wiki:Da:Introduction

Introduktion til JOSM

  1. Terminologi
  2. Start af JOSM
  3. Redigering i JOSM
  4. Upload til OSM
  5. Konventioner

Terminologi

Punkt: Et "punkt" er en prik

Vej: En "vej" er en linje der forbinder flere punkter. Dette betyder at "vej" er en generel betegnelse for en række af forbundne punkter, ikke kun for veje og gade i virkeligheden.

Relation: En relation er en ordnet rækkefølge af veje og punkter, en logisk beholder til at gruppere elementer.

Område: Et "område" er en vej hvis ender er forbundet med hinanden.

Tag: Tags beskriver hvad hvert enkelt punkt eller vej repræsenterer. Tags er samlet i "nøgler" og "værdier." Nøgler er grundlæggende større kategorier såsom "Highway" eller "Land Use," hvor værdier er specifikke egenskaber, såsom "Primary Road" eller "Residential Street," og "Residential" eller "Retail" landanvendelse.

Kig på Objekter - De grundlæggende byggesten i OSM data og kort for mere information.

Hvis en vej eller sti er kurvet, angives det ved at bruge en antal punkter i en vej, med korte linjer til at forbinde dem. En vej har en retning, hvilket er nyttigt for et antal tags. F.eks "oneway=yes" er en vej hvor kørsel kun er tilladt i den retning den er tegnet. (Se Konventioner i bunden af denne side for specielle hensyn der skal tages ved oprettelse af en ensrettet vej.) Andre tags henviser til at være til venstre eller højre, i kørselsretningen på vejen.

Start af JOSM

JOSM er et Java program, og kommer i en .jar fil. Hvis du ikke ved hvordan du skal starte det, så spørg nogen som kender din platform om hvordan man kører et Java program. Du bør måske også læse installations noterne.

Når JOSM starter, viser den dig nogle beskeder om de nyeste ændringer i JOSM. Du bør kigge på denne side en gang i mellem for at holde dig informeret om nogle af de mere interessante ændringer.

Det næste skridt er at hente nogle data. Hvis du har en GPX-fil (downloadet fra din GPS modtager) for et område, kan du indlæse det i JOSM (Filer/Åbn). Dette vil vise dig område for din GPX-fil.

Derefter skal der tilføjes data til området fra openstreetmap.org. Åben download dialogen ved at klikke på den nedad-pegende grønne pil i den øverste værktøjslinje eller via menuen Filer. For at vælge et område der skal downloades, skal der først klikkes på "flytbart kort" fanen i toppen af vinduet. Nu kommer et verdenskort frem. Til at navigere rundt på kortet og vælge det område du vil downloade , er der forskellige metoder: Klik og træk med den højre museknap for at flytte kortet, brug rullehjulet for at zoome ind og ud, og klik og træk med venstre museknap for at vælge et område. Klik efter på den grønne nedadpegende pil source:trunk/images/download.png for at hente data fra openstreetmap.org.

Et alternativ er at downloade eksisterende GPX punkter fra OSM serveren. For at starte denne process skal du allerede kende længde- og breddegrads koordinaterne for det ønskede område. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at bruge det flytbare kort i den første fane i download dialogen. Læs mere om download-dialogen.

Redigering i JOSM

JOSM er en offline editor, hvilket betyder at det du laver ikke vil være synligt for andre før du uploader det til serveren. Det gør det muligt at eksperimentere og gentagne gange flytte, tagge, tilføje og slette elementer uden at ødelægge noget. Flere ændringer på et enkelt objekt, vil gå ind i databasen som en enkelt ændring når der uploades.

===Tilføjelse af et punkt eller en vej===

Det første skridt i en redigering er at tilføje et punkt til OSM data. Du kan tilføje selvstændige punkter eller du kan tilføje punkter til eksisterende veje der hvor der skal være en kryds eller en markant ændring i retningen.

For at tilføje et punkt, skal du markere "punkt" knappen, enten ved at klikke på den anden knap i den venstre menulinje, eller ved at trykke på tasten "A" på dit tastatur (den anden knap skulle derved blive fremhævet). Flyt musemarkøren over dine GPS spor, og venstreklik der hvor du ønsker punktet skal være. En hvid prik (et markeret punkt) skulle komme frem og en linje går fra punktet til musemarkøren. Når du laver flere punkter, vil de tidligere punkter blive vist som gule prikker.

En række sammenhængende punkt er en vej.

===Tilføje Tags===

Veje er i sig selv ikke til megen brug, med mindre de er tagget til at fortælle hvad de repræsentere. Kort funktioner vise alle de aktuelle nøgle/værdi par der kan bruges på en vej.

Egenskabsfanen: Sørg for at egenskaber rammen er åbnet i højre side af JOSM, den ottende knap til venstre (et ikon med en skruenøgle over et dokument) bør være fremhævet. Hvis ikke, så klik på den knap eller tryk på tastekombinationen Alt+Shift+P. Egenskaber rammen har tre knapper: et plustegn med "Tilføj" ved siden af sig, derefter "Rediger" og "Slet".

For at ændre egenskaberne for et punkt eller en vej (såsom ved at tilføje et tag) i egenskabs panelet skal punktet eller vejen være

  1. Gå i markeringstilstand ved at klikke på det første ikon i venstre side eller tryk på "S" tasten.
  2. Marker vejen eller punktet du ønsker at vælge. Klik på "Tilføj" knappen.
  3. En dialogboks vil nu fremkomme, og du vil blive bedt om at vælge en nøgle og en værdi for hvert tag. Indtast nøgle/værdi parret der representerer det tag du laver. Du kan for eksempel indtaste "highway" som nøgle og værdien "secondary"(uden citationstegn).
  4. Klik Ok. Du har nu tagget din vej.

Upload til OSM

Hvis du er tilfreds med det du har lavet, skal du uploade det til OSM serveren. Klik på denne grønne opadpegende pil source:trunk/images/upload.png.

Nu vil JOSM vise dig en oversigt over de elementer der skal uploades. Du vil også blive bedt om at skrive en kort oversigt over dine ændringer. Denne beskrivelse vil blive gemt sammen med dine data på serveren og ligger til grund for blandt andet Nylige ændringer listen.

Ved at klikke på "Upload ændringer" uploades dine data og de vil være synlige for alle andre.

Se Upload til OSM for yderligere oplysninger om upload.

Konventioner

Et par oplysninger om at oprette veje.

1) Dobbelte veje (Opdelte veje såsom motorveje, statslige highways i usa, osv.) skal tegnes som to separate parallelle veje, med hver vej som selvstændig vej.

2) Hvis en vej er ensrettet (inklusive de enkelte veje i en dobbeltvej) skal vejen tegnes i kørselsretningen.

3) Nøgle/værdi tagning er versalfølsom, alle nøgler skal indtastes med små bogstaver.


Tilbage til Hjælpeforsiden

Last modified 4 years ago Last modified on 2013-11-19T11:12:14+01:00