wiki:Sk:StartupPage

JOSM – Editor OpenStreetMap v Jave

Novinky

 • 29.10.2017 (stabilná verzia 13053)
  • Stiahnuté oblasti sú zobrazené v okne sťahovania a v minimape a bolo vylepšené tlačidlo na výber vrstiev
  • Nové tlačidlo v editore relácií, ktoré zvolí samotnú reláciu
 • 06.10.2017 (posledná verzia 12926)
  • JOSM odteraz používa nový certifikát na podpisovanie kódu, sponzorovaný FOSSGIS e.V. (vyžadované pre WebStart)
 • 03.10.2017 (stabilná verzia 12921)
  • Linky na externé zobrazovače sád zmien boli pridané do okien Histórie a Manažéra zmenových súborov
  • Do okna odosielania bola pridaná možnosť požiadať o spätnú väzbu
  • Funkcia na vytváranie kružníc automaticky použije počet bodov vhodný k priemeru kružnice
  • Nové parametre pre príkazový riadok na spustenie úloh bez grafického rozhrania:
   • Vykreslenie OSM dát pomocou štýlu MapCSS
   • Konverziu súradníc z jednej projekcie do inej
 • 02.09.2017 (stabilná verzia 12712)
 • Viac noviniek...
 • Aktuálna stabilná verzia je 13053 a vývojová 13136.
 • Pomôžte preložiť JOSM do svojho jazyka! Momentálne je preložených 96% textov v programe.

Začíname

 • Stiahnite si nejaké existujúce údaje z OSM pomocou Stiahnuť z OSM... v menu Súbor alebo pomocou tlačidla Stiahnuť source:trunk/images/download.png.

Kde získať pomoc


Zapamätajte si zlaté pravidlá OpenStreetMap:

 • Nekopírujte nič z iných máp
 • Zabávajte sa! Neničte však prácu iných.

Last modified 7 years ago Last modified on 2010-12-31T14:53:56+01:00