wiki:Cs:StartupPage

JOSM – Java Editor pro OpenStreetMap

Nemáte nic na práci? Podpořte akci čištění databáze vedenou Jochenem Topfem nebo se zapojte do jiné výzvy MapRoulette!

Novinky

  • Aktuální stabilní verze je '12450' a vývojová '12523'.
  • Pomozte přeložit JOSM do vašeho jazyka! Aktuálně je přeloženo 100% programových textů.

Jak začít?

  • Stáhněte si existující data z OSM pomocí Stáhnout data z OSM v menu Soubor nebo klikněte na source:trunk/images/download.png.

Kde získat pomoc


Zapamatujte si zlaté pravidlo OpenStreetMap:

  • Nekopírujte z cizích map!
  • Bavte se!

Last modified 7 years ago Last modified on 2010-12-31T14:21:36+01:00