source: josm/trunk/data/bg.lang@ 3434

Last change on this file since 3434 was 3434, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 153.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
3 3 -----
4 4 брой обекти
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
11 11 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
12 12 -----
13 13 (URL беше:
14 14 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 (няма обект)
20 20 (никой)
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
26 26 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
27 27 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
28 28 -----
29 29 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
30 30 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
31 31 * Един маркиран възел, или
32 32 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
33 33 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
34 34 ... възможни са други способи за придвижване
35 35 ... се отнася за релация
36 36 /път/към/папката/на/JOSM/
37 37 -----
38 38 -----
39 39 Боулинг зала
40 40 -----
41 41 денонощно
42 42 -----
43 43 -----
44 44 <Няма още GPX следи заредени>
45 45 -----
46 46 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
47 47 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
48 48 -----
49 49 -----
50 50 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
51 51 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
52 52 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
53 53 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
54 54 <b>modified</b> - всички променени обекти
55 55 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
59 59 -----
60 60 <b>selected</b> - всички избрани обекти
61 61 -----
62 62 -----
63 63 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
64 64 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
65 65 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
66 66 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
67 67 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <различни>
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
78 78 <h1>Групи модификатори</h1>
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
92 92 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <html>Отметката не може да бъде записана.<br>{0}</html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
130 130 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
131 131 -----
132 132 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
196 196 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
223 223 -----
224 224 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
225 225 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <u>Специални цели:</u>
261 261 <неопределено>
262 262 > долу
263 263 > горе
264 264 A по разстояние
265 265 A по време
266 266 -----
267 267 -----
268 268 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
269 269 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
270 270 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
271 271 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
272 272 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 Превишаване възможностите на API
277 277 API версия: {0}
278 278 Изоставена ЖП линия
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 За програмата
285 285 За JOSM...
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Достъп
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Настаняване
294 294 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
295 295 клиентски карти
296 296 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
297 297 -----
298 298 Действие
299 299 -----
300 300 -----
301 301 Активиране
302 302 -----
303 303 Активиране на избрания слой
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Добави
307 307 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
308 308 Добавяне на точка...
309 309 Добавяне на параметри
310 310 Добавяне на поправено изображение
311 311 Добавяне на "source=..." към ?
312 312 -----
313 313 Добавете коментар
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
317 317 -----
318 318 Добавяне на нова точка към съществуващ път
319 319 Добавяне нов източник в списъка.
320 320 Добавяне на нов етикет
321 321 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Добави празен етикет
330 330 Добави информация за автора
331 331 Добавяне на конфликт за ''{0}''
332 332 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
333 333 -----
334 334 Добавяне на мрежа
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Добавяне на нов слой
338 338 Добавяне на точка
339 339 Добавяне на точка в път
340 340 Добавяне на точка към път и съединяване
341 341 Добавяне на възел {0}
342 342 Добавяне на отношение {0}
343 343 Добавяне на рутиращ слой
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Добавяне на път {0}
349 349 Добавен възел на всички кръстовища
350 350 -----
351 351 Интерполация на адреси
352 352 -----
353 353 Адреси
354 354 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Настройка на WMS
358 358 -----
359 359 Настройте позицията на избрания WMS слой
360 360 Настройване часови пояс и отместване
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Административна
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 Разширени настройки
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Надземни линии
374 374 -----
375 375 -----
376 376 Летище
377 377 -----
378 378 Алкохол
379 379 Подреди точките в кръг
380 380 Подреди точките в линия
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Всички
389 389 -----
390 390 Всички формати
391 391 -----
392 392 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
393 393 -----
394 394 Земя за лично ползване
395 395 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Разрешено преминаване:
402 402 Позволяване на подреждане в няколко слоя
403 403 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
404 404 -----
405 405 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
409 409 -----
410 410 Алфа канал
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Планинска хижа
414 414 -----
415 415 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
416 416 -----
417 417 Също преименувай файл
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Обществени удобства
421 421 -----
422 422 Брой проводници
423 423 Брой седящи места
424 424 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
425 425 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 В разширение {0} възникна грешка
432 432 -----
433 433 Възникна грешка: {0}
434 434 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
435 435 -----
436 436 Възникна непозната грешка
437 437 Ъгъл
438 438 Ъгъл между две избрани точки
439 439 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
440 440 Приложи
441 441 Приложи промените
442 442 Прилагане шаблон
443 443 Прилагане на резолюцията
444 444 Приложи роля
445 445 -----
446 446 Приложи изглаждане върху картата.
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
450 450 Приложи избраните промени
451 451 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
456 456 Приложи тази роля към всички членове
457 457 Прилагане?
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Архиологични разкопки
461 461 Стрелба с лък
462 462 -----
463 463 Сигурни ли сте?
464 464 Област
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Център на изкуствата
468 468 Творба на изкуството
469 469 -----
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Атлетика
473 473 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
474 474 Атракция
475 475 -----
476 476 Аудио
477 477 Аудио устройството е недостъпно
478 478 Аудио настройки
479 479 Аудио маркери от {0}
480 480 Аудио синхронизирано на точка {0}.
481 481 Звук: {0}
482 482 Аудио напътствия
483 483 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
484 484 Австралийски футбол
485 485 -----
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Автор
494 494 Автор: {0}
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 Автори
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Авто-определяне източници
505 505 Авто мащаб:
506 506 Авто-Център
507 507 Авто-отгатване
508 508 -----
509 509 Автоматичен запис на данни на живо
510 510 Автозареждане Квадранти:
511 511 Банкомат
512 512 Автоматично сваляне
513 513 Автоматично поправяне на маркерите
514 514 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
515 515 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
516 516 -----
517 517 Наличен
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 B по разстояние
522 522 B по време
523 523 -----
524 524 Дестка ясла
525 525 Назад
526 526 -----
527 527 Лоша заявка
528 528 Фурна
529 529 Банка
530 530 Бар
531 531 Прегради
532 532 Бейсбол
533 533 Основен
534 534 Басейн
535 535 Баскетбол
536 536 Батерии
537 537 Поле на битка
538 538 Залив
539 539 Плаж
540 540 Маяк / Радиопредавател
541 541 Скамейка
542 542 Напитки
543 543 -----
544 544 Вело
545 545 -----
546 546 Бирария
547 547 -----
548 548 Велосипеди
549 549 -----
550 550 Био дизел
551 551 Празен слой
552 552 Бетонен блок
553 553 -----
554 554 Съдържание на таблото
555 555 Корабостроителница
556 556 Стълб
557 557 Книжарница
558 558 Отметки
559 559 Граничен контрол
560 560 Ботаническо название
561 561 -----
562 562 Буле (игра с мет.топчета)
563 563 Граници
564 564 -----
565 565 Пограничен камък
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Рамка
569 569 -----
570 570 Игра с асим.мет.топки (bowls)
571 571 Мост
572 572 -----
573 573 Индустриални развалини
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Съобщаване на грешки
578 578 -----
579 579 Сграда
580 580 -----
581 581 -----
582 582 Сгради
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Накланяща преграда (bump gate)
586 586 Направляван автобус
587 587 Автобусна платформа
588 588 Автогара
589 589 Автобусна спирка
590 590 Бус трап
591 591 Месарница
592 592 C по разстояние
593 593 C по време
594 594 -----
595 595 Кабинков лифт
596 596 Грешка на кеш формата
597 597 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
598 598 -----
599 599 Кадастър
600 600 Кадастър: {0}
601 601 CadastreGrabber: Невалидно url.
602 602 Кафене
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 Къмпинг
607 607 Къмпинг
608 608 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
609 609 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
610 610 -----
611 611 Канал
612 612 Отмяна
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
622 622 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
623 623 Прекратяване на качването
624 624 Не може да се добави точка извън пределите на света.
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
639 639 -----
640 640 -----
641 641 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
647 647 Кану
648 648 Консервни кутии
649 649 Капацитет
650 650 Капацитет (общ)
651 651 Записване на GPS следа
652 652 Автомобил
653 653 Автомобили
654 654 Площадка за каравани
655 655 Пари
656 656 Замък
657 657 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
658 658 Пещерен вход
659 659 Гробище
660 660 Центриране веднъж
661 661 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
662 662 Центриране на изгледа
663 663 Седалков лифт
664 664 Бунгало
665 665 Промяна параметри
666 666 Промени посоката?
667 667 Промяна местоположение
668 668 Промяна на възел {0}
669 669 Промяна на връзка
670 670 {0} {1}
671 671 Промяна на релация {0}
672 672 Смяна разделителна способност
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Промени стойностите?
676 676 Промяна на път {0}
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 Пакета с изменения е затворен
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Списък с промени {0}
690 690 -----
691 691 Промяна клавишни комбинации ръчно.
692 692 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
693 693 -----
694 694 Проверка на ключовете.
695 695 Проверка стойностите.
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
700 700 Грешка в контролните суми:
701 701 Аптека
702 702 Подчинени релации
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Изберете
706 706 Изберете цвят
707 707 Изберете цвят за {0}
708 708 Изберете лиценз от набора
709 709 -----
710 710 Избери от...
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 Църква
715 715 Кино
716 716 Град (над 100 000)
717 717 Знак указващ начало/край на населено място
718 718 Градска стена
719 719 Име на град
720 720 -----
721 721 Гражданска
722 722 -----
723 723 Изчисти
724 724 Изчистване маршрут
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Натиснете и влачете за да преместите цел
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Добавяне на цел
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 Намаляване/увеличаване на панела
759 759 -----
760 760 Премахване на цел
761 761 -----
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 Скала
774 774 Скално катерене
775 775 Затваряне
776 776 Затваряне въпреки всичко
777 777 Затваряне на списъка с промени след качване
778 778 Затваряне на списъците с промени
779 779 -----
780 780 Затвори и прекрати свалянето
781 781 Затваряне на отворени пакети с промени
782 782 -----
783 783 Затваряне на диалоговия прозорец
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
792 792 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
793 793 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
794 794 -----
795 795 Затворен Път
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 По-подробно описание
800 800 По-точно описание
801 801 Затваря отворени пакети с промени
802 802 -----
803 803 Затваряне на сисъка с промени.
804 804 -----
805 805 Затваряне на списък промени по версии...
806 806 Дрехи
807 807 -----
808 808 Крайбрежие
809 809 Брегови линии.
810 810 Монети
811 811 Колеж
812 812 Цвят
813 813 Цвят (hex)
814 814 -----
815 815 Цветова схема
816 816 Цветни схеми
817 817 Цветове
818 818 -----
819 819 Оцветяване точките от следите според скоростта.
820 820 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
821 821 Цвят
822 822 Обедини линии
823 823 Обединява няколко отделни линии в една.
824 824 Обединяване {0} линии
825 825 -----
826 826 Списък промени
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 Търговия
831 831 Общи
832 832 -----
833 833 Комуна bbox: {0}
834 834 -----
835 835 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
836 836 Сравняване
837 837 Компютри
838 838 Настройки
839 839 Конфигуриране на устройство
840 840 Настройка сайтове за разширения
841 841 Допълнителни настройки
842 842 Настройка на достъпните разширения.
843 843 Настройване предпочитания за маршрутизиране
844 844 Настройка на сайтове...
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 Потвърждение на действието на дистанционното управление
852 852 Потвърди празна роля
853 853 Конфликт
854 854 Разрешение на конфликт
855 855 -----
856 856 Конфликтът не е разрешен напълно
857 857 Конфликти
858 858 Забелязани са конфликти
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 Свързване на съществуващ път към точка
865 865 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
866 866 Свързан
867 867 Свързан край на път е близо до друг път
868 868 Свързване
869 869 Свързване...
870 870 Грешка при свързване.
871 871 Неуспешна връзка
872 872 Настройки на връзката
873 873 Параметри на връзката с OSM сървъра.
874 874 Връзката се разпадна.
875 875 -----
876 876 Пътен ремонт
877 877 Строителна площадка
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Свързване с OSM Сървър...
881 881 Свързване със сървъра...
882 882 Свързване с WMS Сървър...
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Континент
886 886 Продължи
887 887 -----
888 888 Продължаване разрешаването на кофликти
889 889 Продължаване на качването
890 890 Продължаване на път от последния възел.
891 891 -----
892 892 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
893 893 Участници
894 894 Хранителни стоки
895 895 Преобразувай в слой GPX
896 896 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
897 897 Преобразувай в слой данни
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Преобразувано от: {0}
902 902 -----
903 903 Координати импортирани:
904 904 Координати:
905 905 Копиране
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 Копие на {0}
914 914 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Копиране в клипборда и затваряне
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Авторски права (препратка)
924 924 Авторски права (година)
925 925 Корелнутииране
926 926 Съпоставяне на изображения с GPX следа
927 927 Корелиране към GPX
928 928 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
929 929 Невъзможно да се получи изображение
930 930 -----
931 931 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
932 932 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Не може да бъде открит типа на елемента
936 936 -----
937 937 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
938 938 -----
939 939 -----
940 940 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
941 941 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
942 942 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
943 943 Не може да се прочете "{0}"
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
950 950 -----
951 951 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
955 955 -----
956 956 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
957 957 -----
958 958 Държава
959 959 Код на държава
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Графство
963 963 Курс
964 964 Съдебна сграда
965 965 Закрит резервоар
966 966 Кран
967 967 Създаване окръжност
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 Създаване на окръжност от три избрани точки
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Създаване мрежа от пътища
978 978 Създаване мрежа от пътища
979 979 -----
980 980 Създаване на нова релация
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Създаване на области
985 985 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
986 986 -----
987 987 Създаване на граница
988 988 -----
989 989 Създаване на сгради
990 990 Създаване на копие на път
991 991 Създаване мрежа от пътища
992 992 Създаване на нов проблем
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Създаване нов възел.
998 998 Създаване на нова релация в слой "{0}"
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
1010 1010 -----
1011 1011 Създаване на списък с промени ...
1012 1012 Създаване на интерфейса
1013 1013 Кредитни карти
1014 1014 Крикет
1015 1015 Крикет мрежи
1016 1016 Критерий
1017 1017 Крокет
1018 1018 Пресичане с велосипед
1019 1019 Пресичане върху кон
1020 1020 ЖП прелез
1021 1021 Помощник при пресъчане
1022 1022 Пресичащи се сгради
1023 1023 Тип пресичане
1024 1024 Име на типа пътека (UK)
1025 1025 Пресичащи се пътища
1026 1026 Пресичащи се пътища.
1027 1027 Кухня
1028 1028 Текуща селекция
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 Текуща стойност по подразбиране.
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Избор цвят
1036 1036 Настройка рисуването на линии
1037 1037 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1038 1038 Просека
1039 1039 Вело бариера
1040 1040 Циклична зависимост между релации:
1041 1041 Велосипедизъм
1042 1042 Циклични зависимости
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Язовирна стена
1046 1046 Слой Данни {0}
1047 1047 Формат за натрупване на данни
1048 1048 -----
1049 1049 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
1050 1050 Източници на данни
1051 1051 Проверка на данни
1052 1052 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
1053 1053 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Дебитни карти
1058 1058 -----
1059 1059 Десетични градуси
1060 1060 Решение
1061 1061 Намаляне на мащаба
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 По подразбиране
1067 1067 По подразбиране (Автоматично определени)
1068 1068 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
1069 1069 Текущата стойност е ''{0}''.
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Изтриване
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Режим на изтриване
1078 1078 Изтриване на параметри
1079 1079 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1080 1080 Потвърждение за изтриване
1081 1081 Изриване на дублиращите се пътища
1082 1082 изтриване на филтъра
1083 1083 Изтриване от връзка
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 Изтриване на точки или линии.
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Изтриване на избраните обекти.
1095 1095 Изтриване на текущо редактираната врзка
1096 1096 -----
1097 1097 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1098 1098 -----
1099 1099 Изтриване на избраната връзка
1100 1100 Изтриване на избраната схема от списъка.
1101 1101 Изтриване на източник от списъка
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Премахване на ненужни точки от път.
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 Изтрито състояние:
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 Конфесия
1119 1119 Стоматолог
1120 1120 -----
1121 1121 Опишете проблема колкото можете по-подробно
1122 1122 Описание
1123 1123 Описание: {0}
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1130 1130 Дизел
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 Трудност
1134 1134 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1135 1135 Посока
1136 1136 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
1137 1137 Посока в която да се търси земя
1138 1138 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
1139 1139 Изключване
1140 1140 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
1141 1141 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
1142 1142 -----
1143 1143 Изключване на разширение
1144 1144 Отхвърляне и изтриване
1145 1145 Откажи промените и Изход
1146 1146 Приготвят лекарства по рецепти
1147 1147 -----
1148 1148 Настройки на дисплея
1149 1149 -----
1150 1150 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 Показвай координатите като
1154 1154 -----
1155 1155 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
1156 1156 -----
1157 1157 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
1158 1158 Показване на живо на аудио следата.
1159 1159 Показване на не-геомаркирани фотографии
1160 1160 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
1161 1161 Показване на меню Аудио.
1162 1162 Покажи екран с информация за програмата.
1163 1163 -----
1164 1164 Показване историята на всички избрани обекти.
1165 1165 Показване историята на избраните елементи.
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1169 1169 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
1170 1170 Показва OpenLayers фоново изображение
1171 1171 Разпределяне на точки
1172 1172 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1173 1173 Неизползвана ЖП линия
1174 1174 -----
1175 1175 Не прилагай промените
1176 1176 -----
1177 1177 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1178 1178 Не чертай линии между точките на този слой.
1179 1179 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Не прави нищо
1183 1183 -----
1184 1184 Желаете ли да разрешите това?
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Магазин "Направи си сам"
1189 1189 Док
1190 1190 Лекар
1191 1191 Надпреварване с кучета
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Двоен конфликт
1195 1195 Надолу
1196 1196 Сваляне
1197 1197 Свали всички подчинени релации
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1201 1201 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1202 1202 Местоположение на изтеглянето
1203 1203 Сваляне членове
1204 1204 -----
1205 1205 Сваляне на обект по ID.
1206 1206 -----
1207 1207 Сваляне на обект...
1208 1208 Сваляне на добавка
1209 1209 -----
1210 1210 Свали избраните подчинени релации
1211 1211 URL за сваляне
1212 1212 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1213 1213 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1219 1219 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1220 1220 Свали като нов слой
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1227 1227 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1228 1228 Свали всичко в пределите на:
1229 1229 Свали от OSM по дължина на тази следа
1230 1230 Сваляне от OSM...
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 Сваляне на обект...
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 -----
1247 1247 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 Свали членовете на връзките
1251 1251 -----
1252 1252 -----
1253 1253 Свали избраните връзки
1254 1254 -----
1255 1255 Сваляне на област в предала на рамка
1256 1256 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1263 1263 -----
1264 1264 Сваляне на видимите квадранти
1265 1265 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1266 1266 Свалени GPX данни
1267 1267 -----
1268 1268 Сваляне на GPS данни
1269 1269 Сваляне данни от OSM...
1270 1270 Сваляне на добавката {0}...
1271 1271 Зареждане на "Съобщение на деня"
1272 1272 -----
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 Сваляне на данни
1278 1278 -----
1279 1279 Сваляне на историята...
1280 1280 Сваляне на квадрат с изображение...
1281 1281 Зареждане на отворени пакети с изменения
1282 1282 -----
1283 1283 Зареждане точки {0} до {1}...
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 Сваляне на връзка {0}
1287 1287 Сваляне {0}
1288 1288 -----
1289 1289 Влек
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 Отточен канал
1299 1299 Рисуване
1300 1300 Изобразвай направлението със стрелки
1301 1301 -----
1302 1302 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1303 1303 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1304 1304 Изобразвай границите на свалените данни.
1305 1305 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1306 1306 -----
1307 1307 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1308 1308 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1309 1309 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1310 1310 Изобразявай големи GPS точките.
1311 1311 Рисуване на по-големи GPS точките.
1312 1312 Чертай линии между точките на този слой.
1313 1313 Свързване с линии на GPS точките
1314 1314 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1315 1315 Рисуване на точки
1316 1316 Рисуване на «гумена» помощна линия
1317 1317 Показвай поредния номер на сегментите
1318 1318 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1319 1319 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1320 1320 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1321 1321 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1322 1322 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1323 1323 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1324 1324 Питейна вода
1325 1325 -----
1326 1326 Височина на съществуващ път
1327 1327 Химическо чистене
1328 1328 Дублирай в {0} точки
1329 1329 Дублиране
1330 1330 -----
1331 1331 Повтарящи се линии
1332 1332 Дублира път с отместване.
1333 1333 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1334 1334 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1335 1335 Дублиране на избраните пътища.
1336 1336 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1337 1337 -----
1338 1338 Повтарящи се точки
1339 1339 Повтарящи се точки
1340 1340 Повтарящи се точки от път.
1341 1341 Дублирани пътища
1342 1342 Мейл
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 Изток
1346 1346 -----
1347 1347 Редактиране
1348 1348 Редактирай боулинг зала
1349 1349 Редактиране на информацията за адреса
1350 1350 Редактирай интерполация на адреси
1351 1351 Редактирай административна граница
1352 1352 -----
1353 1353 Редактиране магазин за алкохол
1354 1354 Редактиране на: Земя за лично ползване
1355 1355 Редактирай планинска хижа
1356 1356 -----
1357 1357 Редактирай архиологични разкопки
1358 1358 Редактирай стрелба с лък
1359 1359 Редактирай център на изкуствата
1360 1360 Редактирай творба на изкуството
1361 1361 Редактирай атлетика
1362 1362 Редактирай забележилтеност
1363 1363 Редактирай австралийски футбол
1364 1364 Редактирай банкомат
1365 1365 Редактирай детска ясла
1366 1366 Редактирай фурна
1367 1367 Редактирай банка
1368 1368 Редактиране на бар
1369 1369 Редактирай бейсбол
1370 1370 Редактиране на басейн
1371 1371 Редактирай баскетбол
1372 1372 Редактирай поле на битка
1373 1373 Редактирай залива
1374 1374 Редактирай плажа
1375 1375 Редактирай маяк / радиопредавател
1376 1376 Редактиране магазин за безалкохолни
1377 1377 Велосипедна стоянка (паркинг)
1378 1378 Редактиране велосипеди под наем
1379 1379 Редактирай вело-магазин
1380 1380 Редактирай бирария
1381 1381 Редактирай корабостроителница
1382 1382 Редактиране на стълб
1383 1383 Редактиране на книжарница
1384 1384 Редактирай граничен контрол
1385 1385 Редактирай Игра с мет.топчета
1386 1386 -----
1387 1387 редактиране на: Пограничен камък
1388 1388 Редактирай игра с асим.мет.топки
1389 1389 Редактирай мост
1390 1390 Редактиране алея за езда
1391 1391 Редактирай ундустриални развалини
1392 1392 Редактирай накланяща преграда
1393 1393 Редактирай направляван автобус
1394 1394 Редактирай автобусна платформа
1395 1395 Редактирай автогара
1396 1396 Редактирай автобусна спирка
1397 1397 Редактирай месарница
1398 1398 Редактирай кабинков лифт
1399 1399 Редактирай кафене
1400 1400 Редактирай къмпинг
1401 1401 -----
1402 1402 Редактирай канал
1403 1403 Редактирай кану
1404 1404 Редактиране коли под наем
1405 1405 Редактирай автосервиз
1406 1406 Редактирай споделяне автомобили
1407 1407 Редактирай автосалон
1408 1408 Редактирай автомивка
1409 1409 Редактирай площадка за каравани
1410 1410 Редактирай замък
1411 1411 Редактирай тексаска мрежа
1412 1412 Редактиране пещерен вход
1413 1413 Редактирай гробище
1414 1414 Редактирай седалков лифт
1415 1415 Редактирай бунгало
1416 1416 Редактиране на: аптека
1417 1417 Редактирай кино
1418 1418 Редактирай голям град
1419 1419 Редактирай знак за ограничение в град
1420 1420 Редактирай гражданска граница
1421 1421 Редактирай скалата
1422 1422 Редактирай скално катерене
1423 1423 Редактирай крайбрежието
1424 1424 Редактирай колеж
1425 1425 Редактирай търговия
1426 1426 Редактирай общи
1427 1427 Редактирай компютърен магазин
1428 1428 Редактирай строителна площадка
1429 1429 Редактирай континент
1430 1430 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1431 1431 Редактирай държава
1432 1432 Редактирай графство
1433 1433 Редактирай съдебна сграда
1434 1434 Редактирай закрит резервоар
1435 1435 Редактирай кран
1436 1436 Редактирай крикет
1437 1437 Рекдатирай крикет мрежи
1438 1438 Редактирай крокет
1439 1439 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1440 1440 Редактиране велоалея
1441 1441 Редактирай велосипедизъм
1442 1442 Редактирай язовирна стена
1443 1443 Редактирай стоматолигия
1444 1444 Редактирай неизползвана ЖП линия
1445 1445 -----
1446 1446 Редактирай магазин "Направи си сам"
1447 1447 Редактирай док
1448 1448 редактиране на "Лекар"
1449 1449 Редактирай надбягвания с кучета
1450 1450 Редактирай влек
1451 1451 Редактирай отточен канал
1452 1452 Редактирай питейна вода
1453 1453 Редактирай химическо чистене
1454 1454 Редактирай магазин за електроника
1455 1455 Редактирай посолство
1456 1456 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1457 1457 Редактирай вход
1458 1458 Редактирай конна езда
1459 1459 Редактирай обработваема земя
1460 1460 Редактирай двор ферма
1461 1461 Редактирай заведение бързо хранене
1462 1462 Редактирай скалист склон
1463 1463 Ферибот
1464 1464 Редактирай ферибот терминал
1465 1465 редактиране на "Пожарен кран"
1466 1466 Редактирай пожарна
1467 1467 Редактирай риболов
1468 1468 Редактиране на: стълби
1469 1469 Редактирай цветарски магазин
1470 1470 -----
1471 1471 Редактиране на алея или тротоар
1472 1472 Редактирай брод
1473 1473 редактиране на "залесена площ"
1474 1474 Редактирай фонтан
1475 1475 Редактирай бензиностанция
1476 1476 Редактирай мебелен магазин
1477 1477 -----
1478 1478 Редактирай градина
1479 1479 Редактирай градински център
1480 1480 Редактирай газохранилище
1481 1481 Редактирай порта
1482 1482 Редактиране ледник
1483 1483 Редактирай голф
1484 1484 Редактирай поле за голф
1485 1485 Редактиране на гондола
1486 1486 Редактирай трева
1487 1487 Редактирай църковно гробище
1488 1488 Редактирай зелени площи
1489 1489 Редактирай къща за гости
1490 1490 Редактирай гимнастика
1491 1491 Редактирай фризьорски салон / козметика
1492 1492 Редактирай малка ЖП гара
1493 1493 Редактирай махала
1494 1494 Редактирай врата с бодлива тел
1495 1495 Редактирай железария
1496 1496 Редактиране пустош
1497 1497 -----
1498 1498 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1499 1499 Редактиране пътен ремонт
1500 1500 Редактирай хокей
1501 1501 Редактирай конни надбягвания
1502 1502 Редактирай болница
1503 1503 Редактирай хостел / студентско общежитие
1504 1504 Редактирай хотел
1505 1505 Редактирай ловно скривалище
1506 1506 Редактирай промишленост
1507 1507 Редактирай остров
1508 1508 Редактиране на: скала
1509 1509 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1510 1510 Редактиране пътен възел
1511 1511 Редактирай детска градина
1512 1512 Редактирай будка
1513 1513 Редактирай кисинг гейт
1514 1514 Редактирай сушата
1515 1515 Редактирай сметище
1516 1516 Редактирай пералня
1517 1517 Редактирай библиотека
1518 1518 Редактиране на "бариера"
1519 1519 Редактирай лека ЖП линия
1520 1520 Редактирай маяк / светлинен фар
1521 1521 Редактиране жилищна улица
1522 1522 Редактирай местност
1523 1523 Редактирай пристанище за яхти
1524 1524 Редактиране поляна
1525 1525 Редактирай паметник
1526 1526 Редакирай военна земя
1527 1527 Редактирай миниголф
1528 1528 Редактирай обмяна на валута
1529 1529 Редактирай монорелса
1530 1530 Редактирай забележителност
1531 1531 Редактирай мотел
1532 1532 Редактирай моторни спортове
1533 1533 Редактиране автомагистрала
1534 1534 Редактирай магистрален възел
1535 1535 Редактиране автомагистрална връзка
1536 1536 Редактирай планински проход
1537 1537 Редактирай калта
1538 1538 Редактирай многобой
1539 1539 Редактиране мултиполигон
1540 1540 Редактирай музей
1541 1541 Редактирай теснолинейка
1542 1542 Редактирай национална граница
1543 1543 Редактирай граница национален парк
1544 1544 Редактирай природен резерват
1545 1545 Редактирай нощен клуб
1546 1546 Редактирай оптика
1547 1547 Редактирай био магазин
1548 1548 Редактирай мазизин за туристически стоки
1549 1549 -----
1550 1550 Редактирай парк
1551 1551 Редактирай паркинг
1552 1552 Редактиране улица паркинг
1553 1553 -----
1554 1554 Редактирай пътека
1555 1555 Редактиране връх
1556 1556 Редактирай пешеходна улица
1557 1557 Редактирай пелота
1558 1558 Редактирай аптека
1559 1559 Редактирай място за излет
1560 1560 Редактирай кей
1561 1561 Редактирай газопровод
1562 1562 Редактирай игрище
1563 1563 Редактирай място за богослужение
1564 1564 Редактирай площадка
1565 1565 Редактирай полиция/милиция
1566 1566 Редактирай политическа граница
1567 1567 Редактирай пощенска станция
1568 1568 Редактирай електрогенератор
1569 1569 Редактирай линия за електропренос
1570 1570 Редактирай електростанция
1571 1571 Редактирай електроподстанция
1572 1572 Редактирай стълб от ЕПМ
1573 1573 Редактирай историческа ЖП линия
1574 1574 Редактиране връзка с първокласен път
1575 1575 Редактиране първокласен път
1576 1576 Редактирай затвор
1577 1577 Редактирай бар
1578 1578 Редактирай обществена сграда
1579 1579 Редактирай кариера
1580 1580 Редактирай състезателна писта
1581 1581 Редактирай ракет
1582 1582 Редактирай ЖП Линия
1583 1583 Редактирай ЖП
1584 1584 Редактирай ЖП платформа
1585 1585 Редактирай спортна площадка
1586 1586 Редактиране на станция за рециклиране
1587 1587 Редактирай област
1588 1588 Редактирай резервоар
1589 1589 Редактирай жилищна зона
1590 1590 Редактиране улица от населено място
1591 1591 Редактирай ресторант
1592 1592 Редактирай търговия на дребно
1593 1593 Редактирай река
1594 1594 Редактирай речен бряг
1595 1595 Редактиране пътни ограничения
1596 1596 Редактиране път от неизвестен тип
1597 1597 Редактиране маршрут
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 Редактирай руини
1602 1602 -----
1603 1603 Редактирай двойна врата
1604 1604 Редактирай училището
1605 1605 Редактирай сипей
1606 1606 Редактирай шубрака
1607 1607 Редактиране второкалсен път
1608 1608 Редактирай служба услуги
1609 1609 Редактиране помощна улица
1610 1610 Редактирай навес
1611 1611 Редактирай магазин за обувки
1612 1612 Редактирай стрелба
1613 1613 Редактиране на бързите клавиши
1614 1614 Редактирай скейтборд
1615 1615 Редактирай фигурно пързаляне
1616 1616 Редактирай ски
1617 1617 Редактирай хелинг
1618 1618 Редактирай футбол
1619 1619 Редактиране шипове
1620 1620 Редактирай спортен център
1621 1621 Редактирай магазин за спортни стоки
1622 1622 Редактирай извора
1623 1623 Редактирай стадион
1624 1624 Редактирай област/щат
1625 1625 Редактирай книжарница
1626 1626 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1627 1627 Редактирай поток
1628 1628 Редактирай квартал
1629 1629 Редактирай метро
1630 1630 Редактирай вход в метро
1631 1631 Редактирай супермаркет
1632 1632 Редактирай видеонаблюдение
1633 1633 Редактирай точка на наблюдение
1634 1634 Редактирай плуване
1635 1635 Редактирай тенис на маса
1636 1636 Редактирай стоянка таксита
1637 1637 -----
1638 1638 Редактирай телефон
1639 1639 Редактирай тенис
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 Редактиране третокласен път
1643 1643 Редактирай театър
1644 1644 Редактирай развлекателен парк
1645 1645 Редактирай място за плащане пътна такса
1646 1646 Редактирай кула
1647 1647 Редактирай град
1648 1648 Редактирай кметство
1649 1649 Редактирай магазин за играчки
1650 1650 Редактирай черен път
1651 1651 -----
1652 1652 Редактирай трамвай
1653 1653 Редактирай трамвайна спирка
1654 1654 Редактиране на туристическа агенция
1655 1655 Редактирай дърво
1656 1656 Редактиране автострада
1657 1657 Редактиране автострадна връзка
1658 1658 Редактиране тунел
1659 1659 Редактиране на ограничения при завиване
1660 1660 редактиране на: турникет
1661 1661 Редактиране некласифициран път
1662 1662 Редактирай университет
1663 1663 Редактирай автомат за стоки
1664 1664 Редактирай ветеринар
1665 1665 Редактирай Видео-магазин
1666 1666 Редактирай място с добра гледка
1667 1667 Редактирай село
1668 1668 Редактирай зелено селище
1669 1669 Редактирай лозе
1670 1670 Редактиране вулкан
1671 1671 -----
1672 1672 Редактирай пречиствателна станция
1673 1673 Редактирай водата
1674 1674 Редактирай аквапарк
1675 1675 Редактирай водонапорна кула
1676 1676 Редактирай водопад
1677 1677 Редактирай крайпътен кръст
1678 1678 Редактирай крайпътен параклис
1679 1679 Редактирай бент / преливник
1680 1680 Редактирай мочурището
1681 1681 Редактирай мелница
1682 1682 редактиране на "гора"
1683 1683 Редактирай цех
1684 1684 Редактирай зоопарк
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 Редактиране на филтъра
1688 1688 -----
1689 1689 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1690 1690 Редактиране на връзка
1691 1691 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1692 1692 Редактиране на връзки
1693 1693 Редактиране маркери
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 Редактиране избрания източник.
1702 1702 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 Редактиране: {0}
1706 1706 Редактиране GPX
1707 1707 -----
1708 1708 Електрони средства за разплата
1709 1709 Електроника
1710 1710 Елементи от тип {0} се поддържат.
1711 1711 Надморска височина
1712 1712 -----
1713 1713 Насип
1714 1714 Посолство
1715 1715 Пункт за връзка със спешна помощ
1716 1716 Телефон за спешен случай
1717 1717 Празен документ
1718 1718 -----
1719 1719 Празни пътища
1720 1720 Включване автоматично кеширане.
1721 1721 Използване на вградените настройки
1722 1722 -----
1723 1723 Разрешаване на филтъра
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1728 1728 Въведете URL
1729 1729 Въведете URL за сваляне:
1730 1730 -----
1731 1731 Въведете име на меню и WMS URL
1732 1732 Въведете нова двойка ключ/стойност
1733 1733 -----
1734 1734 Въведете име на място за търсене:
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 Въведете координати за новата точка.
1753 1753 -----
1754 1754 Въведете стойности за всички конфликти.
1755 1755 Въведете стойности за тегло
1756 1756 Въведете вашия коментар
1757 1757 Вход
1758 1758 Конна езда
1759 1759 Грешка
1760 1760 -----
1761 1761 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1762 1762 Грешка при изтриване на данни.
1763 1763 Грешка показване URL
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1767 1767 Грешка при зареждане на файла
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Грешка във файла {0}
1771 1771 -----
1772 1772 Грешка при разбор {0}:
1773 1773 Грешка при разбор {0}: {1}
1774 1774 Грешка при възпроизвеждане на звука
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1778 1778 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1779 1779 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1780 1780 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1781 1781 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1782 1782 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1783 1783 Грешка при разбор {0}
1784 1784 Грешка при качване
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 Грешки
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Четни
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Възникна грешка
1799 1799 Изход
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 Изход от програмата.
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1809 1809 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1810 1810 Експорт в GPX файл
1811 1811 Експорт и Записване
1812 1812 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1813 1813 Опции за експорт
1814 1814 Експорт на данните до GPX файл.
1815 1815 Експорт до GPX...
1816 1816 -----
1817 1817 Екстракт SVG ViewBox...
1818 1818 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1819 1819 -----
1820 1820 Екстракт граница на комуна
1821 1821 Извличане на GPS координати от EXIF
1822 1822 Изтегляне
1823 1823 Изтегляне на линии
1824 1824 ЗА ПОПРАВКА
1825 1825 Фон при избледняване:
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Пропадна зареждането на отметки от ''{0}'' поради причини свързани със сигурността. Изключение на ОС: {1}
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Обработваема земя
1850 1850 Двор ферма
1851 1851 Заведение за бързо хранене
1852 1852 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1853 1853 Множител за бързо прослушване
1854 1854 Най-бърз
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Такса
1858 1858 Скалист склон
1859 1859 Ограда / стобор
1860 1860 Ферибот маршрут
1861 1861 Ферибот терминал
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 Файл
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Грешка във формата на файла
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1878 1878 -----
1879 1879 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1880 1880 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1881 1881 Файл: {0}
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Филтър
1889 1889 -----
1890 1890 Режим на филтъра
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Завършване на чертането.
1894 1894 Пожарен кран
1895 1895 Пожарна
1896 1896 изпълним файл на Firefox
1897 1897 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1898 1898 Огнище
1899 1899 Риболов
1900 1900 Поправяне
1901 1901 -----
1902 1902 Поправи параметрите
1903 1903 Поправяне на релации
1904 1904 Поправяне конфликти маркери
1905 1905 Поправяне на избраните грешки.
1906 1906 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1907 1907 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 Цветарски магазин
1912 1912 Изчистване на кеша
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Храна и напитки
1917 1917 Пеш
1918 1918 -----
1919 1919 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1920 1920 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1921 1921 Брод
1922 1922 Гора
1923 1923 -----
1924 1924 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1925 1925 Време пренавиване (секунди)
1926 1926 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1927 1927 -----
1928 1928 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1929 1929 -----
1930 1930 Намерени са {0} съвпадения
1931 1931 Фонтан
1932 1932 Фиксиране
1933 1933 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1934 1934 Френски кадастров WMS
1935 1935 -----
1936 1936 От...
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Бензиностанция
1941 1941 Бензиностанция
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Преглед на цял екран
1945 1945 -----
1946 1946 Мебелен магазин
1947 1947 GPS Точки
1948 1948 Описание на GPS следата
1949 1949 GPX файлове
1950 1950 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1951 1951 GPX следата няма информация за времето
1952 1952 GPX следа:
1953 1953 Качване на GPX данни беше успешно
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 Градина
1958 1958 Градински център
1959 1959 Газохранилище
1960 1960 Порта
1961 1961 -----
1962 1962 География
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 Изображения с данни за местоположение
1966 1966 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Ледник
1970 1970 Стъкло
1971 1971 Globalsat Импорт
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Голф
1983 1983 Поле за голф
1984 1984 Гондола
1985 1985 лек камион (до 3.5т)
1986 1986 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
1992 1992 -----
1993 1993 Трева
1994 1994 Църковно гробище
1995 1995 -----
1996 1996 Зелени площи
1997 1997 Мрежа
1998 1998 Слой на мрежата:
1999 1999 Подредба на мрежата
2000 2000 Начална точка на мрежата
2001 2001 Въртене на мрежата
2002 2002 -----
2003 2003 Група
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 Къща за гости
2010 2010 Упътване
2011 2011 -----
2012 2012 Гимнастика
2013 2013 Фризьорски салон / козметика
2014 2014 Махала
2015 2015 Врата с бодлива тел
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Железария
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
2025 2025 Здраве
2026 2026 Пустош
2027 2027 -----
2028 2028 Камион (над 3.5т)
2029 2029 Плет
2030 2030 Височина
2031 2031 Височина (в метри)
2032 2032 -----
2033 2033 Помощ
2034 2034 Помощ: {0}
2035 2035 -----
2036 2036 Помага за векторизиране на WMS изображения.
2037 2037 Скривалище
2038 2038 Скриване на елементи
2039 2039 Аудио HiFi
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 Най-голям номер
2043 2043 Подчертване
2044 2044 -----
2045 2045 Клас път
2046 2046 -----
2047 2047 Туристическа пътека
2048 2048 Исторически места
2049 2049 История
2050 2050 Историята на възел {0}
2051 2051 Историята на отношение {0}
2052 2052 историята на път {0}
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 Хокей
2057 2057 -----
2058 2058 Домашна страница
2059 2059 Кон
2060 2060 Конни надбягвания
2061 2061 Болница
2062 2062 -----
2063 2063 Хостел / студентско общежитие
2064 2064 Хотел
2065 2065 Горещи клавишни комбинации
2066 2066 Име на дом
2067 2067 Номер
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Ловно скривалище
2072 2072 Намирам се в часовата зона:
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 Входно-изходно изключение
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2087 2087 Игнориране
2088 2088 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2092 2092 -----
2093 2093 Игнориране елементи
2094 2094 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
2095 2095 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2096 2096 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 Неправилен израз ''{0}''
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 Недопустим обект с id=0
2113 2113 -----
2114 2114 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2115 2115 Неправилна комбинация маркер/стойност
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Изображението вече е заредено
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 Импорт
2143 2143 Импорт Аудио
2144 2144 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
2145 2145 -----
2146 2146 Импорт на изображения
2147 2147 -----
2148 2148 Импортиране на път от GPX слой
2149 2149 Импортирани изображения
2150 2150 Импортиране данни от DG100...
2151 2151 Импортиране на данни от устройство.
2152 2152 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Наклон
2156 2156 Стръмен наклон
2157 2157 Непълна спецификация <member> с ref=0
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 Увеличаване на мащаба
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 Промишленост
2165 2165 Данни
2166 2166 Информация за елемент.
2167 2167 Информация
2168 2168 Информационно табло
2169 2169 Информационен пункт
2170 2170 Информационен пункт
2171 2171 Информация за слоя
2172 2172 Инициализиране
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Вътрешна грешка в сървъра
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 Интерполация
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 Невалиден URL?
2190 2190 -----
2191 2191 Невалиден bz2 файл.
2192 2192 Невалидна дата
2193 2193 -----
2194 2194 Невалидно отместване
2195 2195 Неправилен параметров ключ
2196 2196 -----
2197 2197 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2198 2198 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2199 2199 Невалидна часова зона
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Неправилен интервал в ключ
2203 2203 Обръщане на филтъра
2204 2204 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
2205 2205 Не е векоторизиран.
2206 2206 Векторизиран.
2207 2207 Остров
2208 2208 Скала
2209 2209 -----
2210 2210 Обект
2211 2211 точка {0} не е открита в списъка
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 JOSM Редактор за маркери
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2221 2221 Изображения JPEG (*.jpg)
2222 2222 Java OpenStreetMap Редактор
2223 2223 Версия Java: {0}
2224 2224 Функция свързване на области
2225 2225 Присъедини области: премахване на кратки пътища
2226 2226 Свързване на точка с линия
2227 2227 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2228 2228 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
2229 2229 Обедини припокриващи се области
2230 2230 Свързана пресичаща област
2231 2231 Свързана само-пресичаща се област
2232 2232 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2233 2233 Прескачане на позиция
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Прескочи там
2237 2237 Прескачане на позиция
2238 2238 Пътен възел
2239 2239 -----
2240 2240 Съхраняване резервни копия
2241 2241 -----
2242 2242 Запазване на моите координати
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 Запазване на добавка
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Запазване на техните координати
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 Ключ
2252 2252 Неправилен ключ ''{0}''.
2253 2253 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2254 2254 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2255 2255 Ключ:
2256 2256 Бързи клавиши
2257 2257 Ключови думи
2258 2258 Детска градина
2259 2259 Будка
2260 2260 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2261 2261 -----
2262 2262 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2263 2263 Трасиране на езера
2264 2264 -----
2265 2265 Lakewalker Настройки на разширението
2266 2266 Lakewalker трасиране
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Ламбертова Зона (Естония)
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Суша
2275 2275 Земеползване
2276 2276 Сметище
2277 2277 -----
2278 2278 Брой платна
2279 2279 Език
2280 2280 Последни промени: {0}
2281 2281 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2282 2282 Географска ширина:
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 Стартиране в максимизиран режим
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2290 2290 -----
2291 2291 Стартира редактора за маркери
2292 2292 Пералня
2293 2293 Слой / Ниво
2294 2294 -----
2295 2295 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2296 2296 -----
2297 2297 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2298 2298 -----
2299 2299 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2300 2300 Слой за редактиране на GPX следи
2301 2301 слоя не е в списъка.
2302 2302 Слой за провеждане на измервания
2303 2303 Слой: {0}
2304 2304 Слоеве
2305 2305 -----
2306 2306 Продължителност на встъплението (секунди)
2307 2307 Места за отдих и развлечения
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Дължина:
2312 2312 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2313 2313 Регулиран ЖП прелез
2314 2314 Библиотека
2315 2315 Лиценз
2316 2316 Бариера
2317 2317 Лека ЖП линия
2318 2318 Маяк / Светлинен фар
2319 2319 Номер линия
2320 2320 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2321 2321 Тип на линия
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2328 2328 GPS на живо
2329 2329 -----
2330 2330 LiveGPS слой
2331 2331 Жилищна улица
2332 2332 Зареждане на всички квадранти
2333 2333 -----
2334 2334 Зареждане на квадрант
2335 2335 Четене на WMS слой
2336 2336 Зареждане на WMS слой от файл
2337 2337 Зареди историята
2338 2338 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2339 2339 Зареди родителските релации
2340 2340 Зареждане на връзка
2341 2341 Зареждане набор изображения в нов слой.
2342 2342 -----
2343 2343 Зареждане на ранните разширения
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Зареждане на родителските релации
2349 2349 -----
2350 2350 Зареждане на разширения
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Зареждане {0}
2354 2354 -----
2355 2355 Само локални файлове
2356 2356 Местност
2357 2357 -----
2358 2358 Местоположение
2359 2359 -----
2360 2360 Заключване
2361 2361 Шлюзова врата
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 Географска дължина:
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Външен вид
2368 2368 -----
2369 2369 Наблюдателница
2370 2370 -----
2371 2371 Търсене на бреговата линия...
2372 2372 -----
2373 2373 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 Най-малък номер
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Главната база данни не съдържа възела {0}
2386 2386 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Създава терасовидни къщи от един блок.
2390 2390 -----
2391 2391 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2392 2392 Неправилно съставено изречение:
2393 2393 Изкуствени
2394 2394 Изкуствени
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Ръчна настройка на HTTP proxy
2399 2399 Карта
2400 2400 -----
2401 2401 Картографска проекция
2402 2402 Настройки на картата
2403 2403 Карта: {0}
2404 2404 Пристанище за яхти
2405 2405 Маркирайте "направено"
2406 2406 -----
2407 2407 Маркери от наименувани точки.
2408 2408 Маркери от {0}
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2413 2413 Материал
2414 2414 Макс.мащаб ниво:
2415 2415 Макс.височина (метри)
2416 2416 макс.дължина (метри)
2417 2417 макс.ширина (метри)
2418 2418 Макс. размер на кеша (в MB)
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 Макс. скорост (км/ч)
2422 2422 Макс. маса (т)
2423 2423 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2424 2424 Максимална област за една заявка:
2425 2425 Съхраняване кеш (дни)
2426 2426 Макс.размер на кеша (MB)
2427 2427 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2428 2428 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2429 2429 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2430 2430 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2431 2431 Максимална дължина (в метри)
2432 2432 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2433 2433 Максимален брой възли в началната следа
2434 2434 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2435 2435 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2436 2436 Максимален брой сегменти за един път
2437 2437 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2438 2438 Поляна
2439 2439 Измерване на стойности
2440 2440 Измервания
2441 2441 -----
2442 2442 Член на
2443 2443 -----
2444 2444 Членове
2445 2445 -----
2446 2446 Членове (разрешени)
2447 2447 Членове (с конфликти)
2448 2448 Паметник
2449 2449 Име на меню
2450 2450 Име на меню (по подразбиране)
2451 2451 Бързи клавишни комбинации за менюто
2452 2452 Меню: {0}
2453 2453 Проекция Меркатор
2454 2454 Обединение
2455 2455 Обедини точки
2456 2456 -----
2457 2457 Обединение на слоя
2458 2458 Обедини точките в най-старата от тях.
2459 2459 -----
2460 2460 Обединява избраното
2461 2461 Обединява текущия слой в друг слой
2462 2462 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2463 2463 Обедини този слой с друг слой
2464 2464 Обедини {0} точки
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Обединена версия
2470 2470 -----
2471 2471 Съобщение за деня не е налично
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Военен
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Мин. скорост (км/ч)
2482 2482 Мини кръгово движение
2483 2483 Миниголф
2484 2484 Минимално разстояние (в пиксели)
2485 2485 Минути: {0}
2486 2486 Огледално
2487 2487 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Липсваща кодировка
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 понеделник-петък 08:30-20:00
2510 2510 Режим: Рисуване Фокус
2511 2511 Режим: {0}
2512 2512 Безрежимна работа (Потлач стил)
2513 2513 -----
2514 2514 Променени времена на аудио файлове.
2515 2515 Група модификатори
2516 2516 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2517 2517 Обмяна на валута
2518 2518 Монорелса
2519 2519 Забележителност
2520 2520 -----
2521 2521 Повече информация за тази възможност
2522 2522 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Мотел
2527 2527 Моторни спортове
2528 2528 Автомобил
2529 2529 -----
2530 2530 Мотоциклет
2531 2531 Магистрала
2532 2532 Автомагистрала
2533 2533 Магистрален възел
2534 2534 Автомагистрална връзка
2535 2535 Планински проход
2536 2536 Планинско колоездене
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Премести надолу
2541 2541 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2542 2542 Преместване на елементи
2543 2543 Преместване филтъра надолу
2544 2544 Преместване филтъра нагоре
2545 2545 Преместване наляво
2546 2546 -----
2547 2547 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2548 2548 Преместване обекти {0}
2549 2549 Преместване надясно
2550 2550 Преместване на текущо избраните членове надолу
2551 2551 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2552 2552 Преместване избрания слой един ред надолу.
2553 2553 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2554 2554 Премести избраните точки в линия
2555 2555 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Премести
2561 2561 Премести нагоре
2562 2562 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2563 2563 Преместване {0}
2564 2564 Премества обектите {0}
2565 2565 Кал
2566 2566 Многобой
2567 2567 -----
2568 2568 Мултиполигон
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Музей
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 Моя версия
2578 2578 Моя версия (местна база данни)
2579 2579 Моята версия с Обединената
2580 2580 Моя с Тяхния
2581 2581 Грешка при NMEA импортиране!
2582 2582 Успешно NMEA импортиране
2583 2583 NMEA-0183 файлове
2584 2584 NPE Карти
2585 2585 NPE Карти (Tim)
2586 2586 Име
2587 2587 -----
2588 2588 Потребителско име
2589 2589 -----
2590 2590 Название: {0}
2591 2591 Наименувани точки от следа от {0}
2592 2592 Наименовани точки от следата.
2593 2593 Теснолинейка
2594 2594 Национална
2595 2595 Национален парк
2596 2596 Природен резерват
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2600 2600 Мрежа
2601 2601 Изключение свързано с мрежата
2602 2602 -----
2603 2603 Нов
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 Нов проблем
2608 2608 Нов ключ
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 Нова роля
2612 2612 -----
2613 2613 Нова стойност
2614 2614 Нова стойност за {0}
2615 2615 Следващ
2616 2616 Следващо изображение
2617 2617 -----
2618 2618 Нощен клуб
2619 2619 Не
2620 2620 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2621 2621 Не е открит слой с GPX данни.
2622 2622 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2623 2623 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 Няма бърза клавишна комбинация
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 Няма промени за качване.
2634 2634 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2635 2635 -----
2636 2636 Няма конфликти за показване.
2637 2637 Няма открит текущ набор от данни
2638 2638 В тази зона няма намерени данни
2639 2639 На устройството не са открити данни.
2640 2640 Никакви данни не са заредени.
2641 2641 Без дата
2642 2642 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2643 2643 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2644 2644 Без изход
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Без изображение
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2651 2651 -----
2652 2652 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2653 2653 Няма отворен сисък с промени.
2654 2654 Няма отворени пакети с промени
2655 2655 -----
2656 2656 Не е посочена парола.
2657 2657 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2658 2658 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Не е избрана връзка
2663 2663 Няма избрана GPX следа
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Няма слоеве за целта
2668 2668 -----
2669 2669 Не е посочено потребителско име.
2670 2670 Невалиден URL на WMS или ID
2671 2671 Няма грешки при проверката
2672 2672 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2673 2673 Не, изход
2674 2674 Не, продължава редактирането
2675 2675 Не, не прилагай!
2676 2676 -----
2677 2677 Възел
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 Възел {0}
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Възли
2685 2685 Възли в една и съща позиция
2686 2686 Точки с еднакви имена
2687 2687 Възли(решени)
2688 2688 Възли(с конфликт)
2689 2689 -----
2690 2690 Никога
2691 2691 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2692 2692 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2693 2693 Нормално
2694 2694 Север
2695 2695 Не е намерен
2696 2696 Не сте свързан
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Забележка
2701 2701 -----
2702 2702 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2703 2703 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2704 2704 Банкноти
2705 2705 Нищо
2706 2706 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2710 2710 Няма нищо избрано за показване.
2711 2711 Нищо не е избрано!
2712 2712 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2713 2713 -----
2714 2714 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2715 2715 -----
2716 2716 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2717 2717 Номер
2718 2718 Брой на жилата на всеки кабел
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 Схема на номериране
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 ОК
2727 2727 ОК - нов опит
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 OSM Данни
2731 2731 OSM парола
2732 2732 OSM сървърни файлове
2733 2733 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 ID на обекта:
2741 2741 Обектът е изтрит
2742 2742 История на обекта
2743 2743 -----
2744 2744 Тип на обекта:
2745 2745 Обект с история
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 Обекти за добавяне:
2750 2750 Обекти за изтриване:
2751 2751 Променени обекти:
2752 2752 Бензин А100
2753 2753 Бензин А91
2754 2754 Бензин А95
2755 2755 Бензин А98
2756 2756 Нечетни
2757 2757 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2758 2758 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2759 2759 Отместване:
2760 2760 Стар ключ
2761 2761 Стара роля
2762 2762 Стара стойност
2763 2763 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2764 2764 При нужда
2765 2765 При качване
2766 2766 Еднопосочна
2767 2767 Пътища от една точка
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Еднопосочна
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2781 2781 Само в началото на път.
2782 2782 Само на векторни слоеве
2783 2783 -----
2784 2784 Само до две области могат да бъдат свързани към момента.
2785 2785 -----
2786 2786 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2787 2787 Отваряне на местоположение…
2788 2788 Отваряне на OpenStreetBugs
2789 2789 Отваряне на видимите...
2790 2790 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2791 2791 -----
2792 2792 Отваряне на файл.
2793 2793 -----
2794 2794 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2795 2795 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2796 2796 Отваряне списъка с всички релации
2797 2797 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2798 2798 Отваряне списък с възли на маршрут
2799 2799 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2800 2800 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2801 2801 -----
2802 2802 Отваряне на списък с избрани обекти.
2803 2803 -----
2804 2804 Отваряне на връзка URL.
2805 2805 Редактиране на релацията
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 Отвори друга GPX следа
2809 2809 Отваряне друга снимка
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2814 2814 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 Отваряне на топографския инструмент...
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 Отваряне на прозореца за измервания.
2821 2821 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2822 2822 Отваряне на прозореца с проверките.
2823 2823 Отвори...
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2830 2830 -----
2831 2831 OpenStreetMap данни
2832 2832 -----
2833 2833 Работно време
2834 2834 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2835 2835 Отваряне на файлове
2836 2836 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Оператор
2840 2840 Оптика
2841 2841 Незадължителни Атрибути:
2842 2842 -----
2843 2843 Незадължителни типове
2844 2844 Био магазин
2845 2845 оригинален път
2846 2846 Ортогонализиране
2847 2847 -----
2848 2848 Ортогонализиране
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 Друго
2853 2853 Други информационни точки
2854 2854 Туристически стоки (за активен отдих)
2855 2855 -----
2856 2856 Припокриващи се области
2857 2857 Припокриващи се пътища / магистрали
2858 2858 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2859 2859 Припокриващи се ЖП линии
2860 2860 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2861 2861 Припокриващи се пътища / линии
2862 2862 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2863 2863 Припокриващи се пътища.
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Презаписване
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 Стил на изобразяване {0}: {1}
2876 2876 -----
2877 2877 Хартия
2878 2878 Параметърът ''{0}'' не трябва да е празен
2879 2879 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Родителски релации
2887 2887 Парк
2888 2888 -----
2889 2889 Паркинг
2890 2890 Улица паркинг
2891 2891 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Парола
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 Поставяне
2905 2905 Поставяне...
2906 2906 Поставяне на маркери
2907 2907 -----
2908 2908 Поставяне на съдържанието на буфера
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Пътека
2912 2912 Дължина на пътя
2913 2913 Връх
2914 2914 Пешеходна улица
2915 2915 Пешеходна пътека
2916 2916 Тип пешеходна пътека
2917 2917 Пешеходци
2918 2918 Пелота
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2923 2923 Изпълнение на проверка на данните
2924 2924 Позволени действия
2925 2925 Аптека
2926 2926 Телефонен номер
2927 2927 Тел. номер
2928 2928 -----
2929 2929 Време на снимката (от EXIF):
2930 2930 Снимките не съдържат времева информация
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 Място за пикник
2938 2938 Кей
2939 2939 Тръбопровод
2940 2940 Тип писта
2941 2941 Игрище
2942 2942 Място за богослужение
2943 2943 Места
2944 2944 Изпълнение/Пауза на звука.
2945 2945 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2946 2946 Площадка
2947 2947 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 Моля въведете описание за вашата следа.
2955 2955 -----
2956 2956 Моля въведете филтър.
2957 2957 Въведете геогр. ширина в диапазона [-90 .. 90]
2958 2958 Въведете геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Моля, въведете низ за търсене.
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Моля, въведете потребителско име
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Въведете валидна геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Моля въведете маркери за вашата следа.
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Моля, изберете ключ
3000 3000 Моля, изберете схема за използване.
3001 3001 -----
3002 3002 Изберете стойност
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Моля, изберете елемент.
3006 3006 Моля изберете поне четири точки.
3007 3007 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
3008 3008 -----
3009 3009 Моля изберете поне един възел или път.
3010 3010 Моля, изберете поне един ред за копиране
3011 3011 Моля изберете поне един път за опростяване.
3012 3012 Моля, изберете поне една линия.
3013 3013 Изберете не по-малко от три точки.
3014 3014 Моля, изберете поне две точки за обединение.
3015 3015 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
3016 3016 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
3017 3017 Моля, изберете нещо за копиране.
3018 3018 -----
3019 3019 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
3020 3020 Моля, изберете ред за изтриване.
3021 3021 Моля, изберете ред за редактиране
3022 3022 Моля, изберете схема за изтриване.
3023 3023 -----
3024 3024 Моля, изберете слой за целта
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
3028 3028 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
3029 3029 Разширения доставяни с JOSM
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Информация за добавка
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Разширения
3037 3037 -----
3038 3038 Име на пункта
3039 3039 Номер на пункта
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Полиция/Милиция
3043 3043 Политическа
3044 3044 Порт:
3045 3045 позиция
3046 3046 -----
3047 3047 Само позиция
3048 3048 -----
3049 3049 Положение, време, дата, скорост
3050 3050 Положение, време, дата, скорост, височина
3051 3051 Пощенска кутия
3052 3052 -----
3053 3053 Пощенска станция
3054 3054 Пощенски код
3055 3055 -----
3056 3056 Електроцентрала
3057 3057 Линия за електропренос
3058 3058 Електростанция
3059 3059 Електроподстанция
3060 3060 Електрически стълб от ЕПМ
3061 3061 -----
3062 3062 Нарушение на предсъстоянието.
3063 3063 Нарушение на предварителното състояние
3064 3064 Предефиниран
3065 3065 -----
3066 3066 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Настройки
3071 3071 Предпочитанията са записани на {0}
3072 3072 Настройки…
3073 3073 Подготовка на OSM данните...
3074 3074 -----
3075 3075 Подготвяне на базата данни ...
3076 3076 -----
3077 3077 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3078 3078 Подготовка на примитивите за качване ...
3079 3079 -----
3080 3080 Историческа ЖП линия
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Шаблони
3086 3086 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3087 3087 Шаблоните не съдържат стойност
3088 3088 Предишен
3089 3089 Предишно изображение
3090 3090 Първокласен път / главна
3091 3091 Връзка с първокласен път
3092 3092 Основен модификатор:
3093 3093 Примитив
3094 3094 -----
3095 3095 Затвор
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Метод на проекция
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 Настройки
3109 3109 Параметри / Отношения
3110 3110 Проверка на параметрите:
3111 3111 Параметри на избраните обекти
3112 3112 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3113 3113 -----
3114 3114 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3115 3115 Свойства на
3116 3116 Характеристики (с конфликти)
3117 3117 Параметри/Отношения
3118 3118 Свойства: {0} / Членство: {1}
3119 3119 Стойности съдържащи HTML елементи
3120 3120 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3121 3121 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
3122 3122 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3123 3123 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3124 3124 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3125 3125 -----
3126 3126 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3127 3127 -----
3128 3128 Бар
3129 3129 -----
3130 3130 Обществена сграда
3131 3131 -----
3132 3132 Обществен транспорт
3133 3133 Обществен транспорт
3134 3134 -----
3135 3135 Обектът ''{0}'' е изтрит
3136 3136 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3137 3137 -----
3138 3138 Кариера
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 Състезателна писта
3152 3152 ракет
3153 3153 ЖП Линия
3154 3154 Железница
3155 3155 Малка ЖП гара
3156 3156 ЖП платформа
3157 3157 -----
3158 3158 Железопътен път
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Размер на растера: {0}
3162 3162 Изходни GPS данни
3163 3163 Прочетане първо
3164 3164 -----
3165 3165 Прочитане на снимки...
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 Четене {0}...
3172 3172 За прочитане
3173 3173 Истинско име
3174 3174 Действително да затворим?
3175 3175 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3176 3176 Спортна площадка
3177 3177 Трансформирано изображение...
3178 3178 Рециклиране
3179 3179 -----
3180 3180 Отново
3181 3181 Повтаряне на последното отменено действие.
3182 3182 -----
3183 3183 Означение
3184 3184 Референция (коловоз #)
3185 3185 Ref номер
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Отнася се за
3189 3189 Обновяване
3190 3190 Област
3191 3191 Отхвърляне конфликтите и записване
3192 3192 Релация
3193 3193 Релация ...
3194 3194 Редактор на връзки: Сваляне на членове
3195 3195 Редактор на връзки: Преместване надолу
3196 3196 Редактор на връзки: Преместване нагоре
3197 3197 Редактор на връзки: Премахване
3198 3198 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3199 3199 -----
3200 3200 Редактор на връзки: Сортиране
3201 3201 -----
3202 3202 Връзката е изтрита
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 Връзка {0}
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Връзки
3210 3210 Връзки: {0}
3211 3211 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3212 3212 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3213 3213 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3214 3214 Религия
3215 3215 Презареди
3216 3216 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3217 3217 Презареждане грешни квадранти
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 Дистанционно
3222 3222 -----
3223 3223 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3224 3224 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3225 3225 -----
3226 3226 Премахни
3227 3227 -----
3228 3228 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3229 3229 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3230 3230 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3236 3236 Премахване на снимка от слой
3237 3237 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3238 3238 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3250 3250 Премахнати елементи от връзки
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Изтриване на повтарящи се точки...
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Преименуване на слой
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 Под наем
3263 3263 Сервиз
3264 3264 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3265 3265 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
3266 3266 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
3267 3267 -----
3268 3268 Съобщаване за грешка
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Подробности на заявката: {0}
3274 3274 Резервоар
3275 3275 Нулиране
3276 3276 Нулиране на cookie
3277 3277 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
3278 3278 -----
3279 3279 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Улица
3285 3285 Жилищна зона
3286 3286 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3287 3287 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
3288 3288 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
3289 3289 Разрешаване
3290 3290 Разрешаване на конфликти
3291 3291 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3292 3292 Решаване конфлики на координати в {0}
3293 3293 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3294 3294 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
3295 3295 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3301 3301 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3302 3302 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3303 3303 -----
3304 3304 Ресторант
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Ограничения
3308 3308 Търговия на дребно
3309 3309 Подпорна стена
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Обръщане разделянето на сграда
3325 3325 Промяна посоката на линиите
3326 3326 Обръщане разделянето на сграда
3327 3327 Обръщане разделянето на сграда
3328 3328 Връщане и Комбиниране
3329 3329 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
3330 3330 Обратен маршрут
3331 3331 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3332 3332 -----
3333 3333 Промяна посоката на линиите
3334 3334 -----
3335 3335 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3336 3336 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3337 3337 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
3338 3338 Обръща номерата на къщите от сграда.
3339 3339 Възстановяване
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Ревизия
3348 3348 Колоездене
3349 3349 Река
3350 3350 Речен бряг
3351 3351 Път (неизвестен тип)
3352 3352 Пътни ограничения
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 Роля
3359 3359 -----
3360 3360 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Роля:
3364 3364 Роли в релации, отнасящи се за
3365 3365 Завъртане на 180°
3366 3366 Завъртане на 270°
3367 3367 Завъртане на 90°
3368 3368 -----
3369 3369 Завърти изображението наляво
3370 3370 Завърти изображението надясно
3371 3371 Завърти наляво
3372 3372 Завърти надясно
3373 3373 Кръгово движение
3374 3374 Маршрут
3375 3375 -----
3376 3376 Състояние на пътя
3377 3377 Тип маршрут
3378 3378 Показани са пътища за:
3379 3379 Маршрутизиране
3380 3380 Настройки на разширение маршрутизатор
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 Руини
3384 3384 -----
3385 3385 Апроксимация Douglas-Peucker...
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Проверява се за: {0}
3389 3389 Опростяване на геометрията...
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 SIM-карти
3393 3393 Двойна врата
3394 3394 -----
3395 3395 Запазване
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Запазване като…
3399 3399 Съхраняване GPX файл
3400 3400 -----
3401 3401 Запис на слой
3402 3402 Съхраняване OSM файл
3403 3403 -----
3404 3404 Запис на слоя WMS
3405 3405 Запис на WMS слоя във файл
3406 3406 Записване въпреки всичко
3407 3407 Запис на данните във файл на всяка минута.
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 Записване на текущите данни в нов файл.
3411 3411 Запазване на текущите данни.
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3416 3416 -----
3417 3417 Запис/Качване и край.
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Сканирана карта...
3424 3424 Сканиране на директория {0}
3425 3425 Училище
3426 3426 Вторични суровини
3427 3427 Сипей
3428 3428 Шубрак
3429 3429 -----
3430 3430 Търсене
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 Търсене на обекти.
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Търсене...
3439 3439 -----
3440 3440 Търси:
3441 3441 Второ име
3442 3442 Второкласен път
3443 3443 Втори модификатор:
3444 3444 Секунди: {0}
3445 3445 Изключение свързано със сигурността
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3453 3453 Избиране
3454 3454 Избиране на всичко
3455 3455 -----
3456 3456 Изберете WMS слой
3457 3457 -----
3458 3458 Изберете един затворен път от поне четири възела.
3459 3459 -----
3460 3460 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 Избор на комуна
3466 3466 Изберете един от вариантите:
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Избиране варианти за чертане на линиите.
3476 3476 -----
3477 3477 Избиране на точката под курсора.
3478 3478 -----
3479 3479 Изберете обекти за качване
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 Изберете целеви слой
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Изберете два пътя с общ възел
3506 3506 Изберете два пътя с единствен общ възел
3507 3507 Избор с даденото търсене
3508 3508 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Избрана следа: {0}
3512 3512 Избор
3513 3513 Площ на селекцията
3514 3514 Дължина на селекцията
3515 3515 Няма нищо избрано.
3516 3516 -----
3517 3517 Селекцията е неподходяща!
3518 3518 -----
3519 3519 Избрано: {0}
3520 3520 -----
3521 3521 Самопресичащи се пътища
3522 3522 -----
3523 3523 На отделен слой
3524 3524 Разделител
3525 3525 Последователност
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Помощна улица
3529 3529 Услуги
3530 3530 Тип помощна улица
3531 3531 -----
3532 3532 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3533 3533 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3534 3534 Задай всички да са по подразбиране
3535 3535 Заване на прозрачен фон.
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3546 3546 Задай по подразбиране
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3551 3551 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3552 3552 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3553 3553 -----
3554 3554 Установява роля за избраните членове
3555 3555 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3556 3556 Настройки по подразбиране
3557 3557 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3558 3558 Настройки
3559 3559 Настройки на разширението за дистанционно управление
3560 3560 Настройки на разширение SlippyMap
3561 3561 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3562 3562 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3563 3563 Споделяне на автомобили
3564 3564 -----
3565 3565 Навес
3566 3566 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3567 3567 Преместване всички следи на север (в градуси)
3568 3568 Обувки
3569 3569 Стрелба
3570 3570 Пазаруване
3571 3571 Магазини
3572 3572 -----
3573 3573 Бърз клавиш
3574 3574 Настройки клавишни комбинации
3575 3575 Най-кратък
3576 3576 -----
3577 3577 Разширението да бъде ли изключено?
3578 3578 Трябва ли да бъде качено?
3579 3579 Покажи
3580 3580 Показване GPS данни.
3581 3581 Показване статус
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Показване на информация
3590 3590 Показване информационното ниво при качване.
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3595 3595 -----
3596 3596 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 Показване на стартова картинка
3600 3600 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Показване на проверките извършвани при качване.
3604 3604 Показване на тази помощ
3605 3605 Показване/скриване
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Сицилия - Италия
3609 3609 -----
3610 3610 Подобно наименувани пътища
3611 3611 -----
3612 3612 Опростяване на път
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3618 3618 -----
3619 3619 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3620 3620 Отделни елементи
3621 3621 -----
3622 3622 Размер на Landsat изображенията (точки)
3623 3623 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3624 3624 Скейтборд
3625 3625 Фигурно пързаляне
3626 3626 Ски
3627 3627 Ски
3628 3628 Пропусни свалянето
3629 3629 Пропускане на свалянето
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 Интерактивна карта
3634 3634 Интерактивна карта
3635 3635 -----
3636 3636 Хелинг
3637 3637 -----
3638 3638 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3639 3639 -----
3640 3640 Снегоход
3641 3641 Футбол
3642 3642 Разрешаване на конфликти
3643 3643 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3644 3644 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3645 3645 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3646 3646 -----
3647 3647 Сортиране меню шаблони
3648 3648 Сортиране на членовете на връзката
3649 3649 Източник
3650 3650 Изходен текст
3651 3651 Места за инвалиди
3652 3652 Запазени места за родители
3653 3653 Запазени места за жени
3654 3654 Скорост
3655 3655 Скорост (км/ч)
3656 3656 Пътна камера
3657 3657 Шипове
3658 3658 Разделяне на линия
3659 3659 Разделяне на линията в избраната точка.
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Разделяне път {0} на {1} части
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Спорт
3667 3667 Спорт (с топка)
3668 3668 Спортни съоражения
3669 3669 Спорт
3670 3670 Спортен център
3671 3671 Извор
3672 3672 Стадион
3673 3673 Стандартен параметри на unix геометрия
3674 3674 Звезди
3675 3675 Стартиране търсене
3676 3676 Начало на подравняването
3677 3677 Започни сваляне
3678 3678 Начало на свалянето на данни
3679 3679 Започване на нов път от последния възел.
3680 3680 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 Започване на преглед на директории
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Област/Щат
3693 3693 -----
3694 3694 Книжарница
3695 3695 -----
3696 3696 Състояние
3697 3697 Статус Репорт
3698 3698 Стъпала
3699 3699 Стълби за преминаване през ограда
3700 3700 Стоп
3701 3701 -----
3702 3702 Поток
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 Име на улица
3706 3706 -----
3707 3707 Пътна Мрежа
3708 3708 Улици NRW Geofabrik.de
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Приемане на филтър
3713 3713 Квартал/предградие
3714 3714 Метро
3715 3715 Вход в метро
3716 3716 Бързи клавиши за подменюта
3717 3717 -----
3718 3718 Успешно отворен списък с промени {0}
3719 3719 Супермаркет
3720 3720 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 Пътна настилка
3724 3724 Видеонаблюдение
3725 3725 Точка на наблюдение
3726 3726 Топограф
3727 3727 -----
3728 3728 Топограф...
3729 3729 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3730 3730 Плуване
3731 3731 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 Описание на символ
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 Синхронизиране аудио
3739 3739 Синхронизиране на целия набор данни
3740 3740 Синхронизиране само на възел {0}
3741 3741 Синхронизиране само на релацията {0}
3742 3742 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3743 3743 Синхронизиране само на пътя {0}
3744 3744 -----
3745 3745 файлове TCX (*.tcx)
3746 3746 Тенис на маса
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 Маркирай пътищата като
3756 3756 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3757 3757 Източници за TagChecker
3758 3758 Тестер на шаблони за маркиране
3759 3759 Шаблони за маркиране
3760 3760 Маркери
3761 3761 -----
3762 3762 Етикети и членове
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 Етикети на списък с промени {0}
3767 3767 -----
3768 3768 Маркери с празни стойности
3769 3769 -----
3770 3770 файлове на TangoGPS (*.log)
3771 3771 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3772 3772 успешно внасяне от TangoGPS
3773 3773 Такси
3774 3774 -----
3775 3775 Телефон
3776 3776 Телефонни карти
3777 3777 Тенис
3778 3778 -----
3779 3779 Разделяне на сграда
3780 3780 Разделяне на сграда
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Третокласен
3785 3785 Трети модификатор:
3786 3786 Тест
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Направлението на създавания линеен сегмент.
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3811 3811 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 Документът не съдържа данни
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Географска ширина на показалеца на мишката.
3830 3830 Географската дължина на показалеца на мишката.
3831 3831 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3832 3832 -----
3833 3833 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3834 3834 -----
3835 3835 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3836 3836 -----
3837 3837 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3838 3838 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3842 3842 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3843 3843 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3844 3844 -----
3845 3845 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3846 3846 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3847 3847 -----
3848 3848 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3849 3849 -----
3850 3850 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3851 3851 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3852 3852 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3853 3853 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3854 3854 -----
3855 3855 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3856 3856 -----
3857 3857 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3858 3858 Началното положение е извън границите на рамката
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
3864 3864 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3865 3865 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3866 3866 Театър
3867 3867 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3868 3868 Тяхна версия
3869 3869 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3870 3870 Тяхната версия с Обединената
3871 3871 Развлекателен парк
3872 3872 -----
3873 3873 Няма отворени пакети с промени
3874 3874 -----
3875 3875 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3876 3876 -----
3877 3877 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3878 3878 {0} конфликт(а) при въвеждането
3879 3879 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 Това е след края на записа
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3889 3889 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3890 3890 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3891 3891 -----
3892 3892 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3893 3893 -----
3894 3894 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3895 3895 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3896 3896 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3897 3897 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3898 3898 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3902 3902 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3903 3903 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3904 3904 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3905 3905 -----
3906 3906 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3907 3907 -----
3908 3908 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3909 3909 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3915 3915 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3916 3916 Номера квадранти
3917 3917 Източници на квадранти
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Часова зона:
3922 3922 Часови пояс: {0}
3923 3923 На...
3924 3924 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Превключване режима на цял екран
3929 3929 Покажи/скрий GPX линии
3930 3930 Превключване режим каркас
3931 3931 Превключване режима на цял екран
3932 3932 -----
3933 3933 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3934 3934 Превключване видимостта на избрания слой.
3935 3935 Превключи: {0}
3936 3936 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3937 3937 Тоалетни
3938 3938 -----
3939 3939 Пътна такса
3940 3940 Място за плащане пътна такса
3941 3941 Инструмент: {0}
3942 3942 Лента с инструменти
3943 3943 Настройка на панела с инструменти
3944 3944 Инструменти
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 Туризъм
3948 3948 Кула
3949 3949 -----
3950 3950 Тип на кулата
3951 3951 Град (под 100 000)
3952 3952 Кметство
3953 3953 -----
3954 3954 Играчки
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 Проследяване
3960 3960 Черен път
3961 3961 Оцветяване на следата
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 Светофар
3967 3967 Трамвай
3968 3968 Трамвайна спирка
3969 3969 Транспорт
3970 3970 Пътуване
3971 3971 Туристическа агенция
3972 3972 Дърво
3973 3973 Автострада
3974 3974 Автострадна връзка
3975 3975 -----
3976 3976 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3977 3977 Тунел
3978 3978 Начало на тунел
3979 3979 -----
3980 3980 Ограничения при завиване
3981 3981 Обръщало
3982 3982 Разширение за обръщане
3983 3983 -----
3984 3984 турникет (контрол на достъпа)
3985 3985 ЖП Обръщаща платформа
3986 3986 Тип
3987 3987 Тип име (UK)
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 UIC-Референция
3991 3991 НЕИЗВЕСТНО
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Разсъедини пътища
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
4010 4010 -----
4011 4011 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
4012 4012 -----
4013 4013 Неможе да се прочете Дълж/Шир
4014 4014 -----
4015 4015 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
4016 4016 Некласифициран
4017 4017 Незатворени пътища.
4018 4018 Незатворен път
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 Несвързани пътища.
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Отмяна
4033 4033 -----
4034 4034 Отмени преместването
4035 4035 -----
4036 4036 Отменяне на последното действие.
4037 4037 -----
4038 4038 Отсъедини панела
4039 4039 Неочаквана грешка
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 Неочакван знак: {0}
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
4051 4051 Освобождаване
4052 4052 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
4053 4053 Незапелен възел
4054 4054 Университет
4055 4055 Непознато разширение на файл: {0}
4056 4056 Неизвестен хост
4057 4057 Неизвестен статус на проблема
4058 4058 Неизвестен формат за натрупване
4059 4059 -----
4060 4060 Непознат режим {0}.
4061 4061 -----
4062 4062 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 Неизвестно изречение:
4066 4066 Неизвестен тип: {0}
4067 4067 Ненаименовано съединение
4068 4068 Ненаименуван и некласифициран път
4069 4069 Неименовани пътища
4070 4070 Неподредени брегови линии
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 Размаркиране всичко
4078 4078 Размаркиране всичко (escape)
4079 4079 Размаркиране всичко (focus)
4080 4080 Сваля избора от всички обекти.
4081 4081 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
4082 4082 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Немаркирани или несвързани точки
4086 4086 Немаркирани пътища
4087 4087 -----
4088 4088 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
4089 4089 Нагоре
4090 4090 -----
4091 4091 Обновяване
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 Обновяване на данните
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Обновяване списъка с промени ...
4112 4112 Актуализиране на данните
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 Качване
4117 4117 Качване на промени
4118 4118 Параметри при качване
4119 4119 Качване на следа
4120 4120 Качване на следи
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Качването е отменено
4124 4124 Качване на данни
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
4130 4130 -----
4131 4131 Качване на избраното
4132 4132 Качване на променените примитиви
4133 4133 Качете текущите параметри на сървъра
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4138 4138 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4139 4139 Качване на GPX следа
4140 4140 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
4141 4141 Качване и запис на променените слоеве...
4142 4142 Качване на данни...
4143 4143 Качване на данни за слой ''{0}''
4144 4144 Качване на следи на openstreetmap.org
4145 4145 Използване
4146 4146 Използване
4147 4147 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4148 4148 -----
4149 4149 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Използване на сложен параметров тест.
4157 4157 Използване на десетични градуси.
4158 4158 Използване на стойностите по подразбиране
4159 4159 Използване на файл с данни по подразбиране.
4160 4160 -----
4161 4161 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
4162 4162 -----
4163 4163 Изпозване на слой за грешки.
4164 4164 -----
4165 4165 Използвай глобалните настройки.
4166 4166 Използване на списък за пропускане.
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
4172 4172 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
4173 4173 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4174 4174 -----
4175 4175 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4176 4176 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4177 4177 Изполвайте избраната от списъка схема.
4178 4178 Използван стил
4179 4179 Потребител
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Потребител:
4183 4183 Потребителско име
4184 4184 -----
4185 4185 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
4186 4186 Проверка
4187 4187 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4188 4188 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4189 4189 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4190 4190 -----
4191 4191 Проверка
4192 4192 Грешки при проверка
4193 4193 -----
4194 4194 Стойност
4195 4195 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 Стойност:
4202 4202 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4203 4203 -----
4204 4204 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4205 4205 Автомат за стоки
4206 4206 Продукти за автоматична продажба
4207 4207 Версия
4208 4208 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4209 4209 -----
4210 4210 Версия {0}
4211 4211 Версия {0} създадена на {1} от {2}
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 Версия: {0}
4216 4216 Ветеринар
4217 4217 -----
4218 4218 Видео
4219 4219 Преглед
4220 4220 Изглед: {0}
4221 4221 Място с добра гледка
4222 4222 Село
4223 4223 Зелено село
4224 4224 Град/Село
4225 4225 Лозе
4226 4226 Видимост
4227 4227 домашната страница
4228 4228 -----
4229 4229 Калибровка на звукозаписа
4230 4230 Вулкан
4231 4231 Волтаж
4232 4232 -----
4233 4233 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
4234 4234 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
4235 4235 Тоалетна
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 файлове WMS (*.wms)
4239 4239 WMS Слой
4240 4240 Настройки модул WMS
4241 4241 -----
4242 4242 WMS URL (по подразбиране)
4243 4243 -----
4244 4244 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4245 4245 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4246 4246 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
4247 4247 -----
4248 4248 Изчакване 10 секунди
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Стена
4253 4253 Внимание
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4257 4257 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 Предупреждения
4324 4324 Автомивка
4325 4325 -----
4326 4326 Пречиствателна станция
4327 4327 Вода
4328 4328 Аквапарк
4329 4329 Водонапорна кула
4330 4330 Водопад
4331 4331 Хидротехническо съоръжение
4332 4332 -----
4333 4333 Wave аудио файлове (*.wav)
4334 4334 -----
4335 4335 Информация за линия
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 Края на път близо до друг път/магистрала
4339 4339 Края на път близо до друг път/линия
4340 4340 Възел близо до друг път
4341 4341 -----
4342 4342 Път {0}
4343 4343 -----
4344 4344 Път:
4345 4345 WayPoint изображение
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Пътни точки
4349 4349 Пътища
4350 4350 Крайпътен кръст
4351 4351 Крайпътен параклис
4352 4352 Страница: {0}
4353 4353 -----
4354 4354 Тегло
4355 4355 Бент / преливник
4356 4356 Мочурище
4357 4357 Инвалидна количка
4358 4358 -----
4359 4359 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4360 4360 При импорт на аудио, създай маркери от...
4361 4361 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4362 4362 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4363 4363 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
4364 4364 Цялата група
4365 4365 Ширина (метри)
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Мелница
4369 4369 -----
4370 4370 Каркас
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 Гора
4375 4375 Цех
4376 4376 Светът
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 Неправилно подредени пътища.
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 Да
4387 4387 Да, приложи го!
4388 4388 Да, създай конфликт и затвори
4389 4389 -----
4390 4390 Да, дръпни изображенията
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4394 4394 -----
4395 4395 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4401 4401 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4405 4405 Трябва да изберете поне един път.
4406 4406 -----
4407 4407 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4408 4408 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4409 4409 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4410 4410 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4411 4411 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4412 4412 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4413 4413 -----
4414 4414 Трябва да изберете GPX следа
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Нулеви координати:
4418 4418 Зоопарк
4419 4419 Мащаб
4420 4420 Мащаб (в метри)
4421 4421 Увеличаване
4422 4422 Намаляване
4423 4423 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4424 4424 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4425 4425 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4426 4426 Увеличаване
4427 4427 -----
4428 4428 Намаляване
4429 4429 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4430 4430 Увеличение до
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 Показване на проблема
4434 4434 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4435 4435 Мащабиране по селекцията
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 Показване на {0}
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
4446 4446 \nВисочина: {0} m
4447 4447 -----
4448 4448 \n{0} км/ч
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 Назад
4467 4467 По-бързо
4468 4468 По-бързо възпроизвеждане.
4469 4469 Напред
4470 4470 Прескочи назад.
4471 4471 Прескочи напред
4472 4472 Следващ маркер
4473 4473 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4474 4474 Възпроизведи предишния маркер.
4475 4475 Изпълнение/Пауза
4476 4476 Предишен маркер
4477 4477 По-бавно
4478 4478 По-бавно възпроизвеждане
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 И
4483 4483 С
4484 4484 Ю
4485 4485 З
4486 4486 Д
4487 4487 И
4488 4488 П
4489 4489 С
4490 4490 С
4491 4491 И
4492 4492 Р
4493 4493 З
4494 4494 Текст
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 Редактиране: гара / станция
4505 4505 Гара / Спирка
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 Ключ:
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 съкретено име на улицата
4515 4515 -----
4516 4516 добави към селекцията
4517 4517 адрес
4518 4518 -----
4519 4519 за напреднали
4520 4520 -----
4521 4521 надземен транспорт
4522 4522 въздушен транспорт
4523 4523 Надземен_транспорт_тъмен
4524 4524 Надземен_транспорт_светъл
4525 4525 селскостопански
4526 4526 всички
4527 4527 -----
4528 4528 алея
4529 4529 по азбучен ред
4530 4530 -----
4531 4531 алтернативен
4532 4532 удобства от тип {0}
4533 4533 Обществени услуги
4534 4534 Обществено осветление
4535 4535 Обществен трафик
4536 4536 -----
4537 4537 Англиканска
4538 4538 храна за животни
4539 4539 -----
4540 4540 всеки
4541 4541 -----
4542 4542 стрелба с лък
4543 4543 област
4544 4544 -----
4545 4545 азиатска
4546 4546 асфалт
4547 4547 атлетика
4548 4548 австралийски футбол
4549 4549 автозараждане квадранти
4550 4550 автомащабиране
4551 4551 фон
4552 4552 -----
4553 4553 точка за спиране назад
4554 4554 сегмент назад
4555 4555 -----
4556 4556 Бахаи
4557 4557 Баптизъм
4558 4558 бариера
4559 4559 преграда по пътя на движение
4560 4560 бейзбол
4561 4561 басейн
4562 4562 баскетбол
4563 4563 плаж
4564 4564 -----
4565 4565 велосипед
4566 4566 -----
4567 4567 черно
4568 4568 синьо
4569 4569 тресавище
4570 4570 игра с мет.топчета
4571 4571 граница
4572 4572 игра с асим.топки
4573 4573 мост
4574 4574 маркер "мост" на точка
4575 4575 кафяво
4576 4576 индустриални развалини
4577 4577 Будизъм
4578 4578 сграда
4579 4579 -----
4580 4580 бургери
4581 4581 автобус
4582 4582 Направлява автобуси
4583 4583 -----
4584 4584 кану
4585 4585 чувствителност към регистъра
4586 4586 Католическо
4587 4587 гробище
4588 4588 -----
4589 4589 промяна на селекцията
4590 4590 промяна областта видима на екрана
4591 4591 проверка на кеша...
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 китайска
4595 4595 -----
4596 4596 Християнство
4597 4597 цигари
4598 4598 град
4599 4599 -----
4600 4600 алпинизъм
4601 4601 по часовниковата стрелка
4602 4602 -----
4603 4603 въглища
4604 4604 брегова линия
4605 4605 павиран път
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 сбито
4609 4609 бетон
4610 4610 презервативи
4611 4611 настройване на списъка с промени
4612 4612 конфигуриране на свързаното DG100
4613 4613 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4614 4614 конфликт
4615 4615 иглолистен
4616 4616 връзка
4617 4617 ремонт
4618 4618 -----
4619 4619 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 крикет
4624 4624 крикет мрежи
4625 4625 крокет
4626 4626 -----
4627 4627 велоалея с маркер "велосипед"
4628 4628 велоспорт
4629 4629 данни
4630 4630 широколистен
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 изтриване на данните след импорт
4637 4637 -----
4638 4638 изтрито
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 остарял, вече невалиден
4643 4643 предназначен
4644 4644 с назначение
4645 4645 обиколка
4646 4646 -----
4647 4647 изключено
4648 4648 док
4649 4649 кучешки надбягвания
4650 4650 два
4651 4651 надолу
4652 4652 спускане
4653 4653 свалено
4654 4654 напитки
4655 4655 автомобилен
4656 4656 изток
4657 4657 лесно
4658 4658 редактиране gpx следи
4659 4659 -----
4660 4660 точка за връзка със спешна помощ
4661 4661 конна езда
4662 4662 Евангелска
4663 4663 четни
4664 4664 примери
4665 4665 -----
4666 4666 торби за екскременти
4667 4667 експерт
4668 4668 false: параметъра е изрично изключен
4669 4669 -----
4670 4670 двор ферма
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 ферибот
4675 4675 търсене в селекцията
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 храна
4680 4680 пеш
4681 4681 пешеходен път с маркер "пеш"
4682 4682 форд
4683 4683 залесена площ
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 точка за спиране напред
4687 4687 сегмент напред
4688 4688 енергия от изкопаеми горива
4689 4689 свободна езда
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 от път
4693 4693 пълен
4694 4694 -----
4695 4695 газ
4696 4696 немска
4697 4697 ледник
4698 4698 голф
4699 4699 поле за голф
4700 4700 -----
4701 4701 GPS маркер
4702 4702 GPS точка
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 трева
4709 4709 трева
4710 4710 чакъл
4711 4711 сиво
4712 4712 гръцка
4713 4713 зеленина
4714 4714 зелена площ
4715 4715 земя
4716 4716 гимнастика
4717 4717 среден
4718 4718 точка за спиране
4719 4719 здравеопазване
4720 4720 -----
4721 4721 пустош
4722 4722 подчертай
4723 4723 път / магистрала
4724 4724 път без означение (highway без reference)
4725 4725 път_от_пътна_мрежа
4726 4726 туристически маршрут
4727 4727 Индуизъм
4728 4728 исторически
4729 4729 история
4730 4730 хокей
4731 4731 -----
4732 4732 кон
4733 4733 конни надбягвания
4734 4734 хотел
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 водна енергия
4739 4739 изображение
4740 4740 Импортирани данни от {0}
4741 4741 неактивен
4742 4742 включително непосредствените наследници на родителските релации
4743 4743 непълен
4744 4744 незавършен път
4745 4745 индийска
4746 4746 -----
4747 4747 индустрия
4748 4748 вътрешен сегмент
4749 4749 за средно ниво
4750 4750 остров
4751 4751 -----
4752 4752 италианска
4753 4753 Джайнизъм
4754 4754 японска
4755 4755 Свидетели на Йехова
4756 4756 Юдаизъм
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 кебаб
4760 4760 -----
4761 4761 земя
4762 4762 сметище
4763 4763 земеползване
4764 4764 земеползване от тип {0}
4765 4765 слой
4766 4766 маркер за слой със знак +
4767 4767 наляво
4768 4768 отдих и развлечение
4769 4769 отдих тип {0}
4770 4770 светла_вода
4771 4771 -----
4772 4772 Жилищна улица
4773 4773 зареждане данни от API
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 заключване на скролирането
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 нисък
4780 4780 Лютеранство
4781 4781 мангрова гора
4782 4782 изкуствени съоръжения
4783 4783 яхт пристан
4784 4784 блато
4785 4785 макс. ширина
4786 4786 макс. дължина
4787 4787 макс. скорост за пешеходния път
4788 4788 Режим измерване
4789 4789 метал
4790 4790 Методизъм
4791 4791 мексиканска
4792 4792 военни
4793 4793 мин. ширина
4794 4794 мин. дължина
4795 4795 правописна грешка в името на ключа
4796 4796 смесен
4797 4797 Мормони
4798 4798 моторен спорт
4799 4799 автомобилен път
4800 4800 автомагистрала
4801 4801 Автомагистрална връзка
4802 4802 -----
4803 4803 кал
4804 4804 многобой
4805 4805 на няколко нива
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 Мусулманство
4809 4809 -----
4810 4810 природа
4811 4811 естествен тип {0}
4812 4812 природа
4813 4813 вестници
4814 4814 следващ
4815 4815 не
4816 4816 -----
4817 4817 няма описание
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 без модификатор
4821 4821 няма име
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 забранен ляв завой
4825 4825 забранен десен завой
4826 4826 забранено напред
4827 4827 забранен обратен завой
4828 4828 няма/никой
4829 4829 нордическа
4830 4830 север
4831 4831 североизток
4832 4832 северозапад
4833 4833 не е изтрито
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 табела
4837 4837 начинаещ
4838 4838 атомна
4839 4839 -----
4840 4840 нечетни
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 нефт
4844 4844 стара ЖП линия
4845 4845 -----
4846 4846 маркер "еднопосочна" на точка
4847 4847 -----
4848 4848 само ляв завой
4849 4849 само десен завой
4850 4850 само направо
4851 4851 -----
4852 4852 опции
4853 4853 -----
4854 4854 Православие
4855 4855 друга ЖП линия
4856 4856 -----
4857 4857 външен сегмент
4858 4858 извън областта за сваляне
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 паркинг
4863 4863 билети за паркиране
4864 4864 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4865 4865 асфалтиран път
4866 4866 павета
4867 4867 връх
4868 4868 чакъл
4869 4869 -----
4870 4870 светофар контролиран от пешеходци
4871 4871 бейзбол
4872 4872 Петдесетници
4873 4873 разрешителен
4874 4874 фотографии
4875 4875 слънчева енергия
4876 4876 кей
4877 4877 тръбопровод
4878 4878 ски писта за напреднали
4879 4879 лесна ски писта
4880 4880 ски писта за експерти
4881 4881 ски писта freeride
4882 4882 средно трудна ски писта
4883 4883 ски писта за начинаещи
4884 4884 игрище
4885 4885 пица
4886 4886 място
4887 4887 растения
4888 4888 пластмаса
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 захранване
4896 4896 Пресвитериани
4897 4897 предишен
4898 4898 главен / първокласен
4899 4899 Връзка с главен път
4900 4900 частен
4901 4901 предложен
4902 4902 Протестантизъм
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 карта на обществен транспорт
4906 4906 билети за обществен транспорт
4907 4907 -----
4908 4908 четири
4909 4909 Кваркери
4910 4910 кариера
4911 4911 ракет бол
4912 4912 ЖП
4913 4913 ЖП
4914 4914 ЖП railover
4915 4915 железопътна линия
4916 4916 ЖП точка
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 червено
4920 4920 тръстенак
4921 4921 обнови списъка с портове
4922 4922 район
4923 4923 местна
4924 4924 регулярен израз
4925 4925 релацията няма тип
4926 4926 изтрий от селекцията
4927 4927 -----
4928 4928 замени селекцията
4929 4929 улица
4930 4930 ресторант без име
4931 4931 търговия на дребно
4932 4932 надясно
4933 4933 речен бряг
4934 4934 път
4935 4935 -----
4936 4936 кръгово
4937 4937 маршрут
4938 4938 сегмент от маршрут
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 солени блата / солници
4942 4942 пясък
4943 4943 -----
4944 4944 мащаб
4945 4945 схема
4946 4946 храсталак
4947 4947 второкласен
4948 4948 -----
4949 4949 вид спорт:
4950 4950 избран
4951 4951 избор
4952 4952 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4953 4953 -----
4954 4954 служебна
4955 4955 услуги
4956 4956 -----
4957 4957 отходна тръба
4958 4958 Шийти
4959 4959 стрелба
4960 4960 магазин
4961 4961 тип на магазина: {0}
4962 4962 ЖП стрелка
4963 4963 Сикхизъм
4964 4964 един
4965 4965 място
4966 4966 скейтборд
4967 4967 фигурно пързаляне
4968 4968 ски
4969 4969 ски
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 Зимен парк
4973 4973 футбол
4974 4974 юг
4975 4975 югоизток
4976 4976 югозапад
4977 4977 Спиритуализъм
4978 4978 спорт
4979 4979 спорт типа {0}
4980 4980 спортен център
4981 4981 скоростна
4982 4982 стадион
4983 4983 пощенски марки
4984 4984 стандартен
4985 4985 -----
4986 4986 камък
4987 4987 поток
4988 4988 улица
4989 4989 името на улицата съдържа ss
4990 4990 низ
4991 4991 низ;низ;...
4992 4992 метро
4993 4993 Сунити
4994 4994 наземен
4995 4995 -----
4996 4996 блато
4997 4997 сладки
4998 4998 плуване
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 тенис на маса
5002 5002 тампони
5003 5003 Даосизъм
5004 5004 телефонни ваучери
5005 5005 временен
5006 5006 временен тип път
5007 5007 тенис
5008 5008 терминал
5009 5009 третокласен
5010 5010 текст
5011 5011 тайландска
5012 5012 приливно-отливно крайбрежие
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 до път
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 туризъм
5021 5021 туризъм типа {0}
5022 5022 кула
5023 5023 -----
5024 5024 играчки
5025 5025 следа
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 светофар
5029 5029 трамваен маршрут
5030 5030 три
5031 5031 true: параметъра е изрично включен
5032 5032 автострада
5033 5033 Автострадна връзка
5034 5034 турска
5035 5035 обръщало
5036 5036 тип
5037 5037 Некласифициран
5038 5038 неконтролирано
5039 5039 подземен
5040 5040 подводно
5041 5041 неочакван номер на колона {0}
5042 5042 Унитаристи
5043 5043 неизвестно
5044 5044 немаркиран
5045 5045 неасфалтиран път
5046 5046 неустановена
5047 5047 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
5048 5048 -----
5049 5049 немаркиран
5050 5050 немаркиран път
5051 5051 -----
5052 5052 необичайна комбимация маркери
5053 5053 нагоре
5054 5054 -----
5055 5055 използване
5056 5056 грешка при проверка
5057 5057 друго при проверка
5058 5058 предупреждение при проверка
5059 5059 версия {0}
5060 5060 през точка или път
5061 5061 вулкан
5062 5062 ваучери
5063 5063 вода
5064 5064 водоеми
5065 5065 тип на водоема: {0}
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 запад
5072 5072 бяло
5073 5073 дива природа
5074 5074 вятърна енергия
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 гориста местност
5081 5081 неправилен маркер "highway" на точка
5082 5082 Депо
5083 5083 да
5084 5084 зебра
5085 5085 Зороастризъм
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 {0} се състои от:
5090 5090 {0} край
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 {0} метри
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
5097 5097 {0} точки дотук...
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 {0} кв. км.
5101 5101 {0} начало
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108m 1 -----
5109m 2 -----
5110m 3 -----
5111m 4 -----
5112m 5 -----
5113m 6 -----
5114m 7 -----
5115m 8 -----
5116m 9 -----
5117m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
5118m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
5119m 11 -----
5120m 12 -----
5121m 13 -----
5122m 14 Промяна параметрите на {0} обект
5123m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
5124m 15 Промяна {0} обект
5125m 15 Промяна {0} обекта
5126m 16 -----
5127m 17 -----
5128m 18 -----
5129m 19 Изтриване на {0} възел
5130m 19 Изтриване на {0} възела
5131m 20 Изтриване на {0} обект
5132m 20 Изтриване на {0} обекта
5133m 21 Изтриване на {0} отношение
5134m 21 Изтриване на {0} отношения
5135m 22 Изтриване на {0} път
5136m 22 Изтриване на {0} пътя
5137m 23 -----
5138m 24 -----
5139m 25 -----
5140m 26 -----
5141m 27 -----
5142m 28 -----
5143m 29 -----
5144m 30 Вмъкване на нов възел в път.
5145m 30 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
5146m 31 -----
5147m 32 -----
5148m 33 Преместване {0} възел
5149m 33 Преместване {0} възела
5150m 34 -----
5151m 35 -----
5152m 36 Поставяне на {0} етикет
5153m 36 Поставяне на {0} етикета
5154m 37 -----
5155m 38 -----
5156m 39 -----
5157m 40 Премахване стари ключове от {0} обекта
5158m 40 Премахване на стари ключове от {0} обекта
5159m 41 Завърти {0} възел
5160m 41 Завърти {0} възела
5161m 42 Опростяване на път (премахната {0} точка)
5162m 42 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
5163m 43 -----
5164m 44 -----
5165m 45 -----
5166m 46 -----
5167m 47 -----
5168m 48 Избраната точка не е в средата на път.
5169m 48 Избраните точки не са в средата на път.
5170m 49 -----
5171m 50 -----
5172m 51 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5173m 51 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5174m 52 -----
5175m 53 -----
5176m 54 -----
5177m 55 -----
5178m 56 -----
5179m 57 -----
5180m 58 Това ще промени до {0} обект.
5181m 58 Това ще промени до {0} обекта
5182m 59 -----
5183m 60 -----
5184m 61 Обновяване свойствата на {0} обект
5185m 61 Обновяване свойствата на {0} обекта
5186m 62 -----
5187m 63 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5188m 63 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5189m 64 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5190m 64 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5191m 65 Качване на {0} обект...
5192m 65 Качване на {0} обекта...
5193m 66 -----
5194m 67 -----
5195m 68 следа с {0} точка
5196m 68 следа с {0} точки
5197m 69 маркер
5198m 69 маркери
5199m 70 възел
5200m 70 възли
5201m 71 обект
5202m 71 обекта
5203m 72 точка
5204m 72 точки
5205m 73 релация
5206m 73 релации
5207m 74 за {0} примитив
5208m 74 за {0} примитива
5209m 75 път
5210m 75 пътища
5211m 76 {0} Автор
5212m 76 {0} Автора
5213m 77 {0} се състои от {1} маркер
5214m 77 {0} се състои от {1} маркери
5215m 78 {0} се състои от {1} следа
5216m 78 {0} се състои от {1} следи
5217m 79 -----
5218m 80 -----
5219m 81 -----
5220m 82 {0} член
5221m 82 {0} члена
5222m 83 {0} точка
5223m 83 {0} точки
5224m 84 {0} обект за добавяне:
5225m 84 {0} обекта за добавяне:
5226m 85 {0} обект за изтриване:
5227m 85 {0} обекта за изтриване:
5228m 86 -----
5229m 87 -----
5230m 88 {0} точка
5231m 88 {0} точки
5232m 89 {0} релация
5233m 89 {0} релации
5234m 90 {0} маршрут,
5235m 90 {0} маршрути,
5236m 91 {0} етикет
5237m 91 {0} етикета
5238m 92 -----
5239m 93 -----
5240m 94 -----
5241m 95 {0} път
5242m 95 {0} пътя
5243m 96 {0} точка на интерес
5244m 96 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.