landsat изображенията (точки)
4302 4302 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
4303 4303 Скейтборд
4304 4304 Фигурно пързаляне
4305 4305 Ски
4306 4306 Ски
4307 4307 Пропусни свалянето
4308 4308 Пропускане на свалянето
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 Интерактивна карта
4313 4313 Хелинг
4314 4314 По-бавно
4315 4315 -----
4316 4316 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
4317 4317 -----
4318 4318 Снегоход
4319 4319 Футбол
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
4323 4323 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
4324 4324 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Сортиране меню шаблони
4335 4335 Сортиране на членовете на релацията
4336 4336 Източник
4337 4337 Изходен текст
4338 4338 -----
4339 4339 Места за инвалиди
4340 4340 Запазени места за родители
4341 4341 Запазени места за жени
4342 4342 -----
4343 4343 Скорост
4344 4344 Скорост (км/ч)
4345 4345 Пътна камера
4346 4346 Шипове
4347 4347 -----
4348 4348 Разделяне на линия
4349 4349 Разделяне на линията в избраната точка.
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 Разделяне път {0} на {1} части
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 Спорт
4359 4359 Спорт (с топка)
4360 4360 Спортни съоражения
4361 4361 Спорт
4362 4362 Спортен център
4363 4363 Извор
4364 4364 Стадион
4365 4365 Стандартен параметри на unix геометрия
4366 4366 Звезди
4367 4367 Стартиране търсене
4368 4368 Начало на подравняването
4369 4369 Започни сваляне
4370 4370 Начало на свалянето на данни
4371 4371 Започване на нов път от последния възел.
4372 4372 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Започване на преглед на директории
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 Област/Щат
4385 4385 -----
4386 4386 Книжарница
4387 4387 -----
4388 4388 Състояние
4389 4389 Статус Репорт
4390 4390 Стъпала
4391 4391 -----
4392 4392 Стълби за преминаване през ограда
4393 4393 Стоп
4394 4394 -----
4395 4395 Поток
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 Име на улица
4400 4400 -----
4401 4401 Автомобилни
4402 4402 Улици NRW Geofabrik.de
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Приемане на филтър
4410 4410 -----
4411 4411 Квартал/предградие
4412 4412 Метро
4413 4413 Вход в метро
4414 4414 Бързи клавиши за подменюта
4415 4415 -----
4416 4416 Успешно отворен списък с промени {0}
4417 4417 -----
4418 4418 Супермаркет
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 Пътна настилка
4426 4426 Видеонаблюдение
4427 4427 -----
4428 4428 Точка на наблюдение
4429 4429 Топограф
4430 4430 -----
4431 4431 Топограф...
4432 4432 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
4433 4433 -----
4434 4434 Плуване
4435 4435 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 Описание на символ
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 Синхронизиране аудио
4444 4444 Синхронизиране на целия набор данни
4445 4445 Синхронизиране само на възел {0}
4446 4446 Синхронизиране само на релацията {0}
4447 4447 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
4448 4448 Синхронизиране само на пътя {0}
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 файлове TCX (*.tcx)
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 Тенис на маса
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 Маркирай пътищата като
4470 4470 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
4471 4471 Източници за TagChecker
4472 4472 Тестер на шаблони за маркиране
4473 4473 Шаблони за маркиране
4474 4474 Маркери
4475 4475 -----
4476 4476 Етикети и членове
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 Етикети на списък с промени {0}
4481 4481 -----
4482 4482 Маркери с празни стойности
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 файлове на TangoGPS (*.log)
4488 4488 неуспешно внасяне от TangoGPS!
4489 4489 успешно внасяне от TangoGPS
4490 4490 Такси
4491 4491 -----
4492 4492 Телефон
4493 4493 Телефонни карти
4494 4494 Тенис
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 Разделяне на сграда
4498 4498 Разделяне на сграда
4499 4499 -----
4500 4500 Третокласен
4501 4501 Трети модификатор:
4502 4502 Тест
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 Направлението на създавания линеен сегмент.
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
4527 4527 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 Текушата селекция не може да се използва за разделяне.
4536 4536 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 Документът не съдържа данни
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 Географска ширина на показалеца на мишката.
4550 4550 Географската дължина на показалеца на мишката.
4551 4551 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
4552 4552 -----
4553 4553 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
4559 4559 -----
4560 4560 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
4561 4561 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
4566 4566 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
4567 4567 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
4568 4568 -----
4569 4569 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
4570 4570 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
4574 4574 -----
4575 4575 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
4576 4576 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
4577 4577 -----
4578 4578 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
4579 4579 Избраните снимки не съдържат времева информация.
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
4583 4583 -----
4584 4584 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
4585 4585 Началното положение е извън границите на рамката
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
4595 4595 -----
4596 4596 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
4597 4597 Театър
4598 4598 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
4599 4599 Тяхна версия
4600 4600 Тяхна версия (база данни на сървъра)
4601 4601 Тяхната версия с Обединената
4602 4602 Развлекателен парк
4603 4603 -----
4604 4604 Няма отворени пакети с промени
4605 4605 -----
4606 4606 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
4611 4611 {0} конфликт(а) при въвеждането
4612 4612 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 Това е след края на записа
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
4626 4626 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
4627 4627 -----
4628 4628 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
4629 4629 -----
4630 4630 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
4631 4631 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
4632 4632 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
4633 4633 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
4634 4634 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
4638 4638 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
4639 4639 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
4640 4640 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
4644 4644 -----
4645 4645 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
4646 4646 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
4653 4653 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
4654 4654 -----
4655 4655 Номера квадранти
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Часова зона:
4663 4663 Часови пояс: {0}
4664 4664 -----
4665 4665 На...
4666 4666 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 Покажи/скрий GPX линии
4671 4671 -----
4672 4672 Превключване режим каркас
4673 4673 Превключване режима на цял екран
4674 4674 -----
4675 4675 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
4676 4676 Превключване видимостта на избрания слой.
4677 4677 Превключи: {0}
4678 4678 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
4679 4679 Тоалетни
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 Пътна такса
4683 4683 Място за плащане пътна такса
4684 4684 -----
4685 4685 Инструмент: {0}
4686 4686 Лента с инструменти
4687 4687 Настройка на панела с инструменти
4688 4688 Инструменти
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 Туризъм
4694 4694 Кула
4695 4695 -----
4696 4696 Тип на кулата
4697 4697 Град (под 100 000)
4698 4698 Кметство
4699 4699 -----
4700 4700 Играчки
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 Проследяване
4706 4706 Черен път
4707 4707 Оцветяване на следата
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Светофар
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 Трамвай
4716 4716 Трамвайна спирка
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 Транспорт
4723 4723 -----
4724 4724 Туристическа агенция
4725 4725 Дърво
4726 4726 -----
4727 4727 Скоростен път
4728 4728 Връзка към скоростен път
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
4732 4732 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
4733 4733 -----
4734 4734 Тунел
4735 4735 Начало на тунел
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 Ограничения при завиване
4739 4739 -----
4740 4740 Обръщало
4741 4741 Разширение за обръщане
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 турникет (контрол на достъпа)
4745 4745 ЖП Обръщаща платформа
4746 4746 Тип
4747 4747 Тип име (UK)
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 UIC-Референция
4753 4753 -----
4754 4754 НЕИЗВЕСТНО
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Разсъедини пътища
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
4778 4778 -----
4779 4779 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
4780 4780 -----
4781 4781 Неможе да се прочете Дълж/Шир
4782 4782 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
4783 4783 Некласифициран
4784 4784 Незатворени пътища.
4785 4785 Незатворен път
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 Несвързани пътища.
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 Отмяна
4800 4800 -----
4801 4801 Отмени преместването
4802 4802 -----
4803 4803 Отменяне на последното действие.
4804 4804 -----
4805 4805 Отсъедини панела
4806 4806 Неочаквана грешка
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 Неочакван знак: {0}
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
4818 4818 Освобождаване
4819 4819 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
4820 4820 Незапелен възел
4821 4821 -----
4822 4822 Университет
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 Непознато разширение на файл: {0}
4826 4826 Неизвестен хост
4827 4827 Неизвестен статус на проблема
4828 4828 Неизвестен формат за натрупване
4829 4829 -----
4830 4830 Непознат режим {0}.
4831 4831 -----
4832 4832 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или релация.
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 Неизвестен тип: {0}
4837 4837 -----
4838 4838 Ненаименовано съединение
4839 4839 Ненаименуван и некласифициран път
4840 4840 Неименовани пътища
4841 4841 Неподредени брегови линии
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 Размаркиране всичко
4850 4850 Размаркиране всичко (escape)
4851 4851 Размаркиране всичко (focus)
4852 4852 Сваля избора от всички обекти.
4853 4853 -----
4854 4854 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
4855 4855 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 Немаркирани пътища
4860 4860 -----
4861 4861 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
4862 4862 Нагоре
4863 4863 -----
4864 4864 Обновяване
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 Обновяване на данните
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 Обновяване списъка с промени ...
4885 4885 Актуализиране на данните
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 Качване
4890 4890 Качване на промени
4891 4891 Параметри при качване
4892 4892 Качване на следа
4893 4893 Качване на следи
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 Качването е отменено
4897 4897 Качване на данни
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
4903 4903 -----
4904 4904 Качване на избраното
4905 4905 Качване на променените примитиви
4906 4906 Качете текущите параметри на сървъра
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4911 4911 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4912 4912 Качване на GPX следа
4913 4913 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
4914 4914 Качване и запис на променените слоеве...
4915 4915 Качване на данни...
4916 4916 Качване на данни за слой ''{0}''
4917 4917 -----
4918 4918 Качване на следи на openstreetmap.org
4919 4919 Използване
4920 4920 Използване
4921 4921 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4922 4922 -----
4923 4923 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 Използвайте стрелките на клавиатурата или влачете с мишката за да настроите позицията на изображението.\nМожете и да въведете отместване по координати в {0}.\nАко искате да запазите настройките, въведете име в полето.
4932 4932 Използване на сложен параметров тест.
4933 4933 Използване на стойностите по подразбиране
4934 4934 Използване на файл с данни по подразбиране.
4935 4935 -----
4936 4936 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
4937 4937 -----
4938 4938 Изпозване на слой за грешки.
4939 4939 -----
4940 4940 Използвай глобалните настройки.
4941 4941 Използване на списък за пропускане.
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 Използване шаблон ''{0}''
4945 4945 Използване шаблон ''{0}'' от група ''{1}''
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
4951 4951 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
4952 4952 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4953 4953 -----
4954 4954 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4955 4955 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4956 4956 Изполвайте избраната от списъка схема.
4957 4957 Потребител
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 Потребител:
4962 4962 Потребителско име
4963 4963 -----
4964 4964 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 Проверка
4968 4968 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4969 4969 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4970 4970 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 Проверка
4974 4974 Грешки при проверка
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 Стойност
4978 4978 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 Стойност:
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4992 4992 Автомат за стоки
4993 4993 Продукти за автоматична продажба
4994 4994 Версия
4995 4995 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4996 4996 -----
4997 4997 Версия {0}
4998 4998 Версия {0} създадена на {1} от {2}
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 Версия: {0}
5003 5003 Ветеринар
5004 5004 -----
5005 5005 Видео
5006 5006 Преглед
5007 5007 Изглед: {0}
5008 5008 Място с добра гледка
5009 5009 -----
5010 5010 Село
5011 5011 Зелено село
5012 5012 Град/Село
5013 5013 Лозе
5014 5014 Видимост
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 домашната страница
5018 5018 -----
5019 5019 Калибровка на звукозаписа
5020 5020 Вулкан
5021 5021 -----
5022 5022 Волтаж
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
5026 5026 Тоалетна
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 файлове WMS (*.wms)
5031 5031 WMS Слой
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
5035 5035 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
5036 5036 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 Изчакване 10 секунди
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 Стена
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 Внимание
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
5051 5051 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 Предупреждeние: Свалянето на WMS квадрати е възможно да се провали. Вижте настройките.
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 Предупреждения
5118 5118 Автомивка
5119 5119 -----
5120 5120 Пречиствателна станция
5121 5121 Вода
5122 5122 Аквапарк
5123 5123 Водонапорна кула
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 Водопад
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 Wave аудио файлове (*.wav)
5130 5130 -----
5131 5131 Информация за линия
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 Края на път близо до друг път/магистрала
5135 5135 Края на път близо до друг път/линия
5136 5136 Възел близо до друг път
5137 5137 -----
5138 5138 Път {0}
5139 5139 -----
5140 5140 Път:
5141 5141 WayPoint изображение
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 Пътни точки
5146 5146 Други
5147 5147 -----
5148 5148 Крайпътен кръст
5149 5149 Крайпътен параклис
5150 5150 -----
5151 5151 Страница: {0}
5152 5152 -----
5153 5153 Тегло
5154 5154 Бент / преливник
5155 5155 Мочурище
5156 5156 Инвалидна количка
5157 5157 -----
5158 5158 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
5159 5159 При импорт на аудио, създай маркери от...
5160 5160 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
5161 5161 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
5162 5162 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
5163 5163 -----
5164 5164 Цялата група
5165 5165 Ширина (метри)
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 Мелница
5170 5170 -----
5171 5171 Каркас
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 Гора
5176 5176 Цех
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 Неправилно подредени пътища.
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 Да
5188 5188 Да, приложи го!
5189 5189 Да, създай конфликт и затвори
5190 5190 -----
5191 5191 Да, дръпни изображенията
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
5196 5196 -----
5197 5197 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
5202 5202 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
5206 5206 Трябва да изберете поне един път.
5207 5207 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
5208 5208 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
5209 5209 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
5210 5210 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
5211 5211 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
5212 5212 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
5213 5213 -----
5214 5214 Трябва да изберете GPX следа
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 Зоопарк
5219 5219 Мащаб
5220 5220 Мащаб (в метри)
5221 5221 Увеличаване
5222 5222 Намаляване
5223 5223 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
5224 5224 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
5225 5225 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
5226 5226 Увеличаване
5227 5227 -----
5228 5228 Намаляване
5229 5229 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
5230 5230 Увеличение до
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 Показване на проблема
5234 5234 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
5235 5235 Мащабиране по селекцията
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 Показване на {0}
5242 5242 -----
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 \nВисочина: {0} m
5246 5246 -----
5247 5247 \n{0} км/ч
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 Назад
5279 5279 По-бързо
5280 5280 По-бързо възпроизвеждане.
5281 5281 Напред
5282 5282 Прескочи назад.
5283 5283 Прескочи напред
5284 5284 Следващ маркер
5285 5285 Възпроизвеждане на следващия маркер.
5286 5286 Възпроизведи предишния маркер.
5287 5287 Изпълнение/Пауза
5288 5288 Предишен маркер
5289 5289 По-бавно
5290 5290 По-бавно възпроизвеждане
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 И
5295 5295 С
5296 5296 Ю
5297 5297 З
5298 5298 Д
5299 5299 И
5300 5300 П
5301 5301 С
5302 5302 С
5303 5303 И
5304 5304 Р
5305 5305 З
5306 5306 Текст
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 Редактиране: гара / станция
5330 5330 Гара / Спирка
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 Ключ:
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 съкретено име на улицата
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 добави към селекцията
5344 5344 адрес
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 за напреднали
5348 5348 -----
5349 5349 надземен транспорт
5350 5350 въздушен транспорт
5351 5351 Надземен_транспорт_тъмен
5352 5352 Надземен_транспорт_светъл
5353 5353 -----
5354 5354 селскостопански
5355 5355 -----
5356 5356 всички
5357 5357 -----
5358 5358 алея
5359 5359 по азбучен ред
5360 5360 алтернативен
5361 5361 удобства от тип {0}
5362 5362 Обществени услуги
5363 5363 Обществено осветление
5364 5364 Обществен трафик
5365 5365 -----
5366 5366 -----
5367 5367 Англиканска
5368 5368 храна за животни
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 всеки
5372 5372 -----
5373 5373 акведукт
5374 5374 стрелба с лък
5375 5375 област
5376 5376 -----
5377 5377 азиатска
5378 5378 асфалт
5379 5379 атлетика
5380 5380 -----
5381 5381 австралийски футбол
5382 5382 -----
5383 5383 фон
5384 5384 точка за спиране назад
5385 5385 сегмент назад
5386 5386 -----
5387 5387 Бахаи
5388 5388 Баптизъм
5389 5389 бариера
5390 5390 преграда по пътя на движение
5391 5391 бейзбол
5392 5392 басейн
5393 5393 баскетбол
5394 5394 -----
5395 5395 плаж
5396 5396 -----
5397 5397 велосипед
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 черно
5401 5401 синьо
5402 5402 тресавище
5403 5403 игра с мет.топчета
5404 5404 граница
5405 5405 игра с асим.топки
5406 5406 -----
5407 5407 мост
5408 5408 маркер "мост" на точка
5409 5409 кафяво
5410 5410 индустриални развалини
5411 5411 Будизъм
5412 5412 сграда
5413 5413 легнал полицай
5414 5414 бургери
5415 5415 автобус
5416 5416 Направлява автобуси
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 кану
5421 5421 чувствителност към регистъра
5422 5422 Католическо
5423 5423 гробище
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 проверка на кеша...
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 китайска
5432 5432 -----
5433 5433 Християнство
5434 5434 цигари
5435 5435 град
5436 5436 -----
5437 5437 алпинизъм
5438 5438 -----
5439 5439 по часовниковата стрелка
5440 5440 -----
5441 5441 затворен път
5442 5442 въглища
5443 5443 брегова линия
5444 5444 павиран път
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 сбито
5448 5448 бетон
5449 5449 презервативи
5450 5450 настройване на списъка с промени
5451 5451 конфигуриране на свързаното DG100
5452 5452 -----
5453 5453 конфликт
5454 5454 иглолистен
5455 5455 връзка
5456 5456 -----
5457 5457 ремонт
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 -----
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 крикет
5470 5470 крикет мрежи
5471 5471 крокет
5472 5472 -----
5473 5473 велоалея с маркер "велосипед"
5474 5474 велоспорт
5475 5475 данни
5476 5476 широколистен
5477 5477 определен
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 изтриване на данните след импорт
5483 5483 -----
5484 5484 изтрито
5485 5485 -----
5486 5486 остарял, вече невалиден
5487 5487 предназначен
5488 5488 с назначение
5489 5489 обиколка
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 изключено
5493 5493 док
5494 5494 кучешки надбягвания
5495 5495 два
5496 5496 надолу
5497 5497 спускане
5498 5498 свалено
5499 5499 напитки
5500 5500 автомобилен
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 изток
5504 5504 лесно
5505 5505 редактиране gpx следи
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 точка за връзка със спешна помощ
5509 5509 конна езда
5510 5510 Евангелска
5511 5511 четни
5512 5512 примери
5513 5513 -----
5514 5514 торби за екскременти
5515 5515 експерт
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 false: параметъра е изрично изключен
5520 5520 -----
5521 5521 двор ферма
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 ферибот
5525 5525 -----
5526 5526 търсене в селекцията
5527 5527 -----
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 храна
5531 5531 пеш
5532 5532 пешеходен път с маркер "пеш"
5533 5533 форд
5534 5534 залесена площ
5535 5535 -----
5536 5536 точка за спиране напред
5537 5537 сегмент напред
5538 5538 енергия от изкопаеми горива
5539 5539 свободна езда
5540 5540 -----
5541 5541 -----
5542 5542 от път
5543 5543 пълен
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 газ
5547 5547 -----
5548 5548 немска
5549 5549 ледник
5550 5550 -----
5551 5551 голф
5552 5552 поле за голф
5553 5553 -----
5554 5554 GPS маркер
5555 5555 GPS точка
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 трева
5562 5562 трева
5563 5563 чакъл
5564 5564 сиво
5565 5565 гръцка
5566 5566 зеленина
5567 5567 зелена площ
5568 5568 земя
5569 5569 гимнастика
5570 5570 среден
5571 5571 точка за спиране
5572 5572 здравеопазване
5573 5573 -----
5574 5574 пустош
5575 5575 -----
5576 5576 подчертай
5577 5577 път
5578 5578 път без означение (highway без reference)
5579 5579 -----
5580 5580 път_от_пътна_мрежа
5581 5581 туристически маршрут
5582 5582 Индуизъм
5583 5583 исторически
5584 5584 история
5585 5585 хокей
5586 5586 -----
5587 5587 кон
5588 5588 конни надбягвания
5589 5589 хотел
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 водна енергия
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 -----
5598 5598 изображение
5599 5599 -----
5600 5600 Импортирани данни от {0}
5601 5601 неактивен
5602 5602 включително непосредствените наследници на родителските релации
5603 5603 непълен
5604 5604 незавършен път
5605 5605 -----
5606 5606 -----
5607 5607 индийска
5608 5608 -----
5609 5609 индустрия
5610 5610 вътрешен сегмент
5611 5611 -----
5612 5612 за средно ниво
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 остров
5617 5617 -----
5618 5618 италианска
5619 5619 -----
5620 5620 Джайнизъм
5621 5621 японска
5622 5622 Свидетели на Йехова
5623 5623 Юдаизъм
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 кебаб
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 земя
5632 5632 сметище
5633 5633 земеползване
5634 5634 земеползване от тип {0}
5635 5635 -----
5636 5636 слой
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 маркер за слой със знак +
5640 5640 -----
5641 5641 наляво
5642 5642 отдих и развлечение
5643 5643 отдих тип {0}
5644 5644 светла_вода
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 Жилищна улица
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 заключване на скролирането
5652 5652 -----
5653 5653 -----
5654 5654 нисък
5655 5655 Лютеранство
5656 5656 -----
5657 5657 мангрова гора
5658 5658 изкуствени съоръжения
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 яхт пристан
5662 5662 блато
5663 5663 макс. ширина
5664 5664 макс. дължина
5665 5665 макс. скорост за пешеходния път
5666 5666 Режим измерване
5667 5667 -----
5668 5668 метал
5669 5669 -----
5670 5670 Методизъм
5671 5671 мексиканска
5672 5672 военни
5673 5673 мин. ширина
5674 5674 мин. дължина
5675 5675 правописна грешка в името на ключа
5676 5676 смесен
5677 5677 Мормони
5678 5678 моторен спорт
5679 5679 автомобилен път
5680 5680 автомагистрала
5681 5681 Автомагистрална връзка
5682 5682 кал
5683 5683 многобой
5684 5684 на няколко нива
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 Мусулманство
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 природа
5692 5692 естествен тип {0}
5693 5693 природа
5694 5694 -----
5695 5695 вестници
5696 5696 следващ
5697 5697 -----
5698 5698 не
5699 5699 -----
5700 5700 няма описание
5701 5701 -----
5702 5702 -----
5703 5703 -----
5704 5704 без модификатор
5705 5705 няма име
5706 5706 -----
5707 5707 -----
5708 5708 забранен ляв завой
5709 5709 забранен десен завой
5710 5710 забранено напред
5711 5711 забранен обратен завой
5712 5712 точки
5713 5713 няма/никой
5714 5714 нордическа
5715 5715 север
5716 5716 североизток
5717 5717 северозапад
5718 5718 не е изтрито
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 табела
5722 5722 начинаещ
5723 5723 атомна
5724 5724 -----
5725 5725 нечетни
5726 5726 -----
5727 5727 -----
5728 5728 нефт
5729 5729 стара ЖП линия
5730 5730 -----
5731 5731 -----
5732 5732 маркер "еднопосочна" на точка
5733 5733 -----
5734 5734 само ляв завой
5735 5735 само десен завой
5736 5736 само направо
5737 5737 -----
5738 5738 -----
5739 5739 опции
5740 5740 -----
5741 5741 -----
5742 5742 Православие
5743 5743 друга ЖП линия
5744 5744 -----
5745 5745 външен сегмент
5746 5746 извън областта за сваляне
5747 5747 -----
5748 5748 -----
5749 5749 паркинг
5750 5750 -----
5751 5751 билети за паркиране
5752 5752 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
5753 5753 -----
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 асфалтиран път
5757 5757 павета
5758 5758 връх
5759 5759 чакъл
5760 5760 -----
5761 5761 светофар контролиран от пешеходци
5762 5762 бейзбол
5763 5763 Петдесетници
5764 5764 разрешителен
5765 5765 фотографии
5766 5766 слънчева енергия
5767 5767 кей
5768 5768 тръбопровод
5769 5769 ски писта за напреднали
5770 5770 лесна ски писта
5771 5771 ски писта за експерти
5772 5772 ски писта freeride
5773 5773 средно трудна ски писта
5774 5774 ски писта за начинаещи
5775 5775 игрище
5776 5776 пица
5777 5777 място
5778 5778 растения
5779 5779 пластмаса
5780 5780 -----
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 -----
5784 5784 политическа
5785 5785 захранване
5786 5786 Пресвитериани
5787 5787 предишен
5788 5788 главен / първокласен
5789 5789 Връзка с главен път
5790 5790 частен
5791 5791 -----
5792 5792 предложен
5793 5793 Протестантизъм
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 карта на обществен транспорт
5797 5797 билети за обществен транспорт
5798 5798 -----
5799 5799 четири
5800 5800 Кваркери
5801 5801 кариера
5802 5802 ракет бол
5803 5803 ЖП
5804 5804 ЖП
5805 5805 ЖП railover
5806 5806 железопътна линия
5807 5807 ЖП точка
5808 5808 -----
5809 5809 червено
5810 5810 тръстенак
5811 5811 обнови списъка с портове
5812 5812 район
5813 5813 местна
5814 5814 регулярен израз
5815 5815 релацията няма тип
5816 5816 релации
5817 5817 -----
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 изтрий от селекцията
5822 5822 -----
5823 5823 замени селекцията
5824 5824 -----
5825 5825 улица
5826 5826 ресторант без име
5827 5827 търговия на дребно
5828 5828 надясно
5829 5829 речен бряг
5830 5830 път
5831 5831 -----
5832 5832 кръгово
5833 5833 маршрут
5834 5834 сегмент от маршрут
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 солени блата / солници
5840 5840 пясък
5841 5841 -----
5842 5842 мащаб
5843 5843 схема
5844 5844 храсталак
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 второкласен
5850 5850 -----
5851 5851 -----
5852 5852 вид спорт:
5853 5853 избран
5854 5854 избор
5855 5855 отделно платно за велосипедисти на велоалея
5856 5856 -----
5857 5857 служебна
5858 5858 услуги
5859 5859 -----
5860 5860 -----
5861 5861 отходна тръба
5862 5862 Шийти
5863 5863 стрелба
5864 5864 магазин
5865 5865 тип на магазина: {0}
5866 5866 -----
5867 5867 ЖП стрелка
5868 5868 Сикхизъм
5869 5869 -----
5870 5870 един
5871 5871 -----
5872 5872 място
5873 5873 скейтборд
5874 5874 фигурно пързаляне
5875 5875 ски
5876 5876 ски
5877 5877 -----
5878 5878 Зимен парк
5879 5879 футбол
5880 5880 -----
5881 5881 юг
5882 5882 югоизток
5883 5883 югозапад
5884 5884 Спиритуализъм
5885 5885 спорт
5886 5886 спорт типа {0}
5887 5887 спортен център
5888 5888 скоростна
5889 5889 стадион
5890 5890 пощенски марки
5891 5891 -----
5892 5892 -----
5893 5893 камък
5894 5894 поток
5895 5895 улица
5896 5896 името на улицата съдържа ss
5897 5897 низ
5898 5898 низ;низ;...
5899 5899 метро
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 Сунити
5903 5903 наземен
5904 5904 -----
5905 5905 блато
5906 5906 сладки
5907 5907 плуване
5908 5908 -----
5909 5909 -----
5910 5910 -----
5911 5911 тенис на маса
5912 5912 тампони
5913 5913 Даосизъм
5914 5914 телефонни ваучери
5915 5915 временен
5916 5916 временен тип път
5917 5917 тенис
5918 5918 терминал
5919 5919 третокласен
5920 5920 текст
5921 5921 тайландска
5922 5922 -----
5923 5923 -----
5924 5924 -----
5925 5925 -----
5926 5926 приливно-отливно крайбрежие
5927 5927 -----
5928 5928 -----
5929 5929 -----
5930 5930 -----
5931 5931 -----
5932 5932 до път
5933 5933 -----
5934 5934 -----
5935 5935 туризъм
5936 5936 туризъм типа {0}
5937 5937 -----
5938 5938 играчки
5939 5939 следа
5940 5940 -----
5941 5941 -----
5942 5942 светофар
5943 5943 трамваен маршрут
5944 5944 три
5945 5945 true: параметъра е изрично включен
5946 5946 скоростен път
5947 5947 връзка към скоростен път
5948 5948 турска
5949 5949 обръщало
5950 5950 тип
5951 5951 Некласифициран
5952 5952 неконтролирано
5953 5953 подземен
5954 5954 неочакван номер на колона {0}
5955 5955 -----
5956 5956 Унитаристи
5957 5957 неизвестно
5958 5958 немаркиран
5959 5959 -----
5960 5960 неасфалтиран път
5961 5961 неустановена
5962 5962 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
5963 5963 -----
5964 5964 немаркиран
5965 5965 немаркиран път
5966 5966 -----
5967 5967 необичайна комбимация маркери
5968 5968 нагоре
5969 5969 -----
5970 5970 използване
5971 5971 грешка при проверка
5972 5972 друго при проверка
5973 5973 предупреждение при проверка
5974 5974 -----
5975 5975 версия {0}
5976 5976 през точка или път
5977 5977 виадукт
5978 5978 -----
5979 5979 -----
5980 5980 вулкан
5981 5981 ваучери
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 вода
5985 5985 -----
5986 5986 водоеми
5987 5987 тип на водоема: {0}
5988 5988 -----
5989 5989 -----
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 -----
5993 5993 линии
5994 5994 -----
5995 5995 запад
5996 5996 бяло
5997 5997 дива природа
5998 5998 вятърна енергия
5999 5999 -----
6000 6000 -----
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 гориста местност
6006 6006 неправилен маркер "highway" на точка
6007 6007 -----
6008 6008 Депо
6009 6009 да
6010 6010 зебра
6011 6011 -----
6012 6012 -----
6013 6013 -----
6014 6014 -----
6015 6015 Зороастризъм
6016 6016 -----
6017 6017 -----
6018 6018 Намерени са {0} подписа.
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 {0} се състои от:
6022 6022 {0} край
6023 6023 -----
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 {0} метри
6027 6027 -----
6028 6028 -----
6029 6029 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
6030 6030 {0} точки дотук...
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 -----
6034 6034 {0} кв. км.
6035 6035 {0} начало
6036 6036 -----
6037 6037 -----
6038 6038 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
6039 6039 -----
6040 6040 -----
6041m 1 -----
6042m 2 -----
6043m 3 -----
6044m 4 -----
6045m 5 -----
6046m 6 -----
6047m 7 -----
6048m 8 -----
6049m 9 -----
6050m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
6051m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
6052m 11 -----
6053m 12 -----
6054m 13 -----
6055m 14 Промяна параметрите на {0} обект
6056m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
6057m 15 Промяна {0} обект
6058m 15 Промяна {0} обекта
6059m 16 -----
6060m 17 -----
6061m 18 -----
6062m 19 Изтриване на {0} възел
6063m 19 Изтриване на {0} възела
6064m 20 Изтриване на {0} обект
6065m 20 Изтриване на {0} обекта
6066m 21 Изтриване на {0} отношение
6067m 21 Изтриване на {0} отношения
6068m 22 Изтриване на {0} път
6069m 22 Изтриване на {0} пътя
6070m 23 -----
6071m 24 -----
6072m 25 -----
6073m 26 -----
6074m 27 -----
6075m 28 -----
6076m 29 -----
6077m 30 Вмъкване на нов възел в път.
6078m 30 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
6079m 31 -----
6080m 32 -----
6081m 33 -----
6082m 34 Преместване {0} възел
6083m 34 Преместване {0} възела
6084m 35 -----
6085m 36 -----
6086m 37 Поставяне на {0} етикет
6087m 37 Поставяне на {0} етикета
6088m 38 -----
6089m 39 -----
6090m 40 -----
6091m 41 Премахване стари ключове от {0} обекта
6092m 41 Премахване на стари ключове от {0} обекта
6093m 42 Завърти {0} възел
6094m 42 Завърти {0} възела
6095m 43 -----
6096m 44 Опростяване на път (премахната {0} точка)
6097m 44 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
6098m 45 -----
6099m 46 -----
6100m 47 -----
6101m 48 -----
6102m 49 -----
6103m 50 Избраната точка не е в средата на път.
6104m 50 Избраните точки не са в средата на път.
6105m 51 Избраният път не съдържа избраната точка.
6106m 51 Избраният път не съдържа избраните точки
6107m 52 -----
6108m 53 -----
6109m 54 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
6110m 54 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
6111m 55 -----
6112m 56 -----
6113m 57 -----
6114m 58 -----
6115m 59 -----
6116m 60 -----
6117m 61 -----
6118m 62 Това ще промени до {0} обект.
6119m 62 Това ще промени до {0} обекта
6120m 63 -----
6121m 64 -----
6122m 65 -----
6123m 66 Обновяване свойствата на {0} обект
6124m 66 Обновяване свойствата на {0} обекта
6125m 67 -----
6126m 68 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
6127m 68 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
6128m 69 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
6129m 69 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
6130m 70 Качване на {0} обект...
6131m 70 Качване на {0} обекта...
6132m 71 -----
6133m 72 -----
6134m 73 следа с {0} точка
6135m 73 следа с {0} точки
6136m 74 маркер
6137m 74 маркери
6138m 75 възел
6139m 75 възли
6140m 76 обект
6141m 76 обекта
6142m 77 точка
6143m 77 точки
6144m 78 релация
6145m 78 релации
6146m 79 -----
6147m 80 път
6148m 80 пътища
6149m 81 {0} Автор
6150m 81 {0} Автора
6151m 82 {0} се състои от {1} маркер
6152m 82 {0} се състои от {1} маркери
6153m 83 {0} се състои от {1} следа
6154m 83 {0} се състои от {1} следи
6155m 84 -----
6156m 85 -----
6157m 86 -----
6158m 87 {0} член
6159m 87 {0} члена
6160m 88 {0} точка
6161m 88 {0} точки
6162m 89 {0} обект за добавяне:
6163m 89 {0} обекта за добавяне:
6164m 90 {0} обект за изтриване:
6165m 90 {0} обекта за изтриване:
6166m 91 -----
6167m 92 -----
6168m 93 {0} точка
6169m 93 {0} точки
6170m 94 {0} релация
6171m 94 {0} релации
6172m 95 {0} маршрут,
6173m 95 {0} маршрути,
6174m 96 {0} етикет
6175m 96 {0} етикета
6176m 97 -----
6177m 98 {0} следа,
6178m 98 {0} следи,
6179m 99 -----
6180m 100 -----
6181m 101 {0} път
6182m 101 {0} пътя
6183m 102 {0} точка на интерес
6184m 102 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.