source: josm/trunk/data/bg.lang@ 3314

Last change on this file since 3314 was 3314, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 156.1 KB
Line 
1 1 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
2 2 -----
3 3 брой обекти
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
10 10 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
11 11 -----
12 12 (URL беше:
13 13 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (няма обект)
19 19 (никой)
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 -----
24 24 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
25 25 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
26 26 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
27 27 -----
28 28 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
29 29 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
30 30 * Един маркиран възел, или
31 31 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
32 32 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
33 33 ... възможни са други способи за придвижване
34 34 ... се отнася за релация
35 35 /път/към/папката/на/JOSM/
36 36 -----
37 37 -----
38 38 Боулинг зала
39 39 -----
40 40 денонощно
41 41 -----
42 42 -----
43 43 <Няма още GPX следи заредени>
44 44 -----
45 45 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
47 47 -----
48 48 -----
49 49 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
50 50 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
51 51 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
52 52 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
53 53 <b>modified</b> - всички променени обекти
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
55 55 -----
56 56 -----
57 57 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
58 58 -----
59 59 <b>selected</b> - всички избрани обекти
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
63 63 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
64 64 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
65 65 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
66 66 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 <различни>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
77 77 <h1>Групи модификатори</h1>
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
90 90 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Отметката не може да бъде записана.<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
129 129 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
130 130 -----
131 131 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>JOSM ще трябва да премахне вашият местен примитив с ID {0}<br>от базата данни.<br>Съгласни ли сте?</html>
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
194 194 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
220 220 -----
221 221 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
222 222 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 <u>Специални цели:</u>
251 251 <неопределено>
252 252 > долу
253 253 > горе
254 254 A по разстояние
255 255 A по време
256 256 -----
257 257 -----
258 258 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
259 259 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
260 260 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
261 261 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
262 262 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 Превишаване възможностите на API
267 267 API версия: {0}
268 268 Изоставена ЖП линия
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 За програмата
273 273 За JOSM...
274 274 -----
275 275 -----
276 276 Достъп
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Настаняване
282 282 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
283 283 клиентски карти
284 284 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
285 285 -----
286 286 Действие
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Активиране
290 290 -----
291 291 Активиране на избрания слой
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Добави
295 295 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
296 296 Добавяне на точка...
297 297 Добавяне на параметри
298 298 Добавяне на поправено изображение
299 299 Добавяне на "source=..." към ?
300 300 -----
301 301 Добавете коментар
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
305 305 -----
306 306 Добавяне на нова точка към съществуващ път
307 307 Добавяне нов източник в списъка.
308 308 Добавяне на нов етикет
309 309 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Добави празен етикет
317 317 Добави информация за автора
318 318 Добавяне на конфликт за ''{0}''
319 319 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
320 320 -----
321 321 Добавяне на мрежа
322 322 -----
323 323 -----
324 324 Добавяне на нов слой
325 325 Добавяне на точка
326 326 Добавяне на точка в път
327 327 Добавяне на точка към път и съединяване
328 328 Добавяне на възел {0}
329 329 Добавяне на отношение {0}
330 330 Добавяне на рутиращ слой
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Добавяне на път {0}
334 334 Добавен възел на всички кръстовища
335 335 Интерполация на адреси
336 336 -----
337 337 Адреси
338 338 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
339 339 -----
340 340 -----
341 341 Настройка на WMS
342 342 -----
343 343 Настройте позицията на избрания WMS слой
344 344 Настройване часови пояс и отместване
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Административна
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Разширени настройки
354 354 -----
355 355 Надземни линии
356 356 -----
357 357 -----
358 358 Летище
359 359 -----
360 360 Алкохол
361 361 Подреди точките в кръг
362 362 Подреди точките в линия
363 363 Всички
364 364 Всички формати
365 365 -----
366 366 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
367 367 -----
368 368 Земя за лично ползване
369 369 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Разрешено преминаване:
376 376 Позволяване на подреждане в няколко слоя
377 377 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
378 378 -----
379 379 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
380 380 -----
381 381 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
382 382 -----
383 383 Алфа канал
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Планинска хижа
387 387 -----
388 388 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
389 389 Също преименувай файл
390 390 -----
391 391 -----
392 392 Обществени удобства
393 393 Брой проводници
394 394 Брой седящи места
395 395 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
396 396 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 В разширение {0} възникна грешка
403 403 -----
404 404 Възникна грешка: {0}
405 405 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
406 406 -----
407 407 Възникна непозната грешка
408 408 Ъгъл
409 409 Ъгъл между две избрани точки
410 410 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
411 411 Приложи
412 412 Приложи промените
413 413 Прилагане шаблон
414 414 Прилагане на резолюцията
415 415 Приложи роля
416 416 -----
417 417 Приложи изглаждане върху картата.
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
421 421 Приложи избраните промени
422 422 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
427 427 Приложи тази роля към всички членове
428 428 Прилагане?
429 429 -----
430 430 -----
431 431 Архиологични разкопки
432 432 Стрелба с лък
433 433 -----
434 434 Област
435 435 Път, обознаващ граница на област, не е затворен.
436 436 -----
437 437 Център на изкуствата
438 438 Творба на изкуството
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Атлетика
443 443 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
444 444 Атракция
445 445 -----
446 446 Аудио
447 447 Аудио устройството е недостъпно
448 448 Аудио настройки
449 449 Аудио маркери от {0}
450 450 Аудио синхронизирано на точка {0}.
451 451 Звук: {0}
452 452 Аудио напътствия
453 453 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
454 454 Австралийски футбол
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 Автор
464 464 Автор: {0}
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Автори
472 472 -----
473 473 Авто-определяне източници
474 474 Авто мащаб:
475 475 Авто-Център
476 476 Авто-отгатване
477 477 Автоматичен запис на данни на живо
478 478 Автозареждане Квадранти:
479 479 Банкомат
480 480 Автоматично сваляне
481 481 Автоматично поправяне на маркерите
482 482 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
483 483 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
484 484 -----
485 485 Наличен
486 486 -----
487 487 -----
488 488 -----
489 489 B по разстояние
490 490 B по време
491 491 -----
492 492 Дестка ясла
493 493 Назад
494 494 -----
495 495 Лоша заявка
496 496 Фурна
497 497 Банка
498 498 Бар
499 499 Прегради
500 500 Бейсбол
501 501 Основен
502 502 Басейн
503 503 Баскетбол
504 504 Батерии
505 505 Поле на битка
506 506 Залив
507 507 Плаж
508 508 Маяк / Радиопредавател
509 509 Скамейка
510 510 Напитки
511 511 -----
512 512 Вело
513 513 -----
514 514 Бирария
515 515 Велосипеди
516 516 -----
517 517 -----
518 518 Празен слой
519 519 Бетонен блок
520 520 Съдържание на таблото
521 521 Корабостроителница
522 522 Стълб
523 523 Книжарница
524 524 Отметки
525 525 Граничен контрол
526 526 Ботаническо название
527 527 Буле (игра с мет.топчета)
528 528 Граници
529 529 -----
530 530 Пограничен камък
531 531 -----
532 532 Рамка
533 533 -----
534 534 Игра с асим.мет.топки (bowls)
535 535 Мост
536 536 -----
537 537 Индустриални развалини
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Съобщаване на грешки
542 542 -----
543 543 Сграда
544 544 -----
545 545 Сгради
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Накланяща преграда (bump gate)
549 549 Направляван автобус
550 550 Автобусна платформа
551 551 Автогара
552 552 Автобусна спирка
553 553 Бус трап
554 554 Месарница
555 555 C по разстояние
556 556 C по време
557 557 -----
558 558 Кабинков лифт
559 559 Грешка на кеш формата
560 560 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
561 561 -----
562 562 Кадастър
563 563 Кадастър: {0}
564 564 CadastreGrabber: Невалидно url.
565 565 Кафене
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Къмпинг
570 570 Къмпинг
571 571 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
572 572 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
573 573 Канал
574 574 Отмяна
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
580 580 -----
581 581 -----
582 582 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
583 583 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
584 584 Прекратяване на качването
585 585 Не може да се добави точка извън пределите на света.
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
600 600 -----
601 601 -----
602 602 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
608 608 Кану
609 609 Консервни кутии
610 610 Капацитет
611 611 Капацитет (общ)
612 612 Записване на GPS следа
613 613 Автомобил
614 614 Автомобили
615 615 Площадка за каравани
616 616 Пари
617 617 Замък
618 618 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
619 619 Пещерен вход
620 620 Гробище
621 621 Центриране веднъж
622 622 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
623 623 Центриране на изгледа
624 624 Седалков лифт
625 625 Бунгало
626 626 Промяна параметри
627 627 Промени посоката?
628 628 Промяна местоположение
629 629 Промяна на възел {0}
630 630 Промяна на връзка
631 631 {0} {1}
632 632 Промяна на релация {0}
633 633 Смяна разделителна способност
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Промени стойностите?
637 637 Промяна на път {0}
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Пакета с изменения е затворен
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Списък с промени {0}
651 651 -----
652 652 Промяна клавишни комбинации ръчно.
653 653 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
654 654 Проверка за бележки при рисуване.
655 655 Проверява дали картата при русиване е открила грешки в данните.
656 656 -----
657 657 Проверка на ключовете.
658 658 Проверка стойностите.
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
663 663 Грешка в контролните суми:
664 664 Аптека
665 665 Подчинени релации
666 666 Изберете
667 667 Изберете цвят
668 668 Изберете цвят за {0}
669 669 Изберете лиценз от набора
670 670 -----
671 671 Избери от...
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Църква
676 676 Кино
677 677 Град (над 100 000)
678 678 Знак указващ начало/край на населено място
679 679 Градска стена
680 680 Име на град
681 681 -----
682 682 Гражданска
683 683 -----
684 684 Изчисти
685 685 Изчистване маршрут
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Натиснете и влачете за да преместите цел.
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Натиснете за да добавите цел.
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 Натиснете за да минимизирате/максимизирате съдържанието на панела
719 719 -----
720 720 Натиснете за да премахнете цел.
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Скала
734 734 Скално катерене
735 735 Затваряне
736 736 Затваряне въпреки всичко
737 737 Затваряне на списъка с промени след качване
738 738 Затваряне на списъците с промени
739 739 -----
740 740 Затвори и прекрати свалянето
741 741 Затваряне на отворени пакети с промени
742 742 -----
743 743 Затваряне на диалоговия прозорец
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
752 752 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
753 753 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
754 754 -----
755 755 Затворен Път
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 По-подробно описание
760 760 По-точно описание
761 761 Затваря отворени пакети с промени
762 762 -----
763 763 Затваряне на сисъка с промени.
764 764 -----
765 765 Затваряне на списък промени по версии...
766 766 Дрехи
767 767 Крайбрежие
768 768 Брегови линии.
769 769 Монети
770 770 Колеж
771 771 Цвят
772 772 Цвят (hex)
773 773 Цветова схема
774 774 Цветни схеми
775 775 Цветове
776 776 -----
777 777 Оцветяване точките от следите според скоростта.
778 778 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
779 779 Цвят
780 780 Обедини линии
781 781 Обединява няколко отделни линии в една.
782 782 Обединяване {0} линии
783 783 -----
784 784 Списък промени
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Търговия
789 789 Общи
790 790 -----
791 791 Комуна bbox: {0}
792 792 -----
793 793 Връзката със сървъра пропадна
794 794 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
795 795 Сравняване
796 796 Компютри
797 797 Настройки
798 798 Конфигуриране на устройство
799 799 Настройка сайтове за разширения
800 800 Допълнителни настройки
801 801 Настройка на достъпните разширения.
802 802 Настройване предпочитания за маршрутизиране
803 803 Настройка на сайтове...
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Потвърждение на действието на дистанционното управление
810 810 Потвърди празна роля
811 811 Конфликт
812 812 Разрешение на конфликт
813 813 Конфликтът не е разрешен напълно
814 814 Конфликти
815 815 Забелязани са конфликти
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Свързване на съществуващ път към точка
822 822 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
823 823 Свързан
824 824 Свързан край на път е близо до друг път
825 825 Свързване
826 826 Свързване...
827 827 Грешка при свързване.
828 828 Неуспешна връзка
829 829 Настройки на връзката
830 830 Параметри на връзката с OSM сървъра.
831 831 Връзката се разпадна.
832 832 -----
833 833 Пътен ремонт
834 834 Строителна площадка
835 835 -----
836 836 -----
837 837 Свързване с OSM Сървър...
838 838 Свързване със сървъра...
839 839 Свързване с WMS Сървър...
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Континент
843 843 Продължи
844 844 Продължаване разрешаването на кофликти
845 845 Продължаване на качването
846 846 Продължаване на път от последния възел.
847 847 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
848 848 Участници
849 849 Хранителни стоки
850 850 Преобразувай в слой GPX
851 851 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
852 852 Преобразувай в слой данни
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 Преобразувано от: {0}
857 857 -----
858 858 Координати импортирани:
859 859 Координати:
860 860 Копиране
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Копие на {0}
869 869 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 Копиране в клипборда и затваряне
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Авторски права (препратка)
879 879 Авторски права (година)
880 880 Корелнутииране
881 881 Съпоставяне на изображения с GPX следа
882 882 Корелиране към GPX
883 883 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
884 884 Невъзможно да се получи изображение
885 885 -----
886 886 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
887 887 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
888 888 -----
889 889 -----
890 890 Не може да бъде открит типа на елемента
891 891 -----
892 892 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
896 896 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
897 897 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
898 898 Не може да се прочете "{0}"
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
902 902 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
903 903 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
907 907 -----
908 908 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
909 909 -----
910 910 Държава
911 911 Код на държава
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Графство
915 915 Курс
916 916 Съдебна сграда
917 917 Закрит резервоар
918 918 Кран
919 919 Създаване окръжност
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Създаване на окръжност от три избрани точки
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Създаване мрежа от пътища
928 928 Създаване мрежа от пътища
929 929 -----
930 930 Създаване на нова релация
931 931 -----
932 932 -----
933 933 Създаване на области
934 934 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
935 935 -----
936 936 Създаване на граница
937 937 -----
938 938 Създаване на сгради
939 939 Създаване на копие на път
940 940 Създаване мрежа от пътища
941 941 Създаване на нов проблем
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Създаване нов възел.
947 947 Създаване на нова релация в слой "{0}"
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
959 959 -----
960 960 Създаване на списък с промени ...
961 961 Създаване на интерфейса
962 962 Кредитни карти
963 963 Крикет
964 964 Крикет мрежи
965 965 Критерий
966 966 Крокет
967 967 Пресичане с велосипед
968 968 Пресичане върху кон
969 969 ЖП прелез
970 970 Помощник при пресъчане
971 971 Пресичащи се сгради
972 972 Тип пресичане
973 973 Име на типа пътека (UK)
974 974 Пресичащи се пътища
975 975 Пресичащи се пътища.
976 976 Кухня
977 977 Текуща селекция
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Текуща стойност по подразбиране.
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Избор цвят
985 985 Настройка рисуването на линии
986 986 Настройка на елеметите на панела с инструменти
987 987 Просека
988 988 Вело бариера
989 989 Циклична зависимост между релации:
990 990 Велосипедизъм
991 991 Циклични зависимости
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Язовирна стена
995 995 Слой Данни {0}
996 996 Формат за натрупване на данни
997 997 -----
998 998 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
999 999 Източници на данни
1000 1000 Проверка на данни
1001 1001 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
1002 1002 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Дебитни карти
1007 1007 -----
1008 1008 Десетични градуси
1009 1009 Решение
1010 1010 Намаляне на мащаба
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 По подразбиране
1016 1016 По подразбиране (Автоматично определени)
1017 1017 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
1018 1018 Текущата стойност е ''{0}''.
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Градуси, минути, секунди
1022 1022 Изтриване
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Режим на изтриване
1027 1027 Изтриване на параметри
1028 1028 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1029 1029 Потвърждение за изтриване
1030 1030 Изриване на дублиращите се пътища
1031 1031 изтриване на филтъра
1032 1032 Изтриване от връзка
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Изтриване на точки или линии.
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Изтриване на избраните обекти.
1044 1044 Изтриване на текущо редактираната врзка
1045 1045 -----
1046 1046 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1047 1047 -----
1048 1048 Изтриване на избраната връзка
1049 1049 Изтриване на избраната схема от списъка.
1050 1050 Изтриване на източник от списъка
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 Премахване на ненужни точки от път.
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Изтрито състояние:
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Конфесия
1066 1066 Стоматолог
1067 1067 -----
1068 1068 Опишете проблема колкото можете по-подробно
1069 1069 Описание
1070 1070 Описание: {0}
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 Трудност
1081 1081 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1082 1082 Посока
1083 1083 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
1084 1084 Посока в която да се търси земя
1085 1085 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
1086 1086 Изключване
1087 1087 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
1088 1088 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
1089 1089 -----
1090 1090 Изключване на разширение
1091 1091 Отхвърляне и изтриване
1092 1092 Откажи промените и Изход
1093 1093 Приготвят лекарства по рецепти
1094 1094 -----
1095 1095 Настройки на дисплея
1096 1096 -----
1097 1097 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 Показвай координатите като
1101 1101 -----
1102 1102 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
1103 1103 -----
1104 1104 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
1105 1105 Показване на живо на аудио следата.
1106 1106 Показване на не-геомаркирани фотографии
1107 1107 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
1108 1108 Показване на меню Аудио.
1109 1109 Покажи екран с информация за програмата.
1110 1110 -----
1111 1111 Показване историята на всички избрани обекти.
1112 1112 Показване историята на избраните елементи.
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1116 1116 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
1117 1117 Показва OpenLayers фоново изображение
1118 1118 Разпределяне на точки
1119 1119 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1120 1120 Неизползвана ЖП линия
1121 1121 -----
1122 1122 Не прилагай промените
1123 1123 -----
1124 1124 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1125 1125 Не чертай линии между точките на този слой.
1126 1126 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1127 1127 -----
1128 1128 Не прави нищо
1129 1129 -----
1130 1130 Желаете ли да разрешите това?
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Магазин "Направи си сам"
1135 1135 Док
1136 1136 Лекар
1137 1137 Надпреварване с кучета
1138 1138 Двоен конфликт
1139 1139 Надолу
1140 1140 Сваляне
1141 1141 Свали всички подчинени релации
1142 1142 -----
1143 1143 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1144 1144 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1145 1145 Местоположение на изтеглянето
1146 1146 Сваляне членове
1147 1147 Сваляне на обект по ID.
1148 1148 -----
1149 1149 Сваляне на обект...
1150 1150 Сваляне на добавка
1151 1151 -----
1152 1152 Свали избраните подчинени релации
1153 1153 URL за сваляне
1154 1154 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1155 1155 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1160 1160 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1161 1161 Свали като нов слой
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1168 1168 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1169 1169 Свали всичко в пределите на:
1170 1170 Свали от OSM по дължина на тази следа
1171 1171 Сваляне от OSM...
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 Сваляне на обект...
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Свали членовете на връзките
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Свали избраните връзки
1195 1195 Сваляне на област в предала на рамка
1196 1196 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1197 1197 -----
1198 1198 -----
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 -----
1202 1202 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1203 1203 -----
1204 1204 Сваляне на видимите квадранти
1205 1205 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1206 1206 Свалени GPX данни
1207 1207 -----
1208 1208 Сваляне на GPS данни
1209 1209 Сваляне данни от OSM...
1210 1210 Сваляне на добавката {0}...
1211 1211 Зареждане на "Съобщение на деня"
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 Сваляне на данни
1217 1217 -----
1218 1218 Сваляне на историята...
1219 1219 Сваляне на квадрат с изображение...
1220 1220 Зареждане на отворени пакети с изменения
1221 1221 -----
1222 1222 Зареждане точки {0} до {1}...
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 Сваляне на връзка {0}
1226 1226 Сваляне {0}
1227 1227 Влек
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 Отточен канал
1237 1237 Рисуване
1238 1238 Изобразвай направлението със стрелки
1239 1239 -----
1240 1240 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1241 1241 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1242 1242 Изобразвай границите на свалените данни.
1243 1243 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1244 1244 -----
1245 1245 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1246 1246 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1247 1247 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1248 1248 Изобразявай големи GPS точките.
1249 1249 Рисуване на по-големи GPS точките.
1250 1250 Чертай линии между точките на този слой.
1251 1251 Свързване с линии на GPS точките
1252 1252 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1253 1253 Рисуване на точки
1254 1254 Рисуване на «гумена» помощна линия
1255 1255 Показвай поредния номер на сегментите
1256 1256 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1257 1257 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1258 1258 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1259 1259 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1260 1260 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1261 1261 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1262 1262 Питейна вода
1263 1263 -----
1264 1264 Височина на съществуващ път
1265 1265 Химическо чистене
1266 1266 Дублирай в {0} точки
1267 1267 Дублиране
1268 1268 -----
1269 1269 Повтарящи се линии
1270 1270 Дублира път с отместване.
1271 1271 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1272 1272 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1273 1273 Дублиране на избраните пътища.
1274 1274 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1275 1275 -----
1276 1276 Повтарящи се точки
1277 1277 Повтарящи се точки
1278 1278 Повтарящи се точки от път.
1279 1279 Дублирани пътища
1280 1280 Мейл
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Изток
1284 1284 -----
1285 1285 Редактиране
1286 1286 Редактирай боулинг зала
1287 1287 Редактиране на информацията за адреса
1288 1288 Редактирай интерполация на адреси
1289 1289 Редактирай административна граница
1290 1290 -----
1291 1291 Редактиране магазин за алкохол
1292 1292 Редактиране на: Земя за лично ползване
1293 1293 Редактирай планинска хижа
1294 1294 Редактирай архиологични разкопки
1295 1295 Редактирай стрелба с лък
1296 1296 Редактирай център на изкуствата
1297 1297 Редактирай творба на изкуството
1298 1298 Редактирай атлетика
1299 1299 Редактирай забележилтеност
1300 1300 Редактирай австралийски футбол
1301 1301 Редактирай банкомат
1302 1302 Редактирай детска ясла
1303 1303 Редактирай фурна
1304 1304 Редактирай банка
1305 1305 Редактиране на бар
1306 1306 Редактирай бейсбол
1307 1307 Редактиране на басейн
1308 1308 Редактирай баскетбол
1309 1309 Редактирай поле на битка
1310 1310 Редактирай залива
1311 1311 Редактирай плажа
1312 1312 Редактирай маяк / радиопредавател
1313 1313 Редактиране магазин за безалкохолни
1314 1314 Велосипедна стоянка (паркинг)
1315 1315 Редактиране велосипеди под наем
1316 1316 Редактирай вело-магазин
1317 1317 Редактирай бирария
1318 1318 Редактирай корабостроителница
1319 1319 Редактиране на стълб
1320 1320 Редактиране на книжарница
1321 1321 Редактирай граничен контрол
1322 1322 Редактирай Игра с мет.топчета
1323 1323 -----
1324 1324 редактиране на: Пограничен камък
1325 1325 Редактирай игра с асим.мет.топки
1326 1326 Редактирай мост
1327 1327 Редактиране алея за езда
1328 1328 Редактирай ундустриални развалини
1329 1329 Редактирай накланяща преграда
1330 1330 Редактирай направляван автобус
1331 1331 Редактирай автобусна платформа
1332 1332 Редактирай автогара
1333 1333 Редактирай автобусна спирка
1334 1334 Редактирай месарница
1335 1335 Редактирай кабинков лифт
1336 1336 Редактирай кафене
1337 1337 Редактирай къмпинг
1338 1338 Редактирай канал
1339 1339 Редактирай кану
1340 1340 Редактиране коли под наем
1341 1341 Редактирай автосервиз
1342 1342 Редактирай споделяне автомобили
1343 1343 Редактирай автосалон
1344 1344 Редактирай автомивка
1345 1345 Редактирай площадка за каравани
1346 1346 Редактирай замък
1347 1347 Редактирай тексаска мрежа
1348 1348 Редактиране пещерен вход
1349 1349 Редактирай гробище
1350 1350 Редактирай седалков лифт
1351 1351 Редактирай бунгало
1352 1352 Редактиране на: аптека
1353 1353 Редактирай кино
1354 1354 Редактирай голям град
1355 1355 Редактирай знак за ограничение в град
1356 1356 Редактирай гражданска граница
1357 1357 Редактирай скалата
1358 1358 Редактирай скално катерене
1359 1359 Редактирай крайбрежието
1360 1360 Редактирай колеж
1361 1361 Редактирай търговия
1362 1362 Редактирай общи
1363 1363 Редактирай компютърен магазин
1364 1364 Редактирай строителна площадка
1365 1365 Редактирай континент
1366 1366 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1367 1367 Редактирай държава
1368 1368 Редактирай графство
1369 1369 Редактирай съдебна сграда
1370 1370 Редактирай закрит резервоар
1371 1371 Редактирай кран
1372 1372 Редактирай крикет
1373 1373 Рекдатирай крикет мрежи
1374 1374 Редактирай крокет
1375 1375 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1376 1376 Редактиране велоалея
1377 1377 Редактирай велосипедизъм
1378 1378 Редактирай язовирна стена
1379 1379 Редактирай стоматолигия
1380 1380 Редактирай неизползвана ЖП линия
1381 1381 -----
1382 1382 Редактирай магазин "Направи си сам"
1383 1383 Редактирай док
1384 1384 редактиране на "Лекар"
1385 1385 Редактирай надбягвания с кучета
1386 1386 Редактирай влек
1387 1387 Редактирай отточен канал
1388 1388 Редактирай питейна вода
1389 1389 Редактирай химическо чистене
1390 1390 Редактирай магазин за електроника
1391 1391 Редактирай посолство
1392 1392 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1393 1393 Редактирай вход
1394 1394 Редактирай конна езда
1395 1395 Редактирай обработваема земя
1396 1396 Редактирай двор ферма
1397 1397 Редактирай заведение бързо хранене
1398 1398 Редактирай скалист склон
1399 1399 Ферибот
1400 1400 Редактирай ферибот терминал
1401 1401 редактиране на "Пожарен кран"
1402 1402 Редактирай пожарна
1403 1403 Редактирай риболов
1404 1404 Редактиране на: стълби
1405 1405 Редактирай цветарски магазин
1406 1406 Редактирай американски футбол
1407 1407 Редактиране на алея или тротоар
1408 1408 Редактирай брод
1409 1409 Редактирай гора
1410 1410 Редактирай фонтан
1411 1411 Редактирай бензиностанция
1412 1412 Редактирай мебелен магазин
1413 1413 Редактирай градина
1414 1414 Редактирай градински център
1415 1415 Редактирай газохранилище
1416 1416 Редактирай порта
1417 1417 Редактиране ледник
1418 1418 Редактирай голф
1419 1419 Редактирай поле за голф
1420 1420 Редактиране на гондола
1421 1421 Редактирай трева
1422 1422 Редактирай църковно гробище
1423 1423 Редактирай зелени площи
1424 1424 Редактирай къща за гости
1425 1425 Редактирай гимнастика
1426 1426 Редактирай фризьорски салон / козметика
1427 1427 Редактирай малка ЖП гара
1428 1428 Редактирай махала
1429 1429 Редактирай врата с бодлива тел
1430 1430 Редактирай железария
1431 1431 Редактиране пустош
1432 1432 -----
1433 1433 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1434 1434 Редактиране пътен ремонт
1435 1435 Редактирай хокей
1436 1436 Редактирай конни надбягвания
1437 1437 Редактирай болница
1438 1438 Редактирай хостел / студентско общежитие
1439 1439 Редактирай хотел
1440 1440 Редактирай ловно скривалище
1441 1441 Редактирай промишленост
1442 1442 Редактирай остров
1443 1443 Редактиране на: скала
1444 1444 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1445 1445 Редактиране пътен възел
1446 1446 Редактирай детска градина
1447 1447 Редактирай будка
1448 1448 Редактирай кисинг гейт
1449 1449 Редактирай сушата
1450 1450 Редактирай сметище
1451 1451 Редактирай пералня
1452 1452 Редактирай библиотека
1453 1453 Редактиране на "бариера"
1454 1454 Редактирай лека ЖП линия
1455 1455 Редактирай маяк / светлинен фар
1456 1456 Редактиране жилищна улица
1457 1457 Редактирай местност
1458 1458 Редактирай пристанище за яхти
1459 1459 Редактиране поляна
1460 1460 Редактирай паметник
1461 1461 Редакирай военна земя
1462 1462 Редактирай миниголф
1463 1463 Редактирай обмяна на валута
1464 1464 Редактирай монорелса
1465 1465 Редактирай забележителност
1466 1466 Редактирай мотел
1467 1467 Редактирай моторни спортове
1468 1468 Редактиране автомагистрала
1469 1469 Редактирай магистрален възел
1470 1470 Редактиране автомагистрална връзка
1471 1471 Редактирай планински проход
1472 1472 Редактирай калта
1473 1473 Редактирай многобой
1474 1474 Редактиране мултиполигон
1475 1475 Редактирай музей
1476 1476 Редактирай теснолинейка
1477 1477 Редактирай национална граница
1478 1478 Редактирай граница национален парк
1479 1479 Редактирай природен резерват
1480 1480 Редактирай нощен клуб
1481 1481 Редактирай оптика
1482 1482 Редактирай био магазин
1483 1483 Редактирай мазизин за туристически стоки
1484 1484 -----
1485 1485 Редактирай парк
1486 1486 Редактирай паркинг
1487 1487 Редактиране улица паркинг
1488 1488 -----
1489 1489 Редактирай пътека
1490 1490 Редактиране връх
1491 1491 Редактирай пешеходна улица
1492 1492 Редактирай пелота
1493 1493 Редактирай аптека
1494 1494 Редактирай място за излет
1495 1495 Редактирай кей
1496 1496 Редактирай газопровод
1497 1497 Редактирай игрище
1498 1498 Редактирай място за богослужение
1499 1499 Редактирай площадка
1500 1500 Редактирай полиция/милиция
1501 1501 Редактирай политическа граница
1502 1502 Редактирай пощенска станция
1503 1503 Редактирай електрогенератор
1504 1504 Редактирай линия за електропренос
1505 1505 Редактирай електростанция
1506 1506 Редактирай електроподстанция
1507 1507 Редактирай стълб от ЕПМ
1508 1508 Редактирай историческа ЖП линия
1509 1509 Редактиране връзка с първокласен път
1510 1510 Редактиране първокласен път
1511 1511 Редактирай затвор
1512 1512 Редактирай бар
1513 1513 Редактирай обществена сграда
1514 1514 Редактирай кариера
1515 1515 Редактирай състезателна писта
1516 1516 Редактирай ракет
1517 1517 Редактирай ЖП Линия
1518 1518 Редактирай ЖП
1519 1519 Редактирай ЖП платформа
1520 1520 Редактирай спортна площадка
1521 1521 Редактиране на станция за рециклиране
1522 1522 Редактирай област
1523 1523 Редактирай резервоар
1524 1524 Редактирай жилищна зона
1525 1525 Редактиране улица от населено място
1526 1526 Редактирай ресторант
1527 1527 Редактирай търговия на дребно
1528 1528 Редактирай река
1529 1529 Редактирай речен бряг
1530 1530 Редактиране пътни ограничения
1531 1531 Редактиране път от неизвестен тип
1532 1532 Редактиране маршрут
1533 1533 -----
1534 1534 Редактирай ръгби
1535 1535 Редактирай руини
1536 1536 -----
1537 1537 Редактирай двойна врата
1538 1538 Редактирай училището
1539 1539 Редактирай сипей
1540 1540 Редактирай шубрака
1541 1541 Редактиране второкалсен път
1542 1542 Редактирай служба услуги
1543 1543 Редактиране помощна улица
1544 1544 Редактирай навес
1545 1545 Редактирай магазин за обувки
1546 1546 Редактирай стрелба
1547 1547 Редактиране на бързите клавиши
1548 1548 Редактирай скейтборд
1549 1549 Редактирай фигурно пързаляне
1550 1550 Редактирай ски
1551 1551 Редактирай хелинг
1552 1552 Редактирай футбол
1553 1553 Редактиране шипове
1554 1554 Редактирай спортен център
1555 1555 Редактирай магазин за спортни стоки
1556 1556 Редактирай извора
1557 1557 Редактирай стадион
1558 1558 Редактирай област/щат
1559 1559 Редактирай книжарница
1560 1560 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1561 1561 Редактирай поток
1562 1562 Редактирай квартал
1563 1563 Редактирай метро
1564 1564 Редактирай вход в метро
1565 1565 Редактирай супермаркет
1566 1566 Редактирай видеонаблюдение
1567 1567 Редактирай точка на наблюдение
1568 1568 Редактирай плуване
1569 1569 Редактирай тенис на маса
1570 1570 Редактирай стоянка таксита
1571 1571 -----
1572 1572 Редактирай телефон
1573 1573 Редактирай тенис
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Редактиране третокласен път
1577 1577 Редактирай театър
1578 1578 Редактирай развлекателен парк
1579 1579 Редактирай място за плащане пътна такса
1580 1580 Редактирай кула
1581 1581 Редактирай град
1582 1582 Редактирай кметство
1583 1583 Редактирай магазин за играчки
1584 1584 Редактирай черен път
1585 1585 -----
1586 1586 Редактирай трамвай
1587 1587 Редактирай трамвайна спирка
1588 1588 Редактиране на туристическа агенция
1589 1589 Редактирай дърво
1590 1590 Редактиране автострада
1591 1591 Редактиране автострадна връзка
1592 1592 Редактиране тунел
1593 1593 Редактиране на ограничения при завиване
1594 1594 редактиране на: турникет
1595 1595 Редактиране некласифициран път
1596 1596 Редактирай университет
1597 1597 Редактирай автомат за стоки
1598 1598 Редактирай ветеринар
1599 1599 Редактирай Видео-магазин
1600 1600 Редактирай място с добра гледка
1601 1601 Редактирай село
1602 1602 Редактирай зелено селище
1603 1603 Редактирай лозе
1604 1604 Редактиране вулкан
1605 1605 -----
1606 1606 Редактирай пречиствателна станция
1607 1607 Редактирай водата
1608 1608 Редактирай аквапарк
1609 1609 Редактирай водонапорна кула
1610 1610 Редактирай водопад
1611 1611 Редактирай крайпътен кръст
1612 1612 Редактирай крайпътен параклис
1613 1613 Редактирай бент / преливник
1614 1614 Редактирай мочурището
1615 1615 Редактирай мелница
1616 1616 Редактирай гората
1617 1617 Редактирай цех
1618 1618 Редактирай зоопарк
1619 1619 -----
1620 1620 -----
1621 1621 Редактиране на филтъра
1622 1622 -----
1623 1623 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1624 1624 Редактиране на връзка
1625 1625 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1626 1626 Редактиране на връзки
1627 1627 Редактиране маркери
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 Редактиране избрания източник.
1636 1636 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1637 1637 -----
1638 1638 Редактиране: {0}
1639 1639 Редактиране GPX
1640 1640 -----
1641 1641 Електрони средства за разплата
1642 1642 Електроника
1643 1643 Елементи от тип {0} се поддържат.
1644 1644 Надморска височина
1645 1645 Насип
1646 1646 Посолство
1647 1647 Пункт за връзка със спешна помощ
1648 1648 Телефон за спешен случай
1649 1649 Празен документ
1650 1650 -----
1651 1651 Празни пътища
1652 1652 Включване автоматично кеширане.
1653 1653 Използване на вградените настройки
1654 1654 -----
1655 1655 Разрешаване на филтъра
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1659 1659 Въведете URL
1660 1660 Въведете URL за сваляне:
1661 1661 -----
1662 1662 Въведете име на меню и WMS URL
1663 1663 Въведете нова двойка ключ/стойност
1664 1664 -----
1665 1665 Въведете име на място за търсене:
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 -----
1678 1678 -----
1679 1679 -----
1680 1680 Въведете координати за новата точка.
1681 1681 -----
1682 1682 Въведете стойности за всички конфликти.
1683 1683 Въведете стойности за тегло
1684 1684 Въведете вашия коментар
1685 1685 Вход
1686 1686 Конна езда
1687 1687 Грешка
1688 1688 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1689 1689 Грешка при изтриване на данни.
1690 1690 Грешка показване URL
1691 1691 -----
1692 1692 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1693 1693 Грешка при зареждане на файла
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Грешка във файла {0}
1697 1697 Грешка при разбор {0}:
1698 1698 Грешка при разбор {0}: {1}
1699 1699 Грешка при възпроизвеждане на звука
1700 1700 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1701 1701 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1702 1702 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1703 1703 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1704 1704 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1705 1705 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1706 1706 Грешка при разбор {0}
1707 1707 Грешка при качване
1708 1708 -----
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 Грешка: {0}
1714 1714 Грешки
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 Четни
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 Възникна грешка
1723 1723 Изход
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 Изход от програмата.
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1732 1732 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1733 1733 Експорт в GPX файл
1734 1734 Експорт и Записване
1735 1735 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1736 1736 Опции за експорт
1737 1737 Експорт на данните до GPX файл.
1738 1738 Експорт до GPX...
1739 1739 Екстракт SVG ViewBox...
1740 1740 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1741 1741 -----
1742 1742 Екстракт граница на комуна
1743 1743 Извличане на GPS координати от EXIF
1744 1744 Изтегляне
1745 1745 Изтегляне на линии
1746 1746 ЗА ПОПРАВКА
1747 1747 Фон при избледняване:
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 Пропадна зареждането на отметки от ''{0}'' поради причини свързани със сигурността. Изключение на ОС: {1}
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 Обработваема земя
1772 1772 Двор ферма
1773 1773 Заведение за бързо хранене
1774 1774 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1775 1775 Множител за бързо прослушване
1776 1776 Най-бърз
1777 1777 -----
1778 1778 Такса
1779 1779 Скалист склон
1780 1780 Ограда / стобор
1781 1781 Ферибот маршрут
1782 1782 Ферибот терминал
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 Файл
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Грешка във формата на файла
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1797 1797 -----
1798 1798 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1799 1799 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1800 1800 Файл: {0}
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 Филтър
1805 1805 -----
1806 1806 Режим на филтъра
1807 1807 -----
1808 1808 Завършване на чертането.
1809 1809 Пожарен кран
1810 1810 Пожарна
1811 1811 изпълним файл на Firefox
1812 1812 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1813 1813 Огнище
1814 1814 Риболов
1815 1815 Поправяне
1816 1816 -----
1817 1817 Поправи параметрите
1818 1818 Поправяне на релации
1819 1819 Поправяне конфликти маркери
1820 1820 Поправяне на избраните грешки.
1821 1821 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1822 1822 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 Цветарски магазин
1826 1826 Изчистване на кеша
1827 1827 -----
1828 1828 Храна и напитки
1829 1829 Пеш
1830 1830 Американски футбол
1831 1831 -----
1832 1832 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1833 1833 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1834 1834 Брод
1835 1835 Гора
1836 1836 -----
1837 1837 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1838 1838 Време пренавиване (секунди)
1839 1839 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1840 1840 -----
1841 1841 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1842 1842 -----
1843 1843 Намерени са {0} съвпадения
1844 1844 Фонтан
1845 1845 Фиксиране
1846 1846 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1847 1847 Френски кадастров WMS
1848 1848 -----
1849 1849 От...
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 Бензиностанция
1854 1854 Бензиностанция
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Преглед на цял екран
1858 1858 -----
1859 1859 Мебелен магазин
1860 1860 GPS Точки
1861 1861 Описание на GPS следата
1862 1862 GPX файлове
1863 1863 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1864 1864 GPX следата няма информация за времето
1865 1865 GPX следа:
1866 1866 Качване на GPX данни беше успешно
1867 1867 Градина
1868 1868 Градински център
1869 1869 Газохранилище
1870 1870 Порта
1871 1871 -----
1872 1872 География
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 Изображения с данни за местоположение
1876 1876 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Ледник
1880 1880 Стъкло
1881 1881 Globalsat Импорт
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 Голф
1893 1893 Поле за голф
1894 1894 Гондола
1895 1895 лек камион (до 3.5т)
1896 1896 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
1902 1902 -----
1903 1903 Трева
1904 1904 Църковно гробище
1905 1905 Зелени площи
1906 1906 Мрежа
1907 1907 Слой на мрежата:
1908 1908 Подредба на мрежата
1909 1909 Начална точка на мрежата
1910 1910 Въртене на мрежата
1911 1911 -----
1912 1912 Група
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Къща за гости
1919 1919 Упътване
1920 1920 Гимнастика
1921 1921 Фризьорски салон / козметика
1922 1922 Махала
1923 1923 Врата с бодлива тел
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Железария
1927 1927 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
1928 1928 Здраве
1929 1929 Пустош
1930 1930 -----
1931 1931 Камион (над 3.5т)
1932 1932 Плет
1933 1933 Височина
1934 1934 Височина (в метри)
1935 1935 -----
1936 1936 Помощ
1937 1937 Помощ: {0}
1938 1938 Помага за векторизиране на WMS изображения.
1939 1939 Скривалище
1940 1940 Скриване на елементи
1941 1941 Аудио HiFi
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Най-голям номер
1945 1945 Подчертване
1946 1946 Клас път
1947 1947 -----
1948 1948 Туристическа пътека
1949 1949 Исторически места
1950 1950 История
1951 1951 Историята на възел {0}
1952 1952 Историята на отношение {0}
1953 1953 историята на път {0}
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 Хокей
1958 1958 -----
1959 1959 Домашна страница
1960 1960 Кон
1961 1961 Конни надбягвания
1962 1962 Болница
1963 1963 -----
1964 1964 Хостел / студентско общежитие
1965 1965 Хотел
1966 1966 Горещи клавишни комбинации
1967 1967 Име на дом
1968 1968 Номер
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Ловно скривалище
1972 1972 Намирам се в часовата зона:
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Входно-изходно изключение
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
1985 1985 Игнориране
1986 1986 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
1987 1987 -----
1988 1988 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
1989 1989 -----
1990 1990 Игнориране елементи
1991 1991 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
1992 1992 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
1993 1993 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 Неправилен израз ''{0}''
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 Недопустим обект с id=0
2010 2010 -----
2011 2011 Неправилен регулярен израз ''{0}''
2012 2012 Неправилна комбинация маркер/стойност
2013 2013 Невалиден коментар на заявката за качване
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Изображението вече е заредено
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 Импорт
2040 2040 Импорт Аудио
2041 2041 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
2042 2042 Импорт на изображения
2043 2043 -----
2044 2044 Импортиране на път от GPX слой
2045 2045 Импортирани изображения
2046 2046 Импортиране данни от DG100...
2047 2047 Импортиране на данни от устройство.
2048 2048 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Наклон
2052 2052 Стръмен наклон
2053 2053 Непълна спецификация <member> с ref=0
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 Увеличаване на мащаба
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 Промишленост
2061 2061 Данни
2062 2062 Информация за елемент.
2063 2063 Информация
2064 2064 Информационно табло
2065 2065 Информационен пункт
2066 2066 Информационен пункт
2067 2067 Информация за слоя
2068 2068 Инициализиране
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Вътрешна грешка в сървъра
2078 2078 Интерполация
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Невалиден URL?
2083 2083 -----
2084 2084 Невалиден bz2 файл.
2085 2085 Невалидна дата
2086 2086 -----
2087 2087 Невалидно отместване
2088 2088 Неправилен параметров ключ
2089 2089 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2090 2090 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2091 2091 Невалидна часова зона
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Неправилен интервал в ключ
2095 2095 Обръщане на филтъра
2096 2096 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
2097 2097 Не е векоторизиран.
2098 2098 Векторизиран.
2099 2099 Остров
2100 2100 Скала
2101 2101 -----
2102 2102 Обект
2103 2103 точка {0} не е открита в списъка
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 JOSM Редактор за маркери
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2112 2112 Изображения JPEG (*.jpg)
2113 2113 Java OpenStreetMap Редактор
2114 2114 Версия Java: {0}
2115 2115 Функция свързване на области
2116 2116 Присъедини области: премахване на кратки пътища
2117 2117 Свързване на точка с линия
2118 2118 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2119 2119 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
2120 2120 Обедини припокриващи се области
2121 2121 Свързана пресичаща област
2122 2122 Свързана само-пресичаща се област
2123 2123 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2124 2124 Прескачане на позиция
2125 2125 Прескочи там
2126 2126 Прескачане на позиция
2127 2127 Пътен възел
2128 2128 -----
2129 2129 Запазване копие на местната версия
2130 2130 Съхраняване резервни копия
2131 2131 Запазване на моите координати
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 Запазване на добавка
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Запазване на техните координати
2139 2139 -----
2140 2140 Запазване на тяхното видимо състояние
2141 2141 -----
2142 2142 Ключ
2143 2143 Неправилен ключ ''{0}''.
2144 2144 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2145 2145 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2146 2146 Ключ:
2147 2147 Бързи клавиши
2148 2148 Ключови думи
2149 2149 Детска градина
2150 2150 Будка
2151 2151 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2152 2152 -----
2153 2153 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2154 2154 Трасиране на езера
2155 2155 -----
2156 2156 Lakewalker Настройки на разширението
2157 2157 Lakewalker трасиране
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Ламбертова Зона (Естония)
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Суша
2166 2166 Земеползване
2167 2167 Сметище
2168 2168 -----
2169 2169 Брой платна
2170 2170 Език
2171 2171 Последни промени: {0}
2172 2172 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2173 2173 Географска ширина:
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Стартиране в максимизиран режим
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2181 2181 -----
2182 2182 Стартира редактора за маркери
2183 2183 Пералня
2184 2184 Слой / Ниво
2185 2185 -----
2186 2186 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2187 2187 -----
2188 2188 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2189 2189 -----
2190 2190 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2191 2191 Слой за редактиране на GPX следи
2192 2192 слоя не е в списъка.
2193 2193 Слой за провеждане на измервания
2194 2194 Слой: {0}
2195 2195 Слоеве
2196 2196 -----
2197 2197 Продължителност на встъплението (секунди)
2198 2198 Места за отдих и развлечения
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Дължина:
2203 2203 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2204 2204 Регулиран ЖП прелез
2205 2205 Библиотека
2206 2206 Лиценз
2207 2207 Бариера
2208 2208 Лека ЖП линия
2209 2209 Маяк / Светлинен фар
2210 2210 Номер линия
2211 2211 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2212 2212 Тип на линия
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2219 2219 GPS на живо
2220 2220 -----
2221 2221 LiveGPS слой
2222 2222 Жилищна улица
2223 2223 Зареждане на всички квадранти
2224 2224 -----
2225 2225 Зареждане на квадрант
2226 2226 Четене на WMS слой
2227 2227 Зареждане на WMS слой от файл
2228 2228 Зареди историята
2229 2229 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2230 2230 Зареди родителските релации
2231 2231 Зареждане на връзка
2232 2232 Зареждане набор изображения в нов слой.
2233 2233 -----
2234 2234 Зареждане на ранните разширения
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Зареждане на родителските релации
2240 2240 -----
2241 2241 Зареждане на разширения
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Зареждане {0}
2245 2245 -----
2246 2246 Само локални файлове
2247 2247 Местност
2248 2248 -----
2249 2249 Местоположение
2250 2250 -----
2251 2251 Заключване
2252 2252 Шлюзова врата
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Географска дължина:
2256 2256 -----
2257 2257 Външен вид
2258 2258 -----
2259 2259 Наблюдателница
2260 2260 -----
2261 2261 Търсене на бреговата линия...
2262 2262 -----
2263 2263 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Най-малък номер
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Главната база данни не съдържа възела {0}
2275 2275 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Създава терасовидни къщи от един блок.
2279 2279 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2280 2280 Неправилно съставено изречение:
2281 2281 Изкуствени
2282 2282 Изкуствени
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 Ръчна настройка на HTTP proxy
2287 2287 Карта
2288 2288 -----
2289 2289 Картографска проекция
2290 2290 Настройки на картата
2291 2291 Карта: {0}
2292 2292 Пристанище за яхти
2293 2293 Маркирайте "направено"
2294 2294 -----
2295 2295 Маркери от наименувани точки.
2296 2296 Маркери от {0}
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2301 2301 Материал
2302 2302 Макс.мащаб ниво:
2303 2303 Макс.височина (метри)
2304 2304 макс.дължина (метри)
2305 2305 макс.ширина (метри)
2306 2306 Макс. размер на кеша (в MB)
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 Макс. скорост (км/ч)
2310 2310 Макс. маса (т)
2311 2311 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2312 2312 Максимална област за една заявка:
2313 2313 Съхраняване кеш (дни)
2314 2314 Макс.размер на кеша (MB)
2315 2315 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2316 2316 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2317 2317 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2318 2318 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2319 2319 Максимална дължина (в метри)
2320 2320 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2321 2321 Максимален брой възли в началната следа
2322 2322 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2323 2323 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2324 2324 Максимален брой сегменти за един път
2325 2325 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2326 2326 Поляна
2327 2327 Измерване на стойности
2328 2328 Измервания
2329 2329 -----
2330 2330 Член на
2331 2331 -----
2332 2332 Членове
2333 2333 Членове (разрешени)
2334 2334 Членове (с конфликти)
2335 2335 Паметник
2336 2336 Име на меню
2337 2337 Име на меню (по подразбиране)
2338 2338 Бързи клавишни комбинации за менюто
2339 2339 Меню: {0}
2340 2340 Проекция Меркатор
2341 2341 Обединение
2342 2342 Обедини точки
2343 2343 -----
2344 2344 Обединение на слоя
2345 2345 Обедини точките в най-старата от тях.
2346 2346 -----
2347 2347 Обединява избраното
2348 2348 Обединява текущия слой в друг слой
2349 2349 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2350 2350 Обедини този слой с друг слой
2351 2351 Обедини {0} точки
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Обединена версия
2357 2357 -----
2358 2358 Съобщение за деня не е налично
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Военен
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Мин. скорост (км/ч)
2367 2367 Мини кръгово движение
2368 2368 Миниголф
2369 2369 Минимално разстояние (в пиксели)
2370 2370 Минути: {0}
2371 2371 Огледално
2372 2372 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 Липсваща кодировка
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 понеделник-петък 08:30-20:00
2394 2394 Режим: Рисуване Фокус
2395 2395 Режим: {0}
2396 2396 Безрежимна работа (Потлач стил)
2397 2397 -----
2398 2398 Променени времена на аудио файлове.
2399 2399 Група модификатори
2400 2400 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2401 2401 Обмяна на валута
2402 2402 Монорелса
2403 2403 Забележителност
2404 2404 -----
2405 2405 Повече информация за тази възможност
2406 2406 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2407 2407 Повече от един път "от" са намерени.
2408 2408 Повече от един път "до" са намерени.
2409 2409 Повече от един "през" са открити.
2410 2410 Мотел
2411 2411 Моторни спортове
2412 2412 Автомобил
2413 2413 -----
2414 2414 Мотоциклет
2415 2415 Магистрала
2416 2416 Автомагистрала
2417 2417 Магистрален възел
2418 2418 Автомагистрална връзка
2419 2419 Планински проход
2420 2420 Планинско колоездене
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 Премести надолу
2425 2425 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2426 2426 Преместване на елементи
2427 2427 Преместване филтъра надолу
2428 2428 Преместване филтъра нагоре
2429 2429 Преместване наляво
2430 2430 -----
2431 2431 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2432 2432 Преместване обекти {0}
2433 2433 Преместване надясно
2434 2434 Преместване на текущо избраните членове надолу
2435 2435 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2436 2436 Преместване избрания слой един ред надолу.
2437 2437 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2438 2438 Премести избраните точки в линия
2439 2439 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 Премести
2445 2445 Премести нагоре
2446 2446 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2447 2447 Преместване {0}
2448 2448 Премества обектите {0}
2449 2449 Кал
2450 2450 Многобой
2451 2451 -----
2452 2452 Мултиполигон
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Музей
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Моя версия
2462 2462 Моя версия (местна база данни)
2463 2463 Моята версия с Обединената
2464 2464 Моя с Тяхния
2465 2465 Грешка при NMEA импортиране!
2466 2466 Успешно NMEA импортиране
2467 2467 NMEA-0183 файлове
2468 2468 NPE Карти
2469 2469 NPE Карти (Tim)
2470 2470 Име
2471 2471 -----
2472 2472 Потребителско име
2473 2473 Название: {0}
2474 2474 Наименувани точки от следа от {0}
2475 2475 Наименовани точки от следата.
2476 2476 Теснолинейка
2477 2477 Национална
2478 2478 Национален парк
2479 2479 Природен резерват
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2483 2483 Мрежа
2484 2484 Изключение свързано с мрежата
2485 2485 -----
2486 2486 Нов
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Нов проблем
2491 2491 Нов ключ
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Нова роля
2495 2495 Нова стойност
2496 2496 Нова стойност за {0}
2497 2497 Следващ
2498 2498 Следващо изображение
2499 2499 Нощен клуб
2500 2500 Не
2501 2501 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2502 2502 Не е открит слой с GPX данни.
2503 2503 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2504 2504 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 Няма бърза клавишна комбинация
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Не е намерен път "от".
2511 2511 Не е намерен път "до".
2512 2512 Не е открит възел или път "през".
2513 2513 -----
2514 2514 Няма промени за качване.
2515 2515 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2516 2516 -----
2517 2517 Няма конфликти за показване.
2518 2518 Няма открит текущ набор от данни
2519 2519 В тази зона няма намерени данни
2520 2520 На устройството не са открити данни.
2521 2521 Никакви данни не са заредени.
2522 2522 Без дата
2523 2523 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2524 2524 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2525 2525 Без изход
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Без изображение
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2532 2532 -----
2533 2533 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2534 2534 Няма отворен сисък с промени.
2535 2535 Няма отворени пакети с промени
2536 2536 -----
2537 2537 Не е посочена парола.
2538 2538 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2539 2539 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 Не е избрана връзка
2544 2544 Няма избрана GPX следа
2545 2545 Няма слоеве за целта
2546 2546 -----
2547 2547 Не е посочено потребителско име.
2548 2548 Невалиден URL на WMS или ID
2549 2549 Няма грешки при проверката
2550 2550 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2551 2551 Не, изход
2552 2552 Не, отказване на операцията
2553 2553 Не, продължава редактирането
2554 2554 Не, не прилагай!
2555 2555 -----
2556 2556 Възел
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Възел {0}
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Възли
2564 2564 Възли в една и съща позиция
2565 2565 Точки с еднакви имена
2566 2566 Възли(решени)
2567 2567 Възли(с конфликт)
2568 2568 -----
2569 2569 Никога
2570 2570 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2571 2571 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2572 2572 Нормално
2573 2573 Север
2574 2574 Не е намерен
2575 2575 Не сте свързан
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Забележка
2580 2580 -----
2581 2581 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2582 2582 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2583 2583 Банкноти
2584 2584 Нищо
2585 2585 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2589 2589 Няма нищо избрано за показване.
2590 2590 Нищо не е избрано!
2591 2591 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2592 2592 -----
2593 2593 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2594 2594 -----
2595 2595 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2596 2596 Номер
2597 2597 Брой на жилата на всеки кабел
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 Схема на номериране
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 ОК
2606 2606 ОК - нов опит
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 OSM Данни
2610 2610 OSM парола
2611 2611 OSM сървърни файлове
2612 2612 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 ID на обекта:
2620 2620 Обектът е изтрит
2621 2621 История на обекта
2622 2622 Тип на обекта:
2623 2623 Обект с история
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 Обекти за добавяне:
2628 2628 Обекти за изтриване:
2629 2629 Променени обекти:
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Нечетни
2635 2635 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2636 2636 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2637 2637 Отместване:
2638 2638 Стар ключ
2639 2639 Стара роля
2640 2640 Стара стойност
2641 2641 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2642 2642 При нужда
2643 2643 При качване
2644 2644 Еднопосочна
2645 2645 Пътища от една точка
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Еднопосочна
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2659 2659 Само в началото на път.
2660 2660 Само на векторни слоеве
2661 2661 -----
2662 2662 Само до две области могат да бъдат свързани към момента.
2663 2663 -----
2664 2664 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2665 2665 Отваряне на местоположение…
2666 2666 Отваряне на OpenStreetBugs
2667 2667 Отваряне на видимите...
2668 2668 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2669 2669 -----
2670 2670 Отваряне на файл.
2671 2671 -----
2672 2672 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2673 2673 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2674 2674 Отваряне списъка с всички релации
2675 2675 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2676 2676 Отваряне списък с възли на маршрут
2677 2677 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2678 2678 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2679 2679 -----
2680 2680 Отваряне на списък с избрани обекти.
2681 2681 -----
2682 2682 Отваряне на връзка URL.
2683 2683 Редактиране на релацията
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Отвори друга GPX следа
2687 2687 Отваряне друга снимка
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2692 2692 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2693 2693 Отваряне на топографския инструмент...
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Отваряне на прозореца за измервания.
2697 2697 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2698 2698 Отваряне на прозореца с проверките.
2699 2699 Отвори...
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2706 2706 -----
2707 2707 OpenStreetMap данни
2708 2708 -----
2709 2709 Работно време
2710 2710 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2711 2711 Отваряне на файлове
2712 2712 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 Оператор
2716 2716 Оптика
2717 2717 Незадължителни Атрибути:
2718 2718 -----
2719 2719 Незадължителни типове
2720 2720 Био магазин
2721 2721 оригинален път
2722 2722 Ортогонализиране
2723 2723 -----
2724 2724 Ортогонализиране
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Друго
2729 2729 Други информационни точки
2730 2730 Туристически стоки (за активен отдих)
2731 2731 -----
2732 2732 Припокриващи се области
2733 2733 Припокриващи се пътища / магистрали
2734 2734 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2735 2735 Припокриващи се ЖП линии
2736 2736 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2737 2737 Припокриващи се пътища / линии
2738 2738 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2739 2739 Припокриващи се пътища.
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Презаписване
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Стил на изобразяване {0}: {1}
2752 2752 Проблем с изобразяването
2753 2753 -----
2754 2754 Хартия
2755 2755 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Родителски релации
2763 2763 Парк
2764 2764 -----
2765 2765 Паркинг
2766 2766 Улица паркинг
2767 2767 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Парола
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 Поставяне
2781 2781 Поставяне...
2782 2782 Поставяне на маркери
2783 2783 -----
2784 2784 Поставяне на съдържанието на буфера
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Пътека
2788 2788 Дължина на пътя
2789 2789 Връх
2790 2790 Пешеходна улица
2791 2791 Пешеходна пътека
2792 2792 Тип пешеходна пътека
2793 2793 Пешеходци
2794 2794 Пелота
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2799 2799 Изпълнение на проверка на данните
2800 2800 Позволени действия
2801 2801 Аптека
2802 2802 Телефонен номер
2803 2803 Тел. номер
2804 2804 -----
2805 2805 Време на снимката (от EXIF):
2806 2806 Снимките не съдържат времева информация
2807 2807 Физическо изтриване от местната база данни
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Място за пикник
2815 2815 Кей
2816 2816 Тръбопровод
2817 2817 Тип писта
2818 2818 Игрище
2819 2819 Място за богослужение
2820 2820 Места
2821 2821 Изпълнение/Пауза на звука.
2822 2822 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2823 2823 Площадка
2824 2824 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 Моля въведете описание за вашата следа.
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Моля въведете филтър.
2835 2835 Въведете геогр. ширина в диапазона [-90 .. 90]
2836 2836 Въведете геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Моля, въведете низ за търсене.
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Моля, въведете потребителско име
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 Въведете валидна геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 Моля въведете маркери за вашата следа.
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 Моля, изберете ключ
2876 2876 Моля, изберете схема за използване.
2877 2877 -----
2878 2878 Изберете стойност
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 Моля, изберете елемент.
2882 2882 Моля изберете поне четири точки.
2883 2883 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
2884 2884 -----
2885 2885 Моля изберете поне един възел или път.
2886 2886 Моля, изберете поне един ред за копиране
2887 2887 Моля изберете поне един път за опростяване.
2888 2888 Моля, изберете поне една линия.
2889 2889 Изберете не по-малко от три точки.
2890 2890 Моля, изберете поне две точки за обединение.
2891 2891 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
2892 2892 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
2893 2893 Моля, изберете нещо за копиране.
2894 2894 -----
2895 2895 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
2896 2896 Моля, изберете ред за изтриване.
2897 2897 Моля, изберете ред за редактиране
2898 2898 Моля, изберете схема за изтриване.
2899 2899 -----
2900 2900 Моля, изберете слой за целта
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
2904 2904 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
2905 2905 Разширения доставяни с JOSM
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 Информация за добавка
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Разширения
2912 2912 -----
2913 2913 Име на пункта
2914 2914 Номер на пункта
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Полиция/Милиция
2918 2918 Политическа
2919 2919 Порт:
2920 2920 позиция
2921 2921 -----
2922 2922 Само позиция
2923 2923 -----
2924 2924 Положение, време, дата, скорост
2925 2925 Положение, време, дата, скорост, височина
2926 2926 Пощенска кутия
2927 2927 -----
2928 2928 Пощенска станция
2929 2929 Пощенски код
2930 2930 -----
2931 2931 Електроцентрала
2932 2932 Линия за електропренос
2933 2933 Електростанция
2934 2934 Електроподстанция
2935 2935 Електрически стълб от ЕПМ
2936 2936 Нарушение на предсъстоянието.
2937 2937 Нарушение на предварителното състояние
2938 2938 Предефиниран
2939 2939 -----
2940 2940 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 Настройки
2945 2945 Предпочитанията са записани на {0}
2946 2946 Настройки…
2947 2947 Подготовка на OSM данните...
2948 2948 -----
2949 2949 Подготвяне на базата данни ...
2950 2950 -----
2951 2951 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
2952 2952 Подготовка на примитивите за качване ...
2953 2953 -----
2954 2954 Историческа ЖП линия
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 Шаблони
2960 2960 Шаблоните не съдържат такъв ключ
2961 2961 Шаблоните не съдържат стойност
2962 2962 Предишен
2963 2963 Предишно изображение
2964 2964 Първокласен път / главна
2965 2965 Връзка с първокласен път
2966 2966 Основен модификатор:
2967 2967 Примитив
2968 2968 -----
2969 2969 Затвор
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Метод на проекция
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 Настройки
2982 2982 Параметри / Отношения
2983 2983 Проверка на параметрите:
2984 2984 Параметри на избраните обекти
2985 2985 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
2986 2986 -----
2987 2987 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
2988 2988 Свойства на
2989 2989 Характеристики (с конфликти)
2990 2990 Параметри/Отношения
2991 2991 Свойства: {0} / Членство: {1}
2992 2992 Стойности съдържащи HTML елементи
2993 2993 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
2994 2994 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
2995 2995 Опишете измененията на качваните от вас данни:
2996 2996 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
2997 2997 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
2998 2998 -----
2999 2999 Предоставя маршрутизиращи възможности.
3000 3000 -----
3001 3001 Бар
3002 3002 -----
3003 3003 Обществена сграда
3004 3004 -----
3005 3005 Обществен транспорт
3006 3006 Обществен транспорт
3007 3007 -----
3008 3008 Обектът ''{0}'' е изтрит
3009 3009 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3010 3010 -----
3011 3011 Кариера
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Състезателна писта
3025 3025 ракет
3026 3026 ЖП Линия
3027 3027 Железница
3028 3028 Малка ЖП гара
3029 3029 ЖП платформа
3030 3030 Железопътен път
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Размер на растера: {0}
3034 3034 Изходни GPS данни
3035 3035 Прочетане първо
3036 3036 -----
3037 3037 Прочитане на снимки...
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Четене {0}...
3044 3044 За прочитане
3045 3045 Истинско име
3046 3046 Действително да затворим?
3047 3047 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3048 3048 Спортна площадка
3049 3049 Трансформирано изображение...
3050 3050 Рециклиране
3051 3051 Отново
3052 3052 Повтаряне на последното отменено действие.
3053 3053 -----
3054 3054 Означение
3055 3055 Референция (коловоз #)
3056 3056 Ref номер
3057 3057 -----
3058 3058 Отнася се за
3059 3059 Обновяване
3060 3060 Област
3061 3061 Отхвърляне конфликтите и записване
3062 3062 Релация
3063 3063 Релация ...
3064 3064 Редактор на връзки: Сваляне на членове
3065 3065 Редактор на връзки: Преместване надолу
3066 3066 Редактор на връзки: Преместване нагоре
3067 3067 Редактор на връзки: Премахване
3068 3068 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3069 3069 -----
3070 3070 Редактор на връзки: Сортиране
3071 3071 -----
3072 3072 Връзката е изтрита
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Връзка {0}
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Връзки
3080 3080 Връзки: {0}
3081 3081 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3082 3082 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3083 3083 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3084 3084 Религия
3085 3085 Презареди
3086 3086 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3087 3087 Презареждане грешни квадранти
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 Дистанционно
3092 3092 -----
3093 3093 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3094 3094 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3095 3095 Премахни
3096 3096 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3097 3097 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3098 3098 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 Премахни от базата данни
3104 3104 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3105 3105 Премахване на снимка от слой
3106 3106 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3107 3107 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3119 3119 Премахнати елементи от връзки
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 Изтриване на повтарящи се точки...
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 Преименуване на слой
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Под наем
3130 3130 Сервиз
3131 3131 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3132 3132 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
3133 3133 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
3134 3134 -----
3135 3135 Съобщаване за грешка
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Подробности на заявката: {0}
3141 3141 Резервоар
3142 3142 Нулиране
3143 3143 Нулиране на cookie
3144 3144 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
3145 3145 Нулирай ID
3146 3146 -----
3147 3147 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Улица
3153 3153 Жилищна зона
3154 3154 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3155 3155 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
3156 3156 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
3157 3157 Разрешаване
3158 3158 Разрешаване на конфликти
3159 3159 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3160 3160 Решаване конфлики на координати в {0}
3161 3161 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3162 3162 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
3163 3163 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3169 3169 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3170 3170 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3171 3171 -----
3172 3172 Ресторант
3173 3173 -----
3174 3174 Ограничения
3175 3175 Търговия на дребно
3176 3176 Подпорна стена
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 Обръщане разделянето на сграда
3191 3191 Промяна посоката на линиите
3192 3192 Обръщане разделянето на сграда
3193 3193 Обръщане разделянето на сграда
3194 3194 Връщане и Комбиниране
3195 3195 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
3196 3196 Обратен маршрут
3197 3197 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3198 3198 -----
3199 3199 Промяна посоката на линиите
3200 3200 -----
3201 3201 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3202 3202 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3203 3203 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
3204 3204 Обръща номерата на къщите от сграда.
3205 3205 Възстановяване
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Ревизия
3210 3210 Колоездене
3211 3211 Река
3212 3212 Речен бряг
3213 3213 Път (неизвестен тип)
3214 3214 Пътни ограничения
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 Роля
3218 3218 -----
3219 3219 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Роля:
3223 3223 Роли в релации, отнасящи се за
3224 3224 Завъртане на 180°
3225 3225 Завъртане на 270°
3226 3226 Завъртане на 90°
3227 3227 Завърти изображението наляво
3228 3228 Завърти изображението надясно
3229 3229 Завърти наляво
3230 3230 Завърти надясно
3231 3231 Кръгово движение
3232 3232 Маршрут
3233 3233 -----
3234 3234 Състояние на пътя
3235 3235 Тип маршрут
3236 3236 Показани са пътища за:
3237 3237 Маршрутизиране
3238 3238 Настройки на разширение маршрутизатор
3239 3239 Ръгби
3240 3240 Руини
3241 3241 -----
3242 3242 Апроксимация Douglas-Peucker...
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 Проверява се за: {0}
3246 3246 Опростяване на геометрията...
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 SIM-карти
3250 3250 Двойна врата
3251 3251 Запазване
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Запазване като…
3255 3255 Съхраняване GPX файл
3256 3256 Запис на слой
3257 3257 Съхраняване OSM файл
3258 3258 -----
3259 3259 Запис на слоя WMS
3260 3260 Запис на WMS слоя във файл
3261 3261 Записване въпреки всичко
3262 3262 Запис на данните във файл на всяка минута.
3263 3263 -----
3264 3264 Записване на текущите данни в нов файл.
3265 3265 Запазване на текущите данни.
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3270 3270 -----
3271 3271 Запис/Качване и край.
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Сканирана карта...
3278 3278 Сканиране на директория {0}
3279 3279 Училище
3280 3280 Вторични суровини
3281 3281 Сипей
3282 3282 Шубрак
3283 3283 Търсене
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Търсене на обекти.
3287 3287 Търсене...
3288 3288 -----
3289 3289 Търси:
3290 3290 Второ име
3291 3291 Второкласен път
3292 3292 Втори модификатор:
3293 3293 Секунди: {0}
3294 3294 Изключение свързано със сигурността
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3301 3301 Избиране
3302 3302 Избиране на всичко
3303 3303 -----
3304 3304 Изберете WMS слой
3305 3305 -----
3306 3306 Изберете един затворен път от поне четири възела.
3307 3307 -----
3308 3308 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 Избор на комуна
3314 3314 Изберете един от вариантите:
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 Избиране варианти за чертане на линиите.
3324 3324 -----
3325 3325 Избиране на точката под курсора.
3326 3326 -----
3327 3327 Изберете обекти за качване
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 Изберете целеви слой
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Изберете два пътя с общ възел
3354 3354 Изберете два пътя с единствен общ възел
3355 3355 Избор с даденото търсене
3356 3356 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Избрана следа: {0}
3360 3360 Избор
3361 3361 Площ на селекцията
3362 3362 Дължина на селекцията
3363 3363 Няма нищо избрано.
3364 3364 -----
3365 3365 Селекцията е неподходяща!
3366 3366 Избрано: {0}
3367 3367 -----
3368 3368 Самопресичащи се пътища
3369 3369 -----
3370 3370 На отделен слой
3371 3371 Разделител
3372 3372 Последователност
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Помощна улица
3376 3376 Услуги
3377 3377 Тип помощна улица
3378 3378 -----
3379 3379 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3380 3380 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3381 3381 Задай всички да са по подразбиране
3382 3382 Заване на прозрачен фон.
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3391 3391 Задай по подразбиране
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3396 3396 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3397 3397 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3398 3398 -----
3399 3399 Установява роля за избраните членове
3400 3400 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3401 3401 Настройки по подразбиране
3402 3402 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3403 3403 Настройки
3404 3404 Настройки на разширението за дистанционно управление
3405 3405 Настройки на разширение SlippyMap
3406 3406 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3407 3407 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3408 3408 Споделяне на автомобили
3409 3409 -----
3410 3410 Навес
3411 3411 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3412 3412 Преместване всички следи на север (в градуси)
3413 3413 Обувки
3414 3414 Стрелба
3415 3415 Пазаруване
3416 3416 Магазини
3417 3417 -----
3418 3418 Бърз клавиш
3419 3419 Настройки клавишни комбинации
3420 3420 Най-кратък
3421 3421 -----
3422 3422 Разширението да бъде ли изключено?
3423 3423 Трябва ли да бъде качено?
3424 3424 Покажи
3425 3425 Показване GPS данни.
3426 3426 Показване статус
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 Показване на информация
3435 3435 Показване информационното ниво при качване.
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3440 3440 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3441 3441 -----
3442 3442 Показване на стартова картинка
3443 3443 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Показване на проверките извършвани при качване.
3447 3447 Показване на тази помощ
3448 3448 Показване/скриване
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Сицилия - Италия
3452 3452 Подобно наименувани пътища
3453 3453 Опростяване на път
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3458 3458 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3459 3459 Отделни елементи
3460 3460 -----
3461 3461 Размер на Landsat изображенията (точки)
3462 3462 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3463 3463 Скейтборд
3464 3464 Фигурно пързаляне
3465 3465 Ски
3466 3466 Ски
3467 3467 Пропусни свалянето
3468 3468 Пропускане на свалянето
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 Интерактивна карта
3473 3473 Интерактивна карта
3474 3474 -----
3475 3475 Хелинг
3476 3476 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3477 3477 -----
3478 3478 Снегоход
3479 3479 Футбол
3480 3480 Разрешаване на конфликти
3481 3481 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3482 3482 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3483 3483 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3484 3484 -----
3485 3485 Сортиране меню шаблони
3486 3486 Сортиране на членовете на връзката
3487 3487 Източник
3488 3488 Изходен текст
3489 3489 Места за инвалиди
3490 3490 Запазени места за родители
3491 3491 Запазени места за жени
3492 3492 Скорост
3493 3493 Скорост (км/ч)
3494 3494 Пътна камера
3495 3495 Шипове
3496 3496 Разделяне на линия
3497 3497 Разделяне на линията в избраната точка.
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Разделяне път {0} на {1} части
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 Спорт
3505 3505 Спорт (с топка)
3506 3506 Спортни съоражения
3507 3507 Спорт
3508 3508 Спортен център
3509 3509 Извор
3510 3510 Стадион
3511 3511 Стандартен параметри на unix геометрия
3512 3512 Звезди
3513 3513 Стартиране търсене
3514 3514 Начало на подравняването
3515 3515 Започни сваляне
3516 3516 Начало на свалянето на данни
3517 3517 Започване на нов път от последния възел.
3518 3518 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Започване на преглед на директории
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 Област/Щат
3531 3531 -----
3532 3532 Книжарница
3533 3533 -----
3534 3534 Състояние
3535 3535 Статус Репорт
3536 3536 Стъпала
3537 3537 Стълби за преминаване през ограда
3538 3538 Стоп
3539 3539 -----
3540 3540 Поток
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Име на улица
3544 3544 -----
3545 3545 Пътна Мрежа
3546 3546 Улици NRW Geofabrik.de
3547 3547 Стилът за вътрешния път ''{0}'' се равнява на мултиполигон.
3548 3548 Стилът за външния път ''{0}'' се разминава.
3549 3549 Стил за ограничение {0} не е намерен.
3550 3550 -----
3551 3551 Приемане на филтър
3552 3552 Квартал/предградие
3553 3553 Метро
3554 3554 Вход в метро
3555 3555 Бързи клавиши за подменюта
3556 3556 -----
3557 3557 Успешно отворен списък с промени {0}
3558 3558 Супермаркет
3559 3559 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Пътна настилка
3563 3563 Видеонаблюдение
3564 3564 Точка на наблюдение
3565 3565 Топограф
3566 3566 -----
3567 3567 Топограф...
3568 3568 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3569 3569 Плуване
3570 3570 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 Описание на символ
3575 3575 -----
3576 3576 Синхронизиране аудио
3577 3577 Синхронизиране на целия набор данни
3578 3578 Синхронизиране само на възел {0}
3579 3579 Синхронизиране само на релацията {0}
3580 3580 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3581 3581 Синхронизиране само на пътя {0}
3582 3582 файлове TCX (*.tcx)
3583 3583 Тенис на маса
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Маркирай пътищата като
3593 3593 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3594 3594 Източници за TagChecker
3595 3595 Тестер на шаблони за маркиране
3596 3596 Шаблони за маркиране
3597 3597 Маркери
3598 3598 -----
3599 3599 Етикети и членове
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Етикети на списък с промени {0}
3604 3604 -----
3605 3605 Маркери с празни стойности
3606 3606 -----
3607 3607 файлове на TangoGPS (*.log)
3608 3608 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3609 3609 успешно внасяне от TangoGPS
3610 3610 -----
3611 3611 Такси
3612 3612 -----
3613 3613 Телефон
3614 3614 Телефонни карти
3615 3615 Тенис
3616 3616 -----
3617 3617 Разделяне на сграда
3618 3618 Разделяне на сграда
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Третокласен
3623 3623 Трети модификатор:
3624 3624 Тест
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Направлението на създавания линеен сегмент.
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3644 3644 Пътят "от" не започва или не завършва във възел "през".
3645 3645 Пътят "от" не започва или свършва във възел "през".
3646 3646 Пътят "до" не започва или свършва във възел "през".
3647 3647 Пътят "до" не започва или свършва в път "през".
3648 3648 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3649 3649 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Текушата селекция не може да се използва за разделяне.
3657 3657 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Документът не съдържа данни
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Географска ширина на показалеца на мишката.
3668 3668 Географската дължина на показалеца на мишката.
3669 3669 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3670 3670 -----
3671 3671 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3672 3672 -----
3673 3673 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3674 3674 -----
3675 3675 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3676 3676 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3680 3680 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3681 3681 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3682 3682 -----
3683 3683 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3684 3684 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3685 3685 -----
3686 3686 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3687 3687 -----
3688 3688 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3689 3689 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3690 3690 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3691 3691 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3692 3692 -----
3693 3693 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3694 3694 -----
3695 3695 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3696 3696 Началното положение е извън границите на рамката
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
3702 3702 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3703 3703 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3704 3704 Театър
3705 3705 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3706 3706 Тяхна версия
3707 3707 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3708 3708 Тяхната версия с Обединената
3709 3709 Развлекателен парк
3710 3710 -----
3711 3711 Няма отворени пакети с промени
3712 3712 -----
3713 3713 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3714 3714 -----
3715 3715 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3716 3716 {0} конфликт(а) при въвеждането
3717 3717 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Това е след края на записа
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3726 3726 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3727 3727 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3728 3728 -----
3729 3729 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3730 3730 -----
3731 3731 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3732 3732 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3733 3733 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3734 3734 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3735 3735 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3736 3736 -----
3737 3737 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3738 3738 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3739 3739 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3740 3740 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3741 3741 -----
3742 3742 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3743 3743 -----
3744 3744 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3745 3745 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3751 3751 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3752 3752 Номера квадранти
3753 3753 Източници на квадранти
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 Часова зона:
3758 3758 Часови пояс: {0}
3759 3759 На...
3760 3760 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 Превключване режима на цял екран
3765 3765 Покажи/скрий GPX линии
3766 3766 Превключване режим каркас
3767 3767 Превключване режима на цял екран
3768 3768 -----
3769 3769 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3770 3770 Превключване видимостта на избрания слой.
3771 3771 Превключи: {0}
3772 3772 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3773 3773 Тоалетни
3774 3774 -----
3775 3775 Пътна такса
3776 3776 Място за плащане пътна такса
3777 3777 Инструмент: {0}
3778 3778 Лента с инструменти
3779 3779 Настройка на панела с инструменти
3780 3780 Инструменти
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 Туризъм
3784 3784 Кула
3785 3785 -----
3786 3786 Тип на кулата
3787 3787 Град (под 100 000)
3788 3788 Кметство
3789 3789 -----
3790 3790 Играчки
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Проследяване
3796 3796 Черен път
3797 3797 Оцветяване на следата
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 Светофар
3803 3803 Трамвай
3804 3804 Трамвайна спирка
3805 3805 Транспорт
3806 3806 Пътуване
3807 3807 Туристическа агенция
3808 3808 Дърво
3809 3809 Автострада
3810 3810 Автострадна връзка
3811 3811 -----
3812 3812 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3813 3813 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
3814 3814 Тунел
3815 3815 Начало на тунел
3816 3816 -----
3817 3817 Ограничения при завиване
3818 3818 Обръщало
3819 3819 Разширение за обръщане
3820 3820 турникет (контрол на достъпа)
3821 3821 ЖП Обръщаща платформа
3822 3822 Тип
3823 3823 Тип име (UK)
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 UIC-Референция
3827 3827 НЕИЗВЕСТНО
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Разсъедини пътища
3838 3838 -----
3839 3839 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
3840 3840 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
3841 3841 -----
3842 3842 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
3843 3843 -----
3844 3844 Неможе да се прочете Дълж/Шир
3845 3845 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
3846 3846 Некласифициран
3847 3847 Незатворени пътища.
3848 3848 Незатворен път
3849 3849 -----
3850 3850 Несвързани пътища.
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Възстановяване на изтрити допълнителни възли?
3860 3860 Възстановяване след изтриване на свързани примитиви?
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Отмяна
3865 3865 -----
3866 3866 Отмени преместването
3867 3867 -----
3868 3868 Отменяне на последното действие.
3869 3869 -----
3870 3870 Отсъедини панела
3871 3871 Неочаквана грешка
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 Неочакван знак: {0}
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
3883 3883 Освобождаване
3884 3884 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
3885 3885 Незапелен възел
3886 3886 Университет
3887 3887 Непознато разширение на файл: {0}
3888 3888 Неизвестен хост
3889 3889 Неизвестен статус на проблема
3890 3890 Неизвестен формат за натрупване
3891 3891 Неизвестен тип членство за ''{0}''.
3892 3892 Непознат режим {0}.
3893 3893 -----
3894 3894 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
3895 3895 -----
3896 3896 Неизвестна роля ''{0}''.
3897 3897 Неизвестно изречение:
3898 3898 Неизвестен тип: {0}
3899 3899 Ненаименовано съединение
3900 3900 Ненаименуван и некласифициран път
3901 3901 Неименовани пътища
3902 3902 Неподредени брегови линии
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Размаркиране всичко
3909 3909 Размаркиране всичко (escape)
3910 3910 Размаркиране всичко (focus)
3911 3911 Сваля избора от всички обекти.
3912 3912 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
3913 3913 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Немаркирани или несвързани точки
3917 3917 Немаркирани пътища
3918 3918 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
3919 3919 Нагоре
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 Обновяване на данните
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 Обновяване списъка с промени ...
3940 3940 Актуализиране на данните
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Качване
3945 3945 Качване на промени
3946 3946 Параметри при качване
3947 3947 Качване на следа
3948 3948 Качване на следи
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 Качването е отменено
3952 3952 Качване на данни
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
3958 3958 -----
3959 3959 Качване на избраното
3960 3960 Качване на променените примитиви
3961 3961 Качете текущите параметри на сървъра
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
3966 3966 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
3967 3967 Качване на GPX следа
3968 3968 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
3969 3969 Качване и запис на променените слоеве...
3970 3970 Качване на данни...
3971 3971 Качване на данни за слой ''{0}''
3972 3972 Качване на следи на openstreetmap.org
3973 3973 Използване
3974 3974 Използване
3975 3975 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
3976 3976 -----
3977 3977 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Използване на сложен параметров тест.
3984 3984 Използване на десетични градуси.
3985 3985 Използване на стойностите по подразбиране
3986 3986 Използване на файл с данни по подразбиране.
3987 3987 -----
3988 3988 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
3989 3989 -----
3990 3990 Изпозване на слой за грешки.
3991 3991 Използвай глобалните настройки.
3992 3992 Използване на списък за пропускане.
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
3998 3998 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
3999 3999 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
4000 4000 -----
4001 4001 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
4002 4002 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
4003 4003 Изполвайте избраната от списъка схема.
4004 4004 Използван стил
4005 4005 Потребител
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 Потребител:
4009 4009 Потребителско име
4010 4010 -----
4011 4011 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
4012 4012 Проверка
4013 4013 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
4014 4014 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
4015 4015 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
4016 4016 -----
4017 4017 Проверка
4018 4018 Грешки при проверка
4019 4019 -----
4020 4020 Стойност
4021 4021 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 Стойност:
4028 4028 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
4029 4029 -----
4030 4030 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
4031 4031 Автомат за стоки
4032 4032 Продукти за автоматична продажба
4033 4033 Версия
4034 4034 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
4035 4035 -----
4036 4036 Версия {0}
4037 4037 Версия {0} създадена на {1} от {2}
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Версия: {0}
4042 4042 Ветеринар
4043 4043 -----
4044 4044 Видео
4045 4045 Преглед
4046 4046 Изглед: {0}
4047 4047 Място с добра гледка
4048 4048 Село
4049 4049 Зелено село
4050 4050 Град/Село
4051 4051 Лозе
4052 4052 Видимост
4053 4053 Видимо състояние:
4054 4054 домашната страница
4055 4055 -----
4056 4056 Калибровка на звукозаписа
4057 4057 Вулкан
4058 4058 Волтаж
4059 4059 -----
4060 4060 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
4061 4061 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
4062 4062 Тоалетна
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 файлове WMS (*.wms)
4066 4066 WMS Слой
4067 4067 Настройки модул WMS
4068 4068 -----
4069 4069 WMS URL (по подразбиране)
4070 4070 -----
4071 4071 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
4072 4072 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
4073 4073 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
4074 4074 -----
4075 4075 Изчакване 10 секунди
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Стена
4080 4080 Внимание
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4084 4084 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Предупреждение: {0}
4151 4151 Предупреждения
4152 4152 Автомивка
4153 4153 -----
4154 4154 Пречиствателна станция
4155 4155 Вода
4156 4156 Аквапарк
4157 4157 Водонапорна кула
4158 4158 Водопад
4159 4159 Хидротехническо съоръжение
4160 4160 Wave аудио файлове (*.wav)
4161 4161 -----
4162 4162 Информация за линия
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Края на път близо до друг път/магистрала
4166 4166 Края на път близо до друг път/линия
4167 4167 Възел близо до друг път
4168 4168 -----
4169 4169 Път {0}
4170 4170 -----
4171 4171 Път:
4172 4172 WayPoint изображение
4173 4173 -----
4174 4174 Пътни точки
4175 4175 Пътища
4176 4176 Крайпътен кръст
4177 4177 Крайпътен параклис
4178 4178 Страница: {0}
4179 4179 Тегло
4180 4180 Бент / преливник
4181 4181 Мочурище
4182 4182 Инвалидна количка
4183 4183 -----
4184 4184 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4185 4185 При импорт на аудио, създай маркери от...
4186 4186 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4187 4187 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4188 4188 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
4189 4189 Цялата група
4190 4190 Ширина (метри)
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 Мелница
4194 4194 -----
4195 4195 Каркас
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 Гора
4200 4200 Цех
4201 4201 Светът
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 Неправилно подредени пътища.
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Да
4212 4212 Да, приложи го!
4213 4213 Да, създай конфликт и затвори
4214 4214 -----
4215 4215 Да, дръпни изображенията
4216 4216 Да, изчисти го!
4217 4217 Да, нулирай ID
4218 4218 -----
4219 4219 Да, възстанови от изтриване също
4220 4220 -----
4221 4221 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4222 4222 -----
4223 4223 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4228 4228 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4232 4232 Трябва да изберете поне един път.
4233 4233 -----
4234 4234 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4235 4235 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4236 4236 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4237 4237 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4238 4238 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4239 4239 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4240 4240 -----
4241 4241 Трябва да изберете GPX следа
4242 4242 -----
4243 4243 Нулеви координати:
4244 4244 Зоопарк
4245 4245 Мащаб
4246 4246 Мащаб (в метри)
4247 4247 Увеличаване
4248 4248 Намаляване
4249 4249 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4250 4250 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4251 4251 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4252 4252 Увеличаване
4253 4253 -----
4254 4254 Намаляване
4255 4255 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4256 4256 Увеличение до
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 Показване на проблема
4260 4260 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4261 4261 Мащабиране по селекцията
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 Показване на {0}
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
4272 4272 \nВисочина: {0} m
4273 4273 -----
4274 4274 \n{0} км/ч
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 Назад
4280 4280 По-бързо
4281 4281 По-бързо възпроизвеждане.
4282 4282 Напред
4283 4283 Прескочи назад.
4284 4284 Прескочи напред
4285 4285 Следващ маркер
4286 4286 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4287 4287 Възпроизведи предишния маркер.
4288 4288 Изпълнение/Пауза
4289 4289 Предишен маркер
4290 4290 По-бавно
4291 4291 По-бавно възпроизвеждане
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 И
4296 4296 С
4297 4297 Ю
4298 4298 З
4299 4299 Д
4300 4300 И
4301 4301 П
4302 4302 С
4303 4303 С
4304 4304 И
4305 4305 Р
4306 4306 З
4307 4307 Текст
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 Редактиране: гара / станция
4316 4316 Гара / Спирка
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 Ключ:
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 съкретено име на улицата
4325 4325 -----
4326 4326 добави към селекцията
4327 4327 адрес
4328 4328 -----
4329 4329 за напреднали
4330 4330 -----
4331 4331 надземен транспорт
4332 4332 въздушен транспорт
4333 4333 Надземен_транспорт_тъмен
4334 4334 Надземен_транспорт_светъл
4335 4335 селскостопански
4336 4336 всички
4337 4337 алея
4338 4338 по азбучен ред
4339 4339 -----
4340 4340 алтернативен
4341 4341 удобства от тип {0}
4342 4342 Обществени услуги
4343 4343 Обществено осветление
4344 4344 Обществен трафик
4345 4345 Англиканска
4346 4346 храна за животни
4347 4347 -----
4348 4348 всеки
4349 4349 -----
4350 4350 стрелба с лък
4351 4351 област
4352 4352 -----
4353 4353 азиатска
4354 4354 асфалт
4355 4355 атлетика
4356 4356 австралийски футбол
4357 4357 автозараждане квадранти
4358 4358 автомащабиране
4359 4359 фон
4360 4360 точка за спиране назад
4361 4361 сегмент назад
4362 4362 -----
4363 4363 Бахаи
4364 4364 Баптизъм
4365 4365 бариера
4366 4366 преграда по пътя на движение
4367 4367 бейзбол
4368 4368 басейн
4369 4369 баскетбол
4370 4370 плаж
4371 4371 велосипед
4372 4372 -----
4373 4373 черно
4374 4374 синьо
4375 4375 тресавище
4376 4376 игра с мет.топчета
4377 4377 граница
4378 4378 игра с асим.топки
4379 4379 мост
4380 4380 маркер "мост" на точка
4381 4381 кафяво
4382 4382 индустриални развалини
4383 4383 Будизъм
4384 4384 сграда
4385 4385 -----
4386 4386 бургери
4387 4387 автобус
4388 4388 Направлява автобуси
4389 4389 кану
4390 4390 чувствителност към регистъра
4391 4391 Католическо
4392 4392 гробище
4393 4393 -----
4394 4394 промяна на селекцията
4395 4395 промяна областта видима на екрана
4396 4396 проверка на кеша...
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 китайска
4400 4400 -----
4401 4401 Християнство
4402 4402 цигари
4403 4403 град
4404 4404 -----
4405 4405 алпинизъм
4406 4406 по часовниковата стрелка
4407 4407 -----
4408 4408 затворен път
4409 4409 въглища
4410 4410 брегова линия
4411 4411 павиран път
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 сбито
4415 4415 бетон
4416 4416 презервативи
4417 4417 настройване на списъка с промени
4418 4418 конфигуриране на свързаното DG100
4419 4419 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4420 4420 конфликт
4421 4421 иглолистен
4422 4422 връзка
4423 4423 ремонт
4424 4424 -----
4425 4425 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 крикет
4430 4430 крикет мрежи
4431 4431 крокет
4432 4432 -----
4433 4433 велоалея с маркер "велосипед"
4434 4434 велоспорт
4435 4435 данни
4436 4436 широколистен
4437 4437 изтриване на данните след импорт
4438 4438 -----
4439 4439 изтрито
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 остарял, вече невалиден
4444 4444 предназначен
4445 4445 с назначение
4446 4446 обиколка
4447 4447 -----
4448 4448 изключено
4449 4449 док
4450 4450 кучешки надбягвания
4451 4451 два
4452 4452 надолу
4453 4453 спускане
4454 4454 свалено
4455 4455 напитки
4456 4456 автомобилен
4457 4457 изток
4458 4458 лесно
4459 4459 редактиране gpx следи
4460 4460 -----
4461 4461 точка за връзка със спешна помощ
4462 4462 конна езда
4463 4463 Евангелска
4464 4464 четни
4465 4465 примери
4466 4466 -----
4467 4467 торби за екскременти
4468 4468 експерт
4469 4469 false: параметъра е изрично изключен
4470 4470 -----
4471 4471 двор ферма
4472 4472 -----
4473 4473 ферибот
4474 4474 търсене в селекцията
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 храна
4478 4478 пеш
4479 4479 футбол
4480 4480 пешеходен път с маркер "пеш"
4481 4481 форд
4482 4482 гора
4483 4483 -----
4484 4484 точка за спиране напред
4485 4485 сегмент напред
4486 4486 енергия от изкопаеми горива
4487 4487 свободна езда
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 от път
4491 4491 пълен
4492 4492 газ
4493 4493 немска
4494 4494 ледник
4495 4495 голф
4496 4496 поле за голф
4497 4497 -----
4498 4498 GPS маркер
4499 4499 GPS точка
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 трева
4506 4506 трева
4507 4507 чакъл
4508 4508 сиво
4509 4509 гръцка
4510 4510 зеленина
4511 4511 зелена площ
4512 4512 земя
4513 4513 гимнастика
4514 4514 среден
4515 4515 точка за спиране
4516 4516 здравеопазване
4517 4517 -----
4518 4518 пустош
4519 4519 подчертай
4520 4520 път / магистрала
4521 4521 път без означение (highway без reference)
4522 4522 път_от_пътна_мрежа
4523 4523 туристически маршрут
4524 4524 Индуизъм
4525 4525 исторически
4526 4526 история
4527 4527 хокей
4528 4528 -----
4529 4529 кон
4530 4530 конни надбягвания
4531 4531 хотел
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 водна енергия
4536 4536 изображение
4537 4537 Импортирани данни от {0}
4538 4538 неактивен
4539 4539 включително непосредствените наследници на родителските релации
4540 4540 непълен
4541 4541 незавършен път
4542 4542 индийска
4543 4543 -----
4544 4544 индустрия
4545 4545 вътрешен сегмент
4546 4546 за средно ниво
4547 4547 остров
4548 4548 италианска
4549 4549 Джайнизъм
4550 4550 японска
4551 4551 Свидетели на Йехова
4552 4552 Юдаизъм
4553 4553 кебаб
4554 4554 -----
4555 4555 земя
4556 4556 сметище
4557 4557 земеползване
4558 4558 земеползване от тип {0}
4559 4559 слой
4560 4560 маркер за слой със знак +
4561 4561 наляво
4562 4562 отдих и развлечение
4563 4563 отдих тип {0}
4564 4564 светла_вода
4565 4565 -----
4566 4566 линия
4567 4567 Жилищна улица
4568 4568 зареждане данни от API
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 заключване на скролирането
4572 4572 нисък
4573 4573 Лютеранство
4574 4574 мангрова гора
4575 4575 изкуствени съоръжения
4576 4576 яхт пристан
4577 4577 блато
4578 4578 макс. ширина
4579 4579 макс. дължина
4580 4580 макс. скорост за пешеходния път
4581 4581 Режим измерване
4582 4582 метал
4583 4583 Методизъм
4584 4584 мексиканска
4585 4585 военни
4586 4586 мин. ширина
4587 4587 мин. дължина
4588 4588 второстепенна линия
4589 4589 правописна грешка в името на ключа
4590 4590 смесен
4591 4591 Мормони
4592 4592 моторен спорт
4593 4593 автомобилен път
4594 4594 автомагистрала
4595 4595 Автомагистрална връзка
4596 4596 -----
4597 4597 кал
4598 4598 многобой
4599 4599 на няколко нива
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 Мусулманство
4604 4604 -----
4605 4605 природа
4606 4606 естествен тип {0}
4607 4607 природа
4608 4608 вестници
4609 4609 следващ
4610 4610 не
4611 4611 няма описание
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 без модификатор
4615 4615 няма име
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 забранен ляв завой
4619 4619 забранен десен завой
4620 4620 забранено напред
4621 4621 забранен обратен завой
4622 4622 няма/никой
4623 4623 нордическа
4624 4624 север
4625 4625 североизток
4626 4626 северозапад
4627 4627 не е изтрито
4628 4628 -----
4629 4629 не е видимо (на сървъра)
4630 4630 -----
4631 4631 табела
4632 4632 начинаещ
4633 4633 атомна
4634 4634 -----
4635 4635 нечетни
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 нефт
4639 4639 стара ЖП линия
4640 4640 маркер "еднопосочна" на точка
4641 4641 -----
4642 4642 само ляв завой
4643 4643 само десен завой
4644 4644 само направо
4645 4645 -----
4646 4646 опции
4647 4647 -----
4648 4648 Православие
4649 4649 друга ЖП линия
4650 4650 -----
4651 4651 външен сегмент
4652 4652 извън областта за сваляне
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 паркинг
4657 4657 билети за паркиране
4658 4658 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4659 4659 асфалтиран път
4660 4660 павета
4661 4661 връх
4662 4662 чакъл
4663 4663 -----
4664 4664 светофар контролиран от пешеходци
4665 4665 бейзбол
4666 4666 Петдесетници
4667 4667 разрешителен
4668 4668 фотографии
4669 4669 слънчева енергия
4670 4670 кей
4671 4671 тръбопровод
4672 4672 ски писта за напреднали
4673 4673 лесна ски писта
4674 4674 ски писта за експерти
4675 4675 ски писта freeride
4676 4676 средно трудна ски писта
4677 4677 ски писта за начинаещи
4678 4678 игрище
4679 4679 пица
4680 4680 място
4681 4681 растения
4682 4682 пластмаса
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 захранване
4688 4688 Пресвитериани
4689 4689 предишен
4690 4690 главен / първокласен
4691 4691 Връзка с главен път
4692 4692 частен
4693 4693 предложен
4694 4694 Протестантизъм
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 карта на обществен транспорт
4698 4698 билети за обществен транспорт
4699 4699 -----
4700 4700 четири
4701 4701 Кваркери
4702 4702 кариера
4703 4703 ракет бол
4704 4704 ЖП
4705 4705 ЖП
4706 4706 ЖП railover
4707 4707 железопътна линия
4708 4708 ЖП точка
4709 4709 -----
4710 4710 червено
4711 4711 тръстенак
4712 4712 обнови списъка с портове
4713 4713 район
4714 4714 местна
4715 4715 регулярен израз
4716 4716 релацията няма тип
4717 4717 изтрий от селекцията
4718 4718 замени селекцията
4719 4719 улица
4720 4720 ресторант без име
4721 4721 търговия на дребно
4722 4722 надясно
4723 4723 речен бряг
4724 4724 път
4725 4725 -----
4726 4726 кръгово
4727 4727 маршрут
4728 4728 сегмент от маршрут
4729 4729 ръгби
4730 4730 солени блата / солници
4731 4731 пясък
4732 4732 -----
4733 4733 мащаб
4734 4734 схема
4735 4735 храсталак
4736 4736 второкласен
4737 4737 -----
4738 4738 вид спорт:
4739 4739 избран
4740 4740 избор
4741 4741 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4742 4742 служебна
4743 4743 услуги
4744 4744 -----
4745 4745 отходна тръба
4746 4746 Шийти
4747 4747 стрелба
4748 4748 магазин
4749 4749 тип на магазина: {0}
4750 4750 ЖП стрелка
4751 4751 Сикхизъм
4752 4752 един
4753 4753 място
4754 4754 скейтборд
4755 4755 фигурно пързаляне
4756 4756 ски
4757 4757 ски
4758 4758 Зимен парк
4759 4759 футбол
4760 4760 юг
4761 4761 югоизток
4762 4762 югозапад
4763 4763 Спиритуализъм
4764 4764 спорт
4765 4765 спорт типа {0}
4766 4766 спортен център
4767 4767 скоростна
4768 4768 стадион
4769 4769 пощенски марки
4770 4770 стандартен
4771 4771 камък
4772 4772 поток
4773 4773 улица
4774 4774 името на улицата съдържа ss
4775 4775 низ
4776 4776 низ;низ;...
4777 4777 метро
4778 4778 Сунити
4779 4779 наземен
4780 4780 -----
4781 4781 блато
4782 4782 сладки
4783 4783 плуване
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 тенис на маса
4787 4787 тампони
4788 4788 Даосизъм
4789 4789 телефонни ваучери
4790 4790 временен
4791 4791 временен тип път
4792 4792 тенис
4793 4793 терминал
4794 4794 третокласен
4795 4795 текст
4796 4796 тайландска
4797 4797 приливно-отливно крайбрежие
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 до път
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 туризъм
4806 4806 туризъм типа {0}
4807 4807 кула
4808 4808 -----
4809 4809 играчки
4810 4810 следа
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 светофар
4814 4814 трамваен маршрут
4815 4815 три
4816 4816 true: параметъра е изрично включен
4817 4817 автострада
4818 4818 Автострадна връзка
4819 4819 турска
4820 4820 обръщало
4821 4821 тип
4822 4822 Некласифициран
4823 4823 неконтролирано
4824 4824 подземен
4825 4825 подводно
4826 4826 неочакван номер на колона {0}
4827 4827 Унитаристи
4828 4828 неизвестно
4829 4829 немаркиран
4830 4830 неасфалтиран път
4831 4831 неустановена
4832 4832 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
4833 4833 -----
4834 4834 немаркиран
4835 4835 немаркиран път
4836 4836 -----
4837 4837 необичайна комбимация маркери
4838 4838 нагоре
4839 4839 -----
4840 4840 използване
4841 4841 грешка при проверка
4842 4842 друго при проверка
4843 4843 предупреждение при проверка
4844 4844 версия {0}
4845 4845 през точка или път
4846 4846 видимо (на сървъра)
4847 4847 вулкан
4848 4848 ваучери
4849 4849 вода
4850 4850 водоеми
4851 4851 тип на водоема: {0}
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 запад
4858 4858 бяло
4859 4859 дива природа
4860 4860 вятърна енергия
4861 4861 -----
4862 4862 гора
4863 4863 -----
4864 4864 гориста местност
4865 4865 неправилен маркер "highway" на точка
4866 4866 Депо
4867 4867 да
4868 4868 зебра
4869 4869 Зороастризъм
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 {0} се състои от:
4874 4874 {0} край
4875 4875 -----
4876 4876 {0} метри
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
4880 4880 {0} точки дотук...
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 {0} кв. км.
4884 4884 {0} начало
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890m 1 -----
4891m 2 -----
4892m 3 -----
4893m 4 -----
4894m 5 -----
4895m 6 -----
4896m 7 -----
4897m 8 -----
4898m 9 -----
4899m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
4900m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
4901m 11 -----
4902m 12 -----
4903m 13 -----
4904m 14 Промяна параметрите на {0} обект
4905m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
4906m 15 Промяна {0} обект
4907m 15 Промяна {0} обекта
4908m 16 -----
4909m 17 -----
4910m 18 -----
4911m 19 Изтриване на {0} възел
4912m 19 Изтриване на {0} възела
4913m 20 Изтриване на {0} обект
4914m 20 Изтриване на {0} обекта
4915m 21 Изтриване на {0} отношение
4916m 21 Изтриване на {0} отношения
4917m 22 Изтриване на {0} път
4918m 22 Изтриване на {0} пътя
4919m 23 -----
4920m 24 -----
4921m 25 -----
4922m 26 -----
4923m 27 -----
4924m 28 -----
4925m 29 -----
4926m 30 Вмъкване на нов възел в път.
4927m 30 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
4928m 31 -----
4929m 32 -----
4930m 33 Преместване {0} възел
4931m 33 Преместване {0} възела
4932m 34 -----
4933m 35 -----
4934m 36 Поставяне на {0} етикет
4935m 36 Поставяне на {0} етикета
4936m 37 -----
4937m 38 -----
4938m 39 -----
4939m 40 Премахване стари ключове от {0} обекта
4940m 40 Премахване на стари ключове от {0} обекта
4941m 41 Завърти {0} възел
4942m 41 Завърти {0} възела
4943m 42 Опростяване на път (премахната {0} точка)
4944m 42 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
4945m 43 -----
4946m 44 -----
4947m 45 -----
4948m 46 -----
4949m 47 -----
4950m 48 Избраната точка не е в средата на път.
4951m 48 Избраните точки не са в средата на път.
4952m 49 Избраният път не съдържа избраната точка.
4953m 49 Избраният път не съдържа избраните точки
4954m 50 -----
4955m 51 -----
4956m 52 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4957m 52 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4958m 53 -----
4959m 54 -----
4960m 55 -----
4961m 56 -----
4962m 57 -----
4963m 58 -----
4964m 59 -----
4965m 60 -----
4966m 61 Това ще промени до {0} обект.
4967m 61 Това ще промени до {0} обекта
4968m 62 -----
4969m 63 -----
4970m 64 Обновяване свойствата на {0} обект
4971m 64 Обновяване свойствата на {0} обекта
4972m 65 -----
4973m 66 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
4974m 66 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
4975m 67 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
4976m 67 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
4977m 68 Качване на {0} обект...
4978m 68 Качване на {0} обекта...
4979m 69 -----
4980m 70 -----
4981m 71 следа с {0} точка
4982m 71 следа с {0} точки
4983m 72 маркер
4984m 72 маркери
4985m 73 възел
4986m 73 възли
4987m 74 обект
4988m 74 обекта
4989m 75 точка
4990m 75 точки
4991m 76 релация
4992m 76 релации
4993m 77 за {0} примитив
4994m 77 за {0} примитива
4995m 78 път
4996m 78 пътища
4997m 79 {0} Автор
4998m 79 {0} Автора
4999m 80 -----
5000m 81 -----
5001m 82 {0} се състои от {1} маркер
5002m 82 {0} се състои от {1} маркери
5003m 83 {0} се състои от {1} следа
5004m 83 {0} се състои от {1} следи
5005m 84 -----
5006m 85 -----
5007m 86 -----
5008m 87 {0} член
5009m 87 {0} члена
5010m 88 {0} точка
5011m 88 {0} точки
5012m 89 {0} обект за добавяне:
5013m 89 {0} обекта за добавяне:
5014m 90 {0} обект за изтриване:
5015m 90 {0} обекта за изтриване:
5016m 91 -----
5017m 92 -----
5018m 93 {0} точка
5019m 93 {0} точки
5020m 94 {0} релация
5021m 94 {0} релации
5022m 95 {0} маршрут,
5023m 95 {0} маршрути,
5024m 96 {0} етикет
5025m 96 {0} етикета
5026m 97 -----
5027m 98 -----
5028m 99 -----
5029m 100 {0} път
5030m 100 {0} пътя
5031m 101 {0} точка на интерес
5032m 101 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.