wiki:Pl:StartupPage

JOSM – edytor OpenStreetMap w Javie

Aktualności

 • 29.10.2017 (wersja stabilna 13053)
  • W oknie pobierania danych oraz na minimapie są pokazywane dotychczas ściągnięte obszary; przycisk wyboru warstwy został usprawniony
  • Nowy przycisk w edytorze relacji, który powoduje wybór do edycji tejże relacji
 • 06.10.2017 (wersja testowa 12926)
  • JOSM używa teraz nowego certyfikatu do podpisywania oprogramowania zasponsorowanego przez FOSSGIS e.V. (konieczny dla WebStart)
 • 03.10.2017 (wersja stabilna 12921)
  • Dodano odnośniki do zewnętrznych narzędzi przeglądania zestawów zmian w oknach Historii oraz Menedżera zestawów zmian
  • Dodano opcję poproszenia o sprawdzenie wprowadzonych zmian w oknie wysyłania danych
  • Funkcja tworząca okrąg (Shift-O) automatycznie dobiera odpowiednią liczbę węzłów na podstawie średnicy okręgu
  • Nowe parametry linii poleceń pozwalające na wykonanie niektórych zadań bez potrzeby użycia interfejsu graficznego programu:
   • Renderowanie danych osm poprzez użycie stylu MapCSS
   • Konwersja współrzędnych między projekcjami
 • 02.09.2017 (wersja stabilna 12712)
 • Więcej wiadomości...
 • Najnowszą stabilną jest 13053, natomiast 13136 jest wersją rozwojową.
 • Można pomóc w tłumaczeniu programu JOSM na język polski! Dotychczas przełożono 83% fraz.

Wprowadzenie

 • Aby pobrać istniejące dane z OSM, należy użyć polecenia Pobierz z OSM... z menu Plik lub przycisku na pasku poleceń source:trunk/images/download.png. Więcej informacji na temat edycji w JOSM-ie znajduje się na Wiki OSM.

Jak uzyskać pomoc?


Prosimy pamiętać o podstawowych zasadach OpenStreetMap:

 • Nie kopiować treści z innych map
 • Bawić się dobrze!

Last modified 7 years ago Last modified on 2010-12-31T14:55:12+01:00