wiki:Nl:Changelog

Andere talen:

Log van wijzigingen

Deze pagina richt zich op het op een gebruikersvriendelijke manier verschaffen van een log met wijzigingen voor de stabiele uitgaven van JOSM. Zijn structuur ligt ergens tussen de inhoud van StartupPage en de berichten van het log van SVN.

 • Deze lijst bevat voornamelijk verbeteringen en wijzigingen.
 • Reparaties van problemen worden hier meestal niet vermeld. Bekijk de link naar de berichten voor het log van SVN aan het einde van elk hoofdstuk om de gerepareerde problemen te bekijken.
 • Wijzigingen van externe bronnen (Voorkeuzen, Kaarttekenstijlen, regels voor Validatie en Plug-ins) worden hier niet vermeld.
 • Er staan ook aan JOSM gerelateerde wijzigingen in de OSM Trac die hier ook niet worden vermeld.

2017-02-27: Stabiele uitgave 11639 (17.02)

 • belangrijke verbeteringen
  • Verbeterde modus GPS Heatmap: toevoegen modus puntenwolk, aanpassing winst overlay, beperking van zichtbaarheid en nog twee kleurenschema's (r11566 patch door kidelo)
  • Toestaan van selecteren van spiegelservers voor lagen in de voorkeuren voor afbeeldingen (r11570)
 • gemiddelde verbeteringen
  • Automatisch verwijderen van items van afbeeldingen in de gebruikerslijst, die niet langer beschikbaar zijn in de wikibron (r11527, r11528)
  • Verbeterde Assistent Overpass voor interpreteren van geocoding Nominatim (r11560)
  • Toevoegen datum- en eli-best velden aan definitie voor afbeelding en ze weergeven als helptip in de voorkeuren voor de afbeeldingen, het menu Afbeeldingen en de werkbalkr (r11570, r11575, r11612, r11625)
  • Automatische oplossing voor tagconflicten voor Frans kadaster en Canadese CanVec (r11606, patch van Tyndare)
 • kleine verbeteringen
  • Rotatiehoek voor projectie Transverse Mercator (r11549)
  • Verbeterde lijst met plug-ins voor functie importeren (r11563)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Niet waarschuwen over oneven aantal rijstroken zonder lanes:forward|backward op rotondes (r11529)
   • Toevoegen van female/male/unisex aan voorkeuze voor shower (r11547)
   • Toevoegen van castle_type aan voorkeuze castle (r11547)
   • Niet waarschuwen voor addr:postcode samen met place=* (r11547)
   • Bijgewerkte waarden voor verkopen: verwijdert public_transport_plans, toegevoegd coffee, vervallen photos en photo ten faveure van amenity=vending_booth, voeg het toe aan voorkeuzen en kaarttekenstijl (r11583)
   • Teken niet gesloten wegen tourism=attraction niet gevuld (r11584)
   • Toegevoegd amenity=internet_cafe aan voorkeuzen en kaarttekenstijlen (r11585, r11588)
   • toestaan van leisure=bowling_alley als fysiek object voor tags sport (r11591)
   • Bijgewerkte validatie voor opening_hours (r11592, r11595, r11597)
   • Tags die gebieden zijn meer precies definiëren (r11600)
   • Negeer sleutels die beginnen met description: zoals description:de in test voor onbekende waarde (r11605, r11608)
   • Automatisch sluiten van alle wijzigingensets, als de upload >10000 wijzigingen bevat en daarom meerdere wijzigingensets maakt (r11618)
   • Verbeterde uitvoering van test "Way connected to Area" en repareren duplicaat-knopen (r11627:11630, r11632:11634)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie SVN logberichten van Milestone 17.02

2017-02-02: Stabiele uitgave 11526 (hotfix)

2017-01-30: Stabiele uitgave 11514 (17.01)

 • belangrijke verbeteringen
 • gemiddelde verbeteringen
  • GeoImageLayer: Verbeteringen van weergeven van geselecteerde foto in de kaart (r11434, r11484, r11514 patch by holgermappt)
 • kleine verbeteringen
  • Doorlopende integratietest voor voor verschillen in de database Editor Layer Index (r11426)
  • Dockerbestand en scripts om testen te beginnen onder Docker for Windows en Linux. Dit maakt het eenvoudiger tests uit te voeren op op Windows-gebaseerde ontwikkelomgeving (r11442)
  • Zoekoptie toegevoegd om te zoeken naar verwijderde objecten bijv om ze permanent te verwijderen (r11446)
  • Recursief parsen van filter vervangen door iteratieve benadering om StackOverflowError te vermijden voor zeer lange filters (~3000 logische operatoren)(r11447)
  • Rollen voor relaties niet vertalen (r11466, r11475)
  • Robuustheid tegen ongeldige tijdstempels in GPX-bestanden (r11486)
  • Toestaan van file:// URL voor argument voor de opdrachtregel --load-preferences (r11509)
  • Interne voorkeuzen, kaarttekenstijlen en regels voor validatie toegevoegd/verbeterd/gerepareerd:
   • Waarschuwing over highway=track zonder tracktype (info level)(r11428)
   • Waarschuwing verwijderd als een highway ook een natural=ridge is (r11429, patch door LeTopographeFou)
   • Niet waarschuwen over combinatie width + natural=stone (r11430)
   • Niet automatisch repareren "Missing power tower/pole within power line" (r11432)
   • Validatietest Straße/Strasse landspecifiek gemaakt en verhoogd naar niveau error (r11439)
   • Test voor zichzelf kruisende wegen gerepareerd (r11441, patch door GerdP)
   • Toegevoegd addr:unit aan tagvoorkeuze Adres (r11463, patch door MikeN)
   • Waarschuwing over aeroway=aerodrome|helipad + area=yes (r11476)
   • Waarschuwing over waarden van gebied anders dan yes en no of gebruikt op knopen (r11476, r11477)
   • Waarschuwing verwijderd met leisure=fitness_station + sport=fitness (r11497)
   • Combinatievak 'surface' toegevoegd aan voorkeuze runway (r11497)
   • Weergeven van richtingspijlen voor één richting van luchtwegen overeenkomstig aan de wiki, niet weergeven als oneway=no is ingesteld (r11499, r11501)
   • Niet waarschuwen over combinatie aerialway oneway (r11513)
   • Verifiëren van onjuist gebruik van type=multipolygon in knopen en wegen (r11500)
  • Veel meerdere kleinere reparaties van problemen, verbeteringen, verbeteringen aan stabiliteit, verbeteringen aan code en documentatie van code, zie berichten van het log van SVN voor Milestone 17.01

Oudere stabiele uitgaven

Zie ook

Last modified 4 weeks ago Last modified on 2017-03-01T18:44:37+01:00