source: josm/trunk/data/bg.lang@ 2952

Last change on this file since 2952 was 2952, checked in by bastiK, 14 years ago

Updated i18n

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 157.0 KB
Line 
1 1 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
2 2 -----
3 3 брой обекти
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
10 10 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
11 11 (URL беше:
12 12 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (няма обект)
18 18 (никой)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
23 23 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
24 24 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
25 25 -----
26 26 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
27 27 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
28 28 * Един маркиран възел, или
29 29 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
30 30 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
31 31 ... възможни са други способи за придвижване
32 32 ... се отнася за релация
33 33 /път/към/папката/на/JOSM/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 Боулинг зала
37 37 -----
38 38 денонощно
39 39 -----
40 40 <Няма още GPX следи заредени>
41 41 -----
42 42 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
48 48 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
49 49 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
50 50 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
51 51 <b>modified</b> - всички променени обекти
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
53 53 -----
54 54 -----
55 55 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
56 56 <b>selected</b> - всички избрани обекти
57 57 -----
58 58 -----
59 59 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
60 60 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
62 62 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
63 63 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <различни>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
72 72 <h1>Групи модификатори</h1>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
84 84 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
99 99 <html>Невъзможно четенето от файла ''{0}''.<br> Грешката е: <br>{1}</html>
100 100 -----
101 101 <html>Отметката не може да бъде записана.<br>{0}</html>
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
112 112 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
113 113 -----
114 114 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>JOSM ще трябва да премахне вашият местен примитив с ID {0}<br>от базата данни.<br>Съгласни ли сте?</html>
130 130 -----
131 131 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
173 173 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
188 188 -----
189 189 <html>Има неразрешени конфликти в слой ''{0}''.<br>Трябва да ги разрешите.</html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
199 199 -----
200 200 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
201 201 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <няколко>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <p>Освен това, бързите клавиши се активират, когато действията се присъединяват към елементи на менютата или бутони за първи път. Затова някои от промените може да станат активни дори и без рестартиране --- но и без управление на конфликтите. Това е още една причина за <b>рестартиране</b>на JOSM след като завършите с промените тук.</p>
221 221 <p>Моля обърнете внимание, че бързите клавиши са присъединени към действия по време на стратиране на JOSM. Така че ще е необходим <b>рестарт</b> на JOSM за да видите промените.</p>
222 222 <p>Благодарим за разбирането</p>
223 223 <p>Последната страница показва списък на клавиши-модификатори, които JOSM автоматично ще присъедини към бързи клавишни комбинации. За всеки от четирите вида бързи клавишни комбинации има три алтернативи. JOSM ще се опита да използва тези алтернативи в показания ред, когато разрешава конфликти. Ако всички алтернативи водят до комбинации, които вече са заети, ще бъде определен произволна друга свободна комбинация вместо това.</p>
224 224 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <u>Специални цели:</u>
229 229 <неопределено>
230 230 > долу
231 231 > горе
232 232 A по разстояние
233 233 A по време
234 234 -----
235 235 -----
236 236 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
237 237 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
238 238 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
239 239 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
240 240 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
241 241 Превишаване възможностите на API
242 242 API версия: {0}
243 243 Изоставена ЖП линия
244 244 -----
245 245 -----
246 246 За програмата
247 247 За JOSM...
248 248 -----
249 249 Достъп
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 Настаняване
255 255 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
256 256 клиентски карти
257 257 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
258 258 -----
259 259 Действие
260 260 Активиране
261 261 Активиране на избрания слой
262 262 -----
263 263 -----
264 264 Добави
265 265 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
266 266 Добавяне на точка...
267 267 Добавяне на параметри
268 268 Добавяне на поправено изображение
269 269 Добавяне на "source=..." към ?
270 270 -----
271 271 Добавете коментар
272 272 -----
273 273 -----
274 274 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
275 275 Добавяне на нов слой
276 276 Добавяне на нова точка към съществуващ път
277 277 Добавяне нов източник в списъка.
278 278 Добавяне на нов етикет
279 279 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Добави празен етикет
285 285 Добави информация за автора
286 286 Добавяне на конфликт за ''{0}''
287 287 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
288 288 -----
289 289 Добавяне на мрежа
290 290 Добавяне на нов слой
291 291 Добавяне на точка
292 292 Добавяне на точка в път
293 293 Добавяне на точка към път и съединяване
294 294 Добавяне на възел {0}
295 295 Добавяне на отношение {0}
296 296 Добавяне на рутиращ слой
297 297 -----
298 298 Добавяне на път {0}
299 299 Добавен възел на всички кръстовища
300 300 Интерполация на адреси
301 301 Адреси
302 302 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Настройка на WMS
306 306 -----
307 307 Настройте позицията на избрания WMS слой
308 308 Настройване часови пояс и отместване
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Административна
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Разширени настройки
316 316 Надземни линии
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Летище
320 320 -----
321 321 Алкохол
322 322 Подреди точките в кръг
323 323 Подреди точките в линия
324 324 Всички
325 325 Всички формати
326 326 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
327 327 -----
328 328 Земя за лично ползване
329 329 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Разрешено преминаване:
336 336 Позволяване на подреждане в няколко слоя
337 337 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
338 338 -----
339 339 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
340 340 -----
341 341 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
342 342 Алфа канал
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Планинска хижа
346 346 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
347 347 Също преименувай файл
348 348 -----
349 349 Обществени удобства
350 350 Брой проводници
351 351 Брой седящи места
352 352 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
353 353 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
354 354 -----
355 355 В разширение {0} възникна грешка
356 356 -----
357 357 Възникна грешка: {0}
358 358 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
359 359 -----
360 360 Възникна непозната грешка
361 361 Ъгъл
362 362 Ъгъл между две избрани точки
363 363 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
364 364 Приложи
365 365 Приложи промените
366 366 Прилагане шаблон
367 367 Прилагане на резолюцията
368 368 Приложи роля
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Приложи изглаждане върху картата.
372 372 -----
373 373 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
374 374 Приложи избраните промени
375 375 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
379 379 Приложи тази роля към всички членове
380 380 Прилагане?
381 381 -----
382 382 -----
383 383 Архиологични разкопки
384 384 Стрелба с лък
385 385 -----
386 386 Сигурни ли сте?
387 387 Област
388 388 Път, обознаващ граница на област, не е затворен.
389 389 -----
390 390 Център на изкуствата
391 391 Творба на изкуството
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Атлетика
395 395 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
396 396 Атракция
397 397 Аудио
398 398 Аудио устройството е недостъпно
399 399 Аудио настройки
400 400 Аудио маркери от {0}
401 401 Аудио синхронизирано на точка {0}.
402 402 Звук: {0}
403 403 Аудио напътствия
404 404 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
405 405 Австралийски футбол
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 Автор
415 415 Автор: {0}
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Автори
423 423 -----
424 424 Авто-определяне източници
425 425 Авто мащаб:
426 426 Авто-Център
427 427 Авто-отгатване
428 428 Автоматичен запис на данни на живо
429 429 Автозареждане Квадранти:
430 430 Банкомат
431 431 Автоматично сваляне
432 432 Автоматично поправяне на маркерите
433 433 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
434 434 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
435 435 Наличен
436 436 -----
437 437 -----
438 438 B по разстояние
439 439 B по време
440 440 -----
441 441 Дестка ясла
442 442 Назад
443 443 -----
444 444 Лоша заявка
445 445 Фурна
446 446 Банка
447 447 Бар
448 448 Прегради
449 449 Бейсбол
450 450 Основен
451 451 Басейн
452 452 Баскетбол
453 453 Батерии
454 454 Поле на битка
455 455 Залив
456 456 Плаж
457 457 Маяк / Радиопредавател
458 458 Скамейка
459 459 Напитки
460 460 Вело
461 461 Бирария
462 462 -----
463 463 Колелета
464 464 -----
465 465 Празен слой
466 466 Бетонен блок
467 467 Съдържание на таблото
468 468 Корабостроителница
469 469 Стълб
470 470 Книжарница
471 471 Отметки
472 472 Граничен контрол
473 473 Ботаническо название
474 474 Буле (игра с мет.топчета)
475 475 Граници
476 476 Пограничен камък
477 477 Рамка
478 478 -----
479 479 Игра с асим.мет.топки (bowls)
480 480 Мост
481 481 -----
482 482 Индустриални развалини
483 483 -----
484 484 Съобщаване на грешки
485 485 -----
486 486 Сграда
487 487 Сгради
488 488 Накланяща преграда (bump gate)
489 489 Направляван автобус
490 490 Автобусна платформа
491 491 Автогара
492 492 Автобусна спирка
493 493 Бус трап
494 494 Месарница
495 495 C по разстояние
496 496 C по време
497 497 -----
498 498 Кабинков лифт
499 499 Грешка на кеш формата
500 500 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
501 501 Кадастър
502 502 Кадастър: {0}
503 503 CadastreGrabber: Невалидно url.
504 504 Кафене
505 505 Къмпинг
506 506 Къмпинг
507 507 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
508 508 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
509 509 Канал
510 510 Отмяна
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
515 515 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
516 516 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
517 517 Прекратяване на качването
518 518 Не може да се добави точка извън пределите на света.
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 -----
526 526 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
531 531 -----
532 532 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
538 538 Кану
539 539 Консервни кутии
540 540 Капацитет
541 541 Капацитет (общ)
542 542 Записване на GPS следа
543 543 Автомобил
544 544 -----
545 545 Площадка за каравани
546 546 Пари
547 547 Замък
548 548 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
549 549 Пещерен вход
550 550 Гробище
551 551 Центриране веднъж
552 552 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
553 553 Центриране на изгледа
554 554 Седалков лифт
555 555 Бунгало
556 556 Промяна параметри
557 557 Промени посоката?
558 558 Промяна местоположение
559 559 Промяна на възел {0}
560 560 Промяна на връзка
561 561 {0} {1}
562 562 Промяна на релация {0}
563 563 Смяна разделителна способност
564 564 -----
565 565 Промени стойностите?
566 566 Промяна на път {0}
567 567 -----
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 Пакета с изменения е затворен
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Списък с промени {0}
577 577 -----
578 578 Промяна клавишни комбинации ръчно.
579 579 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
580 580 Проверка за бележки при рисуване.
581 581 Проверява дали картата при русиване е открила грешки в данните.
582 582 -----
583 583 Проверка на ключовете.
584 584 Проверка стойностите.
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
589 589 Грешка в контролните суми:
590 590 Аптека
591 591 Подчинени релации
592 592 Изберете
593 593 Изберете цвят
594 594 Изберете цвят за {0}
595 595 Изберете лиценз от набора
596 596 -----
597 597 Избери от...
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Църква
601 601 Кино
602 602 Град (над 100 000)
603 603 Знак указващ начало/край на населено място
604 604 Градска стена
605 605 Име на град
606 606 -----
607 607 Гражданска
608 608 -----
609 609 Изчисти
610 610 Изчистване маршрут
611 611 -----
612 612 Натиснете и влачете за да преместите цел.
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 Натиснете за да добавите цел.
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Натиснете за да минимизирате/максимизирате съдържанието на панела
642 642 -----
643 643 Натиснете за да премахнете цел.
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Скала
656 656 Скално катерене
657 657 Затваряне
658 658 Затваряне въпреки всичко
659 659 Затваряне на списъка с промени след качване
660 660 Затваряне на списъците с промени
661 661 -----
662 662 Затваряне на отворени пакети с промени
663 663 -----
664 664 Затваряне на диалоговия прозорец
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
673 673 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
674 674 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
675 675 -----
676 676 Затворен Път
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 По-подробно описание
681 681 По-точно описание
682 682 Затваря отворени пакети с промени
683 683 -----
684 684 Затваряне на сисъка с промени.
685 685 -----
686 686 Затваряне на списък промени по версии...
687 687 Дрехи
688 688 Крайбрежие
689 689 Брегови линии.
690 690 Монети
691 691 Колеж
692 692 Цвят
693 693 Цвят (hex)
694 694 Цветова схема
695 695 Цветни схеми
696 696 Цветове
697 697 Оцветява точките и сегменти от следи според неточността на позицията (HDOP). Вашият приемник трябва да поддържа запис на този тип информация.
698 698 Оцветяване точките от следите според скоростта.
699 699 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
700 700 Цвят
701 701 Обедини линии
702 702 Обединява няколко отделни линии в една.
703 703 Обединяване {0} линии
704 704 -----
705 705 Списък промени
706 706 Списък промени: {0}
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 Търговия
711 711 Общи
712 712 Комуна bbox: {0}
713 713 Връзката със сървъра пропадна
714 714 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
715 715 Сравняване
716 716 Компютри
717 717 Настройки
718 718 Конфигуриране на устройство
719 719 Настройка сайтове за разширения
720 720 -----
721 721 Настройка на достъпните разширения.
722 722 Настройване предпочитания за маршрутизиране
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Потвърждение на действието на дистанционното управление
729 729 Потвърди празна роля
730 730 Потвърждение
731 731 Конфликт
732 732 Разрешение на конфликт
733 733 Конфликтът не е разрешен напълно
734 734 Конфликти
735 735 Забелязани са конфликти
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Свързване на съществуващ път към точка
741 741 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
742 742 Свързан
743 743 Свързан край на път е близо до друг път
744 744 Свързване
745 745 Свързване...
746 746 Грешка при свързване.
747 747 Неуспешна връзка
748 748 Настройки на връзката
749 749 Параметри на връзката с OSM сървъра.
750 750 Връзката се разпадна.
751 751 -----
752 752 Пътен ремонт
753 753 Строителна площадка
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Свързване с OSM Сървър...
757 757 Свързване със сървъра...
758 758 Свързване с WMS Сървър...
759 759 -----
760 760 -----
761 761 Континент
762 762 Продължи
763 763 Продължаване разрешаването на кофликти
764 764 Продължаване на качването
765 765 Продължаване на път от последния възел.
766 766 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
767 767 Участници
768 768 Бакалия
769 769 Преобразувай в слой GPX
770 770 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
771 771 Преобразувай в слой данни
772 772 -----
773 773 Преобразувано от: {0}
774 774 -----
775 775 Координати импортирани:
776 776 Координати:
777 777 Копиране
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 Копиране в клипборда и затваряне
790 790 -----
791 791 Авторски права (препратка)
792 792 Авторски права (година)
793 793 Корелнутииране
794 794 Съпоставяне на изображения с GPX следа
795 795 Корелиране към GPX
796 796 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
797 797 Невъзможно да се получи изображение
798 798 -----
799 799 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
800 800 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
801 801 -----
802 802 -----
803 803 Не може да бъде открит типа на елемента
804 804 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
808 808 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
809 809 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
810 810 Не може да се прочете "{0}"
811 811 -----
812 812 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
813 813 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
814 814 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
818 818 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
819 819 -----
820 820 Държава
821 821 Код на държава
822 822 -----
823 823 -----
824 824 Графство
825 825 Курс
826 826 Съдебна сграда
827 827 Закрит резервоар
828 828 Кран
829 829 Създаване окръжност
830 830 -----
831 831 Създаване на окръжност от три избрани точки
832 832 -----
833 833 Създаване мрежа от пътища
834 834 Създаване мрежа от пътища
835 835 Създай нова карта.
836 836 Създаване на нова релация
837 837 Създаване на области
838 838 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
839 839 -----
840 840 Създаване на граница
841 841 Създаване на сгради
842 842 Създаване на копие на път
843 843 Създаване мрежа от пътища
844 844 Създаване на нов проблем
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 Създаване нов възел.
849 849 Създаване на нова релация в слой "{0}"
850 850 Създаване на не-аудио маркери при четене GPX.
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
859 859 -----
860 860 Създаване на списък с промени ...
861 861 Създаване на интерфейса
862 862 Кредитни карти
863 863 Крикет
864 864 Крикет мрежи
865 865 Критерий
866 866 Крокет
867 867 Пресичане с велосипед
868 868 Пресичане върху кон
869 869 ЖП прелез
870 870 Помощник при пресъчане
871 871 Пресичащи се сгради
872 872 Тип пресичане
873 873 Име на типа пътека (UK)
874 874 Пресичащи се пътища
875 875 Пресичащи се пътища.
876 876 Кухня
877 877 Текуща селекция
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Текуща стойност по подразбиране.
882 882 -----
883 883 -----
884 884 Избор цвят
885 885 Настройка рисуването на линии
886 886 Настройка на елеметите на панела с инструменти
887 887 Просека
888 888 Вело бариера
889 889 Циклична зависимост между релации:
890 890 Велосипедизъм
891 891 Циклични зависимости
892 892 -----
893 893 -----
894 894 Язовирна стена
895 895 Слой Данни {0}
896 896 Формат за натрупване на данни
897 897 Източници и типове данни
898 898 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
899 899 Източници на данни
900 900 Проверка на данни
901 901 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
902 902 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Дебитни карти
907 907 -----
908 908 Десетични градуси
909 909 Решение
910 910 Намаляне на мащаба
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 По подразбиране
915 915 По подразбиране (Автоматично определени)
916 916 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
917 917 Текущата стойност е ''{0}''.
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Градуси, минути, секунди
921 921 Изтриване
922 922 -----
923 923 Режим на изтриване
924 924 Изтриване на параметри
925 925 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
926 926 Потвърждение за изтриване
927 927 Изриване на дублиращите се пътища
928 928 изтриване на филтъра
929 929 Изтриване от връзка
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Изтриване на точки или линии.
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Изтриване на избраните обекти.
938 938 Изтриване на текущо редактираната врзка
939 939 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
940 940 -----
941 941 Изтриване на избраната връзка
942 942 Изтриване на избраната схема от списъка.
943 943 Изтриване на източник от списъка
944 944 -----
945 945 Премахване на ненужни точки от път.
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Изтрито състояние:
949 949 Изтрити или преместени примитиви
950 950 Конфесия
951 951 Стоматолог
952 952 Опишете проблема колкото можете по-подробно
953 953 Описание
954 954 Описание: {0}
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Трудност
964 964 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
965 965 Посока
966 966 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
967 967 Посока в която да се търси земя
968 968 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
969 969 Изключване
970 970 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
971 971 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
972 972 -----
973 973 Изключване на разширение
974 974 Отхвърляне и изтриване
975 975 Откажи промените и Изход
976 976 Приготвят лекарства по рецепти
977 977 -----
978 978 Настройки на дисплея
979 979 -----
980 980 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
981 981 Показвай координатите като
982 982 -----
983 983 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
984 984 -----
985 985 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
986 986 Показване на живо на аудио следата.
987 987 Показване на не-геомаркирани фотографии
988 988 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
989 989 Показване на меню Аудио.
990 990 Покажи екран с информация за програмата.
991 991 -----
992 992 Показване историята на всички избрани обекти.
993 993 Показване историята на избраните елементи.
994 994 -----
995 995 -----
996 996 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
997 997 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
998 998 Показва OpenLayers фоново изображение
999 999 Разпределяне на точки
1000 1000 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1001 1001 Неизползвана ЖП линия
1002 1002 -----
1003 1003 Не прилагай промените
1004 1004 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1005 1005 Не чертай линии между точките на този слой.
1006 1006 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1007 1007 -----
1008 1008 Не прави нищо
1009 1009 -----
1010 1010 Желаете ли да разрешите това?
1011 1011 -----
1012 1012 Магазин "Направи си сам"
1013 1013 Док
1014 1014 Доктори
1015 1015 Надпреварване с кучета
1016 1016 Двоен конфликт
1017 1017 Надолу
1018 1018 Сваляне
1019 1019 Свали всички подчинени релации
1020 1020 Област за сваляне
1021 1021 -----
1022 1022 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1023 1023 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1024 1024 Местоположение на изтеглянето
1025 1025 Сваляне членове
1026 1026 Сваляне на добавка
1027 1027 -----
1028 1028 Свали избраните подчинени релации
1029 1029 URL за сваляне
1030 1030 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1031 1031 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1036 1036 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1037 1037 Свали като нов слой
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1044 1044 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1045 1045 Свали всичко в пределите на:
1046 1046 Свали от OSM по дължина на тази следа
1047 1047 Сваляне от OSM...
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1060 1060 -----
1061 1061 Свали членовете на връзките
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Свали избраните връзки
1065 1065 Сваляне на област в предала на рамка
1066 1066 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1073 1073 -----
1074 1074 Сваляне на видимите квадранти
1075 1075 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1076 1076 Свалени GPX данни
1077 1077 -----
1078 1078 Сваляне на GPS данни
1079 1079 Сваляне данни от OSM...
1080 1080 Сваляне на добавката {0}...
1081 1081 Зареждане на "Съобщение на деня"
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Сваляне на данни
1087 1087 -----
1088 1088 Сваляне на историята...
1089 1089 Сваляне на квадрат с изображение...
1090 1090 Зареждане на отворени пакети с изменения
1091 1091 -----
1092 1092 Зареждане точки {0} до {1}...
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 Сваляне на връзка {0}
1096 1096 Сваляне {0}
1097 1097 Влек
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1101 1101 Отточен канал
1102 1102 Рисуване
1103 1103 Изобразвай направлението със стрелки
1104 1104 -----
1105 1105 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1106 1106 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1107 1107 Изобразвай границите на свалените данни.
1108 1108 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1109 1109 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1110 1110 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1111 1111 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1112 1112 Изобразявай големи GPS точките.
1113 1113 Рисуване на по-големи GPS точките.
1114 1114 Чертай линии между точките на този слой.
1115 1115 Свързване с линии на GPS точките
1116 1116 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1117 1117 Рисуване на точки
1118 1118 Рисуване на «гумена» помощна линия
1119 1119 Показвай поредния номер на сегментите
1120 1120 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1121 1121 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1122 1122 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1123 1123 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1124 1124 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1125 1125 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1126 1126 Питейна вода
1127 1127 Височина на съществуващ път
1128 1128 Химическо чистене
1129 1129 Дублирай в {0} точки
1130 1130 Дублиране
1131 1131 -----
1132 1132 Повтарящи се линии
1133 1133 Дублира път с отместване.
1134 1134 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1135 1135 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1136 1136 Дублиране на избраните пътища.
1137 1137 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1138 1138 -----
1139 1139 Повтарящи се точки
1140 1140 Повтарящи се точки
1141 1141 Повтарящи се точки от път.
1142 1142 Дублирани пътища
1143 1143 Мейл
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Изток
1147 1147 -----
1148 1148 Редактиране
1149 1149 Редактирай боулинг зала
1150 1150 Редактиране на информацията за адреса
1151 1151 Редактирай интерполация на адреси
1152 1152 Редактирай административна граница
1153 1153 -----
1154 1154 Редактиране магазин за алкохол
1155 1155 Редактиране на: Земя за лично ползване
1156 1156 Редактирай планинска хижа
1157 1157 Редактирай архиологични разкопки
1158 1158 Редактирай стрелба с лък
1159 1159 Редактирай център на изкуствата
1160 1160 Редактирай творба на изкуството
1161 1161 Редактирай атлетика
1162 1162 Редактирай забележилтеност
1163 1163 Редактирай австралийски футбол
1164 1164 Редактирай банкомат
1165 1165 Редактирай детска ясла
1166 1166 Редактирай фурна
1167 1167 Редактирай банка
1168 1168 Редактиране на бар
1169 1169 Редактирай бейсбол
1170 1170 Редактиране на басейн
1171 1171 Редактирай баскетбол
1172 1172 Редактирай поле на битка
1173 1173 Редактирай залива
1174 1174 Редактирай плажа
1175 1175 Редактирай маяк / радиопредавател
1176 1176 Редактиране магазин за безалкохолни
1177 1177 Велосипедна стоянка (паркинг)
1178 1178 Редактиране велосипеди под наем
1179 1179 Редактирай вело-магазин
1180 1180 Редактирай бирария
1181 1181 Редактирай корабостроителница
1182 1182 Редактиране на стълб
1183 1183 Редактиране на книжарница
1184 1184 Редактирай граничен контрол
1185 1185 Редактирай Игра с мет.топчета
1186 1186 редактиране на: Пограничен камък
1187 1187 Редактирай игра с асим.мет.топки
1188 1188 Редактирай мост
1189 1189 Редактиране алея за езда
1190 1190 Редактирай ундустриални развалини
1191 1191 Редактирай накланяща преграда
1192 1192 Редактирай направляван автобус
1193 1193 Редактирай автобусна платформа
1194 1194 Редактирай автогара
1195 1195 Редактирай автобусна спирка
1196 1196 Редактирай месарница
1197 1197 Редактирай кабинков лифт
1198 1198 Редактирай кафене
1199 1199 Редактирай къмпинг
1200 1200 Редактирай канал
1201 1201 Редактирай кану
1202 1202 Редактиране коли под наем
1203 1203 Редактирай автосервиз
1204 1204 Редактирай споделяне автомобили
1205 1205 Редактирай автосалон
1206 1206 Редактирай автомивка
1207 1207 Редактирай площадка за каравани
1208 1208 Редактирай замък
1209 1209 Редактирай тексаска мрежа
1210 1210 Редактиране пещерен вход
1211 1211 Редактирай гробище
1212 1212 Редактирай седалков лифт
1213 1213 Редактирай бунгало
1214 1214 Редактиране на: аптека
1215 1215 Редактирай кино
1216 1216 Редактирай голям град
1217 1217 Редактирай знак за ограничение в град
1218 1218 Редактирай гражданска граница
1219 1219 Редактирай скалата
1220 1220 Редактирай скално катерене
1221 1221 Редактирай крайбрежието
1222 1222 Редактирай колеж
1223 1223 Редактирай търговия
1224 1224 Редактирай общи
1225 1225 Редактирай компютърен магазин
1226 1226 Редактирай строителна площадка
1227 1227 Редактирай континент
1228 1228 Редактирай бакалия
1229 1229 Редактирай държава
1230 1230 Редактирай графство
1231 1231 Редактирай съдебна сграда
1232 1232 Редактирай закрит резервоар
1233 1233 Редактирай кран
1234 1234 Редактирай крикет
1235 1235 Рекдатирай крикет мрежи
1236 1236 Редактирай крокет
1237 1237 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1238 1238 Редактиране велоалея
1239 1239 Редактирай велосипедизъм
1240 1240 Редактирай язовирна стена
1241 1241 Редактирай стоматолигия
1242 1242 Редактирай неизползвана ЖП линия
1243 1243 -----
1244 1244 Редактирай магазин "Направи си сам"
1245 1245 Редактирай док
1246 1246 Редактирай доктори
1247 1247 Редактирай надбягвания с кучета
1248 1248 Редактирай влек
1249 1249 Редактирай отточен канал
1250 1250 Редактирай питейна вода
1251 1251 Редактирай химическо чистене
1252 1252 Редактирай магазин за електроника
1253 1253 Редактирай посолство
1254 1254 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1255 1255 Редактирай вход
1256 1256 Редактирай конна езда
1257 1257 Редактирай обработваема земя
1258 1258 Редактирай двор ферма
1259 1259 Редактирай заведение бързо хранене
1260 1260 Редактирай скалист склон
1261 1261 Ферибот
1262 1262 Редактирай ферибот терминал
1263 1263 -----
1264 1264 Редактирай пожарна
1265 1265 Редактирай риболов
1266 1266 Редактиране на: стълби
1267 1267 Редактирай цветарски магазин
1268 1268 Редактирай американски футбол
1269 1269 Редактиране на алея или тротоар
1270 1270 Редактирай брод
1271 1271 Редактирай гора
1272 1272 Редактирай фонтан
1273 1273 Редактирай бензиностанция
1274 1274 Редактирай мебелен магазин
1275 1275 Редактирай градина
1276 1276 Редактирай градински център
1277 1277 Редактирай газохранилище
1278 1278 Редактирай порта
1279 1279 Редактиране ледник
1280 1280 Редактирай голф
1281 1281 Редактирай поле за голф
1282 1282 Редактиране на гондола
1283 1283 Редактирай трева
1284 1284 Редактирай църковно гробище
1285 1285 Редактирай зелени площи
1286 1286 Редактирай къща за гости
1287 1287 Редактирай гимнастика
1288 1288 Редактирай фризьорски салон / козметика
1289 1289 Редактирай малка ЖП гара
1290 1290 Редактирай махала
1291 1291 Редактирай врата с бодлива тел
1292 1292 Редактирай железария
1293 1293 Редактиране пустош
1294 1294 -----
1295 1295 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1296 1296 Редактиране пътен ремонт
1297 1297 Редактирай хокей
1298 1298 Редактирай конни надбягвания
1299 1299 Редактирай болница
1300 1300 Редактирай хостел / студентско общежитие
1301 1301 Редактирай хотел
1302 1302 Редактирай ловно скривалище
1303 1303 Редактирай промишленост
1304 1304 Редактирай остров
1305 1305 Редактиране на: скала
1306 1306 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1307 1307 Редактиране пътен възел
1308 1308 Редактирай детска градина
1309 1309 Редактирай будка
1310 1310 Редактирай кисинг гейт
1311 1311 Редактирай сушата
1312 1312 Редактирай сметище
1313 1313 Редактирай пералня
1314 1314 Редактирай библиотека
1315 1315 Редактиране на вдигаща се преграда
1316 1316 Редактирай лека ЖП линия
1317 1317 Редактирай маяк / светлинен фар
1318 1318 Редактиране жилищна улица
1319 1319 Редактирай местност
1320 1320 Редактирай пристанище за яхти
1321 1321 Редактиране поляна
1322 1322 Редактирай паметник
1323 1323 Редакирай военна земя
1324 1324 Редактирай миниголф
1325 1325 Редактирай обмяна на валута
1326 1326 Редактирай монорелса
1327 1327 Редактирай забележителност
1328 1328 Редактирай мотел
1329 1329 Редактирай моторни спортове
1330 1330 Редактиране автомагистрала
1331 1331 Редактирай магистрален възел
1332 1332 Редактиране автомагистрална връзка
1333 1333 Редактирай планински проход
1334 1334 Редактирай калта
1335 1335 Редактирай многобой
1336 1336 Редактиране мултиполигон
1337 1337 Редактирай музей
1338 1338 Редактирай теснолинейка
1339 1339 Редактирай национална граница
1340 1340 Редактирай граница национален парк
1341 1341 Редактирай природен резерват
1342 1342 Редактирай нощен клуб
1343 1343 Редактирай оптика
1344 1344 Редактирай био магазин
1345 1345 Редактирай мазизин за туристически стоки
1346 1346 -----
1347 1347 Редактирай парк
1348 1348 Редактирай паркинг
1349 1349 Редактиране улица паркинг
1350 1350 -----
1351 1351 Редактирай пътека
1352 1352 Редактиране връх
1353 1353 Редактирай пешеходна улица
1354 1354 Редактирай пелота
1355 1355 Редактирай аптека
1356 1356 Редактирай място за излет
1357 1357 Редактирай кей
1358 1358 Редактирай газопровод
1359 1359 Редактирай игрище
1360 1360 Редактирай място за богослужение
1361 1361 Редактирай площадка
1362 1362 Редактирай полиция/милиция
1363 1363 Редактирай политическа граница
1364 1364 Редактирай пощенска станция
1365 1365 Редактирай електрогенератор
1366 1366 Редактирай линия за електропренос
1367 1367 Редактирай електростанция
1368 1368 Редактирай електроподстанция
1369 1369 Редактирай стълб от ЕПМ
1370 1370 Редактирай историческа ЖП линия
1371 1371 Редактиране връзка с първокласен път
1372 1372 Редактиране първокласен път
1373 1373 Редактирай затвор
1374 1374 Редактирай бар
1375 1375 Редактирай обществена сграда
1376 1376 Редактирай кариера
1377 1377 Редактирай състезателна писта
1378 1378 Редактирай ракет
1379 1379 Редактирай ЖП Линия
1380 1380 Редактирай ЖП
1381 1381 Редактирай ЖП платформа
1382 1382 Редактирай спортна площадка
1383 1383 Редактиране на станция за рециклиране
1384 1384 Редактирай област
1385 1385 Редактирай резервоар
1386 1386 Редактирай жилищна зона
1387 1387 Редактиране улица от населено място
1388 1388 Редактирай ресторант
1389 1389 Редактирай търговия на дребно
1390 1390 Редактирай река
1391 1391 Редактирай речен бряг
1392 1392 Редактиране пътни ограничения
1393 1393 Редактиране път от неизвестен тип
1394 1394 Редактиране маршрут
1395 1395 Редактирай ръгби
1396 1396 Редактирай руини
1397 1397 -----
1398 1398 Редактирай двойна врата
1399 1399 Редактирай училището
1400 1400 Редактирай сипей
1401 1401 Редактирай шубрака
1402 1402 Редактиране второкалсен път
1403 1403 Редактирай служба услуги
1404 1404 Редактиране помощна улица
1405 1405 Редактирай навес
1406 1406 Редактирай магазин за обувки
1407 1407 Редактирай стрелба
1408 1408 Редактиране на бързите клавиши
1409 1409 Редактирай скейтборд
1410 1410 Редактирай фигурно пързаляне
1411 1411 Редактирай ски
1412 1412 Редактирай хелинг
1413 1413 Редактирай футбол
1414 1414 Редактиране шипове
1415 1415 Редактирай спортен център
1416 1416 Редактирай магазин за спортни стоки
1417 1417 Редактирай извора
1418 1418 Редактирай стадион
1419 1419 Редактирай област/щат
1420 1420 Редактирай книжарница
1421 1421 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1422 1422 Редактирай поток
1423 1423 Редактирай квартал
1424 1424 Редактирай метро
1425 1425 Редактирай вход в метро
1426 1426 Редактирай супермаркет
1427 1427 Редактирай видеонаблюдение
1428 1428 Редактирай точка на наблюдение
1429 1429 Редактирай плуване
1430 1430 Редактирай тенис на маса
1431 1431 Редактирай стоянка таксита
1432 1432 -----
1433 1433 Редактирай телефон
1434 1434 Редактирай тенис
1435 1435 -----
1436 1436 -----
1437 1437 Редактиране третокласен път
1438 1438 Редактирай театър
1439 1439 Редактирай развлекателен парк
1440 1440 Редактирай място за плащане пътна такса
1441 1441 Редактирай кула
1442 1442 Редактирай град
1443 1443 Редактирай кметство
1444 1444 Редактирай магазин за играчки
1445 1445 Редактирай черен път
1446 1446 -----
1447 1447 Редактирай трамвай
1448 1448 Редактирай трамвайна спирка
1449 1449 Редактиране на туристическа агенция
1450 1450 Редактирай дърво
1451 1451 Редактиране автострада
1452 1452 Редактиране автострадна връзка
1453 1453 Редактиране тунел
1454 1454 Редактиране на ограничения при завиване
1455 1455 редактиране на: турникет
1456 1456 Редактиране некласифициран път
1457 1457 Редактирай университет
1458 1458 Редактирай автомат за стоки
1459 1459 Редактирай ветеринар
1460 1460 Редактирай Видео-магазин
1461 1461 Редактирай място с добра гледка
1462 1462 Редактирай село
1463 1463 Редактирай зелено селище
1464 1464 Редактирай лозе
1465 1465 Редактиране вулкан
1466 1466 -----
1467 1467 Редактирай пречиствателна станция
1468 1468 Редактирай водата
1469 1469 Редактирай аквапарк
1470 1470 Редактирай водонапорна кула
1471 1471 Редактирай водопад
1472 1472 Редактирай крайпътен кръст
1473 1473 Редактирай крайпътен параклис
1474 1474 Редактирай бент / преливник
1475 1475 Редактирай мочурището
1476 1476 Редактирай мелница
1477 1477 Редактирай гората
1478 1478 Редактирай цех
1479 1479 Редактирай зоопарк
1480 1480 Редактиране на филтъра
1481 1481 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1482 1482 Редактиране на връзка
1483 1483 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1484 1484 Редактиране на връзки
1485 1485 Редактиране маркери
1486 1486 -----
1487 1487 -----
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 -----
1492 1492 Редактиране избрания източник.
1493 1493 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1494 1494 Редактиране: {0}
1495 1495 Редактиране GPX
1496 1496 -----
1497 1497 Електрони средства за разплата
1498 1498 Електроника
1499 1499 Елементи от тип {0} се поддържат.
1500 1500 Надморска височина
1501 1501 Насип
1502 1502 Посолство
1503 1503 Пункт за връзка със спешна помощ
1504 1504 Телефон за спешен случай
1505 1505 Празен документ
1506 1506 Празни пътища
1507 1507 Включване автоматично кеширане.
1508 1508 Използване на вградените настройки
1509 1509 -----
1510 1510 Разрешаване на филтъра
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1514 1514 Въведете URL
1515 1515 Въведете URL за сваляне:
1516 1516 -----
1517 1517 Въведете име на меню и WMS URL
1518 1518 Въведете нова двойка ключ/стойност
1519 1519 -----
1520 1520 Въведете име на място за търсене:
1521 1521 -----
1522 1522 -----
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1527 1527 -----
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 -----
1532 1532 -----
1533 1533 Въведете координати за новата точка.
1534 1534 -----
1535 1535 Въведете стойности за всички конфликти.
1536 1536 Въведете стойности за тегло
1537 1537 Въведете вашия коментар
1538 1538 Вход
1539 1539 Конна езда
1540 1540 Грешка
1541 1541 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1542 1542 Грешка при изтриване на данни.
1543 1543 Грешка показване URL
1544 1544 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1545 1545 Грешка при зареждане на файла
1546 1546 -----
1547 1547 -----
1548 1548 Грешка във файла {0}
1549 1549 Грешка при разбор {0}:
1550 1550 Грешка при разбор {0}: {1}
1551 1551 Грешка при възпроизвеждане на звука
1552 1552 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1553 1553 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1554 1554 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1555 1555 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1556 1556 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1557 1557 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1558 1558 Грешка при разбор {0}
1559 1559 Грешка при качване
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 -----
1565 1565 Грешка: {0}
1566 1566 Грешки
1567 1567 Грешки при Сваляне
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 -----
1571 1571 Четни
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 Възникна грешка
1575 1575 Изход
1576 1576 -----
1577 1577 -----
1578 1578 Изход от програмата.
1579 1579 -----
1580 1580 -----
1581 1581 -----
1582 1582 -----
1583 1583 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1584 1584 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1585 1585 Експорт в GPX файл
1586 1586 Експорт и Записване
1587 1587 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1588 1588 Опции за експорт
1589 1589 Експорт на данните до GPX файл.
1590 1590 Експорт до GPX...
1591 1591 Екстракт SVG ViewBox...
1592 1592 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1593 1593 Екстракт на белезите на сграда
1594 1594 Екстракт граница на комуна
1595 1595 Извличане на GPS координати от EXIF
1596 1596 Изтегляне
1597 1597 Изтегляне на линии
1598 1598 ЗА ПОПРАВКА
1599 1599 Фон при избледняване:
1600 1600 -----
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Пропадна зареждането на отметки от ''{0}'' поради причини свързани със сигурността. Изключение на ОС: {1}
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 -----
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 -----
1613 1613 -----
1614 1614 -----
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 -----
1618 1618 -----
1619 1619 -----
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 Обработваема земя
1623 1623 Двор ферма
1624 1624 Заведение за бързо хранене
1625 1625 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1626 1626 Множител за бързо прослушване
1627 1627 Най-бърз
1628 1628 -----
1629 1629 Такса
1630 1630 Скалист склон
1631 1631 Ограда / стобор
1632 1632 Ферибот маршрут
1633 1633 Ферибот терминал
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 Файл
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 Грешка във формата на файла
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1648 1648 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1649 1649 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1650 1650 Файл: {0}
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 Филтър
1654 1654 Режим на филтъра
1655 1655 -----
1656 1656 Завършване на чертането.
1657 1657 -----
1658 1658 Пожарна
1659 1659 изпълним файл на Firefox
1660 1660 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1661 1661 Огнище
1662 1662 Риболов
1663 1663 Поправяне
1664 1664 Поправи параметрите
1665 1665 Поправяне на релации
1666 1666 Поправяне конфликти маркери
1667 1667 Поправяне на избраните грешки.
1668 1668 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1669 1669 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 Цветарски магазин
1673 1673 Изчистване на кеша
1674 1674 -----
1675 1675 Храна и напитки
1676 1676 Пеш
1677 1677 Американски футбол
1678 1678 -----
1679 1679 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1680 1680 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1681 1681 Брод
1682 1682 Гора
1683 1683 -----
1684 1684 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1685 1685 Време пренавиване (секунди)
1686 1686 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1687 1687 -----
1688 1688 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1689 1689 Намерени са {0} съвпадения
1690 1690 Фонтан
1691 1691 Фиксиране
1692 1692 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1693 1693 Френски кадастров WMS
1694 1694 -----
1695 1695 От...
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Бензиностанция
1699 1699 Бензиностанция
1700 1700 -----
1701 1701 -----
1702 1702 Преглед на цял екран
1703 1703 -----
1704 1704 Мебелен магазин
1705 1705 GPS Точки
1706 1706 -----
1707 1707 Описание на GPS следата
1708 1708 GPX файлове
1709 1709 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1710 1710 GPX следата няма информация за времето
1711 1711 GPX следа:
1712 1712 Качване на GPX данни беше успешно
1713 1713 Градина
1714 1714 Градински център
1715 1715 Газохранилище
1716 1716 Порта
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 География
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 Изображения с данни за местоположение
1723 1723 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
1724 1724 -----
1725 1725 Ледник
1726 1726 Стъкло
1727 1727 Globalsat Импорт
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 Голф
1734 1734 Поле за голф
1735 1735 Гондола
1736 1736 лек камион (до 3.5т)
1737 1737 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1738 1738 -----
1739 1739 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
1740 1740 -----
1741 1741 Трева
1742 1742 Църковно гробище
1743 1743 Зелени площи
1744 1744 Мрежа
1745 1745 Слой на мрежата:
1746 1746 Подредба на мрежата
1747 1747 Начална точка на мрежата
1748 1748 Въртене на мрежата
1749 1749 -----
1750 1750 Група
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 Къща за гости
1757 1757 Упътване
1758 1758 Гимнастика
1759 1759 Фризьорски салон / козметика
1760 1760 Махала
1761 1761 Врата с бодлива тел
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 Железария
1765 1765 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
1766 1766 Здраве
1767 1767 Пустош
1768 1768 Камион (над 3.5т)
1769 1769 Плет
1770 1770 Височина
1771 1771 Височина (в метри)
1772 1772 -----
1773 1773 Помощ
1774 1774 Помощ: {0}
1775 1775 Помага за векторизиране на WMS изображения.
1776 1776 Скривалище
1777 1777 Скриване на елементи
1778 1778 Аудио HiFi
1779 1779 -----
1780 1780 Най-голям номер
1781 1781 Подчертване
1782 1782 Клас път
1783 1783 -----
1784 1784 Туристическа пътека
1785 1785 Исторически места
1786 1786 История
1787 1787 Историята на възел {0}
1788 1788 Историята на отношение {0}
1789 1789 историята на път {0}
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Хокей
1793 1793 Домашна страница
1794 1794 Кон
1795 1795 Конни надбягвания
1796 1796 Болница
1797 1797 -----
1798 1798 Хостел / студентско общежитие
1799 1799 Хотел
1800 1800 Горещи клавишни комбинации
1801 1801 Име на дом
1802 1802 Номер
1803 1803 -----
1804 1804 Ловно скривалище
1805 1805 Намирам се в часовата зона:
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
1810 1810 -----
1811 1811 -----
1812 1812 Входно-изходно изключение
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
1816 1816 Игнориране
1817 1817 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
1818 1818 -----
1819 1819 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
1820 1820 -----
1821 1821 Игнориране елементи
1822 1822 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
1823 1823 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
1824 1824 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 Неправилен израз ''{0}''
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Недопустим обект с id=0
1840 1840 -----
1841 1841 Неправилен регулярен израз ''{0}''
1842 1842 Неправилна комбинация маркер/стойност
1843 1843 Невалиден коментар на заявката за качване
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Изображението вече е заредено
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Импорт
1866 1866 Импорт Аудио
1867 1867 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
1868 1868 Импорт на изображения
1869 1869 -----
1870 1870 Импортиране на път от GPX слой
1871 1871 Импортирани изображения
1872 1872 Импортиране данни от DG100...
1873 1873 Импортиране на данни от устройство.
1874 1874 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
1875 1875 Наклон
1876 1876 Стръмен наклон
1877 1877 Непълна спецификация <member> с ref=0
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Некоректна стойност на id оператора: {0}. Очаквано е число.
1881 1881 Некоректна стойност на оператора за възли: {0}. Операторът за възли очаква числова стойност, възел или диапазон, например, 10-20
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Увеличаване на мащаба
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Промишленост
1888 1888 Данни
1889 1889 Информация за елемент.
1890 1890 Информация
1891 1891 Информационно табло
1892 1892 Информационен пункт
1893 1893 Информационен пункт
1894 1894 Информация за слоя
1895 1895 Инициализиране
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Вътрешна грешка в сървъра
1902 1902 Интерполация
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Невалиден URL?
1906 1906 -----
1907 1907 Невалиден bz2 файл.
1908 1908 Невалидна дата
1909 1909 -----
1910 1910 Невалидно отместване
1911 1911 Неправилен параметров ключ
1912 1912 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
1913 1913 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
1914 1914 Невалидна часова зона
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Неправилен интервал в ключ
1918 1918 Обръщане на филтъра
1919 1919 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
1920 1920 Не е векоторизиран.
1921 1921 Векторизиран.
1922 1922 Остров
1923 1923 Скала
1924 1924 -----
1925 1925 Обект
1926 1926 точка {0} не е открита в списъка
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 JOSM Редактор за маркери
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
1933 1933 Изображения JPEG (*.jpg)
1934 1934 Java OpenStreetMap Редактор
1935 1935 Версия Java: {0}
1936 1936 Функция свързване на области
1937 1937 Присъедини области: премахване на кратки пътища
1938 1938 Свързване на точка с линия
1939 1939 Прикрепяне точка към пътен сегмент
1940 1940 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
1941 1941 Свържи препокриващи се Области
1942 1942 Свързана пресичаща област
1943 1943 Свързана само-пресичаща се област
1944 1944 Свързване на области, които се препокриват една с друга
1945 1945 Прескачане на позиция
1946 1946 Прескочи там
1947 1947 Прескачане на позиция
1948 1948 Пътен възел
1949 1949 -----
1950 1950 Запазване копие на местната версия
1951 1951 Съхраняване резервни копия
1952 1952 Запазване на моите координати
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 Запазване на добавка
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Запазване на техните координати
1960 1960 -----
1961 1961 Запазване на тяхното видимо състояние
1962 1962 -----
1963 1963 Ключ
1964 1964 Неправилен ключ ''{0}''.
1965 1965 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
1966 1966 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
1967 1967 Ключ:
1968 1968 Бързи клавиши
1969 1969 Ключови думи
1970 1970 Детска градина
1971 1971 Будка
1972 1972 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
1973 1973 -----
1974 1974 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
1975 1975 Трасиране на езера
1976 1976 -----
1977 1977 Lakewalker Настройки на разширението
1978 1978 Lakewalker трасиране
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Ламбертова Зона (Естония)
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Суша
1987 1987 Земеползване
1988 1988 Сметище
1989 1989 -----
1990 1990 Брой платна
1991 1991 Език
1992 1992 Последни промени: {0}
1993 1993 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
1994 1994 Географска ширина:
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Стартиране в максимизиран режим
1999 1999 -----
2000 2000 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2001 2001 -----
2002 2002 Стартира редактора за маркери
2003 2003 Пералня
2004 2004 Слой / Ниво
2005 2005 -----
2006 2006 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2007 2007 -----
2008 2008 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2009 2009 -----
2010 2010 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2011 2011 Слой за редактиране на GPX следи
2012 2012 слоя не е в списъка.
2013 2013 Слой за провеждане на измервания
2014 2014 Слой: {0}
2015 2015 Слоеве
2016 2016 Продължителност на встъплението (секунди)
2017 2017 Места за отдих и развлечения
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Дължина:
2021 2021 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2022 2022 Регулиран ЖП прелез
2023 2023 Библиотека
2024 2024 Лиценз
2025 2025 Вдигаще се врата
2026 2026 Лека ЖП линия
2027 2027 Маяк / Светлинен фар
2028 2028 Номер линия
2029 2029 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2030 2030 Тип на линия
2031 2031 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2035 2035 GPS на живо
2036 2036 -----
2037 2037 LiveGPS слой
2038 2038 Жилищна улица
2039 2039 Зареждане на всички квадранти
2040 2040 Зареждане на квадрант
2041 2041 Четене на WMS слой
2042 2042 Зареждане на WMS слой от файл
2043 2043 Зареди историята
2044 2044 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2045 2045 Зареди родителските релации
2046 2046 Зареждане на връзка
2047 2047 Зареждане набор изображения в нов слой.
2048 2048 -----
2049 2049 Зареждане на ранните разширения
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 Зареждане на родителските релации
2054 2054 -----
2055 2055 Зареждане на разширения
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Зареждане {0}
2059 2059 Само локални файлове
2060 2060 Местност
2061 2061 Местоположение
2062 2062 -----
2063 2063 Заключване
2064 2064 Шлюзова врата
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Географска дължина:
2068 2068 -----
2069 2069 Външен вид
2070 2070 Наблюдателница
2071 2071 -----
2072 2072 Търсене на бреговата линия...
2073 2073 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Най-малък номер
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Главната база данни не съдържа възела {0}
2084 2084 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Създава терасовидни къщи от един блок.
2088 2088 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2089 2089 Неправилно съставено изречение:
2090 2090 Изкуствени
2091 2091 Изкуствени
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 Карта
2097 2097 -----
2098 2098 Картографска проекция
2099 2099 Настройки на картата
2100 2100 Карта: {0}
2101 2101 Пристанище за яхти
2102 2102 Маркирайте "направено"
2103 2103 -----
2104 2104 Маркери от наименувани точки.
2105 2105 Маркери от {0}
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2109 2109 Материал
2110 2110 Макс.мащаб ниво:
2111 2111 Макс.височина (метри)
2112 2112 макс.дължина (метри)
2113 2113 макс.ширина (метри)
2114 2114 Макс. размер на кеша (в MB)
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 Макс. скорост (км/ч)
2118 2118 Макс. маса (т)
2119 2119 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2120 2120 Максимална област за една заявка:
2121 2121 Съхраняване кеш (дни)
2122 2122 Макс.размер на кеша (MB)
2123 2123 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2124 2124 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2125 2125 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2126 2126 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2127 2127 Максимална дължина (в метри)
2128 2128 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2129 2129 Максимален брой възли в началната следа
2130 2130 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2131 2131 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2132 2132 Максимален брой сегменти за един път
2133 2133 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2134 2134 Поляна
2135 2135 Измерване на стойности
2136 2136 Измервания
2137 2137 Член на
2138 2138 Членове
2139 2139 Членове (разрешени)
2140 2140 Членове (с конфликти)
2141 2141 Паметник
2142 2142 Име на меню
2143 2143 Име на меню (по подразбиране)
2144 2144 Бързи клавишни комбинации за менюто
2145 2145 Меню: {0}
2146 2146 Проекция Меркатор
2147 2147 Обединение
2148 2148 Обедини точки
2149 2149 -----
2150 2150 Обединение на слоя
2151 2151 Обедини точките в най-старата от тях.
2152 2152 Обединява избраното
2153 2153 Обединява текущия слой в друг слой
2154 2154 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2155 2155 Обедини този слой с друг слой
2156 2156 Обедини {0} точки
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Обединена версия
2162 2162 Съобщение за деня не е налично
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Военен
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 Мин. скорост (км/ч)
2170 2170 Мини кръгово движение
2171 2171 Миниголф
2172 2172 Минимално разстояние (в пиксели)
2173 2173 Минути: {0}
2174 2174 Огледално
2175 2175 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Липсваща кодировка
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 понеделник-петък 08:30-20:00
2196 2196 Режим: Рисуване Фокус
2197 2197 Режим: {0}
2198 2198 Безрежимна работа (Потлач стил)
2199 2199 Променени времена на аудио файлове.
2200 2200 Група модификатори
2201 2201 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2202 2202 Обмяна на валута
2203 2203 Монорелса
2204 2204 Забележителност
2205 2205 -----
2206 2206 Повече информация за тази възможност
2207 2207 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2208 2208 Повече от един път "от" са намерени.
2209 2209 Повече от един път "до" са намерени.
2210 2210 Повече от един "през" са открити.
2211 2211 Мотел
2212 2212 Моторни спортове
2213 2213 Автомобил
2214 2214 Мотоциклет
2215 2215 Магистрала
2216 2216 Автомагистрала
2217 2217 Магистрален възел
2218 2218 Автомагистрална връзка
2219 2219 Планински проход
2220 2220 Планинско колоездене
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 Премести надолу
2224 2224 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2225 2225 Преместване на елементи
2226 2226 Преместване филтъра надолу
2227 2227 Преместване филтъра нагоре
2228 2228 Преместване наляво
2229 2229 -----
2230 2230 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2231 2231 Преместване обекти {0}
2232 2232 Преместване надясно
2233 2233 Преместване на текущо избраните членове надолу
2234 2234 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2235 2235 Преместване избрания слой един ред надолу.
2236 2236 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2237 2237 Премести избраните точки в линия
2238 2238 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2239 2239 Премести
2240 2240 Премести нагоре
2241 2241 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2242 2242 Преместване {0}
2243 2243 Премества обектите {0}
2244 2244 Кал
2245 2245 Многобой
2246 2246 -----
2247 2247 Мултиполигон
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Музей
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Моя версия
2256 2256 Моя версия (местна база данни)
2257 2257 Моята версия с Обединената
2258 2258 Моя с Тяхния
2259 2259 Грешка при NMEA импортиране!
2260 2260 Успешно NMEA импортиране
2261 2261 NMEA-0183 файлове
2262 2262 NPE Карти
2263 2263 NPE Карти (Tim)
2264 2264 Име
2265 2265 -----
2266 2266 Потребителско име
2267 2267 Название: {0}
2268 2268 Наименувани точки от следа от {0}
2269 2269 Наименовани точки от следата.
2270 2270 Теснолинейка
2271 2271 Национална
2272 2272 Национален парк
2273 2273 Природен резерват
2274 2274 -----
2275 2275 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2276 2276 Мрежа
2277 2277 Изключение свързано с мрежата
2278 2278 Нов
2279 2279 -----
2280 2280 Нов проблем
2281 2281 Нов ключ
2282 2282 Нова роля
2283 2283 Нова стойност
2284 2284 Нова стойност за {0}
2285 2285 Следващ
2286 2286 Следващо изображение
2287 2287 Нощен клуб
2288 2288 Не
2289 2289 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2290 2290 Не е открит слой с GPX данни.
2291 2291 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2292 2292 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2293 2293 Няма бърза клавишна комбинация
2294 2294 Не е намерен път "от".
2295 2295 Не е намерен път "до".
2296 2296 Не е открит възел или път "през".
2297 2297 -----
2298 2298 Няма промени за качване.
2299 2299 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2300 2300 -----
2301 2301 Няма конфликти за показване.
2302 2302 Няма открит текущ набор от данни
2303 2303 В тази зона няма намерени данни
2304 2304 На устройството не са открити данни.
2305 2305 Никакви данни не са заредени.
2306 2306 Без дата
2307 2307 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2308 2308 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2309 2309 Без изход
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Без изображение
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2316 2316 -----
2317 2317 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2318 2318 Няма отворен сисък с промени.
2319 2319 Няма отворени пакети с промени
2320 2320 -----
2321 2321 Не е посочена парола.
2322 2322 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2323 2323 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Не е избрана връзка
2328 2328 Няма избрана GPX следа
2329 2329 Няма слоеве за целта
2330 2330 -----
2331 2331 Не е посочено потребителско име.
2332 2332 Невалиден URL на WMS или ID
2333 2333 Няма грешки при проверката
2334 2334 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2335 2335 Не, изход
2336 2336 Не, отказване на операцията
2337 2337 Не, продължава редактирането
2338 2338 Не, не прилагай!
2339 2339 Възел
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Възел {0}
2343 2343 Възли
2344 2344 Възли в една и съща позиция
2345 2345 Точки с еднакви имена
2346 2346 Възли(решени)
2347 2347 Възли(с конфликт)
2348 2348 -----
2349 2349 Никога
2350 2350 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2351 2351 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2352 2352 Нормално
2353 2353 Север
2354 2354 Не е намерен
2355 2355 Не сте свързан
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Забележка
2360 2360 -----
2361 2361 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2362 2362 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2363 2363 Банкноти
2364 2364 Нищо
2365 2365 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2366 2366 -----
2367 2367 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2368 2368 Няма нищо избрано за показване.
2369 2369 Нищо не е избрано!
2370 2370 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2371 2371 -----
2372 2372 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2373 2373 -----
2374 2374 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2375 2375 Номер
2376 2376 Брой на жилата на всеки кабел
2377 2377 -----
2378 2378 Схема на номериране
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 ОК
2382 2382 ОК - нов опит
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 OSM Данни
2386 2386 OSM парола
2387 2387 OSM сървърни файлове
2388 2388 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Обектът е изтрит
2396 2396 История на обекта
2397 2397 Обект с история
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Обекти за добавяне:
2401 2401 Обекти за изтриване:
2402 2402 Променени обекти:
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Нечетни
2408 2408 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2409 2409 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2410 2410 Отместване:
2411 2411 Стар ключ
2412 2412 Стара роля
2413 2413 Стара стойност
2414 2414 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2415 2415 При нужда
2416 2416 При качване
2417 2417 Еднопосочна
2418 2418 Пътища от една точка
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 Еднопосочна
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2428 2428 Само в началото на път.
2429 2429 Само на векторни слоеве
2430 2430 Само до две области могат да бъдат свързани към момента.
2431 2431 -----
2432 2432 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2433 2433 Отваряне на местоположение…
2434 2434 Отваряне на OpenStreetBugs
2435 2435 Отваряне на видимите...
2436 2436 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2437 2437 -----
2438 2438 Отваряне на файл.
2439 2439 -----
2440 2440 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2441 2441 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2442 2442 Отваряне списъка с всички релации
2443 2443 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2444 2444 Отваряне списък с възли на маршрут
2445 2445 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2446 2446 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2447 2447 -----
2448 2448 Отваряне на списък с избрани обекти.
2449 2449 -----
2450 2450 Отваряне на връзка URL.
2451 2451 Редактиране на релацията
2452 2452 -----
2453 2453 Отвори друга GPX следа
2454 2454 Отваряне друга снимка
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2459 2459 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2460 2460 Отваряне на топографския инструмент...
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Отваряне на прозореца за измервания.
2464 2464 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2465 2465 Отваряне на прозореца с проверките.
2466 2466 Отвори...
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2473 2473 -----
2474 2474 OpenStreetMap данни
2475 2475 -----
2476 2476 Работно време
2477 2477 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2478 2478 Отваряне на файлове
2479 2479 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Оператор
2483 2483 Оптика
2484 2484 Незадължителни Атрибути:
2485 2485 -----
2486 2486 Незадължителни типове
2487 2487 Био магазин
2488 2488 оригинален път
2489 2489 Ортогонализиране
2490 2490 -----
2491 2491 Ортогонализиране
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Друго
2496 2496 Други информационни точки
2497 2497 Туристически стоки (за активен отдих)
2498 2498 -----
2499 2499 Припокриващи се области
2500 2500 Припокриващи се пътища / магистрали
2501 2501 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2502 2502 Припокриващи се ЖП линии
2503 2503 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2504 2504 Припокриващи се пътища / линии
2505 2505 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2506 2506 Припокриващи се пътища.
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Презаписване
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 Стил на изобразяване {0}: {1}
2518 2518 Проблем с изобразяването
2519 2519 -----
2520 2520 Хартия
2521 2521 -----
2522 2522 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2523 2523 -----
2524 2524 Родителски релации
2525 2525 Парк
2526 2526 -----
2527 2527 Паркинг
2528 2528 Улица паркинг
2529 2529 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Парола
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Поставяне
2543 2543 Поставяне...
2544 2544 Поставяне на маркери
2545 2545 -----
2546 2546 Поставяне на съдържанието на буфера
2547 2547 -----
2548 2548 Пътека
2549 2549 Дължина на пътя
2550 2550 Синтактична грешка: Шаблонът {0} в {1} е недопустим!
2551 2551 Връх
2552 2552 Пешеходна улица
2553 2553 Пешеходна пътека
2554 2554 Тип пешеходна пътека
2555 2555 Пешеходци
2556 2556 Пелота
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2560 2560 Изпълнение на проверка на данните
2561 2561 Позволени действия
2562 2562 Аптека
2563 2563 Телефонен номер
2564 2564 Тел. номер
2565 2565 -----
2566 2566 Време на снимката (от EXIF):
2567 2567 Снимките не съдържат времева информация
2568 2568 Физическо изтриване от местната база данни
2569 2569 -----
2570 2570 Място за пикник
2571 2571 Кей
2572 2572 Тръбопровод
2573 2573 Тип писта
2574 2574 Игрище
2575 2575 Място за богослужение
2576 2576 Места
2577 2577 Изпълнение/Пауза на звука.
2578 2578 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2579 2579 Площадка
2580 2580 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Моля въведете описание за вашата следа.
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 Моля въведете филтър.
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Моля, въведете низ за търсене.
2593 2593 Моля, въведете потребителско име
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Моля въведете маркери за вашата следа.
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Моля, изберете ключ
2624 2624 Моля, изберете схема за използване.
2625 2625 -----
2626 2626 Изберете стойност
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 Моля, изберете елемент.
2630 2630 Моля изберете поне четири точки.
2631 2631 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
2632 2632 -----
2633 2633 Моля изберете поне един възел или път.
2634 2634 Моля, изберете поне един ред за копиране
2635 2635 Моля изберете поне един път за опростяване.
2636 2636 Моля, изберете поне една линия.
2637 2637 Изберете не по-малко от три точки.
2638 2638 Моля, изберете поне две точки за обединение.
2639 2639 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
2640 2640 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
2641 2641 Моля, изберете нещо за копиране.
2642 2642 -----
2643 2643 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
2644 2644 Моля, изберете ред за изтриване.
2645 2645 Моля, изберете ред за редактиране
2646 2646 Моля, изберете схема за изтриване.
2647 2647 Моля, изберете слой за целта
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
2651 2651 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
2652 2652 Разширения доставяни с JOSM
2653 2653 -----
2654 2654 Информация за добавка
2655 2655 -----
2656 2656 Разширения
2657 2657 Име на пункта
2658 2658 Номер на пункта
2659 2659 Полиция/Милиция
2660 2660 Политическа
2661 2661 Порт:
2662 2662 позиция
2663 2663 Само позиция
2664 2664 -----
2665 2665 Положение, време, дата, скорост
2666 2666 Положение, време, дата, скорост, височина
2667 2667 Пощенска кутия
2668 2668 -----
2669 2669 Пощенска станция
2670 2670 Пощенски код
2671 2671 -----
2672 2672 Електроцентрала
2673 2673 Линия за електропренос
2674 2674 Електростанция
2675 2675 Електроподстанция
2676 2676 Електрически стълб от ЕПМ
2677 2677 Нарушение на предсъстоянието.
2678 2678 Нарушение на предварителното състояние
2679 2679 Предефиниран
2680 2680 -----
2681 2681 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Настройки
2686 2686 Предпочитанията са записани на {0}
2687 2687 Настройки…
2688 2688 Подготовка на OSM данните...
2689 2689 -----
2690 2690 Подготвяне на базата данни ...
2691 2691 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
2692 2692 Подготовка на примитивите за качване ...
2693 2693 -----
2694 2694 Историческа ЖП линия
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Шаблони
2698 2698 Шаблоните не съдържат такъв ключ
2699 2699 Шаблоните не съдържат стойност
2700 2700 Предишен
2701 2701 Предишно изображение
2702 2702 Първокласен път / главна
2703 2703 Връзка с първокласен път
2704 2704 Основен модификатор:
2705 2705 Примитив
2706 2706 Затвор
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Метод на проекция
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Настройки
2718 2718 Параметри / Отношения
2719 2719 Проверка на параметрите:
2720 2720 Параметри на избраните обекти
2721 2721 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
2722 2722 -----
2723 2723 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
2724 2724 Свойства на
2725 2725 Характеристики (с конфликти)
2726 2726 Параметри/Отношения
2727 2727 Свойства: {0} / Членство: {1}
2728 2728 Стойности съдържащи HTML елементи
2729 2729 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
2730 2730 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
2731 2731 Опишете измененията на качваните от вас данни:
2732 2732 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
2733 2733 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
2734 2734 Предоставя маршрутизиращи възможности.
2735 2735 -----
2736 2736 Бар
2737 2737 -----
2738 2738 Обществена сграда
2739 2739 Обществен транспорт
2740 2740 Обществен транспорт
2741 2741 Обектът ''{0}'' е изтрит
2742 2742 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
2743 2743 -----
2744 2744 Кариера
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 Състезателна писта
2758 2758 ракет
2759 2759 ЖП Линия
2760 2760 Железница
2761 2761 Малка ЖП гара
2762 2762 ЖП платформа
2763 2763 Железопътен път
2764 2764 -----
2765 2765 Размер на растера: {0}
2766 2766 Изходни GPS данни
2767 2767 Прочетане първо
2768 2768 -----
2769 2769 Прочитане на снимки...
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Четене {0}...
2776 2776 За прочитане
2777 2777 Истинско име
2778 2778 Действително да затворим?
2779 2779 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
2780 2780 Спортна площадка
2781 2781 Трансформирано изображение...
2782 2782 Рециклиране
2783 2783 Отново
2784 2784 Повтаряне на последното отменено действие.
2785 2785 Означение
2786 2786 Референция (коловоз #)
2787 2787 Ref номер
2788 2788 Отнася се за
2789 2789 Обновяване
2790 2790 Област
2791 2791 Отхвърляне конфликтите и записване
2792 2792 Релация
2793 2793 Релация ...
2794 2794 Редактор на връзки: Сваляне на членове
2795 2795 Редактор на връзки: Преместване надолу
2796 2796 Редактор на връзки: Преместване нагоре
2797 2797 Редактор на връзки: Премахване
2798 2798 Редактор на отношения: Премахване на избраното
2799 2799 -----
2800 2800 Редактор на връзки: Сортиране
2801 2801 Връзката е изтрита
2802 2802 -----
2803 2803 Връзка {0}
2804 2804 -----
2805 2805 Връзки
2806 2806 Връзки: {0}
2807 2807 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
2808 2808 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
2809 2809 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
2810 2810 Религия
2811 2811 Презареди
2812 2812 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
2813 2813 Презареждане грешни квадранти
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 Дистанционно
2818 2818 -----
2819 2819 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
2820 2820 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
2821 2821 Премахни
2822 2822 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
2823 2823 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
2824 2824 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Премахни от базата данни
2829 2829 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2830 2830 Премахване на снимка от слой
2831 2831 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2832 2832 Премахване на маркери от вътрешни пътища
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2843 2843 Премахнати елементи от връзки
2844 2844 -----
2845 2845 Изтриване на повтарящи се точки...
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 Преименуване на слой
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Под наем
2852 2852 Сервиз
2853 2853 Замяна на "{0}" с "{1}" за
2854 2854 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
2855 2855 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
2856 2856 Съобщаване за грешка
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 Подробности на заявката: {0}
2862 2862 Резервоар
2863 2863 Нулиране
2864 2864 Нулиране на cookie
2865 2865 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
2866 2866 Нулирай ID
2867 2867 Възстановяване на параметрите по подразбиране
2868 2868 Улица
2869 2869 Жилищна зона
2870 2870 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
2871 2871 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
2872 2872 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
2873 2873 Разрешаване
2874 2874 Разрешаване на конфликти
2875 2875 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
2876 2876 Решаване конфлики на координати в {0}
2877 2877 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
2878 2878 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
2879 2879 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
2885 2885 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
2886 2886 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
2887 2887 -----
2888 2888 Ресторант
2889 2889 -----
2890 2890 Ограничения
2891 2891 Търговия на дребно
2892 2892 Подпорна стена
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 Обръщане разделянето на сграда
2904 2904 Промяна посоката на линиите
2905 2905 Обръщане разделянето на сграда
2906 2906 Обръщане разделянето на сграда
2907 2907 Връщане и Комбиниране
2908 2908 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
2909 2909 Обратен маршрут
2910 2910 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
2911 2911 -----
2912 2912 Промяна посоката на линиите
2913 2913 -----
2914 2914 Обърната брегова линия: земята не е отляво
2915 2915 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
2916 2916 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
2917 2917 Обръща номерата на къщите от сграда.
2918 2918 Ревизия
2919 2919 Колоездене
2920 2920 Река
2921 2921 Речен бряг
2922 2922 Път (неизвестен тип)
2923 2923 Пътни ограничения
2924 2924 Роля
2925 2925 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
2926 2926 Роля:
2927 2927 Роли в релации, отнасящи се за
2928 2928 Завъртане на 180°
2929 2929 Завъртане на 270°
2930 2930 Завъртане на 90°
2931 2931 Завърти изображението наляво
2932 2932 Завърти изображението надясно
2933 2933 Завърти наляво
2934 2934 Завърти надясно
2935 2935 Кръгово движение
2936 2936 Маршрут
2937 2937 Състояние на пътя
2938 2938 Тип маршрут
2939 2939 Показани са пътища за:
2940 2940 Маршрутизиране
2941 2941 Настройки на разширение маршрутизатор
2942 2942 Ръгби
2943 2943 Руини
2944 2944 -----
2945 2945 Апроксимация Douglas-Peucker...
2946 2946 Проверява се за: {0}
2947 2947 Опростяване на геометрията...
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 SIM-карти
2951 2951 Двойна врата
2952 2952 Запазване
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Запазване като…
2956 2956 Съхраняване GPX файл
2957 2957 Запис на слой
2958 2958 Съхраняване OSM файл
2959 2959 Запис на слоя WMS
2960 2960 Запис на WMS слоя във файл
2961 2961 Записване въпреки всичко
2962 2962 Запис на данните във файл на всяка минута.
2963 2963 Записване на текущите данни в нов файл.
2964 2964 Запазване на текущите данни.
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
2968 2968 -----
2969 2969 Запис/Качване и край.
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 Сканирана карта...
2973 2973 Сканиране на директория {0}
2974 2974 Училище
2975 2975 Вторични суровини
2976 2976 Сипей
2977 2977 Шубрак
2978 2978 Търсене
2979 2979 -----
2980 2980 Търсене на обекти.
2981 2981 Търсене...
2982 2982 -----
2983 2983 Търси:
2984 2984 Второ име
2985 2985 Второкласен път
2986 2986 Втори модификатор:
2987 2987 Секунди: {0}
2988 2988 Изключение свързано със сигурността
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
2994 2994 Избиране
2995 2995 Избиране на всичко
2996 2996 -----
2997 2997 Изберете WMS слой
2998 2998 Изберете един затворен път от поне четири възела.
2999 2999 -----
3000 3000 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Избор на комуна
3005 3005 Изберете един от вариантите:
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Избиране варианти за чертане на линиите.
3011 3011 -----
3012 3012 Избиране на точката под курсора.
3013 3013 Изберете обекти за качване
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Изберете целеви слой
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Изберете два пътя с общ възел
3038 3038 Изберете два пътя с единствен общ възел
3039 3039 Избор с даденото търсене
3040 3040 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Избрана следа: {0}
3044 3044 Избор
3045 3045 Площ на селекцията
3046 3046 Дължина на селекцията
3047 3047 Няма нищо избрано.
3048 3048 -----
3049 3049 Селекцията е неподходяща!
3050 3050 Избрано: {0}
3051 3051 Самопресичащи се пътища
3052 3052 -----
3053 3053 На отделен слой
3054 3054 Разделител
3055 3055 Последователност
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Помощна улица
3059 3059 Услуги
3060 3060 Тип помощна улица
3061 3061 -----
3062 3062 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3063 3063 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3064 3064 Задай всички да са по подразбиране
3065 3065 Заване на прозрачен фон.
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3072 3072 Задай по подразбиране
3073 3073 -----
3074 3074 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3075 3075 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3076 3076 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3077 3077 -----
3078 3078 Установява роля за избраните членове
3079 3079 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3080 3080 Настройки по подразбиране
3081 3081 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3082 3082 Настройки
3083 3083 Настройки на разширението за дистанционно управление
3084 3084 Настройки на разширение SlippyMap
3085 3085 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3086 3086 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3087 3087 Споделяне на автомобили
3088 3088 -----
3089 3089 Навес
3090 3090 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3091 3091 Преместване всички следи на север (в градуси)
3092 3092 Обувки
3093 3093 Стрелба
3094 3094 Пазаруване
3095 3095 Магазини
3096 3096 -----
3097 3097 Бърз клавиш
3098 3098 Настройки клавишни комбинации
3099 3099 Най-кратък
3100 3100 -----
3101 3101 Разширението да бъде ли изключено?
3102 3102 Трябва ли да бъде качено?
3103 3103 Покажи
3104 3104 Показване GPS данни.
3105 3105 Показване статус
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Показване на информация
3112 3112 Показване информационното ниво при качване.
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3117 3117 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3118 3118 -----
3119 3119 Показване на стартова картинка
3120 3120 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 Показване на проверките извършвани при качване.
3124 3124 Показване на тази помощ
3125 3125 Показване/скриване
3126 3126 Показване/скирване на Текст/Икони
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Подобно наименувани пътища
3130 3130 Опростяване на път
3131 3131 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3132 3132 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3133 3133 Отделни елементи
3134 3134 Размер на Landsat изображенията (точки)
3135 3135 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3136 3136 Скейтборд
3137 3137 Фигурно пързаляне
3138 3138 Ски
3139 3139 Ски
3140 3140 Пропусни свалянето
3141 3141 Пропускане на свалянето
3142 3142 -----
3143 3143 Интерактивна карта
3144 3144 Интерактивна карта
3145 3145 -----
3146 3146 Хелинг
3147 3147 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3148 3148 -----
3149 3149 Снегоход
3150 3150 Футбол
3151 3151 Разрешаване на конфликти
3152 3152 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3153 3153 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3154 3154 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3155 3155 -----
3156 3156 Сортиране меню шаблони
3157 3157 Сортиране на членовете на връзката
3158 3158 Източник
3159 3159 Изходен текст
3160 3160 Места за инвалиди
3161 3161 Запазени места за родители
3162 3162 Запазени места за жени
3163 3163 Скорост
3164 3164 Скорост (км/ч)
3165 3165 Пътна камера
3166 3166 Шипове
3167 3167 Разделяне на линия
3168 3168 Разделяне на линията в избраната точка.
3169 3169 -----
3170 3170 Разделяне път {0} на {1} части
3171 3171 -----
3172 3172 Спорт
3173 3173 Спорт (с топка)
3174 3174 Спортни съоражения
3175 3175 Спорт
3176 3176 Спортен център
3177 3177 Извор
3178 3178 Стадион
3179 3179 Стандартен параметри на unix геометрия
3180 3180 Звезди
3181 3181 Стартиране търсене
3182 3182 Начало на подравняването
3183 3183 Начало на свалянето на данни
3184 3184 Започване на нов път от последния възел.
3185 3185 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 Започване на преглед на директории
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 Област/Щат
3197 3197 -----
3198 3198 Книжарница
3199 3199 -----
3200 3200 Състояние
3201 3201 Статус Репорт
3202 3202 Стъпала
3203 3203 Стълби за преминаване през ограда
3204 3204 Стоп
3205 3205 Поток
3206 3206 -----
3207 3207 Име на улица
3208 3208 -----
3209 3209 Пътна Мрежа
3210 3210 Улици NRW Geofabrik.de
3211 3211 Стилът за вътрешния път ''{0}'' се равнява на мултиполигон.
3212 3212 Стилът за външния път ''{0}'' се разминава.
3213 3213 Стил за ограничение {0} не е намерен.
3214 3214 Приемане на филтър
3215 3215 Квартал/предградие
3216 3216 Метро
3217 3217 Вход в метро
3218 3218 Бързи клавиши за подменюта
3219 3219 -----
3220 3220 Успешно отворен списък с промени {0}
3221 3221 Супермаркет
3222 3222 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 Пътна настилка
3226 3226 Видеонаблюдение
3227 3227 Точка на наблюдение
3228 3228 Топограф
3229 3229 -----
3230 3230 Топограф...
3231 3231 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3232 3232 Плуване
3233 3233 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 Описание на символ
3238 3238 Синхронизиране аудио
3239 3239 Синхронизиране на целия набор данни
3240 3240 Синхронизиране само на възел {0}
3241 3241 Синхронизиране само на релацията {0}
3242 3242 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3243 3243 Синхронизиране само на пътя {0}
3244 3244 файлове TCX (*.tcx)
3245 3245 Тенис на маса
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Маркирай пътищата като
3251 3251 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3252 3252 Източници за TagChecker
3253 3253 Тестер на шаблони за маркиране
3254 3254 Шаблони за маркиране
3255 3255 Маркери
3256 3256 -----
3257 3257 Етикети и членове
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Етикети на списък с промени {0}
3262 3262 -----
3263 3263 Маркери с празни стойности
3264 3264 -----
3265 3265 файлове на TangoGPS (*.log)
3266 3266 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3267 3267 успешно внасяне от TangoGPS
3268 3268 -----
3269 3269 Такси
3270 3270 -----
3271 3271 Телефон
3272 3272 Телефонни карти
3273 3273 Тенис
3274 3274 -----
3275 3275 Разделяне на сграда
3276 3276 Разделяне на сграда
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Третокласен
3281 3281 Трети модификатор:
3282 3282 Тест
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 Направлението на създавания линеен сегмент.
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3297 3297 Пътят "от" не започва или не завършва във възел "през".
3298 3298 Пътят "от" не започва или свършва във възел "през".
3299 3299 Пътят "до" не започва или свършва във възел "през".
3300 3300 Пътят "до" не започва или свършва в път "през".
3301 3301 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3302 3302 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Текушата селекция не може да се използва за разделяне.
3309 3309 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 Документът не съдържа данни
3314 3314 -----
3315 3315 Географска ширина на показалеца на мишката.
3316 3316 Географската дължина на показалеца на мишката.
3317 3317 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3318 3318 -----
3319 3319 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3320 3320 -----
3321 3321 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3322 3322 -----
3323 3323 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3324 3324 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3328 3328 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3329 3329 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3330 3330 -----
3331 3331 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3332 3332 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3333 3333 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3334 3334 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3335 3335 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3336 3336 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3337 3337 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3338 3338 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3339 3339 -----
3340 3340 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3341 3341 Началното положение е извън границите на рамката
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
3345 3345 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3346 3346 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3347 3347 Театър
3348 3348 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3349 3349 Тяхна версия
3350 3350 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3351 3351 Тяхната версия с Обединената
3352 3352 Развлекателен парк
3353 3353 -----
3354 3354 Няма отворени пакети с промени
3355 3355 -----
3356 3356 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3357 3357 -----
3358 3358 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3359 3359 {0} конфликт(а) при въвеждането
3360 3360 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Това е след края на записа
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3368 3368 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3369 3369 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3370 3370 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3371 3371 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3372 3372 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3373 3373 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3374 3374 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3375 3375 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3376 3376 -----
3377 3377 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3378 3378 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3379 3379 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3380 3380 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3381 3381 -----
3382 3382 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3383 3383 -----
3384 3384 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3385 3385 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3386 3386 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3387 3387 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3388 3388 Номера квадранти
3389 3389 Източници на квадранти
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Часова зона:
3393 3393 Часови пояс: {0}
3394 3394 На...
3395 3395 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Превключване режима на цял екран
3399 3399 Покажи/скрий GPX линии
3400 3400 Превключване режим каркас
3401 3401 Превключване режима на цял екран
3402 3402 -----
3403 3403 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3404 3404 Превключване видимостта на избрания слой.
3405 3405 Превключи: {0}
3406 3406 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3407 3407 Тоалетни
3408 3408 -----
3409 3409 Пътна такса
3410 3410 Място за плащане пътна такса
3411 3411 Инструмент: {0}
3412 3412 Лента с инструменти
3413 3413 Настройка на панела с инструменти
3414 3414 Инструменти
3415 3415 -----
3416 3416 Туризъм
3417 3417 Кула
3418 3418 -----
3419 3419 Тип на кулата
3420 3420 Град (под 100 000)
3421 3421 Кметство
3422 3422 -----
3423 3423 Играчки
3424 3424 Проследяване
3425 3425 Черен път
3426 3426 Оцветяване на следата
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 Светофар
3431 3431 Трамвай
3432 3432 Трамвайна спирка
3433 3433 Транспорт
3434 3434 Пътуване
3435 3435 Туристическа агенция
3436 3436 Дърво
3437 3437 Автострада
3438 3438 Автострадна връзка
3439 3439 -----
3440 3440 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3441 3441 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
3442 3442 Тунел
3443 3443 Начало на тунел
3444 3444 Ограничения при завиване
3445 3445 Обръщало
3446 3446 Разширение за обръщане
3447 3447 турникет (контрол на достъпа)
3448 3448 ЖП Обръщаща платформа
3449 3449 Тип
3450 3450 Тип име (UK)
3451 3451 -----
3452 3452 UIC-Референция
3453 3453 НЕИЗВЕСТНО
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Разсъедини пътища
3464 3464 -----
3465 3465 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
3466 3466 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
3467 3467 -----
3468 3468 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
3469 3469 -----
3470 3470 Неможе да се прочете Дълж/Шир
3471 3471 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
3472 3472 Некласифициран
3473 3473 Незатворени пътища.
3474 3474 Незатворен път
3475 3475 -----
3476 3476 Несвързани пътища.
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Възстановяване на изтрити допълнителни възли?
3485 3485 Възстановяване след изтриване на свързани примитиви?
3486 3486 Отмяна
3487 3487 -----
3488 3488 Отмени преместването
3489 3489 -----
3490 3490 Отменяне на последното действие.
3491 3491 Отсъедини панела
3492 3492 Неочаквана грешка
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Неочакван знак: {0}
3501 3501 -----
3502 3502 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
3503 3503 Освобождаване
3504 3504 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
3505 3505 Незапелен възел
3506 3506 Университет
3507 3507 Непознато разширение на файл: {0}
3508 3508 Неизвестен хост
3509 3509 Неизвестен статус на проблема
3510 3510 Неизвестен формат за натрупване
3511 3511 Неизвестен тип членство за ''{0}''.
3512 3512 Непознат режим {0}.
3513 3513 -----
3514 3514 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
3515 3515 Неизвестна роля ''{0}''.
3516 3516 Неизвестно изречение:
3517 3517 Неизвестен тип: {0}
3518 3518 Ненаименовано съединение
3519 3519 Ненаименуван и некласифициран път
3520 3520 Неименовани пътища
3521 3521 Неподредени брегови линии
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Размаркиране всичко
3528 3528 Размаркиране всичко (escape)
3529 3529 Размаркиране всичко (focus)
3530 3530 Сваля избора от всички обекти.
3531 3531 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
3532 3532 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 Немаркирани или несвързани точки
3536 3536 Немаркирани пътища
3537 3537 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
3538 3538 Нагоре
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 Обновяване на данните
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 Обновяване списъка с промени ...
3556 3556 Актуализиране на данните
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Качване
3561 3561 Качване на промени
3562 3562 Параметри при качване
3563 3563 Качване на следа
3564 3564 Качване на следи
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Качването е отменено
3568 3568 Качване на данни
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
3574 3574 -----
3575 3575 Качване на избраното
3576 3576 Качване на променените примитиви
3577 3577 Качете текущите параметри на сървъра
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 Качване на GPX следа
3584 3584 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
3585 3585 Качване и запис на променените слоеве...
3586 3586 Качване на данни...
3587 3587 Качване на данни за слой ''{0}''
3588 3588 -----
3589 3589 Качване на следи на openstreetmap.org
3590 3590 Използване
3591 3591 Използване
3592 3592 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
3593 3593 -----
3594 3594 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 Използване на сложен параметров тест.
3600 3600 Използване на десетични градуси.
3601 3601 Използване на стойностите по подразбиране
3602 3602 Използване на файл с данни по подразбиране.
3603 3603 -----
3604 3604 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
3605 3605 -----
3606 3606 Изпозване на слой за грешки.
3607 3607 Използвай глобалните настройки.
3608 3608 Използване на списък за пропускане.
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
3612 3612 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
3613 3613 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
3614 3614 -----
3615 3615 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
3616 3616 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
3617 3617 Изполвайте избраната от списъка схема.
3618 3618 Използван стил
3619 3619 Потребител
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Потребител:
3623 3623 Потребителско име
3624 3624 -----
3625 3625 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
3626 3626 Проверка
3627 3627 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
3628 3628 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
3629 3629 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
3630 3630 -----
3631 3631 Проверка
3632 3632 Грешки при проверка
3633 3633 -----
3634 3634 Стойност
3635 3635 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Стойност:
3642 3642 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
3643 3643 -----
3644 3644 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
3645 3645 Автомат за стоки
3646 3646 Продукти за автоматична продажба
3647 3647 Версия
3648 3648 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
3649 3649 Версия {0}
3650 3650 Версия {0} създадена на {1} от {2}
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Версия: {0}
3655 3655 Ветеринар
3656 3656 Видео
3657 3657 Преглед
3658 3658 Изглед: {0}
3659 3659 Място с добра гледка
3660 3660 Село
3661 3661 Зелено село
3662 3662 Град/Село
3663 3663 Лозе
3664 3664 Видимост
3665 3665 Видимо състояние:
3666 3666 домашната страница
3667 3667 -----
3668 3668 Калибровка на звукозаписа
3669 3669 Вулкан
3670 3670 Волтаж
3671 3671 -----
3672 3672 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
3673 3673 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
3674 3674 Тоалетна
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 файлове WMS (*.wms)
3678 3678 WMS Слой
3679 3679 Настройки модул WMS
3680 3680 -----
3681 3681 WMS URL (по подразбиране)
3682 3682 -----
3683 3683 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
3684 3684 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
3685 3685 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
3686 3686 -----
3687 3687 Изчакване 10 секунди
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Стена
3692 3692 Внимание
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
3696 3696 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 -----
3755 3755 Предупреждение: {0}
3756 3756 Предупреждения
3757 3757 Автомивка
3758 3758 -----
3759 3759 Пречиствателна станция
3760 3760 Вода
3761 3761 Аквапарк
3762 3762 Водонапорна кула
3763 3763 Водопад
3764 3764 Хидротехническо съоръжение
3765 3765 Wave аудио файлове (*.wav)
3766 3766 -----
3767 3767 Информация за линия
3768 3768 -----
3769 3769 Края на път близо до друг път/магистрала
3770 3770 Края на път близо до друг път/линия
3771 3771 Възел близо до друг път
3772 3772 -----
3773 3773 Път {0}
3774 3774 Път:
3775 3775 WayPoint изображение
3776 3776 -----
3777 3777 Пътни точки
3778 3778 Пътища
3779 3779 Крайпътен кръст
3780 3780 Крайпътен параклис
3781 3781 Страница: {0}
3782 3782 Тегло
3783 3783 Бент / преливник
3784 3784 Мочурище
3785 3785 Инвалидна количка
3786 3786 -----
3787 3787 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
3788 3788 При импорт на аудио, създай маркери от...
3789 3789 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
3790 3790 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
3791 3791 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
3792 3792 Цялата група
3793 3793 Ширина (метри)
3794 3794 -----
3795 3795 Мелница
3796 3796 -----
3797 3797 Каркас
3798 3798 -----
3799 3799 Гора
3800 3800 Цех
3801 3801 Светът
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Грешен брой параметри на оператора за точки.
3809 3809 -----
3810 3810 Неправилно подредени пътища.
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Да
3814 3814 Да, приложи го!
3815 3815 Да, създай конфликт и затвори
3816 3816 Да, дръпни изображенията
3817 3817 Да, изчисти го!
3818 3818 Да, нулирай ID
3819 3819 Да, възстанови от изтриване също
3820 3820 -----
3821 3821 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
3822 3822 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
3823 3823 -----
3824 3824 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
3829 3829 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
3833 3833 Трябва да изберете поне един път.
3834 3834 -----
3835 3835 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
3836 3836 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
3837 3837 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
3838 3838 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
3839 3839 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
3840 3840 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
3841 3841 -----
3842 3842 Трябва да изберете GPX следа
3843 3843 -----
3844 3844 Нулеви координати:
3845 3845 Зоопарк
3846 3846 Мащаб
3847 3847 Мащаб (в метри)
3848 3848 Увеличаване
3849 3849 Намаляване
3850 3850 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
3851 3851 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
3852 3852 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
3853 3853 Увеличаване
3854 3854 Намаляване
3855 3855 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
3856 3856 Увеличение до
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Показване на проблема
3860 3860 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
3861 3861 Мащабиране по селекцията
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Показване на {0}
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
3871 3871 \nВисочина: {0} m
3872 3872 \n{0} км/ч
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 Назад
3878 3878 По-бързо
3879 3879 По-бързо възпроизвеждане.
3880 3880 Напред
3881 3881 Прескочи назад.
3882 3882 Прескочи напред
3883 3883 Следващ маркер
3884 3884 Възпроизвеждане на следващия маркер.
3885 3885 Възпроизведи предишния маркер.
3886 3886 Изпълнение/Пауза
3887 3887 Предишен маркер
3888 3888 По-бавно
3889 3889 По-бавно възпроизвеждане
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 И
3894 3894 С
3895 3895 Ю
3896 3896 З
3897 3897 Д
3898 3898 Д
3899 3899 И
3900 3900 П
3901 3901 С
3902 3902 С
3903 3903 И
3904 3904 Р
3905 3905 З
3906 3906 Текст
3907 3907 -----
3908 3908 Редактиране: гара / станция
3909 3909 Гара / Спирка
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Ключ:
3915 3915 съкретено име на улицата
3916 3916 -----
3917 3917 добави към селекцията
3918 3918 адрес
3919 3919 за напреднали
3920 3920 -----
3921 3921 надземен транспорт
3922 3922 въздушен транспорт
3923 3923 Надземен_транспорт_тъмен
3924 3924 Надземен_транспорт_светъл
3925 3925 селскостопански
3926 3926 всички
3927 3927 алея
3928 3928 по азбучен ред
3929 3929 -----
3930 3930 алтернативен
3931 3931 удобства от тип {0}
3932 3932 Обществени услуги
3933 3933 Обществено осветление
3934 3934 Обществен трафик
3935 3935 Англиканска
3936 3936 храна за животни
3937 3937 -----
3938 3938 всеки
3939 3939 -----
3940 3940 стрелба с лък
3941 3941 област
3942 3942 -----
3943 3943 азиатска
3944 3944 асфалт
3945 3945 атлетика
3946 3946 австралийски футбол
3947 3947 автозараждане квадранти
3948 3948 автомащабиране
3949 3949 фон
3950 3950 точка за спиране назад
3951 3951 сегмент назад
3952 3952 -----
3953 3953 Бахаи
3954 3954 Баптизъм
3955 3955 бариера
3956 3956 преграда по пътя на движение
3957 3957 бейзбол
3958 3958 басейн
3959 3959 баскетбол
3960 3960 плаж
3961 3961 велосипед
3962 3962 черно
3963 3963 синьо
3964 3964 тресавище
3965 3965 игра с мет.топчета
3966 3966 граница
3967 3967 игра с асим.топки
3968 3968 мост
3969 3969 маркер "мост" на точка
3970 3970 кафяво
3971 3971 индустриални развалини
3972 3972 Будизъм
3973 3973 сграда
3974 3974 -----
3975 3975 бургери
3976 3976 автобус
3977 3977 Направлява автобуси
3978 3978 кану
3979 3979 чувствителност към регистъра
3980 3980 Католическо
3981 3981 гробище
3982 3982 промяна на селекцията
3983 3983 промяна областта видима на екрана
3984 3984 проверка на кеша...
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 китайска
3988 3988 -----
3989 3989 Християнство
3990 3990 цигари
3991 3991 град
3992 3992 алпинизъм
3993 3993 по часовниковата стрелка
3994 3994 -----
3995 3995 затворен път
3996 3996 въглища
3997 3997 брегова линия
3998 3998 павиран път
3999 3999 -----
4000 4000 сбито
4001 4001 бетон
4002 4002 презервативи
4003 4003 -----
4004 4004 конфигуриране на свързаното DG100
4005 4005 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4006 4006 конфликт
4007 4007 иглолистен
4008 4008 връзка
4009 4009 ремонт
4010 4010 -----
4011 4011 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 крикет
4015 4015 крикет мрежи
4016 4016 крокет
4017 4017 -----
4018 4018 велоалея с маркер "велосипед"
4019 4019 велоспорт
4020 4020 данни
4021 4021 широколистен
4022 4022 изтриване на данните след импорт
4023 4023 -----
4024 4024 изтрито
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 остарял, вече невалиден
4028 4028 предназначен
4029 4029 с назначение
4030 4030 обиколка
4031 4031 -----
4032 4032 изключено
4033 4033 док
4034 4034 кучешки надбягвания
4035 4035 два
4036 4036 надолу
4037 4037 спускане
4038 4038 свалено
4039 4039 напитки
4040 4040 автомобилен
4041 4041 изток
4042 4042 лесно
4043 4043 редактиране gpx следи
4044 4044 точка за връзка със спешна помощ
4045 4045 конна езда
4046 4046 Евангелска
4047 4047 четни
4048 4048 примери
4049 4049 -----
4050 4050 торби за екскременти
4051 4051 експерт
4052 4052 false: параметъра е изрично изключен
4053 4053 двор ферма
4054 4054 -----
4055 4055 ферибот
4056 4056 търсене в селекцията
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 храна
4060 4060 пеш
4061 4061 футбол
4062 4062 пешеходен път с маркер "пеш"
4063 4063 форд
4064 4064 гора
4065 4065 точка за спиране напред
4066 4066 сегмент напред
4067 4067 енергия от изкопаеми горива
4068 4068 свободна езда
4069 4069 -----
4070 4070 от път
4071 4071 пълен
4072 4072 газ
4073 4073 немска
4074 4074 ледник
4075 4075 голф
4076 4076 поле за голф
4077 4077 -----
4078 4078 GPS маркер
4079 4079 GPS точка
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 трева
4086 4086 трева
4087 4087 чакъл
4088 4088 сиво
4089 4089 гръцка
4090 4090 зеленина
4091 4091 зелена площ
4092 4092 земя
4093 4093 гимнастика
4094 4094 среден
4095 4095 точка за спиране
4096 4096 здравеопазване
4097 4097 -----
4098 4098 пустош
4099 4099 подчертай
4100 4100 път / магистрала
4101 4101 път без означение (highway без reference)
4102 4102 път_от_пътна_мрежа
4103 4103 туристически маршрут
4104 4104 Индуизъм
4105 4105 исторически
4106 4106 история
4107 4107 хокей
4108 4108 -----
4109 4109 кон
4110 4110 конни надбягвания
4111 4111 хотел
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 водна енергия
4116 4116 изображение
4117 4117 Импортирани данни от {0}
4118 4118 неактивен
4119 4119 включително непосредствените наследници на родителските релации
4120 4120 непълен
4121 4121 незавършен път
4122 4122 индийска
4123 4123 -----
4124 4124 индустрия
4125 4125 вътрешен сегмент
4126 4126 за средно ниво
4127 4127 остров
4128 4128 италианска
4129 4129 Джайнизъм
4130 4130 японска
4131 4131 Свидетели на Йехова
4132 4132 Юдаизъм
4133 4133 кебаб
4134 4134 -----
4135 4135 земя
4136 4136 сметище
4137 4137 земеползване
4138 4138 земеползване от тип {0}
4139 4139 слой
4140 4140 маркер за слой със знак +
4141 4141 наляво
4142 4142 отдих и развлечение
4143 4143 отдих тип {0}
4144 4144 светла_вода
4145 4145 -----
4146 4146 линия
4147 4147 Жилищна улица
4148 4148 зареждане данни от API
4149 4149 -----
4150 4150 заключване на скролирането
4151 4151 нисък
4152 4152 Лютеранство
4153 4153 мангрова гора
4154 4154 изкуствени съоръжения
4155 4155 яхт пристан
4156 4156 блато
4157 4157 макс. ширина
4158 4158 макс. дължина
4159 4159 макс. скорост за пешеходния път
4160 4160 Режим измерване
4161 4161 метал
4162 4162 Методизъм
4163 4163 мексиканска
4164 4164 военни
4165 4165 мин. ширина
4166 4166 мин. дължина
4167 4167 второстепенна линия
4168 4168 правописна грешка в името на ключа
4169 4169 смесен
4170 4170 Мормони
4171 4171 моторен спорт
4172 4172 автомобилен път
4173 4173 автомагистрала
4174 4174 Автомагистрална връзка
4175 4175 -----
4176 4176 кал
4177 4177 многобой
4178 4178 на няколко нива
4179 4179 Мусулманство
4180 4180 природа
4181 4181 естествен тип {0}
4182 4182 природа
4183 4183 вестници
4184 4184 -----
4185 4185 не
4186 4186 няма описание
4187 4187 без модификатор
4188 4188 няма име
4189 4189 забранен ляв завой
4190 4190 забранен десен завой
4191 4191 забранено напред
4192 4192 забранен обратен завой
4193 4193 няма/никой
4194 4194 нордическа
4195 4195 север
4196 4196 североизток
4197 4197 северозапад
4198 4198 не е изтрито
4199 4199 -----
4200 4200 не е видимо (на сървъра)
4201 4201 -----
4202 4202 табела
4203 4203 начинаещ
4204 4204 атомна
4205 4205 -----
4206 4206 нечетни
4207 4207 -----
4208 4208 нефт
4209 4209 стара ЖП линия
4210 4210 маркер "еднопосочна" на точка
4211 4211 -----
4212 4212 само ляв завой
4213 4213 само десен завой
4214 4214 само направо
4215 4215 -----
4216 4216 опции
4217 4217 -----
4218 4218 Православие
4219 4219 друга ЖП линия
4220 4220 -----
4221 4221 външен сегмент
4222 4222 извън областта за сваляне
4223 4223 -----
4224 4224 паркинг
4225 4225 билети за паркиране
4226 4226 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4227 4227 асфалтиран път
4228 4228 павета
4229 4229 връх
4230 4230 чакъл
4231 4231 -----
4232 4232 светофар контролиран от пешеходци
4233 4233 бейзбол
4234 4234 Петдесетници
4235 4235 разрешителен
4236 4236 фотографии
4237 4237 слънчева енергия
4238 4238 кей
4239 4239 тръбопровод
4240 4240 ски писта за напреднали
4241 4241 лесна ски писта
4242 4242 ски писта за експерти
4243 4243 ски писта freeride
4244 4244 средно трудна ски писта
4245 4245 ски писта за начинаещи
4246 4246 игрище
4247 4247 пица
4248 4248 място
4249 4249 растения
4250 4250 пластмаса
4251 4251 -----
4252 4252 захранване
4253 4253 Пресвитериани
4254 4254 -----
4255 4255 главен / първокласен
4256 4256 Връзка с главен път
4257 4257 частен
4258 4258 предложен
4259 4259 Протестантизъм
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 карта на обществен транспорт
4263 4263 билети за обществен транспорт
4264 4264 -----
4265 4265 четири
4266 4266 Кваркери
4267 4267 кариера
4268 4268 ракет бол
4269 4269 ЖП
4270 4270 ЖП
4271 4271 ЖП railover
4272 4272 железопътна линия
4273 4273 ЖП точка
4274 4274 -----
4275 4275 червено
4276 4276 тръстенак
4277 4277 обнови списъка с портове
4278 4278 район
4279 4279 местна
4280 4280 регулярен израз
4281 4281 релацията няма тип
4282 4282 изтрий от селекцията
4283 4283 замени селекцията
4284 4284 улица
4285 4285 ресторант без име
4286 4286 търговия на дребно
4287 4287 надясно
4288 4288 речен бряг
4289 4289 път
4290 4290 кръгово
4291 4291 маршрут
4292 4292 сегмент от маршрут
4293 4293 ръгби
4294 4294 солени блата / солници
4295 4295 пясък
4296 4296 -----
4297 4297 мащаб
4298 4298 схема
4299 4299 храсталак
4300 4300 второкласен
4301 4301 вид спорт:
4302 4302 избран
4303 4303 избор
4304 4304 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4305 4305 служебна
4306 4306 услуги
4307 4307 отходна тръба
4308 4308 Шийти
4309 4309 стрелба
4310 4310 магазин
4311 4311 тип на магазина: {0}
4312 4312 ЖП стрелка
4313 4313 Сикхизъм
4314 4314 един
4315 4315 място
4316 4316 скейтборд
4317 4317 фигурно пързаляне
4318 4318 ски
4319 4319 ски
4320 4320 Зимен парк
4321 4321 футбол
4322 4322 юг
4323 4323 югоизток
4324 4324 югозапад
4325 4325 Спиритуализъм
4326 4326 спорт
4327 4327 спорт типа {0}
4328 4328 спортен център
4329 4329 скоростна
4330 4330 стадион
4331 4331 пощенски марки
4332 4332 стандартен
4333 4333 камък
4334 4334 поток
4335 4335 улица
4336 4336 името на улицата съдържа ss
4337 4337 низ
4338 4338 низ;низ;...
4339 4339 метро
4340 4340 Сунити
4341 4341 наземен
4342 4342 -----
4343 4343 блато
4344 4344 сладки
4345 4345 плуване
4346 4346 -----
4347 4347 тенис на маса
4348 4348 тампони
4349 4349 Даосизъм
4350 4350 телефонни ваучери
4351 4351 временен
4352 4352 временен тип път
4353 4353 тенис
4354 4354 терминал
4355 4355 третокласен
4356 4356 текст
4357 4357 тайландска
4358 4358 приливно-отливно крайбрежие
4359 4359 -----
4360 4360 до
4361 4361 до път
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 туризъм
4365 4365 туризъм типа {0}
4366 4366 кула
4367 4367 играчки
4368 4368 следа
4369 4369 светофар
4370 4370 трамваен маршрут
4371 4371 три
4372 4372 true: параметъра е изрично включен
4373 4373 автострада
4374 4374 Автострадна връзка
4375 4375 турска
4376 4376 обръщало
4377 4377 тип
4378 4378 Некласифициран
4379 4379 неконтролирано
4380 4380 подземен
4381 4381 подводно
4382 4382 неочакван номер на колона {0}
4383 4383 Унитаристи
4384 4384 неизвестно
4385 4385 немаркиран
4386 4386 неасфалтиран път
4387 4387 неустановена
4388 4388 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
4389 4389 немаркиран
4390 4390 немаркиран път
4391 4391 необичайна комбимация маркери
4392 4392 нагоре
4393 4393 използване
4394 4394 грешка при проверка
4395 4395 друго при проверка
4396 4396 предупреждение при проверка
4397 4397 версия {0}
4398 4398 през точка или път
4399 4399 видимо (на сървъра)
4400 4400 вулкан
4401 4401 ваучери
4402 4402 вода
4403 4403 водоеми
4404 4404 тип на водоема: {0}
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 запад
4410 4410 бяло
4411 4411 дива природа
4412 4412 вятърна енергия
4413 4413 -----
4414 4414 гора
4415 4415 -----
4416 4416 гориста местност
4417 4417 неправилен маркер "highway" на точка
4418 4418 x от
4419 4419 y от
4420 4420 Депо
4421 4421 да
4422 4422 зебра
4423 4423 мащаб
4424 4424 Зороастризъм
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 {0} се състои от:
4429 4429 {0} край
4430 4430 -----
4431 4431 {0} метри
4432 4432 -----
4433 4433 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
4434 4434 {0} точки дотук...
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 {0} кв. км.
4438 4438 {0} начало
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444m 1 -----
4445m 2 -----
4446m 3 -----
4447m 4 -----
4448m 5 -----
4449m 6 -----
4450m 7 -----
4451m 8 -----
4452m 9 -----
4453m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
4454m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
4455m 11 -----
4456m 12 Промяна параметрите на {0} обект
4457m 12 Промяна параметрите на {0} обекта
4458m 13 Промяна {0} обект
4459m 13 Промяна {0} обекта
4460m 14 -----
4461m 15 -----
4462m 16 Изтриване на {0} възел
4463m 16 Изтриване на {0} възела
4464m 17 Изтриване на {0} обект
4465m 17 Изтриване на {0} обекта
4466m 18 Изтриване на {0} отношение
4467m 18 Изтриване на {0} отношения
4468m 19 Изтриване на {0} път
4469m 19 Изтриване на {0} пътя
4470m 20 -----
4471m 21 -----
4472m 22 -----
4473m 23 -----
4474m 24 -----
4475m 25 -----
4476m 26 Вмъкване на нов възел в път.
4477m 26 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
4478m 27 -----
4479m 28 -----
4480m 29 Преместване {0} възел
4481m 29 Преместване {0} възела
4482m 30 -----
4483m 31 -----
4484m 32 Поставяне на {0} етикет
4485m 32 Поставяне на {0} етикета
4486m 33 -----
4487m 34 -----
4488m 35 -----
4489m 36 Премахване стари ключове от {0} обекта
4490m 36 Премахване на стари ключове от {0} обекта
4491m 37 Завърти {0} възел
4492m 37 Завърти {0} възела
4493m 38 Опростяване на път (премахната {0} точка)
4494m 38 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
4495m 39 -----
4496m 40 -----
4497m 41 -----
4498m 42 -----
4499m 43 Избраната точка не е в средата на път.
4500m 43 Избраните точки не са в средата на път.
4501m 44 Избраният път не съдържа избраната точка.
4502m 44 Избраният път не съдържа избраните точки
4503m 45 -----
4504m 46 Селекцията се състои от {0} път. Сигурни ли сте че искате да го опростите?
4505m 46 Селекцията се състои от {0} пътя. Сигурни ли сте че искате да ги опростите?
4506m 47 -----
4507m 48 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4508m 48 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4509m 49 -----
4510m 50 -----
4511m 51 -----
4512m 52 -----
4513m 53 -----
4514m 54 Това ще промени до {0} обект.
4515m 54 Това ще промени до {0} обекта
4516m 55 -----
4517m 56 -----
4518m 57 Обновяване свойствата на {0} обект
4519m 57 Обновяване свойствата на {0} обекта
4520m 58 -----
4521m 59 -----
4522m 60 -----
4523m 61 -----
4524m 62 -----
4525m 63 -----
4526m 64 следа с {0} точка
4527m 64 следа с {0} точки
4528m 65 маркер
4529m 65 маркери
4530m 66 възел
4531m 66 възли
4532m 67 обект
4533m 67 обекта
4534m 68 точка
4535m 68 точки
4536m 69 релация
4537m 69 релации
4538m 70 за {0} примитив
4539m 70 за {0} примитива
4540m 71 път
4541m 71 пътища
4542m 72 {0} Автор
4543m 72 {0} Автора
4544m 73 -----
4545m 74 -----
4546m 75 {0} се състои от {1} маркер
4547m 75 {0} се състои от {1} маркери
4548m 76 {0} се състои от {1} следа
4549m 76 {0} се състои от {1} следи
4550m 77 -----
4551m 78 -----
4552m 79 {0} член
4553m 79 {0} члена
4554m 80 {0} точка
4555m 80 {0} точки
4556m 81 {0} обект за добавяне:
4557m 81 {0} обекта за добавяне:
4558m 82 {0} обект за изтриване:
4559m 82 {0} обекта за изтриване:
4560m 83 -----
4561m 84 -----
4562m 85 {0} точка
4563m 85 {0} точки
4564m 86 {0} релация
4565m 86 {0} релации
4566m 87 {0} маршрут,
4567m 87 {0} маршрути,
4568m 88 {0} етикет
4569m 88 {0} етикета
4570m 89 -----
4571m 90 -----
4572m 91 {0} път
4573m 91 {0} пътя
4574m 92 {0} точка на интерес
4575m 92 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.