close Warning: Can't use blame annotator:
svn blame failed on trunk/data/bg.lang: 195004 - Cannot calculate blame information for binary file 'file:///home/josm/svn/trunk/data/bg.lang'

source: josm/trunk/data/bg.lang@ 3139

Last change on this file since 3139 was 3139, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 153.9 KB
RevLine 
1 1 [дд/мм/гггг чч:мм:сс]
2 2 -----
3 3 брой обекти
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Съвет: Можете да настроите бързите клавиши в настройките на програмата.)
10 10 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
11 11 (URL беше:
12 12 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (няма обект)
18 18 (никой)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
23 23 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
24 24 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
25 25 -----
26 26 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
27 27 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
28 28 * Един маркиран възел, или
29 29 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
30 30 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
31 31 ... възможни са други способи за придвижване
32 32 ... се отнася за релация
33 33 /път/към/папката/на/JOSM/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 Боулинг зала
37 37 -----
38 38 денонощно
39 39 -----
40 40 <Няма още GPX следи заредени>
41 41 -----
42 42 <b>-name:Bak</b> - няма ''Bak'' в името.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' и ''Street'' в кой да е ключ или име.
44 44 -----
45 45 -----
46 46 <b>child <i>израз</i></b> - всички обекти наследници, отговарящи на израза
47 47 <b>foot:</b> - ключ=foot, независимо от стойността.
48 48 <b>id:</b>... - обект с дадено ID (0 за нови обекти)
49 49 <b>incomplete</b> - всички непълни обекти
50 50 <b>modified</b> - всички променени обекти
51 51 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' където и да е в името.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>parent <i>израз</i></b> - всички родители на обектите отговарящи на израза
55 55 <b>selected</b> - всички избрани обекти
56 56 -----
57 57 -----
58 58 <b>тип:</b> - тип на обекта (<b>възел</b>, <b>път</b>, <b>връзка</b>)
59 59 <b>type=*</b> - ключ ''type'' с произволна стойност. Също пробвайте <b>*=value</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
60 60 <b>type=route</b> - ключ ''type'' със стойност именно ''route''.
61 61 <b>untagged</b> - всички немаркирани обекти
62 62 <b>user:</b>... - всички обекти, променени от зададения потребител
63 63 -----
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <различни>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Бързи клавиши</a></h1>
71 71 <h1>Групи модификатори</h1>
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <html>Членството в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
83 83 <html>Ролевото членство в релация беше копирано за всички нови пътища.<br>Трябва да го проверите и коригирате ако е необходимо.</html>
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 <html>Невъзможно прочитането на отметките от<br>''{0}''<br>Грешката е: {1}</html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <html>Отметката не може да бъде записана.<br>{0}</html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 <html>Въведете име на град или село.<br>Използвайте синтаксиса и пунктуацията известни от www.cadastre.gouv.fr .</html>
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <html>Пропадна инициализацията на връзката със сървъра на OSM {0}.<br>Проверете URL на сървъра в настройките, а също и Вашата връзка с Интернет.</html>
113 113 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
114 114 -----
115 115 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <html>JOSM ще трябва да премахне вашият местен примитив с ID {0}<br>от базата данни.<br>Съгласни ли сте?</html>
131 131 -----
132 132 <html>Слой ''{0}'' вече има конфликт за примитива<br>''{1}''.<br>Този конфликт не може да бъде прибавен.</html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Наистина ли да маркираме този проблем като "разрешен"?<br><br>Можете да добавите опционално коментар:</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Базовият URL<br>''{0}''<br>за този слой на WMS не завършва нито с ''&'', нито с ''?''.<br>Вероятно това ще доведе до невалидна WMS заявка. <br>Проверете вашите настройки.<br>Искате ли да се изтеглят изображенита на WMS въпреки всичко?
175 175 <html>Подчинената връзка<br>{0}<br>е изтрита на сървъра. Не може да бъде заредена.
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 <html>Избраните данни съдържат информация от OpenStreetBugs.<br>Не може да качвате тези данни. Може би сте избрали погрешния слой?
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 <html>Качването на необработени GPS данни в картата се смята за вредно.<br>Ако искате да качвате следи, погледнете тук:
201 201 -----
202 202 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
203 203 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Стойността на ключа "source" когато автоматичното определяне на източници е включено</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <p>Псевдо-модификатор ''изключено'' ще изключва бърза клавишна комбинация.</p>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <u>Специални цели:</u>
231 231 <неопределено>
232 232 > долу
233 233 > горе
234 234 A по разстояние
235 235 A по време
236 236 -----
237 237 -----
238 238 Разширение, което позволява JOSM да бъде управляван от други приложения.
239 239 Разширение за трасировка на водоеми по Landsat изображения.
240 240 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
241 241 Специален handler за френския поземлен регистър WMS сървър.
242 242 Специален доставчик на френски кадастров wms на www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Моля прочетете правилата и условията за ползване оттук (на френски): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR> преди да качвате каквито и да са данни създадени с това разширение.
243 243 Превишаване възможностите на API
244 244 API версия: {0}
245 245 Изоставена ЖП линия
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 За програмата
250 250 За JOSM...
251 251 -----
252 252 -----
253 253 Достъп
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 Настаняване
259 259 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
260 260 клиентски карти
261 261 Точност на алгоритъма на Douglas-Peucker за опростяване на линии, измервана в градуси.<br>По-ниски стойности водят до повече възли и по-точни линии. По подразбиране 0.0003.
262 262 -----
263 263 Действие
264 264 -----
265 265 Активиране
266 266 Активиране на избрания слой
267 267 -----
268 268 -----
269 269 Добави
270 270 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
271 271 Добавяне на точка...
272 272 Добавяне на параметри
273 273 Добавяне на поправено изображение
274 274 Добавяне на "source=..." към ?
275 275 -----
276 276 Добавете коментар
277 277 -----
278 278 -----
279 279 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
280 280 Добавяне на нов слой
281 281 Добавяне на нова точка към съществуващ път
282 282 Добавяне нов източник в списъка.
283 283 Добавяне на нов етикет
284 284 Добавяне на точка чрез въвеждане на нейната широчина и дължина.
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Добави празен етикет
290 290 Добави информация за автора
291 291 Добавяне на конфликт за ''{0}''
292 292 Добавяне на всяко към началната селекция. Може да бъде низ за търсене, или URL препратка, връщаща osm-xml
293 293 -----
294 294 Добавяне на мрежа
295 295 Добавяне на нов слой
296 296 Добавяне на точка
297 297 Добавяне на точка в път
298 298 Добавяне на точка към път и съединяване
299 299 Добавяне на възел {0}
300 300 Добавяне на отношение {0}
301 301 Добавяне на рутиращ слой
302 302 -----
303 303 Добавяне на път {0}
304 304 Добавен възел на всички кръстовища
305 305 Интерполация на адреси
306 306 -----
307 307 Адреси
308 308 Добавя тестер за шаблони за маркиране към менюто 'Помощ', който помага при разработката на шаблони за маркиране (бърз преглед на диалога, който ще се показва). Можете да пускате jar-файла като самостоятелно приложение също така.
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Настройка на WMS
312 312 -----
313 313 Настройте позицията на избрания WMS слой
314 314 Настройване часови пояс и отместване
315 315 -----
316 316 -----
317 317 Административна
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Разширени настройки
322 322 Надземни линии
323 323 -----
324 324 -----
325 325 Летище
326 326 -----
327 327 Алкохол
328 328 Подреди точките в кръг
329 329 Подреди точките в линия
330 330 Всички
331 331 Всички формати
332 332 -----
333 333 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
334 334 -----
335 335 Земя за лично ползване
336 336 Позволява добавянето на маркери/възли на текущата gps позиция.
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Разрешено преминаване:
343 343 Позволяване на подреждане в няколко слоя
344 344 Позволява отваряне на gpx/osm файлове, които кръстосват текущо видимата област на екрана
345 345 -----
346 346 Позволява на потребителя да създава различни цветови схеми и да превключва между тях. Просто променяте цветовете и създавате нова схема. Удобно за превключване към бял фон и съответни цветове за по-добра видимост при ярка дневна светлина. Вижте диалога в настройките на JOSM - 'Настройки на картата' (странно, но истина :-)
347 347 -----
348 348 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
349 349 Алфа канал
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Планинска хижа
353 353 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
354 354 Също преименувай файл
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Обществени удобства
358 358 Брой проводници
359 359 Брой седящи места
360 360 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
361 361 Проверява валидността на OSM данните. Проверява за проблеми и предоставя решения за някои от тях. Интегирана е и проверка за правилното изписване имената на маркерите.
362 362 -----
363 363 В разширение {0} възникна грешка
364 364 -----
365 365 Възникна грешка: {0}
366 366 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
367 367 -----
368 368 Възникна непозната грешка
369 369 Ъгъл
370 370 Ъгъл между две избрани точки
371 371 Още едно разширение за съвпадане снимки към точки от GPX файл. Съвпадение става, когато 'name', 'cmt' или 'desc' атрибута на waypoint от маршрута съвпада с името на файла на снимката.
372 372 Приложи
373 373 Приложи промените
374 374 Прилагане шаблон
375 375 Прилагане на резолюцията
376 376 Приложи роля
377 377 -----
378 378 -----
379 379 Приложи изглаждане върху картата.
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
383 383 Приложи избраните промени
384 384 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
389 389 Приложи тази роля към всички членове
390 390 Прилагане?
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Архиологични разкопки
394 394 Стрелба с лък
395 395 -----
396 396 Област
397 397 Път, обознаващ граница на област, не е затворен.
398 398 -----
399 399 Център на изкуствата
400 400 Творба на изкуството
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Атлетика
405 405 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
406 406 Атракция
407 407 Аудио
408 408 Аудио устройството е недостъпно
409 409 Аудио настройки
410 410 Аудио маркери от {0}
411 411 Аудио синхронизирано на точка {0}.
412 412 Звук: {0}
413 413 Аудио напътствия
414 414 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
415 415 Австралийски футбол
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Автор
425 425 Автор: {0}
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 Автори
433 433 -----
434 434 Авто-определяне източници
435 435 Авто мащаб:
436 436 Авто-Център
437 437 Авто-отгатване
438 438 Автоматичен запис на данни на живо
439 439 Автозареждане Квадранти:
440 440 Банкомат
441 441 Автоматично сваляне
442 442 Автоматично поправяне на маркерите
443 443 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
444 444 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Наличен
448 448 -----
449 449 -----
450 450 B по разстояние
451 451 B по време
452 452 -----
453 453 Дестка ясла
454 454 Назад
455 455 -----
456 456 Лоша заявка
457 457 Фурна
458 458 Банка
459 459 Бар
460 460 Прегради
461 461 Бейсбол
462 462 Основен
463 463 Басейн
464 464 Баскетбол
465 465 Батерии
466 466 Поле на битка
467 467 Залив
468 468 Плаж
469 469 Маяк / Радиопредавател
470 470 Скамейка
471 471 Напитки
472 472 -----
473 473 Вело
474 474 Бирария
475 475 -----
476 476 Колелета
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Празен слой
480 480 Бетонен блок
481 481 Съдържание на таблото
482 482 Корабостроителница
483 483 Стълб
484 484 Книжарница
485 485 Отметки
486 486 Граничен контрол
487 487 Ботаническо название
488 488 Буле (игра с мет.топчета)
489 489 Граници
490 490 Пограничен камък
491 491 Рамка
492 492 -----
493 493 Игра с асим.мет.топки (bowls)
494 494 Мост
495 495 -----
496 496 Индустриални развалини
497 497 -----
498 498 Съобщаване на грешки
499 499 -----
500 500 Сграда
501 501 -----
502 502 Сгради
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Накланяща преграда (bump gate)
506 506 Направляван автобус
507 507 Автобусна платформа
508 508 Автогара
509 509 Автобусна спирка
510 510 Бус трап
511 511 Месарница
512 512 C по разстояние
513 513 C по време
514 514 -----
515 515 Кабинков лифт
516 516 Грешка на кеш формата
517 517 Грешка в кеширането на Ламбертовата зона
518 518 -----
519 519 Кадастър
520 520 Кадастър: {0}
521 521 CadastreGrabber: Невалидно url.
522 522 Кафене
523 523 -----
524 524 Къмпинг
525 525 Къмпинг
526 526 Действието е неизпълнимо извън пределите на света.
527 527 Невъзможно да се създаде копие на неподредена линия.
528 528 Канал
529 529 Отмяна
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
534 534 -----
535 535 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
536 536 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
537 537 Прекратяване на качването
538 538 Не може да се добави точка извън пределите на света.
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Не може да бъде заредана библиотеката rxtxSerial. Ако се нуждаете от помощ за инсталирането й обърнете се към Globalsat на адрес http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
551 551 -----
552 552 -----
553 553 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
559 559 Кану
560 560 Консервни кутии
561 561 Капацитет
562 562 Капацитет (общ)
563 563 Записване на GPS следа
564 564 Автомобил
565 565 -----
566 566 Площадка за каравани
567 567 Пари
568 568 Замък
569 569 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
570 570 Пещерен вход
571 571 Гробище
572 572 Центриране веднъж
573 573 Центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
574 574 Центриране на изгледа
575 575 Седалков лифт
576 576 Бунгало
577 577 Промяна параметри
578 578 Промени посоката?
579 579 Промяна местоположение
580 580 Промяна на възел {0}
581 581 Промяна на връзка
582 582 {0} {1}
583 583 Промяна на релация {0}
584 584 Смяна разделителна способност
585 585 -----
586 586 Промени стойностите?
587 587 Промяна на път {0}
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 Пакета с изменения е затворен
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Списък с промени {0}
600 600 -----
601 601 Промяна клавишни комбинации ръчно.
602 602 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
603 603 Проверка за бележки при рисуване.
604 604 Проверява дали картата при русиване е открила грешки в данните.
605 605 -----
606 606 Проверка на ключовете.
607 607 Проверка стойностите.
608 608 -----
609 609 -----
610 610 -----
611 611 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
612 612 Грешка в контролните суми:
613 613 Аптека
614 614 Подчинени релации
615 615 Изберете
616 616 Изберете цвят
617 617 Изберете цвят за {0}
618 618 Изберете лиценз от набора
619 619 -----
620 620 Избери от...
621 621 -----
622 622 -----
623 623 Църква
624 624 Кино
625 625 Град (над 100 000)
626 626 Знак указващ начало/край на населено място
627 627 Градска стена
628 628 Име на град
629 629 -----
630 630 Гражданска
631 631 -----
632 632 Изчисти
633 633 Изчистване маршрут
634 634 -----
635 635 Натиснете и влачете за да преместите цел.
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Натиснете за да добавите цел.
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Натиснете за да минимизирате/максимизирате съдържанието на панела
665 665 -----
666 666 Натиснете за да премахнете цел.
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Скала
679 679 Скално катерене
680 680 Затваряне
681 681 Затваряне въпреки всичко
682 682 Затваряне на списъка с промени след качване
683 683 Затваряне на списъците с промени
684 684 -----
685 685 Затваряне на отворени пакети с промени
686 686 -----
687 687 Затваряне на диалоговия прозорец
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
696 696 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
697 697 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
698 698 -----
699 699 Затворен Път
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 По-подробно описание
704 704 По-точно описание
705 705 Затваря отворени пакети с промени
706 706 -----
707 707 Затваряне на сисъка с промени.
708 708 -----
709 709 Затваряне на списък промени по версии...
710 710 Дрехи
711 711 Крайбрежие
712 712 Брегови линии.
713 713 Монети
714 714 Колеж
715 715 Цвят
716 716 Цвят (hex)
717 717 Цветова схема
718 718 Цветни схеми
719 719 Цветове
720 720 -----
721 721 Оцветяване точките от следите според скоростта.
722 722 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
723 723 Цвят
724 724 Обедини линии
725 725 Обединява няколко отделни линии в една.
726 726 Обединяване {0} линии
727 727 -----
728 728 Списък промени
729 729 Списък промени: {0}
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Търговия
734 734 Общи
735 735 Комуна bbox: {0}
736 736 Връзката със сървъра пропадна
737 737 При комуникация с {0} се свързахме използвайки протокол версия {1}
738 738 Сравняване
739 739 Компютри
740 740 Настройки
741 741 Конфигуриране на устройство
742 742 Настройка сайтове за разширения
743 743 -----
744 744 Настройка на достъпните разширения.
745 745 Настройване предпочитания за маршрутизиране
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Потвърждение на действието на дистанционното управление
752 752 Потвърди празна роля
753 753 Конфликт
754 754 Разрешение на конфликт
755 755 Конфликтът не е разрешен напълно
756 756 Конфликти
757 757 Забелязани са конфликти
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 Свързване на съществуващ път към точка
764 764 Свързване с gpsd сървъра и показване на текущата позиция на слоя LiveGPS.
765 765 Свързан
766 766 Свързан край на път е близо до друг път
767 767 Свързване
768 768 Свързване...
769 769 Грешка при свързване.
770 770 Неуспешна връзка
771 771 Настройки на връзката
772 772 Параметри на връзката с OSM сървъра.
773 773 Връзката се разпадна.
774 774 -----
775 775 Пътен ремонт
776 776 Строителна площадка
777 777 -----
778 778 -----
779 779 Свързване с OSM Сървър...
780 780 Свързване със сървъра...
781 781 Свързване с WMS Сървър...
782 782 -----
783 783 -----
784 784 Континент
785 785 Продължи
786 786 Продължаване разрешаването на кофликти
787 787 Продължаване на качването
788 788 Продължаване на път от последния възел.
789 789 Постоянно центриране на LiveGPS слоя към текущата позиция.
790 790 Участници
791 791 Бакалия
792 792 Преобразувай в слой GPX
793 793 Преобразуване към GPX слой с анонимно време
794 794 Преобразувай в слой данни
795 795 -----
796 796 Преобразувано от: {0}
797 797 -----
798 798 Координати импортирани:
799 799 Координати:
800 800 Копиране
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Копиране в клипборда и затваряне
815 815 -----
816 816 Авторски права (препратка)
817 817 Авторски права (година)
818 818 Корелнутииране
819 819 Съпоставяне на изображения с GPX следа
820 820 Корелиране към GPX
821 821 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
822 822 Невъзможно да се получи изображение
823 823 -----
824 824 Не може да се обединят линиите (Не могат да бъдат представени като една последователност от възли).
825 825 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
826 826 -----
827 827 -----
828 828 Не може да бъде открит типа на елемента
829 829 -----
830 830 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
831 831 -----
832 832 -----
833 833 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
834 834 Невъзможно да се заредят предпочитанията от сървъра.
835 835 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
836 836 Не може да се прочете "{0}"
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Не могат да се прочетат дефинициите за топографиране: {0}
840 840 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
841 841 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Невъзможно да се качат предпочитанията. Причина: {0}
845 845 -----
846 846 Невъзможно да бъде създаден нов бъг. Резултат: {0}
847 847 -----
848 848 Държава
849 849 Код на държава
850 850 -----
851 851 -----
852 852 Графство
853 853 Курс
854 854 Съдебна сграда
855 855 Закрит резервоар
856 856 Кран
857 857 Създаване окръжност
858 858 -----
859 859 Създаване на окръжност от три избрани точки
860 860 -----
861 861 Създаване мрежа от пътища
862 862 Създаване мрежа от пътища
863 863 Създай нова карта.
864 864 Създаване на нова релация
865 865 Създаване на области
866 866 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
867 867 -----
868 868 Създаване на граница
869 869 -----
870 870 Създаване на сгради
871 871 Създаване на копие на път
872 872 Създаване мрежа от пътища
873 873 Създаване на нов проблем
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Създаване нов възел.
878 878 Създаване на нова релация в слой "{0}"
879 879 Създаване на не-аудио маркери при четене GPX.
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Създава няколко отделни сгради от една голяма такава.
888 888 -----
889 889 Създаване на списък с промени ...
890 890 Създаване на интерфейса
891 891 Кредитни карти
892 892 Крикет
893 893 Крикет мрежи
894 894 Критерий
895 895 Крокет
896 896 Пресичане с велосипед
897 897 Пресичане върху кон
898 898 ЖП прелез
899 899 Помощник при пресъчане
900 900 Пресичащи се сгради
901 901 Тип пресичане
902 902 Име на типа пътека (UK)
903 903 Пресичащи се пътища
904 904 Пресичащи се пътища.
905 905 Кухня
906 906 Текуща селекция
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Текуща стойност по подразбиране.
911 911 -----
912 912 -----
913 913 Избор цвят
914 914 Настройка рисуването на линии
915 915 Настройка на елеметите на панела с инструменти
916 916 Просека
917 917 Вело бариера
918 918 Циклична зависимост между релации:
919 919 Велосипедизъм
920 920 Циклични зависимости
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Язовирна стена
924 924 Слой Данни {0}
925 925 Формат за натрупване на данни
926 926 -----
927 927 Източник на данни. По подразбиране Landsat.
928 928 Източници на данни
929 929 Проверка на данни
930 930 Данните съдържат грешки. Да се качват ли въпреки това?
931 931 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Дебитни карти
936 936 -----
937 937 Десетични градуси
938 938 Решение
939 939 Намаляне на мащаба
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 По подразбиране
945 945 По подразбиране (Автоматично определени)
946 946 Стойност по подразбиране неизвестна (настройката все още не е използвана).
947 947 Текущата стойност е ''{0}''.
948 948 -----
949 949 -----
950 950 Градуси, минути, секунди
951 951 Изтриване
952 952 -----
953 953 Режим на изтриване
954 954 Изтриване на параметри
955 955 Изтриване Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
956 956 Потвърждение за изтриване
957 957 Изриване на дублиращите се пътища
958 958 изтриване на филтъра
959 959 Изтриване от връзка
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 Изтриване на точки или линии.
965 965 -----
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 Изтриване на избраните обекти.
970 970 Изтриване на текущо редактираната врзка
971 971 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
972 972 -----
973 973 Изтриване на избраната връзка
974 974 Изтриване на избраната схема от списъка.
975 975 Изтриване на източник от списъка
976 976 -----
977 977 Премахване на ненужни точки от път.
978 978 -----
979 979 -----
980 980 Изтрито състояние:
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Изтрити или преместени примитиви
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Конфесия
987 987 Стоматолог
988 988 Опишете проблема колкото можете по-подробно
989 989 Описание
990 990 Описание: {0}
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Трудност
1000 1000 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1001 1001 Посока
1002 1002 Индекс на посоката '{0}' не е намерен
1003 1003 Посока в която да се търси земя
1004 1004 Посока за търсене на земя. По подразбиране изток.
1005 1005 Изключване
1006 1006 Изключване на натрупването на данни ако разстоянието падне под
1007 1007 Изключване на натрупването на данни ако скоростта падне под
1008 1008 -----
1009 1009 Изключване на разширение
1010 1010 Отхвърляне и изтриване
1011 1011 Откажи промените и Изход
1012 1012 Приготвят лекарства по рецепти
1013 1013 -----
1014 1014 Настройки на дисплея
1015 1015 -----
1016 1016 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1017 1017 Показвай координатите като
1018 1018 -----
1019 1019 Показва гео-изображения като фон в JOSM (WMS сървъри, Yahoo, ...).
1020 1020 -----
1021 1021 Показва информация за историята на OSM линии, точки или връзки.
1022 1022 Показване на живо на аудио следата.
1023 1023 Показване на не-геомаркирани фотографии
1024 1024 Показва информация за OSM точки, пътища или връзки.
1025 1025 Показване на меню Аудио.
1026 1026 Покажи екран с информация за програмата.
1027 1027 -----
1028 1028 Показване историята на всички избрани обекти.
1029 1029 Показване историята на избраните елементи.
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 Показване на проблеми от OpenStreetBugs
1033 1033 Показва подвижна картна мрежа в JOSM. Може да зарежда квадранти (изображения) от подвижната карта във фонов режим и да изисква обновления.
1034 1034 Показва OpenLayers фоново изображение
1035 1035 Разпределяне на точки
1036 1036 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1037 1037 Неизползвана ЖП линия
1038 1038 -----
1039 1039 Не прилагай промените
1040 1040 -----
1041 1041 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1042 1042 Не чертай линии между точките на този слой.
1043 1043 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1044 1044 -----
1045 1045 Не прави нищо
1046 1046 -----
1047 1047 Желаете ли да разрешите това?
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 Магазин "Направи си сам"
1051 1051 Док
1052 1052 Доктори
1053 1053 Надпреварване с кучета
1054 1054 Двоен конфликт
1055 1055 Надолу
1056 1056 Сваляне
1057 1057 Свали всички подчинени релации
1058 1058 -----
1059 1059 Сваляне GPS точки от Globalsat dg100 дата логер директно в JOSM.
1060 1060 Зареждане на изображение от френски кадастърен WMS
1061 1061 Местоположение на изтеглянето
1062 1062 Сваляне членове
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 Сваляне на добавка
1067 1067 -----
1068 1068 Свали избраните подчинени релации
1069 1069 URL за сваляне
1070 1070 Сваляне на WMS квадранти от {0}
1071 1071 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1076 1076 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1077 1077 Свали като нов слой
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Сваляй всеки като обикновен gps. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z или име на файл
1084 1084 Сваляне всички. Може да бъде x1,y1,x2,y2, или URL препратка, съдържаща lat=y&lon=x&zoom=z, или име на файл.
1085 1085 Свали всичко в пределите на:
1086 1086 Свали от OSM по дължина на тази следа
1087 1087 Сваляне от OSM...
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 Изтегляне на примитиви отнасящи се до един от избраните примитиви.
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Свали членовете на връзките
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Свали избраните връзки
1108 1108 Сваляне на област в предала на рамка
1109 1109 Сваляне на област от рамка, като GPS данни
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Сваляне на област по препратка (с параметри lat=x&lon=y&zoom=z)
1116 1116 -----
1117 1117 Сваляне на видимите квадранти
1118 1118 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1119 1119 Свалени GPX данни
1120 1120 -----
1121 1121 Сваляне на GPS данни
1122 1122 Сваляне данни от OSM...
1123 1123 Сваляне на добавката {0}...
1124 1124 Зареждане на "Съобщение на деня"
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 Сваляне на данни
1130 1130 -----
1131 1131 Сваляне на историята...
1132 1132 Сваляне на квадрат с изображение...
1133 1133 Зареждане на отворени пакети с изменения
1134 1134 -----
1135 1135 Зареждане точки {0} до {1}...
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 Сваляне на връзка {0}
1139 1139 Сваляне {0}
1140 1140 Влек
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 Отточен канал
1150 1150 Рисуване
1151 1151 Изобразвай направлението със стрелки
1152 1152 -----
1153 1153 Рисувай правоъгълник около зареденните от WMS сървър данни.
1154 1154 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1155 1155 Изобразвай границите на свалените данни.
1156 1156 Обозначване на границите на зона със свалени данни.
1157 1157 -----
1158 1158 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1159 1159 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1160 1160 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1161 1161 Изобразявай големи GPS точките.
1162 1162 Рисуване на по-големи GPS точките.
1163 1163 Чертай линии между точките на този слой.
1164 1164 Свързване с линии на GPS точките
1165 1165 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1166 1166 Рисуване на точки
1167 1167 Рисуване на «гумена» помощна линия
1168 1168 Показвай поредния номер на сегментите
1169 1169 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1170 1170 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1171 1171 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1172 1172 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1173 1173 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1174 1174 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1175 1175 Питейна вода
1176 1176 -----
1177 1177 Височина на съществуващ път
1178 1178 Химическо чистене
1179 1179 Дублирай в {0} точки
1180 1180 Дублиране
1181 1181 -----
1182 1182 Повтарящи се линии
1183 1183 Дублира път с отместване.
1184 1184 Дублирането на бърз клавиш за бутона '{0}' - бутона ще бъде игнориран!
1185 1185 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1186 1186 Дублиране на избраните пътища.
1187 1187 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1188 1188 -----
1189 1189 Повтарящи се точки
1190 1190 Повтарящи се точки
1191 1191 Повтарящи се точки от път.
1192 1192 Дублирани пътища
1193 1193 Мейл
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 Изток
1197 1197 -----
1198 1198 Редактиране
1199 1199 Редактирай боулинг зала
1200 1200 Редактиране на информацията за адреса
1201 1201 Редактирай интерполация на адреси
1202 1202 Редактирай административна граница
1203 1203 -----
1204 1204 Редактиране магазин за алкохол
1205 1205 Редактиране на: Земя за лично ползване
1206 1206 Редактирай планинска хижа
1207 1207 Редактирай архиологични разкопки
1208 1208 Редактирай стрелба с лък
1209 1209 Редактирай център на изкуствата
1210 1210 Редактирай творба на изкуството
1211 1211 Редактирай атлетика
1212 1212 Редактирай забележилтеност
1213 1213 Редактирай австралийски футбол
1214 1214 Редактирай банкомат
1215 1215 Редактирай детска ясла
1216 1216 Редактирай фурна
1217 1217 Редактирай банка
1218 1218 Редактиране на бар
1219 1219 Редактирай бейсбол
1220 1220 Редактиране на басейн
1221 1221 Редактирай баскетбол
1222 1222 Редактирай поле на битка
1223 1223 Редактирай залива
1224 1224 Редактирай плажа
1225 1225 Редактирай маяк / радиопредавател
1226 1226 Редактиране магазин за безалкохолни
1227 1227 Велосипедна стоянка (паркинг)
1228 1228 Редактиране велосипеди под наем
1229 1229 Редактирай вело-магазин
1230 1230 Редактирай бирария
1231 1231 Редактирай корабостроителница
1232 1232 Редактиране на стълб
1233 1233 Редактиране на книжарница
1234 1234 Редактирай граничен контрол
1235 1235 Редактирай Игра с мет.топчета
1236 1236 редактиране на: Пограничен камък
1237 1237 Редактирай игра с асим.мет.топки
1238 1238 Редактирай мост
1239 1239 Редактиране алея за езда
1240 1240 Редактирай ундустриални развалини
1241 1241 Редактирай накланяща преграда
1242 1242 Редактирай направляван автобус
1243 1243 Редактирай автобусна платформа
1244 1244 Редактирай автогара
1245 1245 Редактирай автобусна спирка
1246 1246 Редактирай месарница
1247 1247 Редактирай кабинков лифт
1248 1248 Редактирай кафене
1249 1249 Редактирай къмпинг
1250 1250 Редактирай канал
1251 1251 Редактирай кану
1252 1252 Редактиране коли под наем
1253 1253 Редактирай автосервиз
1254 1254 Редактирай споделяне автомобили
1255 1255 Редактирай автосалон
1256 1256 Редактирай автомивка
1257 1257 Редактирай площадка за каравани
1258 1258 Редактирай замък
1259 1259 Редактирай тексаска мрежа
1260 1260 Редактиране пещерен вход
1261 1261 Редактирай гробище
1262 1262 Редактирай седалков лифт
1263 1263 Редактирай бунгало
1264 1264 Редактиране на: аптека
1265 1265 Редактирай кино
1266 1266 Редактирай голям град
1267 1267 Редактирай знак за ограничение в град
1268 1268 Редактирай гражданска граница
1269 1269 Редактирай скалата
1270 1270 Редактирай скално катерене
1271 1271 Редактирай крайбрежието
1272 1272 Редактирай колеж
1273 1273 Редактирай търговия
1274 1274 Редактирай общи
1275 1275 Редактирай компютърен магазин
1276 1276 Редактирай строителна площадка
1277 1277 Редактирай континент
1278 1278 Редактирай бакалия
1279 1279 Редактирай държава
1280 1280 Редактирай графство
1281 1281 Редактирай съдебна сграда
1282 1282 Редактирай закрит резервоар
1283 1283 Редактирай кран
1284 1284 Редактирай крикет
1285 1285 Рекдатирай крикет мрежи
1286 1286 Редактирай крокет
1287 1287 Редактиране на пресечно място или кръстовище
1288 1288 Редактиране велоалея
1289 1289 Редактирай велосипедизъм
1290 1290 Редактирай язовирна стена
1291 1291 Редактирай стоматолигия
1292 1292 Редактирай неизползвана ЖП линия
1293 1293 -----
1294 1294 Редактирай магазин "Направи си сам"
1295 1295 Редактирай док
1296 1296 Редактирай доктори
1297 1297 Редактирай надбягвания с кучета
1298 1298 Редактирай влек
1299 1299 Редактирай отточен канал
1300 1300 Редактирай питейна вода
1301 1301 Редактирай химическо чистене
1302 1302 Редактирай магазин за електроника
1303 1303 Редактирай посолство
1304 1304 Редактирай пункт за връзка със спешна помощ
1305 1305 Редактирай вход
1306 1306 Редактирай конна езда
1307 1307 Редактирай обработваема земя
1308 1308 Редактирай двор ферма
1309 1309 Редактирай заведение бързо хранене
1310 1310 Редактирай скалист склон
1311 1311 Ферибот
1312 1312 Редактирай ферибот терминал
1313 1313 -----
1314 1314 Редактирай пожарна
1315 1315 Редактирай риболов
1316 1316 Редактиране на: стълби
1317 1317 Редактирай цветарски магазин
1318 1318 Редактирай американски футбол
1319 1319 Редактиране на алея или тротоар
1320 1320 Редактирай брод
1321 1321 Редактирай гора
1322 1322 Редактирай фонтан
1323 1323 Редактирай бензиностанция
1324 1324 Редактирай мебелен магазин
1325 1325 Редактирай градина
1326 1326 Редактирай градински център
1327 1327 Редактирай газохранилище
1328 1328 Редактирай порта
1329 1329 Редактиране ледник
1330 1330 Редактирай голф
1331 1331 Редактирай поле за голф
1332 1332 Редактиране на гондола
1333 1333 Редактирай трева
1334 1334 Редактирай църковно гробище
1335 1335 Редактирай зелени площи
1336 1336 Редактирай къща за гости
1337 1337 Редактирай гимнастика
1338 1338 Редактирай фризьорски салон / козметика
1339 1339 Редактирай малка ЖП гара
1340 1340 Редактирай махала
1341 1341 Редактирай врата с бодлива тел
1342 1342 Редактирай железария
1343 1343 Редактиране пустош
1344 1344 -----
1345 1345 Редактирай магазин за Аудио HiFi
1346 1346 Редактиране пътен ремонт
1347 1347 Редактирай хокей
1348 1348 Редактирай конни надбягвания
1349 1349 Редактирай болница
1350 1350 Редактирай хостел / студентско общежитие
1351 1351 Редактирай хотел
1352 1352 Редактирай ловно скривалище
1353 1353 Редактирай промишленост
1354 1354 Редактирай остров
1355 1355 Редактиране на: скала
1356 1356 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1357 1357 Редактиране пътен възел
1358 1358 Редактирай детска градина
1359 1359 Редактирай будка
1360 1360 Редактирай кисинг гейт
1361 1361 Редактирай сушата
1362 1362 Редактирай сметище
1363 1363 Редактирай пералня
1364 1364 Редактирай библиотека
1365 1365 Редактиране на вдигаща се преграда
1366 1366 Редактирай лека ЖП линия
1367 1367 Редактирай маяк / светлинен фар
1368 1368 Редактиране жилищна улица
1369 1369 Редактирай местност
1370 1370 Редактирай пристанище за яхти
1371 1371 Редактиране поляна
1372 1372 Редактирай паметник
1373 1373 Редакирай военна земя
1374 1374 Редактирай миниголф
1375 1375 Редактирай обмяна на валута
1376 1376 Редактирай монорелса
1377 1377 Редактирай забележителност
1378 1378 Редактирай мотел
1379 1379 Редактирай моторни спортове
1380 1380 Редактиране автомагистрала
1381 1381 Редактирай магистрален възел
1382 1382 Редактиране автомагистрална връзка
1383 1383 Редактирай планински проход
1384 1384 Редактирай калта
1385 1385 Редактирай многобой
1386 1386 Редактиране мултиполигон
1387 1387 Редактирай музей
1388 1388 Редактирай теснолинейка
1389 1389 Редактирай национална граница
1390 1390 Редактирай граница национален парк
1391 1391 Редактирай природен резерват
1392 1392 Редактирай нощен клуб
1393 1393 Редактирай оптика
1394 1394 Редактирай био магазин
1395 1395 Редактирай мазизин за туристически стоки
1396 1396 -----
1397 1397 Редактирай парк
1398 1398 Редактирай паркинг
1399 1399 Редактиране улица паркинг
1400 1400 -----
1401 1401 Редактирай пътека
1402 1402 Редактиране връх
1403 1403 Редактирай пешеходна улица
1404 1404 Редактирай пелота
1405 1405 Редактирай аптека
1406 1406 Редактирай място за излет
1407 1407 Редактирай кей
1408 1408 Редактирай газопровод
1409 1409 Редактирай игрище
1410 1410 Редактирай място за богослужение
1411 1411 Редактирай площадка
1412 1412 Редактирай полиция/милиция
1413 1413 Редактирай политическа граница
1414 1414 Редактирай пощенска станция
1415 1415 Редактирай електрогенератор
1416 1416 Редактирай линия за електропренос
1417 1417 Редактирай електростанция
1418 1418 Редактирай електроподстанция
1419 1419 Редактирай стълб от ЕПМ
1420 1420 Редактирай историческа ЖП линия
1421 1421 Редактиране връзка с първокласен път
1422 1422 Редактиране първокласен път
1423 1423 Редактирай затвор
1424 1424 Редактирай бар
1425 1425 Редактирай обществена сграда
1426 1426 Редактирай кариера
1427 1427 Редактирай състезателна писта
1428 1428 Редактирай ракет
1429 1429 Редактирай ЖП Линия
1430 1430 Редактирай ЖП
1431 1431 Редактирай ЖП платформа
1432 1432 Редактирай спортна площадка
1433 1433 Редактиране на станция за рециклиране
1434 1434 Редактирай област
1435 1435 Редактирай резервоар
1436 1436 Редактирай жилищна зона
1437 1437 Редактиране улица от населено място
1438 1438 Редактирай ресторант
1439 1439 Редактирай търговия на дребно
1440 1440 Редактирай река
1441 1441 Редактирай речен бряг
1442 1442 Редактиране пътни ограничения
1443 1443 Редактиране път от неизвестен тип
1444 1444 Редактиране маршрут
1445 1445 -----
1446 1446 Редактирай ръгби
1447 1447 Редактирай руини
1448 1448 -----
1449 1449 Редактирай двойна врата
1450 1450 Редактирай училището
1451 1451 Редактирай сипей
1452 1452 Редактирай шубрака
1453 1453 Редактиране второкалсен път
1454 1454 Редактирай служба услуги
1455 1455 Редактиране помощна улица
1456 1456 Редактирай навес
1457 1457 Редактирай магазин за обувки
1458 1458 Редактирай стрелба
1459 1459 Редактиране на бързите клавиши
1460 1460 Редактирай скейтборд
1461 1461 Редактирай фигурно пързаляне
1462 1462 Редактирай ски
1463 1463 Редактирай хелинг
1464 1464 Редактирай футбол
1465 1465 Редактиране шипове
1466 1466 Редактирай спортен център
1467 1467 Редактирай магазин за спортни стоки
1468 1468 Редактирай извора
1469 1469 Редактирай стадион
1470 1470 Редактирай област/щат
1471 1471 Редактирай книжарница
1472 1472 Редактиране на: стълби за преминаване през ограда
1473 1473 Редактирай поток
1474 1474 Редактирай квартал
1475 1475 Редактирай метро
1476 1476 Редактирай вход в метро
1477 1477 Редактирай супермаркет
1478 1478 Редактирай видеонаблюдение
1479 1479 Редактирай точка на наблюдение
1480 1480 Редактирай плуване
1481 1481 Редактирай тенис на маса
1482 1482 Редактирай стоянка таксита
1483 1483 -----
1484 1484 Редактирай телефон
1485 1485 Редактирай тенис
1486 1486 -----
1487 1487 -----
1488 1488 Редактиране третокласен път
1489 1489 Редактирай театър
1490 1490 Редактирай развлекателен парк
1491 1491 Редактирай място за плащане пътна такса
1492 1492 Редактирай кула
1493 1493 Редактирай град
1494 1494 Редактирай кметство
1495 1495 Редактирай магазин за играчки
1496 1496 Редактирай черен път
1497 1497 -----
1498 1498 Редактирай трамвай
1499 1499 Редактирай трамвайна спирка
1500 1500 Редактиране на туристическа агенция
1501 1501 Редактирай дърво
1502 1502 Редактиране автострада
1503 1503 Редактиране автострадна връзка
1504 1504 Редактиране тунел
1505 1505 Редактиране на ограничения при завиване
1506 1506 редактиране на: турникет
1507 1507 Редактиране некласифициран път
1508 1508 Редактирай университет
1509 1509 Редактирай автомат за стоки
1510 1510 Редактирай ветеринар
1511 1511 Редактирай Видео-магазин
1512 1512 Редактирай място с добра гледка
1513 1513 Редактирай село
1514 1514 Редактирай зелено селище
1515 1515 Редактирай лозе
1516 1516 Редактиране вулкан
1517 1517 -----
1518 1518 Редактирай пречиствателна станция
1519 1519 Редактирай водата
1520 1520 Редактирай аквапарк
1521 1521 Редактирай водонапорна кула
1522 1522 Редактирай водопад
1523 1523 Редактирай крайпътен кръст
1524 1524 Редактирай крайпътен параклис
1525 1525 Редактирай бент / преливник
1526 1526 Редактирай мочурището
1527 1527 Редактирай мелница
1528 1528 Редактирай гората
1529 1529 Редактирай цех
1530 1530 Редактирай зоопарк
1531 1531 Редактиране на филтъра
1532 1532 Редактиране на нова връзка в слой ''{0}''
1533 1533 Редактиране на връзка
1534 1534 Редактиране връзка #{0} в слой ''{1}''
1535 1535 Редактиране на връзки
1536 1536 Редактиране маркери
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 -----
1540 1540 -----
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 Редактиране избрания източник.
1544 1544 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1545 1545 Редактиране: {0}
1546 1546 Редактиране GPX
1547 1547 -----
1548 1548 Електрони средства за разплата
1549 1549 Електроника
1550 1550 Елементи от тип {0} се поддържат.
1551 1551 Надморска височина
1552 1552 Насип
1553 1553 Посолство
1554 1554 Пункт за връзка със спешна помощ
1555 1555 Телефон за спешен случай
1556 1556 Празен документ
1557 1557 Празни пътища
1558 1558 Включване автоматично кеширане.
1559 1559 Използване на вградените настройки
1560 1560 -----
1561 1561 Разрешаване на филтъра
1562 1562 -----
1563 1563 -----
1564 1564 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1565 1565 Въведете URL
1566 1566 Въведете URL за сваляне:
1567 1567 -----
1568 1568 Въведете име на меню и WMS URL
1569 1569 Въведете нова двойка ключ/стойност
1570 1570 -----
1571 1571 Въведете име на място за търсене:
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 -----
1581 1581 -----
1582 1582 -----
1583 1583 -----
1584 1584 -----
1585 1585 Въведете координати за новата точка.
1586 1586 -----
1587 1587 Въведете стойности за всички конфликти.
1588 1588 Въведете стойности за тегло
1589 1589 Въведете вашия коментар
1590 1590 Вход
1591 1591 Конна езда
1592 1592 Грешка
1593 1593 Грешка при създаване на кеш директория: {0}
1594 1594 Грешка при изтриване на данни.
1595 1595 Грешка показване URL
1596 1596 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1597 1597 Грешка при зареждане на файла
1598 1598 -----
1599 1599 -----
1600 1600 Грешка във файла {0}
1601 1601 Грешка при разбор {0}:
1602 1602 Грешка при разбор {0}: {1}
1603 1603 Грешка при възпроизвеждане на звука
1604 1604 Грешка при експрортиране {0}: {1}
1605 1605 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1606 1606 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1607 1607 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1608 1608 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1609 1609 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1610 1610 Грешка при разбор {0}
1611 1611 Грешка при качване
1612 1612 -----
1613 1613 -----
1614 1614 -----
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 Грешка: {0}
1618 1618 Грешки
1619 1619 Грешки при Сваляне
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 Четни
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 Възникна грешка
1627 1627 Изход
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 Изход от програмата.
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1636 1636 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1637 1637 Експорт в GPX файл
1638 1638 Експорт и Записване
1639 1639 Експортирай във формат PNG (само растерни изображения)
1640 1640 Опции за експорт
1641 1641 Експорт на данните до GPX файл.
1642 1642 Експорт до GPX...
1643 1643 Екстракт SVG ViewBox...
1644 1644 Екстракт най-добре съвпадаща граница...
1645 1645 Екстракт граница на комуна
1646 1646 Извличане на GPS координати от EXIF
1647 1647 Изтегляне
1648 1648 Изтегляне на линии
1649 1649 ЗА ПОПРАВКА
1650 1650 Фон при избледняване:
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 Пропадна зареждането на отметки от ''{0}'' поради причини свързани със сигурността. Изключение на ОС: {1}
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 -----
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Обработваема земя
1674 1674 Двор ферма
1675 1675 Заведение за бързо хранене
1676 1676 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1677 1677 Множител за бързо прослушване
1678 1678 Най-бърз
1679 1679 -----
1680 1680 Такса
1681 1681 Скалист склон
1682 1682 Ограда / стобор
1683 1683 Ферибот маршрут
1684 1684 Ферибот терминал
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 Файл
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 Грешка във формата на файла
1695 1695 -----
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Файлът съществъва. Да го подменя ли?
1699 1699 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1700 1700 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1701 1701 Файл: {0}
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Филтър
1705 1705 Режим на филтъра
1706 1706 -----
1707 1707 Завършване на чертането.
1708 1708 -----
1709 1709 Пожарна
1710 1710 изпълним файл на Firefox
1711 1711 Firefox не е открит. Моля настройте firefox приложението в страницата "Картови настройки" (Map Settings) от настройките.
1712 1712 Огнище
1713 1713 Риболов
1714 1714 Поправяне
1715 1715 Поправи параметрите
1716 1716 Поправяне на релации
1717 1717 Поправяне конфликти маркери
1718 1718 Поправяне на избраните грешки.
1719 1719 Фиксирана размер (от 25 до 1000 метра)
1720 1720 Фиксирана площ (по подразбиране 100m2)
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 Цветарски магазин
1724 1724 Изчистване на кеша
1725 1725 -----
1726 1726 Храна и напитки
1727 1727 Пеш
1728 1728 Американски футбол
1729 1729 -----
1730 1730 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
1731 1731 Изобразвай линии, даже и ако не са импортирани сегменти.
1732 1732 Брод
1733 1733 Гора
1734 1734 -----
1735 1735 Образува мрежа от пътища на база два съществуващи, които имат множество възли и поне един общ.
1736 1736 Време пренавиване (секунди)
1737 1737 Намерен е XML елемент <member>, който не е директно подчинен на елемента <relation>.
1738 1738 -----
1739 1739 Намерен е празен файл в директория {0}\n
1740 1740 Намерени са {0} съвпадения
1741 1741 Фонтан
1742 1742 Фиксиране
1743 1743 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
1744 1744 Френски кадастров WMS
1745 1745 -----
1746 1746 От...
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Бензиностанция
1750 1750 Бензиностанция
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 Преглед на цял екран
1754 1754 -----
1755 1755 Мебелен магазин
1756 1756 GPS Точки
1757 1757 -----
1758 1758 Описание на GPS следата
1759 1759 GPX файлове
1760 1760 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
1761 1761 GPX следата няма информация за времето
1762 1762 GPX следа:
1763 1763 Качване на GPX данни беше успешно
1764 1764 Градина
1765 1765 Градински център
1766 1766 Газохранилище
1767 1767 Порта
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 География
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Изображения с данни за местоположение
1774 1774 Взимане ново cookie (изтичане на сесията)
1775 1775 -----
1776 1776 Ледник
1777 1777 Стъкло
1778 1778 Globalsat Импорт
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 Голф
1785 1785 Поле за голф
1786 1786 Гондола
1787 1787 лек камион (до 3.5т)
1788 1788 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 Взимане по-малки изображения (по-високо качество, но повече памет)
1792 1792 -----
1793 1793 Трева
1794 1794 Църковно гробище
1795 1795 Зелени площи
1796 1796 Мрежа
1797 1797 Слой на мрежата:
1798 1798 Подредба на мрежата
1799 1799 Начална точка на мрежата
1800 1800 Въртене на мрежата
1801 1801 -----
1802 1802 Група
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Къща за гости
1809 1809 Упътване
1810 1810 Гимнастика
1811 1811 Фризьорски салон / козметика
1812 1812 Махала
1813 1813 Врата с бодлива тел
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Железария
1817 1817 Заглавната част съдържа няколко стойности и не може да бъде представена с един низ.
1818 1818 Здраве
1819 1819 Пустош
1820 1820 Камион (над 3.5т)
1821 1821 Плет
1822 1822 Височина
1823 1823 Височина (в метри)
1824 1824 -----
1825 1825 Помощ
1826 1826 Помощ: {0}
1827 1827 Помага за векторизиране на WMS изображения.
1828 1828 Скривалище
1829 1829 Скриване на елементи
1830 1830 Аудио HiFi
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Най-голям номер
1834 1834 Подчертване
1835 1835 Клас път
1836 1836 -----
1837 1837 Туристическа пътека
1838 1838 Исторически места
1839 1839 История
1840 1840 Историята на възел {0}
1841 1841 Историята на отношение {0}
1842 1842 историята на път {0}
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Хокей
1846 1846 Домашна страница
1847 1847 Кон
1848 1848 Конни надбягвания
1849 1849 Болница
1850 1850 -----
1851 1851 Хостел / студентско общежитие
1852 1852 Хотел
1853 1853 Горещи клавишни комбинации
1854 1854 Име на дом
1855 1855 Номер
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Ловно скривалище
1859 1859 Намирам се в часовата зона:
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Входно-изходно изключение
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 Ако е указано, да се нулира конфигурацията вместо да се прочете.
1870 1870 Игнориране
1871 1871 Игнориране на избраните грешки в бъдеще.
1872 1872 -----
1873 1873 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
1874 1874 -----
1875 1875 Игнориране елементи
1876 1876 Игнориране на грешката защото свалянето беше отказано. Грешката бе: {0}
1877 1877 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
1878 1878 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Неправилен израз ''{0}''
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Недопустим обект с id=0
1895 1895 -----
1896 1896 Неправилен регулярен израз ''{0}''
1897 1897 Неправилна комбинация маркер/стойност
1898 1898 Невалиден коментар на заявката за качване
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 Изображението вече е заредено
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Файлове с изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Импорт
1925 1925 Импорт Аудио
1926 1926 Импорт данни от Globalsat Datalogger DG100 в GPX слой.
1927 1927 Импорт на изображения
1928 1928 -----
1929 1929 Импортиране на път от GPX слой
1930 1930 Импортирани изображения
1931 1931 Импортиране данни от DG100...
1932 1932 Импортиране на данни от устройство.
1933 1933 Вкарва проблеми от OpenStreetBugs
1934 1934 Наклон
1935 1935 Стръмен наклон
1936 1936 Непълна спецификация <member> с ref=0
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Увеличаване на мащаба
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 Промишленост
1944 1944 Данни
1945 1945 Информация за елемент.
1946 1946 Информация
1947 1947 Информационно табло
1948 1948 Информационен пункт
1949 1949 Информационен пункт
1950 1950 Информация за слоя
1951 1951 Инициализиране
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 Вътрешна грешка в сървъра
1958 1958 Интерполация
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Невалиден URL?
1962 1962 -----
1963 1963 Невалиден bz2 файл.
1964 1964 Невалидна дата
1965 1965 -----
1966 1966 Невалидно отместване
1967 1967 Неправилен параметров ключ
1968 1968 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
1969 1969 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
1970 1970 Невалидна часова зона
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Неправилен интервал в ключ
1974 1974 Обръщане на филтъра
1975 1975 Размени оригиналните цветове черно-бяло (и всички междинни сиви). Полезно за текстове на тъмни фонове.
1976 1976 Не е векоторизиран.
1977 1977 Векторизиран.
1978 1978 Остров
1979 1979 Скала
1980 1980 -----
1981 1981 Обект
1982 1982 точка {0} не е открита в списъка
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 JOSM Редактор за маркери
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
1991 1991 Изображения JPEG (*.jpg)
1992 1992 Java OpenStreetMap Редактор
1993 1993 Версия Java: {0}
1994 1994 Функция свързване на области
1995 1995 Присъедини области: премахване на кратки пътища
1996 1996 Свързване на точка с линия
1997 1997 Прикрепяне точка към пътен сегмент
1998 1998 Включване на точката към състава на най-близката линия от път.
1999 1999 Свържи препокриващи се Области
2000 2000 Свързана пресичаща област
2001 2001 Свързана само-пресичаща се област
2002 2002 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2003 2003 Прескачане на позиция
2004 2004 Прескочи там
2005 2005 Прескачане на позиция
2006 2006 Пътен възел
2007 2007 -----
2008 2008 Запазване копие на местната версия
2009 2009 Съхраняване резервни копия
2010 2010 Запазване на моите координати
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Запазване на добавка
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Запазване на техните координати
2018 2018 -----
2019 2019 Запазване на тяхното видимо състояние
2020 2020 -----
2021 2021 Ключ
2022 2022 Неправилен ключ ''{0}''.
2023 2023 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2024 2024 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2025 2025 Ключ:
2026 2026 Бързи клавиши
2027 2027 Ключови думи
2028 2028 Детска градина
2029 2029 Будка
2030 2030 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2031 2031 -----
2032 2032 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2033 2033 Трасиране на езера
2034 2034 -----
2035 2035 Lakewalker Настройки на разширението
2036 2036 Lakewalker трасиране
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Ламбертова Зона (Естония)
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Суша
2045 2045 Земеползване
2046 2046 Сметище
2047 2047 -----
2048 2048 Брой платна
2049 2049 Език
2050 2050 Последни промени: {0}
2051 2051 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2052 2052 Географска ширина:
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 Стартиране в максимизиран режим
2057 2057 -----
2058 2058 Стартира firefox за показване на текущо видимия екран като красиво SVG изображение.
2059 2059 -----
2060 2060 Стартира редактора за маркери
2061 2061 Пералня
2062 2062 Слой / Ниво
2063 2063 -----
2064 2064 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2065 2065 -----
2066 2066 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2067 2067 -----
2068 2068 Слоя ''{0}'' трябва да бъде в списъка от слоеве
2069 2069 Слой за редактиране на GPX следи
2070 2070 слоя не е в списъка.
2071 2071 Слой за провеждане на измервания
2072 2072 Слой: {0}
2073 2073 Слоеве
2074 2074 -----
2075 2075 Продължителност на встъплението (секунди)
2076 2076 Места за отдих и развлечения
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 Дължина:
2081 2081 Позволява на други приложения да изпращат команди към JOSM.
2082 2082 Регулиран ЖП прелез
2083 2083 Библиотека
2084 2084 Лиценз
2085 2085 Вдигаще се врата
2086 2086 Лека ЖП линия
2087 2087 Маяк / Светлинен фар
2088 2088 Номер линия
2089 2089 Точно на опростяването на линии (в градуси)
2090 2090 Тип на линия
2091 2091 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Списък на обединените елементи. Те ще заместят моите елементи, когато се приложат решенията за обединяване.
2095 2095 GPS на живо
2096 2096 -----
2097 2097 LiveGPS слой
2098 2098 Жилищна улица
2099 2099 Зареждане на всички квадранти
2100 2100 -----
2101 2101 Зареждане на квадрант
2102 2102 Четене на WMS слой
2103 2103 Зареждане на WMS слой от файл
2104 2104 Зареди историята
2105 2105 Зареждане на местоположението от кеша (само ако той е включен)
2106 2106 Зареди родителските релации
2107 2107 Зареждане на връзка
2108 2108 Зареждане набор изображения в нов слой.
2109 2109 -----
2110 2110 Зареждане на ранните разширения
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Зареждане на родителските релации
2116 2116 -----
2117 2117 Зареждане на разширения
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Зареждане {0}
2121 2121 -----
2122 2122 Само локални файлове
2123 2123 Местност
2124 2124 -----
2125 2125 Местоположение
2126 2126 -----
2127 2127 Заключване
2128 2128 Шлюзова врата
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Географска дължина:
2132 2132 -----
2133 2133 Външен вид
2134 2134 Наблюдателница
2135 2135 -----
2136 2136 Търсене на бреговата линия...
2137 2137 Търси точки или пътища с "FIXME" в някой стойност на ключ.
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 Най-малък номер
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 Главната база данни не съдържа възела {0}
2149 2149 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 Създава терасовидни къщи от един блок.
2153 2153 Грешка в конфигурационния файл на линии {0}
2154 2154 Неправилно съставено изречение:
2155 2155 Изкуствени
2156 2156 Изкуствени
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Карта
2162 2162 -----
2163 2163 Картографска проекция
2164 2164 Настройки на картата
2165 2165 Карта: {0}
2166 2166 Пристанище за яхти
2167 2167 Маркирайте "направено"
2168 2168 -----
2169 2169 Маркери от наименувани точки.
2170 2170 Маркери от {0}
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2174 2174 Материал
2175 2175 Макс.мащаб ниво:
2176 2176 Макс.височина (метри)
2177 2177 макс.дължина (метри)
2178 2178 макс.ширина (метри)
2179 2179 Макс. размер на кеша (в MB)
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Макс. скорост (км/ч)
2183 2183 Макс. маса (т)
2184 2184 Макс. възраст на всеки кеш файл (в дни). По подразбиране 100 дни.
2185 2185 Максимална област за една заявка:
2186 2186 Съхраняване кеш (дни)
2187 2187 Макс.размер на кеша (MB)
2188 2188 Най-светъл сив отенък, приеман като вода (базирано на Landsat IR-1 данни). Може да бъде 0-255. По подразбиране 90.
2189 2189 Най-светлия отенък на сивото, който да се смяната за вода (0-255)
2190 2190 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2191 2191 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2192 2192 Максимална дължина (в метри)
2193 2193 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2194 2194 Максимален брой възли в началната следа
2195 2195 Максимален брой възли за генериране преди опростяване на линиите. По подразбиране 50000.
2196 2196 Максимален брой сегменти в създаваните линии. По подразбиране 250.
2197 2197 Максимален брой сегменти за един път
2198 2198 Максимален размер на всяка кеш директория в байтове. По подразбиране 300MB
2199 2199 Поляна
2200 2200 Измерване на стойности
2201 2201 Измервания
2202 2202 -----
2203 2203 Член на
2204 2204 Членове
2205 2205 Членове (разрешени)
2206 2206 Членове (с конфликти)
2207 2207 Паметник
2208 2208 Име на меню
2209 2209 Име на меню (по подразбиране)
2210 2210 Бързи клавишни комбинации за менюто
2211 2211 Меню: {0}
2212 2212 Проекция Меркатор
2213 2213 Обединение
2214 2214 Обедини точки
2215 2215 -----
2216 2216 Обединение на слоя
2217 2217 Обедини точките в най-старата от тях.
2218 2218 -----
2219 2219 Обединява избраното
2220 2220 Обединява текущия слой в друг слой
2221 2221 Обединява текущо избраните примитиви в друг слой
2222 2222 Обедини този слой с друг слой
2223 2223 Обедини {0} точки
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Обединена версия
2229 2229 -----
2230 2230 Съобщение за деня не е налично
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 Военен
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Мин. скорост (км/ч)
2239 2239 Мини кръгово движение
2240 2240 Миниголф
2241 2241 Минимално разстояние (в пиксели)
2242 2242 Минути: {0}
2243 2243 Огледално
2244 2244 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Липсваща кодировка
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 понеделник-петък 08:30-20:00
2265 2265 Режим: Рисуване Фокус
2266 2266 Режим: {0}
2267 2267 Безрежимна работа (Потлач стил)
2268 2268 Променени времена на аудио файлове.
2269 2269 Група модификатори
2270 2270 Промяна списъка с WMS сървъри показвани в менюто на WMS разширението
2271 2271 Обмяна на валута
2272 2272 Монорелса
2273 2273 Забележителност
2274 2274 -----
2275 2275 Повече информация за тази възможност
2276 2276 Има повече от един WMS слой. Изберете\nедин от тях първо, после опитайте отново.
2277 2277 Повече от един път "от" са намерени.
2278 2278 Повече от един път "до" са намерени.
2279 2279 Повече от един "през" са открити.
2280 2280 Мотел
2281 2281 Моторни спортове
2282 2282 Автомобил
2283 2283 Мотоциклет
2284 2284 Магистрала
2285 2285 Автомагистрала
2286 2286 Магистрален възел
2287 2287 Автомагистрална връзка
2288 2288 Планински проход
2289 2289 Планинско колоездене
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 Премести надолу
2293 2293 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2294 2294 Преместване на елементи
2295 2295 Преместване филтъра надолу
2296 2296 Преместване филтъра нагоре
2297 2297 Преместване наляво
2298 2298 -----
2299 2299 Преместване на обекти чрез драгване; Shift за добавяне към селекция (Ctrl за превкл.); Shift-Ctrl за обхождане на селекцията; или смяна на селекцията
2300 2300 Преместване обекти {0}
2301 2301 Преместване надясно
2302 2302 Преместване на текущо избраните членове надолу
2303 2303 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2304 2304 Преместване избрания слой един ред надолу.
2305 2305 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2306 2306 Премести избраните точки в линия
2307 2307 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2308 2308 Премести
2309 2309 Премести нагоре
2310 2310 Преместване нагоре на избраните елементи с една позиция
2311 2311 Преместване {0}
2312 2312 Премества обектите {0}
2313 2313 Кал
2314 2314 Многобой
2315 2315 -----
2316 2316 Мултиполигон
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Музей
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 Моя версия
2326 2326 Моя версия (местна база данни)
2327 2327 Моята версия с Обединената
2328 2328 Моя с Тяхния
2329 2329 Грешка при NMEA импортиране!
2330 2330 Успешно NMEA импортиране
2331 2331 NMEA-0183 файлове
2332 2332 NPE Карти
2333 2333 NPE Карти (Tim)
2334 2334 Име
2335 2335 -----
2336 2336 Потребителско име
2337 2337 Название: {0}
2338 2338 Наименувани точки от следа от {0}
2339 2339 Наименовани точки от следата.
2340 2340 Теснолинейка
2341 2341 Национална
2342 2342 Национален парк
2343 2343 Природен резерват
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Отрицателни стойности обозначават западното/южното полукълбо
2347 2347 Мрежа
2348 2348 Изключение свързано с мрежата
2349 2349 -----
2350 2350 Нов
2351 2351 -----
2352 2352 Нов проблем
2353 2353 Нов ключ
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Нова роля
2357 2357 Нова стойност
2358 2358 Нова стойност за {0}
2359 2359 Следващ
2360 2360 Следващо изображение
2361 2361 Нощен клуб
2362 2362 Не
2363 2363 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
2364 2364 Не е открит слой с GPX данни.
2365 2365 Няма избран GPX слой. Не може да се качи следа.
2366 2366 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
2367 2367 Няма бърза клавишна комбинация
2368 2368 Не е намерен път "от".
2369 2369 Не е намерен път "до".
2370 2370 Не е открит възел или път "през".
2371 2371 -----
2372 2372 Няма промени за качване.
2373 2373 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
2374 2374 -----
2375 2375 Няма конфликти за показване.
2376 2376 Няма открит текущ набор от данни
2377 2377 В тази зона няма намерени данни
2378 2378 На устройството не са открити данни.
2379 2379 Никакви данни не са заредени.
2380 2380 Без дата
2381 2381 Не е придоставено описание. Моля напишете някакво.
2382 2382 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
2383 2383 Без изход
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Без изображение
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
2390 2390 -----
2391 2391 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
2392 2392 Няма отворен сисък с промени.
2393 2393 Няма отворени пакети с промени
2394 2394 -----
2395 2395 Не е посочена парола.
2396 2396 Няма чакащи конфликти на характеристиките
2397 2397 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Не е избрана връзка
2402 2402 Няма избрана GPX следа
2403 2403 Няма слоеве за целта
2404 2404 -----
2405 2405 Не е посочено потребителско име.
2406 2406 Невалиден URL на WMS или ID
2407 2407 Няма грешки при проверката
2408 2408 Не е отворена област - невъзможно е да се определят границите!
2409 2409 Не, изход
2410 2410 Не, отказване на операцията
2411 2411 Не, продължава редактирането
2412 2412 Не, не прилагай!
2413 2413 Възел
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Възел {0}
2417 2417 Възли
2418 2418 Възли в една и съща позиция
2419 2419 Точки с еднакви имена
2420 2420 Възли(решени)
2421 2421 Възли(с конфликт)
2422 2422 -----
2423 2423 Никога
2424 2424 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
2425 2425 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
2426 2426 Нормално
2427 2427 Север
2428 2428 Не е намерен
2429 2429 Не сте свързан
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Забележка
2434 2434 -----
2435 2435 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
2436 2436 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
2437 2437 Банкноти
2438 2438 Нищо
2439 2439 Нищо не е добавено към селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
2443 2443 Няма нищо избрано за показване.
2444 2444 Нищо не е избрано!
2445 2445 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
2446 2446 -----
2447 2447 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
2448 2448 -----
2449 2449 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
2450 2450 Номер
2451 2451 Брой на жилата на всеки кабел
2452 2452 -----
2453 2453 Схема на номериране
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 ОК
2458 2458 ОК - нов опит
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 OSM Данни
2462 2462 OSM парола
2463 2463 OSM сървърни файлове
2464 2464 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Обектът е изтрит
2473 2473 История на обекта
2474 2474 -----
2475 2475 Обект с история
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Обекти за добавяне:
2479 2479 Обекти за изтриване:
2480 2480 Променени обекти:
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Нечетни
2486 2486 Отместване на всички точки в посока Изток (градуси). По подразбиране 0.
2487 2487 Отместване на всички точки в посока Север (градуси). По подразбиране 0.
2488 2488 Отместване:
2489 2489 Стар ключ
2490 2490 Стара роля
2491 2491 Стара стойност
2492 2492 Най-старите файлове автоматично се изтриват когато този размер се премине
2493 2493 При нужда
2494 2494 При качване
2495 2495 Еднопосочна
2496 2496 Пътища от една точка
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Еднопосочна
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Само интересните указатели на посока (примерно, при еднопосочни пътища).
2507 2507 Само в началото на път.
2508 2508 Само на векторни слоеве
2509 2509 Само до две области могат да бъдат свързани към момента.
2510 2510 -----
2511 2511 Отворена въздушна карта (Open Aerial Map)
2512 2512 Отваряне на местоположение…
2513 2513 Отваряне на OpenStreetBugs
2514 2514 Отваряне на видимите...
2515 2515 Отворете празен WMS слой за да заредите данни от файл
2516 2516 -----
2517 2517 Отваряне на файл.
2518 2518 -----
2519 2519 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
2520 2520 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
2521 2521 Отваряне списъка с всички релации
2522 2522 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
2523 2523 Отваряне списък с възли на маршрут
2524 2524 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
2525 2525 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
2526 2526 -----
2527 2527 Отваряне на списък с избрани обекти.
2528 2528 -----
2529 2529 Отваряне на връзка URL.
2530 2530 Редактиране на релацията
2531 2531 -----
2532 2532 Отвори друга GPX следа
2533 2533 Отваряне друга снимка
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 Отваряне на изобранията в ImageWayPoint
2538 2538 Отваряне само на файлове, които са видими в текущата област на екрана.
2539 2539 Отваряне на топографския инструмент...
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Отваряне на прозореца за измервания.
2543 2543 Отваряне на инструмента за тест на шаблоните за маркиране за преглед на диалозите с шаблони.
2544 2544 Отваряне на прозореца с проверките.
2545 2545 Отвори...
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Цикъл на сваляне от OpenStreetBugs
2552 2552 -----
2553 2553 OpenStreetMap данни
2554 2554 -----
2555 2555 Работно време
2556 2556 Отваряне на файла ''{0}'' ...
2557 2557 Отваряне на файлове
2558 2558 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Оператор
2562 2562 Оптика
2563 2563 Незадължителни Атрибути:
2564 2564 -----
2565 2565 Незадължителни типове
2566 2566 Био магазин
2567 2567 оригинален път
2568 2568 Ортогонализиране
2569 2569 -----
2570 2570 Ортогонализиране
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Друго
2575 2575 Други информационни точки
2576 2576 Туристически стоки (за активен отдих)
2577 2577 -----
2578 2578 Припокриващи се области
2579 2579 Припокриващи се пътища / магистрали
2580 2580 Застъпващи се пътища от пътната мрежа (с области)
2581 2581 Припокриващи се ЖП линии
2582 2582 Застъпващи се ЖП линии (с области)
2583 2583 Припокриващи се пътища / линии
2584 2584 Застъпващи се пътища / линии (с области)
2585 2585 Припокриващи се пътища.
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Презаписване
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Стил на изобразяване {0}: {1}
2598 2598 Проблем с изобразяването
2599 2599 -----
2600 2600 Хартия
2601 2601 -----
2602 2602 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Родителски релации
2607 2607 Парк
2608 2608 -----
2609 2609 Паркинг
2610 2610 Улица паркинг
2611 2611 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 Парола
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Поставяне
2625 2625 Поставяне...
2626 2626 Поставяне на маркери
2627 2627 -----
2628 2628 Поставяне на съдържанието на буфера
2629 2629 -----
2630 2630 Пътека
2631 2631 Дължина на пътя
2632 2632 Синтактична грешка: Шаблонът {0} в {1} е недопустим!
2633 2633 Връх
2634 2634 Пешеходна улица
2635 2635 Пешеходна пътека
2636 2636 Тип пешеходна пътека
2637 2637 Пешеходци
2638 2638 Пелота
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
2642 2642 Изпълнение на проверка на данните
2643 2643 Позволени действия
2644 2644 Аптека
2645 2645 Телефонен номер
2646 2646 Тел. номер
2647 2647 -----
2648 2648 Време на снимката (от EXIF):
2649 2649 Снимките не съдържат времева информация
2650 2650 Физическо изтриване от местната база данни
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Място за пикник
2658 2658 Кей
2659 2659 Тръбопровод
2660 2660 Тип писта
2661 2661 Игрище
2662 2662 Място за богослужение
2663 2663 Места
2664 2664 Изпълнение/Пауза на звука.
2665 2665 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
2666 2666 Площадка
2667 2667 Моля откажете се, ако не сте сигурни
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 Моля въведете описание за вашата следа.
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Моля въведете филтър.
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 Моля, въведете низ за търсене.
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Моля, въведете потребителско име
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 Моля въведете маркери за вашата следа.
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Моля, изберете ключ
2717 2717 Моля, изберете схема за използване.
2718 2718 -----
2719 2719 Изберете стойност
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 Моля, изберете елемент.
2723 2723 Моля изберете поне четири точки.
2724 2724 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или връзка.
2725 2725 -----
2726 2726 Моля изберете поне един възел или път.
2727 2727 Моля, изберете поне един ред за копиране
2728 2728 Моля изберете поне един път за опростяване.
2729 2729 Моля, изберете поне една линия.
2730 2730 Изберете не по-малко от три точки.
2731 2731 Моля, изберете поне две точки за обединение.
2732 2732 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
2733 2733 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
2734 2734 Моля, изберете нещо за копиране.
2735 2735 -----
2736 2736 Моля, изберете обектите, чиито параметри искате да промените.
2737 2737 Моля, изберете ред за изтриване.
2738 2738 Моля, изберете ред за редактиране
2739 2739 Моля, изберете схема за изтриване.
2740 2740 Моля, изберете слой за целта
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 Моля, изберете кои промени на параметри желаете да приложите.
2744 2744 Моля, включете авто-източниците и проверете cadastre millesime.
2745 2745 Разширения доставяни с JOSM
2746 2746 -----
2747 2747 Информация за добавка
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Разширения
2751 2751 -----
2752 2752 Име на пункта
2753 2753 Номер на пункта
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Полиция/Милиция
2757 2757 Политическа
2758 2758 Порт:
2759 2759 позиция
2760 2760 Само позиция
2761 2761 -----
2762 2762 Положение, време, дата, скорост
2763 2763 Положение, време, дата, скорост, височина
2764 2764 Пощенска кутия
2765 2765 -----
2766 2766 Пощенска станция
2767 2767 Пощенски код
2768 2768 -----
2769 2769 Електроцентрала
2770 2770 Линия за електропренос
2771 2771 Електростанция
2772 2772 Електроподстанция
2773 2773 Електрически стълб от ЕПМ
2774 2774 Нарушение на предсъстоянието.
2775 2775 Нарушение на предварителното състояние
2776 2776 Предефиниран
2777 2777 -----
2778 2778 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Настройки
2783 2783 Предпочитанията са записани на {0}
2784 2784 Настройки…
2785 2785 Подготовка на OSM данните...
2786 2786 -----
2787 2787 Подготвяне на базата данни ...
2788 2788 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
2789 2789 Подготовка на примитивите за качване ...
2790 2790 -----
2791 2791 Историческа ЖП линия
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Шаблони
2795 2795 Шаблоните не съдържат такъв ключ
2796 2796 Шаблоните не съдържат стойност
2797 2797 Предишен
2798 2798 Предишно изображение
2799 2799 Първокласен път / главна
2800 2800 Връзка с първокласен път
2801 2801 Основен модификатор:
2802 2802 Примитив
2803 2803 -----
2804 2804 Затвор
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Метод на проекция
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Настройки
2817 2817 Параметри / Отношения
2818 2818 Проверка на параметрите:
2819 2819 Параметри на избраните обекти
2820 2820 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
2821 2821 -----
2822 2822 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
2823 2823 Свойства на
2824 2824 Характеристики (с конфликти)
2825 2825 Параметри/Отношения
2826 2826 Свойства: {0} / Членство: {1}
2827 2827 Стойности съдържащи HTML елементи
2828 2828 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
2829 2829 Предоставя фонов слой, показващ мрежа на картата.
2830 2830 Опишете измененията на качваните от вас данни:
2831 2831 Предоставя диалог за измерване и слой за измерване дължина и ъгъл на сегменти, оградената площ от (прост) затворен път и създаване на измервателни пътища (които могат да бъдат импортнати от gps слой).
2832 2832 Предоставя диалог за редактиране на маркери в табличен вид.
2833 2833 Предоставя маршрутизиращи възможности.
2834 2834 -----
2835 2835 Бар
2836 2836 -----
2837 2837 Обществена сграда
2838 2838 Обществен транспорт
2839 2839 Обществен транспорт
2840 2840 Обектът ''{0}'' е изтрит
2841 2841 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
2842 2842 -----
2843 2843 Кариера
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 Състезателна писта
2857 2857 ракет
2858 2858 ЖП Линия
2859 2859 Железница
2860 2860 Малка ЖП гара
2861 2861 ЖП платформа
2862 2862 Железопътен път
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Размер на растера: {0}
2866 2866 Изходни GPS данни
2867 2867 Прочетане първо
2868 2868 -----
2869 2869 Прочитане на снимки...
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 Четене {0}...
2876 2876 За прочитане
2877 2877 Истинско име
2878 2878 Действително да затворим?
2879 2879 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
2880 2880 Спортна площадка
2881 2881 Трансформирано изображение...
2882 2882 Рециклиране
2883 2883 Отново
2884 2884 Повтаряне на последното отменено действие.
2885 2885 Означение
2886 2886 Референция (коловоз #)
2887 2887 Ref номер
2888 2888 -----
2889 2889 Отнася се за
2890 2890 Обновяване
2891 2891 Област
2892 2892 Отхвърляне конфликтите и записване
2893 2893 Релация
2894 2894 Релация ...
2895 2895 Редактор на връзки: Сваляне на членове
2896 2896 Редактор на връзки: Преместване надолу
2897 2897 Редактор на връзки: Преместване нагоре
2898 2898 Редактор на връзки: Премахване
2899 2899 Редактор на отношения: Премахване на избраното
2900 2900 -----
2901 2901 Редактор на връзки: Сортиране
2902 2902 Връзката е изтрита
2903 2903 -----
2904 2904 Връзка {0}
2905 2905 -----
2906 2906 Връзки
2907 2907 Връзки: {0}
2908 2908 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
2909 2909 Отпуснете бутона на мишката за да спрете местенето. Ctrl за да обедините с най-близката точка.
2910 2910 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
2911 2911 Религия
2912 2912 Презареди
2913 2913 Презареждане на всички текущо избрани обекти и опресняване на списъка.
2914 2914 Презареждане грешни квадранти
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Дистанционно
2919 2919 -----
2920 2920 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
2921 2921 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
2922 2922 Премахни
2923 2923 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
2924 2924 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
2925 2925 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Премахни от базата данни
2930 2930 Изтриване на възел ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2931 2931 Премахване на снимка от слой
2932 2932 Изтриване на релация ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2933 2933 Премахване на маркери от вътрешни пътища
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Премахване на текущо избраните членове от тази връзка
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Изтриване на път ''{0}'' на позиция {1} от релация ''{2}''
2944 2944 Премахнати елементи от връзки
2945 2945 -----
2946 2946 Изтриване на повтарящи се точки...
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 Преименуване на слой
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Под наем
2953 2953 Сервиз
2954 2954 Замяна на "{0}" с "{1}" за
2955 2955 Замени оригиналния фон с фонов цвят от JOSM.
2956 2956 Замени оригиналния бял фон с фоновия цвят определен в настройките на JOSM.
2957 2957 Съобщаване за грешка
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Подробности на заявката: {0}
2963 2963 Резервоар
2964 2964 Нулиране
2965 2965 Нулиране на cookie
2966 2966 Нулиране на текущите резултати от измервания и изтриване на измерения път.
2967 2967 Нулирай ID
2968 2968 -----
2969 2969 Възстановяване на параметрите по подразбиране
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 Улица
2975 2975 Жилищна зона
2976 2976 Променете размера на аплета до зададения (формат: ШИРОЧИНА x ВИСОЧИНА)
2977 2977 Разрешителна способност на Landsat изображенията (точки на градус)
2978 2978 Резолюция на Landsat изображенията, в точки на градус. По подразбиране 4000.
2979 2979 Разрешаване
2980 2980 Разрешаване на конфликти
2981 2981 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
2982 2982 Решаване конфлики на координати в {0}
2983 2983 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
2984 2984 Разрешаване на конфликтите в списъка с членове на връзката {0}
2985 2985 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери във възел {1}
2991 2991 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в релация {1}
2992 2992 Разрешаване {0} конфликтиращи маркери в път {1}
2993 2993 -----
2994 2994 Ресторант
2995 2995 -----
2996 2996 Ограничения
2997 2997 Търговия на дребно
2998 2998 Подпорна стена
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Обръщане разделянето на сграда
3010 3010 Промяна посоката на линиите
3011 3011 Обръщане разделянето на сграда
3012 3012 Обръщане разделянето на сграда
3013 3013 Връщане и Комбиниране
3014 3014 Обърни сивите цветове (за черни фонове).
3015 3015 Обратен маршрут
3016 3016 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
3017 3017 -----
3018 3018 Промяна посоката на линиите
3019 3019 -----
3020 3020 Обърната брегова линия: земята не е отляво
3021 3021 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
3022 3022 Обърната посока на границата на водоем: земята не е от ляво
3023 3023 Обръща номерата на къщите от сграда.
3024 3024 Ревизия
3025 3025 Колоездене
3026 3026 Река
3027 3027 Речен бряг
3028 3028 Път (неизвестен тип)
3029 3029 Пътни ограничения
3030 3030 Роля
3031 3031 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
3032 3032 Роля:
3033 3033 Роли в релации, отнасящи се за
3034 3034 Завъртане на 180°
3035 3035 Завъртане на 270°
3036 3036 Завъртане на 90°
3037 3037 Завърти изображението наляво
3038 3038 Завърти изображението надясно
3039 3039 Завърти наляво
3040 3040 Завърти надясно
3041 3041 Кръгово движение
3042 3042 Маршрут
3043 3043 -----
3044 3044 Състояние на пътя
3045 3045 Тип маршрут
3046 3046 Показани са пътища за:
3047 3047 Маршрутизиране
3048 3048 Настройки на разширение маршрутизатор
3049 3049 Ръгби
3050 3050 Руини
3051 3051 -----
3052 3052 Апроксимация Douglas-Peucker...
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Проверява се за: {0}
3056 3056 Опростяване на геометрията...
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 SIM-карти
3060 3060 Двойна врата
3061 3061 Запазване
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Запазване като…
3065 3065 Съхраняване GPX файл
3066 3066 Запис на слой
3067 3067 Съхраняване OSM файл
3068 3068 -----
3069 3069 Запис на слоя WMS
3070 3070 Запис на WMS слоя във файл
3071 3071 Записване въпреки всичко
3072 3072 Запис на данните във файл на всяка минута.
3073 3073 Записване на текущите данни в нов файл.
3074 3074 Запазване на текущите данни.
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
3078 3078 -----
3079 3079 Запис/Качване и край.
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Сканирана карта...
3086 3086 Сканиране на директория {0}
3087 3087 Училище
3088 3088 Вторични суровини
3089 3089 Сипей
3090 3090 Шубрак
3091 3091 Търсене
3092 3092 -----
3093 3093 Търсене на обекти.
3094 3094 Търсене...
3095 3095 -----
3096 3096 Търси:
3097 3097 Второ име
3098 3098 Второкласен път
3099 3099 Втори модификатор:
3100 3100 Секунди: {0}
3101 3101 Изключение свързано със сигурността
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
3108 3108 Избиране
3109 3109 Избиране на всичко
3110 3110 -----
3111 3111 Изберете WMS слой
3112 3112 Изберете един затворен път от поне четири възела.
3113 3113 -----
3114 3114 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Избор на комуна
3119 3119 Изберете един от вариантите:
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Избиране варианти за чертане на линиите.
3126 3126 -----
3127 3127 Избиране на точката под курсора.
3128 3128 Изберете обекти за качване
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Изберете целеви слой
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Изберете два пътя с общ възел
3153 3153 Изберете два пътя с единствен общ възел
3154 3154 Избор с даденото търсене
3155 3155 Избиране, преместване и завъртане на обекти
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Избрана следа: {0}
3159 3159 Избор
3160 3160 Площ на селекцията
3161 3161 Дължина на селекцията
3162 3162 Няма нищо избрано.
3163 3163 -----
3164 3164 Селекцията е неподходяща!
3165 3165 Избрано: {0}
3166 3166 Самопресичащи се пътища
3167 3167 -----
3168 3168 На отделен слой
3169 3169 Разделител
3170 3170 Последователност
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Помощна улица
3174 3174 Услуги
3175 3175 Тип помощна улица
3176 3176 -----
3177 3177 Задаване прозрачност на WMS слоевете. Надясно - плътно, наляво - прозрачно.
3178 3178 Посочете ново местоположения за следващата заявка
3179 3179 Задай всички да са по подразбиране
3180 3180 Заване на прозрачен фон.
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
3188 3188 Задай по подразбиране
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
3192 3192 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
3193 3193 Направи {0}={1} за път ''{2}''
3194 3194 -----
3195 3195 Установява роля за избраните членове
3196 3196 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
3197 3197 Настройки по подразбиране
3198 3198 Да се настрои клавишна комбинация ''{0}'' за действие ''{1}'' ({2}) е невъзможно,\nтъй като това съчетание вече се използва от действието ''{3}'' ({4}).\n\n
3199 3199 Настройки
3200 3200 Настройки на разширението за дистанционно управление
3201 3201 Настройки на разширение SlippyMap
3202 3202 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
3203 3203 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
3204 3204 Споделяне на автомобили
3205 3205 -----
3206 3206 Навес
3207 3207 Преместване всички следи на изток (в градуси)
3208 3208 Преместване всички следи на север (в градуси)
3209 3209 Обувки
3210 3210 Стрелба
3211 3211 Пазаруване
3212 3212 Магазини
3213 3213 -----
3214 3214 Бърз клавиш
3215 3215 Настройки клавишни комбинации
3216 3216 Най-кратък
3217 3217 -----
3218 3218 Разширението да бъде ли изключено?
3219 3219 Трябва ли да бъде качено?
3220 3220 Покажи
3221 3221 Показване GPS данни.
3222 3222 Показване статус
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Показване на информация
3229 3229 Показване информационното ниво при качване.
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
3234 3234 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
3235 3235 -----
3236 3236 Показване на стартова картинка
3237 3237 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Показване на проверките извършвани при качване.
3241 3241 Показване на тази помощ
3242 3242 Показване/скриване
3243 3243 Показване/скирване на Текст/Икони
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Подобно наименувани пътища
3247 3247 Опростяване на път
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Симулира клик когато направите малко и кратко провлачване (драг). Това е полезно за писалки на таблеки, когато имате проблем само да кликнете, без да преместите позицията (основен проблем между Java и таблети).
3251 3251 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
3252 3252 Отделни елементи
3253 3253 Размер на Landsat изображенията (точки)
3254 3254 Размер на landsat изображение, измервано в точки. По подразбиране 2000.
3255 3255 Скейтборд
3256 3256 Фигурно пързаляне
3257 3257 Ски
3258 3258 Ски
3259 3259 Пропусни свалянето
3260 3260 Пропускане на свалянето
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Интерактивна карта
3265 3265 Интерактивна карта
3266 3266 -----
3267 3267 Хелинг
3268 3268 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
3269 3269 -----
3270 3270 Снегоход
3271 3271 Футбол
3272 3272 Разрешаване на конфликти
3273 3273 Някои от пътищата са част от релации, които са били променяни. Моля, проверете дали няма да се появят грешки.
3274 3274 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
3275 3275 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
3276 3276 -----
3277 3277 Сортиране меню шаблони
3278 3278 Сортиране на членовете на връзката
3279 3279 Източник
3280 3280 Изходен текст
3281 3281 Места за инвалиди
3282 3282 Запазени места за родители
3283 3283 Запазени места за жени
3284 3284 Скорост
3285 3285 Скорост (км/ч)
3286 3286 Пътна камера
3287 3287 Шипове
3288 3288 Разделяне на линия
3289 3289 Разделяне на линията в избраната точка.
3290 3290 -----
3291 3291 Разделяне път {0} на {1} части
3292 3292 -----
3293 3293 Спорт
3294 3294 Спорт (с топка)
3295 3295 Спортни съоражения
3296 3296 Спорт
3297 3297 Спортен център
3298 3298 Извор
3299 3299 Стадион
3300 3300 Стандартен параметри на unix геометрия
3301 3301 Звезди
3302 3302 Стартиране търсене
3303 3303 Начало на подравняването
3304 3304 -----
3305 3305 Начало на свалянето на данни
3306 3306 Започване на нов път от последния възел.
3307 3307 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Започване на преглед на директории
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Област/Щат
3319 3319 -----
3320 3320 Книжарница
3321 3321 -----
3322 3322 Състояние
3323 3323 Статус Репорт
3324 3324 Стъпала
3325 3325 Стълби за преминаване през ограда
3326 3326 Стоп
3327 3327 -----
3328 3328 Поток
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Име на улица
3332 3332 -----
3333 3333 Пътна Мрежа
3334 3334 Улици NRW Geofabrik.de
3335 3335 Стилът за вътрешния път ''{0}'' се равнява на мултиполигон.
3336 3336 Стилът за външния път ''{0}'' се разминава.
3337 3337 Стил за ограничение {0} не е намерен.
3338 3338 Приемане на филтър
3339 3339 Квартал/предградие
3340 3340 Метро
3341 3341 Вход в метро
3342 3342 Бързи клавиши за подменюта
3343 3343 -----
3344 3344 Успешно отворен списък с промени {0}
3345 3345 Супермаркет
3346 3346 Поддържа GPS вход на живо (движеща се точка) чрез връзка с gpsd сървър.
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 Пътна настилка
3350 3350 Видеонаблюдение
3351 3351 Точка на наблюдение
3352 3352 Топограф
3353 3353 -----
3354 3354 Топограф...
3355 3355 Разширението SurveyorPlugin се нуждае от LiveGPS, но не може да го открие!
3356 3356 Плуване
3357 3357 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Описание на символ
3362 3362 -----
3363 3363 Синхронизиране аудио
3364 3364 Синхронизиране на целия набор данни
3365 3365 Синхронизиране само на възел {0}
3366 3366 Синхронизиране само на релацията {0}
3367 3367 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
3368 3368 Синхронизиране само на пътя {0}
3369 3369 файлове TCX (*.tcx)
3370 3370 Тенис на маса
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Маркирай пътищата като
3376 3376 Маркирай линиите като вода, крайбрежие, земя или нищо. По подразбиране вода.
3377 3377 Източници за TagChecker
3378 3378 Тестер на шаблони за маркиране
3379 3379 Шаблони за маркиране
3380 3380 Маркери
3381 3381 -----
3382 3382 Етикети и членове
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Етикети на списък с промени {0}
3387 3387 -----
3388 3388 Маркери с празни стойности
3389 3389 -----
3390 3390 файлове на TangoGPS (*.log)
3391 3391 неуспешно внасяне от TangoGPS!
3392 3392 успешно внасяне от TangoGPS
3393 3393 -----
3394 3394 Такси
3395 3395 -----
3396 3396 Телефон
3397 3397 Телефонни карти
3398 3398 Тенис
3399 3399 -----
3400 3400 Разделяне на сграда
3401 3401 Разделяне на сграда
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Третокласен
3406 3406 Трети модификатор:
3407 3407 Тест
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Направлението на създавания линеен сегмент.
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Разширението за дистанционно управление винаги слуша на порт 8111 на localhost. Портът е постоянен, защото към него се обръщат външни приложения за да се свързват с него.
3424 3424 Пътят "от" не започва или не завършва във възел "през".
3425 3425 Пътят "от" не започва или свършва във възел "през".
3426 3426 Пътят "до" не започва или свършва във възел "през".
3427 3427 Пътят "до" не започва или свършва в път "през".
3428 3428 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
3429 3429 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Текушата селекция не може да се използва за разделяне.
3437 3437 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 Документът не съдържа данни
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Географска ширина на показалеца на мишката.
3448 3448 Географската дължина на показалеца на мишката.
3449 3449 Великият JGoodies Plastic Look and Feel.
3450 3450 -----
3451 3451 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
3452 3452 -----
3453 3453 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
3454 3454 -----
3455 3455 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
3456 3456 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
3460 3460 Проекцията ''{0}'' в URL препратка и текущата проекция ''{1}'' не съвпадат.\nТова може да доведе до погрешни координати.
3461 3461 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
3462 3462 -----
3463 3463 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
3464 3464 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
3465 3465 Изисканата област е прекалено голяма. Моля, увеличете мащаба, или променете разделителната способност.
3466 3466 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
3467 3467 Избраната област не може да бъде разделена, защото е член на връзка.\nПремахнете областта от връзката преди да я разделите.
3468 3468 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
3469 3469 Избраните снимки не съдържат времева информация.
3470 3470 -----
3471 3471 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
3472 3472 -----
3473 3473 Източници на правила (URL или име на файл) за правописна проверка (see http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) или за проверка на маркирането.
3474 3474 Началното положение е извън границите на рамката
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Видимата област е прекалено малка или прекалено голяма за сваляне на данни от OpenStreetBugs
3478 3478 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
3479 3479 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
3480 3480 Театър
3481 3481 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
3482 3482 Тяхна версия
3483 3483 Тяхна версия (база данни на сървъра)
3484 3484 Тяхната версия с Обединената
3485 3485 Развлекателен парк
3486 3486 -----
3487 3487 Няма отворени пакети с промени
3488 3488 -----
3489 3489 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
3490 3490 -----
3491 3491 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
3492 3492 {0} конфликт(а) при въвеждането
3493 3493 На това действие няма да бъде настроена клавишна комбинация\n\n
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Това е след края на записа
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
3501 3501 Това разширение ви позволява да показвате произволна картинка като фон на редактора и да я калибрирате към картата.
3502 3502 Това разширение проверява за грешки в ключовете на маркиране и техните стойности
3503 3503 Това разширение директно качва GPS следи от текущо активния слой в JOSM към openstreetmap.org.
3504 3504 -----
3505 3505 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
3506 3506 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
3507 3507 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
3508 3508 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
3509 3509 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
3510 3510 -----
3511 3511 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
3512 3512 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
3513 3513 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
3514 3514 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
3515 3515 -----
3516 3516 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
3517 3517 -----
3518 3518 Този тест проверява за точки с еднаки имена (може да са повторения)
3519 3519 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
3520 3520 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
3521 3521 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
3522 3522 Номера квадранти
3523 3523 Източници на квадранти
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Часова зона:
3528 3528 Часови пояс: {0}
3529 3529 На...
3530 3530 За да избегенете претоварване на cadastre WMS,\nразмера на импорта на сгради е ограничен до 1 km2 макс.
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Превключване режима на цял екран
3534 3534 Покажи/скрий GPX линии
3535 3535 Превключване режим каркас
3536 3536 Превключване режима на цял екран
3537 3537 -----
3538 3538 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
3539 3539 Превключване видимостта на избрания слой.
3540 3540 Превключи: {0}
3541 3541 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
3542 3542 Тоалетни
3543 3543 -----
3544 3544 Пътна такса
3545 3545 Място за плащане пътна такса
3546 3546 Инструмент: {0}
3547 3547 Лента с инструменти
3548 3548 Настройка на панела с инструменти
3549 3549 Инструменти
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 Туризъм
3553 3553 Кула
3554 3554 -----
3555 3555 Тип на кулата
3556 3556 Град (под 100 000)
3557 3557 Кметство
3558 3558 -----
3559 3559 Играчки
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 Проследяване
3565 3565 Черен път
3566 3566 Оцветяване на следата
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Светофар
3571 3571 Трамвай
3572 3572 Трамвайна спирка
3573 3573 Транспорт
3574 3574 Пътуване
3575 3575 Туристическа агенция
3576 3576 Дърво
3577 3577 Автострада
3578 3578 Автострадна връзка
3579 3579 -----
3580 3580 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
3581 3581 вторник-неделя 08:00-15:00; събота 08:00-12:00
3582 3582 Тунел
3583 3583 Начало на тунел
3584 3584 Ограничения при завиване
3585 3585 Обръщало
3586 3586 Разширение за обръщане
3587 3587 турникет (контрол на достъпа)
3588 3588 ЖП Обръщаща платформа
3589 3589 Тип
3590 3590 Тип име (UK)
3591 3591 -----
3592 3592 UIC-Референция
3593 3593 НЕИЗВЕСТНО
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Разсъедини пътища
3604 3604 -----
3605 3605 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
3606 3606 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
3607 3607 -----
3608 3608 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
3609 3609 -----
3610 3610 Неможе да се прочете Дълж/Шир
3611 3611 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
3612 3612 Некласифициран
3613 3613 Незатворени пътища.
3614 3614 Незатворен път
3615 3615 -----
3616 3616 Несвързани пътища.
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 Възстановяване на изтрити допълнителни възли?
3625 3625 Възстановяване след изтриване на свързани примитиви?
3626 3626 Отмяна
3627 3627 -----
3628 3628 Отмени преместването
3629 3629 -----
3630 3630 Отменяне на последното действие.
3631 3631 Отсъедини панела
3632 3632 Неочаквана грешка
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 Неочакван знак: {0}
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
3644 3644 Освобождаване
3645 3645 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
3646 3646 Незапелен възел
3647 3647 Университет
3648 3648 Непознато разширение на файл: {0}
3649 3649 Неизвестен хост
3650 3650 Неизвестен статус на проблема
3651 3651 Неизвестен формат за натрупване
3652 3652 Неизвестен тип членство за ''{0}''.
3653 3653 Непознат режим {0}.
3654 3654 -----
3655 3655 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или връзка.
3656 3656 Неизвестна роля ''{0}''.
3657 3657 Неизвестно изречение:
3658 3658 Неизвестен тип: {0}
3659 3659 Ненаименовано съединение
3660 3660 Ненаименуван и некласифициран път
3661 3661 Неименовани пътища
3662 3662 Неподредени брегови линии
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 Размаркиране всичко
3669 3669 Размаркиране всичко (escape)
3670 3670 Размаркиране всичко (focus)
3671 3671 Сваля избора от всички обекти.
3672 3672 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
3673 3673 Не поддържана версия на кеш файлове; намерена {0}, очаквана {1}\nМоля, създайте нов кеш.
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 Немаркирани или несвързани точки
3677 3677 Немаркирани пътища
3678 3678 Немаркирани, празни или пътища от една точка.
3679 3679 Нагоре
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Обновяване на данните
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 Обновяване списъка с промени ...
3698 3698 Актуализиране на данните
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 Качване
3703 3703 Качване на промени
3704 3704 Параметри при качване
3705 3705 Качване на следа
3706 3706 Качване на следи
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Качването е отменено
3710 3710 Качване на данни
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Качването неуспешно. Сървърът върна следното съобщение:
3716 3716 -----
3717 3717 Качване на избраното
3718 3718 Качване на променените примитиви
3719 3719 Качете текущите параметри на сървъра
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Качване на GPX следа
3726 3726 Качване GPX следа: {0}% ({1} of {2})
3727 3727 Качване и запис на променените слоеве...
3728 3728 Качване на данни...
3729 3729 Качване на данни за слой ''{0}''
3730 3730 -----
3731 3731 Качване на следи на openstreetmap.org
3732 3732 Използване
3733 3733 Използване
3734 3734 Използвайте <b>(</b> и <b>)</b> за да групирате изрази
3735 3735 -----
3736 3736 Използвайте <b>|</b> или <b>OR</b> за да обедините в логическо "ИЛИ"
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Използване на сложен параметров тест.
3743 3743 Използване на десетични градуси.
3744 3744 Използване на стойностите по подразбиране
3745 3745 Използване на файл с данни по подразбиране.
3746 3746 -----
3747 3747 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране.
3748 3748 -----
3749 3749 Изпозване на слой за грешки.
3750 3750 Използвай глобалните настройки.
3751 3751 Използване на списък за пропускане.
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Използвайте текущите цветове като нова цветова схема.
3755 3755 Използване на файла с данни по подразбиране (препоръчвано).
3756 3756 Използване на файла за проверка на правопис по подразбиране (препоръчвано).
3757 3757 -----
3758 3758 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
3759 3759 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
3760 3760 Изполвайте избраната от списъка схема.
3761 3761 Използван стил
3762 3762 Потребител
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Потребител:
3766 3766 Потребителско име
3767 3767 -----
3768 3768 Вместо това се използва клавишна комбинация ''{0}''.\n\n
3769 3769 Проверка
3770 3770 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
3771 3771 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
3772 3772 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
3773 3773 -----
3774 3774 Проверка
3775 3775 Грешки при проверка
3776 3776 -----
3777 3777 Стойност
3778 3778 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Стойност:
3785 3785 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
3786 3786 -----
3787 3787 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
3788 3788 Автомат за стоки
3789 3789 Продукти за автоматична продажба
3790 3790 Версия
3791 3791 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
3792 3792 -----
3793 3793 Версия {0}
3794 3794 Версия {0} създадена на {1} от {2}
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Версия: {0}
3799 3799 Ветеринар
3800 3800 Видео
3801 3801 Преглед
3802 3802 Изглед: {0}
3803 3803 Място с добра гледка
3804 3804 Село
3805 3805 Зелено село
3806 3806 Град/Село
3807 3807 Лозе
3808 3808 Видимост
3809 3809 Видимо състояние:
3810 3810 домашната страница
3811 3811 -----
3812 3812 Калибровка на звукозаписа
3813 3813 Вулкан
3814 3814 Волтаж
3815 3815 -----
3816 3816 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неочакван формат на адреса на API. Пренасочването към страницата с информация или история за примитивът на OSM вероятно е невъзможно. Базовият адрес на API е: ''{0}''
3817 3817 ВНИМАНИЕ: неочакван формат на базовия API адрес. Пренасочването към личната страница на OSM-потребителя невъзможно. Базовият API адрес: ''{0}''
3818 3818 Тоалетна
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 файлове WMS (*.wms)
3822 3822 WMS Слой
3823 3823 Настройки модул WMS
3824 3824 -----
3825 3825 WMS URL (по подразбиране)
3826 3826 -----
3827 3827 WMS слой ({0}), автоматично сваляне в мащаб {1}
3828 3828 WMS слой ({0}), сваляне в мащаб {1}
3829 3829 WMS слой ({0}), {1} квадрант(и) зареден(и)
3830 3830 -----
3831 3831 Изчакване 10 секунди
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 Стена
3836 3836 Внимание
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Внимание: Грешка при инициализация на предпочитанията. Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}
3840 3840 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Предупреждение: Път {0} се премахва, защото броят на точките е под 2. Текуща стойност - {1}
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 Внимание: неуспешно записване на предпочитанията в ''{0}''
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Предупреждение: {0}
3903 3903 Предупреждения
3904 3904 Автомивка
3905 3905 -----
3906 3906 Пречиствателна станция
3907 3907 Вода
3908 3908 Аквапарк
3909 3909 Водонапорна кула
3910 3910 Водопад
3911 3911 Хидротехническо съоръжение
3912 3912 Wave аудио файлове (*.wav)
3913 3913 -----
3914 3914 Информация за линия
3915 3915 -----
3916 3916 Края на път близо до друг път/магистрала
3917 3917 Края на път близо до друг път/линия
3918 3918 Възел близо до друг път
3919 3919 -----
3920 3920 Път {0}
3921 3921 -----
3922 3922 Път:
3923 3923 WayPoint изображение
3924 3924 -----
3925 3925 Пътни точки
3926 3926 Пътища
3927 3927 Крайпътен кръст
3928 3928 Крайпътен параклис
3929 3929 Страница: {0}
3930 3930 Тегло
3931 3931 Бент / преливник
3932 3932 Мочурище
3933 3933 Инвалидна количка
3934 3934 -----
3935 3935 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
3936 3936 При импорт на аудио, създай маркери от...
3937 3937 При обръщане направлението на линията, предлагаме да се направят следните промени на пътищата, и техните възли за да се съхрани целостта на данните.
3938 3938 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
3939 3939 Кой WMS слой да използваме за трасиране. По подразбиране IR1.
3940 3940 Цялата група
3941 3941 Ширина (метри)
3942 3942 -----
3943 3943 Мелница
3944 3944 -----
3945 3945 Каркас
3946 3946 -----
3947 3947 Гора
3948 3948 Цех
3949 3949 Светът
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Неправилно подредени пътища.
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 Да
3960 3960 Да, приложи го!
3961 3961 Да, създай конфликт и затвори
3962 3962 -----
3963 3963 Да, дръпни изображенията
3964 3964 Да, изчисти го!
3965 3965 Да, нулирай ID
3966 3966 Да, възстанови от изтриване също
3967 3967 -----
3968 3968 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
3969 3969 -----
3970 3970 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
3975 3975 Първо трябва да укажете източник на шаблони за маркиране в списъка с предпочитания.
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
3979 3979 Трябва да изберете поне един път.
3980 3980 -----
3981 3981 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
3982 3982 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
3983 3983 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
3984 3984 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
3985 3985 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
3986 3986 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
3987 3987 -----
3988 3988 Трябва да изберете GPX следа
3989 3989 -----
3990 3990 Нулеви координати:
3991 3991 Зоопарк
3992 3992 Мащаб
3993 3993 Мащаб (в метри)
3994 3994 Увеличаване
3995 3995 Намаляване
3996 3996 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
3997 3997 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
3998 3998 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
3999 3999 Увеличаване
4000 4000 -----
4001 4001 Намаляване
4002 4002 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
4003 4003 Увеличение до
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Показване на проблема
4007 4007 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
4008 4008 Мащабиране по селекцията
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 Показване на {0}
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 "{0}" не е затворен и съответно не може да бъде съединен.
4018 4018 \nВисочина: {0} m
4019 4019 \n{0} км/ч
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 Назад
4025 4025 По-бързо
4026 4026 По-бързо възпроизвеждане.
4027 4027 Напред
4028 4028 Прескочи назад.
4029 4029 Прескочи напред
4030 4030 Следващ маркер
4031 4031 Възпроизвеждане на следващия маркер.
4032 4032 Възпроизведи предишния маркер.
4033 4033 Изпълнение/Пауза
4034 4034 Предишен маркер
4035 4035 По-бавно
4036 4036 По-бавно възпроизвеждане
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 И
4041 4041 С
4042 4042 Ю
4043 4043 З
4044 4044 Д
4045 4045 Д
4046 4046 И
4047 4047 П
4048 4048 С
4049 4049 С
4050 4050 И
4051 4051 Р
4052 4052 З
4053 4053 Текст
4054 4054 -----
4055 4055 Редактиране: гара / станция
4056 4056 Гара / Спирка
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 Ключ:
4062 4062 съкретено име на улицата
4063 4063 -----
4064 4064 добави към селекцията
4065 4065 адрес
4066 4066 за напреднали
4067 4067 -----
4068 4068 надземен транспорт
4069 4069 въздушен транспорт
4070 4070 Надземен_транспорт_тъмен
4071 4071 Надземен_транспорт_светъл
4072 4072 селскостопански
4073 4073 всички
4074 4074 алея
4075 4075 по азбучен ред
4076 4076 -----
4077 4077 алтернативен
4078 4078 удобства от тип {0}
4079 4079 Обществени услуги
4080 4080 Обществено осветление
4081 4081 Обществен трафик
4082 4082 Англиканска
4083 4083 храна за животни
4084 4084 -----
4085 4085 всеки
4086 4086 -----
4087 4087 стрелба с лък
4088 4088 област
4089 4089 -----
4090 4090 азиатска
4091 4091 асфалт
4092 4092 атлетика
4093 4093 австралийски футбол
4094 4094 автозараждане квадранти
4095 4095 автомащабиране
4096 4096 фон
4097 4097 точка за спиране назад
4098 4098 сегмент назад
4099 4099 -----
4100 4100 Бахаи
4101 4101 Баптизъм
4102 4102 бариера
4103 4103 преграда по пътя на движение
4104 4104 бейзбол
4105 4105 басейн
4106 4106 баскетбол
4107 4107 плаж
4108 4108 велосипед
4109 4109 черно
4110 4110 синьо
4111 4111 тресавище
4112 4112 игра с мет.топчета
4113 4113 граница
4114 4114 игра с асим.топки
4115 4115 мост
4116 4116 маркер "мост" на точка
4117 4117 кафяво
4118 4118 индустриални развалини
4119 4119 Будизъм
4120 4120 сграда
4121 4121 -----
4122 4122 бургери
4123 4123 автобус
4124 4124 Направлява автобуси
4125 4125 кану
4126 4126 чувствителност към регистъра
4127 4127 Католическо
4128 4128 гробище
4129 4129 -----
4130 4130 промяна на селекцията
4131 4131 промяна областта видима на екрана
4132 4132 проверка на кеша...
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 китайска
4136 4136 -----
4137 4137 Християнство
4138 4138 цигари
4139 4139 град
4140 4140 алпинизъм
4141 4141 по часовниковата стрелка
4142 4142 -----
4143 4143 затворен път
4144 4144 въглища
4145 4145 брегова линия
4146 4146 павиран път
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 сбито
4150 4150 бетон
4151 4151 презервативи
4152 4152 -----
4153 4153 конфигуриране на свързаното DG100
4154 4154 ръчно потвърждаване на всички действия на дистанционното управление
4155 4155 конфликт
4156 4156 иглолистен
4157 4157 връзка
4158 4158 ремонт
4159 4159 -----
4160 4160 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 крикет
4164 4164 крикет мрежи
4165 4165 крокет
4166 4166 -----
4167 4167 велоалея с маркер "велосипед"
4168 4168 велоспорт
4169 4169 данни
4170 4170 широколистен
4171 4171 изтриване на данните след импорт
4172 4172 -----
4173 4173 изтрито
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 остарял, вече невалиден
4178 4178 предназначен
4179 4179 с назначение
4180 4180 обиколка
4181 4181 -----
4182 4182 изключено
4183 4183 док
4184 4184 кучешки надбягвания
4185 4185 два
4186 4186 надолу
4187 4187 спускане
4188 4188 свалено
4189 4189 напитки
4190 4190 автомобилен
4191 4191 изток
4192 4192 лесно
4193 4193 редактиране gpx следи
4194 4194 точка за връзка със спешна помощ
4195 4195 конна езда
4196 4196 Евангелска
4197 4197 четни
4198 4198 примери
4199 4199 -----
4200 4200 торби за екскременти
4201 4201 експерт
4202 4202 false: параметъра е изрично изключен
4203 4203 двор ферма
4204 4204 -----
4205 4205 ферибот
4206 4206 търсене в селекцията
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 храна
4210 4210 пеш
4211 4211 футбол
4212 4212 пешеходен път с маркер "пеш"
4213 4213 форд
4214 4214 гора
4215 4215 -----
4216 4216 точка за спиране напред
4217 4217 сегмент напред
4218 4218 енергия от изкопаеми горива
4219 4219 свободна езда
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 от път
4223 4223 пълен
4224 4224 газ
4225 4225 немска
4226 4226 ледник
4227 4227 голф
4228 4228 поле за голф
4229 4229 -----
4230 4230 GPS маркер
4231 4231 GPS точка
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 трева
4238 4238 трева
4239 4239 чакъл
4240 4240 сиво
4241 4241 гръцка
4242 4242 зеленина
4243 4243 зелена площ
4244 4244 земя
4245 4245 гимнастика
4246 4246 среден
4247 4247 точка за спиране
4248 4248 здравеопазване
4249 4249 -----
4250 4250 пустош
4251 4251 подчертай
4252 4252 път / магистрала
4253 4253 път без означение (highway без reference)
4254 4254 път_от_пътна_мрежа
4255 4255 туристически маршрут
4256 4256 Индуизъм
4257 4257 исторически
4258 4258 история
4259 4259 хокей
4260 4260 -----
4261 4261 кон
4262 4262 конни надбягвания
4263 4263 хотел
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 водна енергия
4268 4268 изображение
4269 4269 Импортирани данни от {0}
4270 4270 неактивен
4271 4271 включително непосредствените наследници на родителските релации
4272 4272 непълен
4273 4273 незавършен път
4274 4274 индийска
4275 4275 -----
4276 4276 индустрия
4277 4277 вътрешен сегмент
4278 4278 за средно ниво
4279 4279 остров
4280 4280 италианска
4281 4281 Джайнизъм
4282 4282 японска
4283 4283 Свидетели на Йехова
4284 4284 Юдаизъм
4285 4285 кебаб
4286 4286 -----
4287 4287 земя
4288 4288 сметище
4289 4289 земеползване
4290 4290 земеползване от тип {0}
4291 4291 слой
4292 4292 маркер за слой със знак +
4293 4293 наляво
4294 4294 отдих и развлечение
4295 4295 отдих тип {0}
4296 4296 светла_вода
4297 4297 -----
4298 4298 линия
4299 4299 Жилищна улица
4300 4300 зареждане данни от API
4301 4301 -----
4302 4302 заключване на скролирането
4303 4303 нисък
4304 4304 Лютеранство
4305 4305 мангрова гора
4306 4306 изкуствени съоръжения
4307 4307 яхт пристан
4308 4308 блато
4309 4309 макс. ширина
4310 4310 макс. дължина
4311 4311 макс. скорост за пешеходния път
4312 4312 Режим измерване
4313 4313 метал
4314 4314 Методизъм
4315 4315 мексиканска
4316 4316 военни
4317 4317 мин. ширина
4318 4318 мин. дължина
4319 4319 второстепенна линия
4320 4320 правописна грешка в името на ключа
4321 4321 смесен
4322 4322 Мормони
4323 4323 моторен спорт
4324 4324 автомобилен път
4325 4325 автомагистрала
4326 4326 Автомагистрална връзка
4327 4327 -----
4328 4328 кал
4329 4329 многобой
4330 4330 на няколко нива
4331 4331 -----
4332 4332 Мусулманство
4333 4333 природа
4334 4334 естествен тип {0}
4335 4335 природа
4336 4336 вестници
4337 4337 -----
4338 4338 не
4339 4339 няма описание
4340 4340 без модификатор
4341 4341 няма име
4342 4342 забранен ляв завой
4343 4343 забранен десен завой
4344 4344 забранено напред
4345 4345 забранен обратен завой
4346 4346 няма/никой
4347 4347 нордическа
4348 4348 север
4349 4349 североизток
4350 4350 северозапад
4351 4351 не е изтрито
4352 4352 -----
4353 4353 не е видимо (на сървъра)
4354 4354 -----
4355 4355 табела
4356 4356 начинаещ
4357 4357 атомна
4358 4358 -----
4359 4359 нечетни
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 нефт
4363 4363 стара ЖП линия
4364 4364 маркер "еднопосочна" на точка
4365 4365 -----
4366 4366 само ляв завой
4367 4367 само десен завой
4368 4368 само направо
4369 4369 -----
4370 4370 опции
4371 4371 -----
4372 4372 Православие
4373 4373 друга ЖП линия
4374 4374 -----
4375 4375 външен сегмент
4376 4376 извън областта за сваляне
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 паркинг
4381 4381 билети за паркиране
4382 4382 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
4383 4383 асфалтиран път
4384 4384 павета
4385 4385 връх
4386 4386 чакъл
4387 4387 -----
4388 4388 светофар контролиран от пешеходци
4389 4389 бейзбол
4390 4390 Петдесетници
4391 4391 разрешителен
4392 4392 фотографии
4393 4393 слънчева енергия
4394 4394 кей
4395 4395 тръбопровод
4396 4396 ски писта за напреднали
4397 4397 лесна ски писта
4398 4398 ски писта за експерти
4399 4399 ски писта freeride
4400 4400 средно трудна ски писта
4401 4401 ски писта за начинаещи
4402 4402 игрище
4403 4403 пица
4404 4404 място
4405 4405 растения
4406 4406 пластмаса
4407 4407 -----
4408 4408 захранване
4409 4409 Пресвитериани
4410 4410 -----
4411 4411 главен / първокласен
4412 4412 Връзка с главен път
4413 4413 частен
4414 4414 предложен
4415 4415 Протестантизъм
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 карта на обществен транспорт
4419 4419 билети за обществен транспорт
4420 4420 -----
4421 4421 четири
4422 4422 Кваркери
4423 4423 кариера
4424 4424 ракет бол
4425 4425 ЖП
4426 4426 ЖП
4427 4427 ЖП railover
4428 4428 железопътна линия
4429 4429 ЖП точка
4430 4430 -----
4431 4431 червено
4432 4432 тръстенак
4433 4433 обнови списъка с портове
4434 4434 район
4435 4435 местна
4436 4436 регулярен израз
4437 4437 релацията няма тип
4438 4438 изтрий от селекцията
4439 4439 замени селекцията
4440 4440 улица
4441 4441 ресторант без име
4442 4442 търговия на дребно
4443 4443 надясно
4444 4444 речен бряг
4445 4445 път
4446 4446 кръгово
4447 4447 маршрут
4448 4448 сегмент от маршрут
4449 4449 ръгби
4450 4450 солени блата / солници
4451 4451 пясък
4452 4452 -----
4453 4453 мащаб
4454 4454 схема
4455 4455 храсталак
4456 4456 второкласен
4457 4457 -----
4458 4458 вид спорт:
4459 4459 избран
4460 4460 избор
4461 4461 отделно платно за велосипедисти на велоалея
4462 4462 служебна
4463 4463 услуги
4464 4464 -----
4465 4465 отходна тръба
4466 4466 Шийти
4467 4467 стрелба
4468 4468 магазин
4469 4469 тип на магазина: {0}
4470 4470 ЖП стрелка
4471 4471 Сикхизъм
4472 4472 един
4473 4473 място
4474 4474 скейтборд
4475 4475 фигурно пързаляне
4476 4476 ски
4477 4477 ски
4478 4478 Зимен парк
4479 4479 футбол
4480 4480 юг
4481 4481 югоизток
4482 4482 югозапад
4483 4483 Спиритуализъм
4484 4484 спорт
4485 4485 спорт типа {0}
4486 4486 спортен център
4487 4487 скоростна
4488 4488 стадион
4489 4489 пощенски марки
4490 4490 стандартен
4491 4491 камък
4492 4492 поток
4493 4493 улица
4494 4494 името на улицата съдържа ss
4495 4495 низ
4496 4496 низ;низ;...
4497 4497 метро
4498 4498 Сунити
4499 4499 наземен
4500 4500 -----
4501 4501 блато
4502 4502 сладки
4503 4503 плуване
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 тенис на маса
4507 4507 тампони
4508 4508 Даосизъм
4509 4509 телефонни ваучери
4510 4510 временен
4511 4511 временен тип път
4512 4512 тенис
4513 4513 терминал
4514 4514 третокласен
4515 4515 текст
4516 4516 тайландска
4517 4517 приливно-отливно крайбрежие
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 до път
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 туризъм
4526 4526 туризъм типа {0}
4527 4527 кула
4528 4528 играчки
4529 4529 следа
4530 4530 светофар
4531 4531 трамваен маршрут
4532 4532 три
4533 4533 true: параметъра е изрично включен
4534 4534 автострада
4535 4535 Автострадна връзка
4536 4536 турска
4537 4537 обръщало
4538 4538 тип
4539 4539 Некласифициран
4540 4540 неконтролирано
4541 4541 подземен
4542 4542 подводно
4543 4543 неочакван номер на колона {0}
4544 4544 Унитаристи
4545 4545 неизвестно
4546 4546 немаркиран
4547 4547 неасфалтиран път
4548 4548 неустановена
4549 4549 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
4550 4550 немаркиран
4551 4551 немаркиран път
4552 4552 -----
4553 4553 необичайна комбимация маркери
4554 4554 нагоре
4555 4555 -----
4556 4556 използване
4557 4557 грешка при проверка
4558 4558 друго при проверка
4559 4559 предупреждение при проверка
4560 4560 версия {0}
4561 4561 през точка или път
4562 4562 видимо (на сървъра)
4563 4563 вулкан
4564 4564 ваучери
4565 4565 вода
4566 4566 водоеми
4567 4567 тип на водоема: {0}
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 запад
4573 4573 бяло
4574 4574 дива природа
4575 4575 вятърна енергия
4576 4576 -----
4577 4577 гора
4578 4578 -----
4579 4579 гориста местност
4580 4580 неправилен маркер "highway" на точка
4581 4581 Депо
4582 4582 да
4583 4583 зебра
4584 4584 Зороастризъм
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 {0} се състои от:
4589 4589 {0} край
4590 4590 -----
4591 4591 {0} метри
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
4595 4595 {0} точки дотук...
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 {0} кв. км.
4599 4599 {0} начало
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605m 1 -----
4606m 2 -----
4607m 3 -----
4608m 4 -----
4609m 5 -----
4610m 6 -----
4611m 7 -----
4612m 8 -----
4613m 9 -----
4614m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
4615m 10 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
4616m 11 -----
4617m 12 -----
4618m 13 -----
4619m 14 Промяна параметрите на {0} обект
4620m 14 Промяна параметрите на {0} обекта
4621m 15 Промяна {0} обект
4622m 15 Промяна {0} обекта
4623m 16 -----
4624m 17 -----
4625m 18 Изтриване на {0} възел
4626m 18 Изтриване на {0} възела
4627m 19 Изтриване на {0} обект
4628m 19 Изтриване на {0} обекта
4629m 20 Изтриване на {0} отношение
4630m 20 Изтриване на {0} отношения
4631m 21 Изтриване на {0} път
4632m 21 Изтриване на {0} пътя
4633m 22 -----
4634m 23 -----
4635m 24 -----
4636m 25 -----
4637m 26 -----
4638m 27 -----
4639m 28 Вмъкване на нов възел в път.
4640m 28 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
4641m 29 -----
4642m 30 -----
4643m 31 Преместване {0} възел
4644m 31 Преместване {0} възела
4645m 32 -----
4646m 33 -----
4647m 34 Поставяне на {0} етикет
4648m 34 Поставяне на {0} етикета
4649m 35 -----
4650m 36 -----
4651m 37 -----
4652m 38 Премахване стари ключове от {0} обекта
4653m 38 Премахване на стари ключове от {0} обекта
4654m 39 Завърти {0} възел
4655m 39 Завърти {0} възела
4656m 40 Опростяване на път (премахната {0} точка)
4657m 40 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
4658m 41 -----
4659m 42 -----
4660m 43 -----
4661m 44 -----
4662m 45 -----
4663m 46 Избраната точка не е в средата на път.
4664m 46 Избраните точки не са в средата на път.
4665m 47 Избраният път не съдържа избраната точка.
4666m 47 Избраният път не съдържа избраните точки
4667m 48 -----
4668m 49 -----
4669m 50 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4670m 50 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
4671m 51 -----
4672m 52 -----
4673m 53 -----
4674m 54 -----
4675m 55 -----
4676m 56 Това ще промени до {0} обект.
4677m 56 Това ще промени до {0} обекта
4678m 57 -----
4679m 58 -----
4680m 59 Обновяване свойствата на {0} обект
4681m 59 Обновяване свойствата на {0} обекта
4682m 60 -----
4683m 61 -----
4684m 62 -----
4685m 63 -----
4686m 64 -----
4687m 65 -----
4688m 66 следа с {0} точка
4689m 66 следа с {0} точки
4690m 67 маркер
4691m 67 маркери
4692m 68 възел
4693m 68 възли
4694m 69 обект
4695m 69 обекта
4696m 70 точка
4697m 70 точки
4698m 71 релация
4699m 71 релации
4700m 72 за {0} примитив
4701m 72 за {0} примитива
4702m 73 път
4703m 73 пътища
4704m 74 {0} Автор
4705m 74 {0} Автора
4706m 75 -----
4707m 76 -----
4708m 77 {0} се състои от {1} маркер
4709m 77 {0} се състои от {1} маркери
4710m 78 {0} се състои от {1} следа
4711m 78 {0} се състои от {1} следи
4712m 79 -----
4713m 80 -----
4714m 81 {0} член
4715m 81 {0} члена
4716m 82 {0} точка
4717m 82 {0} точки
4718m 83 {0} обект за добавяне:
4719m 83 {0} обекта за добавяне:
4720m 84 {0} обект за изтриване:
4721m 84 {0} обекта за изтриване:
4722m 85 -----
4723m 86 -----
4724m 87 {0} точка
4725m 87 {0} точки
4726m 88 {0} релация
4727m 88 {0} релации
4728m 89 {0} маршрут,
4729m 89 {0} маршрути,
4730m 90 {0} етикет
4731m 90 {0} етикета
4732m 91 -----
4733m 92 -----
4734m 93 {0} път
4735m 93 {0} пътя
4736m 94 {0} точка на интерес
4737m 94 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.