wiki:Pl:StartupPage

JOSM – edytor OpenStreetMap w Javie

Nothing to do? Support Jochen Topf's database cleanup or work on other MapRoulette challenges!

Aktualności

 • 27.02.2017 (wersja stabilna 11639)
  • Tryb mapy termicznej śladów GPS zyskał ustawienia do dopasowania jego wyglądu.
  • Za pośrednictwem ustawień podkładów można teraz wskazać serwery lustrzane podkładów.
 • 02.02.2016 (wersja stabilna 11526)
  • Ślady GPS mogą teraz być wyświetlane w nowym trybie mapy termicznej.
 • 31.12.2016 (wersja stabilna 11427)
  • Wewnętrzna baza danych z granicami wszystkich krajów. Pojedyncze reguły walidatora i style map mogą być teraz ograniczone do określonego kraju.
  • Przeciąganie i wklejanie adresów URL w celu pobrania danych obsługuje teraz wszystkie rodzaje URL w oknie Otwórz położenie.
  • Pola klucza i wartości w oknie dodawania wartości są uzupełniane następnym znacznikiem z listy, jeśli pierwszy klucz jest już używany.
 • 06.11.2016 (wersja stabilna 11223)
 • Więcej wiadomości...
 • Najnowszą stabilną jest 11639, natomiast 11772 jest wersją rozwojową.
 • Można pomóc w tłumaczeniu programu JOSM na język polski! Dotychczas przełożono 86% fraz.

Wprowadzenie

 • Aby pobrać istniejące dane z OSM, należy użyć polecenia Pobierz z OSM... z menu Plik lub przycisku na pasku poleceń source:trunk/images/download.png. Więcej informacji na temat edycji w JOSM-ie znajduje się na Wiki OSM.

Jak uzyskać pomoc?


Prosimy pamiętać o podstawowych zasadach OpenStreetMap:

 • Nie kopiować treści z innych map
 • Bawić się dobrze!

Last modified 6 years ago Last modified on 2010-12-31T14:55:12+01:00