wiki:Pl:StartupPage

JOSM – edytor OpenStreetMap w Javie

Nie ma co robić? Wesprzyj inicjatywę czyszczenia bazy danych Jochena Topfa lub podejmij inne wyzwanie MapRoulette!

Aktualności

 • 02.05.2017 (wersja stabilna 12039)
  • Reprojection (warping) of imagery layers: allows to combine sources of different projections.
 • 02.04.2017 (wersja stabilna 11826)
  • Całkowite zapobieganie wysyłaniu warstwy za pomocą "upload=never" w pliku osm.
  • Dodano opcję nie przybliżania widoku na nowo pobrane dane. (Tylko w trybie eksperckim)
 • 27.02.2017 (wersja stabilna 11639)
  • Tryb mapy termicznej śladów GPS zyskał ustawienia do dopasowania jego wyglądu.
  • Za pośrednictwem ustawień podkładów można teraz wskazać serwery lustrzane podkładów.
 • 02.02.2017 (wersja stabilna 11526)
  • Ślady GPS mogą teraz być wyświetlane w nowym trybie mapy termicznej.
 • Więcej wiadomości...
 • Najnowszą stabilną jest 12039, natomiast 12262 jest wersją rozwojową.
 • Można pomóc w tłumaczeniu programu JOSM na język polski! Dotychczas przełożono 86% fraz.

Wprowadzenie

 • Aby pobrać istniejące dane z OSM, należy użyć polecenia Pobierz z OSM... z menu Plik lub przycisku na pasku poleceń source:trunk/images/download.png. Więcej informacji na temat edycji w JOSM-ie znajduje się na Wiki OSM.

Jak uzyskać pomoc?


Prosimy pamiętać o podstawowych zasadach OpenStreetMap:

 • Nie kopiować treści z innych map
 • Bawić się dobrze!

Last modified 6 years ago Last modified on 2010-12-31T14:55:12+01:00