source: josm/trunk/data/bg.lang@ 3203

Last change on this file since 3203 was 3203, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 156.3 KB
Line 
1 1 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
2 2 -----
3 3 брой обекти
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
10 10 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
11 11 (URL беше:
12 12 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (няма обект)
18 18 (никой)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
23 23 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
24 24 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
25 25 -----
26 26 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
27 27 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
28 28 * Един маркиран възел, или
29 29 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
30 30 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
31 31 ... възможни са други способи за придвижване
32 32 ... се отнася за релация
33 33 /път/към/папката/на/JOSM/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 Боулинг зала
37 37 -----
38 38 денонощно
39 39 -----
40 40 -----
41 41 <Няма още GPX следи заредени>
42 42 -----
43 43 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
44 44 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
48 48 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
49 49 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
50 50 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
51 51 <b>modified</b> - всички променени обекти
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
53 53 -----
54 54 -----
55 55 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
56 56 <b>selected</b> - всички избрани обекти
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
60 60 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
62 62 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
63 63 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <различни>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
73 73 <h1>Групи модификатори</h1>
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
86 86 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html>Отметката не може да бъде записана.<br>{0}</html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
124 124 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
125 125 -----
126 126 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>JOSM ще трябва да премахне вашият местен примитив с ID {0}<br>от базата данни.<br>Съгласни ли сте?</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
189 189 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
216 216 -----
217 217 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
218 218 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <u>Специални цели:</u>
247 247 <неопределено>
248 248 > долу
249 249 > горе
250 250 A по разстояние
251 251 A по време
252 252 -----
253 253 -----
254 254 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
255 255 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
256 256 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
257 257 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
258 258 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 Превишаване възможностите на API
263 263 API версия: {0}
264 264 Изоставена ЖП линия
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 За програмата
269 269 За JOSM...
270 270 -----
271 271 -----
272 272 Достъп
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 Настаняване
278 278 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
279 279 клиентски карти
280 280 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
281 281 -----
282 282 Действие
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Активиране
286 286 -----
287 287 Активиране на избрания слой
288 288 -----
289 289 -----
290 290 Добави
291 291 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
292 292 Добавяне на точка...
293 293 Добавяне на параметри
294 294 Добавяне на поправено изображение
295 295 Добавяне на "source=..." към ?
296 296 -----
297 297 Добавете коментар
298 298 -----
299 299 -----
300 300 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
301 301 -----
302 302 Добавяне на нова точка към съществуващ път
303 303 Добавяне нов източник в списъка.
304 304 Добавяне на нов етикет
305 305 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Добави празен етикет
313 313 Добави информация за автора
314 314 Добавяне на конфликт за ''{0}''
315 315 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
316 316 -----
317 317 Добавяне на мрежа
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Добавяне на нов слой
321 321 Добавяне на точка
322 322 Добавяне на точка в път
323 323 Добавяне на точка към път и съединяване
324 324 Добавяне на възел {0}
325 325 Добавяне на отношение {0}
326 326 Добавяне на рутиращ слой
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Добавяне на път {0}
330 330 Добавен възел на всички кръстовища
331 331 Интерполация на адреси
332 332 -----
333 333 Адреси
334 334 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Настройка на WMS
338 338 -----
339 339 Настройте позицията на избрания WMS слой
340 340 Настройване часови пояс и отместване
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Административна
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Разширени настройки
348 348 Надземни линии
349 349 -----
350 350 -----
351 351 Летище
352 352 -----
353 353 Алкохол
354 354 Подреди точките в кръг
355 355 Подреди точките в линия
356 356 Всички
357 357 Всички формати
358 358 -----
359 359 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
360 360 -----
361 361 Земя за лично ползване
362 362 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Разрешено преминаване:
369 369 Позволяване на подреждане в няколко слоя
370 370 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
371 371 -----
372 372 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
373 373 -----
374 374 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
375 375 Алфа канал
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Планинска хижа
379 379 -----
380 380 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
381 381 Също преименувай файл
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Обществени удобства
385 385 Брой проводници
386 386 Брой седящи места
387 387 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
388 388 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 В разширение {0} възникна грешка
395 395 -----
396 396 Възникна грешка: {0}
397 397 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
398 398 -----
399 399 Възникна непозната грешка
400 400 Ъгъл
401 401 Ъгъл между две избрани точки
402 402 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
403 403 Приложи
404 404 Приложи промените
405 405 Прилагане шаблон
406 406 Прилагане на резолюцията
407 407 Приложи роля
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Приложи изглаждане върху картата.
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
414 414 Приложи избраните промени
415 415 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
420 420 Приложи тази роля към всички членове
421 421 Прилагане?
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Архиологични разкопки
425 425 Стрелба с лък
426 426 -----
427 427 Област
428 428 Път, обознаващ граница на област, не е затворен.
429 429 -----
430 430 Център на изкуствата
431 431 Творба на изкуството
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 Атлетика
436 436 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
437 437 Атракция
438 438 Аудио
439 439 Аудио устройството е недостъпно
440 440 Аудио настройки
441 441 Аудио маркери от {0}
442 442 Аудио синхронизирано на точка {0}.
443 443 Звук: {0}
444 444 Аудио напътствия
445 445 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
446 446 Австралийски футбол
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 Автор
456 456 Автор: {0}
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 Автори
464 464 -----
465 465 Авто-определяне източници
466 466 Авто мащаб:
467 467 Авто-Център
468 468 Авто-отгатване
469 469 Автоматичен запис на данни на живо
470 470 Автозареждане Квадранти:
471 471 Банкомат
472 472 Автоматично сваляне
473 473 Автоматично поправяне на маркерите
474 474 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
475 475 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Наличен
479 479 -----
480 480 -----
481 481 B по разстояние
482 482 B по време
483 483 -----
484 484 Дестка ясла
485 485 Назад
486 486 -----
487 487 Лоша заявка
488 488 Фурна
489 489 Банка
490 490 Бар
491 491 Прегради
492 492 Бейсбол
493 493 Основен
494 494 Басейн
495 495 Баскетбол
496 496 Батерии
497 497 Поле на битка
498 498 Залив
499 499 Плаж
500 500 Маяк / Радиопредавател
501 501 Скамейка
502 502 Напитки
503 503 -----
504 504 Вело
505 505 -----
506 506 Бирария
507 507 Велосипеди
508 508 -----
509 509 -----
510 510 Празен слой
511 511 Бетонен блок
512 512 Съдържание на таблото
513 513 Корабостроителница
514 514 Стълб
515 515 Книжарница
516 516 Отметки
517 517 Граничен контрол
518 518 Ботаническо название
519 519 Буле (игра с мет.топчета)
520 520 Граници
521 521 Пограничен камък
522 522 Рамка
523 523 -----
524 524 Игра с асим.мет.топки (bowls)
525 525 Мост
526 526 -----
527 527 Индустриални развалини
528 528 -----
529 529 Съобщаване на грешки
530 530 -----
531 531 Сграда
532 532 -----
533 533 Сгради
534 534 -----
535 535 -----
536 536 Накланяща преграда (bump gate)
537 537 Направляван автобус
538 538 Автобусна платформа
539 539 Автогара
540 540 Автобусна спирка
541 541 Бус трап
542 542 Месарница
543 543 C по разстояние
544 544 C по време
545 545 -----
546 546 Кабинков лифт
547 547 Грешка на кеш формата
548 548 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
549 549 -----
550 550 Кадастър
551 551 Кадастър: {0}
552 552 CadastreGrabber: Невалидно url.
553 553 Кафене
554 554 -----
555 555 Къмпинг
556 556 Къмпинг
557 557 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
558 558 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
559 559 Канал
560 560 Отмяна
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
569 569 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
570 570 Прекратяване на качването
571 571 Не може да се добави точка извън пределите на света.
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
586 586 -----
587 587 -----
588 588 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
594 594 Кану
595 595 Консервни кутии
596 596 Капацитет
597 597 Капацитет (общ)
598 598 Записване на GPS следа
599 599 Автомобил
600 600 Автомобили
601 601 Площадка за каравани
602 602 Пари
603 603 Замък
604 604 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
605 605 Пещерен вход
606 606 Гробище
607 607 Центриране веднъж
608 608 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
609 609 Центриране на изгледа
610 610 Седалков лифт
611 611 Бунгало
612 612 Промяна параметри
613 613 Промени посоката?
614 614 Промяна местоположение
615 615 Промяна на възел {0}
616 616 Промяна на връзка
617 617 {0} {1}
618 618 Промяна на релация {0}
619 619 Смяна разделителна способност
620 620 -----
621 621 -----
622 622 Промени стойностите?
623 623 Промяна на път {0}
624 624 -----
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 Пакета с изменения е затворен
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Списък с промени {0}
637 637 -----
638 638 Промяна клавишни комбинации ръчно.
639 639 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
640 640 Проверка за бележки при рисуване.
641 641 Проверява дали картата при русиване е открила грешки в данните.
642 642 -----
643 643 Проверка на ключовете.
644 644 Проверка стойностите.
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
649 649 Грешка в контролните суми:
650 650 Аптека
651 651 Подчинени релации
652 652 Изберете
653 653 Изберете цвят
654 654 Изберете цвят за {0}
655 655 Изберете лиценз от набора
656 656 -----
657 657 Избери от...
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Църква
661 661 Кино
662 662 Град (над 100 000)
663 663 Знак указващ начало/край на населено място
664 664 Градска стена
665 665 Име на град
666 666 -----
667 667 Гражданска
668 668 -----
669 669 Изчисти
670 670 Изчистване маршрут
671 671 -----
672 672 -----
673 673 Натиснете и влачете за да преместите цел.
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 Натиснете за да добавите цел.
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 Натиснете за да минимизирате/максимизирате съдържанието на панела
703 703 -----
704 704 Натиснете за да премахнете цел.
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Скала
718 718 Скално катерене
719 719 Затваряне
720 720 Затваряне въпреки всичко
721 721 Затваряне на списъка с промени след качване
722 722 Затваряне на списъците с промени
723 723 Затвори и прекрати свалянето
724 724 Затваряне на отворени пакети с промени
725 725 -----
726 726 Затваряне на диалоговия прозорец
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
735 735 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
736 736 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
737 737 -----
738 738 Затворен Път
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 По-подробно описание
743 743 По-точно описание
744 744 Затваря отворени пакети с промени
745 745 -----
746 746 Затваряне на сисъка с промени.
747 747 -----
748 748 Затваряне на списък промени по версии...
749 749 Дрехи
750 750 Крайбрежие
751 751 Брегови линии.
752 752 Монети
753 753 Колеж
754 754 Цвят
755 755 Цвят (hex)
756 756 Цветова схема
757 757 Цветни схеми
758 758 Цветове
759 759 -----
760 760 Оцветяване точките от следите според скоростта.
761 761 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
762 762 Цвят
763 763 Обедини линии
764 764 Обединява няколко отделни линии в една.
765 765 Обединяване {0} линии
766 766 -----
767 767 Списък промени
768 768 Списък промени: {0}
769 769 -----
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Търговия
773 773 Общи
774 774 -----
775 775 Комуна bbox: {0}
776 776 -----
777 777 Връзката със сървъра пропадна
778 778 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
779 779 Сравняване
780 780 Компютри
781 781 Настройки
782 782 Конфигуриране на устройство
783 783 Настройка сайтове за разширения
784 784 Допълнителни настройки
785 785 Настройка на достъпните разширения.
786 786 Настройване предпочитания за маршрутизиране
787 787 Настройка на сайтове...
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Потвърждение на действието на дистанционното управление
794 794 Потвърди празна роля
795 795 Конфликт
796 796 Разрешение на конфликт
797 797 Конфликтът не е разрешен напълно
798 798 Конфликти
799 799 Забелязани са конфликти
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 Свързване на съществуващ път към точка
806 806 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
807 807 Свързан
808 808 Свързан край на път е близо до друг път
809 809 Свързване
810 810 Свързване...
811 811 Грешка при свързване.
812 812 Неуспешна връзка
813 813 Настройки на връзката
814 814 Параметри на връзката с OSM сървъра.
815 815 Връзката се разпадна.
816 816 -----
817 817 Пътен ремонт
818 818 Строителна площадка
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Свързване с OSM Сървър...
822 822 Свързване със сървъра...
823 823 Свързване с WMS Сървър...
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Континент
827 827 Продължи
828 828 Продължаване разрешаването на кофликти
829 829 Продължаване на качването
830 830 Продължаване на път от последния възел.
831 831 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
832 832 Участници
833 833 Хранителни стоки
834 834 Преобразувай в слой GPX
835 835 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
836 836 Преобразувай в слой данни
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 Преобразувано от: {0}
841 841 -----
842 842 Координати импортирани:
843 843 Координати:
844 844 Копиране
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 Копие на {0}
853 853 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Копиране в клипборда и затваряне
860 860 -----
861 861 -----
862 862 Авторски права (препратка)
863 863 Авторски права (година)
864 864 Корелнутииране
865 865 Съпоставяне на изображения с GPX следа
866 866 Корелиране към GPX
867 867 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
868 868 Невъзможно да се получи изображение
869 869 -----
870 870 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
871 871 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Не може да бъде открит типа на елемента
875 875 -----
876 876 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
877 877 -----
878 878 -----
879 879 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
880 880 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
881 881 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
882 882 Не може да се прочете "{0}"
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
886 886 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
887 887 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
888 888 -----
889 889 -----
890 890 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
891 891 -----
892 892 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
893 893 -----
894 894 Държава
895 895 Код на държава
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Графство
899 899 Курс
900 900 Съдебна сграда
901 901 Закрит резервоар
902 902 Кран
903 903 Създаване окръжност
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Създаване на окръжност от три избрани точки
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Създаване мрежа от пътища
911 911 Създаване мрежа от пътища
912 912 Създай нова карта.
913 913 Създаване на нова релация
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Създаване на области
917 917 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
918 918 -----
919 919 Създаване на граница
920 920 -----
921 921 Създаване на сгради
922 922 Създаване на копие на път
923 923 Създаване мрежа от пътища
924 924 Създаване на нов проблем
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 Създаване нов възел.
929 929 Създаване на нова релация в слой "{0}"
930 930 -----
931 931 Създаване на не-аудио маркери при четене GPX.
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
942 942 -----
943 943 Създаване на списък с промени ...
944 944 Създаване на интерфейса
945 945 Кредитни карти
946 946 Крикет
947 947 Крикет мрежи
948 948 Критерий
949 949 Крокет
950 950 Пресичане с велосипед
951 951 Пресичане върху кон
952 952 ЖП прелез
953 953 Помощник при пресъчане
954 954 Пресичащи се сгради
955 955 Тип пресичане
956 956 Име на типа пътека (UK)
957 957 Пресичащи се пътища
958 958 Пресичащи се пътища.
959 959 Кухня
960 960 Текуща селекция
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Текуща стойност по подразбиране.
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Избор цвят
968 968 Настройка рисуването на линии
969 969 Настройка на елеметите на панела с инструменти
970 970 Просека
971 971 Вело бариера
972 972 Циклична зависимост между релации:
973 973 Велосипедизъм
974 974 Циклични зависимости
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Язовирна стена
978 978 Слой Данни {0}
979 979 Формат за натрупване на данни
980 980 -----
981 981 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
982 982 Източници на данни
983 983 Проверка на данни
984 984 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
985 985 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Дебитни карти
990 990 -----
991 991 Десетични градуси
992 992 Решение
993 993 Намаляне на мащаба
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 По подразбиране
999 999 По подразбиране (Автоматично определени)
1000 1000 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
1001 1001 Текущата стойност е ''{0}''.
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Градуси, минути, секунди
1005 1005 Изтриване
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Режим на изтриване
1010 1010 Изтриване на параметри
1011 1011 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1012 1012 Потвърждение за изтриване
1013 1013 Изриване на дублиращите се пътища
1014 1014 изтриване на филтъра
1015 1015 Изтриване от връзка
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 Изтриване на точки или линии.
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Изтриване на избраните обекти.
1027 1027 Изтриване на текущо редактираната врзка
1028 1028 -----
1029 1029 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1030 1030 -----
1031 1031 Изтриване на избраната връзка
1032 1032 Изтриване на избраната схема от списъка.
1033 1033 Изтриване на източник от списъка
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Премахване на ненужни точки от път.
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 Изтрито състояние:
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 Изтрити или преместени примитиви
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Конфесия
1048 1048 Стоматолог
1049 1049 Опишете проблема колкото можете по-подробно
1050 1050 Описание
1051 1051 Описание: {0}
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Трудност
1062 1062 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1063 1063 Посока
1064 1064 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
1065 1065 Посока в която да се търси земя
1066 1066 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
1067 1067 Изключване
1068 1068 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
1069 1069 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
1070 1070 -----
1071 1071 Изключване на разширение
1072 1072 Отхвърляне и изтриване
1073 1073 Откажи промените и Изход
1074 1074 Приготвят лекарства по рецепти
1075 1075 -----
1076 1076 Настройки на дисплея
1077 1077 -----
1078 1078 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Показвай координатите като
1082 1082 -----
1083 1083 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
1084 1084 -----
1085 1085 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
1086 1086 Показване на живо на аудио следата.
1087 1087 Показване на не-геомаркирани фотографии
1088 1088 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
1089 1089 Показване на меню Аудио.
1090 1090 Покажи екран с информация за програмата.
1091 1091 -----
1092 1092 Показване историята на всички избрани обекти.
1093 1093 Показване историята на избраните елементи.
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1097 1097 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
1098 1098 Показва OpenLayers фоново изображение
1099 1099 Разпределяне на точки
1100 1100 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1101 1101 Неизползвана ЖП линия
1102 1102 -----
1103 1103 Не прилагай промените
1104 1104 -----
1105 1105 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1106 1106 Не чертай линии между точките на този слой.
1107 1107 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1108 1108 -----
1109 1109 Не прави нищо
1110 1110 -----
1111 1111 Желаете ли да разрешите това?
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Магазин "Направи си сам"
1116 1116 Док
1117 1117 Лекар
1118 1118 Надпреварване с кучета
1119 1119 Двоен конфликт
1120 1120 Надолу
1121 1121 Сваляне
1122 1122 Свали всички подчинени релации
1123 1123 -----
1124 1124 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1125 1125 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1126 1126 Местоположение на изтеглянето
1127 1127 Сваляне членове
1128 1128 Сваляне на обект по ID.
1129 1129 -----
1130 1130 Сваляне на обект...
1131 1131 Сваляне на добавка
1132 1132 -----
1133 1133 Свали избраните подчинени релации
1134 1134 URL за сваляне
1135 1135 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1136 1136 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1141 1141 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1142 1142 Свали като нов слой
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1149 1149 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1150 1150 Свали всичко в пределите на:
1151 1151 Свали от OSM по дължина на тази следа
1152 1152 Сваляне от OSM...
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 Сваляне на обект...
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 Свали членовете на връзките
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 Свали избраните връзки
1175 1175 Сваляне на област в предала на рамка
1176 1176 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1183 1183 -----
1184 1184 Сваляне на видимите квадранти
1185 1185 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1186 1186 Свалени GPX данни
1187 1187 -----
1188 1188 Сваляне на GPS данни
1189 1189 Сваляне данни от OSM...
1190 1190 Сваляне на добавката {0}...
1191 1191 Зареждане на "Съобщение на деня"
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 Сваляне на данни
1197 1197 -----
1198 1198 Сваляне на историята...
1199 1199 Сваляне на квадрат с изображение...
1200 1200 Зареждане на отворени пакети с изменения
1201 1201 -----
1202 1202 Зареждане точки {0} до {1}...
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 Сваляне на връзка {0}
1206 1206 Сваляне {0}
1207 1207 Влек
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 Отточен канал
1217 1217 Рисуване
1218 1218 Изобразвай направлението със стрелки
1219 1219 -----
1220 1220 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1221 1221 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1222 1222 Изобразвай границите на свалените данни.
1223 1223 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1224 1224 -----
1225 1225 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1226 1226 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1227 1227 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1228 1228 Изобразявай големи GPS точките.
1229 1229 Рисуване на по-големи GPS точките.
1230 1230 Чертай линии между точките на този слой.
1231 1231 Свързване с линии на GPS точките
1232 1232 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1233 1233 Рисуване на точки
1234 1234 Рисуване на «гумена» помощна линия
1235 1235 Показвай поредния номер на сегментите
1236 1236 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1237 1237 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1238 1238 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1239 1239 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1240 1240 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1241 1241 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1242 1242 Питейна вода
1243 1243 -----
1244 1244 Височина на съществуващ път
1245 1245 Химическо чистене
1246 1246 Дублирай в {0} точки
1247 1247 Дублиране
1248 1248 -----
1249 1249 Повтарящи се линии
1250 1250 Дублира път с отместване.
1251 1251 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1252 1252 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1253 1253 Дублиране на избраните пътища.
1254 1254 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1255 1255 -----
1256 1256 Повтарящи се точки
1257 1257 Повтарящи се точки
1258 1258 Повтарящи се точки от път.
1259 1259 Дублирани пътища
1260 1260 Мейл
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Изток
1264 1264 -----
1265 1265 Редактиране
1266 1266 Редактирай боулинг зала
1267 1267 Редактиране на информацията за адреса
1268 1268 Редактирай интерполация на адреси
1269 1269 Редактирай административна граница
1270 1270 -----
1271 1271 Редактиране магазин за алкохол
1272 1272 Редактиране на: Земя за лично ползване
1273 1273 Редактирай планинска хижа
1274 1274 Редактирай архиологични разкопки
1275 1275 Редактирай стрелба с лък
1276 1276 Редактирай център на изкуствата
1277 1277 Редактирай творба на изкуството
1278 1278 Редактирай атлетика
1279 1279 Редактирай забележилтеност
1280 1280 Редактирай австралийски футбол
1281 1281 Редактирай банкомат
1282 1282 Редактирай детска ясла
1283 1283 Редактирай фурна
1284 1284 Редактирай банка
1285 1285 Редактиране на бар
1286 1286 Редактирай бейсбол
1287 1287 Редактиране на басейн
1288 1288 Редактирай баскетбол
1289 1289 Редактирай поле на битка
1290 1290 Редактирай залива
1291 1291 Редактирай плажа
1292 1292 Редактирай маяк / радиопредавател
1293 1293 Редактиране магазин за безалкохолни
1294 1294 Велосипедна стоянка (паркинг)
1295 1295 Редактиране велосипеди под наем
1296 1296 Редактирай вело-магазин
1297 1297 Редактирай бирария
1298 1298 Редактирай корабостроителница
1299 1299 Редактиране на стълб
1300 1300 Редактиране на книжарница
1301 1301 Редактирай граничен контрол
1302 1302 Редактирай Игра с мет.топчета
1303 1303 редактиране на: Пограничен камък
1304 1304 Редактирай игра с асим.мет.топки
1305 1305 Редактирай мост
1306 1306 Редактиране алея за езда
1307 1307 Редактирай ундустриални развалини
1308 1308 Редактирай накланяща преграда
1309 1309 Редактирай направляван автобус
1310 1310 Редактирай автобусна платформа
1311 1311 Редактирай автогара
1312 1312 Редактирай автобусна спирка
1313 1313 Редактирай месарница
1314 1314 Редактирай кабинков лифт
1315 1315 Редактирай кафене
1316 1316 Редактирай къмпинг
1317 1317 Редактирай канал
1318 1318 Редактирай кану
1319 1319 Редактиране коли под наем
1320 1320 Редактирай автосервиз
1321 1321 Редактирай споделяне автомобили
1322 1322 Редактирай автосалон
1323 1323 Редактирай автомивка
1324 1324 Редактирай площадка за каравани
1325 1325 Редактирай замък
1326 1326 Редактирай тексаска мрежа
1327 1327 Редактиране пещерен вход
1328 1328 Редактирай гробище
1329 1329 Редактирай седалков лифт
1330 1330 Редактирай бунгало
1331 1331 Редактиране на: аптека
1332 1332 Редактирай кино
1333 1333 Редактирай голям град
1334 1334 Редактирай знак за ограничение в град
1335 1335 Редактирай гражданска граница
1336 1336 Редактирай скалата
1337 1337 Редактирай скално катерене
1338 1338 Редактирай крайбрежието
1339 1339 Редактирай колеж
1340 1340 Редактирай търговия
1341 1341 Редактирай общи
1342 1342 Редактирай компютърен магазин
1343 1343 Редактирай строителна площадка
1344 1344 Редактирай континент
1345 1345 Редактиране на "магазин за хранителни стоки"
1346 1346 Редактирай държава
1347 1347 Редактирай графство
1348 1348 Редактирай съдебна сграда
1349 1349 Редактирай закрит резервоар
1350 1350 Редактирай кран
1351 1351 Редактирай крикет
1352 1352 Рекдатирай крикет мрежи
1353 1353 Редактирай крокет
1354 1354 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1355 1355 Редактиране велоалея
1356 1356 Редактирай велосипедизъм
1357 1357 Редактирай язовирна стена
1358 1358 Редактирай стоматолигия
1359 1359 Редактирай неизползвана ЖП линия
1360 1360 -----
1361 1361 Редактирай магазин "Направи си сам"
1362 1362 Редактирай док
1363 1363 редактиране на "Лекар"
1364 1364 Редактирай надбягвания с кучета
1365 1365 Редактирай влек
1366 1366 Редактирай отточен канал
1367 1367 Редактирай питейна вода
1368 1368 Редактирай химическо чистене
1369 1369 Редактирай магазин за електроника
1370 1370 Редактирай посолство
1371 1371 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1372 1372 Редактирай вход
1373 1373 Редактирай конна езда
1374 1374 Редактирай обработваема земя
1375 1375 Редактирай двор ферма
1376 1376 Редактирай заведение бързо хранене
1377 1377 Редактирай скалист склон
1378 1378 Ферибот
1379 1379 Редактирай ферибот терминал
1380 1380 редактиране на "Пожарен кран"
1381 1381 Редактирай пожарна
1382 1382 Редактирай риболов
1383 1383 Редактиране на: стълби
1384 1384 Редактирай цветарски магазин
1385 1385 Редактирай американски футбол
1386 1386 Редактиране на алея или тротоар
1387 1387 Редактирай брод
1388 1388 Редактирай гора
1389 1389 Редактирай фонтан
1390 1390 Редактирай бензиностанция
1391 1391 Редактирай мебелен магазин
1392 1392 Редактирай градина
1393 1393 Редактирай градински център
1394 1394 Редактирай газохранилище
1395 1395 Редактирай порта
1396 1396 Редактиране ледник
1397 1397 Редактирай голф
1398 1398 Редактирай поле за голф
1399 1399 Редактиране на гондола
1400 1400 Редактирай трева
1401 1401 Редактирай църковно гробище
1402 1402 Редактирай зелени площи
1403 1403 Редактирай къща за гости
1404 1404 Редактирай гимнастика
1405 1405 Редактирай фризьорски салон / козметика
1406 1406 Редактирай малка ЖП гара
1407 1407 Редактирай махала
1408 1408 Редактирай врата с бодлива тел
1409 1409 Редактирай железария
1410 1410 Редактиране пустош
1411 1411 -----
1412 1412 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1413 1413 Редактиране пътен ремонт
1414 1414 Редактирай хокей
1415 1415 Редактирай конни надбягвания
1416 1416 Редактирай болница
1417 1417 Редактирай хостел / студентско общежитие
1418 1418 Редактирай хотел
1419 1419 Редактирай ловно скривалище
1420 1420 Редактирай промишленост
1421 1421 Редактирай остров
1422 1422 Редактиране на: скала
1423 1423 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1424 1424 Редактиране пътен възел
1425 1425 Редактирай детска градина
1426 1426 Редактирай будка
1427 1427 Редактирай кисинг гейт
1428 1428 Редактирай сушата
1429 1429 Редактирай сметище
1430 1430 Редактирай пералня
1431 1431 Редактирай библиотека
1432 1432 Редактиране на вдигаща се преграда
1433 1433 Редактирай лека ЖП линия
1434 1434 Редактирай маяк / светлинен фар
1435 1435 Редактиране жилищна улица
1436 1436 Редактирай местност
1437 1437 Редактирай пристанище за яхти
1438 1438 Редактиране поляна
1439 1439 Редактирай паметник
1440 1440 Редакирай военна земя
1441 1441 Редактирай миниголф
1442 1442 Редактирай обмяна на валута
1443 1443 Редактирай монорелса
1444 1444 Редактирай забележителност
1445 1445 Редактирай мотел
1446 1446 Редактирай моторни спортове
1447 1447 Редактиране автомагистрала
1448 1448 Редактирай магистрален възел
1449 1449 Редактиране автомагистрална връзка
1450 1450 Редактирай планински проход
1451 1451 Редактирай калта
1452 1452 Редактирай многобой
1453 1453 Редактиране мултиполигон
1454 1454 Редактирай музей
1455 1455 Редактирай теснолинейка
1456 1456 Редактирай национална граница
1457 1457 Редактирай граница национален парк
1458 1458 Редактирай природен резерват
1459 1459 Редактирай нощен клуб
1460 1460 Редактирай оптика
1461 1461 Редактирай био магазин
1462 1462 Редактирай мазизин за туристически стоки
1463 1463 -----
1464 1464 Редактирай парк
1465 1465 Редактирай паркинг
1466 1466 Редактиране улица паркинг
1467 1467 -----
1468 1468 Редактирай пътека
1469 1469 Редактиране връх
1470 1470 Редактирай пешеходна улица
1471 1471 Редактирай пелота
1472 1472 Редактирай аптека
1473 1473 Редактирай място за излет
1474 1474 Редактирай кей
1475 1475 Редактирай газопровод
1476 1476 Редактирай игрище
1477 1477 Редактирай място за богослужение
1478 1478 Редактирай площадка
1479 1479 Редактирай полиция/милиция
1480 1480 Редактирай политическа граница
1481 1481 Редактирай пощенска станция
1482 1482 Редактирай електрогенератор
1483 1483 Редактирай линия за електропренос
1484 1484 Редактирай електростанция
1485 1485 Редактирай електроподстанция
1486 1486 Редактирай стълб от ЕПМ
1487 1487 Редактирай историческа ЖП линия
1488 1488 Редактиране връзка с първокласен път
1489 1489 Редактиране първокласен път
1490 1490 Редактирай затвор
1491 1491 Редактирай бар
1492 1492 Редактирай обществена сграда
1493 1493 Редактирай кариера
1494 1494 Редактирай състезателна писта
1495 1495 Редактирай ракет
1496 1496 Редактирай ЖП Линия
1497 1497 Редактирай ЖП
1498 1498 Редактирай ЖП платформа
1499 1499 Редактирай спортна площадка
1500 1500 Редактиране на станция за рециклиране
1501 1501 Редактирай област
1502 1502 Редактирай резервоар
1503 1503 Редактирай жилищна зона
1504 1504 Редактиране улица от населено място
1505 1505 Редактирай ресторант
1506 1506 Редактирай търговия на дребно
1507 1507 Редактирай река
1508 1508 Редактирай речен бряг
1509 1509 Редактиране пътни ограничения
1510 1510 Редактиране път от неизвестен тип
1511 1511 Редактиране маршрут
1512 1512 -----
1513 1513 Редактирай ръгби
1514 1514 Редактирай руини
1515 1515 -----
1516 1516 Редактирай двойна врата
1517 1517 Редактирай училището
1518 1518 Редактирай сипей
1519 1519 Редактирай шубрака
1520 1520 Редактиране второкалсен път
1521 1521 Редактирай служба услуги
1522 1522 Редактиране помощна улица
1523 1523 Редактирай навес
1524 1524 Редактирай магазин за обувки
1525 1525 Редактирай стрелба
1526 1526 Редактиране на бързите клавиши
1527 1527 Редактирай скейтборд
1528 1528 Редактирай фигурно пързаляне
1529 1529 Редактирай ски
1530 1530 Редактирай хелинг
1531 1531 Редактирай футбол
1532 1532 Редактиране шипове
1533 1533 Редактирай спортен център
1534 1534 Редактирай магазин за спортни стоки
1535 1535 Редактирай извора
1536 1536 Редактирай стадион
1537 1537 Редактирай област/щат
1538 1538 Редактирай книжарница
1539 1539 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1540 1540 Редактирай поток
1541 1541 Редактирай квартал
1542 1542 Редактирай метро
1543 1543 Редактирай вход в метро
1544 1544 Редактирай супермаркет
1545 1545 Редактирай видеонаблюдение
1546 1546 Редактирай точка на наблюдение
1547 1547 Редактирай плуване
1548 1548 Редактирай тенис на маса
1549 1549 Редактирай стоянка таксита
1550 1550 -----
1551 1551 Редактирай телефон
1552 1552 Редактирай тенис
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 Редактиране третокласен път
1556 1556 Редактирай театър
1557 1557 Редактирай развлекателен парк
1558 1558 Редактирай място за плащане пътна такса
1559 1559 Редактирай кула
1560 1560 Редактирай град
1561 1561 Редактирай кметство
1562 1562 Редактирай магазин за играчки
1563 1563 Редактирай черен път
1564 1564 -----
1565 1565 Редактирай трамвай
1566 1566 Редактирай трамвайна спирка
1567 1567 Редактиране на туристическа агенция
1568 1568 Редактирай дърво
1569 1569 Редактиране автострада
1570 1570 Редактиране автострадна връзка
1571 1571 Редактиране тунел
1572 1572 Редактиране на ограничения при завиване
1573 1573 редактиране на: турникет
1574 1574 Редактиране некласифициран път
1575 1575 Редактирай университет
1576 1576 Редактирай автомат за стоки
1577 1577 Редактирай ветеринар
1578 1578 Редактирай Видео-магазин
1579 1579 Редактирай място с добра гледка
1580 1580 Редактирай село
1581 1581 Редактирай зелено селище
1582 1582 Редактирай лозе
1583 1583 Редактиране вулкан
1584 1584 -----
1585 1585 Редактирай пречиствателна станция
1586 1586 Редактирай водата
1587 1587 Редактирай аквапарк
1588 1588 Редактирай водонапорна кула
1589 1589 Редактирай водопад
1590 1590 Редактирай крайпътен кръст
1591 1591 Редактирай крайпътен параклис
1592 1592 Редактирай бент / преливник
1593 1593 Редактирай мочурището
1594 1594 Редактирай мелница
1595 1595 Редактирай гората
1596 1596 Редактирай цех
1597 1597 Редактирай зоопарк
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Редактиране на филтъра
1601 1601 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1602 1602 Редактиране на връзка
1603 1603 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1604 1604 Редактиране на връзки
1605 1605 Редактиране маркери
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 Редактиране избрания източник.
1614 1614 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1615 1615 -----
1616 1616 Редактиране: {0}
1617 1617 Редактиране GPX
1618 1618 -----
1619 1619 Електрони средства за разплата
1620 1620 Електроника
1621 1621 Елементи от тип {0} се поддържат.
1622 1622 Надморска височина
1623 1623 Насип
1624 1624 Посолство
1625 1625 Пункт за връзка със спешна помощ
1626 1626 Телефон за спешен случай
1627 1627 Празен документ
1628 1628 Празни пътища
1629 1629 Включване автоматично кеширане.
1630 1630 Използване на вградените настройки
1631 1631 -----
1632 1632 Разрешаване на филтъра
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1636 1636 Въведете URL
1637 1637 Въведете URL за сваляне:
1638 1638 -----
1639 1639 Въведете име на меню и WMS URL
1640 1640 Въведете нова двойка ключ/стойност
1641 1641 -----
1642 1642 Въведете име на място за търсене:
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 -----
1656 1656 Въведете координати за новата точка.
1657 1657 -----
1658 1658 Въведете стойности за всички конфликти.
1659 1659 Въведете стойности за тегло
1660 1660 Въведете вашия коментар
1661 1661 Вход
1662 1662 Конна езда
1663 1663 Грешка
1664 1664 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1665 1665 Грешка при изтриване на данни.
1666 1666 Грешка показване URL
1667 1667 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1668 1668 Грешка при зареждане на файла
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 Грешка във файла {0}
1672 1672 Грешка при разбор {0}:
1673 1673 Грешка при разбор {0}: {1}
1674 1674 Грешка при възпроизвеждане на звука
1675 1675 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1676 1676 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1677 1677 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1678 1678 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1679 1679 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1680 1680 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1681 1681 Грешка при разбор {0}
1682 1682 Грешка при качване
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Грешка: {0}
1689 1689 Грешки
1690 1690 Грешки при Сваляне
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 Четни
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Възникна грешка
1699 1699 Изход
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 Изход от програмата.
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1708 1708 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1709 1709 Експорт в GPX файл
1710 1710 Експорт и Записване
1711 1711 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1712 1712 Опции за експорт
1713 1713 Експорт на данните до GPX файл.
1714 1714 Експорт до GPX...
1715 1715 Екстракт SVG ViewBox...
1716 1716 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1717 1717 -----
1718 1718 Екстракт граница на комуна
1719 1719 Извличане на GPS координати от EXIF
1720 1720 Изтегляне
1721 1721 Изтегляне на линии
1722 1722 ЗА ПОПРАВКА
1723 1723 Фон при избледняване:
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Пропадна зареждането на отметки от ''{0}'' поради причини свързани със сигурността. Изключение на ОС: {1}
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 Обработваема земя
1748 1748 Двор ферма
1749 1749 Заведение за бързо хранене
1750 1750 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1751 1751 Множител за бързо прослушване
1752 1752 Най-бърз
1753 1753 -----
1754 1754 Такса
1755 1755 Скалист склон
1756 1756 Ограда / стобор
1757 1757 Ферибот маршрут
1758 1758 Ферибот терминал
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 Файл
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 Грешка във формата на файла
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1773 1773 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1774 1774 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1775 1775 Файл: {0}
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Филтър
1779 1779 -----
1780 1780 Режим на филтъра
1781 1781 -----
1782 1782 Завършване на чертането.
1783 1783 Пожарен кран
1784 1784 Пожарна
1785 1785 изпълним файл на Firefox
1786 1786 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1787 1787 Огнище
1788 1788 Риболов
1789 1789 Поправяне
1790 1790 -----
1791 1791 Поправи параметрите
1792 1792 Поправяне на релации
1793 1793 Поправяне конфликти маркери
1794 1794 Поправяне на избраните грешки.
1795 1795 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1796 1796 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Цветарски магазин
1800 1800 Изчистване на кеша
1801 1801 -----
1802 1802 Храна и напитки
1803 1803 Пеш
1804 1804 Американски футбол
1805 1805 -----
1806 1806 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1807 1807 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1808 1808 Брод
1809 1809 Гора
1810 1810 -----
1811 1811 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1812 1812 Време пренавиване (секунди)
1813 1813 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1814 1814 -----
1815 1815 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1816 1816 Намерени са {0} съвпадения
1817 1817 Фонтан
1818 1818 Фиксиране
1819 1819 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1820 1820 Френски кадастров WMS
1821 1821 -----
1822 1822 От...
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Бензиностанция
1827 1827 Бензиностанция
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Преглед на цял екран
1831 1831 -----
1832 1832 Мебелен магазин
1833 1833 GPS Точки
1834 1834 -----
1835 1835 Описание на GPS следата
1836 1836 GPX файлове
1837 1837 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1838 1838 GPX следата няма информация за времето
1839 1839 GPX следа:
1840 1840 Качване на GPX данни беше успешно
1841 1841 Градина
1842 1842 Градински център
1843 1843 Газохранилище
1844 1844 Порта
1845 1845 -----
1846 1846 География
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Изображения с данни за местоположение
1850 1850 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
1851 1851 -----
1852 1852 Ледник
1853 1853 Стъкло
1854 1854 Globalsat Импорт
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Голф
1866 1866 Поле за голф
1867 1867 Гондола
1868 1868 лек камион (до 3.5т)
1869 1869 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
1875 1875 -----
1876 1876 Трева
1877 1877 Църковно гробище
1878 1878 Зелени площи
1879 1879 Мрежа
1880 1880 Слой на мрежата:
1881 1881 Подредба на мрежата
1882 1882 Начална точка на мрежата
1883 1883 Въртене на мрежата
1884 1884 -----
1885 1885 Група
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Къща за гости
1892 1892 Упътване
1893 1893 Гимнастика
1894 1894 Фризьорски салон / козметика
1895 1895 Махала
1896 1896 Врата с бодлива тел
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Железария
1900 1900 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
1901 1901 Здраве
1902 1902 Пустош
1903 1903 -----
1904 1904 Камион (над 3.5т)
1905 1905 Плет
1906 1906 Височина
1907 1907 Височина (в метри)
1908 1908 -----
1909 1909 Помощ
1910 1910 Помощ: {0}
1911 1911 Помага за векторизиране на WMS изображения.
1912 1912 Скривалище
1913 1913 Скриване на елементи
1914 1914 Аудио HiFi
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Най-голям номер
1918 1918 Подчертване
1919 1919 Клас път
1920 1920 -----
1921 1921 Туристическа пътека
1922 1922 Исторически места
1923 1923 История
1924 1924 Историята на възел {0}
1925 1925 Историята на отношение {0}
1926 1926 историята на път {0}
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 Хокей
1930 1930 Домашна страница
1931 1931 Кон
1932 1932 Конни надбягвания
1933 1933 Болница
1934 1934 -----
1935 1935 Хостел / студентско общежитие
1936 1936 Хотел
1937 1937 Горещи клавишни комбинации
1938 1938 Име на дом
1939 1939 Номер
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 Ловно скривалище
1943 1943 Намирам се в часовата зона:
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Входно-изходно изключение
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
1955 1955 Игнориране
1956 1956 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
1957 1957 -----
1958 1958 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
1959 1959 -----
1960 1960 Игнориране елементи
1961 1961 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
1962 1962 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
1963 1963 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Неправилен израз ''{0}''
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 Недопустим обект с id=0
1980 1980 -----
1981 1981 Неправилен регулярен израз ''{0}''
1982 1982 Неправилна комбинация маркер/стойност
1983 1983 Невалиден коментар на заявката за качване
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Изображението вече е заредено
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 Импорт
2010 2010 Импорт Аудио
2011 2011 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
2012 2012 Импорт на изображения
2013 2013 -----
2014 2014 Импортиране на път от GPX слой
2015 2015 Импортирани изображения
2016 2016 Импортиране данни от DG100...
2017 2017 Импортиране на данни от устройство.
2018 2018 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Наклон
2022 2022 Стръмен наклон
2023 2023 Непълна спецификация <member> с ref=0
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 Увеличаване на мащаба
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Промишленост
2031 2031 Данни
2032 2032 Информация за елемент.
2033 2033 Информация
2034 2034 Информационно табло
2035 2035 Информационен пункт
2036 2036 Информационен пункт
2037 2037 Информация за слоя
2038 2038 Инициализиране
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Вътрешна грешка в сървъра
2047 2047 Интерполация
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Невалиден URL?
2051 2051 -----
2052 2052 Невалиден bz2 файл.
2053 2053 Невалидна дата
2054 2054 -----
2055 2055 Невалидно отместване
2056 2056 Неправилен параметров ключ
2057 2057 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2058 2058 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2059 2059 Невалидна часова зона
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Неправилен интервал в ключ
2063 2063 Обръщане на филтъра
2064 2064 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
2065 2065 Не е векоторизиран.
2066 2066 Векторизиран.
2067 2067 Остров
2068 2068 Скала
2069 2069 -----
2070 2070 Обект
2071 2071 точка {0} не е открита в списъка
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 JOSM Редактор за маркери
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2080 2080 Изображения JPEG (*.jpg)
2081 2081 Java OpenStreetMap Редактор
2082 2082 Версия Java: {0}
2083 2083 Функция свързване на области
2084 2084 Присъедини области: премахване на кратки пътища
2085 2085 Свързване на точка с линия
2086 2086 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2087 2087 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
2088 2088 Обедини припокриващи се области
2089 2089 Свързана пресичаща област
2090 2090 Свързана само-пресичаща се област
2091 2091 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2092 2092 Прескачане на позиция
2093 2093 Прескочи там
2094 2094 Прескачане на позиция
2095 2095 Пътен възел
2096 2096 -----
2097 2097 Запазване копие на местната версия
2098 2098 Съхраняване резервни копия
2099 2099 Запазване на моите координати
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Запазване на добавка
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Запазване на техните координати
2107 2107 -----
2108 2108 Запазване на тяхното видимо състояние
2109 2109 -----
2110 2110 Ключ
2111 2111 Неправилен ключ ''{0}''.
2112 2112 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2113 2113 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2114 2114 Ключ:
2115 2115 Бързи клавиши
2116 2116 Ключови думи
2117 2117 Детска градина
2118 2118 Будка
2119 2119 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2120 2120 -----
2121 2121 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2122 2122 Трасиране на езера
2123 2123 -----
2124 2124 Lakewalker Настройки на разширението
2125 2125 Lakewalker трасиране
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Ламбертова Зона (Естония)
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 Суша
2134 2134 Земеползване
2135 2135 Сметище
2136 2136 -----
2137 2137 Брой платна
2138 2138 Език
2139 2139 Последни промени: {0}
2140 2140 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2141 2141 Географска ширина:
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 Стартиране в максимизиран режим
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2149 2149 -----
2150 2150 Стартира редактора за маркери
2151 2151 Пералня
2152 2152 Слой / Ниво
2153 2153 -----
2154 2154 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2155 2155 -----
2156 2156 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2157 2157 -----
2158 2158 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2159 2159 Слой за редактиране на GPX следи
2160 2160 слоя не е в списъка.
2161 2161 Слой за провеждане на измервания
2162 2162 Слой: {0}
2163 2163 Слоеве
2164 2164 -----
2165 2165 Продължителност на встъплението (секунди)
2166 2166 Места за отдих и развлечения
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Дължина:
2171 2171 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2172 2172 Регулиран ЖП прелез
2173 2173 Библиотека
2174 2174 Лиценз
2175 2175 Вдигаще се врата
2176 2176 Лека ЖП линия
2177 2177 Маяк / Светлинен фар
2178 2178 Номер линия
2179 2179 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2180 2180 Тип на линия
2181 2181 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2185 2185 GPS на живо
2186 2186 -----
2187 2187 LiveGPS слой
2188 2188 Жилищна улица
2189 2189 Зареждане на всички квадранти
2190 2190 -----
2191 2191 Зареждане на квадрант
2192 2192 Четене на WMS слой
2193 2193 Зареждане на WMS слой от файл
2194 2194 Зареди историята
2195 2195 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2196 2196 Зареди родителските релации
2197 2197 Зареждане на връзка
2198 2198 Зареждане набор изображения в нов слой.
2199 2199 -----
2200 2200 Зареждане на ранните разширения
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Зареждане на родителските релации
2206 2206 -----
2207 2207 Зареждане на разширения
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 Зареждане {0}
2211 2211 -----
2212 2212 Само локални файлове
2213 2213 Местност
2214 2214 -----
2215 2215 Местоположение
2216 2216 -----
2217 2217 Заключване
2218 2218 Шлюзова врата
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 Географска дължина:
2222 2222 -----
2223 2223 Външен вид
2224 2224 Наблюдателница
2225 2225 -----
2226 2226 Търсене на бреговата линия...
2227 2227 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 Най-малък номер
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Главната база данни не съдържа възела {0}
2239 2239 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 Създава терасовидни къщи от един блок.
2243 2243 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2244 2244 Неправилно съставено изречение:
2245 2245 Изкуствени
2246 2246 Изкуствени
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Ръчна настройка на HTTP proxy
2251 2251 Карта
2252 2252 -----
2253 2253 Картографска проекция
2254 2254 Настройки на картата
2255 2255 Карта: {0}
2256 2256 Пристанище за яхти
2257 2257 Маркирайте "направено"
2258 2258 -----
2259 2259 Маркери от наименувани точки.
2260 2260 Маркери от {0}
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2264 2264 Материал
2265 2265 Макс.мащаб ниво:
2266 2266 Макс.височина (метри)
2267 2267 макс.дължина (метри)
2268 2268 макс.ширина (метри)
2269 2269 Макс. размер на кеша (в MB)
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Макс. скорост (км/ч)
2273 2273 Макс. маса (т)
2274 2274 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2275 2275 Максимална област за една заявка:
2276 2276 Съхраняване кеш (дни)
2277 2277 Макс.размер на кеша (MB)
2278 2278 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2279 2279 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2280 2280 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2281 2281 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2282 2282 Максимална дължина (в метри)
2283 2283 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2284 2284 Максимален брой възли в началната следа
2285 2285 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2286 2286 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2287 2287 Максимален брой сегменти за един път
2288 2288 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2289 2289 Поляна
2290 2290 Измерване на стойности
2291 2291 Измервания
2292 2292 -----
2293 2293 Член на
2294 2294 Членове
2295 2295 Членове (разрешени)
2296 2296 Членове (с конфликти)
2297 2297 Паметник
2298 2298 Име на меню
2299 2299 Име на меню (по подразбиране)
2300 2300 Бързи клавишни комбинации за менюто
2301 2301 Меню: {0}
2302 2302 Проекция Меркатор
2303 2303 Обединение
2304 2304 Обедини точки
2305 2305 -----
2306 2306 Обединение на слоя
2307 2307 Обедини точките в най-старата от тях.
2308 2308 -----
2309 2309 Обединява избраното
2310 2310 Обединява текущия слой в друг слой
2311 2311 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2312 2312 Обедини този слой с друг слой
2313 2313 Обедини {0} точки
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Обединена версия
2319 2319 -----
2320 2320 Съобщение за деня не е налично
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Военен
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Мин. скорост (км/ч)
2329 2329 Мини кръгово движение
2330 2330 Миниголф
2331 2331 Минимално разстояние (в пиксели)
2332 2332 Минути: {0}
2333 2333 Огледално
2334 2334 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 Липсваща кодировка
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 понеделник-петък 08:30-20:00
2355 2355 Режим: Рисуване Фокус
2356 2356 Режим: {0}
2357 2357 Безрежимна работа (Потлач стил)
2358 2358 Променени времена на аудио файлове.
2359 2359 Група модификатори
2360 2360 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2361 2361 Обмяна на валута
2362 2362 Монорелса
2363 2363 Забележителност
2364 2364 -----
2365 2365 Повече информация за тази възможност
2366 2366 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2367 2367 Повече от един път "от" са намерени.
2368 2368 Повече от един път "до" са намерени.
2369 2369 Повече от един "през" са открити.
2370 2370 Мотел
2371 2371 Моторни спортове
2372 2372 Автомобил
2373 2373 -----
2374 2374 Мотоциклет
2375 2375 Магистрала
2376 2376 Автомагистрала
2377 2377 Магистрален възел
2378 2378 Автомагистрална връзка
2379 2379 Планински проход
2380 2380 Планинско колоездене
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Премести надолу
2384 2384 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2385 2385 Преместване на елементи
2386 2386 Преместване филтъра надолу
2387 2387 Преместване филтъра нагоре
2388 2388 Преместване наляво
2389 2389 -----
2390 2390 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2391 2391 Преместване обекти {0}
2392 2392 Преместване надясно
2393 2393 Преместване на текущо избраните членове надолу
2394 2394 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2395 2395 Преместване избрания слой един ред надолу.
2396 2396 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2397 2397 Премести избраните точки в линия
2398 2398 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Премести
2404 2404 Премести нагоре
2405 2405 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2406 2406 Преместване {0}
2407 2407 Премества обектите {0}
2408 2408 Кал
2409 2409 Многобой
2410 2410 -----
2411 2411 Мултиполигон
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 Музей
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 Моя версия
2421 2421 Моя версия (местна база данни)
2422 2422 Моята версия с Обединената
2423 2423 Моя с Тяхния
2424 2424 Грешка при NMEA импортиране!
2425 2425 Успешно NMEA импортиране
2426 2426 NMEA-0183 файлове
2427 2427 NPE Карти
2428 2428 NPE Карти (Tim)
2429 2429 Име
2430 2430 -----
2431 2431 Потребителско име
2432 2432 Название: {0}
2433 2433 Наименувани точки от следа от {0}
2434 2434 Наименовани точки от следата.
2435 2435 Теснолинейка
2436 2436 Национална
2437 2437 Национален парк
2438 2438 Природен резерват
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2442 2442 Мрежа
2443 2443 Изключение свързано с мрежата
2444 2444 -----
2445 2445 Нов
2446 2446 -----
2447 2447 Нов проблем
2448 2448 Нов ключ
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 Нова роля
2452 2452 Нова стойност
2453 2453 Нова стойност за {0}
2454 2454 Следващ
2455 2455 Следващо изображение
2456 2456 Нощен клуб
2457 2457 Не
2458 2458 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2459 2459 Не е открит слой с GPX данни.
2460 2460 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2461 2461 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 Няма бърза клавишна комбинация
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Не е намерен път "от".
2468 2468 Не е намерен път "до".
2469 2469 Не е открит възел или път "през".
2470 2470 -----
2471 2471 Няма промени за качване.
2472 2472 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2473 2473 -----
2474 2474 Няма конфликти за показване.
2475 2475 Няма открит текущ набор от данни
2476 2476 В тази зона няма намерени данни
2477 2477 На устройството не са открити данни.
2478 2478 Никакви данни не са заредени.
2479 2479 Без дата
2480 2480 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2481 2481 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2482 2482 Без изход
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Без изображение
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2489 2489 -----
2490 2490 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2491 2491 Няма отворен сисък с промени.
2492 2492 Няма отворени пакети с промени
2493 2493 -----
2494 2494 Не е посочена парола.
2495 2495 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2496 2496 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Не е избрана връзка
2501 2501 Няма избрана GPX следа
2502 2502 Няма слоеве за целта
2503 2503 -----
2504 2504 Не е посочено потребителско име.
2505 2505 Невалиден URL на WMS или ID
2506 2506 Няма грешки при проверката
2507 2507 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2508 2508 Не, изход
2509 2509 Не, отказване на операцията
2510 2510 Не, продължава редактирането
2511 2511 Не, не прилагай!
2512 2512 -----
2513 2513 Възел
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 Възел {0}
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Възли
2521 2521 Възли в една и съща позиция
2522 2522 Точки с еднакви имена
2523 2523 Възли(решени)
2524 2524 Възли(с конфликт)
2525 2525 -----
2526 2526 Никога
2527 2527 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2528 2528 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2529 2529 Нормално
2530 2530 Север
2531 2531 Не е намерен
2532 2532 Не сте свързан
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Забележка
2537 2537 -----
2538 2538 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2539 2539 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2540 2540 Банкноти
2541 2541 Нищо
2542 2542 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2546 2546 Няма нищо избрано за показване.
2547 2547 Нищо не е избрано!
2548 2548 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2549 2549 -----
2550 2550 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2551 2551 -----
2552 2552 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2553 2553 Номер
2554 2554 Брой на жилата на всеки кабел
2555 2555 -----
2556 2556 Схема на номериране
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 ОК
2561 2561 ОК - нов опит
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 OSM Данни
2565 2565 OSM парола
2566 2566 OSM сървърни файлове
2567 2567 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 ID на обекта:
2575 2575 Обектът е изтрит
2576 2576 История на обекта
2577 2577 Тип на обекта:
2578 2578 Обект с история
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Обекти за добавяне:
2582 2582 Обекти за изтриване:
2583 2583 Променени обекти:
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 Нечетни
2589 2589 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2590 2590 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2591 2591 Отместване:
2592 2592 Стар ключ
2593 2593 Стара роля
2594 2594 Стара стойност
2595 2595 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2596 2596 При нужда
2597 2597 При качване
2598 2598 Еднопосочна
2599 2599 Пътища от една точка
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 Еднопосочна
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2613 2613 Само в началото на път.
2614 2614 Само на векторни слоеве
2615 2615 -----
2616 2616 Само до две области могат да бъдат свързани към момента.
2617 2617 -----
2618 2618 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2619 2619 Отваряне на местоположение…
2620 2620 Отваряне на OpenStreetBugs
2621 2621 Отваряне на видимите...
2622 2622 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2623 2623 -----
2624 2624 Отваряне на файл.
2625 2625 -----
2626 2626 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2627 2627 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2628 2628 Отваряне списъка с всички релации
2629 2629 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2630 2630 Отваряне списък с възли на маршрут
2631 2631 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2632 2632 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2633 2633 -----
2634 2634 Отваряне на списък с избрани обекти.
2635 2635 -----
2636 2636 Отваряне на връзка URL.
2637 2637 Редактиране на релацията
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Отвори друга GPX следа
2641 2641 Отваряне друга снимка
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2646 2646 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2647 2647 Отваряне на топографския инструмент...
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Отваряне на прозореца за измервания.
2651 2651 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2652 2652 Отваряне на прозореца с проверките.
2653 2653 Отвори...
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2660 2660 -----
2661 2661 OpenStreetMap данни
2662 2662 -----
2663 2663 Работно време
2664 2664 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2665 2665 Отваряне на файлове
2666 2666 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 Оператор
2670 2670 Оптика
2671 2671 Незадължителни Атрибути:
2672 2672 -----
2673 2673 Незадължителни типове
2674 2674 Био магазин
2675 2675 оригинален път
2676 2676 Ортогонализиране
2677 2677 -----
2678 2678 Ортогонализиране
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Друго
2683 2683 Други информационни точки
2684 2684 Туристически стоки (за активен отдих)
2685 2685 -----
2686 2686 Припокриващи се области
2687 2687 Припокриващи се пътища / магистрали
2688 2688 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2689 2689 Припокриващи се ЖП линии
2690 2690 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2691 2691 Припокриващи се пътища / линии
2692 2692 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2693 2693 Припокриващи се пътища.
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Презаписване
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Стил на изобразяване {0}: {1}
2706 2706 Проблем с изобразяването
2707 2707 -----
2708 2708 Хартия
2709 2709 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Родителски релации
2717 2717 Парк
2718 2718 -----
2719 2719 Паркинг
2720 2720 Улица паркинг
2721 2721 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Парола
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Поставяне
2735 2735 Поставяне...
2736 2736 Поставяне на маркери
2737 2737 -----
2738 2738 Поставяне на съдържанието на буфера
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Пътека
2742 2742 Дължина на пътя
2743 2743 Синтактична грешка: Шаблонът {0} в {1} е недопустим!
2744 2744 Връх
2745 2745 Пешеходна улица
2746 2746 Пешеходна пътека
2747 2747 Тип пешеходна пътека
2748 2748 Пешеходци
2749 2749 Пелота
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2754 2754 Изпълнение на проверка на данните
2755 2755 Позволени действия
2756 2756 Аптека
2757 2757 Телефонен номер
2758 2758 Тел. номер
2759 2759 -----
2760 2760 Време на снимката (от EXIF):
2761 2761 Снимките не съдържат времева информация
2762 2762 Физическо изтриване от местната база данни
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 Място за пикник
2770 2770 Кей
2771 2771 Тръбопровод
2772 2772 Тип писта
2773 2773 Игрище
2774 2774 Място за богослужение
2775 2775 Места
2776 2776 Изпълнение/Пауза на звука.
2777 2777 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2778 2778 Площадка
2779 2779 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Моля въведете описание за вашата следа.
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Моля въведете филтър.
2790 2790 Въведете геогр. ширина в диапазона [-90 .. 90]
2791 2791 Въведете геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Моля, въведете низ за търсене.
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 Моля, въведете потребителско име
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 Въведете валидна геогр. дължина в диапазона [-180 .. 180]
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 Моля въведете маркери за вашата следа.
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 Моля, изберете ключ
2831 2831 Моля, изберете схема за използване.
2832 2832 -----
2833 2833 Изберете стойност
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Моля, изберете елемент.
2837 2837 Моля изберете поне четири точки.
2838 2838 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
2839 2839 -----
2840 2840 Моля изберете поне един възел или път.
2841 2841 Моля, изберете поне един ред за копиране
2842 2842 Моля изберете поне един път за опростяване.
2843 2843 Моля, изберете поне една линия.
2844 2844 Изберете не по-малко от три точки.
2845 2845 Моля, изберете поне две точки за обединение.
2846 2846 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
2847 2847 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
2848 2848 Моля, изберете нещо за копиране.
2849 2849 -----
2850 2850 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
2851 2851 Моля, изберете ред за изтриване.
2852 2852 Моля, изберете ред за редактиране
2853 2853 Моля, изберете схема за изтриване.
2854 2854 -----
2855 2855 Моля, изберете слой за целта
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
2859 2859 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
2860 2860 Разширения доставяни с JOSM
2861 2861 -----
2862 2862 Информация за добавка
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Разширения
2866 2866 -----
2867 2867 Име на пункта
2868 2868 Номер на пункта
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Полиция/Милиция
2872 2872 Политическа
2873 2873 Порт:
2874 2874 позиция
2875 2875 Само позиция
2876 2876 -----
2877 2877 Положение, време, дата, скорост
2878 2878 Положение, време, дата, скорост, височина
2879 2879 Пощенска кутия
2880 2880 -----
2881 2881 Пощенска станция
2882 2882 Пощенски код
2883 2883 -----
2884 2884 Електроцентрала
2885 2885 Линия за електропренос
2886 2886 Електростанция
2887 2887 Електроподстанция
2888 2888 Електрически стълб от ЕПМ
2889 2889 Нарушение на предсъстоянието.
2890 2890 Нарушение на предварителното състояние
2891 2891 Предефиниран
2892 2892 -----
2893 2893 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Настройки
2898 2898 Предпочитанията са записани на {0}
2899 2899 Настройки…
2900 2900 Подготовка на OSM данните...
2901 2901 -----
2902 2902 Подготвяне на базата данни ...
2903 2903 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
2904 2904 Подготовка на примитивите за качване ...
2905 2905 -----
2906 2906 Историческа ЖП линия
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 Шаблони
2910 2910 Шаблоните не съдържат такъв ключ
2911 2911 Шаблоните не съдържат стойност
2912 2912 Предишен
2913 2913 Предишно изображение
2914 2914 Първокласен път / главна
2915 2915 Връзка с първокласен път
2916 2916 Основен модификатор:
2917 2917 Примитив
2918 2918 -----
2919 2919 Затвор
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Метод на проекция
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 Настройки
2932 2932 Параметри / Отношения
2933 2933 Проверка на параметрите:
2934 2934 Параметри на избраните обекти
2935 2935 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
2936 2936 -----
2937 2937 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
2938 2938 Свойства на
2939 2939 Характеристики (с конфликти)
2940 2940 Параметри/Отношения
2941 2941 Свойства: {0} / Членство: {1}
2942 2942 Стойности съдържащи HTML елементи
2943 2943 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
2944 2944 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
2945 2945 Опишете измененията на качваните от вас данни:
2946 2946 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
2947 2947 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
2948 2948 Предоставя маршрутизиращи възможности.
2949 2949 -----
2950 2950 Бар
2951 2951 -----
2952 2952 Обществена сграда
2953 2953 -----
2954 2954 Обществен транспорт
2955 2955 Обществен транспорт
2956 2956 -----
2957 2957 Обектът ''{0}'' е изтрит
2958 2958 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
2959 2959 -----
2960 2960 Кариера
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 Състезателна писта
2974 2974 ракет
2975 2975 ЖП Линия
2976 2976 Железница
2977 2977 Малка ЖП гара
2978 2978 ЖП платформа
2979 2979 Железопътен път
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 Размер на растера: {0}
2983 2983 Изходни GPS данни
2984 2984 Прочетане първо
2985 2985 -----
2986 2986 Прочитане на снимки...
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 Четене {0}...
2993 2993 За прочитане
2994 2994 Истинско име
2995 2995 Действително да затворим?
2996 2996 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
2997 2997 Спортна площадка
2998 2998 Трансформирано изображение...
2999 2999 Рециклиране
3000 3000 Отново
3001 3001 Повтаряне на последното отменено действие.
3002 3002 Означение
3003 3003 Референция (коловоз #)
3004 3004 Ref номер
3005 3005 -----
3006 3006 Отнася се за
3007 3007 Обновяване
3008 3008 Област
3009 3009 Отхвърляне конфликтите и записване
3010 3010 Релация
3011 3011 Релация ...
3012 3012 Редактор на връзки: Сваляне на членове
3013 3013 Редактор на връзки: Преместване надолу
3014 3014 Редактор на връзки: Преместване нагоре
3015 3015 Редактор на връзки: Премахване
3016 3016 Редактор на отношения: Премахване на избраното
3017 3017 -----
3018 3018 Редактор на връзки: Сортиране
3019 3019 Връзката е изтрита
3020 3020 -----
3021 3021 Връзка {0}
3022 3022 -----
3023 3023 Връзки
3024 3024 Връзки: {0}
3025 3025 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3026 3026 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
3027 3027 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3028 3028 Религия
3029 3029 Презареди
3030 3030 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
3031 3031 Презареждане грешни квадранти
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Дистанционно
3036 3036 -----
3037 3037 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3038 3038 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3039 3039 Премахни
3040 3040 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3041 3041 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3042 3042 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Премахни от базата данни
3048 3048 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3049 3049 Премахване на снимка от слой
3050 3050 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3051 3051 Премахване на маркери от вътрешни пътища
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
3063 3063 Премахнати елементи от връзки
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Изтриване на повтарящи се точки...
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Преименуване на слой
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Под наем
3074 3074 Сервиз
3075 3075 Замяна на "{0}" с "{1}" за
3076 3076 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
3077 3077 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
3078 3078 -----
3079 3079 Съобщаване за грешка
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Подробности на заявката: {0}
3085 3085 Резервоар
3086 3086 Нулиране
3087 3087 Нулиране на cookie
3088 3088 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
3089 3089 Нулирай ID
3090 3090 -----
3091 3091 Възстановяване на параметрите по подразбиране
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 Улица
3097 3097 Жилищна зона
3098 3098 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
3099 3099 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
3100 3100 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
3101 3101 Разрешаване
3102 3102 Разрешаване на конфликти
3103 3103 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
3104 3104 Решаване конфлики на координати в {0}
3105 3105 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
3106 3106 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
3107 3107 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
3113 3113 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
3114 3114 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
3115 3115 -----
3116 3116 Ресторант
3117 3117 -----
3118 3118 Ограничения
3119 3119 Търговия на дребно
3120 3120 Подпорна стена
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 Обръщане разделянето на сграда
3135 3135 Промяна посоката на линиите
3136 3136 Обръщане разделянето на сграда
3137 3137 Обръщане разделянето на сграда
3138 3138 Връщане и Комбиниране
3139 3139 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
3140 3140 Обратен маршрут
3141 3141 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3142 3142 -----
3143 3143 Промяна посоката на линиите
3144 3144 -----
3145 3145 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3146 3146 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3147 3147 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
3148 3148 Обръща номерата на къщите от сграда.
3149 3149 Ревизия
3150 3150 Колоездене
3151 3151 Река
3152 3152 Речен бряг
3153 3153 Път (неизвестен тип)
3154 3154 Пътни ограничения
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Роля
3158 3158 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3159 3159 Роля:
3160 3160 Роли в релации, отнасящи се за
3161 3161 Завъртане на 180°
3162 3162 Завъртане на 270°
3163 3163 Завъртане на 90°
3164 3164 Завърти изображението наляво
3165 3165 Завърти изображението надясно
3166 3166 Завърти наляво
3167 3167 Завърти надясно
3168 3168 Кръгово движение
3169 3169 Маршрут
3170 3170 -----
3171 3171 Състояние на пътя
3172 3172 Тип маршрут
3173 3173 Показани са пътища за:
3174 3174 Маршрутизиране
3175 3175 Настройки на разширение маршрутизатор
3176 3176 Ръгби
3177 3177 Руини
3178 3178 -----
3179 3179 Апроксимация Douglas-Peucker...
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Проверява се за: {0}
3183 3183 Опростяване на геометрията...
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 SIM-карти
3187 3187 Двойна врата
3188 3188 Запазване
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Запазване като…
3192 3192 Съхраняване GPX файл
3193 3193 Запис на слой
3194 3194 Съхраняване OSM файл
3195 3195 -----
3196 3196 Запис на слоя WMS
3197 3197 Запис на WMS слоя във файл
3198 3198 Записване въпреки всичко
3199 3199 Запис на данните във файл на всяка минута.
3200 3200 Записване на текущите данни в нов файл.
3201 3201 Запазване на текущите данни.
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3206 3206 -----
3207 3207 Запис/Качване и край.
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 Сканирана карта...
3214 3214 Сканиране на директория {0}
3215 3215 Училище
3216 3216 Вторични суровини
3217 3217 Сипей
3218 3218 Шубрак
3219 3219 Търсене
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Търсене на обекти.
3223 3223 Търсене...
3224 3224 -----
3225 3225 Търси:
3226 3226 Второ име
3227 3227 Второкласен път
3228 3228 Втори модификатор:
3229 3229 Секунди: {0}
3230 3230 Изключение свързано със сигурността
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3237 3237 Избиране
3238 3238 Избиране на всичко
3239 3239 -----
3240 3240 Изберете WMS слой
3241 3241 -----
3242 3242 Изберете един затворен път от поне четири възела.
3243 3243 -----
3244 3244 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Избор на комуна
3250 3250 Изберете един от вариантите:
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Избиране варианти за чертане на линиите.
3258 3258 -----
3259 3259 Избиране на точката под курсора.
3260 3260 -----
3261 3261 Изберете обекти за качване
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 Изберете целеви слой
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Изберете два пътя с общ възел
3288 3288 Изберете два пътя с единствен общ възел
3289 3289 Избор с даденото търсене
3290 3290 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Избрана следа: {0}
3294 3294 Избор
3295 3295 Площ на селекцията
3296 3296 Дължина на селекцията
3297 3297 Няма нищо избрано.
3298 3298 -----
3299 3299 Селекцията е неподходяща!
3300 3300 Избрано: {0}
3301 3301 Самопресичащи се пътища
3302 3302 -----
3303 3303 На отделен слой
3304 3304 Разделител
3305 3305 Последователност
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Помощна улица
3309 3309 Услуги
3310 3310 Тип помощна улица
3311 3311 -----
3312 3312 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3313 3313 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3314 3314 Задай всички да са по подразбиране
3315 3315 Заване на прозрачен фон.
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3324 3324 Задай по подразбиране
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3329 3329 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3330 3330 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3331 3331 -----
3332 3332 Установява роля за избраните членове
3333 3333 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3334 3334 Настройки по подразбиране
3335 3335 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3336 3336 Настройки
3337 3337 Настройки на разширението за дистанционно управление
3338 3338 Настройки на разширение SlippyMap
3339 3339 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3340 3340 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3341 3341 Споделяне на автомобили
3342 3342 -----
3343 3343 Навес
3344 3344 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3345 3345 Преместване всички следи на север (в градуси)
3346 3346 Обувки
3347 3347 Стрелба
3348 3348 Пазаруване
3349 3349 Магазини
3350 3350 -----
3351 3351 Бърз клавиш
3352 3352 Настройки клавишни комбинации
3353 3353 Най-кратък
3354 3354 -----
3355 3355 Разширението да бъде ли изключено?
3356 3356 Трябва ли да бъде качено?
3357 3357 Покажи
3358 3358 Показване GPS данни.
3359 3359 Показване статус
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Показване на информация
3367 3367 Показване информационното ниво при качване.
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3372 3372 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3373 3373 -----
3374 3374 Показване на стартова картинка
3375 3375 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Показване на проверките извършвани при качване.
3379 3379 Показване на тази помощ
3380 3380 Показване/скриване
3381 3381 Показване/скирване на Текст/Икони
3382 3382 -----
3383 3383 Сицилия - Италия
3384 3384 Подобно наименувани пътища
3385 3385 Опростяване на път
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3390 3390 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3391 3391 Отделни елементи
3392 3392 Размер на Landsat изображенията (точки)
3393 3393 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3394 3394 Скейтборд
3395 3395 Фигурно пързаляне
3396 3396 Ски
3397 3397 Ски
3398 3398 Пропусни свалянето
3399 3399 Пропускане на свалянето
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Интерактивна карта
3404 3404 Интерактивна карта
3405 3405 -----
3406 3406 Хелинг
3407 3407 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3408 3408 -----
3409 3409 Снегоход
3410 3410 Футбол
3411 3411 Разрешаване на конфликти
3412 3412 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3413 3413 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3414 3414 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3415 3415 -----
3416 3416 Сортиране меню шаблони
3417 3417 Сортиране на членовете на връзката
3418 3418 Източник
3419 3419 Изходен текст
3420 3420 Места за инвалиди
3421 3421 Запазени места за родители
3422 3422 Запазени места за жени
3423 3423 Скорост
3424 3424 Скорост (км/ч)
3425 3425 Пътна камера
3426 3426 Шипове
3427 3427 Разделяне на линия
3428 3428 Разделяне на линията в избраната точка.
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Разделяне път {0} на {1} части
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Спорт
3436 3436 Спорт (с топка)
3437 3437 Спортни съоражения
3438 3438 Спорт
3439 3439 Спортен център
3440 3440 Извор
3441 3441 Стадион
3442 3442 Стандартен параметри на unix геометрия
3443 3443 Звезди
3444 3444 Стартиране търсене
3445 3445 Начало на подравняването
3446 3446 Започни сваляне
3447 3447 Начало на свалянето на данни
3448 3448 Започване на нов път от последния възел.
3449 3449 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 Започване на преглед на директории
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Област/Щат
3461 3461 -----
3462 3462 Книжарница
3463 3463 -----
3464 3464 Състояние
3465 3465 Статус Репорт
3466 3466 Стъпала
3467 3467 Стълби за преминаване през ограда
3468 3468 Стоп
3469 3469 -----
3470 3470 Поток
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Име на улица
3474 3474 -----
3475 3475 Пътна Мрежа
3476 3476 Улици NRW Geofabrik.de
3477 3477 Стилът за вътрешния път ''{0}'' се равнява на мултиполигон.
3478 3478 Стилът за външния път ''{0}'' се разминава.
3479 3479 Стил за ограничение {0} не е намерен.
3480 3480 Приемане на филтър
3481 3481 Квартал/предградие
3482 3482 Метро
3483 3483 Вход в метро
3484 3484 Бързи клавиши за подменюта
3485 3485 -----
3486 3486 Успешно отворен списък с промени {0}
3487 3487 Супермаркет
3488 3488 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Пътна настилка
3492 3492 Видеонаблюдение
3493 3493 Точка на наблюдение
3494 3494 Топограф
3495 3495 -----
3496 3496 Топограф...
3497 3497 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3498 3498 Плуване
3499 3499 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Описание на символ
3504 3504 -----
3505 3505 Синхронизиране аудио
3506 3506 Синхронизиране на целия набор данни
3507 3507 Синхронизиране само на възел {0}
3508 3508 Синхронизиране само на релацията {0}
3509 3509 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3510 3510 Синхронизиране само на пътя {0}
3511 3511 файлове TCX (*.tcx)
3512 3512 Тенис на маса
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 Маркирай пътищата като
3518 3518 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3519 3519 Източници за TagChecker
3520 3520 Тестер на шаблони за маркиране
3521 3521 Шаблони за маркиране
3522 3522 Маркери
3523 3523 -----
3524 3524 Етикети и членове
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Етикети на списък с промени {0}
3529 3529 -----
3530 3530 Маркери с празни стойности
3531 3531 -----
3532 3532 файлове на TangoGPS (*.log)
3533 3533 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3534 3534 успешно внасяне от TangoGPS
3535 3535 -----
3536 3536 Такси
3537 3537 -----
3538 3538 Телефон
3539 3539 Телефонни карти
3540 3540 Тенис
3541 3541 -----
3542 3542 Разделяне на сграда
3543 3543 Разделяне на сграда
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Третокласен
3548 3548 Трети модификатор:
3549 3549 Тест
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Направлението на създавания линеен сегмент.
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3569 3569 Пътят "от" не започва или не завършва във възел "през".
3570 3570 Пътят "от" не започва или свършва във възел "през".
3571 3571 Пътят "до" не започва или свършва във възел "през".
3572 3572 Пътят "до" не започва или свършва в път "през".
3573 3573 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3574 3574 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Текушата селекция не може да се използва за разделяне.
3582 3582 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Документът не съдържа данни
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Географска ширина на показалеца на мишката.
3593 3593 Географската дължина на показалеца на мишката.
3594 3594 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3595 3595 -----
3596 3596 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3597 3597 -----
3598 3598 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3599 3599 -----
3600 3600 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3601 3601 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3605 3605 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3606 3606 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3607 3607 -----
3608 3608 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3609 3609 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3610 3610 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3611 3611 -----
3612 3612 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3613 3613 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3614 3614 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3615 3615 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3616 3616 -----
3617 3617 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3618 3618 -----
3619 3619 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3620 3620 Началното положение е извън границите на рамката
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
3626 3626 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3627 3627 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3628 3628 Театър
3629 3629 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3630 3630 Тяхна версия
3631 3631 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3632 3632 Тяхната версия с Обединената
3633 3633 Развлекателен парк
3634 3634 -----
3635 3635 Няма отворени пакети с промени
3636 3636 -----
3637 3637 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3638 3638 -----
3639 3639 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3640 3640 {0} конфликт(а) при въвеждането
3641 3641 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Това е след края на записа
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3650 3650 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3651 3651 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3652 3652 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3653 3653 -----
3654 3654 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3655 3655 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3656 3656 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3657 3657 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3658 3658 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3659 3659 -----
3660 3660 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3661 3661 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3662 3662 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3663 3663 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3664 3664 -----
3665 3665 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3666 3666 -----
3667 3667 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3668 3668 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3674 3674 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3675 3675 Номера квадранти
3676 3676 Източници на квадранти
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Часова зона:
3681 3681 Часови пояс: {0}
3682 3682 На...
3683 3683 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 Превключване режима на цял екран
3688 3688 Покажи/скрий GPX линии
3689 3689 Превключване режим каркас
3690 3690 Превключване режима на цял екран
3691 3691 -----
3692 3692 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3693 3693 Превключване видимостта на избрания слой.
3694 3694 Превключи: {0}
3695 3695 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3696 3696 Тоалетни
3697 3697 -----
3698 3698 Пътна такса
3699 3699 Място за плащане пътна такса
3700 3700 Инструмент: {0}
3701 3701 Лента с инструменти
3702 3702 Настройка на панела с инструменти
3703 3703 Инструменти
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Туризъм
3707 3707 Кула
3708 3708 -----
3709 3709 Тип на кулата
3710 3710 Град (под 100 000)
3711 3711 Кметство
3712 3712 -----
3713 3713 Играчки
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Проследяване
3719 3719 Черен път
3720 3720 Оцветяване на следата
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Светофар
3726 3726 Трамвай
3727 3727 Трамвайна спирка
3728 3728 Транспорт
3729 3729 Пътуване
3730 3730 Туристическа агенция
3731 3731 Дърво
3732 3732 Автострада
3733 3733 Автострадна връзка
3734 3734 -----
3735 3735 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3736 3736 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
3737 3737 Тунел
3738 3738 Начало на тунел
3739 3739 -----
3740 3740 Ограничения при завиване
3741 3741 Обръщало
3742 3742 Разширение за обръщане
3743 3743 турникет (контрол на достъпа)
3744 3744 ЖП Обръщаща платформа
3745 3745 Тип
3746 3746 Тип име (UK)
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 UIC-Референция
3750 3750 НЕИЗВЕСТНО
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 Разсъедини пътища
3761 3761 -----
3762 3762 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
3763 3763 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
3764 3764 -----
3765 3765 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
3766 3766 -----
3767 3767 Неможе да се прочете Дълж/Шир
3768 3768 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
3769 3769 Некласифициран
3770 3770 Незатворени пътища.
3771 3771 Незатворен път
3772 3772 -----
3773 3773 Несвързани пътища.
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Възстановяване на изтрити допълнителни възли?
3782 3782 Възстановяване след изтриване на свързани примитиви?
3783 3783 Отмяна
3784 3784 -----
3785 3785 Отмени преместването
3786 3786 -----
3787 3787 Отменяне на последното действие.
3788 3788 Отсъедини панела
3789 3789 Неочаквана грешка
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Неочакван знак: {0}
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
3801 3801 Освобождаване
3802 3802 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
3803 3803 Незапелен възел
3804 3804 Университет
3805 3805 Непознато разширение на файл: {0}
3806 3806 Неизвестен хост
3807 3807 Неизвестен статус на проблема
3808 3808 Неизвестен формат за натрупване
3809 3809 Неизвестен тип членство за ''{0}''.
3810 3810 Непознат режим {0}.
3811 3811 -----
3812 3812 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
3813 3813 Неизвестна роля ''{0}''.
3814 3814 Неизвестно изречение:
3815 3815 Неизвестен тип: {0}
3816 3816 Ненаименовано съединение
3817 3817 Ненаименуван и некласифициран път
3818 3818 Неименовани пътища
3819 3819 Неподредени брегови линии
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Размаркиране всичко
3826 3826 Размаркиране всичко (escape)
3827 3827 Размаркиране всичко (focus)
3828 3828 Сваля избора от всички обекти.
3829 3829 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
3830 3830 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Немаркирани или несвързани точки
3834 3834 Немаркирани пътища
3835 3835 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
3836 3836 Нагоре
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Обновяване на данните
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Обновяване списъка с промени ...
3856 3856 Актуализиране на данните
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 Качване
3861 3861 Качване на промени
3862 3862 Параметри при качване
3863 3863 Качване на следа
3864 3864 Качване на следи
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Качването е отменено
3868 3868 Качване на данни
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
3874 3874 -----
3875 3875 Качване на избраното
3876 3876 Качване на променените примитиви
3877 3877 Качете текущите параметри на сървъра
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
3882 3882 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
3883 3883 Качване на GPX следа
3884 3884 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
3885 3885 Качване и запис на променените слоеве...
3886 3886 Качване на данни...
3887 3887 Качване на данни за слой ''{0}''
3888 3888 -----
3889 3889 Качване на следи на openstreetmap.org
3890 3890 Използване
3891 3891 Използване
3892 3892 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
3893 3893 -----
3894 3894 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Използване на сложен параметров тест.
3901 3901 Използване на десетични градуси.
3902 3902 Използване на стойностите по подразбиране
3903 3903 Използване на файл с данни по подразбиране.
3904 3904 -----
3905 3905 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
3906 3906 -----
3907 3907 Изпозване на слой за грешки.
3908 3908 Използвай глобалните настройки.
3909 3909 Използване на списък за пропускане.
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
3915 3915 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
3916 3916 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
3917 3917 -----
3918 3918 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
3919 3919 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
3920 3920 Изполвайте избраната от списъка схема.
3921 3921 Използван стил
3922 3922 Потребител
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Потребител:
3926 3926 Потребителско име
3927 3927 -----
3928 3928 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
3929 3929 Проверка
3930 3930 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
3931 3931 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
3932 3932 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
3933 3933 -----
3934 3934 Проверка
3935 3935 Грешки при проверка
3936 3936 -----
3937 3937 Стойност
3938 3938 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Стойност:
3945 3945 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
3946 3946 -----
3947 3947 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
3948 3948 Автомат за стоки
3949 3949 Продукти за автоматична продажба
3950 3950 Версия
3951 3951 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
3952 3952 -----
3953 3953 Версия {0}
3954 3954 Версия {0} създадена на {1} от {2}
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Версия: {0}
3959 3959 Ветеринар
3960 3960 -----
3961 3961 Видео
3962 3962 Преглед
3963 3963 Изглед: {0}
3964 3964 Място с добра гледка
3965 3965 Село
3966 3966 Зелено село
3967 3967 Град/Село
3968 3968 Лозе
3969 3969 Видимост
3970 3970 Видимо състояние:
3971 3971 домашната страница
3972 3972 -----
3973 3973 Калибровка на звукозаписа
3974 3974 Вулкан
3975 3975 Волтаж
3976 3976 -----
3977 3977 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
3978 3978 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
3979 3979 Тоалетна
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 файлове WMS (*.wms)
3983 3983 WMS Слой
3984 3984 Настройки модул WMS
3985 3985 -----
3986 3986 WMS URL (по подразбиране)
3987 3987 -----
3988 3988 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
3989 3989 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
3990 3990 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
3991 3991 -----
3992 3992 Изчакване 10 секунди
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Стена
3997 3997 Внимание
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
4001 4001 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Предупреждение: {0}
4068 4068 Предупреждения
4069 4069 Автомивка
4070 4070 -----
4071 4071 Пречиствателна станция
4072 4072 Вода
4073 4073 Аквапарк
4074 4074 Водонапорна кула
4075 4075 Водопад
4076 4076 Хидротехническо съоръжение
4077 4077 Wave аудио файлове (*.wav)
4078 4078 -----
4079 4079 Информация за линия
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 Края на път близо до друг път/магистрала
4083 4083 Края на път близо до друг път/линия
4084 4084 Възел близо до друг път
4085 4085 -----
4086 4086 Път {0}
4087 4087 -----
4088 4088 Път:
4089 4089 WayPoint изображение
4090 4090 -----
4091 4091 Пътни точки
4092 4092 Пътища
4093 4093 Крайпътен кръст
4094 4094 Крайпътен параклис
4095 4095 Страница: {0}
4096 4096 Тегло
4097 4097 Бент / преливник
4098 4098 Мочурище
4099 4099 Инвалидна количка
4100 4100 -----
4101 4101 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
4102 4102 При импорт на аудио, създай маркери от...
4103 4103 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
4104 4104 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
4105 4105 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
4106 4106 Цялата група
4107 4107 Ширина (метри)
4108 4108 -----
4109 4109 Мелница
4110 4110 -----
4111 4111 Каркас
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 Гора
4115 4115 Цех
4116 4116 Светът
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Неправилно подредени пътища.
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Да
4127 4127 Да, приложи го!
4128 4128 Да, създай конфликт и затвори
4129 4129 -----
4130 4130 Да, дръпни изображенията
4131 4131 Да, изчисти го!
4132 4132 Да, нулирай ID
4133 4133 -----
4134 4134 Да, възстанови от изтриване също
4135 4135 -----
4136 4136 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
4137 4137 -----
4138 4138 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
4143 4143 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
4147 4147 Трябва да изберете поне един път.
4148 4148 -----
4149 4149 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
4150 4150 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
4151 4151 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
4152 4152 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
4153 4153 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
4154 4154 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
4155 4155 -----
4156 4156 Трябва да изберете GPX следа
4157 4157 -----
4158 4158 Нулеви координати:
4159 4159 Зоопарк
4160 4160 Мащаб
4161 4161 Мащаб (в метри)
4162 4162 Увеличаване
4163 4163 Намаляване
4164 4164 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
4165 4165 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
4166 4166 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
4167 4167 Увеличаване
4168 4168 -----
4169 4169 Намаляване
4170 4170 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4171 4171 Увеличение до
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 Показване на проблема
4175 4175 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4176 4176 Мащабиране по селекцията
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Показване на {0}
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
4187 4187 \nВисочина: {0} m
4188 4188 \n{0} км/ч
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 Назад
4194 4194 По-бързо
4195 4195 По-бързо възпроизвеждане.
4196 4196 Напред
4197 4197 Прескочи назад.
4198 4198 Прескочи напред
4199 4199 Следващ маркер
4200 4200 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4201 4201 Възпроизведи предишния маркер.
4202 4202 Изпълнение/Пауза
4203 4203 Предишен маркер
4204 4204 По-бавно
4205 4205 По-бавно възпроизвеждане
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 И
4210 4210 С
4211 4211 Ю
4212 4212 З
4213 4213 Д
4214 4214 Д
4215 4215 И
4216 4216 П
4217 4217 С
4218 4218 С
4219 4219 И
4220 4220 Р
4221 4221 З
4222 4222 Текст
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Редактиране: гара / станция
4231 4231 Гара / Спирка
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Ключ:
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 съкретено име на улицата
4240 4240 -----
4241 4241 добави към селекцията
4242 4242 адрес
4243 4243 за напреднали
4244 4244 -----
4245 4245 надземен транспорт
4246 4246 въздушен транспорт
4247 4247 Надземен_транспорт_тъмен
4248 4248 Надземен_транспорт_светъл
4249 4249 селскостопански
4250 4250 всички
4251 4251 алея
4252 4252 по азбучен ред
4253 4253 -----
4254 4254 алтернативен
4255 4255 удобства от тип {0}
4256 4256 Обществени услуги
4257 4257 Обществено осветление
4258 4258 Обществен трафик
4259 4259 Англиканска
4260 4260 храна за животни
4261 4261 -----
4262 4262 всеки
4263 4263 -----
4264 4264 стрелба с лък
4265 4265 област
4266 4266 -----
4267 4267 азиатска
4268 4268 асфалт
4269 4269 атлетика
4270 4270 австралийски футбол
4271 4271 автозараждане квадранти
4272 4272 автомащабиране
4273 4273 фон
4274 4274 точка за спиране назад
4275 4275 сегмент назад
4276 4276 -----
4277 4277 Бахаи
4278 4278 Баптизъм
4279 4279 бариера
4280 4280 преграда по пътя на движение
4281 4281 бейзбол
4282 4282 басейн
4283 4283 баскетбол
4284 4284 плаж
4285 4285 велосипед
4286 4286 -----
4287 4287 черно
4288 4288 синьо
4289 4289 тресавище
4290 4290 игра с мет.топчета
4291 4291 граница
4292 4292 игра с асим.топки
4293 4293 мост
4294 4294 маркер "мост" на точка
4295 4295 кафяво
4296 4296 индустриални развалини
4297 4297 Будизъм
4298 4298 сграда
4299 4299 -----
4300 4300 бургери
4301 4301 автобус
4302 4302 Направлява автобуси
4303 4303 кану
4304 4304 чувствителност към регистъра
4305 4305 Католическо
4306 4306 гробище
4307 4307 -----
4308 4308 промяна на селекцията
4309 4309 промяна областта видима на екрана
4310 4310 проверка на кеша...
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 китайска
4314 4314 -----
4315 4315 Християнство
4316 4316 цигари
4317 4317 град
4318 4318 алпинизъм
4319 4319 по часовниковата стрелка
4320 4320 -----
4321 4321 затворен път
4322 4322 въглища
4323 4323 брегова линия
4324 4324 павиран път
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 сбито
4328 4328 бетон
4329 4329 презервативи
4330 4330 настройване на списъка с промени
4331 4331 конфигуриране на свързаното DG100
4332 4332 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4333 4333 конфликт
4334 4334 иглолистен
4335 4335 връзка
4336 4336 ремонт
4337 4337 -----
4338 4338 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 крикет
4342 4342 крикет мрежи
4343 4343 крокет
4344 4344 -----
4345 4345 велоалея с маркер "велосипед"
4346 4346 велоспорт
4347 4347 данни
4348 4348 широколистен
4349 4349 изтриване на данните след импорт
4350 4350 -----
4351 4351 изтрито
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 остарял, вече невалиден
4356 4356 предназначен
4357 4357 с назначение
4358 4358 обиколка
4359 4359 -----
4360 4360 изключено
4361 4361 док
4362 4362 кучешки надбягвания
4363 4363 два
4364 4364 надолу
4365 4365 спускане
4366 4366 свалено
4367 4367 напитки
4368 4368 автомобилен
4369 4369 изток
4370 4370 лесно
4371 4371 редактиране gpx следи
4372 4372 точка за връзка със спешна помощ
4373 4373 конна езда
4374 4374 Евангелска
4375 4375 четни
4376 4376 примери
4377 4377 -----
4378 4378 торби за екскременти
4379 4379 експерт
4380 4380 false: параметъра е изрично изключен
4381 4381 двор ферма
4382 4382 -----
4383 4383 ферибот
4384 4384 търсене в селекцията
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 храна
4388 4388 пеш
4389 4389 футбол
4390 4390 пешеходен път с маркер "пеш"
4391 4391 форд
4392 4392 гора
4393 4393 -----
4394 4394 точка за спиране напред
4395 4395 сегмент напред
4396 4396 енергия от изкопаеми горива
4397 4397 свободна езда
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 от път
4401 4401 пълен
4402 4402 газ
4403 4403 немска
4404 4404 ледник
4405 4405 голф
4406 4406 поле за голф
4407 4407 -----
4408 4408 GPS маркер
4409 4409 GPS точка
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 трева
4416 4416 трева
4417 4417 чакъл
4418 4418 сиво
4419 4419 гръцка
4420 4420 зеленина
4421 4421 зелена площ
4422 4422 земя
4423 4423 гимнастика
4424 4424 среден
4425 4425 точка за спиране
4426 4426 здравеопазване
4427 4427 -----
4428 4428 пустош
4429 4429 подчертай
4430 4430 път / магистрала
4431 4431 път без означение (highway без reference)
4432 4432 път_от_пътна_мрежа
4433 4433 туристически маршрут
4434 4434 Индуизъм
4435 4435 исторически
4436 4436 история
4437 4437 хокей
4438 4438 -----
4439 4439 кон
4440 4440 конни надбягвания
4441 4441 хотел
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 водна енергия
4446 4446 изображение
4447 4447 Импортирани данни от {0}
4448 4448 неактивен
4449 4449 включително непосредствените наследници на родителските релации
4450 4450 непълен
4451 4451 незавършен път
4452 4452 индийска
4453 4453 -----
4454 4454 индустрия
4455 4455 вътрешен сегмент
4456 4456 за средно ниво
4457 4457 остров
4458 4458 италианска
4459 4459 Джайнизъм
4460 4460 японска
4461 4461 Свидетели на Йехова
4462 4462 Юдаизъм
4463 4463 кебаб
4464 4464 -----
4465 4465 земя
4466 4466 сметище
4467 4467 земеползване
4468 4468 земеползване от тип {0}
4469 4469 слой
4470 4470 маркер за слой със знак +
4471 4471 наляво
4472 4472 отдих и развлечение
4473 4473 отдих тип {0}
4474 4474 светла_вода
4475 4475 -----
4476 4476 линия
4477 4477 Жилищна улица
4478 4478 зареждане данни от API
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 заключване на скролирането
4482 4482 нисък
4483 4483 Лютеранство
4484 4484 мангрова гора
4485 4485 изкуствени съоръжения
4486 4486 яхт пристан
4487 4487 блато
4488 4488 макс. ширина
4489 4489 макс. дължина
4490 4490 макс. скорост за пешеходния път
4491 4491 Режим измерване
4492 4492 метал
4493 4493 Методизъм
4494 4494 мексиканска
4495 4495 военни
4496 4496 мин. ширина
4497 4497 мин. дължина
4498 4498 второстепенна линия
4499 4499 правописна грешка в името на ключа
4500 4500 смесен
4501 4501 Мормони
4502 4502 моторен спорт
4503 4503 автомобилен път
4504 4504 автомагистрала
4505 4505 Автомагистрална връзка
4506 4506 -----
4507 4507 кал
4508 4508 многобой
4509 4509 на няколко нива
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 Мусулманство
4513 4513 природа
4514 4514 естествен тип {0}
4515 4515 природа
4516 4516 вестници
4517 4517 следващ
4518 4518 не
4519 4519 няма описание
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 без модификатор
4523 4523 няма име
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 забранен ляв завой
4527 4527 забранен десен завой
4528 4528 забранено напред
4529 4529 забранен обратен завой
4530 4530 няма/никой
4531 4531 нордическа
4532 4532 север
4533 4533 североизток
4534 4534 северозапад
4535 4535 не е изтрито
4536 4536 -----
4537 4537 не е видимо (на сървъра)
4538 4538 -----
4539 4539 табела
4540 4540 начинаещ
4541 4541 атомна
4542 4542 -----
4543 4543 нечетни
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 нефт
4547 4547 стара ЖП линия
4548 4548 маркер "еднопосочна" на точка
4549 4549 -----
4550 4550 само ляв завой
4551 4551 само десен завой
4552 4552 само направо
4553 4553 -----
4554 4554 опции
4555 4555 -----
4556 4556 Православие
4557 4557 друга ЖП линия
4558 4558 -----
4559 4559 външен сегмент
4560 4560 извън областта за сваляне
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 паркинг
4565 4565 билети за паркиране
4566 4566 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4567 4567 асфалтиран път
4568 4568 павета
4569 4569 връх
4570 4570 чакъл
4571 4571 -----
4572 4572 светофар контролиран от пешеходци
4573 4573 бейзбол
4574 4574 Петдесетници
4575 4575 разрешителен
4576 4576 фотографии
4577 4577 слънчева енергия
4578 4578 кей
4579 4579 тръбопровод
4580 4580 ски писта за напреднали
4581 4581 лесна ски писта
4582 4582 ски писта за експерти
4583 4583 ски писта freeride
4584 4584 средно трудна ски писта
4585 4585 ски писта за начинаещи
4586 4586 игрище
4587 4587 пица
4588 4588 място
4589 4589 растения
4590 4590 пластмаса
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 захранване
4595 4595 Пресвитериани
4596 4596 предишен
4597 4597 главен / първокласен
4598 4598 Връзка с главен път
4599 4599 частен
4600 4600 предложен
4601 4601 Протестантизъм
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 карта на обществен транспорт
4605 4605 билети за обществен транспорт
4606 4606 -----
4607 4607 четири
4608 4608 Кваркери
4609 4609 кариера
4610 4610 ракет бол
4611 4611 ЖП
4612 4612 ЖП
4613 4613 ЖП railover
4614 4614 железопътна линия
4615 4615 ЖП точка
4616 4616 -----
4617 4617 червено
4618 4618 тръстенак
4619 4619 обнови списъка с портове
4620 4620 район
4621 4621 местна
4622 4622 регулярен израз
4623 4623 релацията няма тип
4624 4624 изтрий от селекцията
4625 4625 замени селекцията
4626 4626 улица
4627 4627 ресторант без име
4628 4628 търговия на дребно
4629 4629 надясно
4630 4630 речен бряг
4631 4631 път
4632 4632 кръгово
4633 4633 маршрут
4634 4634 сегмент от маршрут
4635 4635 ръгби
4636 4636 солени блата / солници
4637 4637 пясък
4638 4638 -----
4639 4639 мащаб
4640 4640 схема
4641 4641 храсталак
4642 4642 второкласен
4643 4643 -----
4644 4644 вид спорт:
4645 4645 избран
4646 4646 избор
4647 4647 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4648 4648 служебна
4649 4649 услуги
4650 4650 -----
4651 4651 отходна тръба
4652 4652 Шийти
4653 4653 стрелба
4654 4654 магазин
4655 4655 тип на магазина: {0}
4656 4656 ЖП стрелка
4657 4657 Сикхизъм
4658 4658 един
4659 4659 място
4660 4660 скейтборд
4661 4661 фигурно пързаляне
4662 4662 ски
4663 4663 ски
4664 4664 Зимен парк
4665 4665 футбол
4666 4666 юг
4667 4667 югоизток
4668 4668 югозапад
4669 4669 Спиритуализъм
4670 4670 спорт
4671 4671 спорт типа {0}
4672 4672 спортен център
4673 4673 скоростна
4674 4674 стадион
4675 4675 пощенски марки
4676 4676 стандартен
4677 4677 камък
4678 4678 поток
4679 4679 улица
4680 4680 името на улицата съдържа ss
4681 4681 низ
4682 4682 низ;низ;...
4683 4683 метро
4684 4684 Сунити
4685 4685 наземен
4686 4686 -----
4687 4687 блато
4688 4688 сладки
4689 4689 плуване
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 тенис на маса
4693 4693 тампони
4694 4694 Даосизъм
4695 4695 телефонни ваучери
4696 4696 временен
4697 4697 временен тип път
4698 4698 тенис
4699 4699 терминал
4700 4700 третокласен
4701 4701 текст
4702 4702 тайландска
4703 4703 приливно-отливно крайбрежие
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 до път
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 туризъм
4712 4712 туризъм типа {0}
4713 4713 кула
4714 4714 играчки
4715 4715 следа
4716 4716 светофар
4717 4717 трамваен маршрут
4718 4718 три
4719 4719 true: параметъра е изрично включен
4720 4720 автострада
4721 4721 Автострадна връзка
4722 4722 турска
4723 4723 обръщало
4724 4724 тип
4725 4725 Некласифициран
4726 4726 неконтролирано
4727 4727 подземен
4728 4728 подводно
4729 4729 неочакван номер на колона {0}
4730 4730 Унитаристи
4731 4731 неизвестно
4732 4732 немаркиран
4733 4733 неасфалтиран път
4734 4734 неустановена
4735 4735 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
4736 4736 немаркиран
4737 4737 немаркиран път
4738 4738 -----
4739 4739 необичайна комбимация маркери
4740 4740 нагоре
4741 4741 -----
4742 4742 използване
4743 4743 грешка при проверка
4744 4744 друго при проверка
4745 4745 предупреждение при проверка
4746 4746 версия {0}
4747 4747 през точка или път
4748 4748 видимо (на сървъра)
4749 4749 вулкан
4750 4750 ваучери
4751 4751 вода
4752 4752 водоеми
4753 4753 тип на водоема: {0}
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 запад
4759 4759 бяло
4760 4760 дива природа
4761 4761 вятърна енергия
4762 4762 -----
4763 4763 гора
4764 4764 -----
4765 4765 гориста местност
4766 4766 неправилен маркер "highway" на точка
4767 4767 Депо
4768 4768 да
4769 4769 зебра
4770 4770 Зороастризъм
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 {0} се състои от:
4775 4775 {0} край
4776 4776 -----
4777 4777 {0} метри
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
4781 4781 {0} точки дотук...
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 {0} кв. км.
4785 4785 {0} начало
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791m 1 -----
4792m 2 -----
4793m 3 -----
4794m 4 -----
4795m 5 -----
4796m 6 -----
4797m 7 -----
4798m 8 -----
4799m 9 -----
4800m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
4801m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
4802m 11 -----
4803m 12 -----
4804m 13 -----
4805m 14 Промяна параметрите на {0} обект
4806m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
4807m 15 Промяна {0} обект
4808m 15 Промяна {0} обекта
4809m 16 -----
4810m 17 -----
4811m 18 Изтриване на {0} възел
4812m 18 Изтриване на {0} възела
4813m 19 Изтриване на {0} обект
4814m 19 Изтриване на {0} обекта
4815m 20 Изтриване на {0} отношение
4816m 20 Изтриване на {0} отношения
4817m 21 Изтриване на {0} път
4818m 21 Изтриване на {0} пътя
4819m 22 -----
4820m 23 -----
4821m 24 -----
4822m 25 -----
4823m 26 -----
4824m 27 -----
4825m 28 -----
4826m 29 Вмъкване на нов възел в път.
4827m 29 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
4828m 30 -----
4829m 31 -----
4830m 32 Преместване {0} възел
4831m 32 Преместване {0} възела
4832m 33 -----
4833m 34 -----
4834m 35 Поставяне на {0} етикет
4835m 35 Поставяне на {0} етикета
4836m 36 -----
4837m 37 -----
4838m 38 -----
4839m 39 Премахване стари ключове от {0} обекта
4840m 39 Премахване на стари ключове от {0} обекта
4841m 40 Завърти {0} възел
4842m 40 Завърти {0} възела
4843m 41 Опростяване на път (премахната {0} точка)
4844m 41 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
4845m 42 -----
4846m 43 -----
4847m 44 -----
4848m 45 -----
4849m 46 -----
4850m 47 Избраната точка не е в средата на път.
4851m 47 Избраните точки не са в средата на път.
4852m 48 Избраният път не съдържа избраната точка.
4853m 48 Избраният път не съдържа избраните точки
4854m 49 -----
4855m 50 -----
4856m 51 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4857m 51 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4858m 52 -----
4859m 53 -----
4860m 54 -----
4861m 55 -----
4862m 56 -----
4863m 57 -----
4864m 58 -----
4865m 59 Това ще промени до {0} обект.
4866m 59 Това ще промени до {0} обекта
4867m 60 -----
4868m 61 -----
4869m 62 Обновяване свойствата на {0} обект
4870m 62 Обновяване свойствата на {0} обекта
4871m 63 -----
4872m 64 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
4873m 64 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
4874m 65 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
4875m 65 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
4876m 66 Качване на {0} обект...
4877m 66 Качване на {0} обекта...
4878m 67 -----
4879m 68 -----
4880m 69 следа с {0} точка
4881m 69 следа с {0} точки
4882m 70 маркер
4883m 70 маркери
4884m 71 възел
4885m 71 възли
4886m 72 обект
4887m 72 обекта
4888m 73 точка
4889m 73 точки
4890m 74 релация
4891m 74 релации
4892m 75 за {0} примитив
4893m 75 за {0} примитива
4894m 76 път
4895m 76 пътища
4896m 77 {0} Автор
4897m 77 {0} Автора
4898m 78 -----
4899m 79 -----
4900m 80 {0} се състои от {1} маркер
4901m 80 {0} се състои от {1} маркери
4902m 81 {0} се състои от {1} следа
4903m 81 {0} се състои от {1} следи
4904m 82 -----
4905m 83 -----
4906m 84 -----
4907m 85 {0} член
4908m 85 {0} члена
4909m 86 {0} точка
4910m 86 {0} точки
4911m 87 {0} обект за добавяне:
4912m 87 {0} обекта за добавяне:
4913m 88 {0} обект за изтриване:
4914m 88 {0} обекта за изтриване:
4915m 89 -----
4916m 90 -----
4917m 91 {0} точка
4918m 91 {0} точки
4919m 92 {0} релация
4920m 92 {0} релации
4921m 93 {0} маршрут,
4922m 93 {0} маршрути,
4923m 94 {0} етикет
4924m 94 {0} етикета
4925m 95 -----
4926m 96 -----
4927m 97 -----
4928m 98 {0} път
4929m 98 {0} пътя
4930m 99 {0} точка на интерес
4931m 99 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.