source: josm/trunk/data/bg.lang@ 3491

Last change on this file since 3491 was 3491, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 153.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
3 3 -----
4 4 брой обекти
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
11 11 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
12 12 -----
13 13 (URL беше:
14 14 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (няма обект)
20 20 (никой)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
26 26 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
27 27 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
28 28 -----
29 29 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
30 30 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
31 31 * Един маркиран възел, или
32 32 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
33 33 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
34 34 ... възможни са други способи за придвижване
35 35 ... се отнася за релация
36 36 /път/към/папката/на/JOSM/
37 37 -----
38 38 -----
39 39 Боулинг зала
40 40 -----
41 41 денонощно
42 42 -----
43 43 -----
44 44 <Няма още GPX следи заредени>
45 45 -----
46 46 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
47 47 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
48 48 -----
49 49 -----
50 50 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
51 51 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
52 52 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
53 53 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
54 54 <b>modified</b> - всички променени обекти
55 55 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
59 59 -----
60 60 <b>selected</b> - всички избрани обекти
61 61 -----
62 62 -----
63 63 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
64 64 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
65 65 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
66 66 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
67 67 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <различни>
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
78 78 <h1>Групи модификатори</h1>
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
92 92 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <html>Отметката не може да бъде записана.<br>{0}</html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
130 130 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
131 131 -----
132 132 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
196 196 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
223 223 -----
224 224 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
225 225 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 <u>Специални цели:</u>
260 260 <неопределено>
261 261 > долу
262 262 > горе
263 263 A по разстояние
264 264 A по време
265 265 -----
266 266 -----
267 267 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
268 268 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
269 269 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
270 270 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
271 271 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Превишаване възможностите на API
276 276 API версия: {0}
277 277 Изоставена ЖП линия
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 За програмата
284 284 За JOSM...
285 285 -----
286 286 -----
287 287 Достъп
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Настаняване
293 293 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
294 294 клиентски карти
295 295 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
296 296 -----
297 297 Действие
298 298 -----
299 299 -----
300 300 Активиране
301 301 -----
302 302 Активиране на избрания слой
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Добави
306 306 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
307 307 Добавяне на точка...
308 308 Добавяне на параметри
309 309 Добавяне на поправено изображение
310 310 Добавяне на "source=..." към ?
311 311 -----
312 312 Добавете коментар
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
316 316 -----
317 317 Добавяне на нова точка към съществуващ път
318 318 Добавяне нов източник в списъка.
319 319 Добавяне на нов етикет
320 320 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Добави празен етикет
329 329 Добави информация за автора
330 330 Добавяне на конфликт за ''{0}''
331 331 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
332 332 -----
333 333 Добавяне на мрежа
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Добавяне на нов слой
337 337 Добавяне на точка
338 338 Добавяне на точка в път
339 339 Добавяне на точка към път и съединяване
340 340 Добавяне на възел {0}
341 341 Добавяне на отношение {0}
342 342 Добавяне на рутиращ слой
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Добавяне на път {0}
349 349 Добавен възел на всички кръстовища
350 350 -----
351 351 Интерполация на адреси
352 352 -----
353 353 Адреси
354 354 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Настройка на WMS
358 358 -----
359 359 Настройте позицията на избрания WMS слой
360 360 Настройване часови пояс и отместване
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Административна
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 Разширени настройки
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Надземни линии
374 374 -----
375 375 -----
376 376 Летище
377 377 -----
378 378 Алкохол
379 379 Подреди точките в кръг
380 380 Подреди точките в линия
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Всички
388 388 -----
389 389 Всички формати
390 390 -----
391 391 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
392 392 -----
393 393 Земя за лично ползване
394 394 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Разрешено преминаване:
402 402 Позволяване на подреждане в няколко слоя
403 403 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
404 404 -----
405 405 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
409 409 -----
410 410 Алфа канал
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Планинска хижа
414 414 -----
415 415 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
416 416 -----
417 417 Също преименувай файл
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Обществени удобства
421 421 -----
422 422 Брой проводници
423 423 Брой седящи места
424 424 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
425 425 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 В разширение {0} възникна грешка
432 432 -----
433 433 Възникна грешка: {0}
434 434 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
435 435 -----
436 436 Възникна непозната грешка
437 437 Ъгъл
438 438 Ъгъл между две избрани точки
439 439 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
440 440 Приложи
441 441 Приложи промените
442 442 Прилагане шаблон
443 443 Прилагане на резолюцията
444 444 Приложи роля
445 445 -----
446 446 Приложи изглаждане върху картата.
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
450 450 Приложи избраните промени
451 451 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
456 456 Приложи тази роля към всички членове
457 457 Прилагане?
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Архиологични разкопки
461 461 Стрелба с лък
462 462 -----
463 463 Сигурни ли сте?
464 464 Област
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Център на изкуствата
468 468 Творба на изкуството
469 469 -----
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Атлетика
473 473 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
474 474 Атракция
475 475 -----
476 476 Аудио
477 477 Аудио устройството е недостъпно
478 478 Аудио настройки
479 479 Аудио маркери от {0}
480 480 Аудио синхронизирано на точка {0}.
481 481 Звук: {0}
482 482 Аудио напътствия
483 483 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
484 484 Австралийски футбол
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Автор
494 494 Автор: {0}
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 Автори
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Авто-определяне източници
505 505 Авто мащаб:
506 506 Авто-Център
507 507 Авто-отгатване
508 508 -----
509 509 Автоматичен запис на данни на живо
510 510 Автозареждане Квадранти:
511 511 Банкомат
512 512 Автоматично сваляне
513 513 Автоматично поправяне на маркерите
514 514 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
515 515 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
516 516 -----
517 517 Наличен
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 B по разстояние
522 522 B по време
523 523 -----
524 524 Дестка ясла
525 525 Назад
526 526 -----
527 527 Лоша заявка
528 528 Фурна
529 529 Банка
530 530 Бар
531 531 Прегради
532 532 Бейсбол
533 533 Основен
534 534 Басейн
535 535 Баскетбол
536 536 Батерии
537 537 Поле на битка
538 538 Залив
539 539 Плаж
540 540 Маяк / Радиопредавател
541 541 Скамейка
542 542 Напитки
543 543 -----
544 544 Вело
545 545 -----
546 546 Бирария
547 547 -----
548 548 Велосипеди
549 549 -----
550 550 Био дизел
551 551 Празен слой
552 552 Бетонен блок
553 553 -----
554 554 Съдържание на таблото
555 555 Корабостроителница
556 556 Стълб
557 557 Книжарница
558 558 Отметки
559 559 Граничен контрол
560 560 Ботаническо название
561 561 -----
562 562 Буле (игра с мет.топчета)
563 563 Граници
564 564 -----
565 565 Пограничен камък
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Рамка
569 569 -----
570 570 Игра с асим.мет.топки (bowls)
571 571 Мост
572 572 -----
573 573 Индустриални развалини
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Съобщаване на грешки
578 578 -----
579 579 Сграда
580 580 -----
581 581 -----
582 582 Сгради
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Накланяща преграда (bump gate)
586 586 Направляван автобус
587 587 Автобусна платформа
588 588 Автогара
589 589 Автобусна спирка
590 590 Бус трап
591 591 Месарница
592 592 C по разстояние
593 593 C по време
594 594 -----
595 595 Кабинков лифт
596 596 Грешка на кеш формата
597 597 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
598 598 -----
599 599 Кадастър
600 600 Кадастър: {0}
601 601 CadastreGrabber: Невалидно url.
602 602 Кафене
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 Къмпинг
607 607 Къмпинг
608 608 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
609 609 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
610 610 -----
611 611 Канал
612 612 Отмяна
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
622 622 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
623 623 Прекратяване на качването
624 624 Не може да се добави точка извън пределите на света.
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
639 639 -----
640 640 -----
641 641 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
647 647 Кану
648 648 Консервни кутии
649 649 Капацитет
650 650 Капацитет (общ)
651 651 Записване на GPS следа
652 652 Автомобил
653 653 Автомобили
654 654 Площадка за каравани
655 655 Пари
656 656 Замък
657 657 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
658 658 Пещерен вход
659 659 Гробище
660 660 Центриране веднъж
661 661 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
662 662 Центриране на изгледа
663 663 Седалков лифт
664 664 Бунгало
665 665 Промяна параметри
666 666 Промени посоката?
667 667 Промяна местоположение
668 668 Промяна на възел {0}
669 669 Промяна на връзка
670 670 {0} {1}
671 671 Промяна на релация {0}
672 672 Смяна разделителна способност
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Промени стойностите?
676 676 Промяна на път {0}
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 Пакета с изменения е затворен
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Списък с промени {0}
690 690 -----
691 691 Промяна клавишни комбинации ръчно.
692 692 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
693 693 -----
694 694 Проверка на ключовете.
695 695 Проверка стойностите.
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
700 700 Грешка в контролните суми:
701 701 Аптека
702 702 Подчинени релации
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Изберете
706 706 Изберете цвят
707 707 Изберете цвят за {0}
708 708 Изберете лиценз от набора
709 709 -----
710 710 Избери от...
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 Църква
715 715 Кино
716 716 Град (над 100 000)
717 717 Знак указващ начало/край на населено място
718 718 Градска стена
719 719 Име на град
720 720 -----
721 721 Гражданска
722 722 -----
723 723 Изчисти
724 724 -----
725 725 Изчистване маршрут
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Натиснете и влачете за да преместите цел
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 Добавяне на цел
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Намаляване/увеличаване на панела
760 760 -----
761 761 Премахване на цел
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 Скала
775 775 Скално катерене
776 776 Затваряне
777 777 Затваряне въпреки всичко
778 778 Затваряне на списъка с промени след качване
779 779 Затваряне на списъците с промени
780 780 -----
781 781 Затвори и прекрати свалянето
782 782 Затваряне на отворени пакети с промени
783 783 -----
784 784 Затваряне на диалоговия прозорец
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
793 793 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
794 794 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
795 795 -----
796 796 Затворен Път
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 По-подробно описание
801 801 По-точно описание
802 802 Затваря отворени пакети с промени
803 803 -----
804 804 Затваряне на сисъка с промени.
805 805 -----
806 806 Затваряне на списък промени по версии...
807 807 Дрехи
808 808 -----
809 809 Крайбрежие
810 810 Брегови линии.
811 811 Монети
812 812 Колеж
813 813 Цвят
814 814 Цвят (hex)
815 815 -----
816 816 Цветова схема
817 817 Цветни схеми
818 818 Цветове
819 819 -----
820 820 Оцветяване точките от следите според скоростта.
821 821 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
822 822 Цвят
823 823 Обедини линии
824 824 Обединява няколко отделни линии в една.
825 825 Обединяване {0} линии
826 826 -----
827 827 Списък промени
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 Търговия
832 832 Общи
833 833 -----
834 834 Комуна bbox: {0}
835 835 -----
836 836 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
837 837 Сравняване
838 838 Компютри
839 839 Настройки
840 840 Конфигуриране на устройство
841 841 Настройка сайтове за разширения
842 842 Допълнителни настройки
843 843 Настройка на достъпните разширения.
844 844 Настройване предпочитания за маршрутизиране
845 845 Настройка на сайтове...
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Потвърждение на действието на дистанционното управление
854 854 Потвърди празна роля
855 855 Конфликт
856 856 Разрешение на конфликт
857 857 -----
858 858 Конфликтът не е разрешен напълно
859 859 Конфликти
860 860 Забелязани са конфликти
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Свързване на съществуващ път към точка
867 867 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
868 868 Свързан
869 869 Свързан край на път е близо до друг път
870 870 Свързване
871 871 Свързване...
872 872 Грешка при свързване.
873 873 Неуспешна връзка
874 874 Настройки на връзката
875 875 Параметри на връзката с OSM сървъра.
876 876 Връзката се разпадна.
877 877 -----
878 878 Пътен ремонт
879 879 Строителна площадка
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Свързване с OSM Сървър...
883 883 Свързване със сървъра...
884 884 Свързване с WMS Сървър...
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Континент
888 888 Продължи
889 889 -----
890 890 Продължаване разрешаването на кофликти
891 891 Продължаване на качването
892 892 Продължаване на път от последния възел.
893 893 -----
894 894 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
895 895 Участници
896 896 Хранителни стоки
897 897 Преобразувай в слой GPX
898 898 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
899 899 Преобразувай в слой данни
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Преобразувано от: {0}
904 904 -----
905 905 Координати импортирани:
906 906 Координати:
907 907 Копиране
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Копие на {0}
916 916 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 Копиране в клипборда и затваряне
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Авторски права (препратка)
926 926 Авторски права (година)
927 927 Корелнутииране
928 928 Съпоставяне на изображения с GPX следа
929 929 Корелиране към GPX
930 930 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
931 931 Невъзможно да се получи изображение
932 932 -----
933 933 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
934 934 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Не може да бъде открит типа на елемента
938 938 -----
939 939 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
943 943 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
944 944 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
945 945 Не може да се прочете "{0}"
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
949 949 -----
950 950 -----
951 951 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
952 952 -----
953 953 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
957 957 -----
958 958 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
959 959 -----
960 960 Държава
961 961 Код на държава
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Графство
965 965 Курс
966 966 Съдебна сграда
967 967 Закрит резервоар
968 968 Кран
969 969 Създаване окръжност
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 Създаване на окръжност от три избрани точки
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Създаване мрежа от пътища
980 980 Създаване мрежа от пътища
981 981 -----
982 982 Създаване на нова релация
983 983 -----
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Създаване на области
987 987 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
988 988 -----
989 989 Създаване на граница
990 990 -----
991 991 Създаване на сгради
992 992 Създаване на копие на път
993 993 Създаване мрежа от пътища
994 994 Създаване на нов проблем
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Създаване нов възел.
1000 1000 Създаване на нова релация в слой "{0}"
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
1012 1012 -----
1013 1013 Създаване на списък с промени ...
1014 1014 Създаване на интерфейса
1015 1015 Кредитни карти
1016 1016 Крикет
1017 1017 Крикет мрежи
1018 1018 Критерий
1019 1019 Крокет
1020 1020 Пресичане с велосипед
1021 1021 Пресичане върху кон
1022 1022 ЖП прелез
1023 1023 Помощник при пресъчане
1024 1024 Пресичащи се сгради
1025 1025 Тип пресичане
1026 1026 Име на типа пътека (UK)
1027 1027 Пресичащи се пътища
1028 1028 Пресичащи се пътища.
1029 1029 Кухня
1030 1030 Текуща селекция
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Текуща стойност по подразбиране.
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Избор цвят
1038 1038 Настройка рисуването на линии
1039 1039 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1040 1040 Просека
1041 1041 Вело бариера
1042 1042 Циклична зависимост между релации:
1043 1043 Велосипедизъм
1044 1044 Циклични зависимости
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Язовирна стена
1048 1048 Слой Данни {0}
1049 1049 Формат за натрупване на данни
1050 1050 -----
1051 1051 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
1052 1052 Източници на данни
1053 1053 Проверка на данни
1054 1054 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
1055 1055 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Дебитни карти
1060 1060 -----
1061 1061 Десетични градуси
1062 1062 Решение
1063 1063 Намаляне на мащаба
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 По подразбиране
1069 1069 По подразбиране (Автоматично определени)
1070 1070 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
1071 1071 Текущата стойност е ''{0}''.
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Изтриване
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Режим на изтриване
1080 1080 Изтриване на параметри
1081 1081 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1082 1082 Потвърждение за изтриване
1083 1083 Изриване на дублиращите се пътища
1084 1084 изтриване на филтъра
1085 1085 Изтриване от връзка
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Изтриване на точки или линии.
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Изтриване на избраните обекти.
1097 1097 Изтриване на текущо редактираната врзка
1098 1098 -----
1099 1099 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1100 1100 -----
1101 1101 Изтриване на избраната връзка
1102 1102 Изтриване на избраната схема от списъка.
1103 1103 Изтриване на източник от списъка
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 Премахване на ненужни точки от път.
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Изтрито състояние:
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 Конфесия
1121 1121 Стоматолог
1122 1122 -----
1123 1123 Опишете проблема колкото можете по-подробно
1124 1124 Описание
1125 1125 Описание: {0}
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1132 1132 Дизел
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 Трудност
1136 1136 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1137 1137 Посока
1138 1138 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
1139 1139 Посока в която да се търси земя
1140 1140 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
1141 1141 Изключване
1142 1142 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
1143 1143 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
1144 1144 -----
1145 1145 Изключване на разширение
1146 1146 Отхвърляне и изтриване
1147 1147 Откажи промените и Изход
1148 1148 Приготвят лекарства по рецепти
1149 1149 -----
1150 1150 Настройки на дисплея
1151 1151 -----
1152 1152 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Показвай координатите като
1156 1156 -----
1157 1157 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
1158 1158 -----
1159 1159 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
1160 1160 Показване на живо на аудио следата.
1161 1161 Показване на не-геомаркирани фотографии
1162 1162 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
1163 1163 Показване на меню Аудио.
1164 1164 Покажи екран с информация за програмата.
1165 1165 -----
1166 1166 Показване историята на всички избрани обекти.
1167 1167 Показване историята на избраните елементи.
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1171 1171 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
1172 1172 Показва OpenLayers фоново изображение
1173 1173 Разпределяне на точки
1174 1174 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1175 1175 Неизползвана ЖП линия
1176 1176 -----
1177 1177 Не прилагай промените
1178 1178 -----
1179 1179 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1180 1180 Не чертай линии между точките на този слой.
1181 1181 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 Не прави нищо
1185 1185 -----
1186 1186 Желаете ли да разрешите това?
1187 1187 -----
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Магазин "Направи си сам"
1191 1191 Док
1192 1192 Лекар
1193 1193 Надпреварване с кучета
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 Двоен конфликт
1197 1197 Надолу
1198 1198 Сваляне
1199 1199 Свали всички подчинени релации
1200 1200 -----
1201 1201 -----
1202 1202 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1203 1203 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1204 1204 Местоположение на изтеглянето
1205 1205 Сваляне членове
1206 1206 -----
1207 1207 Сваляне на обект по ID.
1208 1208 -----
1209 1209 Сваляне на обект...
1210 1210 Сваляне на добавка
1211 1211 -----
1212 1212 Свали избраните подчинени релации
1213 1213 URL за сваляне
1214 1214 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1215 1215 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1221 1221 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1222 1222 Свали като нов слой
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1229 1229 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1230 1230 Свали всичко в пределите на:
1231 1231 Свали от OSM по дължина на тази следа
1232 1232 Сваляне от OSM...
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 Сваляне на обект...
1246 1246 -----
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 Свали членовете на връзките
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 Свали избраните връзки
1256 1256 -----
1257 1257 Сваляне на област в предала на рамка
1258 1258 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1265 1265 -----
1266 1266 Сваляне на видимите квадранти
1267 1267 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1268 1268 Свалени GPX данни
1269 1269 -----
1270 1270 Сваляне на GPS данни
1271 1271 Сваляне данни от OSM...
1272 1272 Сваляне на добавката {0}...
1273 1273 Зареждане на "Съобщение на деня"
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Сваляне на данни
1280 1280 -----
1281 1281 Сваляне на историята...
1282 1282 Сваляне на квадрат с изображение...
1283 1283 Зареждане на отворени пакети с изменения
1284 1284 -----
1285 1285 Зареждане точки {0} до {1}...
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Сваляне на връзка {0}
1289 1289 Сваляне {0}
1290 1290 -----
1291 1291 Влек
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 -----
1300 1300 Отточен канал
1301 1301 Рисуване
1302 1302 Изобразвай направлението със стрелки
1303 1303 -----
1304 1304 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1305 1305 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1306 1306 Изобразвай границите на свалените данни.
1307 1307 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1308 1308 -----
1309 1309 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1310 1310 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1311 1311 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1312 1312 Изобразявай големи GPS точките.
1313 1313 Рисуване на по-големи GPS точките.
1314 1314 Чертай линии между точките на този слой.
1315 1315 Свързване с линии на GPS точките
1316 1316 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1317 1317 Рисуване на точки
1318 1318 Рисуване на «гумена» помощна линия
1319 1319 Показвай поредния номер на сегментите
1320 1320 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1321 1321 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1322 1322 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1323 1323 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1324 1324 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1325 1325 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1326 1326 Питейна вода
1327 1327 -----
1328 1328 Височина на съществуващ път
1329 1329 Химическо чистене
1330 1330 Дублирай в {0} точки
1331 1331 Дублиране
1332 1332 -----
1333 1333 Повтарящи се линии
1334 1334 Дублира път с отместване.
1335 1335 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1336 1336 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1337 1337 Дублиране на избраните пътища.
1338 1338 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1339 1339 -----
1340 1340 Повтарящи се точки
1341 1341 Повтарящи се точки
1342 1342 Повтарящи се точки от път.
1343 1343 Дублирани пътища
1344 1344 Мейл
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 Изток
1348 1348 -----
1349 1349 Редактиране
1350 1350 Редактирай боулинг зала
1351 1351 Редактиране на информацията за адреса
1352 1352 Редактирай интерполация на адреси
1353 1353 Редактирай административна граница
1354 1354 -----
1355 1355 Редактиране магазин за алкохол
1356 1356 Редактиране на: Земя за лично ползване
1357 1357 Редактирай планинска хижа
1358 1358 -----
1359 1359 Редактирай архиологични разкопки
1360 1360 Редактирай стрелба с лък
1361 1361 Редактирай център на изкуствата
1362 1362 Редактирай творба на изкуството
1363 1363 Редактирай атлетика
1364 1364 Редактирай забележилтеност
1365 1365 Редактирай австралийски футбол
1366 1366 Редактирай банкомат
1367 1367 Редактирай детска ясла
1368 1368 Редактирай фурна
1369 1369 Редактирай банка
1370 1370 Редактиране на бар
1371 1371 Редактирай бейсбол
1372 1372 Редактиране на басейн
1373 1373 Редактирай баскетбол
1374 1374 Редактирай поле на битка
1375 1375 Редактирай залива
1376 1376 Редактирай плажа
1377 1377 Редактирай маяк / радиопредавател
1378 1378 Редактиране магазин за безалкохолни
1379 1379 Велосипедна стоянка (паркинг)
1380 1380 Редактиране велосипеди под наем
1381 1381 Редактирай вело-магазин
1382 1382 Редактирай бирария
1383 1383 Редактирай корабостроителница
1384 1384 Редактиране на стълб
1385 1385 Редактиране на книжарница
1386 1386 Редактирай граничен контрол
1387 1387 Редактирай Игра с мет.топчета
1388 1388 -----
1389 1389 редактиране на: Пограничен камък
1390 1390 Редактирай игра с асим.мет.топки
1391 1391 Редактирай мост
1392 1392 Редактиране алея за езда
1393 1393 Редактирай ундустриални развалини
1394 1394 Редактирай накланяща преграда
1395 1395 Редактирай направляван автобус
1396 1396 Редактирай автобусна платформа
1397 1397 Редактирай автогара
1398 1398 Редактирай автобусна спирка
1399 1399 Редактирай месарница
1400 1400 Редактирай кабинков лифт
1401 1401 Редактирай кафене
1402 1402 Редактирай къмпинг
1403 1403 -----
1404 1404 Редактирай канал
1405 1405 Редактирай кану
1406 1406 Редактиране коли под наем
1407 1407 Редактирай автосервиз
1408 1408 Редактирай споделяне автомобили
1409 1409 Редактирай автосалон
1410 1410 Редактирай автомивка
1411 1411 Редактирай площадка за каравани
1412 1412 Редактирай замък
1413 1413 Редактирай тексаска мрежа
1414 1414 Редактиране пещерен вход
1415 1415 Редактирай гробище
1416 1416 Редактирай седалков лифт
1417 1417 Редактирай бунгало
1418 1418 Редактиране на: аптека
1419 1419 Редактирай кино
1420 1420 Редактирай голям град
1421 1421 Редактирай знак за ограничение в град
1422 1422 Редактирай гражданска граница
1423 1423 Редактирай скалата
1424 1424 Редактирай скално катерене
1425 1425 Редактирай крайбрежието
1426 1426 Редактирай колеж
1427 1427 Редактирай търговия
1428 1428 Редактирай общи
1429 1429 Редактирай компютърен магазин
1430 1430 Редактирай строителна площадка
1431 1431 Редактирай континент
1432 1432 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1433 1433 Редактирай държава
1434 1434 Редактирай графство
1435 1435 Редактирай съдебна сграда
1436 1436 Редактирай закрит резервоар
1437 1437 Редактирай кран
1438 1438 Редактирай крикет
1439 1439 Рекдатирай крикет мрежи
1440 1440 Редактирай крокет
1441 1441 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1442 1442 Редактиране велоалея
1443 1443 Редактирай велосипедизъм
1444 1444 Редактирай язовирна стена
1445 1445 Редактирай стоматолигия
1446 1446 Редактирай неизползвана ЖП линия
1447 1447 -----
1448 1448 Редактирай магазин "Направи си сам"
1449 1449 Редактирай док
1450 1450 редактиране на "Лекар"
1451 1451 Редактирай надбягвания с кучета
1452 1452 Редактирай влек
1453 1453 Редактирай отточен канал
1454 1454 Редактирай питейна вода
1455 1455 Редактирай химическо чистене
1456 1456 Редактирай магазин за електроника
1457 1457 Редактирай посолство
1458 1458 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1459 1459 Редактирай вход
1460 1460 Редактирай конна езда
1461 1461 Редактирай обработваема земя
1462 1462 Редактирай двор ферма
1463 1463 Редактирай заведение бързо хранене
1464 1464 Редактирай скалист склон
1465 1465 Ферибот
1466 1466 Редактирай ферибот терминал
1467 1467 редактиране на "Пожарен кран"
1468 1468 Редактирай пожарна
1469 1469 Редактирай риболов
1470 1470 Редактиране на: стълби
1471 1471 Редактирай цветарски магазин
1472 1472 -----
1473 1473 Редактиране на алея или тротоар
1474 1474 Редактирай брод
1475 1475 редактиране на "залесена площ"
1476 1476 Редактирай фонтан
1477 1477 Редактирай бензиностанция
1478 1478 Редактирай мебелен магазин
1479 1479 -----
1480 1480 Редактирай градина
1481 1481 Редактирай градински център
1482 1482 Редактирай газохранилище
1483 1483 Редактирай порта
1484 1484 Редактиране ледник
1485 1485 Редактирай голф
1486 1486 Редактирай поле за голф
1487 1487 Редактиране на гондола
1488 1488 Редактирай трева
1489 1489 Редактирай църковно гробище
1490 1490 Редактирай зелени площи
1491 1491 Редактирай къща за гости
1492 1492 Редактирай гимнастика
1493 1493 Редактирай фризьорски салон / козметика
1494 1494 Редактирай малка ЖП гара
1495 1495 Редактирай махала
1496 1496 Редактирай врата с бодлива тел
1497 1497 Редактирай железария
1498 1498 Редактиране пустош
1499 1499 -----
1500 1500 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1501 1501 Редактиране пътен ремонт
1502 1502 Редактирай хокей
1503 1503 Редактирай конни надбягвания
1504 1504 Редактирай болница
1505 1505 Редактирай хостел / студентско общежитие
1506 1506 Редактирай хотел
1507 1507 Редактирай ловно скривалище
1508 1508 Редактирай промишленост
1509 1509 Редактирай остров
1510 1510 Редактиране на: скала
1511 1511 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1512 1512 Редактиране пътен възел
1513 1513 Редактирай детска градина
1514 1514 Редактирай будка
1515 1515 Редактирай кисинг гейт
1516 1516 Редактирай сушата
1517 1517 Редактирай сметище
1518 1518 Редактирай пералня
1519 1519 Редактирай библиотека
1520 1520 Редактиране на "бариера"
1521 1521 Редактирай лека ЖП линия
1522 1522 Редактирай маяк / светлинен фар
1523 1523 Редактиране жилищна улица
1524 1524 Редактирай местност
1525 1525 Редактирай пристанище за яхти
1526 1526 Редактиране поляна
1527 1527 Редактирай паметник
1528 1528 Редакирай военна земя
1529 1529 Редактирай миниголф
1530 1530 Редактирай обмяна на валута
1531 1531 Редактирай монорелса
1532 1532 Редактирай забележителност
1533 1533 Редактирай мотел
1534 1534 Редактиране автомагистрала
1535 1535 Редактирай магистрален възел
1536 1536 Редактиране автомагистрална връзка
1537 1537 Редактирай планински проход
1538 1538 Редактирай калта
1539 1539 Редактирай многобой
1540 1540 Редактиране мултиполигон
1541 1541 Редактирай музей
1542 1542 Редактирай теснолинейка
1543 1543 Редактирай национална граница
1544 1544 Редактирай граница национален парк
1545 1545 Редактирай природен резерват
1546 1546 Редактирай нощен клуб
1547 1547 -----
1548 1548 Редактирай оптика
1549 1549 Редактирай био магазин
1550 1550 Редактирай мазизин за туристически стоки
1551 1551 -----
1552 1552 Редактирай парк
1553 1553 Редактирай паркинг
1554 1554 Редактиране улица паркинг
1555 1555 -----
1556 1556 Редактирай пътека
1557 1557 Редактиране връх
1558 1558 Редактирай пешеходна улица
1559 1559 Редактирай пелота
1560 1560 Редактирай аптека
1561 1561 Редактирай място за излет
1562 1562 Редактирай кей
1563 1563 Редактирай газопровод
1564 1564 Редактирай игрище
1565 1565 Редактирай място за богослужение
1566 1566 Редактирай площадка
1567 1567 Редактирай полиция/милиция
1568 1568 Редактирай политическа граница
1569 1569 Редактирай пощенска станция
1570 1570 Редактирай електрогенератор
1571 1571 Редактирай линия за електропренос
1572 1572 Редактирай електростанция
1573 1573 Редактирай електроподстанция
1574 1574 Редактирай стълб от ЕПМ
1575 1575 Редактирай историческа ЖП линия
1576 1576 Редактиране връзка с първокласен път
1577 1577 Редактиране първокласен път
1578 1578 Редактирай затвор
1579 1579 Редактирай бар
1580 1580 Редактирай обществена сграда
1581 1581 Редактирай кариера
1582 1582 Редактирай състезателна писта
1583 1583 Редактирай ракет
1584 1584 Редактирай ЖП Линия
1585 1585 Редактирай ЖП
1586 1586 Редактирай ЖП платформа
1587 1587 Редактирай спортна площадка
1588 1588 Редактиране на станция за рециклиране
1589 1589 Редактирай област
1590 1590 Редактирай резервоар
1591 1591 Редактирай жилищна зона
1592 1592 Редактиране улица от населено място
1593 1593 Редактирай ресторант
1594 1594 Редактирай търговия на дребно
1595 1595 Редактирай река
1596 1596 Редактирай речен бряг
1597 1597 Редактиране пътни ограничения
1598 1598 Редактиране път от неизвестен тип
1599 1599 Редактиране маршрут
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 Редактирай руини
1604 1604 -----
1605 1605 Редактирай двойна врата
1606 1606 Редактирай училището
1607 1607 Редактирай сипей
1608 1608 Редактирай шубрака
1609 1609 Редактиране второкалсен път
1610 1610 Редактирай служба услуги
1611 1611 Редактиране помощна улица
1612 1612 Редактирай навес
1613 1613 Редактирай магазин за обувки
1614 1614 Редактирай стрелба
1615 1615 Редактиране на бързите клавиши
1616 1616 Редактирай скейтборд
1617 1617 Редактирай фигурно пързаляне
1618 1618 Редактирай ски
1619 1619 Редактирай хелинг
1620 1620 Редактирай футбол
1621 1621 Редактиране шипове
1622 1622 Редактирай спортен център
1623 1623 Редактирай магазин за спортни стоки
1624 1624 Редактирай извора
1625 1625 Редактирай стадион
1626 1626 Редактирай област/щат
1627 1627 Редактирай книжарница
1628 1628 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1629 1629 Редактирай поток
1630 1630 Редактирай квартал
1631 1631 Редактирай метро
1632 1632 Редактирай вход в метро
1633 1633 Редактирай супермаркет
1634 1634 Редактирай видеонаблюдение
1635 1635 Редактирай точка на наблюдение
1636 1636 Редактирай плуване
1637 1637 Редактирай тенис на маса
1638 1638 Редактирай стоянка таксита
1639 1639 -----
1640 1640 Редактирай телефон
1641 1641 Редактирай тенис
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 Редактиране третокласен път
1645 1645 Редактирай театър
1646 1646 Редактирай развлекателен парк
1647 1647 Редактирай място за плащане пътна такса
1648 1648 Редактирай кула
1649 1649 Редактирай град
1650 1650 Редактирай кметство
1651 1651 Редактирай магазин за играчки
1652 1652 Редактирай черен път
1653 1653 -----
1654 1654 Редактирай трамвай
1655 1655 Редактирай трамвайна спирка
1656 1656 Редактиране на туристическа агенция
1657 1657 Редактирай дърво
1658 1658 Редактиране автострада
1659 1659 Редактиране автострадна връзка
1660 1660 Редактиране тунел
1661 1661 Редактиране на ограничения при завиване
1662 1662 редактиране на: турникет
1663 1663 Редактиране некласифициран път
1664 1664 Редактирай университет
1665 1665 Редактирай автомат за стоки
1666 1666 Редактирай ветеринар
1667 1667 Редактирай Видео-магазин
1668 1668 Редактирай място с добра гледка
1669 1669 Редактирай село
1670 1670 Редактирай зелено селище
1671 1671 Редактирай лозе
1672 1672 Редактиране вулкан
1673 1673 -----
1674 1674 Редактирай пречиствателна станция
1675 1675 Редактирай водата
1676 1676 Редактирай аквапарк
1677 1677 Редактирай водонапорна кула
1678 1678 Редактирай водопад
1679 1679 Редактирай крайпътен кръст
1680 1680 Редактирай крайпътен параклис
1681 1681 Редактирай бент / преливник
1682 1682 Редактирай мочурището
1683 1683 Редактирай мелница
1684 1684 редактиране на "гора"
1685 1685 Редактирай цех
1686 1686 Редактирай зоопарк
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 Редактиране на филтъра
1690 1690 -----
1691 1691 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1692 1692 Редактиране на връзка
1693 1693 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1694 1694 Редактиране на връзки
1695 1695 Редактиране маркери
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 Редактиране избрания източник.
1704 1704 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 Редактиране: {0}
1708 1708 Редактиране GPX
1709 1709 -----
1710 1710 Електрони средства за разплата
1711 1711 Електроника
1712 1712 Елементи от тип {0} се поддържат.
1713 1713 Надморска височина
1714 1714 -----
1715 1715 Насип
1716 1716 Посолство
1717 1717 Пункт за връзка със спешна помощ
1718 1718 Телефон за спешен случай
1719 1719 Празен документ
1720 1720 -----
1721 1721 Празни пътища
1722 1722 Включване автоматично кеширане.
1723 1723 Използване на вградените настройки
1724 1724 -----
1725 1725 Разрешаване на филтъра
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1731 1731 Въведете URL
1732 1732 Въведете URL за сваляне:
1733 1733 -----
1734 1734 Въведете име на меню и WMS URL
1735 1735 Въведете нова двойка ключ/стойност
1736 1736 -----
1737 1737 Въведете име на място за търсене:
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Въведете координати за новата точка.
1756 1756 -----
1757 1757 Въведете стойности за всички конфликти.
1758 1758 Въведете стойности за тегло
1759 1759 Въведете вашия коментар
1760 1760 Вход
1761 1761 Конна езда
1762 1762 Грешка
1763 1763 -----
1764 1764 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1765 1765 Грешка при изтриване на данни.
1766 1766 Грешка показване URL
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1770 1770 Грешка при зареждане на файла
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Грешка във файла {0}
1774 1774 -----
1775 1775 Грешка при разбор {0}:
1776 1776 Грешка при разбор {0}: {1}
1777 1777 Грешка при възпроизвеждане на звука
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1781 1781 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1782 1782 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1783 1783 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1784 1784 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1785 1785 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1786 1786 Грешка при разбор {0}
1787 1787 Грешка при качване
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 Грешки
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Четни
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Възникна грешка
1802 1802 Изход
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 Изход от програмата.
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1812 1812 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1813 1813 Експорт в GPX файл
1814 1814 Експорт и Записване
1815 1815 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1816 1816 Опции за експорт
1817 1817 Експорт на данните до GPX файл.
1818 1818 Експорт до GPX...
1819 1819 -----
1820 1820 Екстракт SVG ViewBox...
1821 1821 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1822 1822 -----
1823 1823 Екстракт граница на комуна
1824 1824 Извличане на GPS координати от EXIF
1825 1825 Изтегляне
1826 1826 Изтегляне на линии
1827 1827 ЗА ПОПРАВКА
1828 1828 Фон при избледняване:
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Пропадна зареждането на отметки от ''{0}'' поради причини свързани със сигурността. Изключение на ОС: {1}
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 Обработваема земя
1853 1853 Двор ферма
1854 1854 Заведение за бързо хранене
1855 1855 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1856 1856 Множител за бързо прослушване
1857 1857 Най-бърз
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Такса
1861 1861 Скалист склон
1862 1862 Ограда / стобор
1863 1863 Ферибот маршрут
1864 1864 Ферибот терминал
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Файл
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 Грешка във формата на файла
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1881 1881 -----
1882 1882 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1883 1883 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1884 1884 Файл: {0}
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Филтър
1892 1892 -----
1893 1893 Режим на филтъра
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Завършване на чертането.
1897 1897 Пожарен кран
1898 1898 Пожарна
1899 1899 изпълним файл на Firefox
1900 1900 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1901 1901 Огнище
1902 1902 Риболов
1903 1903 Поправяне
1904 1904 -----
1905 1905 Поправи параметрите
1906 1906 Поправяне на релации
1907 1907 Поправяне конфликти маркери
1908 1908 Поправяне на избраните грешки.
1909 1909 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1910 1910 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Цветарски магазин
1915 1915 Изчистване на кеша
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 Храна и напитки
1920 1920 Пеш
1921 1921 -----
1922 1922 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1923 1923 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1924 1924 Брод
1925 1925 Гора
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1929 1929 Време пренавиване (секунди)
1930 1930 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1931 1931 -----
1932 1932 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1933 1933 -----
1934 1934 Намерени са {0} съвпадения
1935 1935 Фонтан
1936 1936 Фиксиране
1937 1937 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1938 1938 Френски кадастров WMS
1939 1939 -----
1940 1940 От...
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Бензиностанция
1945 1945 Бензиностанция
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Преглед на цял екран
1949 1949 -----
1950 1950 Мебелен магазин
1951 1951 GPS Точки
1952 1952 Описание на GPS следата
1953 1953 GPX файлове
1954 1954 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1955 1955 GPX следата няма информация за времето
1956 1956 GPX следа:
1957 1957 Качване на GPX данни беше успешно
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Градина
1962 1962 Градински център
1963 1963 Газохранилище
1964 1964 Порта
1965 1965 -----
1966 1966 География
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Изображения с данни за местоположение
1970 1970 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Ледник
1974 1974 Стъкло
1975 1975 Globalsat Импорт
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Голф
1987 1987 Поле за голф
1988 1988 Гондола
1989 1989 лек камион (до 3.5т)
1990 1990 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
1996 1996 -----
1997 1997 Трева
1998 1998 Църковно гробище
1999 1999 -----
2000 2000 Зелени площи
2001 2001 Мрежа
2002 2002 Слой на мрежата:
2003 2003 Подредба на мрежата
2004 2004 Начална точка на мрежата
2005 2005 Въртене на мрежата
2006 2006 -----
2007 2007 Група
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Къща за гости
2014 2014 Упътване
2015 2015 -----
2016 2016 Гимнастика
2017 2017 Фризьорски салон / козметика
2018 2018 Махала
2019 2019 Врата с бодлива тел
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Железария
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
2029 2029 Здраве
2030 2030 Пустош
2031 2031 -----
2032 2032 Камион (над 3.5т)
2033 2033 Плет
2034 2034 Височина
2035 2035 Височина (в метри)
2036 2036 -----
2037 2037 Помощ
2038 2038 Помощ: {0}
2039 2039 -----
2040 2040 Помага за векторизиране на WMS изображения.
2041 2041 Скривалище
2042 2042 Скриване на елементи
2043 2043 Аудио HiFi
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Най-голям номер
2047 2047 Подчертване
2048 2048 -----
2049 2049 Клас път
2050 2050 -----
2051 2051 Туристическа пътека
2052 2052 Исторически места
2053 2053 История
2054 2054 Историята на възел {0}
2055 2055 Историята на отношение {0}
2056 2056 историята на път {0}
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 Хокей
2061 2061 -----
2062 2062 Домашна страница
2063 2063 Кон
2064 2064 Конни надбягвания
2065 2065 Болница
2066 2066 -----
2067 2067 Хостел / студентско общежитие
2068 2068 Хотел
2069 2069 Горещи клавишни комбинации
2070 2070 Име на дом
2071 2071 Номер
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 Ловно скривалище
2076 2076 Намирам се в часовата зона:
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Входно-изходно изключение
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2091 2091 Игнориране
2092 2092 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2096 2096 -----
2097 2097 Игнориране елементи
2098 2098 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
2099 2099 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2100 2100 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Неправилен израз ''{0}''
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Недопустим обект с id=0
2117 2117 -----
2118 2118 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2119 2119 Неправилна комбинация маркер/стойност
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 Изображение
2134 2134 -----
2135 2135 Изображението вече е заредено
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 Импорт
2148 2148 Импорт Аудио
2149 2149 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
2150 2150 -----
2151 2151 Импорт на изображения
2152 2152 -----
2153 2153 Импортиране на път от GPX слой
2154 2154 Импортирани изображения
2155 2155 Импортиране данни от DG100...
2156 2156 Импортиране на данни от устройство.
2157 2157 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 Наклон
2161 2161 Стръмен наклон
2162 2162 Непълна спецификация <member> с ref=0
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Увеличаване на мащаба
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Промишленост
2169 2169 Данни
2170 2170 Информация за елемент.
2171 2171 Информация
2172 2172 Информационно табло
2173 2173 Информационен пункт
2174 2174 Информационен пункт
2175 2175 Информация за слоя
2176 2176 Инициализиране
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Вътрешна грешка в сървъра
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 Интерполация
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Невалиден URL?
2194 2194 -----
2195 2195 Невалиден bz2 файл.
2196 2196 Невалидна дата
2197 2197 -----
2198 2198 Невалидно отместване
2199 2199 Неправилен параметров ключ
2200 2200 -----
2201 2201 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2202 2202 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2203 2203 Невалидна часова зона
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 Неправилен интервал в ключ
2207 2207 Обръщане на филтъра
2208 2208 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
2209 2209 Не е векоторизиран.
2210 2210 Векторизиран.
2211 2211 Остров
2212 2212 Скала
2213 2213 -----
2214 2214 Обект
2215 2215 точка {0} не е открита в списъка
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 JOSM Редактор за маркери
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2224 2224 Изображения JPEG (*.jpg)
2225 2225 Java OpenStreetMap Редактор
2226 2226 Версия Java: {0}
2227 2227 Функция свързване на области
2228 2228 Присъедини области: премахване на кратки пътища
2229 2229 Свързване на точка с линия
2230 2230 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2231 2231 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
2232 2232 Обедини припокриващи се области
2233 2233 Свързана пресичаща област
2234 2234 Свързана само-пресичаща се област
2235 2235 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2236 2236 Прескачане на позиция
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Прескочи там
2240 2240 Прескачане на позиция
2241 2241 Пътен възел
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Запазване на моите координати
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 Запазване на добавка
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Запазване на техните координати
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Ключ
2254 2254 Неправилен ключ ''{0}''.
2255 2255 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2256 2256 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2257 2257 Ключ:
2258 2258 Бързи клавиши
2259 2259 Ключови думи
2260 2260 Детска градина
2261 2261 Будка
2262 2262 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2263 2263 -----
2264 2264 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2265 2265 Трасиране на езера
2266 2266 -----
2267 2267 Lakewalker Настройки на разширението
2268 2268 Lakewalker трасиране
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 Ламбертова Зона (Естония)
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 Суша
2277 2277 Земеползване
2278 2278 Сметище
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Брой платна
2282 2282 Език
2283 2283 Последни промени: {0}
2284 2284 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2285 2285 Географска ширина:
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Стартиране в максимизиран режим
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2293 2293 -----
2294 2294 Стартира редактора за маркери
2295 2295 Пералня
2296 2296 Слой / Ниво
2297 2297 -----
2298 2298 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2299 2299 -----
2300 2300 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2301 2301 -----
2302 2302 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2303 2303 Слой за редактиране на GPX следи
2304 2304 слоя не е в списъка.
2305 2305 Слой за провеждане на измервания
2306 2306 Слой: {0}
2307 2307 Слоеве
2308 2308 -----
2309 2309 Продължителност на встъплението (секунди)
2310 2310 Места за отдих и развлечения
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2315 2315 Регулиран ЖП прелез
2316 2316 Библиотека
2317 2317 Лиценз
2318 2318 Бариера
2319 2319 Лека ЖП линия
2320 2320 Маяк / Светлинен фар
2321 2321 Номер линия
2322 2322 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2323 2323 Тип на линия
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2330 2330 GPS на живо
2331 2331 -----
2332 2332 LiveGPS слой
2333 2333 Жилищна улица
2334 2334 Зареждане на всички квадранти
2335 2335 -----
2336 2336 Зареждане на квадрант
2337 2337 Четене на WMS слой
2338 2338 Зареждане на WMS слой от файл
2339 2339 Зареди историята
2340 2340 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2341 2341 Зареди родителските релации
2342 2342 Зареждане на връзка
2343 2343 Зареждане набор изображения в нов слой.
2344 2344 -----
2345 2345 Зареждане на ранните разширения
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Зареждане на родителските релации
2351 2351 -----
2352 2352 Зареждане на разширения
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 Зареждане {0}
2356 2356 -----
2357 2357 Само локални файлове
2358 2358 Местност
2359 2359 -----
2360 2360 Местоположение
2361 2361 -----
2362 2362 Заключване
2363 2363 Шлюзова врата
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Географска дължина:
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 Външен вид
2370 2370 -----
2371 2371 Наблюдателница
2372 2372 -----
2373 2373 Търсене на бреговата линия...
2374 2374 -----
2375 2375 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 Най-малък номер
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 Главната база данни не съдържа възела {0}
2388 2388 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 Създава терасовидни къщи от един блок.
2392 2392 -----
2393 2393 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2394 2394 Неправилно съставено изречение:
2395 2395 Изкуствени
2396 2396 Изкуствени
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Ръчна настройка на HTTP proxy
2401 2401 Карта
2402 2402 -----
2403 2403 Картографска проекция
2404 2404 Настройки на картата
2405 2405 Карта: {0}
2406 2406 Пристанище за яхти
2407 2407 Маркирайте "направено"
2408 2408 -----
2409 2409 Маркери от наименувани точки.
2410 2410 Маркери от {0}
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2415 2415 Материал
2416 2416 Макс.мащаб ниво:
2417 2417 Макс.височина (метри)
2418 2418 макс.дължина (метри)
2419 2419 макс.ширина (метри)
2420 2420 Макс. размер на кеша (в MB)
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Макс. скорост (км/ч)
2424 2424 Макс. маса (т)
2425 2425 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2426 2426 Максимална област за една заявка:
2427 2427 Съхраняване кеш (дни)
2428 2428 Макс.размер на кеша (MB)
2429 2429 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2430 2430 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2431 2431 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2432 2432 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2433 2433 Максимална дължина (в метри)
2434 2434 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2435 2435 Максимален брой възли в началната следа
2436 2436 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2437 2437 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2438 2438 Максимален брой сегменти за един път
2439 2439 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2440 2440 Поляна
2441 2441 Измерване на стойности
2442 2442 Измервания
2443 2443 -----
2444 2444 Член на
2445 2445 -----
2446 2446 Членове
2447 2447 -----
2448 2448 Членове (разрешени)
2449 2449 Членове (с конфликти)
2450 2450 Паметник
2451 2451 Име на меню
2452 2452 Име на меню (по подразбиране)
2453 2453 Бързи клавишни комбинации за менюто
2454 2454 Меню: {0}
2455 2455 Проекция Меркатор
2456 2456 Обединение
2457 2457 Обедини точки
2458 2458 -----
2459 2459 Обединение на слоя
2460 2460 Обедини точките в най-старата от тях.
2461 2461 -----
2462 2462 Обединява избраното
2463 2463 Обединява текущия слой в друг слой
2464 2464 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2465 2465 Обедини този слой с друг слой
2466 2466 Обедини {0} точки
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 Обединена версия
2472 2472 -----
2473 2473 Съобщение за деня не е налично
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Военен
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 Мин. скорост (км/ч)
2484 2484 Мини кръгово движение
2485 2485 Миниголф
2486 2486 Минимално разстояние (в пиксели)
2487 2487 Минути: {0}
2488 2488 Огледално
2489 2489 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Липсваща кодировка
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 понеделник-петък 08:30-20:00
2512 2512 Режим: Рисуване Фокус
2513 2513 Режим: {0}
2514 2514 Безрежимна работа (Потлач стил)
2515 2515 -----
2516 2516 Променени времена на аудио файлове.
2517 2517 Група модификатори
2518 2518 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2519 2519 Обмяна на валута
2520 2520 Монорелса
2521 2521 Забележителност
2522 2522 -----
2523 2523 Повече информация за тази възможност
2524 2524 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Мотел
2529 2529 Автомобил
2530 2530 -----
2531 2531 Мотоциклет
2532 2532 Магистрала
2533 2533 Автомагистрала
2534 2534 Магистрален възел
2535 2535 Автомагистрална връзка
2536 2536 Планински проход
2537 2537 Планинско колоездене
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Премести надолу
2542 2542 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2543 2543 Преместване на елементи
2544 2544 Преместване филтъра надолу
2545 2545 Преместване филтъра нагоре
2546 2546 Преместване наляво
2547 2547 -----
2548 2548 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2549 2549 Преместване обекти {0}
2550 2550 Преместване надясно
2551 2551 Преместване на текущо избраните членове надолу
2552 2552 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2553 2553 Преместване избрания слой един ред надолу.
2554 2554 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2555 2555 Премести избраните точки в линия
2556 2556 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Премести
2562 2562 Премести нагоре
2563 2563 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2564 2564 Преместване {0}
2565 2565 Премества обектите {0}
2566 2566 Кал
2567 2567 Многобой
2568 2568 -----
2569 2569 Мултиполигон
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Музей
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Моя версия
2579 2579 Моя версия (местна база данни)
2580 2580 Моята версия с Обединената
2581 2581 Моя с Тяхния
2582 2582 Грешка при NMEA импортиране!
2583 2583 Успешно NMEA импортиране
2584 2584 NMEA-0183 файлове
2585 2585 NPE Карти
2586 2586 NPE Карти (Tim)
2587 2587 Име
2588 2588 -----
2589 2589 Потребителско име
2590 2590 -----
2591 2591 Название: {0}
2592 2592 Наименувани точки от следа от {0}
2593 2593 Наименовани точки от следата.
2594 2594 Теснолинейка
2595 2595 Национална
2596 2596 Национален парк
2597 2597 Природен резерват
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2601 2601 Мрежа
2602 2602 Изключение свързано с мрежата
2603 2603 -----
2604 2604 Нов
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Нов проблем
2609 2609 Нов ключ
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 Нова роля
2613 2613 -----
2614 2614 Нова стойност
2615 2615 Нова стойност за {0}
2616 2616 Следващ
2617 2617 Следващо изображение
2618 2618 -----
2619 2619 Нощен клуб
2620 2620 Не
2621 2621 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2622 2622 Не е открит слой с GPX данни.
2623 2623 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2624 2624 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 Няма бърза клавишна комбинация
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Няма промени за качване.
2635 2635 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2636 2636 -----
2637 2637 Няма конфликти за показване.
2638 2638 Няма открит текущ набор от данни
2639 2639 В тази зона няма намерени данни
2640 2640 На устройството не са открити данни.
2641 2641 Никакви данни не са заредени.
2642 2642 Без дата
2643 2643 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2644 2644 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2645 2645 Без изход
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Без изображение
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2652 2652 -----
2653 2653 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2654 2654 Няма отворен сисък с промени.
2655 2655 Няма отворени пакети с промени
2656 2656 -----
2657 2657 Не е посочена парола.
2658 2658 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2659 2659 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Не е избрана връзка
2664 2664 Няма избрана GPX следа
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 Няма слоеве за целта
2669 2669 -----
2670 2670 Не е посочено потребителско име.
2671 2671 Невалиден URL на WMS или ID
2672 2672 Няма грешки при проверката
2673 2673 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2674 2674 Не, изход
2675 2675 Не, продължава редактирането
2676 2676 Не, не прилагай!
2677 2677 -----
2678 2678 Възел
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 Възел {0}
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Възли
2686 2686 Възли в една и съща позиция
2687 2687 Точки с еднакви имена
2688 2688 Възли(решени)
2689 2689 Възли(с конфликт)
2690 2690 -----
2691 2691 Никога
2692 2692 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2693 2693 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2694 2694 Нормално
2695 2695 Север
2696 2696 Не е намерен
2697 2697 Не сте свързан
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 Забележка
2702 2702 -----
2703 2703 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2704 2704 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2705 2705 Банкноти
2706 2706 Нищо
2707 2707 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2711 2711 Няма нищо избрано за показване.
2712 2712 Нищо не е избрано!
2713 2713 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2714 2714 -----
2715 2715 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2716 2716 -----
2717 2717 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2718 2718 Номер
2719 2719 Брой на жилата на всеки кабел
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Схема на номериране
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 ОК
2728 2728 ОК - нов опит
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 OSM Данни
2732 2732 OSM парола
2733 2733 OSM сървърни файлове
2734 2734 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 ID на обекта:
2742 2742 Обектът е изтрит
2743 2743 История на обекта
2744 2744 -----
2745 2745 Тип на обекта:
2746 2746 Обект с история
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Обекти за добавяне:
2751 2751 Обекти за изтриване:
2752 2752 Променени обекти:
2753 2753 Бензин А100
2754 2754 Бензин А91
2755 2755 Бензин А95
2756 2756 Бензин А98
2757 2757 Нечетни
2758 2758 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2759 2759 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2760 2760 Отместване:
2761 2761 Стар ключ
2762 2762 Стара роля
2763 2763 Стара стойност
2764 2764 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2765 2765 При нужда
2766 2766 При качване
2767 2767 Еднопосочна
2768 2768 Пътища от една точка
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 Еднопосочна
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2782 2782 Само в началото на път.
2783 2783 Само на векторни слоеве
2784 2784 -----
2785 2785 Само до две области могат да бъдат свързани към момента.
2786 2786 -----
2787 2787 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2788 2788 Отваряне на местоположение…
2789 2789 Отваряне на OpenStreetBugs
2790 2790 Отваряне на видимите...
2791 2791 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2792 2792 -----
2793 2793 Отваряне на файл.
2794 2794 -----
2795 2795 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2796 2796 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2797 2797 Отваряне списъка с всички релации
2798 2798 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2799 2799 Отваряне списък с възли на маршрут
2800 2800 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2801 2801 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2802 2802 -----
2803 2803 Отваряне на списък с избрани обекти.
2804 2804 -----
2805 2805 Отваряне на връзка URL.
2806 2806 Редактиране на релацията
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 Отвори друга GPX следа
2810 2810 Отваряне друга снимка
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2815 2815 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Отваряне на топографския инструмент...
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Отваряне на прозореца за измервания.
2822 2822 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2823 2823 Отваряне на прозореца с проверките.
2824 2824 Отвори...
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2831 2831 -----
2832 2832 OpenStreetMap данни
2833 2833 -----
2834 2834 Работно време
2835 2835 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2836 2836 Отваряне на файлове
2837 2837 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 Оператор
2841 2841 Оптика
2842 2842 Незадължителни Атрибути:
2843 2843 -----
2844 2844 Незадължителни типове
2845 2845 Био магазин
2846 2846 оригинален път
2847 2847 Ортогонализиране
2848 2848 -----
2849 2849 Ортогонализиране
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Друго
2854 2854 Други информационни точки
2855 2855 Туристически стоки (за активен отдих)
2856 2856 -----
2857 2857 Припокриващи се области
2858 2858 Припокриващи се пътища / магистрали
2859 2859 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2860 2860 Припокриващи се ЖП линии
2861 2861 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2862 2862 Припокриващи се пътища / линии
2863 2863 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2864 2864 Припокриващи се пътища.
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Презаписване
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Стил на изобразяване {0}: {1}
2878 2878 -----
2879 2879 Хартия
2880 2880 Параметърът ''{0}'' не трябва да е празен
2881 2881 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Родителски релации
2889 2889 Парк
2890 2890 -----
2891 2891 Паркинг
2892 2892 Улица паркинг
2893 2893 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 Парола
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Поставяне
2907 2907 Поставяне...
2908 2908 Поставяне на маркери
2909 2909 -----
2910 2910 Поставяне на съдържанието на буфера
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Пътека
2914 2914 Дължина на пътя
2915 2915 Връх
2916 2916 Пешеходна улица
2917 2917 Пешеходна пътека
2918 2918 Тип пешеходна пътека
2919 2919 Пешеходци
2920 2920 Пелота
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2925 2925 Изпълнение на проверка на данните
2926 2926 Позволени действия
2927 2927 Аптека
2928 2928 Телефонен номер
2929 2929 Тел. номер
2930 2930 -----
2931 2931 Време на снимката (от EXIF):
2932 2932 Снимките не съдържат времева информация
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 Място за пикник
2940 2940 Кей
2941 2941 Тръбопровод
2942 2942 Тип писта
2943 2943 Игрище
2944 2944 Място за богослужение
2945 2945 Места
2946 2946 Изпълнение/Пауза на звука.
2947 2947 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2948 2948 Площадка
2949 2949 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Моля въведете описание за вашата следа.
2957 2957 -----
2958 2958 Моля въведете филтър.
2959 2959 Въведете геогр. ширина в диапазона [-90 .. 90]
2960 2960 Въведете геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Моля, въведете низ за търсене.
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Моля, въведете потребителско име
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 Въведете валидна геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 Моля въведете маркери за вашата следа.
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Моля, изберете ключ
3002 3002 Моля, изберете схема за използване.
3003 3003 -----
3004 3004 Изберете стойност
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Моля, изберете елемент.
3008 3008 Моля изберете поне четири точки.
3009 3009 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
3010 3010 -----
3011 3011 Моля изберете поне един възел или път.
3012 3012 Моля, изберете поне един ред за копиране
3013 3013 Моля изберете поне един път за опростяване.
3014 3014 Моля, изберете поне една линия.
3015 3015 Изберете не по-малко от три точки.
3016 3016 Моля, изберете поне две точки за обединение.
3017 3017 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
3018 3018 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
3019 3019 Моля, изберете нещо за копиране.
3020 3020 -----
3021 3021 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
3022 3022 Моля, изберете ред за изтриване.
3023 3023 Моля, изберете ред за редактиране
3024 3024 Моля, изберете схема за изтриване.
3025 3025 -----
3026 3026 Моля, изберете слой за целта
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
3030 3030 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
3031 3031 Разширения доставяни с JOSM
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Информация за добавка
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 Разширения
3039 3039 -----
3040 3040 Име на пункта
3041 3041 Номер на пункта
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Полиция/Милиция
3045 3045 Политическа
3046 3046 Порт:
3047 3047 позиция
3048 3048 -----
3049 3049 Само позиция
3050 3050 -----
3051 3051 Положение, време, дата, скорост
3052 3052 Положение, време, дата, скорост, височина
3053 3053 Пощенска кутия
3054 3054 -----
3055 3055 Пощенска станция
3056 3056 Пощенски код
3057 3057 -----
3058 3058 Електроцентрала
3059 3059 Линия за електропренос
3060 3060 Електростанция
3061 3061 Електроподстанция
3062 3062 Електрически стълб от ЕПМ
3063 3063 -----
3064 3064 Нарушение на предсъстоянието.
3065 3065 Нарушение на предварителното състояние
3066 3066 Предефиниран
3067 3067 -----
3068 3068 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Настройки
3073 3073 Предпочитанията са записани на {0}
3074 3074 Настройки…
3075 3075 Подготовка на OSM данните...
3076 3076 -----
3077 3077 Подготвяне на базата данни ...
3078 3078 -----
3079 3079 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3080 3080 Подготовка на примитивите за качване ...
3081 3081 -----
3082 3082 Историческа ЖП линия
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Шаблони
3088 3088 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3089 3089 Шаблоните не съдържат стойност
3090 3090 Предишен
3091 3091 Предишно изображение
3092 3092 Първокласен път / главна
3093 3093 Връзка с първокласен път
3094 3094 Основен модификатор:
3095 3095 Примитив
3096 3096 -----
3097 3097 Затвор
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Метод на проекция
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Настройки
3111 3111 Параметри / Отношения
3112 3112 Проверка на параметрите:
3113 3113 Параметри на избраните обекти
3114 3114 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3115 3115 -----
3116 3116 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3117 3117 Свойства на
3118 3118 Характеристики (с конфликти)
3119 3119 Параметри/Отношения
3120 3120 Свойства: {0} / Членство: {1}
3121 3121 Стойности съдържащи HTML елементи
3122 3122 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3123 3123 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
3124 3124 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3125 3125 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3126 3126 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3127 3127 -----
3128 3128 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3129 3129 -----
3130 3130 Бар
3131 3131 -----
3132 3132 Обществена сграда
3133 3133 -----
3134 3134 Обществен транспорт
3135 3135 Обществен транспорт
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 Обектът ''{0}'' е изтрит
3140 3140 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3141 3141 -----
3142 3142 Кариера
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Състезателна писта
3156 3156 ракет
3157 3157 ЖП Линия
3158 3158 Железница
3159 3159 Малка ЖП гара
3160 3160 ЖП платформа
3161 3161 -----
3162 3162 Железопътен път
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 Размер на растера: {0}
3166 3166 Изходни GPS данни
3167 3167 Прочетане първо
3168 3168 -----
3169 3169 Прочитане на снимки...
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 Четене {0}...
3176 3176 За прочитане
3177 3177 Истинско име
3178 3178 Действително да затворим?
3179 3179 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3180 3180 Спортна площадка
3181 3181 Трансформирано изображение...
3182 3182 Рециклиране
3183 3183 -----
3184 3184 Отново
3185 3185 Повтаряне на последното отменено действие.
3186 3186 -----
3187 3187 Означение
3188 3188 Референция (коловоз #)
3189 3189 Ref номер
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 Отнася се за
3193 3193 Обновяване
3194 3194 Област
3195 3195 Отхвърляне конфликтите и записване
3196 3196 Релация
3197 3197 Релация ...
3198 3198 Редактор на връзки: Сваляне на членове
3199 3199 Редактор на връзки: Преместване надолу
3200 3200 Редактор на връзки: Преместване нагоре
3201 3201 Редактор на връзки: Премахване
3202 3202 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3203 3203 -----
3204 3204 Редактор на връзки: Сортиране
3205 3205 -----
3206 3206 Връзката е изтрита
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Връзка {0}
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 Връзки
3214 3214 Връзки: {0}
3215 3215 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3216 3216 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3217 3217 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3218 3218 Религия
3219 3219 Презареди
3220 3220 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3221 3221 Презареждане грешни квадранти
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 Дистанционно
3226 3226 -----
3227 3227 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3228 3228 -----
3229 3229 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3230 3230 -----
3231 3231 Премахни
3232 3232 -----
3233 3233 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3234 3234 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3235 3235 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3241 3241 Премахване на снимка от слой
3242 3242 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3243 3243 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3255 3255 Премахнати елементи от връзки
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Изтриване на повтарящи се точки...
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Преименуване на слой
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Под наем
3268 3268 Сервиз
3269 3269 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3270 3270 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
3271 3271 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
3272 3272 -----
3273 3273 Съобщаване за грешка
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 Подробности на заявката: {0}
3279 3279 Резервоар
3280 3280 Нулиране
3281 3281 Нулиране на cookie
3282 3282 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
3283 3283 -----
3284 3284 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 Улица
3290 3290 Жилищна зона
3291 3291 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3292 3292 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
3293 3293 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
3294 3294 Разрешаване
3295 3295 Разрешаване на конфликти
3296 3296 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3297 3297 Решаване конфлики на координати в {0}
3298 3298 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3299 3299 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
3300 3300 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3306 3306 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3307 3307 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3308 3308 -----
3309 3309 Ресторант
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Ограничения
3313 3313 Търговия на дребно
3314 3314 Подпорна стена
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Обръщане разделянето на сграда
3330 3330 Промяна посоката на линиите
3331 3331 Обръщане разделянето на сграда
3332 3332 Обръщане разделянето на сграда
3333 3333 Връщане и Комбиниране
3334 3334 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
3335 3335 Обратен маршрут
3336 3336 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3337 3337 -----
3338 3338 Промяна посоката на линиите
3339 3339 -----
3340 3340 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3341 3341 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3342 3342 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
3343 3343 Обръща номерата на къщите от сграда.
3344 3344 Възстановяване
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Ревизия
3353 3353 Колоездене
3354 3354 Река
3355 3355 Речен бряг
3356 3356 Път (неизвестен тип)
3357 3357 Пътни ограничения
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Роля
3364 3364 -----
3365 3365 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Роля:
3369 3369 Роли в релации, отнасящи се за
3370 3370 Завъртане на 180°
3371 3371 Завъртане на 270°
3372 3372 Завъртане на 90°
3373 3373 -----
3374 3374 Завърти изображението наляво
3375 3375 Завърти изображението надясно
3376 3376 Завърти наляво
3377 3377 Завърти надясно
3378 3378 Кръгово движение
3379 3379 Маршрут
3380 3380 -----
3381 3381 Състояние на пътя
3382 3382 Тип маршрут
3383 3383 Показани са пътища за:
3384 3384 Маршрутизиране
3385 3385 Настройки на разширение маршрутизатор
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Руини
3389 3389 -----
3390 3390 Апроксимация Douglas-Peucker...
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 Проверява се за: {0}
3394 3394 Опростяване на геометрията...
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 SIM-карти
3398 3398 Двойна врата
3399 3399 -----
3400 3400 Запазване
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Запазване като…
3404 3404 Съхраняване GPX файл
3405 3405 -----
3406 3406 Запис на слой
3407 3407 Съхраняване OSM файл
3408 3408 -----
3409 3409 Запис на слоя WMS
3410 3410 Запис на WMS слоя във файл
3411 3411 Записване въпреки всичко
3412 3412 Запис на данните във файл на всяка минута.
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Записване на текущите данни в нов файл.
3416 3416 Запазване на текущите данни.
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3421 3421 -----
3422 3422 Запис/Качване и край.
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Сканирана карта...
3429 3429 Сканиране на директория {0}
3430 3430 Училище
3431 3431 Вторични суровини
3432 3432 Сипей
3433 3433 Шубрак
3434 3434 -----
3435 3435 Търсене
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 Търсене на обекти.
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 Търсене...
3445 3445 -----
3446 3446 Търси:
3447 3447 Второ име
3448 3448 Второкласен път
3449 3449 Втори модификатор:
3450 3450 Секунди: {0}
3451 3451 Изключение свързано със сигурността
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3459 3459 Избиране
3460 3460 Избиране на всичко
3461 3461 -----
3462 3462 Изберете WMS слой
3463 3463 -----
3464 3464 Изберете един затворен път от поне четири възела.
3465 3465 -----
3466 3466 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Избор на комуна
3472 3472 Изберете един от вариантите:
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Избиране варианти за чертане на линиите.
3482 3482 -----
3483 3483 Избиране на точката под курсора.
3484 3484 -----
3485 3485 Изберете обекти за качване
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Изберете целеви слой
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Изберете два пътя с общ възел
3512 3512 Изберете два пътя с единствен общ възел
3513 3513 -----
3514 3514 Избор с даденото търсене
3515 3515 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 Избрана следа: {0}
3519 3519 Избор
3520 3520 Площ на селекцията
3521 3521 Дължина на селекцията
3522 3522 Няма нищо избрано.
3523 3523 -----
3524 3524 Селекцията е неподходяща!
3525 3525 -----
3526 3526 Избрано: {0}
3527 3527 -----
3528 3528 Самопресичащи се пътища
3529 3529 -----
3530 3530 На отделен слой
3531 3531 Разделител
3532 3532 Последователност
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 Помощна улица
3536 3536 Услуги
3537 3537 Тип помощна улица
3538 3538 -----
3539 3539 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3540 3540 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3541 3541 Задай всички да са по подразбиране
3542 3542 Заване на прозрачен фон.
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3553 3553 Задай по подразбиране
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3558 3558 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3559 3559 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3560 3560 -----
3561 3561 Установява роля за избраните членове
3562 3562 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3563 3563 Настройки по подразбиране
3564 3564 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3565 3565 Настройки
3566 3566 Настройки на разширението за дистанционно управление
3567 3567 Настройки на разширение SlippyMap
3568 3568 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3569 3569 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3570 3570 Споделяне на автомобили
3571 3571 -----
3572 3572 Навес
3573 3573 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3574 3574 Преместване всички следи на север (в градуси)
3575 3575 Обувки
3576 3576 Стрелба
3577 3577 Пазаруване
3578 3578 Магазини
3579 3579 -----
3580 3580 Бърз клавиш
3581 3581 Настройки клавишни комбинации
3582 3582 Най-кратък
3583 3583 -----
3584 3584 Разширението да бъде ли изключено?
3585 3585 Трябва ли да бъде качено?
3586 3586 Покажи
3587 3587 Показване GPS данни.
3588 3588 Показване статус
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Показване на информация
3597 3597 Показване информационното ниво при качване.
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3602 3602 -----
3603 3603 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Показване на стартова картинка
3607 3607 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Показване на проверките извършвани при качване.
3612 3612 Показване на тази помощ
3613 3613 Показване/скриване
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Сицилия - Италия
3617 3617 -----
3618 3618 Подобно наименувани пътища
3619 3619 -----
3620 3620 Опростяване на път
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3626 3626 -----
3627 3627 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3628 3628 Отделни елементи
3629 3629 -----
3630 3630 Размер на Landsat изображенията (точки)
3631 3631 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3632 3632 Скейтборд
3633 3633 Фигурно пързаляне
3634 3634 Ски
3635 3635 Ски
3636 3636 Пропусни свалянето
3637 3637 Пропускане на свалянето
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Интерактивна карта
3642 3642 Интерактивна карта
3643 3643 -----
3644 3644 Хелинг
3645 3645 -----
3646 3646 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3647 3647 -----
3648 3648 Снегоход
3649 3649 Футбол
3650 3650 Разрешаване на конфликти
3651 3651 -----
3652 3652 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3653 3653 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3654 3654 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3655 3655 -----
3656 3656 Сортиране меню шаблони
3657 3657 Сортиране на членовете на връзката
3658 3658 Източник
3659 3659 Изходен текст
3660 3660 Места за инвалиди
3661 3661 Запазени места за родители
3662 3662 Запазени места за жени
3663 3663 Скорост
3664 3664 Скорост (км/ч)
3665 3665 Пътна камера
3666 3666 Шипове
3667 3667 Разделяне на линия
3668 3668 Разделяне на линията в избраната точка.
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Разделяне път {0} на {1} части
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Спорт
3676 3676 Спорт (с топка)
3677 3677 Спортни съоражения
3678 3678 Спорт
3679 3679 Спортен център
3680 3680 Извор
3681 3681 Стадион
3682 3682 Стандартен параметри на unix геометрия
3683 3683 Звезди
3684 3684 Стартиране търсене
3685 3685 Начало на подравняването
3686 3686 Започни сваляне
3687 3687 Начало на свалянето на данни
3688 3688 Започване на нов път от последния възел.
3689 3689 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 Започване на преглед на директории
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Област/Щат
3702 3702 -----
3703 3703 Книжарница
3704 3704 -----
3705 3705 Състояние
3706 3706 Статус Репорт
3707 3707 Стъпала
3708 3708 Стълби за преминаване през ограда
3709 3709 Стоп
3710 3710 -----
3711 3711 Поток
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Име на улица
3715 3715 -----
3716 3716 Пътна Мрежа
3717 3717 Улици NRW Geofabrik.de
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Приемане на филтър
3722 3722 -----
3723 3723 Квартал/предградие
3724 3724 Метро
3725 3725 Вход в метро
3726 3726 Бързи клавиши за подменюта
3727 3727 -----
3728 3728 Успешно отворен списък с промени {0}
3729 3729 Супермаркет
3730 3730 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 Пътна настилка
3734 3734 Видеонаблюдение
3735 3735 Точка на наблюдение
3736 3736 Топограф
3737 3737 -----
3738 3738 Топограф...
3739 3739 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3740 3740 Плуване
3741 3741 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 Описание на символ
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 Синхронизиране аудио
3749 3749 Синхронизиране на целия набор данни
3750 3750 Синхронизиране само на възел {0}
3751 3751 Синхронизиране само на релацията {0}
3752 3752 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3753 3753 Синхронизиране само на пътя {0}
3754 3754 -----
3755 3755 файлове TCX (*.tcx)
3756 3756 Тенис на маса
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Маркирай пътищата като
3766 3766 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3767 3767 Източници за TagChecker
3768 3768 Тестер на шаблони за маркиране
3769 3769 Шаблони за маркиране
3770 3770 Маркери
3771 3771 -----
3772 3772 Етикети и членове
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Етикети на списък с промени {0}
3777 3777 -----
3778 3778 Маркери с празни стойности
3779 3779 -----
3780 3780 файлове на TangoGPS (*.log)
3781 3781 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3782 3782 успешно внасяне от TangoGPS
3783 3783 Такси
3784 3784 -----
3785 3785 Телефон
3786 3786 Телефонни карти
3787 3787 Тенис
3788 3788 -----
3789 3789 Разделяне на сграда
3790 3790 Разделяне на сграда
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Третокласен
3795 3795 Трети модификатор:
3796 3796 Тест
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 Направлението на създавания линеен сегмент.
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3821 3821 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Документът не съдържа данни
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 Географска ширина на показалеца на мишката.
3841 3841 Географската дължина на показалеца на мишката.
3842 3842 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3843 3843 -----
3844 3844 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3845 3845 -----
3846 3846 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3847 3847 -----
3848 3848 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3849 3849 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3853 3853 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3854 3854 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3855 3855 -----
3856 3856 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3857 3857 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3858 3858 -----
3859 3859 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3860 3860 -----
3861 3861 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3862 3862 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3863 3863 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3864 3864 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3865 3865 -----
3866 3866 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3867 3867 -----
3868 3868 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3869 3869 Началното положение е извън границите на рамката
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
3875 3875 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3876 3876 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3877 3877 Театър
3878 3878 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3879 3879 Тяхна версия
3880 3880 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3881 3881 Тяхната версия с Обединената
3882 3882 Развлекателен парк
3883 3883 -----
3884 3884 Няма отворени пакети с промени
3885 3885 -----
3886 3886 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3887 3887 -----
3888 3888 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3889 3889 {0} конфликт(а) при въвеждането
3890 3890 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Това е след края на записа
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3900 3900 -----
3901 3901 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3902 3902 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3903 3903 -----
3904 3904 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3905 3905 -----
3906 3906 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3907 3907 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3908 3908 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3909 3909 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3910 3910 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3914 3914 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3915 3915 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3916 3916 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3917 3917 -----
3918 3918 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3919 3919 -----
3920 3920 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3921 3921 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3927 3927 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3928 3928 Номера квадранти
3929 3929 Източници на квадранти
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Часова зона:
3934 3934 Часови пояс: {0}
3935 3935 На...
3936 3936 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Превключване режима на цял екран
3941 3941 Покажи/скрий GPX линии
3942 3942 Превключване режим каркас
3943 3943 Превключване режима на цял екран
3944 3944 -----
3945 3945 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3946 3946 Превключване видимостта на избрания слой.
3947 3947 Превключи: {0}
3948 3948 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3949 3949 Тоалетни
3950 3950 -----
3951 3951 Пътна такса
3952 3952 Място за плащане пътна такса
3953 3953 Инструмент: {0}
3954 3954 Лента с инструменти
3955 3955 Настройка на панела с инструменти
3956 3956 Инструменти
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 Туризъм
3960 3960 Кула
3961 3961 -----
3962 3962 Тип на кулата
3963 3963 Град (под 100 000)
3964 3964 Кметство
3965 3965 -----
3966 3966 Играчки
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 Проследяване
3972 3972 Черен път
3973 3973 Оцветяване на следата
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Светофар
3979 3979 Трамвай
3980 3980 Трамвайна спирка
3981 3981 Транспорт
3982 3982 Пътуване
3983 3983 Туристическа агенция
3984 3984 Дърво
3985 3985 Автострада
3986 3986 Автострадна връзка
3987 3987 -----
3988 3988 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3989 3989 -----
3990 3990 Тунел
3991 3991 Начало на тунел
3992 3992 -----
3993 3993 Ограничения при завиване
3994 3994 Обръщало
3995 3995 Разширение за обръщане
3996 3996 -----
3997 3997 турникет (контрол на достъпа)
3998 3998 ЖП Обръщаща платформа
3999 3999 Тип
4000 4000 Тип име (UK)
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 UIC-Референция
4004 4004 НЕИЗВЕСТНО
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 Разсъедини пътища
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
4023 4023 -----
4024 4024 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
4025 4025 -----
4026 4026 Неможе да се прочете Дълж/Шир
4027 4027 -----
4028 4028 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
4029 4029 Некласифициран
4030 4030 Незатворени пътища.
4031 4031 Незатворен път
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 Несвързани пътища.
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Отмяна
4046 4046 -----
4047 4047 Отмени преместването
4048 4048 -----
4049 4049 Отменяне на последното действие.
4050 4050 -----
4051 4051 Отсъедини панела
4052 4052 Неочаквана грешка
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Неочакван знак: {0}
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
4064 4064 Освобождаване
4065 4065 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
4066 4066 Незапелен възел
4067 4067 Университет
4068 4068 Непознато разширение на файл: {0}
4069 4069 Неизвестен хост
4070 4070 Неизвестен статус на проблема
4071 4071 Неизвестен формат за натрупване
4072 4072 -----
4073 4073 Непознат режим {0}.
4074 4074 -----
4075 4075 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 Неизвестно изречение:
4079 4079 Неизвестен тип: {0}
4080 4080 Ненаименовано съединение
4081 4081 Ненаименуван и некласифициран път
4082 4082 Неименовани пътища
4083 4083 Неподредени брегови линии
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 Размаркиране всичко
4091 4091 Размаркиране всичко (escape)
4092 4092 Размаркиране всичко (focus)
4093 4093 Сваля избора от всички обекти.
4094 4094 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
4095 4095 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Немаркирани или несвързани точки
4099 4099 Немаркирани пътища
4100 4100 -----
4101 4101 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
4102 4102 Нагоре
4103 4103 -----
4104 4104 Обновяване
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Обновяване на данните
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Обновяване списъка с промени ...
4125 4125 Актуализиране на данните
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Качване
4130 4130 Качване на промени
4131 4131 Параметри при качване
4132 4132 Качване на следа
4133 4133 Качване на следи
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 Качването е отменено
4137 4137 Качване на данни
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
4143 4143 -----
4144 4144 Качване на избраното
4145 4145 Качване на променените примитиви
4146 4146 Качете текущите параметри на сървъра
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4151 4151 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4152 4152 Качване на GPX следа
4153 4153 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
4154 4154 Качване и запис на променените слоеве...
4155 4155 Качване на данни...
4156 4156 Качване на данни за слой ''{0}''
4157 4157 Качване на следи на openstreetmap.org
4158 4158 Използване
4159 4159 Използване
4160 4160 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4161 4161 -----
4162 4162 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Използване на сложен параметров тест.
4170 4170 Използване на десетични градуси.
4171 4171 Използване на стойностите по подразбиране
4172 4172 Използване на файл с данни по подразбиране.
4173 4173 -----
4174 4174 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
4175 4175 -----
4176 4176 Изпозване на слой за грешки.
4177 4177 -----
4178 4178 Използвай глобалните настройки.
4179 4179 Използване на списък за пропускане.
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
4185 4185 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
4186 4186 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4187 4187 -----
4188 4188 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4189 4189 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4190 4190 Изполвайте избраната от списъка схема.
4191 4191 Използван стил
4192 4192 Потребител
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Потребител:
4196 4196 Потребителско име
4197 4197 -----
4198 4198 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
4199 4199 Проверка
4200 4200 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4201 4201 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4202 4202 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4203 4203 -----
4204 4204 Проверка
4205 4205 Грешки при проверка
4206 4206 -----
4207 4207 Стойност
4208 4208 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Стойност:
4215 4215 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4216 4216 -----
4217 4217 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4218 4218 Автомат за стоки
4219 4219 Продукти за автоматична продажба
4220 4220 Версия
4221 4221 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4222 4222 -----
4223 4223 Версия {0}
4224 4224 Версия {0} създадена на {1} от {2}
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 Версия: {0}
4229 4229 Ветеринар
4230 4230 -----
4231 4231 Видео
4232 4232 Преглед
4233 4233 Изглед: {0}
4234 4234 Място с добра гледка
4235 4235 Село
4236 4236 Зелено село
4237 4237 Град/Село
4238 4238 Лозе
4239 4239 Видимост
4240 4240 домашната страница
4241 4241 -----
4242 4242 Калибровка на звукозаписа
4243 4243 Вулкан
4244 4244 Волтаж
4245 4245 -----
4246 4246 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
4247 4247 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
4248 4248 Тоалетна
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 файлове WMS (*.wms)
4252 4252 WMS Слой
4253 4253 Настройки модул WMS
4254 4254 -----
4255 4255 WMS URL (по подразбиране)
4256 4256 -----
4257 4257 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4258 4258 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4259 4259 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
4260 4260 -----
4261 4261 Изчакване 10 секунди
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 Стена
4266 4266 Внимание
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4270 4270 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Предупреждения
4337 4337 Автомивка
4338 4338 -----
4339 4339 Пречиствателна станция
4340 4340 Вода
4341 4341 Аквапарк
4342 4342 Водонапорна кула
4343 4343 Водопад
4344 4344 -----
4345 4345 Wave аудио файлове (*.wav)
4346 4346 -----
4347 4347 Информация за линия
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 Края на път близо до друг път/магистрала
4351 4351 Края на път близо до друг път/линия
4352 4352 Възел близо до друг път
4353 4353 -----
4354 4354 Път {0}
4355 4355 -----
4356 4356 Път:
4357 4357 WayPoint изображение
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Пътни точки
4362 4362 Пътища
4363 4363 Крайпътен кръст
4364 4364 Крайпътен параклис
4365 4365 Страница: {0}
4366 4366 -----
4367 4367 Тегло
4368 4368 Бент / преливник
4369 4369 Мочурище
4370 4370 Инвалидна количка
4371 4371 -----
4372 4372 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4373 4373 При импорт на аудио, създай маркери от...
4374 4374 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4375 4375 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4376 4376 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
4377 4377 Цялата група
4378 4378 Ширина (метри)
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 Мелница
4382 4382 -----
4383 4383 Каркас
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 Гора
4387 4387 Цех
4388 4388 Светът
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Неправилно подредени пътища.
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 Да
4399 4399 Да, приложи го!
4400 4400 Да, създай конфликт и затвори
4401 4401 -----
4402 4402 Да, дръпни изображенията
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4407 4407 -----
4408 4408 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4413 4413 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4417 4417 Трябва да изберете поне един път.
4418 4418 -----
4419 4419 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4420 4420 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4421 4421 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4422 4422 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4423 4423 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4424 4424 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4425 4425 -----
4426 4426 Трябва да изберете GPX следа
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Нулеви координати:
4430 4430 Зоопарк
4431 4431 Мащаб
4432 4432 Мащаб (в метри)
4433 4433 Увеличаване
4434 4434 Намаляване
4435 4435 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4436 4436 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4437 4437 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4438 4438 Увеличаване
4439 4439 -----
4440 4440 Намаляване
4441 4441 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4442 4442 Увеличение до
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 Показване на проблема
4446 4446 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4447 4447 Мащабиране по селекцията
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 Показване на {0}
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
4458 4458 \nВисочина: {0} m
4459 4459 -----
4460 4460 \n{0} км/ч
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 Назад
4479 4479 По-бързо
4480 4480 По-бързо възпроизвеждане.
4481 4481 Напред
4482 4482 Прескочи назад.
4483 4483 Прескочи напред
4484 4484 Следващ маркер
4485 4485 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4486 4486 Възпроизведи предишния маркер.
4487 4487 Изпълнение/Пауза
4488 4488 Предишен маркер
4489 4489 По-бавно
4490 4490 По-бавно възпроизвеждане
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 И
4495 4495 С
4496 4496 Ю
4497 4497 З
4498 4498 Д
4499 4499 И
4500 4500 П
4501 4501 С
4502 4502 С
4503 4503 И
4504 4504 Р
4505 4505 З
4506 4506 Текст
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 Редактиране: гара / станция
4517 4517 Гара / Спирка
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 Ключ:
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 съкретено име на улицата
4527 4527 -----
4528 4528 добави към селекцията
4529 4529 адрес
4530 4530 -----
4531 4531 за напреднали
4532 4532 -----
4533 4533 надземен транспорт
4534 4534 въздушен транспорт
4535 4535 Надземен_транспорт_тъмен
4536 4536 Надземен_транспорт_светъл
4537 4537 селскостопански
4538 4538 всички
4539 4539 -----
4540 4540 алея
4541 4541 по азбучен ред
4542 4542 -----
4543 4543 алтернативен
4544 4544 удобства от тип {0}
4545 4545 Обществени услуги
4546 4546 Обществено осветление
4547 4547 Обществен трафик
4548 4548 -----
4549 4549 Англиканска
4550 4550 храна за животни
4551 4551 -----
4552 4552 всеки
4553 4553 -----
4554 4554 стрелба с лък
4555 4555 област
4556 4556 -----
4557 4557 азиатска
4558 4558 асфалт
4559 4559 атлетика
4560 4560 австралийски футбол
4561 4561 автозараждане квадранти
4562 4562 автомащабиране
4563 4563 фон
4564 4564 -----
4565 4565 точка за спиране назад
4566 4566 сегмент назад
4567 4567 -----
4568 4568 Бахаи
4569 4569 Баптизъм
4570 4570 бариера
4571 4571 преграда по пътя на движение
4572 4572 бейзбол
4573 4573 басейн
4574 4574 баскетбол
4575 4575 плаж
4576 4576 -----
4577 4577 велосипед
4578 4578 -----
4579 4579 черно
4580 4580 синьо
4581 4581 тресавище
4582 4582 игра с мет.топчета
4583 4583 граница
4584 4584 игра с асим.топки
4585 4585 мост
4586 4586 маркер "мост" на точка
4587 4587 кафяво
4588 4588 индустриални развалини
4589 4589 Будизъм
4590 4590 сграда
4591 4591 -----
4592 4592 бургери
4593 4593 автобус
4594 4594 Направлява автобуси
4595 4595 -----
4596 4596 кану
4597 4597 чувствителност към регистъра
4598 4598 Католическо
4599 4599 гробище
4600 4600 -----
4601 4601 промяна на селекцията
4602 4602 промяна областта видима на екрана
4603 4603 проверка на кеша...
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 китайска
4607 4607 -----
4608 4608 Християнство
4609 4609 цигари
4610 4610 град
4611 4611 -----
4612 4612 алпинизъм
4613 4613 по часовниковата стрелка
4614 4614 -----
4615 4615 въглища
4616 4616 брегова линия
4617 4617 павиран път
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 сбито
4621 4621 бетон
4622 4622 презервативи
4623 4623 настройване на списъка с промени
4624 4624 конфигуриране на свързаното DG100
4625 4625 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4626 4626 конфликт
4627 4627 иглолистен
4628 4628 връзка
4629 4629 ремонт
4630 4630 -----
4631 4631 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 крикет
4636 4636 крикет мрежи
4637 4637 крокет
4638 4638 -----
4639 4639 велоалея с маркер "велосипед"
4640 4640 велоспорт
4641 4641 данни
4642 4642 широколистен
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 изтриване на данните след импорт
4649 4649 -----
4650 4650 изтрито
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 остарял, вече невалиден
4655 4655 предназначен
4656 4656 с назначение
4657 4657 обиколка
4658 4658 -----
4659 4659 изключено
4660 4660 док
4661 4661 кучешки надбягвания
4662 4662 два
4663 4663 надолу
4664 4664 спускане
4665 4665 свалено
4666 4666 напитки
4667 4667 автомобилен
4668 4668 изток
4669 4669 лесно
4670 4670 редактиране gpx следи
4671 4671 -----
4672 4672 точка за връзка със спешна помощ
4673 4673 конна езда
4674 4674 Евангелска
4675 4675 четни
4676 4676 примери
4677 4677 -----
4678 4678 торби за екскременти
4679 4679 експерт
4680 4680 false: параметъра е изрично изключен
4681 4681 -----
4682 4682 двор ферма
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 ферибот
4687 4687 търсене в селекцията
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 храна
4692 4692 пеш
4693 4693 пешеходен път с маркер "пеш"
4694 4694 форд
4695 4695 залесена площ
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 точка за спиране напред
4699 4699 сегмент напред
4700 4700 енергия от изкопаеми горива
4701 4701 свободна езда
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 от път
4705 4705 пълен
4706 4706 -----
4707 4707 газ
4708 4708 немска
4709 4709 ледник
4710 4710 голф
4711 4711 поле за голф
4712 4712 -----
4713 4713 GPS маркер
4714 4714 GPS точка
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 трева
4721 4721 трева
4722 4722 чакъл
4723 4723 сиво
4724 4724 гръцка
4725 4725 зеленина
4726 4726 зелена площ
4727 4727 земя
4728 4728 гимнастика
4729 4729 среден
4730 4730 точка за спиране
4731 4731 здравеопазване
4732 4732 -----
4733 4733 пустош
4734 4734 подчертай
4735 4735 път / магистрала
4736 4736 път без означение (highway без reference)
4737 4737 път_от_пътна_мрежа
4738 4738 туристически маршрут
4739 4739 Индуизъм
4740 4740 исторически
4741 4741 история
4742 4742 хокей
4743 4743 -----
4744 4744 кон
4745 4745 конни надбягвания
4746 4746 хотел
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 водна енергия
4751 4751 изображение
4752 4752 Импортирани данни от {0}
4753 4753 неактивен
4754 4754 включително непосредствените наследници на родителските релации
4755 4755 непълен
4756 4756 незавършен път
4757 4757 индийска
4758 4758 -----
4759 4759 индустрия
4760 4760 вътрешен сегмент
4761 4761 за средно ниво
4762 4762 остров
4763 4763 -----
4764 4764 италианска
4765 4765 Джайнизъм
4766 4766 японска
4767 4767 Свидетели на Йехова
4768 4768 Юдаизъм
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 кебаб
4774 4774 -----
4775 4775 земя
4776 4776 сметище
4777 4777 земеползване
4778 4778 земеползване от тип {0}
4779 4779 слой
4780 4780 маркер за слой със знак +
4781 4781 наляво
4782 4782 отдих и развлечение
4783 4783 отдих тип {0}
4784 4784 светла_вода
4785 4785 -----
4786 4786 Жилищна улица
4787 4787 зареждане данни от API
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 заключване на скролирането
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 нисък
4794 4794 Лютеранство
4795 4795 мангрова гора
4796 4796 изкуствени съоръжения
4797 4797 яхт пристан
4798 4798 блато
4799 4799 макс. ширина
4800 4800 макс. дължина
4801 4801 макс. скорост за пешеходния път
4802 4802 Режим измерване
4803 4803 метал
4804 4804 Методизъм
4805 4805 мексиканска
4806 4806 военни
4807 4807 мин. ширина
4808 4808 мин. дължина
4809 4809 правописна грешка в името на ключа
4810 4810 смесен
4811 4811 Мормони
4812 4812 моторен спорт
4813 4813 автомобилен път
4814 4814 автомагистрала
4815 4815 Автомагистрална връзка
4816 4816 -----
4817 4817 кал
4818 4818 многобой
4819 4819 на няколко нива
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 Мусулманство
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 природа
4826 4826 естествен тип {0}
4827 4827 природа
4828 4828 вестници
4829 4829 следващ
4830 4830 не
4831 4831 -----
4832 4832 няма описание
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 без модификатор
4836 4836 няма име
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 забранен ляв завой
4840 4840 забранен десен завой
4841 4841 забранено напред
4842 4842 забранен обратен завой
4843 4843 няма/никой
4844 4844 нордическа
4845 4845 север
4846 4846 североизток
4847 4847 северозапад
4848 4848 не е изтрито
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 табела
4852 4852 начинаещ
4853 4853 атомна
4854 4854 -----
4855 4855 нечетни
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 нефт
4859 4859 стара ЖП линия
4860 4860 -----
4861 4861 маркер "еднопосочна" на точка
4862 4862 -----
4863 4863 само ляв завой
4864 4864 само десен завой
4865 4865 само направо
4866 4866 -----
4867 4867 опции
4868 4868 -----
4869 4869 Православие
4870 4870 друга ЖП линия
4871 4871 -----
4872 4872 външен сегмент
4873 4873 извън областта за сваляне
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 паркинг
4878 4878 билети за паркиране
4879 4879 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4880 4880 асфалтиран път
4881 4881 павета
4882 4882 връх
4883 4883 чакъл
4884 4884 -----
4885 4885 светофар контролиран от пешеходци
4886 4886 бейзбол
4887 4887 Петдесетници
4888 4888 разрешителен
4889 4889 фотографии
4890 4890 слънчева енергия
4891 4891 кей
4892 4892 тръбопровод
4893 4893 ски писта за напреднали
4894 4894 лесна ски писта
4895 4895 ски писта за експерти
4896 4896 ски писта freeride
4897 4897 средно трудна ски писта
4898 4898 ски писта за начинаещи
4899 4899 игрище
4900 4900 пица
4901 4901 място
4902 4902 растения
4903 4903 пластмаса
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 захранване
4912 4912 Пресвитериани
4913 4913 предишен
4914 4914 главен / първокласен
4915 4915 Връзка с главен път
4916 4916 частен
4917 4917 предложен
4918 4918 Протестантизъм
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 карта на обществен транспорт
4922 4922 билети за обществен транспорт
4923 4923 -----
4924 4924 четири
4925 4925 Кваркери
4926 4926 кариера
4927 4927 ракет бол
4928 4928 ЖП
4929 4929 ЖП
4930 4930 ЖП railover
4931 4931 железопътна линия
4932 4932 ЖП точка
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 червено
4936 4936 тръстенак
4937 4937 обнови списъка с портове
4938 4938 район
4939 4939 местна
4940 4940 регулярен израз
4941 4941 релацията няма тип
4942 4942 изтрий от селекцията
4943 4943 -----
4944 4944 замени селекцията
4945 4945 улица
4946 4946 ресторант без име
4947 4947 търговия на дребно
4948 4948 надясно
4949 4949 речен бряг
4950 4950 път
4951 4951 -----
4952 4952 кръгово
4953 4953 маршрут
4954 4954 сегмент от маршрут
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 солени блата / солници
4958 4958 пясък
4959 4959 -----
4960 4960 мащаб
4961 4961 схема
4962 4962 храсталак
4963 4963 второкласен
4964 4964 -----
4965 4965 вид спорт:
4966 4966 избран
4967 4967 избор
4968 4968 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4969 4969 -----
4970 4970 служебна
4971 4971 услуги
4972 4972 -----
4973 4973 отходна тръба
4974 4974 Шийти
4975 4975 стрелба
4976 4976 магазин
4977 4977 тип на магазина: {0}
4978 4978 ЖП стрелка
4979 4979 Сикхизъм
4980 4980 един
4981 4981 място
4982 4982 скейтборд
4983 4983 фигурно пързаляне
4984 4984 ски
4985 4985 ски
4986 4986 -----
4987 4987 -----
4988 4988 Зимен парк
4989 4989 футбол
4990 4990 юг
4991 4991 югоизток
4992 4992 югозапад
4993 4993 Спиритуализъм
4994 4994 спорт
4995 4995 спорт типа {0}
4996 4996 спортен център
4997 4997 скоростна
4998 4998 стадион
4999 4999 пощенски марки
5000 5000 стандартен
5001 5001 -----
5002 5002 камък
5003 5003 поток
5004 5004 улица
5005 5005 името на улицата съдържа ss
5006 5006 низ
5007 5007 низ;низ;...
5008 5008 метро
5009 5009 Сунити
5010 5010 наземен
5011 5011 -----
5012 5012 блато
5013 5013 сладки
5014 5014 плуване
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 тенис на маса
5018 5018 тампони
5019 5019 Даосизъм
5020 5020 телефонни ваучери
5021 5021 временен
5022 5022 временен тип път
5023 5023 тенис
5024 5024 терминал
5025 5025 третокласен
5026 5026 текст
5027 5027 тайландска
5028 5028 приливно-отливно крайбрежие
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 до път
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 туризъм
5037 5037 туризъм типа {0}
5038 5038 кула
5039 5039 -----
5040 5040 играчки
5041 5041 следа
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 светофар
5045 5045 трамваен маршрут
5046 5046 три
5047 5047 true: параметъра е изрично включен
5048 5048 автострада
5049 5049 Автострадна връзка
5050 5050 турска
5051 5051 обръщало
5052 5052 тип
5053 5053 Некласифициран
5054 5054 неконтролирано
5055 5055 подземен
5056 5056 подводно
5057 5057 неочакван номер на колона {0}
5058 5058 Унитаристи
5059 5059 неизвестно
5060 5060 немаркиран
5061 5061 неасфалтиран път
5062 5062 неустановена
5063 5063 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
5064 5064 -----
5065 5065 немаркиран
5066 5066 немаркиран път
5067 5067 -----
5068 5068 необичайна комбимация маркери
5069 5069 нагоре
5070 5070 -----
5071 5071 използване
5072 5072 грешка при проверка
5073 5073 друго при проверка
5074 5074 предупреждение при проверка
5075 5075 версия {0}
5076 5076 през точка или път
5077 5077 вулкан
5078 5078 ваучери
5079 5079 вода
5080 5080 водоеми
5081 5081 тип на водоема: {0}
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 запад
5088 5088 бяло
5089 5089 дива природа
5090 5090 вятърна енергия
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 гориста местност
5097 5097 неправилен маркер "highway" на точка
5098 5098 Депо
5099 5099 да
5100 5100 зебра
5101 5101 Зороастризъм
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 {0} се състои от:
5106 5106 {0} край
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 {0} метри
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
5113 5113 {0} точки дотук...
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 {0} кв. км.
5117 5117 {0} начало
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124m 1 -----
5125m 2 -----
5126m 3 -----
5127m 4 -----
5128m 5 -----
5129m 6 -----
5130m 7 -----
5131m 8 -----
5132m 9 -----
5133m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
5134m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
5135m 11 -----
5136m 12 -----
5137m 13 -----
5138m 14 Промяна параметрите на {0} обект
5139m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
5140m 15 Промяна {0} обект
5141m 15 Промяна {0} обекта
5142m 16 -----
5143m 17 -----
5144m 18 -----
5145m 19 Изтриване на {0} възел
5146m 19 Изтриване на {0} възела
5147m 20 Изтриване на {0} обект
5148m 20 Изтриване на {0} обекта
5149m 21 Изтриване на {0} отношение
5150m 21 Изтриване на {0} отношения
5151m 22 Изтриване на {0} път
5152m 22 Изтриване на {0} пътя
5153m 23 -----
5154m 24 -----
5155m 25 -----
5156m 26 -----
5157m 27 -----
5158m 28 -----
5159m 29 -----
5160m 30 Вмъкване на нов възел в път.
5161m 30 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
5162m 31 -----
5163m 32 -----
5164m 33 Преместване {0} възел
5165m 33 Преместване {0} възела
5166m 34 -----
5167m 35 -----
5168m 36 Поставяне на {0} етикет
5169m 36 Поставяне на {0} етикета
5170m 37 -----
5171m 38 -----
5172m 39 -----
5173m 40 Премахване стари ключове от {0} обекта
5174m 40 Премахване на стари ключове от {0} обекта
5175m 41 Завърти {0} възел
5176m 41 Завърти {0} възела
5177m 42 Опростяване на път (премахната {0} точка)
5178m 42 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
5179m 43 -----
5180m 44 -----
5181m 45 -----
5182m 46 -----
5183m 47 -----
5184m 48 Избраната точка не е в средата на път.
5185m 48 Избраните точки не са в средата на път.
5186m 49 -----
5187m 50 -----
5188m 51 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5189m 51 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5190m 52 -----
5191m 53 -----
5192m 54 -----
5193m 55 -----
5194m 56 -----
5195m 57 -----
5196m 58 Това ще промени до {0} обект.
5197m 58 Това ще промени до {0} обекта
5198m 59 -----
5199m 60 -----
5200m 61 Обновяване свойствата на {0} обект
5201m 61 Обновяване свойствата на {0} обекта
5202m 62 -----
5203m 63 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5204m 63 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5205m 64 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5206m 64 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5207m 65 Качване на {0} обект...
5208m 65 Качване на {0} обекта...
5209m 66 -----
5210m 67 -----
5211m 68 следа с {0} точка
5212m 68 следа с {0} точки
5213m 69 маркер
5214m 69 маркери
5215m 70 възел
5216m 70 възли
5217m 71 обект
5218m 71 обекта
5219m 72 точка
5220m 72 точки
5221m 73 релация
5222m 73 релации
5223m 74 за {0} примитив
5224m 74 за {0} примитива
5225m 75 път
5226m 75 пътища
5227m 76 {0} Автор
5228m 76 {0} Автора
5229m 77 {0} се състои от {1} маркер
5230m 77 {0} се състои от {1} маркери
5231m 78 {0} се състои от {1} следа
5232m 78 {0} се състои от {1} следи
5233m 79 -----
5234m 80 -----
5235m 81 -----
5236m 82 {0} член
5237m 82 {0} члена
5238m 83 {0} точка
5239m 83 {0} точки
5240m 84 {0} обект за добавяне:
5241m 84 {0} обекта за добавяне:
5242m 85 {0} обект за изтриване:
5243m 85 {0} обекта за изтриване:
5244m 86 -----
5245m 87 -----
5246m 88 {0} точка
5247m 88 {0} точки
5248m 89 {0} релация
5249m 89 {0} релации
5250m 90 {0} маршрут,
5251m 90 {0} маршрути,
5252m 91 {0} етикет
5253m 91 {0} етикета
5254m 92 -----
5255m 93 -----
5256m 94 -----
5257m 95 {0} път
5258m 95 {0} пътя
5259m 96 {0} точка на интерес
5260m 96 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.