source: josm/trunk/data/bg.lang@ 3587

Last change on this file since 3587 was 3587, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 153.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
3 3 -----
4 4 брой обекти
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
11 11 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
12 12 -----
13 13 (URL беше:
14 14 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (няма обект)
21 21 (никой)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
29 29 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
30 30 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
31 31 -----
32 32 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
33 33 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
34 34 * Един маркиран възел, или
35 35 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
36 36 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
37 37 ... възможни са други способи за придвижване
38 38 ... се отнася за релация
39 39 /път/към/папката/на/JOSM/
40 40 -----
41 41 -----
42 42 Боулинг зала
43 43 -----
44 44 денонощно
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <Няма още GPX следи заредени>
48 48 -----
49 49 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
50 50 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
51 51 -----
52 52 -----
53 53 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
54 54 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
55 55 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
56 56 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
57 57 <b>modified</b> - всички променени обекти
58 58 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
59 59 -----
60 60 -----
61 61 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
62 62 -----
63 63 <b>selected</b> - всички избрани обекти
64 64 -----
65 65 -----
66 66 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
67 67 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
68 68 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
69 69 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
70 70 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <различни>
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
81 81 <h1>Групи модификатори</h1>
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
95 95 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
132 132 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
133 133 -----
134 134 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
198 198 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
225 225 -----
226 226 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
227 227 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 <u>Специални цели:</u>
265 265 <неопределено>
266 266 > долу
267 267 > горе
268 268 A по разстояние
269 269 A по време
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
274 274 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
275 275 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
276 276 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
277 277 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Превишаване възможностите на API
282 282 API версия: {0}
283 283 -----
284 284 Изоставена ЖП линия
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 За програмата
291 291 За JOSM...
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Достъп
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Настаняване
300 300 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
301 301 клиентски карти
302 302 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
303 303 -----
304 304 Действие
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Активиране
308 308 -----
309 309 Активиране на избрания слой
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Добави
313 313 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
314 314 Добавяне на точка...
315 315 Добавяне на параметри
316 316 Добавяне на поправено изображение
317 317 -----
318 318 Добавяне на "source=..." към ?
319 319 -----
320 320 Добавете коментар
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
324 324 -----
325 325 Добавяне на нова точка към съществуващ път
326 326 Добавяне нов източник в списъка.
327 327 Добавяне на нов етикет
328 328 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Добави празен етикет
337 337 Добави информация за автора
338 338 Добавяне на конфликт за ''{0}''
339 339 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
340 340 -----
341 341 Добавяне на мрежа
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Добавяне на нов слой
345 345 Добавяне на точка
346 346 Добавяне на точка в път
347 347 Добавяне на точка към път и съединяване
348 348 Добавяне на възел {0}
349 349 Добавяне на отношение {0}
350 350 Добавяне на рутиращ слой
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Добавяне на път {0}
357 357 Добавен възел на всички кръстовища
358 358 -----
359 359 Интерполация на адреси
360 360 -----
361 361 Адреси
362 362 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Настройка на WMS
366 366 -----
367 367 Настройте позицията на избрания WMS слой
368 368 Настройване часови пояс и отместване
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Административна
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Разширени настройки
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Надземни линии
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Летище
385 385 -----
386 386 Алкохол
387 387 Подреди точките в кръг
388 388 Подреди точките в линия
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Всички
398 398 -----
399 399 Всички формати
400 400 -----
401 401 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
402 402 -----
403 403 Земя за лично ползване
404 404 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 Разрешено преминаване:
412 412 Позволяване на подреждане в няколко слоя
413 413 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
414 414 -----
415 415 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
419 419 -----
420 420 Алфа канал
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Планинска хижа
424 424 -----
425 425 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
426 426 -----
427 427 Също преименувай файл
428 428 -----
429 429 -----
430 430 Обществени удобства
431 431 -----
432 432 Брой проводници
433 433 Брой седящи места
434 434 -----
435 435 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
436 436 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 В разширение {0} възникна грешка
443 443 -----
444 444 Възникна грешка: {0}
445 445 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
446 446 -----
447 447 Възникна непозната грешка
448 448 Ъгъл
449 449 Ъгъл между две избрани точки
450 450 -----
451 451 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
452 452 Приложи
453 453 Приложи промените
454 454 Прилагане шаблон
455 455 Прилагане на резолюцията
456 456 Приложи роля
457 457 -----
458 458 Приложи изглаждане върху картата.
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
462 462 Приложи избраните промени
463 463 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
468 468 Приложи тази роля към всички членове
469 469 Прилагане?
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Архиологични разкопки
473 473 Стрелба с лък
474 474 -----
475 475 Сигурни ли сте?
476 476 Област
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Център на изкуствата
480 480 Творба на изкуството
481 481 -----
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 Атлетика
486 486 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
487 487 Атракция
488 488 -----
489 489 Аудио
490 490 Аудио устройството е недостъпно
491 491 Аудио настройки
492 492 Аудио маркери от {0}
493 493 Аудио синхронизирано на точка {0}.
494 494 Звук: {0}
495 495 Аудио напътствия
496 496 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
497 497 Австралийски футбол
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 Автор
507 507 Автор: {0}
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Автори
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Авто-определяне източници
520 520 Авто мащаб:
521 521 Авто-Център
522 522 Авто-отгатване
523 523 -----
524 524 Автоматичен запис на данни на живо
525 525 Автозареждане Квадранти:
526 526 Банкомат
527 527 Автоматично сваляне
528 528 Автоматично поправяне на маркерите
529 529 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
530 530 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
531 531 -----
532 532 Наличен
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 B по разстояние
537 537 B по време
538 538 -----
539 539 Дестка ясла
540 540 Назад
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Лоша заявка
544 544 Фурна
545 545 Банка
546 546 Бар
547 547 Прегради
548 548 Бейсбол
549 549 Основен
550 550 Басейн
551 551 Баскетбол
552 552 Батерии
553 553 Поле на битка
554 554 Залив
555 555 Плаж
556 556 Маяк / Радиопредавател
557 557 Скамейка
558 558 Напитки
559 559 -----
560 560 Вело
561 561 -----
562 562 Бирария
563 563 -----
564 564 Велосипеди
565 565 -----
566 566 Био дизел
567 567 Празен слой
568 568 Бетонен блок
569 569 -----
570 570 Съдържание на таблото
571 571 Корабостроителница
572 572 Стълб
573 573 Книжарница
574 574 Отметки
575 575 Граничен контрол
576 576 Ботаническо название
577 577 -----
578 578 Буле (игра с мет.топчета)
579 579 Граници
580 580 -----
581 581 Пограничен камък
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Рамка
585 585 -----
586 586 Игра с асим.мет.топки (bowls)
587 587 -----
588 588 Мост
589 589 -----
590 590 Индустриални развалини
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Съобщаване на грешки
595 595 -----
596 596 Сграда
597 597 -----
598 598 Сгради
599 599 -----
600 600 -----
601 601 -----
602 602 Накланяща преграда (bump gate)
603 603 Направляван автобус
604 604 Автобусна платформа
605 605 Автогара
606 606 Автобусна спирка
607 607 Бус трап
608 608 Месарница
609 609 C по разстояние
610 610 C по време
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Кабинков лифт
614 614 Грешка на кеш формата
615 615 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
616 616 -----
617 617 Кадастър
618 618 Кадастър: {0}
619 619 CadastreGrabber: Невалидно url.
620 620 Кафене
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 Къмпинг
625 625 Къмпинг
626 626 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
627 627 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
628 628 -----
629 629 Канал
630 630 Отмяна
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
637 637 -----
638 638 -----
639 639 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
640 640 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
641 641 Прекратяване на качването
642 642 Не може да се добави точка извън пределите на света.
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
657 657 -----
658 658 -----
659 659 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
665 665 Кану
666 666 Консервни кутии
667 667 Капацитет
668 668 Капацитет (общ)
669 669 Записване на GPS следа
670 670 Автомобил
671 671 Автомобили
672 672 Площадка за каравани
673 673 -----
674 674 Пари
675 675 Замък
676 676 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
677 677 Пещерен вход
678 678 Гробище
679 679 Центриране веднъж
680 680 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
681 681 Центриране на изгледа
682 682 Седалков лифт
683 683 Бунгало
684 684 Промяна параметри
685 685 -----
686 686 Промени посоката?
687 687 Промяна местоположение
688 688 Промяна на възел {0}
689 689 -----
690 690 Промяна на връзка
691 691 {0} {1}
692 692 Промяна на релация {0}
693 693 Смяна разделителна способност
694 694 -----
695 695 -----
696 696 Промени стойностите?
697 697 Промяна на път {0}
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 Пакета с изменения е затворен
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 Списък с промени {0}
711 711 -----
712 712 Промяна клавишни комбинации ръчно.
713 713 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
714 714 -----
715 715 Проверка на ключовете.
716 716 Проверка стойностите.
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
721 721 -----
722 722 Аптека
723 723 Подчинени релации
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Изберете
727 727 Изберете цвят
728 728 Изберете цвят за {0}
729 729 Изберете лиценз от набора
730 730 -----
731 731 Избери от...
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Църква
737 737 Кино
738 738 Град (над 100 000)
739 739 Знак указващ начало/край на населено място
740 740 Градска стена
741 741 Име на град
742 742 -----
743 743 Гражданска
744 744 -----
745 745 Изчисти
746 746 -----
747 747 Изчистване маршрут
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 Натиснете и влачете за да преместите цел
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Добавяне на цел
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 Намаляване/увеличаване на панела
782 782 -----
783 783 Премахване на цел
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Скала
797 797 Скално катерене
798 798 -----
799 799 Затваряне
800 800 Затваряне въпреки всичко
801 801 Затваряне на списъка с промени след качване
802 802 Затваряне на списъците с промени
803 803 -----
804 804 Затвори и прекрати свалянето
805 805 Затваряне на отворени пакети с промени
806 806 -----
807 807 Затваряне на диалоговия прозорец
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
816 816 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
817 817 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 По-подробно описание
823 823 По-точно описание
824 824 Затваря отворени пакети с промени
825 825 -----
826 826 Затваряне на сисъка с промени.
827 827 -----
828 828 Затваряне на списък промени по версии...
829 829 Дрехи
830 830 -----
831 831 Крайбрежие
832 832 Брегови линии.
833 833 Монети
834 834 Колеж
835 835 Цвят
836 836 Цвят (hex)
837 837 -----
838 838 Цветова схема
839 839 Цветни схеми
840 840 Цветове
841 841 -----
842 842 Оцветяване точките от следите според скоростта.
843 843 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
844 844 Цвят
845 845 Обедини линии
846 846 Обединява няколко отделни линии в една.
847 847 Обединяване {0} линии
848 848 -----
849 849 Списък промени
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Търговия
854 854 Общи
855 855 -----
856 856 Комуна bbox: {0}
857 857 -----
858 858 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
859 859 Сравняване
860 860 Компютри
861 861 Настройки
862 862 Конфигуриране на устройство
863 863 Настройка сайтове за разширения
864 864 Допълнителни настройки
865 865 Настройка на достъпните разширения.
866 866 Настройване предпочитания за маршрутизиране
867 867 Настройка на сайтове...
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 Потвърждение на действието на дистанционното управление
876 876 Потвърди празна роля
877 877 Конфликт
878 878 Разрешение на конфликт
879 879 -----
880 880 Конфликтът не е разрешен напълно
881 881 Конфликти
882 882 Забелязани са конфликти
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 Свързване на съществуващ път към точка
889 889 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
890 890 Свързан
891 891 Свързан край на път е близо до друг път
892 892 Свързване
893 893 Свързване...
894 894 Грешка при свързване.
895 895 Неуспешна връзка
896 896 Настройки на връзката
897 897 Параметри на връзката с OSM сървъра.
898 898 Връзката се разпадна.
899 899 -----
900 900 Пътен ремонт
901 901 Строителна площадка
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Свързване с OSM Сървър...
907 907 Свързване със сървъра...
908 908 Свързване с WMS Сървър...
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Континент
912 912 Продължи
913 913 -----
914 914 Продължаване разрешаването на кофликти
915 915 Продължаване на качването
916 916 Продължаване на път от последния възел.
917 917 -----
918 918 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
919 919 Участници
920 920 Хранителни стоки
921 921 Преобразувай в слой GPX
922 922 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
923 923 Преобразувай в слой данни
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Преобразувано от: {0}
928 928 -----
929 929 Координати импортирани:
930 930 -----
931 931 Координати:
932 932 Копиране
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 Копие на {0}
941 941 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 -----
947 947 Копиране в клипборда и затваряне
948 948 -----
949 949 -----
950 950 Авторски права (препратка)
951 951 Авторски права (година)
952 952 -----
953 953 Корелнутииране
954 954 Съпоставяне на изображения с GPX следа
955 955 Корелиране към GPX
956 956 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
957 957 Невъзможно да се получи изображение
958 958 -----
959 959 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
960 960 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Не може да бъде открит типа на елемента
964 964 -----
965 965 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
970 970 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
971 971 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
972 972 -----
973 973 Не може да се прочете "{0}"
974 974 -----
975 975 -----
976 976 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
980 980 -----
981 981 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
986 986 -----
987 987 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
988 988 -----
989 989 Държава
990 990 Код на държава
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Графство
994 994 Курс
995 995 Съдебна сграда
996 996 Закрит резервоар
997 997 Кран
998 998 Създаване окръжност
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 Създаване на окръжност от три избрани точки
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Създаване мрежа от пътища
1009 1009 Създаване мрежа от пътища
1010 1010 -----
1011 1011 Създаване на нова релация
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Създаване на области
1017 1017 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
1018 1018 -----
1019 1019 Създаване на граница
1020 1020 -----
1021 1021 Създаване на сгради
1022 1022 Създаване на копие на път
1023 1023 Създаване мрежа от пътища
1024 1024 Създаване на нов проблем
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 Създаване нов възел.
1030 1030 Създаване на нова релация в слой "{0}"
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
1042 1042 -----
1043 1043 Създаване на списък с промени ...
1044 1044 Създаване на интерфейса
1045 1045 Кредитни карти
1046 1046 Крикет
1047 1047 Крикет мрежи
1048 1048 Критерий
1049 1049 Крокет
1050 1050 Пресичане с велосипед
1051 1051 Пресичане върху кон
1052 1052 ЖП прелез
1053 1053 Помощник при пресъчане
1054 1054 Пресичащи се сгради
1055 1055 Тип пресичане
1056 1056 Име на типа пътека (UK)
1057 1057 Пресичащи се пътища
1058 1058 Пресичащи се пътища.
1059 1059 Кухня
1060 1060 Текуща селекция
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Текуща стойност по подразбиране.
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Избор цвят
1069 1069 Настройка рисуването на линии
1070 1070 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1071 1071 Просека
1072 1072 Вело бариера
1073 1073 Циклична зависимост между релации:
1074 1074 Велосипедизъм
1075 1075 Циклични зависимости
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Язовирна стена
1080 1080 Слой Данни {0}
1081 1081 Формат за натрупване на данни
1082 1082 -----
1083 1083 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
1084 1084 Източници на данни
1085 1085 Проверка на данни
1086 1086 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
1087 1087 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Дебитни карти
1092 1092 -----
1093 1093 Десетични градуси
1094 1094 Решение
1095 1095 Намаляне на мащаба
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 По подразбиране
1101 1101 По подразбиране (Автоматично определени)
1102 1102 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
1103 1103 Текущата стойност е ''{0}''.
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Изтриване
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 Режим на изтриване
1113 1113 Изтриване на параметри
1114 1114 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1115 1115 Потвърждение за изтриване
1116 1116 Изриване на дублиращите се пътища
1117 1117 изтриване на филтъра
1118 1118 Изтриване от връзка
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Изтриване на точки или линии.
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 Изтриване на избраните обекти.
1130 1130 Изтриване на текущо редактираната врзка
1131 1131 -----
1132 1132 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1133 1133 -----
1134 1134 Изтриване на избраната връзка
1135 1135 Изтриване на избраната схема от списъка.
1136 1136 Изтриване на източник от списъка
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Премахване на ненужни точки от път.
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Изтрито състояние:
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 Конфесия
1154 1154 Стоматолог
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Опишете проблема колкото можете по-подробно
1158 1158 Описание
1159 1159 Описание: {0}
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1166 1166 Дизел
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Трудност
1170 1170 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1171 1171 Посока
1172 1172 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
1173 1173 Посока в която да се търси земя
1174 1174 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
1175 1175 Изключване
1176 1176 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
1177 1177 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
1178 1178 -----
1179 1179 Изключване на разширение
1180 1180 -----
1181 1181 Отхвърляне и изтриване
1182 1182 Откажи промените и Изход
1183 1183 Приготвят лекарства по рецепти
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Настройки на дисплея
1187 1187 -----
1188 1188 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Показвай координатите като
1192 1192 -----
1193 1193 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
1194 1194 -----
1195 1195 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
1196 1196 Показване на живо на аудио следата.
1197 1197 Показване на не-геомаркирани фотографии
1198 1198 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
1199 1199 Показване на меню Аудио.
1200 1200 Покажи екран с информация за програмата.
1201 1201 -----
1202 1202 Показване историята на всички избрани обекти.
1203 1203 Показване историята на избраните елементи.
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1207 1207 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
1208 1208 Показва OpenLayers фоново изображение
1209 1209 Разпределяне на точки
1210 1210 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1211 1211 Неизползвана ЖП линия
1212 1212 -----
1213 1213 Не прилагай промените
1214 1214 -----
1215 1215 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1216 1216 Не чертай линии между точките на този слой.
1217 1217 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 Не прави нищо
1221 1221 -----
1222 1222 Желаете ли да разрешите това?
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 Магазин "Направи си сам"
1227 1227 Док
1228 1228 Лекар
1229 1229 Надпреварване с кучета
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Двоен конфликт
1233 1233 Надолу
1234 1234 Сваляне
1235 1235 Свали всички подчинени релации
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1239 1239 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1240 1240 Местоположение на изтеглянето
1241 1241 Сваляне членове
1242 1242 -----
1243 1243 Сваляне на обект по ID.
1244 1244 -----
1245 1245 Сваляне на обект...
1246 1246 Сваляне на добавка
1247 1247 -----
1248 1248 Свали избраните подчинени релации
1249 1249 URL за сваляне
1250 1250 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1251 1251 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1257 1257 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1258 1258 Свали като нов слой
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1265 1265 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1266 1266 Свали всичко в пределите на:
1267 1267 Свали от OSM по дължина на тази следа
1268 1268 Сваляне от OSM...
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 -----
1273 1273 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 -----
1281 1281 Сваляне на обект...
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Свали членовете на връзките
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 Свали избраните връзки
1292 1292 -----
1293 1293 Сваляне на област в предала на рамка
1294 1294 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 -----
1300 1300 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1301 1301 -----
1302 1302 Сваляне на видимите квадранти
1303 1303 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1304 1304 Свалени GPX данни
1305 1305 -----
1306 1306 Сваляне на GPS данни
1307 1307 Сваляне данни от OSM...
1308 1308 Сваляне на добавката {0}...
1309 1309 Зареждане на "Съобщение на деня"
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 Сваляне на данни
1316 1316 -----
1317 1317 Сваляне на историята...
1318 1318 Сваляне на квадрат с изображение...
1319 1319 Зареждане на отворени пакети с изменения
1320 1320 -----
1321 1321 Зареждане точки {0} до {1}...
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Сваляне на връзка {0}
1325 1325 Сваляне {0}
1326 1326 -----
1327 1327 Влек
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 Отточен канал
1337 1337 Рисуване
1338 1338 Изобразвай направлението със стрелки
1339 1339 -----
1340 1340 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1341 1341 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1342 1342 Изобразвай границите на свалените данни.
1343 1343 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1344 1344 -----
1345 1345 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1346 1346 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1347 1347 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1348 1348 Изобразявай големи GPS точките.
1349 1349 Рисуване на по-големи GPS точките.
1350 1350 Чертай линии между точките на този слой.
1351 1351 Свързване с линии на GPS точките
1352 1352 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1353 1353 Рисуване на точки
1354 1354 Рисуване на «гумена» помощна линия
1355 1355 Показвай поредния номер на сегментите
1356 1356 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1357 1357 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1358 1358 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1359 1359 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1360 1360 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1361 1361 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1362 1362 Питейна вода
1363 1363 -----
1364 1364 Височина на съществуващ път
1365 1365 Химическо чистене
1366 1366 Дублирай в {0} точки
1367 1367 Дублиране
1368 1368 -----
1369 1369 Повтарящи се линии
1370 1370 Дублира път с отместване.
1371 1371 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1372 1372 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1373 1373 Дублиране на избраните пътища.
1374 1374 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1375 1375 -----
1376 1376 Повтарящи се точки
1377 1377 Повтарящи се точки
1378 1378 Повтарящи се точки от път.
1379 1379 Дублирани пътища
1380 1380 Мейл
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Изток
1385 1385 -----
1386 1386 Редактиране
1387 1387 Редактирай боулинг зала
1388 1388 Редактиране на информацията за адреса
1389 1389 Редактирай интерполация на адреси
1390 1390 Редактирай административна граница
1391 1391 -----
1392 1392 Редактиране магазин за алкохол
1393 1393 Редактиране на: Земя за лично ползване
1394 1394 Редактирай планинска хижа
1395 1395 -----
1396 1396 Редактирай архиологични разкопки
1397 1397 Редактирай стрелба с лък
1398 1398 Редактирай център на изкуствата
1399 1399 Редактирай творба на изкуството
1400 1400 Редактирай атлетика
1401 1401 Редактирай забележилтеност
1402 1402 Редактирай австралийски футбол
1403 1403 Редактирай банкомат
1404 1404 Редактирай детска ясла
1405 1405 Редактирай фурна
1406 1406 Редактирай банка
1407 1407 Редактиране на бар
1408 1408 Редактирай бейсбол
1409 1409 Редактиране на басейн
1410 1410 Редактирай баскетбол
1411 1411 Редактирай поле на битка
1412 1412 Редактирай залива
1413 1413 Редактирай плажа
1414 1414 Редактирай маяк / радиопредавател
1415 1415 Редактиране магазин за безалкохолни
1416 1416 Велосипедна стоянка (паркинг)
1417 1417 Редактиране велосипеди под наем
1418 1418 Редактирай вело-магазин
1419 1419 Редактирай бирария
1420 1420 Редактирай корабостроителница
1421 1421 Редактиране на стълб
1422 1422 Редактиране на книжарница
1423 1423 Редактирай граничен контрол
1424 1424 Редактирай Игра с мет.топчета
1425 1425 -----
1426 1426 редактиране на: Пограничен камък
1427 1427 Редактирай игра с асим.мет.топки
1428 1428 Редактирай мост
1429 1429 Редактиране алея за езда
1430 1430 Редактирай ундустриални развалини
1431 1431 Редактирай накланяща преграда
1432 1432 Редактирай направляван автобус
1433 1433 Редактирай автобусна платформа
1434 1434 Редактирай автогара
1435 1435 Редактирай автобусна спирка
1436 1436 Редактирай месарница
1437 1437 Редактирай кабинков лифт
1438 1438 Редактирай кафене
1439 1439 Редактирай къмпинг
1440 1440 -----
1441 1441 Редактирай канал
1442 1442 Редактирай кану
1443 1443 Редактиране коли под наем
1444 1444 Редактирай автосервиз
1445 1445 Редактирай споделяне автомобили
1446 1446 Редактирай автосалон
1447 1447 Редактирай автомивка
1448 1448 Редактирай площадка за каравани
1449 1449 Редактирай замък
1450 1450 Редактирай тексаска мрежа
1451 1451 Редактиране пещерен вход
1452 1452 Редактирай гробище
1453 1453 Редактирай седалков лифт
1454 1454 Редактирай бунгало
1455 1455 Редактиране на: аптека
1456 1456 Редактирай кино
1457 1457 Редактирай голям град
1458 1458 Редактирай знак за ограничение в град
1459 1459 Редактирай гражданска граница
1460 1460 Редактирай скалата
1461 1461 Редактирай скално катерене
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Редактирай крайбрежието
1465 1465 Редактирай колеж
1466 1466 Редактирай търговия
1467 1467 Редактирай общи
1468 1468 Редактирай компютърен магазин
1469 1469 Редактирай строителна площадка
1470 1470 -----
1471 1471 Редактирай континент
1472 1472 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1473 1473 Редактирай държава
1474 1474 Редактирай графство
1475 1475 Редактирай съдебна сграда
1476 1476 Редактирай закрит резервоар
1477 1477 Редактирай кран
1478 1478 Редактирай крикет
1479 1479 Рекдатирай крикет мрежи
1480 1480 Редактирай крокет
1481 1481 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1482 1482 Редактиране велоалея
1483 1483 Редактирай велосипедизъм
1484 1484 Редактирай язовирна стена
1485 1485 Редактирай стоматолигия
1486 1486 Редактирай неизползвана ЖП линия
1487 1487 -----
1488 1488 Редактирай магазин "Направи си сам"
1489 1489 Редактирай док
1490 1490 редактиране на "Лекар"
1491 1491 Редактирай надбягвания с кучета
1492 1492 Редактирай влек
1493 1493 Редактирай отточен канал
1494 1494 Редактирай питейна вода
1495 1495 Редактирай химическо чистене
1496 1496 Редактирай магазин за електроника
1497 1497 Редактирай посолство
1498 1498 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1499 1499 Редактирай вход
1500 1500 Редактирай конна езда
1501 1501 Редактирай обработваема земя
1502 1502 Редактирай двор ферма
1503 1503 Редактирай заведение бързо хранене
1504 1504 Редактирай скалист склон
1505 1505 Ферибот
1506 1506 Редактирай ферибот терминал
1507 1507 редактиране на "Пожарен кран"
1508 1508 Редактирай пожарна
1509 1509 Редактирай риболов
1510 1510 Редактиране на: стълби
1511 1511 Редактирай цветарски магазин
1512 1512 -----
1513 1513 Редактиране на алея или тротоар
1514 1514 Редактирай брод
1515 1515 редактиране на "залесена площ"
1516 1516 Редактирай фонтан
1517 1517 Редактирай бензиностанция
1518 1518 Редактирай мебелен магазин
1519 1519 -----
1520 1520 Редактирай градина
1521 1521 Редактирай градински център
1522 1522 Редактирай газохранилище
1523 1523 Редактирай порта
1524 1524 Редактиране ледник
1525 1525 Редактирай голф
1526 1526 Редактирай поле за голф
1527 1527 Редактиране на гондола
1528 1528 Редактирай трева
1529 1529 Редактирай църковно гробище
1530 1530 Редактирай зелени площи
1531 1531 Редактирай къща за гости
1532 1532 Редактирай гимнастика
1533 1533 Редактирай фризьорски салон / козметика
1534 1534 Редактирай малка ЖП гара
1535 1535 Редактирай махала
1536 1536 Редактирай врата с бодлива тел
1537 1537 Редактирай железария
1538 1538 Редактиране пустош
1539 1539 -----
1540 1540 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1541 1541 Редактиране пътен ремонт
1542 1542 Редактирай хокей
1543 1543 Редактирай конни надбягвания
1544 1544 Редактирай болница
1545 1545 Редактирай хостел / студентско общежитие
1546 1546 Редактирай хотел
1547 1547 Редактирай ловно скривалище
1548 1548 Редактирай промишленост
1549 1549 Редактирай остров
1550 1550 Редактиране на: скала
1551 1551 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1552 1552 Редактиране пътен възел
1553 1553 -----
1554 1554 Редактирай детска градина
1555 1555 Редактирай будка
1556 1556 Редактирай кисинг гейт
1557 1557 Редактирай сушата
1558 1558 Редактирай сметище
1559 1559 Редактирай пералня
1560 1560 Редактирай библиотека
1561 1561 Редактиране на "бариера"
1562 1562 Редактирай лека ЖП линия
1563 1563 Редактирай маяк / светлинен фар
1564 1564 Редактиране жилищна улица
1565 1565 Редактирай местност
1566 1566 Редактирай пристанище за яхти
1567 1567 Редактиране поляна
1568 1568 Редактирай паметник
1569 1569 Редакирай военна земя
1570 1570 -----
1571 1571 Редактирай миниголф
1572 1572 -----
1573 1573 Редактирай обмяна на валута
1574 1574 Редактирай монорелса
1575 1575 Редактирай забележителност
1576 1576 Редактирай мотел
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 Редактиране автомагистрала
1581 1581 Редактирай магистрален възел
1582 1582 Редактиране автомагистрална връзка
1583 1583 Редактирай планински проход
1584 1584 Редактирай калта
1585 1585 Редактирай многобой
1586 1586 Редактиране мултиполигон
1587 1587 Редактирай музей
1588 1588 Редактирай теснолинейка
1589 1589 Редактирай национална граница
1590 1590 Редактирай граница национален парк
1591 1591 Редактирай природен резерват
1592 1592 Редактирай нощен клуб
1593 1593 Редактирай оптика
1594 1594 Редактирай био магазин
1595 1595 Редактирай мазизин за туристически стоки
1596 1596 -----
1597 1597 Редактирай парк
1598 1598 Редактирай паркинг
1599 1599 Редактиране улица паркинг
1600 1600 -----
1601 1601 Редактирай пътека
1602 1602 Редактиране връх
1603 1603 Редактирай пешеходна улица
1604 1604 Редактирай пелота
1605 1605 Редактирай аптека
1606 1606 Редактирай място за излет
1607 1607 Редактирай кей
1608 1608 Редактирай газопровод
1609 1609 Редактирай игрище
1610 1610 Редактирай място за богослужение
1611 1611 Редактирай площадка
1612 1612 Редактирай полиция/милиция
1613 1613 Редактирай политическа граница
1614 1614 Редактирай пощенска станция
1615 1615 Редактирай електрогенератор
1616 1616 Редактирай линия за електропренос
1617 1617 Редактирай електростанция
1618 1618 Редактирай електроподстанция
1619 1619 Редактирай стълб от ЕПМ
1620 1620 Редактирай историческа ЖП линия
1621 1621 Редактиране връзка с първокласен път
1622 1622 Редактиране първокласен път
1623 1623 Редактирай затвор
1624 1624 Редактирай бар
1625 1625 Редактирай обществена сграда
1626 1626 Редактирай кариера
1627 1627 -----
1628 1628 Редактирай състезателна писта
1629 1629 Редактирай ракет
1630 1630 Редактирай ЖП Линия
1631 1631 Редактирай ЖП
1632 1632 Редактирай ЖП платформа
1633 1633 Редактирай спортна площадка
1634 1634 Редактиране на станция за рециклиране
1635 1635 Редактирай област
1636 1636 Редактирай резервоар
1637 1637 Редактирай жилищна зона
1638 1638 Редактиране улица от населено място
1639 1639 -----
1640 1640 Редактирай ресторант
1641 1641 Редактирай търговия на дребно
1642 1642 Редактирай река
1643 1643 Редактирай речен бряг
1644 1644 Редактиране пътни ограничения
1645 1645 Редактиране път от неизвестен тип
1646 1646 Редактиране маршрут
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Редактирай руини
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 Редактирай двойна врата
1654 1654 Редактирай училището
1655 1655 Редактирай сипей
1656 1656 Редактирай шубрака
1657 1657 Редактиране второкалсен път
1658 1658 Редактирай служба услуги
1659 1659 Редактиране помощна улица
1660 1660 Редактирай навес
1661 1661 Редактирай магазин за обувки
1662 1662 Редактирай стрелба
1663 1663 -----
1664 1664 Редактиране на бързите клавиши
1665 1665 Редактирай скейтборд
1666 1666 Редактирай фигурно пързаляне
1667 1667 Редактирай ски
1668 1668 Редактирай хелинг
1669 1669 Редактирай футбол
1670 1670 Редактиране шипове
1671 1671 Редактирай спортен център
1672 1672 Редактирай магазин за спортни стоки
1673 1673 Редактирай извора
1674 1674 Редактирай стадион
1675 1675 Редактирай област/щат
1676 1676 Редактирай книжарница
1677 1677 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1678 1678 Редактирай поток
1679 1679 Редактирай квартал
1680 1680 Редактирай метро
1681 1681 Редактирай вход в метро
1682 1682 Редактирай супермаркет
1683 1683 Редактирай видеонаблюдение
1684 1684 Редактирай точка на наблюдение
1685 1685 Редактирай плуване
1686 1686 Редактирай тенис на маса
1687 1687 -----
1688 1688 Редактирай стоянка таксита
1689 1689 -----
1690 1690 Редактирай телефон
1691 1691 Редактирай тенис
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 Редактиране третокласен път
1695 1695 Редактирай театър
1696 1696 Редактирай развлекателен парк
1697 1697 Редактирай място за плащане пътна такса
1698 1698 Редактирай кула
1699 1699 Редактирай град
1700 1700 Редактирай кметство
1701 1701 Редактирай магазин за играчки
1702 1702 Редактирай черен път
1703 1703 -----
1704 1704 Редактирай трамвай
1705 1705 Редактирай трамвайна спирка
1706 1706 Редактиране на туристическа агенция
1707 1707 Редактирай дърво
1708 1708 Редактиране автострада
1709 1709 Редактиране автострадна връзка
1710 1710 Редактиране тунел
1711 1711 Редактиране на ограничения при завиване
1712 1712 редактиране на: турникет
1713 1713 -----
1714 1714 Редактиране некласифициран път
1715 1715 Редактирай университет
1716 1716 Редактирай автомат за стоки
1717 1717 Редактирай ветеринар
1718 1718 Редактирай Видео-магазин
1719 1719 Редактирай място с добра гледка
1720 1720 Редактирай село
1721 1721 Редактирай зелено селище
1722 1722 Редактирай лозе
1723 1723 Редактиране вулкан
1724 1724 -----
1725 1725 Редактирай пречиствателна станция
1726 1726 Редактирай водата
1727 1727 Редактирай аквапарк
1728 1728 Редактирай водонапорна кула
1729 1729 Редактирай водопад
1730 1730 Редактирай крайпътен кръст
1731 1731 Редактирай крайпътен параклис
1732 1732 Редактирай бент / преливник
1733 1733 Редактирай мочурището
1734 1734 Редактирай мелница
1735 1735 редактиране на "гора"
1736 1736 Редактирай цех
1737 1737 Редактирай зоопарк
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 Редактиране на филтъра
1742 1742 -----
1743 1743 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1744 1744 -----
1745 1745 Редактиране на връзка
1746 1746 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1747 1747 Редактиране на връзки
1748 1748 -----
1749 1749 Редактиране маркери
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Редактиране избрания източник.
1758 1758 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Редактиране: {0}
1763 1763 Редактиране GPX
1764 1764 -----
1765 1765 Електрони средства за разплата
1766 1766 Електроника
1767 1767 Елементи от тип {0} се поддържат.
1768 1768 Надморска височина
1769 1769 -----
1770 1770 Насип
1771 1771 Посолство
1772 1772 Пункт за връзка със спешна помощ
1773 1773 Телефон за спешен случай
1774 1774 Празен документ
1775 1775 -----
1776 1776 Празни пътища
1777 1777 Включване автоматично кеширане.
1778 1778 Използване на вградените настройки
1779 1779 -----
1780 1780 Разрешаване на филтъра
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1786 1786 Въведете URL
1787 1787 Въведете URL за сваляне:
1788 1788 -----
1789 1789 Въведете нова двойка ключ/стойност
1790 1790 -----
1791 1791 Въведете име на място за търсене:
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 Въведете координати за новата точка.
1811 1811 -----
1812 1812 Въведете стойности за тегло
1813 1813 Въведете вашия коментар
1814 1814 Вход
1815 1815 Конна езда
1816 1816 Грешка
1817 1817 -----
1818 1818 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1819 1819 Грешка при изтриване на данни.
1820 1820 Грешка показване URL
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1826 1826 Грешка при зареждане на файла
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 Грешка във файла {0}
1830 1830 -----
1831 1831 Грешка при разбор {0}:
1832 1832 Грешка при разбор {0}: {1}
1833 1833 Грешка при възпроизвеждане на звука
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1839 1839 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1840 1840 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1841 1841 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1842 1842 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1843 1843 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1844 1844 Грешка при разбор {0}
1845 1845 Грешка при качване
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Грешки
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Четни
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Възникна грешка
1858 1858 Изход
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 Изход от програмата.
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1868 1868 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1869 1869 Експорт в GPX файл
1870 1870 Експорт и Записване
1871 1871 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1872 1872 Опции за експорт
1873 1873 Експорт на данните до GPX файл.
1874 1874 Експорт до GPX...
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 Екстракт SVG ViewBox...
1878 1878 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1879 1879 -----
1880 1880 Екстракт граница на комуна
1881 1881 Извличане на GPS координати от EXIF
1882 1882 Изтегляне
1883 1883 Изтегляне на линии
1884 1884 ЗА ПОПРАВКА
1885 1885 -----
1886 1886 Фон при избледняване:
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Обработваема земя
1910 1910 Двор ферма
1911 1911 Заведение за бързо хранене
1912 1912 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1913 1913 Множител за бързо прослушване
1914 1914 По-бързо
1915 1915 Най-бърз
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Такса
1919 1919 Скалист склон
1920 1920 Ограда / стобор
1921 1921 Ферибот маршрут
1922 1922 Ферибот терминал
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Файл
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Грешка във формата на файла
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1939 1939 -----
1940 1940 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1941 1941 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1942 1942 Файл: {0}
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 Филтър
1950 1950 -----
1951 1951 Режим на филтъра
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Завършване на чертането.
1955 1955 Пожарен кран
1956 1956 Пожарна
1957 1957 изпълним файл на Firefox
1958 1958 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1959 1959 Огнище
1960 1960 Риболов
1961 1961 Поправяне
1962 1962 -----
1963 1963 Поправи параметрите
1964 1964 Поправяне на релации
1965 1965 Поправяне конфликти маркери
1966 1966 Поправяне на избраните грешки.
1967 1967 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1968 1968 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Цветарски магазин
1973 1973 Изчистване на кеша
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Храна и напитки
1979 1979 Пеш
1980 1980 -----
1981 1981 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1982 1982 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1983 1983 Брод
1984 1984 Гора
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1988 1988 Напред
1989 1989 Време пренавиване (секунди)
1990 1990 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1991 1991 -----
1992 1992 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1993 1993 -----
1994 1994 Намерени са {0} съвпадения
1995 1995 Фонтан
1996 1996 Фиксиране
1997 1997 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1998 1998 Френски кадастров WMS
1999 1999 -----
2000 2000 От...
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Бензиностанция
2005 2005 Бензиностанция
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 Преглед на цял екран
2009 2009 -----
2010 2010 Мебелен магазин
2011 2011 -----
2012 2012 GPS Точки
2013 2013 Описание на GPS следата
2014 2014 GPX файлове
2015 2015 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
2016 2016 GPX следата няма информация за времето
2017 2017 GPX следа:
2018 2018 Качване на GPX данни беше успешно
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Градина
2023 2023 Градински център
2024 2024 Газохранилище
2025 2025 Порта
2026 2026 -----
2027 2027 География
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Изображения с данни за местоположение
2031 2031 -----
2032 2032 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Ледник
2036 2036 Стъкло
2037 2037 Globalsat Импорт
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 Голф
2050 2050 Поле за голф
2051 2051 Гондола
2052 2052 лек камион (до 3.5т)
2053 2053 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
2059 2059 -----
2060 2060 Трева
2061 2061 Църковно гробище
2062 2062 -----
2063 2063 Зелени площи
2064 2064 Мрежа
2065 2065 Слой на мрежата:
2066 2066 Подредба на мрежата
2067 2067 Начална точка на мрежата
2068 2068 Въртене на мрежата
2069 2069 -----
2070 2070 Група
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Къща за гости
2077 2077 Упътване
2078 2078 -----
2079 2079 Гимнастика
2080 2080 Фризьорски салон / козметика
2081 2081 Махала
2082 2082 Врата с бодлива тел
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Железария
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
2092 2092 Здраве
2093 2093 Пустош
2094 2094 -----
2095 2095 Камион (над 3.5т)
2096 2096 Плет
2097 2097 Височина
2098 2098 Височина (в метри)
2099 2099 -----
2100 2100 Помощ
2101 2101 Помощ: {0}
2102 2102 -----
2103 2103 Помага за векторизиране на WMS изображения.
2104 2104 -----
2105 2105 Скривалище
2106 2106 Скриване на елементи
2107 2107 Аудио HiFi
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Най-голям номер
2111 2111 Подчертване
2112 2112 -----
2113 2113 Клас път
2114 2114 -----
2115 2115 Туристическа пътека
2116 2116 Исторически места
2117 2117 История
2118 2118 Историята на възел {0}
2119 2119 Историята на отношение {0}
2120 2120 историята на път {0}
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Хокей
2125 2125 -----
2126 2126 Домашна страница
2127 2127 Кон
2128 2128 Конни надбягвания
2129 2129 Болница
2130 2130 -----
2131 2131 Хостел / студентско общежитие
2132 2132 Хотел
2133 2133 Горещи клавишни комбинации
2134 2134 Име на дом
2135 2135 Номер
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Ловно скривалище
2140 2140 Намирам се в часовата зона:
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 Входно-изходно изключение
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2157 2157 Игнориране
2158 2158 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2162 2162 -----
2163 2163 Игнориране елементи
2164 2164 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
2165 2165 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2166 2166 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 Неправилен израз ''{0}''
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Недопустим обект с id=0
2183 2183 -----
2184 2184 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2185 2185 Неправилна комбинация маркер/стойност
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Изображение
2200 2200 -----
2201 2201 Изображението вече е заредено
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Импорт
2214 2214 Импорт Аудио
2215 2215 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Импорт на изображения
2220 2220 -----
2221 2221 Импортиране на път от GPX слой
2222 2222 Импортирани изображения
2223 2223 Импортиране данни от DG100...
2224 2224 Импортиране на данни от устройство.
2225 2225 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Наклон
2229 2229 Стръмен наклон
2230 2230 Непълна спецификация <member> с ref=0
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Увеличаване на мащаба
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 Промишленост
2238 2238 Данни
2239 2239 Информация за елемент.
2240 2240 -----
2241 2241 Информация
2242 2242 Информационно табло
2243 2243 Информационен пункт
2244 2244 Информационен пункт
2245 2245 Информация за слоя
2246 2246 Инициализиране
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 Вътрешна грешка в сървъра
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 Интерполация
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 Невалиден URL?
2267 2267 -----
2268 2268 Невалиден bz2 файл.
2269 2269 Невалидна дата
2270 2270 -----
2271 2271 Невалидно отместване
2272 2272 Неправилен параметров ключ
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2276 2276 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2277 2277 Невалидна часова зона
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Неправилен интервал в ключ
2281 2281 Обръщане на филтъра
2282 2282 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
2283 2283 Не е векоторизиран.
2284 2284 Векторизиран.
2285 2285 Остров
2286 2286 Скала
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Обект
2290 2290 точка {0} не е открита в списъка
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 JOSM Редактор за маркери
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2299 2299 Изображения JPEG (*.jpg)
2300 2300 Java OpenStreetMap Редактор
2301 2301 Версия Java: {0}
2302 2302 Функция свързване на области
2303 2303 Свързване на точка с линия
2304 2304 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2305 2305 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
2306 2306 Обедини припокриващи се области
2307 2307 Свързана пресичаща област
2308 2308 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2309 2309 -----
2310 2310 Прескачане на позиция
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Прескочи там
2314 2314 Прескачане на позиция
2315 2315 Пътен възел
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 Запазване на моите координати
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Запазване на добавка
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 Запазване на техните координати
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Ключ
2330 2330 Неправилен ключ ''{0}''.
2331 2331 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2332 2332 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2333 2333 Ключ:
2334 2334 Бързи клавиши
2335 2335 Ключови думи
2336 2336 Детска градина
2337 2337 Будка
2338 2338 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2339 2339 -----
2340 2340 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2341 2341 Трасиране на езера
2342 2342 -----
2343 2343 Lakewalker Настройки на разширението
2344 2344 Lakewalker трасиране
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 Ламбертова Зона (Естония)
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Суша
2353 2353 Земеползване
2354 2354 Сметище
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Брой платна
2358 2358 Език
2359 2359 Последни промени: {0}
2360 2360 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2361 2361 Географска ширина:
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Стартиране в максимизиран режим
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2370 2370 -----
2371 2371 Стартира редактора за маркери
2372 2372 Пералня
2373 2373 Слой / Ниво
2374 2374 -----
2375 2375 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2376 2376 -----
2377 2377 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2378 2378 -----
2379 2379 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2380 2380 -----
2381 2381 Слой за редактиране на GPX следи
2382 2382 слоя не е в списъка.
2383 2383 Слой за провеждане на измервания
2384 2384 Слой: {0}
2385 2385 Слоеве
2386 2386 -----
2387 2387 Продължителност на встъплението (секунди)
2388 2388 Места за отдих и развлечения
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2394 2394 Регулиран ЖП прелез
2395 2395 Библиотека
2396 2396 Лиценз
2397 2397 Бариера
2398 2398 Лека ЖП линия
2399 2399 Маяк / Светлинен фар
2400 2400 Номер линия
2401 2401 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2402 2402 Тип на линия
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2409 2409 -----
2410 2410 GPS на живо
2411 2411 -----
2412 2412 LiveGPS слой
2413 2413 Жилищна улица
2414 2414 Зареждане на всички квадранти
2415 2415 -----
2416 2416 Зареждане на квадрант
2417 2417 Четене на WMS слой
2418 2418 Зареждане на WMS слой от файл
2419 2419 Зареди историята
2420 2420 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2421 2421 Зареди родителските релации
2422 2422 Зареждане на връзка
2423 2423 Зареждане набор изображения в нов слой.
2424 2424 -----
2425 2425 Зареждане на ранните разширения
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Зареждане на родителските релации
2431 2431 -----
2432 2432 Зареждане на разширения
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Зареждане {0}
2436 2436 -----
2437 2437 Само локални файлове
2438 2438 Местност
2439 2439 -----
2440 2440 Местоположение
2441 2441 -----
2442 2442 Заключване
2443 2443 Шлюзова врата
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 Географска дължина:
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Външен вид
2450 2450 -----
2451 2451 Наблюдателница
2452 2452 -----
2453 2453 Търсене на бреговата линия...
2454 2454 -----
2455 2455 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 Най-малък номер
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Главната база данни не съдържа възела {0}
2469 2469 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Създава терасовидни къщи от един блок.
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2476 2476 -----
2477 2477 Изкуствени
2478 2478 Изкуствени
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Ръчна настройка на HTTP proxy
2483 2483 Карта
2484 2484 -----
2485 2485 Картографска проекция
2486 2486 Настройки на картата
2487 2487 Карта: {0}
2488 2488 Пристанище за яхти
2489 2489 Маркирайте "направено"
2490 2490 -----
2491 2491 Маркери от наименувани точки.
2492 2492 Маркери от {0}
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2497 2497 Материал
2498 2498 Макс.мащаб ниво:
2499 2499 Макс.височина (метри)
2500 2500 макс.дължина (метри)
2501 2501 макс.ширина (метри)
2502 2502 -----
2503 2503 Макс. размер на кеша (в MB)
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Макс. скорост (км/ч)
2507 2507 Макс. маса (т)
2508 2508 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2509 2509 Максимална област за една заявка:
2510 2510 Съхраняване кеш (дни)
2511 2511 Макс.размер на кеша (MB)
2512 2512 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2513 2513 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2514 2514 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2515 2515 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2516 2516 Максимална дължина (в метри)
2517 2517 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2518 2518 Максимален брой възли в началната следа
2519 2519 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2520 2520 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2521 2521 Максимален брой сегменти за един път
2522 2522 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2523 2523 Поляна
2524 2524 Измерване на стойности
2525 2525 Измервания
2526 2526 -----
2527 2527 Член на
2528 2528 -----
2529 2529 Членове
2530 2530 -----
2531 2531 Членове (разрешени)
2532 2532 Членове (с конфликти)
2533 2533 Паметник
2534 2534 Име на меню
2535 2535 Име на меню (по подразбиране)
2536 2536 Бързи клавишни комбинации за менюто
2537 2537 Меню: {0}
2538 2538 Проекция Меркатор
2539 2539 Обединение
2540 2540 Обедини точки
2541 2541 -----
2542 2542 Обединение на слоя
2543 2543 Обедини точките в най-старата от тях.
2544 2544 -----
2545 2545 Обединява избраното
2546 2546 Обединява текущия слой в друг слой
2547 2547 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2548 2548 Обедини този слой с друг слой
2549 2549 Обедини {0} точки
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Обединена версия
2555 2555 -----
2556 2556 Съобщение за деня не е налично
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 Военен
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 Мин. скорост (км/ч)
2567 2567 -----
2568 2568 Мини кръгово движение
2569 2569 Миниголф
2570 2570 Минимално разстояние (в пиксели)
2571 2571 Минути: {0}
2572 2572 Огледално
2573 2573 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Липсваща кодировка
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 понеделник-петък 08:30-20:00
2596 2596 Режим: Рисуване Фокус
2597 2597 Режим: {0}
2598 2598 -----
2599 2599 Безрежимна работа (Потлач стил)
2600 2600 -----
2601 2601 Променени времена на аудио файлове.
2602 2602 Група модификатори
2603 2603 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2604 2604 Обмяна на валута
2605 2605 Монорелса
2606 2606 Забележителност
2607 2607 -----
2608 2608 Повече информация за тази възможност
2609 2609 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Мотел
2614 2614 -----
2615 2615 Автомобил
2616 2616 -----
2617 2617 Мотоциклет
2618 2618 -----
2619 2619 Магистрала
2620 2620 -----
2621 2621 Автомагистрала
2622 2622 Магистрален възел
2623 2623 Автомагистрална връзка
2624 2624 Планински проход
2625 2625 Планинско колоездене
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 Премести надолу
2630 2630 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2631 2631 Преместване на елементи
2632 2632 Преместване филтъра надолу
2633 2633 Преместване филтъра нагоре
2634 2634 Преместване наляво
2635 2635 -----
2636 2636 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2637 2637 Преместване обекти {0}
2638 2638 Преместване надясно
2639 2639 Преместване на текущо избраните членове надолу
2640 2640 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2641 2641 Преместване избрания слой един ред надолу.
2642 2642 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2643 2643 Премести избраните точки в линия
2644 2644 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Премести
2650 2650 Премести нагоре
2651 2651 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2652 2652 Преместване {0}
2653 2653 Премества обектите {0}
2654 2654 Кал
2655 2655 Многобой
2656 2656 -----
2657 2657 Мултиполигон
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Музей
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Моя версия
2667 2667 Моя версия (местна база данни)
2668 2668 Моята версия с Обединената
2669 2669 Моя с Тяхния
2670 2670 Грешка при NMEA импортиране!
2671 2671 Успешно NMEA импортиране
2672 2672 NMEA-0183 файлове
2673 2673 NPE Карти
2674 2674 NPE Карти (Tim)
2675 2675 Име
2676 2676 -----
2677 2677 Потребителско име
2678 2678 -----
2679 2679 Название: {0}
2680 2680 Наименувани точки от следа от {0}
2681 2681 Наименовани точки от следата.
2682 2682 Теснолинейка
2683 2683 Национална
2684 2684 Национален парк
2685 2685 -----
2686 2686 Природен резерват
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2690 2690 Мрежа
2691 2691 Изключение свързано с мрежата
2692 2692 -----
2693 2693 Нов
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Нов проблем
2698 2698 Нов ключ
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 Нова роля
2704 2704 -----
2705 2705 Нова стойност
2706 2706 Нова стойност за {0}
2707 2707 Следващ
2708 2708 Следващо изображение
2709 2709 -----
2710 2710 Нощен клуб
2711 2711 Не
2712 2712 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2713 2713 Не е открит слой с GPX данни.
2714 2714 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2715 2715 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Няма бърза клавишна комбинация
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 Няма промени за качване.
2727 2727 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2728 2728 -----
2729 2729 Няма конфликти за показване.
2730 2730 Няма открит текущ набор от данни
2731 2731 В тази зона няма намерени данни
2732 2732 На устройството не са открити данни.
2733 2733 Никакви данни не са заредени.
2734 2734 Без дата
2735 2735 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2736 2736 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2737 2737 Без изход
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 Без изображение
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2744 2744 -----
2745 2745 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2746 2746 Няма отворен сисък с промени.
2747 2747 Няма отворени пакети с промени
2748 2748 -----
2749 2749 Не е посочена парола.
2750 2750 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2751 2751 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Не е избрана връзка
2756 2756 Няма избрана GPX следа
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 Няма слоеве за целта
2761 2761 -----
2762 2762 Не е посочено потребителско име.
2763 2763 Невалиден URL на WMS или ID
2764 2764 Няма грешки при проверката
2765 2765 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2766 2766 Не, изход
2767 2767 Не, продължава редактирането
2768 2768 Не, не прилагай!
2769 2769 -----
2770 2770 Възел
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 Възел {0}
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Възли
2778 2778 Възли в една и съща позиция
2779 2779 Точки с еднакви имена
2780 2780 Възли(решени)
2781 2781 Възли(с конфликт)
2782 2782 -----
2783 2783 Никога
2784 2784 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2785 2785 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2786 2786 Нормално
2787 2787 Север
2788 2788 Не е намерен
2789 2789 Не сте свързан
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Забележка
2794 2794 -----
2795 2795 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2796 2796 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2797 2797 Банкноти
2798 2798 Нищо
2799 2799 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2803 2803 Няма нищо избрано за показване.
2804 2804 Нищо не е избрано!
2805 2805 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2806 2806 -----
2807 2807 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2808 2808 -----
2809 2809 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2810 2810 Номер
2811 2811 -----
2812 2812 Брой на жилата на всеки кабел
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Схема на номериране
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 ОК
2821 2821 ОК - нов опит
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 OSM Данни
2825 2825 OSM парола
2826 2826 OSM сървърни файлове
2827 2827 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 ID на обекта:
2835 2835 Обектът е изтрит
2836 2836 История на обекта
2837 2837 -----
2838 2838 Тип на обекта:
2839 2839 Обект с история
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 Обекти за добавяне:
2844 2844 Обекти за изтриване:
2845 2845 Променени обекти:
2846 2846 Бензин А100
2847 2847 Бензин А91
2848 2848 Бензин А95
2849 2849 Бензин А98
2850 2850 Нечетни
2851 2851 -----
2852 2852 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2853 2853 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2854 2854 Отместване:
2855 2855 Стар ключ
2856 2856 Стара роля
2857 2857 Стара стойност
2858 2858 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2859 2859 При нужда
2860 2860 При качване
2861 2861 Еднопосочна
2862 2862 Пътища от една точка
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 Еднопосочна
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2876 2876 Само в началото на път.
2877 2877 Само на векторни слоеве
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2881 2881 Отваряне на местоположение…
2882 2882 Отваряне на OpenStreetBugs
2883 2883 Отваряне на видимите...
2884 2884 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2885 2885 -----
2886 2886 Отваряне на файл.
2887 2887 -----
2888 2888 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2889 2889 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2890 2890 Отваряне списъка с всички релации
2891 2891 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2892 2892 Отваряне списък с възли на маршрут
2893 2893 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2894 2894 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2895 2895 -----
2896 2896 Отваряне на списък с избрани обекти.
2897 2897 -----
2898 2898 Отваряне на връзка URL.
2899 2899 Редактиране на релацията
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Отвори друга GPX следа
2903 2903 Отваряне друга снимка
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2908 2908 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Отваряне на топографския инструмент...
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 Отваряне на прозореца за измервания.
2915 2915 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2916 2916 Отваряне на прозореца с проверките.
2917 2917 Отвори...
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2924 2924 -----
2925 2925 OpenStreetMap данни
2926 2926 -----
2927 2927 Работно време
2928 2928 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2929 2929 Отваряне на файлове
2930 2930 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 Оператор
2934 2934 Оптика
2935 2935 Незадължителни Атрибути:
2936 2936 -----
2937 2937 Незадължителни типове
2938 2938 Био магазин
2939 2939 оригинален път
2940 2940 Ортогонализиране
2941 2941 -----
2942 2942 Ортогонализиране
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 Друго
2947 2947 Други информационни точки
2948 2948 Туристически стоки (за активен отдих)
2949 2949 -----
2950 2950 Припокриващи се области
2951 2951 Припокриващи се пътища / магистрали
2952 2952 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2953 2953 Припокриващи се ЖП линии
2954 2954 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2955 2955 Припокриващи се пътища / линии
2956 2956 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2957 2957 Припокриващи се пътища.
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Презаписване
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 Стил на изобразяване {0}: {1}
2971 2971 -----
2972 2972 Хартия
2973 2973 Параметърът ''{0}'' не трябва да е празен
2974 2974 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 Родителски релации
2982 2982 Парк
2983 2983 -----
2984 2984 Паркинг
2985 2985 Улица паркинг
2986 2986 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Парола
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Поставяне
3001 3001 Поставяне...
3002 3002 Поставяне на маркери
3003 3003 -----
3004 3004 Поставяне на съдържанието на буфера
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Пътека
3008 3008 Дължина на пътя
3009 3009 Връх
3010 3010 Пешеходна улица
3011 3011 Пешеходна пътека
3012 3012 Тип пешеходна пътека
3013 3013 Пешеходци
3014 3014 Пелота
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
3019 3019 Изпълнение на проверка на данните
3020 3020 Позволени действия
3021 3021 Аптека
3022 3022 Телефонен номер
3023 3023 Тел. номер
3024 3024 -----
3025 3025 Време на снимката (от EXIF):
3026 3026 Снимките не съдържат времева информация
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Място за пикник
3034 3034 Кей
3035 3035 Тръбопровод
3036 3036 Тип писта
3037 3037 Игрище
3038 3038 Място за богослужение
3039 3039 Места
3040 3040 Изпълнение/Пауза
3041 3041 Изпълнение/Пауза на звука.
3042 3042 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
3043 3043 Площадка
3044 3044 Моля откажете се, ако не сте сигурни
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Моля въведете описание за вашата следа.
3052 3052 -----
3053 3053 Моля въведете филтър.
3054 3054 Въведете геогр. ширина в диапазона [-90 .. 90]
3055 3055 Въведете геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Моля, въведете низ за търсене.
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Моля, въведете потребителско име
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Въведете валидна геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Моля въведете маркери за вашата следа.
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 Моля, изберете ключ
3097 3097 Моля, изберете схема за използване.
3098 3098 -----
3099 3099 Изберете стойност
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Моля, изберете елемент.
3103 3103 Моля изберете поне четири точки.
3104 3104 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
3105 3105 -----
3106 3106 Моля изберете поне един възел или път.
3107 3107 Моля, изберете поне един ред за копиране
3108 3108 Моля изберете поне един път за опростяване.
3109 3109 Моля, изберете поне една линия.
3110 3110 Изберете не по-малко от три точки.
3111 3111 Моля, изберете поне две точки за обединение.
3112 3112 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
3113 3113 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
3114 3114 Моля, изберете нещо за копиране.
3115 3115 -----
3116 3116 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
3117 3117 Моля, изберете ред за изтриване.
3118 3118 Моля, изберете ред за редактиране
3119 3119 Моля, изберете схема за изтриване.
3120 3120 -----
3121 3121 Моля, изберете слой за целта
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
3126 3126 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
3127 3127 Разширения доставяни с JOSM
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Информация за добавка
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Разширения
3136 3136 -----
3137 3137 Име на пункта
3138 3138 Номер на пункта
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Полиция/Милиция
3142 3142 Политическа
3143 3143 Порт:
3144 3144 позиция
3145 3145 -----
3146 3146 Само позиция
3147 3147 -----
3148 3148 Положение, време, дата, скорост
3149 3149 Положение, време, дата, скорост, височина
3150 3150 Пощенска кутия
3151 3151 -----
3152 3152 Пощенска станция
3153 3153 Пощенски код
3154 3154 -----
3155 3155 Електроцентрала
3156 3156 Линия за електропренос
3157 3157 Електростанция
3158 3158 Електроподстанция
3159 3159 Електрически стълб от ЕПМ
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 Нарушение на предсъстоянието.
3163 3163 Нарушение на предварителното състояние
3164 3164 Предефиниран
3165 3165 -----
3166 3166 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 Настройки
3171 3171 Предпочитанията са записани на {0}
3172 3172 Настройки…
3173 3173 Подготовка на OSM данните...
3174 3174 -----
3175 3175 Подготвяне на базата данни ...
3176 3176 -----
3177 3177 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3178 3178 Подготовка на примитивите за качване ...
3179 3179 -----
3180 3180 Историческа ЖП линия
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 Шаблони
3186 3186 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3187 3187 Шаблоните не съдържат стойност
3188 3188 Предишен
3189 3189 Предишно изображение
3190 3190 Първокласен път / главна
3191 3191 Връзка с първокласен път
3192 3192 Основен модификатор:
3193 3193 Примитив
3194 3194 -----
3195 3195 Затвор
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 Метод на проекция
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Настройки
3209 3209 Параметри / Отношения
3210 3210 Проверка на параметрите:
3211 3211 Параметри на избраните обекти
3212 3212 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3213 3213 -----
3214 3214 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3215 3215 Свойства на
3216 3216 Характеристики (с конфликти)
3217 3217 Параметри/Отношения
3218 3218 Свойства: {0} / Членство: {1}
3219 3219 Стойности съдържащи HTML елементи
3220 3220 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3221 3221 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
3222 3222 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3223 3223 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3224 3224 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3225 3225 -----
3226 3226 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3227 3227 -----
3228 3228 Бар
3229 3229 -----
3230 3230 Обществена сграда
3231 3231 -----
3232 3232 Обществен транспорт
3233 3233 Обществен транспорт
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 Обектът ''{0}'' е изтрит
3238 3238 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3239 3239 -----
3240 3240 Кариера
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Състезателна писта
3256 3256 ракет
3257 3257 ЖП Линия
3258 3258 Железница
3259 3259 Малка ЖП гара
3260 3260 ЖП платформа
3261 3261 -----
3262 3262 Железопътен път
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Размер на растера: {0}
3266 3266 Изходни GPS данни
3267 3267 Прочетане първо
3268 3268 -----
3269 3269 Прочитане на снимки...
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Четене {0}...
3277 3277 За прочитане
3278 3278 Истинско име
3279 3279 Действително да затворим?
3280 3280 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3281 3281 Спортна площадка
3282 3282 Трансформирано изображение...
3283 3283 Рециклиране
3284 3284 -----
3285 3285 Отново
3286 3286 Повтаряне на последното отменено действие.
3287 3287 -----
3288 3288 Означение
3289 3289 Референция (коловоз #)
3290 3290 Ref номер
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Отнася се за
3294 3294 Обновяване
3295 3295 Област
3296 3296 Отхвърляне конфликтите и записване
3297 3297 Релация
3298 3298 Релация ...
3299 3299 Редактор на връзки: Сваляне на членове
3300 3300 Редактор на връзки: Преместване надолу
3301 3301 Редактор на връзки: Преместване нагоре
3302 3302 Редактор на връзки: Премахване
3303 3303 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3304 3304 -----
3305 3305 Редактор на връзки: Сортиране
3306 3306 -----
3307 3307 Връзката е изтрита
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Връзка {0}
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 Връзки
3315 3315 Връзки: {0}
3316 3316 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3317 3317 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3318 3318 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3319 3319 Религия
3320 3320 Презареди
3321 3321 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3322 3322 Презареждане грешни квадранти
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 Дистанционно
3327 3327 -----
3328 3328 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3329 3329 -----
3330 3330 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Премахни
3335 3335 -----
3336 3336 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3337 3337 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3338 3338 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3344 3344 Премахване на снимка от слой
3345 3345 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3346 3346 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3358 3358 Премахнати елементи от връзки
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Изтриване на повтарящи се точки...
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Преименуване на слой
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Под наем
3372 3372 Сервиз
3373 3373 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3374 3374 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
3375 3375 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
3376 3376 -----
3377 3377 Съобщаване за грешка
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 Подробности на заявката: {0}
3383 3383 -----
3384 3384 Резервоар
3385 3385 Нулиране
3386 3386 Нулиране на cookie
3387 3387 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
3388 3388 -----
3389 3389 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Улица
3395 3395 Жилищна зона
3396 3396 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3397 3397 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
3398 3398 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
3399 3399 Разрешаване
3400 3400 Разрешаване на конфликти
3401 3401 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3402 3402 Решаване конфлики на координати в {0}
3403 3403 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3404 3404 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
3405 3405 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3411 3411 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3412 3412 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Ресторант
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Ограничения
3419 3419 Търговия на дребно
3420 3420 Подпорна стена
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Обръщане разделянето на сграда
3436 3436 Промяна посоката на линиите
3437 3437 Обръщане разделянето на сграда
3438 3438 Обръщане разделянето на сграда
3439 3439 Връщане и Комбиниране
3440 3440 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
3441 3441 Обратен маршрут
3442 3442 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Промяна посоката на линиите
3446 3446 -----
3447 3447 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3448 3448 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3449 3449 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
3450 3450 Обръща номерата на къщите от сграда.
3451 3451 Възстановяване
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Ревизия
3461 3461 Колоездене
3462 3462 Река
3463 3463 Речен бряг
3464 3464 Път (неизвестен тип)
3465 3465 Пътни ограничения
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Роля
3472 3472 -----
3473 3473 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Роля:
3477 3477 Роли в релации, отнасящи се за
3478 3478 Завъртане на 180°
3479 3479 Завъртане на 270°
3480 3480 Завъртане на 90°
3481 3481 -----
3482 3482 Завърти изображението наляво
3483 3483 Завърти изображението надясно
3484 3484 Завърти наляво
3485 3485 Завърти надясно
3486 3486 Кръгово движение
3487 3487 Маршрут
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Състояние на пътя
3491 3491 Тип маршрут
3492 3492 Показани са пътища за:
3493 3493 Маршрутизиране
3494 3494 Настройки на разширение маршрутизатор
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Руини
3498 3498 -----
3499 3499 Апроксимация Douglas-Peucker...
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Проверява се за: {0}
3503 3503 Опростяване на геометрията...
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 SIM-карти
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 Двойна врата
3510 3510 -----
3511 3511 Запазване
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Запазване като…
3515 3515 Съхраняване GPX файл
3516 3516 -----
3517 3517 Запис на слой
3518 3518 Съхраняване OSM файл
3519 3519 -----
3520 3520 Запис на слоя WMS
3521 3521 Запис на WMS слоя във файл
3522 3522 Записване въпреки всичко
3523 3523 Запис на данните във файл на всяка минута.
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 Записване на текущите данни в нов файл.
3527 3527 Запазване на текущите данни.
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3532 3532 -----
3533 3533 Запис/Качване и край.
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 Сканирана карта...
3540 3540 Сканиране на директория {0}
3541 3541 Училище
3542 3542 Вторични суровини
3543 3543 Сипей
3544 3544 Шубрак
3545 3545 Търсене
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 Търсене на обекти.
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Търсене...
3555 3555 -----
3556 3556 Търси:
3557 3557 Второ име
3558 3558 Второкласен път
3559 3559 Втори модификатор:
3560 3560 Секунди: {0}
3561 3561 Изключение свързано със сигурността
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3569 3569 Избиране
3570 3570 Избиране на всичко
3571 3571 -----
3572 3572 Изберете WMS слой
3573 3573 -----
3574 3574 Изберете един затворен път от поне четири възела.
3575 3575 -----
3576 3576 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Избор на комуна
3582 3582 Изберете един от вариантите:
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 Избиране варианти за чертане на линиите.
3592 3592 -----
3593 3593 Избиране на точката под курсора.
3594 3594 -----
3595 3595 Изберете обекти за качване
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Изберете целеви слой
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Изберете два пътя с общ възел
3622 3622 Изберете два пътя с единствен общ възел
3623 3623 -----
3624 3624 Избор с даденото търсене
3625 3625 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Избрана следа: {0}
3629 3629 Избор
3630 3630 Площ на селекцията
3631 3631 Дължина на селекцията
3632 3632 Няма нищо избрано.
3633 3633 -----
3634 3634 Селекцията е неподходяща!
3635 3635 -----
3636 3636 Избрано: {0}
3637 3637 -----
3638 3638 Самопресичащи се пътища
3639 3639 -----
3640 3640 На отделен слой
3641 3641 Разделител
3642 3642 Последователност
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Помощна улица
3646 3646 -----
3647 3647 Услуги
3648 3648 -----
3649 3649 Тип помощна улица
3650 3650 -----
3651 3651 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3652 3652 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3653 3653 Задай всички да са по подразбиране
3654 3654 Заване на прозрачен фон.
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3665 3665 Задай по подразбиране
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3670 3670 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3671 3671 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3672 3672 -----
3673 3673 Установява роля за избраните членове
3674 3674 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3675 3675 Настройки по подразбиране
3676 3676 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3677 3677 Настройки
3678 3678 Настройки на разширението за дистанционно управление
3679 3679 Настройки на разширение SlippyMap
3680 3680 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3681 3681 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3682 3682 Споделяне на автомобили
3683 3683 -----
3684 3684 Навес
3685 3685 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3686 3686 Преместване всички следи на север (в градуси)
3687 3687 -----
3688 3688 Обувки
3689 3689 Стрелба
3690 3690 Пазаруване
3691 3691 Магазини
3692 3692 -----
3693 3693 Бърз клавиш
3694 3694 Настройки клавишни комбинации
3695 3695 Най-кратък
3696 3696 -----
3697 3697 Разширението да бъде ли изключено?
3698 3698 Трябва ли да бъде качено?
3699 3699 Покажи
3700 3700 -----
3701 3701 Показване GPS данни.
3702 3702 Показване статус
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Показване на информация
3711 3711 Показване информационното ниво при качване.
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3716 3716 -----
3717 3717 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 Показване на стартова картинка
3721 3721 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Показване на проверките извършвани при качване.
3726 3726 Показване на тази помощ
3727 3727 Показване/скриване
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Сицилия - Италия
3735 3735 -----
3736 3736 Подобно наименувани пътища
3737 3737 -----
3738 3738 Опростяване на път
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3744 3744 -----
3745 3745 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3746 3746 Отделни елементи
3747 3747 -----
3748 3748 Размер на Landsat изображенията (точки)
3749 3749 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3750 3750 Скейтборд
3751 3751 Фигурно пързаляне
3752 3752 Ски
3753 3753 Ски
3754 3754 Пропусни свалянето
3755 3755 Пропускане на свалянето
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Интерактивна карта
3760 3760 Интерактивна карта
3761 3761 -----
3762 3762 Хелинг
3763 3763 По-бавно
3764 3764 -----
3765 3765 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3766 3766 -----
3767 3767 Снегоход
3768 3768 Футбол
3769 3769 -----
3770 3770 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3771 3771 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3772 3772 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Сортиране меню шаблони
3779 3779 Сортиране на членовете на връзката
3780 3780 Източник
3781 3781 Изходен текст
3782 3782 -----
3783 3783 Места за инвалиди
3784 3784 Запазени места за родители
3785 3785 Запазени места за жени
3786 3786 Скорост
3787 3787 Скорост (км/ч)
3788 3788 Пътна камера
3789 3789 Шипове
3790 3790 Разделяне на линия
3791 3791 Разделяне на линията в избраната точка.
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Разделяне път {0} на {1} части
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 Спорт
3800 3800 Спорт (с топка)
3801 3801 Спортни съоражения
3802 3802 Спорт
3803 3803 Спортен център
3804 3804 Извор
3805 3805 Стадион
3806 3806 Стандартен параметри на unix геометрия
3807 3807 Звезди
3808 3808 Стартиране търсене
3809 3809 Начало на подравняването
3810 3810 Започни сваляне
3811 3811 Начало на свалянето на данни
3812 3812 Започване на нов път от последния възел.
3813 3813 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Започване на преглед на директории
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Област/Щат
3826 3826 -----
3827 3827 Книжарница
3828 3828 -----
3829 3829 Състояние
3830 3830 Статус Репорт
3831 3831 Стъпала
3832 3832 Стълби за преминаване през ограда
3833 3833 Стоп
3834 3834 -----
3835 3835 Поток
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Име на улица
3839 3839 -----
3840 3840 Пътна Мрежа
3841 3841 Улици NRW Geofabrik.de
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 Приемане на филтър
3846 3846 -----
3847 3847 Квартал/предградие
3848 3848 Метро
3849 3849 Вход в метро
3850 3850 Бързи клавиши за подменюта
3851 3851 -----
3852 3852 Успешно отворен списък с промени {0}
3853 3853 Супермаркет
3854 3854 -----
3855 3855 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Пътна настилка
3859 3859 Видеонаблюдение
3860 3860 Точка на наблюдение
3861 3861 Топограф
3862 3862 -----
3863 3863 Топограф...
3864 3864 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3865 3865 Плуване
3866 3866 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 Описание на символ
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Синхронизиране аудио
3874 3874 Синхронизиране на целия набор данни
3875 3875 Синхронизиране само на възел {0}
3876 3876 Синхронизиране само на релацията {0}
3877 3877 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3878 3878 Синхронизиране само на пътя {0}
3879 3879 -----
3880 3880 файлове TCX (*.tcx)
3881 3881 Тенис на маса
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Маркирай пътищата като
3891 3891 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3892 3892 Източници за TagChecker
3893 3893 Тестер на шаблони за маркиране
3894 3894 Шаблони за маркиране
3895 3895 Маркери
3896 3896 -----
3897 3897 Етикети и членове
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Етикети на списък с промени {0}
3902 3902 -----
3903 3903 Маркери с празни стойности
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 файлове на TangoGPS (*.log)
3907 3907 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3908 3908 успешно внасяне от TangoGPS
3909 3909 Такси
3910 3910 -----
3911 3911 Телефон
3912 3912 Телефонни карти
3913 3913 Тенис
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Разделяне на сграда
3917 3917 Разделяне на сграда
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Третокласен
3922 3922 Трети модификатор:
3923 3923 Тест
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Направлението на създавания линеен сегмент.
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3949 3949 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Документът не съдържа данни
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Географска ширина на показалеца на мишката.
3969 3969 Географската дължина на показалеца на мишката.
3970 3970 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3971 3971 -----
3972 3972 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3973 3973 -----
3974 3974 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3975 3975 -----
3976 3976 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3977 3977 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3981 3981 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3982 3982 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3983 3983 -----
3984 3984 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3985 3985 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3986 3986 -----
3987 3987 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3988 3988 -----
3989 3989 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3990 3990 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3991 3991 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3992 3992 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3993 3993 -----
3994 3994 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3995 3995 -----
3996 3996 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3997 3997 Началното положение е извън границите на рамката
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
4003 4003 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
4004 4004 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
4005 4005 Театър
4006 4006 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
4007 4007 Тяхна версия
4008 4008 Тяхна версия (база данни на сървъра)
4009 4009 Тяхната версия с Обединената
4010 4010 Развлекателен парк
4011 4011 -----
4012 4012 Няма отворени пакети с промени
4013 4013 -----
4014 4014 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
4018 4018 {0} конфликт(а) при въвеждането
4019 4019 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 Това е след края на записа
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
4032 4032 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
4033 4033 -----
4034 4034 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
4035 4035 -----
4036 4036 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
4037 4037 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
4038 4038 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
4039 4039 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
4040 4040 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
4044 4044 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
4045 4045 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
4046 4046 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
4047 4047 -----
4048 4048 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
4049 4049 -----
4050 4050 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
4051 4051 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
4057 4057 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
4058 4058 Номера квадранти
4059 4059 Източници на квадранти
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Часова зона:
4064 4064 Часови пояс: {0}
4065 4065 На...
4066 4066 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 Превключване режима на цял екран
4071 4071 Покажи/скрий GPX линии
4072 4072 Превключване режим каркас
4073 4073 Превключване режима на цял екран
4074 4074 -----
4075 4075 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
4076 4076 Превключване видимостта на избрания слой.
4077 4077 Превключи: {0}
4078 4078 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
4079 4079 Тоалетни
4080 4080 -----
4081 4081 Пътна такса
4082 4082 Място за плащане пътна такса
4083 4083 Инструмент: {0}
4084 4084 Лента с инструменти
4085 4085 Настройка на панела с инструменти
4086 4086 Инструменти
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 Туризъм
4090 4090 Кула
4091 4091 -----
4092 4092 Тип на кулата
4093 4093 Град (под 100 000)
4094 4094 Кметство
4095 4095 -----
4096 4096 Играчки
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Проследяване
4102 4102 Черен път
4103 4103 Оцветяване на следата
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 Светофар
4109 4109 Трамвай
4110 4110 Трамвайна спирка
4111 4111 Транспорт
4112 4112 Пътуване
4113 4113 Туристическа агенция
4114 4114 Дърво
4115 4115 Автострада
4116 4116 Автострадна връзка
4117 4117 -----
4118 4118 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
4119 4119 -----
4120 4120 Тунел
4121 4121 Начало на тунел
4122 4122 -----
4123 4123 Ограничения при завиване
4124 4124 Обръщало
4125 4125 Разширение за обръщане
4126 4126 -----
4127 4127 турникет (контрол на достъпа)
4128 4128 ЖП Обръщаща платформа
4129 4129 Тип
4130 4130 Тип име (UK)
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 UIC-Референция
4135 4135 НЕИЗВЕСТНО
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Разсъедини пътища
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
4155 4155 -----
4156 4156 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
4157 4157 -----
4158 4158 Неможе да се прочете Дълж/Шир
4159 4159 -----
4160 4160 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
4161 4161 Некласифициран
4162 4162 Незатворени пътища.
4163 4163 Незатворен път
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Несвързани пътища.
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Отмяна
4178 4178 -----
4179 4179 Отмени преместването
4180 4180 -----
4181 4181 Отменяне на последното действие.
4182 4182 -----
4183 4183 Отсъедини панела
4184 4184 Неочаквана грешка
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 Неочакван знак: {0}
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
4196 4196 Освобождаване
4197 4197 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
4198 4198 Незапелен възел
4199 4199 Университет
4200 4200 Непознато разширение на файл: {0}
4201 4201 Неизвестен хост
4202 4202 Неизвестен статус на проблема
4203 4203 Неизвестен формат за натрупване
4204 4204 -----
4205 4205 Непознат режим {0}.
4206 4206 -----
4207 4207 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Неизвестен тип: {0}
4212 4212 -----
4213 4213 Ненаименовано съединение
4214 4214 Ненаименуван и некласифициран път
4215 4215 Неименовани пътища
4216 4216 Неподредени брегови линии
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 Размаркиране всичко
4224 4224 Размаркиране всичко (escape)
4225 4225 Размаркиране всичко (focus)
4226 4226 Сваля избора от всички обекти.
4227 4227 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
4228 4228 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Немаркирани или несвързани точки
4232 4232 Немаркирани пътища
4233 4233 -----
4234 4234 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
4235 4235 Нагоре
4236 4236 -----
4237 4237 Обновяване
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Обновяване на данните
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Обновяване списъка с промени ...
4258 4258 Актуализиране на данните
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 Качване
4263 4263 Качване на промени
4264 4264 Параметри при качване
4265 4265 Качване на следа
4266 4266 Качване на следи
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Качването е отменено
4270 4270 Качване на данни
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
4276 4276 -----
4277 4277 Качване на избраното
4278 4278 Качване на променените примитиви
4279 4279 Качете текущите параметри на сървъра
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4284 4284 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4285 4285 Качване на GPX следа
4286 4286 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
4287 4287 Качване и запис на променените слоеве...
4288 4288 Качване на данни...
4289 4289 Качване на данни за слой ''{0}''
4290 4290 Качване на следи на openstreetmap.org
4291 4291 Използване
4292 4292 Използване
4293 4293 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4294 4294 -----
4295 4295 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Използване на сложен параметров тест.
4303 4303 Използване на десетични градуси.
4304 4304 Използване на стойностите по подразбиране
4305 4305 Използване на файл с данни по подразбиране.
4306 4306 -----
4307 4307 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
4308 4308 -----
4309 4309 Изпозване на слой за грешки.
4310 4310 -----
4311 4311 Използвай глобалните настройки.
4312 4312 Използване на списък за пропускане.
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
4319 4319 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
4320 4320 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4321 4321 -----
4322 4322 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4323 4323 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4324 4324 Изполвайте избраната от списъка схема.
4325 4325 Използван стил
4326 4326 Потребител
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Потребител:
4330 4330 Потребителско име
4331 4331 -----
4332 4332 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
4333 4333 Проверка
4334 4334 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4335 4335 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4336 4336 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4337 4337 -----
4338 4338 Проверка
4339 4339 Грешки при проверка
4340 4340 -----
4341 4341 Стойност
4342 4342 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Стойност:
4349 4349 -----
4350 4350 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4351 4351 -----
4352 4352 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4353 4353 Автомат за стоки
4354 4354 Продукти за автоматична продажба
4355 4355 Версия
4356 4356 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4357 4357 -----
4358 4358 Версия {0}
4359 4359 Версия {0} създадена на {1} от {2}
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 Версия: {0}
4364 4364 Ветеринар
4365 4365 -----
4366 4366 Видео
4367 4367 Преглед
4368 4368 Изглед: {0}
4369 4369 Място с добра гледка
4370 4370 Село
4371 4371 Зелено село
4372 4372 Град/Село
4373 4373 Лозе
4374 4374 Видимост
4375 4375 -----
4376 4376 домашната страница
4377 4377 -----
4378 4378 Калибровка на звукозаписа
4379 4379 Вулкан
4380 4380 Волтаж
4381 4381 -----
4382 4382 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
4383 4383 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
4384 4384 Тоалетна
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 файлове WMS (*.wms)
4389 4389 WMS Слой
4390 4390 Настройки модул WMS
4391 4391 -----
4392 4392 WMS URL (по подразбиране)
4393 4393 -----
4394 4394 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4395 4395 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4396 4396 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
4397 4397 -----
4398 4398 Изчакване 10 секунди
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 Стена
4403 4403 Внимание
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4408 4408 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 Предупреждения
4475 4475 Автомивка
4476 4476 -----
4477 4477 Пречиствателна станция
4478 4478 Вода
4479 4479 Аквапарк
4480 4480 Водонапорна кула
4481 4481 Водопад
4482 4482 -----
4483 4483 Wave аудио файлове (*.wav)
4484 4484 -----
4485 4485 Информация за линия
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 Края на път близо до друг път/магистрала
4489 4489 Края на път близо до друг път/линия
4490 4490 Възел близо до друг път
4491 4491 -----
4492 4492 Път {0}
4493 4493 -----
4494 4494 Път:
4495 4495 WayPoint изображение
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Пътни точки
4500 4500 Пътища
4501 4501 Крайпътен кръст
4502 4502 Крайпътен параклис
4503 4503 Страница: {0}
4504 4504 -----
4505 4505 Тегло
4506 4506 Бент / преливник
4507 4507 Мочурище
4508 4508 Инвалидна количка
4509 4509 -----
4510 4510 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4511 4511 При импорт на аудио, създай маркери от...
4512 4512 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4513 4513 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4514 4514 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
4515 4515 Цялата група
4516 4516 Ширина (метри)
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 Мелница
4521 4521 -----
4522 4522 Каркас
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 Гора
4527 4527 Цех
4528 4528 Светът
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 Неправилно подредени пътища.
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 Да
4540 4540 Да, приложи го!
4541 4541 Да, създай конфликт и затвори
4542 4542 -----
4543 4543 Да, дръпни изображенията
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4548 4548 -----
4549 4549 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4554 4554 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4559 4559 Трябва да изберете поне един път.
4560 4560 -----
4561 4561 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4562 4562 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4563 4563 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4564 4564 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4565 4565 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4566 4566 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4567 4567 -----
4568 4568 Трябва да изберете GPX следа
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 Зоопарк
4573 4573 Мащаб
4574 4574 Мащаб (в метри)
4575 4575 Увеличаване
4576 4576 Намаляване
4577 4577 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4578 4578 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4579 4579 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4580 4580 Увеличаване
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 Намаляване
4584 4584 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4585 4585 Увеличение до
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 Показване на проблема
4589 4589 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4590 4590 Мащабиране по селекцията
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 Показване на {0}
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
4601 4601 \nВисочина: {0} m
4602 4602 -----
4603 4603 \n{0} км/ч
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 Назад
4625 4625 По-бързо
4626 4626 По-бързо възпроизвеждане.
4627 4627 Напред
4628 4628 Прескочи назад.
4629 4629 Прескочи напред
4630 4630 Следващ маркер
4631 4631 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4632 4632 Възпроизведи предишния маркер.
4633 4633 Изпълнение/Пауза
4634 4634 Предишен маркер
4635 4635 По-бавно
4636 4636 По-бавно възпроизвеждане
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 И
4641 4641 С
4642 4642 Ю
4643 4643 З
4644 4644 Д
4645 4645 И
4646 4646 П
4647 4647 С
4648 4648 С
4649 4649 И
4650 4650 Р
4651 4651 З
4652 4652 Текст
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 Редактиране: гара / станция
4664 4664 Гара / Спирка
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 Ключ:
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 съкретено име на улицата
4674 4674 -----
4675 4675 добави към селекцията
4676 4676 адрес
4677 4677 -----
4678 4678 за напреднали
4679 4679 -----
4680 4680 надземен транспорт
4681 4681 въздушен транспорт
4682 4682 Надземен_транспорт_тъмен
4683 4683 Надземен_транспорт_светъл
4684 4684 селскостопански
4685 4685 всички
4686 4686 -----
4687 4687 алея
4688 4688 по азбучен ред
4689 4689 -----
4690 4690 алтернативен
4691 4691 удобства от тип {0}
4692 4692 Обществени услуги
4693 4693 Обществено осветление
4694 4694 Обществен трафик
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 Англиканска
4698 4698 храна за животни
4699 4699 -----
4700 4700 всеки
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 стрелба с лък
4704 4704 област
4705 4705 -----
4706 4706 азиатска
4707 4707 асфалт
4708 4708 атлетика
4709 4709 австралийски футбол
4710 4710 автозараждане квадранти
4711 4711 автомащабиране
4712 4712 фон
4713 4713 точка за спиране назад
4714 4714 сегмент назад
4715 4715 -----
4716 4716 Бахаи
4717 4717 Баптизъм
4718 4718 бариера
4719 4719 преграда по пътя на движение
4720 4720 бейзбол
4721 4721 басейн
4722 4722 баскетбол
4723 4723 плаж
4724 4724 -----
4725 4725 велосипед
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 черно
4729 4729 синьо
4730 4730 тресавище
4731 4731 игра с мет.топчета
4732 4732 граница
4733 4733 игра с асим.топки
4734 4734 -----
4735 4735 мост
4736 4736 маркер "мост" на точка
4737 4737 кафяво
4738 4738 индустриални развалини
4739 4739 Будизъм
4740 4740 сграда
4741 4741 -----
4742 4742 бургери
4743 4743 автобус
4744 4744 Направлява автобуси
4745 4745 -----
4746 4746 кану
4747 4747 чувствителност към регистъра
4748 4748 Католическо
4749 4749 гробище
4750 4750 -----
4751 4751 промяна на селекцията
4752 4752 промяна областта видима на екрана
4753 4753 проверка на кеша...
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 китайска
4757 4757 -----
4758 4758 Християнство
4759 4759 цигари
4760 4760 град
4761 4761 -----
4762 4762 алпинизъм
4763 4763 по часовниковата стрелка
4764 4764 -----
4765 4765 въглища
4766 4766 брегова линия
4767 4767 павиран път
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 сбито
4771 4771 бетон
4772 4772 презервативи
4773 4773 настройване на списъка с промени
4774 4774 конфигуриране на свързаното DG100
4775 4775 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4776 4776 конфликт
4777 4777 иглолистен
4778 4778 връзка
4779 4779 ремонт
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 крикет
4787 4787 крикет мрежи
4788 4788 крокет
4789 4789 -----
4790 4790 велоалея с маркер "велосипед"
4791 4791 велоспорт
4792 4792 данни
4793 4793 широколистен
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 изтриване на данните след импорт
4800 4800 -----
4801 4801 изтрито
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 остарял, вече невалиден
4806 4806 предназначен
4807 4807 с назначение
4808 4808 обиколка
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 изключено
4812 4812 док
4813 4813 кучешки надбягвания
4814 4814 два
4815 4815 надолу
4816 4816 спускане
4817 4817 свалено
4818 4818 напитки
4819 4819 автомобилен
4820 4820 изток
4821 4821 лесно
4822 4822 редактиране gpx следи
4823 4823 -----
4824 4824 точка за връзка със спешна помощ
4825 4825 конна езда
4826 4826 Евангелска
4827 4827 четни
4828 4828 примери
4829 4829 -----
4830 4830 торби за екскременти
4831 4831 експерт
4832 4832 -----
4833 4833 false: параметъра е изрично изключен
4834 4834 -----
4835 4835 двор ферма
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 ферибот
4839 4839 търсене в селекцията
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 храна
4844 4844 пеш
4845 4845 пешеходен път с маркер "пеш"
4846 4846 форд
4847 4847 залесена площ
4848 4848 -----
4849 4849 точка за спиране напред
4850 4850 сегмент напред
4851 4851 енергия от изкопаеми горива
4852 4852 свободна езда
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 от път
4856 4856 пълен
4857 4857 -----
4858 4858 газ
4859 4859 немска
4860 4860 ледник
4861 4861 голф
4862 4862 поле за голф
4863 4863 -----
4864 4864 GPS маркер
4865 4865 GPS точка
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 трева
4872 4872 трева
4873 4873 чакъл
4874 4874 сиво
4875 4875 гръцка
4876 4876 зеленина
4877 4877 зелена площ
4878 4878 земя
4879 4879 гимнастика
4880 4880 среден
4881 4881 точка за спиране
4882 4882 здравеопазване
4883 4883 -----
4884 4884 пустош
4885 4885 -----
4886 4886 подчертай
4887 4887 път / магистрала
4888 4888 път без означение (highway без reference)
4889 4889 -----
4890 4890 път_от_пътна_мрежа
4891 4891 туристически маршрут
4892 4892 Индуизъм
4893 4893 исторически
4894 4894 история
4895 4895 хокей
4896 4896 -----
4897 4897 кон
4898 4898 конни надбягвания
4899 4899 хотел
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 водна енергия
4905 4905 -----
4906 4906 изображение
4907 4907 -----
4908 4908 Импортирани данни от {0}
4909 4909 неактивен
4910 4910 включително непосредствените наследници на родителските релации
4911 4911 непълен
4912 4912 незавършен път
4913 4913 индийска
4914 4914 -----
4915 4915 индустрия
4916 4916 вътрешен сегмент
4917 4917 за средно ниво
4918 4918 -----
4919 4919 остров
4920 4920 -----
4921 4921 италианска
4922 4922 Джайнизъм
4923 4923 японска
4924 4924 Свидетели на Йехова
4925 4925 Юдаизъм
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 кебаб
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 земя
4933 4933 сметище
4934 4934 земеползване
4935 4935 земеползване от тип {0}
4936 4936 слой
4937 4937 маркер за слой със знак +
4938 4938 наляво
4939 4939 отдих и развлечение
4940 4940 отдих тип {0}
4941 4941 светла_вода
4942 4942 -----
4943 4943 Жилищна улица
4944 4944 зареждане данни от API
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 заключване на скролирането
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 нисък
4951 4951 Лютеранство
4952 4952 мангрова гора
4953 4953 изкуствени съоръжения
4954 4954 яхт пристан
4955 4955 блато
4956 4956 макс. ширина
4957 4957 макс. дължина
4958 4958 макс. скорост за пешеходния път
4959 4959 Режим измерване
4960 4960 -----
4961 4961 метал
4962 4962 Методизъм
4963 4963 мексиканска
4964 4964 военни
4965 4965 мин. ширина
4966 4966 мин. дължина
4967 4967 правописна грешка в името на ключа
4968 4968 смесен
4969 4969 Мормони
4970 4970 моторен спорт
4971 4971 автомобилен път
4972 4972 автомагистрала
4973 4973 Автомагистрална връзка
4974 4974 -----
4975 4975 кал
4976 4976 многобой
4977 4977 на няколко нива
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 Мусулманство
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 природа
4984 4984 естествен тип {0}
4985 4985 природа
4986 4986 вестници
4987 4987 следващ
4988 4988 не
4989 4989 -----
4990 4990 няма описание
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 без модификатор
4994 4994 няма име
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 забранен ляв завой
4998 4998 забранен десен завой
4999 4999 забранено напред
5000 5000 забранен обратен завой
5001 5001 няма/никой
5002 5002 нордическа
5003 5003 север
5004 5004 североизток
5005 5005 северозапад
5006 5006 не е изтрито
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 табела
5010 5010 начинаещ
5011 5011 атомна
5012 5012 -----
5013 5013 нечетни
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 нефт
5017 5017 стара ЖП линия
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 маркер "еднопосочна" на точка
5021 5021 -----
5022 5022 само ляв завой
5023 5023 само десен завой
5024 5024 само направо
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 опции
5028 5028 -----
5029 5029 Православие
5030 5030 друга ЖП линия
5031 5031 -----
5032 5032 външен сегмент
5033 5033 извън областта за сваляне
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 паркинг
5038 5038 билети за паркиране
5039 5039 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 асфалтиран път
5043 5043 павета
5044 5044 връх
5045 5045 чакъл
5046 5046 -----
5047 5047 светофар контролиран от пешеходци
5048 5048 бейзбол
5049 5049 Петдесетници
5050 5050 разрешителен
5051 5051 фотографии
5052 5052 слънчева енергия
5053 5053 кей
5054 5054 тръбопровод
5055 5055 ски писта за напреднали
5056 5056 лесна ски писта
5057 5057 ски писта за експерти
5058 5058 ски писта freeride
5059 5059 средно трудна ски писта
5060 5060 ски писта за начинаещи
5061 5061 игрище
5062 5062 пица
5063 5063 място
5064 5064 растения
5065 5065 пластмаса
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 захранване
5073 5073 Пресвитериани
5074 5074 предишен
5075 5075 главен / първокласен
5076 5076 Връзка с главен път
5077 5077 частен
5078 5078 предложен
5079 5079 Протестантизъм
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 карта на обществен транспорт
5083 5083 билети за обществен транспорт
5084 5084 -----
5085 5085 четири
5086 5086 Кваркери
5087 5087 кариера
5088 5088 ракет бол
5089 5089 ЖП
5090 5090 ЖП
5091 5091 ЖП railover
5092 5092 железопътна линия
5093 5093 ЖП точка
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 червено
5097 5097 тръстенак
5098 5098 обнови списъка с портове
5099 5099 район
5100 5100 местна
5101 5101 регулярен израз
5102 5102 релацията няма тип
5103 5103 изтрий от селекцията
5104 5104 -----
5105 5105 замени селекцията
5106 5106 улица
5107 5107 ресторант без име
5108 5108 търговия на дребно
5109 5109 надясно
5110 5110 речен бряг
5111 5111 път
5112 5112 -----
5113 5113 кръгово
5114 5114 маршрут
5115 5115 сегмент от маршрут
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 солени блата / солници
5119 5119 пясък
5120 5120 -----
5121 5121 мащаб
5122 5122 схема
5123 5123 храсталак
5124 5124 второкласен
5125 5125 -----
5126 5126 вид спорт:
5127 5127 избран
5128 5128 избор
5129 5129 отделно платно за велосипедисти на велоалея
5130 5130 -----
5131 5131 служебна
5132 5132 услуги
5133 5133 -----
5134 5134 отходна тръба
5135 5135 Шийти
5136 5136 стрелба
5137 5137 магазин
5138 5138 тип на магазина: {0}
5139 5139 ЖП стрелка
5140 5140 Сикхизъм
5141 5141 един
5142 5142 място
5143 5143 скейтборд
5144 5144 фигурно пързаляне
5145 5145 ски
5146 5146 ски
5147 5147 -----
5148 5148 Зимен парк
5149 5149 футбол
5150 5150 юг
5151 5151 югоизток
5152 5152 югозапад
5153 5153 Спиритуализъм
5154 5154 спорт
5155 5155 спорт типа {0}
5156 5156 спортен център
5157 5157 скоростна
5158 5158 стадион
5159 5159 пощенски марки
5160 5160 стандартен
5161 5161 -----
5162 5162 камък
5163 5163 поток
5164 5164 улица
5165 5165 името на улицата съдържа ss
5166 5166 низ
5167 5167 низ;низ;...
5168 5168 метро
5169 5169 -----
5170 5170 Сунити
5171 5171 наземен
5172 5172 -----
5173 5173 блато
5174 5174 сладки
5175 5175 плуване
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 тенис на маса
5179 5179 тампони
5180 5180 Даосизъм
5181 5181 телефонни ваучери
5182 5182 временен
5183 5183 временен тип път
5184 5184 тенис
5185 5185 терминал
5186 5186 третокласен
5187 5187 текст
5188 5188 тайландска
5189 5189 приливно-отливно крайбрежие
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 до път
5195 5195 -----
5196 5196 -----
5197 5197 туризъм
5198 5198 туризъм типа {0}
5199 5199 кула
5200 5200 -----
5201 5201 играчки
5202 5202 следа
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 светофар
5206 5206 трамваен маршрут
5207 5207 три
5208 5208 true: параметъра е изрично включен
5209 5209 автострада
5210 5210 Автострадна връзка
5211 5211 турска
5212 5212 обръщало
5213 5213 тип
5214 5214 Некласифициран
5215 5215 неконтролирано
5216 5216 подземен
5217 5217 подводно
5218 5218 неочакван номер на колона {0}
5219 5219 Унитаристи
5220 5220 неизвестно
5221 5221 немаркиран
5222 5222 -----
5223 5223 неасфалтиран път
5224 5224 неустановена
5225 5225 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
5226 5226 -----
5227 5227 немаркиран
5228 5228 немаркиран път
5229 5229 -----
5230 5230 необичайна комбимация маркери
5231 5231 нагоре
5232 5232 -----
5233 5233 използване
5234 5234 -----
5235 5235 грешка при проверка
5236 5236 друго при проверка
5237 5237 предупреждение при проверка
5238 5238 -----
5239 5239 версия {0}
5240 5240 през точка или път
5241 5241 вулкан
5242 5242 ваучери
5243 5243 -----
5244 5244 вода
5245 5245 водоеми
5246 5246 тип на водоема: {0}
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 запад
5253 5253 бяло
5254 5254 дива природа
5255 5255 вятърна енергия
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 гориста местност
5262 5262 неправилен маркер "highway" на точка
5263 5263 Депо
5264 5264 да
5265 5265 зебра
5266 5266 Зороастризъм
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 {0} се състои от:
5271 5271 {0} край
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 {0} метри
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
5278 5278 {0} точки дотук...
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 {0} кв. км.
5282 5282 {0} начало
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291m 1 -----
5292m 2 -----
5293m 3 -----
5294m 4 -----
5295m 5 -----
5296m 6 -----
5297m 7 -----
5298m 8 -----
5299m 9 -----
5300m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
5301m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
5302m 11 -----
5303m 12 -----
5304m 13 -----
5305m 14 Промяна параметрите на {0} обект
5306m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
5307m 15 Промяна {0} обект
5308m 15 Промяна {0} обекта
5309m 16 -----
5310m 17 -----
5311m 18 -----
5312m 19 Изтриване на {0} възел
5313m 19 Изтриване на {0} възела
5314m 20 Изтриване на {0} обект
5315m 20 Изтриване на {0} обекта
5316m 21 Изтриване на {0} отношение
5317m 21 Изтриване на {0} отношения
5318m 22 Изтриване на {0} път
5319m 22 Изтриване на {0} пътя
5320m 23 -----
5321m 24 -----
5322m 25 -----
5323m 26 -----
5324m 27 -----
5325m 28 -----
5326m 29 -----
5327m 30 Вмъкване на нов възел в път.
5328m 30 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
5329m 31 -----
5330m 32 -----
5331m 33 -----
5332m 34 Преместване {0} възел
5333m 34 Преместване {0} възела
5334m 35 -----
5335m 36 -----
5336m 37 Поставяне на {0} етикет
5337m 37 Поставяне на {0} етикета
5338m 38 -----
5339m 39 -----
5340m 40 -----
5341m 41 Премахване стари ключове от {0} обекта
5342m 41 Премахване на стари ключове от {0} обекта
5343m 42 Завърти {0} възел
5344m 42 Завърти {0} възела
5345m 43 Опростяване на път (премахната {0} точка)
5346m 43 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
5347m 44 -----
5348m 45 -----
5349m 46 -----
5350m 47 -----
5351m 48 -----
5352m 49 Избраната точка не е в средата на път.
5353m 49 Избраните точки не са в средата на път.
5354m 50 -----
5355m 51 -----
5356m 52 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5357m 52 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5358m 53 -----
5359m 54 -----
5360m 55 -----
5361m 56 -----
5362m 57 -----
5363m 58 -----
5364m 59 Това ще промени до {0} обект.
5365m 59 Това ще промени до {0} обекта
5366m 60 -----
5367m 61 -----
5368m 62 Обновяване свойствата на {0} обект
5369m 62 Обновяване свойствата на {0} обекта
5370m 63 -----
5371m 64 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5372m 64 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5373m 65 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5374m 65 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5375m 66 Качване на {0} обект...
5376m 66 Качване на {0} обекта...
5377m 67 -----
5378m 68 -----
5379m 69 следа с {0} точка
5380m 69 следа с {0} точки
5381m 70 маркер
5382m 70 маркери
5383m 71 възел
5384m 71 възли
5385m 72 обект
5386m 72 обекта
5387m 73 точка
5388m 73 точки
5389m 74 релация
5390m 74 релации
5391m 75 за {0} примитив
5392m 75 за {0} примитива
5393m 76 път
5394m 76 пътища
5395m 77 {0} Автор
5396m 77 {0} Автора
5397m 78 {0} се състои от {1} маркер
5398m 78 {0} се състои от {1} маркери
5399m 79 {0} се състои от {1} следа
5400m 79 {0} се състои от {1} следи
5401m 80 -----
5402m 81 -----
5403m 82 -----
5404m 83 {0} член
5405m 83 {0} члена
5406m 84 {0} точка
5407m 84 {0} точки
5408m 85 {0} обект за добавяне:
5409m 85 {0} обекта за добавяне:
5410m 86 {0} обект за изтриване:
5411m 86 {0} обекта за изтриване:
5412m 87 -----
5413m 88 -----
5414m 89 {0} точка
5415m 89 {0} точки
5416m 90 {0} релация
5417m 90 {0} релации
5418m 91 {0} маршрут,
5419m 91 {0} маршрути,
5420m 92 {0} етикет
5421m 92 {0} етикета
5422m 93 -----
5423m 94 {0} следа,
5424m 94 {0} следи,
5425m 95 -----
5426m 96 -----
5427m 97 {0} път
5428m 97 {0} пътя
5429m 98 {0} точка на интерес
5430m 98 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.