source: josm/trunk/data/bg.lang@ 3333

Last change on this file since 3333 was 3333, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 155.0 KB
Line 
1 1 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
2 2 -----
3 3 брой обекти
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
10 10 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
11 11 -----
12 12 (URL беше:
13 13 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (няма обект)
19 19 (никой)
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
25 25 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
26 26 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
27 27 -----
28 28 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
29 29 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
30 30 * Един маркиран възел, или
31 31 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
32 32 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
33 33 ... възможни са други способи за придвижване
34 34 ... се отнася за релация
35 35 /път/към/папката/на/JOSM/
36 36 -----
37 37 -----
38 38 Боулинг зала
39 39 -----
40 40 денонощно
41 41 -----
42 42 -----
43 43 <Няма още GPX следи заредени>
44 44 -----
45 45 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
47 47 -----
48 48 -----
49 49 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
50 50 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
51 51 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
52 52 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
53 53 <b>modified</b> - всички променени обекти
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
55 55 -----
56 56 -----
57 57 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
58 58 -----
59 59 <b>selected</b> - всички избрани обекти
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
63 63 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
64 64 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
65 65 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
66 66 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 <различни>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
77 77 <h1>Групи модификатори</h1>
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
90 90 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Отметката не може да бъде записана.<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
129 129 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
130 130 -----
131 131 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>JOSM ще трябва да премахне вашият местен примитив с ID {0}<br>от базата данни.<br>Съгласни ли сте?</html>
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
196 196 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
224 224 -----
225 225 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
226 226 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 <u>Специални цели:</u>
262 262 <неопределено>
263 263 > долу
264 264 > горе
265 265 A по разстояние
266 266 A по време
267 267 -----
268 268 -----
269 269 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
270 270 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
271 271 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
272 272 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
273 273 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 Превишаване възможностите на API
278 278 API версия: {0}
279 279 Изоставена ЖП линия
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 За програмата
285 285 За JOSM...
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Достъп
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Настаняване
294 294 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
295 295 клиентски карти
296 296 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
297 297 -----
298 298 Действие
299 299 -----
300 300 -----
301 301 Активиране
302 302 -----
303 303 Активиране на избрания слой
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Добави
307 307 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
308 308 Добавяне на точка...
309 309 Добавяне на параметри
310 310 Добавяне на поправено изображение
311 311 Добавяне на "source=..." към ?
312 312 -----
313 313 Добавете коментар
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
317 317 -----
318 318 Добавяне на нова точка към съществуващ път
319 319 Добавяне нов източник в списъка.
320 320 Добавяне на нов етикет
321 321 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Добави празен етикет
329 329 Добави информация за автора
330 330 Добавяне на конфликт за ''{0}''
331 331 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
332 332 -----
333 333 Добавяне на мрежа
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Добавяне на нов слой
337 337 Добавяне на точка
338 338 Добавяне на точка в път
339 339 Добавяне на точка към път и съединяване
340 340 Добавяне на възел {0}
341 341 Добавяне на отношение {0}
342 342 Добавяне на рутиращ слой
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Добавяне на път {0}
346 346 Добавен възел на всички кръстовища
347 347 Интерполация на адреси
348 348 -----
349 349 Адреси
350 350 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Настройка на WMS
354 354 -----
355 355 Настройте позицията на избрания WMS слой
356 356 Настройване часови пояс и отместване
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Административна
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Разширени настройки
366 366 -----
367 367 Надземни линии
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Летище
371 371 -----
372 372 Алкохол
373 373 Подреди точките в кръг
374 374 Подреди точките в линия
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Всички
383 383 -----
384 384 Всички формати
385 385 -----
386 386 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
387 387 -----
388 388 Земя за лично ползване
389 389 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Разрешено преминаване:
396 396 Позволяване на подреждане в няколко слоя
397 397 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
398 398 -----
399 399 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
400 400 -----
401 401 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
402 402 -----
403 403 Алфа канал
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Планинска хижа
407 407 -----
408 408 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
409 409 -----
410 410 Също преименувай файл
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Обществени удобства
414 414 Брой проводници
415 415 Брой седящи места
416 416 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
417 417 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 В разширение {0} възникна грешка
424 424 -----
425 425 Възникна грешка: {0}
426 426 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
427 427 -----
428 428 Възникна непозната грешка
429 429 Ъгъл
430 430 Ъгъл между две избрани точки
431 431 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
432 432 Приложи
433 433 Приложи промените
434 434 Прилагане шаблон
435 435 Прилагане на резолюцията
436 436 Приложи роля
437 437 -----
438 438 Приложи изглаждане върху картата.
439 439 -----
440 440 -----
441 441 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
442 442 Приложи избраните промени
443 443 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
448 448 Приложи тази роля към всички членове
449 449 Прилагане?
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Архиологични разкопки
453 453 Стрелба с лък
454 454 -----
455 455 Област
456 456 -----
457 457 -----
458 458 Център на изкуствата
459 459 Творба на изкуството
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 Атлетика
464 464 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
465 465 Атракция
466 466 -----
467 467 Аудио
468 468 Аудио устройството е недостъпно
469 469 Аудио настройки
470 470 Аудио маркери от {0}
471 471 Аудио синхронизирано на точка {0}.
472 472 Звук: {0}
473 473 Аудио напътствия
474 474 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
475 475 Австралийски футбол
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 -----
482 482 -----
483 483 -----
484 484 Автор
485 485 Автор: {0}
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Автори
493 493 -----
494 494 Авто-определяне източници
495 495 Авто мащаб:
496 496 Авто-Център
497 497 Авто-отгатване
498 498 Автоматичен запис на данни на живо
499 499 Автозареждане Квадранти:
500 500 Банкомат
501 501 Автоматично сваляне
502 502 Автоматично поправяне на маркерите
503 503 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
504 504 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
505 505 -----
506 506 Наличен
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 B по разстояние
511 511 B по време
512 512 -----
513 513 Дестка ясла
514 514 Назад
515 515 -----
516 516 Лоша заявка
517 517 Фурна
518 518 Банка
519 519 Бар
520 520 Прегради
521 521 Бейсбол
522 522 Основен
523 523 Басейн
524 524 Баскетбол
525 525 Батерии
526 526 Поле на битка
527 527 Залив
528 528 Плаж
529 529 Маяк / Радиопредавател
530 530 Скамейка
531 531 Напитки
532 532 -----
533 533 Вело
534 534 -----
535 535 Бирария
536 536 Велосипеди
537 537 -----
538 538 -----
539 539 Празен слой
540 540 Бетонен блок
541 541 -----
542 542 Съдържание на таблото
543 543 Корабостроителница
544 544 Стълб
545 545 Книжарница
546 546 Отметки
547 547 Граничен контрол
548 548 Ботаническо название
549 549 Буле (игра с мет.топчета)
550 550 Граници
551 551 -----
552 552 Пограничен камък
553 553 -----
554 554 Рамка
555 555 -----
556 556 Игра с асим.мет.топки (bowls)
557 557 Мост
558 558 -----
559 559 Индустриални развалини
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 Съобщаване на грешки
564 564 -----
565 565 Сграда
566 566 -----
567 567 Сгради
568 568 -----
569 569 -----
570 570 Накланяща преграда (bump gate)
571 571 Направляван автобус
572 572 Автобусна платформа
573 573 Автогара
574 574 Автобусна спирка
575 575 Бус трап
576 576 Месарница
577 577 C по разстояние
578 578 C по време
579 579 -----
580 580 Кабинков лифт
581 581 Грешка на кеш формата
582 582 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
583 583 -----
584 584 Кадастър
585 585 Кадастър: {0}
586 586 CadastreGrabber: Невалидно url.
587 587 Кафене
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 Къмпинг
592 592 Къмпинг
593 593 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
594 594 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
595 595 Канал
596 596 Отмяна
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
602 602 -----
603 603 -----
604 604 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
605 605 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
606 606 Прекратяване на качването
607 607 Не може да се добави точка извън пределите на света.
608 608 -----
609 609 -----
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
622 622 -----
623 623 -----
624 624 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
630 630 Кану
631 631 Консервни кутии
632 632 Капацитет
633 633 Капацитет (общ)
634 634 Записване на GPS следа
635 635 Автомобил
636 636 Автомобили
637 637 Площадка за каравани
638 638 Пари
639 639 Замък
640 640 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
641 641 Пещерен вход
642 642 Гробище
643 643 Центриране веднъж
644 644 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
645 645 Центриране на изгледа
646 646 Седалков лифт
647 647 Бунгало
648 648 Промяна параметри
649 649 Промени посоката?
650 650 Промяна местоположение
651 651 Промяна на възел {0}
652 652 Промяна на връзка
653 653 {0} {1}
654 654 Промяна на релация {0}
655 655 Смяна разделителна способност
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Промени стойностите?
659 659 Промяна на път {0}
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 Пакета с изменения е затворен
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Списък с промени {0}
673 673 -----
674 674 Промяна клавишни комбинации ръчно.
675 675 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
676 676 -----
677 677 Проверка на ключовете.
678 678 Проверка стойностите.
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
683 683 Грешка в контролните суми:
684 684 Аптека
685 685 Подчинени релации
686 686 Изберете
687 687 Изберете цвят
688 688 Изберете цвят за {0}
689 689 Изберете лиценз от набора
690 690 -----
691 691 Избери от...
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Църква
696 696 Кино
697 697 Град (над 100 000)
698 698 Знак указващ начало/край на населено място
699 699 Градска стена
700 700 Име на град
701 701 -----
702 702 Гражданска
703 703 -----
704 704 Изчисти
705 705 Изчистване маршрут
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 Натиснете и влачете за да преместите цел.
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Натиснете за да добавите цел.
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 Натиснете за да минимизирате/максимизирате съдържанието на панела
739 739 -----
740 740 Натиснете за да премахнете цел.
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 Скала
754 754 Скално катерене
755 755 Затваряне
756 756 Затваряне въпреки всичко
757 757 Затваряне на списъка с промени след качване
758 758 Затваряне на списъците с промени
759 759 -----
760 760 Затвори и прекрати свалянето
761 761 Затваряне на отворени пакети с промени
762 762 -----
763 763 Затваряне на диалоговия прозорец
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
772 772 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
773 773 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
774 774 -----
775 775 Затворен Път
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 По-подробно описание
780 780 По-точно описание
781 781 Затваря отворени пакети с промени
782 782 -----
783 783 Затваряне на сисъка с промени.
784 784 -----
785 785 Затваряне на списък промени по версии...
786 786 Дрехи
787 787 Крайбрежие
788 788 Брегови линии.
789 789 Монети
790 790 Колеж
791 791 Цвят
792 792 Цвят (hex)
793 793 -----
794 794 Цветова схема
795 795 Цветни схеми
796 796 Цветове
797 797 -----
798 798 Оцветяване точките от следите според скоростта.
799 799 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
800 800 Цвят
801 801 Обедини линии
802 802 Обединява няколко отделни линии в една.
803 803 Обединяване {0} линии
804 804 -----
805 805 Списък промени
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Търговия
810 810 Общи
811 811 -----
812 812 Комуна bbox: {0}
813 813 -----
814 814 Връзката със сървъра пропадна
815 815 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
816 816 Сравняване
817 817 Компютри
818 818 Настройки
819 819 Конфигуриране на устройство
820 820 Настройка сайтове за разширения
821 821 Допълнителни настройки
822 822 Настройка на достъпните разширения.
823 823 Настройване предпочитания за маршрутизиране
824 824 Настройка на сайтове...
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 Потвърждение на действието на дистанционното управление
832 832 Потвърди празна роля
833 833 Конфликт
834 834 Разрешение на конфликт
835 835 Конфликтът не е разрешен напълно
836 836 Конфликти
837 837 Забелязани са конфликти
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Свързване на съществуващ път към точка
844 844 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
845 845 Свързан
846 846 Свързан край на път е близо до друг път
847 847 Свързване
848 848 Свързване...
849 849 Грешка при свързване.
850 850 Неуспешна връзка
851 851 Настройки на връзката
852 852 Параметри на връзката с OSM сървъра.
853 853 Връзката се разпадна.
854 854 -----
855 855 Пътен ремонт
856 856 Строителна площадка
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Свързване с OSM Сървър...
860 860 Свързване със сървъра...
861 861 Свързване с WMS Сървър...
862 862 -----
863 863 -----
864 864 Континент
865 865 Продължи
866 866 Продължаване разрешаването на кофликти
867 867 Продължаване на качването
868 868 Продължаване на път от последния възел.
869 869 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
870 870 Участници
871 871 Хранителни стоки
872 872 Преобразувай в слой GPX
873 873 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
874 874 Преобразувай в слой данни
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Преобразувано от: {0}
879 879 -----
880 880 Координати импортирани:
881 881 Координати:
882 882 Копиране
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 Копие на {0}
891 891 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 Копиране в клипборда и затваряне
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Авторски права (препратка)
901 901 Авторски права (година)
902 902 Корелнутииране
903 903 Съпоставяне на изображения с GPX следа
904 904 Корелиране към GPX
905 905 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
906 906 Невъзможно да се получи изображение
907 907 -----
908 908 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
909 909 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
910 910 -----
911 911 -----
912 912 Не може да бъде открит типа на елемента
913 913 -----
914 914 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
918 918 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
919 919 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
920 920 Не може да се прочете "{0}"
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
924 924 -----
925 925 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
926 926 -----
927 927 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
931 931 -----
932 932 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
933 933 -----
934 934 Държава
935 935 Код на държава
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Графство
939 939 Курс
940 940 Съдебна сграда
941 941 Закрит резервоар
942 942 Кран
943 943 Създаване окръжност
944 944 -----
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Създаване на окръжност от три избрани точки
949 949 -----
950 950 -----
951 951 Създаване мрежа от пътища
952 952 Създаване мрежа от пътища
953 953 -----
954 954 Създаване на нова релация
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Създаване на области
958 958 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
959 959 -----
960 960 Създаване на граница
961 961 -----
962 962 Създаване на сгради
963 963 Създаване на копие на път
964 964 Създаване мрежа от пътища
965 965 Създаване на нов проблем
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Създаване нов възел.
971 971 Създаване на нова релация в слой "{0}"
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
983 983 -----
984 984 Създаване на списък с промени ...
985 985 Създаване на интерфейса
986 986 Кредитни карти
987 987 Крикет
988 988 Крикет мрежи
989 989 Критерий
990 990 Крокет
991 991 Пресичане с велосипед
992 992 Пресичане върху кон
993 993 ЖП прелез
994 994 Помощник при пресъчане
995 995 Пресичащи се сгради
996 996 Тип пресичане
997 997 Име на типа пътека (UK)
998 998 Пресичащи се пътища
999 999 Пресичащи се пътища.
1000 1000 Кухня
1001 1001 Текуща селекция
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 Текуща стойност по подразбиране.
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Избор цвят
1009 1009 Настройка рисуването на линии
1010 1010 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1011 1011 Просека
1012 1012 Вело бариера
1013 1013 Циклична зависимост между релации:
1014 1014 Велосипедизъм
1015 1015 Циклични зависимости
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Язовирна стена
1019 1019 Слой Данни {0}
1020 1020 Формат за натрупване на данни
1021 1021 -----
1022 1022 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
1023 1023 Източници на данни
1024 1024 Проверка на данни
1025 1025 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
1026 1026 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Дебитни карти
1031 1031 -----
1032 1032 Десетични градуси
1033 1033 Решение
1034 1034 Намаляне на мащаба
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 По подразбиране
1040 1040 По подразбиране (Автоматично определени)
1041 1041 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
1042 1042 Текущата стойност е ''{0}''.
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Градуси, минути, секунди
1046 1046 Изтриване
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Режим на изтриване
1052 1052 Изтриване на параметри
1053 1053 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1054 1054 Потвърждение за изтриване
1055 1055 Изриване на дублиращите се пътища
1056 1056 изтриване на филтъра
1057 1057 Изтриване от връзка
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Изтриване на точки или линии.
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Изтриване на избраните обекти.
1069 1069 Изтриване на текущо редактираната врзка
1070 1070 -----
1071 1071 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1072 1072 -----
1073 1073 Изтриване на избраната връзка
1074 1074 Изтриване на избраната схема от списъка.
1075 1075 Изтриване на източник от списъка
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Премахване на ненужни точки от път.
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Изтрито състояние:
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Конфесия
1091 1091 Стоматолог
1092 1092 -----
1093 1093 Опишете проблема колкото можете по-подробно
1094 1094 Описание
1095 1095 Описание: {0}
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Трудност
1106 1106 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1107 1107 Посока
1108 1108 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
1109 1109 Посока в която да се търси земя
1110 1110 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
1111 1111 Изключване
1112 1112 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
1113 1113 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
1114 1114 -----
1115 1115 Изключване на разширение
1116 1116 Отхвърляне и изтриване
1117 1117 Откажи промените и Изход
1118 1118 Приготвят лекарства по рецепти
1119 1119 -----
1120 1120 Настройки на дисплея
1121 1121 -----
1122 1122 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 Показвай координатите като
1126 1126 -----
1127 1127 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
1128 1128 -----
1129 1129 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
1130 1130 Показване на живо на аудио следата.
1131 1131 Показване на не-геомаркирани фотографии
1132 1132 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
1133 1133 Показване на меню Аудио.
1134 1134 Покажи екран с информация за програмата.
1135 1135 -----
1136 1136 Показване историята на всички избрани обекти.
1137 1137 Показване историята на избраните елементи.
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1141 1141 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
1142 1142 Показва OpenLayers фоново изображение
1143 1143 Разпределяне на точки
1144 1144 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1145 1145 Неизползвана ЖП линия
1146 1146 -----
1147 1147 Не прилагай промените
1148 1148 -----
1149 1149 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1150 1150 Не чертай линии между точките на този слой.
1151 1151 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1152 1152 -----
1153 1153 Не прави нищо
1154 1154 -----
1155 1155 Желаете ли да разрешите това?
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Магазин "Направи си сам"
1160 1160 Док
1161 1161 Лекар
1162 1162 Надпреварване с кучета
1163 1163 -----
1164 1164 Двоен конфликт
1165 1165 Надолу
1166 1166 Сваляне
1167 1167 Свали всички подчинени релации
1168 1168 -----
1169 1169 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1170 1170 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1171 1171 Местоположение на изтеглянето
1172 1172 Сваляне членове
1173 1173 Сваляне на обект по ID.
1174 1174 -----
1175 1175 Сваляне на обект...
1176 1176 Сваляне на добавка
1177 1177 -----
1178 1178 Свали избраните подчинени релации
1179 1179 URL за сваляне
1180 1180 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1181 1181 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1186 1186 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1187 1187 Свали като нов слой
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1194 1194 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1195 1195 Свали всичко в пределите на:
1196 1196 Свали от OSM по дължина на тази следа
1197 1197 Сваляне от OSM...
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 -----
1202 1202 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Сваляне на обект...
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 Свали членовете на връзките
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 Свали избраните връзки
1221 1221 -----
1222 1222 Сваляне на област в предала на рамка
1223 1223 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1230 1230 -----
1231 1231 Сваляне на видимите квадранти
1232 1232 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1233 1233 Свалени GPX данни
1234 1234 -----
1235 1235 Сваляне на GPS данни
1236 1236 Сваляне данни от OSM...
1237 1237 Сваляне на добавката {0}...
1238 1238 Зареждане на "Съобщение на деня"
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Сваляне на данни
1245 1245 -----
1246 1246 Сваляне на историята...
1247 1247 Сваляне на квадрат с изображение...
1248 1248 Зареждане на отворени пакети с изменения
1249 1249 -----
1250 1250 Зареждане точки {0} до {1}...
1251 1251 -----
1252 1252 -----
1253 1253 Сваляне на връзка {0}
1254 1254 Сваляне {0}
1255 1255 Влек
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 Отточен канал
1265 1265 Рисуване
1266 1266 Изобразвай направлението със стрелки
1267 1267 -----
1268 1268 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1269 1269 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1270 1270 Изобразвай границите на свалените данни.
1271 1271 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1272 1272 -----
1273 1273 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1274 1274 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1275 1275 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1276 1276 Изобразявай големи GPS точките.
1277 1277 Рисуване на по-големи GPS точките.
1278 1278 Чертай линии между точките на този слой.
1279 1279 Свързване с линии на GPS точките
1280 1280 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1281 1281 Рисуване на точки
1282 1282 Рисуване на «гумена» помощна линия
1283 1283 Показвай поредния номер на сегментите
1284 1284 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1285 1285 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1286 1286 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1287 1287 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1288 1288 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1289 1289 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1290 1290 Питейна вода
1291 1291 -----
1292 1292 Височина на съществуващ път
1293 1293 Химическо чистене
1294 1294 Дублирай в {0} точки
1295 1295 Дублиране
1296 1296 -----
1297 1297 Повтарящи се линии
1298 1298 Дублира път с отместване.
1299 1299 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1300 1300 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1301 1301 Дублиране на избраните пътища.
1302 1302 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1303 1303 -----
1304 1304 Повтарящи се точки
1305 1305 Повтарящи се точки
1306 1306 Повтарящи се точки от път.
1307 1307 Дублирани пътища
1308 1308 Мейл
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Изток
1312 1312 -----
1313 1313 Редактиране
1314 1314 Редактирай боулинг зала
1315 1315 Редактиране на информацията за адреса
1316 1316 Редактирай интерполация на адреси
1317 1317 Редактирай административна граница
1318 1318 -----
1319 1319 Редактиране магазин за алкохол
1320 1320 Редактиране на: Земя за лично ползване
1321 1321 Редактирай планинска хижа
1322 1322 Редактирай архиологични разкопки
1323 1323 Редактирай стрелба с лък
1324 1324 Редактирай център на изкуствата
1325 1325 Редактирай творба на изкуството
1326 1326 Редактирай атлетика
1327 1327 Редактирай забележилтеност
1328 1328 Редактирай австралийски футбол
1329 1329 Редактирай банкомат
1330 1330 Редактирай детска ясла
1331 1331 Редактирай фурна
1332 1332 Редактирай банка
1333 1333 Редактиране на бар
1334 1334 Редактирай бейсбол
1335 1335 Редактиране на басейн
1336 1336 Редактирай баскетбол
1337 1337 Редактирай поле на битка
1338 1338 Редактирай залива
1339 1339 Редактирай плажа
1340 1340 Редактирай маяк / радиопредавател
1341 1341 Редактиране магазин за безалкохолни
1342 1342 Велосипедна стоянка (паркинг)
1343 1343 Редактиране велосипеди под наем
1344 1344 Редактирай вело-магазин
1345 1345 Редактирай бирария
1346 1346 Редактирай корабостроителница
1347 1347 Редактиране на стълб
1348 1348 Редактиране на книжарница
1349 1349 Редактирай граничен контрол
1350 1350 Редактирай Игра с мет.топчета
1351 1351 -----
1352 1352 редактиране на: Пограничен камък
1353 1353 Редактирай игра с асим.мет.топки
1354 1354 Редактирай мост
1355 1355 Редактиране алея за езда
1356 1356 Редактирай ундустриални развалини
1357 1357 Редактирай накланяща преграда
1358 1358 Редактирай направляван автобус
1359 1359 Редактирай автобусна платформа
1360 1360 Редактирай автогара
1361 1361 Редактирай автобусна спирка
1362 1362 Редактирай месарница
1363 1363 Редактирай кабинков лифт
1364 1364 Редактирай кафене
1365 1365 Редактирай къмпинг
1366 1366 Редактирай канал
1367 1367 Редактирай кану
1368 1368 Редактиране коли под наем
1369 1369 Редактирай автосервиз
1370 1370 Редактирай споделяне автомобили
1371 1371 Редактирай автосалон
1372 1372 Редактирай автомивка
1373 1373 Редактирай площадка за каравани
1374 1374 Редактирай замък
1375 1375 Редактирай тексаска мрежа
1376 1376 Редактиране пещерен вход
1377 1377 Редактирай гробище
1378 1378 Редактирай седалков лифт
1379 1379 Редактирай бунгало
1380 1380 Редактиране на: аптека
1381 1381 Редактирай кино
1382 1382 Редактирай голям град
1383 1383 Редактирай знак за ограничение в град
1384 1384 Редактирай гражданска граница
1385 1385 Редактирай скалата
1386 1386 Редактирай скално катерене
1387 1387 Редактирай крайбрежието
1388 1388 Редактирай колеж
1389 1389 Редактирай търговия
1390 1390 Редактирай общи
1391 1391 Редактирай компютърен магазин
1392 1392 Редактирай строителна площадка
1393 1393 Редактирай континент
1394 1394 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1395 1395 Редактирай държава
1396 1396 Редактирай графство
1397 1397 Редактирай съдебна сграда
1398 1398 Редактирай закрит резервоар
1399 1399 Редактирай кран
1400 1400 Редактирай крикет
1401 1401 Рекдатирай крикет мрежи
1402 1402 Редактирай крокет
1403 1403 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1404 1404 Редактиране велоалея
1405 1405 Редактирай велосипедизъм
1406 1406 Редактирай язовирна стена
1407 1407 Редактирай стоматолигия
1408 1408 Редактирай неизползвана ЖП линия
1409 1409 -----
1410 1410 Редактирай магазин "Направи си сам"
1411 1411 Редактирай док
1412 1412 редактиране на "Лекар"
1413 1413 Редактирай надбягвания с кучета
1414 1414 Редактирай влек
1415 1415 Редактирай отточен канал
1416 1416 Редактирай питейна вода
1417 1417 Редактирай химическо чистене
1418 1418 Редактирай магазин за електроника
1419 1419 Редактирай посолство
1420 1420 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1421 1421 Редактирай вход
1422 1422 Редактирай конна езда
1423 1423 Редактирай обработваема земя
1424 1424 Редактирай двор ферма
1425 1425 Редактирай заведение бързо хранене
1426 1426 Редактирай скалист склон
1427 1427 Ферибот
1428 1428 Редактирай ферибот терминал
1429 1429 редактиране на "Пожарен кран"
1430 1430 Редактирай пожарна
1431 1431 Редактирай риболов
1432 1432 Редактиране на: стълби
1433 1433 Редактирай цветарски магазин
1434 1434 Редактирай американски футбол
1435 1435 Редактиране на алея или тротоар
1436 1436 Редактирай брод
1437 1437 Редактирай гора
1438 1438 Редактирай фонтан
1439 1439 Редактирай бензиностанция
1440 1440 Редактирай мебелен магазин
1441 1441 Редактирай градина
1442 1442 Редактирай градински център
1443 1443 Редактирай газохранилище
1444 1444 Редактирай порта
1445 1445 Редактиране ледник
1446 1446 Редактирай голф
1447 1447 Редактирай поле за голф
1448 1448 Редактиране на гондола
1449 1449 Редактирай трева
1450 1450 Редактирай църковно гробище
1451 1451 Редактирай зелени площи
1452 1452 Редактирай къща за гости
1453 1453 Редактирай гимнастика
1454 1454 Редактирай фризьорски салон / козметика
1455 1455 Редактирай малка ЖП гара
1456 1456 Редактирай махала
1457 1457 Редактирай врата с бодлива тел
1458 1458 Редактирай железария
1459 1459 Редактиране пустош
1460 1460 -----
1461 1461 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1462 1462 Редактиране пътен ремонт
1463 1463 Редактирай хокей
1464 1464 Редактирай конни надбягвания
1465 1465 Редактирай болница
1466 1466 Редактирай хостел / студентско общежитие
1467 1467 Редактирай хотел
1468 1468 Редактирай ловно скривалище
1469 1469 Редактирай промишленост
1470 1470 Редактирай остров
1471 1471 Редактиране на: скала
1472 1472 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1473 1473 Редактиране пътен възел
1474 1474 Редактирай детска градина
1475 1475 Редактирай будка
1476 1476 Редактирай кисинг гейт
1477 1477 Редактирай сушата
1478 1478 Редактирай сметище
1479 1479 Редактирай пералня
1480 1480 Редактирай библиотека
1481 1481 Редактиране на "бариера"
1482 1482 Редактирай лека ЖП линия
1483 1483 Редактирай маяк / светлинен фар
1484 1484 Редактиране жилищна улица
1485 1485 Редактирай местност
1486 1486 Редактирай пристанище за яхти
1487 1487 Редактиране поляна
1488 1488 Редактирай паметник
1489 1489 Редакирай военна земя
1490 1490 Редактирай миниголф
1491 1491 Редактирай обмяна на валута
1492 1492 Редактирай монорелса
1493 1493 Редактирай забележителност
1494 1494 Редактирай мотел
1495 1495 Редактирай моторни спортове
1496 1496 Редактиране автомагистрала
1497 1497 Редактирай магистрален възел
1498 1498 Редактиране автомагистрална връзка
1499 1499 Редактирай планински проход
1500 1500 Редактирай калта
1501 1501 Редактирай многобой
1502 1502 Редактиране мултиполигон
1503 1503 Редактирай музей
1504 1504 Редактирай теснолинейка
1505 1505 Редактирай национална граница
1506 1506 Редактирай граница национален парк
1507 1507 Редактирай природен резерват
1508 1508 Редактирай нощен клуб
1509 1509 Редактирай оптика
1510 1510 Редактирай био магазин
1511 1511 Редактирай мазизин за туристически стоки
1512 1512 -----
1513 1513 Редактирай парк
1514 1514 Редактирай паркинг
1515 1515 Редактиране улица паркинг
1516 1516 -----
1517 1517 Редактирай пътека
1518 1518 Редактиране връх
1519 1519 Редактирай пешеходна улица
1520 1520 Редактирай пелота
1521 1521 Редактирай аптека
1522 1522 Редактирай място за излет
1523 1523 Редактирай кей
1524 1524 Редактирай газопровод
1525 1525 Редактирай игрище
1526 1526 Редактирай място за богослужение
1527 1527 Редактирай площадка
1528 1528 Редактирай полиция/милиция
1529 1529 Редактирай политическа граница
1530 1530 Редактирай пощенска станция
1531 1531 Редактирай електрогенератор
1532 1532 Редактирай линия за електропренос
1533 1533 Редактирай електростанция
1534 1534 Редактирай електроподстанция
1535 1535 Редактирай стълб от ЕПМ
1536 1536 Редактирай историческа ЖП линия
1537 1537 Редактиране връзка с първокласен път
1538 1538 Редактиране първокласен път
1539 1539 Редактирай затвор
1540 1540 Редактирай бар
1541 1541 Редактирай обществена сграда
1542 1542 Редактирай кариера
1543 1543 Редактирай състезателна писта
1544 1544 Редактирай ракет
1545 1545 Редактирай ЖП Линия
1546 1546 Редактирай ЖП
1547 1547 Редактирай ЖП платформа
1548 1548 Редактирай спортна площадка
1549 1549 Редактиране на станция за рециклиране
1550 1550 Редактирай област
1551 1551 Редактирай резервоар
1552 1552 Редактирай жилищна зона
1553 1553 Редактиране улица от населено място
1554 1554 Редактирай ресторант
1555 1555 Редактирай търговия на дребно
1556 1556 Редактирай река
1557 1557 Редактирай речен бряг
1558 1558 Редактиране пътни ограничения
1559 1559 Редактиране път от неизвестен тип
1560 1560 Редактиране маршрут
1561 1561 -----
1562 1562 Редактирай ръгби
1563 1563 Редактирай руини
1564 1564 -----
1565 1565 Редактирай двойна врата
1566 1566 Редактирай училището
1567 1567 Редактирай сипей
1568 1568 Редактирай шубрака
1569 1569 Редактиране второкалсен път
1570 1570 Редактирай служба услуги
1571 1571 Редактиране помощна улица
1572 1572 Редактирай навес
1573 1573 Редактирай магазин за обувки
1574 1574 Редактирай стрелба
1575 1575 Редактиране на бързите клавиши
1576 1576 Редактирай скейтборд
1577 1577 Редактирай фигурно пързаляне
1578 1578 Редактирай ски
1579 1579 Редактирай хелинг
1580 1580 Редактирай футбол
1581 1581 Редактиране шипове
1582 1582 Редактирай спортен център
1583 1583 Редактирай магазин за спортни стоки
1584 1584 Редактирай извора
1585 1585 Редактирай стадион
1586 1586 Редактирай област/щат
1587 1587 Редактирай книжарница
1588 1588 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1589 1589 Редактирай поток
1590 1590 Редактирай квартал
1591 1591 Редактирай метро
1592 1592 Редактирай вход в метро
1593 1593 Редактирай супермаркет
1594 1594 Редактирай видеонаблюдение
1595 1595 Редактирай точка на наблюдение
1596 1596 Редактирай плуване
1597 1597 Редактирай тенис на маса
1598 1598 Редактирай стоянка таксита
1599 1599 -----
1600 1600 Редактирай телефон
1601 1601 Редактирай тенис
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Редактиране третокласен път
1605 1605 Редактирай театър
1606 1606 Редактирай развлекателен парк
1607 1607 Редактирай място за плащане пътна такса
1608 1608 Редактирай кула
1609 1609 Редактирай град
1610 1610 Редактирай кметство
1611 1611 Редактирай магазин за играчки
1612 1612 Редактирай черен път
1613 1613 -----
1614 1614 Редактирай трамвай
1615 1615 Редактирай трамвайна спирка
1616 1616 Редактиране на туристическа агенция
1617 1617 Редактирай дърво
1618 1618 Редактиране автострада
1619 1619 Редактиране автострадна връзка
1620 1620 Редактиране тунел
1621 1621 Редактиране на ограничения при завиване
1622 1622 редактиране на: турникет
1623 1623 Редактиране некласифициран път
1624 1624 Редактирай университет
1625 1625 Редактирай автомат за стоки
1626 1626 Редактирай ветеринар
1627 1627 Редактирай Видео-магазин
1628 1628 Редактирай място с добра гледка
1629 1629 Редактирай село
1630 1630 Редактирай зелено селище
1631 1631 Редактирай лозе
1632 1632 Редактиране вулкан
1633 1633 -----
1634 1634 Редактирай пречиствателна станция
1635 1635 Редактирай водата
1636 1636 Редактирай аквапарк
1637 1637 Редактирай водонапорна кула
1638 1638 Редактирай водопад
1639 1639 Редактирай крайпътен кръст
1640 1640 Редактирай крайпътен параклис
1641 1641 Редактирай бент / преливник
1642 1642 Редактирай мочурището
1643 1643 Редактирай мелница
1644 1644 Редактирай гората
1645 1645 Редактирай цех
1646 1646 Редактирай зоопарк
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 Редактиране на филтъра
1650 1650 -----
1651 1651 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1652 1652 Редактиране на връзка
1653 1653 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1654 1654 Редактиране на връзки
1655 1655 Редактиране маркери
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 Редактиране избрания източник.
1664 1664 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1665 1665 -----
1666 1666 Редактиране: {0}
1667 1667 Редактиране GPX
1668 1668 -----
1669 1669 Електрони средства за разплата
1670 1670 Електроника
1671 1671 Елементи от тип {0} се поддържат.
1672 1672 Надморска височина
1673 1673 Насип
1674 1674 Посолство
1675 1675 Пункт за връзка със спешна помощ
1676 1676 Телефон за спешен случай
1677 1677 Празен документ
1678 1678 -----
1679 1679 Празни пътища
1680 1680 Включване автоматично кеширане.
1681 1681 Използване на вградените настройки
1682 1682 -----
1683 1683 Разрешаване на филтъра
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1687 1687 Въведете URL
1688 1688 Въведете URL за сваляне:
1689 1689 -----
1690 1690 Въведете име на меню и WMS URL
1691 1691 Въведете нова двойка ключ/стойност
1692 1692 -----
1693 1693 Въведете име на място за търсене:
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 Въведете координати за новата точка.
1711 1711 -----
1712 1712 Въведете стойности за всички конфликти.
1713 1713 Въведете стойности за тегло
1714 1714 Въведете вашия коментар
1715 1715 Вход
1716 1716 Конна езда
1717 1717 Грешка
1718 1718 -----
1719 1719 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1720 1720 Грешка при изтриване на данни.
1721 1721 Грешка показване URL
1722 1722 -----
1723 1723 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1724 1724 Грешка при зареждане на файла
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 Грешка във файла {0}
1728 1728 Грешка при разбор {0}:
1729 1729 Грешка при разбор {0}: {1}
1730 1730 Грешка при възпроизвеждане на звука
1731 1731 -----
1732 1732 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1733 1733 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1734 1734 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1735 1735 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1736 1736 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1737 1737 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1738 1738 Грешка при разбор {0}
1739 1739 Грешка при качване
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 Грешки
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 Четни
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 Възникна грешка
1754 1754 Изход
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Изход от програмата.
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1763 1763 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1764 1764 Експорт в GPX файл
1765 1765 Експорт и Записване
1766 1766 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1767 1767 Опции за експорт
1768 1768 Експорт на данните до GPX файл.
1769 1769 Експорт до GPX...
1770 1770 Екстракт SVG ViewBox...
1771 1771 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1772 1772 -----
1773 1773 Екстракт граница на комуна
1774 1774 Извличане на GPS координати от EXIF
1775 1775 Изтегляне
1776 1776 Изтегляне на линии
1777 1777 ЗА ПОПРАВКА
1778 1778 Фон при избледняване:
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 Пропадна зареждането на отметки от ''{0}'' поради причини свързани със сигурността. Изключение на ОС: {1}
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Обработваема земя
1803 1803 Двор ферма
1804 1804 Заведение за бързо хранене
1805 1805 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1806 1806 Множител за бързо прослушване
1807 1807 Най-бърз
1808 1808 -----
1809 1809 Такса
1810 1810 Скалист склон
1811 1811 Ограда / стобор
1812 1812 Ферибот маршрут
1813 1813 Ферибот терминал
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 Файл
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Грешка във формата на файла
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1830 1830 -----
1831 1831 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1832 1832 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1833 1833 Файл: {0}
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 Филтър
1841 1841 -----
1842 1842 Режим на филтъра
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Завършване на чертането.
1846 1846 Пожарен кран
1847 1847 Пожарна
1848 1848 изпълним файл на Firefox
1849 1849 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1850 1850 Огнище
1851 1851 Риболов
1852 1852 Поправяне
1853 1853 -----
1854 1854 Поправи параметрите
1855 1855 Поправяне на релации
1856 1856 Поправяне конфликти маркери
1857 1857 Поправяне на избраните грешки.
1858 1858 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1859 1859 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 Цветарски магазин
1863 1863 Изчистване на кеша
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Храна и напитки
1867 1867 Пеш
1868 1868 Американски футбол
1869 1869 -----
1870 1870 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1871 1871 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1872 1872 Брод
1873 1873 Гора
1874 1874 -----
1875 1875 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1876 1876 Време пренавиване (секунди)
1877 1877 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1878 1878 -----
1879 1879 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1880 1880 -----
1881 1881 Намерени са {0} съвпадения
1882 1882 Фонтан
1883 1883 Фиксиране
1884 1884 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1885 1885 Френски кадастров WMS
1886 1886 -----
1887 1887 От...
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Бензиностанция
1892 1892 Бензиностанция
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Преглед на цял екран
1896 1896 -----
1897 1897 Мебелен магазин
1898 1898 GPS Точки
1899 1899 Описание на GPS следата
1900 1900 GPX файлове
1901 1901 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1902 1902 GPX следата няма информация за времето
1903 1903 GPX следа:
1904 1904 Качване на GPX данни беше успешно
1905 1905 -----
1906 1906 Градина
1907 1907 Градински център
1908 1908 Газохранилище
1909 1909 Порта
1910 1910 -----
1911 1911 География
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Изображения с данни за местоположение
1915 1915 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Ледник
1919 1919 Стъкло
1920 1920 Globalsat Импорт
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Голф
1932 1932 Поле за голф
1933 1933 Гондола
1934 1934 лек камион (до 3.5т)
1935 1935 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
1941 1941 -----
1942 1942 Трева
1943 1943 Църковно гробище
1944 1944 -----
1945 1945 Зелени площи
1946 1946 Мрежа
1947 1947 Слой на мрежата:
1948 1948 Подредба на мрежата
1949 1949 Начална точка на мрежата
1950 1950 Въртене на мрежата
1951 1951 -----
1952 1952 Група
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Къща за гости
1959 1959 Упътване
1960 1960 Гимнастика
1961 1961 Фризьорски салон / козметика
1962 1962 Махала
1963 1963 Врата с бодлива тел
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Железария
1967 1967 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
1968 1968 Здраве
1969 1969 Пустош
1970 1970 -----
1971 1971 Камион (над 3.5т)
1972 1972 Плет
1973 1973 Височина
1974 1974 Височина (в метри)
1975 1975 -----
1976 1976 Помощ
1977 1977 Помощ: {0}
1978 1978 Помага за векторизиране на WMS изображения.
1979 1979 Скривалище
1980 1980 Скриване на елементи
1981 1981 Аудио HiFi
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Най-голям номер
1985 1985 Подчертване
1986 1986 Клас път
1987 1987 -----
1988 1988 Туристическа пътека
1989 1989 Исторически места
1990 1990 История
1991 1991 Историята на възел {0}
1992 1992 Историята на отношение {0}
1993 1993 историята на път {0}
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Хокей
1998 1998 -----
1999 1999 Домашна страница
2000 2000 Кон
2001 2001 Конни надбягвания
2002 2002 Болница
2003 2003 -----
2004 2004 Хостел / студентско общежитие
2005 2005 Хотел
2006 2006 Горещи клавишни комбинации
2007 2007 Име на дом
2008 2008 Номер
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 Ловно скривалище
2013 2013 Намирам се в часовата зона:
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Входно-изходно изключение
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
2027 2027 Игнориране
2028 2028 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
2029 2029 -----
2030 2030 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2031 2031 -----
2032 2032 Игнориране елементи
2033 2033 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
2034 2034 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2035 2035 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Неправилен израз ''{0}''
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Недопустим обект с id=0
2052 2052 -----
2053 2053 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2054 2054 Неправилна комбинация маркер/стойност
2055 2055 Невалиден коментар на заявката за качване
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Изображението вече е заредено
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 Импорт
2082 2082 Импорт Аудио
2083 2083 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
2084 2084 Импорт на изображения
2085 2085 -----
2086 2086 Импортиране на път от GPX слой
2087 2087 Импортирани изображения
2088 2088 Импортиране данни от DG100...
2089 2089 Импортиране на данни от устройство.
2090 2090 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Наклон
2094 2094 Стръмен наклон
2095 2095 Непълна спецификация <member> с ref=0
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Увеличаване на мащаба
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Промишленост
2103 2103 Данни
2104 2104 Информация за елемент.
2105 2105 Информация
2106 2106 Информационно табло
2107 2107 Информационен пункт
2108 2108 Информационен пункт
2109 2109 Информация за слоя
2110 2110 Инициализиране
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Вътрешна грешка в сървъра
2120 2120 Интерполация
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Невалиден URL?
2125 2125 -----
2126 2126 Невалиден bz2 файл.
2127 2127 Невалидна дата
2128 2128 -----
2129 2129 Невалидно отместване
2130 2130 Неправилен параметров ключ
2131 2131 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2132 2132 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2133 2133 Невалидна часова зона
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 Неправилен интервал в ключ
2137 2137 Обръщане на филтъра
2138 2138 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
2139 2139 Не е векоторизиран.
2140 2140 Векторизиран.
2141 2141 Остров
2142 2142 Скала
2143 2143 -----
2144 2144 Обект
2145 2145 точка {0} не е открита в списъка
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 JOSM Редактор за маркери
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2154 2154 Изображения JPEG (*.jpg)
2155 2155 Java OpenStreetMap Редактор
2156 2156 Версия Java: {0}
2157 2157 Функция свързване на области
2158 2158 Присъедини области: премахване на кратки пътища
2159 2159 Свързване на точка с линия
2160 2160 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2161 2161 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
2162 2162 Обедини припокриващи се области
2163 2163 Свързана пресичаща област
2164 2164 Свързана само-пресичаща се област
2165 2165 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2166 2166 Прескачане на позиция
2167 2167 Прескочи там
2168 2168 Прескачане на позиция
2169 2169 Пътен възел
2170 2170 -----
2171 2171 Запазване копие на местната версия
2172 2172 Съхраняване резервни копия
2173 2173 Запазване на моите координати
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Запазване на добавка
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Запазване на техните координати
2181 2181 -----
2182 2182 Запазване на тяхното видимо състояние
2183 2183 -----
2184 2184 Ключ
2185 2185 Неправилен ключ ''{0}''.
2186 2186 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2187 2187 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2188 2188 Ключ:
2189 2189 Бързи клавиши
2190 2190 Ключови думи
2191 2191 Детска градина
2192 2192 Будка
2193 2193 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2194 2194 -----
2195 2195 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2196 2196 Трасиране на езера
2197 2197 -----
2198 2198 Lakewalker Настройки на разширението
2199 2199 Lakewalker трасиране
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Ламбертова Зона (Естония)
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 Суша
2208 2208 Земеползване
2209 2209 Сметище
2210 2210 -----
2211 2211 Брой платна
2212 2212 Език
2213 2213 Последни промени: {0}
2214 2214 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2215 2215 Географска ширина:
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Стартиране в максимизиран режим
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2223 2223 -----
2224 2224 Стартира редактора за маркери
2225 2225 Пералня
2226 2226 Слой / Ниво
2227 2227 -----
2228 2228 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2229 2229 -----
2230 2230 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2231 2231 -----
2232 2232 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2233 2233 Слой за редактиране на GPX следи
2234 2234 слоя не е в списъка.
2235 2235 Слой за провеждане на измервания
2236 2236 Слой: {0}
2237 2237 Слоеве
2238 2238 -----
2239 2239 Продължителност на встъплението (секунди)
2240 2240 Места за отдих и развлечения
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Дължина:
2245 2245 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2246 2246 Регулиран ЖП прелез
2247 2247 Библиотека
2248 2248 Лиценз
2249 2249 Бариера
2250 2250 Лека ЖП линия
2251 2251 Маяк / Светлинен фар
2252 2252 Номер линия
2253 2253 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2254 2254 Тип на линия
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2261 2261 GPS на живо
2262 2262 -----
2263 2263 LiveGPS слой
2264 2264 Жилищна улица
2265 2265 Зареждане на всички квадранти
2266 2266 -----
2267 2267 Зареждане на квадрант
2268 2268 Четене на WMS слой
2269 2269 Зареждане на WMS слой от файл
2270 2270 Зареди историята
2271 2271 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2272 2272 Зареди родителските релации
2273 2273 Зареждане на връзка
2274 2274 Зареждане набор изображения в нов слой.
2275 2275 -----
2276 2276 Зареждане на ранните разширения
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 Зареждане на родителските релации
2282 2282 -----
2283 2283 Зареждане на разширения
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 Зареждане {0}
2287 2287 -----
2288 2288 Само локални файлове
2289 2289 Местност
2290 2290 -----
2291 2291 Местоположение
2292 2292 -----
2293 2293 Заключване
2294 2294 Шлюзова врата
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 Географска дължина:
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Външен вид
2301 2301 -----
2302 2302 Наблюдателница
2303 2303 -----
2304 2304 Търсене на бреговата линия...
2305 2305 -----
2306 2306 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Най-малък номер
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 Главната база данни не съдържа възела {0}
2318 2318 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Създава терасовидни къщи от един блок.
2322 2322 -----
2323 2323 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2324 2324 Неправилно съставено изречение:
2325 2325 Изкуствени
2326 2326 Изкуствени
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Ръчна настройка на HTTP proxy
2331 2331 Карта
2332 2332 -----
2333 2333 Картографска проекция
2334 2334 Настройки на картата
2335 2335 Карта: {0}
2336 2336 Пристанище за яхти
2337 2337 Маркирайте "направено"
2338 2338 -----
2339 2339 Маркери от наименувани точки.
2340 2340 Маркери от {0}
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2345 2345 Материал
2346 2346 Макс.мащаб ниво:
2347 2347 Макс.височина (метри)
2348 2348 макс.дължина (метри)
2349 2349 макс.ширина (метри)
2350 2350 Макс. размер на кеша (в MB)
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Макс. скорост (км/ч)
2354 2354 Макс. маса (т)
2355 2355 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2356 2356 Максимална област за една заявка:
2357 2357 Съхраняване кеш (дни)
2358 2358 Макс.размер на кеша (MB)
2359 2359 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2360 2360 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2361 2361 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2362 2362 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2363 2363 Максимална дължина (в метри)
2364 2364 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2365 2365 Максимален брой възли в началната следа
2366 2366 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2367 2367 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2368 2368 Максимален брой сегменти за един път
2369 2369 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2370 2370 Поляна
2371 2371 Измерване на стойности
2372 2372 Измервания
2373 2373 -----
2374 2374 Член на
2375 2375 -----
2376 2376 Членове
2377 2377 Членове (разрешени)
2378 2378 Членове (с конфликти)
2379 2379 Паметник
2380 2380 Име на меню
2381 2381 Име на меню (по подразбиране)
2382 2382 Бързи клавишни комбинации за менюто
2383 2383 Меню: {0}
2384 2384 Проекция Меркатор
2385 2385 Обединение
2386 2386 Обедини точки
2387 2387 -----
2388 2388 Обединение на слоя
2389 2389 Обедини точките в най-старата от тях.
2390 2390 -----
2391 2391 Обединява избраното
2392 2392 Обединява текущия слой в друг слой
2393 2393 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2394 2394 Обедини този слой с друг слой
2395 2395 Обедини {0} точки
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Обединена версия
2401 2401 -----
2402 2402 Съобщение за деня не е налично
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 Военен
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 Мин. скорост (км/ч)
2411 2411 Мини кръгово движение
2412 2412 Миниголф
2413 2413 Минимално разстояние (в пиксели)
2414 2414 Минути: {0}
2415 2415 Огледално
2416 2416 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 Липсваща кодировка
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 понеделник-петък 08:30-20:00
2439 2439 Режим: Рисуване Фокус
2440 2440 Режим: {0}
2441 2441 Безрежимна работа (Потлач стил)
2442 2442 -----
2443 2443 Променени времена на аудио файлове.
2444 2444 Група модификатори
2445 2445 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2446 2446 Обмяна на валута
2447 2447 Монорелса
2448 2448 Забележителност
2449 2449 -----
2450 2450 Повече информация за тази възможност
2451 2451 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 Мотел
2456 2456 Моторни спортове
2457 2457 Автомобил
2458 2458 -----
2459 2459 Мотоциклет
2460 2460 Магистрала
2461 2461 Автомагистрала
2462 2462 Магистрален възел
2463 2463 Автомагистрална връзка
2464 2464 Планински проход
2465 2465 Планинско колоездене
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Премести надолу
2470 2470 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2471 2471 Преместване на елементи
2472 2472 Преместване филтъра надолу
2473 2473 Преместване филтъра нагоре
2474 2474 Преместване наляво
2475 2475 -----
2476 2476 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2477 2477 Преместване обекти {0}
2478 2478 Преместване надясно
2479 2479 Преместване на текущо избраните членове надолу
2480 2480 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2481 2481 Преместване избрания слой един ред надолу.
2482 2482 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2483 2483 Премести избраните точки в линия
2484 2484 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Премести
2490 2490 Премести нагоре
2491 2491 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2492 2492 Преместване {0}
2493 2493 Премества обектите {0}
2494 2494 Кал
2495 2495 Многобой
2496 2496 -----
2497 2497 Мултиполигон
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Музей
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Моя версия
2507 2507 Моя версия (местна база данни)
2508 2508 Моята версия с Обединената
2509 2509 Моя с Тяхния
2510 2510 Грешка при NMEA импортиране!
2511 2511 Успешно NMEA импортиране
2512 2512 NMEA-0183 файлове
2513 2513 NPE Карти
2514 2514 NPE Карти (Tim)
2515 2515 Име
2516 2516 -----
2517 2517 Потребителско име
2518 2518 Название: {0}
2519 2519 Наименувани точки от следа от {0}
2520 2520 Наименовани точки от следата.
2521 2521 Теснолинейка
2522 2522 Национална
2523 2523 Национален парк
2524 2524 Природен резерват
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2528 2528 Мрежа
2529 2529 Изключение свързано с мрежата
2530 2530 -----
2531 2531 Нов
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 Нов проблем
2536 2536 Нов ключ
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Нова роля
2540 2540 Нова стойност
2541 2541 Нова стойност за {0}
2542 2542 Следващ
2543 2543 Следващо изображение
2544 2544 Нощен клуб
2545 2545 Не
2546 2546 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2547 2547 Не е открит слой с GPX данни.
2548 2548 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2549 2549 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 Няма бърза клавишна комбинация
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Няма промени за качване.
2560 2560 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2561 2561 -----
2562 2562 Няма конфликти за показване.
2563 2563 Няма открит текущ набор от данни
2564 2564 В тази зона няма намерени данни
2565 2565 На устройството не са открити данни.
2566 2566 Никакви данни не са заредени.
2567 2567 Без дата
2568 2568 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2569 2569 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2570 2570 Без изход
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 Без изображение
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2577 2577 -----
2578 2578 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2579 2579 Няма отворен сисък с промени.
2580 2580 Няма отворени пакети с промени
2581 2581 -----
2582 2582 Не е посочена парола.
2583 2583 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2584 2584 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 Не е избрана връзка
2589 2589 Няма избрана GPX следа
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Няма слоеве за целта
2593 2593 -----
2594 2594 Не е посочено потребителско име.
2595 2595 Невалиден URL на WMS или ID
2596 2596 Няма грешки при проверката
2597 2597 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2598 2598 Не, изход
2599 2599 Не, отказване на операцията
2600 2600 Не, продължава редактирането
2601 2601 Не, не прилагай!
2602 2602 -----
2603 2603 Възел
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Възел {0}
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 Възли
2611 2611 Възли в една и съща позиция
2612 2612 Точки с еднакви имена
2613 2613 Възли(решени)
2614 2614 Възли(с конфликт)
2615 2615 -----
2616 2616 Никога
2617 2617 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2618 2618 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2619 2619 Нормално
2620 2620 Север
2621 2621 Не е намерен
2622 2622 Не сте свързан
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 Забележка
2627 2627 -----
2628 2628 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2629 2629 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2630 2630 Банкноти
2631 2631 Нищо
2632 2632 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2636 2636 Няма нищо избрано за показване.
2637 2637 Нищо не е избрано!
2638 2638 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2639 2639 -----
2640 2640 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2641 2641 -----
2642 2642 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2643 2643 Номер
2644 2644 Брой на жилата на всеки кабел
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Схема на номериране
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 ОК
2653 2653 ОК - нов опит
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 OSM Данни
2657 2657 OSM парола
2658 2658 OSM сървърни файлове
2659 2659 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 ID на обекта:
2667 2667 Обектът е изтрит
2668 2668 История на обекта
2669 2669 Тип на обекта:
2670 2670 Обект с история
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 Обекти за добавяне:
2675 2675 Обекти за изтриване:
2676 2676 Променени обекти:
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 Нечетни
2682 2682 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2683 2683 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2684 2684 Отместване:
2685 2685 Стар ключ
2686 2686 Стара роля
2687 2687 Стара стойност
2688 2688 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2689 2689 При нужда
2690 2690 При качване
2691 2691 Еднопосочна
2692 2692 Пътища от една точка
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Еднопосочна
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2706 2706 Само в началото на път.
2707 2707 Само на векторни слоеве
2708 2708 -----
2709 2709 Само до две области могат да бъдат свързани към момента.
2710 2710 -----
2711 2711 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2712 2712 Отваряне на местоположение…
2713 2713 Отваряне на OpenStreetBugs
2714 2714 Отваряне на видимите...
2715 2715 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2716 2716 -----
2717 2717 Отваряне на файл.
2718 2718 -----
2719 2719 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2720 2720 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2721 2721 Отваряне списъка с всички релации
2722 2722 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2723 2723 Отваряне списък с възли на маршрут
2724 2724 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2725 2725 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2726 2726 -----
2727 2727 Отваряне на списък с избрани обекти.
2728 2728 -----
2729 2729 Отваряне на връзка URL.
2730 2730 Редактиране на релацията
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 Отвори друга GPX следа
2734 2734 Отваряне друга снимка
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2739 2739 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2740 2740 -----
2741 2741 Отваряне на топографския инструмент...
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Отваряне на прозореца за измервания.
2745 2745 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2746 2746 Отваряне на прозореца с проверките.
2747 2747 Отвори...
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2754 2754 -----
2755 2755 OpenStreetMap данни
2756 2756 -----
2757 2757 Работно време
2758 2758 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2759 2759 Отваряне на файлове
2760 2760 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 Оператор
2764 2764 Оптика
2765 2765 Незадължителни Атрибути:
2766 2766 -----
2767 2767 Незадължителни типове
2768 2768 Био магазин
2769 2769 оригинален път
2770 2770 Ортогонализиране
2771 2771 -----
2772 2772 Ортогонализиране
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 Друго
2777 2777 Други информационни точки
2778 2778 Туристически стоки (за активен отдих)
2779 2779 -----
2780 2780 Припокриващи се области
2781 2781 Припокриващи се пътища / магистрали
2782 2782 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2783 2783 Припокриващи се ЖП линии
2784 2784 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2785 2785 Припокриващи се пътища / линии
2786 2786 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2787 2787 Припокриващи се пътища.
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Презаписване
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 Стил на изобразяване {0}: {1}
2800 2800 -----
2801 2801 Хартия
2802 2802 Параметърът ''{0}'' не трябва да е празен
2803 2803 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Родителски релации
2811 2811 Парк
2812 2812 -----
2813 2813 Паркинг
2814 2814 Улица паркинг
2815 2815 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 Парола
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Поставяне
2829 2829 Поставяне...
2830 2830 Поставяне на маркери
2831 2831 -----
2832 2832 Поставяне на съдържанието на буфера
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 Пътека
2836 2836 Дължина на пътя
2837 2837 Връх
2838 2838 Пешеходна улица
2839 2839 Пешеходна пътека
2840 2840 Тип пешеходна пътека
2841 2841 Пешеходци
2842 2842 Пелота
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2847 2847 Изпълнение на проверка на данните
2848 2848 Позволени действия
2849 2849 Аптека
2850 2850 Телефонен номер
2851 2851 Тел. номер
2852 2852 -----
2853 2853 Време на снимката (от EXIF):
2854 2854 Снимките не съдържат времева информация
2855 2855 Физическо изтриване от местната база данни
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Място за пикник
2863 2863 Кей
2864 2864 Тръбопровод
2865 2865 Тип писта
2866 2866 Игрище
2867 2867 Място за богослужение
2868 2868 Места
2869 2869 Изпълнение/Пауза на звука.
2870 2870 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2871 2871 Площадка
2872 2872 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Моля въведете описание за вашата следа.
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Моля въведете филтър.
2883 2883 Въведете геогр. ширина в диапазона [-90 .. 90]
2884 2884 Въведете геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Моля, въведете низ за търсене.
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 Моля, въведете потребителско име
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 Въведете валидна геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Моля въведете маркери за вашата следа.
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 Моля, изберете ключ
2924 2924 Моля, изберете схема за използване.
2925 2925 -----
2926 2926 Изберете стойност
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Моля, изберете елемент.
2930 2930 Моля изберете поне четири точки.
2931 2931 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
2932 2932 -----
2933 2933 Моля изберете поне един възел или път.
2934 2934 Моля, изберете поне един ред за копиране
2935 2935 Моля изберете поне един път за опростяване.
2936 2936 Моля, изберете поне една линия.
2937 2937 Изберете не по-малко от три точки.
2938 2938 Моля, изберете поне две точки за обединение.
2939 2939 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
2940 2940 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
2941 2941 Моля, изберете нещо за копиране.
2942 2942 -----
2943 2943 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
2944 2944 Моля, изберете ред за изтриване.
2945 2945 Моля, изберете ред за редактиране
2946 2946 Моля, изберете схема за изтриване.
2947 2947 -----
2948 2948 Моля, изберете слой за целта
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
2952 2952 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
2953 2953 Разширения доставяни с JOSM
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Информация за добавка
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 Разширения
2960 2960 -----
2961 2961 Име на пункта
2962 2962 Номер на пункта
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Полиция/Милиция
2966 2966 Политическа
2967 2967 Порт:
2968 2968 позиция
2969 2969 -----
2970 2970 Само позиция
2971 2971 -----
2972 2972 Положение, време, дата, скорост
2973 2973 Положение, време, дата, скорост, височина
2974 2974 Пощенска кутия
2975 2975 -----
2976 2976 Пощенска станция
2977 2977 Пощенски код
2978 2978 -----
2979 2979 Електроцентрала
2980 2980 Линия за електропренос
2981 2981 Електростанция
2982 2982 Електроподстанция
2983 2983 Електрически стълб от ЕПМ
2984 2984 Нарушение на предсъстоянието.
2985 2985 Нарушение на предварителното състояние
2986 2986 Предефиниран
2987 2987 -----
2988 2988 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Настройки
2993 2993 Предпочитанията са записани на {0}
2994 2994 Настройки…
2995 2995 Подготовка на OSM данните...
2996 2996 -----
2997 2997 Подготвяне на базата данни ...
2998 2998 -----
2999 2999 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3000 3000 Подготовка на примитивите за качване ...
3001 3001 -----
3002 3002 Историческа ЖП линия
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Шаблони
3008 3008 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3009 3009 Шаблоните не съдържат стойност
3010 3010 Предишен
3011 3011 Предишно изображение
3012 3012 Първокласен път / главна
3013 3013 Връзка с първокласен път
3014 3014 Основен модификатор:
3015 3015 Примитив
3016 3016 -----
3017 3017 Затвор
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 Метод на проекция
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 Настройки
3031 3031 Параметри / Отношения
3032 3032 Проверка на параметрите:
3033 3033 Параметри на избраните обекти
3034 3034 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3035 3035 -----
3036 3036 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3037 3037 Свойства на
3038 3038 Характеристики (с конфликти)
3039 3039 Параметри/Отношения
3040 3040 Свойства: {0} / Членство: {1}
3041 3041 Стойности съдържащи HTML елементи
3042 3042 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3043 3043 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
3044 3044 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3045 3045 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
3046 3046 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
3047 3047 -----
3048 3048 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3049 3049 -----
3050 3050 Бар
3051 3051 -----
3052 3052 Обществена сграда
3053 3053 -----
3054 3054 Обществен транспорт
3055 3055 Обществен транспорт
3056 3056 -----
3057 3057 Обектът ''{0}'' е изтрит
3058 3058 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3059 3059 -----
3060 3060 Кариера
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Състезателна писта
3074 3074 ракет
3075 3075 ЖП Линия
3076 3076 Железница
3077 3077 Малка ЖП гара
3078 3078 ЖП платформа
3079 3079 Железопътен път
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 Размер на растера: {0}
3083 3083 Изходни GPS данни
3084 3084 Прочетане първо
3085 3085 -----
3086 3086 Прочитане на снимки...
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Четене {0}...
3093 3093 За прочитане
3094 3094 Истинско име
3095 3095 Действително да затворим?
3096 3096 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3097 3097 Спортна площадка
3098 3098 Трансформирано изображение...
3099 3099 Рециклиране
3100 3100 -----
3101 3101 Отново
3102 3102 Повтаряне на последното отменено действие.
3103 3103 -----
3104 3104 Означение
3105 3105 Референция (коловоз #)
3106 3106 Ref номер
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 Отнася се за
3110 3110 Обновяване
3111 3111 Област
3112 3112 Отхвърляне конфликтите и записване
3113 3113 Релация
3114 3114 Релация ...
3115 3115 Редактор на връзки: Сваляне на членове
3116 3116 Редактор на връзки: Преместване надолу
3117 3117 Редактор на връзки: Преместване нагоре
3118 3118 Редактор на връзки: Премахване
3119 3119 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3120 3120 -----
3121 3121 Редактор на връзки: Сортиране
3122 3122 -----
3123 3123 Връзката е изтрита
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 Връзка {0}
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Връзки
3131 3131 Връзки: {0}
3132 3132 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3133 3133 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3134 3134 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3135 3135 Религия
3136 3136 Презареди
3137 3137 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3138 3138 Презареждане грешни квадранти
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Дистанционно
3143 3143 -----
3144 3144 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3145 3145 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3146 3146 Премахни
3147 3147 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3148 3148 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3149 3149 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Премахни от базата данни
3155 3155 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3156 3156 Премахване на снимка от слой
3157 3157 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3158 3158 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3170 3170 Премахнати елементи от връзки
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Изтриване на повтарящи се точки...
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Преименуване на слой
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Под наем
3183 3183 Сервиз
3184 3184 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3185 3185 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
3186 3186 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
3187 3187 -----
3188 3188 Съобщаване за грешка
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 Подробности на заявката: {0}
3194 3194 Резервоар
3195 3195 Нулиране
3196 3196 Нулиране на cookie
3197 3197 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
3198 3198 Нулирай ID
3199 3199 -----
3200 3200 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 Улица
3206 3206 Жилищна зона
3207 3207 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3208 3208 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
3209 3209 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
3210 3210 Разрешаване
3211 3211 Разрешаване на конфликти
3212 3212 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3213 3213 Решаване конфлики на координати в {0}
3214 3214 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3215 3215 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
3216 3216 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3222 3222 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3223 3223 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3224 3224 -----
3225 3225 Ресторант
3226 3226 -----
3227 3227 Ограничения
3228 3228 Търговия на дребно
3229 3229 Подпорна стена
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Обръщане разделянето на сграда
3244 3244 Промяна посоката на линиите
3245 3245 Обръщане разделянето на сграда
3246 3246 Обръщане разделянето на сграда
3247 3247 Връщане и Комбиниране
3248 3248 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
3249 3249 Обратен маршрут
3250 3250 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3251 3251 -----
3252 3252 Промяна посоката на линиите
3253 3253 -----
3254 3254 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3255 3255 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3256 3256 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
3257 3257 Обръща номерата на къщите от сграда.
3258 3258 Възстановяване
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Ревизия
3266 3266 Колоездене
3267 3267 Река
3268 3268 Речен бряг
3269 3269 Път (неизвестен тип)
3270 3270 Пътни ограничения
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Роля
3274 3274 -----
3275 3275 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 Роля:
3279 3279 Роли в релации, отнасящи се за
3280 3280 Завъртане на 180°
3281 3281 Завъртане на 270°
3282 3282 Завъртане на 90°
3283 3283 Завърти изображението наляво
3284 3284 Завърти изображението надясно
3285 3285 Завърти наляво
3286 3286 Завърти надясно
3287 3287 Кръгово движение
3288 3288 Маршрут
3289 3289 -----
3290 3290 Състояние на пътя
3291 3291 Тип маршрут
3292 3292 Показани са пътища за:
3293 3293 Маршрутизиране
3294 3294 Настройки на разширение маршрутизатор
3295 3295 Ръгби
3296 3296 Руини
3297 3297 -----
3298 3298 Апроксимация Douglas-Peucker...
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 Проверява се за: {0}
3302 3302 Опростяване на геометрията...
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 SIM-карти
3306 3306 Двойна врата
3307 3307 -----
3308 3308 Запазване
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Запазване като…
3312 3312 Съхраняване GPX файл
3313 3313 -----
3314 3314 Запис на слой
3315 3315 Съхраняване OSM файл
3316 3316 -----
3317 3317 Запис на слоя WMS
3318 3318 Запис на WMS слоя във файл
3319 3319 Записване въпреки всичко
3320 3320 Запис на данните във файл на всяка минута.
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 Записване на текущите данни в нов файл.
3324 3324 Запазване на текущите данни.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3329 3329 -----
3330 3330 Запис/Качване и край.
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 Сканирана карта...
3337 3337 Сканиране на директория {0}
3338 3338 Училище
3339 3339 Вторични суровини
3340 3340 Сипей
3341 3341 Шубрак
3342 3342 Търсене
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 Търсене на обекти.
3346 3346 Търсене...
3347 3347 -----
3348 3348 Търси:
3349 3349 Второ име
3350 3350 Второкласен път
3351 3351 Втори модификатор:
3352 3352 Секунди: {0}
3353 3353 Изключение свързано със сигурността
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3361 3361 Избиране
3362 3362 Избиране на всичко
3363 3363 -----
3364 3364 Изберете WMS слой
3365 3365 -----
3366 3366 Изберете един затворен път от поне четири възела.
3367 3367 -----
3368 3368 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 Избор на комуна
3374 3374 Изберете един от вариантите:
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 Избиране варианти за чертане на линиите.
3384 3384 -----
3385 3385 Избиране на точката под курсора.
3386 3386 -----
3387 3387 Изберете обекти за качване
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Изберете целеви слой
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 Изберете два пътя с общ възел
3414 3414 Изберете два пътя с единствен общ възел
3415 3415 Избор с даденото търсене
3416 3416 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Избрана следа: {0}
3420 3420 Избор
3421 3421 Площ на селекцията
3422 3422 Дължина на селекцията
3423 3423 Няма нищо избрано.
3424 3424 -----
3425 3425 Селекцията е неподходяща!
3426 3426 -----
3427 3427 Избрано: {0}
3428 3428 -----
3429 3429 Самопресичащи се пътища
3430 3430 -----
3431 3431 На отделен слой
3432 3432 Разделител
3433 3433 Последователност
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Помощна улица
3437 3437 Услуги
3438 3438 Тип помощна улица
3439 3439 -----
3440 3440 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3441 3441 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3442 3442 Задай всички да са по подразбиране
3443 3443 Заване на прозрачен фон.
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3452 3452 Задай по подразбиране
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3457 3457 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3458 3458 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3459 3459 -----
3460 3460 Установява роля за избраните членове
3461 3461 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3462 3462 Настройки по подразбиране
3463 3463 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3464 3464 Настройки
3465 3465 Настройки на разширението за дистанционно управление
3466 3466 Настройки на разширение SlippyMap
3467 3467 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3468 3468 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3469 3469 Споделяне на автомобили
3470 3470 -----
3471 3471 Навес
3472 3472 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3473 3473 Преместване всички следи на север (в градуси)
3474 3474 Обувки
3475 3475 Стрелба
3476 3476 Пазаруване
3477 3477 Магазини
3478 3478 -----
3479 3479 Бърз клавиш
3480 3480 Настройки клавишни комбинации
3481 3481 Най-кратък
3482 3482 -----
3483 3483 Разширението да бъде ли изключено?
3484 3484 Трябва ли да бъде качено?
3485 3485 Покажи
3486 3486 Показване GPS данни.
3487 3487 Показване статус
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 Показване на информация
3496 3496 Показване информационното ниво при качване.
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3501 3501 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3502 3502 -----
3503 3503 Показване на стартова картинка
3504 3504 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Показване на проверките извършвани при качване.
3508 3508 Показване на тази помощ
3509 3509 Показване/скриване
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Сицилия - Италия
3513 3513 Подобно наименувани пътища
3514 3514 Опростяване на път
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3519 3519 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3520 3520 Отделни елементи
3521 3521 -----
3522 3522 Размер на Landsat изображенията (точки)
3523 3523 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3524 3524 Скейтборд
3525 3525 Фигурно пързаляне
3526 3526 Ски
3527 3527 Ски
3528 3528 Пропусни свалянето
3529 3529 Пропускане на свалянето
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Интерактивна карта
3534 3534 Интерактивна карта
3535 3535 -----
3536 3536 Хелинг
3537 3537 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3538 3538 -----
3539 3539 Снегоход
3540 3540 Футбол
3541 3541 Разрешаване на конфликти
3542 3542 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3543 3543 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3544 3544 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3545 3545 -----
3546 3546 Сортиране меню шаблони
3547 3547 Сортиране на членовете на връзката
3548 3548 Източник
3549 3549 Изходен текст
3550 3550 Места за инвалиди
3551 3551 Запазени места за родители
3552 3552 Запазени места за жени
3553 3553 Скорост
3554 3554 Скорост (км/ч)
3555 3555 Пътна камера
3556 3556 Шипове
3557 3557 Разделяне на линия
3558 3558 Разделяне на линията в избраната точка.
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Разделяне път {0} на {1} части
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 Спорт
3566 3566 Спорт (с топка)
3567 3567 Спортни съоражения
3568 3568 Спорт
3569 3569 Спортен център
3570 3570 Извор
3571 3571 Стадион
3572 3572 Стандартен параметри на unix геометрия
3573 3573 Звезди
3574 3574 Стартиране търсене
3575 3575 Начало на подравняването
3576 3576 Започни сваляне
3577 3577 Начало на свалянето на данни
3578 3578 Започване на нов път от последния възел.
3579 3579 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Започване на преглед на директории
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 Област/Щат
3592 3592 -----
3593 3593 Книжарница
3594 3594 -----
3595 3595 Състояние
3596 3596 Статус Репорт
3597 3597 Стъпала
3598 3598 Стълби за преминаване през ограда
3599 3599 Стоп
3600 3600 -----
3601 3601 Поток
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Име на улица
3605 3605 -----
3606 3606 Пътна Мрежа
3607 3607 Улици NRW Geofabrik.de
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Приемане на филтър
3612 3612 Квартал/предградие
3613 3613 Метро
3614 3614 Вход в метро
3615 3615 Бързи клавиши за подменюта
3616 3616 -----
3617 3617 Успешно отворен списък с промени {0}
3618 3618 Супермаркет
3619 3619 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Пътна настилка
3623 3623 Видеонаблюдение
3624 3624 Точка на наблюдение
3625 3625 Топограф
3626 3626 -----
3627 3627 Топограф...
3628 3628 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3629 3629 Плуване
3630 3630 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Описание на символ
3635 3635 -----
3636 3636 Синхронизиране аудио
3637 3637 Синхронизиране на целия набор данни
3638 3638 Синхронизиране само на възел {0}
3639 3639 Синхронизиране само на релацията {0}
3640 3640 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3641 3641 Синхронизиране само на пътя {0}
3642 3642 файлове TCX (*.tcx)
3643 3643 Тенис на маса
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Маркирай пътищата като
3653 3653 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3654 3654 Източници за TagChecker
3655 3655 Тестер на шаблони за маркиране
3656 3656 Шаблони за маркиране
3657 3657 Маркери
3658 3658 -----
3659 3659 Етикети и членове
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Етикети на списък с промени {0}
3664 3664 -----
3665 3665 Маркери с празни стойности
3666 3666 -----
3667 3667 файлове на TangoGPS (*.log)
3668 3668 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3669 3669 успешно внасяне от TangoGPS
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Такси
3673 3673 -----
3674 3674 Телефон
3675 3675 Телефонни карти
3676 3676 Тенис
3677 3677 -----
3678 3678 Разделяне на сграда
3679 3679 Разделяне на сграда
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Третокласен
3684 3684 Трети модификатор:
3685 3685 Тест
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 Направлението на създавания линеен сегмент.
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3710 3710 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Текушата селекция не може да се използва за разделяне.
3718 3718 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Документът не съдържа данни
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Географска ширина на показалеца на мишката.
3729 3729 Географската дължина на показалеца на мишката.
3730 3730 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3731 3731 -----
3732 3732 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3733 3733 -----
3734 3734 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3735 3735 -----
3736 3736 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3737 3737 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3741 3741 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3742 3742 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3743 3743 -----
3744 3744 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3745 3745 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3746 3746 -----
3747 3747 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3748 3748 -----
3749 3749 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3750 3750 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3751 3751 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3752 3752 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3753 3753 -----
3754 3754 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3755 3755 -----
3756 3756 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3757 3757 Началното положение е извън границите на рамката
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
3763 3763 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3764 3764 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3765 3765 Театър
3766 3766 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3767 3767 Тяхна версия
3768 3768 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3769 3769 Тяхната версия с Обединената
3770 3770 Развлекателен парк
3771 3771 -----
3772 3772 Няма отворени пакети с промени
3773 3773 -----
3774 3774 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3775 3775 -----
3776 3776 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3777 3777 {0} конфликт(а) при въвеждането
3778 3778 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Това е след края на записа
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3788 3788 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3789 3789 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3790 3790 -----
3791 3791 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3792 3792 -----
3793 3793 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3794 3794 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3795 3795 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3796 3796 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3797 3797 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3801 3801 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3802 3802 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3803 3803 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3804 3804 -----
3805 3805 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3806 3806 -----
3807 3807 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3808 3808 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3814 3814 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3815 3815 Номера квадранти
3816 3816 Източници на квадранти
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Часова зона:
3821 3821 Часови пояс: {0}
3822 3822 На...
3823 3823 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Превключване режима на цял екран
3828 3828 Покажи/скрий GPX линии
3829 3829 Превключване режим каркас
3830 3830 Превключване режима на цял екран
3831 3831 -----
3832 3832 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3833 3833 Превключване видимостта на избрания слой.
3834 3834 Превключи: {0}
3835 3835 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3836 3836 Тоалетни
3837 3837 -----
3838 3838 Пътна такса
3839 3839 Място за плащане пътна такса
3840 3840 Инструмент: {0}
3841 3841 Лента с инструменти
3842 3842 Настройка на панела с инструменти
3843 3843 Инструменти
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Туризъм
3847 3847 Кула
3848 3848 -----
3849 3849 Тип на кулата
3850 3850 Град (под 100 000)
3851 3851 Кметство
3852 3852 -----
3853 3853 Играчки
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Проследяване
3859 3859 Черен път
3860 3860 Оцветяване на следата
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 Светофар
3866 3866 Трамвай
3867 3867 Трамвайна спирка
3868 3868 Транспорт
3869 3869 Пътуване
3870 3870 Туристическа агенция
3871 3871 Дърво
3872 3872 Автострада
3873 3873 Автострадна връзка
3874 3874 -----
3875 3875 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3876 3876 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
3877 3877 Тунел
3878 3878 Начало на тунел
3879 3879 -----
3880 3880 Ограничения при завиване
3881 3881 Обръщало
3882 3882 Разширение за обръщане
3883 3883 -----
3884 3884 турникет (контрол на достъпа)
3885 3885 ЖП Обръщаща платформа
3886 3886 Тип
3887 3887 Тип име (UK)
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 UIC-Референция
3891 3891 НЕИЗВЕСТНО
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Разсъедини пътища
3902 3902 -----
3903 3903 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
3904 3904 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
3905 3905 -----
3906 3906 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
3907 3907 -----
3908 3908 Неможе да се прочете Дълж/Шир
3909 3909 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
3910 3910 Некласифициран
3911 3911 Незатворени пътища.
3912 3912 Незатворен път
3913 3913 -----
3914 3914 Несвързани пътища.
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 Възстановяване на изтрити допълнителни възли?
3924 3924 Възстановяване след изтриване на свързани примитиви?
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Отмяна
3929 3929 -----
3930 3930 Отмени преместването
3931 3931 -----
3932 3932 Отменяне на последното действие.
3933 3933 -----
3934 3934 Отсъедини панела
3935 3935 Неочаквана грешка
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 Неочакван знак: {0}
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
3947 3947 Освобождаване
3948 3948 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
3949 3949 Незапелен възел
3950 3950 Университет
3951 3951 Непознато разширение на файл: {0}
3952 3952 Неизвестен хост
3953 3953 Неизвестен статус на проблема
3954 3954 Неизвестен формат за натрупване
3955 3955 -----
3956 3956 Непознат режим {0}.
3957 3957 -----
3958 3958 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 Неизвестно изречение:
3962 3962 Неизвестен тип: {0}
3963 3963 Ненаименовано съединение
3964 3964 Ненаименуван и некласифициран път
3965 3965 Неименовани пътища
3966 3966 Неподредени брегови линии
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Размаркиране всичко
3973 3973 Размаркиране всичко (escape)
3974 3974 Размаркиране всичко (focus)
3975 3975 Сваля избора от всички обекти.
3976 3976 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
3977 3977 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 Немаркирани или несвързани точки
3981 3981 Немаркирани пътища
3982 3982 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
3983 3983 Нагоре
3984 3984 -----
3985 3985 Обновяване
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Обновяване на данните
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Обновяване списъка с промени ...
4006 4006 Актуализиране на данните
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Качване
4011 4011 Качване на промени
4012 4012 Параметри при качване
4013 4013 Качване на следа
4014 4014 Качване на следи
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Качването е отменено
4018 4018 Качване на данни
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
4024 4024 -----
4025 4025 Качване на избраното
4026 4026 Качване на променените примитиви
4027 4027 Качете текущите параметри на сървъра
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4032 4032 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
4033 4033 Качване на GPX следа
4034 4034 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
4035 4035 Качване и запис на променените слоеве...
4036 4036 Качване на данни...
4037 4037 Качване на данни за слой ''{0}''
4038 4038 Качване на следи на openstreetmap.org
4039 4039 Използване
4040 4040 Използване
4041 4041 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
4042 4042 -----
4043 4043 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 Използване на сложен параметров тест.
4050 4050 Използване на десетични градуси.
4051 4051 Използване на стойностите по подразбиране
4052 4052 Използване на файл с данни по подразбиране.
4053 4053 -----
4054 4054 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
4055 4055 -----
4056 4056 Изпозване на слой за грешки.
4057 4057 Използвай глобалните настройки.
4058 4058 Използване на списък за пропускане.
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
4064 4064 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
4065 4065 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4066 4066 -----
4067 4067 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4068 4068 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4069 4069 Изполвайте избраната от списъка схема.
4070 4070 Използван стил
4071 4071 Потребител
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 Потребител:
4075 4075 Потребителско име
4076 4076 -----
4077 4077 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
4078 4078 Проверка
4079 4079 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4080 4080 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4081 4081 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4082 4082 -----
4083 4083 Проверка
4084 4084 Грешки при проверка
4085 4085 -----
4086 4086 Стойност
4087 4087 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 Стойност:
4094 4094 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4095 4095 -----
4096 4096 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4097 4097 Автомат за стоки
4098 4098 Продукти за автоматична продажба
4099 4099 Версия
4100 4100 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4101 4101 -----
4102 4102 Версия {0}
4103 4103 Версия {0} създадена на {1} от {2}
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Версия: {0}
4108 4108 Ветеринар
4109 4109 -----
4110 4110 Видео
4111 4111 Преглед
4112 4112 Изглед: {0}
4113 4113 Място с добра гледка
4114 4114 Село
4115 4115 Зелено село
4116 4116 Град/Село
4117 4117 Лозе
4118 4118 Видимост
4119 4119 Видимо състояние:
4120 4120 домашната страница
4121 4121 -----
4122 4122 Калибровка на звукозаписа
4123 4123 Вулкан
4124 4124 Волтаж
4125 4125 -----
4126 4126 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
4127 4127 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
4128 4128 Тоалетна
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 файлове WMS (*.wms)
4132 4132 WMS Слой
4133 4133 Настройки модул WMS
4134 4134 -----
4135 4135 WMS URL (по подразбиране)
4136 4136 -----
4137 4137 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4138 4138 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4139 4139 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
4140 4140 -----
4141 4141 Изчакване 10 секунди
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Стена
4146 4146 Внимание
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4150 4150 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Предупреждения
4217 4217 Автомивка
4218 4218 -----
4219 4219 Пречиствателна станция
4220 4220 Вода
4221 4221 Аквапарк
4222 4222 Водонапорна кула
4223 4223 Водопад
4224 4224 Хидротехническо съоръжение
4225 4225 Wave аудио файлове (*.wav)
4226 4226 -----
4227 4227 Информация за линия
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Края на път близо до друг път/магистрала
4231 4231 Края на път близо до друг път/линия
4232 4232 Възел близо до друг път
4233 4233 -----
4234 4234 Път {0}
4235 4235 -----
4236 4236 Път:
4237 4237 WayPoint изображение
4238 4238 -----
4239 4239 Пътни точки
4240 4240 Пътища
4241 4241 Крайпътен кръст
4242 4242 Крайпътен параклис
4243 4243 Страница: {0}
4244 4244 Тегло
4245 4245 Бент / преливник
4246 4246 Мочурище
4247 4247 Инвалидна количка
4248 4248 -----
4249 4249 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4250 4250 При импорт на аудио, създай маркери от...
4251 4251 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4252 4252 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4253 4253 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
4254 4254 Цялата група
4255 4255 Ширина (метри)
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 Мелница
4259 4259 -----
4260 4260 Каркас
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 Гора
4265 4265 Цех
4266 4266 Светът
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 Неправилно подредени пътища.
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Да
4277 4277 Да, приложи го!
4278 4278 Да, създай конфликт и затвори
4279 4279 -----
4280 4280 Да, дръпни изображенията
4281 4281 Да, изчисти го!
4282 4282 Да, нулирай ID
4283 4283 -----
4284 4284 Да, възстанови от изтриване също
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4288 4288 -----
4289 4289 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4295 4295 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4299 4299 Трябва да изберете поне един път.
4300 4300 -----
4301 4301 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4302 4302 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4303 4303 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4304 4304 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4305 4305 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4306 4306 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4307 4307 -----
4308 4308 Трябва да изберете GPX следа
4309 4309 -----
4310 4310 Нулеви координати:
4311 4311 Зоопарк
4312 4312 Мащаб
4313 4313 Мащаб (в метри)
4314 4314 Увеличаване
4315 4315 Намаляване
4316 4316 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4317 4317 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4318 4318 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4319 4319 Увеличаване
4320 4320 -----
4321 4321 Намаляване
4322 4322 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4323 4323 Увеличение до
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Показване на проблема
4327 4327 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4328 4328 Мащабиране по селекцията
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Показване на {0}
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
4339 4339 \nВисочина: {0} m
4340 4340 -----
4341 4341 \n{0} км/ч
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 Назад
4347 4347 По-бързо
4348 4348 По-бързо възпроизвеждане.
4349 4349 Напред
4350 4350 Прескочи назад.
4351 4351 Прескочи напред
4352 4352 Следващ маркер
4353 4353 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4354 4354 Възпроизведи предишния маркер.
4355 4355 Изпълнение/Пауза
4356 4356 Предишен маркер
4357 4357 По-бавно
4358 4358 По-бавно възпроизвеждане
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 И
4363 4363 С
4364 4364 Ю
4365 4365 З
4366 4366 Д
4367 4367 И
4368 4368 П
4369 4369 С
4370 4370 С
4371 4371 И
4372 4372 Р
4373 4373 З
4374 4374 Текст
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Редактиране: гара / станция
4383 4383 Гара / Спирка
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 Ключ:
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 съкретено име на улицата
4393 4393 -----
4394 4394 добави към селекцията
4395 4395 адрес
4396 4396 -----
4397 4397 за напреднали
4398 4398 -----
4399 4399 надземен транспорт
4400 4400 въздушен транспорт
4401 4401 Надземен_транспорт_тъмен
4402 4402 Надземен_транспорт_светъл
4403 4403 селскостопански
4404 4404 всички
4405 4405 -----
4406 4406 алея
4407 4407 по азбучен ред
4408 4408 -----
4409 4409 алтернативен
4410 4410 удобства от тип {0}
4411 4411 Обществени услуги
4412 4412 Обществено осветление
4413 4413 Обществен трафик
4414 4414 Англиканска
4415 4415 храна за животни
4416 4416 -----
4417 4417 всеки
4418 4418 -----
4419 4419 стрелба с лък
4420 4420 област
4421 4421 -----
4422 4422 азиатска
4423 4423 асфалт
4424 4424 атлетика
4425 4425 австралийски футбол
4426 4426 автозараждане квадранти
4427 4427 автомащабиране
4428 4428 фон
4429 4429 точка за спиране назад
4430 4430 сегмент назад
4431 4431 -----
4432 4432 Бахаи
4433 4433 Баптизъм
4434 4434 бариера
4435 4435 преграда по пътя на движение
4436 4436 бейзбол
4437 4437 басейн
4438 4438 баскетбол
4439 4439 плаж
4440 4440 велосипед
4441 4441 -----
4442 4442 черно
4443 4443 синьо
4444 4444 тресавище
4445 4445 игра с мет.топчета
4446 4446 граница
4447 4447 игра с асим.топки
4448 4448 мост
4449 4449 маркер "мост" на точка
4450 4450 кафяво
4451 4451 индустриални развалини
4452 4452 Будизъм
4453 4453 сграда
4454 4454 -----
4455 4455 бургери
4456 4456 автобус
4457 4457 Направлява автобуси
4458 4458 кану
4459 4459 чувствителност към регистъра
4460 4460 Католическо
4461 4461 гробище
4462 4462 -----
4463 4463 промяна на селекцията
4464 4464 промяна областта видима на екрана
4465 4465 проверка на кеша...
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 китайска
4469 4469 -----
4470 4470 Християнство
4471 4471 цигари
4472 4472 град
4473 4473 -----
4474 4474 алпинизъм
4475 4475 по часовниковата стрелка
4476 4476 -----
4477 4477 затворен път
4478 4478 въглища
4479 4479 брегова линия
4480 4480 павиран път
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 сбито
4484 4484 бетон
4485 4485 презервативи
4486 4486 настройване на списъка с промени
4487 4487 конфигуриране на свързаното DG100
4488 4488 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4489 4489 конфликт
4490 4490 иглолистен
4491 4491 връзка
4492 4492 ремонт
4493 4493 -----
4494 4494 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 крикет
4499 4499 крикет мрежи
4500 4500 крокет
4501 4501 -----
4502 4502 велоалея с маркер "велосипед"
4503 4503 велоспорт
4504 4504 данни
4505 4505 широколистен
4506 4506 изтриване на данните след импорт
4507 4507 -----
4508 4508 изтрито
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 остарял, вече невалиден
4513 4513 предназначен
4514 4514 с назначение
4515 4515 обиколка
4516 4516 -----
4517 4517 изключено
4518 4518 док
4519 4519 кучешки надбягвания
4520 4520 два
4521 4521 надолу
4522 4522 спускане
4523 4523 свалено
4524 4524 напитки
4525 4525 автомобилен
4526 4526 изток
4527 4527 лесно
4528 4528 редактиране gpx следи
4529 4529 -----
4530 4530 точка за връзка със спешна помощ
4531 4531 конна езда
4532 4532 Евангелска
4533 4533 четни
4534 4534 примери
4535 4535 -----
4536 4536 торби за екскременти
4537 4537 експерт
4538 4538 false: параметъра е изрично изключен
4539 4539 -----
4540 4540 двор ферма
4541 4541 -----
4542 4542 ферибот
4543 4543 търсене в селекцията
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 храна
4547 4547 пеш
4548 4548 футбол
4549 4549 пешеходен път с маркер "пеш"
4550 4550 форд
4551 4551 гора
4552 4552 -----
4553 4553 точка за спиране напред
4554 4554 сегмент напред
4555 4555 енергия от изкопаеми горива
4556 4556 свободна езда
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 от път
4560 4560 пълен
4561 4561 газ
4562 4562 немска
4563 4563 ледник
4564 4564 голф
4565 4565 поле за голф
4566 4566 -----
4567 4567 GPS маркер
4568 4568 GPS точка
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 трева
4575 4575 трева
4576 4576 чакъл
4577 4577 сиво
4578 4578 гръцка
4579 4579 зеленина
4580 4580 зелена площ
4581 4581 земя
4582 4582 гимнастика
4583 4583 среден
4584 4584 точка за спиране
4585 4585 здравеопазване
4586 4586 -----
4587 4587 пустош
4588 4588 подчертай
4589 4589 път / магистрала
4590 4590 път без означение (highway без reference)
4591 4591 път_от_пътна_мрежа
4592 4592 туристически маршрут
4593 4593 Индуизъм
4594 4594 исторически
4595 4595 история
4596 4596 хокей
4597 4597 -----
4598 4598 кон
4599 4599 конни надбягвания
4600 4600 хотел
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 водна енергия
4605 4605 изображение
4606 4606 Импортирани данни от {0}
4607 4607 неактивен
4608 4608 включително непосредствените наследници на родителските релации
4609 4609 непълен
4610 4610 незавършен път
4611 4611 индийска
4612 4612 -----
4613 4613 индустрия
4614 4614 вътрешен сегмент
4615 4615 за средно ниво
4616 4616 остров
4617 4617 италианска
4618 4618 Джайнизъм
4619 4619 японска
4620 4620 Свидетели на Йехова
4621 4621 Юдаизъм
4622 4622 кебаб
4623 4623 -----
4624 4624 земя
4625 4625 сметище
4626 4626 земеползване
4627 4627 земеползване от тип {0}
4628 4628 слой
4629 4629 маркер за слой със знак +
4630 4630 наляво
4631 4631 отдих и развлечение
4632 4632 отдих тип {0}
4633 4633 светла_вода
4634 4634 -----
4635 4635 линия
4636 4636 Жилищна улица
4637 4637 зареждане данни от API
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 заключване на скролирането
4641 4641 нисък
4642 4642 Лютеранство
4643 4643 мангрова гора
4644 4644 изкуствени съоръжения
4645 4645 яхт пристан
4646 4646 блато
4647 4647 макс. ширина
4648 4648 макс. дължина
4649 4649 макс. скорост за пешеходния път
4650 4650 Режим измерване
4651 4651 метал
4652 4652 Методизъм
4653 4653 мексиканска
4654 4654 военни
4655 4655 мин. ширина
4656 4656 мин. дължина
4657 4657 второстепенна линия
4658 4658 правописна грешка в името на ключа
4659 4659 смесен
4660 4660 Мормони
4661 4661 моторен спорт
4662 4662 автомобилен път
4663 4663 автомагистрала
4664 4664 Автомагистрална връзка
4665 4665 -----
4666 4666 кал
4667 4667 многобой
4668 4668 на няколко нива
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 Мусулманство
4673 4673 -----
4674 4674 природа
4675 4675 естествен тип {0}
4676 4676 природа
4677 4677 вестници
4678 4678 следващ
4679 4679 не
4680 4680 няма описание
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 без модификатор
4684 4684 няма име
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 забранен ляв завой
4688 4688 забранен десен завой
4689 4689 забранено напред
4690 4690 забранен обратен завой
4691 4691 няма/никой
4692 4692 нордическа
4693 4693 север
4694 4694 североизток
4695 4695 северозапад
4696 4696 не е изтрито
4697 4697 -----
4698 4698 не е видимо (на сървъра)
4699 4699 -----
4700 4700 табела
4701 4701 начинаещ
4702 4702 атомна
4703 4703 -----
4704 4704 нечетни
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 нефт
4708 4708 стара ЖП линия
4709 4709 маркер "еднопосочна" на точка
4710 4710 -----
4711 4711 само ляв завой
4712 4712 само десен завой
4713 4713 само направо
4714 4714 -----
4715 4715 опции
4716 4716 -----
4717 4717 Православие
4718 4718 друга ЖП линия
4719 4719 -----
4720 4720 външен сегмент
4721 4721 извън областта за сваляне
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 паркинг
4726 4726 билети за паркиране
4727 4727 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4728 4728 асфалтиран път
4729 4729 павета
4730 4730 връх
4731 4731 чакъл
4732 4732 -----
4733 4733 светофар контролиран от пешеходци
4734 4734 бейзбол
4735 4735 Петдесетници
4736 4736 разрешителен
4737 4737 фотографии
4738 4738 слънчева енергия
4739 4739 кей
4740 4740 тръбопровод
4741 4741 ски писта за напреднали
4742 4742 лесна ски писта
4743 4743 ски писта за експерти
4744 4744 ски писта freeride
4745 4745 средно трудна ски писта
4746 4746 ски писта за начинаещи
4747 4747 игрище
4748 4748 пица
4749 4749 място
4750 4750 растения
4751 4751 пластмаса
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 захранване
4757 4757 Пресвитериани
4758 4758 предишен
4759 4759 главен / първокласен
4760 4760 Връзка с главен път
4761 4761 частен
4762 4762 предложен
4763 4763 Протестантизъм
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 карта на обществен транспорт
4767 4767 билети за обществен транспорт
4768 4768 -----
4769 4769 четири
4770 4770 Кваркери
4771 4771 кариера
4772 4772 ракет бол
4773 4773 ЖП
4774 4774 ЖП
4775 4775 ЖП railover
4776 4776 железопътна линия
4777 4777 ЖП точка
4778 4778 -----
4779 4779 червено
4780 4780 тръстенак
4781 4781 обнови списъка с портове
4782 4782 район
4783 4783 местна
4784 4784 регулярен израз
4785 4785 релацията няма тип
4786 4786 изтрий от селекцията
4787 4787 замени селекцията
4788 4788 улица
4789 4789 ресторант без име
4790 4790 търговия на дребно
4791 4791 надясно
4792 4792 речен бряг
4793 4793 път
4794 4794 -----
4795 4795 кръгово
4796 4796 маршрут
4797 4797 сегмент от маршрут
4798 4798 ръгби
4799 4799 солени блата / солници
4800 4800 пясък
4801 4801 -----
4802 4802 мащаб
4803 4803 схема
4804 4804 храсталак
4805 4805 второкласен
4806 4806 -----
4807 4807 вид спорт:
4808 4808 избран
4809 4809 избор
4810 4810 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4811 4811 служебна
4812 4812 услуги
4813 4813 -----
4814 4814 отходна тръба
4815 4815 Шийти
4816 4816 стрелба
4817 4817 магазин
4818 4818 тип на магазина: {0}
4819 4819 ЖП стрелка
4820 4820 Сикхизъм
4821 4821 един
4822 4822 място
4823 4823 скейтборд
4824 4824 фигурно пързаляне
4825 4825 ски
4826 4826 ски
4827 4827 Зимен парк
4828 4828 футбол
4829 4829 юг
4830 4830 югоизток
4831 4831 югозапад
4832 4832 Спиритуализъм
4833 4833 спорт
4834 4834 спорт типа {0}
4835 4835 спортен център
4836 4836 скоростна
4837 4837 стадион
4838 4838 пощенски марки
4839 4839 стандартен
4840 4840 камък
4841 4841 поток
4842 4842 улица
4843 4843 името на улицата съдържа ss
4844 4844 низ
4845 4845 низ;низ;...
4846 4846 метро
4847 4847 Сунити
4848 4848 наземен
4849 4849 -----
4850 4850 блато
4851 4851 сладки
4852 4852 плуване
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 тенис на маса
4856 4856 тампони
4857 4857 Даосизъм
4858 4858 телефонни ваучери
4859 4859 временен
4860 4860 временен тип път
4861 4861 тенис
4862 4862 терминал
4863 4863 третокласен
4864 4864 текст
4865 4865 тайландска
4866 4866 приливно-отливно крайбрежие
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 до път
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 туризъм
4875 4875 туризъм типа {0}
4876 4876 кула
4877 4877 -----
4878 4878 играчки
4879 4879 следа
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 светофар
4883 4883 трамваен маршрут
4884 4884 три
4885 4885 true: параметъра е изрично включен
4886 4886 автострада
4887 4887 Автострадна връзка
4888 4888 турска
4889 4889 обръщало
4890 4890 тип
4891 4891 Некласифициран
4892 4892 неконтролирано
4893 4893 подземен
4894 4894 подводно
4895 4895 неочакван номер на колона {0}
4896 4896 Унитаристи
4897 4897 неизвестно
4898 4898 немаркиран
4899 4899 неасфалтиран път
4900 4900 неустановена
4901 4901 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
4902 4902 -----
4903 4903 немаркиран
4904 4904 немаркиран път
4905 4905 -----
4906 4906 необичайна комбимация маркери
4907 4907 нагоре
4908 4908 -----
4909 4909 използване
4910 4910 грешка при проверка
4911 4911 друго при проверка
4912 4912 предупреждение при проверка
4913 4913 версия {0}
4914 4914 през точка или път
4915 4915 видимо (на сървъра)
4916 4916 вулкан
4917 4917 ваучери
4918 4918 вода
4919 4919 водоеми
4920 4920 тип на водоема: {0}
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 запад
4927 4927 бяло
4928 4928 дива природа
4929 4929 вятърна енергия
4930 4930 -----
4931 4931 гора
4932 4932 -----
4933 4933 гориста местност
4934 4934 неправилен маркер "highway" на точка
4935 4935 Депо
4936 4936 да
4937 4937 зебра
4938 4938 Зороастризъм
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 {0} се състои от:
4943 4943 -----
4944 4944 {0} край
4945 4945 -----
4946 4946 {0} метри
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
4950 4950 {0} точки дотук...
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 {0} кв. км.
4954 4954 {0} начало
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960m 1 -----
4961m 2 -----
4962m 3 -----
4963m 4 -----
4964m 5 -----
4965m 6 -----
4966m 7 -----
4967m 8 -----
4968m 9 -----
4969m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
4970m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
4971m 11 -----
4972m 12 -----
4973m 13 -----
4974m 14 Промяна параметрите на {0} обект
4975m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
4976m 15 Промяна {0} обект
4977m 15 Промяна {0} обекта
4978m 16 -----
4979m 17 -----
4980m 18 -----
4981m 19 Изтриване на {0} възел
4982m 19 Изтриване на {0} възела
4983m 20 Изтриване на {0} обект
4984m 20 Изтриване на {0} обекта
4985m 21 Изтриване на {0} отношение
4986m 21 Изтриване на {0} отношения
4987m 22 Изтриване на {0} път
4988m 22 Изтриване на {0} пътя
4989m 23 -----
4990m 24 -----
4991m 25 -----
4992m 26 -----
4993m 27 -----
4994m 28 -----
4995m 29 -----
4996m 30 Вмъкване на нов възел в път.
4997m 30 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
4998m 31 -----
4999m 32 -----
5000m 33 Преместване {0} възел
5001m 33 Преместване {0} възела
5002m 34 -----
5003m 35 -----
5004m 36 Поставяне на {0} етикет
5005m 36 Поставяне на {0} етикета
5006m 37 -----
5007m 38 -----
5008m 39 -----
5009m 40 Премахване стари ключове от {0} обекта
5010m 40 Премахване на стари ключове от {0} обекта
5011m 41 Завърти {0} възел
5012m 41 Завърти {0} възела
5013m 42 Опростяване на път (премахната {0} точка)
5014m 42 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
5015m 43 -----
5016m 44 -----
5017m 45 -----
5018m 46 -----
5019m 47 -----
5020m 48 Избраната точка не е в средата на път.
5021m 48 Избраните точки не са в средата на път.
5022m 49 Избраният път не съдържа избраната точка.
5023m 49 Избраният път не съдържа избраните точки
5024m 50 -----
5025m 51 -----
5026m 52 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5027m 52 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
5028m 53 -----
5029m 54 -----
5030m 55 -----
5031m 56 -----
5032m 57 -----
5033m 58 -----
5034m 59 -----
5035m 60 -----
5036m 61 Това ще промени до {0} обект.
5037m 61 Това ще промени до {0} обекта
5038m 62 -----
5039m 63 -----
5040m 64 Обновяване свойствата на {0} обект
5041m 64 Обновяване свойствата на {0} обекта
5042m 65 -----
5043m 66 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5044m 66 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
5045m 67 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5046m 67 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
5047m 68 Качване на {0} обект...
5048m 68 Качване на {0} обекта...
5049m 69 -----
5050m 70 -----
5051m 71 следа с {0} точка
5052m 71 следа с {0} точки
5053m 72 маркер
5054m 72 маркери
5055m 73 възел
5056m 73 възли
5057m 74 обект
5058m 74 обекта
5059m 75 точка
5060m 75 точки
5061m 76 релация
5062m 76 релации
5063m 77 за {0} примитив
5064m 77 за {0} примитива
5065m 78 път
5066m 78 пътища
5067m 79 {0} Автор
5068m 79 {0} Автора
5069m 80 -----
5070m 81 -----
5071m 82 {0} се състои от {1} маркер
5072m 82 {0} се състои от {1} маркери
5073m 83 {0} се състои от {1} следа
5074m 83 {0} се състои от {1} следи
5075m 84 -----
5076m 85 -----
5077m 86 -----
5078m 87 {0} член
5079m 87 {0} члена
5080m 88 {0} точка
5081m 88 {0} точки
5082m 89 {0} обект за добавяне:
5083m 89 {0} обекта за добавяне:
5084m 90 {0} обект за изтриване:
5085m 90 {0} обекта за изтриване:
5086m 91 -----
5087m 92 -----
5088m 93 {0} точка
5089m 93 {0} точки
5090m 94 {0} релация
5091m 94 {0} релации
5092m 95 {0} маршрут,
5093m 95 {0} маршрути,
5094m 96 {0} етикет
5095m 96 {0} етикета
5096m 97 -----
5097m 98 -----
5098m 99 -----
5099m 100 {0} път
5100m 100 {0} пътя
5101m 101 {0} точка на интерес
5102m 101 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.